P. 1
Unit 11 Kae3013 A

Unit 11 Kae3013 A

|Views: 7|Likes:
Published by adwasakinah
sem 3
sem 3

More info:

Published by: adwasakinah on Jun 23, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/12/2014

pdf

text

original

UNIT 11 PENGAJARAN DRAMA KANAK-KANAK

HASIL PEMBELAJARAN

Pada akhir unit ini, anda diharap dapat: 1. Menerangkan definisi drama kanak-kanak. 2. Mengenal jenis-jenis drama kanak-kanak. 3. Membincangkan kepentingan pengajaran drama kanak-kanak untuk mempertingkatkan kemahiran berfikir, imaginasi dan kreativiti kanak-kanak. 4. Merancang aktiviti pengajaran drama kanak-kanak.

PENGENALAN

T

eknik pengajaran drama boleh digunakan untuk merangsang kemahiran berfikir, imaginasi dan kreativiti kanak-kanak. Terdapat beberapa jenis drama yang boleh digunakan dalam proses pengajaran dan

pembelajaran seperti drama kreatif dan drama dalam pendidikan. Modul ini membincangkan perihal pengajaran drama kreatif dan drama dalam pendidikan untuk kanak-kanak.

Guru boleh menggunakan drama kreatif dan drama dalam pendidikan untuk mendidik kanak-kanak dan seterusnya mempertingkatkan pemikiran. mereka perlu berfikir. Semasa kanak-kanak berdrama. imaginasi dan kreativiti mereka. Anda perlu menggunakan kreativiti anda dan berimaginasi diri anda sebagai orang tua dengan menunjukkan sifat-sifat orang tua yang melintas jalan. Aktiviti drama yang melibatkan gerakan. mengeanli dan mengurus emosi sendiri dan juga rakan-rakan yang lain. pantomin. D rama menceritakan kehidupan yang dilakonkan dengan berdasarkan pengalaman kanak-kanak. Watak dan perwatakan datuk atau nenek perlu disampaikan dengan jelas supaya audien dapat percaya kepada watak yang dilakonkan. memos. . dialog dan pemikiran yang menyeluruh penting untuk Berlakon sebagai seorang nenek atau datuk yang ingin melintas jalan yang sibuk di bandar. Jenis-jenis drama kanak-kanak J enis-jenis drama untuk kanak-kanak merangkumi drama kreatif dan drama dalam pendidikan. boneka. Kanak-kanak dapat menunjukkan ekspresi mereka menerusi aktiviti-aktiviti drama yang dilaksanakan oleh guru. Drama kreatif lebih kepada permainan manakala drama dalam pendidikan merangkumi aktiviti improvisasi. menggunakan daya imaginasi yang tinggi dan kreativiti masing-masing untuk melakukan lakonan dan berinteraksi antara watak dengan watak lain bersama-sama rakan-rakan mereka. main peranan.ISI KANDUNGAN Drama kanak-kanak perkembangan imaginasi dan kreativiti kanak-kanak. teater membaca dan teater bercerita. simulasi. Interaksi menerusi aktiviti drama dapat meningkat kemahiran sosial dan emosi kanak-kanak kerana mereka perlu memahami bentuk-bentuk pergaualan rakan-rakan lain.

Selain itu. Kanak-kanak menyatakan pendapat dan perasaan masing-masing. Mulakan aktiviti dengan kanak-kanak berjalan bebas mencari kawan. Objektif : Bahan : Kanak-kanak dapat menyebut nama kawan. teater membaca dan teater bercerita. Langkah 1: Langkah 2: Langkah 3: Langkah 4: Langkah 5: Langkah 6: Langkah 7: Drama dalam Pendidikan D rama dalam pendidikan merangkumi aktivi improvisasi. Minta kanak-kanak menanyakan nama tiga orang kawan dan memerhati rupa kawan. Kreativiti dan konsep kendiri kanak- Melaksanakan aktiviti drama kreatif bertajuk ‘Kawan saya’. Kertas dan pensel. Guru minta kanak-kanak menceritakan sifat-sifat kawan-kawan mereka dan berlakon berkenaan kawan mereka. Tujuan drama kreatif adalah untuk menggalakkan perkembangan imaginasi. Kanak-kanak mencatatkan nama tiga orang kawan dan melukis rupa mereka. drama kreatif juga memberi peluang kepada kanak-kanak untuk menyelesaikan masalah dalam situasi yang diberi dalam aktiviti drama kreatif. melukis rupa kawan dan menceritakan sifat kawan mereka.Drama kreatif kanak. pantomin. Guru memberi pujian dan membuat rumusan. simulasi. Guru memberi arahan kepada kanak-kanak duduk di tempat masing-masing dan mengedarkan kertas dan pensel kepada kanak-kanak. main peranan. memos. . D rama kreatif lebih berbentuk permainan dan berlaku secara spontan. boneka.

Kanak-kanak memberi pandangan. Mulakan aktiviti dengan sekumpulan kanak-kanak membacakan buku cerita. Guru membimbing kanak-kanak. Kanak-kanak memberi pandangan. gambar dan watak Melaksanakan aktiviti improvisasi berikut. Guru memberi pujian dan membuat rumusan.Improvisasi I mprovisasi berlaku secara spontan dalam suatu situasi yang tidak dirancang. Buku cerita. Improvisasi boleh dilaksanakan berdasarkan sesuatu situasi. Memilih kanak-kanak membuat improvisasi berdasarkan gambar polis yang diberi oleh guru. Objektif : Bahan : Menggalakkan kanak-kanak berimaginasi. Berimaginasi dan melakonkan watak-watak di dalam cerita. Kanak-kanak melakukan aksi berkenaan polis. Langkah 1: Langkah 2: Langkah 3: Langkah 4: Langkah 5: . kostum. Kanak-kanak satu kumpulan lagi untuk membuat lakonan bisu berdasarkan cerita yang dibaca. alatan. Langkah 1: Langkah 2: Langkah 3: Langkah 4: Langkah 5: Langkah 6: Pantomin dibaca. Guru memberi pujian dan membuat rumusan. Objektif : Bahan : Meningkatkan kreativiti lisan kanak-kanak. Meningkatkan kreativiti lisan kanak-kanak. A ktiviti pantomin memerlukan seorang atau satu kumpulan kanak-kanak membaca skrip lakonan manakala seorang atau satu kumpulan kanak-kanak lagi akan berlakon berdasarkan situasi yang Melaksanakan aktiviti pantomim berikut. Gambar polis Mulakan aktiviti dengan memberi gambar polis kepada kanak-kanak. Guru membimbing kanak-kanak. Kanak-kanak yang berlakon tidak perlu berdialog.

Mulakan aktiviti dengan mewujudkan satu situasi kepada kanak-kanak. Berimaginasi dan melakonkan watak. : Langkah 1: Langkah 2: Langkah 3: Langkah 4: Langkah 5: Langkah 6: Main peranan M Objektif : Bahan : Langkah 1: Langkah 2: Langkah 3: Langkah 4: Langkah 5: ain peranan dilaksanakan dengan guru mereka satu situasi dalam aktiviti dan seterusnya memberi peluang kepada kanak-kanak untuk melakonkan watak-watak dalam situasi yang direka. Contoh: Rumah terbakar. . Kanak-kanak menceritakan langkah-langkah menggosok gigi. Kanak-kanak menceritakan perasaan masing-masing. Guru membimbing kanak-kanak. Menggunakan props secara kreatif. Minta kanak-kanak memainkan watak ahli bomba. Melaksanakan aktiviti memos berikut. Props lakonan. Berimaginasi dan berlakon bisu. Minta kanak-kanak berimaginasi dan menggosok gigi langkah demi langkah. Memos dapat melatih kanak-kanak memahami dan menaakul pergerakan anggota badan.Memos M Objektif : Bahan emos ialah lakonan bisu. Guru membuat demonstrasi langkah-langkah menggosok gigi. Melaksanakan aktiviti main peranan berikut. penghuni rumah dan kanak-kanak yang terkurung dalam rumah. Guru memberi pujian dan membuat rumusan. Kanak-kanak menyatakan perasaan masing-masing. Ahli bomba datang untuk memadamkan api dan menyelmatakan kanak-kanak yang terkurung dalam rumah. Guru membimbing kanak-kanak. Meningkatkan perkembangan psikomotor kanak-kanak. Guru memberi pujian dan membuat rumusan. Tiada. Mesej lakonan disampaikan menerusi mimik muka dan pergerakan anggota badan.

Kanak-kanak menyatakan pendapat dan perasaan masing-masing. Props lakonan. Secara kumpulan. Teater Membaca . Guru mulakan aktiviti dengan mereka situasi bermasalah. Diyana dan Siti berebut-rebut buku cerita dan bergaduh. Langkah 4: Kanak-kanak menyatakan pendapat dan perasaan masing-masing. Langkah 5: Guru memberi pujian dan membuat rumusan. Langkah 2: Kanak-kanak memainkan watak-watak di dalam cerita dengan menggunakan boneka.Simulasi S Bahan imulasi dimulakan dengan mewujudkan suatu situasi secara bertulis atau lisan. Melaksanakan aktiviti simulasi berikut. Diyana menangis. P ersembahan boneka dimulakan dengan menyediakan boneka dan skrip sama ada mereka cerita baru atau mengubahsuai cerita daripada buku cerita. Kanak-kanak perlu mengenal pasti permasalahan. minta kanak-kanak memainkan watak-watak berdasarkan situasi bermasalah yang direka. Bercerita menggunakan boneka. Contoh situasi: Semasa waktu rehat. Guru menasihati mereka. Objektif : : Berimaginasi dan melakonkan watak guru dan murid. Objektif : Bahan : Berimaginasi dan menggeraklakkon boneka. Boneka boleh dikendalikan dengan pentas Melaksanakan aktiviti boneka berikut. Boneka tesebut hanya dipegang dan diarahkan kepada kanak-kanak. Guru memberi pujian dan membuat rumusan. Langkah 1: Langkah 2: Langkah 3: Langkah 4: Langkah 5: Boneka atau tanpa pentas. Menyelesaikan masalah secara kreatif. Guru membimbing kanak-kanak. Langkah 1: Guru membuat demonstrasi persembahan boneka. Boneka sarung tangan. peranan watak-watak dan tempoh masa yang diberi dalam aktiviti simulasi. Langkah 3: Guru membimbing kanak-kanak.

Aktiviti ini membantu kanak-kanak membaca cerita dengan lancar. Kanak-kanak memainkan watak-watak di dalam cerita dengan topeng. . Guru membacakan cerita kepada kanak-kanak. Kanak-kanak perlu bercerita dan seterusnya melakonkan cerita. Guru memberi pujian dan membuat rumusan. Objektif : Bahan : Berimaginasi dan melakonkan watak-watak di dalam cerita. Buku cerita. Guru memberi pujian dan membuat rumusan. Mencerita semula cerita Topeng. T eater membaca mengabungkan teknik teater dan membaca.melakukan gerakan yang sesuai dengan isi dan suasana cerita. Langkah 1: Langkah 2: Langkah 3: Langkah 4: Langkah 5: . Langkah 1: Langkah 2: Langkah 3: Langkah 4: Langkah 5: Teater Bercerita T Bahan eater bercerita mengabungkan teknik teater dan teknik bercerita. Guru membimbing kanak-kanak. Minta satu kumpulan kanak-kanak membaca buku berita manakala satu kumpulan ladi melakonkan watak-watak yang dibaca. Membaca buku cerita. Kanak-kanak menyatakan pendapat dan perasaan masing-masing. Guru membacakan buku cerita kepada kanak-kanak. Melaksanakan aktiviti teater bercerita berikut. Guru membimbing kanak-kanak. . Objektif : : Berimaginasi dan melakonkan watak-watak di dalam cerita. Kanak-kanak menyatakan pendapat dan perasaan masing-masing. menggunakan nada intonasi yang betul berdasarkan cerita serta Melaksanakan aktiviti teater membaca berikut.

Secara tidak langsung. Kanak-kanak selalu memikirkan perkara yang mereka tahu dan melalui aktiviti drama dapat Drama meningkatkan kreativiti kanak-kanak secara kreatif dalam menghayati sesuatu watak. imaginasi dan kreativiti kanak-kanak. A ktiviti drama penting untuk membina kebolehan kanak-kanak dalam pemikiran dan kefahaman. P engajaran drama dapat membantu perkembangan keseluruhan kanak-kanak terutamanya perkembangan kemahiran berfikir. Penglibatan aktif kanak-kanak dalam aktiviti drama menggalakkan kreativiti mereka. Setiap aktiviti drama kanak-kanak memerlukan kanak-kanak berimaginasi dan berfikir . Aktiviti drama yang dilaksanakan oleh guru membenarkan kanak-kanak menjelajahi dan mencari jalan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Perkembangan kreativiti kanak-kanak dalam aktiviti drama melibatkan imaginasi atau khayalan. aktiviti-aktiviti drama juga memberi peluang kepada kanak-kanak untuk mengambil risiko dan mencuba sesuatu yang baru. Selain itu. Dalam aktiviti drama Drama meningkatkan kemahiran berfikir kanak-kanak membantu mereka sedar tentang pengetahun mereka sendiri. Selain itu.Kepentingan pengajaran drama kanak-kanak untuk mempertingkatkan kreativiti kanak-kanak kanak-kanak sering diminta oleh guru untuk berimaginasi dan melakonkan watak-watak dalam cerita. melihat sesuatu dalam cara yang berbeza dan mencari kepuasan dalam persembahan drama. A ktiviti drama yang dilaksanakan untuk kanak-kanak memberi fokus kepada sifat kreatif dan ekspresif. kanak-kanak juga diminta untuk menyelesaikan masalah yang wujud dalam aktiviti drama. Secara tidak langsung. kanak-kanak yang melibatkan diri secara aktif dalam aktiviti drama dapat berfikir lebih kreatif. nilai estetika kanak-kanak juga dapat dipupuk.

Contohnya mereka berimaginasi dirinya sebagai kucing yang Merancang aktiviti pengajaran drama kanak-kanak G uru perlu merancang dan melaksanakan pengajaran drama dengan menggunakan pelbagai kaedah. mereka dikehendaki berimaginasi. . kaedah tayangan video dan kaedah penyelesaian masalah. D rama memberi peluang kepada kanak-kanak untuk berimaginasi.Drama meningkatkan imaginasi kanak-kanak sedang makan ikan. Situasi ini sekadar khayalan dan berlaku dalam minda bawah sedar kanak-kanak. Semasa kanak-kanak berlakon. Antaranya ialah kaedah demonstrasi. Imaginasi kanak-kanak luar biasa dan sukar untuk dibuktikan secara logik.

Guru membuat rumusan. Minta kanak-kanak mengulangi aksi drama yang ditunjukkan oleh guru. Rajah 11. Kanak-kanak menyatakan pandangan. Memberi pujian kepada kanak-kanak yang berlakon. Menentukan jenis drama. Melaksanakan demonstrasi dan memastikan setiap kanak-kanak dapat melihat demonstrasi serta mendengar penerangan dengan jelas. Menyatakan tujuan demonstrasi drama. Bersoal jawab dengan kanak-kanak berkenaan aksi drama yang dilakukan untuk menarik perhatian kanak-kanak.1 Prosedur pengajaran menggunakan kaedah demonstrasi .Kaedah Demonstrasi G uru boleh mengajar drama dengan menggunakan kaedah demonstrasi kepada kanak-kanak.1 menunjukkan prosedur pengajaran menggunakan kaedah demonstrasi. Rajah 11.

Memberi pujian kepada kanak-kanak yang berlakon. Menanyangkan drama yang dipilih dan memastikan setiap kanak-kanak dapat melihat tayangan video serta mendengar penerangan dengan jelas.2 menunjukkan prosedur pengajaran menggunakan kaedah tayangan video. Bersoal jawab dengan kanak-kanak berkenaan video yang ditayangkan.Kaedah tayangan video G uru boleh mengajar drama dengan menggunakan kaedah tayangan video kepada kanakkanak. Kanak-kanak menyatakan pandangan masing-masing. Menentukan drama yang hendak ditayang. Minta kanak-kanak mengulangi aksi drama yang ditayangkan. Rajah 11. Rajah 11. Guru membuat rumusan.2 Prosedur pengajaran menggunakan kaedah tayangan video . Menyatakan tujuan tayangan video drama.

memos. sediakan Rancangan Pengajaran Harian untuk mengajar drama menggunakan salah satu daripada proses ini. teater membaca dan teater bercerita. Rajah 11. Memberi pujian kepada kanak-kanak yang berlakon. Guru membuat rumusan. Mereka suatu situasi yang bermasalah kepada kanak-kanak. main peranan. simulasi. . Dengan mengambil kira pengajaran drama dalam pendidikan boleh dilakukan secara improvisasi.3 menunjukkan prosedur pengajaran menggunakan kaedah penyelesaian masalah.Kaedah Penyelesaian Masalah G uru boleh mengajar drama dengan menggunakan kaedah penyelesaian masalah kepada kanakkanak.3 Prosedur pengajaran menggunakan kaedah penyelesaian masalah Nyatakan pendapat anda mengenai pengajaran drama kreatif untuk kanak-kanak. Bersoal jawab dengan kanak-kanak berkenaan situasi yang bermasalah Minta kanak-kanak berlakon berdasarkan situasi yang bermasalah dan menyelesaikan masalah yang wujud dalam lakonan. pantomin. boneka. Kanak-kanak untuk menyatakan pandangan. Rajah 11.

Teater membaca membantu kanak-kanak membaca cerita serta melakukan gerakan yang sesuai dengan isi dan suasana cerita. 6. 4. 5.RINGKASAN 1. 3. simulasi. Aktiviti memos ialah lakonan bisu tanpa bahasa. kostum. teater membaca dan teater bercerita . boneka. Persembahan boneka boleh menggunakan skrip bagi cerita baru atau mengubahsuai cerita daripada buku cerita. 12. 7. Aktiviti simulasi memberi peluang kepada kanak-kanak berfikir dan menyelesaikan masalah secara kreatif menerusi situasi yang diwujudkan. pantomin. Drama dalam pendidikan merangkumi improvisasi. Drama kreatif lebih berbentuk permainan dan berlaku secara spontan. 11. 10. alatan. Improvisasi berlaku dalam suatu situasi yang tidak dirancang dan boleh dilaksanakan berdasarkan sesuatu situasi. Aktiviti pantomin memerlukan seorang atau satu kumpulan kanak-kanak membaca skrip lakonan manakala seorang atau satu kumpulan kanak-kanak lagi akan berlakon tanpa berdialog berdasarkan situasi yang dibaca. Teknik pengajaran drama boleh digunakan untuk merangsang kemahiran berfikir. Drama melibatkan gerakan. 2. memos. Teater bercerita mengabungkan teknik teater dan teknik bercerita bagi memberi peluang kepada kanak-kanak berbahasa dan berkreatif. dialog dan pemikiran yang menyeluruh penting untuk perkembangan imaginasi dan kreativiti kanak-kanak. Main peranan memberi peluang kepada kanak-kanak untuk melakonkan watak-watak dalam situasi yang direka. . 8. imaginasi dan kreativiti kanak-kanak. imaginasi dan kreativiti kanak-kanak. 13. main peranan. Drama kreatif dan drama dalam pendidikan untuk mempertingkatkan pemikiran. gambar dan watak. 9.

Main peranan 7.Pengajaran drama 2. Teater membaca 10. Senaraikan jenis-jenis drama kanak-kanak. Boneka 9. huraikan apa yang dimaksudkan dengan drama kanakkanak? 2.PETA KONSEP KATA KUNCI 1. Nyatakan kepentingan pengajaran drama kanak-kanak? 4. Simulasi 8. Dengan menggunakan perkataan sendiri. Teater bercerita PENILAIAN KENDIRI 1.Pantomin 5. Apakah kaedah yang boleh digunakan untuk pengajaran drama kanak-kanak? .Improvisasi 4.Memos 6.Drama kreatif 3. 3.

2th Edition. (2005). (2004). The Pictorial World of the Child.C. Petaling Jaya: L. . Kreativiti: Konsep dan Teori Praktis. (2001). (2010). (2002). Seni Visual Kanak-kanak: Modul Pengajaran dan Pembelajaran. J.L. R. (2010). Growing Artists:Teaching Art to Young Children. New York: Thomson Delmar Learning.L. 6th Edition. New York: Thomson Delmar Learning. Creative Activities for Young Children. Azhar Abd. Mohd. United Kingdom: Cambridge University Press. & Fox. Loy Chee Luen.C. Seni Persembahan Kanak-kanak: Modul Pengajaran dan Pembelajaran. Johor: Universiti Teknologi Malaysia. J. Koster. 7th Edition. Mayesky. M.RUJUKAN Cox. Petaling Jaya: L. (2009). Hamaid.B. New York: Thomson Delmar Learning. Art and Creative Development for Young Children.E. M. Loy Chee Luen. Schirrmacher.

simulasi. imaginasi dan kreativiti kanak-kanak. Drama kreatif Drama dalam pendidikan: improvisasi. Maksud drama kanak-kanak. Menceritakan kehidupan yang dilakonkan dengan berdasarkan pengalaman kanak-kanak. teater membaca dan teater bercerita. 3. Melibatkan gerakan. memos. pantomin. Kaedah demonstrasi Kaedah tayangan video Kaedah penyelesaian masalah .JAWAPAN SERTA MAKLUM BALAS 1. Membantu perkembangan keseluruhan kanak-kanak terutamanya perkembangan kemahiran berfikir. Kaedah pengajaran drama kanak-kanak. dialog dan pemikiran yang menyeluruh penting untuk perkembangan imaginasi dan kreativiti kanak-kanak. boneka. Kepentingan pengajaran drama kanak-kanak. 2. Jenis-jenis drama kanak-kanak. 4. main peranan.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->