KEMAHIRAN MEMBACA JENIS-JENIS BACAAN BACAAN EKSTENSIF

• Menekankan aspek pengukuhan asas bacaan.membina dan mengukuh minat membaca dan kebolehan memetik isi-isi penting.menambah kemahiran memaham dan menaakul isi bacaan. .meningkatkan kepantasan membaca .BACAAN EKSTENSIF • Bacaan meluas yang dilakukan di luar kelas.

sikap dan cita-cita pelajar.Konsep-konsep bacaan ekstensif: • Satu kegiatan membaca tanpa bimbingan guru. • Bahan bacaan ekstensif harus daripada bahan yang berbeza.jantina. .umur. • Menganggap pelajar telah mahir membaca. • Bahan bacaan luas sesuai dari segi minat.pengalaman .

• Membolehkan pelajar membaca dengan fasih dalam bahasa yang mereka pelajari.struktur ayat dll. • Memperkayakan bahasa dan perbendaharaan kata. . • Membolehkan mereka mendapat pengetahuan di samping menghiburkan hati.Tujuan bacaan ekstensif: • Membolehkan pelajar membaca tanpa bimbingan daripada orang lain.

• Menambah minat membaca. • Memperluas dan mempertingkatkan tahap penguasaan bahasa. • Membina daya berfikir dan membentuk sikap yang baik . • Meningkatkan mutu dan kepantasan membaca. .Tujuan bacaan ekstensif: • Memberi peluang pelajar yang cerdas untuk meluaskan bacaan dan membina daya kratif.

. • Memperkembangkan daya kreatif dalam penggunaan bahasa dalam prosa atau puisi. • Mendedahkan murid kepada pelbagai laras bahasa.Tujuan bacaan ekstensif: • Membentuk tabiat gemar membaca dan membuat rujukan di perpustakaan.

Baca(mengikut laju yang boleh) d. Mengkaji semula (supaya tidak tertinggal isi) . Mengkaji kandungan bahan.(murid membina soalan daripada bahan) c. Buat soalan. Menerangkan(menerangkan isi-isi penting) e.(kaji bahan untuk dapat tema/pokok persoalan) b.Teknik pengajaran bacaan ekstensif: a.

Persembahan murid Aktiviti penulisan berdasarkan bahan bacaan Elakkan daripada menguji murid. Membaca kuat kepada murid.Panduan melaksanakan pengajaran dan pembelajaran bacaan ekstensif: • • • • • • Melibatkan seberapa ramai murid. Menemubual pembaca atau murid. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful