Kaji selidik (6 responden

)

Bahagian A

1. Kolej kediaman – 6 Kediaman luar – 0 2. Kerap – 4 Jarang – 2 3. Ya – 6 Tidak – 0

Bahagian B Nombor soalan 1 2 3 4 5 6 Kafeteria Ya – 1 Tidak – 5 Ya – 5 Tidak – 1 Ya – 3 Tidak – 3 Ya – 2 Tidak – 4 Ya – 5 Tidak - 1 Ya – 5 Tidak - 1 Dewan Makan Ya – 6 Tidak – 0 Ya – 6 Tidak – 0 Ya – 4 Tidak – 2 Ya – 6 Tidak – 0 Ya – 6 Tidak - 0 Ya – 6 Tidak - 0