P. 1
128334830 Proposal Kajian Tindakan 2

128334830 Proposal Kajian Tindakan 2

|Views: 25|Likes:
Published by Priya Mokana
propasal kajian tindakan
propasal kajian tindakan

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: Priya Mokana on Jun 22, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/23/2014

pdf

text

original

Draf PT sem 7 2012 ( SITI KHALILAH BINTI ABDUL RAHMAN

)

KERTAS CADANGAN PENYELIDIKAN TINDAKAN

TAJUK KAJIAN: PENGGUNAAN PETA MINDA BAGI MENINGKATKAN DAYA INGATAN MURID SLOW LEARNER TERHADAP KONSEP SAINS

NAMA PENGKAJI: SITI KHALILAH BINTI ABDUL RAHMAN PISMP G 7.2

1

Draf PT sem 7 2012 ( SITI KHALILAH BINTI ABDUL RAHMAN)

1.0 Pendahuluan Sains merupakan salah satu bidang ilmu yang dapat membawa negara mencapai status negara maju menjelang tahun 2020. Penggunaan ilmu pengetahuan dengan berteraskan masyarakat berilmu, saintifik dan progresif serta mampu melahirkan pengurus alam yang dapat menjamin keharmonian hidup secara optimum dalam membentuk warganegara yang kritis, kreatif dan berketrampilan dengan mengamalkan budaya sains dan teknologi. Warganegara yang berkualiti adalah insan yang mempunyai semangat ingin tahu, berfikiran terbuka, gigih dan bersikap objektif dalam segala usaha dengan tidak meminggirkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan.

1.1 Pengenalan Setelah mencapai kemerdekaan, sistem pendidkan di Malaysia telah mengalami anjakan paradigma kearah pembentukan negara maju menjelang tahun 2020. Perubahan abad ke – 21 menyaksikan cabaran yang lebih besar di dalam senario dunia pendidikan dan persekolahan. Cabaran era globalisasi, liberasi dan perkembangan teknologi maklumat dan komunikasi memberi impak yang lebih besar terhadap permantapan sistem pendidikan di negara kita. Kemajuan dan sumbangan sains membuatkan kehidupan bertambah maju dan berkualiti khususnya dari segi inovasi dan pembikinan peralatan dan teknologi baru. Untuk ini, pendidikan Sains di Malaysia mestilah benar- benar berkualiti untuk membolehkan Negara terus maju dalam arus perkembanagan sains dan teknologi di peeringkat global. Hanya sesuatu yang logik diterima sebagai fakta sains. Jika tidak, perkara ini dianggap salah, khayalan atau tidak saintifik ( Tajul Ariffin Noordin,2010). Pembelajaran adalah proses membina penyampaian yang bermakna oleh

guru terhadap pelajar. Oleh itu, di sepanjang proses ini, kesalahan pelajar tidak penting, tetapi pembelajaran berfungsi untuk mengorganisasikan dunia pengalaman seseorang pelajar. Menurut Fosnot (1996), pembelajaran bukanlah bermatlamat

perubahan tingkah laku atau kemahiran tetapi lebih menekankan kepada pembinaan konsep dan pemahaman yang mendalam.

2

Oleh itu.nilai murni yang diterima di persekitaran budaya Malaysia. berkemahiran tinggi. Mata pelajaran Sains mempunyai struktur dan isinya dapat disusun mengikut hieraki. pendekatan pembelajaran yang betul dan tepat dilihat sebagai penyumbang ke arah merealisasikan kecemerlangan pendidikan seiring dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Falsafah Pendidikan Sains yang mempunyai impian untuk melahirkan modal insan yang mempunyai keseimbangan diri terutama dari segi perkongsian idea dalam suasana yang tidak terancam bagi melahirkan insan berkebolehan. Di samping itu juga. penguasaan pengetahuan ilmu Sains adalah salah satu keperluan yang penting dan merupakan panduan utama bagi menentukan tahap perkembangan dan kemajuan sesebuah negara. murid harus membina pemahaman yang bermakna terhadap alam sekeliling mereka. Pengajaran Sains adalah bertujuan mengembangkan pengetahuan dan kemahiran Sains yang memupuk daya pemikiran saintifik dan nilai. Kehilangan minat murid terhadap matapelajaran Sains juga sering dikaitkan dengan rendahnya penguasaan konsep asas murid. nusa dan bangsa. bantuan dan bimbingan guru sangat diperlukan. Penglibatan pelajar secara aktif dapat membantu mereka dalam mengharungi arus kehidupan yang berkesan dan bermakna seiring dengan perkembangan dunia Sains dan Teknologi. sikap saintifik dan nilai murni perlu diintegrasikan bagi meningkatkan mutu pendidikan Sains.Draf PT sem 7 2012 ( SITI KHALILAH BINTI ABDUL RAHMAN) Tiga elemen di dalam bidang Sains iaitu pengetahuan. Oleh yang demikian. Perkara ini membawa implikasi seseorang perlu mengusai asas sebelum menguasai pengetahuan yang berikutnya. Kecenderungan dalam pembinaan keperluan dan aset sesebuah negara telah pun menjadikan ilmu Sains menduduki tangga teratas dalam senarai kepentingan bagi melonjakkan nama negara dari segi kecekapan. Kini. Sains adalah satu bidang ilmu pengetahuan yang menyediakan rangka konsep bagi bagi murid memahami keadaan di sekeliling mereka. bertanggungjawab dan berfikiran positif dalam membentuk suasana yang selesa kepada agama. Oleh itu wajarlah jika konsep Sains itu ditekankan dalam 3 . kemahiran . kemodenan dan kemajuan. kegagalan menguasai konsepkonsep asas secara berterusan menyebabkan murid ketinggalan dan sukar memahami pengajaran di tahap yang lebih tinggi. Untuk memupuk sikap positif murid terhadap matapelajaran Sains.

Contohnya.murid menunjukkan minat yang tinggi untuk mempelajari mata pelajaran Sains. Disamping seronok menjalankan eksperimen.learner‟ adalah sukar untuk mengingati sesuatu fakta atau konsep Sains yang telah dipelajari. adalah sukar untuk menyediakan garis pemisah yang jelas di peringkat awal perkembangan kanak-kanak antara kanak.kanak „slow. Berdasarkan pengajaran dan pembelajaran yang lalu.2 Refleksi Pengajaran dan Pembelajaran Pengalaman mengendalikan proses pengajaran semasa menjalankan latihan pratikum pada fasa 1 dan fasa 2 banyak membantu pengkaji mengenalpasti masalah murid dalam pembelajaranya.learner‟ kerana permasalahan mereka tidak begitu ketara. murid. kanak. Kebiasaanya.murid daripada Program Pendidikan Khas Integrasi (PPKI) mengikuti proses pembelajaran mata pelajaran Sains pada tahap yang sederhana Proses pengajaran dan pembelajaran banyak dijalankan dalam bilik darjah sahaja.mengelas dan membina soalan (Johnston. menulis dan mengira dalam pendidikan. Contohnya terdapat beberapa orang murid akan bertanya “ Cikgu. mereka tidak sabar untuk mengetahui isi pengajaran setiap kali tibanya waktu pengkaji untuk mengajar Sains. .1996). Hanya selepas mereka memasuki alam persekolahan.2003). Walaubagaimanapun.Draf PT sem 7 2012 ( SITI KHALILAH BINTI ABDUL RAHMAN) proses pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas agar murid dapat mengaplikasikan dalam kehidupan seharian mereka. Penerokaan adalah aspek yang penting dalam proses saintifik (Zuraida . permasalahan mereka dapat dikesan (Jamila 2005).kanak dapat mengembangkan kemahiran seperti membuat pencerapan . 1. Masalah utama yang dihadapi oleh murid „slow.kanak dikenalpasti pada peringkat awal setelah didapati tidak dapat menguasai kemahiran membaca. Berdasarkan pengalaman pengkaji. Mereka begitu teruja apabila pengkaji menjalankan eksperimen berkaitan dengan topik yang dipelajari.kanak normal dengan kanak. pengkaji telah mendapati bahawa murid. kanak. Melalui penerokaan. murid4 . bila kita nak belajar tentang „animal‟ ” walaupun pada minggu itu masa untuk Sains telah tamat.

murid memberikan jawapan yang salah. Sains juga memudahkan guru untuk merangka aktiviti yang mencabar dan meningkatkan kemahiran berfikir mereka. Oleh yang demikian. Akan tetapi. dunia ini dipenuhi dengan pelbagai peristiwa dan benda yang menarik serta penuh misteri yang perlu diterokai dan difikirkan (Sharifah Norhaidah. murid. Murid keliru dengan namanama haiwan daripada kumpulan makanan haiwan ataupun habitat haiwan. mereka mengalami kesukaran untuk mengingat konsep asas Sains semasa pembelajaran dalam kelas. Murid keliru dengan nama. murid tidak dapat mengingati konsep yang telah diajar kerana keliru dengan konsep Sains yang baru dipelajari dengan pengetahuan sedia ada mereka. Walaubagaimanapun. Apabila disoal di dalam kelas. pengkaji meminta murid menyenaraikan haiwan yang mempunyai cangkerang.langkah yang terlibat semasa melakukan eksperimen. Hasil daripada soal jawab tersebut.murid menunjukkan semangat yang tinggi untuk belajar tentang haiwan dan tumbuhan. Mereka juga diterangakan tentang prosuder atau langkah. mereka tidak nama haiwan berdasarkan konsep pembiakan haiwan iaitu haiwan yang beranak dan haiwan yang bertelur.ciri fizikal haiwan yang bercangkerang. pada minggu lepas murid diajar tentang habitat haiwan manakala pada seisi pengajaran seterusnya. Kebiasaanya. Misalnya. Murid mempunyai minat untuk belajar mengaitkan aktiviti dengan objek atau kehidupan persekitaran mereka. murid gagal mengingati konsep ciri. sebagai pengukuhan untuk menguji tahap ingatan murid.2003).kumpulan tertentu seperti 5 . apabila keesokan harinya atau sesi pengajaran dan pembelajaran yang baru. Penglibatan aktif murid dalam kelas menyebabkan murid dapat memahami konsep Sains yang diajar.nama haiwan tersebut kerana tidak dapat mengelaskan haiwan mengikut kumpulan. sepanjang proses pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas. Misalnya. pengkaji akan bersoal jawab dengan murid terlebih dahulu mengenai konsep Sains yang telah dipelajari pada seisi pengajaran dan pembelajaran yang lalu. murid diterangkan tentang ciri fizikal haiwan. murid gagal untuk memberikan jawapan yang tepat. Selain daripada itu. Bagi mereka. Mempelajari mata pelajaran Sains adalah suatu perkara yang menyeronokkan sekiranya murid dapat memahami dan mengingati apa yang telah dipelajari. Sebagai contoh. Penglibatan murid secara aktif semasa proses pengajaran dan pembelajaran.Draf PT sem 7 2012 ( SITI KHALILAH BINTI ABDUL RAHMAN) murid diperkenalkan dengan konsep dan istilah sains yang berkaitan.

ciri fizikal haiwan dan cara pembiakan haiwan. murid gagal untuk mengelaskannya. Masalah ini menyebabkan murid gagal mengaitkan pembelajaran yang baru dengan pengetahuan sedia ada murid. Hal ini terjadi kerana murid tidak mempunyai sebarang nota atau rujukan yang boleh dilihat ataupun dibaca. Masalah ini merisaukan pengkaji kerana proses pengajaran dan pembelajaran yang akan datang perlu dikaitkan dengan pengetahuan sedia ada murid. Apabila disoal semula tentang kumpulan suhu badan haiwan. Mereka sekadar menjawab soalan daripada lembaran kerja yang diberikan sebagai latihan pengukuhan selepas mengajar tentang sesuatu konsep. 6 . Memandangkan kaedah yang digunakan sebelum ini seperti kaedah lati tubi tidak membantu murid untuk mengatasi masalah yang timbul. Justeru itu. belajar tentang konsep baru.learner‟ kelas Ixora. Apabila. Intervensi yang ingin diaplikasikan harus sesuai dengan tahap kognitif murid dan membantu murid untuk menjana kemahiran berfikir mereka. lembaran kerja murid tidak menyentuh tentang konsep Sains yang telah dipelajari dahulu. murid telah mempelajari tentang suhu badan haiwan yang berdarah panas dan berdarah sejuk pada sesi pembelajaran minggu lepas.Draf PT sem 7 2012 ( SITI KHALILAH BINTI ABDUL RAHMAN) habitat haiwan. pengkaji harus memikirkan kaedah yang sesuai untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh murid „slow. manakala pada minggu ini murid mempelajari tentang habitat haiwan. kumpulan makanan haiwan. Contohnya.

umpamanya belajar dengan alat visual atau audio yang mampu merangsang deria dengar dan lihat secara serentak.3 Refleksi Nilai Pengajaran Berdasarkan pengalaman pengkaji menjalani latihan pratikum di tiga buah sekolah sekitar Selangor dan Wilayah Persekutuan (latih tubi. Penggunaan kad poket ini juga berkaitan rapat dengan implikasi teori perkembangan kognitif Piaget yang banyak membantu guru dalam meningkatkan pembelajaran sains murid dari segi inkuiri penemuan iaitu dimana pembelajaran sains harus berdasarkan kegiatan “hands-on” yang menggunakan sumber yang konkrit. dan penilaian ( berdasarkan aras pembelajaran Taksonomi Bloom). segala yang dipelajari menjadi sia.Draf PT sem 7 2012 ( SITI KHALILAH BINTI ABDUL RAHMAN) 1. 2000).sia sahaja. tanpa kebolehan mengingat. chalk n talk) Kemampuan mengingat adalah satu faktor penting dalam proses pembelajaran seseorang murid. Oleh itu. mengingat boleh didefinisikan sebagai proses pembelajaran yang berkaitan dengan kefahaman dan penggunaan deria dengar dan deria lihat yang baik di samping dibantu oleh bahan atau alat sokongan untuk peneguhan daya ingatan terhadap sesuatu perkara yang dilakukan. Mengingat fakta dan konsep adalah salah satu daripada kompenan kemahiran asas belajar untuk menyelesaikan soalan – soalan tahap penialaian tinggi melibatkan peringkat analisis. aktiviti “hands – on “ dan “minds. Justeru itu. kegagalan mengingat fakta atau prinsip sudah tentu akan menjejaskan prestasi murid.on” haruslah mengikut kesesuaian kognitif murid supaya murid dapat memahami dan mengadptasi konsep yang dipelajari ke dalam skemanya (Poh Swee Hiang. 7 . kebolehan mengingat menjadi asas ukuran untuk menentukan sejauhmana seseorang murid telah mencapai pembelajaran. Menurut Sharifah Maimunah Syed Zin (2001). Dari segi peperiksaan pula.1997 berkata. Lee Shok Mee . Selain daripada itu. calon tersebut dianggap gagal dalam pembelajaran. sintesis.

Justeru itu.0 Fokus kajian 2. mengelaskan kumpulan haiwan dan melengkapkan jadual. pengkaji telah diberi peluang untuk mengajar mata pelajaran Sains. suhu badan haiwan. Murid disoal tentang konsep asas benda hidup.bahagian pokok. Soalan ujian yang dirangka berkisar tentang benda hidup yang melibatkan haiwan dan tumbuhan. dua kaedah kumpul data yang digunakan iaitu analisis dokumen dengan menyemak buku kerja murid dan menjalankan ujian diagnostik. cara tumbuhan melindungi diri keperluan asas tumbuhan.ciri fizikal haiwan dan cara haiwan bergerak. memadankan jawapan. dan menentukan 8 .Draf PT sem 7 2012 ( SITI KHALILAH BINTI ABDUL RAHMAN) 2. kumpulan makanan haiwan.1 Tinjauan Awal Semasa menjalani latihan pratikum fasa III.1 Isu Kajian Bagi tujuan mengenalpasti masalah yang dinyatakan dalam refleksi pengajaran dan pembelajaran. soalan berkaitan tumbuhan pula disoal tentang bahagian. 2. Set soalan mengandungi dua bahagian yang membawa markah sebanyak 50 markah. Sebelum memulakan proses pengajaran dan pembelajaran. habitat haiwan. Iaitu bahagian A sebanyak 30 soalan berbentuk objektif dan pada bahagian B mengandungi 4 soalan subjektif dimana setiap soalan dipecahkan kepada 5 soalan. ciri.1. Manakala. Contohnya adalah apakah keperluan asas manusia. tinjauan awal masalah perlu terlebih dahulu dilakukan. Pada bahagian B. cara pembiakan haiwan. ujian diagnostik dilakukan untuk melihat sejauh mana tahap penguasaan murid dalam memahami konsep Sains. Instrumen soalan diagnostik digubal berpandukan huraian sukatan pelajaran sains bagi murid pendidikan khas masalah pembelajaran. Tinjauan awal perlu dilakukan kerana pengkaji ingin kenal pasti kumpulan sasaran yang menghadapi masalah mengingati konsep Sains. murid dikehendaki mengisi tempat kosong.

1.2 Analisis Tinjauan Awal Analisis dokumen dianalisis untuk mendapatkan maklumat berkaitan dengan subjek kajian.Draf PT sem 7 2012 ( SITI KHALILAH BINTI ABDUL RAHMAN) 2. *kak yong ni saya x hurai ag.nti saya send balik 9 . peratusan digunakan untuk menilai pretasi subjek kajian. Ujian diagnostik Buku kerja murid. Bagi ujian diagnostic.

Hal ini kerana .1. sains amat berkait rapat dengan proses kehidupan manusia yang dilalui sepanjang tempoh hayatnya. Kepentingan Fokus kajian ini akan memberikan kepentingan yang besar kepada murid „ slow. Perkara ini penting kerana akan membantu murid membuat perkaitan dengan isi pembelajaran yang baru. Justeru itu. peta minda dapat membantu subjek kajian dalam penambahan penbendaharaan kata Bahasa Melayu Selain itu. Terdapat beberapa kriteria yang perlu diketengahkan. Antaranya adalah kebolehtadbiran. subjek kajian dan pemilihan tajuk untuk 10 . boleh dikaitkan dengan mata pelajaran yang lain seperti Matematik dan Bahasa Inggeris.3 Kriteria Pemilihan Fokus Kajian Dalam memilih fokus kajian yang berkualiti. Sains adalah perkara yang dilalui oleh setiap orang dalam proses kehidupan. Antara aspek yang boleh dikawal oleh pengkaji adalah masa untuk menjalankan interversi. Hal ini kerana. Intervensi yang ingin diaplikasikan merupakan kaedah pratikal yang tidak memerlukan pemikiran yang abstrak. Oleh itu.Draf PT sem 7 2012 ( SITI KHALILAH BINTI ABDUL RAHMAN) 2. Kaedah pelaksanaannya juga mudah dan bersistematik. Kawalan Aktiviti intervensi yang dijalankan mampu dikawal sendiri oleh pengkaji tanpa melibatkan orang lain. intervensi dapat dijalankan semasa pengkaji menjalankan proses pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas atau di luar kelas. Kebolehgunaan. Kebolehtadbiran Fokus kajian yang ditetapkan boleh ditadbir kerana pengkaji sendiri mengajar mata pelajaran Sains semasa menjalani pratikum pada fasa ketiga. kolaborasi dan kerelevenan kepada pihak sekolah. kepentingan. kawalan.learner‟ itu sendiri. kebolehgunaan.

Pelbagai penyelidikan telah dibuat untuk membentuk dan menyusun strategi pembelajaran yang lebih berkesan terhadap murid. . Pembelajaran secara hafalan memerlukan daya ingatan yang kuat.pengalaman pembacaan murid akan lebih bermakna jika yang dibacanya merupakan sesuatu yang telah dikenali atau diketahui mereka. Oleh yang demikian. 2. kaedah pandang sebut amat bersesuaian untuk diaplikasikan dalam menjalankan intervensi ini. Kolaborasi Dalam memastikan intervensi yang dijalankan oleh pengkaji mampu memberikan keputusan yang positif.pihak tertentu perlu dilakukan agar fokus kajian ini berkualiti.Draf PT sem 7 2012 ( SITI KHALILAH BINTI ABDUL RAHMAN) menjalankan intervensi tersebut. Kolaborasi dengan pensyarah pembimbing harus dilakukan agar segala maklumat dalam pengumpulan data dan ujian diagnostik merupakan data yang sah. Pengkaji tidak perlu menganggu waktu guru lain untuk menjalankan intervensi seperti yang dirancang. tetapi ianya tidak dapat membentuk insan yang kritis dan kreatif malah ianya tidak sesuai di bagi murid bermasalah pembelajaran. kolaborasi dengan pihak. Perkara ini akan mengurangkan masalah displin murid tersebut.menurut Goodman. Kolaborasi dengan rakan pengkaji juga perlu untuk meminta bantuan merakamkan video serta membantu dalam membuat pemerhatian kepada subjek kajian.2 Tinjauan Litetatur berkaitan dengan Isu Kajian Pengenalan. Kerelevanan kepada pihak sekolah Fokus kajian ini akan membantu sekolah dalam meningkatkan prestasi muridmuridnya. 2.1 (teori/model/pendekatan/strategi berkaitan) Manakala.2. Kolaborasi dengan pihak sekolah akan banyak membantu pengkaji mengumpulkan data. 11 . Intervensi yang dijalankan akan membantu meningkatkan motivasi kendiri murid secara tidak langsung.murid.

1999). Peta minda membantu pelajar memahami bahawa konsep memperolehi makna yang mereka lalui dengan konsep lain ( Siti Janah.perubahan dalam pengetahuan sains pelajar dan kemahiran. Dengan kata lain.Draf PT sem 7 2012 ( SITI KHALILAH BINTI ABDUL RAHMAN) Teori Pembelajaran Ausebel.kemahiran penyelesaian masalah. peta minda sangat berguna untuk mengetahui persoalan tentang perubahan. Dua istilah yang sering digunakan dalam teori ini ialah pembelajaran hafalan berlaku apabila maklumat yang dipelajari tersimpan secara arbotari di dalam struktur kognitif individu.pelajar mempunyai pengetahuan tentang proses membina pengetahuan .konsep lain dalam makna.Novak cuba memberikan satu huraian atau gambaran tentang bagaimana pembelajaran mengambil tempat dalam diri seseorang pelajar itu.makna mereka (Novak . 12 . mengolah data dan pencapaian dalam ujian penyelesaian masalah yang sukar.1990) Bagi mencapai pembelajaran bermakna dengan berkesan. maklumat baru tidak mempunyai hubungan psikologikal dengan konsep. Salah satu caranya adalah membina peta minda. Ia juga membantu pemikiran kreatif dan inovatif dalam kalangan pelajar. Pada umumnya. Novak telah menenkankan akan pentingnya pelajar. Seterusnya bagaimana pelajar itu memproses maklumat baru dan bagaimana maklumat itu disimpan.

13 . Kajian ini dijalankan untuk menilai penerimaan serta kesediaan pelajar menggunakan peta minda. Penglibatan pelajar dalam proses pemetaan membolehkan mereka mendalami kefahaman mengenai apa yang dipelajari.2. Hasil ujian pra menunjukkan pencapaian awal pelajar kedua.konsep baru dihubungkan dengan konsep. sikap dan penggunaan peta konsep di kalangan guru – guru Sains di sekolah menengah Negeri Melaka berada di tahap yang tinggi.pelajar memilih secara menyeluruh bagaimana konsep.2 ( Kajian Lepas yang berkaitan) Kajian tentang penggunaan peta minda Mengikut Novak (1990). sikap dan penggunaan peta konsep sebagai alat pengajaran di kalangan guru berbeza pengalaman dan menentukan hubungan di antara pengetahuan dan sikap terhadap penggunaan peta konsep di kalangan guru.konsep terdahulu yang telah dipelajari. Kajian ini menggunakan rekabentuk kuasi eksperimen ujian pra dan ujian pasca dengan sampel kajian seramai 58 orang pelajar. walaubagaimanapun peningkatan pencapaian yang lebih diperhatikan berlaku pada kumpulan eksperimen (yang menggunakan peta minda) berbanding kumpulan kawalan (diajar kaedah konvensional). Melati 2008.dua kumpulan eksperimen dan kumpulan kawalan. peta minda merupakan teknik pedagogi untuk menolong pelajar.dua kumpulan adalah sama. Peta minda dapat membantu pelajar menyusun konsep dan perkaitan antara satu sama lain. Kajian oleh Aziziah (2000). Hasil kajian mendapati bahawa tahap pengetahuan . adalah bertujuan mengkaji keberkesanan penggunaan peta minda sebagai kaedah pengajaran dalam matapelajaran Sains Tingkatan 1. Seramai 136 orang guru Sains dari 20 buah sekolah telah diambil secara rawak. kajian dijalankan untuk menentukan tahap pengetahuan. Hal ini bermakna pengajaran dengan menggunakan peta minda adalah lebih berkesan dalam meningkatkan pencapaian pelajar dalam mata pelajaran Sains berbanding dengan kaedah biasa. Reka bentuk kajian adalah kuantitatif.Draf PT sem 7 2012 ( SITI KHALILAH BINTI ABDUL RAHMAN) 2.guru Sains di Melaka. Hasil ujian pasca menunjukkan peningkatan pencapaian bagi kedua. Kajian yang dijalankan berbentuk kajian tinjauan yang dilaksanakan melalui instrumen soal selidik.

Bilangan sampel kajian adalah seramai 60 orang pelajar tingkatan 4 sains tulen yang dipilih secara rawak berkelompok. Kesimpulannya.0). perbezaan min antara ujian pra dan ujian pasca bagi kumpulan Kaedah Inkuiri ialah sebanyak 16.53 iaitu 31. Fokus utama kajian ini adalah untuk melihat di antara dua kaedah ini yang dapat memberikan peningkatan yang lebih baik ke atas pencapaian pelajar.66 iaitu 4.87 iaitu 23. Kajian di atas disokong oleh kajian yang dijalankan oleh Siti Sara. terhadap pencapaian pelajar tingkatan 4 dalam topik Fotosintesis dengan perbandingan min sebanyak 4.05. Semua data dikumpul.4%. Keputusan analisis menunjukkan bahawa perbezaan min antara ujian pra dan ujian pasca bagi kumpulan Kaedah Peta Minda ialah sebanyak 11. dianalisis secara kuantitatif untuk mendapatkan median. Kajian ini menggunakan soalan ujian untuk mendapatkan data. Reka bentuk kajian adalah berbentuk kajian kuatitatif yang bersifat kajian ekperimen secara kuasi. Bilangan sampel adalah seramai 60 orang pelajar Tingkatan Empat Sains dari sebuah sekolah menengah di. 2010 yang bertujuan melihat sejauh mana kaedah pembelajaran mengunakan teknik peta minda bersaiz poket dapat meningkatkan kefahaman dan minat pelajar serta mengkaji sejauh mana keberkesanan kaedah peta minda dalam proses 14 .8%. Soalan ujian ini terdiri daripada 12 soalan objektif dan 2 soalan struktur.Kuala Lumpur. Kajian rintis dijalankan untuk menguji kebolehpercayaan ujian. mod dan min dan sisihan piawai bagi menjawab persoalan kajian Hasil kajian menunjukkan peta minda berkesan membantu pelajar dalam menguasai subtopik mitosis dan meiosis. Kajian yang dijalanakan oleh Fatihah 2007 bertujuan menyelidik keberkesanan penggunaan peta minda dalam menguasai subtopik Mitosis dan Meiosis bagi Subjek Biologi di kalangan pelajar Tingkatan Empat Sains. Kaedah Inkuiri telah memberikan kesan yang lebih baik.0” (SPSS 14.7%. Instrumen kajian yang digunakan ialah set soalan ujian pra dan ujian pasca Ujian-t juga digunakan untuk melihat samaada wujud ataupun tidak perbezaan signifikan antara pembolehubah-pembolehubah bagi kajian ini pada aras signifikan iaitu 0.Draf PT sem 7 2012 ( SITI KHALILAH BINTI ABDUL RAHMAN) Manakala kajian oleh Aimi Shazmani 2008 yang bertujuan untuk mengetahui perbandingan kesan dari penggunaan dua kaedah pengajaran iaitu Kaedah Peta Minda dan Kaedah Inkuiri terhadap pencapaian pelajar dalam mata pelajaran Sains Biologi Tingkatan 4 dalam topik Fotosintesis. Manakala. Data dianalisis dengan mengunakan perisian“Statistical Package For Social Science 14.

Kajian yang akan dijalankan ini adalah bersifat kuantitatif yang melibatkan ujian pra pada peringkat awal kajian (sebelum pengkaji memulakan aktiviti pembelajaran) dan diikuti oleh ujian pos (selepas aktiviti P&P yang dirancang telah dilaksanakan). hasil daripada penyelidikan tindakan yang dilakukan olen Nurzazaliza 2010. Di samping itu juga.fakta sains dalam tajuk yang dipelajari sekaligus membantu dalam menjawab soalan ujian yang dilakukan. Responden dalam kajian ini terdiri daripada 20 orang murid dari Tahun 4 Profesor. Beliau juga mencadangakn supaya teknik ini diaplikasikan bagi tajuk sains yang lain serta menumpukan kepada kemahiran yang betul bagi penggunaan peta minda dalam pengajaran serta pembelajaran seperti konsep peta minda yang sebenar 15 . Data dikumpulkan melalui ujian iaitu ujian pra dan ujian pos serta temubual. melihat sejauh mana penggunaan peta minda dapat membantu dalam meningkatkan keupayaan murid untuk mengingati fakta Sains bagi tajuk ”Living Things Undergo Life Processes”. Empat responden telah dipilih dalam temubual ini dan berdasarkan temubual tersebut keempatempat responden mengakui penggunaan teknik peta minda berjaya membantu mereka untuk mengingati fakta.Draf PT sem 7 2012 ( SITI KHALILAH BINTI ABDUL RAHMAN) pengajaran dan pembelajaran sains dalam meningkatkan pencapaian dan prestasi pelajar-pelajar Tingkatan 1 dalam tajuk ‘ Pelbagai sumber dan Bentuk Tenaga ‘. Keputusan ini telah disokong lagi dengan sokongan daripada data temubual yang dilakukan. Keputusan keseluruhan kajian menunjukkan bahawa penggunaan teknik peta minda adalah berkesan dalam membantu murid untuk meningkatkan keupayaan mengingati fakta Sains bagi tajuk ”Living Things Undergo Life Processes”. yang memperoleh markah sederhana dan rendah bagi mata pelajaran Sains dalam ujian bulanan. Melibatkan seramai 60 orang pelajar dari sebuah kelas dalam Tingkatan Satu di sebuah sekolah yang terdiri daripada pelajar-pelajar pada tahap pencapaian yang pelbagai dalam mata pelajaran Sains. Hasil analisis data mendapati responden menunjukkan peningkatan dalam ujian pos jika dibandingkan dengan ujian pra dengan seorang responden yang berjaya memperoleh markah penuh dalam ujian pos.

1996) 2. 1. bentuk peta minda yang digunakan adalah carta alir.konsep dan perkataan penghubung ( Abu Hassan.isi penting sebuah buku. Perkara ini perlu untuk kefahaman yang tepat dan jitu bagi tajuk kajian supaya tujuan penyelidikan dapat dicapai secara maksimum. Dalam konteks kajian ini. 16 . Peta Konsep Gambarrajah – gambarajah yang mengandungi konsep. Cetusan idea Tony Buzan : seorang pakar Minda agung sejagat” (Dilip Mukerjea.Draf PT sem 7 2012 ( SITI KHALILAH BINTI ABDUL RAHMAN) Istilah kajian Berikut dinyatakan beberapa istilah bagi perkataan atau rangkai kata bagi tajuk kajian penyelidikan ini. 1998) Konsep sains(maksud konsep sains) *kena bgtau peta minda dari persepktif kajian kita. Peta minda “ Peta minda adalah kunci utama untuk seseorang memantapkan daya ingatan yang rumit serta menguasai isi. ……….

Profil demografi subjek kajian diperincikan dalam bentuk jadual seperti dalam Jadual 2.kurangnya tiga bahagian. Lingkungan umur murid.1 Objektif Umum Meningkatkan daya ingatan murid „ slow.Draf PT sem 7 2012 ( SITI KHALILAH BINTI ABDUL RAHMAN) 3.0 Kumpulan sasaran Kandungan bagi tajuk ini menjelaskan secara terperinci profil murid yang terlibat dalam kajian 4. Keempat. Bagaimanakah penggunaan peta minda mampu meningkatkan daya ingatan murid „slow. Melalui objektif ini.3 Persoalan kajian Justeru itu. Mereka semua mempunyai masalah slow-learner. kajian ini bertujuan untuk menjawab soalan.2 Objektif khusus Melalui kaedah peta minda ini.learner‟ menggunakan kaedah peta minda terhadap konsep Sains. Murid boleh membina peta minda sendiri tanpa bantuan pengkaji sekurang.soalan berikut : 1.murid tersebut sekitar 11 tahun.1 Kumpulan sasaran Seramai empat orang murid yang terdiri daripada kelas Ixora telah dikenalpasti untuk dijadikan subjek kajian tentang penggunaan peta minda bagi meningkatkan daya ingatan murid dalam mata pelajaran Sains. 2. 2. Sejauh manakah bahan sokongan (peta minda) dapat membantu murid „ slow-learner‟ dalam mengingat konsep Sains.0 Objektif Kajian Bahagian ini menyatakan objektif umum dan objektif khusus kajian.empat orang murid lelaki yang terlibat dalam kajian ini. 17 .learner‟ terhadap konsep Sains. diharapkan pengkaji mampu untuk mencapai objektif yang ditetapkan. 3. Murid boleh mengisi maklumat pada rajah grafik dalam peta minda yang dirangka oleh pengkaji. 4. 3. 1. 3.

Jadual 2 Bil. Nama murid Jantina Umur Kategori tingkalh laku pasif semasa proses pengajaran dan pembelajaran. 1 Murid A :Lelaki *penyakit dia Berborak dengan rakan sebelah 2 Murid B Lelaki Melakukan kerja rumah bagi subjek lain 3 4 Murid C Murid D Lelaki Lelaki Melihat ke luar kelas Berangan. Selain daripada itu. pengkaji berusaha untuk membantu murid menginganti konsep penting dalam sains menggunakan peta minda secara menyeluruh. mereka juga tidak menumpukan perhatian terhadap pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas. Oleh yang demikian. subjek kajian tidak dapat mengingat isi pelajaran yang telah disampaikan oleh pengkaji.borak dengan rakan sebelah semasa pengkaji sedang menjalankan proses pengajaran dan pembelajaran.Draf PT sem 7 2012 ( SITI KHALILAH BINTI ABDUL RAHMAN) Masalah tingkah laku subjek kajian yang telah dikenalpasti di dalam kelas tersebut adalah suka berborak.angan 18 . Akibat daripada tingkah laku tersebut.

1.1 Jadual pelaksanaan Berikut adalah jadual pengumpulan data dan pelaksanaan tindakan yang akan dijalankan. 5.4 Perancanagan Pelaksanaan Tindakan 5.2 Tindakan 5. Data temubual.1 Kitaran Kajian 1 5. Bil Aktiviti 1 Febuari 2 3 4 1 Mac 2 3 4 1 2 April 3 4 Pengumpulan Data 1 2 3 4 Pemerhatian Temubual Ujian Pra Ujian Pos Perlaksanaan Tindakan 5 6 7 8 Perancangan Tindakan Tinjauan Refleksi 6 Jadual pengumpulan data dan pelaksanaan tindakan 7 Berikut adalah perancangan penuh proses kajian tindakan daripada mula penerimaan tugasan.3 Cara Menganalisis Data Analisis data kajian dibuat dengan cara tertentu berdasarkan jenis instrumen kajian yang telah digunakan.1 Jadual Pelaksanaan 5. Kawasan yang berlorek menunjukkan tempoh masa yang akan dijalankan pengumpulan data dan pelaksanaan tindakan.3 Pemerhatian 5.4.4.1 Perancangan 5.1.1.0 Tindakan yang dicadangkan 5. 19 .1.4 Refleksi 5.Draf PT sem 7 2012 ( SITI KHALILAH BINTI ABDUL RAHMAN) 5.2 Cara pengumpulan Data / Penganalisisan Data 5.

Draf PT sem 7 2012 ( SITI KHALILAH BINTI ABDUL RAHMAN) Perkara / Aspek tindakan Tarikh Taklimat kajian tindakan Jan 2012 Feb – Mei 2012 Praktikum Penyerahan kertas kerja cadangan 1 April 2012 Intership Ogos 2012 Ogos – Sept 2012 Penulisan laporan kajian tindakan Penyerahan penulisan kajian tindakan Sept 2012 Seminar Kajian Tindakan Oktober 2012 5.00 RM 164.00 RM 2. Kertas A4 Bahan Kuantiti 1 Rim 1 Set 1 Kos (1 Unit) RM 12 X 1 RM 150 X 1 RM 2 X 1 Dakwat Cetakan Komputer Gam Jumlah Keseluruhan 20 .00 RM 150.4.00 Bil 1. 3. 2.2 Kos kajian Kos Keseluruhan RM 12.

Monograf. J. Retrieved Ogos 30.sarjana pendidikan. Skudai : Universiti Teknologi Malaysia. Keberkesanan Penggunaan Peta Konsep Bagi Mengatasi Miskonsespi Dalam Biologi Tingkatan Empat. Pengajaran dan Pembelajaran Kimia KBSM. A. Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Sains Berkonsepkan Sekolah Bestari. Novak. “Brainfinity.D and Hanesien (1978).com.T Fosnot (Ed). Kajian Sains dan Teknologi Untuk Sekolah Bestari. In C.P. Novak . Ghani (2005). 2003 from http:// www. Constructivism : Theory . Grade-12 Student Misconception Relating Of Foundemental Chracteristics Of Atom and Molecules.M. Perpectives and Pratice. Universiti Kebangsaan Malaysia. Siti Janah Bt Abdullah. D. School Sciene Riview. Mei Chng dan Meng Seah. Consept Mapping : A Useful Tool For Science Education. (2000a). Selangor. Melati binti Ahmad. 29 (6).Draf PT sem 7 2012 ( SITI KHALILAH BINTI ABDUL RAHMAN) RUJUKAN Azizah Abdullah. Constructivism : A Psychological Theory of Learning. (1990). Pulau Pinang : Pusat SEAMEO. 2000. Abu Hassan Kassim (1998). Journal Of Research In Science Teaching. 27 (10) : 937-947 Ong Eng Tiek. Educational Psychology. Using Concept Map to Reveal Understanding : A Two Tier Analysis. C.K & Perston. Projek Penyelidikan Program Sarjana Falkuti Pendidikan . Grisstith. New York : Teachers College Press. D. Journal Of Research In Science Teaching. K. Bangi. Second Edition. (2000). 21 . Ausubel.J. Kajian terhadap pengetahuan. I. Serdang.R. Norihan Bt Abd. A Cognitive View.ukm bangi Mukerjea D. Singapore : CDIS.2008. (1994).sarjana muda pendidikan sains UPSI. Kinchin. (1992). (1996). PSP: Primary Science 6 Teaching Guide. (1999). 2nd Education New York Fosnot. “ Superbrain”.sg. Ijazah Sarjana Pendidikan UPM. 611-628. T (1996). Keberkesanan penggunaan peta minda dalam matapelajaran Sains di kalangan pelajar tingkatan satu.” “ Braindancing”. sikap dan penggunaan peta konsep di kalangan guru sains di Melaka.dilip @pacific. Kajian Keberkesanan Pengajaran Menggunakan Peta Konsep Bagi Subtopik ikatan ion dalam mata pelajaran kimia tingkatan 4.

Draf PT sem 7 2012 ( SITI KHALILAH BINTI ABDUL RAHMAN) Yoton bin As un (2002). Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Sains UPSI. Keberkesanan penggunaan peta minda dalam proses pembelajaran tajuk ekosistem dinamik bagi pelajar tingkatan 4 sains. Perak 22 . Tanjung Malim.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->