P. 1
POLITIK PERMUAFAKATAN

POLITIK PERMUAFAKATAN

|Views: 763|Likes:
Published by 芷欣
POLITIK PERMUAFAKATAN
POLITIK PERMUAFAKATAN

More info:

Published by: 芷欣 on Jun 19, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/07/2015

pdf

text

original

POLITIK PERMUAFAKATAN: BERKESANKAH DALAM MENGEKALKAN KESTABILAN POLITIK DI NEGARA MAJMUK?

PENGENALAN Politik konsosiasional (baca permuafakatan) merupakan amalan sistem politik yang digunakan oleh kebanyakan negara yang mempunyai masyarakat majmuk. Kajian Lijphart (Lijphart) (1968) di negara-negara maju seperti, Belanda, Austria dan Switzerland mendapati sistem politik permuafakatan ini terbukti berjaya dalam mengekalkan kestabilan politik dan juga kemakmuran ekonomi. Di negara sedang membangun, kajian Nordlinger (1977) di 77 buah negara yang mempunyai kepelbagaian masyarakat juga mendapati sistem politik ini telah berjaya dalam mengekalkan kestabilan politik. Antara lain, Lijphart menamakan Surinam, Cyprus dan Malaysia sebagai negaranegara dunia ketiga yang berjaya dalam mengadakan permuafakatan ini. Assignment ini akan membincangkan tentang praktik politik permuafakatan di negara yang sedang membangun dan sejauh manakah sistem ini dapat mengekalkan kestabilan politik di negara berkenaan. Bagi memfokuskan perbincangan kepada tajuk yang sebegini luas, maka analisis akan hanya ditumpukan kepada pengalaman Malaysia sahaja. Ini kerana Malaysia, sebagai sebuah negara majmuk juga mengamalkan politik permuafakatan dalam pemerintahannya. Malaysia sebagai negara yang mempunyai aneka ragam budaya, bahasa, kepercayaan dan cara hidup sentiasa mendapat perhatian daripada sarjana-sarjana politik yang berminat untuk mengkaji perkembangan politik di negara-negara membangun. Milne dan Mauzy (1978:3) berpendapat politik di Malaysia adalah berkait rapat dengan keanekaragaman struktur masyarakat. Kata mereka:

Cina (MCA) dan India (MIC). It dictates the pattern of the economy. Dengan menggunakan teori politik permuafakatan Lijphart. 1 http://www. maka sistem politik Malaysia adalah unik. and has influenced the democratic process and the party system. has helped to shape the constitution. sejak merdeka hingga kini diperintah secara muafakat antara tiga parti etnik yang utama iaitu Melayu (UMNO). Ini kerana Malaysia. esei ini akan menganalisis teori tersebut dalam konteks politik Malaysia sejak merdeka sehingga kini.1 Justeru kerana masyarakatnya yang heterogenous. tumpuan akan hanya diberikan kepada ciri pertama demokrasi permuafakatan iaitu perkongsian kuasa ataupun kerjasama antara kaum sahaja.…the racial composition of Malaysia is the key to understanding the whole picture.jstor.org/pss/2642976 . Persoalan yang hendak diberi tumpuan ialah bagaimanakah sebuah negara yang mempunyai masyarakat majmuk boleh mengekalkan kestabilan politik dan mengelak dari berlakunya rusuhan kaum? Dalam menjawab persoalan ini. Kerjasama antara parti-parti perkauman ataupun apa yang digelar oleh ahli-ahli sains politik sebagai permuafakatan (consociational) ini adalah penting demi untuk menjamin kestabilan politik negara.

biasanya yang melibatkan pendidikan. . Jika syarat-syarat ini berjaya dipenuhi. Dalam teorinya ini. terdapat empat ciri utama untuk menjayakan konsep politik permuafakatan (Lijphart 1969: 208-9). Dalam hal ini pemimpin-pemimpin politik dari tiap-tiap kumpulan etnik mestilah bersedia untuk berkompromi antara satu sama lain. Mereka mesti mampu untuk berkompromi dalam membuat sesuatu keputusan tanpa kehilangan sokongan dari kumpulan etnik mereka. Lijphart menghujah satu persoalan: bagaimanakah caranya untuk menstabilkan politik negara yang mempunyai masyarakat majmuk. 3. Lijphart mendapati caranya ialah melalui politik permuafakatan. Ciri-ciri tersebut ialah: 1. Mengikut Lijphart. maka potensi untuk mengekalkan sebuah kerajaan demokratik akan tercapai. Kuasa veto yang membenarkan tiap-tiap kumpulan mempertahankan kepentingan utama mereka. Perkongsian kuasa yang memerlukan penglibatan tiap-tiap pemimpin kumpulan etnik dalam eksekutif. Autonomi segmental bagi membolehkan tiap-tiap kumpulan menentukan isu-isu utama kaum mereka. 4.TEORI POLITIK PERMUAFAKATAN Teori politik permuafakatan diperkenalkan oleh Lijphart pada tahun 1967 di Kongres Pertubuhan Sarjana-sarjana Sains Politik Sedunia di Brussels. 2. bahasa dan budaya. Hasil kajiannya ke atas negara-negara yang mempunyai masyarakat majmuk. Proposionaliti bagi membolehkan tiap-tiap kumpulan memilih secara berkadar peruntukan kumpulan mereka untuk tabung awam dan pelantikan dalam perkhidmatan awam.

maka pentadbiran kerajaan akan menjadi kurang berkesan berbanding dengan pemerintahan majoriti. terutama sekali di peringkat elit dalam membuat sesuatu keputusan. Jika ini berlaku. mereka berpendapat bahawa teori ini adalah penting untuk menyatukan negara-negara yang mempunyai masyarakat berbilang kaum. Pada mereka. Mereka juga berpendapat kuasa veto yang diberikan kepada golongan minoriti mendiskriminasikan keputusan majoriti. Mereka juga berpendapat demokrasi permuafakatan mengakui kewujudan kumpulan-kumpulan kecil dan ini akan menyebabkan sektarianisme menjadi semakin nyata dan jelas. Pendokong-pendokong demokrasi ala-Westminster ini berpendapat teori Lijphart adalah tidak demokratik kerana ianya tidak menggalakkan adanya pembangkang untuk mengkritik dasar-dasar kerajaan. Proposionaliti pula dikritik kerana ianya membolehkan parti-parti kecil mempunyai wakil yang dilantik. tugastugas check and balance ini tidak dapat dilakukan jika semua kumpulan etnik mewakili kerajaan. iaitu sebagaigovernment by elite cartel. Pandangan konvensional ini berpendapat demokrasi Westminster adalah lebih baik kerana ianya memberi kebebasan berpolitik kepada masyarakat. manakala penggunaan proposionaliti dalam melantik kakitangan awam pula bermakna kerajaan menafikan pelantikan berdasarkan kepada merit.Walaupun teori politik permuafakatan diterima oleh ramai pengkaji-pengkaji politik. Bagi sarjana-sarjana yang menyokong teori politik permuafakatan pula. maka ianya dikatakan bersifat oligarki. terdapat juga pandangan yang menentang teori ini. Justeru kerana politik permuafakatan banyak bergantung kepada konsep perundingan dan tawar-menawar. Ini akan menghalang kekuatan kerajaan majoriti. Pemerintahan secara majoriti seperti di Ireland .

tidak ada bukti yang boleh dipercayai bahawa kerajaan Switzerland adalah kurang berkesan berbanding dengan kerajaan Perancis ataupun proses politik di Belanda adalah lebih tertutup dari England (lihat Barry 1975: 479-50). akan menyebabkan tiadanya wakil pembangkang langsung (seperti yang berlaku di Wilayah New Brunswick. kritikan-kritikan dari pendokong model Westminster adalah tidak boleh dipakai. Walaupun model Westminter dianggapsuperior. Melihat dari sudut ini. Kanada pada tahun 1987).Utara semasa Protestant berkuasa (1921-1972) telah menunjukkan bahawa kumpulan majoriti lebih mementingkan golongan mereka dengan mendiskriminasikan golongan minoriti (Huntington 1981). ini tidak boleh diterima. Adalah satu pendapat yang salah untuk mengandaikan segmen masyarakat akan terhapus sekiranya . pendokong politik permuafakatan menjawabnya sebagai berikut. Ketiadaan prinsip proposionaliti dalam melantik wakil kerajaan misalnya. sektarianismehomogenous? Mungkin anggapan ini benar jika ianya wujud di negara yang perbezaan masyarakatnya tidak nyata. Keadaan ini menyebabkan berlakunya tentangan dari kumpulan minoriti dan seterusnya mengancam kestabilan politik. Berkaitan dengan kritikan yang mengatakan politik permuafakatan boleh menyebabkan wujudnya sektarianisme yang bertambah nyata dan jelas. rekod sebenarnya dalam masyarakat majmuk adalah disastrous. Adakah dengan mengikut demokrasi Westminter. tapi di negara-negara yang keanekaragaman masyarakatnya adalah jelas. tidak ada bukti nyata menunjukkan bahawa negara-negara yang mengamalkan politik permuafakatan lebih mundur dari negara-negara demokrasi Westminter. Jika di dalam sesebuah kerajaan tidak ada pembangkang. di manakah demokrasinya sistem itu? Selain dari itu. Misalnya.

sistem demokrasi Westminter diamalkan. . Apa yang gagal dilihat oleh pembelapembela demokrasi Westminter adalah cara-cara yang terbaik untuk mengekalkan kestabilan politik di negara-negara yang mempunyai masyarakat yang berbilang kaum. maka perbincangan lanjut kertas ini adalah untuk menilai sejauh manakah amalan politik permuafakatan ini penting dalam mengekalkan kestabilan politik di negara yang mempunyai masyarakat majmuk. atau tahap kemajmukan masyarakat akan terhapus dan seterusnya menjadi Selepas memahami asas utama politik permuafakatan yang dikemukakan oleh Lijphart. malah perpecahan menjadi semakin nyata dan huru-hara berleluasa di negara tersebut. Bagi menjawab persoalan ini. sampai hari ini pun perpecahan masyarakat tidak dapat dibendung. hanya pengalaman Malaysia sahaja yang akan dibincangkan. Walaupun Ireland Utara adalah negara demokrasi Westminter. Ini boleh dilihat dari kes Ireland Utara.

kemerdekaan dari British adalah sangat-sangat diperlukan. Pertama..POLITIK PERMUAFAKATAN: PENGALAMAN MALAYSIA SEBELUM 1969 Teori politik permuafakatan mengatakan kestabilan politik akan hanya tercapai jika elitelit dari berbagai segmen sosial bersetuju untuk bekerjasama.. and they appreciated that direct electoral confrontation between unabashedly communal parties would be likely to lead to interethnic violence. Mengikut Tunku Abdul Rahman (1969: 26). UMNO (Melayu) dan MCA (Cina) bekerjasama dalam menghadapi pilihan raya Majlis Perbandaran Kuala Lumpur. MCA dan MIC dalam menghadapi dua pilihan . Ketiga. bila dua parti utama. tetapi kali ini dengan memasukkan sekali MIC. they were rational and pragmatic. Tambahan pula. British tidak akan memberikan kemerdekaan pada Malaya selagi orangorang Melayu tidak dapat bekerjasama dengan orang-orang bukan Melayu. they were drawn mainly from the English language schools and had many shared values and experiences. Cina dan India mengambil keputusan untuk bersatu demi kemerdekaan Malaya. Menyedari hakikat ini. Pemimpin-pemimpin dari ketiga-tiga kumpulan ini boleh bekerjasama kerana mereka berkongsi keyakinan dan kepercayaan antara satu sama lain. maka pemimpin-pemimpin Melayu. they were essentially conservative. terdapat tiga sebab utama mengapa Perikatan ditubuhkan. seperti kata Bedlington (1978: 87): . pengalaman UMNO. darurat yang berlaku pada masa itu telah menguatkan idea untuk bekerjasama dalam usaha untuk menghadapi ancaman komunis. Di Malaysia. Dalam pilihan raya 1955. permuafakatan antara kaum bermula dengan terbentuknya Perikatan pada tahun 1952. Kedua. parti-parti ini sekali lagi bersetuju untuk bekerjasama. parti India.

Antara keistimewaan-keistimewaan tersebut ialah keutamaan (dan quota) dalam perkhidmatan awam. Untuk mengekalkan kestabilan politik. keutamaan dalam mendapatkan lesen dan kontrak awam. khasnya dalam perkhidmatan tadbir dan diplomatik. Dalam kerjasama ini. ketiga-tiga kumpulan bersetuju menerima tanggungjawab bersama untuk membangunkan negara. Mereka juga bersetuju supaya kawasan persempadan pilihan raya disusun menyebelahi kawasan-kawasan luar bandar. hak simpanan tanah Melayu. maka orang-orang Melayu bersetuju mengiktiraf taraf kerakyatan penuh kepada semua bukan Melayu yang lahir dan menetap di negara ini melebihi dari 15 tahun. Ini kerana berbanding dengan bukan Melayu. orang-orang bukan Melayu bersetuju menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa Kebangsaan dan Islam sebagai agama rasmi negara. Kemunculan konsep tawar . Semangat kompromi di antara tiga kumpulan utama atau apa yang dipanggil permuafakatan ini adalah asas-asas utama Perikatan ditubuhkan. Rasionalnya hak-hak istimewa orang-orang Melayu ini adalah untuk membolehkan orang-orang Melayu bersaing dengan bukan Melayu (Cina dan India) dalam meningkatkan taraf hidup mereka. Selain itu. Melalui kerjasama ini juga orang-orang Melayu akan menikmati berbagai-bagai keistimewaan.raya bersama telah mengeratkan hubungan sesama mereka (lihat perbincangan lanjut dalam Ratnam 1965. biasiswa dan latihan. Sebagai balasan kepada persetujuan bukan Melayu mengakui hak-hak istimewa orang Melayu. taraf sosioekonomi orang Melayu adalah jauh lebih mundur. bukan Melayu juga diberi kebebasan untuk mengamalkan agama dan bahasa masing-masing. Bukan Melayu juga diberi hak untuk melibatkan diri dalam politik dan juga hak untuk bergiat bebas dalam ekonomi. dan Means 1970).

satu penyelesaian berbentuk perpaduan yang boleh dimanfaat oleh semua parti.menawar ini telah dianggap oleh Esman sebagai ‘satu tawar menawar politik yang istimewa. sepertimana kata Goh Cheng Teik (1971: 34): The only answer lies in ‘mesyuarat’. Walaupun kadang-kadang ada ketegangan dalam membuat sesuatu keputusan. Perikatan menaungi pengundi-pengundi Melayu. Oleh itu . selain dari mendapat undi dari kaum sendiri akan juga mendapat undi dari kaum-kaum lain yang disalurkan melalui Perikatan. Ini berbeza dengan parti-parti pembangkang seperti PAS dan DAP yang terpaksa menghadapi pilihan raya secara bersendirian dengan PAS hanya bergantung kepada undi Melayu dan DAP kepada undi bukan Melayu. Chinese and Indian political leaders must sit down with their Malay counterparts and talk. Melalui sistem ini. mereka tetap berusaha mencari penyelesaian dengan semangat penuh setiakawan untuk berbincang dan berunding. talk. talk. Sistem mengundi di Malaysia adalah berdasarkan kepada single member constituencies di mana setiap pengundi cuma mengundi seorang calon. Seperti yang telah dinyatakan. Sekali keputusan dibuat ianya dipertahankan oleh setiap ahli. salah satu stail politik permuafakatan adalah kesediaan elit untuk bertolak ansur dalam membuat sesuatu keputusan yang berkaitan dengan isu-isu perkauman. Cina dan India. Ini bermakna parti-parti komponen. Stail politik permuafakatan ini juga dapat dilihat dari sistem pengundian. Since all of them have one common denominator – they all are Malaysian – they should be able to see each other’s view point and defend the time bomb. dan dalam kebanyakan hal melebihi dari apa yang dijangkakan oleh orang-orang bukan Melayu (Esman 1972: 76).

Perikatan memenangi 51 dari 52 kerusi. Dalam pilihan raya 1955. mereka masih boleh menang dalam pilihan raya kerana mampu mendapat undi Melayu yang disalurkan melalui UMNO (lihat inter alia Enloe 1970. Vasil 1971. Perikatan berkempen atas rekod cemerlangnya membawa Malaya mencapai kemerdekaan. Ismail Kassim 1979. 1959 dan 1964. dan Crouch 1982). Chu Eh-Hung 1976.walaupun di kawasan yang majoriti pengundi Melayunya kurang. Dalam pilihan raya 1959 sekali lagi Perikatan mencapai kemenangan yang besar iaitu memenangi 74 dari 104 kerusi. Keberkesanan strategi politik Perikatan dalam sistem pengundian cara ini boleh dilihat dengan jelas dalam pilihan raya Perbandaran Kuala Lumpur 1952 dan pilihan raya umum 1955. . Perikatan juga menonjolkan imej kerjasama antara kaum sebagai satu proses penting untuk meneruskan kestabilan politik dengan memberi peluang kepada tiap-tiap kumpulan etnik menganggotai badan pembuatan keputusan negara. Selain daripada itu. Dalam pilihan raya tersebut. Walaupun terpaksa bersaing dengan DAP di kawasan yang majoriti penduduknya bukan Melayu. Begitu juga dengan MCA dan MIC. mereka juga mendapat undi dari kaum Cina dan India yang disalurkan melalui MCA dan MIC. UMNO tetap berkeupayaan untuk mendapat kemenangan kerana selain dari mendapat undi dari orang Melayu.

Perikatan telah tewas teruk di kawasan-kawasan pengundi bukan Melayu. Taktik dan strategi ini telah berjaya menaikkan sentimen orang-orang bukan Melayu. Sebab itulah dalam pilihan raya 1969. rusuhan kaum berlaku. DAP dan Gerakan mengadakan perarakan melalui jalan-jalan utama menuju ke arah rumah Datuk Harun di Kampung Baru meminta beliau meletakkan jawatan sebagai Menteri Besar Selangor. MCA 13 dari 33 kerusi dan MIC 2 dari 3 kerusi. khasnya di bandar-bandar besar yang majoriti penduduknya adalah orang-orang Cina. Di tengah-tengah jalan mereka menyanyi dan berteriak meminta . Rusuhan ini berlaku apabila Perikatan gagal memenangi majoriti 2/3 kerusi Dewan Rakyat. Di pihak pembangkang pula. Dalam pilihan raya 1969. Perikatan cuma memenangi 66 daripada 104 kerusi. 23 kurang dari yang diperolehinya pada 1964. Gerakan 8 dan PPP (Parti Progresif Rakyat) 4 kerusi (Laporan Pilihan Raya Umum 1969).RUSUHAN KAUM 13 MEI 1969 Politik permuafakatan yang sebelum ini menunjukkan kejayaan yang cemerlang dalam menyatukan masyarakat majmuk telah gagal untuk mengekalkan rekodnya bila pada Mei 1969. khasnya Cina untuk menentang kerajaan Perikatan. Sebab utama mengapa Perikatan tewas dalam pilihan raya tersebut adalah kerana parti-parti pembangkang menggunakan isu-isu perkauman dalam kempen mereka. UMNO memenangi 51 dari 68 kerusi yang ditandinginya. DAP memenangi 13 kerusi. PAS 12. Setelah memenangi jumlah kerusi yang banyak dan berjaya mengurangkan majoriti 2/3 Perikatan. DAP misalnya menggunakan isu bahasa dan isu hak-hak istimewa orang Melayu yang dikatakan mendiskriminasikan orang-orang bukan Melayu sebagai satu taktik untuk mendapatkan sokongan dari pengundi-pengundi bukan Melayu.

Melayu untuk menjilat kasut mereka sendiri. orang-orang Melayu pun bertindak balas lalu berlakulah rusuhan berdarah pada 13 Mei 1969 (lihat Goh Cheng Teik 1971). Sebagai reaksi dari tawaran kerajaan ini. angka kematian ialah antara 600-700 orang (Von Vorys 1975: 148). Dalam gabungan BN ini. Menteri Dalam Negeri pada masa itu sebagai ‘matinya demokrasi di tangan pembangkang’. Pekemas dan PSRM. parti-parti pembangkang kecuali DAP. Mereka juga melaungkan slogan seperti ‘Melayu Sudah Jatuh!’. Anggaran yang dibuat ke atas jumlah kematian dan kecederaan akibat rusuhan ini adalah berbezabeza. kerajaan berparlimen digantung dan pemerintahan kerajaan dijalankan secara MAGERAN di bawah arahan Timbalan Perdana Menteri pada masa itu. ‘Melayu Sudah Tiada Kuasa Lagi!’ dan ‘Kuala Lumpur Sekarang Cina Punya!’. Pada tahun 1971. Tun Abdul Razak. Mengikut The May Thirteenth Tragedy Report (1969). Rusuhan ini telah mengakibatkan rumah dan harta benda bernilai berjuta-juta ringgit musnah dan beratus-ratus orang terkorban. Sebagai kesan dari rusuhan tersebut. malah ianya adalah lebih luas dan menyeluruh lagi berbanding dengan Perikatan. Mendengar tempik sorak orang-orang Cina tersebut. memberitahu Melayu supaya ‘balik kampung’ – frasa yang menakutkan orang-orang Melayu. Pembentukan BN bermakna pola grand coalition pattern of government berterusan. terbentuklah Barisan Nasional (BN) pada 1 Januari 1973. Mengikut laporan lain pula. Peristiwa 13 Mei ini telah dilihat oleh Tun Dr. jumlah kematian ialah 143 Cina dan 22 Melayu. . Menyedari bahawa konflik perkauman ini perlu diatasi bagi menjamin keamanan negara. maka Perikatan telah menawarkan kepada parti-parti pembangkang untuk bersama-sama dalam kerajaan. Jumlah kecederaan pula ialah 270 Cina dan 119 Melayu. kerajaan berparlimen ini dipulihkan kembali. Lanjutan dari ini. menerima tawaran tersebut. Ismail.

Gerakan dan PPP mewakili pihak bukan Melayu.tiap-tiap kumpulan etnik diwakili oleh lebih dari satu parti. Misalnya. MIC. . dan MCA. UMNO dan PAS mewakili pihak Melayu.

BN menang dengan majoriti yang menyakinkan apabila memenangi 93 peratus daripada keseluruhan kerusi yang dipertandingkan (berbanding 63 peratus yang dimenanginya pada 1969 semasa di bawah Perikatan). Nasir tetap enggan meletakkan jawatan dan ini membawa kepada berlakunya krisis politik. Dalam pilihan raya itu. bukan pilihan PAS. maka usul undi tidak percaya dikemukakan oleh ADUN PAS di Dewan Undangan Negeri Kelantan (DUN) dan diluluskan pada 20 Oktober 1977. Keadaan ini dieksploitasi dengan bijaknya oleh UMNO . ini kerana rakyat telah sedar bahawa kegagalan untuk mengekalkan semangat kerjasama antara kaum akan membawa kepada perpecahan. Bukti penerimaan rakyat ini dapat dilihat dengan jelas dalam pilihan raya umum 1974. Walaupun usul itu diluluskan. Pemimpin PAS tidak berpuas hati dengan pelantikan Nasir dan ketidakpuasan hati ini telah mencapai kemuncaknya pada 1977 apabila Nasir diminta meletakkan jawatan. Perdana Menteri Malaysia pada waktu itu dengan pemimpin-pemimpin PAS dalam soal pelantikan Menteri Besar. UMNO yang berada dalam Perikatan pada 1969 dan BN pada 1974 memenangi 62 kerusi (100 peratus berbanding 33 peratus pada 1969) (Laporan Pilihan Raya Umum Malaysia 1974). Apabila Nasir enggan berbuat demikian. Selepas pilihan raya umum 1974. hubungan UMNO-PAS menjadi semakin merosot akibat dari konflik antara Tun Razak. Kemenangan ini adalah pencapaian terbesar yang pernah dicapai oleh kerajaan sejak pilihan raya umum 1955.POLITIK PERMUAFAKATAN DI BAWAH BN Pembentukan BN untuk menggantikan Perikatan telah berjaya mendapat sokongan rakyat. Konflik ini bermula apabila Tun Razak mahukan Mohamed Nasir menjadi Menteri Besar Kelantan – pemimpin PAS pilihan UMNO.

DUN Kelantan dibubarkan. rusuhan telah tercetus antara polis dan pengikut Ibrahim Libya di Memali. Dalam rusuhan tersebut 18 orang telah mati. BN telah memenangi pilihan raya tersebut dengan majoriti yang besar. Cekap dan Amanah’. dengan membawa slogan ‘Bersih. Pan . ianya masih mampu memenangi pilihan raya tersebut dengan majoriti yang besar. Krisis ini berakhir dengan kemenangan Tan Koon Swan. Pemecatan PAS dari BN bermakna PAS kembali menjadi pembangkang dan ini telah menjadikan UMNO dan PAS kembali berjuang untuk mendapatkan undi Melayu. Beberapa bulan kemudiannya. beliau ditangkap di Singapura atas tuduhan pecah amanah berikutan dengan kejatuhan sebuah syarikat Singapura. Pada November 1985. Dr. iaitu 14 pengikut PAS dan 4 anggota polis. Pada tahun 1981. Kedah. Walaupun memenangi pilihan raya 1982. Sembilan bulan selepas itu.6 peratus dan 239 dari 275 kerusi DUN. Mahathir dilantik menjadi Perdana Menteri Malaysia yang keempat apabila Tun Hussein Onn meletakkan jawatan.untuk mengambil alih teraju pemerintahan di Kelantan dengan mengisytiharkan darurat. kerajaan tidak dapat lari dari menghadapi masalah. dan Kamarudin Jaafar 1979). BN memenangi 131 dari 154 kerusi parlimen dengan jumlah undi 57. Pembangkang hanya memenangi 11 kerusi parlimen sahaja. PAS kemudiannya dipecat dari BN dan bila undang-undang darurat ditarik balik. Walaupun BN terpaksa menghadapi pilihan raya umum 1978 tanpa PAS. Pada November 1985 juga kepimpinan MCA berada dalam krisis yang tenat apabila Tan Koon Swan mencabar Neo Yee Pan untuk jawatan Presiden MCA. parlimen pula dibubarkan (lihat Alias Mohamad 1978. Mahathir telah mengadakan pilihan raya untuk mendapat mandat baru dari rakyat. tetapi kemenangannya ini tidak kekal lama kerana pada 26 Januari 1986. iaitu 5 kepada PAS dan 6 kepada DAP (Mauzy 1983: 142).

Walaupun BN telah diserang dari segenap sudut oleh parti-parti pembangkang. Beliau dibicarakan di Singapura dan dijatuhkan hukuman 2 tahun penjara. PAS hanya memenangi satu kerusi parlimen sahaja iaitu di Pengkalan Chepa. Isu-isu tersebut telah dieksploitasi dengan bijaknya oleh pembangkang untuk merendahkan keupayaan BN dalam mentadbir negara. Masalah lain yang dihadapi oleh kerajaan ialah krisis BMF yang melibatkan kerugian $2. Timbalan Perdana Menteri. iaitu 19 kerusi di Semenanjung dan 5 kerusi di Sabah dan Sarawak. BN juga mengekalkan kemenangannya di kesemua Dewan Undangan Negeri dengan memenangi 299 dari 351 kerusi. Kesemua masalah di atas adalah isu-isu yang terpaksa dihadapi oleh BN dalam menghadapi pilihan raya umum 1986. Micheal Ong 1983. Patmanaban 1985. menjadikan 24 kerusi kesemuannya (Chandra Muzaffar 1986. BN memenangi 148 dari 177 kerusi parlimen. BN tetap memenangi pilihan raya tersebut dengan cemerlangnya.El. Muda Hitam meletakkan jawatan atas alasan beliau telah kehilangan keyakinan Perdana Menteri dan oleh itu adalah tidak wajar untuk beliau terus berada dalam kerajaan (lihat perbincangan lanjut dalam Drummond 1986. . khususnya PAS dan DAP.5 bilion. Pada Februari 1986 pula. Tan Chee Khoon 1985 dan Lim Kit Siang 1986). DAP pula menang dengan jumlah undi yang agak besar di kawasan-kawasan yang majoriti penduduknya Cina. Kemudiannya beliau meletakkan jawatan sebagai Presiden MCA dan tempatnya diganti oleh Ling Liong Sik. dan Drummond 1987).

Selain itu. Dalam sejarah politik negara. sejarah pilihan raya juga menunjukkan hanya parti yang dapat mewujudkan kerjasama politik antara kaum sahaja yang akan menang kerana kesemua kaum akan mengundi menyokong permuafakatan politik tersebut. parti yang tidak dapat menonjolkan imej perpaduan antara kaum akan ditolak oleh rakyat. Banyak dasar-dasar kerajaan yang tidak dipersetujui oleh pengundi. Sistem pengundian sebegini tidak memungkinkan parti berasaskan perkauman tanpa kerjasama dengan kaum lain akan menang dalam pilihan raya.Kemenangan BN ini bukanlah bermakna pengundi-pengundi bersetuju dengan apa yang telah dilakukan oleh kerajaan. . Inilah strategi kejayaan Perikatan dan kemudiannya BN untuk terus mendapat sokongan rakyat dalam pilihan raya. namun mereka tetap mengundi BN kerana mereka percaya bahawa kerjasama kaum yang sedia ada perlu dikekalkan demi untuk menjamin kestabilan politik negara. manakala parti yang hanya berasaskan satu kaum akan hanya mendapat undi dari kaum yang didokongnya sahaja.

iaitu sebagai marriage of convenience. Kerjasama APU dengan DAP dan AMIPF ini jelas menunjukkan bahawa kesemua parti-parti politik di negara ini mengakui bahawa kerjasama politik antara kaum adalah penting bagi memperolehi kemenangan dalam pilihan raya. ia hanya berbentuk untuk kepentingan sementara sahaja. Akibatnya UMNO berpecah dan kumpulan Tengku Razaleigh menubuhkan parti Semangat 46. Dr. Sebagai bekas pemimpin UMNO. dan dikatakan mempunyai harapan yang cukup baik untuk mencabar kekuatan BN. beliau sedar bahawa seandainya Semangat 46 bertanding secara sendirian. Hamim dan Berjasa. harapan untuk mencapai kemenangan adalah tipis. Ini kerana tanpa sokongan dari semua kaum. dan keduanya. biarpun pembangkang mempunyai isu politik .POLTIK PERMUAFAKATAN BN SELEPAS KRISIS UMNO 1987 Pada tahun 1987. Beliau lalu mempelopori penubuhan Angkatan Perpaduan Ummah (APU). Pilihan raya umum 1990 menunjukkan walaupun parti pembangkang mewujudkan gabungannya sendiri. Mahathir Mohamed dengan Tengku Razaleigh Hamzah. namun pakatan ini ditolak rakyat kerana dua sebab: pertama.G. iaitu gabungan partiparti pembangkang antara Semangat 46. Pandithan yang dipecat dari MIC). maka adalah sukar untuk satusatu parti politik mencapai kemenangan kerana untuk menang orang-orang Melayu perlukan undi dari orang-orang Cina dan India dan begitulah sebaliknya. masing-masing parti yang bergabung mempunyai ideologi politik yang berbeza. Mahathir menang dengan majoriti yang tipis. Dalam pertandingan ini. berlaku pertandingan merebut jawatan presiden UMNO antara Dr. Oleh sebab itulah. APU juga mengadakan kerjasama dengan parti bukan Melayu seperti DAP dan AMIPF (parti baru yang diketuai oleh M.

Namun. mereka tetap gagal kerana sistem politik permuafakatan yang menggabungkan kesemua kaum dalam satu barisan membolehkan BN mendapat undi dari pengundi yang mahukan kestabilan dan kerjasama antara kaum yang harmoni. Maka keadaan ini membolehkan BN memang besar dalam pilihan raya tersebut. kebebasan kehakiman. Pemecatan Anwar Ibrahim dari jawatannya telah menimbulkan krisis politik yang besar di Malaysia.yang banyak di tangan. BN hanya dicabar kembali dengan kuat oleh pembangkang dalam pilihan raya umum 1995 apabila parti pembangkang dan bergabung membentuk Barisan Alternatif. Kegagalan pembangkang untuk memenangi pilihan raya walaupun mempunyai banyak isu yang boleh mempengaruhi rakyat adalah kerana rakyat masih lagi percaya kepada kerjasama antara kaum sebagai asas untuk mengekalkan kestabilan politik dan kemakmuran ekonomi. maka BN sekali lagi menang besar dalam pilihan raya tersebut. timbalan perdana menteri Malaysia dipecat dari jawatannya atas tuduhan melakukan hubungan seks luar tabii. maka . BN masih lagi mampu untuk mengekalkan kemnenangan dua pertiga majoritinya. setelah BA tidak lagi bersatu. pendekatan terbaik untuk memenangi pilihan raya ialah dengan mengamalkan sistem politik permuafakatan. apabila keputusan pilihan raya diumumkan. isu rasuah dan pelbagai lagi. Pada pilihan raya umum 2004. Gabungan BA dibentuk selepas Anwar Ibrahim. Selagi parti pembangkang gagal menunjukkan kepada rakyat tentang perpaduan di kalangan anggotanya. Kemenangan BN ini menguatkan hujah Lijphart bahawa bagi negara yang mempunyai masyarakat majumuk. gabungan APU dan Gagasan Rakyat yang dibentuk oleh pembangkang pada tahun 1990 telah tidak bersatu lagi. Pelbagai isu digunakan oleh pembangkang dalam pilihan raya ini seperti isu keadilan. Pada pilihan raya tahun 1995.

selagi itulah sukar bagi pembangkang untuk memenangi pilihan raya di Malaysia dan pengundi akan terus mengundi status quo untuk mengekalkan kerajaan BN. .

Kemenangan besar Perikatan dalam pilihan raya 1955. namun masih mampu untuk mengekalkan kestabilan politiknya hasil dari kerjasama antara kaum dan politik permuafakatan yang dicapainya melalui gabungan BN. 1959 dan 1964 dan seterusnya BN dalam pilihan raya 1974 hingga 2004 membuktikan bahawa amalan politik permuafakatan ini diterima rakyat. adalah penting untuk tiap-tiap kumpulan etnik mengekalkan tradisi bekerjasama dalam membuat dasar-dasar negara supaya sumber-sumber negara dapat dikongsi bersama. maka jelaslah bahawa Malaysia. . walaupun menghadapi beberapa situasi politik yang tegang.RUMUSAN Perbincangan di atas menunjukkan bahawa permuafakatan politik adalah penting untuk menjamin kestabilan politik bagi negara-negara yang mempunyai masyarakat majmuk seperti Malaysia. Untuk tahun-tahun yang seterusnya. Hanya dengan cara inilah kestabilan politik negara dapat terus dikekalkan. Kegagalan untuk bertolak ansur antara kaum dan menggunakan isu-isu perkauman dalam kempen-kempen politik akan mengakibatkan huru-hara dan ini dapat dilihat dalam peristiwa rusuhan kaum pada 13 Mei 1969. Dengan hujah seperti di atas.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->