UNIT 11 PENGAJARAN DRAMA KANAK-KANAK

HASIL PEMBELAJARAN

Pada akhir unit ini, anda diharap dapat: 1. Menerangkan definisi drama kanak-kanak. 2. Mengenal jenis-jenis drama kanak-kanak. 3. Membincangkan kepentingan pengajaran drama kanak-kanak untuk mempertingkatkan kemahiran berfikir, imaginasi dan kreativiti kanak-kanak. 4. Merancang aktiviti pengajaran drama kanak-kanak.

PENGENALAN

T

eknik pengajaran drama boleh digunakan untuk merangsang kemahiran berfikir, imaginasi dan kreativiti kanak-kanak. Terdapat beberapa jenis drama yang boleh digunakan dalam proses pengajaran dan

pembelajaran seperti drama kreatif dan drama dalam pendidikan. Modul ini membincangkan perihal pengajaran drama kreatif dan drama dalam pendidikan untuk kanak-kanak.

teater membaca dan teater bercerita. memos. Jenis-jenis drama kanak-kanak J enis-jenis drama untuk kanak-kanak merangkumi drama kreatif dan drama dalam pendidikan. D rama menceritakan kehidupan yang dilakonkan dengan berdasarkan pengalaman kanak-kanak. Semasa kanak-kanak berdrama. Interaksi menerusi aktiviti drama dapat meningkat kemahiran sosial dan emosi kanak-kanak kerana mereka perlu memahami bentuk-bentuk pergaualan rakan-rakan lain. imaginasi dan kreativiti mereka. Drama kreatif lebih kepada permainan manakala drama dalam pendidikan merangkumi aktiviti improvisasi. mereka perlu berfikir. menggunakan daya imaginasi yang tinggi dan kreativiti masing-masing untuk melakukan lakonan dan berinteraksi antara watak dengan watak lain bersama-sama rakan-rakan mereka. Watak dan perwatakan datuk atau nenek perlu disampaikan dengan jelas supaya audien dapat percaya kepada watak yang dilakonkan. pantomin. Kanak-kanak dapat menunjukkan ekspresi mereka menerusi aktiviti-aktiviti drama yang dilaksanakan oleh guru. dialog dan pemikiran yang menyeluruh penting untuk Berlakon sebagai seorang nenek atau datuk yang ingin melintas jalan yang sibuk di bandar. Guru boleh menggunakan drama kreatif dan drama dalam pendidikan untuk mendidik kanak-kanak dan seterusnya mempertingkatkan pemikiran. simulasi. .ISI KANDUNGAN Drama kanak-kanak perkembangan imaginasi dan kreativiti kanak-kanak. Aktiviti drama yang melibatkan gerakan. mengeanli dan mengurus emosi sendiri dan juga rakan-rakan yang lain. boneka. main peranan. Anda perlu menggunakan kreativiti anda dan berimaginasi diri anda sebagai orang tua dengan menunjukkan sifat-sifat orang tua yang melintas jalan.

Tujuan drama kreatif adalah untuk menggalakkan perkembangan imaginasi. . memos. teater membaca dan teater bercerita. Langkah 1: Langkah 2: Langkah 3: Langkah 4: Langkah 5: Langkah 6: Langkah 7: Drama dalam Pendidikan D rama dalam pendidikan merangkumi aktivi improvisasi. Objektif : Bahan : Kanak-kanak dapat menyebut nama kawan. D rama kreatif lebih berbentuk permainan dan berlaku secara spontan. simulasi. Guru memberi arahan kepada kanak-kanak duduk di tempat masing-masing dan mengedarkan kertas dan pensel kepada kanak-kanak. drama kreatif juga memberi peluang kepada kanak-kanak untuk menyelesaikan masalah dalam situasi yang diberi dalam aktiviti drama kreatif. Mulakan aktiviti dengan kanak-kanak berjalan bebas mencari kawan. Guru memberi pujian dan membuat rumusan. Minta kanak-kanak menanyakan nama tiga orang kawan dan memerhati rupa kawan. main peranan. Kertas dan pensel. Kanak-kanak menyatakan pendapat dan perasaan masing-masing. Guru minta kanak-kanak menceritakan sifat-sifat kawan-kawan mereka dan berlakon berkenaan kawan mereka. pantomin.Drama kreatif kanak. melukis rupa kawan dan menceritakan sifat kawan mereka. Kreativiti dan konsep kendiri kanak- Melaksanakan aktiviti drama kreatif bertajuk ‘Kawan saya’. Selain itu. boneka. Kanak-kanak mencatatkan nama tiga orang kawan dan melukis rupa mereka.

Langkah 1: Langkah 2: Langkah 3: Langkah 4: Langkah 5: . Objektif : Bahan : Menggalakkan kanak-kanak berimaginasi. Mulakan aktiviti dengan sekumpulan kanak-kanak membacakan buku cerita. Langkah 1: Langkah 2: Langkah 3: Langkah 4: Langkah 5: Langkah 6: Pantomin dibaca. Kanak-kanak yang berlakon tidak perlu berdialog. A ktiviti pantomin memerlukan seorang atau satu kumpulan kanak-kanak membaca skrip lakonan manakala seorang atau satu kumpulan kanak-kanak lagi akan berlakon berdasarkan situasi yang Melaksanakan aktiviti pantomim berikut.Improvisasi I mprovisasi berlaku secara spontan dalam suatu situasi yang tidak dirancang. Improvisasi boleh dilaksanakan berdasarkan sesuatu situasi. alatan. Gambar polis Mulakan aktiviti dengan memberi gambar polis kepada kanak-kanak. Berimaginasi dan melakonkan watak-watak di dalam cerita. Kanak-kanak satu kumpulan lagi untuk membuat lakonan bisu berdasarkan cerita yang dibaca. Buku cerita. Meningkatkan kreativiti lisan kanak-kanak. kostum. Memilih kanak-kanak membuat improvisasi berdasarkan gambar polis yang diberi oleh guru. Guru memberi pujian dan membuat rumusan. Guru memberi pujian dan membuat rumusan. gambar dan watak Melaksanakan aktiviti improvisasi berikut. Guru membimbing kanak-kanak. Guru membimbing kanak-kanak. Kanak-kanak memberi pandangan. Kanak-kanak melakukan aksi berkenaan polis. Kanak-kanak memberi pandangan. Objektif : Bahan : Meningkatkan kreativiti lisan kanak-kanak.

Memos dapat melatih kanak-kanak memahami dan menaakul pergerakan anggota badan. Mesej lakonan disampaikan menerusi mimik muka dan pergerakan anggota badan. Tiada. : Langkah 1: Langkah 2: Langkah 3: Langkah 4: Langkah 5: Langkah 6: Main peranan M Objektif : Bahan : Langkah 1: Langkah 2: Langkah 3: Langkah 4: Langkah 5: ain peranan dilaksanakan dengan guru mereka satu situasi dalam aktiviti dan seterusnya memberi peluang kepada kanak-kanak untuk melakonkan watak-watak dalam situasi yang direka. Kanak-kanak menceritakan langkah-langkah menggosok gigi. Ahli bomba datang untuk memadamkan api dan menyelmatakan kanak-kanak yang terkurung dalam rumah. Melaksanakan aktiviti main peranan berikut.Memos M Objektif : Bahan emos ialah lakonan bisu. Minta kanak-kanak berimaginasi dan menggosok gigi langkah demi langkah. Melaksanakan aktiviti memos berikut. Menggunakan props secara kreatif. Guru memberi pujian dan membuat rumusan. penghuni rumah dan kanak-kanak yang terkurung dalam rumah. . Guru membimbing kanak-kanak. Minta kanak-kanak memainkan watak ahli bomba. Contoh: Rumah terbakar. Berimaginasi dan melakonkan watak. Guru memberi pujian dan membuat rumusan. Mulakan aktiviti dengan mewujudkan satu situasi kepada kanak-kanak. Berimaginasi dan berlakon bisu. Guru membuat demonstrasi langkah-langkah menggosok gigi. Kanak-kanak menyatakan perasaan masing-masing. Guru membimbing kanak-kanak. Props lakonan. Meningkatkan perkembangan psikomotor kanak-kanak. Kanak-kanak menceritakan perasaan masing-masing.

Langkah 1: Guru membuat demonstrasi persembahan boneka. Kanak-kanak menyatakan pendapat dan perasaan masing-masing. Teater Membaca . Objektif : : Berimaginasi dan melakonkan watak guru dan murid. minta kanak-kanak memainkan watak-watak berdasarkan situasi bermasalah yang direka. Menyelesaikan masalah secara kreatif. Props lakonan. Diyana menangis. Boneka sarung tangan. Contoh situasi: Semasa waktu rehat. Guru membimbing kanak-kanak. Secara kumpulan.Simulasi S Bahan imulasi dimulakan dengan mewujudkan suatu situasi secara bertulis atau lisan. Langkah 2: Kanak-kanak memainkan watak-watak di dalam cerita dengan menggunakan boneka. Langkah 1: Langkah 2: Langkah 3: Langkah 4: Langkah 5: Boneka atau tanpa pentas. Boneka tesebut hanya dipegang dan diarahkan kepada kanak-kanak. Langkah 5: Guru memberi pujian dan membuat rumusan. Guru memberi pujian dan membuat rumusan. Langkah 4: Kanak-kanak menyatakan pendapat dan perasaan masing-masing. Diyana dan Siti berebut-rebut buku cerita dan bergaduh. Boneka boleh dikendalikan dengan pentas Melaksanakan aktiviti boneka berikut. Bercerita menggunakan boneka. Guru mulakan aktiviti dengan mereka situasi bermasalah. Guru menasihati mereka. peranan watak-watak dan tempoh masa yang diberi dalam aktiviti simulasi. Melaksanakan aktiviti simulasi berikut. Langkah 3: Guru membimbing kanak-kanak. Kanak-kanak perlu mengenal pasti permasalahan. Objektif : Bahan : Berimaginasi dan menggeraklakkon boneka. P ersembahan boneka dimulakan dengan menyediakan boneka dan skrip sama ada mereka cerita baru atau mengubahsuai cerita daripada buku cerita.

melakukan gerakan yang sesuai dengan isi dan suasana cerita. Kanak-kanak perlu bercerita dan seterusnya melakonkan cerita. Guru membacakan buku cerita kepada kanak-kanak. Mencerita semula cerita Topeng. Objektif : : Berimaginasi dan melakonkan watak-watak di dalam cerita. Guru membacakan cerita kepada kanak-kanak. T eater membaca mengabungkan teknik teater dan membaca. Kanak-kanak memainkan watak-watak di dalam cerita dengan topeng. Objektif : Bahan : Berimaginasi dan melakonkan watak-watak di dalam cerita. menggunakan nada intonasi yang betul berdasarkan cerita serta Melaksanakan aktiviti teater membaca berikut. Melaksanakan aktiviti teater bercerita berikut. Kanak-kanak menyatakan pendapat dan perasaan masing-masing. Langkah 1: Langkah 2: Langkah 3: Langkah 4: Langkah 5: Teater Bercerita T Bahan eater bercerita mengabungkan teknik teater dan teknik bercerita. Guru memberi pujian dan membuat rumusan. Langkah 1: Langkah 2: Langkah 3: Langkah 4: Langkah 5: . Aktiviti ini membantu kanak-kanak membaca cerita dengan lancar. Minta satu kumpulan kanak-kanak membaca buku berita manakala satu kumpulan ladi melakonkan watak-watak yang dibaca. . Guru memberi pujian dan membuat rumusan. . Buku cerita. Kanak-kanak menyatakan pendapat dan perasaan masing-masing. Guru membimbing kanak-kanak. Membaca buku cerita. Guru membimbing kanak-kanak.

Dalam aktiviti drama Drama meningkatkan kemahiran berfikir kanak-kanak membantu mereka sedar tentang pengetahun mereka sendiri. Perkembangan kreativiti kanak-kanak dalam aktiviti drama melibatkan imaginasi atau khayalan. Selain itu. Secara tidak langsung. imaginasi dan kreativiti kanak-kanak. kanak-kanak juga diminta untuk menyelesaikan masalah yang wujud dalam aktiviti drama. P engajaran drama dapat membantu perkembangan keseluruhan kanak-kanak terutamanya perkembangan kemahiran berfikir. A ktiviti drama yang dilaksanakan untuk kanak-kanak memberi fokus kepada sifat kreatif dan ekspresif.Kepentingan pengajaran drama kanak-kanak untuk mempertingkatkan kreativiti kanak-kanak kanak-kanak sering diminta oleh guru untuk berimaginasi dan melakonkan watak-watak dalam cerita. kanak-kanak yang melibatkan diri secara aktif dalam aktiviti drama dapat berfikir lebih kreatif. Secara tidak langsung. Aktiviti drama yang dilaksanakan oleh guru membenarkan kanak-kanak menjelajahi dan mencari jalan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Selain itu. Setiap aktiviti drama kanak-kanak memerlukan kanak-kanak berimaginasi dan berfikir . A ktiviti drama penting untuk membina kebolehan kanak-kanak dalam pemikiran dan kefahaman. Penglibatan aktif kanak-kanak dalam aktiviti drama menggalakkan kreativiti mereka. melihat sesuatu dalam cara yang berbeza dan mencari kepuasan dalam persembahan drama. Kanak-kanak selalu memikirkan perkara yang mereka tahu dan melalui aktiviti drama dapat Drama meningkatkan kreativiti kanak-kanak secara kreatif dalam menghayati sesuatu watak. nilai estetika kanak-kanak juga dapat dipupuk. aktiviti-aktiviti drama juga memberi peluang kepada kanak-kanak untuk mengambil risiko dan mencuba sesuatu yang baru.

Semasa kanak-kanak berlakon. kaedah tayangan video dan kaedah penyelesaian masalah. . mereka dikehendaki berimaginasi. Situasi ini sekadar khayalan dan berlaku dalam minda bawah sedar kanak-kanak. Antaranya ialah kaedah demonstrasi.Drama meningkatkan imaginasi kanak-kanak sedang makan ikan. Imaginasi kanak-kanak luar biasa dan sukar untuk dibuktikan secara logik. D rama memberi peluang kepada kanak-kanak untuk berimaginasi. Contohnya mereka berimaginasi dirinya sebagai kucing yang Merancang aktiviti pengajaran drama kanak-kanak G uru perlu merancang dan melaksanakan pengajaran drama dengan menggunakan pelbagai kaedah.

1 Prosedur pengajaran menggunakan kaedah demonstrasi .Kaedah Demonstrasi G uru boleh mengajar drama dengan menggunakan kaedah demonstrasi kepada kanak-kanak. Rajah 11. Bersoal jawab dengan kanak-kanak berkenaan aksi drama yang dilakukan untuk menarik perhatian kanak-kanak. Menentukan jenis drama. Menyatakan tujuan demonstrasi drama. Rajah 11. Kanak-kanak menyatakan pandangan. Guru membuat rumusan. Memberi pujian kepada kanak-kanak yang berlakon. Melaksanakan demonstrasi dan memastikan setiap kanak-kanak dapat melihat demonstrasi serta mendengar penerangan dengan jelas. Minta kanak-kanak mengulangi aksi drama yang ditunjukkan oleh guru.1 menunjukkan prosedur pengajaran menggunakan kaedah demonstrasi.

2 menunjukkan prosedur pengajaran menggunakan kaedah tayangan video. Rajah 11.Kaedah tayangan video G uru boleh mengajar drama dengan menggunakan kaedah tayangan video kepada kanakkanak. Menanyangkan drama yang dipilih dan memastikan setiap kanak-kanak dapat melihat tayangan video serta mendengar penerangan dengan jelas. Bersoal jawab dengan kanak-kanak berkenaan video yang ditayangkan. Kanak-kanak menyatakan pandangan masing-masing. Memberi pujian kepada kanak-kanak yang berlakon. Menentukan drama yang hendak ditayang. Menyatakan tujuan tayangan video drama. Guru membuat rumusan. Minta kanak-kanak mengulangi aksi drama yang ditayangkan. Rajah 11.2 Prosedur pengajaran menggunakan kaedah tayangan video .

3 Prosedur pengajaran menggunakan kaedah penyelesaian masalah Nyatakan pendapat anda mengenai pengajaran drama kreatif untuk kanak-kanak. pantomin. Kanak-kanak untuk menyatakan pandangan. Rajah 11. Guru membuat rumusan. Rajah 11. Memberi pujian kepada kanak-kanak yang berlakon. sediakan Rancangan Pengajaran Harian untuk mengajar drama menggunakan salah satu daripada proses ini. simulasi. boneka. Mereka suatu situasi yang bermasalah kepada kanak-kanak. . teater membaca dan teater bercerita. memos. main peranan. Bersoal jawab dengan kanak-kanak berkenaan situasi yang bermasalah Minta kanak-kanak berlakon berdasarkan situasi yang bermasalah dan menyelesaikan masalah yang wujud dalam lakonan. Dengan mengambil kira pengajaran drama dalam pendidikan boleh dilakukan secara improvisasi.Kaedah Penyelesaian Masalah G uru boleh mengajar drama dengan menggunakan kaedah penyelesaian masalah kepada kanakkanak.3 menunjukkan prosedur pengajaran menggunakan kaedah penyelesaian masalah.

11. dialog dan pemikiran yang menyeluruh penting untuk perkembangan imaginasi dan kreativiti kanak-kanak. 12.RINGKASAN 1. Drama dalam pendidikan merangkumi improvisasi. teater membaca dan teater bercerita . gambar dan watak. Persembahan boneka boleh menggunakan skrip bagi cerita baru atau mengubahsuai cerita daripada buku cerita. Teater bercerita mengabungkan teknik teater dan teknik bercerita bagi memberi peluang kepada kanak-kanak berbahasa dan berkreatif. imaginasi dan kreativiti kanak-kanak. boneka. Main peranan memberi peluang kepada kanak-kanak untuk melakonkan watak-watak dalam situasi yang direka. main peranan. Improvisasi berlaku dalam suatu situasi yang tidak dirancang dan boleh dilaksanakan berdasarkan sesuatu situasi. Aktiviti pantomin memerlukan seorang atau satu kumpulan kanak-kanak membaca skrip lakonan manakala seorang atau satu kumpulan kanak-kanak lagi akan berlakon tanpa berdialog berdasarkan situasi yang dibaca. 5. 6. 3. imaginasi dan kreativiti kanak-kanak. 9. 10. Teknik pengajaran drama boleh digunakan untuk merangsang kemahiran berfikir. 13. Drama kreatif dan drama dalam pendidikan untuk mempertingkatkan pemikiran. Aktiviti memos ialah lakonan bisu tanpa bahasa. pantomin. Teater membaca membantu kanak-kanak membaca cerita serta melakukan gerakan yang sesuai dengan isi dan suasana cerita. 2. Aktiviti simulasi memberi peluang kepada kanak-kanak berfikir dan menyelesaikan masalah secara kreatif menerusi situasi yang diwujudkan. Drama melibatkan gerakan. 7. memos. . simulasi. 4. 8. alatan. Drama kreatif lebih berbentuk permainan dan berlaku secara spontan. kostum.

Pantomin 5.Improvisasi 4. 3.Drama kreatif 3. huraikan apa yang dimaksudkan dengan drama kanakkanak? 2. Nyatakan kepentingan pengajaran drama kanak-kanak? 4. Apakah kaedah yang boleh digunakan untuk pengajaran drama kanak-kanak? . Main peranan 7. Senaraikan jenis-jenis drama kanak-kanak. Simulasi 8. Teater bercerita PENILAIAN KENDIRI 1. Teater membaca 10.PETA KONSEP KATA KUNCI 1.Pengajaran drama 2. Boneka 9.Memos 6. Dengan menggunakan perkataan sendiri.

Loy Chee Luen. Mayesky. (2001). M.C. Petaling Jaya: L. Seni Visual Kanak-kanak: Modul Pengajaran dan Pembelajaran. . Kreativiti: Konsep dan Teori Praktis. 2th Edition. Schirrmacher. New York: Thomson Delmar Learning. New York: Thomson Delmar Learning. 6th Edition.L. Loy Chee Luen. (2002). Seni Persembahan Kanak-kanak: Modul Pengajaran dan Pembelajaran. R.L. Mohd. 7th Edition.C. New York: Thomson Delmar Learning. (2004).RUJUKAN Cox. (2010). Art and Creative Development for Young Children. Growing Artists:Teaching Art to Young Children. M. Petaling Jaya: L. The Pictorial World of the Child. (2005). Azhar Abd. (2010). & Fox. United Kingdom: Cambridge University Press. Johor: Universiti Teknologi Malaysia. Koster. (2009). Creative Activities for Young Children. J. Hamaid.B.E. J.

4. teater membaca dan teater bercerita. memos. Menceritakan kehidupan yang dilakonkan dengan berdasarkan pengalaman kanak-kanak. boneka. pantomin. Jenis-jenis drama kanak-kanak. Membantu perkembangan keseluruhan kanak-kanak terutamanya perkembangan kemahiran berfikir. Kepentingan pengajaran drama kanak-kanak. Drama kreatif Drama dalam pendidikan: improvisasi. Kaedah demonstrasi Kaedah tayangan video Kaedah penyelesaian masalah . main peranan. simulasi. imaginasi dan kreativiti kanak-kanak. Maksud drama kanak-kanak. 3. dialog dan pemikiran yang menyeluruh penting untuk perkembangan imaginasi dan kreativiti kanak-kanak. 2. Kaedah pengajaran drama kanak-kanak.JAWAPAN SERTA MAKLUM BALAS 1. Melibatkan gerakan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful