P. 1
Unit 11 Kae3013 A

Unit 11 Kae3013 A

|Views: 7|Likes:
Published by adwasakinah
sem 3
sem 3

More info:

Published by: adwasakinah on Jun 23, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/12/2014

pdf

text

original

UNIT 11 PENGAJARAN DRAMA KANAK-KANAK

HASIL PEMBELAJARAN

Pada akhir unit ini, anda diharap dapat: 1. Menerangkan definisi drama kanak-kanak. 2. Mengenal jenis-jenis drama kanak-kanak. 3. Membincangkan kepentingan pengajaran drama kanak-kanak untuk mempertingkatkan kemahiran berfikir, imaginasi dan kreativiti kanak-kanak. 4. Merancang aktiviti pengajaran drama kanak-kanak.

PENGENALAN

T

eknik pengajaran drama boleh digunakan untuk merangsang kemahiran berfikir, imaginasi dan kreativiti kanak-kanak. Terdapat beberapa jenis drama yang boleh digunakan dalam proses pengajaran dan

pembelajaran seperti drama kreatif dan drama dalam pendidikan. Modul ini membincangkan perihal pengajaran drama kreatif dan drama dalam pendidikan untuk kanak-kanak.

D rama menceritakan kehidupan yang dilakonkan dengan berdasarkan pengalaman kanak-kanak. Anda perlu menggunakan kreativiti anda dan berimaginasi diri anda sebagai orang tua dengan menunjukkan sifat-sifat orang tua yang melintas jalan. Watak dan perwatakan datuk atau nenek perlu disampaikan dengan jelas supaya audien dapat percaya kepada watak yang dilakonkan. . Guru boleh menggunakan drama kreatif dan drama dalam pendidikan untuk mendidik kanak-kanak dan seterusnya mempertingkatkan pemikiran. menggunakan daya imaginasi yang tinggi dan kreativiti masing-masing untuk melakukan lakonan dan berinteraksi antara watak dengan watak lain bersama-sama rakan-rakan mereka. memos. dialog dan pemikiran yang menyeluruh penting untuk Berlakon sebagai seorang nenek atau datuk yang ingin melintas jalan yang sibuk di bandar. boneka. Interaksi menerusi aktiviti drama dapat meningkat kemahiran sosial dan emosi kanak-kanak kerana mereka perlu memahami bentuk-bentuk pergaualan rakan-rakan lain. simulasi. Kanak-kanak dapat menunjukkan ekspresi mereka menerusi aktiviti-aktiviti drama yang dilaksanakan oleh guru. pantomin. Aktiviti drama yang melibatkan gerakan. mengeanli dan mengurus emosi sendiri dan juga rakan-rakan yang lain. Jenis-jenis drama kanak-kanak J enis-jenis drama untuk kanak-kanak merangkumi drama kreatif dan drama dalam pendidikan. imaginasi dan kreativiti mereka. Semasa kanak-kanak berdrama. mereka perlu berfikir.ISI KANDUNGAN Drama kanak-kanak perkembangan imaginasi dan kreativiti kanak-kanak. main peranan. Drama kreatif lebih kepada permainan manakala drama dalam pendidikan merangkumi aktiviti improvisasi. teater membaca dan teater bercerita.

simulasi. Objektif : Bahan : Kanak-kanak dapat menyebut nama kawan. Kertas dan pensel. drama kreatif juga memberi peluang kepada kanak-kanak untuk menyelesaikan masalah dalam situasi yang diberi dalam aktiviti drama kreatif. Guru memberi pujian dan membuat rumusan. Guru minta kanak-kanak menceritakan sifat-sifat kawan-kawan mereka dan berlakon berkenaan kawan mereka. Guru memberi arahan kepada kanak-kanak duduk di tempat masing-masing dan mengedarkan kertas dan pensel kepada kanak-kanak. . memos. Kanak-kanak menyatakan pendapat dan perasaan masing-masing. boneka. Kreativiti dan konsep kendiri kanak- Melaksanakan aktiviti drama kreatif bertajuk ‘Kawan saya’. main peranan. Mulakan aktiviti dengan kanak-kanak berjalan bebas mencari kawan. Minta kanak-kanak menanyakan nama tiga orang kawan dan memerhati rupa kawan. teater membaca dan teater bercerita. Kanak-kanak mencatatkan nama tiga orang kawan dan melukis rupa mereka. melukis rupa kawan dan menceritakan sifat kawan mereka. pantomin. D rama kreatif lebih berbentuk permainan dan berlaku secara spontan.Drama kreatif kanak. Selain itu. Langkah 1: Langkah 2: Langkah 3: Langkah 4: Langkah 5: Langkah 6: Langkah 7: Drama dalam Pendidikan D rama dalam pendidikan merangkumi aktivi improvisasi. Tujuan drama kreatif adalah untuk menggalakkan perkembangan imaginasi.

Kanak-kanak melakukan aksi berkenaan polis. Langkah 1: Langkah 2: Langkah 3: Langkah 4: Langkah 5: Langkah 6: Pantomin dibaca. Meningkatkan kreativiti lisan kanak-kanak. gambar dan watak Melaksanakan aktiviti improvisasi berikut. Kanak-kanak yang berlakon tidak perlu berdialog. Memilih kanak-kanak membuat improvisasi berdasarkan gambar polis yang diberi oleh guru. Improvisasi boleh dilaksanakan berdasarkan sesuatu situasi. Objektif : Bahan : Menggalakkan kanak-kanak berimaginasi. Guru membimbing kanak-kanak. Buku cerita. Langkah 1: Langkah 2: Langkah 3: Langkah 4: Langkah 5: . Guru memberi pujian dan membuat rumusan. kostum.Improvisasi I mprovisasi berlaku secara spontan dalam suatu situasi yang tidak dirancang. Guru membimbing kanak-kanak. Gambar polis Mulakan aktiviti dengan memberi gambar polis kepada kanak-kanak. Kanak-kanak memberi pandangan. Berimaginasi dan melakonkan watak-watak di dalam cerita. Mulakan aktiviti dengan sekumpulan kanak-kanak membacakan buku cerita. Kanak-kanak memberi pandangan. A ktiviti pantomin memerlukan seorang atau satu kumpulan kanak-kanak membaca skrip lakonan manakala seorang atau satu kumpulan kanak-kanak lagi akan berlakon berdasarkan situasi yang Melaksanakan aktiviti pantomim berikut. Guru memberi pujian dan membuat rumusan. Kanak-kanak satu kumpulan lagi untuk membuat lakonan bisu berdasarkan cerita yang dibaca. Objektif : Bahan : Meningkatkan kreativiti lisan kanak-kanak. alatan.

Guru membimbing kanak-kanak. Guru membuat demonstrasi langkah-langkah menggosok gigi. Meningkatkan perkembangan psikomotor kanak-kanak. Melaksanakan aktiviti memos berikut. . Melaksanakan aktiviti main peranan berikut. Tiada. Guru memberi pujian dan membuat rumusan. Memos dapat melatih kanak-kanak memahami dan menaakul pergerakan anggota badan. Mulakan aktiviti dengan mewujudkan satu situasi kepada kanak-kanak. Minta kanak-kanak memainkan watak ahli bomba. Guru membimbing kanak-kanak. Kanak-kanak menyatakan perasaan masing-masing. Kanak-kanak menceritakan perasaan masing-masing. Minta kanak-kanak berimaginasi dan menggosok gigi langkah demi langkah. Ahli bomba datang untuk memadamkan api dan menyelmatakan kanak-kanak yang terkurung dalam rumah. Berimaginasi dan melakonkan watak. : Langkah 1: Langkah 2: Langkah 3: Langkah 4: Langkah 5: Langkah 6: Main peranan M Objektif : Bahan : Langkah 1: Langkah 2: Langkah 3: Langkah 4: Langkah 5: ain peranan dilaksanakan dengan guru mereka satu situasi dalam aktiviti dan seterusnya memberi peluang kepada kanak-kanak untuk melakonkan watak-watak dalam situasi yang direka. Mesej lakonan disampaikan menerusi mimik muka dan pergerakan anggota badan.Memos M Objektif : Bahan emos ialah lakonan bisu. Props lakonan. Contoh: Rumah terbakar. penghuni rumah dan kanak-kanak yang terkurung dalam rumah. Berimaginasi dan berlakon bisu. Menggunakan props secara kreatif. Guru memberi pujian dan membuat rumusan. Kanak-kanak menceritakan langkah-langkah menggosok gigi.

Objektif : : Berimaginasi dan melakonkan watak guru dan murid. Secara kumpulan. Boneka boleh dikendalikan dengan pentas Melaksanakan aktiviti boneka berikut. Diyana dan Siti berebut-rebut buku cerita dan bergaduh. Props lakonan. Teater Membaca . Melaksanakan aktiviti simulasi berikut. peranan watak-watak dan tempoh masa yang diberi dalam aktiviti simulasi. Objektif : Bahan : Berimaginasi dan menggeraklakkon boneka. Langkah 1: Guru membuat demonstrasi persembahan boneka. P ersembahan boneka dimulakan dengan menyediakan boneka dan skrip sama ada mereka cerita baru atau mengubahsuai cerita daripada buku cerita. Menyelesaikan masalah secara kreatif. Contoh situasi: Semasa waktu rehat. Guru menasihati mereka. Guru memberi pujian dan membuat rumusan. Langkah 5: Guru memberi pujian dan membuat rumusan. Langkah 1: Langkah 2: Langkah 3: Langkah 4: Langkah 5: Boneka atau tanpa pentas. minta kanak-kanak memainkan watak-watak berdasarkan situasi bermasalah yang direka. Langkah 4: Kanak-kanak menyatakan pendapat dan perasaan masing-masing. Guru mulakan aktiviti dengan mereka situasi bermasalah. Guru membimbing kanak-kanak. Boneka sarung tangan.Simulasi S Bahan imulasi dimulakan dengan mewujudkan suatu situasi secara bertulis atau lisan. Bercerita menggunakan boneka. Kanak-kanak menyatakan pendapat dan perasaan masing-masing. Diyana menangis. Langkah 3: Guru membimbing kanak-kanak. Boneka tesebut hanya dipegang dan diarahkan kepada kanak-kanak. Langkah 2: Kanak-kanak memainkan watak-watak di dalam cerita dengan menggunakan boneka. Kanak-kanak perlu mengenal pasti permasalahan.

Guru membimbing kanak-kanak. Guru memberi pujian dan membuat rumusan. Buku cerita. Guru memberi pujian dan membuat rumusan. Kanak-kanak menyatakan pendapat dan perasaan masing-masing. Minta satu kumpulan kanak-kanak membaca buku berita manakala satu kumpulan ladi melakonkan watak-watak yang dibaca. . menggunakan nada intonasi yang betul berdasarkan cerita serta Melaksanakan aktiviti teater membaca berikut. Guru membimbing kanak-kanak. Objektif : : Berimaginasi dan melakonkan watak-watak di dalam cerita. Aktiviti ini membantu kanak-kanak membaca cerita dengan lancar. T eater membaca mengabungkan teknik teater dan membaca. Langkah 1: Langkah 2: Langkah 3: Langkah 4: Langkah 5: . . Guru membacakan cerita kepada kanak-kanak. Guru membacakan buku cerita kepada kanak-kanak. Kanak-kanak memainkan watak-watak di dalam cerita dengan topeng. Objektif : Bahan : Berimaginasi dan melakonkan watak-watak di dalam cerita. Membaca buku cerita. Kanak-kanak perlu bercerita dan seterusnya melakonkan cerita. Mencerita semula cerita Topeng. Melaksanakan aktiviti teater bercerita berikut. Kanak-kanak menyatakan pendapat dan perasaan masing-masing.melakukan gerakan yang sesuai dengan isi dan suasana cerita. Langkah 1: Langkah 2: Langkah 3: Langkah 4: Langkah 5: Teater Bercerita T Bahan eater bercerita mengabungkan teknik teater dan teknik bercerita.

Setiap aktiviti drama kanak-kanak memerlukan kanak-kanak berimaginasi dan berfikir . imaginasi dan kreativiti kanak-kanak. Dalam aktiviti drama Drama meningkatkan kemahiran berfikir kanak-kanak membantu mereka sedar tentang pengetahun mereka sendiri. kanak-kanak juga diminta untuk menyelesaikan masalah yang wujud dalam aktiviti drama. Selain itu. Secara tidak langsung. kanak-kanak yang melibatkan diri secara aktif dalam aktiviti drama dapat berfikir lebih kreatif. nilai estetika kanak-kanak juga dapat dipupuk. P engajaran drama dapat membantu perkembangan keseluruhan kanak-kanak terutamanya perkembangan kemahiran berfikir. Selain itu. A ktiviti drama yang dilaksanakan untuk kanak-kanak memberi fokus kepada sifat kreatif dan ekspresif. melihat sesuatu dalam cara yang berbeza dan mencari kepuasan dalam persembahan drama. Penglibatan aktif kanak-kanak dalam aktiviti drama menggalakkan kreativiti mereka.Kepentingan pengajaran drama kanak-kanak untuk mempertingkatkan kreativiti kanak-kanak kanak-kanak sering diminta oleh guru untuk berimaginasi dan melakonkan watak-watak dalam cerita. A ktiviti drama penting untuk membina kebolehan kanak-kanak dalam pemikiran dan kefahaman. Secara tidak langsung. Perkembangan kreativiti kanak-kanak dalam aktiviti drama melibatkan imaginasi atau khayalan. aktiviti-aktiviti drama juga memberi peluang kepada kanak-kanak untuk mengambil risiko dan mencuba sesuatu yang baru. Kanak-kanak selalu memikirkan perkara yang mereka tahu dan melalui aktiviti drama dapat Drama meningkatkan kreativiti kanak-kanak secara kreatif dalam menghayati sesuatu watak. Aktiviti drama yang dilaksanakan oleh guru membenarkan kanak-kanak menjelajahi dan mencari jalan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi.

Semasa kanak-kanak berlakon. mereka dikehendaki berimaginasi. Antaranya ialah kaedah demonstrasi. . Imaginasi kanak-kanak luar biasa dan sukar untuk dibuktikan secara logik. kaedah tayangan video dan kaedah penyelesaian masalah. Contohnya mereka berimaginasi dirinya sebagai kucing yang Merancang aktiviti pengajaran drama kanak-kanak G uru perlu merancang dan melaksanakan pengajaran drama dengan menggunakan pelbagai kaedah.Drama meningkatkan imaginasi kanak-kanak sedang makan ikan. Situasi ini sekadar khayalan dan berlaku dalam minda bawah sedar kanak-kanak. D rama memberi peluang kepada kanak-kanak untuk berimaginasi.

Minta kanak-kanak mengulangi aksi drama yang ditunjukkan oleh guru. Menentukan jenis drama.Kaedah Demonstrasi G uru boleh mengajar drama dengan menggunakan kaedah demonstrasi kepada kanak-kanak. Melaksanakan demonstrasi dan memastikan setiap kanak-kanak dapat melihat demonstrasi serta mendengar penerangan dengan jelas. Menyatakan tujuan demonstrasi drama.1 menunjukkan prosedur pengajaran menggunakan kaedah demonstrasi. Guru membuat rumusan. Rajah 11. Kanak-kanak menyatakan pandangan.1 Prosedur pengajaran menggunakan kaedah demonstrasi . Memberi pujian kepada kanak-kanak yang berlakon. Bersoal jawab dengan kanak-kanak berkenaan aksi drama yang dilakukan untuk menarik perhatian kanak-kanak. Rajah 11.

Rajah 11.2 menunjukkan prosedur pengajaran menggunakan kaedah tayangan video. Guru membuat rumusan.2 Prosedur pengajaran menggunakan kaedah tayangan video . Bersoal jawab dengan kanak-kanak berkenaan video yang ditayangkan. Minta kanak-kanak mengulangi aksi drama yang ditayangkan.Kaedah tayangan video G uru boleh mengajar drama dengan menggunakan kaedah tayangan video kepada kanakkanak. Memberi pujian kepada kanak-kanak yang berlakon. Kanak-kanak menyatakan pandangan masing-masing. Menentukan drama yang hendak ditayang. Menyatakan tujuan tayangan video drama. Rajah 11. Menanyangkan drama yang dipilih dan memastikan setiap kanak-kanak dapat melihat tayangan video serta mendengar penerangan dengan jelas.

. main peranan. simulasi. Rajah 11. boneka. memos. pantomin. Mereka suatu situasi yang bermasalah kepada kanak-kanak. Rajah 11. Guru membuat rumusan. teater membaca dan teater bercerita. Kanak-kanak untuk menyatakan pandangan.3 Prosedur pengajaran menggunakan kaedah penyelesaian masalah Nyatakan pendapat anda mengenai pengajaran drama kreatif untuk kanak-kanak. Dengan mengambil kira pengajaran drama dalam pendidikan boleh dilakukan secara improvisasi. sediakan Rancangan Pengajaran Harian untuk mengajar drama menggunakan salah satu daripada proses ini.3 menunjukkan prosedur pengajaran menggunakan kaedah penyelesaian masalah. Memberi pujian kepada kanak-kanak yang berlakon.Kaedah Penyelesaian Masalah G uru boleh mengajar drama dengan menggunakan kaedah penyelesaian masalah kepada kanakkanak. Bersoal jawab dengan kanak-kanak berkenaan situasi yang bermasalah Minta kanak-kanak berlakon berdasarkan situasi yang bermasalah dan menyelesaikan masalah yang wujud dalam lakonan.

Teknik pengajaran drama boleh digunakan untuk merangsang kemahiran berfikir. 11. 12. memos. 3. main peranan. boneka. 2. Teater membaca membantu kanak-kanak membaca cerita serta melakukan gerakan yang sesuai dengan isi dan suasana cerita. imaginasi dan kreativiti kanak-kanak.RINGKASAN 1. Drama dalam pendidikan merangkumi improvisasi. Aktiviti memos ialah lakonan bisu tanpa bahasa. . Aktiviti simulasi memberi peluang kepada kanak-kanak berfikir dan menyelesaikan masalah secara kreatif menerusi situasi yang diwujudkan. Improvisasi berlaku dalam suatu situasi yang tidak dirancang dan boleh dilaksanakan berdasarkan sesuatu situasi. kostum. Persembahan boneka boleh menggunakan skrip bagi cerita baru atau mengubahsuai cerita daripada buku cerita. 4. dialog dan pemikiran yang menyeluruh penting untuk perkembangan imaginasi dan kreativiti kanak-kanak. Main peranan memberi peluang kepada kanak-kanak untuk melakonkan watak-watak dalam situasi yang direka. 13. alatan. 5. 10. 8. Aktiviti pantomin memerlukan seorang atau satu kumpulan kanak-kanak membaca skrip lakonan manakala seorang atau satu kumpulan kanak-kanak lagi akan berlakon tanpa berdialog berdasarkan situasi yang dibaca. Drama kreatif dan drama dalam pendidikan untuk mempertingkatkan pemikiran. Drama melibatkan gerakan. imaginasi dan kreativiti kanak-kanak. gambar dan watak. simulasi. Teater bercerita mengabungkan teknik teater dan teknik bercerita bagi memberi peluang kepada kanak-kanak berbahasa dan berkreatif. 6. 7. pantomin. 9. teater membaca dan teater bercerita . Drama kreatif lebih berbentuk permainan dan berlaku secara spontan.

Teater bercerita PENILAIAN KENDIRI 1.Improvisasi 4.Pantomin 5.Memos 6. Main peranan 7. Nyatakan kepentingan pengajaran drama kanak-kanak? 4. Simulasi 8. Dengan menggunakan perkataan sendiri. Senaraikan jenis-jenis drama kanak-kanak. Teater membaca 10. Apakah kaedah yang boleh digunakan untuk pengajaran drama kanak-kanak? . Boneka 9. huraikan apa yang dimaksudkan dengan drama kanakkanak? 2.PETA KONSEP KATA KUNCI 1.Pengajaran drama 2. 3.Drama kreatif 3.

Seni Persembahan Kanak-kanak: Modul Pengajaran dan Pembelajaran. New York: Thomson Delmar Learning. (2004). Seni Visual Kanak-kanak: Modul Pengajaran dan Pembelajaran.L. 6th Edition.C. Kreativiti: Konsep dan Teori Praktis. Petaling Jaya: L. R. M. . Loy Chee Luen. (2001). Art and Creative Development for Young Children. Growing Artists:Teaching Art to Young Children. M. (2009). Koster. (2005).RUJUKAN Cox. 7th Edition. & Fox. (2010). Schirrmacher. New York: Thomson Delmar Learning. Mohd. Hamaid. J.E. Loy Chee Luen. Mayesky. (2002). (2010). Creative Activities for Young Children. Azhar Abd.L.B.C. New York: Thomson Delmar Learning. Johor: Universiti Teknologi Malaysia. J. Petaling Jaya: L. United Kingdom: Cambridge University Press. 2th Edition. The Pictorial World of the Child.

simulasi. Kepentingan pengajaran drama kanak-kanak. 4. teater membaca dan teater bercerita. Kaedah pengajaran drama kanak-kanak. Membantu perkembangan keseluruhan kanak-kanak terutamanya perkembangan kemahiran berfikir. Jenis-jenis drama kanak-kanak. boneka. 3. main peranan. 2. Menceritakan kehidupan yang dilakonkan dengan berdasarkan pengalaman kanak-kanak. Melibatkan gerakan. Kaedah demonstrasi Kaedah tayangan video Kaedah penyelesaian masalah . memos. dialog dan pemikiran yang menyeluruh penting untuk perkembangan imaginasi dan kreativiti kanak-kanak. pantomin. Drama kreatif Drama dalam pendidikan: improvisasi.JAWAPAN SERTA MAKLUM BALAS 1. imaginasi dan kreativiti kanak-kanak. Maksud drama kanak-kanak.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->