PENGIRAAN PENGGUNAAN BAHAN API ( KM/LITER ) (a) - Dari bulan lepas ( baki dalam tangki ) Baki minyak dalam tangki

= jumlah liter penuh satu tangki ( e.g. 60 liter untuk Proton Waja ) - jumlah minyak yang telah diisi pada awal bulan ini. Baki = 60 liter - 39.47 liter = 20.53 liter ( baki dalam tangki ) (b) - Jumlah dibeli ( baki bulan lepas + jumlah dibeli bulan ini ) contoh: 39.47 + 36.84 = 76.31 liter ( jumlah dibeli bulan ini ) (c) - ( a ) + ( b ) : 20.53 + 76.31 = 96.84 liter (d) - dalam tangki Jumlah liter penuh dalam tangki ( e.g. 60 liter ) - jumlah yang telah di isi pada awal bulan depan Contoh: 60 - 43.15 = 46.85 liter (e) - jumlah digunakan ( ( c ) - (d) 96.84 - 46.85 = 49.99 liter (f) - liter 100 km/B.S.G 1 _____________________ x 100 jumlah perbatuan sebenar ÷ Jumlah liter digunakan e.g. 1 __________ x 100 351 km ÷ 49.99 liter = = 14.24 liter / 100 km 100 ÷ 14.24 = 7.02 km / liter