Soalan: Kegiatan ekonomi tradisional penting dalam memperkukuhkan semangat nasionalisme bangsa Malaysia. Berikan pendapat anda.

Kegiatan ekonomi tradisional di Malaysia secara umumnya bermula dari kawasan luar bandar. Bagi masyarakat Melayu, kegiatan ekonomi tradisional biasanya lebih berbentuk kepada ekonomi sara diri. Sebagai contohnya, keperluan asas ekonomi petani dan nelayan adalah secukup hidup iaitu untuk menyara keluarga sendiri. Kerajaan telah lama membantu dan mengalakkan rakyat dalam mengusahakan ekonomi tradisional. Dalam menjalankan kegiatan ekonomi tradisional, pengusaha akan menghadapi pelbagai cabaran dan rintangan seperti kesukaran mendapat bahan, kekurangan tenaga kerja, dan modal. Oleh itu, pengusaha perlu berdikari dan tabah menghadapi cabarantersebut.

Kegiatan ekonomi tradisional sememangnya dapat memperkukuhkan semangat nasionalisme dalam kalangan masyarakat di Malaysia. Melalui kegiatan tersebut pihak yang terlibat telah menunjukkan nilai rajin dan gigih. Hal ini kerana mereka perlu melakukan pelbagai aktiviti sebelum mendapatkan hasil.

Sebagai contoh dalam kegiatan cencalok dan belacan, pengusaha perlu mendapatkan bekalan udang geragau yang secukupnya untuk menghasilkan produk keluaran mereka.

Dalam mengusahakan kegiatan ini, semangat kerjasama dan bermuafakat dapat dihidupkan. Nilai bersatu padu dan berharmoni ditonjolkan oleh para pengusaha sewaktu proses

bangsa dan negara. Hasilnya keutuhan negara semakin mantap dan gah di mata dunia. Seterusnya dapat menjana pendapatan masyarakat. Kesempurnaan kerja diperoleh apabila mereka sentiasa bersefahaman dan bermuafakat menjayakan sesuatu kerja. Amalan ini akan dapat memupuk semangat nasionalisme yang tinggi bagi menjamin kedaulatan Negara. Kita perlu bersyukur sebagai warganegara kerana negara kita aman dan makmur . Sikap kerjasama dan tolong menolong ini haruslah menjadi ikutan para generasi muda sekarang. .produk keluaran mereka. Mereka hidup saling bekerjasama dan tolong menolong antara satu sama lain dalam melaksanakan aktiviti harian.Keadaan ini membolehkan kita menjalankan kegiatan ekonomi dengan baik tanpa ada perasaan takut dan bimbang. Masyarakat Malaysia kaya dengan sifat-sifat terpuji.

Masyarakat dan rakyat negara ini pada masa tersebut dapat hidup dalam keadaan aman dan harmoni dengan masing-masing menyumbang tenaga ke arah memakmurkan ekonomi negara ini dan saling berganding bahu membangunkan negara dalam bidang ekonomi. Sistem ekonomi semasa penjajahan Inggeris ialah dengan memperkenalkan penanaman tanaman baru bagi menggantikan tanaman tradisional yang diamalkan oleh masyarakat Melayu dan Bumiputera di Sabah dan Sarawak. Kedatangan Inggeris banyak berdasarkan faktor mencari keuntungan ekonomi untuk negara dibawa dan memakmurkan negara mereka. padi. Kedatangan kaum imigran yang bekerja di ladang getah lombong telah menyebabkan kegiatan ekonomi terbahagi kepada dua iaitu bercorak tradisional dan bersifat komersial. Sejarah ekonomi tradisional negara kita melalui pelbagai fasa yang menarik kerana sejarah Malaysia banyak dikaitkan dengan faktor penjajahan yang mencorakkan sistem ekonominya. negara kita telah dilanda dengan kemelesetan ekonomi. Dengan sistem eknomi yang dilaksanakan oleh Inggeris maka lahirlah masyarakat berbilang kaum di negara kita pada masa itu. kelapa. Menjelang akhir abad ke 20 . Kegiatan eknomi tradisonal seperti penanaman gambir. getah . Sistem ekonomi sebelum kedatangan penjajah Inggeris ialah sistem ekonomi tradisional. Berikan pendapat anda. Ini menyebabkan harga komoditi atau hasil bahan mentah negara kita seperti minyak sawit.Soalan: Kegiatan ekonomi tradisional penting dalam memperkukuhkan semangat nasionalisme bangsa Malaysia. menangkap ikan dan sebagainya terus memberi sumbangan walau dalam masa yang sama arus ekonomi bersifat moden mula dilaksanakan.

Tegasnya pelbagai program. kita dapat meningkatkan pendapatan petani dan menggalakkan kerjaya dalam bidang ini yang menjanjikan pulangan yang menguntungkan. Jabatan Perikanan. Warisan sejarah yang membentuk persekitaran ekonomi pada masa kini telah cuba diubah oleh pihak kerajaan dan kepimpinan negara ini. Jabatan Haiwan dan Penternakan dan beberapa kementerian sedia bergabung tenaga bagi memakmurkan ekonomi negara ini dan demi kesejahteraan rakyatnya.pekebun . nelayan dan penternak di negara ini bagi memakmurkan ekonomi mereka. . RISDA. insentif dan inisiatif dilakukan bagi menjana dan membantu para petani. Kesimpulannya kita wajar bersyukur sebagai warganegara negara ini kerana kegiatan ekonomi negara ini berada di landasan yang betul dalam usaha mewujudkan peluang pekerjaan kepada penduduk negara ini dan menjanjikan hasil yang berpanjangan jika terlibat dalam bidang pertanian. Hasil kerjasama dengan pelbagai agensi kerajaan seperti FAMA. FELCRA .Ianya ialah hasil daripada semangat juang yang tinggi rakyat negara ini terhadap usaha memajukan diri dan di pihak kerajaan pula ianya disebabkan oleh komitmen membantu rakyat negara ini daripada cengkaman kemiskinan dan kemunduran. MARDI . Kita memiliki kepimpinan yang peka kepada masalah dan isu tentang bangsa dan negara dan sedia membangunkan ekonomi tradisonal kepada ekonomi yang bersifat komersial melalui pendekatan dan pembaharuan . Pertanian. Natijahnya melalui pendekatan ini . FELDA.dan bijih timah terpaksa menerima bahang dan percaturan sistem ekonomi dunia tetapi rakyat negara ini masih tabah menghadapi cabaran dan dugaan .

Soalan: Kegiatan ekonomi tradisional penting dalam memperkukuhkan semangat nasionalisme bangsa Malaysia. Seperti mana yang kita sudah sedia maklum. Kegiatan ekonomi tradisional bukanlah antara kegiatan ekonomi gergasi di Malaysia. Mengapakah keadaan ini berlaku? Sesetengah berpendapat bahawa kurangnya perhatian kerajaan terhadapkegiatan ini menjadikan masalah ini berlarutan. Apabila penduduk luar bandar mula menceburi bidang ini. Contohnya. Kurangnya pengusaha-pengusaha muda juga menyumbang kepada isu ini. terdapat jurang ekonomi yang besar antara penduduk bandar dan penduduk luar bandar. Hal ini bukan sahaja dapat . Namun. Oleh itu. Mari kita lensakan skop pemikiran kita kepada perkara yang seterusnya iaitu kehadiran kegiatan ekonomi tradisional dapat mempelbagaikan kegiatan ekonomi yang terdapat dalam negara. orang ramai seharusnya sedar akan kepentingan ekonomi tradisional ini meskipun industri ini berskala kecil. maka penduduk luar bandar dapat menjual produk ini dan mendapat keuntungan yang berlipat-ganda. Berikan pendapat anda. Mari kita fokuskan minda kita kepada perkara yang pertama iaitu ekonomi tradisional dapat menjadi sumber kewangan kepada penduduk luar bandar. kegiatan ekonomi tradisional seperti kraf tangan bukanlah industri yang setanding dengan industri pertanian atau pelancongan. Hal ini menyebabkan ekonomi tradisional negara kian lenyap ditelan zaman. Dengan ini mereka dapat berdikari dalam hidupnya tanpa mengharapkan bantuan orang lain. kegiatan industri kraf tangan sering dijalankan oleh penduduk luar bandar. Contohnya. hasil kegigihan dan kerajinan pengusaha hasil industri kraf tangan dapat dieksport ke luar negara.

kegiatan ekonomi tradisional juga dapat membentuk masyarakat yang kreatif. Ayuh kita maju ke hadapan dengan perkara yang terakhir iaitu kegiatan ekonomi tradisional dapat mengekalkan warisan dan budaya Melayu serta menyemai perasaan cinta akan budaya Malaysia dalam kalangan masyarakat.meningkatkan hasil pendapatan negara. Ekonomi tradisional membuka peluang kepada para remaja serta belia untuk mengenali aktiviti tradisional secara lebih mendalam melalui berbagai-bagai peluang pekerjaan yang ditawarkan dalam bidang ini. Tenaga kerja sememangnya diperlukan bagi menghasilkan kraf tangan yang diperlukan bagi meningkatkan kadar pengeluarannya. Untuk menjadi pengusaha yang terbaik. Dengan ini kita dapat mengekalkan warisan budaya kita dalam kegiatan ekonomi tradisional. Hal ini kerana persaingan dalam industri kraf tangan amat sengit. Arus pemodenan telah menenggelamkan . Selain itu. Sesebuah hasil kraf tangan hendaklah mempunyai nilai komersial dan reka bentuk yang mampu menarik perhatian pembeli. Mari kita luaskan takrifan minda kita kepada perkara yang seterusnya iaitu ekonomi tradisional dapat memperbanyak peluang pekerjaan dalam kalangan masyarakat khususnya masyarakat desa. maka pengusaha tersebut haruslah mempunyai kualiti seperti kreatif dan mampu berdaya saing serta tabah menghadapi cabaran. malah dapat menjadi suatu keunikan di Malaysia dan mampu meningkatkan imej Negara dimata dunia.. inovatif dan mempunyai daya semangat yang tinggi. Sementelahan itu. Hal ini dapat mewujudkan peluang bagi mereka yang hanya berkemahiran dalam bidang tersebut khususnya penduduk desa yang kebanyakannya hanya memperoleh kemahiran yang diturunkan oleh generasi terdahulu. tenaga kerja yang terlatih juga diperlukan bagi berkongsi ilmu tentang penghasilan sesuatu produk tradisional.

budaya tradisional masyarakat Malaysia dalam diri remaja pada masa kini. suatu jaringan kolaborasi haruslah diwujudkan untuk memajukan kegiatan ekonomi tradisional negara. . Budaya masyarakat Malaysia juga dapat dipromosikan kepada negara-negara luar kerana ekonomi tradisional itu sendiri sudah melambangkan identiti negara yang masih mengekalkan warisan unik secara turuntemurun. Konklusinya.

Generasi akan datang turut dapat mengenali dan menghayati keunikan ekonomi tradisional. Memang tidak dapat dinafikan bahawa. Dengan memajukan kegiatan ekonomi tradisional. Ia juga akan membawa identity kepada sesebuah masyarakat dan Negara. Dengan ini kita dapat mengenali dan berbangga dengan sejarah sesebuah masyarakat. Menerusi melibatkan diri dalam kegiatan ekonomi tradisional. ekonomi tradisional tidak akan ditelan oleh peredaran zaman. belacan. kita dapat mengekalkan dan mempertahankan warisan budaya kita yang unik dalam bidang ekonomi. Dengan ini. kuih bahulu. kita dapat menghargai dan mengamalkan tradisi dan budaya yang telah diamalkan oleh nenek moyang kita pada zaman dahulu. Ia juga menjadi sumber pendapatan kepada seseorang . kegiatan ekonomi tradisional biasanya lebih berbentuk kepada ekonomi sara diri. Bagi masyarakat Melayu. Kegiatan ekonomi ini memerlukan modal yang kecil dan tenaga kerja yang tidak ramai. Contohnya. Impaknya.Soalan: Kegiatan ekonomi tradisional penting dalam memperkukuhkan semangat nasionalisme bangsa Malaysia. sesiapa yang berketerampilan dapat mengusahakan ekonomi ini tanpa sebarang kesulitan. Kegiatan ekonomi tradisional di Malaysia secara umumnya bermula dari kawasan luar bandar. Berikan pendapat anda. Perusahan ekonomi tradisional juga memainkan peranan penting dalam melahirkan masyarakat Malaysia yang berdikari. perusahan dodol. kegiatan ekonomi tradisional penting dalam memperkukuhkan semangat nasionalisme bangsa Malaysia. cencaluk. dan kraftangan buluh melambangkan budaya masyarakat Melayu di Negara kita.

Secara tidak langsung kita dapat melibatkan diri dalam usaha pembangunan ekonomi Negara.individu. kita haruslah berganding bahu untuk memperluaskan kegiatan ekonomi tradisional dalam kalangan masyarakat Malaysia agar ia tidak ditelan oleh zaman. . Kesimpulannya.

Hasil kerjasama dengan pelbagai agensi kerajaan seperti FAMA.Ianya ialah hasil daripada semangat juang yang tinggi rakyat negara ini terhadap usaha memajukan diri dan di pihak kerajaan pula ianya disebabkan oleh komitmen membantu rakyat negara ini daripada cengkaman kemiskinan dan kemunduran. Sejarah ekonomi tradisional negara kita melalui pelbagai fasa yang menarik kerana sejarah Malaysia banyak dikaitkan dengan faktor penjajahan yang mencorakkan sistem ekonominya. padi.pekebun . Kedatangan kaum imigran yang bekerja di ladang getah lombong telah menyebabkan kegiatan ekonomi terbahagi kepada dua iaitu bercorak tradisional dan bersifat komersial. Jabatan Haiwan dan Penternakan dan beberapa kementerian sedia bergabung tenaga bagi memakmurkan ekonomi negara ini dan demi kesejahteraan rakyatnya. Masyarakat dan rakyat negara ini pada masa tersebut dapat hidup dalam keadaan aman dan harmoni dengan masing-masing menyumbang tenaga ke arah memakmurkan ekonomi negara ini dan saling berganding bahu membangunkan negara dalam bidang ekonomi. menangkap ikan dan sebagainya terus memberi sumbangan walau dalam masa yang sama arus ekonomi bersifat moden mula dilaksanakan. Sistem ekonomi sebelum kedatangan penjajah Inggeris ialah sistem ekonomi tradisional. Kita memiliki kepimpinan yang peka kepada masalah dan isu tentang bangsa dan negara dan sedia membangunkan ekonomi tradisonal kepada ekonomi yang bersifat komersial melalui pendekatan dan pembaharuan . Dengan sistem eknomi yang dilaksanakan oleh Inggeris maka lahirlah masyarakat berbilang kaum di negara kita pada masa itu. kelapa. Berikan pendapat anda. RISDA. Natijahnya melalui pendekatan ini . FELDA. getah dan bijih timah terpaksa menerima bahang dan percaturan sistem ekonomi dunia tetapi rakyat negara ini masih tabah menghadapi cabaran dan dugaan . Jabatan Perikanan. nelayan dan penternak di negara ini bagi memakmurkan ekonomi mereka. insentif dan inisiatif dilakukan bagi menjana dan membantu para petani. negara kita telah dilanda dengan kemelesetan ekonomi. Pertanian. Tegasnya pelbagai program.Soalan: Kegiatan ekonomi tradisional penting dalam memperkukuh semangat nasionalisme bangsa Malaysia. FELCRA . Ini menyebabkan harga komoditi atau hasil bahan mentah negara kita seperti minyak sawit. Sistem ekonomi semasa penjajahan Inggeris ialah dengan memperkenalkan penanaman tanaman baru bagi menggantikan tanaman tradisional yang diamalkan oleh masyarakat Melayu dan Bumiputera di Sabah dan Sarawak. Warisan sejarah yang membentuk persekitaran ekonomi pada masa kini telah cuba diubah oleh pihak kerajaan dan kepimpinan negara ini. Kedatangan Inggeris banyak berdasarkan faktor mencari keuntungan ekonomi untuk negara dibawa dan memakmurkan negara mereka. Kegiatan eknomi tradisonal seperti penanaman gambir. Menjelang akhir abad ke 20 . MARDI . kita dapat meningkatkan .

.pendapatan petani dan menggalakkan kerjaya dalam bidang ini yang menjanjikan pulangan yang menguntungkan. Kesimpulannya kita wajar bersyukur sebagai warganegara negara ini kerana kegiatan ekonomi negara ini berada di landasan yang betul dalam usaha mewujudkan peluang pekerjaan kepada penduduk negara ini dan menjanjikan hasil yang berpanjangan jika terlibat dalam bidang pertanian.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful