KEMAHIRAN MEMBACA JENIS-JENIS BACAAN BACAAN EKSTENSIF

BACAAN EKSTENSIF • Bacaan meluas yang dilakukan di luar kelas.menambah kemahiran memaham dan menaakul isi bacaan. • Menekankan aspek pengukuhan asas bacaan.meningkatkan kepantasan membaca . .membina dan mengukuh minat membaca dan kebolehan memetik isi-isi penting.

Konsep-konsep bacaan ekstensif: • Satu kegiatan membaca tanpa bimbingan guru.umur.jantina.pengalaman . • Menganggap pelajar telah mahir membaca. • Bahan bacaan luas sesuai dari segi minat. • Bahan bacaan ekstensif harus daripada bahan yang berbeza.sikap dan cita-cita pelajar. .

struktur ayat dll.Tujuan bacaan ekstensif: • Membolehkan pelajar membaca tanpa bimbingan daripada orang lain. • Membolehkan mereka mendapat pengetahuan di samping menghiburkan hati. • Membolehkan pelajar membaca dengan fasih dalam bahasa yang mereka pelajari. • Memperkayakan bahasa dan perbendaharaan kata. .

• Menambah minat membaca. • Membina daya berfikir dan membentuk sikap yang baik . . • Memperluas dan mempertingkatkan tahap penguasaan bahasa.Tujuan bacaan ekstensif: • Memberi peluang pelajar yang cerdas untuk meluaskan bacaan dan membina daya kratif. • Meningkatkan mutu dan kepantasan membaca.

. • Mendedahkan murid kepada pelbagai laras bahasa. • Memperkembangkan daya kreatif dalam penggunaan bahasa dalam prosa atau puisi.Tujuan bacaan ekstensif: • Membentuk tabiat gemar membaca dan membuat rujukan di perpustakaan.

(murid membina soalan daripada bahan) c.Teknik pengajaran bacaan ekstensif: a.(kaji bahan untuk dapat tema/pokok persoalan) b. Baca(mengikut laju yang boleh) d. Menerangkan(menerangkan isi-isi penting) e. Mengkaji semula (supaya tidak tertinggal isi) . Buat soalan. Mengkaji kandungan bahan.

Panduan melaksanakan pengajaran dan pembelajaran bacaan ekstensif: • • • • • • Melibatkan seberapa ramai murid. Persembahan murid Aktiviti penulisan berdasarkan bahan bacaan Elakkan daripada menguji murid. Membaca kuat kepada murid. Menemubual pembaca atau murid. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful