KBSR

Pengenalan
• Kurikulum Baru Sekolah Rendah telah ditukar menjadi Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah • Merangkumi tiga bidang iaitu komunikasi, manusia dan alam keliling dan perkembangan individu. • Pendidikan Seni Visual termasuk di dalam bidang perkembangan diri individu di dalam komponen kesenian dan kesihatan.

. kreatif dan produktif menerusi pemupukan asas seni visual. • Membantu murid meningkatkan rasa kesyukuran terhadap Tuhan.Matlamat • Melahirkan insan yang harmonis. keindahan seni dan warisan bangsa serta dapat menyumbang ke arah pembangunan diri. kritis. menghargai keindahan alam persekitaran. keluarga dan masyarakat dan negara selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan.

Rajah 1 menunjukkan objektif PSV KBSR.murid mencapai 10 objektif yang telah dibentuk dalam KBSR Pendidikan Seni Visual.Objektif • Kurikulum PSV digubal bagi memastikan murid. .

PSV disusun dalam 4 bidang utama . • Oleh itu.Kandungan • Melibatkan murid dalam pelbagai kegiatan seni yang mencakupi tiga aspek iaitu pemerhatian yang aktif dan terperinci. interaksi yang inovatif dan kreatif dengan alat dan bahan serta penghayatan karya seni dan alam sekitar.

Pendekatan PSV KBSR .

. • Memperkembangkan pemahaman terhadap asas seni visual. • Merangkumi kesedaran pemerhatian keseluruhan. berfokus dan terperinci.Pemerhatian secara aktif. imaginasi dan alam fantasi murid kea rah perkembangan persepsi dan pemikiran abstrak. • Murid dilatih membuat pemerhatian terhadap objek alam dan objek buatan manusia. • Membantu murid terus menyelaras idea.

teknik mudah. • Menggalakkan murid membuat penerokaan dan percubaan dalam mempelbagaikan kegiatan kreatif dengan menggunakan alat dan dan bahan. • Proses ini membantu perkembangan aspek psikomotor dan kemahiran asas seni visual berhubung dengan manipulasi alat dan bahan serta teknik. .Interaksi yang kritis dan kreatif dengan alat dan bahan.

Apresiasi seni visual secara mudah • memberi pengalaman kepada murid mengenali aspek pengetahuan seni visual dan kegunaannya dalam pelbagai kegiatan kehidupan dari segi keindahan dan fungsi.tokoh seni dan menghargai sumbangan mereka . • Murid diperkenalkan tokoh.

nilai kebersihan dan kepekaan. • ini termasuk memelihara dan memulihara alam sekitar. .Menghargai nilai baik dalam semua aspek kehidupan • murid dipupuk nilai menyayangi dan menghargai segala aspek yang wujud dalam persekitaran dan kehidupan mereka. nilai patriotisme.

4 bidang utama dalam PSV .

struktur dan imbangan. • Kegiatan ini dapat memperkembangkan persepsi visual murid dan kesedaran terhadap asas seni reka.Menggambar • Menegaskan perkembangan persepsi dan kemahiran serta kemampuan murid terhadap aspek melukis serta kegiatan membuat gambar dengan pelbagai media dan teknik yang menekankan aspek ruang. . bahan dan kegunaan. • Merangkumi penerokaan kesan seni serta mengenali pelbagai alat.

Contoh aktiviti Lukisan Catan Kolaj Montaj Cetakan Resis Gosokan Stensilan Percikan Gurisan Capan Mozek Poster .

• Menegaskan kegiatan mengenal motif dan olahannya untuk menghasilkan corak tertentu. • Membolehkan murid mengenali dan mengkaji pelbagai corak dalam alam dan kehidupan seharian. .Membuat corak dan rekaan • Memberi peluang kepada murid memahami pelbagai cara untuk menghasilkan corak dan mengaplikasikannya menjadi suatu rekaan lain.

Kolaj viii.Kaligrafi .Lukisan ii.Tiupan iii.Titisan iv.Resis vii.Ikatan dan celupan v.Catan iii.Cetakan iv.Lipatan dan guntingan vi.Contoh aktiviti • 1)corak tidak terancang i.Capan v.Pualaman ii.Renjisan dan percikan 2)Corak terancang i.

ruang.Membentuk dan membuat binaan • Menegaskan perkembangan persepsi murid terhadap aspek seni dari segi bentuk. struktur. • Memberi peluang kepada murid berinteraksi secara kreatif dengan alat dan bahan semasa menjalankan proses penghasilan seni. alat dan teknik penghasilan. • Mendedahkan murid dengan penggunaan pelbagai bahan. imbangan dan kestabilan. .

Contoh aktiviti Arca timbul Asemblaj Mobail Stabail Model Diorama Boneka Topeng Origami .

Mengenal kraf tradisional • Memberi kesedaran tentang adanya beberapa jenis kraf tradisional dalam budaya tanah air. proses dan teknik membuat alat dan bahan. motif. . corak dan hiasan. • Memperkenalkan fungsi.

Contoh aktiviti Alat domestik Alat permainan Alat pertahanan diri Perhiasan diri (ornamen) Batik Tekat Ukiran Tenunan Anyaman Tembikar .

Tamat .