SISTEM PENGURUSAN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (SPPBS) MANUAL PENGGUNA BAGI GURU MATA PELAJARAN

versi 1.0

1

LEMBAGA PEPERIKSAAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA SENARAI KANDUNGAN
BIL 1 2 3 4 Pengenalan Keperluan Sistem Keterangan Umum SPPBS Penggunaan Sistem Secara Menyeluruh 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 Laman Utama SPPBS Login Kemaskini Profil Laman Utama Guru Mata Pelajaran Daftar Murid Dengan MP 4.5.1 4.5.2 4.6 4.7 Daftar Murid Batal Mata Pelajaran Murid ISI KANDUNGAN MUKA SURAT 3 3 3,4 5 5 5,6 7,8 8 9 9,10,11 12,13,14 15,16,17 18 18,19 19,20 21 22 Pernyataan Pelaporan Prestasi Murid (Formatif) Pernyataan Pelaporan Prestasi Murid (Sumatif). Kemaskini Profil 23 24 25 25 26 26 26 26

Kemasukan Prestasi Laporan 4.7.1 4.7.2 4.7.3 Senarai Murid Senarai Murid Tiada Markah Laporan prestasi Murid

4.8

Cetakan 4.8.1 4.8.2

4.9 4.10

Pengguna 4.9.1 Bantuan 4.10.1 Pegawai Yang Boleh Dihubungi 4.10.2 Manual Pengguna

4.11

Keluar

2

Keperluan perisian untuk mencapai sistem SPPBS adalah : i. 2. PENGENALAN Sistem Pengurusan Pentaksiran Berasaskan Sekolah (SPPBS) dibangunkan bagi kemasukan prestasi urid berlandaskan pelaksanaan Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR).gov. berikut adalah gambarajah proses kerja utama keseluruhan SPPBS untuk guru matapelajaran. KEPERLUAN SISTEM SPPBS boleh dicapai menerusi http://apps.0 ke atas Mozilla Firefox Adobe Acrobat Reader (PDF Reader) 3. Internet Explorer versi 7. ii. b.moe. Sistem ini dibangunkan secara atas talian.my/sppbs. KETERANGAN UMUM SPPBS Secara umumnya.1. 3 . Pelayan web contoh a.

Pernyataan Pelaporan Prestasi Murid (Formatif) ii. Pengguna i. Laman Utama c. Manual Pengguna Keluar 4 . Kemaskini profil Pegawai Yang Boleh Dihubungi h. Senarai Murid Tiada Markah iii. Senarai Murid ii. Bantuan ii. Kemasukan Prestasi e. i. Pernyataan Pelaporan Prestasi Murid (Sumatif). i.SPPBS menyediakan skrin-skrin bagi melakukan proses-proses kerja yang diperlukan oleh Guru Mata Pelajaran. Laporan prestasi Murid f. Login b. Daftar Murid ii. Laporan i. Daftar Murid Dengan MP i. Cetakan i. Senarai menu tersebut ialah : a. Skrin-skrin tersebut dapat dicapai melalui menu yang boleh dipilih sebelah kiri skrin. Batal Mata Pelajaran Murid d. g.

Pengguna Guru Mata Pelajaran hanya perlu klik pada menu Guru untuk ke laman seterusnya.1 LAMAN UTAMA SISTEM Klik untuk ke laman Guru Mata Pelajaran Skrin ini akan dipaparkan pada permulaan sistem apabila memasuki laman web Sistem Pengurusan Pentaksiran Berasaskan Sekolah (SPPBS). PENGGUNAAN SISTEM SECARA MENYELURUH 4.4. 5 . Untuk memasuki sistem ini.

2 LOGIN Guru Mata Pelajaran perlu memasukkan Nama Login dan Kata Laluan yang telah diberikan.4. Guru Mata Pelajaran perlu memasukkan semula Nama Login dan Kata Laluan bagi tujuan pengesahan sekali lagi. skrin dan paparan mesej seperti di bawah akan dipaparkan. Masukkan nama login dan Kata laluan 2. Setelah itu. Klik butang masuk 6 . 1. skrin pengemaskinian maklumat pengguna Guru Mata Pelajaran akan dilakukan sendiri oleh pengguna Guru Mata Pelajaran. Sekiranya pengesahan berjaya. Skrin Nama Login dan Kata laluan yang tidak sepadan Sekiranya Nama Login dan Kata Laluan tidak sepadan atau salah. butang <Masuk> perlu diklik bagi tujuan pengesahan pengguna sistem.

Masukkan kata laluan 2.4. 7 . maka skrin seperti dibawah akan dipaparkan. kata laluan baru dan Ulangan kata laluan. Tekan butang kemaskini Skrin jika kata laluan tidak sepadan untuk kemaskini profil. Sekiranya kata laluan tidak sepadan seperti yang diberikan. Guru Mata Pelajaran perlu mengulangi langkah memasukkan kata laluan lama.3 KEMASKINI PROFIL Bagi pengguna yang pertama kali login. pengguna Guru Mata Pelajaran perlu memasukkan kata laluan yang baru. Menu sistem yang dipaparkan pada bahagian kiri atas pada skrin di atas ialah <Laman Utama> dan <Keluar> sahaja. Ini adalah bagi tujuan keselamatan sistem serta melindungi data dalam sistem. 1. Kata laluan baru dan Ulangan kata laluan yang dimasukkan juga perlu sepadan.

8 .Jika proses kemaskini ini berjaya. Di sebelah kiri skrin pula memaparkan Menu Sistem yang boleh dicapai oleh Pengguna Guru Mata Pelajaran. pengguna akan dapat melihat mesej pengesahan penerimaan kemaskini kata laluan seperti skrin di bawah.4 LAMAN UTAMA GURU MATA PELAJARAN Skrin Laman Utama Guru Mata Pelajaran akan memaparkan maklumat mengenai pengguna Guru Mata Pelajaran yang telah didaftarkan. 4.

Klik butang cari 9 .4.1 DAFTAR MURID Guru Mata Pelajaran perlu klik pada menu <Murid> dan kemudian klik pada submenu <Daftar Murid>. 1.5 DAFTAR MURID DENGAN MATA PELAJARAN 4.5. Guru Mata Pelajaran perlu memilih darjah. Kemudian skrin seperti di bawah akan dipaparkan. kelas dan mata pelajaran yang ingin didaftarkan keatas muridnya. Kemudian. tekan butang <Cari>.kelas dan mata pelajaran 2. Guru buat pilihan darjah.

Setelah pilihan murid dilakukan.Senarai murid yang berdaftar dalam darjah dan kelas yang dipilih akan dipaparkan seperti skrin dibawah. klik butang daftar 10 . Guru pilih murid yang hendak didaftarkan 2. Setelah selesai membuat Pilihan. tekan butang <Daftar>. Guru perlu memilih murid yang diajarnya dari senarai murid tersebut dengan tanda √. 1.

Tanda '√ ' berwarna hitam bermaksud murid telah didaftarkan 2.Mesej seperti di bawah akan dipaparkan dan murid telah didaftarkan dengan mata pelajaran yang diajar oleh guru. 1. Mesej pengesahan 11 . Tanda '√ ' yang berwarna HIJAU akan bertukar kepada warna HITAM yang bermaksud murid telah didaftarkan.

4. kemudian klik pada submenu <Batal M/P Murid>. Skrin seperti dibawah akan dipaparkan dan Guru Mata Pelajaran perlu melengkapkan terlebih dahulu butiran tahun.5. 2. klik pada butang <cari>. Setelah selesai. Pilih butiran yang dikehendaki 12 .2 BATAL MATA PELAJARAN MURID Guru Mata Pelajaran perlu klik pada menu <Murid>. Klik butang Cari 1. kelas dan Mata Pelajaran.

Ia mengandungi senarai murid didalam kelas yang didaftarkan. Tekan <OK> jika ya 13 .Skrin seperti dibawah akan dipaparkan. Tekan <OK> jika ya. Klik ikon pada ruangan batal Satu mesej pengesahan akan dipaparkan dimana Guru Mata Pelajaran diminta untuk membuat pengesahan akhir untuk proses penghapusan maklumat murid. Guru hanya perlu pilih murid yang hendak dihapuskan dengan klik gambar .

14 . Mesej pengesahan Rekod telah dihapuskan * Untuk makluman. satu mesej akan tertera di bahagian bawah skrin menandakan murid yang dipilih tadi telah berjaya dihapuskan. iii – Salah daftar kelas / sekolah. ii – Murid berpindah kelas / sekolah.Setelah proses berjaya. Contoh skrin adalah seperti dibawah. tujuan proses batal / hapus disediakan adalah sekiranya berlaku beberapa sebab antaranya seperti berikut :i – Kematian.

kelas dan Mata Pelajaran.4. 2. Klik butang Cari 1. darjah kelas dan mata pelajaran 15 . Guru Mata Pelajaran perlu melengkapkan terlebih dahulu butiran tahun. Untuk proses ini.bulan. Guru memilih tahun. Setelah selesai. kemudian skrin seperti dibawah akan dipaparkan. bulan. klik pada butang <cari>.darjah. guru Mata Pelajaran perlu klik pada menu <Kemasukan Prestasi>.6 KEMASUKAN PRESTASI 1..

2. 3. Klik butang simpan 16 .2. Setelah tandaan √ dilakukan. Seterusnya skrin seperti berikut akan dipaparkan. Tandakan '√ ' pada petak yang dipilih. Ianya mengandungi butiran maklumat pelajar beserta kod band atau prestasi bagi setiap Mata Pelajaran yang diambil murid. 1. Tandakan √ pada prestasi yang telah dicapai oleh murid. tekan butang Simpan.

bulan. Prestasi murid pada bulan yang dipilih akan dipaparkan seperti skrin di bawah. kod evidens serta prestasi yang diperolehi. Maklumat yang tertera di skrin ini ialah nama murid. Murid. Prestasi pada bulan yang dipilih Prestasi murid akan Dipaparkan disini 17 . no mykid/no. kod band. kod deskriptor.4. Seterusnya.

1 SENARAI MURID Guru Mata Pelajaran perlu klik pada menu <Laporan>.4. kelas dan matapelajaran yang dikehendaki dan klik butang <Cari>.7. darjah. bulan. kemudian klik pada sub menu <Senarai Murid>. Klik butang cari 18 .7 LAPORAN 4. skrin di bawah akan dipaparkan. Pilih tahun.

klik pada gambar . Klik untuk kemaskini prestasi murid 4.7.Senarai semua murid akan dipaparkan seperti di bawah. Sekiranya prestasi murid ingin dikemaskini.2 SENARAI MURID TIADA MARKAH 19 .

darjah Kelas dan mata pelajaran 2. bulan. Klik ikon untuk kemaskini prestasi murid 20 . Sekiranya Guru Mata Pelajaran ingin membuat kemaskini prestasi murid. Pilih tahun. kemudian klik butang <cari>. kemudian klik pada sub menu <Senarai Murid Tiada Markah> . bulan. kelas dan mata pelajaran yang dikehendaki. 1. skrin di bawah akan dipaparkan.Guru Mata Pelajaran perlu klik pada menu <Laporan>. Guru pilih tahun. klik pada gambar . darjah. Klik butang cari Senarai semua murid yang tiada markah mengikut pilihan yang telah dimasukkan akan dipaparkan seperti di bawah.

2. Klik butang cari 21 .7. 1. darjah. skrin di bawah akan dipaparkan.4. Pilih tahun. kelas dan mata pelajaran yang dikehendaki dan klik butang <Cari>.3 LAPORAN PRESTASI MURID Guru Mata Pelajaran perlu klik pada menu <Laporan>. Pilih butiran Yang dikehendaki Dibawah ialah contoh skrin yang akan memaparkan maklumat prestasi murid. kemudian klik pada sub menu < Laporan Prestasi Murid>.

skrin di bawah akan dipaparkan. Pilih sama ada cetak Pernyataan Pelaporan Prestasi Murid (Formatif) atau Pernyataan Pelaporan Prestasi Murid (Sumatif).4. Klik untuk pilihan cetakan 22 .8 CETAKAN Apabila menu <Cetakan> diklik.

1 Pernyataan Pelaporan Prestasi Murid (Formatif) Sekiranya cetakan Pernyataan Pelaporan Prestasi Murid (Formatif) dipilih. 23 . Kemudian. tekan butang <Semak>. Laporan ini adalah berkenaan prestasi murid pada bulan berkenaan. skrin seperti dibawah akan dipaparkan. Guru juga boleh memilih sama ada ingin melihat paparan prestasi semua murid atau secara perseorangan melalui kemasukan no. kelas dan mata pelajaran yang ingin dimasukkan prestasinya.8. Pilih butiran Yang dikehendaki Klik butang semak Contoh cetakan akan dipaparkan dalam bentuk file .pdf seperti dibawah. Guru Mata Pelajaran perlu memilih tahun. darjah. MyKid murid.4. bulan.

Guru Mata Pelajaran perlu memilih tahun. tekan butang < Semak>. Kemudian. MyKid murid. bulan. kelas dan mata pelajaran yang ingin dimasukkan prestasinya. Guru juga boleh memilih sama ada ingin melihat paparan prestasi semua murid atau secara perseorangan melalui kemasukan no. darjah. Pilih butiran Yang dikehendaki Klik butang semak Cetakan akan dipaparkan dalam bentuk file .pdf seperti dibawah.2 Pernyataan Pelaporan Prestasi Murid (Sumatif) Sekiranya cetakan Pernyataan Pelaporan Prestasi Murid (Sumatif). Laporan ini adalah berkenaan prestasi keseluruhan seseorang murid pada tahun berkenaan.8.4. 24 . skrin dibawah akan dipaparkan.

9 PENGGUNA 4.9. Skrin di bawah akan dipaparkan. Masukkan kata laluan 2. Klik butang kemaskini 25 . Pada menu ini terdapat sub menu <Kemaskini Profil> dimana pengguna Guru Mata Pelajaran boleh membuat kemaskini kata laluan. 2.4. 1.1 KEMASKINI PROFIL 1. Pengguna Guru Mata Pelajaran boleh memilih untuk membuat kemaskini kata laluan sekiranya perlu. Apabila sub menu <Kemaskini Profil> diklik.

maka manual pengguna Guru Mata Pelajaran akan dipaparkan.1 PEGAWAI YANG BOLEH DIHUBUNGI Guru Mata Pelajaran perlu klik pada menu <Bantuan>.11 KELUAR Apabila menu <Keluar> diklik.10.10 BANTUAN 4. maka paparan berkenaan pegawai yang boleh dihubungi oleh Guru Mata Pelajaran akan dipaparkan. 4. Guru Mata Pelajaran perlu memulakan semula proses dengan memasukkan nama login dan kata laluan sekiranya hendak memasuki sistem. 26 .4.10. kemudian klik pada submenu < Manual Pengguna>.2 MANUAL PENGGUNA Guru Mata Pelajaran perlu klik pada menu . kemudian klik pada sub menu <Pegawai Yang Boleh Dihubungi>. Guru Mata Pelajaran tidak dapat mencapai segala proses yang boleh dilakukan di dalam sistem. 4.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful