INSTRUMENT PENTAKSIRAN PENDIDIKAN JASMANI TAHUN 3 NAMA KELAS TARIKH

SP: 1.4.1 B2DIE2

Tandakan ( √ ) pada gambar yang merupakan fasa dalam guling belakang.

.INSTRUMENT PENTAKSIRAN PENDIDIKAN JASMANI TAHUN 3 NAMA KELAS TARIKH SP: 1.1 B4D5E1 Nomborkan pergerakan grapine di bawah mengikut urutan yang betul.5.