KBSR

Pengenalan
• Kurikulum Baru Sekolah Rendah telah ditukar menjadi Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah • Merangkumi tiga bidang iaitu komunikasi, manusia dan alam keliling dan perkembangan individu. • Pendidikan Seni Visual termasuk di dalam bidang perkembangan diri individu di dalam komponen kesenian dan kesihatan.

• Membantu murid meningkatkan rasa kesyukuran terhadap Tuhan. keindahan seni dan warisan bangsa serta dapat menyumbang ke arah pembangunan diri. kreatif dan produktif menerusi pemupukan asas seni visual. . keluarga dan masyarakat dan negara selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. kritis. menghargai keindahan alam persekitaran.Matlamat • Melahirkan insan yang harmonis.

Objektif • Kurikulum PSV digubal bagi memastikan murid. Rajah 1 menunjukkan objektif PSV KBSR. .murid mencapai 10 objektif yang telah dibentuk dalam KBSR Pendidikan Seni Visual.

• Oleh itu.PSV disusun dalam 4 bidang utama .Kandungan • Melibatkan murid dalam pelbagai kegiatan seni yang mencakupi tiga aspek iaitu pemerhatian yang aktif dan terperinci. interaksi yang inovatif dan kreatif dengan alat dan bahan serta penghayatan karya seni dan alam sekitar.

Pendekatan PSV KBSR .

• Membantu murid terus menyelaras idea. berfokus dan terperinci. • Murid dilatih membuat pemerhatian terhadap objek alam dan objek buatan manusia. . imaginasi dan alam fantasi murid kea rah perkembangan persepsi dan pemikiran abstrak. • Memperkembangkan pemahaman terhadap asas seni visual. • Merangkumi kesedaran pemerhatian keseluruhan.Pemerhatian secara aktif.

.teknik mudah. • Menggalakkan murid membuat penerokaan dan percubaan dalam mempelbagaikan kegiatan kreatif dengan menggunakan alat dan dan bahan. • Proses ini membantu perkembangan aspek psikomotor dan kemahiran asas seni visual berhubung dengan manipulasi alat dan bahan serta teknik.Interaksi yang kritis dan kreatif dengan alat dan bahan.

Apresiasi seni visual secara mudah • memberi pengalaman kepada murid mengenali aspek pengetahuan seni visual dan kegunaannya dalam pelbagai kegiatan kehidupan dari segi keindahan dan fungsi. • Murid diperkenalkan tokoh.tokoh seni dan menghargai sumbangan mereka .

• ini termasuk memelihara dan memulihara alam sekitar. nilai patriotisme. nilai kebersihan dan kepekaan. .Menghargai nilai baik dalam semua aspek kehidupan • murid dipupuk nilai menyayangi dan menghargai segala aspek yang wujud dalam persekitaran dan kehidupan mereka.

4 bidang utama dalam PSV .

• Kegiatan ini dapat memperkembangkan persepsi visual murid dan kesedaran terhadap asas seni reka. struktur dan imbangan. • Merangkumi penerokaan kesan seni serta mengenali pelbagai alat. bahan dan kegunaan.Menggambar • Menegaskan perkembangan persepsi dan kemahiran serta kemampuan murid terhadap aspek melukis serta kegiatan membuat gambar dengan pelbagai media dan teknik yang menekankan aspek ruang. .

Contoh aktiviti Lukisan Catan Kolaj Montaj Cetakan Resis Gosokan Stensilan Percikan Gurisan Capan Mozek Poster .

• Menegaskan kegiatan mengenal motif dan olahannya untuk menghasilkan corak tertentu.Membuat corak dan rekaan • Memberi peluang kepada murid memahami pelbagai cara untuk menghasilkan corak dan mengaplikasikannya menjadi suatu rekaan lain. • Membolehkan murid mengenali dan mengkaji pelbagai corak dalam alam dan kehidupan seharian. .

Contoh aktiviti • 1)corak tidak terancang i.Lipatan dan guntingan vi.Pualaman ii.Titisan iv.Ikatan dan celupan v.Resis vii.Lukisan ii.Kaligrafi .Catan iii.Kolaj viii.Capan v.Renjisan dan percikan 2)Corak terancang i.Cetakan iv.Tiupan iii.

struktur. alat dan teknik penghasilan. . • Mendedahkan murid dengan penggunaan pelbagai bahan.Membentuk dan membuat binaan • Menegaskan perkembangan persepsi murid terhadap aspek seni dari segi bentuk. • Memberi peluang kepada murid berinteraksi secara kreatif dengan alat dan bahan semasa menjalankan proses penghasilan seni. imbangan dan kestabilan. ruang.

Contoh aktiviti Arca timbul Asemblaj Mobail Stabail Model Diorama Boneka Topeng Origami .

. proses dan teknik membuat alat dan bahan. corak dan hiasan.Mengenal kraf tradisional • Memberi kesedaran tentang adanya beberapa jenis kraf tradisional dalam budaya tanah air. motif. • Memperkenalkan fungsi.

Contoh aktiviti Alat domestik Alat permainan Alat pertahanan diri Perhiasan diri (ornamen) Batik Tekat Ukiran Tenunan Anyaman Tembikar .

Tamat .