Carta Alir Prosedur Penerimaan Pembekalan Pusat

terima peralatan/ bahan sains dari syarikat pembekal.

menyemak butiran di dalam dokumen yang sah. (MOU- Dokumen Perjanjian antara Bahagian Pembangunan dan Perolehan Aset, KPM dengan syarikat pembekal.

Peralatan dan bahan sains diperiksa, dikira, diukur, ditimbang atau diuji untuk dibuat pengesahan. SAP/SPP disahkan kemudian. Catat: "Disahkan kemudian setelah diperiksa,dikira, diukur, ditimbang atau diuji.

Tidak ( Ya pengesahan

tandatangan dokumen SAP dan SPP

Jika terdapat kerosakan dan perselisihan isi borang Kew.PA-1 dan dapatkan pengesahan dari pengetua.

tandatangan dokumen SAP dan SPP

Hantar kepada syarikat pembekal atau penghantar.

Tamat Syarikat yang dilantik bekalkan peralatan/ bahan sains ke sekolah .Carta Alir Pembelian/ Penggantian Melalui Peruntukan Pusat Mula Pelupusan dilaksanakan oleh sekolah Unit Pembangunan keluarkan siaran minta sekolah senaraikan penggantian Sekolah kemukakan senarai keperluan penggantian kepada Bahagian Pembangunan PPD Peruntukan Tiada Ada Peralatan Diperbaiki/diganti Bahagian Pembangunan & Perolehan JPN kemukakan Senarai kepada Bahagian Perolehan dan Pengurusan Aset (BBPA) Kementerian Bahagian perolehan dan Pengurusan Aset (BPPA) keluarkan tender kepada Syarikat yang layak.

carta alir pembelian bahan/peralatan makmal sains Mula menyediakan senarai keperluan tahunan menyenarai pendek keperluan tahunan dari makmal-makmal mendapat senarai harga dari pembekal Mendapatkan sebut harga daripada syarikat Tidak Belian terus ya mendapatkan jumplah peruntukan PCG Menyedia dan melengkapkan borang pemilihan syarikat Mengisi borang nota minta dan kelulusan pengetua Tidak membuat anggaran belanjawan dan senarai keutamaan Menentukan syarikat untuk pembekalan mengikut keutamaan Mengeluarkan pesanan tempatan (LO kepada pembekal) Menyediakan senarai peralatan/bahan mengikut syarikat yang dipilih Menerima&Menyemak peralatan/bahan daripada syarikat pembekal.PS4) . Kew. Kew. Memasukkan butiran kedalam kad stok yang berkaitan (Kew.PA2. Semak sama ada senarai keperluan peralatan / bahan ada dalam kontrak pusat Ya Merekod dalam buku rekod penerimaan peralatan/bahan.PA3.