KEMAHIRAN MEMBACA JENIS-JENIS BACAAN BACAAN EKSTENSIF

BACAAN EKSTENSIF • Bacaan meluas yang dilakukan di luar kelas. • Menekankan aspek pengukuhan asas bacaan.meningkatkan kepantasan membaca .membina dan mengukuh minat membaca dan kebolehan memetik isi-isi penting. .menambah kemahiran memaham dan menaakul isi bacaan.

pengalaman .sikap dan cita-cita pelajar.jantina. • Menganggap pelajar telah mahir membaca. • Bahan bacaan ekstensif harus daripada bahan yang berbeza.Konsep-konsep bacaan ekstensif: • Satu kegiatan membaca tanpa bimbingan guru. • Bahan bacaan luas sesuai dari segi minat. .umur.

• Membolehkan mereka mendapat pengetahuan di samping menghiburkan hati.struktur ayat dll. . • Memperkayakan bahasa dan perbendaharaan kata. • Membolehkan pelajar membaca dengan fasih dalam bahasa yang mereka pelajari.Tujuan bacaan ekstensif: • Membolehkan pelajar membaca tanpa bimbingan daripada orang lain.

. • Memperluas dan mempertingkatkan tahap penguasaan bahasa. • Menambah minat membaca. • Meningkatkan mutu dan kepantasan membaca.Tujuan bacaan ekstensif: • Memberi peluang pelajar yang cerdas untuk meluaskan bacaan dan membina daya kratif. • Membina daya berfikir dan membentuk sikap yang baik .

• Memperkembangkan daya kreatif dalam penggunaan bahasa dalam prosa atau puisi.Tujuan bacaan ekstensif: • Membentuk tabiat gemar membaca dan membuat rujukan di perpustakaan. • Mendedahkan murid kepada pelbagai laras bahasa. .

(kaji bahan untuk dapat tema/pokok persoalan) b.Teknik pengajaran bacaan ekstensif: a. Baca(mengikut laju yang boleh) d.(murid membina soalan daripada bahan) c. Mengkaji kandungan bahan. Buat soalan. Mengkaji semula (supaya tidak tertinggal isi) . Menerangkan(menerangkan isi-isi penting) e.

Membaca kuat kepada murid. Menemubual pembaca atau murid. . Persembahan murid Aktiviti penulisan berdasarkan bahan bacaan Elakkan daripada menguji murid.Panduan melaksanakan pengajaran dan pembelajaran bacaan ekstensif: • • • • • • Melibatkan seberapa ramai murid.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful