SISTEM PENGURUSAN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (SPPBS) MANUAL PENGGUNA BAGI GURU MATA PELAJARAN

versi 1.0

1

LEMBAGA PEPERIKSAAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA SENARAI KANDUNGAN
BIL 1 2 3 4 Pengenalan Keperluan Sistem Keterangan Umum SPPBS Penggunaan Sistem Secara Menyeluruh 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 Laman Utama SPPBS Login Kemaskini Profil Laman Utama Guru Mata Pelajaran Daftar Murid Dengan MP 4.5.1 4.5.2 4.6 4.7 Daftar Murid Batal Mata Pelajaran Murid ISI KANDUNGAN MUKA SURAT 3 3 3,4 5 5 5,6 7,8 8 9 9,10,11 12,13,14 15,16,17 18 18,19 19,20 21 22 Pernyataan Pelaporan Prestasi Murid (Formatif) Pernyataan Pelaporan Prestasi Murid (Sumatif). Kemaskini Profil 23 24 25 25 26 26 26 26

Kemasukan Prestasi Laporan 4.7.1 4.7.2 4.7.3 Senarai Murid Senarai Murid Tiada Markah Laporan prestasi Murid

4.8

Cetakan 4.8.1 4.8.2

4.9 4.10

Pengguna 4.9.1 Bantuan 4.10.1 Pegawai Yang Boleh Dihubungi 4.10.2 Manual Pengguna

4.11

Keluar

2

Pelayan web contoh a. 3 . Sistem ini dibangunkan secara atas talian.moe.my/sppbs. 2. ii. Internet Explorer versi 7. Keperluan perisian untuk mencapai sistem SPPBS adalah : i. KETERANGAN UMUM SPPBS Secara umumnya. b.1. PENGENALAN Sistem Pengurusan Pentaksiran Berasaskan Sekolah (SPPBS) dibangunkan bagi kemasukan prestasi urid berlandaskan pelaksanaan Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR).gov. KEPERLUAN SISTEM SPPBS boleh dicapai menerusi http://apps. berikut adalah gambarajah proses kerja utama keseluruhan SPPBS untuk guru matapelajaran.0 ke atas Mozilla Firefox Adobe Acrobat Reader (PDF Reader) 3.

Senarai menu tersebut ialah : a. Daftar Murid ii.SPPBS menyediakan skrin-skrin bagi melakukan proses-proses kerja yang diperlukan oleh Guru Mata Pelajaran. Senarai Murid ii. Pernyataan Pelaporan Prestasi Murid (Formatif) ii. i. g. Laporan prestasi Murid f. Senarai Murid Tiada Markah iii. Kemasukan Prestasi e. Pengguna i. i. Pernyataan Pelaporan Prestasi Murid (Sumatif). Kemaskini profil Pegawai Yang Boleh Dihubungi h. Bantuan ii. Cetakan i. Daftar Murid Dengan MP i. Batal Mata Pelajaran Murid d. Skrin-skrin tersebut dapat dicapai melalui menu yang boleh dipilih sebelah kiri skrin. Manual Pengguna Keluar 4 . Login b. Laporan i. Laman Utama c.

Untuk memasuki sistem ini.4.1 LAMAN UTAMA SISTEM Klik untuk ke laman Guru Mata Pelajaran Skrin ini akan dipaparkan pada permulaan sistem apabila memasuki laman web Sistem Pengurusan Pentaksiran Berasaskan Sekolah (SPPBS). PENGGUNAAN SISTEM SECARA MENYELURUH 4. 5 . Pengguna Guru Mata Pelajaran hanya perlu klik pada menu Guru untuk ke laman seterusnya.

Klik butang masuk 6 . Sekiranya pengesahan berjaya. skrin pengemaskinian maklumat pengguna Guru Mata Pelajaran akan dilakukan sendiri oleh pengguna Guru Mata Pelajaran.2 LOGIN Guru Mata Pelajaran perlu memasukkan Nama Login dan Kata Laluan yang telah diberikan.4. Masukkan nama login dan Kata laluan 2. Setelah itu. butang <Masuk> perlu diklik bagi tujuan pengesahan pengguna sistem. Guru Mata Pelajaran perlu memasukkan semula Nama Login dan Kata Laluan bagi tujuan pengesahan sekali lagi. Skrin Nama Login dan Kata laluan yang tidak sepadan Sekiranya Nama Login dan Kata Laluan tidak sepadan atau salah. skrin dan paparan mesej seperti di bawah akan dipaparkan. 1.

pengguna Guru Mata Pelajaran perlu memasukkan kata laluan yang baru.4. Guru Mata Pelajaran perlu mengulangi langkah memasukkan kata laluan lama. Kata laluan baru dan Ulangan kata laluan yang dimasukkan juga perlu sepadan. Sekiranya kata laluan tidak sepadan seperti yang diberikan. Tekan butang kemaskini Skrin jika kata laluan tidak sepadan untuk kemaskini profil. Ini adalah bagi tujuan keselamatan sistem serta melindungi data dalam sistem. maka skrin seperti dibawah akan dipaparkan.3 KEMASKINI PROFIL Bagi pengguna yang pertama kali login. Masukkan kata laluan 2. kata laluan baru dan Ulangan kata laluan. 1. 7 . Menu sistem yang dipaparkan pada bahagian kiri atas pada skrin di atas ialah <Laman Utama> dan <Keluar> sahaja.

4 LAMAN UTAMA GURU MATA PELAJARAN Skrin Laman Utama Guru Mata Pelajaran akan memaparkan maklumat mengenai pengguna Guru Mata Pelajaran yang telah didaftarkan. 8 . Di sebelah kiri skrin pula memaparkan Menu Sistem yang boleh dicapai oleh Pengguna Guru Mata Pelajaran.Jika proses kemaskini ini berjaya. 4. pengguna akan dapat melihat mesej pengesahan penerimaan kemaskini kata laluan seperti skrin di bawah.

1.5.kelas dan mata pelajaran 2. kelas dan mata pelajaran yang ingin didaftarkan keatas muridnya. Guru Mata Pelajaran perlu memilih darjah.4. Klik butang cari 9 .5 DAFTAR MURID DENGAN MATA PELAJARAN 4. Guru buat pilihan darjah. Kemudian skrin seperti di bawah akan dipaparkan. tekan butang <Cari>.1 DAFTAR MURID Guru Mata Pelajaran perlu klik pada menu <Murid> dan kemudian klik pada submenu <Daftar Murid>. Kemudian.

Setelah selesai membuat Pilihan. Guru perlu memilih murid yang diajarnya dari senarai murid tersebut dengan tanda √. tekan butang <Daftar>. Guru pilih murid yang hendak didaftarkan 2. Setelah pilihan murid dilakukan. 1.Senarai murid yang berdaftar dalam darjah dan kelas yang dipilih akan dipaparkan seperti skrin dibawah. klik butang daftar 10 .

Mesej pengesahan 11 . Tanda '√ ' yang berwarna HIJAU akan bertukar kepada warna HITAM yang bermaksud murid telah didaftarkan. Tanda '√ ' berwarna hitam bermaksud murid telah didaftarkan 2. 1.Mesej seperti di bawah akan dipaparkan dan murid telah didaftarkan dengan mata pelajaran yang diajar oleh guru.

5. Pilih butiran yang dikehendaki 12 . Setelah selesai. Skrin seperti dibawah akan dipaparkan dan Guru Mata Pelajaran perlu melengkapkan terlebih dahulu butiran tahun.2 BATAL MATA PELAJARAN MURID Guru Mata Pelajaran perlu klik pada menu <Murid>. 2.4. klik pada butang <cari>. Klik butang Cari 1. kemudian klik pada submenu <Batal M/P Murid>. kelas dan Mata Pelajaran.

Tekan <OK> jika ya. Klik ikon pada ruangan batal Satu mesej pengesahan akan dipaparkan dimana Guru Mata Pelajaran diminta untuk membuat pengesahan akhir untuk proses penghapusan maklumat murid. Ia mengandungi senarai murid didalam kelas yang didaftarkan. Guru hanya perlu pilih murid yang hendak dihapuskan dengan klik gambar . Tekan <OK> jika ya 13 .Skrin seperti dibawah akan dipaparkan.

Mesej pengesahan Rekod telah dihapuskan * Untuk makluman. tujuan proses batal / hapus disediakan adalah sekiranya berlaku beberapa sebab antaranya seperti berikut :i – Kematian. Contoh skrin adalah seperti dibawah.Setelah proses berjaya. satu mesej akan tertera di bahagian bawah skrin menandakan murid yang dipilih tadi telah berjaya dihapuskan. ii – Murid berpindah kelas / sekolah. 14 . iii – Salah daftar kelas / sekolah.

darjah. Guru memilih tahun. Klik butang Cari 1. Setelah selesai. kemudian skrin seperti dibawah akan dipaparkan.6 KEMASUKAN PRESTASI 1. kelas dan Mata Pelajaran. 2.bulan.. Untuk proses ini. guru Mata Pelajaran perlu klik pada menu <Kemasukan Prestasi>. klik pada butang <cari>. bulan.4. Guru Mata Pelajaran perlu melengkapkan terlebih dahulu butiran tahun. darjah kelas dan mata pelajaran 15 .

Tandakan √ pada prestasi yang telah dicapai oleh murid. tekan butang Simpan. Ianya mengandungi butiran maklumat pelajar beserta kod band atau prestasi bagi setiap Mata Pelajaran yang diambil murid. Seterusnya skrin seperti berikut akan dipaparkan. 1. 2. Klik butang simpan 16 . 3. Tandakan '√ ' pada petak yang dipilih. Setelah tandaan √ dilakukan.2.

4. Prestasi murid pada bulan yang dipilih akan dipaparkan seperti skrin di bawah. kod band. kod evidens serta prestasi yang diperolehi. kod deskriptor. bulan. Maklumat yang tertera di skrin ini ialah nama murid. Prestasi pada bulan yang dipilih Prestasi murid akan Dipaparkan disini 17 . no mykid/no. Murid. Seterusnya.

Pilih tahun. darjah. Klik butang cari 18 . bulan.4.7 LAPORAN 4.7. kelas dan matapelajaran yang dikehendaki dan klik butang <Cari>. skrin di bawah akan dipaparkan.1 SENARAI MURID Guru Mata Pelajaran perlu klik pada menu <Laporan>. kemudian klik pada sub menu <Senarai Murid>.

Sekiranya prestasi murid ingin dikemaskini. klik pada gambar . Klik untuk kemaskini prestasi murid 4.2 SENARAI MURID TIADA MARKAH 19 .Senarai semua murid akan dipaparkan seperti di bawah.7.

kemudian klik pada sub menu <Senarai Murid Tiada Markah> . Pilih tahun. skrin di bawah akan dipaparkan. klik pada gambar . bulan. Klik butang cari Senarai semua murid yang tiada markah mengikut pilihan yang telah dimasukkan akan dipaparkan seperti di bawah. darjah Kelas dan mata pelajaran 2. 1. Guru pilih tahun. kemudian klik butang <cari>. darjah. Klik ikon untuk kemaskini prestasi murid 20 . kelas dan mata pelajaran yang dikehendaki. bulan. Sekiranya Guru Mata Pelajaran ingin membuat kemaskini prestasi murid.Guru Mata Pelajaran perlu klik pada menu <Laporan>.

kemudian klik pada sub menu < Laporan Prestasi Murid>. skrin di bawah akan dipaparkan. Klik butang cari 21 . 1. kelas dan mata pelajaran yang dikehendaki dan klik butang <Cari>. Pilih butiran Yang dikehendaki Dibawah ialah contoh skrin yang akan memaparkan maklumat prestasi murid. Pilih tahun.4. darjah. 2.7.3 LAPORAN PRESTASI MURID Guru Mata Pelajaran perlu klik pada menu <Laporan>.

Pilih sama ada cetak Pernyataan Pelaporan Prestasi Murid (Formatif) atau Pernyataan Pelaporan Prestasi Murid (Sumatif). Klik untuk pilihan cetakan 22 .8 CETAKAN Apabila menu <Cetakan> diklik. skrin di bawah akan dipaparkan.4.

MyKid murid.1 Pernyataan Pelaporan Prestasi Murid (Formatif) Sekiranya cetakan Pernyataan Pelaporan Prestasi Murid (Formatif) dipilih. Kemudian. tekan butang <Semak>. Laporan ini adalah berkenaan prestasi murid pada bulan berkenaan. darjah. kelas dan mata pelajaran yang ingin dimasukkan prestasinya. Pilih butiran Yang dikehendaki Klik butang semak Contoh cetakan akan dipaparkan dalam bentuk file .8. Guru Mata Pelajaran perlu memilih tahun. bulan.pdf seperti dibawah. Guru juga boleh memilih sama ada ingin melihat paparan prestasi semua murid atau secara perseorangan melalui kemasukan no. 23 . skrin seperti dibawah akan dipaparkan.4.

2 Pernyataan Pelaporan Prestasi Murid (Sumatif) Sekiranya cetakan Pernyataan Pelaporan Prestasi Murid (Sumatif). bulan. skrin dibawah akan dipaparkan.8. Pilih butiran Yang dikehendaki Klik butang semak Cetakan akan dipaparkan dalam bentuk file . MyKid murid. kelas dan mata pelajaran yang ingin dimasukkan prestasinya. Guru juga boleh memilih sama ada ingin melihat paparan prestasi semua murid atau secara perseorangan melalui kemasukan no.4. Guru Mata Pelajaran perlu memilih tahun. tekan butang < Semak>. 24 . Kemudian. darjah.pdf seperti dibawah. Laporan ini adalah berkenaan prestasi keseluruhan seseorang murid pada tahun berkenaan.

Apabila sub menu <Kemaskini Profil> diklik.1 KEMASKINI PROFIL 1. Skrin di bawah akan dipaparkan. Klik butang kemaskini 25 .9.9 PENGGUNA 4.4. 2. Pada menu ini terdapat sub menu <Kemaskini Profil> dimana pengguna Guru Mata Pelajaran boleh membuat kemaskini kata laluan. Masukkan kata laluan 2. 1. Pengguna Guru Mata Pelajaran boleh memilih untuk membuat kemaskini kata laluan sekiranya perlu.

2 MANUAL PENGGUNA Guru Mata Pelajaran perlu klik pada menu .10 BANTUAN 4. 4. maka manual pengguna Guru Mata Pelajaran akan dipaparkan.10. 26 . kemudian klik pada submenu < Manual Pengguna>. maka paparan berkenaan pegawai yang boleh dihubungi oleh Guru Mata Pelajaran akan dipaparkan. Guru Mata Pelajaran tidak dapat mencapai segala proses yang boleh dilakukan di dalam sistem. Guru Mata Pelajaran perlu memulakan semula proses dengan memasukkan nama login dan kata laluan sekiranya hendak memasuki sistem.11 KELUAR Apabila menu <Keluar> diklik. kemudian klik pada sub menu <Pegawai Yang Boleh Dihubungi>.4.1 PEGAWAI YANG BOLEH DIHUBUNGI Guru Mata Pelajaran perlu klik pada menu <Bantuan>.10. 4.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful