UNIT 11 PENGAJARAN DRAMA KANAK-KANAK

HASIL PEMBELAJARAN

Pada akhir unit ini, anda diharap dapat: 1. Menerangkan definisi drama kanak-kanak. 2. Mengenal jenis-jenis drama kanak-kanak. 3. Membincangkan kepentingan pengajaran drama kanak-kanak untuk mempertingkatkan kemahiran berfikir, imaginasi dan kreativiti kanak-kanak. 4. Merancang aktiviti pengajaran drama kanak-kanak.

PENGENALAN

T

eknik pengajaran drama boleh digunakan untuk merangsang kemahiran berfikir, imaginasi dan kreativiti kanak-kanak. Terdapat beberapa jenis drama yang boleh digunakan dalam proses pengajaran dan

pembelajaran seperti drama kreatif dan drama dalam pendidikan. Modul ini membincangkan perihal pengajaran drama kreatif dan drama dalam pendidikan untuk kanak-kanak.

main peranan. dialog dan pemikiran yang menyeluruh penting untuk Berlakon sebagai seorang nenek atau datuk yang ingin melintas jalan yang sibuk di bandar. Drama kreatif lebih kepada permainan manakala drama dalam pendidikan merangkumi aktiviti improvisasi.ISI KANDUNGAN Drama kanak-kanak perkembangan imaginasi dan kreativiti kanak-kanak. D rama menceritakan kehidupan yang dilakonkan dengan berdasarkan pengalaman kanak-kanak. memos. Anda perlu menggunakan kreativiti anda dan berimaginasi diri anda sebagai orang tua dengan menunjukkan sifat-sifat orang tua yang melintas jalan. boneka. menggunakan daya imaginasi yang tinggi dan kreativiti masing-masing untuk melakukan lakonan dan berinteraksi antara watak dengan watak lain bersama-sama rakan-rakan mereka. mereka perlu berfikir. imaginasi dan kreativiti mereka. Interaksi menerusi aktiviti drama dapat meningkat kemahiran sosial dan emosi kanak-kanak kerana mereka perlu memahami bentuk-bentuk pergaualan rakan-rakan lain. Aktiviti drama yang melibatkan gerakan. Kanak-kanak dapat menunjukkan ekspresi mereka menerusi aktiviti-aktiviti drama yang dilaksanakan oleh guru. simulasi. Guru boleh menggunakan drama kreatif dan drama dalam pendidikan untuk mendidik kanak-kanak dan seterusnya mempertingkatkan pemikiran. Semasa kanak-kanak berdrama. Jenis-jenis drama kanak-kanak J enis-jenis drama untuk kanak-kanak merangkumi drama kreatif dan drama dalam pendidikan. pantomin. mengeanli dan mengurus emosi sendiri dan juga rakan-rakan yang lain. . Watak dan perwatakan datuk atau nenek perlu disampaikan dengan jelas supaya audien dapat percaya kepada watak yang dilakonkan. teater membaca dan teater bercerita.

Guru memberi pujian dan membuat rumusan. Minta kanak-kanak menanyakan nama tiga orang kawan dan memerhati rupa kawan. Objektif : Bahan : Kanak-kanak dapat menyebut nama kawan. Kanak-kanak menyatakan pendapat dan perasaan masing-masing. boneka. D rama kreatif lebih berbentuk permainan dan berlaku secara spontan. Mulakan aktiviti dengan kanak-kanak berjalan bebas mencari kawan. Selain itu. teater membaca dan teater bercerita. Kertas dan pensel. drama kreatif juga memberi peluang kepada kanak-kanak untuk menyelesaikan masalah dalam situasi yang diberi dalam aktiviti drama kreatif. simulasi. Tujuan drama kreatif adalah untuk menggalakkan perkembangan imaginasi. . Langkah 1: Langkah 2: Langkah 3: Langkah 4: Langkah 5: Langkah 6: Langkah 7: Drama dalam Pendidikan D rama dalam pendidikan merangkumi aktivi improvisasi. melukis rupa kawan dan menceritakan sifat kawan mereka. memos. Kanak-kanak mencatatkan nama tiga orang kawan dan melukis rupa mereka. Guru minta kanak-kanak menceritakan sifat-sifat kawan-kawan mereka dan berlakon berkenaan kawan mereka. main peranan.Drama kreatif kanak. pantomin. Guru memberi arahan kepada kanak-kanak duduk di tempat masing-masing dan mengedarkan kertas dan pensel kepada kanak-kanak. Kreativiti dan konsep kendiri kanak- Melaksanakan aktiviti drama kreatif bertajuk ‘Kawan saya’.

Gambar polis Mulakan aktiviti dengan memberi gambar polis kepada kanak-kanak. Mulakan aktiviti dengan sekumpulan kanak-kanak membacakan buku cerita. Guru memberi pujian dan membuat rumusan. Kanak-kanak memberi pandangan. Objektif : Bahan : Menggalakkan kanak-kanak berimaginasi. Improvisasi boleh dilaksanakan berdasarkan sesuatu situasi. Memilih kanak-kanak membuat improvisasi berdasarkan gambar polis yang diberi oleh guru. Guru membimbing kanak-kanak. gambar dan watak Melaksanakan aktiviti improvisasi berikut. Kanak-kanak memberi pandangan. Kanak-kanak melakukan aksi berkenaan polis. A ktiviti pantomin memerlukan seorang atau satu kumpulan kanak-kanak membaca skrip lakonan manakala seorang atau satu kumpulan kanak-kanak lagi akan berlakon berdasarkan situasi yang Melaksanakan aktiviti pantomim berikut. Objektif : Bahan : Meningkatkan kreativiti lisan kanak-kanak.Improvisasi I mprovisasi berlaku secara spontan dalam suatu situasi yang tidak dirancang. Langkah 1: Langkah 2: Langkah 3: Langkah 4: Langkah 5: Langkah 6: Pantomin dibaca. Kanak-kanak satu kumpulan lagi untuk membuat lakonan bisu berdasarkan cerita yang dibaca. Berimaginasi dan melakonkan watak-watak di dalam cerita. kostum. Guru membimbing kanak-kanak. Guru memberi pujian dan membuat rumusan. Buku cerita. alatan. Langkah 1: Langkah 2: Langkah 3: Langkah 4: Langkah 5: . Kanak-kanak yang berlakon tidak perlu berdialog. Meningkatkan kreativiti lisan kanak-kanak.

Guru membimbing kanak-kanak. . : Langkah 1: Langkah 2: Langkah 3: Langkah 4: Langkah 5: Langkah 6: Main peranan M Objektif : Bahan : Langkah 1: Langkah 2: Langkah 3: Langkah 4: Langkah 5: ain peranan dilaksanakan dengan guru mereka satu situasi dalam aktiviti dan seterusnya memberi peluang kepada kanak-kanak untuk melakonkan watak-watak dalam situasi yang direka. Meningkatkan perkembangan psikomotor kanak-kanak. Ahli bomba datang untuk memadamkan api dan menyelmatakan kanak-kanak yang terkurung dalam rumah. Berimaginasi dan melakonkan watak. Guru memberi pujian dan membuat rumusan. Memos dapat melatih kanak-kanak memahami dan menaakul pergerakan anggota badan. Guru memberi pujian dan membuat rumusan. Minta kanak-kanak memainkan watak ahli bomba. Mesej lakonan disampaikan menerusi mimik muka dan pergerakan anggota badan. Tiada. Props lakonan. Guru membuat demonstrasi langkah-langkah menggosok gigi. Contoh: Rumah terbakar. Kanak-kanak menceritakan perasaan masing-masing. Guru membimbing kanak-kanak. Menggunakan props secara kreatif. Melaksanakan aktiviti memos berikut. Minta kanak-kanak berimaginasi dan menggosok gigi langkah demi langkah. Mulakan aktiviti dengan mewujudkan satu situasi kepada kanak-kanak. Kanak-kanak menceritakan langkah-langkah menggosok gigi. Melaksanakan aktiviti main peranan berikut. penghuni rumah dan kanak-kanak yang terkurung dalam rumah.Memos M Objektif : Bahan emos ialah lakonan bisu. Kanak-kanak menyatakan perasaan masing-masing. Berimaginasi dan berlakon bisu.

minta kanak-kanak memainkan watak-watak berdasarkan situasi bermasalah yang direka. Guru memberi pujian dan membuat rumusan. Kanak-kanak perlu mengenal pasti permasalahan. Diyana dan Siti berebut-rebut buku cerita dan bergaduh. Objektif : : Berimaginasi dan melakonkan watak guru dan murid. Props lakonan. Menyelesaikan masalah secara kreatif. Contoh situasi: Semasa waktu rehat. Guru mulakan aktiviti dengan mereka situasi bermasalah. Langkah 4: Kanak-kanak menyatakan pendapat dan perasaan masing-masing. Bercerita menggunakan boneka. Guru menasihati mereka.Simulasi S Bahan imulasi dimulakan dengan mewujudkan suatu situasi secara bertulis atau lisan. Boneka sarung tangan. Teater Membaca . peranan watak-watak dan tempoh masa yang diberi dalam aktiviti simulasi. Langkah 1: Guru membuat demonstrasi persembahan boneka. Langkah 2: Kanak-kanak memainkan watak-watak di dalam cerita dengan menggunakan boneka. Objektif : Bahan : Berimaginasi dan menggeraklakkon boneka. Kanak-kanak menyatakan pendapat dan perasaan masing-masing. Langkah 3: Guru membimbing kanak-kanak. Diyana menangis. Melaksanakan aktiviti simulasi berikut. Langkah 1: Langkah 2: Langkah 3: Langkah 4: Langkah 5: Boneka atau tanpa pentas. Boneka boleh dikendalikan dengan pentas Melaksanakan aktiviti boneka berikut. P ersembahan boneka dimulakan dengan menyediakan boneka dan skrip sama ada mereka cerita baru atau mengubahsuai cerita daripada buku cerita. Boneka tesebut hanya dipegang dan diarahkan kepada kanak-kanak. Langkah 5: Guru memberi pujian dan membuat rumusan. Secara kumpulan. Guru membimbing kanak-kanak.

Guru membimbing kanak-kanak. . Aktiviti ini membantu kanak-kanak membaca cerita dengan lancar. Kanak-kanak memainkan watak-watak di dalam cerita dengan topeng. Melaksanakan aktiviti teater bercerita berikut. Membaca buku cerita. Buku cerita. . Objektif : Bahan : Berimaginasi dan melakonkan watak-watak di dalam cerita.melakukan gerakan yang sesuai dengan isi dan suasana cerita. Minta satu kumpulan kanak-kanak membaca buku berita manakala satu kumpulan ladi melakonkan watak-watak yang dibaca. Langkah 1: Langkah 2: Langkah 3: Langkah 4: Langkah 5: Teater Bercerita T Bahan eater bercerita mengabungkan teknik teater dan teknik bercerita. menggunakan nada intonasi yang betul berdasarkan cerita serta Melaksanakan aktiviti teater membaca berikut. Guru membacakan buku cerita kepada kanak-kanak. Kanak-kanak menyatakan pendapat dan perasaan masing-masing. Guru membacakan cerita kepada kanak-kanak. T eater membaca mengabungkan teknik teater dan membaca. Mencerita semula cerita Topeng. Objektif : : Berimaginasi dan melakonkan watak-watak di dalam cerita. Guru membimbing kanak-kanak. Langkah 1: Langkah 2: Langkah 3: Langkah 4: Langkah 5: . Guru memberi pujian dan membuat rumusan. Guru memberi pujian dan membuat rumusan. Kanak-kanak perlu bercerita dan seterusnya melakonkan cerita. Kanak-kanak menyatakan pendapat dan perasaan masing-masing.

Perkembangan kreativiti kanak-kanak dalam aktiviti drama melibatkan imaginasi atau khayalan.Kepentingan pengajaran drama kanak-kanak untuk mempertingkatkan kreativiti kanak-kanak kanak-kanak sering diminta oleh guru untuk berimaginasi dan melakonkan watak-watak dalam cerita. aktiviti-aktiviti drama juga memberi peluang kepada kanak-kanak untuk mengambil risiko dan mencuba sesuatu yang baru. Setiap aktiviti drama kanak-kanak memerlukan kanak-kanak berimaginasi dan berfikir . Dalam aktiviti drama Drama meningkatkan kemahiran berfikir kanak-kanak membantu mereka sedar tentang pengetahun mereka sendiri. Secara tidak langsung. P engajaran drama dapat membantu perkembangan keseluruhan kanak-kanak terutamanya perkembangan kemahiran berfikir. Secara tidak langsung. Selain itu. A ktiviti drama yang dilaksanakan untuk kanak-kanak memberi fokus kepada sifat kreatif dan ekspresif. melihat sesuatu dalam cara yang berbeza dan mencari kepuasan dalam persembahan drama. kanak-kanak yang melibatkan diri secara aktif dalam aktiviti drama dapat berfikir lebih kreatif. Aktiviti drama yang dilaksanakan oleh guru membenarkan kanak-kanak menjelajahi dan mencari jalan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Penglibatan aktif kanak-kanak dalam aktiviti drama menggalakkan kreativiti mereka. kanak-kanak juga diminta untuk menyelesaikan masalah yang wujud dalam aktiviti drama. Selain itu. Kanak-kanak selalu memikirkan perkara yang mereka tahu dan melalui aktiviti drama dapat Drama meningkatkan kreativiti kanak-kanak secara kreatif dalam menghayati sesuatu watak. imaginasi dan kreativiti kanak-kanak. A ktiviti drama penting untuk membina kebolehan kanak-kanak dalam pemikiran dan kefahaman. nilai estetika kanak-kanak juga dapat dipupuk.

Imaginasi kanak-kanak luar biasa dan sukar untuk dibuktikan secara logik.Drama meningkatkan imaginasi kanak-kanak sedang makan ikan. Antaranya ialah kaedah demonstrasi. D rama memberi peluang kepada kanak-kanak untuk berimaginasi. kaedah tayangan video dan kaedah penyelesaian masalah. mereka dikehendaki berimaginasi. Situasi ini sekadar khayalan dan berlaku dalam minda bawah sedar kanak-kanak. . Contohnya mereka berimaginasi dirinya sebagai kucing yang Merancang aktiviti pengajaran drama kanak-kanak G uru perlu merancang dan melaksanakan pengajaran drama dengan menggunakan pelbagai kaedah. Semasa kanak-kanak berlakon.

Guru membuat rumusan. Menentukan jenis drama. Rajah 11.Kaedah Demonstrasi G uru boleh mengajar drama dengan menggunakan kaedah demonstrasi kepada kanak-kanak. Memberi pujian kepada kanak-kanak yang berlakon. Kanak-kanak menyatakan pandangan. Melaksanakan demonstrasi dan memastikan setiap kanak-kanak dapat melihat demonstrasi serta mendengar penerangan dengan jelas. Bersoal jawab dengan kanak-kanak berkenaan aksi drama yang dilakukan untuk menarik perhatian kanak-kanak. Menyatakan tujuan demonstrasi drama. Minta kanak-kanak mengulangi aksi drama yang ditunjukkan oleh guru.1 menunjukkan prosedur pengajaran menggunakan kaedah demonstrasi.1 Prosedur pengajaran menggunakan kaedah demonstrasi . Rajah 11.

Minta kanak-kanak mengulangi aksi drama yang ditayangkan. Menyatakan tujuan tayangan video drama. Memberi pujian kepada kanak-kanak yang berlakon. Guru membuat rumusan.2 Prosedur pengajaran menggunakan kaedah tayangan video . Menentukan drama yang hendak ditayang. Rajah 11. Kanak-kanak menyatakan pandangan masing-masing. Rajah 11.Kaedah tayangan video G uru boleh mengajar drama dengan menggunakan kaedah tayangan video kepada kanakkanak. Menanyangkan drama yang dipilih dan memastikan setiap kanak-kanak dapat melihat tayangan video serta mendengar penerangan dengan jelas.2 menunjukkan prosedur pengajaran menggunakan kaedah tayangan video. Bersoal jawab dengan kanak-kanak berkenaan video yang ditayangkan.

Kanak-kanak untuk menyatakan pandangan. memos. Mereka suatu situasi yang bermasalah kepada kanak-kanak. Memberi pujian kepada kanak-kanak yang berlakon. . Rajah 11.3 Prosedur pengajaran menggunakan kaedah penyelesaian masalah Nyatakan pendapat anda mengenai pengajaran drama kreatif untuk kanak-kanak. Dengan mengambil kira pengajaran drama dalam pendidikan boleh dilakukan secara improvisasi.Kaedah Penyelesaian Masalah G uru boleh mengajar drama dengan menggunakan kaedah penyelesaian masalah kepada kanakkanak. boneka. simulasi. Guru membuat rumusan. Rajah 11. sediakan Rancangan Pengajaran Harian untuk mengajar drama menggunakan salah satu daripada proses ini. teater membaca dan teater bercerita.3 menunjukkan prosedur pengajaran menggunakan kaedah penyelesaian masalah. main peranan. pantomin. Bersoal jawab dengan kanak-kanak berkenaan situasi yang bermasalah Minta kanak-kanak berlakon berdasarkan situasi yang bermasalah dan menyelesaikan masalah yang wujud dalam lakonan.

teater membaca dan teater bercerita . Main peranan memberi peluang kepada kanak-kanak untuk melakonkan watak-watak dalam situasi yang direka. 7. Drama kreatif lebih berbentuk permainan dan berlaku secara spontan. Teater membaca membantu kanak-kanak membaca cerita serta melakukan gerakan yang sesuai dengan isi dan suasana cerita. imaginasi dan kreativiti kanak-kanak. 8. Teknik pengajaran drama boleh digunakan untuk merangsang kemahiran berfikir. 13. 12. Aktiviti pantomin memerlukan seorang atau satu kumpulan kanak-kanak membaca skrip lakonan manakala seorang atau satu kumpulan kanak-kanak lagi akan berlakon tanpa berdialog berdasarkan situasi yang dibaca. 9. 3. 2. gambar dan watak. 5. kostum. Teater bercerita mengabungkan teknik teater dan teknik bercerita bagi memberi peluang kepada kanak-kanak berbahasa dan berkreatif. dialog dan pemikiran yang menyeluruh penting untuk perkembangan imaginasi dan kreativiti kanak-kanak. main peranan. Drama kreatif dan drama dalam pendidikan untuk mempertingkatkan pemikiran. Aktiviti simulasi memberi peluang kepada kanak-kanak berfikir dan menyelesaikan masalah secara kreatif menerusi situasi yang diwujudkan. 6. simulasi. pantomin.RINGKASAN 1. 11. alatan. boneka. Drama melibatkan gerakan. memos. Aktiviti memos ialah lakonan bisu tanpa bahasa. 4. . Improvisasi berlaku dalam suatu situasi yang tidak dirancang dan boleh dilaksanakan berdasarkan sesuatu situasi. Persembahan boneka boleh menggunakan skrip bagi cerita baru atau mengubahsuai cerita daripada buku cerita. Drama dalam pendidikan merangkumi improvisasi. imaginasi dan kreativiti kanak-kanak. 10.

Teater bercerita PENILAIAN KENDIRI 1. Boneka 9.Pantomin 5. Main peranan 7.Drama kreatif 3. Teater membaca 10. Simulasi 8.PETA KONSEP KATA KUNCI 1. Senaraikan jenis-jenis drama kanak-kanak. huraikan apa yang dimaksudkan dengan drama kanakkanak? 2. Apakah kaedah yang boleh digunakan untuk pengajaran drama kanak-kanak? .Memos 6. 3.Pengajaran drama 2. Nyatakan kepentingan pengajaran drama kanak-kanak? 4. Dengan menggunakan perkataan sendiri.Improvisasi 4.

2th Edition.C.B. R. Schirrmacher. Seni Persembahan Kanak-kanak: Modul Pengajaran dan Pembelajaran. Hamaid. & Fox. Loy Chee Luen. The Pictorial World of the Child. (2001). (2005). . Mohd. Petaling Jaya: L. Loy Chee Luen. New York: Thomson Delmar Learning.E. (2002). United Kingdom: Cambridge University Press. Art and Creative Development for Young Children. New York: Thomson Delmar Learning. M. Seni Visual Kanak-kanak: Modul Pengajaran dan Pembelajaran. New York: Thomson Delmar Learning. M.L.RUJUKAN Cox. (2010). 7th Edition. Growing Artists:Teaching Art to Young Children. Mayesky. J. J. Azhar Abd. Creative Activities for Young Children. Petaling Jaya: L. (2004). 6th Edition.C. Kreativiti: Konsep dan Teori Praktis. Johor: Universiti Teknologi Malaysia.L. Koster. (2010). (2009).

pantomin. imaginasi dan kreativiti kanak-kanak. 3.JAWAPAN SERTA MAKLUM BALAS 1. Jenis-jenis drama kanak-kanak. Kaedah pengajaran drama kanak-kanak. teater membaca dan teater bercerita. Maksud drama kanak-kanak. simulasi. Melibatkan gerakan. Drama kreatif Drama dalam pendidikan: improvisasi. 2. dialog dan pemikiran yang menyeluruh penting untuk perkembangan imaginasi dan kreativiti kanak-kanak. main peranan. Menceritakan kehidupan yang dilakonkan dengan berdasarkan pengalaman kanak-kanak. memos. boneka. 4. Kepentingan pengajaran drama kanak-kanak. Kaedah demonstrasi Kaedah tayangan video Kaedah penyelesaian masalah . Membantu perkembangan keseluruhan kanak-kanak terutamanya perkembangan kemahiran berfikir.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful