UNIT 11 PENGAJARAN DRAMA KANAK-KANAK

HASIL PEMBELAJARAN

Pada akhir unit ini, anda diharap dapat: 1. Menerangkan definisi drama kanak-kanak. 2. Mengenal jenis-jenis drama kanak-kanak. 3. Membincangkan kepentingan pengajaran drama kanak-kanak untuk mempertingkatkan kemahiran berfikir, imaginasi dan kreativiti kanak-kanak. 4. Merancang aktiviti pengajaran drama kanak-kanak.

PENGENALAN

T

eknik pengajaran drama boleh digunakan untuk merangsang kemahiran berfikir, imaginasi dan kreativiti kanak-kanak. Terdapat beberapa jenis drama yang boleh digunakan dalam proses pengajaran dan

pembelajaran seperti drama kreatif dan drama dalam pendidikan. Modul ini membincangkan perihal pengajaran drama kreatif dan drama dalam pendidikan untuk kanak-kanak.

mereka perlu berfikir. Interaksi menerusi aktiviti drama dapat meningkat kemahiran sosial dan emosi kanak-kanak kerana mereka perlu memahami bentuk-bentuk pergaualan rakan-rakan lain. Drama kreatif lebih kepada permainan manakala drama dalam pendidikan merangkumi aktiviti improvisasi. Anda perlu menggunakan kreativiti anda dan berimaginasi diri anda sebagai orang tua dengan menunjukkan sifat-sifat orang tua yang melintas jalan. Guru boleh menggunakan drama kreatif dan drama dalam pendidikan untuk mendidik kanak-kanak dan seterusnya mempertingkatkan pemikiran. boneka. menggunakan daya imaginasi yang tinggi dan kreativiti masing-masing untuk melakukan lakonan dan berinteraksi antara watak dengan watak lain bersama-sama rakan-rakan mereka. dialog dan pemikiran yang menyeluruh penting untuk Berlakon sebagai seorang nenek atau datuk yang ingin melintas jalan yang sibuk di bandar. imaginasi dan kreativiti mereka. D rama menceritakan kehidupan yang dilakonkan dengan berdasarkan pengalaman kanak-kanak. Kanak-kanak dapat menunjukkan ekspresi mereka menerusi aktiviti-aktiviti drama yang dilaksanakan oleh guru. Semasa kanak-kanak berdrama. memos. Watak dan perwatakan datuk atau nenek perlu disampaikan dengan jelas supaya audien dapat percaya kepada watak yang dilakonkan. .ISI KANDUNGAN Drama kanak-kanak perkembangan imaginasi dan kreativiti kanak-kanak. mengeanli dan mengurus emosi sendiri dan juga rakan-rakan yang lain. pantomin. teater membaca dan teater bercerita. main peranan. Aktiviti drama yang melibatkan gerakan. simulasi. Jenis-jenis drama kanak-kanak J enis-jenis drama untuk kanak-kanak merangkumi drama kreatif dan drama dalam pendidikan.

melukis rupa kawan dan menceritakan sifat kawan mereka. memos. Tujuan drama kreatif adalah untuk menggalakkan perkembangan imaginasi. . D rama kreatif lebih berbentuk permainan dan berlaku secara spontan. Minta kanak-kanak menanyakan nama tiga orang kawan dan memerhati rupa kawan. main peranan. teater membaca dan teater bercerita. boneka. Kanak-kanak menyatakan pendapat dan perasaan masing-masing.Drama kreatif kanak. Kreativiti dan konsep kendiri kanak- Melaksanakan aktiviti drama kreatif bertajuk ‘Kawan saya’. Mulakan aktiviti dengan kanak-kanak berjalan bebas mencari kawan. pantomin. Selain itu. Kertas dan pensel. simulasi. Objektif : Bahan : Kanak-kanak dapat menyebut nama kawan. Kanak-kanak mencatatkan nama tiga orang kawan dan melukis rupa mereka. Langkah 1: Langkah 2: Langkah 3: Langkah 4: Langkah 5: Langkah 6: Langkah 7: Drama dalam Pendidikan D rama dalam pendidikan merangkumi aktivi improvisasi. drama kreatif juga memberi peluang kepada kanak-kanak untuk menyelesaikan masalah dalam situasi yang diberi dalam aktiviti drama kreatif. Guru memberi arahan kepada kanak-kanak duduk di tempat masing-masing dan mengedarkan kertas dan pensel kepada kanak-kanak. Guru minta kanak-kanak menceritakan sifat-sifat kawan-kawan mereka dan berlakon berkenaan kawan mereka. Guru memberi pujian dan membuat rumusan.

Guru memberi pujian dan membuat rumusan. Kanak-kanak memberi pandangan. alatan. Berimaginasi dan melakonkan watak-watak di dalam cerita. Kanak-kanak satu kumpulan lagi untuk membuat lakonan bisu berdasarkan cerita yang dibaca. gambar dan watak Melaksanakan aktiviti improvisasi berikut. Guru membimbing kanak-kanak. Kanak-kanak memberi pandangan. Langkah 1: Langkah 2: Langkah 3: Langkah 4: Langkah 5: .Improvisasi I mprovisasi berlaku secara spontan dalam suatu situasi yang tidak dirancang. Objektif : Bahan : Meningkatkan kreativiti lisan kanak-kanak. Improvisasi boleh dilaksanakan berdasarkan sesuatu situasi. Buku cerita. A ktiviti pantomin memerlukan seorang atau satu kumpulan kanak-kanak membaca skrip lakonan manakala seorang atau satu kumpulan kanak-kanak lagi akan berlakon berdasarkan situasi yang Melaksanakan aktiviti pantomim berikut. Meningkatkan kreativiti lisan kanak-kanak. Memilih kanak-kanak membuat improvisasi berdasarkan gambar polis yang diberi oleh guru. Mulakan aktiviti dengan sekumpulan kanak-kanak membacakan buku cerita. Kanak-kanak yang berlakon tidak perlu berdialog. Kanak-kanak melakukan aksi berkenaan polis. Langkah 1: Langkah 2: Langkah 3: Langkah 4: Langkah 5: Langkah 6: Pantomin dibaca. Gambar polis Mulakan aktiviti dengan memberi gambar polis kepada kanak-kanak. kostum. Guru memberi pujian dan membuat rumusan. Objektif : Bahan : Menggalakkan kanak-kanak berimaginasi. Guru membimbing kanak-kanak.

Guru membimbing kanak-kanak. Tiada.Memos M Objektif : Bahan emos ialah lakonan bisu. Melaksanakan aktiviti main peranan berikut. Berimaginasi dan berlakon bisu. Guru memberi pujian dan membuat rumusan. Guru membimbing kanak-kanak. Guru memberi pujian dan membuat rumusan. Minta kanak-kanak memainkan watak ahli bomba. Berimaginasi dan melakonkan watak. Props lakonan. Menggunakan props secara kreatif. : Langkah 1: Langkah 2: Langkah 3: Langkah 4: Langkah 5: Langkah 6: Main peranan M Objektif : Bahan : Langkah 1: Langkah 2: Langkah 3: Langkah 4: Langkah 5: ain peranan dilaksanakan dengan guru mereka satu situasi dalam aktiviti dan seterusnya memberi peluang kepada kanak-kanak untuk melakonkan watak-watak dalam situasi yang direka. Mesej lakonan disampaikan menerusi mimik muka dan pergerakan anggota badan. Melaksanakan aktiviti memos berikut. Contoh: Rumah terbakar. Guru membuat demonstrasi langkah-langkah menggosok gigi. . Kanak-kanak menceritakan perasaan masing-masing. penghuni rumah dan kanak-kanak yang terkurung dalam rumah. Mulakan aktiviti dengan mewujudkan satu situasi kepada kanak-kanak. Minta kanak-kanak berimaginasi dan menggosok gigi langkah demi langkah. Ahli bomba datang untuk memadamkan api dan menyelmatakan kanak-kanak yang terkurung dalam rumah. Memos dapat melatih kanak-kanak memahami dan menaakul pergerakan anggota badan. Kanak-kanak menyatakan perasaan masing-masing. Kanak-kanak menceritakan langkah-langkah menggosok gigi. Meningkatkan perkembangan psikomotor kanak-kanak.

Menyelesaikan masalah secara kreatif. Langkah 1: Langkah 2: Langkah 3: Langkah 4: Langkah 5: Boneka atau tanpa pentas. Boneka tesebut hanya dipegang dan diarahkan kepada kanak-kanak. Boneka sarung tangan. Langkah 5: Guru memberi pujian dan membuat rumusan. minta kanak-kanak memainkan watak-watak berdasarkan situasi bermasalah yang direka. Objektif : Bahan : Berimaginasi dan menggeraklakkon boneka.Simulasi S Bahan imulasi dimulakan dengan mewujudkan suatu situasi secara bertulis atau lisan. Langkah 2: Kanak-kanak memainkan watak-watak di dalam cerita dengan menggunakan boneka. Diyana menangis. Contoh situasi: Semasa waktu rehat. Teater Membaca . Langkah 4: Kanak-kanak menyatakan pendapat dan perasaan masing-masing. Langkah 3: Guru membimbing kanak-kanak. Guru memberi pujian dan membuat rumusan. Langkah 1: Guru membuat demonstrasi persembahan boneka. Boneka boleh dikendalikan dengan pentas Melaksanakan aktiviti boneka berikut. Bercerita menggunakan boneka. Diyana dan Siti berebut-rebut buku cerita dan bergaduh. Secara kumpulan. peranan watak-watak dan tempoh masa yang diberi dalam aktiviti simulasi. Guru mulakan aktiviti dengan mereka situasi bermasalah. Guru menasihati mereka. Kanak-kanak menyatakan pendapat dan perasaan masing-masing. Guru membimbing kanak-kanak. Melaksanakan aktiviti simulasi berikut. Kanak-kanak perlu mengenal pasti permasalahan. P ersembahan boneka dimulakan dengan menyediakan boneka dan skrip sama ada mereka cerita baru atau mengubahsuai cerita daripada buku cerita. Objektif : : Berimaginasi dan melakonkan watak guru dan murid. Props lakonan.

Guru membimbing kanak-kanak. Kanak-kanak menyatakan pendapat dan perasaan masing-masing. Guru membimbing kanak-kanak. Langkah 1: Langkah 2: Langkah 3: Langkah 4: Langkah 5: . Guru memberi pujian dan membuat rumusan. Mencerita semula cerita Topeng. Objektif : : Berimaginasi dan melakonkan watak-watak di dalam cerita. menggunakan nada intonasi yang betul berdasarkan cerita serta Melaksanakan aktiviti teater membaca berikut. Objektif : Bahan : Berimaginasi dan melakonkan watak-watak di dalam cerita. Kanak-kanak perlu bercerita dan seterusnya melakonkan cerita.melakukan gerakan yang sesuai dengan isi dan suasana cerita. Guru memberi pujian dan membuat rumusan. Guru membacakan cerita kepada kanak-kanak. T eater membaca mengabungkan teknik teater dan membaca. Membaca buku cerita. Buku cerita. . Aktiviti ini membantu kanak-kanak membaca cerita dengan lancar. Kanak-kanak memainkan watak-watak di dalam cerita dengan topeng. Kanak-kanak menyatakan pendapat dan perasaan masing-masing. Melaksanakan aktiviti teater bercerita berikut. Minta satu kumpulan kanak-kanak membaca buku berita manakala satu kumpulan ladi melakonkan watak-watak yang dibaca. . Langkah 1: Langkah 2: Langkah 3: Langkah 4: Langkah 5: Teater Bercerita T Bahan eater bercerita mengabungkan teknik teater dan teknik bercerita. Guru membacakan buku cerita kepada kanak-kanak.

P engajaran drama dapat membantu perkembangan keseluruhan kanak-kanak terutamanya perkembangan kemahiran berfikir.Kepentingan pengajaran drama kanak-kanak untuk mempertingkatkan kreativiti kanak-kanak kanak-kanak sering diminta oleh guru untuk berimaginasi dan melakonkan watak-watak dalam cerita. Kanak-kanak selalu memikirkan perkara yang mereka tahu dan melalui aktiviti drama dapat Drama meningkatkan kreativiti kanak-kanak secara kreatif dalam menghayati sesuatu watak. Perkembangan kreativiti kanak-kanak dalam aktiviti drama melibatkan imaginasi atau khayalan. Aktiviti drama yang dilaksanakan oleh guru membenarkan kanak-kanak menjelajahi dan mencari jalan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Setiap aktiviti drama kanak-kanak memerlukan kanak-kanak berimaginasi dan berfikir . A ktiviti drama yang dilaksanakan untuk kanak-kanak memberi fokus kepada sifat kreatif dan ekspresif. Penglibatan aktif kanak-kanak dalam aktiviti drama menggalakkan kreativiti mereka. Dalam aktiviti drama Drama meningkatkan kemahiran berfikir kanak-kanak membantu mereka sedar tentang pengetahun mereka sendiri. imaginasi dan kreativiti kanak-kanak. kanak-kanak yang melibatkan diri secara aktif dalam aktiviti drama dapat berfikir lebih kreatif. Secara tidak langsung. A ktiviti drama penting untuk membina kebolehan kanak-kanak dalam pemikiran dan kefahaman. melihat sesuatu dalam cara yang berbeza dan mencari kepuasan dalam persembahan drama. Secara tidak langsung. aktiviti-aktiviti drama juga memberi peluang kepada kanak-kanak untuk mengambil risiko dan mencuba sesuatu yang baru. nilai estetika kanak-kanak juga dapat dipupuk. Selain itu. kanak-kanak juga diminta untuk menyelesaikan masalah yang wujud dalam aktiviti drama. Selain itu.

Imaginasi kanak-kanak luar biasa dan sukar untuk dibuktikan secara logik. mereka dikehendaki berimaginasi. kaedah tayangan video dan kaedah penyelesaian masalah. Semasa kanak-kanak berlakon. Situasi ini sekadar khayalan dan berlaku dalam minda bawah sedar kanak-kanak. Antaranya ialah kaedah demonstrasi. Contohnya mereka berimaginasi dirinya sebagai kucing yang Merancang aktiviti pengajaran drama kanak-kanak G uru perlu merancang dan melaksanakan pengajaran drama dengan menggunakan pelbagai kaedah.Drama meningkatkan imaginasi kanak-kanak sedang makan ikan. D rama memberi peluang kepada kanak-kanak untuk berimaginasi. .

1 menunjukkan prosedur pengajaran menggunakan kaedah demonstrasi. Rajah 11. Melaksanakan demonstrasi dan memastikan setiap kanak-kanak dapat melihat demonstrasi serta mendengar penerangan dengan jelas.Kaedah Demonstrasi G uru boleh mengajar drama dengan menggunakan kaedah demonstrasi kepada kanak-kanak.1 Prosedur pengajaran menggunakan kaedah demonstrasi . Bersoal jawab dengan kanak-kanak berkenaan aksi drama yang dilakukan untuk menarik perhatian kanak-kanak. Memberi pujian kepada kanak-kanak yang berlakon. Minta kanak-kanak mengulangi aksi drama yang ditunjukkan oleh guru. Kanak-kanak menyatakan pandangan. Rajah 11. Guru membuat rumusan. Menyatakan tujuan demonstrasi drama. Menentukan jenis drama.

Menentukan drama yang hendak ditayang. Menanyangkan drama yang dipilih dan memastikan setiap kanak-kanak dapat melihat tayangan video serta mendengar penerangan dengan jelas.2 menunjukkan prosedur pengajaran menggunakan kaedah tayangan video.2 Prosedur pengajaran menggunakan kaedah tayangan video .Kaedah tayangan video G uru boleh mengajar drama dengan menggunakan kaedah tayangan video kepada kanakkanak. Menyatakan tujuan tayangan video drama. Bersoal jawab dengan kanak-kanak berkenaan video yang ditayangkan. Rajah 11. Kanak-kanak menyatakan pandangan masing-masing. Rajah 11. Guru membuat rumusan. Memberi pujian kepada kanak-kanak yang berlakon. Minta kanak-kanak mengulangi aksi drama yang ditayangkan.

Rajah 11. simulasi.Kaedah Penyelesaian Masalah G uru boleh mengajar drama dengan menggunakan kaedah penyelesaian masalah kepada kanakkanak.3 Prosedur pengajaran menggunakan kaedah penyelesaian masalah Nyatakan pendapat anda mengenai pengajaran drama kreatif untuk kanak-kanak. sediakan Rancangan Pengajaran Harian untuk mengajar drama menggunakan salah satu daripada proses ini. Mereka suatu situasi yang bermasalah kepada kanak-kanak. Kanak-kanak untuk menyatakan pandangan. boneka. Bersoal jawab dengan kanak-kanak berkenaan situasi yang bermasalah Minta kanak-kanak berlakon berdasarkan situasi yang bermasalah dan menyelesaikan masalah yang wujud dalam lakonan.3 menunjukkan prosedur pengajaran menggunakan kaedah penyelesaian masalah. Memberi pujian kepada kanak-kanak yang berlakon. . Rajah 11. Dengan mengambil kira pengajaran drama dalam pendidikan boleh dilakukan secara improvisasi. memos. teater membaca dan teater bercerita. Guru membuat rumusan. main peranan. pantomin.

3. imaginasi dan kreativiti kanak-kanak. 12. pantomin. Drama dalam pendidikan merangkumi improvisasi. Aktiviti pantomin memerlukan seorang atau satu kumpulan kanak-kanak membaca skrip lakonan manakala seorang atau satu kumpulan kanak-kanak lagi akan berlakon tanpa berdialog berdasarkan situasi yang dibaca. Main peranan memberi peluang kepada kanak-kanak untuk melakonkan watak-watak dalam situasi yang direka. 6. 10. alatan. 8. Drama kreatif dan drama dalam pendidikan untuk mempertingkatkan pemikiran. 5. 13. Teater bercerita mengabungkan teknik teater dan teknik bercerita bagi memberi peluang kepada kanak-kanak berbahasa dan berkreatif. dialog dan pemikiran yang menyeluruh penting untuk perkembangan imaginasi dan kreativiti kanak-kanak. gambar dan watak. Persembahan boneka boleh menggunakan skrip bagi cerita baru atau mengubahsuai cerita daripada buku cerita. 4. Drama kreatif lebih berbentuk permainan dan berlaku secara spontan. 9. 2.RINGKASAN 1. kostum. Drama melibatkan gerakan. simulasi. boneka. Aktiviti memos ialah lakonan bisu tanpa bahasa. teater membaca dan teater bercerita . 11. Teater membaca membantu kanak-kanak membaca cerita serta melakukan gerakan yang sesuai dengan isi dan suasana cerita. Improvisasi berlaku dalam suatu situasi yang tidak dirancang dan boleh dilaksanakan berdasarkan sesuatu situasi. Teknik pengajaran drama boleh digunakan untuk merangsang kemahiran berfikir. 7. . Aktiviti simulasi memberi peluang kepada kanak-kanak berfikir dan menyelesaikan masalah secara kreatif menerusi situasi yang diwujudkan. main peranan. imaginasi dan kreativiti kanak-kanak. memos.

Main peranan 7.Memos 6.Pantomin 5.Pengajaran drama 2. 3. Boneka 9. Senaraikan jenis-jenis drama kanak-kanak. Dengan menggunakan perkataan sendiri.PETA KONSEP KATA KUNCI 1. Apakah kaedah yang boleh digunakan untuk pengajaran drama kanak-kanak? . huraikan apa yang dimaksudkan dengan drama kanakkanak? 2. Simulasi 8.Improvisasi 4. Teater membaca 10. Nyatakan kepentingan pengajaran drama kanak-kanak? 4. Teater bercerita PENILAIAN KENDIRI 1.Drama kreatif 3.

United Kingdom: Cambridge University Press. New York: Thomson Delmar Learning. Creative Activities for Young Children. (2009). Azhar Abd. Seni Visual Kanak-kanak: Modul Pengajaran dan Pembelajaran. Koster. Growing Artists:Teaching Art to Young Children.C. Mayesky. J. J. & Fox.RUJUKAN Cox.L. Loy Chee Luen. New York: Thomson Delmar Learning. (2001). 6th Edition. Loy Chee Luen. (2004).C. Hamaid. Petaling Jaya: L. Johor: Universiti Teknologi Malaysia. R.E. 2th Edition. (2005). (2002). New York: Thomson Delmar Learning. Petaling Jaya: L. Kreativiti: Konsep dan Teori Praktis. 7th Edition. M. (2010). Art and Creative Development for Young Children. The Pictorial World of the Child. (2010). .B.L. M. Schirrmacher. Seni Persembahan Kanak-kanak: Modul Pengajaran dan Pembelajaran. Mohd.

2. memos. Kaedah pengajaran drama kanak-kanak. pantomin. Drama kreatif Drama dalam pendidikan: improvisasi. 4. 3. Melibatkan gerakan. dialog dan pemikiran yang menyeluruh penting untuk perkembangan imaginasi dan kreativiti kanak-kanak. imaginasi dan kreativiti kanak-kanak. teater membaca dan teater bercerita. Menceritakan kehidupan yang dilakonkan dengan berdasarkan pengalaman kanak-kanak. main peranan. boneka. Kaedah demonstrasi Kaedah tayangan video Kaedah penyelesaian masalah . Jenis-jenis drama kanak-kanak. Membantu perkembangan keseluruhan kanak-kanak terutamanya perkembangan kemahiran berfikir. Maksud drama kanak-kanak.JAWAPAN SERTA MAKLUM BALAS 1. Kepentingan pengajaran drama kanak-kanak. simulasi.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful