KEMAHIRAN MEMBACA JENIS-JENIS BACAAN BACAAN EKSTENSIF

BACAAN EKSTENSIF • Bacaan meluas yang dilakukan di luar kelas.membina dan mengukuh minat membaca dan kebolehan memetik isi-isi penting.menambah kemahiran memaham dan menaakul isi bacaan. .meningkatkan kepantasan membaca . • Menekankan aspek pengukuhan asas bacaan.

Konsep-konsep bacaan ekstensif: • Satu kegiatan membaca tanpa bimbingan guru. • Bahan bacaan luas sesuai dari segi minat. .umur. • Menganggap pelajar telah mahir membaca.jantina.pengalaman .sikap dan cita-cita pelajar. • Bahan bacaan ekstensif harus daripada bahan yang berbeza.

• Membolehkan mereka mendapat pengetahuan di samping menghiburkan hati. . • Memperkayakan bahasa dan perbendaharaan kata. • Membolehkan pelajar membaca dengan fasih dalam bahasa yang mereka pelajari.Tujuan bacaan ekstensif: • Membolehkan pelajar membaca tanpa bimbingan daripada orang lain.struktur ayat dll.

• Menambah minat membaca. • Meningkatkan mutu dan kepantasan membaca. . • Membina daya berfikir dan membentuk sikap yang baik .Tujuan bacaan ekstensif: • Memberi peluang pelajar yang cerdas untuk meluaskan bacaan dan membina daya kratif. • Memperluas dan mempertingkatkan tahap penguasaan bahasa.

• Memperkembangkan daya kreatif dalam penggunaan bahasa dalam prosa atau puisi.Tujuan bacaan ekstensif: • Membentuk tabiat gemar membaca dan membuat rujukan di perpustakaan. . • Mendedahkan murid kepada pelbagai laras bahasa.

Menerangkan(menerangkan isi-isi penting) e.(murid membina soalan daripada bahan) c.(kaji bahan untuk dapat tema/pokok persoalan) b. Baca(mengikut laju yang boleh) d.Teknik pengajaran bacaan ekstensif: a. Mengkaji semula (supaya tidak tertinggal isi) . Buat soalan. Mengkaji kandungan bahan.

.Panduan melaksanakan pengajaran dan pembelajaran bacaan ekstensif: • • • • • • Melibatkan seberapa ramai murid. Menemubual pembaca atau murid. Persembahan murid Aktiviti penulisan berdasarkan bahan bacaan Elakkan daripada menguji murid. Membaca kuat kepada murid.