Menekankan empat taksonomi penting pendidikan iaitu jasmani, emosi, rohani dan intelektual. Penyumbang besar kepada proses asimilasi individu ke dalam masyarakat.

Membantu golongan berkeperluan khas mengurangkan kelemahan dan masalah yang dihadapi seperti pertumbuhan otot dan deria yang tidak sempurna. Meningkatkan konsep kendiri, penghargaan kendiri dan keyakinan diri.


 

Kekurangan guru yang berkelayakan Pengajaran yang tidak kondusif Peralatan yang tidak sesuai Pelajar khas yang dipinggirkan oleh pelajar normal

 

Masalah fizikal bagi pelajar-pelajar berkeperluan khas Perbezaan masalah Tingkah laku pelajar Masalah komunikasi