SISTEM PENGURUSAN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (SPPBS) MANUAL PENGGUNA BAGI GURU MATA PELAJARAN

versi 1.0

1

LEMBAGA PEPERIKSAAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA SENARAI KANDUNGAN
BIL 1 2 3 4 Pengenalan Keperluan Sistem Keterangan Umum SPPBS Penggunaan Sistem Secara Menyeluruh 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 Laman Utama SPPBS Login Kemaskini Profil Laman Utama Guru Mata Pelajaran Daftar Murid Dengan MP 4.5.1 4.5.2 4.6 4.7 Daftar Murid Batal Mata Pelajaran Murid ISI KANDUNGAN MUKA SURAT 3 3 3,4 5 5 5,6 7,8 8 9 9,10,11 12,13,14 15,16,17 18 18,19 19,20 21 22 Pernyataan Pelaporan Prestasi Murid (Formatif) Pernyataan Pelaporan Prestasi Murid (Sumatif). Kemaskini Profil 23 24 25 25 26 26 26 26

Kemasukan Prestasi Laporan 4.7.1 4.7.2 4.7.3 Senarai Murid Senarai Murid Tiada Markah Laporan prestasi Murid

4.8

Cetakan 4.8.1 4.8.2

4.9 4.10

Pengguna 4.9.1 Bantuan 4.10.1 Pegawai Yang Boleh Dihubungi 4.10.2 Manual Pengguna

4.11

Keluar

2

Sistem ini dibangunkan secara atas talian. KETERANGAN UMUM SPPBS Secara umumnya. PENGENALAN Sistem Pengurusan Pentaksiran Berasaskan Sekolah (SPPBS) dibangunkan bagi kemasukan prestasi urid berlandaskan pelaksanaan Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR). berikut adalah gambarajah proses kerja utama keseluruhan SPPBS untuk guru matapelajaran. Pelayan web contoh a. Keperluan perisian untuk mencapai sistem SPPBS adalah : i.my/sppbs. ii.moe. 3 . Internet Explorer versi 7.gov.0 ke atas Mozilla Firefox Adobe Acrobat Reader (PDF Reader) 3. b. 2.1. KEPERLUAN SISTEM SPPBS boleh dicapai menerusi http://apps.

Pernyataan Pelaporan Prestasi Murid (Sumatif). Manual Pengguna Keluar 4 . Pernyataan Pelaporan Prestasi Murid (Formatif) ii. Daftar Murid Dengan MP i. g.SPPBS menyediakan skrin-skrin bagi melakukan proses-proses kerja yang diperlukan oleh Guru Mata Pelajaran. Laman Utama c. i. Laporan i. Batal Mata Pelajaran Murid d. Login b. Skrin-skrin tersebut dapat dicapai melalui menu yang boleh dipilih sebelah kiri skrin. Senarai Murid Tiada Markah iii. Laporan prestasi Murid f. Pengguna i. Kemaskini profil Pegawai Yang Boleh Dihubungi h. Senarai menu tersebut ialah : a. i. Senarai Murid ii. Kemasukan Prestasi e. Daftar Murid ii. Bantuan ii. Cetakan i.

PENGGUNAAN SISTEM SECARA MENYELURUH 4. Untuk memasuki sistem ini. Pengguna Guru Mata Pelajaran hanya perlu klik pada menu Guru untuk ke laman seterusnya.4. 5 .1 LAMAN UTAMA SISTEM Klik untuk ke laman Guru Mata Pelajaran Skrin ini akan dipaparkan pada permulaan sistem apabila memasuki laman web Sistem Pengurusan Pentaksiran Berasaskan Sekolah (SPPBS).

Skrin Nama Login dan Kata laluan yang tidak sepadan Sekiranya Nama Login dan Kata Laluan tidak sepadan atau salah.2 LOGIN Guru Mata Pelajaran perlu memasukkan Nama Login dan Kata Laluan yang telah diberikan. Klik butang masuk 6 .4. butang <Masuk> perlu diklik bagi tujuan pengesahan pengguna sistem. skrin dan paparan mesej seperti di bawah akan dipaparkan. Masukkan nama login dan Kata laluan 2. Setelah itu. 1. Guru Mata Pelajaran perlu memasukkan semula Nama Login dan Kata Laluan bagi tujuan pengesahan sekali lagi. Sekiranya pengesahan berjaya. skrin pengemaskinian maklumat pengguna Guru Mata Pelajaran akan dilakukan sendiri oleh pengguna Guru Mata Pelajaran.

7 . Masukkan kata laluan 2.4. Sekiranya kata laluan tidak sepadan seperti yang diberikan. Ini adalah bagi tujuan keselamatan sistem serta melindungi data dalam sistem. Menu sistem yang dipaparkan pada bahagian kiri atas pada skrin di atas ialah <Laman Utama> dan <Keluar> sahaja. Kata laluan baru dan Ulangan kata laluan yang dimasukkan juga perlu sepadan. Guru Mata Pelajaran perlu mengulangi langkah memasukkan kata laluan lama. pengguna Guru Mata Pelajaran perlu memasukkan kata laluan yang baru. Tekan butang kemaskini Skrin jika kata laluan tidak sepadan untuk kemaskini profil. maka skrin seperti dibawah akan dipaparkan.3 KEMASKINI PROFIL Bagi pengguna yang pertama kali login. 1. kata laluan baru dan Ulangan kata laluan.

Di sebelah kiri skrin pula memaparkan Menu Sistem yang boleh dicapai oleh Pengguna Guru Mata Pelajaran. pengguna akan dapat melihat mesej pengesahan penerimaan kemaskini kata laluan seperti skrin di bawah. 4.Jika proses kemaskini ini berjaya. 8 .4 LAMAN UTAMA GURU MATA PELAJARAN Skrin Laman Utama Guru Mata Pelajaran akan memaparkan maklumat mengenai pengguna Guru Mata Pelajaran yang telah didaftarkan.

kelas dan mata pelajaran yang ingin didaftarkan keatas muridnya. 1. tekan butang <Cari>. Klik butang cari 9 .1 DAFTAR MURID Guru Mata Pelajaran perlu klik pada menu <Murid> dan kemudian klik pada submenu <Daftar Murid>.5 DAFTAR MURID DENGAN MATA PELAJARAN 4. Guru Mata Pelajaran perlu memilih darjah. Guru buat pilihan darjah. Kemudian. Kemudian skrin seperti di bawah akan dipaparkan.4.5.kelas dan mata pelajaran 2.

Setelah selesai membuat Pilihan. tekan butang <Daftar>. 1.Senarai murid yang berdaftar dalam darjah dan kelas yang dipilih akan dipaparkan seperti skrin dibawah. Setelah pilihan murid dilakukan. Guru pilih murid yang hendak didaftarkan 2. klik butang daftar 10 . Guru perlu memilih murid yang diajarnya dari senarai murid tersebut dengan tanda √.

Tanda '√ ' berwarna hitam bermaksud murid telah didaftarkan 2. 1. Tanda '√ ' yang berwarna HIJAU akan bertukar kepada warna HITAM yang bermaksud murid telah didaftarkan. Mesej pengesahan 11 .Mesej seperti di bawah akan dipaparkan dan murid telah didaftarkan dengan mata pelajaran yang diajar oleh guru.

2 BATAL MATA PELAJARAN MURID Guru Mata Pelajaran perlu klik pada menu <Murid>. kemudian klik pada submenu <Batal M/P Murid>. Pilih butiran yang dikehendaki 12 . kelas dan Mata Pelajaran. Setelah selesai.4. 2. klik pada butang <cari>. Klik butang Cari 1.5. Skrin seperti dibawah akan dipaparkan dan Guru Mata Pelajaran perlu melengkapkan terlebih dahulu butiran tahun.

Guru hanya perlu pilih murid yang hendak dihapuskan dengan klik gambar .Skrin seperti dibawah akan dipaparkan. Klik ikon pada ruangan batal Satu mesej pengesahan akan dipaparkan dimana Guru Mata Pelajaran diminta untuk membuat pengesahan akhir untuk proses penghapusan maklumat murid. Tekan <OK> jika ya 13 . Tekan <OK> jika ya. Ia mengandungi senarai murid didalam kelas yang didaftarkan.

iii – Salah daftar kelas / sekolah. 14 . tujuan proses batal / hapus disediakan adalah sekiranya berlaku beberapa sebab antaranya seperti berikut :i – Kematian.Setelah proses berjaya. ii – Murid berpindah kelas / sekolah. Mesej pengesahan Rekod telah dihapuskan * Untuk makluman. Contoh skrin adalah seperti dibawah. satu mesej akan tertera di bahagian bawah skrin menandakan murid yang dipilih tadi telah berjaya dihapuskan.

bulan. Untuk proses ini.darjah.4. klik pada butang <cari>. Guru memilih tahun..bulan. Klik butang Cari 1.6 KEMASUKAN PRESTASI 1. kelas dan Mata Pelajaran. Guru Mata Pelajaran perlu melengkapkan terlebih dahulu butiran tahun. Setelah selesai. darjah kelas dan mata pelajaran 15 . guru Mata Pelajaran perlu klik pada menu <Kemasukan Prestasi>. kemudian skrin seperti dibawah akan dipaparkan. 2.

3.2. Tandakan '√ ' pada petak yang dipilih. 2. tekan butang Simpan. Seterusnya skrin seperti berikut akan dipaparkan. Setelah tandaan √ dilakukan. Tandakan √ pada prestasi yang telah dicapai oleh murid. Ianya mengandungi butiran maklumat pelajar beserta kod band atau prestasi bagi setiap Mata Pelajaran yang diambil murid. 1. Klik butang simpan 16 .

bulan. Seterusnya. Murid. Maklumat yang tertera di skrin ini ialah nama murid. Prestasi murid pada bulan yang dipilih akan dipaparkan seperti skrin di bawah. kod band. kod deskriptor.4. no mykid/no. kod evidens serta prestasi yang diperolehi. Prestasi pada bulan yang dipilih Prestasi murid akan Dipaparkan disini 17 .

bulan. Klik butang cari 18 .4.7 LAPORAN 4. Pilih tahun. darjah.7. skrin di bawah akan dipaparkan. kemudian klik pada sub menu <Senarai Murid>.1 SENARAI MURID Guru Mata Pelajaran perlu klik pada menu <Laporan>. kelas dan matapelajaran yang dikehendaki dan klik butang <Cari>.

Klik untuk kemaskini prestasi murid 4. Sekiranya prestasi murid ingin dikemaskini.7.Senarai semua murid akan dipaparkan seperti di bawah.2 SENARAI MURID TIADA MARKAH 19 . klik pada gambar .

bulan. skrin di bawah akan dipaparkan. Pilih tahun. darjah Kelas dan mata pelajaran 2. kelas dan mata pelajaran yang dikehendaki. klik pada gambar . darjah. Sekiranya Guru Mata Pelajaran ingin membuat kemaskini prestasi murid. kemudian klik pada sub menu <Senarai Murid Tiada Markah> . Klik ikon untuk kemaskini prestasi murid 20 . Guru pilih tahun. bulan. 1. kemudian klik butang <cari>.Guru Mata Pelajaran perlu klik pada menu <Laporan>. Klik butang cari Senarai semua murid yang tiada markah mengikut pilihan yang telah dimasukkan akan dipaparkan seperti di bawah.

2. darjah.3 LAPORAN PRESTASI MURID Guru Mata Pelajaran perlu klik pada menu <Laporan>. 1. skrin di bawah akan dipaparkan. Pilih butiran Yang dikehendaki Dibawah ialah contoh skrin yang akan memaparkan maklumat prestasi murid.7.4. Pilih tahun. kemudian klik pada sub menu < Laporan Prestasi Murid>. Klik butang cari 21 . kelas dan mata pelajaran yang dikehendaki dan klik butang <Cari>.

4.8 CETAKAN Apabila menu <Cetakan> diklik. Pilih sama ada cetak Pernyataan Pelaporan Prestasi Murid (Formatif) atau Pernyataan Pelaporan Prestasi Murid (Sumatif). Klik untuk pilihan cetakan 22 . skrin di bawah akan dipaparkan.

pdf seperti dibawah.4. 23 . Laporan ini adalah berkenaan prestasi murid pada bulan berkenaan. skrin seperti dibawah akan dipaparkan. Pilih butiran Yang dikehendaki Klik butang semak Contoh cetakan akan dipaparkan dalam bentuk file . kelas dan mata pelajaran yang ingin dimasukkan prestasinya. MyKid murid.8. Guru juga boleh memilih sama ada ingin melihat paparan prestasi semua murid atau secara perseorangan melalui kemasukan no. bulan. tekan butang <Semak>. Kemudian. Guru Mata Pelajaran perlu memilih tahun. darjah.1 Pernyataan Pelaporan Prestasi Murid (Formatif) Sekiranya cetakan Pernyataan Pelaporan Prestasi Murid (Formatif) dipilih.

darjah.4. Pilih butiran Yang dikehendaki Klik butang semak Cetakan akan dipaparkan dalam bentuk file . 24 . skrin dibawah akan dipaparkan. Guru juga boleh memilih sama ada ingin melihat paparan prestasi semua murid atau secara perseorangan melalui kemasukan no. kelas dan mata pelajaran yang ingin dimasukkan prestasinya. bulan.2 Pernyataan Pelaporan Prestasi Murid (Sumatif) Sekiranya cetakan Pernyataan Pelaporan Prestasi Murid (Sumatif). tekan butang < Semak>.pdf seperti dibawah. Kemudian.8. Laporan ini adalah berkenaan prestasi keseluruhan seseorang murid pada tahun berkenaan. Guru Mata Pelajaran perlu memilih tahun. MyKid murid.

Klik butang kemaskini 25 . Skrin di bawah akan dipaparkan.9 PENGGUNA 4. Pada menu ini terdapat sub menu <Kemaskini Profil> dimana pengguna Guru Mata Pelajaran boleh membuat kemaskini kata laluan. Masukkan kata laluan 2.4.1 KEMASKINI PROFIL 1. 2. 1. Pengguna Guru Mata Pelajaran boleh memilih untuk membuat kemaskini kata laluan sekiranya perlu.9. Apabila sub menu <Kemaskini Profil> diklik.

4.11 KELUAR Apabila menu <Keluar> diklik. 26 .2 MANUAL PENGGUNA Guru Mata Pelajaran perlu klik pada menu .10. Guru Mata Pelajaran tidak dapat mencapai segala proses yang boleh dilakukan di dalam sistem.10. 4.1 PEGAWAI YANG BOLEH DIHUBUNGI Guru Mata Pelajaran perlu klik pada menu <Bantuan>. maka paparan berkenaan pegawai yang boleh dihubungi oleh Guru Mata Pelajaran akan dipaparkan.10 BANTUAN 4. Guru Mata Pelajaran perlu memulakan semula proses dengan memasukkan nama login dan kata laluan sekiranya hendak memasuki sistem. maka manual pengguna Guru Mata Pelajaran akan dipaparkan. kemudian klik pada submenu < Manual Pengguna>. 4. kemudian klik pada sub menu <Pegawai Yang Boleh Dihubungi>.