Asal Usul Bahasa Melayu

 Terdapat beberapa bukti sejarah yang cuba mengaitkan asal-usul bahasa Melayu, seperti mana berikut: 1. Catatan orang China yang menyatakan bahawa sebuah kerajaan Mo-loyeu mempersembahkan hasil bumi kepada raja China sekitar 644-645 Masihi. Dikatakan orang Mo-lo-yeu mengirimkan Utusan ke negara China untuk mempersembahkan hasil-hasil bumi kepada raja China. 2. Ada yang mempercayai kerajaan Mo-loyeu berpusat di daerah Jambi, Sumatera , daripada sebatang sungai yang deras alirannya, iitu Sungai Melayu. 3. Satu lagi catatan orang China ialah catatan rahib Buddha bernama I-Tsing yang menggunakan kata ma-lo-yu tentang dua buah kerajaan yang dilawatinya sekitar 675 Masihi. 4. Dalam bahasa Jawa Kuno, perkataan ``Mlayu'' bermaksud berlari atau mengembara. Hal ini boleh dipadankan dengan orang Indo-Melayu (Austonesia) yang bergerak dari Yunan.

 Bilangan lebih banyak daripada Melayu Proto.  Menduduki kawasan pantai dan lembah di Asia Tenggara.  Orang ini, kumpulan pertama dan kedua, dikenali sebagai Austronesia.  Bahasa-bahasa yang terdapat di Nusantara sekarang berpunca daripada bahasa Austronesia ini.

Asal Usul Bangsa Melayu  Dipercayai berasal daripada golongan Austronesia di Yunan.  Kumpulan pertama dikenali sebagai Melayu Proto.  Berpindah ke Asia Tenggara pada Zaman Batu Baru (2500 Sebelum Masihi)  Keturunannya Orang Asli di Semenanjung Malaysia, Dayak di Sarawak dan Batak di Sumatera.  Kumpulan kedua dikenali sebagai Melayu

 Nik Safiah Karim menerangkan bahawa
bahasa Austronesia ialah satu rumpun bahasa dalam filum bahasa Austris bersamasama dengan rumpun bahasa Austroasia dan Tibet-China (rujuk carta alir di atas).  Bahasa Melayu termasuk dalam bahasabahasa Golongan Sumatera bersama-sama dengan bahasa-bahasa Acheh, Batak, Minangkabau, Nias, Lampung dan Orang Laut. Perkembangan Bahasa Melayu

Deutro

 Berpindah ke Asia Tenggara pada Zaman Logam kira-kira 1500 Sebelum Massihi.  Keturunannya orang Melayu di Malaysia  Dikatakan lebih bijak dan dan mahir daripada Melayu Proto.  Bijak dalam bidang astronomi, pelayaran dan bercucuk tanam.

 Ahli bahasa membahagikan perkembangan
bahasa Melayu kepada tiga tahap utama iaitu:  Bahasa Melayu Kuno,  Bahasa Melayu Klasik dan  Bahasa Melayu Moden.

Bahasa Melayu Kuno  bunyi e pepet tidak wujud (Contoh dengan .  Sifat bahasa Melayu yang mudah dilentur mengikut keadaan dan keperluan. batu bersurat di Kuala Berang.dalam bahasa Melayu kuno (Contoh: diperbuat . Jawa Tengah ditulis dalam huruf Nagiri. sebagai lingua franca dan bahasa pentadbiran.dngan atau dangan)  Awalan ber. o Bahasa Melayu kuno pada batu bersurat di Gandasuli. Ciri-ciri bahasa Melayu kuno:  Penuh dengan Sanskrit kata-kata pinjaman (832 M)  Susunan ayat bersifat Melayu  Bunyi b ialah w dalam (Contoh: bulan – wulan) Melayu kuno Ketiga-tiga batu bersurat ini merupakan bukti catatan terakhir perkembangan bahasa Melayu kerana selepas abad ke-14. saya: sahaya) Peralihan Bahasa Melayu Kuno Ke Bahasa Melayu Klasik o Merupakan keluarga bahasa Nusantara o Kegemilangannya dari abad ke-7 hingga abad ke- 13 pada zaman kerajaan Sriwijaya. batu bersurat di Pagar Ruyung. daerah Hulu Jambi (686 M) c.  bahasanya berbeza sedikit daripada bahasa batu bersurat abad ke-7. o Peralihan ini dikaitkan dengan pengaruh agama Islam yang semakin mantap di Asia Tenggara pada abad ke-13. Batu bersurat di Minye Tujuh. Terengganu (1303-1387)  ditulis dalam tulisan Jawi  membuktikan tulisan Arab telah telah digunakan dalam bahasa Melayu pada abad itu. muncul kesusasteraan Melayu dalam bentuk tulisan. o Selepas itu. Minangkabau (1356)  ditulis dalam huruf India  mengandungi prosa melayu kuno dan beberapa baris sajakm Sanskrit. o Terdapat tiga batu bersurat yang penting: a.ialah ni. h (Contoh: sukhatshitta)  Huruf h hilang dalam bahasa moden (Contoh: semua-samuha. o Bahasa Melayu mudah dipengaruhi Sanskrit kerana:  Pengaruh agama Hindu  Bahasa Sanskrit terletak dalam kelas bangsawan. Allah dan rahmat Ruwo. . Meringin. o Penuturnya di Semenanjung.dalam Melayu kuno (contoh: berlepas-marlapas)  Awalan di. Pulau  Batu bersurat di Karang Brahi. kh. struktur ayat dan tulisan. o Ia menjadi lingua franca dan sebagai bahasa pentadbiran kerana:  Bersifat sederhana dan mudah menerima pengaruh luar. dan dikatakan mempunyai hierarki yang tinggi. dekat Kampur. ph. o Banyak dipengaruhi oleh sistem bahasa Sanskrit.niparwuat)  Ada bunyi konsonan yang diaspirasikan seperti bh. bahasa Melayu mengalami banyak perubahan dari segi kosa kata.  Tidak terikat kepada perbezaan susun lapis masyarakat  Mempunyai sistem yang lebih mudah berbanding dengan bahasa Jawa. Acheh (1380)  masih memakai abjad India  buat pertama kalinya terdapat penggunaan kata-kata Arab seperti kalimat nabi. o Bahasa Melayu kuno pada batu-batu bersurat abad ke-7 yang ditulis dengan huruf Pallawa:  Batu bersurat di Kedukan Palembang (683 M)  Batu bersurat di Talang Palembang (684 M)  Batu bersurat Bangka (686 M) di Kota Bukit. Kepulauan Riau dan Sumatera. dh. b. o Bahasa Sanskrit kemudian dikenal pasti menyumbang kepada pengkayaan kosa kata dan ciri-ciri keilmuaan (kesarjanaan) Bahasa Melayu. th.ialah mar.

tutor. pentadbiran. Perlembagaan Persekutuan Perkara 152 menetapkan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan.Bahasa Melayu Klasik Kegemilangannya boleh dibahagikan kepada tiga zaman penting:    Zaman kerajaan Melaka Zaman kerajaab Acheh Zaman kerajaan Johor-Riau Antara tokoh-tokoh penulis yang penting ialah Hamzah Fansuri. berulang. Ciri-ciri bahasa klasik:  ayat: panjang. British merubah dasar menjadikan bahasa Inggeris sebagai pengantar dalam sistem pendidikan. Semasa Malaysia mencapai kemerdekaan. Hasil karangan Munsyi  Abdullah dianggap sebagai permulaan zaman bahasa Melayu moden. Laporan Razak 1956 mencadangkan bahasa Melayu sebagai pengantar dalam sistem pendidikan negara. edan kesmaran (mabuk asmara). berbelit-belit. sahaya. Syeikh Nuruddin al-Raniri dan Abdul Rauf al-Singkel. Akta Bahasa Kebangsaan 1963/1967 menetapkan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi negara. alkisah. dan bahasa pengantar di pusat pendidikan Islam. bahasa Melayu mencapai kedudukan yang tinggi. adapun.  banyak ayat pasif  menggunakan bahasa istana  kosa kata klasik: ratna mutu manikam. Selepas Perang Dunia Kedua. kesusasteraan.com. Sebelum penjajahan Beritish. masyghul (bersedih)  banyak menggunakan perdu perkataan (kata pangkal ayat): sebermula.my/    . berfungsi sebagai bahasa perantaraan.  ayat songsang  banyak menggunakan partikel `pun'' dan `'lah'' Bahasa Melayu Moden  Bermula pada abad ke-19. Syamsuddin al-Sumaterani. hatta. sumber: http://www.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful