Bimbingan Dan Kaunseling

Bimbingan Dan Kaunseling •Konsep asas bimbingan, kaunseling dan psikoterapi •Matlamat bimbingan dan kaunseling •Prinsip dan

falsafah bimbingan dan kaunseling Kepentingan bimbingan dan kaunseling Pn Siti Aishah Mohamad/ JIP

Konsep asas bimbingan. kaunseling dan psikoterapi Bimbingan Bimbingan adalah satu proses membantu individu untuk membuat keputusan yang akan memberi kesan kepada kehidupan mereka. . Contohnya ialah seperti memilih gaya hidup yang diingini. Gladding (2003) menjelaskaan perbezaan ketara antara bimbingan dan kaunseling ialah bimbingan berfokus kepada membantu individu memilih apa yang paling mereka inginkan dan hargai.

Fokus utama bimbingan ialah pencegahan masalah sementara ia masih boleh dikawal. Lazimnya bimbingan melibatkan perkara-perkara yang menentukan perkembangan seseorang itu. Perjalar atau individu yang ingin mengikuti bimbingan perlu hadir secara sukarela. Proses bimbingan perlu dilaksanakan secara kolaboratif di antara fasilitator/guru pembimbing dan para pelajar. .sambungan Bimbingan merupakan sebahagian daripada proses menolong. Ia melibatkan usaha memberi arahan secara teratur dan mengandungi maklumat sesuai bagi menentukan matlamat seseorang tercapai.

walaupun kadangkadangkala ia melibatkan lebih daripada dua orang.sambungan Kaunseling Burks dan Stefflre (1979) pula merujuk kaunseling sebagai satu perhubungan profesional antara seorang kaunselor terlatih dengan klien. Perhubungan ini biasanya bersifat bersemuka person-to-person. dan mempelajari bagaimana mencapai matlamat pilihan kendiri melalui pilihan yang bermakna dan bermaklumat setelah menyelesaikan masalah yang bersifat emosional dan interpersonal. . Perhubungan ini dibentuk untuk membantu klien memahami dan dapat menyatakan pandangan mereka tentang ruang hidupnya.

Kaunseling dilaksanakan oleh kaunselor profesional untuk membantu perkembangan dan penyesuaian peribadi klien yang baik dan menyeluruh. Di samping itu. kaunseling adalah suatu proses interaksi dua hala yang membolehkan seseorang individu memahami diri dan situasinya. . Proses ini akan memberi celik akal kepada klien dalam menentukan pembentukan atau penjelasan matlamat dan nilai hidup sehingga dapat memastikan tidakan yang wajar untuk masa depan.sambungan Kaunseling berasal daripada perkataan Bahasa Inggeris “Counseling”. Kaunseling merupakan suatu proses perhubungan menolong yang sistematik berasaskan prinsip psikologi.

1996). psikoterapi terutama sekali terapi yang bersifat analitikal menekankan bahawa i. psikoterapi (atau terapi) berfokus kepada masalah serius yang dikaitkan dengan intrapsikik. psikoterapi dilihat sebagai melibatkan satu perhubungan yang lebih lama iaitu sebanyak (20-40 sesi) atau selama enam bulan hingga dua tahun.peristiwa lepas lebih daripada peristiwa sekarang. Psikoterapi juga berfokus kepada perubahan yang rekonstruktif jika dibandingkan dengan perhubungan yang lebih bersifat jangka masa pendek (8 hingga 12 sesi) dan jangka masa kurang daripada 6 bulan.peranan ahli terapi sebagai pakar. isu yang bersifat dalaman dan peribadi. b celik akal lebih daripada perubahan c. Tambahan pula. Ia banyak menangani “recovery of adequancy” (Casey. Oleh itu.sambungan Psikoterapi Secara tradisinya. .

Psikoterapi Kaunseling membantu individu untuk melalui proses perkembangan dengan berjaya dan menemui kebahagian. Kaunseling. Kaunseling adalah satu proses yang bersifat fasilitatif dan promotional bertujuan menyuburkan kebolehan individu dan menggalakkan individu untuk bersifat tidak bergantung dan mermpunyai arah dalam kehidupan. Kaunseling adalah lebih bersifat orientasi pertumbuhan lebih dari orientasi masalah. .Perbezaan Bimbingan.

tujuan psikoterapi lebih bersifat khusus daripada objektif umum. Masalah yang dihadapi adalah bersifat debilitaing dan menghalang kejayaan kehidupan.sambungan Sementara itu. Psikoterapi wujud kerana amelioration psikopatologi. Psikoterapi memerlukan lebih daripada sumber-sumber individu untuk menyelesaikan kecelaruan neurotik. . Ianya berorientasikan masalah dan klien menghadapi kesukaran masalah dan klien menghadapi kesukaran yang lari dari perkembangan psikologikal yang biasa.

.sambungan Tyler (1961) menjelaskan psikoterapi sebagai memberi fokus kepada perubahan personaliti sementara kaunseling memberi fokus membantu individu untuk menggunakan kekuatan yang ada untuk berdaya tindak menjadikan kehidupan lebih baik.

sambungan Bimbingan bersifat pemberian maklumat. kaunseling bersifat perkembangan manakala psikoterapi bersifat pemulihan Bimbingan dan kaunseling dibekalkan dalam pelbagai setting. . psikoterapi ditawarkan dalam setting seperti hospital.

Kaunseling boleh membantu Lina berkomunikasi dgn suaminya perasaannya tanpa mengeruhkan keadaan dan mencapai penyelesaian.Matlamat Bimbingan Dan Kaunseling Matlamat kaunseling Mengubah tingkah laku kpd kehidupan yg lebih produktif/memuaskan.Dia marah dan kecewa. Cth:Lina rasa diabaikan suaminya. .Con: Ali suka lumba haram motosikal di jln raya.Kaunseling boleh membantunya mengubah tingkah laku yg bahaya ini spt menggalakkan minat Ali spy berlumba di litar lumba motosikal. Memulakan dan meneruskan hubungan positif.

Ibu bapaya suruh masuk aliran sains yg dia tak minat.sambungan Mengurus kendiri dgn efektif apb dlm kesulitan Cth: Koh kehilangan ibunya.Cth:Devi tidak tahu bidang pengkhususan mana patut diambil di peringkat universiti. . Cth Man minat melukis. Bantu Klien Berkembang secara positif dan mencapai potensi/minat.Pelajarannya tergugat. Kaunseling boleh bantu capai resolusi man dan ibu bapanya.Kaunseling boleh membantu Koh menerima kehilangannya dan mengurus pembelajarannya. Membuat keputusan Rasional. Kaunseling boleh membantu Devi dgn mengenali diri dan minatnya.

menjadi bebas dan berautonomi. Kaunselor menyediakan keadaan yang memudahkan perubahan klien.Prinsip dan falsafah bimbingan dan kaunseling Prinsip Kaunseling berkaitan dengan mempengaruhi perubahan tingkah laku secara sukarela dengan kehendak hati klien sendiri. Batasan ini ditetapkan oleh tujuan kaunseling yang dipengaruhi oleh nilai dan falsafah kaunselor. terdapat batasan pada klien dalam kaunseling. tetapi kaunseling selalunya melibatkan temu bual. Ini termasuklah hak individu membuat pilihan.Bukan semua jenis temu bual merupakan kaunseling.Klien ingin mengubah dan berusaha mendapatkan pertolongan kaunselor untuk mengubah tingkah lakunya. . Keadaan yang memudahkan perubahan tingkah laku akan disediakan melalui temu bual. Seperti dalam semua perhubungan.

. Apa yang dibincangkan di antara kaunselor dan klien mesti dirahsiakan. tetapi bukan semua aktiviti mendengar merupakan kaunseling. Aktiviti mendengar berlaku di dalam kaunseling. Klien mempunyai masalah psikologi dan kaunselor mahir bekerja dengan klien yang mempunyai masalah psikologi. Kaunseling dijalankan dalam keadaan yang sulit dan bersendirian di antara kaunselor dan klien.sambungan Kaunselor memahamikliennya.

jasmani. emosi da rohani serta beriman dan beramal soleh Sumber : Kementerian Pelajaran Malaysia . 2009 .Falsafah Bimbingan Dan kaunseling Bahawasanya setiap kanak-kanak mempunyai potensi yang boleh digembelingkan secara optimum menerusi pengurusan menyeluruh perkhidmatan bimbingan dan kaunseling yang cekap. berkesan dan beretika dengan berteraskan sumber dalaman dan dan luaran bagi melahirkan kanak-kanak yang seimbang dalam aspek intelek.

Kepentingan Bimbingan Dan Kaunseling Memberi Maklumat Masalah klien selalunya berkaitan dengan kekurangan maklumat Mendapatkan gambaran (kefahaman) yang jelas berhubung dengan masalah daripada kaunselor Secara tidak langsung ini boleh menambah kemahiran klien dalam mengendalikan hidupnya Menggalakkan Celik Akal Membantu klien memahami lebih lanjut mengenai diri (menyelami diri dan persekitaran) .

sambungan Membantu klien mengetahui dirinya adalah kunci kepada masalah yang dihadapinya Di samping itu. kemesraan dan pameran perasaan yang diharapkan dapat mengurangkan bebanan masalah. Penyelesaian Konflik . ia juga dapat membantu untuk mengembangkan bakat klien Kaunselor membantu klien mengenal pasti kebolehan dan bakat supaya klien dapat mengambil tindakan yang sewajarnya Memberi Sokongan Klien memerlukan sokongan emosi yang tidak berbelah bagi.

.sambungan Mengurangkan ketegangan dan permusuhan antara dua individu (pihak) Membantu mereka menerima perbezaan dan mencari jalan untuk mencapai penyelesaian yang menguntungkan Memperbaiki hubunan klien dengan masyarakat Ramai orang menghadapi masalah dalam perhubungan dengan individu-individu lain Masalah ini biasanya berkaitan dengan konsep kendiri sama ada konsep kendiri yang rendah atau sebaliknya.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful