Soalan: Kegiatan ekonomi tradisional penting dalam memperkukuhkan semangat nasionalisme bangsa Malaysia. Berikan pendapat anda.

Kegiatan ekonomi tradisional di Malaysia secara umumnya bermula dari kawasan luar bandar. Bagi masyarakat Melayu, kegiatan ekonomi tradisional biasanya lebih berbentuk kepada ekonomi sara diri. Sebagai contohnya, keperluan asas ekonomi petani dan nelayan adalah secukup hidup iaitu untuk menyara keluarga sendiri. Kerajaan telah lama membantu dan mengalakkan rakyat dalam mengusahakan ekonomi tradisional. Dalam menjalankan kegiatan ekonomi tradisional, pengusaha akan menghadapi pelbagai cabaran dan rintangan seperti kesukaran mendapat bahan, kekurangan tenaga kerja, dan modal. Oleh itu, pengusaha perlu berdikari dan tabah menghadapi cabarantersebut.

Kegiatan ekonomi tradisional sememangnya dapat memperkukuhkan semangat nasionalisme dalam kalangan masyarakat di Malaysia. Melalui kegiatan tersebut pihak yang terlibat telah menunjukkan nilai rajin dan gigih. Hal ini kerana mereka perlu melakukan pelbagai aktiviti sebelum mendapatkan hasil.

Sebagai contoh dalam kegiatan cencalok dan belacan, pengusaha perlu mendapatkan bekalan udang geragau yang secukupnya untuk menghasilkan produk keluaran mereka.

Dalam mengusahakan kegiatan ini, semangat kerjasama dan bermuafakat dapat dihidupkan. Nilai bersatu padu dan berharmoni ditonjolkan oleh para pengusaha sewaktu proses

. Kita perlu bersyukur sebagai warganegara kerana negara kita aman dan makmur . Mereka hidup saling bekerjasama dan tolong menolong antara satu sama lain dalam melaksanakan aktiviti harian. Seterusnya dapat menjana pendapatan masyarakat. Hasilnya keutuhan negara semakin mantap dan gah di mata dunia. Masyarakat Malaysia kaya dengan sifat-sifat terpuji. Kesempurnaan kerja diperoleh apabila mereka sentiasa bersefahaman dan bermuafakat menjayakan sesuatu kerja.produk keluaran mereka. Amalan ini akan dapat memupuk semangat nasionalisme yang tinggi bagi menjamin kedaulatan Negara. bangsa dan negara. Sikap kerjasama dan tolong menolong ini haruslah menjadi ikutan para generasi muda sekarang.Keadaan ini membolehkan kita menjalankan kegiatan ekonomi dengan baik tanpa ada perasaan takut dan bimbang.

Menjelang akhir abad ke 20 . Kedatangan kaum imigran yang bekerja di ladang getah lombong telah menyebabkan kegiatan ekonomi terbahagi kepada dua iaitu bercorak tradisional dan bersifat komersial. Dengan sistem eknomi yang dilaksanakan oleh Inggeris maka lahirlah masyarakat berbilang kaum di negara kita pada masa itu. menangkap ikan dan sebagainya terus memberi sumbangan walau dalam masa yang sama arus ekonomi bersifat moden mula dilaksanakan. Ini menyebabkan harga komoditi atau hasil bahan mentah negara kita seperti minyak sawit. Masyarakat dan rakyat negara ini pada masa tersebut dapat hidup dalam keadaan aman dan harmoni dengan masing-masing menyumbang tenaga ke arah memakmurkan ekonomi negara ini dan saling berganding bahu membangunkan negara dalam bidang ekonomi. Sistem ekonomi sebelum kedatangan penjajah Inggeris ialah sistem ekonomi tradisional. getah . kelapa.Soalan: Kegiatan ekonomi tradisional penting dalam memperkukuhkan semangat nasionalisme bangsa Malaysia. negara kita telah dilanda dengan kemelesetan ekonomi. padi. Berikan pendapat anda. Kegiatan eknomi tradisonal seperti penanaman gambir. Kedatangan Inggeris banyak berdasarkan faktor mencari keuntungan ekonomi untuk negara dibawa dan memakmurkan negara mereka. Sejarah ekonomi tradisional negara kita melalui pelbagai fasa yang menarik kerana sejarah Malaysia banyak dikaitkan dengan faktor penjajahan yang mencorakkan sistem ekonominya. Sistem ekonomi semasa penjajahan Inggeris ialah dengan memperkenalkan penanaman tanaman baru bagi menggantikan tanaman tradisional yang diamalkan oleh masyarakat Melayu dan Bumiputera di Sabah dan Sarawak.

Ianya ialah hasil daripada semangat juang yang tinggi rakyat negara ini terhadap usaha memajukan diri dan di pihak kerajaan pula ianya disebabkan oleh komitmen membantu rakyat negara ini daripada cengkaman kemiskinan dan kemunduran. RISDA. insentif dan inisiatif dilakukan bagi menjana dan membantu para petani.pekebun . Kita memiliki kepimpinan yang peka kepada masalah dan isu tentang bangsa dan negara dan sedia membangunkan ekonomi tradisonal kepada ekonomi yang bersifat komersial melalui pendekatan dan pembaharuan . Jabatan Perikanan. Pertanian. nelayan dan penternak di negara ini bagi memakmurkan ekonomi mereka. kita dapat meningkatkan pendapatan petani dan menggalakkan kerjaya dalam bidang ini yang menjanjikan pulangan yang menguntungkan. Natijahnya melalui pendekatan ini . MARDI . Tegasnya pelbagai program. Jabatan Haiwan dan Penternakan dan beberapa kementerian sedia bergabung tenaga bagi memakmurkan ekonomi negara ini dan demi kesejahteraan rakyatnya. Hasil kerjasama dengan pelbagai agensi kerajaan seperti FAMA.dan bijih timah terpaksa menerima bahang dan percaturan sistem ekonomi dunia tetapi rakyat negara ini masih tabah menghadapi cabaran dan dugaan . Warisan sejarah yang membentuk persekitaran ekonomi pada masa kini telah cuba diubah oleh pihak kerajaan dan kepimpinan negara ini. FELCRA . Kesimpulannya kita wajar bersyukur sebagai warganegara negara ini kerana kegiatan ekonomi negara ini berada di landasan yang betul dalam usaha mewujudkan peluang pekerjaan kepada penduduk negara ini dan menjanjikan hasil yang berpanjangan jika terlibat dalam bidang pertanian. . FELDA.

terdapat jurang ekonomi yang besar antara penduduk bandar dan penduduk luar bandar. Hal ini menyebabkan ekonomi tradisional negara kian lenyap ditelan zaman. Mari kita fokuskan minda kita kepada perkara yang pertama iaitu ekonomi tradisional dapat menjadi sumber kewangan kepada penduduk luar bandar. orang ramai seharusnya sedar akan kepentingan ekonomi tradisional ini meskipun industri ini berskala kecil. Hal ini bukan sahaja dapat . Contohnya. Dengan ini mereka dapat berdikari dalam hidupnya tanpa mengharapkan bantuan orang lain. Oleh itu.Soalan: Kegiatan ekonomi tradisional penting dalam memperkukuhkan semangat nasionalisme bangsa Malaysia. Namun. Kurangnya pengusaha-pengusaha muda juga menyumbang kepada isu ini. Kegiatan ekonomi tradisional bukanlah antara kegiatan ekonomi gergasi di Malaysia. hasil kegigihan dan kerajinan pengusaha hasil industri kraf tangan dapat dieksport ke luar negara. Mengapakah keadaan ini berlaku? Sesetengah berpendapat bahawa kurangnya perhatian kerajaan terhadapkegiatan ini menjadikan masalah ini berlarutan. maka penduduk luar bandar dapat menjual produk ini dan mendapat keuntungan yang berlipat-ganda. kegiatan ekonomi tradisional seperti kraf tangan bukanlah industri yang setanding dengan industri pertanian atau pelancongan. Berikan pendapat anda. Apabila penduduk luar bandar mula menceburi bidang ini. kegiatan industri kraf tangan sering dijalankan oleh penduduk luar bandar. Contohnya. Mari kita lensakan skop pemikiran kita kepada perkara yang seterusnya iaitu kehadiran kegiatan ekonomi tradisional dapat mempelbagaikan kegiatan ekonomi yang terdapat dalam negara. Seperti mana yang kita sudah sedia maklum.

Tenaga kerja sememangnya diperlukan bagi menghasilkan kraf tangan yang diperlukan bagi meningkatkan kadar pengeluarannya. Hal ini kerana persaingan dalam industri kraf tangan amat sengit. kegiatan ekonomi tradisional juga dapat membentuk masyarakat yang kreatif. Hal ini dapat mewujudkan peluang bagi mereka yang hanya berkemahiran dalam bidang tersebut khususnya penduduk desa yang kebanyakannya hanya memperoleh kemahiran yang diturunkan oleh generasi terdahulu.. tenaga kerja yang terlatih juga diperlukan bagi berkongsi ilmu tentang penghasilan sesuatu produk tradisional.meningkatkan hasil pendapatan negara. Arus pemodenan telah menenggelamkan . Ekonomi tradisional membuka peluang kepada para remaja serta belia untuk mengenali aktiviti tradisional secara lebih mendalam melalui berbagai-bagai peluang pekerjaan yang ditawarkan dalam bidang ini. maka pengusaha tersebut haruslah mempunyai kualiti seperti kreatif dan mampu berdaya saing serta tabah menghadapi cabaran. Untuk menjadi pengusaha yang terbaik. Sementelahan itu. Selain itu. inovatif dan mempunyai daya semangat yang tinggi. malah dapat menjadi suatu keunikan di Malaysia dan mampu meningkatkan imej Negara dimata dunia. Mari kita luaskan takrifan minda kita kepada perkara yang seterusnya iaitu ekonomi tradisional dapat memperbanyak peluang pekerjaan dalam kalangan masyarakat khususnya masyarakat desa. Sesebuah hasil kraf tangan hendaklah mempunyai nilai komersial dan reka bentuk yang mampu menarik perhatian pembeli. Ayuh kita maju ke hadapan dengan perkara yang terakhir iaitu kegiatan ekonomi tradisional dapat mengekalkan warisan dan budaya Melayu serta menyemai perasaan cinta akan budaya Malaysia dalam kalangan masyarakat. Dengan ini kita dapat mengekalkan warisan budaya kita dalam kegiatan ekonomi tradisional.

.budaya tradisional masyarakat Malaysia dalam diri remaja pada masa kini. Budaya masyarakat Malaysia juga dapat dipromosikan kepada negara-negara luar kerana ekonomi tradisional itu sendiri sudah melambangkan identiti negara yang masih mengekalkan warisan unik secara turuntemurun. Konklusinya. suatu jaringan kolaborasi haruslah diwujudkan untuk memajukan kegiatan ekonomi tradisional negara.

Kegiatan ekonomi tradisional di Malaysia secara umumnya bermula dari kawasan luar bandar. kegiatan ekonomi tradisional penting dalam memperkukuhkan semangat nasionalisme bangsa Malaysia. cencaluk. Ia juga akan membawa identity kepada sesebuah masyarakat dan Negara. sesiapa yang berketerampilan dapat mengusahakan ekonomi ini tanpa sebarang kesulitan. Perusahan ekonomi tradisional juga memainkan peranan penting dalam melahirkan masyarakat Malaysia yang berdikari. Bagi masyarakat Melayu. Dengan ini kita dapat mengenali dan berbangga dengan sejarah sesebuah masyarakat. perusahan dodol. ekonomi tradisional tidak akan ditelan oleh peredaran zaman. kuih bahulu.Soalan: Kegiatan ekonomi tradisional penting dalam memperkukuhkan semangat nasionalisme bangsa Malaysia. kita dapat mengekalkan dan mempertahankan warisan budaya kita yang unik dalam bidang ekonomi. kegiatan ekonomi tradisional biasanya lebih berbentuk kepada ekonomi sara diri. Menerusi melibatkan diri dalam kegiatan ekonomi tradisional. Contohnya. Kegiatan ekonomi ini memerlukan modal yang kecil dan tenaga kerja yang tidak ramai. belacan. Impaknya. Dengan ini. dan kraftangan buluh melambangkan budaya masyarakat Melayu di Negara kita. Ia juga menjadi sumber pendapatan kepada seseorang . Memang tidak dapat dinafikan bahawa. kita dapat menghargai dan mengamalkan tradisi dan budaya yang telah diamalkan oleh nenek moyang kita pada zaman dahulu. Dengan memajukan kegiatan ekonomi tradisional. Generasi akan datang turut dapat mengenali dan menghayati keunikan ekonomi tradisional. Berikan pendapat anda.

Kesimpulannya. kita haruslah berganding bahu untuk memperluaskan kegiatan ekonomi tradisional dalam kalangan masyarakat Malaysia agar ia tidak ditelan oleh zaman. .individu. Secara tidak langsung kita dapat melibatkan diri dalam usaha pembangunan ekonomi Negara.

MARDI . kita dapat meningkatkan . FELDA. Warisan sejarah yang membentuk persekitaran ekonomi pada masa kini telah cuba diubah oleh pihak kerajaan dan kepimpinan negara ini. Ini menyebabkan harga komoditi atau hasil bahan mentah negara kita seperti minyak sawit.pekebun . kelapa. padi. Tegasnya pelbagai program. Pertanian. nelayan dan penternak di negara ini bagi memakmurkan ekonomi mereka. Kegiatan eknomi tradisonal seperti penanaman gambir. Natijahnya melalui pendekatan ini .Ianya ialah hasil daripada semangat juang yang tinggi rakyat negara ini terhadap usaha memajukan diri dan di pihak kerajaan pula ianya disebabkan oleh komitmen membantu rakyat negara ini daripada cengkaman kemiskinan dan kemunduran. menangkap ikan dan sebagainya terus memberi sumbangan walau dalam masa yang sama arus ekonomi bersifat moden mula dilaksanakan.Soalan: Kegiatan ekonomi tradisional penting dalam memperkukuh semangat nasionalisme bangsa Malaysia. RISDA. getah dan bijih timah terpaksa menerima bahang dan percaturan sistem ekonomi dunia tetapi rakyat negara ini masih tabah menghadapi cabaran dan dugaan . Sistem ekonomi semasa penjajahan Inggeris ialah dengan memperkenalkan penanaman tanaman baru bagi menggantikan tanaman tradisional yang diamalkan oleh masyarakat Melayu dan Bumiputera di Sabah dan Sarawak. Kita memiliki kepimpinan yang peka kepada masalah dan isu tentang bangsa dan negara dan sedia membangunkan ekonomi tradisonal kepada ekonomi yang bersifat komersial melalui pendekatan dan pembaharuan . FELCRA . Sejarah ekonomi tradisional negara kita melalui pelbagai fasa yang menarik kerana sejarah Malaysia banyak dikaitkan dengan faktor penjajahan yang mencorakkan sistem ekonominya. negara kita telah dilanda dengan kemelesetan ekonomi. Jabatan Haiwan dan Penternakan dan beberapa kementerian sedia bergabung tenaga bagi memakmurkan ekonomi negara ini dan demi kesejahteraan rakyatnya. Hasil kerjasama dengan pelbagai agensi kerajaan seperti FAMA. Dengan sistem eknomi yang dilaksanakan oleh Inggeris maka lahirlah masyarakat berbilang kaum di negara kita pada masa itu. Berikan pendapat anda. Sistem ekonomi sebelum kedatangan penjajah Inggeris ialah sistem ekonomi tradisional. Kedatangan kaum imigran yang bekerja di ladang getah lombong telah menyebabkan kegiatan ekonomi terbahagi kepada dua iaitu bercorak tradisional dan bersifat komersial. Jabatan Perikanan. Kedatangan Inggeris banyak berdasarkan faktor mencari keuntungan ekonomi untuk negara dibawa dan memakmurkan negara mereka. Masyarakat dan rakyat negara ini pada masa tersebut dapat hidup dalam keadaan aman dan harmoni dengan masing-masing menyumbang tenaga ke arah memakmurkan ekonomi negara ini dan saling berganding bahu membangunkan negara dalam bidang ekonomi. insentif dan inisiatif dilakukan bagi menjana dan membantu para petani. Menjelang akhir abad ke 20 .

Kesimpulannya kita wajar bersyukur sebagai warganegara negara ini kerana kegiatan ekonomi negara ini berada di landasan yang betul dalam usaha mewujudkan peluang pekerjaan kepada penduduk negara ini dan menjanjikan hasil yang berpanjangan jika terlibat dalam bidang pertanian. .pendapatan petani dan menggalakkan kerjaya dalam bidang ini yang menjanjikan pulangan yang menguntungkan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful