KBSR

Pengenalan
• Kurikulum Baru Sekolah Rendah telah ditukar menjadi Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah • Merangkumi tiga bidang iaitu komunikasi, manusia dan alam keliling dan perkembangan individu. • Pendidikan Seni Visual termasuk di dalam bidang perkembangan diri individu di dalam komponen kesenian dan kesihatan.

kritis. keindahan seni dan warisan bangsa serta dapat menyumbang ke arah pembangunan diri. kreatif dan produktif menerusi pemupukan asas seni visual. • Membantu murid meningkatkan rasa kesyukuran terhadap Tuhan. menghargai keindahan alam persekitaran. . keluarga dan masyarakat dan negara selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan.Matlamat • Melahirkan insan yang harmonis.

murid mencapai 10 objektif yang telah dibentuk dalam KBSR Pendidikan Seni Visual. . Rajah 1 menunjukkan objektif PSV KBSR.Objektif • Kurikulum PSV digubal bagi memastikan murid.

Kandungan • Melibatkan murid dalam pelbagai kegiatan seni yang mencakupi tiga aspek iaitu pemerhatian yang aktif dan terperinci. • Oleh itu.PSV disusun dalam 4 bidang utama . interaksi yang inovatif dan kreatif dengan alat dan bahan serta penghayatan karya seni dan alam sekitar.

Pendekatan PSV KBSR .

Pemerhatian secara aktif. • Membantu murid terus menyelaras idea. berfokus dan terperinci. • Memperkembangkan pemahaman terhadap asas seni visual. • Merangkumi kesedaran pemerhatian keseluruhan. imaginasi dan alam fantasi murid kea rah perkembangan persepsi dan pemikiran abstrak. • Murid dilatih membuat pemerhatian terhadap objek alam dan objek buatan manusia. .

teknik mudah.Interaksi yang kritis dan kreatif dengan alat dan bahan. • Proses ini membantu perkembangan aspek psikomotor dan kemahiran asas seni visual berhubung dengan manipulasi alat dan bahan serta teknik. • Menggalakkan murid membuat penerokaan dan percubaan dalam mempelbagaikan kegiatan kreatif dengan menggunakan alat dan dan bahan. .

Apresiasi seni visual secara mudah • memberi pengalaman kepada murid mengenali aspek pengetahuan seni visual dan kegunaannya dalam pelbagai kegiatan kehidupan dari segi keindahan dan fungsi. • Murid diperkenalkan tokoh.tokoh seni dan menghargai sumbangan mereka .

Menghargai nilai baik dalam semua aspek kehidupan • murid dipupuk nilai menyayangi dan menghargai segala aspek yang wujud dalam persekitaran dan kehidupan mereka. • ini termasuk memelihara dan memulihara alam sekitar. . nilai kebersihan dan kepekaan. nilai patriotisme.

4 bidang utama dalam PSV .

• Merangkumi penerokaan kesan seni serta mengenali pelbagai alat. bahan dan kegunaan. .Menggambar • Menegaskan perkembangan persepsi dan kemahiran serta kemampuan murid terhadap aspek melukis serta kegiatan membuat gambar dengan pelbagai media dan teknik yang menekankan aspek ruang. struktur dan imbangan. • Kegiatan ini dapat memperkembangkan persepsi visual murid dan kesedaran terhadap asas seni reka.

Contoh aktiviti Lukisan Catan Kolaj Montaj Cetakan Resis Gosokan Stensilan Percikan Gurisan Capan Mozek Poster .

• Membolehkan murid mengenali dan mengkaji pelbagai corak dalam alam dan kehidupan seharian. . • Menegaskan kegiatan mengenal motif dan olahannya untuk menghasilkan corak tertentu.Membuat corak dan rekaan • Memberi peluang kepada murid memahami pelbagai cara untuk menghasilkan corak dan mengaplikasikannya menjadi suatu rekaan lain.

Catan iii.Pualaman ii.Contoh aktiviti • 1)corak tidak terancang i.Cetakan iv.Ikatan dan celupan v.Tiupan iii.Titisan iv.Renjisan dan percikan 2)Corak terancang i.Lukisan ii.Lipatan dan guntingan vi.Capan v.Kaligrafi .Resis vii.Kolaj viii.

struktur. imbangan dan kestabilan. • Mendedahkan murid dengan penggunaan pelbagai bahan. ruang.Membentuk dan membuat binaan • Menegaskan perkembangan persepsi murid terhadap aspek seni dari segi bentuk. . alat dan teknik penghasilan. • Memberi peluang kepada murid berinteraksi secara kreatif dengan alat dan bahan semasa menjalankan proses penghasilan seni.

Contoh aktiviti Arca timbul Asemblaj Mobail Stabail Model Diorama Boneka Topeng Origami .

• Memperkenalkan fungsi. motif. corak dan hiasan.Mengenal kraf tradisional • Memberi kesedaran tentang adanya beberapa jenis kraf tradisional dalam budaya tanah air. proses dan teknik membuat alat dan bahan. .

Contoh aktiviti Alat domestik Alat permainan Alat pertahanan diri Perhiasan diri (ornamen) Batik Tekat Ukiran Tenunan Anyaman Tembikar .

Tamat .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful