KEMAHIRAN MEMBACA JENIS-JENIS BACAAN BACAAN EKSTENSIF

meningkatkan kepantasan membaca .BACAAN EKSTENSIF • Bacaan meluas yang dilakukan di luar kelas.menambah kemahiran memaham dan menaakul isi bacaan. .membina dan mengukuh minat membaca dan kebolehan memetik isi-isi penting. • Menekankan aspek pengukuhan asas bacaan.

• Menganggap pelajar telah mahir membaca. • Bahan bacaan ekstensif harus daripada bahan yang berbeza.jantina.Konsep-konsep bacaan ekstensif: • Satu kegiatan membaca tanpa bimbingan guru.sikap dan cita-cita pelajar. .pengalaman .umur. • Bahan bacaan luas sesuai dari segi minat.

• Memperkayakan bahasa dan perbendaharaan kata. . • Membolehkan mereka mendapat pengetahuan di samping menghiburkan hati.Tujuan bacaan ekstensif: • Membolehkan pelajar membaca tanpa bimbingan daripada orang lain.struktur ayat dll. • Membolehkan pelajar membaca dengan fasih dalam bahasa yang mereka pelajari.

• Membina daya berfikir dan membentuk sikap yang baik . • Memperluas dan mempertingkatkan tahap penguasaan bahasa. • Menambah minat membaca. . • Meningkatkan mutu dan kepantasan membaca.Tujuan bacaan ekstensif: • Memberi peluang pelajar yang cerdas untuk meluaskan bacaan dan membina daya kratif.

• Memperkembangkan daya kreatif dalam penggunaan bahasa dalam prosa atau puisi.Tujuan bacaan ekstensif: • Membentuk tabiat gemar membaca dan membuat rujukan di perpustakaan. • Mendedahkan murid kepada pelbagai laras bahasa. .

(kaji bahan untuk dapat tema/pokok persoalan) b. Mengkaji kandungan bahan. Buat soalan. Baca(mengikut laju yang boleh) d. Menerangkan(menerangkan isi-isi penting) e.Teknik pengajaran bacaan ekstensif: a. Mengkaji semula (supaya tidak tertinggal isi) .(murid membina soalan daripada bahan) c.

Panduan melaksanakan pengajaran dan pembelajaran bacaan ekstensif: • • • • • • Melibatkan seberapa ramai murid. Menemubual pembaca atau murid. . Membaca kuat kepada murid. Persembahan murid Aktiviti penulisan berdasarkan bahan bacaan Elakkan daripada menguji murid.