Posisi Awal Ini adalah posisi awal dimana katup hisap (biru) dan katup buang (merah) berada

dalam posisi menutup. Posisi piston berada pada TMA (titik mati atas).

§
Langkah hisap Piston bergerak turun dari TMA ke TMB (titik mati bawah), sehingga terjadi kevakuman di dalam silinder dan mengakibatkan campuran udara dan bahan bakar terhisap masuk ke dalam silinder. Pada langkah ini katup hisap pada posisi membuka.

§
Langkah Kompresi Piston bergerak naik dari TMB ke TMA dan terjadi pengecilan volume ruang silinder. Campuran udara dan bahan bakar dikompresikan sehingga tekanan dan temperaturnya naik. Pada langkah ini kedua katup pada posisi menutup.

§
Penyalaan bahan bakar Beberapa derajat sebelum piston mencapai TMA, busi memercikan bunga api sehingga terjadi pembakaran di dalam ruang bakar. Kedua katup masih pada posisi menutup.

§
Langkah usaha Bahan bakar yang telah terbakar akan meningkatkan temperatur dan tekanan di ruang bakar. Gas hasil pembakaran akan mendorong piston untuk bergerak ke bawah. Kedua katup pada posisi

Pada posisi ini katup buang terbuka.tertutup. § . § Langkah buang Gaya inersia yang terjadi pada poros akan menyebakan piston bergerak naik dari TMB ke TMA dan mendorong sisa gas hasil pembakaran keluar melalui saluran buang.