UNIT 11 PENGAJARAN DRAMA KANAK-KANAK

HASIL PEMBELAJARAN

Pada akhir unit ini, anda diharap dapat: 1. Menerangkan definisi drama kanak-kanak. 2. Mengenal jenis-jenis drama kanak-kanak. 3. Membincangkan kepentingan pengajaran drama kanak-kanak untuk mempertingkatkan kemahiran berfikir, imaginasi dan kreativiti kanak-kanak. 4. Merancang aktiviti pengajaran drama kanak-kanak.

PENGENALAN

T

eknik pengajaran drama boleh digunakan untuk merangsang kemahiran berfikir, imaginasi dan kreativiti kanak-kanak. Terdapat beberapa jenis drama yang boleh digunakan dalam proses pengajaran dan

pembelajaran seperti drama kreatif dan drama dalam pendidikan. Modul ini membincangkan perihal pengajaran drama kreatif dan drama dalam pendidikan untuk kanak-kanak.

simulasi. mengeanli dan mengurus emosi sendiri dan juga rakan-rakan yang lain. main peranan. memos.ISI KANDUNGAN Drama kanak-kanak perkembangan imaginasi dan kreativiti kanak-kanak. Anda perlu menggunakan kreativiti anda dan berimaginasi diri anda sebagai orang tua dengan menunjukkan sifat-sifat orang tua yang melintas jalan. Kanak-kanak dapat menunjukkan ekspresi mereka menerusi aktiviti-aktiviti drama yang dilaksanakan oleh guru. mereka perlu berfikir. boneka. pantomin. Interaksi menerusi aktiviti drama dapat meningkat kemahiran sosial dan emosi kanak-kanak kerana mereka perlu memahami bentuk-bentuk pergaualan rakan-rakan lain. Drama kreatif lebih kepada permainan manakala drama dalam pendidikan merangkumi aktiviti improvisasi. D rama menceritakan kehidupan yang dilakonkan dengan berdasarkan pengalaman kanak-kanak. teater membaca dan teater bercerita. Jenis-jenis drama kanak-kanak J enis-jenis drama untuk kanak-kanak merangkumi drama kreatif dan drama dalam pendidikan. menggunakan daya imaginasi yang tinggi dan kreativiti masing-masing untuk melakukan lakonan dan berinteraksi antara watak dengan watak lain bersama-sama rakan-rakan mereka. imaginasi dan kreativiti mereka. Guru boleh menggunakan drama kreatif dan drama dalam pendidikan untuk mendidik kanak-kanak dan seterusnya mempertingkatkan pemikiran. Aktiviti drama yang melibatkan gerakan. . dialog dan pemikiran yang menyeluruh penting untuk Berlakon sebagai seorang nenek atau datuk yang ingin melintas jalan yang sibuk di bandar. Semasa kanak-kanak berdrama. Watak dan perwatakan datuk atau nenek perlu disampaikan dengan jelas supaya audien dapat percaya kepada watak yang dilakonkan.

simulasi. Guru memberi arahan kepada kanak-kanak duduk di tempat masing-masing dan mengedarkan kertas dan pensel kepada kanak-kanak. Kertas dan pensel. teater membaca dan teater bercerita. Kreativiti dan konsep kendiri kanak- Melaksanakan aktiviti drama kreatif bertajuk ‘Kawan saya’. D rama kreatif lebih berbentuk permainan dan berlaku secara spontan. Guru memberi pujian dan membuat rumusan. Langkah 1: Langkah 2: Langkah 3: Langkah 4: Langkah 5: Langkah 6: Langkah 7: Drama dalam Pendidikan D rama dalam pendidikan merangkumi aktivi improvisasi. . Kanak-kanak mencatatkan nama tiga orang kawan dan melukis rupa mereka. memos. melukis rupa kawan dan menceritakan sifat kawan mereka. Kanak-kanak menyatakan pendapat dan perasaan masing-masing. Minta kanak-kanak menanyakan nama tiga orang kawan dan memerhati rupa kawan. pantomin. Objektif : Bahan : Kanak-kanak dapat menyebut nama kawan. main peranan. Guru minta kanak-kanak menceritakan sifat-sifat kawan-kawan mereka dan berlakon berkenaan kawan mereka. drama kreatif juga memberi peluang kepada kanak-kanak untuk menyelesaikan masalah dalam situasi yang diberi dalam aktiviti drama kreatif.Drama kreatif kanak. Tujuan drama kreatif adalah untuk menggalakkan perkembangan imaginasi. boneka. Selain itu. Mulakan aktiviti dengan kanak-kanak berjalan bebas mencari kawan.

Langkah 1: Langkah 2: Langkah 3: Langkah 4: Langkah 5: .Improvisasi I mprovisasi berlaku secara spontan dalam suatu situasi yang tidak dirancang. Guru membimbing kanak-kanak. Buku cerita. Mulakan aktiviti dengan sekumpulan kanak-kanak membacakan buku cerita. Kanak-kanak melakukan aksi berkenaan polis. Meningkatkan kreativiti lisan kanak-kanak. Kanak-kanak memberi pandangan. Kanak-kanak memberi pandangan. Kanak-kanak satu kumpulan lagi untuk membuat lakonan bisu berdasarkan cerita yang dibaca. Berimaginasi dan melakonkan watak-watak di dalam cerita. Guru memberi pujian dan membuat rumusan. Guru memberi pujian dan membuat rumusan. alatan. Improvisasi boleh dilaksanakan berdasarkan sesuatu situasi. Memilih kanak-kanak membuat improvisasi berdasarkan gambar polis yang diberi oleh guru. Objektif : Bahan : Meningkatkan kreativiti lisan kanak-kanak. Langkah 1: Langkah 2: Langkah 3: Langkah 4: Langkah 5: Langkah 6: Pantomin dibaca. Gambar polis Mulakan aktiviti dengan memberi gambar polis kepada kanak-kanak. A ktiviti pantomin memerlukan seorang atau satu kumpulan kanak-kanak membaca skrip lakonan manakala seorang atau satu kumpulan kanak-kanak lagi akan berlakon berdasarkan situasi yang Melaksanakan aktiviti pantomim berikut. kostum. Guru membimbing kanak-kanak. gambar dan watak Melaksanakan aktiviti improvisasi berikut. Kanak-kanak yang berlakon tidak perlu berdialog. Objektif : Bahan : Menggalakkan kanak-kanak berimaginasi.

Guru memberi pujian dan membuat rumusan. Menggunakan props secara kreatif. Melaksanakan aktiviti main peranan berikut. Contoh: Rumah terbakar. Ahli bomba datang untuk memadamkan api dan menyelmatakan kanak-kanak yang terkurung dalam rumah. Tiada. Minta kanak-kanak berimaginasi dan menggosok gigi langkah demi langkah. Mesej lakonan disampaikan menerusi mimik muka dan pergerakan anggota badan. Guru membimbing kanak-kanak. . Kanak-kanak menyatakan perasaan masing-masing. Props lakonan. Kanak-kanak menceritakan perasaan masing-masing. : Langkah 1: Langkah 2: Langkah 3: Langkah 4: Langkah 5: Langkah 6: Main peranan M Objektif : Bahan : Langkah 1: Langkah 2: Langkah 3: Langkah 4: Langkah 5: ain peranan dilaksanakan dengan guru mereka satu situasi dalam aktiviti dan seterusnya memberi peluang kepada kanak-kanak untuk melakonkan watak-watak dalam situasi yang direka. Berimaginasi dan berlakon bisu. Memos dapat melatih kanak-kanak memahami dan menaakul pergerakan anggota badan. Berimaginasi dan melakonkan watak. Kanak-kanak menceritakan langkah-langkah menggosok gigi. Minta kanak-kanak memainkan watak ahli bomba.Memos M Objektif : Bahan emos ialah lakonan bisu. Mulakan aktiviti dengan mewujudkan satu situasi kepada kanak-kanak. Guru membimbing kanak-kanak. Meningkatkan perkembangan psikomotor kanak-kanak. Melaksanakan aktiviti memos berikut. penghuni rumah dan kanak-kanak yang terkurung dalam rumah. Guru membuat demonstrasi langkah-langkah menggosok gigi. Guru memberi pujian dan membuat rumusan.

Kanak-kanak menyatakan pendapat dan perasaan masing-masing. Guru memberi pujian dan membuat rumusan. Guru menasihati mereka. Langkah 4: Kanak-kanak menyatakan pendapat dan perasaan masing-masing. Guru membimbing kanak-kanak. Langkah 1: Guru membuat demonstrasi persembahan boneka. Langkah 5: Guru memberi pujian dan membuat rumusan. Boneka sarung tangan. Teater Membaca . Melaksanakan aktiviti simulasi berikut. Diyana dan Siti berebut-rebut buku cerita dan bergaduh. Menyelesaikan masalah secara kreatif.Simulasi S Bahan imulasi dimulakan dengan mewujudkan suatu situasi secara bertulis atau lisan. Langkah 3: Guru membimbing kanak-kanak. peranan watak-watak dan tempoh masa yang diberi dalam aktiviti simulasi. Props lakonan. minta kanak-kanak memainkan watak-watak berdasarkan situasi bermasalah yang direka. Boneka tesebut hanya dipegang dan diarahkan kepada kanak-kanak. Secara kumpulan. Langkah 2: Kanak-kanak memainkan watak-watak di dalam cerita dengan menggunakan boneka. Contoh situasi: Semasa waktu rehat. Bercerita menggunakan boneka. Diyana menangis. Kanak-kanak perlu mengenal pasti permasalahan. Objektif : : Berimaginasi dan melakonkan watak guru dan murid. P ersembahan boneka dimulakan dengan menyediakan boneka dan skrip sama ada mereka cerita baru atau mengubahsuai cerita daripada buku cerita. Langkah 1: Langkah 2: Langkah 3: Langkah 4: Langkah 5: Boneka atau tanpa pentas. Boneka boleh dikendalikan dengan pentas Melaksanakan aktiviti boneka berikut. Objektif : Bahan : Berimaginasi dan menggeraklakkon boneka. Guru mulakan aktiviti dengan mereka situasi bermasalah.

Kanak-kanak menyatakan pendapat dan perasaan masing-masing. Langkah 1: Langkah 2: Langkah 3: Langkah 4: Langkah 5: . Mencerita semula cerita Topeng. Objektif : Bahan : Berimaginasi dan melakonkan watak-watak di dalam cerita. Kanak-kanak menyatakan pendapat dan perasaan masing-masing. Guru membimbing kanak-kanak. Membaca buku cerita. Objektif : : Berimaginasi dan melakonkan watak-watak di dalam cerita. Melaksanakan aktiviti teater bercerita berikut. Guru memberi pujian dan membuat rumusan. . menggunakan nada intonasi yang betul berdasarkan cerita serta Melaksanakan aktiviti teater membaca berikut. Guru membacakan cerita kepada kanak-kanak. Kanak-kanak perlu bercerita dan seterusnya melakonkan cerita. Guru memberi pujian dan membuat rumusan. Aktiviti ini membantu kanak-kanak membaca cerita dengan lancar. Minta satu kumpulan kanak-kanak membaca buku berita manakala satu kumpulan ladi melakonkan watak-watak yang dibaca. Guru membacakan buku cerita kepada kanak-kanak. Buku cerita. Kanak-kanak memainkan watak-watak di dalam cerita dengan topeng. Guru membimbing kanak-kanak.melakukan gerakan yang sesuai dengan isi dan suasana cerita. . Langkah 1: Langkah 2: Langkah 3: Langkah 4: Langkah 5: Teater Bercerita T Bahan eater bercerita mengabungkan teknik teater dan teknik bercerita. T eater membaca mengabungkan teknik teater dan membaca.

Secara tidak langsung. Aktiviti drama yang dilaksanakan oleh guru membenarkan kanak-kanak menjelajahi dan mencari jalan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Kanak-kanak selalu memikirkan perkara yang mereka tahu dan melalui aktiviti drama dapat Drama meningkatkan kreativiti kanak-kanak secara kreatif dalam menghayati sesuatu watak. imaginasi dan kreativiti kanak-kanak. Dalam aktiviti drama Drama meningkatkan kemahiran berfikir kanak-kanak membantu mereka sedar tentang pengetahun mereka sendiri. Selain itu. Penglibatan aktif kanak-kanak dalam aktiviti drama menggalakkan kreativiti mereka. Selain itu. A ktiviti drama yang dilaksanakan untuk kanak-kanak memberi fokus kepada sifat kreatif dan ekspresif. nilai estetika kanak-kanak juga dapat dipupuk. P engajaran drama dapat membantu perkembangan keseluruhan kanak-kanak terutamanya perkembangan kemahiran berfikir. kanak-kanak juga diminta untuk menyelesaikan masalah yang wujud dalam aktiviti drama. melihat sesuatu dalam cara yang berbeza dan mencari kepuasan dalam persembahan drama. Secara tidak langsung.Kepentingan pengajaran drama kanak-kanak untuk mempertingkatkan kreativiti kanak-kanak kanak-kanak sering diminta oleh guru untuk berimaginasi dan melakonkan watak-watak dalam cerita. kanak-kanak yang melibatkan diri secara aktif dalam aktiviti drama dapat berfikir lebih kreatif. Setiap aktiviti drama kanak-kanak memerlukan kanak-kanak berimaginasi dan berfikir . aktiviti-aktiviti drama juga memberi peluang kepada kanak-kanak untuk mengambil risiko dan mencuba sesuatu yang baru. Perkembangan kreativiti kanak-kanak dalam aktiviti drama melibatkan imaginasi atau khayalan. A ktiviti drama penting untuk membina kebolehan kanak-kanak dalam pemikiran dan kefahaman.

. Situasi ini sekadar khayalan dan berlaku dalam minda bawah sedar kanak-kanak. Imaginasi kanak-kanak luar biasa dan sukar untuk dibuktikan secara logik. Semasa kanak-kanak berlakon. D rama memberi peluang kepada kanak-kanak untuk berimaginasi. kaedah tayangan video dan kaedah penyelesaian masalah. Antaranya ialah kaedah demonstrasi. mereka dikehendaki berimaginasi.Drama meningkatkan imaginasi kanak-kanak sedang makan ikan. Contohnya mereka berimaginasi dirinya sebagai kucing yang Merancang aktiviti pengajaran drama kanak-kanak G uru perlu merancang dan melaksanakan pengajaran drama dengan menggunakan pelbagai kaedah.

1 menunjukkan prosedur pengajaran menggunakan kaedah demonstrasi. Guru membuat rumusan. Menyatakan tujuan demonstrasi drama.Kaedah Demonstrasi G uru boleh mengajar drama dengan menggunakan kaedah demonstrasi kepada kanak-kanak. Menentukan jenis drama. Bersoal jawab dengan kanak-kanak berkenaan aksi drama yang dilakukan untuk menarik perhatian kanak-kanak.1 Prosedur pengajaran menggunakan kaedah demonstrasi . Minta kanak-kanak mengulangi aksi drama yang ditunjukkan oleh guru. Memberi pujian kepada kanak-kanak yang berlakon. Melaksanakan demonstrasi dan memastikan setiap kanak-kanak dapat melihat demonstrasi serta mendengar penerangan dengan jelas. Rajah 11. Kanak-kanak menyatakan pandangan. Rajah 11.

Minta kanak-kanak mengulangi aksi drama yang ditayangkan. Memberi pujian kepada kanak-kanak yang berlakon. Guru membuat rumusan. Rajah 11.Kaedah tayangan video G uru boleh mengajar drama dengan menggunakan kaedah tayangan video kepada kanakkanak. Rajah 11. Menanyangkan drama yang dipilih dan memastikan setiap kanak-kanak dapat melihat tayangan video serta mendengar penerangan dengan jelas. Kanak-kanak menyatakan pandangan masing-masing.2 Prosedur pengajaran menggunakan kaedah tayangan video .2 menunjukkan prosedur pengajaran menggunakan kaedah tayangan video. Menentukan drama yang hendak ditayang. Menyatakan tujuan tayangan video drama. Bersoal jawab dengan kanak-kanak berkenaan video yang ditayangkan.

Rajah 11. Guru membuat rumusan. memos. Mereka suatu situasi yang bermasalah kepada kanak-kanak. teater membaca dan teater bercerita. Rajah 11. Memberi pujian kepada kanak-kanak yang berlakon. Dengan mengambil kira pengajaran drama dalam pendidikan boleh dilakukan secara improvisasi. Bersoal jawab dengan kanak-kanak berkenaan situasi yang bermasalah Minta kanak-kanak berlakon berdasarkan situasi yang bermasalah dan menyelesaikan masalah yang wujud dalam lakonan. main peranan. boneka.3 menunjukkan prosedur pengajaran menggunakan kaedah penyelesaian masalah.Kaedah Penyelesaian Masalah G uru boleh mengajar drama dengan menggunakan kaedah penyelesaian masalah kepada kanakkanak. . sediakan Rancangan Pengajaran Harian untuk mengajar drama menggunakan salah satu daripada proses ini.3 Prosedur pengajaran menggunakan kaedah penyelesaian masalah Nyatakan pendapat anda mengenai pengajaran drama kreatif untuk kanak-kanak. Kanak-kanak untuk menyatakan pandangan. pantomin. simulasi.

Drama kreatif dan drama dalam pendidikan untuk mempertingkatkan pemikiran. teater membaca dan teater bercerita . 2. 10. alatan. 3. 11. imaginasi dan kreativiti kanak-kanak. 8. 7. Drama dalam pendidikan merangkumi improvisasi. 4. boneka. gambar dan watak. Teater membaca membantu kanak-kanak membaca cerita serta melakukan gerakan yang sesuai dengan isi dan suasana cerita. Persembahan boneka boleh menggunakan skrip bagi cerita baru atau mengubahsuai cerita daripada buku cerita. dialog dan pemikiran yang menyeluruh penting untuk perkembangan imaginasi dan kreativiti kanak-kanak. Drama melibatkan gerakan. imaginasi dan kreativiti kanak-kanak. Aktiviti pantomin memerlukan seorang atau satu kumpulan kanak-kanak membaca skrip lakonan manakala seorang atau satu kumpulan kanak-kanak lagi akan berlakon tanpa berdialog berdasarkan situasi yang dibaca. . Main peranan memberi peluang kepada kanak-kanak untuk melakonkan watak-watak dalam situasi yang direka. 9. pantomin. simulasi. 5. Aktiviti simulasi memberi peluang kepada kanak-kanak berfikir dan menyelesaikan masalah secara kreatif menerusi situasi yang diwujudkan. kostum. Teknik pengajaran drama boleh digunakan untuk merangsang kemahiran berfikir. Aktiviti memos ialah lakonan bisu tanpa bahasa. Teater bercerita mengabungkan teknik teater dan teknik bercerita bagi memberi peluang kepada kanak-kanak berbahasa dan berkreatif. Drama kreatif lebih berbentuk permainan dan berlaku secara spontan. 13.RINGKASAN 1. main peranan. memos. 6. 12. Improvisasi berlaku dalam suatu situasi yang tidak dirancang dan boleh dilaksanakan berdasarkan sesuatu situasi.

Teater bercerita PENILAIAN KENDIRI 1. Apakah kaedah yang boleh digunakan untuk pengajaran drama kanak-kanak? . Simulasi 8.Pengajaran drama 2. Teater membaca 10.Drama kreatif 3. Boneka 9. huraikan apa yang dimaksudkan dengan drama kanakkanak? 2. Senaraikan jenis-jenis drama kanak-kanak.Pantomin 5.Memos 6. Nyatakan kepentingan pengajaran drama kanak-kanak? 4.Improvisasi 4. Main peranan 7.PETA KONSEP KATA KUNCI 1. 3. Dengan menggunakan perkataan sendiri.

7th Edition. New York: Thomson Delmar Learning. Creative Activities for Young Children. Seni Persembahan Kanak-kanak: Modul Pengajaran dan Pembelajaran. Growing Artists:Teaching Art to Young Children. United Kingdom: Cambridge University Press. New York: Thomson Delmar Learning. New York: Thomson Delmar Learning. Schirrmacher. Petaling Jaya: L. Art and Creative Development for Young Children. (2001). Azhar Abd. Loy Chee Luen. 6th Edition.B. Seni Visual Kanak-kanak: Modul Pengajaran dan Pembelajaran. Hamaid. (2002).RUJUKAN Cox. J.L.L. (2009). R. J. Kreativiti: Konsep dan Teori Praktis. & Fox. Johor: Universiti Teknologi Malaysia.E. (2010). (2010). 2th Edition. .C.C. Mohd. The Pictorial World of the Child. Petaling Jaya: L. (2005). M. Koster. (2004). M. Loy Chee Luen. Mayesky.

pantomin. Kepentingan pengajaran drama kanak-kanak. 3. main peranan. Melibatkan gerakan. imaginasi dan kreativiti kanak-kanak. Jenis-jenis drama kanak-kanak. boneka. Drama kreatif Drama dalam pendidikan: improvisasi. teater membaca dan teater bercerita. 2. Menceritakan kehidupan yang dilakonkan dengan berdasarkan pengalaman kanak-kanak. Maksud drama kanak-kanak. 4. Kaedah demonstrasi Kaedah tayangan video Kaedah penyelesaian masalah . Membantu perkembangan keseluruhan kanak-kanak terutamanya perkembangan kemahiran berfikir. Kaedah pengajaran drama kanak-kanak. simulasi. dialog dan pemikiran yang menyeluruh penting untuk perkembangan imaginasi dan kreativiti kanak-kanak. memos.JAWAPAN SERTA MAKLUM BALAS 1.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.