Soalan: Kegiatan ekonomi tradisional penting dalam memperkukuhkan semangat nasionalisme bangsa Malaysia. Berikan pendapat anda.

Kegiatan ekonomi tradisional di Malaysia secara umumnya bermula dari kawasan luar bandar. Bagi masyarakat Melayu, kegiatan ekonomi tradisional biasanya lebih berbentuk kepada ekonomi sara diri. Sebagai contohnya, keperluan asas ekonomi petani dan nelayan adalah secukup hidup iaitu untuk menyara keluarga sendiri. Kerajaan telah lama membantu dan mengalakkan rakyat dalam mengusahakan ekonomi tradisional. Dalam menjalankan kegiatan ekonomi tradisional, pengusaha akan menghadapi pelbagai cabaran dan rintangan seperti kesukaran mendapat bahan, kekurangan tenaga kerja, dan modal. Oleh itu, pengusaha perlu berdikari dan tabah menghadapi cabarantersebut.

Kegiatan ekonomi tradisional sememangnya dapat memperkukuhkan semangat nasionalisme dalam kalangan masyarakat di Malaysia. Melalui kegiatan tersebut pihak yang terlibat telah menunjukkan nilai rajin dan gigih. Hal ini kerana mereka perlu melakukan pelbagai aktiviti sebelum mendapatkan hasil.

Sebagai contoh dalam kegiatan cencalok dan belacan, pengusaha perlu mendapatkan bekalan udang geragau yang secukupnya untuk menghasilkan produk keluaran mereka.

Dalam mengusahakan kegiatan ini, semangat kerjasama dan bermuafakat dapat dihidupkan. Nilai bersatu padu dan berharmoni ditonjolkan oleh para pengusaha sewaktu proses

Seterusnya dapat menjana pendapatan masyarakat.produk keluaran mereka. Hasilnya keutuhan negara semakin mantap dan gah di mata dunia. Kesempurnaan kerja diperoleh apabila mereka sentiasa bersefahaman dan bermuafakat menjayakan sesuatu kerja. Mereka hidup saling bekerjasama dan tolong menolong antara satu sama lain dalam melaksanakan aktiviti harian. Amalan ini akan dapat memupuk semangat nasionalisme yang tinggi bagi menjamin kedaulatan Negara. .Keadaan ini membolehkan kita menjalankan kegiatan ekonomi dengan baik tanpa ada perasaan takut dan bimbang. bangsa dan negara. Masyarakat Malaysia kaya dengan sifat-sifat terpuji. Kita perlu bersyukur sebagai warganegara kerana negara kita aman dan makmur . Sikap kerjasama dan tolong menolong ini haruslah menjadi ikutan para generasi muda sekarang.

Kedatangan kaum imigran yang bekerja di ladang getah lombong telah menyebabkan kegiatan ekonomi terbahagi kepada dua iaitu bercorak tradisional dan bersifat komersial. Kegiatan eknomi tradisonal seperti penanaman gambir. Sistem ekonomi semasa penjajahan Inggeris ialah dengan memperkenalkan penanaman tanaman baru bagi menggantikan tanaman tradisional yang diamalkan oleh masyarakat Melayu dan Bumiputera di Sabah dan Sarawak. menangkap ikan dan sebagainya terus memberi sumbangan walau dalam masa yang sama arus ekonomi bersifat moden mula dilaksanakan. padi. Menjelang akhir abad ke 20 . Berikan pendapat anda.Soalan: Kegiatan ekonomi tradisional penting dalam memperkukuhkan semangat nasionalisme bangsa Malaysia. Ini menyebabkan harga komoditi atau hasil bahan mentah negara kita seperti minyak sawit. Kedatangan Inggeris banyak berdasarkan faktor mencari keuntungan ekonomi untuk negara dibawa dan memakmurkan negara mereka. negara kita telah dilanda dengan kemelesetan ekonomi. getah . Masyarakat dan rakyat negara ini pada masa tersebut dapat hidup dalam keadaan aman dan harmoni dengan masing-masing menyumbang tenaga ke arah memakmurkan ekonomi negara ini dan saling berganding bahu membangunkan negara dalam bidang ekonomi. Sistem ekonomi sebelum kedatangan penjajah Inggeris ialah sistem ekonomi tradisional. Sejarah ekonomi tradisional negara kita melalui pelbagai fasa yang menarik kerana sejarah Malaysia banyak dikaitkan dengan faktor penjajahan yang mencorakkan sistem ekonominya. kelapa. Dengan sistem eknomi yang dilaksanakan oleh Inggeris maka lahirlah masyarakat berbilang kaum di negara kita pada masa itu.

pekebun . nelayan dan penternak di negara ini bagi memakmurkan ekonomi mereka. Kesimpulannya kita wajar bersyukur sebagai warganegara negara ini kerana kegiatan ekonomi negara ini berada di landasan yang betul dalam usaha mewujudkan peluang pekerjaan kepada penduduk negara ini dan menjanjikan hasil yang berpanjangan jika terlibat dalam bidang pertanian. Hasil kerjasama dengan pelbagai agensi kerajaan seperti FAMA. Natijahnya melalui pendekatan ini . . RISDA. MARDI . Warisan sejarah yang membentuk persekitaran ekonomi pada masa kini telah cuba diubah oleh pihak kerajaan dan kepimpinan negara ini. Pertanian. Jabatan Perikanan. FELDA. Tegasnya pelbagai program. insentif dan inisiatif dilakukan bagi menjana dan membantu para petani. Jabatan Haiwan dan Penternakan dan beberapa kementerian sedia bergabung tenaga bagi memakmurkan ekonomi negara ini dan demi kesejahteraan rakyatnya. Kita memiliki kepimpinan yang peka kepada masalah dan isu tentang bangsa dan negara dan sedia membangunkan ekonomi tradisonal kepada ekonomi yang bersifat komersial melalui pendekatan dan pembaharuan . kita dapat meningkatkan pendapatan petani dan menggalakkan kerjaya dalam bidang ini yang menjanjikan pulangan yang menguntungkan.dan bijih timah terpaksa menerima bahang dan percaturan sistem ekonomi dunia tetapi rakyat negara ini masih tabah menghadapi cabaran dan dugaan . FELCRA .Ianya ialah hasil daripada semangat juang yang tinggi rakyat negara ini terhadap usaha memajukan diri dan di pihak kerajaan pula ianya disebabkan oleh komitmen membantu rakyat negara ini daripada cengkaman kemiskinan dan kemunduran.

Oleh itu. Hal ini bukan sahaja dapat . Namun. Mengapakah keadaan ini berlaku? Sesetengah berpendapat bahawa kurangnya perhatian kerajaan terhadapkegiatan ini menjadikan masalah ini berlarutan. Contohnya. Mari kita fokuskan minda kita kepada perkara yang pertama iaitu ekonomi tradisional dapat menjadi sumber kewangan kepada penduduk luar bandar. hasil kegigihan dan kerajinan pengusaha hasil industri kraf tangan dapat dieksport ke luar negara. Dengan ini mereka dapat berdikari dalam hidupnya tanpa mengharapkan bantuan orang lain. maka penduduk luar bandar dapat menjual produk ini dan mendapat keuntungan yang berlipat-ganda. Hal ini menyebabkan ekonomi tradisional negara kian lenyap ditelan zaman. kegiatan industri kraf tangan sering dijalankan oleh penduduk luar bandar. Berikan pendapat anda. Kurangnya pengusaha-pengusaha muda juga menyumbang kepada isu ini. Mari kita lensakan skop pemikiran kita kepada perkara yang seterusnya iaitu kehadiran kegiatan ekonomi tradisional dapat mempelbagaikan kegiatan ekonomi yang terdapat dalam negara. Contohnya. Kegiatan ekonomi tradisional bukanlah antara kegiatan ekonomi gergasi di Malaysia. Apabila penduduk luar bandar mula menceburi bidang ini. Seperti mana yang kita sudah sedia maklum. orang ramai seharusnya sedar akan kepentingan ekonomi tradisional ini meskipun industri ini berskala kecil. terdapat jurang ekonomi yang besar antara penduduk bandar dan penduduk luar bandar. kegiatan ekonomi tradisional seperti kraf tangan bukanlah industri yang setanding dengan industri pertanian atau pelancongan.Soalan: Kegiatan ekonomi tradisional penting dalam memperkukuhkan semangat nasionalisme bangsa Malaysia.

Selain itu. kegiatan ekonomi tradisional juga dapat membentuk masyarakat yang kreatif. Sementelahan itu. Untuk menjadi pengusaha yang terbaik.. malah dapat menjadi suatu keunikan di Malaysia dan mampu meningkatkan imej Negara dimata dunia. inovatif dan mempunyai daya semangat yang tinggi. Hal ini kerana persaingan dalam industri kraf tangan amat sengit. tenaga kerja yang terlatih juga diperlukan bagi berkongsi ilmu tentang penghasilan sesuatu produk tradisional. Dengan ini kita dapat mengekalkan warisan budaya kita dalam kegiatan ekonomi tradisional. Hal ini dapat mewujudkan peluang bagi mereka yang hanya berkemahiran dalam bidang tersebut khususnya penduduk desa yang kebanyakannya hanya memperoleh kemahiran yang diturunkan oleh generasi terdahulu. Mari kita luaskan takrifan minda kita kepada perkara yang seterusnya iaitu ekonomi tradisional dapat memperbanyak peluang pekerjaan dalam kalangan masyarakat khususnya masyarakat desa. Sesebuah hasil kraf tangan hendaklah mempunyai nilai komersial dan reka bentuk yang mampu menarik perhatian pembeli. Arus pemodenan telah menenggelamkan . Ayuh kita maju ke hadapan dengan perkara yang terakhir iaitu kegiatan ekonomi tradisional dapat mengekalkan warisan dan budaya Melayu serta menyemai perasaan cinta akan budaya Malaysia dalam kalangan masyarakat. maka pengusaha tersebut haruslah mempunyai kualiti seperti kreatif dan mampu berdaya saing serta tabah menghadapi cabaran. Ekonomi tradisional membuka peluang kepada para remaja serta belia untuk mengenali aktiviti tradisional secara lebih mendalam melalui berbagai-bagai peluang pekerjaan yang ditawarkan dalam bidang ini.meningkatkan hasil pendapatan negara. Tenaga kerja sememangnya diperlukan bagi menghasilkan kraf tangan yang diperlukan bagi meningkatkan kadar pengeluarannya.

Budaya masyarakat Malaysia juga dapat dipromosikan kepada negara-negara luar kerana ekonomi tradisional itu sendiri sudah melambangkan identiti negara yang masih mengekalkan warisan unik secara turuntemurun. suatu jaringan kolaborasi haruslah diwujudkan untuk memajukan kegiatan ekonomi tradisional negara. Konklusinya. .budaya tradisional masyarakat Malaysia dalam diri remaja pada masa kini.

dan kraftangan buluh melambangkan budaya masyarakat Melayu di Negara kita. Kegiatan ekonomi ini memerlukan modal yang kecil dan tenaga kerja yang tidak ramai.Soalan: Kegiatan ekonomi tradisional penting dalam memperkukuhkan semangat nasionalisme bangsa Malaysia. kegiatan ekonomi tradisional penting dalam memperkukuhkan semangat nasionalisme bangsa Malaysia. sesiapa yang berketerampilan dapat mengusahakan ekonomi ini tanpa sebarang kesulitan. Menerusi melibatkan diri dalam kegiatan ekonomi tradisional. Ia juga menjadi sumber pendapatan kepada seseorang . Memang tidak dapat dinafikan bahawa. kuih bahulu. kita dapat mengekalkan dan mempertahankan warisan budaya kita yang unik dalam bidang ekonomi. ekonomi tradisional tidak akan ditelan oleh peredaran zaman. Berikan pendapat anda. Kegiatan ekonomi tradisional di Malaysia secara umumnya bermula dari kawasan luar bandar. Dengan ini kita dapat mengenali dan berbangga dengan sejarah sesebuah masyarakat. kegiatan ekonomi tradisional biasanya lebih berbentuk kepada ekonomi sara diri. Bagi masyarakat Melayu. perusahan dodol. Dengan memajukan kegiatan ekonomi tradisional. Contohnya. cencaluk. Perusahan ekonomi tradisional juga memainkan peranan penting dalam melahirkan masyarakat Malaysia yang berdikari. Dengan ini. Impaknya. kita dapat menghargai dan mengamalkan tradisi dan budaya yang telah diamalkan oleh nenek moyang kita pada zaman dahulu. Ia juga akan membawa identity kepada sesebuah masyarakat dan Negara. Generasi akan datang turut dapat mengenali dan menghayati keunikan ekonomi tradisional. belacan.

Secara tidak langsung kita dapat melibatkan diri dalam usaha pembangunan ekonomi Negara. . Kesimpulannya. kita haruslah berganding bahu untuk memperluaskan kegiatan ekonomi tradisional dalam kalangan masyarakat Malaysia agar ia tidak ditelan oleh zaman.individu.

getah dan bijih timah terpaksa menerima bahang dan percaturan sistem ekonomi dunia tetapi rakyat negara ini masih tabah menghadapi cabaran dan dugaan . Berikan pendapat anda. kita dapat meningkatkan . menangkap ikan dan sebagainya terus memberi sumbangan walau dalam masa yang sama arus ekonomi bersifat moden mula dilaksanakan. RISDA. Sejarah ekonomi tradisional negara kita melalui pelbagai fasa yang menarik kerana sejarah Malaysia banyak dikaitkan dengan faktor penjajahan yang mencorakkan sistem ekonominya. insentif dan inisiatif dilakukan bagi menjana dan membantu para petani. Pertanian. Ini menyebabkan harga komoditi atau hasil bahan mentah negara kita seperti minyak sawit. Warisan sejarah yang membentuk persekitaran ekonomi pada masa kini telah cuba diubah oleh pihak kerajaan dan kepimpinan negara ini. Jabatan Perikanan. Sistem ekonomi semasa penjajahan Inggeris ialah dengan memperkenalkan penanaman tanaman baru bagi menggantikan tanaman tradisional yang diamalkan oleh masyarakat Melayu dan Bumiputera di Sabah dan Sarawak. kelapa. Jabatan Haiwan dan Penternakan dan beberapa kementerian sedia bergabung tenaga bagi memakmurkan ekonomi negara ini dan demi kesejahteraan rakyatnya. FELCRA . padi.Soalan: Kegiatan ekonomi tradisional penting dalam memperkukuh semangat nasionalisme bangsa Malaysia. Kedatangan Inggeris banyak berdasarkan faktor mencari keuntungan ekonomi untuk negara dibawa dan memakmurkan negara mereka.pekebun . Natijahnya melalui pendekatan ini . FELDA. Kita memiliki kepimpinan yang peka kepada masalah dan isu tentang bangsa dan negara dan sedia membangunkan ekonomi tradisonal kepada ekonomi yang bersifat komersial melalui pendekatan dan pembaharuan . Masyarakat dan rakyat negara ini pada masa tersebut dapat hidup dalam keadaan aman dan harmoni dengan masing-masing menyumbang tenaga ke arah memakmurkan ekonomi negara ini dan saling berganding bahu membangunkan negara dalam bidang ekonomi. nelayan dan penternak di negara ini bagi memakmurkan ekonomi mereka. Kedatangan kaum imigran yang bekerja di ladang getah lombong telah menyebabkan kegiatan ekonomi terbahagi kepada dua iaitu bercorak tradisional dan bersifat komersial. Menjelang akhir abad ke 20 . MARDI . negara kita telah dilanda dengan kemelesetan ekonomi. Dengan sistem eknomi yang dilaksanakan oleh Inggeris maka lahirlah masyarakat berbilang kaum di negara kita pada masa itu. Sistem ekonomi sebelum kedatangan penjajah Inggeris ialah sistem ekonomi tradisional. Hasil kerjasama dengan pelbagai agensi kerajaan seperti FAMA. Kegiatan eknomi tradisonal seperti penanaman gambir.Ianya ialah hasil daripada semangat juang yang tinggi rakyat negara ini terhadap usaha memajukan diri dan di pihak kerajaan pula ianya disebabkan oleh komitmen membantu rakyat negara ini daripada cengkaman kemiskinan dan kemunduran. Tegasnya pelbagai program.

pendapatan petani dan menggalakkan kerjaya dalam bidang ini yang menjanjikan pulangan yang menguntungkan. . Kesimpulannya kita wajar bersyukur sebagai warganegara negara ini kerana kegiatan ekonomi negara ini berada di landasan yang betul dalam usaha mewujudkan peluang pekerjaan kepada penduduk negara ini dan menjanjikan hasil yang berpanjangan jika terlibat dalam bidang pertanian.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful