SISTEM PENGURUSAN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (SPPBS) MANUAL PENGGUNA BAGI GURU MATA PELAJARAN

versi 1.0

1

LEMBAGA PEPERIKSAAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA SENARAI KANDUNGAN
BIL 1 2 3 4 Pengenalan Keperluan Sistem Keterangan Umum SPPBS Penggunaan Sistem Secara Menyeluruh 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 Laman Utama SPPBS Login Kemaskini Profil Laman Utama Guru Mata Pelajaran Daftar Murid Dengan MP 4.5.1 4.5.2 4.6 4.7 Daftar Murid Batal Mata Pelajaran Murid ISI KANDUNGAN MUKA SURAT 3 3 3,4 5 5 5,6 7,8 8 9 9,10,11 12,13,14 15,16,17 18 18,19 19,20 21 22 Pernyataan Pelaporan Prestasi Murid (Formatif) Pernyataan Pelaporan Prestasi Murid (Sumatif). Kemaskini Profil 23 24 25 25 26 26 26 26

Kemasukan Prestasi Laporan 4.7.1 4.7.2 4.7.3 Senarai Murid Senarai Murid Tiada Markah Laporan prestasi Murid

4.8

Cetakan 4.8.1 4.8.2

4.9 4.10

Pengguna 4.9.1 Bantuan 4.10.1 Pegawai Yang Boleh Dihubungi 4.10.2 Manual Pengguna

4.11

Keluar

2

Sistem ini dibangunkan secara atas talian. 3 . KEPERLUAN SISTEM SPPBS boleh dicapai menerusi http://apps. b. 2.1. KETERANGAN UMUM SPPBS Secara umumnya. ii. Pelayan web contoh a.gov. Keperluan perisian untuk mencapai sistem SPPBS adalah : i.0 ke atas Mozilla Firefox Adobe Acrobat Reader (PDF Reader) 3. berikut adalah gambarajah proses kerja utama keseluruhan SPPBS untuk guru matapelajaran.my/sppbs.moe. PENGENALAN Sistem Pengurusan Pentaksiran Berasaskan Sekolah (SPPBS) dibangunkan bagi kemasukan prestasi urid berlandaskan pelaksanaan Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR). Internet Explorer versi 7.

Kemasukan Prestasi e. Senarai Murid Tiada Markah iii. i. Skrin-skrin tersebut dapat dicapai melalui menu yang boleh dipilih sebelah kiri skrin. Laporan i. Manual Pengguna Keluar 4 . Daftar Murid ii. Laman Utama c. i.SPPBS menyediakan skrin-skrin bagi melakukan proses-proses kerja yang diperlukan oleh Guru Mata Pelajaran. Bantuan ii. Senarai Murid ii. Pernyataan Pelaporan Prestasi Murid (Formatif) ii. Cetakan i. Pernyataan Pelaporan Prestasi Murid (Sumatif). Kemaskini profil Pegawai Yang Boleh Dihubungi h. Daftar Murid Dengan MP i. Laporan prestasi Murid f. Batal Mata Pelajaran Murid d. Senarai menu tersebut ialah : a. Login b. g. Pengguna i.

Pengguna Guru Mata Pelajaran hanya perlu klik pada menu Guru untuk ke laman seterusnya.1 LAMAN UTAMA SISTEM Klik untuk ke laman Guru Mata Pelajaran Skrin ini akan dipaparkan pada permulaan sistem apabila memasuki laman web Sistem Pengurusan Pentaksiran Berasaskan Sekolah (SPPBS). Untuk memasuki sistem ini.4. PENGGUNAAN SISTEM SECARA MENYELURUH 4. 5 .

1. Masukkan nama login dan Kata laluan 2. skrin pengemaskinian maklumat pengguna Guru Mata Pelajaran akan dilakukan sendiri oleh pengguna Guru Mata Pelajaran. butang <Masuk> perlu diklik bagi tujuan pengesahan pengguna sistem. Setelah itu. Sekiranya pengesahan berjaya.4.2 LOGIN Guru Mata Pelajaran perlu memasukkan Nama Login dan Kata Laluan yang telah diberikan. Klik butang masuk 6 . Guru Mata Pelajaran perlu memasukkan semula Nama Login dan Kata Laluan bagi tujuan pengesahan sekali lagi. Skrin Nama Login dan Kata laluan yang tidak sepadan Sekiranya Nama Login dan Kata Laluan tidak sepadan atau salah. skrin dan paparan mesej seperti di bawah akan dipaparkan.

4. Menu sistem yang dipaparkan pada bahagian kiri atas pada skrin di atas ialah <Laman Utama> dan <Keluar> sahaja. kata laluan baru dan Ulangan kata laluan. Kata laluan baru dan Ulangan kata laluan yang dimasukkan juga perlu sepadan. Ini adalah bagi tujuan keselamatan sistem serta melindungi data dalam sistem. 1. Masukkan kata laluan 2. Tekan butang kemaskini Skrin jika kata laluan tidak sepadan untuk kemaskini profil. Guru Mata Pelajaran perlu mengulangi langkah memasukkan kata laluan lama. maka skrin seperti dibawah akan dipaparkan.3 KEMASKINI PROFIL Bagi pengguna yang pertama kali login. pengguna Guru Mata Pelajaran perlu memasukkan kata laluan yang baru. 7 . Sekiranya kata laluan tidak sepadan seperti yang diberikan.

Di sebelah kiri skrin pula memaparkan Menu Sistem yang boleh dicapai oleh Pengguna Guru Mata Pelajaran.4 LAMAN UTAMA GURU MATA PELAJARAN Skrin Laman Utama Guru Mata Pelajaran akan memaparkan maklumat mengenai pengguna Guru Mata Pelajaran yang telah didaftarkan. 4. 8 . pengguna akan dapat melihat mesej pengesahan penerimaan kemaskini kata laluan seperti skrin di bawah.Jika proses kemaskini ini berjaya.

1. kelas dan mata pelajaran yang ingin didaftarkan keatas muridnya.5 DAFTAR MURID DENGAN MATA PELAJARAN 4. Guru Mata Pelajaran perlu memilih darjah.4. Guru buat pilihan darjah. tekan butang <Cari>. Kemudian.5.1 DAFTAR MURID Guru Mata Pelajaran perlu klik pada menu <Murid> dan kemudian klik pada submenu <Daftar Murid>. Kemudian skrin seperti di bawah akan dipaparkan. Klik butang cari 9 .kelas dan mata pelajaran 2.

1. Guru perlu memilih murid yang diajarnya dari senarai murid tersebut dengan tanda √. Guru pilih murid yang hendak didaftarkan 2. Setelah pilihan murid dilakukan. Setelah selesai membuat Pilihan.Senarai murid yang berdaftar dalam darjah dan kelas yang dipilih akan dipaparkan seperti skrin dibawah. tekan butang <Daftar>. klik butang daftar 10 .

Mesej pengesahan 11 . Tanda '√ ' yang berwarna HIJAU akan bertukar kepada warna HITAM yang bermaksud murid telah didaftarkan. 1.Mesej seperti di bawah akan dipaparkan dan murid telah didaftarkan dengan mata pelajaran yang diajar oleh guru. Tanda '√ ' berwarna hitam bermaksud murid telah didaftarkan 2.

kemudian klik pada submenu <Batal M/P Murid>. Setelah selesai. Pilih butiran yang dikehendaki 12 .5.2 BATAL MATA PELAJARAN MURID Guru Mata Pelajaran perlu klik pada menu <Murid>. Klik butang Cari 1. Skrin seperti dibawah akan dipaparkan dan Guru Mata Pelajaran perlu melengkapkan terlebih dahulu butiran tahun.4. kelas dan Mata Pelajaran. klik pada butang <cari>. 2.

Klik ikon pada ruangan batal Satu mesej pengesahan akan dipaparkan dimana Guru Mata Pelajaran diminta untuk membuat pengesahan akhir untuk proses penghapusan maklumat murid. Tekan <OK> jika ya.Skrin seperti dibawah akan dipaparkan. Guru hanya perlu pilih murid yang hendak dihapuskan dengan klik gambar . Ia mengandungi senarai murid didalam kelas yang didaftarkan. Tekan <OK> jika ya 13 .

Mesej pengesahan Rekod telah dihapuskan * Untuk makluman. iii – Salah daftar kelas / sekolah. tujuan proses batal / hapus disediakan adalah sekiranya berlaku beberapa sebab antaranya seperti berikut :i – Kematian. 14 . Contoh skrin adalah seperti dibawah.Setelah proses berjaya. ii – Murid berpindah kelas / sekolah. satu mesej akan tertera di bahagian bawah skrin menandakan murid yang dipilih tadi telah berjaya dihapuskan.

guru Mata Pelajaran perlu klik pada menu <Kemasukan Prestasi>. klik pada butang <cari>. kemudian skrin seperti dibawah akan dipaparkan. bulan. darjah kelas dan mata pelajaran 15 .6 KEMASUKAN PRESTASI 1. Setelah selesai.4. 2.darjah.. Untuk proses ini. Guru memilih tahun.bulan. Guru Mata Pelajaran perlu melengkapkan terlebih dahulu butiran tahun. Klik butang Cari 1. kelas dan Mata Pelajaran.

Klik butang simpan 16 . Setelah tandaan √ dilakukan. 3. Tandakan √ pada prestasi yang telah dicapai oleh murid. Seterusnya skrin seperti berikut akan dipaparkan. Ianya mengandungi butiran maklumat pelajar beserta kod band atau prestasi bagi setiap Mata Pelajaran yang diambil murid. tekan butang Simpan. 2. 1. Tandakan '√ ' pada petak yang dipilih.2.

Murid. no mykid/no. kod deskriptor. Prestasi pada bulan yang dipilih Prestasi murid akan Dipaparkan disini 17 . Prestasi murid pada bulan yang dipilih akan dipaparkan seperti skrin di bawah. kod band. bulan.4. Seterusnya. Maklumat yang tertera di skrin ini ialah nama murid. kod evidens serta prestasi yang diperolehi.

bulan.4.7. kemudian klik pada sub menu <Senarai Murid>. Pilih tahun.7 LAPORAN 4. Klik butang cari 18 . darjah. kelas dan matapelajaran yang dikehendaki dan klik butang <Cari>.1 SENARAI MURID Guru Mata Pelajaran perlu klik pada menu <Laporan>. skrin di bawah akan dipaparkan.

klik pada gambar .Senarai semua murid akan dipaparkan seperti di bawah.7. Sekiranya prestasi murid ingin dikemaskini. Klik untuk kemaskini prestasi murid 4.2 SENARAI MURID TIADA MARKAH 19 .

Guru pilih tahun. 1. darjah. bulan. bulan. Pilih tahun. klik pada gambar . Sekiranya Guru Mata Pelajaran ingin membuat kemaskini prestasi murid. Klik butang cari Senarai semua murid yang tiada markah mengikut pilihan yang telah dimasukkan akan dipaparkan seperti di bawah. kemudian klik butang <cari>. kemudian klik pada sub menu <Senarai Murid Tiada Markah> .Guru Mata Pelajaran perlu klik pada menu <Laporan>. darjah Kelas dan mata pelajaran 2. Klik ikon untuk kemaskini prestasi murid 20 . kelas dan mata pelajaran yang dikehendaki. skrin di bawah akan dipaparkan.

1. kelas dan mata pelajaran yang dikehendaki dan klik butang <Cari>. Pilih butiran Yang dikehendaki Dibawah ialah contoh skrin yang akan memaparkan maklumat prestasi murid. 2. kemudian klik pada sub menu < Laporan Prestasi Murid>. Klik butang cari 21 .4. skrin di bawah akan dipaparkan.7.3 LAPORAN PRESTASI MURID Guru Mata Pelajaran perlu klik pada menu <Laporan>. Pilih tahun. darjah.

Pilih sama ada cetak Pernyataan Pelaporan Prestasi Murid (Formatif) atau Pernyataan Pelaporan Prestasi Murid (Sumatif).4.8 CETAKAN Apabila menu <Cetakan> diklik. skrin di bawah akan dipaparkan. Klik untuk pilihan cetakan 22 .

darjah. Pilih butiran Yang dikehendaki Klik butang semak Contoh cetakan akan dipaparkan dalam bentuk file .8.1 Pernyataan Pelaporan Prestasi Murid (Formatif) Sekiranya cetakan Pernyataan Pelaporan Prestasi Murid (Formatif) dipilih. Laporan ini adalah berkenaan prestasi murid pada bulan berkenaan. bulan. Guru juga boleh memilih sama ada ingin melihat paparan prestasi semua murid atau secara perseorangan melalui kemasukan no. skrin seperti dibawah akan dipaparkan. tekan butang <Semak>. kelas dan mata pelajaran yang ingin dimasukkan prestasinya.pdf seperti dibawah. 23 . MyKid murid.4. Kemudian. Guru Mata Pelajaran perlu memilih tahun.

Laporan ini adalah berkenaan prestasi keseluruhan seseorang murid pada tahun berkenaan. Guru Mata Pelajaran perlu memilih tahun. Pilih butiran Yang dikehendaki Klik butang semak Cetakan akan dipaparkan dalam bentuk file . Guru juga boleh memilih sama ada ingin melihat paparan prestasi semua murid atau secara perseorangan melalui kemasukan no. darjah.2 Pernyataan Pelaporan Prestasi Murid (Sumatif) Sekiranya cetakan Pernyataan Pelaporan Prestasi Murid (Sumatif).pdf seperti dibawah. kelas dan mata pelajaran yang ingin dimasukkan prestasinya. skrin dibawah akan dipaparkan.8. bulan. tekan butang < Semak>. Kemudian.4. 24 . MyKid murid.

Pada menu ini terdapat sub menu <Kemaskini Profil> dimana pengguna Guru Mata Pelajaran boleh membuat kemaskini kata laluan.9 PENGGUNA 4. Pengguna Guru Mata Pelajaran boleh memilih untuk membuat kemaskini kata laluan sekiranya perlu. Skrin di bawah akan dipaparkan. 2. Apabila sub menu <Kemaskini Profil> diklik.1 KEMASKINI PROFIL 1.4.9. Klik butang kemaskini 25 . 1. Masukkan kata laluan 2.

maka manual pengguna Guru Mata Pelajaran akan dipaparkan.1 PEGAWAI YANG BOLEH DIHUBUNGI Guru Mata Pelajaran perlu klik pada menu <Bantuan>. 26 .2 MANUAL PENGGUNA Guru Mata Pelajaran perlu klik pada menu . kemudian klik pada submenu < Manual Pengguna>.4.10 BANTUAN 4. Guru Mata Pelajaran tidak dapat mencapai segala proses yang boleh dilakukan di dalam sistem. Guru Mata Pelajaran perlu memulakan semula proses dengan memasukkan nama login dan kata laluan sekiranya hendak memasuki sistem. maka paparan berkenaan pegawai yang boleh dihubungi oleh Guru Mata Pelajaran akan dipaparkan. 4.10.10.11 KELUAR Apabila menu <Keluar> diklik. kemudian klik pada sub menu <Pegawai Yang Boleh Dihubungi>. 4.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful