RAKAN KONGSI INFORMASI

MD EMRAN BIN SAIDI
KKBBM

PENERANGAN
Sistem pendawaian ialah suatu sistem pemasangan litar elektrik yang merangkumi pangalir, penebat, perlindungan mekanikal dan aksesori-aksesori elektrik. Sistem pendawaian boleh dijalankan dengan berbagaibagai cara mengikut jenis perlindungan mekanikal, keadaan pemasangan dan jenis penebat kabel boleh digunakan. Jenis sesuatu sistem pendawaian boleh dinamakan dengan berpandukan kepada kaedahkaedah pemasangan kabel dan jenis salutan pada kabel. Tetapi tiada satu sistem pun yang boleh dianggap sebagai unggul di bawah semua keadaan.

Faktor Pemilihan.

Untuk memilih sesuatu sistem pendawaian ia perlu dirancangkan dahulu agar tidak merugikan. Sebaliknya sistem itu mengawal kecekapan dan selamat. Di antara perkaraperkara yang perlu diperhatikan adalah seperti berikut :

• • • • • • • • • •

Jenis beban yang hendak dipasang. Keadaan tempat pemasangan. Kos perbelanjaan. Tempoh ketahanan pemasangan. Kekemasan dan kecantikan. Keadaan sekeliling. Tempoh masa menyiapkan. Perubahan atau penambahan litar masa akan datang. Jenis voltan bekalan. Keselamatan dan kelulusan pihak yang berkenaan (TNB, JKR dll).

 Jenis-jenis sistem pendawaian
Jenis-jenis pendawaian yang disenaraikan di bawah ini seperti telah dinyatakan, ia bergantung kepada jenis kabel atau kaedah pemasangan kabel atau perlindungan mekanikal yang diberi. Berikut ialah senarai jenis-jenis sistem pendawaian yang umum digunakan: .

Sistem pendawaian permukaan.
i. ii. iiii iv. v. vi. vii. Sistem pendawaian tersembunyi. Sistem pendawaian penyokong katenari. Sistem pendawaian konduit. Sistem pendawaian sesalur. Sistem pendawaian salur. Sistem pendawaian kabel penebatan mineral pelapik kuprum. Sistem pendawaian kabel penebatan kertas pelapik plumbum.

Sistem pendawaian permukaan

Sistem pendawaian permukaan ialah satu sistem di mana kabel-kabel dalam sesuatu pemasangan yang dipasang pada permukaan dinding atau siling tanpa sebarang pelindung tambahan

 Ciri-ciri pemilihan
Berikut ialah beberapa ciri-ciri yang dianggap sesuai bagi sistem pendawaian permukaan: i. ii. iii. iv. Bekalan voltan jenis satu fasa (fasa tunggal). Bangunan diperbuat daripada kayu atau batu. Kos perbelanjaan murah. Bilangan kabel atau litar akhir yang perlu dipasang adalah sedikit. v. Kerosakan mekanikal kemungkinan amat kurang. vi. Memerlukan masa yang singkat untuk menyiapkan vii. pendawaian. vii. Kadar kuasa beban yang paling kecil

Jenis-jenis kabel yang digunakan

Kabel-kabel yang digunakan mestilah daripada jenis bersalut, ini adalah kerana kabel yang dipasang secara sistem permukaan akan terdedah kepada keadaan sekeliling dan kerosakan mekanikal. Jenis kabel yang sesuai digunakan di bangunan rumah kediaman adalah kabel pvk atau getah.

Kaedah pemasangan kabel
Kaedah pemasangan kabel bagi sistem ini dibuat dengan disokong oleh klip ke permukaan dinding, tiang atau siling. Sebelum sistem ini dijalankan pastikan permukaan pendawaian bukan daripada bahan jenis logam. Bagi pendawaian permukaan yang dibuat di bangunan batu atau simen, kabel akan diklipkan atas atau satu bilah papan (wooden batten) yang sebelum ini dipakukan ke dinding atau siling. Terdapat dua jenis klip kabel yang biasa digunakan iaitu klip aluminium dan plumbum. Saiz klip yang digunakan perlu dipilih agar sesuai dengan jumlah bilangan kabel yang perlu disokong.

Pendawaian klip plumbum

Jarak maksimum di antara klip yang menyokong kabel bolehlah merujuk jadual di bawah. Jarak bagi penyokong kabel

Jarak maksimum bagi klip
Kabel Getah tanpa perisai, pvk atau plumbum

Garispusat keseluruha n kabel 1

-bersalut Kabel berperisai Umum Dalam karavan

Kabel penebat mineral salut kuprum atau salut aluminium

Mendat ar 2

Menega k 3

Mendat ar 4

Menega k 5

Mendat ar 6

Menega k 7

Mendat ar 8

Menge k 9

mm 9

mm 250

mm 400

mm

mm

mm

mm

mm 600

mm 800

9 15 20

15 20 40

300 350 400

400 450 550

150

250

350 400 450

450 550 600

900 500

1200 2000

Sistem pendawaian penyokong katenari
Sistem pendawaian penyokong katenari adalah satu sistem yang jarang digunakan dewasa ini. Tetapi pada sesuatu keadaan sistem ini masih diperlukan.

Ciri-ciri pemiliha
Bangunan atau dewan yang silingnya terlalu tinggi. ii. Pendawaian di pusat atau kandang ternakan. iii. Penyambungan kabel bekalan diantara dua bangunan. iv. Kawasan luar bangunan yang mempunyai halangan.
I

Jenis kabel yang digunakan

Kabel yang sesuai digunakan adalah daripada jenis kabel penebat bersalut pvk atau getah kuat serta mempunyai penahan minyak dan penghalang api.

Kaedah pemasangan kabel

Kabel akan dimasukkan ke lubang yang terdapat di penyokong katenari, dengan diikuti oleh dawai pengikat. Setelah kerja memasukkan kabel dan dawai pengikat selesai, barulah disangkutkan kedua-dua penghujung dawai pengikat ke dinding atau tiang bangunan. Ikatan dawai pengikat di dinding atau tiang mestilah kuat dan kemas. Pada kebiasaanya hanya dua kabel sahaja bolah disokong oleh penyokong katenari.

.

Sistem pendawaian konduit

Dalam sistem pendawaian konduit ialah suatu sistem yang menggunakan konduit-konduit dan akan dipasang ke dinding atau sebagainya dan di dalamnya akan di salurkan kabel 

Ciri-ciri pemilihan sistem pendawaian konduit

i. Sekiranya punca kerosakan mekanikal pada sesuatu bangunan terlalu banyak. ii. Memerlukan satu sistem pembumian yang baik. iii. Memerlukan penambahan litar pada masa akan datang. iv. Bekalan voltan satu fasa dan tiga fasa. v. Kadar kuasa beban yang dipasang lebih besar.

Jenis-jenis kabel yang digunakan
Semua jenis kabel boleh digunakan sama ada bersalut satu lapis atau dua lapis.

Jenis-jenis konduit
Terdapat tiga jenis konduit yang biasa digunakan iaitu : i. Konduit logam tolok berat – digunakan sebagai sistem pendawaian. ii. Konduit bukan logam – diperbuat daripada polivivinil klorid dan digunakan di luar bangunan seperti gerai-gerai makanan dan rumah kediaman. iii.Konduit boleh lentur - digunakan sebagai konduit penyambung di antara konduit tetap atau pengasing ke motormotor elektrik.

Saiz nominal konduit ialah 16mm, 20mm, 25mm dan 32mm. Pemilihan saiz nominal konduit bergantung kepada bilangan kabel yang perlu dipasang dan rujuk pada jadual yang diberi di bawah. Faktor konduit dilarian lurus pendek
Garispusat konduit mm

Faktor 290 460

16 20

25 32

800 1400

Jadual faktor kabel larian lurus pendek dan faktor kabel dilarian lurus panjang atau larian yang mengandungi bengkok
Jenis pengalir Luas muka keratan rentas pengalir mm² Faktor kabel dilarian lurus pendek Faktor kabel dilarian panjang atau larian yang mengandungi bengkok Faktor 16 22 30 43 58 105 31 41 58 88 146

Faktor 1 1.5 2.5 Pejal 4 6 10 1.5 2.5 Lembar 4 6 10 22 27 39