POLITIK PERMUAFAKATAN: BERKESANKAH DALAM MENGEKALKAN KESTABILAN POLITIK DI NEGARA MAJMUK?

PENGENALAN Politik konsosiasional (baca permuafakatan) merupakan amalan sistem politik yang digunakan oleh kebanyakan negara yang mempunyai masyarakat majmuk. Kajian Lijphart (Lijphart) (1968) di negara-negara maju seperti, Belanda, Austria dan Switzerland mendapati sistem politik permuafakatan ini terbukti berjaya dalam mengekalkan kestabilan politik dan juga kemakmuran ekonomi. Di negara sedang membangun, kajian Nordlinger (1977) di 77 buah negara yang mempunyai kepelbagaian masyarakat juga mendapati sistem politik ini telah berjaya dalam mengekalkan kestabilan politik. Antara lain, Lijphart menamakan Surinam, Cyprus dan Malaysia sebagai negaranegara dunia ketiga yang berjaya dalam mengadakan permuafakatan ini. Assignment ini akan membincangkan tentang praktik politik permuafakatan di negara yang sedang membangun dan sejauh manakah sistem ini dapat mengekalkan kestabilan politik di negara berkenaan. Bagi memfokuskan perbincangan kepada tajuk yang sebegini luas, maka analisis akan hanya ditumpukan kepada pengalaman Malaysia sahaja. Ini kerana Malaysia, sebagai sebuah negara majmuk juga mengamalkan politik permuafakatan dalam pemerintahannya. Malaysia sebagai negara yang mempunyai aneka ragam budaya, bahasa, kepercayaan dan cara hidup sentiasa mendapat perhatian daripada sarjana-sarjana politik yang berminat untuk mengkaji perkembangan politik di negara-negara membangun. Milne dan Mauzy (1978:3) berpendapat politik di Malaysia adalah berkait rapat dengan keanekaragaman struktur masyarakat. Kata mereka:

It dictates the pattern of the economy. tumpuan akan hanya diberikan kepada ciri pertama demokrasi permuafakatan iaitu perkongsian kuasa ataupun kerjasama antara kaum sahaja.1 Justeru kerana masyarakatnya yang heterogenous. Kerjasama antara parti-parti perkauman ataupun apa yang digelar oleh ahli-ahli sains politik sebagai permuafakatan (consociational) ini adalah penting demi untuk menjamin kestabilan politik negara.…the racial composition of Malaysia is the key to understanding the whole picture. maka sistem politik Malaysia adalah unik.jstor. has helped to shape the constitution. 1 http://www. Ini kerana Malaysia. and has influenced the democratic process and the party system. Cina (MCA) dan India (MIC). Persoalan yang hendak diberi tumpuan ialah bagaimanakah sebuah negara yang mempunyai masyarakat majmuk boleh mengekalkan kestabilan politik dan mengelak dari berlakunya rusuhan kaum? Dalam menjawab persoalan ini. esei ini akan menganalisis teori tersebut dalam konteks politik Malaysia sejak merdeka sehingga kini.org/pss/2642976 . Dengan menggunakan teori politik permuafakatan Lijphart. sejak merdeka hingga kini diperintah secara muafakat antara tiga parti etnik yang utama iaitu Melayu (UMNO).

Dalam hal ini pemimpin-pemimpin politik dari tiap-tiap kumpulan etnik mestilah bersedia untuk berkompromi antara satu sama lain. terdapat empat ciri utama untuk menjayakan konsep politik permuafakatan (Lijphart 1969: 208-9). Mereka mesti mampu untuk berkompromi dalam membuat sesuatu keputusan tanpa kehilangan sokongan dari kumpulan etnik mereka. maka potensi untuk mengekalkan sebuah kerajaan demokratik akan tercapai.TEORI POLITIK PERMUAFAKATAN Teori politik permuafakatan diperkenalkan oleh Lijphart pada tahun 1967 di Kongres Pertubuhan Sarjana-sarjana Sains Politik Sedunia di Brussels. . Jika syarat-syarat ini berjaya dipenuhi. Autonomi segmental bagi membolehkan tiap-tiap kumpulan menentukan isu-isu utama kaum mereka. Proposionaliti bagi membolehkan tiap-tiap kumpulan memilih secara berkadar peruntukan kumpulan mereka untuk tabung awam dan pelantikan dalam perkhidmatan awam. Lijphart menghujah satu persoalan: bagaimanakah caranya untuk menstabilkan politik negara yang mempunyai masyarakat majmuk. 3. biasanya yang melibatkan pendidikan. Ciri-ciri tersebut ialah: 1. Mengikut Lijphart. Hasil kajiannya ke atas negara-negara yang mempunyai masyarakat majmuk. bahasa dan budaya. Lijphart mendapati caranya ialah melalui politik permuafakatan. 4. 2. Perkongsian kuasa yang memerlukan penglibatan tiap-tiap pemimpin kumpulan etnik dalam eksekutif. Dalam teorinya ini. Kuasa veto yang membenarkan tiap-tiap kumpulan mempertahankan kepentingan utama mereka.

maka pentadbiran kerajaan akan menjadi kurang berkesan berbanding dengan pemerintahan majoriti. terdapat juga pandangan yang menentang teori ini. Pada mereka. Proposionaliti pula dikritik kerana ianya membolehkan parti-parti kecil mempunyai wakil yang dilantik. Jika ini berlaku. maka ianya dikatakan bersifat oligarki. terutama sekali di peringkat elit dalam membuat sesuatu keputusan. Pemerintahan secara majoriti seperti di Ireland . iaitu sebagaigovernment by elite cartel. Bagi sarjana-sarjana yang menyokong teori politik permuafakatan pula. Mereka juga berpendapat demokrasi permuafakatan mengakui kewujudan kumpulan-kumpulan kecil dan ini akan menyebabkan sektarianisme menjadi semakin nyata dan jelas.Walaupun teori politik permuafakatan diterima oleh ramai pengkaji-pengkaji politik. tugastugas check and balance ini tidak dapat dilakukan jika semua kumpulan etnik mewakili kerajaan. Pandangan konvensional ini berpendapat demokrasi Westminster adalah lebih baik kerana ianya memberi kebebasan berpolitik kepada masyarakat. Pendokong-pendokong demokrasi ala-Westminster ini berpendapat teori Lijphart adalah tidak demokratik kerana ianya tidak menggalakkan adanya pembangkang untuk mengkritik dasar-dasar kerajaan. manakala penggunaan proposionaliti dalam melantik kakitangan awam pula bermakna kerajaan menafikan pelantikan berdasarkan kepada merit. Justeru kerana politik permuafakatan banyak bergantung kepada konsep perundingan dan tawar-menawar. Ini akan menghalang kekuatan kerajaan majoriti. Mereka juga berpendapat kuasa veto yang diberikan kepada golongan minoriti mendiskriminasikan keputusan majoriti. mereka berpendapat bahawa teori ini adalah penting untuk menyatukan negara-negara yang mempunyai masyarakat berbilang kaum.

tapi di negara-negara yang keanekaragaman masyarakatnya adalah jelas. Melihat dari sudut ini. Kanada pada tahun 1987).Utara semasa Protestant berkuasa (1921-1972) telah menunjukkan bahawa kumpulan majoriti lebih mementingkan golongan mereka dengan mendiskriminasikan golongan minoriti (Huntington 1981). Ketiadaan prinsip proposionaliti dalam melantik wakil kerajaan misalnya. Adakah dengan mengikut demokrasi Westminter. ini tidak boleh diterima. Misalnya. rekod sebenarnya dalam masyarakat majmuk adalah disastrous. Jika di dalam sesebuah kerajaan tidak ada pembangkang. tidak ada bukti nyata menunjukkan bahawa negara-negara yang mengamalkan politik permuafakatan lebih mundur dari negara-negara demokrasi Westminter. di manakah demokrasinya sistem itu? Selain dari itu. tidak ada bukti yang boleh dipercayai bahawa kerajaan Switzerland adalah kurang berkesan berbanding dengan kerajaan Perancis ataupun proses politik di Belanda adalah lebih tertutup dari England (lihat Barry 1975: 479-50). Walaupun model Westminter dianggapsuperior. Berkaitan dengan kritikan yang mengatakan politik permuafakatan boleh menyebabkan wujudnya sektarianisme yang bertambah nyata dan jelas. pendokong politik permuafakatan menjawabnya sebagai berikut. Adalah satu pendapat yang salah untuk mengandaikan segmen masyarakat akan terhapus sekiranya . sektarianismehomogenous? Mungkin anggapan ini benar jika ianya wujud di negara yang perbezaan masyarakatnya tidak nyata. akan menyebabkan tiadanya wakil pembangkang langsung (seperti yang berlaku di Wilayah New Brunswick. kritikan-kritikan dari pendokong model Westminster adalah tidak boleh dipakai. Keadaan ini menyebabkan berlakunya tentangan dari kumpulan minoriti dan seterusnya mengancam kestabilan politik.

hanya pengalaman Malaysia sahaja yang akan dibincangkan. malah perpecahan menjadi semakin nyata dan huru-hara berleluasa di negara tersebut. maka perbincangan lanjut kertas ini adalah untuk menilai sejauh manakah amalan politik permuafakatan ini penting dalam mengekalkan kestabilan politik di negara yang mempunyai masyarakat majmuk. Walaupun Ireland Utara adalah negara demokrasi Westminter. Apa yang gagal dilihat oleh pembelapembela demokrasi Westminter adalah cara-cara yang terbaik untuk mengekalkan kestabilan politik di negara-negara yang mempunyai masyarakat yang berbilang kaum. .sistem demokrasi Westminter diamalkan. Bagi menjawab persoalan ini. atau tahap kemajmukan masyarakat akan terhapus dan seterusnya menjadi Selepas memahami asas utama politik permuafakatan yang dikemukakan oleh Lijphart. Ini boleh dilihat dari kes Ireland Utara. sampai hari ini pun perpecahan masyarakat tidak dapat dibendung.

they were drawn mainly from the English language schools and had many shared values and experiences. Pertama. darurat yang berlaku pada masa itu telah menguatkan idea untuk bekerjasama dalam usaha untuk menghadapi ancaman komunis. Menyedari hakikat ini. permuafakatan antara kaum bermula dengan terbentuknya Perikatan pada tahun 1952. and they appreciated that direct electoral confrontation between unabashedly communal parties would be likely to lead to interethnic violence.POLITIK PERMUAFAKATAN: PENGALAMAN MALAYSIA SEBELUM 1969 Teori politik permuafakatan mengatakan kestabilan politik akan hanya tercapai jika elitelit dari berbagai segmen sosial bersetuju untuk bekerjasama. tetapi kali ini dengan memasukkan sekali MIC. bila dua parti utama. parti India. they were essentially conservative. Kedua. maka pemimpin-pemimpin Melayu. Pemimpin-pemimpin dari ketiga-tiga kumpulan ini boleh bekerjasama kerana mereka berkongsi keyakinan dan kepercayaan antara satu sama lain. kemerdekaan dari British adalah sangat-sangat diperlukan. Di Malaysia. parti-parti ini sekali lagi bersetuju untuk bekerjasama.. Cina dan India mengambil keputusan untuk bersatu demi kemerdekaan Malaya. they were rational and pragmatic. terdapat tiga sebab utama mengapa Perikatan ditubuhkan. Mengikut Tunku Abdul Rahman (1969: 26). Ketiga.. seperti kata Bedlington (1978: 87): . pengalaman UMNO. MCA dan MIC dalam menghadapi dua pilihan . UMNO (Melayu) dan MCA (Cina) bekerjasama dalam menghadapi pilihan raya Majlis Perbandaran Kuala Lumpur. Tambahan pula. Dalam pilihan raya 1955. British tidak akan memberikan kemerdekaan pada Malaya selagi orangorang Melayu tidak dapat bekerjasama dengan orang-orang bukan Melayu.

Semangat kompromi di antara tiga kumpulan utama atau apa yang dipanggil permuafakatan ini adalah asas-asas utama Perikatan ditubuhkan. bukan Melayu juga diberi kebebasan untuk mengamalkan agama dan bahasa masing-masing. Ini kerana berbanding dengan bukan Melayu.raya bersama telah mengeratkan hubungan sesama mereka (lihat perbincangan lanjut dalam Ratnam 1965. orang-orang bukan Melayu bersetuju menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa Kebangsaan dan Islam sebagai agama rasmi negara. Bukan Melayu juga diberi hak untuk melibatkan diri dalam politik dan juga hak untuk bergiat bebas dalam ekonomi. Selain itu. maka orang-orang Melayu bersetuju mengiktiraf taraf kerakyatan penuh kepada semua bukan Melayu yang lahir dan menetap di negara ini melebihi dari 15 tahun. Kemunculan konsep tawar . ketiga-tiga kumpulan bersetuju menerima tanggungjawab bersama untuk membangunkan negara. Mereka juga bersetuju supaya kawasan persempadan pilihan raya disusun menyebelahi kawasan-kawasan luar bandar. hak simpanan tanah Melayu. Rasionalnya hak-hak istimewa orang-orang Melayu ini adalah untuk membolehkan orang-orang Melayu bersaing dengan bukan Melayu (Cina dan India) dalam meningkatkan taraf hidup mereka. Dalam kerjasama ini. Antara keistimewaan-keistimewaan tersebut ialah keutamaan (dan quota) dalam perkhidmatan awam. taraf sosioekonomi orang Melayu adalah jauh lebih mundur. Melalui kerjasama ini juga orang-orang Melayu akan menikmati berbagai-bagai keistimewaan. khasnya dalam perkhidmatan tadbir dan diplomatik. Untuk mengekalkan kestabilan politik. biasiswa dan latihan. Sebagai balasan kepada persetujuan bukan Melayu mengakui hak-hak istimewa orang Melayu. keutamaan dalam mendapatkan lesen dan kontrak awam. dan Means 1970).

menawar ini telah dianggap oleh Esman sebagai ‘satu tawar menawar politik yang istimewa. Seperti yang telah dinyatakan. Sistem mengundi di Malaysia adalah berdasarkan kepada single member constituencies di mana setiap pengundi cuma mengundi seorang calon. Ini berbeza dengan parti-parti pembangkang seperti PAS dan DAP yang terpaksa menghadapi pilihan raya secara bersendirian dengan PAS hanya bergantung kepada undi Melayu dan DAP kepada undi bukan Melayu. Stail politik permuafakatan ini juga dapat dilihat dari sistem pengundian. Walaupun kadang-kadang ada ketegangan dalam membuat sesuatu keputusan. Melalui sistem ini. Perikatan menaungi pengundi-pengundi Melayu. Oleh itu . Chinese and Indian political leaders must sit down with their Malay counterparts and talk. satu penyelesaian berbentuk perpaduan yang boleh dimanfaat oleh semua parti. Cina dan India. mereka tetap berusaha mencari penyelesaian dengan semangat penuh setiakawan untuk berbincang dan berunding. salah satu stail politik permuafakatan adalah kesediaan elit untuk bertolak ansur dalam membuat sesuatu keputusan yang berkaitan dengan isu-isu perkauman. talk. Since all of them have one common denominator – they all are Malaysian – they should be able to see each other’s view point and defend the time bomb. selain dari mendapat undi dari kaum sendiri akan juga mendapat undi dari kaum-kaum lain yang disalurkan melalui Perikatan. dan dalam kebanyakan hal melebihi dari apa yang dijangkakan oleh orang-orang bukan Melayu (Esman 1972: 76). talk. Ini bermakna parti-parti komponen. Sekali keputusan dibuat ianya dipertahankan oleh setiap ahli. sepertimana kata Goh Cheng Teik (1971: 34): The only answer lies in ‘mesyuarat’.

Dalam pilihan raya 1955. UMNO tetap berkeupayaan untuk mendapat kemenangan kerana selain dari mendapat undi dari orang Melayu. Walaupun terpaksa bersaing dengan DAP di kawasan yang majoriti penduduknya bukan Melayu. Perikatan berkempen atas rekod cemerlangnya membawa Malaya mencapai kemerdekaan. . Begitu juga dengan MCA dan MIC. 1959 dan 1964. mereka juga mendapat undi dari kaum Cina dan India yang disalurkan melalui MCA dan MIC. Perikatan juga menonjolkan imej kerjasama antara kaum sebagai satu proses penting untuk meneruskan kestabilan politik dengan memberi peluang kepada tiap-tiap kumpulan etnik menganggotai badan pembuatan keputusan negara. mereka masih boleh menang dalam pilihan raya kerana mampu mendapat undi Melayu yang disalurkan melalui UMNO (lihat inter alia Enloe 1970. Vasil 1971. Keberkesanan strategi politik Perikatan dalam sistem pengundian cara ini boleh dilihat dengan jelas dalam pilihan raya Perbandaran Kuala Lumpur 1952 dan pilihan raya umum 1955. Selain daripada itu.walaupun di kawasan yang majoriti pengundi Melayunya kurang. Perikatan memenangi 51 dari 52 kerusi. Ismail Kassim 1979. dan Crouch 1982). Dalam pilihan raya tersebut. Dalam pilihan raya 1959 sekali lagi Perikatan mencapai kemenangan yang besar iaitu memenangi 74 dari 104 kerusi. Chu Eh-Hung 1976.

Dalam pilihan raya 1969. DAP memenangi 13 kerusi. Di tengah-tengah jalan mereka menyanyi dan berteriak meminta . UMNO memenangi 51 dari 68 kerusi yang ditandinginya. MCA 13 dari 33 kerusi dan MIC 2 dari 3 kerusi. DAP misalnya menggunakan isu bahasa dan isu hak-hak istimewa orang Melayu yang dikatakan mendiskriminasikan orang-orang bukan Melayu sebagai satu taktik untuk mendapatkan sokongan dari pengundi-pengundi bukan Melayu. rusuhan kaum berlaku. 23 kurang dari yang diperolehinya pada 1964.RUSUHAN KAUM 13 MEI 1969 Politik permuafakatan yang sebelum ini menunjukkan kejayaan yang cemerlang dalam menyatukan masyarakat majmuk telah gagal untuk mengekalkan rekodnya bila pada Mei 1969. khasnya Cina untuk menentang kerajaan Perikatan. Perikatan telah tewas teruk di kawasan-kawasan pengundi bukan Melayu. PAS 12. khasnya di bandar-bandar besar yang majoriti penduduknya adalah orang-orang Cina. Setelah memenangi jumlah kerusi yang banyak dan berjaya mengurangkan majoriti 2/3 Perikatan. Rusuhan ini berlaku apabila Perikatan gagal memenangi majoriti 2/3 kerusi Dewan Rakyat. Sebab itulah dalam pilihan raya 1969. DAP dan Gerakan mengadakan perarakan melalui jalan-jalan utama menuju ke arah rumah Datuk Harun di Kampung Baru meminta beliau meletakkan jawatan sebagai Menteri Besar Selangor. Perikatan cuma memenangi 66 daripada 104 kerusi. Sebab utama mengapa Perikatan tewas dalam pilihan raya tersebut adalah kerana parti-parti pembangkang menggunakan isu-isu perkauman dalam kempen mereka. Taktik dan strategi ini telah berjaya menaikkan sentimen orang-orang bukan Melayu. Gerakan 8 dan PPP (Parti Progresif Rakyat) 4 kerusi (Laporan Pilihan Raya Umum 1969). Di pihak pembangkang pula.

Peristiwa 13 Mei ini telah dilihat oleh Tun Dr. Sebagai reaksi dari tawaran kerajaan ini. Sebagai kesan dari rusuhan tersebut. Dalam gabungan BN ini. menerima tawaran tersebut. Mendengar tempik sorak orang-orang Cina tersebut. orang-orang Melayu pun bertindak balas lalu berlakulah rusuhan berdarah pada 13 Mei 1969 (lihat Goh Cheng Teik 1971). Tun Abdul Razak. terbentuklah Barisan Nasional (BN) pada 1 Januari 1973. kerajaan berparlimen digantung dan pemerintahan kerajaan dijalankan secara MAGERAN di bawah arahan Timbalan Perdana Menteri pada masa itu. . Mengikut The May Thirteenth Tragedy Report (1969). Ismail. maka Perikatan telah menawarkan kepada parti-parti pembangkang untuk bersama-sama dalam kerajaan. Jumlah kecederaan pula ialah 270 Cina dan 119 Melayu. ‘Melayu Sudah Tiada Kuasa Lagi!’ dan ‘Kuala Lumpur Sekarang Cina Punya!’. Mereka juga melaungkan slogan seperti ‘Melayu Sudah Jatuh!’. memberitahu Melayu supaya ‘balik kampung’ – frasa yang menakutkan orang-orang Melayu. Rusuhan ini telah mengakibatkan rumah dan harta benda bernilai berjuta-juta ringgit musnah dan beratus-ratus orang terkorban. Pada tahun 1971. Pembentukan BN bermakna pola grand coalition pattern of government berterusan.Melayu untuk menjilat kasut mereka sendiri. Menyedari bahawa konflik perkauman ini perlu diatasi bagi menjamin keamanan negara. Anggaran yang dibuat ke atas jumlah kematian dan kecederaan akibat rusuhan ini adalah berbezabeza. jumlah kematian ialah 143 Cina dan 22 Melayu. Menteri Dalam Negeri pada masa itu sebagai ‘matinya demokrasi di tangan pembangkang’. parti-parti pembangkang kecuali DAP. malah ianya adalah lebih luas dan menyeluruh lagi berbanding dengan Perikatan. Mengikut laporan lain pula. angka kematian ialah antara 600-700 orang (Von Vorys 1975: 148). Pekemas dan PSRM. kerajaan berparlimen ini dipulihkan kembali. Lanjutan dari ini.

Gerakan dan PPP mewakili pihak bukan Melayu. . dan MCA. MIC.tiap-tiap kumpulan etnik diwakili oleh lebih dari satu parti. UMNO dan PAS mewakili pihak Melayu. Misalnya.

Konflik ini bermula apabila Tun Razak mahukan Mohamed Nasir menjadi Menteri Besar Kelantan – pemimpin PAS pilihan UMNO. Nasir tetap enggan meletakkan jawatan dan ini membawa kepada berlakunya krisis politik. maka usul undi tidak percaya dikemukakan oleh ADUN PAS di Dewan Undangan Negeri Kelantan (DUN) dan diluluskan pada 20 Oktober 1977. Kemenangan ini adalah pencapaian terbesar yang pernah dicapai oleh kerajaan sejak pilihan raya umum 1955. Bukti penerimaan rakyat ini dapat dilihat dengan jelas dalam pilihan raya umum 1974. Pemimpin PAS tidak berpuas hati dengan pelantikan Nasir dan ketidakpuasan hati ini telah mencapai kemuncaknya pada 1977 apabila Nasir diminta meletakkan jawatan. ini kerana rakyat telah sedar bahawa kegagalan untuk mengekalkan semangat kerjasama antara kaum akan membawa kepada perpecahan. hubungan UMNO-PAS menjadi semakin merosot akibat dari konflik antara Tun Razak. Dalam pilihan raya itu.POLITIK PERMUAFAKATAN DI BAWAH BN Pembentukan BN untuk menggantikan Perikatan telah berjaya mendapat sokongan rakyat. Selepas pilihan raya umum 1974. BN menang dengan majoriti yang menyakinkan apabila memenangi 93 peratus daripada keseluruhan kerusi yang dipertandingkan (berbanding 63 peratus yang dimenanginya pada 1969 semasa di bawah Perikatan). Walaupun usul itu diluluskan. Keadaan ini dieksploitasi dengan bijaknya oleh UMNO . Apabila Nasir enggan berbuat demikian. bukan pilihan PAS. Perdana Menteri Malaysia pada waktu itu dengan pemimpin-pemimpin PAS dalam soal pelantikan Menteri Besar. UMNO yang berada dalam Perikatan pada 1969 dan BN pada 1974 memenangi 62 kerusi (100 peratus berbanding 33 peratus pada 1969) (Laporan Pilihan Raya Umum Malaysia 1974).

Pembangkang hanya memenangi 11 kerusi parlimen sahaja. rusuhan telah tercetus antara polis dan pengikut Ibrahim Libya di Memali. Cekap dan Amanah’. Pan . tetapi kemenangannya ini tidak kekal lama kerana pada 26 Januari 1986. Pemecatan PAS dari BN bermakna PAS kembali menjadi pembangkang dan ini telah menjadikan UMNO dan PAS kembali berjuang untuk mendapatkan undi Melayu. kerajaan tidak dapat lari dari menghadapi masalah. Sembilan bulan selepas itu. Pada tahun 1981. iaitu 5 kepada PAS dan 6 kepada DAP (Mauzy 1983: 142). Pada November 1985 juga kepimpinan MCA berada dalam krisis yang tenat apabila Tan Koon Swan mencabar Neo Yee Pan untuk jawatan Presiden MCA. Dr. Mahathir dilantik menjadi Perdana Menteri Malaysia yang keempat apabila Tun Hussein Onn meletakkan jawatan. DUN Kelantan dibubarkan. BN memenangi 131 dari 154 kerusi parlimen dengan jumlah undi 57. Pada November 1985.6 peratus dan 239 dari 275 kerusi DUN. dengan membawa slogan ‘Bersih. Kedah. Mahathir telah mengadakan pilihan raya untuk mendapat mandat baru dari rakyat. Walaupun BN terpaksa menghadapi pilihan raya umum 1978 tanpa PAS. Beberapa bulan kemudiannya. BN telah memenangi pilihan raya tersebut dengan majoriti yang besar. Krisis ini berakhir dengan kemenangan Tan Koon Swan. ianya masih mampu memenangi pilihan raya tersebut dengan majoriti yang besar. Dalam rusuhan tersebut 18 orang telah mati.untuk mengambil alih teraju pemerintahan di Kelantan dengan mengisytiharkan darurat. iaitu 14 pengikut PAS dan 4 anggota polis. parlimen pula dibubarkan (lihat Alias Mohamad 1978. beliau ditangkap di Singapura atas tuduhan pecah amanah berikutan dengan kejatuhan sebuah syarikat Singapura. dan Kamarudin Jaafar 1979). Walaupun memenangi pilihan raya 1982. PAS kemudiannya dipecat dari BN dan bila undang-undang darurat ditarik balik.

Micheal Ong 1983. Isu-isu tersebut telah dieksploitasi dengan bijaknya oleh pembangkang untuk merendahkan keupayaan BN dalam mentadbir negara. Beliau dibicarakan di Singapura dan dijatuhkan hukuman 2 tahun penjara. BN juga mengekalkan kemenangannya di kesemua Dewan Undangan Negeri dengan memenangi 299 dari 351 kerusi.5 bilion. DAP pula menang dengan jumlah undi yang agak besar di kawasan-kawasan yang majoriti penduduknya Cina. BN memenangi 148 dari 177 kerusi parlimen. Pada Februari 1986 pula. PAS hanya memenangi satu kerusi parlimen sahaja iaitu di Pengkalan Chepa. iaitu 19 kerusi di Semenanjung dan 5 kerusi di Sabah dan Sarawak. menjadikan 24 kerusi kesemuannya (Chandra Muzaffar 1986. Muda Hitam meletakkan jawatan atas alasan beliau telah kehilangan keyakinan Perdana Menteri dan oleh itu adalah tidak wajar untuk beliau terus berada dalam kerajaan (lihat perbincangan lanjut dalam Drummond 1986. Tan Chee Khoon 1985 dan Lim Kit Siang 1986). Walaupun BN telah diserang dari segenap sudut oleh parti-parti pembangkang. khususnya PAS dan DAP.El. dan Drummond 1987). Patmanaban 1985. Masalah lain yang dihadapi oleh kerajaan ialah krisis BMF yang melibatkan kerugian $2. Kemudiannya beliau meletakkan jawatan sebagai Presiden MCA dan tempatnya diganti oleh Ling Liong Sik. Kesemua masalah di atas adalah isu-isu yang terpaksa dihadapi oleh BN dalam menghadapi pilihan raya umum 1986. BN tetap memenangi pilihan raya tersebut dengan cemerlangnya. Timbalan Perdana Menteri. .

Kemenangan BN ini bukanlah bermakna pengundi-pengundi bersetuju dengan apa yang telah dilakukan oleh kerajaan. Inilah strategi kejayaan Perikatan dan kemudiannya BN untuk terus mendapat sokongan rakyat dalam pilihan raya. . parti yang tidak dapat menonjolkan imej perpaduan antara kaum akan ditolak oleh rakyat. manakala parti yang hanya berasaskan satu kaum akan hanya mendapat undi dari kaum yang didokongnya sahaja. Dalam sejarah politik negara. Selain itu. Banyak dasar-dasar kerajaan yang tidak dipersetujui oleh pengundi. namun mereka tetap mengundi BN kerana mereka percaya bahawa kerjasama kaum yang sedia ada perlu dikekalkan demi untuk menjamin kestabilan politik negara. Sistem pengundian sebegini tidak memungkinkan parti berasaskan perkauman tanpa kerjasama dengan kaum lain akan menang dalam pilihan raya. sejarah pilihan raya juga menunjukkan hanya parti yang dapat mewujudkan kerjasama politik antara kaum sahaja yang akan menang kerana kesemua kaum akan mengundi menyokong permuafakatan politik tersebut.

dan dikatakan mempunyai harapan yang cukup baik untuk mencabar kekuatan BN. maka adalah sukar untuk satusatu parti politik mencapai kemenangan kerana untuk menang orang-orang Melayu perlukan undi dari orang-orang Cina dan India dan begitulah sebaliknya. iaitu gabungan partiparti pembangkang antara Semangat 46. Pilihan raya umum 1990 menunjukkan walaupun parti pembangkang mewujudkan gabungannya sendiri. Beliau lalu mempelopori penubuhan Angkatan Perpaduan Ummah (APU). Ini kerana tanpa sokongan dari semua kaum. beliau sedar bahawa seandainya Semangat 46 bertanding secara sendirian. APU juga mengadakan kerjasama dengan parti bukan Melayu seperti DAP dan AMIPF (parti baru yang diketuai oleh M. iaitu sebagai marriage of convenience.POLTIK PERMUAFAKATAN BN SELEPAS KRISIS UMNO 1987 Pada tahun 1987. biarpun pembangkang mempunyai isu politik . Pandithan yang dipecat dari MIC). Sebagai bekas pemimpin UMNO. Kerjasama APU dengan DAP dan AMIPF ini jelas menunjukkan bahawa kesemua parti-parti politik di negara ini mengakui bahawa kerjasama politik antara kaum adalah penting bagi memperolehi kemenangan dalam pilihan raya. dan keduanya. Dalam pertandingan ini. Dr. harapan untuk mencapai kemenangan adalah tipis. Mahathir Mohamed dengan Tengku Razaleigh Hamzah. namun pakatan ini ditolak rakyat kerana dua sebab: pertama. Akibatnya UMNO berpecah dan kumpulan Tengku Razaleigh menubuhkan parti Semangat 46. ia hanya berbentuk untuk kepentingan sementara sahaja. Oleh sebab itulah. berlaku pertandingan merebut jawatan presiden UMNO antara Dr.G. Mahathir menang dengan majoriti yang tipis. Hamim dan Berjasa. masing-masing parti yang bergabung mempunyai ideologi politik yang berbeza.

Maka keadaan ini membolehkan BN memang besar dalam pilihan raya tersebut. Pemecatan Anwar Ibrahim dari jawatannya telah menimbulkan krisis politik yang besar di Malaysia. maka BN sekali lagi menang besar dalam pilihan raya tersebut. maka .yang banyak di tangan. setelah BA tidak lagi bersatu. timbalan perdana menteri Malaysia dipecat dari jawatannya atas tuduhan melakukan hubungan seks luar tabii. apabila keputusan pilihan raya diumumkan. Kegagalan pembangkang untuk memenangi pilihan raya walaupun mempunyai banyak isu yang boleh mempengaruhi rakyat adalah kerana rakyat masih lagi percaya kepada kerjasama antara kaum sebagai asas untuk mengekalkan kestabilan politik dan kemakmuran ekonomi. kebebasan kehakiman. gabungan APU dan Gagasan Rakyat yang dibentuk oleh pembangkang pada tahun 1990 telah tidak bersatu lagi. Kemenangan BN ini menguatkan hujah Lijphart bahawa bagi negara yang mempunyai masyarakat majumuk. Selagi parti pembangkang gagal menunjukkan kepada rakyat tentang perpaduan di kalangan anggotanya. isu rasuah dan pelbagai lagi. Gabungan BA dibentuk selepas Anwar Ibrahim. Namun. BN masih lagi mampu untuk mengekalkan kemnenangan dua pertiga majoritinya. Pada pilihan raya tahun 1995. pendekatan terbaik untuk memenangi pilihan raya ialah dengan mengamalkan sistem politik permuafakatan. mereka tetap gagal kerana sistem politik permuafakatan yang menggabungkan kesemua kaum dalam satu barisan membolehkan BN mendapat undi dari pengundi yang mahukan kestabilan dan kerjasama antara kaum yang harmoni. BN hanya dicabar kembali dengan kuat oleh pembangkang dalam pilihan raya umum 1995 apabila parti pembangkang dan bergabung membentuk Barisan Alternatif. Pada pilihan raya umum 2004. Pelbagai isu digunakan oleh pembangkang dalam pilihan raya ini seperti isu keadilan.

selagi itulah sukar bagi pembangkang untuk memenangi pilihan raya di Malaysia dan pengundi akan terus mengundi status quo untuk mengekalkan kerajaan BN. .

Kegagalan untuk bertolak ansur antara kaum dan menggunakan isu-isu perkauman dalam kempen-kempen politik akan mengakibatkan huru-hara dan ini dapat dilihat dalam peristiwa rusuhan kaum pada 13 Mei 1969. . namun masih mampu untuk mengekalkan kestabilan politiknya hasil dari kerjasama antara kaum dan politik permuafakatan yang dicapainya melalui gabungan BN. maka jelaslah bahawa Malaysia. 1959 dan 1964 dan seterusnya BN dalam pilihan raya 1974 hingga 2004 membuktikan bahawa amalan politik permuafakatan ini diterima rakyat. Kemenangan besar Perikatan dalam pilihan raya 1955. Untuk tahun-tahun yang seterusnya.RUMUSAN Perbincangan di atas menunjukkan bahawa permuafakatan politik adalah penting untuk menjamin kestabilan politik bagi negara-negara yang mempunyai masyarakat majmuk seperti Malaysia. Dengan hujah seperti di atas. Hanya dengan cara inilah kestabilan politik negara dapat terus dikekalkan. walaupun menghadapi beberapa situasi politik yang tegang. adalah penting untuk tiap-tiap kumpulan etnik mengekalkan tradisi bekerjasama dalam membuat dasar-dasar negara supaya sumber-sumber negara dapat dikongsi bersama.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful