1.Tarikh masihi dan hijri. 2. Bilangan siri keluaran. 3. Petikan terjemahan ayat al-Quran atau hadis. 1.

Ruangan JAPIM. 2. Font Calibri/ Arial/ Times New Roman saiz 9 atau 10. 3. Rujuk kepada ustaz.

1. Suara Masjid atTarbiyat di dalam tulisan Jawi (khat Kufi). 2. Motto “Membina Keperibadian Muslim Berilmu, Beramal & 1. Tazkirah (Peringatan) berdasarkan isu semasa. 2. Tajuk huruf besar. 3. Terjemahan ayat alQuran dan hadis dibold dan diitalickan. 4. Terjemahan alQuran dinyatakan surah dan ayat. 5. Rujukan hadis dinyatakan (taraf hadis dan periwayat) 6. Font Calibri/ Arial/ 1. Slot ditulis tepi tajuk. 2. Tajuk huruf besar. 3. Terjemahan ayat al-Quran dan hadis dibold dan diitalickan. 4. Terjemahan alQuran dinyatakan surah dan ayat. 5. Rujukan hadis dinyatakan (taraf hadis dan periwayat) 6. Font bebas 1. Pantun nasihat/ katakata hikmah. 2. Nama penulis pantun/kata

1.Nama penulis dan jawatan. 1. Slot Akhlak - Akidah Falsafah - Quran Hadis & Sunnah - Ilmu Fiqh Umum - Fiqh Moden - Fiqh Daulah / Politik - Fiqh Jenayah Solat/Sembahyang Puasa - Haji & Umrah - Zakat - Mandi & Wuduk - Bersuci, Air & Najis - Urusan Harian Jual Beli - Sembelihan dan Makanan Perkahwinanan dan Kekeluargaan Perbandingan Agama - Isu Semasa - Isu Dunia Islam - Peduli Palestin - Dakwah & Jemaah - Muhasabah – Tokoh - Sains & Islam - Sejarah -

1. Maklumat terkini risalah.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.