KBSR

Pengenalan
• Kurikulum Baru Sekolah Rendah telah ditukar menjadi Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah • Merangkumi tiga bidang iaitu komunikasi, manusia dan alam keliling dan perkembangan individu. • Pendidikan Seni Visual termasuk di dalam bidang perkembangan diri individu di dalam komponen kesenian dan kesihatan.

kritis. keindahan seni dan warisan bangsa serta dapat menyumbang ke arah pembangunan diri. .Matlamat • Melahirkan insan yang harmonis. • Membantu murid meningkatkan rasa kesyukuran terhadap Tuhan. keluarga dan masyarakat dan negara selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. kreatif dan produktif menerusi pemupukan asas seni visual. menghargai keindahan alam persekitaran.

murid mencapai 10 objektif yang telah dibentuk dalam KBSR Pendidikan Seni Visual. . Rajah 1 menunjukkan objektif PSV KBSR.Objektif • Kurikulum PSV digubal bagi memastikan murid.

Kandungan • Melibatkan murid dalam pelbagai kegiatan seni yang mencakupi tiga aspek iaitu pemerhatian yang aktif dan terperinci. • Oleh itu. interaksi yang inovatif dan kreatif dengan alat dan bahan serta penghayatan karya seni dan alam sekitar.PSV disusun dalam 4 bidang utama .

Pendekatan PSV KBSR .

• Murid dilatih membuat pemerhatian terhadap objek alam dan objek buatan manusia. • Membantu murid terus menyelaras idea. imaginasi dan alam fantasi murid kea rah perkembangan persepsi dan pemikiran abstrak. berfokus dan terperinci. • Memperkembangkan pemahaman terhadap asas seni visual.Pemerhatian secara aktif. . • Merangkumi kesedaran pemerhatian keseluruhan.

• Proses ini membantu perkembangan aspek psikomotor dan kemahiran asas seni visual berhubung dengan manipulasi alat dan bahan serta teknik.teknik mudah. • Menggalakkan murid membuat penerokaan dan percubaan dalam mempelbagaikan kegiatan kreatif dengan menggunakan alat dan dan bahan.Interaksi yang kritis dan kreatif dengan alat dan bahan. .

tokoh seni dan menghargai sumbangan mereka . • Murid diperkenalkan tokoh.Apresiasi seni visual secara mudah • memberi pengalaman kepada murid mengenali aspek pengetahuan seni visual dan kegunaannya dalam pelbagai kegiatan kehidupan dari segi keindahan dan fungsi.

. • ini termasuk memelihara dan memulihara alam sekitar.Menghargai nilai baik dalam semua aspek kehidupan • murid dipupuk nilai menyayangi dan menghargai segala aspek yang wujud dalam persekitaran dan kehidupan mereka. nilai patriotisme. nilai kebersihan dan kepekaan.

4 bidang utama dalam PSV .

bahan dan kegunaan. • Kegiatan ini dapat memperkembangkan persepsi visual murid dan kesedaran terhadap asas seni reka.Menggambar • Menegaskan perkembangan persepsi dan kemahiran serta kemampuan murid terhadap aspek melukis serta kegiatan membuat gambar dengan pelbagai media dan teknik yang menekankan aspek ruang. • Merangkumi penerokaan kesan seni serta mengenali pelbagai alat. struktur dan imbangan. .

Contoh aktiviti Lukisan Catan Kolaj Montaj Cetakan Resis Gosokan Stensilan Percikan Gurisan Capan Mozek Poster .

• Menegaskan kegiatan mengenal motif dan olahannya untuk menghasilkan corak tertentu. . • Membolehkan murid mengenali dan mengkaji pelbagai corak dalam alam dan kehidupan seharian.Membuat corak dan rekaan • Memberi peluang kepada murid memahami pelbagai cara untuk menghasilkan corak dan mengaplikasikannya menjadi suatu rekaan lain.

Catan iii.Lipatan dan guntingan vi.Kaligrafi .Pualaman ii.Capan v.Renjisan dan percikan 2)Corak terancang i.Contoh aktiviti • 1)corak tidak terancang i.Ikatan dan celupan v.Lukisan ii.Tiupan iii.Cetakan iv.Kolaj viii.Titisan iv.Resis vii.

. • Mendedahkan murid dengan penggunaan pelbagai bahan. imbangan dan kestabilan.Membentuk dan membuat binaan • Menegaskan perkembangan persepsi murid terhadap aspek seni dari segi bentuk. ruang. • Memberi peluang kepada murid berinteraksi secara kreatif dengan alat dan bahan semasa menjalankan proses penghasilan seni. struktur. alat dan teknik penghasilan.

Contoh aktiviti Arca timbul Asemblaj Mobail Stabail Model Diorama Boneka Topeng Origami .

corak dan hiasan. .Mengenal kraf tradisional • Memberi kesedaran tentang adanya beberapa jenis kraf tradisional dalam budaya tanah air. • Memperkenalkan fungsi. proses dan teknik membuat alat dan bahan. motif.

Contoh aktiviti Alat domestik Alat permainan Alat pertahanan diri Perhiasan diri (ornamen) Batik Tekat Ukiran Tenunan Anyaman Tembikar .

Tamat .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful