P. 1
Aspek Keselamatan Dalam Penghasilan Instrumen Pentaksiran

Aspek Keselamatan Dalam Penghasilan Instrumen Pentaksiran

|Views: 3|Likes:
Published by hasrol_81

More info:

Published by: hasrol_81 on Jun 20, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/20/2014

pdf

text

original

ASPEK KESELAMATAN DALAM PENGHASILAN INSTRUMEN PENTAKSIRAN (Petikan Nota Mesyuarat Keselamatan dan Peningkatan Profesionalisma Pegawai/Kakitangan

SPPU 24/5/04-28/5/04)

sis Item

AIAN PERSONEL

mempunyai pengetahuan dan pemahaman tentang keperluan dan kepentingan menganalisis item mempunyai pengetahuan dan pemahaman tentang perkara-perkara yang akan diambil kira semasa menganalisis it mempunyai pengetahuan dan pemahaman tentang bagaimana hendak menganalisis item

AIAN PROSES menyemak keakuran item dengan Spesifikasi Ujian dari aspek

- kandungan/tajuk

- konstruk yang dikur

- Jadual Spesifikasi Ujian

menyusun item mengikut kod tertentu

kecakupan dan kerelevanan maklumat .kandungan/tajuk .kejelasan arah .konstruk yang diukur menyemak semula item dari aspek persembahan fizikal .bias dan sensitiviti memperbaiki atau mengubahsuai item yang tidak berfungsi AIAN PRODUK sekumpulan item yang akur dengan spesifikasi ujian dan sedia untuk pemasangan kertas soalan ra atau alat yang digunakan untuk mendapat evidens yang boleh dipertimbangkan dalam pentaksiran sesuatu konstr hendak diketahui tahapnya/kehadirannya pada seseorang pelajar serta pemberian skornya ..kejelasan.pengunaan bahasa dan istilah yang betul .

pemilihan. keupayaan item. salah kunci atau kunci kurang berfungsi. mempunyai unsur tekaan ssing) mbaiki item supaya lebih berfungsi dari segi kesahan. pemarkaha mperbaiki kemahiran menulis .entaksiran nstrumen atau kaedah untuk mendapatkan evidens tentang penguasaan atau pencapaian pelajar terhadap sesuatu uk untuk dibuat pertimbangan ik Item mat tentang tingkah laku item dari segi kesukaran item. terlalu sukar. penilaian kurikulum. berupaya mendiskriminasi kumpulan cerdas dengan kumpulan lemah. ra fungsi lain ialah : ngenal pasti item yang mempunyai unsur keraguan (ambigous). terlalu ah. dari segi mendiskriminasi antara pelbagai t paian calon yang mengambil ujian dan keberkesanan distraktor pada item berkenaan bagi menarik calon-calon yang uasai perkara-perkara yang diuji is Item adalah satu taburan data mengenai respons pelajar-pelajar terhadap item itu. diagnosis. i utama analisis item adalah mengawal kesahan dan kebolehpercayaan sesuatu ujian. kebolehpercayaan dan objektif ujian mbina bank item nganggar statistik ujian sebenar ggunakan untuk tujuan proses pengajaran dan pembelajaran.

Sax (1980) dan Brown (1983) menyatakan bahawa satu kesukaran sesuatu item juga bergantung kepada b calon dalam kumpulan yang diuji menjawab dengan betul. Indeks ini menunjukan sama ada sesuatu it h terlalu sukar. Indeks aran item yang digunakan oleh Lembaga Peperiksaan Malaysia ialah satu skala linear. yang dinamakan skala Delta. unakan sisih min 13 dan sisih lazim 14. Skor daripada taburan yang berbeza hanya sah dibandingkan apab dan sisih piawainya adalah sama.UMAT ASAS DATA ANALISIS ITEM eks Kesukaran (Index Difficulty) atu indeks pengukuran tentang kesukaran item bagi kumpula yang diuji. t (1959). ang diprauji adalah dari kumpulan yang berbeza. indeks kesukaran disebut sebagai indek apabila ia mewakili perkadaran atau peratus calon dalam kumpulan yang diuji dapat menjawab sesuatu item denga s kesukaran dinyatakan sebagai perkadaran dan julatnya adalah diantara 0 dan 1. Indeks kesukaran bagi item-item yang telah di prauji mesti ditukarkan kepada sat inear supaya boleh dibuat perbandingan dan seterusnya digunakan untuk pemasangan satu kertas soalan. lebih mud erkenaan kepada kumpulan yang diuji kerana lebih ramai calon dapat menjawab dengan betul. Dalam situasi ini. sederhana atau terlalu mudah. ran 1 menunjukkan hubungan indeks pilihan dengan indeks kesukaran mengunakan skala delta naan skala delta memerlukan andaian bahawa kebolehan (trait) yang diukur itu mempunyai taburan normal ran 2 mengemukakan pengiraan bagi indeks kesukaran item berbentuk subjektif/esei yang skornya berbentuk selan . Lebih tinggi nilai indeks.

. aga Peperiksaan Malaysia mengunakan korelasi biserial titik (Point Biserial). Item boleh diguna dengan syarat diperbaiki dan di prauji semula Sukar tetapi boleh terus diguna Sederhana dan boleh terus digunakan Mudah tetapi boleh terus digunakan Mudah.12.8 .5 Ke Atas 16. amnya skor kriterion merujuk kepada skor ujian. rpbis.8 12.0 . ini bermakna korelasi tesebut tinggi.4 9.5 . ng pelajar yang memperolehi yang tinggi didalam sesuatu ujian seharusnya memperolehi skor yang tinggi bagi tiap-t ang dijawab dalam ujian itu.aga Peperiksaan Malaysia memberi penilaian keatas nilai-nilai Delta seperti berikut :- Indeks Kesukaran (Nilai Delta) 16. yang menghubungkan antara pre gai kumpulan terhadap sesuatu item dengan prestasi mereka keatas sesuatu kriterion yang mengukur kebolehan ya Markah keseluruhan ujian dijadikan kriterion. Tidak sesuai digunakan Sukar. Dengan itu.14. Korelasi ini juga digunakan kerana skor item adalah dikotomi dan skor on adalah selanjar.10.6 Ke Bawah Penilaian Item Terlalu sukar. Korelasi ini juga sangat sesuai digunakan kerana sampel praujian dianggap stabil atau setara de ulan pos-ujian.15. tidak sesuai digunakan eks Diskriminasi (Discrimination Index) Thorndike (1955) mendefinisikan indeks diskriminisi sebagai indeks yang menunjukkan keupayaan item itu mendiskriminasi antara kebolehan kumpulan cerdas dengan kumpulan lemah.0 .9 10.3 9. item yang mempunyai pekali korelasi ( minasi) yang tinggi dikatakan mempunyai keupayaan yang tinggi diskriminasinya. Sax (1980) mentakrifkan indeks diskriminasi sebagai pekali korelasi yang menghubungkan skor item dengan skor kriterion.4 15.4 . boleh diguna dengan syarat diperbaiki dan diprauji semula Terlalu mudah.16.

ehpercayaan merujuk kepada takat perbezaan markat ujian calon yang disebabkan oleh perbezaan sebenar keboleh Oleh itu. kertas jawapan pelajar disusun kut markah secara tertib menaik. aan bagi rpbis adalah seperti Lampiran 3 l di bawah menunjukkan pekali korelasi yang sesuai digunakan mengikut bentuk skor item dan skor kriterion.R atau D=_______________ NT @ NR . an menggunakan rumus : T . Pekali Korelasi Pearson Point Biserial Phi Biserial Tetrachoric Skor Item Selanjar Dikotomi Sebenar Dikotomi Sebenar Selanjar tetapi ditukar kepada dikotomi Selanjar tetapi ditukar kepada dikotomi Skor Kriterion Selanjar Selanjar Dikotomi Sebenar Selanjar Selanjar tetapi ditukar kepada dikotomi s diskriminasi bagi sesuatu item objektif aneka pilihan boleh digunakan membahagi aras prestasi pelajar yang enalkan oleh Martuza (1977) dan Sax (1980). Kumpulan (20%-30%) pelajar cerdas dan Kumpulan (20%-30%) pelajar lemah gkan.R D=___________________ 1/2 (NT + NR) T . Setelah item-item diperiksa. ujian yang kebolehpercayaan tinggi mesti mengandungi item-item yang mempunyai indeks diskriminasi ya dan tinggi.

39 0.0. r . 1979). Jika sebaliknya berlaku.29 0. item tersebut tidak berupaya mendiskriminasi antara kumpulan cerdas dengan kumpulan lemah.4 Ke Atas 0.19 ke Bawah Penilaian Item Sangat baik Baik dan boleh tetapi mungkin boleh diperbaiki Item ini boleh digunakan dengan syarat diperbaiki Sangat tidak baik. item perlu ditolak atau dikaji semula aga Peperiksaan Malaysia memberi penilaian ke atas nilai-nilai indeks diskriminasi seperti berikut : .0. mengariskan beberapa penilaian keatas nilai-nilai indeks diskriminasi seperti berikut :- Indeks Diskriminasi 0. pengiraan bagi r adalah seperti dalam Lampiran 5.n keadaan = bilangan pelajar dalam kumpulan cerdas yang menjawab dengan betul = bilangan pelajar dalam kumpulan lemah yang menjawab dengan betul = jumlah pelajar dalam kumpulan cerdas = jumlah pelajar dalam kumpulan lemah emua pelajar dalam kumpulan cerdas dapat menjawab dengan betul dan tidak seorang pun pelajar dalam kumpulan menjawab dengan betul.30 .20 . h ini adalah seperti dalam Lampiran 4. Jika nila 0. nilai indeks tersebut adalah -1. digunakan untuk ujian esei/struktur yang skor item dan h skornya bebentuk selanjar. nilai diskriminasi adalah 1. korelasi (indeks diskriminasi) hasil darab momen Pearson.

Bagi kes ini peperiksaan MPV pada tahun 1974 Merujuk kepada nama dan kod matapelajaran Jumlah pelajar yang mengambil ujian Jumlah item dalam ujian Min skor bagi ujian Sisih lazim bagi ujian Min Delta bagi ujian.Indeks Diskriminasi e Atas 0.29 0. nilai ini mewakili min aras kesukaran bagi ujian .057 mat yang diperolehi merujuk kepada data tersebut MPV 1974 000/1 N M D MDELTA Merujuk kepada jenis peperiksaan dan tahun diadakan.624 SD = 11.19 e Bawah Penilaian Item Sangat baik Baik dan boleh terus digunakan Baik tetapi mungkin boleh diperbaiki dan diprauji semula sebelum digunakan Item ini boleh digunakan dengan syarat diperbaiki dan diprauji semula Sangat tidak baik.492 MRPBIS = 0.468 KR = 20 SEM = 3.39 0. item perlu ditolak atau dikaji semula GANALISIS ITEM ik Ujian dibawah menunjukkan contoh satu keratan data statistik ujian 1974 ANALISIS ITEM BAGI 7000/1 PENGURUSAN ILMU N = 396 377 K = 50 M = 22.473 MDELTA = 13.

000 A *0.408 15.115 0.712- C 0.274 12.408 menunjukkan 40% daripada calon memilih jawapan A sebagai pilihan jawapan 0.654 0.176 10. O bermaksud omitted A.MRPBIS R20 EM Singkatan bagi korelasi Mean R Point Biserial Singkatan bagi Kudder-Richardson 20.6% calon memilih C sebagai pilihan jawapan .201 0.C dan D bermaksud opsyen (pilihan) P bermaksud kadaran pelajar yang memilih opsyen *0.493 B 0.000 4.B.382 0. kaedah khas untuk mencari pekali kebolehpercayaan dalaman ujian apabila item-item ujian diberi skor dalam bentuk dikotomus iaitu 1 untuk betul dan 0 untuk salah Singkatan bagi Standard Error of Measurement STIK ITEM h menunjukkan satu keratan data statistik item P MCS RPBIS O 0.201- Nota pendek :- Ruang O tidak perlu baca.176 menunjukkan 17.236 0.113- D 0.274 menunjukkan 27.4% calon memilih B sebagai pilihan jawapan 0.142 10.

dikatakan soalan terlalu mudah MCS adalah singkatan Mean Criterion Score (Markat Kriteria Min) Berdasarkan data.8. Tanda + dan . Semakin besar nilai RPBIS.2% calon memilih D sebagai pilihan jawapan Jika P < 0.142 menunjukkan 14.0. semakin kuat keupayaan opsyen itu mendiskriminasi antara kumpulan calon cerdas dengan kumpulan calon lemah. dikatakan soalan terlalu sukar Jika P > 0. Kumpulan calon yang lemah memilih opsyen D RPBIS adalah singkatan korelasi R Point Biserial menunjukkan indeks diskriminasi setiap opsyen. markat kriteria min bagi kumpulan calon yang memilih A ialah 15.selepas setiap nilai menunjukkan ciri opsyen.0 . Opsyen yang tidak berdaya mendiskriminasi mempunyai nilai RPBIS menghampiri sifar.C dan D.5.0 dan Sisihan Piawai Delta = 4. ran 1 Penukaran Nilai p kepada nilai Delta mengunakan Skala Delta pada Min Delta = 13.382 dan adalah paling tinggi berbanding dengan kumpulan calon yang memilih opsyen B.

5 - 0.00 18.2 12.7 14.02 17.3 Nilai 0.1 9.2 15.1 14.4 9.8 14.06 19.3 14.5 11.2 10.6 14.2 14.7 12.2 9.6 0.0 7.0 13.0 12.8 10.7 16.7 - 0.8 0.1 11.0 8.0 15.7 0.7 13.7 9.8 > 0.8 8.4 0.04 17.9 8.03 0.4 13.00 0.9 10.8 15.3 16.0 15.9 6.9 16.84 .5 17.3 7.2 13.9 0.1 - Nota Pendek Nilai P < 0.1 12.16 Sederhana Delta 9.9 9.15 Terlalu sukar Delta > 17 0.9 13.8 12.5 13.5 15.0 .9 16.5 14.1 15.7 13.6 10.4 11.4 12.16.01 17.0 10.1 0.8 14.1 6.9 11.3 10.3 - 0.5 10.9 12.3 12.2 8.4 15.6 17.05 19.0.0 13.1 14.4 16.1 13.5 7.6 0.7 11.3 8.3 11.6 12.8 0.6 11.0.5 12.0 9.7 15.8 9.5 16.85 keatas Terlalu Sukar Delta < 9.9 0.0 Penilaian Item ran 2 h Pengiraan Indeks Kesukaran Bagi Item Struktur/Esei .5 0.5 10.3 13.08 18.2 17.2 11.07 18.4 P 0.6 7.09 18.1 16.4 Nilai Delta 0.2 0.8 11.

1(a) Item Pelajar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 J B Min Indeks Kesukaran Indeks Cuba 6 1(b) 2(a) 2(b) 2(c) 3 4 4 3 3 4 10 10 1 Isikan markah bagi setiap item yang dicuba oleh calon. hitung min skor setiap item 4 Min = J / Bilangan Pelajar 5 Indeks kesukaran = Min / Markah penuh Item 6 Indeks cuba = B / Bilangan sampel . tuliskan markah bagi setiap item 3 Dalam ruang B. tuliskan bilangan pelajar yang mencuba item Dalam ruang min. termasuk sifar 2 Dalam ruang J.

Item 1 2 3 4 Kunci C B A C Kumpulan T R T R T R T R A 2 2 2 1 11 12 0 0 B 1 2 10 10 2 1 1 0 C 11 5 1 0 1 0 1 5 D 1 1 1 2 1 1 12 6 O 0 2 1 2 0 1 1 4 Dengan menggunakan rumus : T .R T .Lampiran 4 oh pengiraan indeks diskriminasi bagi item objektif aneka pilihan menggunakan kaedah pembahagian aras prestasi p Bilangan Sampel = 50 Bilangan Item = 4 [Berdasarkan 30% kumpulan cerdas (T) dan 30% kumpulan lemah (R)] No.R D=___________________atauD=_______________ 1/2 (NT + NR) NT @ NR dengan keadaan .

( Nota ini adalah nota panduan sahaja.akan disambung kelak " selepas ini adalah Penggreddan nyak lagi tafsiran yang ada didalam tatacara tetapi penulis hanya menulis beberapa perkara yang dianggap penting agai panduan. sila pohon dengan menulis kepada penulis secara rasmi. bukan nota/panduan rasmi ) Kembali Ke Aacaan | Keselamatan Fizikal | Keselamatan Personel | Keselamatan Dokumen | Keselamatan ICT | Tafsiran | | Koleksi Panduan | Koleksi Laporan | Kembali | Dibina pada 05/28/04 dan dikemaskini pada 04/17/2010 oleh Azizi@2004 .0 = 11 .4 = 10 .T R = bilangan pelajar dalam kumpulan cerdas yang menjawab dengan betul = bilangan pelajar dalam kumpulan lemah yang menjawab dengan betul NT = jumlah pelajar dalam kumpulan cerdas NR = jumlah pelajar dalam kumpulan lemah Indeks diskriminasi bagi item 1 Indeks diskriminasi bagi item 2 Indeks diskriminasi bagi item 3 Indeks diskriminasi bagi item 4 = 11 .12 / 15 = .10 / 15 = 0..... insyaallah.6 / 15 = 0.. Tafsiran lain-lain boleh dipohon dengan menulis kepada Pengarah Peperiksaan atau jika masih tidak b mulakan latihan ini .4 Selamat Mencuba "sabar lah menanti .067 = 12 .5 / 15 = 0. insyaallah dengan surat rasmi bolehlah berkongsi bersama sedikit ilmu pengetahuan.0.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->