SISTEM PENGURUSAN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (SPPBS) MANUAL PENGGUNA BAGI GURU MATA PELAJARAN

versi 1.0

1

LEMBAGA PEPERIKSAAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA SENARAI KANDUNGAN
BIL 1 2 3 4 Pengenalan Keperluan Sistem Keterangan Umum SPPBS Penggunaan Sistem Secara Menyeluruh 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 Laman Utama SPPBS Login Kemaskini Profil Laman Utama Guru Mata Pelajaran Daftar Murid Dengan MP 4.5.1 4.5.2 4.6 4.7 Daftar Murid Batal Mata Pelajaran Murid ISI KANDUNGAN MUKA SURAT 3 3 3,4 5 5 5,6 7,8 8 9 9,10,11 12,13,14 15,16,17 18 18,19 19,20 21 22 Pernyataan Pelaporan Prestasi Murid (Formatif) Pernyataan Pelaporan Prestasi Murid (Sumatif). Kemaskini Profil 23 24 25 25 26 26 26 26

Kemasukan Prestasi Laporan 4.7.1 4.7.2 4.7.3 Senarai Murid Senarai Murid Tiada Markah Laporan prestasi Murid

4.8

Cetakan 4.8.1 4.8.2

4.9 4.10

Pengguna 4.9.1 Bantuan 4.10.1 Pegawai Yang Boleh Dihubungi 4.10.2 Manual Pengguna

4.11

Keluar

2

KEPERLUAN SISTEM SPPBS boleh dicapai menerusi http://apps. Internet Explorer versi 7. 2. b. Sistem ini dibangunkan secara atas talian. ii. Pelayan web contoh a.moe.gov.1. PENGENALAN Sistem Pengurusan Pentaksiran Berasaskan Sekolah (SPPBS) dibangunkan bagi kemasukan prestasi urid berlandaskan pelaksanaan Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR). KETERANGAN UMUM SPPBS Secara umumnya.my/sppbs. berikut adalah gambarajah proses kerja utama keseluruhan SPPBS untuk guru matapelajaran.0 ke atas Mozilla Firefox Adobe Acrobat Reader (PDF Reader) 3. 3 . Keperluan perisian untuk mencapai sistem SPPBS adalah : i.

Kemasukan Prestasi e.SPPBS menyediakan skrin-skrin bagi melakukan proses-proses kerja yang diperlukan oleh Guru Mata Pelajaran. i. Senarai Murid ii. Manual Pengguna Keluar 4 . Senarai menu tersebut ialah : a. Laporan prestasi Murid f. i. Kemaskini profil Pegawai Yang Boleh Dihubungi h. Login b. Cetakan i. Pernyataan Pelaporan Prestasi Murid (Formatif) ii. Pernyataan Pelaporan Prestasi Murid (Sumatif). Bantuan ii. Laporan i. Laman Utama c. Daftar Murid Dengan MP i. Daftar Murid ii. Skrin-skrin tersebut dapat dicapai melalui menu yang boleh dipilih sebelah kiri skrin. Pengguna i. g. Batal Mata Pelajaran Murid d. Senarai Murid Tiada Markah iii.

4. 5 .1 LAMAN UTAMA SISTEM Klik untuk ke laman Guru Mata Pelajaran Skrin ini akan dipaparkan pada permulaan sistem apabila memasuki laman web Sistem Pengurusan Pentaksiran Berasaskan Sekolah (SPPBS). Untuk memasuki sistem ini. Pengguna Guru Mata Pelajaran hanya perlu klik pada menu Guru untuk ke laman seterusnya. PENGGUNAAN SISTEM SECARA MENYELURUH 4.

Masukkan nama login dan Kata laluan 2. Skrin Nama Login dan Kata laluan yang tidak sepadan Sekiranya Nama Login dan Kata Laluan tidak sepadan atau salah.4.2 LOGIN Guru Mata Pelajaran perlu memasukkan Nama Login dan Kata Laluan yang telah diberikan. Setelah itu. skrin dan paparan mesej seperti di bawah akan dipaparkan. 1. skrin pengemaskinian maklumat pengguna Guru Mata Pelajaran akan dilakukan sendiri oleh pengguna Guru Mata Pelajaran. Guru Mata Pelajaran perlu memasukkan semula Nama Login dan Kata Laluan bagi tujuan pengesahan sekali lagi. Sekiranya pengesahan berjaya. butang <Masuk> perlu diklik bagi tujuan pengesahan pengguna sistem. Klik butang masuk 6 .

Masukkan kata laluan 2. kata laluan baru dan Ulangan kata laluan. Kata laluan baru dan Ulangan kata laluan yang dimasukkan juga perlu sepadan. Tekan butang kemaskini Skrin jika kata laluan tidak sepadan untuk kemaskini profil. pengguna Guru Mata Pelajaran perlu memasukkan kata laluan yang baru.4. Menu sistem yang dipaparkan pada bahagian kiri atas pada skrin di atas ialah <Laman Utama> dan <Keluar> sahaja. 7 . 1. Guru Mata Pelajaran perlu mengulangi langkah memasukkan kata laluan lama. Sekiranya kata laluan tidak sepadan seperti yang diberikan. maka skrin seperti dibawah akan dipaparkan.3 KEMASKINI PROFIL Bagi pengguna yang pertama kali login. Ini adalah bagi tujuan keselamatan sistem serta melindungi data dalam sistem.

Jika proses kemaskini ini berjaya.4 LAMAN UTAMA GURU MATA PELAJARAN Skrin Laman Utama Guru Mata Pelajaran akan memaparkan maklumat mengenai pengguna Guru Mata Pelajaran yang telah didaftarkan. Di sebelah kiri skrin pula memaparkan Menu Sistem yang boleh dicapai oleh Pengguna Guru Mata Pelajaran. 4. 8 . pengguna akan dapat melihat mesej pengesahan penerimaan kemaskini kata laluan seperti skrin di bawah.

5.1 DAFTAR MURID Guru Mata Pelajaran perlu klik pada menu <Murid> dan kemudian klik pada submenu <Daftar Murid>. tekan butang <Cari>. Guru buat pilihan darjah.kelas dan mata pelajaran 2. Klik butang cari 9 . kelas dan mata pelajaran yang ingin didaftarkan keatas muridnya.5 DAFTAR MURID DENGAN MATA PELAJARAN 4. Kemudian skrin seperti di bawah akan dipaparkan. 1.4. Kemudian. Guru Mata Pelajaran perlu memilih darjah.

Senarai murid yang berdaftar dalam darjah dan kelas yang dipilih akan dipaparkan seperti skrin dibawah. 1. klik butang daftar 10 . Guru perlu memilih murid yang diajarnya dari senarai murid tersebut dengan tanda √. Setelah pilihan murid dilakukan. Guru pilih murid yang hendak didaftarkan 2. Setelah selesai membuat Pilihan. tekan butang <Daftar>.

Tanda '√ ' yang berwarna HIJAU akan bertukar kepada warna HITAM yang bermaksud murid telah didaftarkan.Mesej seperti di bawah akan dipaparkan dan murid telah didaftarkan dengan mata pelajaran yang diajar oleh guru. 1. Tanda '√ ' berwarna hitam bermaksud murid telah didaftarkan 2. Mesej pengesahan 11 .

Setelah selesai.2 BATAL MATA PELAJARAN MURID Guru Mata Pelajaran perlu klik pada menu <Murid>.4. Klik butang Cari 1. klik pada butang <cari>.5. kemudian klik pada submenu <Batal M/P Murid>. Skrin seperti dibawah akan dipaparkan dan Guru Mata Pelajaran perlu melengkapkan terlebih dahulu butiran tahun. Pilih butiran yang dikehendaki 12 . 2. kelas dan Mata Pelajaran.

Tekan <OK> jika ya. Tekan <OK> jika ya 13 . Guru hanya perlu pilih murid yang hendak dihapuskan dengan klik gambar . Ia mengandungi senarai murid didalam kelas yang didaftarkan. Klik ikon pada ruangan batal Satu mesej pengesahan akan dipaparkan dimana Guru Mata Pelajaran diminta untuk membuat pengesahan akhir untuk proses penghapusan maklumat murid.Skrin seperti dibawah akan dipaparkan.

Mesej pengesahan Rekod telah dihapuskan * Untuk makluman.Setelah proses berjaya. iii – Salah daftar kelas / sekolah. ii – Murid berpindah kelas / sekolah. satu mesej akan tertera di bahagian bawah skrin menandakan murid yang dipilih tadi telah berjaya dihapuskan. 14 . Contoh skrin adalah seperti dibawah. tujuan proses batal / hapus disediakan adalah sekiranya berlaku beberapa sebab antaranya seperti berikut :i – Kematian.

6 KEMASUKAN PRESTASI 1.4. darjah kelas dan mata pelajaran 15 . Untuk proses ini. klik pada butang <cari>. guru Mata Pelajaran perlu klik pada menu <Kemasukan Prestasi>. Guru memilih tahun. 2. Guru Mata Pelajaran perlu melengkapkan terlebih dahulu butiran tahun..darjah. kemudian skrin seperti dibawah akan dipaparkan. Setelah selesai. kelas dan Mata Pelajaran. Klik butang Cari 1. bulan.bulan.

Klik butang simpan 16 . 3. Seterusnya skrin seperti berikut akan dipaparkan. 2. Tandakan '√ ' pada petak yang dipilih. tekan butang Simpan. 1. Ianya mengandungi butiran maklumat pelajar beserta kod band atau prestasi bagi setiap Mata Pelajaran yang diambil murid. Setelah tandaan √ dilakukan.2. Tandakan √ pada prestasi yang telah dicapai oleh murid.

kod evidens serta prestasi yang diperolehi. Maklumat yang tertera di skrin ini ialah nama murid. no mykid/no. kod band. Prestasi pada bulan yang dipilih Prestasi murid akan Dipaparkan disini 17 . kod deskriptor. Murid.4. Prestasi murid pada bulan yang dipilih akan dipaparkan seperti skrin di bawah. Seterusnya. bulan.

kemudian klik pada sub menu <Senarai Murid>. darjah.7 LAPORAN 4. Pilih tahun.7.1 SENARAI MURID Guru Mata Pelajaran perlu klik pada menu <Laporan>. Klik butang cari 18 . skrin di bawah akan dipaparkan. bulan.4. kelas dan matapelajaran yang dikehendaki dan klik butang <Cari>.

klik pada gambar .2 SENARAI MURID TIADA MARKAH 19 .7. Klik untuk kemaskini prestasi murid 4.Senarai semua murid akan dipaparkan seperti di bawah. Sekiranya prestasi murid ingin dikemaskini.

kelas dan mata pelajaran yang dikehendaki. Guru pilih tahun. Klik ikon untuk kemaskini prestasi murid 20 . Klik butang cari Senarai semua murid yang tiada markah mengikut pilihan yang telah dimasukkan akan dipaparkan seperti di bawah. skrin di bawah akan dipaparkan.Guru Mata Pelajaran perlu klik pada menu <Laporan>. 1. Pilih tahun. Sekiranya Guru Mata Pelajaran ingin membuat kemaskini prestasi murid. kemudian klik butang <cari>. bulan. kemudian klik pada sub menu <Senarai Murid Tiada Markah> . darjah. bulan. klik pada gambar . darjah Kelas dan mata pelajaran 2.

4. Klik butang cari 21 . kelas dan mata pelajaran yang dikehendaki dan klik butang <Cari>. 1. kemudian klik pada sub menu < Laporan Prestasi Murid>. Pilih butiran Yang dikehendaki Dibawah ialah contoh skrin yang akan memaparkan maklumat prestasi murid. skrin di bawah akan dipaparkan. darjah. Pilih tahun. 2.3 LAPORAN PRESTASI MURID Guru Mata Pelajaran perlu klik pada menu <Laporan>.7.

4. skrin di bawah akan dipaparkan. Klik untuk pilihan cetakan 22 . Pilih sama ada cetak Pernyataan Pelaporan Prestasi Murid (Formatif) atau Pernyataan Pelaporan Prestasi Murid (Sumatif).8 CETAKAN Apabila menu <Cetakan> diklik.

tekan butang <Semak>. Kemudian. Laporan ini adalah berkenaan prestasi murid pada bulan berkenaan. Pilih butiran Yang dikehendaki Klik butang semak Contoh cetakan akan dipaparkan dalam bentuk file .pdf seperti dibawah.4. kelas dan mata pelajaran yang ingin dimasukkan prestasinya. 23 . MyKid murid. skrin seperti dibawah akan dipaparkan. Guru Mata Pelajaran perlu memilih tahun. bulan.1 Pernyataan Pelaporan Prestasi Murid (Formatif) Sekiranya cetakan Pernyataan Pelaporan Prestasi Murid (Formatif) dipilih. Guru juga boleh memilih sama ada ingin melihat paparan prestasi semua murid atau secara perseorangan melalui kemasukan no. darjah.8.

2 Pernyataan Pelaporan Prestasi Murid (Sumatif) Sekiranya cetakan Pernyataan Pelaporan Prestasi Murid (Sumatif). bulan. Kemudian. Pilih butiran Yang dikehendaki Klik butang semak Cetakan akan dipaparkan dalam bentuk file . Guru juga boleh memilih sama ada ingin melihat paparan prestasi semua murid atau secara perseorangan melalui kemasukan no. Guru Mata Pelajaran perlu memilih tahun. kelas dan mata pelajaran yang ingin dimasukkan prestasinya. skrin dibawah akan dipaparkan.4.8. Laporan ini adalah berkenaan prestasi keseluruhan seseorang murid pada tahun berkenaan.pdf seperti dibawah. 24 . MyKid murid. darjah. tekan butang < Semak>.

Skrin di bawah akan dipaparkan. Pengguna Guru Mata Pelajaran boleh memilih untuk membuat kemaskini kata laluan sekiranya perlu. 1. Klik butang kemaskini 25 .9 PENGGUNA 4. Apabila sub menu <Kemaskini Profil> diklik.1 KEMASKINI PROFIL 1. Masukkan kata laluan 2.9. 2.4. Pada menu ini terdapat sub menu <Kemaskini Profil> dimana pengguna Guru Mata Pelajaran boleh membuat kemaskini kata laluan.

2 MANUAL PENGGUNA Guru Mata Pelajaran perlu klik pada menu .10. Guru Mata Pelajaran perlu memulakan semula proses dengan memasukkan nama login dan kata laluan sekiranya hendak memasuki sistem. maka manual pengguna Guru Mata Pelajaran akan dipaparkan. 4.10 BANTUAN 4.11 KELUAR Apabila menu <Keluar> diklik. kemudian klik pada submenu < Manual Pengguna>.1 PEGAWAI YANG BOLEH DIHUBUNGI Guru Mata Pelajaran perlu klik pada menu <Bantuan>. maka paparan berkenaan pegawai yang boleh dihubungi oleh Guru Mata Pelajaran akan dipaparkan.4. kemudian klik pada sub menu <Pegawai Yang Boleh Dihubungi>. 26 .10. Guru Mata Pelajaran tidak dapat mencapai segala proses yang boleh dilakukan di dalam sistem. 4.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful