PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI

TAJUK 1 PENGENALAN SENI ALAM MELAYU

1.1 Sinopsis Pengenalan Seni Alam Melayu menerangkan tentang seni tampak masyarakat di Alam Melayu khususnya di Malaysia. Seni tampak yang dimulai dengan lukisan-lukisan gua di Semenanjung Malaysia dan Sarawak. Seterusnya tentang artifak-artifak peninggalan zaman prasejarah. Seni kaum peribumi seperti kaum Jah Hut, Mah meri dan tenunan pua kumbu oleh kaum Iban juga dibincang untuk lebih mengenali seni Alam Melayu. Simbol-simbol yang

digunakan pada karya seni mereka dan maknanya dikaji untuk mentafsirkan mesej yang ingin disampaikan.

1.2 Hasil Pembelajaran: 1) Menganalisis bentuk dan makna hasil lukisan gua, artifak dan Seni Pribumi.

1.3 Kerangka Tajuk-tajuk

Pengenalan Seni Alam Melayu

Lukisan Gua

Artifak

Seni Pribumi

Kaum Jah-hut

Kaum Mah meri

Pua Kumbu

1

PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI 1.4 Pengenalan Seni di Alam Melayu telah lama wujud. Kewujudannya dibuktikan dengan penemuan-penemuan pelbagai artifak sejarah khususnya artifak seni di beberapa tapak arkeologi di seluruh negara. Artifak-artifak sejarah meliputi hasil seni seperti artifak peninggalan Zaman Logam.

Selain artifak-artifak, lukisan-lukisan di gua juga merupakan manisfestasi manusia terhadap kehidupan mereka dan membuktikan bahawa manusia di zaman dahulu telah mempunyai cara untuk mengekspresi perasaan mereka seperti lukisanlukisan gua yang terdapat di Bukit Tambun, Perak, Gua Balambangan, Sabah dan Gua Niah, Sarawak.

Lakaran pada dinding-dinding gua menunjukkan hubungkait yang sangat rapat antara kehidupan dan alam sekitar. Lakaran-lakaran yang dihasilkan kelihatan tidak bertindih di antara satu sama lain. Penceritaan tentang sesuatu peristiwa itu sangat signifikan dan istimewa seolah-olah dirancang.

Pada asalnya seni tampak di Alam Melayu lahir kerana keinginan manusia untuk menghasilkan peralatan bagi memudahkan urusan atau kehidupan seharian mereka. Penghasilan peralatan seperti peralatan memburu dan pertanian telah membuktikannya. Penghasilan patung-patung dikalangan kaum pribumi bukan untuk tujuan beribadat atau untuk disembah. Kaum-kaum pribumi yang masih kuat pegangan animisnya menganggap ukiran-ukiran ini sebagai satu cara untuk berhubung dengan dunia roh yang mereka percayai wujud di dalam alam semulajadi.

Manusia zaman dahulu juga ingin mengekpresikan hubungan antara alam dan kehidupan mereka. Semangat alam diadun dengan kepercayaan dan disebatikan dalam kehidupan. Kepercayaan mereka terhadap alam telah melahirkan beberapa pantang larang dalam transformasi bentuk alam ke bentuk tampak. Motif-motif pada pua kumbu misalnya, tidak akan dihasilkan sewenang-wenang oleh

2

PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI penenunnya. Pelbagai pantang larang masih dipegang untuk menghindarkan penenun daripada ditimpa pelbagai musibah. 1.5 Lukisan Gua Lukisan awal telah ditemui di dinding-dinding gua yang dihasilkan oleh manusia purba. Lukisan tersebut berkisar tentang aktiviti kehidupan seharian seperti perburuan dan pengembaraan. Di Malaysia, lukisan gua telah dijumpai di Gua Tambun di Perak, Gua Niah di Sarawak dan Gua Balambangan di Sabah. Kebanyakan karya lukisan di dinding gua menggunakan gaya yang sama, iaitu imej binatang digambarkan dengan pelbagai kualiti garisan ringkas dengan komposisi yang hampir sama, iaitu memanjang dan berkumpulan serta menggambarkan pelbagai binatang yang mungkin menjadi hasil buruan untuk makanan mereka pada zaman dulu.

Lukisan gua di Bukit Tambun Menurut M. Matthews, seorang penulis yang menulis di dalam terbitan isu „Malaya Dalam Sejarah – Majalah Persatuan Sejarah Malaya‟ pada bulan November 1959 berkata, “Lukisan di Gua Tambun menggunakan satu warna – tidak jelas. Dalam sesetengah kumpulan, warnanya unggu pekat dan dalam kumpulan lain, warnanya merah pudar. Banyak lukisan ini memaparkan individu-individu lelaki yang dilukis kasar. Ada di antara haiwan yang dilukis ini mudah untuk dikenalpasti tetapi ada juga yang kurang jelas dan imaginasi diperlukan untuk membayangkan apa sebenarnya yang cuba digambarkan oleh pelukis tersebut.”

3

yang terletak berdekatan dengan Gua Niah. lukisan yang membentuk galeri gambar ini terpampang sepanjang lebih dari seratus kaki. Perak. Kebanyakkan pengkaji percaya bahawa ia telah dilukis oleh masyarakat Zaman Noelitik. geometrik. Selain itu. di Pahang dan juga di Kedah. Ia dihasilkan dengan menggunakan arang. dan rusa. Gambaran haiwan di dinding Gua Tambun Sesetengah kajian mengatakan bahawa hematit (bahan yang menghasilkan warna merah) telah digunakan untuk menghasilkan lukisan-lukisan gua di Gua Tambun. haiwan. tetapi masa dan cuaca telah menghapuskan sebahagian besar lukisan ini. Rusa yang dilukis di sini amat menarik kerana kesemuanya kelihatan seperti rusa betina yang sedang bunting dan salah satu darinya juga mempunyai bayangan anak rusa di dalam perutnya! Pada suatu masa dahulu. di Hulu Kelantan. Lukisan-lukisan tersebut boleh dikelompokkan ke dalam beberapa bentuk iaitu bentuk manusia. Sungai Siput. Pada bahagian lain di Gua Kain Hitam. unsur alam dan juga bentuk abstrak. Garisan-garisan pada lukisan tersebut adalah tebal dan menggambarkan sebuah bot panjang dan 4 . lukisan dinding sepanjang 200 kaki telah dijumpai. tapir.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI Tetapi kebanyakan lukisan di sini agak jelas di lihat dan memaparkan haiwan seperti dugong. terdapat juga lukisan lain di gua tersebut yang dipercayai dilukis oleh masyarakat awal orang asli seperti yang terdapat di Lenggong. sampan.

tembikar China dan manik kaca. Motif-motif ini menjadi bukti tentang aktiviti manusia di ketika dahulu. 5 . Di Gua Tasob Madai pula terdapat lukisan gua yang mewakili lukisan gua Zaman Neolitik. Lukisan ini menggunakan arang dengan gambaran motifmanusia. unsur alam.6 Artifak Artifak bermaksud barang-barang buatan manusia (terutama alat perkakas dan senjata) yang merupakan peninggalan sesuatu zaman. Turut dijumpai di Gua Kain Hitam tersebut adalah bot-bot lama. Bentuk- bentuk sebegitu mungkin satu bentuk abstrak yang menggambarkan satu fenomena di ketika itu. Gambaran aktiviti manusia di dinding Gua Kain Hitam Gambaran haiwan di dinding Gua Kain Hitam Manakala lukisan di dinding Gua Balambangan. Sabah menggambarkan cantuman bentuk laktis ( oval berjalur) dengan garisan memanjang. sampan dan abstrak.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI susunan manusia yang menari. Tempoh prasejarah negara Malaysia bermula daripada kesan-kesan terawal penempatan manusia yang diketahui iaitu di sekitar 40 ribu tahun dahulu dan berlanjutan sehingga terbentuknya Kesultanan Melaka di sekitar tahun 1400. Lukisan-lukisan ini dilukis menggunakan tanah atau batu merah yang berada tidak jauh dari gua tersebut. 1. haiwan.

Sarawak di sekitar abad ke-5 sehingga abad ke-13. Johor. Cara hidup berburu dan mengumpul makanan telah berubah dengan begitu dramatik sekali di sekitar 5. manakala di pantai barat pula adalah berdekatan kawasan sumber bijih timah. Kebanyakan artifak. 6 . termasuk kawasan perkuburan. Satu-satunya peninggalan binaan yang masih boleh dilihat adalah batu-batu asas bangunan yang dibina semasa era kerajaan purba di Kedah dan di Santubong. telah ditemui di ruang yang terlindung di dalam gua-gua. melainkan penemuan sebuah loceng yang diperbuat dari gangsa di Muar. Kawasan-kawasan dari Zaman Logam di Semenanjung juga tertumpu di bahagian utara. Bukti-bukti penghidupan dari zaman Neolitik boleh ditemui di kawasannya sendiri.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI Faktor cuaca banyak memberi kesan pada artifak-artifak prasejarah termasuk barangan tembikar tanah dan perkakas-perkakas yang diperbuat daripada batu dan besi. atau di kawasan-kawasan Mesolitik. Kehidupan di Zaman Logam juga dapat dilihat melalui pelbagai barangan yang diperbuat daripada besi seperti sebuah alat berbentuk batang yang panjang yang dikenali dalam kalangan orang Melayu sebagai tulang mawas dan hanya ditemui di Semenanjung Malaysia. Gua Cha di Kelantan dan Gua Kechil di Pahang. Penemuan-penemuan di bahagian pantai timur pula tertumpu di kawasankawasan yang mempunyai sumber emas. termasuklah di Gua Niah di Sarawak.000 tahun dahulu berikutan dengan penemuan kaedah bagi menghasilkan perkakas batu yang digilap dan barangan tembikar tanah.

7 Seni Pribumi Di kalangan masyarakat Asli tempatan seperti kaum Mah Meri di Pulau Carey dan Jah Hut di Pahang. dan Hantu. 7 .PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI Loceng Gangsa dari Zaman Logam Layari Internet Dapatkan maklumat tentang 10 artifak yang telah didaftar dalam Daftar Warisan Kebangsaan 2009 yang dikenali sebagai Objek Warisan Ketara. Moyang.gov. Kaum asli ini membuat topeng untuk tujuan penyembahan dan perubatan. Bes. Pelbagai jenis topeng yang terdapat dalam masyarakat Asli serta diberi nama tertentu seperti Roh. (www.muzium negara. Poyang. topeng adalah tunggak budaya mereka.my) 1. Topeng-topeng ini pada mulanya diukir oleh bomoh atau batin.

Mereka juga dikenali sebagai orang laut. buluh dan rotan. Kaum ini terkenal dengan hasil anyaman dari mengkuang dan pandan. bertam. 1.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI 1.1 Kaum Jah-hut Suku kaum Jah-hut adalah suku bangsa Senoi yang mendiami negeri Pahang. Selain hasil anyaman.7. mistik. Moyang Harimau Berantai 8 . Mahmeri memberi maksud bersisik. kaum Jah-hut juga sememangnya sinonim dengan pengukiran kayu terutama penghasilan arca dan merupakan lanjutan untuk kepercayaan keagamaan mereka. "Mahmeri" bermaksud orang hutan manakala dalam istilah. Pengukiran kayu merupakan salah satu sumber pendapatan kaum Jah-hut. Setiap ukiran mempunyai pelbagai maksud dari segi kepercayaan. Segala ciptaan dari ukiran kayu adalah berasaskan kepada imaginasi dan mimpi yang menggambarkan kuasa baik atau jahat yang ada perkaitan dengan sistem kepercayaan dan kehidupan mereka. keagamaan. sesuai dengan lokasi penempatan mereka yang berhampiran dengan laut iaitu di sepanjang pantai Negeri Selangor dan Pulau Carey.7. lagenda serta gambaran kehidupan mereka.2 Kaum Mah meri Mah Meri merupakan salah satu daripada 18 suku kaum Orang Asli yang tinggal di Malaysia dan tergolong di dalam kumpulan besar yang digelar orang Senoi.

figura manusia.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI Kaum Mah Meri terkenal dengan hasil ukiran topeng kayu serta ukiran yang digunakan di dalam amalan kerohanian tradisi mereka. bomoh Mah Meri akan menghasilkan ukiran Moyang Sauh dan mengadakan satu upacara di tepi pantai dengan menyediakan pulut kuning dan makanan yang lain sambil meminta pertolongan Moyang Sauh agar nelayan mereka selamat di laut hinggalah mereka pulang ke darat. Untuk memastikan para nelayan selamat pulang. Ukiran kayu kaum Mah Meri melambangkan roh atau semangat yang wujud dan mempunyai pengaruh ke atas pelbagai aspek kehidupan mereka sama ada secara positif atau pun negatif. alam flora dan fauna amat menakjubkan. Ukiran kayu Mah Meri bukan dicipta untuk tujuan beribadat atau untuk disembah. Kaum Mah Meri yang kuat pegangan animisnya menganggap ukiran-ukiran ini sebagai satu cara untuk berhubung dengan dunia roh yang mereka percayai wujud di dalam alam semulajadi. Ukiran serta makanan tersebut kemudiannya ditinggalkan di tepi laut setelah upacara tersebut selesai. 9 . Ukiran yang dinamakan Moyang Sauh dipercayai berpengaruh ke atas keselamatan para nelayan ketika mereka turun ke laut. Kreativiti mengukir patungpatung berbentuk dewa-dewa. Moyang Sauh yang digambarkan dalam ukiran Mah Meri mempunyai bentuk seakan-akan seekor ikan atau naga laut menjadikannya sebuah ukiran yang kelihatan menyeramkan namun sangat indah pada masa yang sama.

Nama seperti Moyang Tetek Lanjut. 10 . lalu secara simboliknya „mengeluarkan‟ penyakit itu dari badan pesakit. gaya dan piuhan. Nama topeng dalam masyarakat Mah Meri berdasarkan cerita dan kepercayaan masyarakat untuk tujuan perubatan.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI Moyang Jantung Moyang Sauh Moyang Naga Ukiran Mah Meri juga memainkan peranan yang penting dalam usaha mereka untuk menyembuhkan penyakit seperti demam. salah seorang ahli keluarga pesakit tersebut perlu menghasilkan ukiran kayu yang melambangkan roh atau semangat yang dipercayai berpengaruh ke atas penyakit tersebut. Ukiran ini kemudian diberikan kepada bomoh mereka yang akan menjalankan upacara bagi „mengalihkan‟ penyakit tersebut dari pesakit kepada ukiran kayu itu dan kemudian membuangnya ke laut atau ke dalam hutan. Untuk mengubati pesakit. Moyang Labi-Labi dan Moyang Katak Kala. penyembahan dan hiburan. Selalunya topeng ini dipakai oleh batin dan bomoh sebagai perantara alam metalizik dan realiti. sakit perut dan penyakit yang berkaitan dengan pembuangan air kecil. sentiasa menjadi sebutan. Bentuk-bentuk topeng masyarakat Asli ini tidak menggunakan warna tetapi rupa topeng dibezakan melalui corak.

11 . Ukiran topeng Kaum Mah meri Jenis kayu yang paling digemari untuk dibuat ukiran adalah kayu nyireh batu. Oleh sebab ini. maka topeng menjadi mekanisme penjelmaan mereka dari manusia kepada makhluk magis. kepakaran pengukir untuk membentuk kayu ini serta keunikan mutu kerja pengukir tersebut. Kebanyakan bomoh di kalangan masyarakat Asli berperanan sebagai tabib dan hakim. Keindahan ukiran ini terserlah bukan sahaja pada alunan urat kayu nyireh yang indah atau warna kayu yang menarik tetapi juga pada rekabentuk ukiran itu sendiri yang ringkas tetapi sungguh anggun serta membawa makna di dalam budaya kaum Mah Meri. Ukiran berukuran satu kaki tinggi memakan masa kira-kira dua minggu untuk disiapkan. Selain daripada ukiran kayu. setiap ukiran yang dihasilkan adalah seunik urat-urat kayu nyireh batu yang membentuk ukiran itu sendiri. menakut serta melucukan. Terutamanya topeng untuk tujuan penyembuhan penyakit. Setiap ukiran tertakluk kepada tafsiran pengukir yang menghasilkannya.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI Terdapat topeng yang dipiuhkan untuk menimbulkan imejan yang menggerun. hasil anyaman juga memainkan peranan yang penting dalam budaya Mah Meri lebih-lebih lagi bagi kaum wanita Mah Meri.

Kain tenunan ini berwarna kemerah-merahan atau coklat tua. tikar serta perhiasan upacara. ia turut memaparkan corak kehidupan seharian masyarakat Iban. Pua kumbu menjadi kemegahan di kalangan wanita kaum Iban dan jika dilihat dengan teliti. bekas simpanan. motif ini hanya boleh ditenun oleh anak dan isteri ketua rumah panjang Fauna Buaya mempunyai kuasa untuk menjaga 12 . Bagaimanapun.3 Pua Kumbu Pua Kumbu merupakan salah satu jenis kain pua yang popular di kalangan masyarakat Sarawak.7. seorang wanita kaum Mah Meri perlu menguasai kemahiran menganyam pelbagai jenis barangan seperti bakul memburu. Kepercayaan Dipercayai berkuasa menghalang bencana atau kuasa jahat daripada menyerang tanam-tanaman dan penghuni rumah panjang Biasanya. Antara motif-motif yang digunakan: Motif Engkeramba Penerangan Merupakan gambaran figura roh. motif-motif itu kerap dikaitkan dengan kepercayaan dan pantang larang mereka. LAYARI INTERNET Layari internet dan dapatkan gambar beserta nama 5 patung kaum Jah-hut dan Mah meri 1. Pua kumbu ditenun oleh wanita kaum Iban yang sudah mahir menenun kerana pua jenis ini adalah paling rumit untuk ditenun.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI Sebelum mereka dianggap layak untuk berkahwin.

buahbuahan. selampai iaitu roh perempuan sering menjelma sebagai katak dan dikatakan mempunyai kuasa untuk mencipta bayi Harimau dan tikus kasturi sering dikarang dalam bentuk abstrak Dipercayai orang yang memakai kain tenunan ini dianugerahkan keberanian. alat tenun Alam & Alatan 13 . bulan. Rusa mendatangkan kejayaan atau tuah semasa berburu Serangga labah-labah. Ular membawa petanda buruk dimana kemunculan ular dikaitkan dengan kuasa jahat atau hantu dantidak ditenun dengan sewenang-wenangnya Katak ditenun dengan gaya seperti manusia. biji benih dan bunghabungaan. pucuk rebung. Burung pembawa alamat baik kain yang mempunyai motif burung dipercayai boleh menyembuhkan penyakit dan mendatangkan kekayaan dalam apa pekerjaan. Mempercayai bahawa buaya adalah jelmaan saudara-mara mereka.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI Motif Penerangan Kepercayaan tempat berhuma (tanaman padi). pucuk paku. awan larat. menurut kepercayaan kaum Iban. kala jengking dan lipan Flora rotan. kunang-kunang.

Kini sebahagian kecil sahaja masyarakat Iban yang memiliki kemahiran menenun pua. ia dipercayai akan 'memakan diri' dan kain tersebut tidak dapat dihasilkan. Dahulu jika seseorang wanita Iban yang tidak mempunyai kepandaian menenun kain. seni tangan itu bukan sahaja menggambarkan kerajinan dan ketekunan malah sikap bertanggungjawab di dalam rumahtangga. dia tidak akan dipilih sebagai calon isteri dan lambat bertemu jodoh. jika seseorang itu berkeras untuk menghasilkan motif atau corak pua kumbu di luar kemampuannya. perkahwinan. Pua kumbu pada zaman dahulu sering digunakan dalam upacara kelahiran. perubatan. penenun akan membuat sebuah tatu di tangan yang bermakna penenun tersebut adalah pakar atau telah ditauliahkan. Apabila selesai setiap pua kumbu dihasilkan. pengkebumian. Walaubagaimanapun. Penenun yang mahir biasanya memperoleh motif serta corak menerusi mimpi yang kemudiannya diterjemahkan dalam tenunan pua kumbu. Penenun yang mencapai tahap tertinggi boleh dikenali dengan tatu di badan mereka. Kemahiran menghasil kain tenunan merupakan satu kemestian bagi wanita suku kaum Iban. Maksud memakan diri itu pula adalah pembuat itu akan jatuh sakit dan ada sahaja perkara lain yang menghalangnya untuk menyiapkan tenunan tersebut. Bagi masyarakat Iban. Mereka akan mempunyai tatu di beberapa tempat di anggota badannya termasuk di bahagian leher. pua yang dihasilkan adalah antara yang terbaik di kalangan suku kaum Dayak. menyambut kepala (selepas ngayau/memenggal kepala) dan upacara bercucuk tanam. malah kebolehan itu juga pernah menjadi faktor tarikan utama kaum lelaki suatu ketika dulu. 14 .PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI Mengikut kepercayaan.

PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI Pua Kumbu. motif: buah terabai/Lang Tuai 15 .

motif: tangga begi 1.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI Pua Kumbu. Penggunaan motif atau simbol boleh dikaitkan dengan kepercayaan dan budaya hidup masyarakat di alam Melayu.8 Rumusan Seni di Alam Melayu sangat unik. 16 . Ia menggambarkan hubungan antara manusia dan alam secara rohaniah.

Seni Plastik .PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI TAJUK 2 PENGENALAN SENI VISUAL MALAYSIA 2.Catan Cina . Sejarah perkembangan seni Malaysia agak baru jika dibandingkan dengan negara-negara lain. 5) Menunjukkan sikap patriotik terhadap karya seni Malaysia 17 . Kesenian visual yang menjadi tradisi Melayu adalah daripada pelbagai bidang seni.1 Sinopsis Tajuk ini meliputi maklumat dan latihan berkaitan seni visual di Malaysia merujuk kepada seni visual sebelum merdeka dan selepas merdeka.Catan air . 4) Menganallisis perkembangan Seni Visual selepas merdeka. 3) Menggunakan pengetahuan dan menerangkan kronologi perkembangan Seni Visual Malaysia selepas merdeka.Seni Bina .Seni Moden .Artifak .Seni Arca .Karya-karya terkenal 2. perkembangan Seni Visual seperti berikut: Maklumat yang dibincangkan adalahh mengikut tajuk-tajuk .Seni bina . Ia meliputi tempoh setengah abad.2 Hasil Pembelajaran: 1) Menganalisis pengaruh Seni Barat dalam Seni Oriental dan Seni Malaysia 2) Membanding beza dan menghubungkaitkan pengaruh Seni Visual Barat dengan Seni Visual Di Malaysia.Seniman .

1 Artifak Artifak adalah barang-barang sejarah hasilan manusia seperti peralatan.4 Kandungan Isi 2.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI 2.1 Perkembangan Seni Visual Sebelum Merdeka Apakah yang anda faham tentang seni visual sebelum merdeka ? 2. 18 . senjata atau ornamen.4.1.3 Kerangka Tajuk-tajuk Pengenalan Seni Visual Malaysia Perkembangan Seni Visual Malaysia Sebelum Merdeka Selepas Merdeka Artifak Seni Plastik Catan Cina Seni Arca Catan Air Senibina Senibina Seni Moden Seniman Karya-karya Terkenal 2.4.

Ini terbukti dengan penemuan barangan tembikar seperti di Gua Cha. menggunakan serpihan-serpihan tembikar yang ditemui sebagai petanda untuk menggambarkan tamadun dan budaya zaman silam B) Keris Keris menjadi sejenis senjata warisan Melayu sejati yang telah digunakan di Tanah Melayu sejak lebih daripada 700 tahun yang lalu.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI A) Tembikar Seni tembikar telah wujud dalam budaya Melayu di Malaysia sejak beribu tahun dahulu. Di Johor.2 Catan Cina Sumbangan golongan Cina kepada perkembangan seni Malaysia dan Singapura berpunca daripada pendatang dan pelawat Cina seperti Xu Beihong yang telah bermastautin di Pulau Pinang untuk beberapa tahun. dijumpai pecahan tembikar yang dihiasi Para pengkaji sejarah dengan motif geometri berbentuk „tulang ikan‟. Ulu Tembeling. Keris Taming Sari. Kelantan. Bukit Tambun.4. Selain sebagai senjata untuk mempertahankan diri. Perak dan Gua Niah. 2. Perlis. Bukit Tengku Lembu. keris juga merupakan satu lambang yang menjadi kemegahan serta kebanggaan bangsa dan negara. Keris Panjang dan Keris Madura. Keris Pekaka. 19 . Serawak. Mereka telah menerima pendidikan dalam lukisan berus Cina dan kaligrafi di China. Pahang. Ragam hias pada permukaan pada permukaan serpihan tembikar berbentuk sederhana yang ditemui didapati dibuat secara spontan dan dibakar pada suhu sebarang suhu. Contoh keris yang wujud di Malaysia Keris Semenanjung. Mereka juga telah berkunjung ke Singapura untuk sesuatu jangka masa.1.

Chung Hong Kong dan Zhen Wei Sin. Hanya selepas mereka bertapak kukuh dan berjaya dalam kehidupan. Lukisanlukisan dan catan-catan tersebut banyak ditempah oleh pegawai-pegawai Syarikat Hindia Timur yang ditempatkan di Malaya. Abdullah Ariff dan lain-lain lagi. Ia meliputi tempoh setengah abad. Seni halus tidak pernah difikirkan . Kesimpulannya pada awal tahu 1920an terdapat pelukis yang mempamerkan hasil karyanya. Kesenian visual bukan menjadi tradisi Melayu. Chai Horng. Wang Yau. Seni visual ini wujud oleh perintis karya-karya cat air dan cat minyak para pegawai Kolonial British yang berkhidmat di Pulau Pinang pada akhir tahun 1770an yang mengikut estetik zaman Victoria. Pameran seni lukis yang terawal di singapura ialah pameran Lian Xiao Oh pada tahun 1924. 20 . Disusuli pula dengan pameran pastel He Qui Qo pada tahun 1926.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI Pada mulanya penghijrah-penghijrah awal dari China adalah untuk mencari sara hidup. Antara yang berjaya dalam bidang seni ialah Lee Kah Yeow. 2. Reverend Chuk Mor. Terdapat yang terlibat dalam pendidikan Seni dan ada pula yang menjadi pelukis amatur.3 Catan air Sejarah seni Malaysia agak baru jika dibandingkan dengan negara-negara jiran.pengembara Eropah dan Inggeris telah meminta pelukis-pelukis negeri-negeri Selat yang berketurunan Cina atau Melayu untuk melukis gambaran kehidupan tempatan yang bermotifkan flora dan fauna. Seni lukis Malaysia bermula dalam tahun 1930an dengan terciptanya karya-karya catan awal oleh Yong Mun Seng. Ini disebabkan oleh minat mereka atau sebagai rekod sejarah. Terdapat kepercayaan bahawa pengembara.1.4. Reverend Pak Yuen. barulah terdapat beberapa penghijrahan berdasarkan kretiviti artistik mereka.

Contohnya. bangunan pentadbiran kerajaan. stesen keretapi.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI Pihak Inggeris telah memperkenalkan genre lukisan/ catan lanskap dalam aliran Realisme. rumah berhala. sekolah. Melaka (1728). Kedah (1893). 21 . Ini telah berterusan sehingga abad ke 19 apabile Seni Eropah terutamanya Seni Perancis mula memberi kesannya kepada seluruh rantau dengan pergerakan-pergerakan seni seperti aliran Impresionisme. (6) Balai Seni di Alor Setar.1. Turner dan Constable.000 buah bangunan sebelum perang yang berada di 265 buah bandar yang dikaji di seluruh negara wajar dipulihara (Syed Zainol Abidin Idid. Terdapat bangunan-bangunan yang menarik disamping mempunyai reka bentuk seni bina yang unik. (4) Masjid Kampung Hulu di Banda Hilir. 2. dan lain-lain lagi. istana. (2) Balai Besar di Alor Setar. ekonomik. estetik. zaman Pre-Raphelites. (3) Muzium Sejarah Nasional di Kuala Lumpur. masjid. monumen. Futurisme dan Konstruktivisme. George Anglican di George Town. arkeologi. Kubisme. (5) Gereja St. Fielden (2000) berpendapat bahawa bangunan bersejarah mempunyai nilai senibina. Dianggarkan terdapat lebih kurang 35. Melaka (1641). pusat pengajian. Contoh senibina sebelum merdeka: (1) Bangunan Stadthuys di Banda Hilir. tembok. dokumentari. Kedah (1735). Pulau Pinang (1817). Wilayah Persekutuan (1888). Surealisme.4. sejarah. 1995). sosial dan juga politik serta rohani yang simbolik.4 Seni bina Tidak dapat dinafikan masyarakat dahulu kala mempunyai pengetahuan yang tinggi dalam bidang seni bina.

Latihan 1.5 Perkembangan Seni Visual Selepas Merdeka Apakah perbezaan di antara aliran seni visual sebelum merdeka dan selepas merdeka? 2. Seniman mengenalpasti dari aspek perletakan imej di dalam ruang plastik merujuk kepada keperluan 22 . Era baru dalam aliran naturalis dan figura manusia. Aktiviti seni dipengaruhi oleh suasana penjajah iaitu menekankan genre lukisan dan catan lanskap dalam aliran Realisme. Merupakan zaman baru bagi pelukis Malaysia dan seni halus tidak dipentingkan.5.1 Bincang dan hasilkan jadual kronologi tentang perkembangan seni visual sebelum merdeka berkaitan : - Stail dan bentuk tema bahan gaya aliran tahun 2.1 Seni Plastik Istilah plastik digunakan kepada semua imej-imej spatial.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI Rumusan : Perkembangan seni visual Malaysia sebelum merdeka adalah sebagai minat atau rekod sejarah.

besi. Dalam tahun 1960-an pemilihan gaya abstrak adalah lebih formalistik dan berbentuk individualistik. Seni plastik di Malaysia melibatkan hasil karya catan. 23 .PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI permukaan dan perasaan seniman. jalinan. Gaya ‟avant garde‟ yang dipolori oleh penghargaan. ukiran. arca. imbangan dan kestabilan yang merangkumi objek tiga dimensi. logam. menyambung. Seniman dan peminat aliran realisme rasa tercabar dan telah bangkit. 2. Dalam lewat tahun 50-an telah berlaku konflik dalam seni akibat perbalahan dominasi oleh pengamal aliran abstrak dan ekspresionistik.2 Seni Arca Arca dihayati sebagai satu cabang kesenian yang berkaitan dengan pengkajian bentuk-bentuk tiga dimensi yang melibatkan formalistik seni seperti ruang.5. batu dan sebagainya. Membentuk ialah teknik menghasilkan karya dengan cara mengukir. kayu. menguli. mengurut. Abstrak Ekspresionisme Amerika telah diberi Sekitar dekad 1980-an dan 1990-an memperlihatkan cubaan serius untuk Seniman pada menerapkan ciri ‟nasional‟ atau keaslian‟ seni plastik moden. menjalin. tenunan senjata dan sebagainya. Seni plastik juga adalah satu terma dalam seni visual yang memberi maksud unsur plastik dalam bahan-bahan yang boleh dibentuk dan dibina. melentur. Membina pula ialah menghasilkan karya seni dalam bentuk tiga dimensi secara mengikat. ruang. Bahan yang digunakan ialah kayu. membentuk. sekitar tahun 80-an menghasilkan karya di luar ciri seni plastik konvensional dan tidak terikat pada media. menempa. dan menggelek. mencantum dan sebagainya. struktur. tembikar. keluli dan sebagainya. bahan dan proses berkarya. senibina. Bahan yang boleh digunakan untuk aktiviti ini ialah batu. tanah liat. Unsur plastik ini menjurus kepada aspek seni dari segi bentuk.

struktur dan rupa. Teo Tien Eng. Mad Anuar Ismail. budaya.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI warna. Kuala Lumpur. Syed Ahmad Jamal. para pengarca berinteraksi terhadap persekitaran seperti persoalan agama. Wan Ahmad Wan Mohamod. “Forest” (1968) dan “Ecstacy” (1986) Dekad 1970-an memperlihatkan perkembangan arca yang pesat. Ramlan Abdullah. Yeoh Jin Leng dan Tang Tuck Kan membangkitkan halhal yang menghubungkan catan dengan arca. Menurut T. Peningkatan minat dan kecenderungan seniman kepada seni arca dan media campuran jelas 24 . Seni arca di Malaysia boleh dikatakan masih baru Seni arca moden mula berkembang di Malaysia pada sekitar tahun 1960-an. Institut Teknologi Mara merupakan salah sebuah institusi yang bertanggungjawab dalam melahirkan ramai pengarca ternama dan berpotensi seperti Zakaria Awang. yang sama tema dengan catannya. berbanding dengan catan. Tengku Sabri Tengku Ibrahim. Kajian Seni Lukis dan Seni Reka. Latiff Mohidin. Ham Rabeah Kamarun. karya-karya arca Syed Ahmad Jamal. Antara yang turut serta adalah Anthony Lau. karya Syed Ahmad Jamal “The Link” (1963). alam dan kehidupan secara umumnya. Contohnya. Arca-arca yang bersifat figuratif dan representasi dapat dilihat menerusi karyakarya Anthony Lau. Raja Shahriman dan Bayu Utomo. Zulkifli Yusof. Chan Teck Meng.Sabapathy (1976). Aliran Ekspresionisme dan Abstrak Ekspresionisme meresap ke dalam seni arca. Pada tahun 1976 satu pameran “Tinjauan Seni Arca Moden Malaysia” telah diadakan di Balai Seni Lukis Negara. Ariffin Ismail. Antara karya awal Anthony Lau adalah arca “Djin Api” (1959). Cheong Laitong dan Latiff Mohidin. Dari segi tema. Cheong Laitong.K.

muzium dan sebagainya. hospital. 6. Stadium Negara (1964). 3. pemasangan (installation) atau pun arca persekitaran. 4.merdeka. 2. Muzium Negara. suatu aspek yang turut mengalami perubahan ketara ialah gaya rupa seni bina. anglo-Indian. sama ada secara konvensional. 2.5. Bank Bumiputra. Aspek-aspek umum seperti pintu gerbang.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI kelihatan awal dekad 1990-an. Menjelang era pasca. menara. perpustakaan. Antara bangunan-bangunan utama yang dapat digolongkan dalam senibina moden ialah bangunan istana raja-raja Melayu di tiap-tiap negeri. Pelbagai bentuk arca terhasil. Dayabumi. Para arkitek yang baharu sahaja menamatkan pengajian di luar Negara telah membawa fahaman baru dalam seni bina di bandarbandar utama Negara yang sebelum ini dikuasai oleh gaya rupa senibina kolonial. Masjid Negara. Bangunan-bangunan kerajaan. Yang dimaksudkan dengan senibina adalah melingkupi: 1. Bangunan-bangunan awam seperti masjid. bersifat galeri.3 Seni Bina Sebagai sebuah negara yang mempunyai kebudayaannya sendiri. tugu peringatan dan sebagainya. elektik dan sebagainya. Taman-taman dan kawasan rekreasi. bangunan Dewan Bahasa dan Pustaka (1959). Bangunan-bangunan perniagaan. Bangunan Sultan Abdul Samad. Binaan tempat kediaman iaitu rumah atau taman perumahan. 25 . bangunan berkembar Petronas dan Menara Telekom. 5. senibina Malaysia mengandungi unsur-unsur budaya kebangsaan yang berteraskan kebudayaan masyarakat berbilang kaum. bangunan parlimen (1963).

Ini membawa kesan yang mendalam dalam perkembangan seni Malaysia kerana usaha-usaha Sullivan yang bersungguh-sungguh untuk memperkenalkan para pelukis tempatan serta karya-karya mereka.5. Beberapa orang arkitek seperti Howard Ashley. Lee Joo For. Jalan Ampang telah dibuka dengan rasminya oleh YTM Tunku Abdul Rahman pada 27 Ogos 1958. Hisham Albakri (kumpulan arkitek JKR yang mereka bentuk Masjid Negara) dan W. Thursday Art Group telah ditubuhkan di Pulau Pinang dengan matlamat yang sama dengan Wednesday Art Group. Ivor Shipley (arkitek JKR yang merekabentuk bangunan Parlimen) mengadaptasi factor-faktor setempat ke dalam rekabentuk moden. 26 .K. Menjelang kemerdekaan seni telah menjadi salah satu simbol kepada perpaduan kaum di Malaysia. Kuo Ju Ping. Tay hooi Keat. sesi perbincangan dan pameran. Lau. Balai Seni Lukis Negara di 109. Ahli-ahli terdiri daripada Abdullah Ariff. Chuah Thean Teng. Persepsi masyarakat terhadap seni telah mula berubah. Dari semasa ke semasa binaan-binaan baru didirikan bagi memenuhi keperluan pembangunan Negara dan keperluan masyarakat. Mereka memperkenalkan konsep-konsep baru. Pada tahun 1957 Frank Sullivan telah dilantik sebagai setiausaha akhbar kepada YTM Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj. 2.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI Bentuk dan corak senibina moden memperlihatkan perubahan-perubahan yang nyata tetapi disesuaikan dengan ciri-ciri senibina asli Malaysia. Baharuddin Kassim. Seni daripada taraf rendah (kedaerahan) meningkat ke peringkat antarabangsa. Lim Tong Juan dan William K. Pameran pembukaan telah memaparkan karya-karya Chen Wen His. Perdana Menteri Malaya yang pertama. mengadakan kelas-kelas melukis.4 Seni Moden Pada tahun 1957. Cheong Lai Tong.

Puan P.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI Mohd Hoessein Enas. Nik Zainal Abidin. Patrick Ng. Cheong Laitong. Professor Ungku Aziz. pameran dan sebagainya. Tan Sri Zain Azraii. Tan Sri Kamarul Ariffin. Tay Hooi Keat dan Yong Mun Sen. Peter Harris. ahli politik dan diplomat. ceramah. Tan Sri Ghazali Shafie. Seni lukis aliran utama 1960an adalah dengan nilai-nilai mistikal dan semesta telah menarik perhatian audien untuk menghayatinya kerana mempunyai kelainan. Lahir pandangan yang kritikal terhadap seni lukis. Dua koleksi yang menarik ialah gambar foto burung Dato‟ Loke Wan Tho dan Koleksi hasil-hasil kaligrafi dinasti Sung yang didermakan oleh Lee Kah Yeow bernilai 2 juta ringgit. Lim dan ramai lagi. antara yang telah membangunkan Balai Seni Lukis Negara adalah Tan Sri Mubin Sheppard.G. Mereka yang menunjukkan bakat besar dihantar untuk melanjutkan pengajian ke luar negara. Pelbagai aktiviti dijalankan melalui saluran media massa. pencinta seni. Balai Seni Lukis Negara memperolehi koleksi tetapnya secara beransur-ansur. Kakitangan akademik Jabatan Seni di Maktab Perguruan Ilmu Khas seperti Syed Ahmad Jamal. Lee Joo For. Special Teachers Training Institute (STTI) ditubuhkan pada tahun 1960 yang kemudiannya ditukar kepada Maktab Perguruan Ilmu Khas (MPIK). syarahan. laporan. Acara-acara seni lukis menjadi acara gemilang yang dihadiri oleh pelukis-pelukis. Anthony Lau. Golongan pelukis-pelukis dan pendidik seni telah menjadi tenaga utama seni lukis pada lewat tahun 1960an. Syed Ahmad Jamal. Jolly Koh dan lain-lain lagi memainkan peranan yang penting dalam seni lukis avant-garde di negara ini. Dengan adanya tradisi seni khat telah membentuk satu pengucapan gambaran yang tersendiri. Tan Sri Dato‟ Azman Hashim. 27 . Guru-guru yang berminat di bidang seni diberi peluang melanjutkan pelajaran melalui kursus sepenuh masa selama satu tahun. Antaranya ialah perbincangan. Selain Frank Sullivan yang menjadi setiausaha selama sepuluh tahun.

Sulaiman Haji Esa. Kumpulan ini telah mendebarkan keadaan seni lukis tempatan dengan ungkapan-ungkapan yang mencabar. Joseph Tan dan lain-lain lagi. Kuala Lumpur College of Art telah ditubuhkan dalam tahun 1968 dengan menawarkan kursus diploma selama tiga tahun dalam bidang Painting. Chong Kam Kow. Pelukis-pelukis bukan sahaja berkarya dalam bidang minimal. Pottery and Ceramics. Awal tahun 1970an pensyarah-pensyarah Institut Teknologi Mara telah mengambil alih tempat avant-garde. Ceramics. Sculpture. Photography dan Commercial Art. Commercial Art dan Interior Design di samping kursus-kursus sambilan. Chinese Brush Painting. Mereka terdiri dari kumpulan ‟New Scene‟ seperti Redza Piyadasa. Penubuhan Institut Teknologi Mara pada tahun 1967 telah melahirkan sekumpulan tenaga baru pendidik seni dan usahawan-usahawan Melayu dalam bidang seni tertentu. Textiles. Fine Metal. Tan Teong Eng dan Tong Tuck telah mempunyai ikutan yang teguh di awal 1970an. Pendekatan gaya catan mereka yang berasaskan optik dan maklumat telah mengejutkan pelukis-pelukis tempatan dan masyarakat umum. pop. nilai-nilai mistika dan metafisika iaitu maklumat dan ilmu yang luar dari bidang catan. Photography. Fashion dan Industrial Design. Ia menawarkan kursus diploma selama empat tahun dalam bidang Fine Arts (Painting and Sculpture). Institusi persendirian ini menawarkan kursus-kursus diploma selama tiga tahun dalam bidang Fine Art. op dan lain-lain aliran semasa tetapi juga menyarankan seni melibatkan kepintaran.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI Institusi Senilukis yang pertama ditubuhkan ialah Malayan Institut of Art pada tahun 1966. Tan Teong Eng. Graphics. 28 . Catan hard-edge yang menegaskan kedataran dan tanpa isyarat yang dipelopori oleh Chong Kam Kow.

Studio Seni lukis dan Sejarah Senilukis dan Kemanusiaan. Seni Arca. Rekabentuk Grafik. maktab dan sekolah-sekolah serta para profesional yang lebih maju dan mahir dalam bidang seni halus. Kursus Ijazah selama tiga tahun ditawarkan oleh Jabatan Kemanusiaan. Teori-teori Seni. sambungan akademik aliran realisme dan karya-karya yang menyedut inspirasi dari mitos dan lagenda yang kaya di rantau ini. Awal tahun 1980an mengemukakan bidang kanvas yang lebih luas dan menarik dengan munculnya catan pemandangan yang naif.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI Pada tahun 1974 Abdul Latif Mohidin telah menghidupkan pendekatan yang baru di kalangan ahli-ahli muda dan menubuhkan Kumpulan Anak Alam sebagai kumpulan serpihan Angkatan Pelukis SeMalaysia. Persatuan Pelukis Malaysia ditubuhkan pada tahun 1980 dengan hasrat mewujudkan sebuah badan yang betul-betul mewakili pelukis. 29 . Aspek-aspek Keseniaan Asia Moden dan latihan Ilmiah. telah mula membeli karya-karya untuk dijadikan koleksi simpanan. USM juga menawarkan kursus Master of Art dalam Sejarah Senilukis. Ini termasuk USM menawarkan kursus Seni halus bagi Catan. Fotografi. Institut dan akademi seni swasta yang ditubuhkan di sekitar negara juga telah memberi sumbangan mengeluarkan tenaga seni dalam pelbagai bidang. memperbaiki kedudukan pelukis dan bekerjasama dengan kerajaan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan seni lukis di Malaysia dan Luar negara. Badanbadan swasta seperti firma-firma petroleum dan para peminat seni yang berada . Aspek-aspek Seni Asia Tradisional. Penubuhan Pusat Seni di Universiti Sains Malaysia pada tahun 1984 telah melahirkan guru-guru pemegang ijazah bagi institut.

dan dipersembahkan oleh Majlis Kesenian Persekutuan. Kakitangan akademik Jabatan Seni di Maktab Perguruan Ilmu Khas seperti Syed Ahmad Jamal. Peter Harris. Mohd Hoessein Enas. Tan Teong Eng. Pameran pembukaan telah memaparkan karya-karya seniman terkenal seperti Chen Wen His.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI 2. Awal tahun 1970an pensyarah-pensyarah Institut Teknologi Mara telah mengambil alih tempat avant-garde. Seterusnya pelukis-pelukis batik yang lain seperti Khalil Ibrahim. Kejayaan Chuan telah membawa seni Malaysia kepada seni antarabangsa. Dua koleksi yang menarik ialah gambar foto burung Dato‟ Loke Wan Tho dan Koleksi hasil-hasil kaligrafi dinasti Sung yang didermakan oleh Lee Kah Yeow bernilai 2 juta ringgit. Anthony Lau. Jolly Koh dan lain-lain lagi memainkan peranan yang penting dalam seni lukis avant-garde di negara ini. Chong Kam Kow. Balai Seni Lukis Negara memperolehi koleksi tetapnya secara beransur-ansur. Tay Mo Leong dan Toya turut menerima pengiktirafan antarabangsa. Cheong Lai Tong. Joseph Tan dan lain-lain lagi. Tay Hooi Keat dan Yong Mun Sen. Golongan pelukis-pelukis dan pendidik seni telah menjadi tenaga utama seni lukis pada lewat tahun 1960an. Nik Zainal Abidin. Pelukis Malaysia pertama yang mengadakan pameran solo di seberang laut ialah Chuah Thean Teng yang diadakan di London pada tahun 1959. Patrick Ng.5. Lee Joo For.5 Seniman Balai Seni Lukis Negara di 109. Jalan Ampang telah dibuka dengan rasminya oleh YTM Tunku Abdul Rahman pada 27 Ogos 1958. Mereka terdiri dari kumpulan ‟New Scene‟ seperti Redza Piyadasa. Sulaiman Haji Esa. Syed Ahmad Jamal. Chuah Thean Teng. Cheong Laitong. 30 .

Tan Teong Eng dan Tong Tuck telah mempunyai ikutan yang teguh di awal 1970an.2 Abdullah Ariff Abdullah Ariff.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI Catan hard-edge yang menegaskan kedataran dan tanpa isyarat yang dipelopori oleh Chong Kam Kow. Pohon-Pohon Kelapa Media : Cat Air Tahun :1951 2. Rumah Atap Di Tepi Pantai Media : Cat Air Tahun : 1960 2. Coconut Plantation – Dawn. 1948 31 .5.5.1 Yong Mun Sen (1896 -1962) 1.6. 2. Cat Air.5. Pada tahun 1974 Abdul Latif Mohidin telah menghidupkan pendekatan yang baru di kalangan ahli-ahli muda dan menubuhkan Kumpulan Anak Alam sebagai kumpulan serpihan Angkatan Pelukis SeMalaysia.6 Karya-karya terkenal 2.6.

Cat Air. Bumi Bahagia Lombong Bijeh Malaya.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI Abdullah Ariff. 1960 Dato‟ Mohd Hoessein Enas 2.5. Potret Diri. Pastel Kapur.3 Dato‟ Mohd Hoessein Enas. 1958 32 .6.

Cat Minyak.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI Dato‟ Mohd Hoessein Enas . Gadis Melayu.4 1. Pengantin Perempuan Iban Media : Cat Minyak Tahun : 1963 2.6. Datuk Syed Ahmad Jamal Perhubungan ( Arca ) Media : Besi Waja Tahun :1963 33 . Nobat Media : Cat Minyak Tahun : 1962 4.5. Mengutip Daun Tembakau Media : Cat Minyak Tahun : 1963 5. 1959 3.

1957 2. Djin Api.5 Anthony Lau (1933 - ) Anthony Lau. Cat Minyak Atas Papan. Lembu Liar ( Arca ) Media : Batu & Habuk Simen Tahun : 1963 34 . Mandi Laut.6. Kayu.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI Datuk Syed Ahmad Jamal.5. 1959 2.

Pulau Pinang Media : Dakwat Tahun : 1952 3.6. Besi. Hasil Rimba ( Arca ) Media : Besi Tahun : 1966 2. Pondok Melayu.5. Tay Hooi Keat (1910 . 1968 4. Pemandangan Pohon Media : Campuran Tahun : 1961 35 .6 1.1989) Jalan Pinang Media : Cat Minyak Tahun :1955 2.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI Anthony Lau. Rimba.

Kapal Haji Media : Cat Minyak Tahun : 1966 2.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI Tay Hooi Keat. Kekecuhan Media : Arkrilik Tahun :1969 Ibrahim Husin.6. Lembu Berlaga.7 Ibrahim Husin (1939 - ) 1. Cat Minyak. Campuran.5. 1967 36 . Pak Utih. 1958 5.

Are You Alone Out There ?.5.6. Di Dalam Ruang Rumah Media : Cat Minyak Tahun :1974 2.9 Dzulkifli Buyung (1948 - ) Dzulkifli Buyung. Kelambu. 1969 2.5. Kapur Pastel 37 .PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI Ibrahim Husin.6. Satu Hari Di Bumi Larangan Media : Cat Imulsi Tahun : 1977 2. Arkrilik.8 Zulkifli Dahalan 1.

Latiff Mohidin.5. Kapal Kertas. Pago – Pago.6.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI 2. Cat Minyak. 1966 4. Membakar Semut Media : Kapur Pastel Tahun : 1967 Dzulkifli Buyung. Kapur Pastel. Latiff Mohidin A. 1962 38 .10 A. Lidi Media : Kapur Pastel Tahun : 1962 2.

Kayu 2. pastel.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI 2. Siri Langkawi. Yati. Imago Senja ( Cetakan ) Media : Kayu Tahun : 1969 A. 1964 39 .5.11 Mazli Mat Som Mazli Mat Som.6.Latiff Mohidin.

5. 1958 40 .PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI Mazli Mat Som.5. Menanti Nelayan. Waktu Pagi Di Kampung. Cat Minyak.13 Lai Foong Moi Lai Foong Moi.12 Khaw Sia 1. Cat Minyak. 1965 2.6. Menyeberang Sungai Media : Cat Air Tahun :1958 2.6.

14 Patrick Ng Kah Onn (1932 ) Patrick Ng Kah Onn. Sawah Padi Media : Cat Minyak Tahun :1963 41 .6. Gauce.15 Yeoh Jin Leng (1929 - ) 1. Tanah Dan Air. Semangat Angin. 1958 2.5.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI 2. Cat Minyak. 1961 Patrick Ng Kah Onn.6. Menjemur Kain.5.

Cat Minyak.5.6. Pantai Timur 1 Media : Lilin Dan Pewarna Batik Tahun :1988 Khalil Ibrahim.17 Khalil Ibrahim 1. 1968 2.16 Jolly Koh Jolly Ko. Pantai Timur 2.5. Paku Kipas.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI 2.1978 42 . Lilin Dan Pewarna Batik.6.

1968 Rumusan Seni visual selepas merdeka semakin matang dan menjadi bidang professional. Di Tepi Pantai Media : Lilin Dan Pewarna Batik Tahun :1958 Chua Thean Teng. Lilin Dan Pewarna Batik.18 Chua Thean Teng 1.5. Kemunculan catan hard-edge. Musim Buah. 43 . Seni visual juga menjadi salah satu simbol perpaduan kaum. arca dan karya mula menggunakan perisian komputer.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI 2. Persepsi masyarakat terhadap seni visual mula berubah daripada peringkat rendah ke peringkat antarabangsa.6. Institut dan akedemi seni swasta memberi sumbangan mengeluarkan tenaga seni dalam pelbagai bidang.

stail 44 .tahun .tema .bentuk aliran karya .PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI Latihan 2.1 Bina jadual perbandingan perkembangan seni visual selepas merdeka daripada hasil analisa terhadap bahan bacaan dan internet mengenai : .tokoh .bentuk dan makna .

45 .1 Sinopsis Menurut Drs.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI TAJUK 3 APRESIASI KARYA SENI ORIENTAL 3. apresiasi seni adalah latihan yang melibatkan deria pandang dan sentuh yang mampu membantu kita menikmati karya dengan lebih seronok lagi. 2) Mengaplikasikan teori apresiasi untuk melihat dan menghayati karya seni.2 Hasil Pembelajaran: 1) Menganalisis penulisan tokoh dengan menggunakan pengetahuan dan pengalaman. Menghayati seni adalah satu bidang yang perlu diberikan perhatian. Menurut Zakaria Ali. Sidi Ghazalba. Penerapan bahasa dalam penghayatan seni adalah dalam bahasa visual atau seni tampak. dalam bukunya ‟Pandangan Islam Tentang Seni‟ menerangkan seni adalah sebahagian daripada kebudayaan yang dicetuskan oleh sekelompok manusia melalui pancaindera kelima ekoran fitrah semula jadi yang cinta kepada seni. 3. Penghayatan karya seni memerlukan bahasa seni iaitu bahasa lisan dan tulisan. Manusia memerlukan satu media perantaraan untuk meluahkan perasaaan dan emosi untuk dikongsi bersama manusia lain.

Istilah Oriental telah digunakan oleh masyarakat Barat untuk menjelaskan tentang kebudayaan. Asia Selatan dan Asia Timur. Seni China dan Seni India.4. Ia termasuklan Seni Islam. Istilah Seni Oriental secara tradisionalnya merujuk kepada aktiviti seni dari daerah Timur Tengah.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI 3.4 KANDUNGAN ISI 3. negara-negara dan peralatan yang berasal dari kawasan tersebut.3 Kerangka Tajuk-Tajuk Apresiasi Seni Oriental Falsafah dan Stail Perbandingan PandanganTokohtokoh Perbandingan Karya-karya Tuliskan esei pendek mengenai pengertian seni oriental dan ciricirinya. 46 . 3. karya seni yang dihasilkan pada zaman Pra Sejarah lebih menggambarkan situasi dan aktiviti mereka sendiri.1 Pengenalan Seni Oriental Di dalam dunia ini terlalu banyak karya-karya seni telah dihasilkan secara individu atau berkumpulan. Sebagai contoh. Karya seni yang dihasilkan biasanya mempunyai tujuan yang tersirat dan tersurat.

Seni harus menjurus kepada pengabdian diri kepada Tuhan. nafsu. Dalam jiwa. Seni Islam terdiri daripada elemen yang diulang-ulang berbentuk geometri. seni bina dan seni pentas. Tiada elemen-elemen figura. perasaan. muzik. Kesenian Islam hendaklah memaksimumkan kesedaran tentang keesaan Allah. Islam adalah agama yang nyata (waqi'e) dan sesuai dengan fitrah manusia. sifat. Pencapaian yang dibuat oleh seni Islam itu juga merupakan sumbangan daripada tamadun Islam di mana tujuan seni Islam ini adalah kerana Allah swt.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI (a) Seni Islam Seni Islam merupakan sebahagian daripada kebudayaan Islam dan perbezaan antara seni Islam dengan bukan Islam ialah dari segi niat atau tujuan dan nilai akhlak yang terkandung dalam hasil seni Islam. perlu dijaga dan disuburkan dalam ruang dan batasan syariat. zaman dan situasi menepati citarasa. Firman Allah swt yang bermaksud : "Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang yang melampaui batas. pada semua tempat. Kesenian Islam berteraskan konsep tauhid dan bertujuan untuk mempertingkatkan agama. Seseorang seniman perlu memahami ajaran Islam yang hendak disampaikan melalui seni sama ada seni lukisan. Islam membenarkan umatnya berimiginasi dan berkreativiti dalam pemikiran mereka. Sunnah dan Ijma' Ulama. keinginan. Kesenian boleh mendidik manusia supaya menjadi insan yang baik dan 47 . kehendak. Tiada pemisahan antara seni dan agama. Walaupun seni merupakan salah satu unsur yang disumbangkan tetapi Allah melarang penciptaan seni yang melampaui batas." Islam adalah agama yang diturunkan oleh Allah swt kepada seluruh manusia tanpa mengenal bangsa yang bersumberkan al-Quran. perasaan dan akal fikiran manusia. Kesenian Islam perlu mempunyai mesej yang jelas. nurani dan keinginan manusia terbenamnya rasa sukakan keindahan dan keindahan itu adalah seni.

Nilai-Nilai Dharma – dharma masyarakat memerlukan idea tentang fungsi dan peraturan apa yang harus dilakukan. Ianya mencapai kegemilangan pada zaman Gupta. contoh Stupa Sanchi. Dharma dikaitkan degan tugas.m. Ia berkembang maju pada zaman Maurya. contoh Tiang Asoka. kombinasi gaya Parsi (Islam) dan Hindu berkembang. Kesenian Cina yang terawal sekali ditemui pada akhir Zaman Batu ialah Seni Tembikar. imej Buddha dan Bodhisattva di India Utara. contoh Taj Mahal dan Jami masjid. tanggungjawab dan aturan memberi makna kepada kehidupan manusia iaitu memberi individu identiti dan makna kepada peranannya dlm hidup. Seni Bina dan Seni Ukir berkembang maju pada zaman Maurya. Berasaskan kepada keagamaan dan pemujaan. Dharma individu memerlukan apa yang harus dilakukan oleh seseorang mengikut kelahiran dan peringkat dalam kehidupan. contoh Taj Mahal dan Jami masjid. (c) Seni India Kesenian India bermula dari Dinasti Maurya. Mencapai kegemilangan pada zaman Gupta. imej Buddha dan Bodhisattva di India Utara. Zaman Muslim. Karma – prinsip asas bagi aliran pemikiran falsafah dan agama yang berasal dari India. kombinasi gaya Parsi (Islam) dan Hindu berkembang. (b) Seni China Menurut ahli sejarah. Kepercayaan kepada Tuhan – kepercayaan kepada satu entiti yang melampaui batas pemikiran dan kesedaran manusia merupakan asas pemikiran agama orang Hindu.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI insan yang hampir kepada Allah. contoh Stupa Sanchi. 48 . Bentuk-bentuk tembikarnya yang popular ialah bentuk pasu bermulut tebal dan berbadan kecil. Para seniman mempunyai tanggungjawap sosial dalam konteks syariah islamiah. contoh Tiang Asoka. tahun 132 s. Zaman Muslim. Tembikar Maharaja Yso dan Shun berwarna kemerah-merahan dengan perhiasan hitam. Bidang Kesenian Cina Seni Tembikar Kebanyakkan tembikar neolitik yang terbaik di dunia datanganya dari negeri Cina.

Falsafah seni bukan sahaja merupakan proses mencari jawapan kepada keindahan malahan juga memberikan gambaran tentang gabungan nilai keindahan. rasa dan simbol yang dipersembahkan oleh seorang pengkarya seni dalam karya yang mereka hasilkan. Plato dan Aristotle merupakan ahlli falsafah Yunani yang terkenal. Tohoh-tokoh falsafah yang ternama adalah seperti Socrates. Maka ‟Philosophia‟ secara jelasnya membawa maksud ‟mencintai akan kebijaksanaan‟. Mohd Taib Osman dan lainlain.4.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI Latihan 1. Idea mereka telah mempengaruhi perkembangan falsafah seni di barat juga di Malaysia. Tokoh-tokoh tersebut boleh diibaratkan sebagai kompas yang memberi panduan.1 Jelaskan tentang perzezaan seni Islam dengan seni India dari sudut keagamaan. Leonardo da Vinci. Falsafah seni adalah sesuatu yang global dan secara umumnya terbahagi kepada falsafah barat. Falsafah seni pula adalah proses mencari jawapan kepada keindahan. Plato. rasa dan simbol yang dipersembahkan oleh seseorang pengkarya seni dalam seni yang dihasilkan. falsfah Islam dan falsafah timur. pendapat dan idea tentang keindahan seni kepada para seniman. 3. Socrates.2 Falsafah dan Stail Pengenalan ‟Philos‟ dalam bahasa Yunani bermaksud bermaksud kecintaan terhadap sesuatu manakala ‟Sophia‟ kebijaksanaan atau pengetahuan. Malahan ia juga memberikan gambaran gabungan nilai keindahan. Atistotle. 49 .

Seni adalah sesuatu yang bersifat abstrak. Kesenian yang dihasilkan adalah berlandaskan kepercayaan kepada kitab Al Quran dan hadis Nabi. Konsep seni Islam dan pembawaannya haruslah menjurus ke arah konsep tauhid dan pengabdian kepada Allah swt. kesenian Islam berbeza dengan bentuk kesenian lain. Fungsi seni tidak kurang sama dengan akal supaya manusia menyedari perkaitan antara alam. Jiwa seni mestilah ditundukkan kepada fitrah asal kejadian manusia kerana kebebasan jiwa dalam membentuk seni adalah menurut kesucian fitrahnya yang dikurniakan Allah swt. Lantas ia menyedari keagungan Tuhan dan keunikan penciptaanNya. didengar dan disentuh oleh jiwa tetapi tidak dapat dinyatakan melalui kata-kata dan bahasa. Motif berseni haruslah bermatlamatkan perkara-perkara ma'ruf (kebaikan). Sukar untuk mentakrifkan seni secara tepat sesukar untuk menerangkan konsep keindahan dan kesenangan itu sendiri. halal dan berakhlak. dapat dipandang. Al-Ghazali pula menjelaskan seni dengan maksud kerja yang berkaitan dengan rasa jiwa manusia yang sesuai dengan fitrahnya. Al-Farabi menjelaskan seni sebagai ciptaan yang berbentuk keindahan. Seni juga dapat meningkatkan daya intelek dan bukan sahaja emosi. ketuhanan dan rohani atau dengan alam fizikal. Kesenian Islam terpancar daripada tauhid yang merupakan satu penerimaan dan penyaksian terhadap keesaan Allah swt maka seni yang berpaksikan tauhid dapat menanamkan sifat bertaqwa dan beriman. Oleh sebab itu seni dalam Islam tidak berslogan 'seni untuk seni' tetapi 'seni kerana Allah untuk manusia. Seni dalam Islam menanam rasa khusyu' ke pada Allah di samping memberi ketenangan di jiwa manusia sebagai makhluk Allah yang diciptakan dengan fitrah yang gemar kepada kesenian dan keindahan.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI (a) Falsafah Seni Islam Sejarah telah membuktikan bahawa. makhluk dan alam sekitar'. 50 .

Tulisan ini mempunyai nilai-nilai kehalusan dan kesenian. penyusunannya dan cara-cara merangkainya menjadi sebuah tulisan yang tersusun. memandangkan penulisannya menggunakan huruf-huruf al-quran. Khat merupakan seni tulisan indah yang mempunyai nilai-nilai kehalusan dan kesenian. nama kitab atau buku . inspirasi dari model khat lain. Dia adalah Pencipta yang Esa dan Mutlak‟. bahkan tulisannya seolah-olah mempunyai irama. Nilainya tinggi kerana ianya mudah dirobah mengikut penulisan. Beliau menegaskan bahawa:„Setiap motif „arabesque‟ dengan apa sahaja medium adalah penegasan kebenaran estetika yang tiada Tuhan melainkan Allah. Ia juga disandarkan pada subjek-subjek yang berkaitan dengan agama dan digunakan untuk menulis ayat-ayat suci dan kata-kata bijak pandai (hukama').PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI Manakala menurut Al-Faruqi. Seni Khat Seni khat ialah satu ilmu yang memperkenalkan bentuk-bentuk huruf tunggal. Khat Diwani Jali : Lebih bervariasi berbanding khat diwani. Perbezaannya dengan huruf-huruf lain adalah dari segi keindahannya. Seni khat mempunyai kaitan rapat dengan jiwa islam. Khat Diwani : Catatan atau antologi karangan. Hanya digunakan untuk hiasan sahaja. Seni khat berkembang dengan perkembangan seni ukiran dan kadang-kadang kedua-dua bidang seni ini tidak boleh dipisahkan antara satu sama lain. 51 . konsep seni Islam adalah berlandaskan konsep Tauhid dan pengabdian diri kepada Tuhan. Ia juga menjadi coretan tulisan indah daripada kehalusan rasa seni dan ketajaman daya pemikiran manusia yang mencipta seni tulisan sebagai lambang kepada perkataan yang dituturkan. Antara Seni Khat yang terkenal ialah Nasakh : diperindah oleh Ibn Muqla Khat Riq'ah : tulisan arab yang dapat ditulis dengan cepat dan sesuai dengan gerakan tangan. disandarkan kepada perkara yang berkaitan dengan agama dan digunakan untuk menulis ayat-ayat suci. Khat Thuluth : digunakan untuk hiasan seperti dalam mushaf Usmani. mudah dirobah.

Khat Thuluth kebanyakannya digunakan hanya untuk hiasan seperti dalam mashaf thmani (al-Quran). Karangan berbahasa Urdu juga biasanya ditulis dengan khat ini. Ia digunakan untuk penulisan surat rasmi seperti surat perjanjian. jelas serta tidak mengelirukan Khat Farisi mula dikembangkan di Parsi (Persia). nama buku atau kitab serta untuk tujuan lain. Fungsinya juga adalah sebagai hiasan. Farisi. nama dan tajuk karangan pada majalah dan surat khabar. Nasakh. Bentuk hurufnya condong sedikit ke kanan. Khat Nasakh merupakan tulisan yang paling banyak digunakan dalam penulisan buku-buku berkenaan keagamaan. Khat Diwani. Antaranya khat utama ialah Kufi. Diwani. Ia banyak digunakan untuk penulisan buku kesusasteraan.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI Jenis-jenis Seni Khat Tamudun Islam kaya dengan seni-seni tulisan tangannya juga dikenali sebagai sei khat. Khat Riq'ah dapat ditulis dengan cepat. Khat Kufi berasal dari Kufah. Oleh sebab itu ia sering kali digunakan untuk tujuan suat menyurat dan digunakan oleh para pelajar universiti dan madrasah untuk mengambil nota kuliah. kubah atau menara azan dan ditulis dalam bentuk ukiran timbul. Khatnya mengandungi lapan model utama dan selain itu merupakan cabang dari lapan-lapan model ini. Diwani Jali dan Raihani. Riq'ah. Digunakan secara meluas semasa pemerinatahan Sultan Khedewy sekitar tahun 1220H di Mesir. Pada zaman Abasiah khat ini digunakan sebagai hiasan pada pelbagai bangunan masjid. pemerintahan. Diwani membawa erti catatanatau antologi karangan. Ini kerana tulisan khat jenis ini mudah dibaca. 52 . surat penghargaan dan sebagainya. Thuluth.

Seni bina bermaksud satu bidang seni untuk mendirikan bangunan. cerek. Menurut Ibn Khaldun seni bina merupakan satu daripada asas tamadun yang paling utama yag merupakan lambang atau menifestasi daripada sesuatu tamadun. Buktinya daat dilihat melalui tamadun-tamadun purba yang agung. makam. pohon dan batu mahal dan ukiran seni halus ini juga terdapat pada perabot rumah. kulit buku. tembikar. ia lebih banyak bentuknya .PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI Khat Diwani Jali. sejadah. huruf-hurufnya agak lebar dan panjang serta ditambah dengan tanda-tanda syakal. Khat Raihani hampir menyerupai khat thuluth. Begitu juga seni seramik yang juga terdapat pada piring dan tembikar manakala seni sulaman dibuat dalam bentuk kain seperti kain penghias dinding. piring. buyung. 53 . rumit penulisannya. Logam yang dipilih biasanya bewarna emas. tungku dan topi besi perang. perak dan tembaga contohnya pada mata wang syiling. ikan. reka bentuk yang direka oleh manusia. Pelbagai barang seni yang dihasilkan untuk perhiasan yang diperbuat dari emas. lampu dan bentuk-bentuk geometri pada kubah dan lain-lain. Pada zaman tersebut. Seni Bina Satu lagi seni Islam ialah seni bina di mana ianya menapai tahap yang mengagumkan. Seni halus ini juga terdapat pada objek-objek seperti berikut antaranya ukiran kayu dan logam yang banyak diperolehi pada zaman kerajaan Fatimiyah. Lukisan dan Arca ( Ukiran) Seni lukisan dan arca juga dkenali sebagai seni halus. tikar permaidani. barang-barang tenunan sutera dan sebagainya. jubin. burung dan sebagainya. gading dan lain-lain. lebih indah dan estatik. daun pintu. bekas air. Oleh itu berdasarkan pencapaian ini maka keagungan dan ketinggian sesuatu tamadun itu dapat diukur. Seni hias pula biasanya berbentuk seperti kerawang. Ia digubah dalam bentuk perahu. juka dibandingkan dengan khat diwani. seni bina yang bermutu dihasilkan dan masih lagi wujd waluun dalam bentuk yang telah usang dan hampir runtuh.

1: Corak-Corak Arabes 7 54 . Seni lukis Islam biasanya terhad kepada lukisan keindahan alam dan tidak termasuk benda-benda bernyawa yang boleh menjadi pujaan seperti haiwan.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI Seni lukis pula bermula pada zaman khalifah Muawiyah di Damsyik dan ia biasanya tertera pada helaian-helaian safhah a-Quran yang dihiasi dengan corak lukisan bunga dan gambar berbentuk arabesque dengan pilihan warna emas. buku-buku sejarah yang dihiasi dengan gambar-gambar warna yang cantik seperti kitab al-Tarikh Syahnama dan buku hikayat alfun alLaial dan buku-buku cerita. Rajah 1. dewa atau patung.

kelembapan dan kepanasan.3: Khat Diwani Rajah 1. seorang ahli falsafah China menyatakan bahawa semua benda di dunia ini termasuk ilmu terbahagi kepada dua kategori umum: Yin dan Yang.5: Seni Bina 1. Kesinambungan dan perhubungan di antara kedua-dua 55 .2 Senaraikan jenis-jenis khat dan dan kegunaannya masing-masing (b) Falsafah Seni China Mencius. langit dan bumi serta lelaki dan perempuan.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI Rajah1.2: Khat Thuluth Rajah 1. Yin dan Yang adalah simbol mengenai keharmonian yang saling bertindak di antara unsur-unsur yang bertentangan dan berpasangan pada alam ini seperti kegelapan dan kecerahan.

Falsafah Toisme juga mempunyai pengaruh yang besar dalam bidang kesusasteraan dan kesenian masyarakat China. Penekanan kepada alam pula telah menggalakkan pengikut Toisme menerokai sains dan teknologi.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI unsur yang berpasanagn dan bertentangan ini telah mempengaruhi kehidupan masyarakat China. bentuk tembikarnya yang popular ialah bentuk pasu bermulut tebal berbadan kecil. Seni Tembikar Kebanyakan tembikar neolithic yang terbaik di dunia datangnya dari negeri Cina. kesabaran menanggung penderitaan kepada kepantasan pembangunan dan perluasan kebudayaan di China. Tembikar Dinasti Chou mempunyai lapisan glaze yang terang pada 56 . manusia perlu dididik tentang cara bagaimana mereka harus bertindak dalam masyarakat mengikut suatu upacara adat istiadat. kesopanan. kesusilaan dan tanggungjawab dalam masyarakat maka akan wujudnya keamanan dalam keluarga. akan memudahkan kefahaman rakyat. Tembikar Cina zaman akhir Neolithic pula berwarna hitam dan berkilat. Confucius pula mempunyai pendapat bahawa manusia bukan hidup berseorangan atau bersendirian serta terasing daripada masyarakat. Oleh itu. masyarakat dan negara. Jika wujud sifat hormat menghormati. Pokok buluh pula adalah simbol kepada kekuatan. Undang-undang dan peraturan yang paling sedikit yang diperkenalkan oleh sesebuah kerajaan itu. Menurut Falsafah Toisme pula. Tembikar zaman Maharaja Yso dan Shun berwarna kemerah-merahan dengan perhiasan hitam. kerajaan yang paling berkesan ialah kerajaan yang paling kurang memerintah.

Shensi. Terdapat banyak imej-imej Budha ditemui di candi-candi di Gua Yun Kang. Seni Tembaga Kesenian tembaga bermula pada zaman Wangsa Shang. menggunakan glaze kelabu kekuningan yang diperbuat dari timah hitam. Kebayakan catan menggambarkan keindahan panorama alam dan semulajadi. Taoism dan Confucianism. Catan mempunayi falsafah Arca dan Ukiran Dikesan sejak zaman Wangsa Shang dengan terjumpanya dua arca berbentuk harimau dan burung hantu. Pada akhir Wangsa Chou.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI permukaan tembikarnya. Kansu terdapat imej-imej Budha diukir pada dinding gua 57 . diperbuat daripada marmar. Di guagua Tung Huang. Bentuk-bentuk bejana berasaskan bentuk binatang. Tembikar zaman Wangsa Ha. ada terdapat bukti teknik tuangan bentuk huruf atas bejana-bejana telah dilakukan. pelukis Cina menggunakn ciri-ciri pemandangan san kemanusiaan a) Ciri-ciri catan Motif yang digunakan agak terbatas jika dibandingkan dengan catan barat. Perkembangan seni catan terkenal di Zaman Wangsa Tang yang banyak berunsur ugama Budha. Zaman Sung. Kebanyakan kesenian tembaga ketika itu adalah peralatan rumah dan sebahyang yang ditiru dari bentuk-bentuk tembikar. bejana tersebut digunakan untuk 2 tujuan iaitu kegunaan harian dan istiadat keagamaan Catan Dikatakan catan Cina bermula dengan gambar binatang. Catan Cina lazimnya dibuat di atas kain sutera atau kertas telap dakwat.

PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI tersebut. Arca-arca diperbuat daripada tanah liat yang diwarnakan, batu dan tembaga.

Seni kaligrafi Seni tulis cina yang terawal ditemui pada zaman Wangsa Shang (2000 S.M) yang ditulis di atas permukaan buluh, tulang dan kulit kura-kura. Kehadiran Confucius dan Lao-Tzu pada zaman Wangsa Chao, membantu menggalakkan pertumbuhan falsafah, kesenian dan tulisan orang China. Dalam tahun 1928-221 SM, terdapat banyak tulisan pada permukaan bejana tembaga dan batu. Tulisannya mempunyai ukuran yang sama. Terdapat 3 tulisan dicipta dalam zaman wangsa Han, iaitu tulisan bentuk biasa (pattern script), tulisan bentuk kasar (Rough Script) dan tulisan sambung (Curcive Script) Senibina Senibina di China dikatakan dapat dilihat dengan pesat pada zaman Ming, apabila Peking dijadikan Pusat Pentadbiran menggantikan Nanking

a) Ciri-ciri Senibina

Berdinding kayu beratap genting curam. Bangunan kuil dan pagoda mempunyai pintu gerbang, beratap genting melengkungn ke atas.

Catan lanskap Catan lanskap mendapat tempat yang istimewa sekali dalam perkembangan seni catan China. Catan lanskap China (Shan Shui) membawa maksud gunung dan air. Sejarah catan China berkembang dengan pesat dalam zaman Dinasti Sung.

a) Ciri-ciri Catan lanskap Tidak meniru alam secara realistik tetapi tertumpu kepasda ekspresi yang membawa pengnertian terrhadap keseluruhan catan. Seorang artis harus dapat berinteraksi secara harmoni dengan alam dan dapat menterjemahkan

58

PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI falsafahnya melalui catan. Konsep Yin dan Yang menjadi teras kepada catan lanskap China iaitu keseimbangan dengan yang melalui perlambangan kabus, air, awan, burung dan lembah.

Hukum Catan China (Berasaskan Prinsip Shi-Vitalize Spirit). Monokrom: penggunaan cat air dengan ton warna yang terhad bagi mendapatkan impak mendalam. Komposisi: mementingkan rangkaian ruang berasaskan garisan tegak dan mendatar. Ton dan suasana: “Chi Yun Sheng Tungn” ton yang memberi suasana yang ghairah dan dinamik. Struktur dan sapuan berus: Sapuan awal berus memberi pengertian - dibuat secara spontan dan simbol kepada alam semula jadi. Lakaran: penting sebagai pembentukan awal sesuatu gambaran. Kesesuaian lukisan dengan objek: Walaupun lukisan tidak sama dengan objek sebenar tetapi perlu ada persamaan dalaman.

Seni Bina

59

PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI

Seni Arca

Seni Tembikar

60

PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI Seni Catan Rajah : Menunujukkan lukisan zaman klasik China yang banyak memberikan gambaran kawasan pergunungan iaitu pengaruh Yin dan Yang dalam kehidupan mereka. 61 .

Terdapat 5 unsur dlm pembentukan dunia iaitu dik (ruang). air. Pendukung aliran Nyaya ialah Gautama dan karyanya Nyaya Sutra bertarikh kurun ke-2 SM. Mimamsa dan Vedanta. (c) Falsafah Seni India Terdapat Enam aliran (sekolah) dalam Sistem Falsafah India iaitu Nyaya. kala (masa). akasha (eter). Inferens (anumana). Nyaya bermaksud pertimbangan logik.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI FALSAFAH CHINA Mencius (Ying Yang) Confucius Toisme Rajah : Falsafah China terbahagi kepada Mencius. Pengasas aliran ini ialah Kanada (kurun ke-3 SM) dan karyanya berjudul Vaisheshika Sutra. manas (minda) dan atma(jiwa ). Confucius dan Toisme Tuliskan satu essei pendek tentang konsep Yin dan Yang berdasarkan catan lanskap . Dikenali sebagai astika darshana. Terdapat empat sumber ilmu pengetahuan iaitu persepsi (pratyaksha). Sankhya. Semua benda dikatakan diperbuat daripada 4 jenis paramanu (atom) iaitu atom bumi. Analogi/perbandingan (upamana) dan Testimoni/pembuktian (shabda) Aliran Vaisheshika dikenali sebagai Vaisheshika Darshana. Vaisheshika. 62 . Yoga. Kesemua aliran ini menerima sepenuhnya ajaran kitab Veda. api dan udara.

Objektif utama ialah menegakkan kewibawaan kitab Veda serta ritualnya. Mimansa bererti siasatan. Pelopor ialah Badarayana yang mencipta karya Brahma Sutra (400SM) atau juga dikenali sebagai Vedanta Sutra. intelek dan ego tanpa menghilangkan kesedaran diri iaitu pengalaman jiwa. Konsep Tuhan mutlak iaitu memperjelaskan realiti Tuhan. Ahimsa – terdapat unsur-unsur positif seperti kasih sayang.dan Tamas Pendukung Aliran Yoga ialah Patanjali (kurun ke-2 SM) dan karyanya ialah Yoga Sutra. Konsep Triguna (tigasifat) alam semesta iaitu Sattva. Disiplin minda dan fizikal membantu mencapai moksha. Rajas . Penyatuan roh individu dengan roh duniawi menjadi tujuan hidup. Pendukungnya ialah Jaimini yang menyusun falsafah ini secara sistematik dan mencipta teks Purva-mimansa Sutra pada 400 SM. Kepentingan – sistem tafsiran Veda. Brahma Sutra dan Bhagavad Gita. Dipelopori oleh Kapila (kurun ke-7SM) dan karyanya ialah Sankhya Sutra. jasa dan pengorbanan diri. minda. Advaita (yang didukung oleh Sankara) menyatakan Atman (jiwa) dan Brahman (Tuhan) bukanlah dua entiti yang berbeza.Vedanta dan Madhva dikenali sebagai Dvaita. pancaindera. simpati. Latihan minda dan fizikal iaitu latihan mengawal serta mematikan fungsi anggota badan. Teks asas ialah karya-karya Upanishad. murah hati.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI Aliran Sankhya merupakan Sistem falsafah terawal. Vedanta dikenali sebagai Uttara Mimansa. Mengelak daripada melakukan 63 . Dvaita (didukung oleh Ramanuja dan Madhva) menyatakan Atman dan Brahman adalah berlainan tetapi tidak terpisah. Aliran Ramanuja disebut Vis is tadvaita.Vedanta. belas kasihan. Dua aliran utama iaitu Advai ta (non-dualistic) dan dvaita (dualistic). Pendukung falsafah ini yang terkenal ialah Sankara. Dua realiti mutlak iaitu purusha (jiwa) dan prakriti (jirim). Sankhya bererti bilangan iaitu falsafah yang menghuraikan mengenai realiti dalam bilangan yang terhad dan pengetahuan yang sempurna. sebab dan akibat.

Berkembang maju pada zaman Maurya. Telah mendorong ramai tukang-tukang arca India menghasilkan pelbagai bentuk arca. Ada juga menggunakan bahan-bahan dari besi dan gangsa. Seni Arca Merupakan kesenian tertua di India dan berkait rapat dengan patung-patung keagamaan. kerana ia lebih tahan dari tanah liat. contoh Stupa Sanchi. Seni Bina dan Seni Ukir Bidang Kesenian India. keadilan. Zaman kegemilangan seni arca India ialah pada zaman Guptas. Perpaduan – masyarakat dari pelbagai kaum dan agama. imej Buddha dan Bodhisattva di India Utara. Seni Lukis Dalam bidang Seni Lukis pula kesannya boleh dilihat di dinding istana dan ruang dalam rumah golongan kaya. kombinasi gaya Parsi (Islam) dan Hindu berkembang.ucapan dan pemikiran yang benar dan juga realiti mutlak atau Tuhan. Berasaskan epik klasik India seperti Ramayana dan Mahabhrata. maka banyak patung-patung berbentuk manusia yang disimpan di kuil-kuil untuk tujuan keagamaan. penting menggalakkan hubungan erat dan keharmonian masyarakat. Contoh Gua 64 . Zaman Muslim. Dibuat daripada batu marmar. contoh Tiang Asoka. contoh Taj Mahal dan Jami masjid. tindakan yg benar. Mencapai kegemilangan pada zaman Gupta.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI kekejaman atau mencederakan. Satya – kebenaran. Seni arca bermula dengan patung. Patung Lord Siva antara arca seni dalam pergerakan istimewa. Pengetahuan benar yg merangkumi kebaikan. Kuil-kuil dihiasi lukisan bersifat keagamaan.

Badami dan Bagh. Berasaskan epik klasik India seperti Ramayana dan Mahabhrata. Contoh Gua Ellora.merupakan zaman pemulihan seni lukis iaitu menghasilkan seni lukis gaya Indo-Sino-Parsi.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI Ellora. Kuil-kuil dihiasi lukisan bersifat keagamaan. Dinding istana dan ruang dalam rumah golongan kaya. Stupa dan Brobodur Seni Arca 65 . Zaman Muslim. Badami dan Bagh.pemulihan seni lukis iaitu menghasilkan seni lukis gaya Indo-Sino-Parsi. Zaman Muslim.

3 Perbandingan PandanganTokoh-tokoh (a) Pandangan Tokoh Islam Al-Farabi menjelaskan seni sebagai ciptaan yang berbentuk keindahan.4. Menurut Al Ghazali. Al-Ghazali. juga telah mengemukakan teori estetika yang menyentuh aspek keindahan yang terdapat dalam sesuatu karya seni. ahli falsafah terkenal Islam. keindahan yang terhasil mempunyai nilai tersendiri yang perlu dihayati. 66 . Al Ghazali tidak melihat sesuatu karya seni dari aspek fizikal kerana baginya manusia yang taksub pada kebendaan tidak akan berjaya memperoleh kebahagiaan yang hakiki. Beliau menjelaskan seni dengan maksud kerja yang berkaitan dengan rasa jiwa manusia yang sesuai dengan fitrahnya.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI Lukisan Miniatur Radhe Krishna Lukisan Miniatur Rajasthani Hasilkan satu essei pendek mengenai enam aliran dalam sistem falsafah India 3.

teater. Justeru itu.  Seni yang dinikmati melalui pembacaan seperti hasil karya sastera yang berbentuk puisi dan prosa. seni pakaian dan sebagainya. deklamasi puisi. Seni secara ringkasnya dapat dibahagikan kepada empat bahagian utama :  Seni melaui pendengaran seperti muzik.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI Drs. Confucius telah menyumbangkan peranan dalam kesenian dan kemanusiaan (terutama dalam bidang muzik dan puisi). Sidi Gazalba dalam bukunya 'Pandangan Islam Tentang Kesenian' menjelaskan bahawa kesenian adalah sebahagian daripada kebudayaan yang dicetuskan oleh sesuatu kelompok manusia kerana setiap kelompok masyarakat mempunyai fitrah semulajadi yang cinta kepada seni yang menyenangkan hati melalui pancaindera yang lima.  Seni yang diperolehi melalui penglihatan mata seperti seni lukis. memuaskan dan memberi kepuasan melalui pancaindera. manusia dikatakan sebagai makhluk seni yang cinta kepada sesuatu yang selamat. Estetika yang terhasil adalah berdasarkan daripada pengamatan dan pengalaman manusia itu sendiri.  Seni yang dapat diperolehi melalui pendengaran dan penglihatan seperti drama. beliau turut menegaskan bahawa Tuhan tidak dapat digambarkan dalam bentuk estetika. Pandangan ahli-ahli falsafah mengenai spentingeni China telah bercanggah sejak zaman China purba lagi. cendekiawan Islam yang dilahirkan di Jaffa Palestin pada tahun 1921 telah membincangkan hal berkaitan karya seni Islam dan estetikanya. Al Faruqi menegaskan bahawa Tauhid merupakan prinsip utama dalam estetika Islam. senia suara dan sebagainya. seni bina. prosa. seni hias. filem dan sebagainya. Namun pendapat tersebut ditentang oleh Mozi yang menyatakan bahawa seni muzik dan seni 67 . tablo. Al Faruqi. (b) Pandangan Tokoh China Seni China dikatakan mempunyai kepelbagaian gaya.

Latihan 1. bentuk seni bina klasik Hindu. Teori „rasa‟ mula berkemba ng dengan teks Sanskrit iaitu Natyashastra iaitu karya seni yang dihasilkan untuk Bharata Muni iaituTuhan dalam persembahan drama ‘Fifth Veda’. Krya seni ini adalah gambaran keagamaan. seni arca. berhubungkait dengan gambaran simbolisme. Berdasarkan Kapila Vatsayan. adalah gambaran emosi yang diluahkan oleh penulis yang berkaitan dengan sensitiviti penonton. Gu Kaizhi telah menjelaskan teori dalam seni lukis yang membantu pengkarya seni dalam menghasilkan karya seni mereka. Keagamaan dan falsafah akan mempengaruhi setiap penghasilan karya seni mereka.3 Bincangkan kepentingan estetika dalam penghasilan karya seni 68 . Konsep saster Hindu seperti „Rasa‟. Teori „rasa‟ juga berkembang secara signifikan dengan estetika Kashmiri dalam puisi klasik. Kalidasa pula menghasilkan puisi yang mengaitkan karya seni beliau dengan „rasa‟ yang mengetengahkan konsep estetika sepenuhnya. muzik dan tarian mempunyai aturan tersendiri. (c) Pandangan Tokoh India Seni Hindu adalah berbentuk spiritual dan falsafah.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI halus adalah satu pembaziran dan membuang masa kerana ianya dikatakan untuk golongan berada dan bukan golongan miskin. Keagamaan dan falsafah akan mempengaruhi setiap penghasilan karya seni yang banyak. sastera (kaavya). Setiap bentuk seni dalam kesenian Hindu ini mempunyai perkaitan antara satu sama lain iaitu gambaran persembahan antara simbol dan bentuk spiritual ang lebih sempurna. seni catan.

Falsafah China mengutamakan kehalusan seni dan direalisasikan dengan sangat abstrak dan kreatif. spiritual dan percaya bahawa seni berkait rapat dengan masyarakat. yang bersifat ketuhanan. Falsafah seni Islam lebih berkonsepkan keagamaan. 69 . di mana hasil seni tidak harus menyerupai apa-apa objek sekalipun. Confucius dan Taoisme. Maka hasil seni Islam kebanyakannya berbentuk geometrik. Pemahaman falsafah China dipecahkan pula kepada Mencius. Kesenian Islam dilarang meniru bulat-bulat keindahan ciptaan tuhan. rasa dan simbol yang dipersembahkan oleh seseorang pengkarya seni dalam seni yang dihasilkan. Manakala falsafah India pula disebut Darsana.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI RUMUSAN Falsafah seni oriental seperti falsafah seni yang lain juga merupakan satu proses mencari jawapan kepada keindahan. Malahan ia juga memberikan gambaran tentang gabungan nilai keindahan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful