SISTEM PENGURUSAN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (SPPBS) MANUAL PENGGUNA BAGI GURU MATA PELAJARAN

versi 1.0

1

LEMBAGA PEPERIKSAAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA SENARAI KANDUNGAN
BIL 1 2 3 4 Pengenalan Keperluan Sistem Keterangan Umum SPPBS Penggunaan Sistem Secara Menyeluruh 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 Laman Utama SPPBS Login Kemaskini Profil Laman Utama Guru Mata Pelajaran Daftar Murid Dengan MP 4.5.1 4.5.2 4.6 4.7 Daftar Murid Batal Mata Pelajaran Murid ISI KANDUNGAN MUKA SURAT 3 3 3,4 5 5 5,6 7,8 8 9 9,10,11 12,13,14 15,16,17 18 18,19 19,20 21 22 Pernyataan Pelaporan Prestasi Murid (Formatif) Pernyataan Pelaporan Prestasi Murid (Sumatif). Kemaskini Profil 23 24 25 25 26 26 26 26

Kemasukan Prestasi Laporan 4.7.1 4.7.2 4.7.3 Senarai Murid Senarai Murid Tiada Markah Laporan prestasi Murid

4.8

Cetakan 4.8.1 4.8.2

4.9 4.10

Pengguna 4.9.1 Bantuan 4.10.1 Pegawai Yang Boleh Dihubungi 4.10.2 Manual Pengguna

4.11

Keluar

2

moe. Sistem ini dibangunkan secara atas talian. KETERANGAN UMUM SPPBS Secara umumnya.gov.1. Pelayan web contoh a. 2. b. KEPERLUAN SISTEM SPPBS boleh dicapai menerusi http://apps.my/sppbs. Keperluan perisian untuk mencapai sistem SPPBS adalah : i. Internet Explorer versi 7. PENGENALAN Sistem Pengurusan Pentaksiran Berasaskan Sekolah (SPPBS) dibangunkan bagi kemasukan prestasi urid berlandaskan pelaksanaan Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR). 3 .0 ke atas Mozilla Firefox Adobe Acrobat Reader (PDF Reader) 3. berikut adalah gambarajah proses kerja utama keseluruhan SPPBS untuk guru matapelajaran. ii.

Manual Pengguna Keluar 4 . i. Laporan i. Laporan prestasi Murid f. Laman Utama c. Senarai Murid Tiada Markah iii. i. Pernyataan Pelaporan Prestasi Murid (Sumatif). Batal Mata Pelajaran Murid d. Senarai Murid ii. Pernyataan Pelaporan Prestasi Murid (Formatif) ii. Login b. Daftar Murid ii. Kemasukan Prestasi e. g. Bantuan ii. Pengguna i.SPPBS menyediakan skrin-skrin bagi melakukan proses-proses kerja yang diperlukan oleh Guru Mata Pelajaran. Cetakan i. Skrin-skrin tersebut dapat dicapai melalui menu yang boleh dipilih sebelah kiri skrin. Daftar Murid Dengan MP i. Kemaskini profil Pegawai Yang Boleh Dihubungi h. Senarai menu tersebut ialah : a.

PENGGUNAAN SISTEM SECARA MENYELURUH 4. Untuk memasuki sistem ini. Pengguna Guru Mata Pelajaran hanya perlu klik pada menu Guru untuk ke laman seterusnya. 5 .4.1 LAMAN UTAMA SISTEM Klik untuk ke laman Guru Mata Pelajaran Skrin ini akan dipaparkan pada permulaan sistem apabila memasuki laman web Sistem Pengurusan Pentaksiran Berasaskan Sekolah (SPPBS).

skrin dan paparan mesej seperti di bawah akan dipaparkan. 1.4. Masukkan nama login dan Kata laluan 2. skrin pengemaskinian maklumat pengguna Guru Mata Pelajaran akan dilakukan sendiri oleh pengguna Guru Mata Pelajaran.2 LOGIN Guru Mata Pelajaran perlu memasukkan Nama Login dan Kata Laluan yang telah diberikan. Sekiranya pengesahan berjaya. Klik butang masuk 6 . Setelah itu. Guru Mata Pelajaran perlu memasukkan semula Nama Login dan Kata Laluan bagi tujuan pengesahan sekali lagi. butang <Masuk> perlu diklik bagi tujuan pengesahan pengguna sistem. Skrin Nama Login dan Kata laluan yang tidak sepadan Sekiranya Nama Login dan Kata Laluan tidak sepadan atau salah.

Tekan butang kemaskini Skrin jika kata laluan tidak sepadan untuk kemaskini profil. Kata laluan baru dan Ulangan kata laluan yang dimasukkan juga perlu sepadan. pengguna Guru Mata Pelajaran perlu memasukkan kata laluan yang baru. Sekiranya kata laluan tidak sepadan seperti yang diberikan.4. kata laluan baru dan Ulangan kata laluan.3 KEMASKINI PROFIL Bagi pengguna yang pertama kali login. maka skrin seperti dibawah akan dipaparkan. Ini adalah bagi tujuan keselamatan sistem serta melindungi data dalam sistem. Menu sistem yang dipaparkan pada bahagian kiri atas pada skrin di atas ialah <Laman Utama> dan <Keluar> sahaja. Guru Mata Pelajaran perlu mengulangi langkah memasukkan kata laluan lama. 7 . Masukkan kata laluan 2. 1.

Jika proses kemaskini ini berjaya. 8 .4 LAMAN UTAMA GURU MATA PELAJARAN Skrin Laman Utama Guru Mata Pelajaran akan memaparkan maklumat mengenai pengguna Guru Mata Pelajaran yang telah didaftarkan. 4. Di sebelah kiri skrin pula memaparkan Menu Sistem yang boleh dicapai oleh Pengguna Guru Mata Pelajaran. pengguna akan dapat melihat mesej pengesahan penerimaan kemaskini kata laluan seperti skrin di bawah.

1 DAFTAR MURID Guru Mata Pelajaran perlu klik pada menu <Murid> dan kemudian klik pada submenu <Daftar Murid>.5 DAFTAR MURID DENGAN MATA PELAJARAN 4.kelas dan mata pelajaran 2. kelas dan mata pelajaran yang ingin didaftarkan keatas muridnya. Kemudian.4. Klik butang cari 9 . Guru buat pilihan darjah. Guru Mata Pelajaran perlu memilih darjah. Kemudian skrin seperti di bawah akan dipaparkan. 1.5. tekan butang <Cari>.

klik butang daftar 10 . tekan butang <Daftar>. Guru perlu memilih murid yang diajarnya dari senarai murid tersebut dengan tanda √. Setelah selesai membuat Pilihan. 1.Senarai murid yang berdaftar dalam darjah dan kelas yang dipilih akan dipaparkan seperti skrin dibawah. Setelah pilihan murid dilakukan. Guru pilih murid yang hendak didaftarkan 2.

Tanda '√ ' yang berwarna HIJAU akan bertukar kepada warna HITAM yang bermaksud murid telah didaftarkan.Mesej seperti di bawah akan dipaparkan dan murid telah didaftarkan dengan mata pelajaran yang diajar oleh guru. Tanda '√ ' berwarna hitam bermaksud murid telah didaftarkan 2. Mesej pengesahan 11 . 1.

Pilih butiran yang dikehendaki 12 .5. kelas dan Mata Pelajaran. klik pada butang <cari>.2 BATAL MATA PELAJARAN MURID Guru Mata Pelajaran perlu klik pada menu <Murid>.4. Setelah selesai. kemudian klik pada submenu <Batal M/P Murid>. 2. Skrin seperti dibawah akan dipaparkan dan Guru Mata Pelajaran perlu melengkapkan terlebih dahulu butiran tahun. Klik butang Cari 1.

Ia mengandungi senarai murid didalam kelas yang didaftarkan.Skrin seperti dibawah akan dipaparkan. Tekan <OK> jika ya. Tekan <OK> jika ya 13 . Guru hanya perlu pilih murid yang hendak dihapuskan dengan klik gambar . Klik ikon pada ruangan batal Satu mesej pengesahan akan dipaparkan dimana Guru Mata Pelajaran diminta untuk membuat pengesahan akhir untuk proses penghapusan maklumat murid.

Setelah proses berjaya. tujuan proses batal / hapus disediakan adalah sekiranya berlaku beberapa sebab antaranya seperti berikut :i – Kematian. satu mesej akan tertera di bahagian bawah skrin menandakan murid yang dipilih tadi telah berjaya dihapuskan. ii – Murid berpindah kelas / sekolah. Contoh skrin adalah seperti dibawah. 14 . Mesej pengesahan Rekod telah dihapuskan * Untuk makluman. iii – Salah daftar kelas / sekolah.

kelas dan Mata Pelajaran. Untuk proses ini.. kemudian skrin seperti dibawah akan dipaparkan. bulan. Setelah selesai. guru Mata Pelajaran perlu klik pada menu <Kemasukan Prestasi>. darjah kelas dan mata pelajaran 15 . Guru Mata Pelajaran perlu melengkapkan terlebih dahulu butiran tahun. Klik butang Cari 1.4.6 KEMASUKAN PRESTASI 1. 2.bulan. Guru memilih tahun. klik pada butang <cari>.darjah.

2. 1. Klik butang simpan 16 . Tandakan '√ ' pada petak yang dipilih.2. Seterusnya skrin seperti berikut akan dipaparkan. tekan butang Simpan. Tandakan √ pada prestasi yang telah dicapai oleh murid. Setelah tandaan √ dilakukan. Ianya mengandungi butiran maklumat pelajar beserta kod band atau prestasi bagi setiap Mata Pelajaran yang diambil murid. 3.

Seterusnya. kod band. Maklumat yang tertera di skrin ini ialah nama murid. no mykid/no. Murid. kod evidens serta prestasi yang diperolehi. Prestasi pada bulan yang dipilih Prestasi murid akan Dipaparkan disini 17 . kod deskriptor. bulan. Prestasi murid pada bulan yang dipilih akan dipaparkan seperti skrin di bawah.4.

darjah. Pilih tahun.4. Klik butang cari 18 .7.7 LAPORAN 4. kelas dan matapelajaran yang dikehendaki dan klik butang <Cari>. kemudian klik pada sub menu <Senarai Murid>.1 SENARAI MURID Guru Mata Pelajaran perlu klik pada menu <Laporan>. bulan. skrin di bawah akan dipaparkan.

2 SENARAI MURID TIADA MARKAH 19 . klik pada gambar .7. Sekiranya prestasi murid ingin dikemaskini. Klik untuk kemaskini prestasi murid 4.Senarai semua murid akan dipaparkan seperti di bawah.

kelas dan mata pelajaran yang dikehendaki. Guru pilih tahun. Klik ikon untuk kemaskini prestasi murid 20 . bulan. klik pada gambar . darjah. darjah Kelas dan mata pelajaran 2. kemudian klik butang <cari>. kemudian klik pada sub menu <Senarai Murid Tiada Markah> . Klik butang cari Senarai semua murid yang tiada markah mengikut pilihan yang telah dimasukkan akan dipaparkan seperti di bawah.Guru Mata Pelajaran perlu klik pada menu <Laporan>. 1. Pilih tahun. Sekiranya Guru Mata Pelajaran ingin membuat kemaskini prestasi murid. bulan. skrin di bawah akan dipaparkan.

kemudian klik pada sub menu < Laporan Prestasi Murid>. skrin di bawah akan dipaparkan. darjah. 1. 2. Pilih tahun.7. kelas dan mata pelajaran yang dikehendaki dan klik butang <Cari>.3 LAPORAN PRESTASI MURID Guru Mata Pelajaran perlu klik pada menu <Laporan>. Klik butang cari 21 .4. Pilih butiran Yang dikehendaki Dibawah ialah contoh skrin yang akan memaparkan maklumat prestasi murid.

4. skrin di bawah akan dipaparkan. Klik untuk pilihan cetakan 22 .8 CETAKAN Apabila menu <Cetakan> diklik. Pilih sama ada cetak Pernyataan Pelaporan Prestasi Murid (Formatif) atau Pernyataan Pelaporan Prestasi Murid (Sumatif).

Guru juga boleh memilih sama ada ingin melihat paparan prestasi semua murid atau secara perseorangan melalui kemasukan no. tekan butang <Semak>. Guru Mata Pelajaran perlu memilih tahun. bulan. kelas dan mata pelajaran yang ingin dimasukkan prestasinya. MyKid murid. darjah.pdf seperti dibawah. skrin seperti dibawah akan dipaparkan. 23 .1 Pernyataan Pelaporan Prestasi Murid (Formatif) Sekiranya cetakan Pernyataan Pelaporan Prestasi Murid (Formatif) dipilih. Pilih butiran Yang dikehendaki Klik butang semak Contoh cetakan akan dipaparkan dalam bentuk file .8. Laporan ini adalah berkenaan prestasi murid pada bulan berkenaan. Kemudian.4.

Guru Mata Pelajaran perlu memilih tahun. skrin dibawah akan dipaparkan. Guru juga boleh memilih sama ada ingin melihat paparan prestasi semua murid atau secara perseorangan melalui kemasukan no. Kemudian.pdf seperti dibawah. Pilih butiran Yang dikehendaki Klik butang semak Cetakan akan dipaparkan dalam bentuk file . Laporan ini adalah berkenaan prestasi keseluruhan seseorang murid pada tahun berkenaan. MyKid murid.4. kelas dan mata pelajaran yang ingin dimasukkan prestasinya. 24 .2 Pernyataan Pelaporan Prestasi Murid (Sumatif) Sekiranya cetakan Pernyataan Pelaporan Prestasi Murid (Sumatif). tekan butang < Semak>. darjah.8. bulan.

9 PENGGUNA 4.4. Pada menu ini terdapat sub menu <Kemaskini Profil> dimana pengguna Guru Mata Pelajaran boleh membuat kemaskini kata laluan. Skrin di bawah akan dipaparkan. Masukkan kata laluan 2. Klik butang kemaskini 25 . 1. 2. Apabila sub menu <Kemaskini Profil> diklik.1 KEMASKINI PROFIL 1. Pengguna Guru Mata Pelajaran boleh memilih untuk membuat kemaskini kata laluan sekiranya perlu.9.

4. kemudian klik pada submenu < Manual Pengguna>. 26 .1 PEGAWAI YANG BOLEH DIHUBUNGI Guru Mata Pelajaran perlu klik pada menu <Bantuan>. kemudian klik pada sub menu <Pegawai Yang Boleh Dihubungi>. maka manual pengguna Guru Mata Pelajaran akan dipaparkan.11 KELUAR Apabila menu <Keluar> diklik.4.2 MANUAL PENGGUNA Guru Mata Pelajaran perlu klik pada menu . Guru Mata Pelajaran tidak dapat mencapai segala proses yang boleh dilakukan di dalam sistem. Guru Mata Pelajaran perlu memulakan semula proses dengan memasukkan nama login dan kata laluan sekiranya hendak memasuki sistem. maka paparan berkenaan pegawai yang boleh dihubungi oleh Guru Mata Pelajaran akan dipaparkan.10. 4.10.10 BANTUAN 4.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful