LEMBARAN KERJA BAHASA MELAYU PROGRAM PEMULIHAN KHAS

BAHAGIAN PENDIDIKAN KHAS KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA 2012

Kata Alu-aluan Pengarah Bahagian Pendidikan Khas Dengan rasa syukur saya merakamkan syabas dan tahniah kepada Unit Pemulihan Khas, Bahagian Pendidikan Khas kerana buat julung kalinya berjaya menerbitkan Buku Panduan Pengajaran Dan Pembelajaran Bahasa Melayu , Program Pemulihan Khas ini. Program Pemulihan Khas yang disediakan bagi membantu murid-murid di

sekolah rendah yang menghadapi masalah khusus dalam menguasai kemahiran asas membaca, menulis dan mengira (3 M) memerlukan guru Pemulihan Khas yang komited, sabar dan berdaya maju bagi meningkatkan pencapaian murid pemulihan khas dalam pembelajaran. Selaku agen pelaksana, guru Pemulihan Khas perlu menggunakan

strategi-strategi tertentu bagi membolehkan murid-murid menguasai kemahirankemahiran yang telah dirancang mengikut tahap kebolehan dan keupayaan mereka. Justeru itu, bagi membolehkan murid cepat menguasai kemahiran yang diajar, kaedah dan aktiviti mengajar amat penting dan perlu dipelbagaikan agar pengajaran guru dapat menarik minat murid untuk menguasai kemahiran dengan lebih berkesan. Buku ini dihasilkan sebagai panduan dan cadangan kepada aktiviti pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah. Adalah diharapkan buku panduan ini akan mampu membantu guru, khususnya guru-guru pemulihan khas mengendalikan pengajaran dan pembelajaran secara lebih berkesan, selaras dan terarah. Di samping itu, saya juga berharap agar buku ini bukan sahaja dapat membantu guru-guru malah turut berguna kepada masyarakat umum khususnya ibu bapa. i Saya yakin bahawa dalam usaha menerbitkan buku panduan ini memerlukan komitmen, kesungguhan dan kesabaran yang amat tinggi. Oleh itu, saya ingin

mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan syabas kepada panel yang terlibat atas kejayaan menerbitkan buku panduan ini.

Semoga segala usaha dan pengorbanan kita bagi mencapai hasrat melonjakkan kecemerlangan sistem pendidikan negara yang merupakan salah satu agenda nasional yang perlu dikongsi dan dijayakan oleh semua pihak diberkati Tuhan. BONG MUK SHIN ii .

Ia mengandungi objektif pengajaran. Buku ini juga boleh digunapakai oleh guru-guru Bahasa Melayu dan Prasekolah dalam usaha menangani masalah membaca dan menulis di kalangan murid-murid. Objektif pengajaran dinyatakan secara eksplisit agar dapat memudahkan guru-guru melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran mereka. cadangan aktiviti berdasarkan kemahiran-kemahiran tersebut. Buku ini mengandungi 32 kemahiran asas Bahasa Melayu Program Pemulihan Khas dan ditambah satu lagi kemahiran Prabacaan dan Pratulisan. Semoga masalah pembelajaran Bahasa Melayu di kalangan murid dapat dikesan dan ditangani seawal mungkin selaras dengan hasrat kerajaan untuk melahirkan modal insan yang cemerlang. diharapkan dapat memberi manfaat kepada guru-guru yang terlibat. Guru-guru boleh menambah atau mengubah aktiviti berdasarkan keperluan dan kreativiti mereka.PENDAHULUAN Buku Panduan Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu Pemulihan Khas dihasilkan untuk membantu guru-guru pemulihan khas merancang serta melaksanakan aktiviti pengajaran dan pembelajaran dengan lebih efisyen. iii . Buku Panduan Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu Pemulihan Khas ini.

8. 12 13.12 13 . 7. 2. 5 6. 14.17 18 .Perkataan KVK + KV Perkataan KVK + KVK Perkataan KV + KV + KVK Perkataan KVK +KV+KVK Perkataan KVKK Sukukata KVKK i . 10. 17. 11.ISI KANDUNGAN BIL PERKARA HALAMAN Kata Alu-aluan Pendahuluan Prabacaan dan Pratulisan 1. 16.Perkataan KV + KV Perkataan V + KV Perkataan KV + KV + KV Perkataan KVK Suku kata KVK Perkataan V + KVK Perkataan KV + KVK .ii iii 1-5 6 .71 .22 23 -27 28 -32 33 -34 35 -37 38 -40 41 -43 44 -46 47 -51 52 -55 56 -59 60 -62 63 -65 66 -68 69 . 4. Huruf-huruf Vokal Huruf-huruf kecil Huruf-huruf besar Suku kata KV . 3. 9. 15.

88 89 .95 96 .75 76 . 24.18.100 101 .116 117 . Perkataan KV + KVKK Perkataan V + KVKK Perkataan KVK + KVKK Perkataan KVKK + KV Perkataan KVKK + KVK Perkataan KVKK + KVKK Perkataan KV + KV + KVKK Perkataan KV + KVK + KVKK Perkataan KVK + KV + KVKK Perkataan KVKK + KV + KVK Perkataan KV + KVKK + KVK Perkataan yang melibatkan diftong dan vokal berganding Perkataan yang melibatkan huruf konsonan bergabung (digraf) Membaca dan membina ayat mudah Bacaan dan pemahaman 72 . 32. 23.77 78 . 104 . 26.92 93 94 . . 28. 25. 29.105 106 .122 31. 20.83 84 .80 81 . 27. 22.103 30. 19.86 87 . 21.97 98 .

: Tandakan ( √ ) pada objek yang kecil. Contoh : Lembaran Kerja Bahasa Melayu Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia 11 . Tarikh : …………………. LEMBARAN KERJA 1 Kemahiran Arahan : Prabacaan dan Pratulisan.Nama : ………………………………………………… Hari : ………………………... Tahun : ……………………………………...

: Sambungkan titik-titik di bawah. LEMBARAN KERJA 2 Kemahiran Arahan : Prabacaan dan Pratulisan..Nama : ………………………………………………… Hari : ……………………….. Contoh: Lembaran Kerja Bahasa Melayu Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia 2 . Tahun : ……………………………………. Tarikh : …………………...

: Bulatkan gambar yang berlainan kedudukan..Nama : ………………………………………………… Hari : ………………………. Tahun : …………………………………….. LEMBARAN KERJA 3 Kemahiran Arahan : Prabacaan dan Pratulisan.. Contoh: Lembaran Kerja Bahasa Melayu Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia 3 .. Tarikh : ………………….

hijau g .merah b ..merah jambu d . Tarikh : ………………….oren h .Nama : ………………………………………………… Hari : ……………………….ungu f .hitam Lembaran Kerja Bahasa Melayu Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia 4 .kuning c .. LEMBARAN KERJA 4 Kemahiran Arahan : Prabacaan dan Pratulisan. : Warnakan gambar di bawah mengikut warna yang telah ditetapkan. Tahun : ……………………………………. a .biru e ...

. Cari : nombor 2.. Tahun : ……………………………………. LEMBARAN KERJA 5 Kemahiran Arahan : Prabacaan dan Pratulisan.. jam. pensel. : Warnakan benda yang disenaraikan di bawah.. ais krim. Tarikh : …………………. pisau. daun Lembaran Kerja Bahasa Melayu Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia 5 .Nama : ………………………………………………… Hari : ……………………….

.. Tahun : ……………………………………. Contoh: a o e u i o e i a u 6 Lembaran Kerja Bahasa Melayu Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia ...Nama : ………………………………………………… Hari : ………………………. Tarikh : …………………. LEMBARAN KERJA 6 Kemahiran 1 Arahan : Huruf-huruf vokal. : Suaikan huruf yang sama.

..Nama : ………………………………………………… Hari : ………………………...huruf vokal. a i o u e Lembaran Kerja Bahasa Melayu Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia 7 . LEMBARAN KERJA 7 Kemahiran 1 Arahan Contoh: : Huruf. Tarikh : …………………. : Suaikan huruf vokal dengan gambar. Tahun : …………………………………….

Tahun : ……………………………………... LEMBARAN KERJA 8 Kemahiran 1 Arahan Contoh : : Huruf.huruf vokal. Tarikh : ………………….Nama : ………………………………………………… Hari : ………………………. a e i o u Lembaran Kerja Bahasa Melayu Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia 8 .. : Suaikan huruf dengan gambar..

a e i o u a e i o u a e i o u a e i o u a e i o u a e i o u a e i o u a e i o u 9 Lembaran Kerja Bahasa Melayu Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia . Tarikh : …………………. Tahun : ……………………………………..Nama : ………………………………………………… Hari : ………………………. : Bulatkan huruf yang sesuai dengan gambar.. LEMBARAN KERJA 9 Kemahiran 1 Arahan Contoh : : Huruf.huruf vokal...

: Warnakan huruf yang sesuai dengan gambar. Tarikh : …………………. LEMBARAN KERJA 10 Kemahiran 1 Arahan : Huruf .... Tahun : …………………………………….Nama : ………………………………………………… Hari : ………………………. Contoh : a e i o u a e i o u a e i o u a e i o u a e i o u a e i o u a e i o u a e i o u 10 Lembaran Kerja Bahasa Melayu Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia .huruf vokal..

: Tuliskan huruf yang sesuai berdasarkan gambar.Nama : ………………………………………………… Hari : ………………………..huruf vokal.. Tahun : ……………………………………. i Lembaran Kerja Bahasa Melayu Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia 11 . Tarikh : ………………….. LEMBARAN KERJA 11 Kemahiran 1 Arahan Contoh : : Huruf ..

LEMBARAN KERJA 12 Kemahiran 1 Arahan Contoh: : Huruf ...Nama : ………………………………………………… Hari : ………………………. Tahun : ……………………………………... : Tuliskan huruf awal bagi perkataan di bawah. ayah ___tik ___dang ___lar ___pal ___yam ___tak ___bi ___mak ___bor ___kan ___lat ___nam ___wan ___ren 12 Lembaran Kerja Bahasa Melayu Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia .huruf vokal. Tarikh : ………………….

Tahun : …………………………………….. Tarikh : ………………….. LEMBARAN KERJA 13 Kemahiran 2 Arahan Contoh: : Huruf kecil a .z. a b c d e f a a a a g Lembaran Kerja Bahasa Melayu Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia 13 ..Nama : ………………………………………………… Hari : ……………………….. : Tuliskan huruf-huruf di bawah.

LEMBARAN KERJA 14 Kemahiran 2 Arahan : Huruf kecil a .. : Suaikan huruf dengan gambar. Tarikh : …………………... Contoh: c e d a b Lembaran Kerja Bahasa Melayu Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia 14 .z. Tahun : ……………………………………..Nama : ………………………………………………… Hari : ……………………….

Nama : ………………………………………………… Hari : ………………………..z. b f c a d e Lembaran Kerja Bahasa Melayu Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia a e d b f c 15 . : Suaikan huruf yang sama.. LEMBARAN KERJA 15 Kemahiran 2 Arahan Contoh: : Huruf kecil a .. Tahun : ……………………………………. Tarikh : …………………..

z.. b Lembaran Kerja Bahasa Melayu Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia 16 . LEMBARAN KERJA 16 Kemahiran 2 Arahan Contoh: : Huruf kecil a .. : Tulis huruf awal berpandukan gambar. Tarikh : ………………….. Tahun : …………………………………….Nama : ………………………………………………… Hari : ………………………..

. Tarikh : …………………..z. Lembaran Kerja Bahasa Melayu Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia 17 . Tahun : …………………………………….. LEMBARAN KERJA 17 Kemahiran 2 Arahan : Huruf kecil a . : Tampalkan kertas warna pada huruf di bawah.Nama : ………………………………………………… Hari : ………………………..

Nama : ………………………………………………… Hari : ……………………….. Tarikh : …………………. Tahun : ……………………………………. : Tuliskan huruf-huruf di bawah.. LEMBARAN KERJA 18 Kemahiran 3 Arahan : Huruf besar A . Contoh: A B C D E F G A A A A Lembaran Kerja Bahasa Melayu Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia 18 ...Z.

Contoh: B F C A D E Lembaran Kerja Bahasa Melayu Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia A E D B F C 19 .... Tahun : ……………………………………. Tarikh : …………………. LEMBARAN KERJA 19 Kemahiran 3 Arahan : Huruf besar A . : Suaikan huruf yang sama.Z..Nama : ………………………………………………… Hari : ……………………….

Nama : ………………………………………………… Hari : ………………………... Tahun : …………………………………….. : Tulis huruf awal berpandukan gambar.. b Lembaran Kerja Bahasa Melayu Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia 20 . Tarikh : …………………. LEMBARAN KERJA 20 Kemahiran 3 Arahan Contoh: : Huruf besar A – Z.

. : Suaikan huruf dengan gambar dan tulis semula huruf tersebut. LEMBARAN KERJA 21 Kemahiran 3 Arahan : Huruf besar A .. Contoh: C E F A A B D Lembaran Kerja Bahasa Melayu Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia 21 .Z.. Tarikh : …………………. Tahun : ……………………………………..Nama : ………………………………………………… Hari : ……………………….

Tahun : ……………………………………. Tarikh : …………………. Lembaran Kerja Bahasa Melayu Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia 22 . LEMBARAN KERJA 22 Kemahiran 3 Arahan : Huruf besar A– Z...Nama : ………………………………………………… Hari : ………………………. : Tampalkan kertas warna pada huruf A di bawah...

. Tahun : ……………………………………..Nama : ………………………………………………… Hari : ………………………. : Salin semula suku kata di bawah. LEMBARAN KERJA 23 Kemahiran 4 Arahan : Suku kata KV. Tarikh : …………………... Contoh : ba ba fa ca da ha ga ja ka la ma na pa Lembaran Kerja Bahasa Melayu Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia 23 .

LEMBARAN KERJA 24 Kemahiran 4 Arahan Contoh : : Suku kata KV.Nama : ………………………………………………… Hari : ………………………. Tarikh : …………………. : Salin semula suku kata di bawah... be be fe ce de he ge je ke le me ne pe Lembaran Kerja Bahasa Melayu Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia 24 .. Tahun : ……………………………………..

. Tarikh : ………………….. bi bi fi ci di hi gi ji ki li mi ni pi Lembaran Kerja Bahasa Melayu Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia 25 . LEMBARAN KERJA 25 Kemahiran 4 Arahan Contoh : : Suku kata KV.Nama : ………………………………………………… Hari : ………………………. : Salin semula suku kata di bawah.. Tahun : ……………………………………..

Contoh : bo bo fo co do ho go jo ko lo mo no po Lembaran Kerja Bahasa Melayu Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia 26 .Nama : ………………………………………………… Hari : ……………………….. : Salin semula suku kata di bawah.. Tahun : …………………………………….. LEMBARAN KERJA 26 Kemahiran 4 Arahan : Suku kata KV. Tarikh : …………………..

Tahun : ……………………………………. bu bu fu cu du hu gu ju ku lu mu nu pu Lembaran Kerja Bahasa Melayu Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia 27 . Tarikh : ………………….. LEMBARAN KERJA 27 Kemahiran 4 Arahan Contoh : : Suku kata KV : Salin semula suku kata di bawah...Nama : ………………………………………………… Hari : ………………………..

. : Salin semula perkataan di bawah dengan betul..Nama : ………………………………………………… Hari : ………………………. Tahun : ……………………………………. LEMBARAN KERJA 28 Kemahiran 5 Arahan : Perkataan KV + KV. Tarikh : …………………. Contoh : beca cili kera rusa tebu mata nasi beca beca beca beca Lembaran Kerja Bahasa Melayu Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia 28 ...

Tahun : …………………………………….. me ja Lembaran Kerja Bahasa Melayu Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia 29 . LEMBARAN KERJA 29 Kemahiran 5 Arahan Contoh : : Perkataan KV + KV : Tuliskan perkataan mengikut suku kata yang betul..Nama : ………………………………………………… Hari : ………………………. Tarikh : …………………...

LEMBARAN KERJA 30 Kemahiran 5 Arahan Contoh : : Perkataan KV + KV..Nama : ………………………………………………… Hari : ………………………. : Tuliskan perkataan mengikut suku kata yang betul. ta li Lembaran Kerja Bahasa Melayu Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia 30 .... Tahun : ……………………………………. Tarikh : ………………….

.Nama : ………………………………………………… Hari : ………………………. LEMBARAN KERJA 31 Kemahiran 5 Arahan Contoh : : Perkataan KV + KV : Tulis huruf yang tertinggal bagi perkataan di bawah.. Tarikh : ………………….. k u k u l d p k s w kuku j r r g c l c k b k l m r t m t t k l b t l s d Lembaran Kerja Bahasa Melayu Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia 31 .. Tahun : …………………………………….

Tarikh : …………………. LEMBARAN KERJA 32 Kemahiran 5 Arahan : Perkataan KV + KV : Susun huruf di bawah menjadi perkataan berpandukan gambar.Nama : ………………………………………………… Hari : ……………………….. Tahun : …………………………………….. Contoh : uabl labu iaws rlio ckiu oipt tmaa uajb mlai Lembaran Kerja Bahasa Melayu Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia 32 ...

. Contoh: u l u u __ __ a __ __ a __ __ Lembaran Kerja Bahasa Melayu Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia 33 .. Tahun : ……………………………………. Tarikh : …………………..Nama : ………………………………………………… Hari : ………………………. LEMBARAN KERJA 33 Kemahiran 5 Arahan : Perkataan V + KV : Tulis suku kata yang tertinggal berdasarkan gambar..

.Nama : ………………………………………………… Hari : ………………………. Tarikh : …………………. LEMBARAN KERJA 34 Kemahiran 6 Arahan : Menulis perkataan V + KV : Tuliskan perkataan berdasarkan gambar di bawah. Contoh: isi Lembaran Kerja Bahasa Melayu Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia 34 ... Tahun : ……………………………………..

. Tahun : ……………………………………. : Suaikan perkataan dengan gambar. Tarikh : ………………….. Contoh: petani petola kemeja sepatu kelapa pelita kereta semalu kerusi keladi Lembaran Kerja Bahasa Melayu Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia 35 . LEMBARAN KERJA 35 Kemahiran 7 Arahan : Perkataan KV + KV + KV...Nama : ………………………………………………… Hari : ……………………….

: Lengkapkan perkataan di bawah berdasarkan gambar. Tahun : …………………………………….Nama : ………………………………………………… Hari : ……………………….. ke la keladi di ke re ke la se pa to ma ke ru be ru wa ni ke me Lembaran Kerja Bahasa Melayu Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia 36 . Tarikh : ………………….... LEMBARAN KERJA 36 Kemahiran 7 Arahan Contoh: : Perkataan KV + KV + KV.

Nama : ………………………………………………… Hari : ………………………..

Tahun : …………………………………….. Tarikh : …………………...

LEMBARAN KERJA 37 Kemahiran 7 Arahan : Perkataan KV + KV + KV. : Susun huruf di bawah supaya menjadi perkataan berdasarkan gambar.

Contoh:

kldeai keladi

trkeea

plkeaa

mjkeea

sptuae

tmtaoo

riepig

skreui

ptloae

ltpeia

ntpiae

lmseua

Lembaran Kerja Bahasa Melayu Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia

37

Nama : ………………………………………………… Hari : ………………………..

Tahun : …………………………………….. Tarikh : …………………...

LEMBARAN KERJA 38 Kemahiran 8 Arahan Contoh: : Perkataan KVK. : Baca dan warnakan perkataan berdasarkan gambar.

pen tin din sup das sos tat cat kat kot kol kok pin pen pun bag beg bas
Lembaran Kerja Bahasa Melayu Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia

jam jem jag pil bil rim jag jet jut kek ket kel rak cak tak vin van ven
38

Nama : ………………………………………………… Hari : ………………………..

Tahun : …………………………………….. Tarikh : …………………...

LEMBARAN KERJA 39 Kemahiran 8 Arahan : Perkataan KVK. : Isikan tempat kosong dengan huruf yang betul.

Contoh:

b

m

p

n

r

s

k

k

t

n

j

m

b

g

j

t

s

s

b

t

p

m

n

t

Lembaran Kerja Bahasa Melayu Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia

39

.. Tahun : ……………………………………. : Tulis perkataan berdasarkan gambar. LEMBARAN KERJA 40 Kemahiran 8 Arahan : Perkataan KVK. Tarikh : …………………..Nama : ………………………………………………… Hari : ………………………. Contoh: bom Lembaran Kerja Bahasa Melayu Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia 40 ..

Tarikh : ………………….. LEMBARAN KERJA 41 Kemahiran 9 Arahan : Suku kata KVK.. Tahun : ……………………………………. Contoh: bal bal bon cen din run san jen kin lon pun kan len Lembaran Kerja Bahasa Melayu Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia 41 ... : Salin semula suku kata di bawah.Nama : ………………………………………………… Hari : ……………………….

Tahun : ……………………………………. Tarikh : ………………….... ban din cen kin din san kin ban len cen san len Lembaran Kerja Bahasa Melayu Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia 42 .Nama : ………………………………………………… Hari : ………………………. : Pandankan suku kata yang sama. LEMBARAN KERJA 42 Kemahiran 9 Arahan Contoh : : Suku kata KVK..

.Nama : ………………………………………………… Hari : ………………………. LEMBARAN KERJA 43 Kemahiran 9 Arahan : Suku kata KVK. Tahun : ……………………………………. Contoh : lan lan san cin pon run len Gunting suku kata di bawah.. : Gunting dan tampalkan suku kata yang sama... san run len pon cin lan 43 Lembaran Kerja Bahasa Melayu Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia . Tarikh : ………………….

.. Contoh: ular obor ayam enam epal itik ulat ikan otak oren Lembaran Kerja Bahasa Melayu Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia 44 . Tarikh : …………………. : Padankan perkataan dengan gambar...Nama : ………………………………………………… Hari : ………………………. Tahun : ……………………………………. LEMBARAN KERJA 44 Kemahiran 10 Arahan : Perkataan V + KVK.

. Tarikh : ………………….. : Tulis perkataan berdasarkan gambar. itik epal Contoh: ular oren ikan ayam ikan _______________ _______________ _______________ _______________ ______________ Lembaran Kerja Bahasa Melayu Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia 45 .Nama : ………………………………………………… Hari : ………………………. LEMBARAN KERJA 45 Kemahiran 10 Arahan : Perkataan V + KVK.. Tahun : ……………………………………..

Tahun : …………………………………….. : Tulis perkataan berpandukan gambar di bawah. Contoh: ular ___________ ___________ ____________ ___________ __________ ___________ ___________ ___________ ____________ ___________ ___________ Lembaran Kerja Bahasa Melayu Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia 46 ... LEMBARAN KERJA 46 Kemahiran 10 Arahan : Perkataan V + KVK.Nama : ………………………………………………… Hari : ……………………….. Tarikh : ………………….

Nama : ………………………………………………… Hari : ………………………. Tarikh : ………………….. Tahun : ……………………………………... Contoh: lam nis ma kan rah malam pas tab ki lat cap Lembaran Kerja Bahasa Melayu Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia 47 . LEMBARAN KERJA 47 Kemahiran 11 Arahan : Perkataan KV + KVK : Cantumkan suku kata di bawah menjadi perkataan..

. be li pa ga na ba si ru Lembaran Kerja Bahasa Melayu Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia jah lin lon gar kat nas mah kul 48 . Tarikh : ………………….. Tahun : ……………………………………..Nama : ………………………………………………… Hari : ……………………….. LEMBARAN KERJA 48 Kemahiran 11 Arahan Contoh: : Perkataan KV + KVK : Suaikan suku kata di bawah.

... LEMBARAN KERJA 49 Kemahiran 11 Arahan : Perkataan KV + KVK.. : Tulis suku kata awal berpandukan gambar. Tahun : ……………………………………. Tarikh : ………………….Nama : ………………………………………………… Hari : ………………………. Contoh: ba dak tol wan sut tik tam las pak Lembaran Kerja Bahasa Melayu Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia 49 .

. Tarikh : ………………….. Tahun : ……………………………………. Contoh: k a t i l p a b k p t Lembaran Kerja Bahasa Melayu Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia 50 .. : Isikan petak kosong dengan huruf yang betul berdasarkan gambar. LEMBARAN KERJA 50 Kemahiran 11 Arahan : Perkataan KV + KVK.Nama : ………………………………………………… Hari : ………………………..

: Susun huruf-huruf di bawah menjadi perkataan yang betul.. Tahun : ……………………………………. LEMBARAN KERJA 51 Kemahiran 11 Arahan : Perkataan KV + KVK.. Tarikh : …………………. Contoh: syrau sayur nsbua pskia eeckr rskie knnee aaktk aktus Lembaran Kerja Bahasa Melayu Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia 51 ..Nama : ………………………………………………… Hari : ………………………..

Tarikh : …………………. Contoh: lembu kunci baldi garpu lampu pintu jambu bendi Lembaran Kerja Bahasa Melayu Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia 52 .. Tahun : …………………………………….Nama : ………………………………………………… Hari : ……………………….. : Suaikan perkataan dengan gambar di bawah.. LEMBARAN KERJA 52 Kemahiran 12 Arahan : Perkataan KVK + KV..

Contoh: bal da cik tu jam di pin pan bu ci kun gu lam lem pu bu Lembaran Kerja Bahasa Melayu Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia 53 . LEMBARAN KERJA 53 Kemahiran 12 Arahan : Perkataan KVK + KV.Nama : ………………………………………………… Hari : ………………………. : Suaikan suku kata di bawah berpandukan gambar... Tarikh : …………………... Tahun : …………………………………….

Tahun : ……………………………………... LEMBARAN KERJA 54 Kemahiran 12 Arahan : Perkataan KVK + KV. Tarikh : …………………..Nama : ………………………………………………… Hari : ……………………….. Contoh: bal di di pu tu bu ci gu bu Lembaran Kerja Bahasa Melayu Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia 54 . : Tulis suku kata awalan bagi perkataan di bawah.

Nama : ………………………………………………… Hari : ………………………. LEMBARAN KERJA 55 Kemahiran 12 Arahan : Perkataan KVK + KV.... : Tulis perkataan berpandukan gambar di bawah. Tarikh : ………………….. Tahun : ……………………………………. Contoh: bendi Lembaran Kerja Bahasa Melayu Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia 55 .

Nama : ………………………………………………… Hari : ………………………. Contoh: pan sam pin pul but pul pah tum buh pat ram tan man but duk cis sampan Lembaran Kerja Bahasa Melayu Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia 56 . Tahun : ……………………………………... LEMBARAN KERJA 56 Kemahiran 13 Arahan : Perkataan KVK + KVK.. Tarikh : …………………. : Sambung suku kata di bawah supaya menjadi perkataan yang betul..

Tahun : ……………………………………. LEMBARAN KERJA 57 Kemahiran 13 Arahan Contoh: : Perkataan KVK + KVK : Tulis suku kata akhir bagi perkataan di bawah...Nama : ………………………………………………… Hari : ………………………. Tarikh : …………………... cok lat ram cer coklat rum sam tan tom sam dok Lembaran Kerja Bahasa Melayu Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia 57 .

..Nama : ………………………………………………… Hari : ………………………. Tahun : ……………………………………. LEMBARAN KERJA 58 Kemahiran 13 Arahan Contoh: : Perkataan KVK + KVK. : Tulis suku kata awal bagi perkataan di bawah.. ram but bor jid rambut duk cis lat min cin tor Lembaran Kerja Bahasa Melayu Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia 58 .. Tarikh : ………………….

Tarikh : ………………….. Contoh: ram but Lembaran Kerja Bahasa Melayu Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia 59 ...Nama : ………………………………………………… Hari : ………………………. LEMBARAN KERJA 59 Kemahiran 13 Arahan : Perkataan KVK + KVK. : Tulis suku kata berdasarkan gambar di bawah. Tahun : ……………………………………..

Tahun : ……………………………………. LEMBARAN KERJA 60 Kemahiran 14 Arahan : Perkataan KV + KV + KVK.... Tarikh : ………………….Nama : ………………………………………………… Hari : ………………………. : Suaikan perkataan dengan gambar yang betul Contoh: piramid telefon pulasan ketupat zirafah tetikus kelawar basikal Lembaran Kerja Bahasa Melayu Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia 60 ..

Nama : ………………………………………………… Hari : ……………………….... ba si kal te te basikal zi ke ke ke pu pi Lembaran Kerja Bahasa Melayu Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia 61 . Tarikh : ………………….. LEMBARAN KERJA 61 Kemahiran 14 Arahan Contoh: : Perkataan KV + KV + KVK : Lengkapkan suku kata dan tulis perkataan berpandukan gambar. Tahun : …………………………………….

Tahun : …………………………………….. LEMBARAN KERJA 62 Kemahiran 14 Arahan : Perkataan KV + KV + KVK : Isikan tempat kosong dengan perkataan yang diberi.. ketuhar basikal pulasan keledek ketupat piramid telefon zirafah tetikus Contoh: ketuhar Lembaran Kerja Bahasa Melayu Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia 62 ...Nama : ………………………………………………… Hari : ………………………. Tarikh : ………………….

Contoh: komputer jambatan tempayan pembaris cendawan cempedak Lembaran Kerja Bahasa Melayu Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia 63 ... : Padankan perkataan dengan gambar. Tahun : ……………………………………. LEMBARAN KERJA 63 Kemahiran 15 Arahan : Perkataan KVK + KV + KVK..Nama : ………………………………………………… Hari : ………………………. Tarikh : …………………..

Nama : ………………………………………………… Hari : ………………………. Tarikh : …………………. LEMBARAN KERJA 64 Kemahiran 15 Arahan : Perkataan KVK + KV + KVK. : Tuliskan perkataan berpandukan gambar. Tahun : …………………………………….... cendawan tempayan komputer pembaris jambatan cempedak Contoh: cempedak Lembaran Kerja Bahasa Melayu Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia 64 ..

: Lengkapkan suku kata dan tuliskan perkataan berpandukan gambar di bawah..Nama : ………………………………………………… Hari : ………………………. Tahun : ……………………………………... LEMBARAN KERJA 65 Kemahiran 15 Arahan : Perkataan KVK + KV + KVK.. Tarikh : …………………. Contoh: cem pe dak cempedak Lembaran Kerja Bahasa Melayu Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia 65 .

.. Tahun : ……………………………………. : Padankan perkataan yang sama.. Contoh: bank jong tong zink gong wang jong bank zink gong wang Lembaran Kerja Bahasa Melayu Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia tong 66 .Nama : ………………………………………………… Hari : ………………………. Tarikh : …………………. LEMBARAN KERJA 66 Kemahiran 16 Arahan : Perkataan KVKK..

Contoh: wang wang jong gong tong bank zink Gunting suku kata di bawah wang jong gong tong zink bank 67 Lembaran Kerja Bahasa Melayu Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia . Tarikh : ………………….. : Gunting dan tampalkan perkataan yang sama.Nama : ………………………………………………… Hari : ………………………. Tahun : …………………………………….. LEMBARAN KERJA 67 Kemahiran 16 Arahan : Perkataan KVKK...

... Tahun : ……………………………………. : Salin semula perkataan di bawah.Nama : ………………………………………………… Hari : ………………………. LEMBARAN KERJA 68 Kemahiran 16 Arahan : Perkataan KVKK. Contoh: bank bank jong tong zink gong wang Lembaran Kerja Bahasa Melayu Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia 68 . Tarikh : …………………..

Tahun : ……………………………………. bang ding ceng king ding sang king bang tong ceng sang tong Lembaran Kerja Bahasa Melayu Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia 69 . Tarikh : …………………. LEMBARAN KERJA 69 Kemahiran 17 Arahan Contoh : : Suku kata KVKK.. : Padankan suku kata yang sama...Nama : ………………………………………………… Hari : ………………………..

: Gunting dan tampalkan suku kata yang sama. sang rung leng pong cing lang 70 Lembaran Kerja Bahasa Melayu Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia . Tahun : ……………………………………. LEMBARAN KERJA 70 Kemahiran 17 Arahan Contoh : : Suku kata KVKK. Tarikh : ………………….. lang lang sang cing pong rung leng Gunting suku kata di bawah....Nama : ………………………………………………… Hari : ……………………….

LEMBARAN KERJA 71 Kemahiran 17 Arahan : Suku kata KVKK. Contoh : bang bang bong ceng ding rung sang jeng king long pung kang leng Lembaran Kerja Bahasa Melayu Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia 71 . Tarikh : …………………. Tahun : …………………………………….....Nama : ………………………………………………… Hari : ………………………. : Salin semula suku kata di bawah.

: Suaikan suku kata di bawah berdasarkan gambar. Tarikh : …………………. Contoh: ba nang be wang ka rung bu cang ja cing ke rang ca sing ga gung Lembaran Kerja Bahasa Melayu Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia 72 . Tahun : ……………………………………...Nama : ………………………………………………… Hari : ………………………... LEMBARAN KERJA 72 Kemahiran 18 Arahan : Perkataan KV + KVKK.

. t e r u n g e a u i i a e a a a o o a i u u o e a u a u Lembaran Kerja Bahasa Melayu Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia 73 .. : Isikan huruf yang tertinggal berpandukan gambar. Tarikh : ………………….. LEMBARAN KERJA 73 Kemahiran 18 Arahan Contoh : : Perkataan KV + KVKK. Tahun : ……………………………………..Nama : ………………………………………………… Hari : ……………………….

.Nama : ………………………………………………… Hari : ……………………….... Tahun : ……………………………………. LEMBARAN KERJA 74 Kemahiran 18 Arahan : Perkataan KV + KVKK. : Susun huruf di bawah supaya menjadi perkataan yang betul berdasarkan gambar. Tarikh : …………………. Contoh : krgean kerang eanbng ckgaan uurbng gjgaun gtlanu pnegto gsgain Lembaran Kerja Bahasa Melayu Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia 74 .

. grtneu terung kcguin ltguan gntsoo oeclgn angbaw auypng ngdpea Lembaran Kerja Bahasa Melayu Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia 75 . LEMBARAN KERJA 75 Kemahiran 18 Arahan : Perkataan KV + KVKK.. : Susun huruf di bawah supaya menjadi perkataan yang betul berdasarkan gambar.. Tarikh : ………………….Nama : ………………………………………………… Hari : ……………………….. Tahun : …………………………………….

: Salin semula perkataan di bawah. Contoh : udang abang iring alang usang usung arang asing udang udang udang Lembaran Kerja Bahasa Melayu Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia 76 ...Nama : ………………………………………………… Hari : ………………………. LEMBARAN KERJA 76 Kemahiran 19 Arahan : Perkataan V + KVKK.. Tarikh : …………………. Tahun : ……………………………………..

Nama : ………………………………………………… Hari : ………………………. 5. Rumah itu sudah _________________ . Badan adik kotor kena _______________ .. 2. ________________ panjat pokok rambutan. Tarikh : …………………. 4.. Polis tangkap pendatang __________________. Lembaran Kerja Bahasa Melayu Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia 77 . : Isi tempat kosong dengan perkataan yang sesuai. 3. 1. Tahun : ……………………………………. LEMBARAN KERJA 77 Kemahiran 19 Arahan : Perkataan V + KVKK... udang Abang usang orang arang asing Contoh: Munir suka makan kari udang. Ramai _________________ di padang sekolah.

.. Tarikh : ………………….. Tahun : …………………………………….Nama : ………………………………………………… Hari : ………………………. LEMBARAN KERJA 78 Kemahiran 20 Arahan Contoh : : Perkataan KVK + KVKK. kentang kambing kumbang kandang bintang Lembaran Kerja Bahasa Melayu Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia 78 . : Padankan gambar dengan perkataan yang betul..

Tahun : …………………………………….Nama : ………………………………………………… Hari : ………………………. LEMBARAN KERJA 79 Kemahiran 20 Arahan Contoh : : Perkataan KVK + KVKK. : Baca dan warnakan perkataan yang sama.. kambing kembing lembing kambing kembang kembung kembang kimbang bintang bentang bintong bintang sumbang sumbing sumbang sumbeng kompang kumpang komping kompang gendang gendang gendong gandang sumbing sumbang sumbing sembing Lembaran Kerja Bahasa Melayu Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia 79 .. Tarikh : …………………...

LEMBARAN KERJA 80 Kemahiran 20 Arahan : Perkataan KVK + KVKK.. Tarikh : ………………….Nama : ………………………………………………… Hari : ……………………….. : Tulis perkataan berdasarkan gambar. Tahun : ……………………………………. Contoh : kambing Lembaran Kerja Bahasa Melayu Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia 80 ...

LEMBARAN KERJA 81 Kemahiran 21 Arahan : Perkataan KVKK + KV. Tahun : …………………………………….. Tarikh : …………………...Nama : ………………………………………………… Hari : ……………………….. Contoh : jangka jangga janggo jangsa jangka bangsa bangsi bangta bangsa bangka sangka songka dangka sangka rangka tangga tanggu bangga tangga tengku mangga manggo mangga rangka langka bangku bangki bangku sangku dangku Lembaran Kerja Bahasa Melayu Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia 81 . : Baca dan warnakan perkataan yang sama.

bang tang tung nang bang Contoh : gu ka ku sa ga bangsa 1.. Tahun : …………………………………….Nama : ………………………………………………… Hari : ………………………. : Padankan suku kata dan tulis perkataan tersebut. Tarikh : …………………. LEMBARAN KERJA 82 Kemahiran 21 Arahan : Perkataan KVKK + KV. _____________ 4. _____________ 3. _____________ Lembaran Kerja Bahasa Melayu Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia 82 ...._____________ 2.

. Tahun : ……………………………………. Contoh : mangga Lembaran Kerja Bahasa Melayu Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia 83 . : Tulis perkataan berdasarkan gambar. Tarikh : …………………...Nama : ………………………………………………… Hari : ……………………….. LEMBARAN KERJA 83 Kemahiran 21 Arahan : Perkataan KVKK + KV.

: Cantum suku kata dan tulis perkataan tersebut. Tarikh : …………………. LEMBARAN KERJA 84 Kemahiran 22 Arahan Contoh : : Perkataan KVKK + KVK. Tahun : ……………………………………... cang kul cangkul cangkul jang gut lang lang sat sir mang gis mang kuk song kok Lembaran Kerja Bahasa Melayu Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia 84 ...Nama : ………………………………………………… Hari : ……………………….

langsat langsir manggis mangkuk tunggul Lembaran Kerja Bahasa Melayu Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia 85 ... janggut Janggut datuk panjang. Tahun : ……………………………………. : Bina ayat berpandukan perkataan di bawah..Nama : ………………………………………………… Hari : ……………………….. Tarikh : …………………. LEMBARAN KERJA 85 Kemahiran 22 Arahan Contoh : : Perkataan KVKK + KVK.

4. Tarikh : …………………. Kebun ayah ada pokok _______________ . Adik pecahkan _______________ kaca... 3. 5.Nama : ………………………………………………… Hari : ………………………. janggut langsir mangkuk langsat manggis tunggul Contoh : Janggut datuk panjang. Tahun : …………………………………….. Kaki abang berdarah tersepak _______________. Lembaran Kerja Bahasa Melayu Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia 86 .. Emak ganti _______________ baru . 2. 1. LEMBARAN KERJA 86 Kemahiran 22 Arahan : Perkataan KVKK + KVK. Ibu beli _______________ di pasar. : Isi tempat kosong dengan perkataan yang sesuai.

.Nama : ………………………………………………… Hari : ………………………. LEMBARAN KERJA 87 Kemahiran 23 Arahan : Perkataan KVKK + KVKK. : Bina ayat berpandukan perkataan di bawah. Contoh : longkang Kaki adik luka kerana terjatuh ke dalam longkang... Tahun : ……………………………………. jengking kangkung jongkong tanglung tongkang Lembaran Kerja Bahasa Melayu Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia 87 . Tarikh : …………………..

4. 5.. 2.. Emak memasak sayur _______________ di dapur. : Isi tempat kosong dengan perkataan yang sesuai.. Perompak itu berjaya melarikan ______________ emas. Salmah sedang mencuci _______________ . LEMBARAN KERJA 88 Kemahiran 23 Arahan : Perkataan KVKK + KVKK. Lim pergi ke Pesta _______________ bersama Tan. Jalan lama itu _______________ bengkok. 1. Tahun : ……………………………………. Tarikh : …………………. Lembaran Kerja Bahasa Melayu Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia 88 .Nama : ………………………………………………… Hari : ………………………. jengking kangkung jongkong bengkang Tanglung longkang Contoh: Rahman takut melihat kala jengking itu.. 3.

LEMBARAN KERJA 89 Kemahiran 24 Arahan Contoh : : Perkataan KV + KV + KVKK. : Padankan perkataan di bawah. Tahun : ……………………………………. senapang belalang seladang teropong pepatung peladang terowong ketapang binatang belalang seladang pepatung peladang senapang binatang terowong teropong ketapang Lembaran Kerja Bahasa Melayu Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia 89 . Tarikh : …………………..Nama : ………………………………………………… Hari : ………………………....

Tahun : …………………………………….... be se pe pe se te te ke bi + la + la + pa + la + na + ro + ro + ta + na + lang + dang + tung + dang + pang + pong + wong + pang + tang = = = = = = = = = belalang Lembaran Kerja Bahasa Melayu Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia 90 . LEMBARAN KERJA 90 Kemahiran 24 Arahan Contoh : : Perkataan KV + KV + KVKK..Nama : ………………………………………………… Hari : ………………………. Tarikh : …………………. : Cantumkan suku kata menjadi perkataan.

: Padankan perkataan di bawah... LEMBARAN KERJA 91 Kemahiran 25 Arahan : Perkataan KV + KV K + KVKK. Tahun : ……………………………………... Contoh : pelampung belimbing menendang melancong serombong kerinting pelancong gelombang selendang kerinting pelampung serombong belimbing selendang gelombang melancong menendang pelancong Lembaran Kerja Bahasa Melayu Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia 91 . Tarikh : ………………….Nama : ………………………………………………… Hari : ……………………….

Nama : ………………………………………………… Hari : ………………………..

Tahun : …………………………………….. Tarikh : …………………...

LEMBARAN KERJA 92

Kemahiran 25 Arahan Contoh :

: Perkataan KV + KVK + KVKK. : Cantumkan suku kata menjadi perkataan.

be

+ + + + + + + + +

lim

+ + + + + + + + +

bing

= = = = = = = = =

belimbing

pe

lam

pung

me se

nen rom

dang bong

ke

rin

ting

me pe

lam lan

bung cong

ge

lom

bang

se

len

dang

Lembaran Kerja Bahasa Melayu Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia

92

Nama : ………………………………………………… Hari : ………………………..

Tahun : …………………………………….. Tarikh : …………………...

LEMBARAN KERJA 93

Kemahiran 26 Arahan

: Perkataan KVK + KV + KVKK. : Suaikan perkataan yang sama.

Contoh :

pendayung tempurung

lembayung pencawang

pencawang

temberang

lembayung

sembilang

sembilang

pendayung

temberang

tempurung
93

Lembaran Kerja Bahasa Melayu Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia

Nama : ………………………………………………… Hari : ………………………..

Tahun : …………………………………….. Tarikh : …………………...

LEMBARAN KERJA 94

Kemahiran 26 Arahan

: Perkataan KVK + KV + KVKK. : Lengkapkan perkataan di bawah.

Contoh :

tempurung

sem_________

pen__________

Lembaran Kerja Bahasa Melayu Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia

94

.Nama : ………………………………………………… Hari : ………………………. Tarikh : …………………. LEMBARAN KERJA 95 Kemahiran 26 Arahan : Perkataan KVK + KV + KVKK... Contoh : tempurung Lembaran Kerja Bahasa Melayu Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia 95 .. Tahun : ……………………………………. : Tuliskan perkataan berdasarkan gambar yang diberi.

tengkorak pengkalan tengkolok bungkusan panggilan bangsawan tengkujuh tengkolok bangsawan tengkorak bungkusan pengkalan tengkujuh panggilan 96 Lembaran Kerja Bahasa Melayu Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia .. LEMBARAN KERJA 96 Kemahiran 27 Arahan Contoh : : Perkataan KVKK + KV + KVK..Nama : ………………………………………………… Hari : ……………………….. Tarikh : …………………. : Padankan dengan perkataan yang sama.. Tahun : …………………………………….

Nama : ………………………………………………… Hari : ………………………. Tarikh : ………………….. peng bang teng teng jang ting Contoh : jangkitan ______ kalan ______ korak ______ katan ______ kolok ______ sawan Lembaran Kerja Bahasa Melayu Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia 97 . : Tulis suku kata yang sesuai bagi perkataan di bawah. Tahun : …………………………………….. LEMBARAN KERJA 97 Kemahiran 27 Arahan : Perkataan KVKK + KV + KVK...

LEMBARAN KERJA 98 Kemahiran 28 Arahan Contoh : : Perkataan KV + KVKK + KVK.. : Baca dan warnakan perkataan yang sama. perangkap perangkat perangkap peringkat meringkuk merengkok meringkok meringkuk selongkar selungkar selongkar selengkar selonggok selongkar selunggok selonggok melangkah merongkah menongkah melangkah belangkas belangkas belingkas balangkas 98 Lembaran Kerja Bahasa Melayu Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia . Tahun : …………………………………….. Tarikh : …………………..Nama : ………………………………………………… Hari : ………………………..

Nama : ………………………………………………… Hari : ………………………. kap kas kat gar Contoh : sor kar melanggar gelong_______ perang_______ pering_______ selong_______ belang_______ Lembaran Kerja Bahasa Melayu Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia 99 . Tarikh : …………………... Tahun : ……………………………………... : Lengkapkan perkataan dengan suku kata yang diberi. LEMBARAN KERJA 99 Kemahiran 28 Arahan : Perkataan KV + KVKK + KVK.

Nama : ………………………………………………… Hari : ………………………..

Tahun : …………………………………….. Tarikh : …………………...

LEMBARAN KERJA 100 Kemahiran 28 Arahan : Perkataan KV + KVKK + KVK. : Cantumkan suku kata menjadi perkataan.

Contoh :

perang melang selong

gar kap

kat kas

mering

belang

kar

pering

kuk

Lembaran Kerja Bahasa Melayu Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia

100

Nama : ………………………………………………… Hari : ………………………..

Tahun : …………………………………….. Tarikh : …………………...

LEMBARAN KERJA 101 Kemahiran 29 Arahan : Perkataan yang melibatkan diftong dan vokal berganding. : Cantumkan suku kata dan tulis perkataan berdasarkan gambar di bawah.

Contoh :

keldai keldai pe_______
Jawaban pai tai lau kai dai bau

ker______ _

pu_______ tu_______

tem_____ __

Lembaran Kerja Bahasa Melayu Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia

101

Nama : ………………………………………………… Hari : ………………………..

Tahun : …………………………………….. Tarikh : …………………...

LEMBARAN KERJA 102 Kemahiran 29 Arahan : Perkataan yang melibatkan diftong dan vokal berganding : Tulis perkataan berdasarkan gambar di bawah.

Contoh :

l

e b

a i

l

m

p

t

r

d

p

s

t

p

g

r

t

l

b

y

Lembaran Kerja Bahasa Melayu Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia

102

LEMBARAN KERJA 103 Kemahiran 29 Arahan Contoh : : Perkataan yang melibatkan diftong dan vokal berganding.. kain kain duit paip suis kuih wau daun sauh buah Lembaran Kerja Bahasa Melayu Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia 103 . Tahun : …………………………………….... : Tulis perkataan berdasarkan gambar di bawah.Nama : ………………………………………………… Hari : ………………………. Tarikh : ………………….

Tarikh : …………………. : Tulis perkataan berdasarkan gambar di bawah.. Contoh : nyamuk Lembaran Kerja Bahasa Melayu Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia 104 ..Nama : ………………………………………………… Hari : ………………………... Tahun : ……………………………………. LEMBARAN KERJA 104 Kemahiran 30 Arahan : Perkataan yang melibatkan konsonan bergabung (diagraf).

.Nama : ………………………………………………… Hari : ………………………. Tahun : ……………………………………. Tarikh : …………………... : Sambungkan suku kata di bawah supaya membentuk satu perkataan. Contoh : bu si teli nga nga bunga sa se pi pe ha i Lembaran Kerja Bahasa Melayu Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia 105 ngat . LEMBARAN KERJA 105 Kemahiran 30 Arahan : Perkataan yang melibatkan huruf konsonan bergabung (digraf)..

.. Zaid suka sebut nombor dua. Faiz bermain wau di padang. Adik suka makan buah manggis.. Daun pokok itu sudah luruh. Ain bermain buai di taman.Nama : ………………………………………………… Hari : ………………………. LEMBARAN KERJA 106 Kemahiran 31 Arahan Contoh : : Membaca dan membina ayat mudah. Tahun : ……………………………………. : Suaikan gambar dengan ayat yang sesuai. Nenek Anis sudah tua. Lembaran Kerja Bahasa Melayu Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia 106 . Tarikh : …………………..

Ibu _____________ bola itu untuk Abu.. 2. Abu _____________ bola kepada Adi.. Bola baru Abu ______________. 4. bola beli hati Abu biru beri Contoh : 1.. Adi rasa suka _______________.. Tahun : ……………………………………. 6. 5. Lembaran Kerja Bahasa Melayu Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia 107 . LEMBARAN KERJA 107 Kemahiran 31 Arahan : Membaca dan membina ayat mudah. : Isi tempat kosong dengan perkataan yang sesuai. 3.Nama : ………………………………………………… Hari : ………………………. Adi selalu main bola dengan ________. Tarikh : …………………. Abu ada bola baru.

Lembaran Kerja Bahasa Melayu Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia 108 . Tahun : ……………………………………. tupai Tupai suka makan buah durian. LEMBARAN KERJA 108 Kemahiran 31 Arahan Contoh : : Membaca dan membina ayat mudah... radio Munir suka mendengar __________________. Tarikh : …………………. : Lengkapkan ayat berpandukan gambar dan perkataan di bawah.Nama : ………………………………………………… Hari : ………………………. sidai Kain itu kakak ___________ di ampaian. petai Datuk suka makan ___________________... kerbau _______________ makan rumput di padang. pisau Emak potong sayur guna ________________.

5. Tahun : ……………………………………. ________ itu ke kota. Lembaran Kerja Bahasa Melayu Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia 109 . __________ itu laju. 2. 1. Saya beli jam baru.. Bapa beli _______ 4.. 3. LEMBARAN KERJA 109 Kemahiran 31 Arahan Contoh : : Membaca dan membina ayat mudah. Ibu ada _______ baju.. Itu __________ Abu.Nama : ………………………………………………… Hari : ………………………. Tarikh : …………………. biru. 6.. : Lengkapkan ayat di bawah berpandukan gambar.

Tarikh : …………………. LEMBARAN KERJA 110 Kemahiran 31 Arahan Contoh : Ramli jambu di pasar beli : Membaca dan membina ayat mudah. Ramli beli jambu di pasar..Nama : ………………………………………………… Hari : ………………………. ada rumah kunci Zamri rumah rosak Pintu Mazni mandi sabun guna Fahmi makan padang Lembu rumput di baru lampu datuk rumah ganti Ayah Lembaran Kerja Bahasa Melayu Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia 110 . : Susun perkataan menjadi ayat yang betul.. Tahun : ……………………………………...

Tahun : ……………………………………. ________________________________________ 2.. jatuh longkang dalam ke itu Kucing. besar itu Tongkang... ke wayang pergi Dayang panggung. sedang cuci Emak longkang. : Susun perkataan yang diberi menjadi ayat yang betul. Tarikh : …………………. ________________________________________ 5. ______________________________________ Lembaran Kerja Bahasa Melayu Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia 111 . 1. ________________________________________ 3. itu emas berat Jongkong. ________________________________________ 4. Emak sedang cuci longkang. LEMBARAN KERJA 111 Kemahiran 31 Arahan Contoh : : Membaca dan membina ayat mudah. kangkung masak Ibu saya.Nama : ………………………………………………… Hari : ………………………..

LEMBARAN KERJA 112 Kemahiran 31 Arahan Contoh : : Membaca dan membina ayat mudah.. pokok Pokok ini besar. : Bina ayat berpandukan gambar dan perkataan di bawah.. nanas katak keris kasut betik Lembaran Kerja Bahasa Melayu Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia 112 ..Nama : ………………………………………………… Hari : ………………………. Tahun : ……………………………………. Tarikh : …………………..

: Bina ayat berpandukan gambar dan perkataan di bawah...Nama : ………………………………………………… Hari : ………………………. Tahun : ……………………………………... LEMBARAN KERJA 113 Kemahiran 31 Arahan : Membaca dan membina ayat mudah. Tarikh : …………………. Contoh : buku kerusi beg rambut belalang tembikai Lembaran Kerja Bahasa Melayu Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia 113 .

Zaleha beli keladi dari Melaka. Contoh : Hari ini hari Selasa. Zaleha bawa raga lama. Tahun : ……………………………………. Raga Zaleha ada keladi... : Baca dan salin ayat di bawah. Hari ini hari Selasa. LEMBARAN KERJA 114 Kemahiran 31 Arahan : Membaca dan membina ayat mudah. Tarikh : ………………….. Zaleha baru tiba dari kota.Nama : ………………………………………………… Hari : ………………………. ________________________________________ ________________________________________ ________________________________________ ________________________________________ Lembaran Kerja Bahasa Melayu Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia 114 ..

. Syawal pergi ke Zoo Negara.Nama : ………………………………………………… Hari : ………………………. Singa selalu nganga mulutnya. Singa itu sangat garang.. Tarikh : …………………. LEMBARAN KERJA 115 Kemahiran 31 Arahan : Membaca dan membina ayat mudah. Contoh : Syawal pergi ke Zoo Negara. Tahun : ……………………………………. : Baca dan salin ayat di bawah.. Syawal dan Syahmi takut singa. Syawal pergi bersama Syahmi.. ________________________________________ ________________________________________ ________________________________________ ________________________________________ Lembaran Kerja Bahasa Melayu Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia 115 .

Tarikh : …………………. Adik rasa suka ________.. Emak beli kek ini di _______. Adik suka _______ kek coklat.. : Isikan tempat kosong dengan perkataan yang sesuai. LEMBARAN KERJA 116 Kemahiran 31 Arahan : Membaca dan membina ayat mudah.. kek kedai makan hati coklat Kakak Ini ______ coklat. Kek ________ rasanya manis. _______ juga suka makan kek coklat.Nama : ………………………………………………… Hari : ………………………. Lembaran Kerja Bahasa Melayu Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia 116 . Tahun : ……………………………………..

Tarikh : …………………. Babu ada bola.. Siapakah yang ada bola? _______________________________________________ 3. Babu main bola dengan Jali.. LEMBARAN KERJA 117 Kemahiran 32 Arahan : Bacaan dan pemahaman : Jawab soalan berpandukan petikan di bawah. Tahun : ……………………………………. Setiap petang Babu bermain bola. Siapakah yang main bola dengan Babu? _______________________________________________ 5. Ini gambar apa? ______________________________________________ 2. Bapa beli bola untuk Babu... Baca petikan di bawah. Siapakah yang beli bola? _______________________________________________ 4.Nama : ………………………………………………… Hari : ………………………. Ini bola. 1. Bilakah Babu bermain bola? _______________________________________________ Lembaran Kerja Bahasa Melayu Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia 117 .

. 1. Tahun : …………………………………….Nama : ………………………………………………… Hari : ………………………. kebunnya. Tarikh : …………………. Jawab soalan di bawah. jagung. Di manakah letaknya kebun Pak Alang? _________________________________________________ 3. Bilakah Pak Alang menyiram sayur-sayurnya? _________________________________________________ 5. Pak Alang menyiram sayur-sayurnya. Siapakah yang ada kebun? _________________________________________________ 2.. Kebun Pak Alang di tepi sungai. Di manakah Pak Alang menjual sayur-sayurnya? _________________________________________________ Lembaran Kerja Bahasa Melayu Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia 118 . Apakah yang terdapat di kebun Pak Alang? _________________________________________________ 4.. Pak Alang menjual hasil kebunnya di pasar tani pada hari Sabtu. LEMBARAN KERJA 118 Kemahiran 32 Arahan : Bacaan dan pemahaman.. : Baca dan jawab soalan berpandukan petikan di bawah. Pak Alang menanam terung. Pak Alang ada kebun. Setiap bendi dan kacang panjang di pagi.

Tahun : ……………………………………. Lembaran Kerja Bahasa Melayu Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia 119 . Setelah penat bermain. Mei Lin dan keluarganya makan bekalan yang dibawa. Semasa di pantai. Mei Lin berkelah di Pantai Teluk Cempedak. Tarikh : …………………. : Baca dan jawab soalan berpandukan petikan di bawah.. Mei Lin pergi berkelah bersama keluarganya. Pada cuti sekolah yang lalu. Ibu Mei Lin membawa bekalan makanan.Nama : ………………………………………………… Hari : ………………………. Mei Lin dan adiknya membina istana pasir. LEMBARAN KERJA 119 Kemahiran 32 Arahan : Bacaan dan pemahaman....

Tahun : ……………………………………... Apakah yang dibawa oleh ibu Mei Lin? _______________________________________________________________ 4. Bilakah Mei Lin dan keluarganya pergi berkelah? _______________________________________________________________ 2. Di manakah Mei Lin pergi berkelah? _______________________________________________________________ 3. Tarikh : ………………….. Jawab soalan di bawah.Nama : ………………………………………………… Hari : ……………………….. Bilakah mereka makan bekalan yang dibawa? _________________________________________________________ Lembaran Kerja Bahasa Melayu Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia 120 . Apakah yang dibuat oleh Mei Lin di pantai? _______________________________________________________________ 5. 1.

Tahun : ……………………………………. LEMBARAN KERJA 120 Kemahiran 32 Arahan : Bacaan dan pemahaman. Haji Hasan ada dusun buah-buahan yang terletak di hujung kampung. manggis. : Baca dan lengkapkan ayat berpandukan petikan di bawah. rambutan. Mereka rambutan. Tarikh : …………………. Lembaran Kerja Bahasa Melayu Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia 121 .Nama : ………………………………………………… Hari : ………………………. Setiap cucunya petang. Kebun Haji Hasan Haji Hasan tinggal di Kampung Nyior Gading.. manggis. mangga dan langsat. Buah-buahan itu dimasukkan ke dalam bakul untuk dijual. Di dusunnya ada pokok durian. Buah-buahan di dusunnya sudah masak. mangga dan langsat.... dan Haji Hasan Ghani bersama dua ke dusun memetik orang untuk buah Khairul pergi juga memungut durian.

. Dusun Haji Hasan ada pokok___________________________ ________________________________________________________ 3. Setiap petang Haji Hasan _____________________________ ________________________________________________________ 4.. 1. Lengkapkan ayat di bawah berpandukan petikan. Nama cucu Haji Hasan ________________________________ ________________________________________________________ 5. Dusun buah-buahan Haji Hasan terletak________________ ________________________________________________________ 2.. Tarikh : …………………. Tahun : ……………………………………..Nama : ………………………………………………… Hari : ………………………. Buah-buahan dimasukkan ke dalam ____________________ ________________________________________________________ Lembaran Kerja Bahasa Melayu Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia 122 .