KBSR

Pengenalan
• Kurikulum Baru Sekolah Rendah telah ditukar menjadi Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah • Merangkumi tiga bidang iaitu komunikasi, manusia dan alam keliling dan perkembangan individu. • Pendidikan Seni Visual termasuk di dalam bidang perkembangan diri individu di dalam komponen kesenian dan kesihatan.

keluarga dan masyarakat dan negara selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. . keindahan seni dan warisan bangsa serta dapat menyumbang ke arah pembangunan diri. • Membantu murid meningkatkan rasa kesyukuran terhadap Tuhan. kreatif dan produktif menerusi pemupukan asas seni visual. menghargai keindahan alam persekitaran. kritis.Matlamat • Melahirkan insan yang harmonis.

. Rajah 1 menunjukkan objektif PSV KBSR.murid mencapai 10 objektif yang telah dibentuk dalam KBSR Pendidikan Seni Visual.Objektif • Kurikulum PSV digubal bagi memastikan murid.

interaksi yang inovatif dan kreatif dengan alat dan bahan serta penghayatan karya seni dan alam sekitar.Kandungan • Melibatkan murid dalam pelbagai kegiatan seni yang mencakupi tiga aspek iaitu pemerhatian yang aktif dan terperinci.PSV disusun dalam 4 bidang utama . • Oleh itu.

Pendekatan PSV KBSR .

• Murid dilatih membuat pemerhatian terhadap objek alam dan objek buatan manusia. • Memperkembangkan pemahaman terhadap asas seni visual. . • Membantu murid terus menyelaras idea. imaginasi dan alam fantasi murid kea rah perkembangan persepsi dan pemikiran abstrak. berfokus dan terperinci.Pemerhatian secara aktif. • Merangkumi kesedaran pemerhatian keseluruhan.

Interaksi yang kritis dan kreatif dengan alat dan bahan. • Menggalakkan murid membuat penerokaan dan percubaan dalam mempelbagaikan kegiatan kreatif dengan menggunakan alat dan dan bahan. .teknik mudah. • Proses ini membantu perkembangan aspek psikomotor dan kemahiran asas seni visual berhubung dengan manipulasi alat dan bahan serta teknik.

• Murid diperkenalkan tokoh.Apresiasi seni visual secara mudah • memberi pengalaman kepada murid mengenali aspek pengetahuan seni visual dan kegunaannya dalam pelbagai kegiatan kehidupan dari segi keindahan dan fungsi.tokoh seni dan menghargai sumbangan mereka .

nilai patriotisme. • ini termasuk memelihara dan memulihara alam sekitar. nilai kebersihan dan kepekaan. .Menghargai nilai baik dalam semua aspek kehidupan • murid dipupuk nilai menyayangi dan menghargai segala aspek yang wujud dalam persekitaran dan kehidupan mereka.

4 bidang utama dalam PSV .

Menggambar • Menegaskan perkembangan persepsi dan kemahiran serta kemampuan murid terhadap aspek melukis serta kegiatan membuat gambar dengan pelbagai media dan teknik yang menekankan aspek ruang. bahan dan kegunaan. • Kegiatan ini dapat memperkembangkan persepsi visual murid dan kesedaran terhadap asas seni reka. struktur dan imbangan. . • Merangkumi penerokaan kesan seni serta mengenali pelbagai alat.

Contoh aktiviti Lukisan Catan Kolaj Montaj Cetakan Resis Gosokan Stensilan Percikan Gurisan Capan Mozek Poster .

• Menegaskan kegiatan mengenal motif dan olahannya untuk menghasilkan corak tertentu.Membuat corak dan rekaan • Memberi peluang kepada murid memahami pelbagai cara untuk menghasilkan corak dan mengaplikasikannya menjadi suatu rekaan lain. • Membolehkan murid mengenali dan mengkaji pelbagai corak dalam alam dan kehidupan seharian. .

Pualaman ii.Cetakan iv.Renjisan dan percikan 2)Corak terancang i.Catan iii.Capan v.Kaligrafi .Tiupan iii.Lukisan ii.Contoh aktiviti • 1)corak tidak terancang i.Resis vii.Ikatan dan celupan v.Titisan iv.Lipatan dan guntingan vi.Kolaj viii.

Membentuk dan membuat binaan • Menegaskan perkembangan persepsi murid terhadap aspek seni dari segi bentuk. alat dan teknik penghasilan. ruang. imbangan dan kestabilan. . • Memberi peluang kepada murid berinteraksi secara kreatif dengan alat dan bahan semasa menjalankan proses penghasilan seni. • Mendedahkan murid dengan penggunaan pelbagai bahan. struktur.

Contoh aktiviti Arca timbul Asemblaj Mobail Stabail Model Diorama Boneka Topeng Origami .

motif. • Memperkenalkan fungsi. corak dan hiasan.Mengenal kraf tradisional • Memberi kesedaran tentang adanya beberapa jenis kraf tradisional dalam budaya tanah air. proses dan teknik membuat alat dan bahan. .

Contoh aktiviti Alat domestik Alat permainan Alat pertahanan diri Perhiasan diri (ornamen) Batik Tekat Ukiran Tenunan Anyaman Tembikar .

Tamat .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful