KEMAHIRAN MEMBACA JENIS-JENIS BACAAN BACAAN EKSTENSIF

• Menekankan aspek pengukuhan asas bacaan.menambah kemahiran memaham dan menaakul isi bacaan. .BACAAN EKSTENSIF • Bacaan meluas yang dilakukan di luar kelas.meningkatkan kepantasan membaca .membina dan mengukuh minat membaca dan kebolehan memetik isi-isi penting.

.jantina.pengalaman . • Menganggap pelajar telah mahir membaca.umur.Konsep-konsep bacaan ekstensif: • Satu kegiatan membaca tanpa bimbingan guru. • Bahan bacaan ekstensif harus daripada bahan yang berbeza. • Bahan bacaan luas sesuai dari segi minat.sikap dan cita-cita pelajar.

• Memperkayakan bahasa dan perbendaharaan kata. • Membolehkan pelajar membaca dengan fasih dalam bahasa yang mereka pelajari. .Tujuan bacaan ekstensif: • Membolehkan pelajar membaca tanpa bimbingan daripada orang lain.struktur ayat dll. • Membolehkan mereka mendapat pengetahuan di samping menghiburkan hati.

• Meningkatkan mutu dan kepantasan membaca. • Membina daya berfikir dan membentuk sikap yang baik . .Tujuan bacaan ekstensif: • Memberi peluang pelajar yang cerdas untuk meluaskan bacaan dan membina daya kratif. • Menambah minat membaca. • Memperluas dan mempertingkatkan tahap penguasaan bahasa.

• Mendedahkan murid kepada pelbagai laras bahasa.Tujuan bacaan ekstensif: • Membentuk tabiat gemar membaca dan membuat rujukan di perpustakaan. • Memperkembangkan daya kreatif dalam penggunaan bahasa dalam prosa atau puisi. .

Mengkaji semula (supaya tidak tertinggal isi) . Mengkaji kandungan bahan. Buat soalan.(murid membina soalan daripada bahan) c. Baca(mengikut laju yang boleh) d. Menerangkan(menerangkan isi-isi penting) e.Teknik pengajaran bacaan ekstensif: a.(kaji bahan untuk dapat tema/pokok persoalan) b.

Menemubual pembaca atau murid. Membaca kuat kepada murid. .Panduan melaksanakan pengajaran dan pembelajaran bacaan ekstensif: • • • • • • Melibatkan seberapa ramai murid. Persembahan murid Aktiviti penulisan berdasarkan bahan bacaan Elakkan daripada menguji murid.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful