Bimbingan Dan Kaunseling •Konsep asas bimbingan, kaunseling dan psikoterapi •Matlamat bimbingan dan kaunseling •Prinsip dan

falsafah bimbingan dan kaunseling Kepentingan bimbingan dan kaunseling Pn Siti Aishah Mohamad/ JIP

Konsep asas bimbingan. Gladding (2003) menjelaskaan perbezaan ketara antara bimbingan dan kaunseling ialah bimbingan berfokus kepada membantu individu memilih apa yang paling mereka inginkan dan hargai. . Contohnya ialah seperti memilih gaya hidup yang diingini. kaunseling dan psikoterapi Bimbingan Bimbingan adalah satu proses membantu individu untuk membuat keputusan yang akan memberi kesan kepada kehidupan mereka.

Perjalar atau individu yang ingin mengikuti bimbingan perlu hadir secara sukarela. Fokus utama bimbingan ialah pencegahan masalah sementara ia masih boleh dikawal. Proses bimbingan perlu dilaksanakan secara kolaboratif di antara fasilitator/guru pembimbing dan para pelajar.sambungan Bimbingan merupakan sebahagian daripada proses menolong. Lazimnya bimbingan melibatkan perkara-perkara yang menentukan perkembangan seseorang itu. Ia melibatkan usaha memberi arahan secara teratur dan mengandungi maklumat sesuai bagi menentukan matlamat seseorang tercapai. .

walaupun kadangkadangkala ia melibatkan lebih daripada dua orang. Perhubungan ini biasanya bersifat bersemuka person-to-person. dan mempelajari bagaimana mencapai matlamat pilihan kendiri melalui pilihan yang bermakna dan bermaklumat setelah menyelesaikan masalah yang bersifat emosional dan interpersonal. Perhubungan ini dibentuk untuk membantu klien memahami dan dapat menyatakan pandangan mereka tentang ruang hidupnya.sambungan Kaunseling Burks dan Stefflre (1979) pula merujuk kaunseling sebagai satu perhubungan profesional antara seorang kaunselor terlatih dengan klien. .

Kaunseling dilaksanakan oleh kaunselor profesional untuk membantu perkembangan dan penyesuaian peribadi klien yang baik dan menyeluruh. . kaunseling adalah suatu proses interaksi dua hala yang membolehkan seseorang individu memahami diri dan situasinya. Kaunseling merupakan suatu proses perhubungan menolong yang sistematik berasaskan prinsip psikologi. Proses ini akan memberi celik akal kepada klien dalam menentukan pembentukan atau penjelasan matlamat dan nilai hidup sehingga dapat memastikan tidakan yang wajar untuk masa depan. Di samping itu.sambungan Kaunseling berasal daripada perkataan Bahasa Inggeris “Counseling”.

1996).peristiwa lepas lebih daripada peristiwa sekarang. psikoterapi dilihat sebagai melibatkan satu perhubungan yang lebih lama iaitu sebanyak (20-40 sesi) atau selama enam bulan hingga dua tahun. Psikoterapi juga berfokus kepada perubahan yang rekonstruktif jika dibandingkan dengan perhubungan yang lebih bersifat jangka masa pendek (8 hingga 12 sesi) dan jangka masa kurang daripada 6 bulan.peranan ahli terapi sebagai pakar. . Oleh itu. psikoterapi terutama sekali terapi yang bersifat analitikal menekankan bahawa i. isu yang bersifat dalaman dan peribadi. Ia banyak menangani “recovery of adequancy” (Casey. psikoterapi (atau terapi) berfokus kepada masalah serius yang dikaitkan dengan intrapsikik. Tambahan pula.sambungan Psikoterapi Secara tradisinya. b celik akal lebih daripada perubahan c.

. Kaunseling adalah lebih bersifat orientasi pertumbuhan lebih dari orientasi masalah. Psikoterapi Kaunseling membantu individu untuk melalui proses perkembangan dengan berjaya dan menemui kebahagian. Kaunseling. Kaunseling adalah satu proses yang bersifat fasilitatif dan promotional bertujuan menyuburkan kebolehan individu dan menggalakkan individu untuk bersifat tidak bergantung dan mermpunyai arah dalam kehidupan.Perbezaan Bimbingan.

. Ianya berorientasikan masalah dan klien menghadapi kesukaran masalah dan klien menghadapi kesukaran yang lari dari perkembangan psikologikal yang biasa. Psikoterapi wujud kerana amelioration psikopatologi. Psikoterapi memerlukan lebih daripada sumber-sumber individu untuk menyelesaikan kecelaruan neurotik. Masalah yang dihadapi adalah bersifat debilitaing dan menghalang kejayaan kehidupan. tujuan psikoterapi lebih bersifat khusus daripada objektif umum.sambungan Sementara itu.

.sambungan Tyler (1961) menjelaskan psikoterapi sebagai memberi fokus kepada perubahan personaliti sementara kaunseling memberi fokus membantu individu untuk menggunakan kekuatan yang ada untuk berdaya tindak menjadikan kehidupan lebih baik.

. psikoterapi ditawarkan dalam setting seperti hospital. kaunseling bersifat perkembangan manakala psikoterapi bersifat pemulihan Bimbingan dan kaunseling dibekalkan dalam pelbagai setting.sambungan Bimbingan bersifat pemberian maklumat.

Kaunseling boleh membantu Lina berkomunikasi dgn suaminya perasaannya tanpa mengeruhkan keadaan dan mencapai penyelesaian.Con: Ali suka lumba haram motosikal di jln raya. Cth:Lina rasa diabaikan suaminya.Kaunseling boleh membantunya mengubah tingkah laku yg bahaya ini spt menggalakkan minat Ali spy berlumba di litar lumba motosikal.Matlamat Bimbingan Dan Kaunseling Matlamat kaunseling Mengubah tingkah laku kpd kehidupan yg lebih produktif/memuaskan.Dia marah dan kecewa. Memulakan dan meneruskan hubungan positif. .

sambungan Mengurus kendiri dgn efektif apb dlm kesulitan Cth: Koh kehilangan ibunya.Cth:Devi tidak tahu bidang pengkhususan mana patut diambil di peringkat universiti.Kaunseling boleh membantu Koh menerima kehilangannya dan mengurus pembelajarannya. Ibu bapaya suruh masuk aliran sains yg dia tak minat.Pelajarannya tergugat. Bantu Klien Berkembang secara positif dan mencapai potensi/minat. Kaunseling boleh membantu Devi dgn mengenali diri dan minatnya. Kaunseling boleh bantu capai resolusi man dan ibu bapanya. Cth Man minat melukis. Membuat keputusan Rasional. .

Ini termasuklah hak individu membuat pilihan. Batasan ini ditetapkan oleh tujuan kaunseling yang dipengaruhi oleh nilai dan falsafah kaunselor. Seperti dalam semua perhubungan.Bukan semua jenis temu bual merupakan kaunseling. . Kaunselor menyediakan keadaan yang memudahkan perubahan klien. Keadaan yang memudahkan perubahan tingkah laku akan disediakan melalui temu bual. tetapi kaunseling selalunya melibatkan temu bual. terdapat batasan pada klien dalam kaunseling.Prinsip dan falsafah bimbingan dan kaunseling Prinsip Kaunseling berkaitan dengan mempengaruhi perubahan tingkah laku secara sukarela dengan kehendak hati klien sendiri.Klien ingin mengubah dan berusaha mendapatkan pertolongan kaunselor untuk mengubah tingkah lakunya. menjadi bebas dan berautonomi.

Apa yang dibincangkan di antara kaunselor dan klien mesti dirahsiakan. tetapi bukan semua aktiviti mendengar merupakan kaunseling. Aktiviti mendengar berlaku di dalam kaunseling. Kaunseling dijalankan dalam keadaan yang sulit dan bersendirian di antara kaunselor dan klien.sambungan Kaunselor memahamikliennya. . Klien mempunyai masalah psikologi dan kaunselor mahir bekerja dengan klien yang mempunyai masalah psikologi.

berkesan dan beretika dengan berteraskan sumber dalaman dan dan luaran bagi melahirkan kanak-kanak yang seimbang dalam aspek intelek. emosi da rohani serta beriman dan beramal soleh Sumber : Kementerian Pelajaran Malaysia .Falsafah Bimbingan Dan kaunseling Bahawasanya setiap kanak-kanak mempunyai potensi yang boleh digembelingkan secara optimum menerusi pengurusan menyeluruh perkhidmatan bimbingan dan kaunseling yang cekap. 2009 . jasmani.

Kepentingan Bimbingan Dan Kaunseling Memberi Maklumat Masalah klien selalunya berkaitan dengan kekurangan maklumat Mendapatkan gambaran (kefahaman) yang jelas berhubung dengan masalah daripada kaunselor Secara tidak langsung ini boleh menambah kemahiran klien dalam mengendalikan hidupnya Menggalakkan Celik Akal Membantu klien memahami lebih lanjut mengenai diri (menyelami diri dan persekitaran) .

ia juga dapat membantu untuk mengembangkan bakat klien Kaunselor membantu klien mengenal pasti kebolehan dan bakat supaya klien dapat mengambil tindakan yang sewajarnya Memberi Sokongan Klien memerlukan sokongan emosi yang tidak berbelah bagi.sambungan Membantu klien mengetahui dirinya adalah kunci kepada masalah yang dihadapinya Di samping itu. Penyelesaian Konflik . kemesraan dan pameran perasaan yang diharapkan dapat mengurangkan bebanan masalah.

sambungan Mengurangkan ketegangan dan permusuhan antara dua individu (pihak) Membantu mereka menerima perbezaan dan mencari jalan untuk mencapai penyelesaian yang menguntungkan Memperbaiki hubunan klien dengan masyarakat Ramai orang menghadapi masalah dalam perhubungan dengan individu-individu lain Masalah ini biasanya berkaitan dengan konsep kendiri sama ada konsep kendiri yang rendah atau sebaliknya. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful