Asal Usul Bahasa Melayu

 Terdapat beberapa bukti sejarah yang cuba mengaitkan asal-usul bahasa Melayu, seperti mana berikut: 1. Catatan orang China yang menyatakan bahawa sebuah kerajaan Mo-loyeu mempersembahkan hasil bumi kepada raja China sekitar 644-645 Masihi. Dikatakan orang Mo-lo-yeu mengirimkan Utusan ke negara China untuk mempersembahkan hasil-hasil bumi kepada raja China. 2. Ada yang mempercayai kerajaan Mo-loyeu berpusat di daerah Jambi, Sumatera , daripada sebatang sungai yang deras alirannya, iitu Sungai Melayu. 3. Satu lagi catatan orang China ialah catatan rahib Buddha bernama I-Tsing yang menggunakan kata ma-lo-yu tentang dua buah kerajaan yang dilawatinya sekitar 675 Masihi. 4. Dalam bahasa Jawa Kuno, perkataan ``Mlayu'' bermaksud berlari atau mengembara. Hal ini boleh dipadankan dengan orang Indo-Melayu (Austonesia) yang bergerak dari Yunan.

 Bilangan lebih banyak daripada Melayu Proto.  Menduduki kawasan pantai dan lembah di Asia Tenggara.  Orang ini, kumpulan pertama dan kedua, dikenali sebagai Austronesia.  Bahasa-bahasa yang terdapat di Nusantara sekarang berpunca daripada bahasa Austronesia ini.

Asal Usul Bangsa Melayu  Dipercayai berasal daripada golongan Austronesia di Yunan.  Kumpulan pertama dikenali sebagai Melayu Proto.  Berpindah ke Asia Tenggara pada Zaman Batu Baru (2500 Sebelum Masihi)  Keturunannya Orang Asli di Semenanjung Malaysia, Dayak di Sarawak dan Batak di Sumatera.  Kumpulan kedua dikenali sebagai Melayu

 Nik Safiah Karim menerangkan bahawa
bahasa Austronesia ialah satu rumpun bahasa dalam filum bahasa Austris bersamasama dengan rumpun bahasa Austroasia dan Tibet-China (rujuk carta alir di atas).  Bahasa Melayu termasuk dalam bahasabahasa Golongan Sumatera bersama-sama dengan bahasa-bahasa Acheh, Batak, Minangkabau, Nias, Lampung dan Orang Laut. Perkembangan Bahasa Melayu

Deutro

 Berpindah ke Asia Tenggara pada Zaman Logam kira-kira 1500 Sebelum Massihi.  Keturunannya orang Melayu di Malaysia  Dikatakan lebih bijak dan dan mahir daripada Melayu Proto.  Bijak dalam bidang astronomi, pelayaran dan bercucuk tanam.

 Ahli bahasa membahagikan perkembangan
bahasa Melayu kepada tiga tahap utama iaitu:  Bahasa Melayu Kuno,  Bahasa Melayu Klasik dan  Bahasa Melayu Moden.

 Sifat bahasa Melayu yang mudah dilentur mengikut keadaan dan keperluan. Terengganu (1303-1387)  ditulis dalam tulisan Jawi  membuktikan tulisan Arab telah telah digunakan dalam bahasa Melayu pada abad itu. dan dikatakan mempunyai hierarki yang tinggi. b. dh. batu bersurat di Kuala Berang. h (Contoh: sukhatshitta)  Huruf h hilang dalam bahasa moden (Contoh: semua-samuha. o Bahasa Melayu kuno pada batu-batu bersurat abad ke-7 yang ditulis dengan huruf Pallawa:  Batu bersurat di Kedukan Palembang (683 M)  Batu bersurat di Talang Palembang (684 M)  Batu bersurat Bangka (686 M) di Kota Bukit.ialah mar. saya: sahaya) Peralihan Bahasa Melayu Kuno Ke Bahasa Melayu Klasik o Merupakan keluarga bahasa Nusantara o Kegemilangannya dari abad ke-7 hingga abad ke- 13 pada zaman kerajaan Sriwijaya. Ciri-ciri bahasa Melayu kuno:  Penuh dengan Sanskrit kata-kata pinjaman (832 M)  Susunan ayat bersifat Melayu  Bunyi b ialah w dalam (Contoh: bulan – wulan) Melayu kuno Ketiga-tiga batu bersurat ini merupakan bukti catatan terakhir perkembangan bahasa Melayu kerana selepas abad ke-14. dekat Kampur. o Terdapat tiga batu bersurat yang penting: a. o Bahasa Melayu mudah dipengaruhi Sanskrit kerana:  Pengaruh agama Hindu  Bahasa Sanskrit terletak dalam kelas bangsawan.Bahasa Melayu Kuno  bunyi e pepet tidak wujud (Contoh dengan .  bahasanya berbeza sedikit daripada bahasa batu bersurat abad ke-7.niparwuat)  Ada bunyi konsonan yang diaspirasikan seperti bh. Batu bersurat di Minye Tujuh. th. o Bahasa Sanskrit kemudian dikenal pasti menyumbang kepada pengkayaan kosa kata dan ciri-ciri keilmuaan (kesarjanaan) Bahasa Melayu. Pulau  Batu bersurat di Karang Brahi.dalam Melayu kuno (contoh: berlepas-marlapas)  Awalan di. o Selepas itu. Meringin. struktur ayat dan tulisan. sebagai lingua franca dan bahasa pentadbiran. .ialah ni. Minangkabau (1356)  ditulis dalam huruf India  mengandungi prosa melayu kuno dan beberapa baris sajakm Sanskrit. ph. Allah dan rahmat Ruwo. o Banyak dipengaruhi oleh sistem bahasa Sanskrit. bahasa Melayu mengalami banyak perubahan dari segi kosa kata. Acheh (1380)  masih memakai abjad India  buat pertama kalinya terdapat penggunaan kata-kata Arab seperti kalimat nabi. batu bersurat di Pagar Ruyung. daerah Hulu Jambi (686 M) c. Jawa Tengah ditulis dalam huruf Nagiri. o Ia menjadi lingua franca dan sebagai bahasa pentadbiran kerana:  Bersifat sederhana dan mudah menerima pengaruh luar.  Tidak terikat kepada perbezaan susun lapis masyarakat  Mempunyai sistem yang lebih mudah berbanding dengan bahasa Jawa. o Penuturnya di Semenanjung.dalam bahasa Melayu kuno (Contoh: diperbuat . o Peralihan ini dikaitkan dengan pengaruh agama Islam yang semakin mantap di Asia Tenggara pada abad ke-13. muncul kesusasteraan Melayu dalam bentuk tulisan. Kepulauan Riau dan Sumatera. o Bahasa Melayu kuno pada batu bersurat di Gandasuli. kh.dngan atau dangan)  Awalan ber.

alkisah.  ayat songsang  banyak menggunakan partikel `pun'' dan `'lah'' Bahasa Melayu Moden  Bermula pada abad ke-19. berbelit-belit. Sebelum penjajahan Beritish. Akta Bahasa Kebangsaan 1963/1967 menetapkan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi negara. Syeikh Nuruddin al-Raniri dan Abdul Rauf al-Singkel. Ciri-ciri bahasa klasik:  ayat: panjang. kesusasteraan.com. Selepas Perang Dunia Kedua. bahasa Melayu mencapai kedudukan yang tinggi.  banyak ayat pasif  menggunakan bahasa istana  kosa kata klasik: ratna mutu manikam.my/    . dan bahasa pengantar di pusat pendidikan Islam. berulang. sahaya. masyghul (bersedih)  banyak menggunakan perdu perkataan (kata pangkal ayat): sebermula. Perlembagaan Persekutuan Perkara 152 menetapkan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. pentadbiran. Hasil karangan Munsyi  Abdullah dianggap sebagai permulaan zaman bahasa Melayu moden. adapun.tutor. hatta. Semasa Malaysia mencapai kemerdekaan. British merubah dasar menjadikan bahasa Inggeris sebagai pengantar dalam sistem pendidikan. Laporan Razak 1956 mencadangkan bahasa Melayu sebagai pengantar dalam sistem pendidikan negara.Bahasa Melayu Klasik Kegemilangannya boleh dibahagikan kepada tiga zaman penting:    Zaman kerajaan Melaka Zaman kerajaab Acheh Zaman kerajaan Johor-Riau Antara tokoh-tokoh penulis yang penting ialah Hamzah Fansuri. berfungsi sebagai bahasa perantaraan. Syamsuddin al-Sumaterani. sumber: http://www. edan kesmaran (mabuk asmara).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful