SKEMA TLO RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MINGGUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan (PISMP) dengan Kepujian

3 2 PROGRAM: ____________________________________________________________________________ SEMESTER: ______ TAHUN: ______ Tilawah dan Tafsir Al-Quran PQE 3101 Kursus: __________________________________________________________________________________________ Kod: ____________ 3 (3 + 0) Kredit: ____________

Minggu/ Tarikh M1

Tajuk dan Kandungan Beberapa Kelebihan Berkaitan al-Quran • Kelebihan al-Quran kepada manusia • Kelebihan membaca dan mendengar bacaan al-Quran • Kelebihan belajar dan mengajar al-Quran

Hasil Pembelajaran 1.Menjelaskan kelebihan alQuran kepada manusia. (1.1)

Kuliah (2 jam) •

Tutorial (1 jam) Pemb entangan berkumpulan dan perbincangan berkaitan: − Sejara h perkembangan pengajaran dan pembelajaran alQuran di Malaysia. − Kaeda h pengajaran dan pembelajaran alQuran di Malaysia. Pemb entangan berkumpulan dan perbincangan dalildalil bagi mazhabmazhab Feqah berkaitan: − Hukum membaca al-Quran bagi orang berhadas − Hukum menyentuh al-

Amali (jam) •

ISL (1 jam) Kajian perpustakaan berdasarkan kitab-kitab Feqah berkaitan: − Hukum membaca Al-Quran bagi orang berhadas − Hukum menyentuh Al-Quran bagi orang berhadas − Hukum mengajar dan mengambil upah mengajar Al-Quran

Catatan

Beberapa Kelebihan Berkaitan Al-Quran • Kelebihan Al-Quran 2.Menghuraikan kelebihan kepada membaca al-Quran dan manusia mendengarnya. • Kelebihan membaca (1.2) dan mendengar bacaan Al-Quran 3.Menyenaraikan kelebihan • Kelebihan belajar belajar dan mengajar al-Quran. dan mengajar (1.5) al-Quran

M2

Beberapa Hukum Berkaitan al-Quran • Hukum membaca Al-Quran bagi orang berhadas • Hukum menyentuh AlQuran bagi orang berhadas • Hukum mengajar dan mengambil upah mengajar Al-Quran

1.Membincangkan dalil-dalil Beberapa Hukum Berkaitan bagi mazhab Feqah mengenai al-Quran hukum membaca al-Quran bagi • Hukum membaca orang yang berhadas. al-Quran bagi orang (6.3) berhadas • Hukum menyentuh al-Quran bagi orang berhadas 2.Membincangkan dalil-dalil • Hukum mengajar mengenai hukum menyentuh dan mengambil al-Quran bagi orang berhadas. upah mengajar (1.5) (6.3) al-Quran 3.Menghuraikan hukum

Kajian perpustakaan berdasarkan kitab-kitab Tajwid dan Qiraat: − Hukum dan kaedah bacaan Basmalah dan Ta`awwuz dan Takbir bagi Imam `Asim riwayat Hafs toriq Syatibi. ar

Mengaplikasi/mentatbiqkan Basmalah dan kaedah bacaan Isti`azah.Mengaplikasi kaedah hukumnya ketika bacaaan isti`azah.(1. Basmalah dan Takbir berdasarkan Imam `Asim dan ENAM imam lain dalam bidang Qiraat. M4 Khatam al-Quran Pembentangan berkumpulan dan • Perbincangan hukum dan perkara perbincangan: .w.5) • Perbincangan 3. hukumnya dalam basmalah dan takbir tilawah Al-Quran berdasarkan Imam Asim .2) 2. basmalah dan takbir Takbir dalam tilawah al-Quran. Basmalah dan isti`azah.4) • Perbincangan (7.4)(3. Menghuraikan hukum Isti`azah. (1.(1.4)(3.Menghuraikan hukum dan cara pelaksanaan khatam alQuran. (1. Amali (jam) ISL (1 jam) Catatan M3 Isti`azah. para sahabat dan ulama’ salaf dan Panduan Khatam al-Quran • Mencari bahan dalam kitab-kitab tafsir dan sejarah berkaitan:: − Pengertian golongan Isra`iliyyat − Sejarah pertumbuhan dan perkembangan golongan Isra`iliyyat M5 1.Menjelaskan pelaksanaan khatam al-Quran di zaman Rasulullah saw.a.4)(3.a. (2.2) Takbir dan hukumnya dalam tilawah al-Quran 1. basmalah hendak membaca dan takbir dalam tilawah alal-Quran Quran.2)(7.. Basmalah dan Takbir • Perbincangan Isti`azah dan hukumnya ketika hendak membaca al-Quran • Perbincangan Basmalah dan hukumnya dalam tilawah al-Quran • Perbincangan Takbir dan hukumnya dalam tilawah al-Quran Khatam al-Quran • Perbincangan hukum dan perkara yang berkaitan dengannya • Perbincangan Khatam al-Quran zaman Rasulullah s. qiraati dan baghdadiah.Perbezaan antara yang berkaitan buku-buku iqra’ 1dengannya 6 • Perbincangan Khatam al-Quran zaman Rasulullah s.2)(7. (1. para sahabat dan ulama’ salaf dan Panduan Khatam al-Quran Israiliyyat Dalam Tafsir 1..2) Kuliah (2 jam) Tutorial (1 jam) Quran bagi orang berhadas − Hukum mengajar dan mengambil upah mengajar alQuran • Aplika si kaedah bacaan Ta`awwuz.Menguraikan konsep Israiliyyat Dalam Tafsir 2 • Pemb • Mengump .2) • Perbincangan (7.2) • Kajian perpustakaan tentang: − Perbezaan antara beberapa kaedah pembelajaran al-Quran seperti kaedah iqra’. sahabat dan salaf.w.4) Isti`azah dan 2.Minggu/ Tarikh Tajuk dan Kandungan Hasil Pembelajaran mengajar dan mengambil upah mengajar al-Quran.

1) 3.2)(6.Membandingbeza riwayat israiliyyat dan orentalis dalam tafsir.3) − Pengertian.3) memasukkan Israiliyyat dalam 2.Menyenaraikan contohcontoh tafsiran israiliyyat dan orientalis(1.(1. pengajaran dan kaitannya dengan isu semasa. − Perbandingan orientalis dan isra`liyyat dalam penafsiran ayatayat al-Quran. Amali (jam) ISL (1 jam) ul maklumat: − Tafsiran ayat-ayat yang tersebut daripada 3 kitab tafsir yang berbeza − Riwayat asbab annuzul kepada ayat-ayat yang berkaitan − Pengajaran petikan ayat-ayat tersebut − Senarai isu-isu semasa yang boleh dikaitkan dengan petikan ayat-ayat tersebut • Mencari data: − Kadar perceraian di kalangan muslim di negerinegeri di Malaysia − Sebab-sebab perceraian yang dikenalpasti − Akibat daripada perceraian yang telah berlaku dalam masyarakat − Langkah-langkah yang diusahakan oleh Jabatan Agama dan Jabatan Kebajikan Masyarakat untuk mengelakkan perceraian.2) (1.5) 141 (7.3)(6. (1.5) 4. pengajaran dan kaitannya dengan isu semasa • Tafsir Surah Al-Baqarah ayat 1-5 dan ayat 138-141: − Pengertian.Minggu/ Tarikh Tajuk dan Kandungan • Pengertian Israiliyyat dan cara penyerapannya dalam tafsir serta bahayanya terhadap ajaran Islam Pembahagian perawi dan huku meriwayatkan Israiliyyat Hasil Pembelajaran Israiliyyat dan cara penyerapnnya dalam tafsir semasa. Rujuk Tafsir Fi Zilal alQuran/Ibnu Kathir/At-Tobari dan jelaskan bagaimana ia mentafsirkan ayatayat di atas. alasan memasukkan Israiliyyat dalam tafsir dan hujjah menolaknya Tafsir Ayat Aqidah • Surah Al-Baqarah ayat 1-5: − Pengertian.2) (6.Menghuraikan tafsiran ayat tafsir dan hujjah 1-5 dan ayat 138-141 Surah Almenolaknya Baqarah. (1. pengajaran dan kaitannya dengan isu semasa • Surah Al-Baqarah ayat 138-141: − Pengertian. asbab an-nuzul.3) (3. Catatan • • M6 Israiliyyat Dalam Tafsir • Contoh Israiliyyat dalam tafsir.3) • Kuliah (2 jam) Pengertian Israiliyyat dan cara penyerapannya dalam tafsir serta bahayanya terhadap ajaran Islam Pembahagian perawi dan hukum meriwayatkan Israiliyyat Tutorial (1 jam) entangan berkumpulan dan perbincangan: − Orientalis: pengertian dan sejarah perkembangannya. asbab an-nuzul.Menjelaskan hukum meriwayatkan Israiliyyat dalam tafsir.2) 2.Mengeluar dan Israiliyyat Dalam Tafsir mengintepretasi contoh-contoh • C tafsir Israiliyyat dan ontoh Israiliyyat menghubungkaitkan dengan dalam tafsir. alasan isu-isu semasa. asbab an-nuzul. pengajaran dan kaitannya dengan 1.(1. asbab an-nuzul. • 3 . mengeluarkan Tafsir Ayat Aqidah pengajaran serta • Surah Al-Baqarah mengaitkannya dengan isu-isu ayat 1-5 dan 138semasa (1.

3) (3.2) 11-12 (Pesaka): oleh Muhammad Ali (6.5) (7.2) − Pengertian. asbab an-nuzul. pengajaran dan pengajaran dan kaitannya dengan kaitannya dengan isu semasa isu semasa • serta Surah AlAn`am ayat 11-19 • Tafsir Surah AlBaqarah ayat 221(kahwin dengan kafir) dan ayat 228230 (Talak) : − Pengertian. huruf lisan. ayat ahkam yang pengajaran dan kaitannya 4 Mengumpul maklumat berkaitan ciri-ciri mukmin yang berjaya melalui berbagai kitab tafsir dan internet. 1. kaitannya dengan isu semasa mengeluarkan pengajaran isu semasa • Rujuk serta mengaitkannya dengan • Surah An-Nisa` ayat Tafsir Ayat Ahkam isu-isu semasa (1.2) (1. asbab an-nuzul. isu semasa mengeluarkan pengajaran serta mengaitkannya dengan Tafsir Ayat Hukum isu-isu semasa (1.2) (1. isu-isu semasa (1.3) ayat 221 (kahwin ayat 221 (kahwin dengan kafir) dengan kafir) − Pengertian.2) (1.Menghuraikan tafsiran ayat pengajaran dan kaitannya dengan 11-12 dan Surah An-Nisa`.3) an-nuzul.Minggu/ Tarikh Tajuk dan Kandungan isu semasa Hasil Pembelajaran Kuliah (2 jam) Tutorial (1 jam) Amali (jam) ISL (1 jam) Catatan M7 Tafsir Ayat Aqidah • Surah Al-An`am ayat 11-19: Pengertian. pengajaran dan 2. pengajaran dan kaitannya dengan isu semasa 1. pengajaran dan kaitannya dengan isu semasa • Rujuk Tafsir Ayat Ahkam oleh Muhammad Ali As-Sobuni atau mana-mana tafsir ayat ahkam yang lain dan perincikan kaedah penafsiran ayat-ayat di atas oleh tafsir teersebut. Mentatbiqkan sebutan makhraj dan sifat-sfiat huruf dengan betul melalui ayatayat bacaan tersebut. (6. an-nuzul.Menghuraikan tafsiran ayat Tafsir Ayat Aqidah 11-19 Suarah Al-An`am • Surah Al-An`am mengeluarkan pengajaran ayat 11-19: serta mengaitkannya dengan Pengertian. (6. Mengenalpasti makhraj dan sifat-sifat huruf halqi.2) an-nuzul. Membaca ayat-ayat tersebut secara berpasangan dengan mengambil berat sebutan makhraj dan sifat-sifat huruf. asbab − Pengertian. . huruf syafatan dan huruf khaisyum. M8 Tafsir Ayat Hukum • Surah Al-Baqarah ayat 228-230 (Talak) − Pengertian.3) (3.2) (1. asbab asbab an-nuzul. pengajaran dan kaitannya dengan isu semasa • − Surah An-Nisa` ayat 11-12 (Pesaka): Pengertian.3) (3. asbab an-nuzul. • Surah Al-Baqarah An-Nisa` ayat 11-12 mengeluarkan pengajaran ayat 228-230 (Pesaka): serta mengaitkannya dengan (Talak) − Pengertian.2) Tafsir Ayat Hukum • Surah Al-Baqarah • Surah Al-Baqarah (6.5) (7.Menghuraikan tafsiran ayat Tafsir Ayat Hukum • Tafsir Surah 228-230 Surah Al-Baqarah.3) (3. asbab an-nuzul.5) (7.3) As-Sobuni atau • mana-mana tafsir Pengertian.Menghuraikan tafsiran ayat kaitannya dengan 221 Surah Al-Baqarah.5) (7. asbab isu-isu semasa (1. Mendapatkan pengertian yang lebih meluas tenang ’Lagho’ dan contoh-contoh lagho yang berlaku dalam masyarakat dan akibatnya.3) pengajaran dan 2. asbab an-nuzul.

Menghuraikan tafsiran ayat 51-56. asbab an-nuzul. mengeluarkan pengajaran serta mengaitkannya dengan Surah AlMu`minun ayat 1.2) (6.2) (6. asbab an-nuzul. pengajaran dan kaitannya dengan isu semasa • 1.2) (1.3) (3. asbab an-nuzul. asbab an-nuzul.2) (1. mengeluarkan pengajaran serta mengaitkannya dengan isu-isu semasa (1.2)(6. pengajaran dan kaitannya dengan isu semasa 2. pengajaran dan kaitannya dengan isu semasa 1. Membaca ayat-ayat tersebut secara .5) (7.Menghuraikan tafsiran ayat 24-25 Surah Al-Anfal . • Tafsir Surah Al-Anfal` ayat 24-25 (menyahut seruan Allah dan rasulnya) dan Surah AlMu`minun ayat 1-11 (ciri-ciri mu`min berjaya): − Pengertian.5) (7.3) (3. Amali (jam) ISL (1 jam) Catatan M9 Tafsir Ayat Akhlak • Surah Al-Anfal ayat 24-25 (Menyahut seruan Allah dan Rasulnya): − Pengertian. 57-65 dan 66-73 Surah Al-Anbia` .5) (7. pengajaran dan kaitannya dengan isu semasa Rujuk Tafsir Azharoleh HAMKA atau manamana tafsir lain dan perincikan huraian isi yang dibincangkan.3) (3.2) (1.Menghuraikan tafsiran ayat 1-11 Surah Al-Mu`minun.mengeluarkan pengajaran serta mengaitkannya dengan isu-isu semasa (1.3) 11 (Ciri-ciri mukmin berjaya): Pengertian.isu-isu semasa (1.3) • Tafsir Surah AlAnfal` ayat 24-25 (menyahut seruan Allah dan rasulnya) dan Surah Al-Mu`minun ayat 1-11 (ciri-ciri mu`min berjaya): − Pengertian.Minggu/ Tarikh Tajuk dan Kandungan asbab an-nuzul.3) • • Membuat rujukan awal daripada kitab-kitab tafsir dan majalah-majalah semasa berkaitan : − Kemungkaran di zaman Nabi Ibrahim − Situasi hubungan Nabi Ibrahim dengan bapa dan kaumnya − Tindakan Nabi Ibrahim dalam usaha berdakwah dan mencegah kemungkaran − M 10 Tafsir Kisah Para Nabi • Surah Al-Anbia` − Ayat 51-56 (Sikap Nabi Ibrahim terhadap bapa dan kaumnya dalam menegakkan dakwah kebenaran) − Ayat 57-65 (Nabi Ibrahim menghancurkan Tafsir Surah AlAnbia` ayat 51-56 (Sikap Nabi Ibrahim terhadap bapa dan kaumnya dalam menegakkan dakwah kebenaran) dan Surah AlAnbia` ayat 57-65 (Nabi Ibrahim menghancurkan kemungkaran) dan Surah Al-Anbia` ayat 66-73 (Nabi Ibrahim sanggup menghadapi risiko dalam berdakwah): 5 • Tafsir Surah Al-Anbia` ayat 51-56 (Sikap Nabi Ibrahim terhadap bapa dan kaumnya dalam menegakkan dakwah kebenaran) dan Surah Al-Anbia` ayat 57-65 (Nabi Ibrahim menghancurkan kemungkaran) dan Surah Al-Anbia` ayat 66-73 (Nabi Ibrahim Mengenalpasti: − Makhraj dan sifatsifat huruf halqi − Hukum Nun dan Mim mati Mentatbiqkan sebutan makhraj dan sifat-sfiat huruf dengan betul melalui ayatayat bacaan tersebut. pengajaran dan kaitannya dengan isu semasa Hasil Pembelajaran Kuliah (2 jam) dengan isu semasa Tutorial (1 jam) lain dan perincikan kaedah penafsiran ayat-ayat di atas oleh tafsir teersebut.

Mentatbiqkan sebutan makhraj dan sifat-sifat huruf dengan betul dan fasih ke dalam ayat-ayat tilawah.(2.4)(3.4)(7.Mengnalpasti dan mengaplikasi hukum Nun dan Mim mati dalam ayat-ayat tilwah tersebut. pengajaran dan kaitannya dengan isu semasa Tutorial (1 jam) sanggup menghadapi risiko dalam berdakwah): − Pengertian.4) (7.Minggu/ Tarikh Tajuk dan Kandungan kemungkaran) Ayat 66-73 (Nabi Ibrahim sanggup menghadapi risiko dalam berdakwah) Hasil Pembelajaran − Kuliah (2 jam) Pengertian. al-lahawiyyah) 6 Amali tilawah berdasarkan: − Makhraj dan sifat-sifat huruf lisan Mengenalpasti: − Makhraj dan sifatsifat huruf lisan (tengah) − Hukum Mad Far`ie .2)(4. Membaca ayat-ayat tersebut secara berpasangan dengan mengambil berat sebutan makhraj dan sifat-sifat huruf.Menjelaskan dan mentaqbiq Muzakarah Hukum Tajwid: sebutan makhraj dan sifat-sifat − Makhraj dan sifathuruf lisan (al-lahwiyyah) ke sifat huruf lisan (pangkaldalam ayat-ayat tersebut. Amali (jam) ISL (1 jam) berpasangan dengan mengambil berat sebutan makhraj dan sifat-sifat huruf.3) (7.4) Hukum Tajwid: − Makhraj dan sifatsifat huruf halqi − Hukum Nun dan Mim mati Talaqqi musyafahah secara kelas. asbab an-nuzul.5)(2. kumpulan dan individu Amali tilawah berdasarkan: − Makhraj dan sifat-sifat huruf halqi − Hukum Nun dan Mim mati - Mengenalpasti: − Makhraj dan sifatsifat huruf lisan (pangkal) − Hukum Mad Far`ie disebabkan Hamzah Mentatbiqkan sebutan makhraj dan sifat-sfiat huruf dengan betul melalui ayatayat bacaan tersebut. pengajaran dan kaitannya dengan isu semasa • Rujuk mana-mana Kitab Tafsir dan keluar dan perjelaskan ayatayat lain yang berkaitan dengan kisah Nabi Ibrahim. M 12 Tilawah Surah-Surah Pilihan • Surah An-Nisa` ayat 1-176 1. fasih dan bertajwid. (1.1)(7.(2.4) 2. asbab an-nuzul.4) 3. Catatan − M 11 Tilawah Surah-Surah Pilihan • Surah Ali-Imran ayat 1-200 − Peneguhan Hukum Tajwid − Aplikasi Tajwid dalam bacaan ayat-ayat di atas − Talaqqi Musyafahah ayatayat di atas 1.Membaca ayat-ayat tersebut dengan lancar.

5)(2.(2. fasih dan bertajwid.Mentatbiqkan sebutan makhraj dan sifat-sifat huruf dengan betul dan fasih ke dalam ayat-ayat tilawah. fasih dan bertajwid.Mengnalpasti dan mengaplikasi hukum mad far`I disebabkan hamzah dalam ayat-ayat tilwah tersebut.3)(7 − Kuliah (2 jam) Hukum Mad Far`ie disebabkan Hamzah − Tutorial (1 jam) (pangkal) Hukum Mad Far`ie disebabkan Hamzah Amali (jam) ISL (1 jam) disebabkan sukun Mentatbiqkan sebutan makhraj dan sifat-sfiat huruf dengan betul melalui ayatayat bacaan tersebut. Catatan Talaqqi musyafahah secara kelas.1)(7. kumpulan dan individu ayat-ayat: • Surah Al-Maidah ayat 1-120 Amali tilawah berdasarkan: − Makhraj dan sifat-sifat huruf lisan (tengah) − Hukum Mad Far`ie disebabkan sukun Mengenalpasti: − Makhraj dan sifatsifat huruf lisanal-janbiyyah ( ‫) ض‬ dan al-lithawiyyah ( ‫) ظذث‬ − Makhraj dan sifatsifat huruf hujung lidah (al-asliyyah‫ ) ص س ز‬dan (an-nat`iyyah.4) 3.4) 2.(2.4) 3.4) (7.4) (7.4) (7.(2.(2.4) Muzakarah Hukum Tajwid: − Makhraj dan sifatsifat huruf lisan (tengahas-syajariyyah) − Hukum Mad Far`ie disebabkan sukun Talaqqi musyafahah secara kelas. Membaca ayat-ayat tersebut secara berpasangan dengan mengambil berat sebutan makhraj dan sifat-sifat huruf.2)(4.4)(3.3) (7.1)(7.Menjelaskan dan mentaqbiq sebutan makhraj dan sifat-sifat huruf lisan (al-sajariyyah) ke dalam ayat-ayat tersebut.2)(4.Mentatbiqkan sebutan makhraj dan sifat-sifat huruf dengan betul dan fasih ke dalam ayat-ayat tilawah.1)(2.4) 2.4)(3. (1. (1. (1. Membaca ayat-ayat tersebut secara berpasangan dengan mengambil berat sebutan makhraj dan sifat-sifat huruf.4)(7.Membaca ayat-ayat tersebut dengan lancar. 7 .1)(2.4) 4.4) 4.Minggu/ Tarikh Tajuk dan Kandungan − − − Peneguhan Hukum Tajwid Aplikasi Tajwid dalam bacaan ayat-ayat di atas Talaqqi Musyafahah ayatayat di atas Hasil Pembelajaran (1.Mengnalpasti dan mengaplikasi hukum mad far`i disebabkan sukun dalam ayatayat tilwah tersebut.‫) ط د ت‬ − Tanda-tanda waqaf dan fungsinya Mentatbiqkan sebutan makhraj dan sifat-sfiat huruf dengan betul melalui ayatayat bacaan tersebut.Membaca ayat-ayat tersebut dengan lancar. kumpulan dan individu ayat-ayat: • Surah An-Nisa` ayat 1-176 M 13 Tilawah Surah-Surah Pilihan • Surah Al-Maidah ayat 1-120 − Peneguhan Hukum Tajwid − Aplikasi Tajwid dalam bacaan ayat-ayat di atas − Talaqqi Musyafahah ayatayat di atas 1.5) (2.

(2.Mengnalpasti dan mengaplikasi hukum RO tarqiq dan tafkhim dalam ayat-ayat tilwah tersebut.2)(4.4) Kuliah (2 jam) Muzakarah Hukum Tajwid: − Makhraj dan sifatsifat huruf lisanal-janbiyyah ( ‫) ض‬ dan al-lithawiyyah ( ‫) ظذث‬ − Makhraj dan sifatsifat huruf hujung lidah (alasliyyah‫ ) ص س ز‬dan (an-nat`iyyah.4) 2.4)(3.annat`iyyah) ke dalam ayat-ayat tersebut. fasih dan bertajwid.Mentatbiqkan sebutan makhraj dan sifat-sifat huruf dengan betul dan fasih ke dalam ayat-ayat tilawah.Menjelaskan dan mentaqbiq sebutan makhraj dan sifat-sifat huruf lisan (al-ljanbiyyah.4) 4.5)(2.‫) ط د ت‬ − Tanda-tanda waqaf dan fungsinya Talaqqi musyafahah secara kelas. (1.1)(7.allithawiyyah.4) 3. (1.1)(2. kumpulan dan individu ayat-ayat: • Surah Al-Kahfi ayat 1-110 • Mencari maklumat: − Beberapa Hadis dalam Kitab Sunan Sittah mengenai: Kelebihan alQuran kepada manusia.4) (7. (1.Mentatbiqkan sebutan makhraj dan sifat-sifat huruf dengan betul dan fasih ke dalam ayat-ayat tilawah.al-asliyyah.5) (2. kumpulan dan individu ayat-ayat: • Surah Al-An`am ayat 1-165 Tutorial (1 jam) Amali tilawah berdasarkan: − Makhraj dan sifat-sifat huruf lisanal-janbiyyah ( ‫) ض‬ dan al-lithawiyyah ( ‫) ظذث‬ − Makhraj dan sifat-sifat huruf hujung lidah (alasliyyah‫ ) ص س ز‬dan (an-nat`iyyah.Menghuraikan maksud dan peranan tanda-tanda waqaf yang terdapat dalam ayat.4) 2.Menjelaskan dan mentaqbiq sebutan makhraj dan sifat-sifat huruf syafatan dan khaisyum ke dalam ayat-ayat tersebut.Minggu/ Tarikh M 14 Tajuk dan Kandungan Tilawah Surah-Surah Pilihan • Surah Al-An`am ayat 1-165 − Peneguhan Hukum Tajwid − Aplikasi Tajwid dalam bacaan ayat-ayat di atas − Talaqqi Musyafahah ayatayat di atas Hasil Pembelajaran 1.(2. Catatan M 15 Tilawah Surah-Surah Pilihan • Surah Al-Kahfi ayat 1-110 − Peneguhan Hukum Tajwid − Aplikasi Tajwid dalam bacaan ayat-ayat di atas − Talaqqi Musyafahah ayatayat di atas 1.‫) ط د ت‬ − Tanda-tanda waqaf dan fungsinya Amali (jam) ISL (1 jam) Mengenalpasti: − Makhraj dan sifatsifat huruf Syafatan ( ‫ب و‬ ‫ ) م ف‬dan Khaisyum (ghunnah) − Hukum Tarqiq dan Tafkhim RO` Mentatbiqkan sebutan makhraj dan sifat-sfiat huruf dengan betul melalui ayatayat bacaan tersebut.3) (7.4) Muzakarah Hukum Tajwid: Amali tilawah berdasarkan: − Makhraj dan sifatMakhraj dan sifat huruf Syafatan ( ‫ ب و م‬− ‫ ) ف‬dan Khaisyum sifat-sifat huruf (ghunnah) Syafatan (‫) ب و م ف‬ dan Khaisyum − Hukum Tarqiq dan (ghunnah) Tafkhim RO` − Hukum Tarqiq Talaqqi musyafahah secara dan Tafkhim RO` kelas.1)(2.4) (7.4) 3.4)(7.4) 4. Membaca ayat-ayat tersebut secara berpasangan dengan mengambil berat sebutan makhraj dan sifat-sifat huruf.1)(7.4)(3.2)(4.(2. fasih dan bertajwid serta meraikan waqaf dan ibtida`(2. kelebihan membaca dan mendengar bacaan al-Quran. (1. Kelebihan belajar dan mengajar al-Quran 8 .Membaca ayat-ayat tersebut dengan lancar.Membaca ayat-ayat tersebut dengan lancar.3) (7.4)(7.

Minggu/ Tarikh Tajuk dan Kandungan Hasil Pembelajaran Kuliah (2 jam) Tutorial (1 jam) Amali (jam) ISL (1 jam) Catatan M16 M17 M18 REFLEKSI DAN RUMUSAN ULANGKAJI PEPERIKSAAN AKHIR Tandatangan pensyarah ________________________________________ (Nama: Tarikh: ___________________ ) Tandatangan Ketua Jabatan ________________________________________ (Nama: Tarikh: _________________ ) 9 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful