PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI

TAJUK 1 PENGENALAN SENI ALAM MELAYU

1.1 Sinopsis Pengenalan Seni Alam Melayu menerangkan tentang seni tampak masyarakat di Alam Melayu khususnya di Malaysia. Seni tampak yang dimulai dengan lukisan-lukisan gua di Semenanjung Malaysia dan Sarawak. Seterusnya tentang artifak-artifak peninggalan zaman prasejarah. Seni kaum peribumi seperti kaum Jah Hut, Mah meri dan tenunan pua kumbu oleh kaum Iban juga dibincang untuk lebih mengenali seni Alam Melayu. Simbol-simbol yang

digunakan pada karya seni mereka dan maknanya dikaji untuk mentafsirkan mesej yang ingin disampaikan.

1.2 Hasil Pembelajaran: 1) Menganalisis bentuk dan makna hasil lukisan gua, artifak dan Seni Pribumi.

1.3 Kerangka Tajuk-tajuk

Pengenalan Seni Alam Melayu

Lukisan Gua

Artifak

Seni Pribumi

Kaum Jah-hut

Kaum Mah meri

Pua Kumbu

1

PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI 1.4 Pengenalan Seni di Alam Melayu telah lama wujud. Kewujudannya dibuktikan dengan penemuan-penemuan pelbagai artifak sejarah khususnya artifak seni di beberapa tapak arkeologi di seluruh negara. Artifak-artifak sejarah meliputi hasil seni seperti artifak peninggalan Zaman Logam.

Selain artifak-artifak, lukisan-lukisan di gua juga merupakan manisfestasi manusia terhadap kehidupan mereka dan membuktikan bahawa manusia di zaman dahulu telah mempunyai cara untuk mengekspresi perasaan mereka seperti lukisanlukisan gua yang terdapat di Bukit Tambun, Perak, Gua Balambangan, Sabah dan Gua Niah, Sarawak.

Lakaran pada dinding-dinding gua menunjukkan hubungkait yang sangat rapat antara kehidupan dan alam sekitar. Lakaran-lakaran yang dihasilkan kelihatan tidak bertindih di antara satu sama lain. Penceritaan tentang sesuatu peristiwa itu sangat signifikan dan istimewa seolah-olah dirancang.

Pada asalnya seni tampak di Alam Melayu lahir kerana keinginan manusia untuk menghasilkan peralatan bagi memudahkan urusan atau kehidupan seharian mereka. Penghasilan peralatan seperti peralatan memburu dan pertanian telah membuktikannya. Penghasilan patung-patung dikalangan kaum pribumi bukan untuk tujuan beribadat atau untuk disembah. Kaum-kaum pribumi yang masih kuat pegangan animisnya menganggap ukiran-ukiran ini sebagai satu cara untuk berhubung dengan dunia roh yang mereka percayai wujud di dalam alam semulajadi.

Manusia zaman dahulu juga ingin mengekpresikan hubungan antara alam dan kehidupan mereka. Semangat alam diadun dengan kepercayaan dan disebatikan dalam kehidupan. Kepercayaan mereka terhadap alam telah melahirkan beberapa pantang larang dalam transformasi bentuk alam ke bentuk tampak. Motif-motif pada pua kumbu misalnya, tidak akan dihasilkan sewenang-wenang oleh

2

PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI penenunnya. Pelbagai pantang larang masih dipegang untuk menghindarkan penenun daripada ditimpa pelbagai musibah. 1.5 Lukisan Gua Lukisan awal telah ditemui di dinding-dinding gua yang dihasilkan oleh manusia purba. Lukisan tersebut berkisar tentang aktiviti kehidupan seharian seperti perburuan dan pengembaraan. Di Malaysia, lukisan gua telah dijumpai di Gua Tambun di Perak, Gua Niah di Sarawak dan Gua Balambangan di Sabah. Kebanyakan karya lukisan di dinding gua menggunakan gaya yang sama, iaitu imej binatang digambarkan dengan pelbagai kualiti garisan ringkas dengan komposisi yang hampir sama, iaitu memanjang dan berkumpulan serta menggambarkan pelbagai binatang yang mungkin menjadi hasil buruan untuk makanan mereka pada zaman dulu.

Lukisan gua di Bukit Tambun Menurut M. Matthews, seorang penulis yang menulis di dalam terbitan isu „Malaya Dalam Sejarah – Majalah Persatuan Sejarah Malaya‟ pada bulan November 1959 berkata, “Lukisan di Gua Tambun menggunakan satu warna – tidak jelas. Dalam sesetengah kumpulan, warnanya unggu pekat dan dalam kumpulan lain, warnanya merah pudar. Banyak lukisan ini memaparkan individu-individu lelaki yang dilukis kasar. Ada di antara haiwan yang dilukis ini mudah untuk dikenalpasti tetapi ada juga yang kurang jelas dan imaginasi diperlukan untuk membayangkan apa sebenarnya yang cuba digambarkan oleh pelukis tersebut.”

3

Pada bahagian lain di Gua Kain Hitam. di Pahang dan juga di Kedah. geometrik. haiwan. Lukisan-lukisan tersebut boleh dikelompokkan ke dalam beberapa bentuk iaitu bentuk manusia. Ia dihasilkan dengan menggunakan arang. tetapi masa dan cuaca telah menghapuskan sebahagian besar lukisan ini. unsur alam dan juga bentuk abstrak. Gambaran haiwan di dinding Gua Tambun Sesetengah kajian mengatakan bahawa hematit (bahan yang menghasilkan warna merah) telah digunakan untuk menghasilkan lukisan-lukisan gua di Gua Tambun. Perak. Selain itu. di Hulu Kelantan. lukisan dinding sepanjang 200 kaki telah dijumpai. Sungai Siput. dan rusa. lukisan yang membentuk galeri gambar ini terpampang sepanjang lebih dari seratus kaki. yang terletak berdekatan dengan Gua Niah. Garisan-garisan pada lukisan tersebut adalah tebal dan menggambarkan sebuah bot panjang dan 4 .PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI Tetapi kebanyakan lukisan di sini agak jelas di lihat dan memaparkan haiwan seperti dugong. sampan. tapir. Kebanyakkan pengkaji percaya bahawa ia telah dilukis oleh masyarakat Zaman Noelitik. Rusa yang dilukis di sini amat menarik kerana kesemuanya kelihatan seperti rusa betina yang sedang bunting dan salah satu darinya juga mempunyai bayangan anak rusa di dalam perutnya! Pada suatu masa dahulu. terdapat juga lukisan lain di gua tersebut yang dipercayai dilukis oleh masyarakat awal orang asli seperti yang terdapat di Lenggong.

Lukisan ini menggunakan arang dengan gambaran motifmanusia. Bentuk- bentuk sebegitu mungkin satu bentuk abstrak yang menggambarkan satu fenomena di ketika itu. Tempoh prasejarah negara Malaysia bermula daripada kesan-kesan terawal penempatan manusia yang diketahui iaitu di sekitar 40 ribu tahun dahulu dan berlanjutan sehingga terbentuknya Kesultanan Melaka di sekitar tahun 1400. Motif-motif ini menjadi bukti tentang aktiviti manusia di ketika dahulu. 5 .6 Artifak Artifak bermaksud barang-barang buatan manusia (terutama alat perkakas dan senjata) yang merupakan peninggalan sesuatu zaman. Gambaran aktiviti manusia di dinding Gua Kain Hitam Gambaran haiwan di dinding Gua Kain Hitam Manakala lukisan di dinding Gua Balambangan. Sabah menggambarkan cantuman bentuk laktis ( oval berjalur) dengan garisan memanjang. Lukisan-lukisan ini dilukis menggunakan tanah atau batu merah yang berada tidak jauh dari gua tersebut. Di Gua Tasob Madai pula terdapat lukisan gua yang mewakili lukisan gua Zaman Neolitik. tembikar China dan manik kaca. 1. sampan dan abstrak. haiwan.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI susunan manusia yang menari. Turut dijumpai di Gua Kain Hitam tersebut adalah bot-bot lama. unsur alam.

atau di kawasan-kawasan Mesolitik. Kawasan-kawasan dari Zaman Logam di Semenanjung juga tertumpu di bahagian utara. Johor. Kebanyakan artifak.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI Faktor cuaca banyak memberi kesan pada artifak-artifak prasejarah termasuk barangan tembikar tanah dan perkakas-perkakas yang diperbuat daripada batu dan besi. telah ditemui di ruang yang terlindung di dalam gua-gua.000 tahun dahulu berikutan dengan penemuan kaedah bagi menghasilkan perkakas batu yang digilap dan barangan tembikar tanah. Penemuan-penemuan di bahagian pantai timur pula tertumpu di kawasankawasan yang mempunyai sumber emas. Cara hidup berburu dan mengumpul makanan telah berubah dengan begitu dramatik sekali di sekitar 5. Satu-satunya peninggalan binaan yang masih boleh dilihat adalah batu-batu asas bangunan yang dibina semasa era kerajaan purba di Kedah dan di Santubong. Kehidupan di Zaman Logam juga dapat dilihat melalui pelbagai barangan yang diperbuat daripada besi seperti sebuah alat berbentuk batang yang panjang yang dikenali dalam kalangan orang Melayu sebagai tulang mawas dan hanya ditemui di Semenanjung Malaysia. Bukti-bukti penghidupan dari zaman Neolitik boleh ditemui di kawasannya sendiri. Sarawak di sekitar abad ke-5 sehingga abad ke-13. melainkan penemuan sebuah loceng yang diperbuat dari gangsa di Muar. 6 . manakala di pantai barat pula adalah berdekatan kawasan sumber bijih timah. termasuk kawasan perkuburan. termasuklah di Gua Niah di Sarawak. Gua Cha di Kelantan dan Gua Kechil di Pahang.

PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI Loceng Gangsa dari Zaman Logam Layari Internet Dapatkan maklumat tentang 10 artifak yang telah didaftar dalam Daftar Warisan Kebangsaan 2009 yang dikenali sebagai Objek Warisan Ketara. Topeng-topeng ini pada mulanya diukir oleh bomoh atau batin. dan Hantu. Bes. Poyang.muzium negara. 7 . topeng adalah tunggak budaya mereka.7 Seni Pribumi Di kalangan masyarakat Asli tempatan seperti kaum Mah Meri di Pulau Carey dan Jah Hut di Pahang. Kaum asli ini membuat topeng untuk tujuan penyembahan dan perubatan. Moyang.my) 1.gov. Pelbagai jenis topeng yang terdapat dalam masyarakat Asli serta diberi nama tertentu seperti Roh. (www.

kaum Jah-hut juga sememangnya sinonim dengan pengukiran kayu terutama penghasilan arca dan merupakan lanjutan untuk kepercayaan keagamaan mereka. Moyang Harimau Berantai 8 . Segala ciptaan dari ukiran kayu adalah berasaskan kepada imaginasi dan mimpi yang menggambarkan kuasa baik atau jahat yang ada perkaitan dengan sistem kepercayaan dan kehidupan mereka.7. bertam. Setiap ukiran mempunyai pelbagai maksud dari segi kepercayaan. mistik. Mahmeri memberi maksud bersisik. Mereka juga dikenali sebagai orang laut. 1. sesuai dengan lokasi penempatan mereka yang berhampiran dengan laut iaitu di sepanjang pantai Negeri Selangor dan Pulau Carey. keagamaan. Pengukiran kayu merupakan salah satu sumber pendapatan kaum Jah-hut.2 Kaum Mah meri Mah Meri merupakan salah satu daripada 18 suku kaum Orang Asli yang tinggal di Malaysia dan tergolong di dalam kumpulan besar yang digelar orang Senoi. Kaum ini terkenal dengan hasil anyaman dari mengkuang dan pandan. Selain hasil anyaman. buluh dan rotan. lagenda serta gambaran kehidupan mereka.7. "Mahmeri" bermaksud orang hutan manakala dalam istilah.1 Kaum Jah-hut Suku kaum Jah-hut adalah suku bangsa Senoi yang mendiami negeri Pahang.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI 1.

PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI Kaum Mah Meri terkenal dengan hasil ukiran topeng kayu serta ukiran yang digunakan di dalam amalan kerohanian tradisi mereka. alam flora dan fauna amat menakjubkan. Ukiran yang dinamakan Moyang Sauh dipercayai berpengaruh ke atas keselamatan para nelayan ketika mereka turun ke laut. Ukiran kayu kaum Mah Meri melambangkan roh atau semangat yang wujud dan mempunyai pengaruh ke atas pelbagai aspek kehidupan mereka sama ada secara positif atau pun negatif. Kreativiti mengukir patungpatung berbentuk dewa-dewa. Ukiran serta makanan tersebut kemudiannya ditinggalkan di tepi laut setelah upacara tersebut selesai. Ukiran kayu Mah Meri bukan dicipta untuk tujuan beribadat atau untuk disembah. Kaum Mah Meri yang kuat pegangan animisnya menganggap ukiran-ukiran ini sebagai satu cara untuk berhubung dengan dunia roh yang mereka percayai wujud di dalam alam semulajadi. Moyang Sauh yang digambarkan dalam ukiran Mah Meri mempunyai bentuk seakan-akan seekor ikan atau naga laut menjadikannya sebuah ukiran yang kelihatan menyeramkan namun sangat indah pada masa yang sama. figura manusia. 9 . Untuk memastikan para nelayan selamat pulang. bomoh Mah Meri akan menghasilkan ukiran Moyang Sauh dan mengadakan satu upacara di tepi pantai dengan menyediakan pulut kuning dan makanan yang lain sambil meminta pertolongan Moyang Sauh agar nelayan mereka selamat di laut hinggalah mereka pulang ke darat.

sentiasa menjadi sebutan. Bentuk-bentuk topeng masyarakat Asli ini tidak menggunakan warna tetapi rupa topeng dibezakan melalui corak. penyembahan dan hiburan. Ukiran ini kemudian diberikan kepada bomoh mereka yang akan menjalankan upacara bagi „mengalihkan‟ penyakit tersebut dari pesakit kepada ukiran kayu itu dan kemudian membuangnya ke laut atau ke dalam hutan.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI Moyang Jantung Moyang Sauh Moyang Naga Ukiran Mah Meri juga memainkan peranan yang penting dalam usaha mereka untuk menyembuhkan penyakit seperti demam. Selalunya topeng ini dipakai oleh batin dan bomoh sebagai perantara alam metalizik dan realiti. 10 . sakit perut dan penyakit yang berkaitan dengan pembuangan air kecil. Moyang Labi-Labi dan Moyang Katak Kala. Nama topeng dalam masyarakat Mah Meri berdasarkan cerita dan kepercayaan masyarakat untuk tujuan perubatan. lalu secara simboliknya „mengeluarkan‟ penyakit itu dari badan pesakit. gaya dan piuhan. salah seorang ahli keluarga pesakit tersebut perlu menghasilkan ukiran kayu yang melambangkan roh atau semangat yang dipercayai berpengaruh ke atas penyakit tersebut. Untuk mengubati pesakit. Nama seperti Moyang Tetek Lanjut.

Terutamanya topeng untuk tujuan penyembuhan penyakit. Selain daripada ukiran kayu. Kebanyakan bomoh di kalangan masyarakat Asli berperanan sebagai tabib dan hakim. Oleh sebab ini. 11 . maka topeng menjadi mekanisme penjelmaan mereka dari manusia kepada makhluk magis. Ukiran berukuran satu kaki tinggi memakan masa kira-kira dua minggu untuk disiapkan. menakut serta melucukan. hasil anyaman juga memainkan peranan yang penting dalam budaya Mah Meri lebih-lebih lagi bagi kaum wanita Mah Meri. kepakaran pengukir untuk membentuk kayu ini serta keunikan mutu kerja pengukir tersebut. Ukiran topeng Kaum Mah meri Jenis kayu yang paling digemari untuk dibuat ukiran adalah kayu nyireh batu. Keindahan ukiran ini terserlah bukan sahaja pada alunan urat kayu nyireh yang indah atau warna kayu yang menarik tetapi juga pada rekabentuk ukiran itu sendiri yang ringkas tetapi sungguh anggun serta membawa makna di dalam budaya kaum Mah Meri.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI Terdapat topeng yang dipiuhkan untuk menimbulkan imejan yang menggerun. Setiap ukiran tertakluk kepada tafsiran pengukir yang menghasilkannya. setiap ukiran yang dihasilkan adalah seunik urat-urat kayu nyireh batu yang membentuk ukiran itu sendiri.

Bagaimanapun. Pua kumbu menjadi kemegahan di kalangan wanita kaum Iban dan jika dilihat dengan teliti. bekas simpanan.7. LAYARI INTERNET Layari internet dan dapatkan gambar beserta nama 5 patung kaum Jah-hut dan Mah meri 1. ia turut memaparkan corak kehidupan seharian masyarakat Iban. motif-motif itu kerap dikaitkan dengan kepercayaan dan pantang larang mereka. seorang wanita kaum Mah Meri perlu menguasai kemahiran menganyam pelbagai jenis barangan seperti bakul memburu. tikar serta perhiasan upacara.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI Sebelum mereka dianggap layak untuk berkahwin. Antara motif-motif yang digunakan: Motif Engkeramba Penerangan Merupakan gambaran figura roh.3 Pua Kumbu Pua Kumbu merupakan salah satu jenis kain pua yang popular di kalangan masyarakat Sarawak. Kepercayaan Dipercayai berkuasa menghalang bencana atau kuasa jahat daripada menyerang tanam-tanaman dan penghuni rumah panjang Biasanya. Kain tenunan ini berwarna kemerah-merahan atau coklat tua. motif ini hanya boleh ditenun oleh anak dan isteri ketua rumah panjang Fauna Buaya mempunyai kuasa untuk menjaga 12 . Pua kumbu ditenun oleh wanita kaum Iban yang sudah mahir menenun kerana pua jenis ini adalah paling rumit untuk ditenun.

awan larat. pucuk rebung. Ular membawa petanda buruk dimana kemunculan ular dikaitkan dengan kuasa jahat atau hantu dantidak ditenun dengan sewenang-wenangnya Katak ditenun dengan gaya seperti manusia. kunang-kunang. kala jengking dan lipan Flora rotan.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI Motif Penerangan Kepercayaan tempat berhuma (tanaman padi). selampai iaitu roh perempuan sering menjelma sebagai katak dan dikatakan mempunyai kuasa untuk mencipta bayi Harimau dan tikus kasturi sering dikarang dalam bentuk abstrak Dipercayai orang yang memakai kain tenunan ini dianugerahkan keberanian. Mempercayai bahawa buaya adalah jelmaan saudara-mara mereka. Rusa mendatangkan kejayaan atau tuah semasa berburu Serangga labah-labah. pucuk paku. bulan. alat tenun Alam & Alatan 13 . biji benih dan bunghabungaan. Burung pembawa alamat baik kain yang mempunyai motif burung dipercayai boleh menyembuhkan penyakit dan mendatangkan kekayaan dalam apa pekerjaan. buahbuahan. menurut kepercayaan kaum Iban.

pengkebumian. Bagi masyarakat Iban. penenun akan membuat sebuah tatu di tangan yang bermakna penenun tersebut adalah pakar atau telah ditauliahkan. perkahwinan. Penenun yang mencapai tahap tertinggi boleh dikenali dengan tatu di badan mereka. Kemahiran menghasil kain tenunan merupakan satu kemestian bagi wanita suku kaum Iban.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI Mengikut kepercayaan. ia dipercayai akan 'memakan diri' dan kain tersebut tidak dapat dihasilkan. malah kebolehan itu juga pernah menjadi faktor tarikan utama kaum lelaki suatu ketika dulu. pua yang dihasilkan adalah antara yang terbaik di kalangan suku kaum Dayak. Mereka akan mempunyai tatu di beberapa tempat di anggota badannya termasuk di bahagian leher. 14 . Maksud memakan diri itu pula adalah pembuat itu akan jatuh sakit dan ada sahaja perkara lain yang menghalangnya untuk menyiapkan tenunan tersebut. Pua kumbu pada zaman dahulu sering digunakan dalam upacara kelahiran. Penenun yang mahir biasanya memperoleh motif serta corak menerusi mimpi yang kemudiannya diterjemahkan dalam tenunan pua kumbu. Kini sebahagian kecil sahaja masyarakat Iban yang memiliki kemahiran menenun pua. seni tangan itu bukan sahaja menggambarkan kerajinan dan ketekunan malah sikap bertanggungjawab di dalam rumahtangga. Walaubagaimanapun. dia tidak akan dipilih sebagai calon isteri dan lambat bertemu jodoh. menyambut kepala (selepas ngayau/memenggal kepala) dan upacara bercucuk tanam. perubatan. Dahulu jika seseorang wanita Iban yang tidak mempunyai kepandaian menenun kain. jika seseorang itu berkeras untuk menghasilkan motif atau corak pua kumbu di luar kemampuannya. Apabila selesai setiap pua kumbu dihasilkan.

motif: buah terabai/Lang Tuai 15 .PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI Pua Kumbu.

PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI Pua Kumbu. Penggunaan motif atau simbol boleh dikaitkan dengan kepercayaan dan budaya hidup masyarakat di alam Melayu. Ia menggambarkan hubungan antara manusia dan alam secara rohaniah. 16 .8 Rumusan Seni di Alam Melayu sangat unik. motif: tangga begi 1.

3) Menggunakan pengetahuan dan menerangkan kronologi perkembangan Seni Visual Malaysia selepas merdeka. perkembangan Seni Visual seperti berikut: Maklumat yang dibincangkan adalahh mengikut tajuk-tajuk . Ia meliputi tempoh setengah abad. 5) Menunjukkan sikap patriotik terhadap karya seni Malaysia 17 .Seni Plastik .2 Hasil Pembelajaran: 1) Menganalisis pengaruh Seni Barat dalam Seni Oriental dan Seni Malaysia 2) Membanding beza dan menghubungkaitkan pengaruh Seni Visual Barat dengan Seni Visual Di Malaysia.Seni Arca . 4) Menganallisis perkembangan Seni Visual selepas merdeka. Kesenian visual yang menjadi tradisi Melayu adalah daripada pelbagai bidang seni.Seni Bina .Catan air .1 Sinopsis Tajuk ini meliputi maklumat dan latihan berkaitan seni visual di Malaysia merujuk kepada seni visual sebelum merdeka dan selepas merdeka.Seniman . Sejarah perkembangan seni Malaysia agak baru jika dibandingkan dengan negara-negara lain.Karya-karya terkenal 2.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI TAJUK 2 PENGENALAN SENI VISUAL MALAYSIA 2.Seni Moden .Seni bina .Catan Cina .Artifak .

4. 18 .4.4 Kandungan Isi 2. senjata atau ornamen.1.1 Perkembangan Seni Visual Sebelum Merdeka Apakah yang anda faham tentang seni visual sebelum merdeka ? 2.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI 2.1 Artifak Artifak adalah barang-barang sejarah hasilan manusia seperti peralatan.3 Kerangka Tajuk-tajuk Pengenalan Seni Visual Malaysia Perkembangan Seni Visual Malaysia Sebelum Merdeka Selepas Merdeka Artifak Seni Plastik Catan Cina Seni Arca Catan Air Senibina Senibina Seni Moden Seniman Karya-karya Terkenal 2.

Selain sebagai senjata untuk mempertahankan diri. Serawak. dijumpai pecahan tembikar yang dihiasi Para pengkaji sejarah dengan motif geometri berbentuk „tulang ikan‟.1. Ragam hias pada permukaan pada permukaan serpihan tembikar berbentuk sederhana yang ditemui didapati dibuat secara spontan dan dibakar pada suhu sebarang suhu. Keris Pekaka. Mereka telah menerima pendidikan dalam lukisan berus Cina dan kaligrafi di China. 2. Perlis. Contoh keris yang wujud di Malaysia Keris Semenanjung. Pahang.4. menggunakan serpihan-serpihan tembikar yang ditemui sebagai petanda untuk menggambarkan tamadun dan budaya zaman silam B) Keris Keris menjadi sejenis senjata warisan Melayu sejati yang telah digunakan di Tanah Melayu sejak lebih daripada 700 tahun yang lalu. Mereka juga telah berkunjung ke Singapura untuk sesuatu jangka masa. Ulu Tembeling. Bukit Tengku Lembu. Keris Panjang dan Keris Madura. Bukit Tambun. Kelantan.2 Catan Cina Sumbangan golongan Cina kepada perkembangan seni Malaysia dan Singapura berpunca daripada pendatang dan pelawat Cina seperti Xu Beihong yang telah bermastautin di Pulau Pinang untuk beberapa tahun. Ini terbukti dengan penemuan barangan tembikar seperti di Gua Cha. Keris Taming Sari. keris juga merupakan satu lambang yang menjadi kemegahan serta kebanggaan bangsa dan negara. Perak dan Gua Niah. 19 .PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI A) Tembikar Seni tembikar telah wujud dalam budaya Melayu di Malaysia sejak beribu tahun dahulu. Di Johor.

4. Seni halus tidak pernah difikirkan . Chai Horng. Kesimpulannya pada awal tahu 1920an terdapat pelukis yang mempamerkan hasil karyanya. Seni visual ini wujud oleh perintis karya-karya cat air dan cat minyak para pegawai Kolonial British yang berkhidmat di Pulau Pinang pada akhir tahun 1770an yang mengikut estetik zaman Victoria.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI Pada mulanya penghijrah-penghijrah awal dari China adalah untuk mencari sara hidup. Reverend Pak Yuen.3 Catan air Sejarah seni Malaysia agak baru jika dibandingkan dengan negara-negara jiran. Chung Hong Kong dan Zhen Wei Sin. 2. Pameran seni lukis yang terawal di singapura ialah pameran Lian Xiao Oh pada tahun 1924. Wang Yau. Disusuli pula dengan pameran pastel He Qui Qo pada tahun 1926. 20 . Ini disebabkan oleh minat mereka atau sebagai rekod sejarah. Kesenian visual bukan menjadi tradisi Melayu. Seni lukis Malaysia bermula dalam tahun 1930an dengan terciptanya karya-karya catan awal oleh Yong Mun Seng. Antara yang berjaya dalam bidang seni ialah Lee Kah Yeow. Hanya selepas mereka bertapak kukuh dan berjaya dalam kehidupan.1. Lukisanlukisan dan catan-catan tersebut banyak ditempah oleh pegawai-pegawai Syarikat Hindia Timur yang ditempatkan di Malaya.pengembara Eropah dan Inggeris telah meminta pelukis-pelukis negeri-negeri Selat yang berketurunan Cina atau Melayu untuk melukis gambaran kehidupan tempatan yang bermotifkan flora dan fauna. barulah terdapat beberapa penghijrahan berdasarkan kretiviti artistik mereka. Terdapat yang terlibat dalam pendidikan Seni dan ada pula yang menjadi pelukis amatur. Abdullah Ariff dan lain-lain lagi. Reverend Chuk Mor. Terdapat kepercayaan bahawa pengembara. Ia meliputi tempoh setengah abad.

Contoh senibina sebelum merdeka: (1) Bangunan Stadthuys di Banda Hilir. tembok.4. Surealisme. Kedah (1893). (4) Masjid Kampung Hulu di Banda Hilir. bangunan pentadbiran kerajaan. Melaka (1728). Dianggarkan terdapat lebih kurang 35. (6) Balai Seni di Alor Setar. Turner dan Constable. Pulau Pinang (1817).1. Ini telah berterusan sehingga abad ke 19 apabile Seni Eropah terutamanya Seni Perancis mula memberi kesannya kepada seluruh rantau dengan pergerakan-pergerakan seni seperti aliran Impresionisme.4 Seni bina Tidak dapat dinafikan masyarakat dahulu kala mempunyai pengetahuan yang tinggi dalam bidang seni bina. masjid. (3) Muzium Sejarah Nasional di Kuala Lumpur. estetik. Melaka (1641). Kedah (1735). Wilayah Persekutuan (1888). (5) Gereja St. (2) Balai Besar di Alor Setar. sosial dan juga politik serta rohani yang simbolik. Futurisme dan Konstruktivisme. Kubisme. pusat pengajian. arkeologi. sekolah.000 buah bangunan sebelum perang yang berada di 265 buah bandar yang dikaji di seluruh negara wajar dipulihara (Syed Zainol Abidin Idid. stesen keretapi.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI Pihak Inggeris telah memperkenalkan genre lukisan/ catan lanskap dalam aliran Realisme. Contohnya. rumah berhala. dan lain-lain lagi. monumen. sejarah. dokumentari. 1995). Fielden (2000) berpendapat bahawa bangunan bersejarah mempunyai nilai senibina. istana. George Anglican di George Town. ekonomik. 21 . Terdapat bangunan-bangunan yang menarik disamping mempunyai reka bentuk seni bina yang unik. 2. zaman Pre-Raphelites.

Aktiviti seni dipengaruhi oleh suasana penjajah iaitu menekankan genre lukisan dan catan lanskap dalam aliran Realisme. Merupakan zaman baru bagi pelukis Malaysia dan seni halus tidak dipentingkan.5 Perkembangan Seni Visual Selepas Merdeka Apakah perbezaan di antara aliran seni visual sebelum merdeka dan selepas merdeka? 2.5.1 Seni Plastik Istilah plastik digunakan kepada semua imej-imej spatial. Seniman mengenalpasti dari aspek perletakan imej di dalam ruang plastik merujuk kepada keperluan 22 .1 Bincang dan hasilkan jadual kronologi tentang perkembangan seni visual sebelum merdeka berkaitan : - Stail dan bentuk tema bahan gaya aliran tahun 2.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI Rumusan : Perkembangan seni visual Malaysia sebelum merdeka adalah sebagai minat atau rekod sejarah. Era baru dalam aliran naturalis dan figura manusia. Latihan 1.

menguli. arca. Seniman dan peminat aliran realisme rasa tercabar dan telah bangkit. Bahan yang digunakan ialah kayu. menjalin. imbangan dan kestabilan yang merangkumi objek tiga dimensi.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI permukaan dan perasaan seniman. Membina pula ialah menghasilkan karya seni dalam bentuk tiga dimensi secara mengikat. tembikar. Seni plastik di Malaysia melibatkan hasil karya catan. tenunan senjata dan sebagainya. Seni plastik juga adalah satu terma dalam seni visual yang memberi maksud unsur plastik dalam bahan-bahan yang boleh dibentuk dan dibina. batu dan sebagainya. Gaya ‟avant garde‟ yang dipolori oleh penghargaan. tanah liat.5. 23 . Unsur plastik ini menjurus kepada aspek seni dari segi bentuk. mengurut. jalinan. ruang. melentur. ukiran. dan menggelek. besi. kayu. mencantum dan sebagainya. membentuk. struktur. Membentuk ialah teknik menghasilkan karya dengan cara mengukir. senibina. Dalam lewat tahun 50-an telah berlaku konflik dalam seni akibat perbalahan dominasi oleh pengamal aliran abstrak dan ekspresionistik. Bahan yang boleh digunakan untuk aktiviti ini ialah batu. bahan dan proses berkarya. sekitar tahun 80-an menghasilkan karya di luar ciri seni plastik konvensional dan tidak terikat pada media. Dalam tahun 1960-an pemilihan gaya abstrak adalah lebih formalistik dan berbentuk individualistik. menempa. 2. logam. keluli dan sebagainya. Abstrak Ekspresionisme Amerika telah diberi Sekitar dekad 1980-an dan 1990-an memperlihatkan cubaan serius untuk Seniman pada menerapkan ciri ‟nasional‟ atau keaslian‟ seni plastik moden.2 Seni Arca Arca dihayati sebagai satu cabang kesenian yang berkaitan dengan pengkajian bentuk-bentuk tiga dimensi yang melibatkan formalistik seni seperti ruang. menyambung.

Latiff Mohidin. Wan Ahmad Wan Mohamod. Dari segi tema.K. Mad Anuar Ismail. Teo Tien Eng. Menurut T. Zulkifli Yusof. karya-karya arca Syed Ahmad Jamal. Ham Rabeah Kamarun. Peningkatan minat dan kecenderungan seniman kepada seni arca dan media campuran jelas 24 . alam dan kehidupan secara umumnya. Kuala Lumpur. Chan Teck Meng. Yeoh Jin Leng dan Tang Tuck Kan membangkitkan halhal yang menghubungkan catan dengan arca. karya Syed Ahmad Jamal “The Link” (1963). Cheong Laitong dan Latiff Mohidin. Cheong Laitong. Ramlan Abdullah. Institut Teknologi Mara merupakan salah sebuah institusi yang bertanggungjawab dalam melahirkan ramai pengarca ternama dan berpotensi seperti Zakaria Awang. yang sama tema dengan catannya. Aliran Ekspresionisme dan Abstrak Ekspresionisme meresap ke dalam seni arca. budaya. Ariffin Ismail. Arca-arca yang bersifat figuratif dan representasi dapat dilihat menerusi karyakarya Anthony Lau. Syed Ahmad Jamal. struktur dan rupa.Sabapathy (1976). Antara yang turut serta adalah Anthony Lau. Tengku Sabri Tengku Ibrahim. para pengarca berinteraksi terhadap persekitaran seperti persoalan agama. Antara karya awal Anthony Lau adalah arca “Djin Api” (1959).PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI warna. Seni arca di Malaysia boleh dikatakan masih baru Seni arca moden mula berkembang di Malaysia pada sekitar tahun 1960-an. Contohnya. Raja Shahriman dan Bayu Utomo. “Forest” (1968) dan “Ecstacy” (1986) Dekad 1970-an memperlihatkan perkembangan arca yang pesat. Pada tahun 1976 satu pameran “Tinjauan Seni Arca Moden Malaysia” telah diadakan di Balai Seni Lukis Negara. Kajian Seni Lukis dan Seni Reka. berbanding dengan catan.

Aspek-aspek umum seperti pintu gerbang. Dayabumi. Yang dimaksudkan dengan senibina adalah melingkupi: 1.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI kelihatan awal dekad 1990-an. elektik dan sebagainya. 2. Pelbagai bentuk arca terhasil. tugu peringatan dan sebagainya. bangunan Dewan Bahasa dan Pustaka (1959). 25 . suatu aspek yang turut mengalami perubahan ketara ialah gaya rupa seni bina. Bank Bumiputra. muzium dan sebagainya. Menjelang era pasca. bangunan parlimen (1963). Masjid Negara. 2. Taman-taman dan kawasan rekreasi.3 Seni Bina Sebagai sebuah negara yang mempunyai kebudayaannya sendiri. bersifat galeri. Antara bangunan-bangunan utama yang dapat digolongkan dalam senibina moden ialah bangunan istana raja-raja Melayu di tiap-tiap negeri. Bangunan-bangunan perniagaan. 4. bangunan berkembar Petronas dan Menara Telekom. anglo-Indian. Para arkitek yang baharu sahaja menamatkan pengajian di luar Negara telah membawa fahaman baru dalam seni bina di bandarbandar utama Negara yang sebelum ini dikuasai oleh gaya rupa senibina kolonial. 5. Bangunan-bangunan kerajaan. hospital. 6.merdeka. Muzium Negara. Stadium Negara (1964). 3. perpustakaan. Bangunan Sultan Abdul Samad. Bangunan-bangunan awam seperti masjid. menara.5. sama ada secara konvensional. senibina Malaysia mengandungi unsur-unsur budaya kebangsaan yang berteraskan kebudayaan masyarakat berbilang kaum. pemasangan (installation) atau pun arca persekitaran. Binaan tempat kediaman iaitu rumah atau taman perumahan.

Hisham Albakri (kumpulan arkitek JKR yang mereka bentuk Masjid Negara) dan W. Dari semasa ke semasa binaan-binaan baru didirikan bagi memenuhi keperluan pembangunan Negara dan keperluan masyarakat. Balai Seni Lukis Negara di 109. Ahli-ahli terdiri daripada Abdullah Ariff. Perdana Menteri Malaya yang pertama. Persepsi masyarakat terhadap seni telah mula berubah. Tay hooi Keat. Chuah Thean Teng. Kuo Ju Ping.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI Bentuk dan corak senibina moden memperlihatkan perubahan-perubahan yang nyata tetapi disesuaikan dengan ciri-ciri senibina asli Malaysia. Menjelang kemerdekaan seni telah menjadi salah satu simbol kepada perpaduan kaum di Malaysia.5. Beberapa orang arkitek seperti Howard Ashley. Lau. 2.K. Lee Joo For. 26 . mengadakan kelas-kelas melukis. Ini membawa kesan yang mendalam dalam perkembangan seni Malaysia kerana usaha-usaha Sullivan yang bersungguh-sungguh untuk memperkenalkan para pelukis tempatan serta karya-karya mereka. Jalan Ampang telah dibuka dengan rasminya oleh YTM Tunku Abdul Rahman pada 27 Ogos 1958. Lim Tong Juan dan William K. Baharuddin Kassim. Ivor Shipley (arkitek JKR yang merekabentuk bangunan Parlimen) mengadaptasi factor-faktor setempat ke dalam rekabentuk moden. Mereka memperkenalkan konsep-konsep baru. sesi perbincangan dan pameran. Pameran pembukaan telah memaparkan karya-karya Chen Wen His. Cheong Lai Tong. Seni daripada taraf rendah (kedaerahan) meningkat ke peringkat antarabangsa. Thursday Art Group telah ditubuhkan di Pulau Pinang dengan matlamat yang sama dengan Wednesday Art Group. Pada tahun 1957 Frank Sullivan telah dilantik sebagai setiausaha akhbar kepada YTM Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj.4 Seni Moden Pada tahun 1957.

27 . Selain Frank Sullivan yang menjadi setiausaha selama sepuluh tahun. Professor Ungku Aziz. Tan Sri Ghazali Shafie. Dua koleksi yang menarik ialah gambar foto burung Dato‟ Loke Wan Tho dan Koleksi hasil-hasil kaligrafi dinasti Sung yang didermakan oleh Lee Kah Yeow bernilai 2 juta ringgit. Balai Seni Lukis Negara memperolehi koleksi tetapnya secara beransur-ansur. Pelbagai aktiviti dijalankan melalui saluran media massa. Tan Sri Dato‟ Azman Hashim. Lahir pandangan yang kritikal terhadap seni lukis. Dengan adanya tradisi seni khat telah membentuk satu pengucapan gambaran yang tersendiri. Tan Sri Kamarul Ariffin. syarahan. Mereka yang menunjukkan bakat besar dihantar untuk melanjutkan pengajian ke luar negara. Nik Zainal Abidin. antara yang telah membangunkan Balai Seni Lukis Negara adalah Tan Sri Mubin Sheppard. Golongan pelukis-pelukis dan pendidik seni telah menjadi tenaga utama seni lukis pada lewat tahun 1960an. Lim dan ramai lagi. Kakitangan akademik Jabatan Seni di Maktab Perguruan Ilmu Khas seperti Syed Ahmad Jamal. Tan Sri Zain Azraii. ahli politik dan diplomat.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI Mohd Hoessein Enas. Jolly Koh dan lain-lain lagi memainkan peranan yang penting dalam seni lukis avant-garde di negara ini. Peter Harris. Antaranya ialah perbincangan. pencinta seni. Syed Ahmad Jamal. Patrick Ng.G. ceramah. Seni lukis aliran utama 1960an adalah dengan nilai-nilai mistikal dan semesta telah menarik perhatian audien untuk menghayatinya kerana mempunyai kelainan. Lee Joo For. pameran dan sebagainya. Tay Hooi Keat dan Yong Mun Sen. Cheong Laitong. Puan P. laporan. Anthony Lau. Guru-guru yang berminat di bidang seni diberi peluang melanjutkan pelajaran melalui kursus sepenuh masa selama satu tahun. Acara-acara seni lukis menjadi acara gemilang yang dihadiri oleh pelukis-pelukis. Special Teachers Training Institute (STTI) ditubuhkan pada tahun 1960 yang kemudiannya ditukar kepada Maktab Perguruan Ilmu Khas (MPIK).

Textiles. Pelukis-pelukis bukan sahaja berkarya dalam bidang minimal.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI Institusi Senilukis yang pertama ditubuhkan ialah Malayan Institut of Art pada tahun 1966. 28 . Sculpture. pop. nilai-nilai mistika dan metafisika iaitu maklumat dan ilmu yang luar dari bidang catan. Penubuhan Institut Teknologi Mara pada tahun 1967 telah melahirkan sekumpulan tenaga baru pendidik seni dan usahawan-usahawan Melayu dalam bidang seni tertentu. Awal tahun 1970an pensyarah-pensyarah Institut Teknologi Mara telah mengambil alih tempat avant-garde. Ceramics. Pottery and Ceramics. Chinese Brush Painting. op dan lain-lain aliran semasa tetapi juga menyarankan seni melibatkan kepintaran. Kumpulan ini telah mendebarkan keadaan seni lukis tempatan dengan ungkapan-ungkapan yang mencabar. Sulaiman Haji Esa. Fine Metal. Joseph Tan dan lain-lain lagi. Commercial Art dan Interior Design di samping kursus-kursus sambilan. Mereka terdiri dari kumpulan ‟New Scene‟ seperti Redza Piyadasa. Kuala Lumpur College of Art telah ditubuhkan dalam tahun 1968 dengan menawarkan kursus diploma selama tiga tahun dalam bidang Painting. Ia menawarkan kursus diploma selama empat tahun dalam bidang Fine Arts (Painting and Sculpture). Catan hard-edge yang menegaskan kedataran dan tanpa isyarat yang dipelopori oleh Chong Kam Kow. Tan Teong Eng. Chong Kam Kow. Fashion dan Industrial Design. Photography. Pendekatan gaya catan mereka yang berasaskan optik dan maklumat telah mengejutkan pelukis-pelukis tempatan dan masyarakat umum. Photography dan Commercial Art. Tan Teong Eng dan Tong Tuck telah mempunyai ikutan yang teguh di awal 1970an. Institusi persendirian ini menawarkan kursus-kursus diploma selama tiga tahun dalam bidang Fine Art. Graphics.

Fotografi. telah mula membeli karya-karya untuk dijadikan koleksi simpanan. 29 . USM juga menawarkan kursus Master of Art dalam Sejarah Senilukis. Ini termasuk USM menawarkan kursus Seni halus bagi Catan. Penubuhan Pusat Seni di Universiti Sains Malaysia pada tahun 1984 telah melahirkan guru-guru pemegang ijazah bagi institut. Institut dan akademi seni swasta yang ditubuhkan di sekitar negara juga telah memberi sumbangan mengeluarkan tenaga seni dalam pelbagai bidang. Persatuan Pelukis Malaysia ditubuhkan pada tahun 1980 dengan hasrat mewujudkan sebuah badan yang betul-betul mewakili pelukis. Kursus Ijazah selama tiga tahun ditawarkan oleh Jabatan Kemanusiaan. Badanbadan swasta seperti firma-firma petroleum dan para peminat seni yang berada . maktab dan sekolah-sekolah serta para profesional yang lebih maju dan mahir dalam bidang seni halus.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI Pada tahun 1974 Abdul Latif Mohidin telah menghidupkan pendekatan yang baru di kalangan ahli-ahli muda dan menubuhkan Kumpulan Anak Alam sebagai kumpulan serpihan Angkatan Pelukis SeMalaysia. memperbaiki kedudukan pelukis dan bekerjasama dengan kerajaan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan seni lukis di Malaysia dan Luar negara. Seni Arca. Rekabentuk Grafik. Aspek-aspek Seni Asia Tradisional. Teori-teori Seni. sambungan akademik aliran realisme dan karya-karya yang menyedut inspirasi dari mitos dan lagenda yang kaya di rantau ini. Aspek-aspek Keseniaan Asia Moden dan latihan Ilmiah. Awal tahun 1980an mengemukakan bidang kanvas yang lebih luas dan menarik dengan munculnya catan pemandangan yang naif. Studio Seni lukis dan Sejarah Senilukis dan Kemanusiaan.

Pameran pembukaan telah memaparkan karya-karya seniman terkenal seperti Chen Wen His. Golongan pelukis-pelukis dan pendidik seni telah menjadi tenaga utama seni lukis pada lewat tahun 1960an. Cheong Lai Tong. Lee Joo For.5. Jolly Koh dan lain-lain lagi memainkan peranan yang penting dalam seni lukis avant-garde di negara ini. Chuah Thean Teng. Cheong Laitong. Tay Mo Leong dan Toya turut menerima pengiktirafan antarabangsa. Joseph Tan dan lain-lain lagi.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI 2. dan dipersembahkan oleh Majlis Kesenian Persekutuan. Sulaiman Haji Esa. Anthony Lau. Mereka terdiri dari kumpulan ‟New Scene‟ seperti Redza Piyadasa. Mohd Hoessein Enas. Peter Harris. Tay Hooi Keat dan Yong Mun Sen. Jalan Ampang telah dibuka dengan rasminya oleh YTM Tunku Abdul Rahman pada 27 Ogos 1958. Patrick Ng. Kejayaan Chuan telah membawa seni Malaysia kepada seni antarabangsa. Chong Kam Kow. Balai Seni Lukis Negara memperolehi koleksi tetapnya secara beransur-ansur. Kakitangan akademik Jabatan Seni di Maktab Perguruan Ilmu Khas seperti Syed Ahmad Jamal. Seterusnya pelukis-pelukis batik yang lain seperti Khalil Ibrahim. Dua koleksi yang menarik ialah gambar foto burung Dato‟ Loke Wan Tho dan Koleksi hasil-hasil kaligrafi dinasti Sung yang didermakan oleh Lee Kah Yeow bernilai 2 juta ringgit. Syed Ahmad Jamal. Awal tahun 1970an pensyarah-pensyarah Institut Teknologi Mara telah mengambil alih tempat avant-garde. Tan Teong Eng. 30 . Pelukis Malaysia pertama yang mengadakan pameran solo di seberang laut ialah Chuah Thean Teng yang diadakan di London pada tahun 1959.5 Seniman Balai Seni Lukis Negara di 109. Nik Zainal Abidin.

PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI Catan hard-edge yang menegaskan kedataran dan tanpa isyarat yang dipelopori oleh Chong Kam Kow. Rumah Atap Di Tepi Pantai Media : Cat Air Tahun : 1960 2. 2.5. Cat Air. Coconut Plantation – Dawn.5.5. Tan Teong Eng dan Tong Tuck telah mempunyai ikutan yang teguh di awal 1970an. Pada tahun 1974 Abdul Latif Mohidin telah menghidupkan pendekatan yang baru di kalangan ahli-ahli muda dan menubuhkan Kumpulan Anak Alam sebagai kumpulan serpihan Angkatan Pelukis SeMalaysia. 1948 31 .1 Yong Mun Sen (1896 -1962) 1.6 Karya-karya terkenal 2.2 Abdullah Ariff Abdullah Ariff.6. Pohon-Pohon Kelapa Media : Cat Air Tahun :1951 2.6.

1958 32 .PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI Abdullah Ariff. Cat Air. Potret Diri. Pastel Kapur.6.5. Bumi Bahagia Lombong Bijeh Malaya.3 Dato‟ Mohd Hoessein Enas. 1960 Dato‟ Mohd Hoessein Enas 2.

1959 3. Nobat Media : Cat Minyak Tahun : 1962 4.5. Mengutip Daun Tembakau Media : Cat Minyak Tahun : 1963 5.4 1. Pengantin Perempuan Iban Media : Cat Minyak Tahun : 1963 2. Cat Minyak.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI Dato‟ Mohd Hoessein Enas .6. Datuk Syed Ahmad Jamal Perhubungan ( Arca ) Media : Besi Waja Tahun :1963 33 . Gadis Melayu.

PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI Datuk Syed Ahmad Jamal.5. Mandi Laut. 1957 2. 1959 2. Cat Minyak Atas Papan. Kayu. Lembu Liar ( Arca ) Media : Batu & Habuk Simen Tahun : 1963 34 .5 Anthony Lau (1933 - ) Anthony Lau.6. Djin Api.

Pondok Melayu. Pulau Pinang Media : Dakwat Tahun : 1952 3.1989) Jalan Pinang Media : Cat Minyak Tahun :1955 2. Besi. Pemandangan Pohon Media : Campuran Tahun : 1961 35 . Hasil Rimba ( Arca ) Media : Besi Tahun : 1966 2.6.6 1. Tay Hooi Keat (1910 .PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI Anthony Lau.5. 1968 4. Rimba.

1958 5.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI Tay Hooi Keat. Kekecuhan Media : Arkrilik Tahun :1969 Ibrahim Husin. Cat Minyak.5. 1967 36 . Campuran. Pak Utih. Kapal Haji Media : Cat Minyak Tahun : 1966 2.6.7 Ibrahim Husin (1939 - ) 1. Lembu Berlaga.

1969 2. Di Dalam Ruang Rumah Media : Cat Minyak Tahun :1974 2.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI Ibrahim Husin. Satu Hari Di Bumi Larangan Media : Cat Imulsi Tahun : 1977 2. Kelambu.5. Arkrilik.9 Dzulkifli Buyung (1948 - ) Dzulkifli Buyung.8 Zulkifli Dahalan 1. Are You Alone Out There ?.5.6.6. Kapur Pastel 37 .

Pago – Pago. 1962 38 . 1966 4.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI 2. Kapal Kertas. Lidi Media : Kapur Pastel Tahun : 1962 2. Cat Minyak. Kapur Pastel. Membakar Semut Media : Kapur Pastel Tahun : 1967 Dzulkifli Buyung.5. Latiff Mohidin A.6.Latiff Mohidin.10 A.

Siri Langkawi. Imago Senja ( Cetakan ) Media : Kayu Tahun : 1969 A.6. 1964 39 . Yati. Kayu 2.5.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI 2. pastel.Latiff Mohidin.11 Mazli Mat Som Mazli Mat Som.

6. Cat Minyak.12 Khaw Sia 1.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI Mazli Mat Som. Waktu Pagi Di Kampung. Menyeberang Sungai Media : Cat Air Tahun :1958 2.13 Lai Foong Moi Lai Foong Moi. Cat Minyak. Menanti Nelayan.5. 1965 2. 1958 40 .5.6.

Menjemur Kain. Tanah Dan Air. Gauce.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI 2.6.15 Yeoh Jin Leng (1929 - ) 1.5. Sawah Padi Media : Cat Minyak Tahun :1963 41 . Semangat Angin.5. Cat Minyak. 1961 Patrick Ng Kah Onn.6.14 Patrick Ng Kah Onn (1932 ) Patrick Ng Kah Onn. 1958 2.

5.6.17 Khalil Ibrahim 1.1978 42 . Paku Kipas. Pantai Timur 2.16 Jolly Koh Jolly Ko. Pantai Timur 1 Media : Lilin Dan Pewarna Batik Tahun :1988 Khalil Ibrahim.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI 2. Cat Minyak. Lilin Dan Pewarna Batik.5.6. 1968 2.

arca dan karya mula menggunakan perisian komputer.5. Persepsi masyarakat terhadap seni visual mula berubah daripada peringkat rendah ke peringkat antarabangsa. Musim Buah.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI 2.18 Chua Thean Teng 1. Kemunculan catan hard-edge. Lilin Dan Pewarna Batik. Di Tepi Pantai Media : Lilin Dan Pewarna Batik Tahun :1958 Chua Thean Teng. 1968 Rumusan Seni visual selepas merdeka semakin matang dan menjadi bidang professional. Seni visual juga menjadi salah satu simbol perpaduan kaum.6. Institut dan akedemi seni swasta memberi sumbangan mengeluarkan tenaga seni dalam pelbagai bidang. 43 .

stail 44 .bentuk aliran karya .tokoh .bentuk dan makna .tahun .1 Bina jadual perbandingan perkembangan seni visual selepas merdeka daripada hasil analisa terhadap bahan bacaan dan internet mengenai : .tema .PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI Latihan 2.

2 Hasil Pembelajaran: 1) Menganalisis penulisan tokoh dengan menggunakan pengetahuan dan pengalaman.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI TAJUK 3 APRESIASI KARYA SENI ORIENTAL 3. Penerapan bahasa dalam penghayatan seni adalah dalam bahasa visual atau seni tampak. dalam bukunya ‟Pandangan Islam Tentang Seni‟ menerangkan seni adalah sebahagian daripada kebudayaan yang dicetuskan oleh sekelompok manusia melalui pancaindera kelima ekoran fitrah semula jadi yang cinta kepada seni. Penghayatan karya seni memerlukan bahasa seni iaitu bahasa lisan dan tulisan. Menghayati seni adalah satu bidang yang perlu diberikan perhatian. 45 . apresiasi seni adalah latihan yang melibatkan deria pandang dan sentuh yang mampu membantu kita menikmati karya dengan lebih seronok lagi. 2) Mengaplikasikan teori apresiasi untuk melihat dan menghayati karya seni. 3. Sidi Ghazalba. Menurut Zakaria Ali.1 Sinopsis Menurut Drs. Manusia memerlukan satu media perantaraan untuk meluahkan perasaaan dan emosi untuk dikongsi bersama manusia lain.

Sebagai contoh. Ia termasuklan Seni Islam.1 Pengenalan Seni Oriental Di dalam dunia ini terlalu banyak karya-karya seni telah dihasilkan secara individu atau berkumpulan. Seni China dan Seni India.4. karya seni yang dihasilkan pada zaman Pra Sejarah lebih menggambarkan situasi dan aktiviti mereka sendiri. Istilah Seni Oriental secara tradisionalnya merujuk kepada aktiviti seni dari daerah Timur Tengah.3 Kerangka Tajuk-Tajuk Apresiasi Seni Oriental Falsafah dan Stail Perbandingan PandanganTokohtokoh Perbandingan Karya-karya Tuliskan esei pendek mengenai pengertian seni oriental dan ciricirinya.4 KANDUNGAN ISI 3. 46 . negara-negara dan peralatan yang berasal dari kawasan tersebut. 3. Istilah Oriental telah digunakan oleh masyarakat Barat untuk menjelaskan tentang kebudayaan. Karya seni yang dihasilkan biasanya mempunyai tujuan yang tersirat dan tersurat.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI 3. Asia Selatan dan Asia Timur.

pada semua tempat. perlu dijaga dan disuburkan dalam ruang dan batasan syariat. Pencapaian yang dibuat oleh seni Islam itu juga merupakan sumbangan daripada tamadun Islam di mana tujuan seni Islam ini adalah kerana Allah swt. nafsu. seni bina dan seni pentas. Seni Islam terdiri daripada elemen yang diulang-ulang berbentuk geometri. Islam adalah agama yang nyata (waqi'e) dan sesuai dengan fitrah manusia. Sunnah dan Ijma' Ulama. Tiada elemen-elemen figura. keinginan. perasaan. Kesenian Islam perlu mempunyai mesej yang jelas. Kesenian Islam hendaklah memaksimumkan kesedaran tentang keesaan Allah. Kesenian boleh mendidik manusia supaya menjadi insan yang baik dan 47 . Tiada pemisahan antara seni dan agama. sifat. Seseorang seniman perlu memahami ajaran Islam yang hendak disampaikan melalui seni sama ada seni lukisan. Islam membenarkan umatnya berimiginasi dan berkreativiti dalam pemikiran mereka. Walaupun seni merupakan salah satu unsur yang disumbangkan tetapi Allah melarang penciptaan seni yang melampaui batas. Dalam jiwa. muzik. Seni harus menjurus kepada pengabdian diri kepada Tuhan." Islam adalah agama yang diturunkan oleh Allah swt kepada seluruh manusia tanpa mengenal bangsa yang bersumberkan al-Quran. kehendak. nurani dan keinginan manusia terbenamnya rasa sukakan keindahan dan keindahan itu adalah seni. zaman dan situasi menepati citarasa. Kesenian Islam berteraskan konsep tauhid dan bertujuan untuk mempertingkatkan agama. Firman Allah swt yang bermaksud : "Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang yang melampaui batas. perasaan dan akal fikiran manusia.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI (a) Seni Islam Seni Islam merupakan sebahagian daripada kebudayaan Islam dan perbezaan antara seni Islam dengan bukan Islam ialah dari segi niat atau tujuan dan nilai akhlak yang terkandung dalam hasil seni Islam.

kombinasi gaya Parsi (Islam) dan Hindu berkembang. imej Buddha dan Bodhisattva di India Utara. Dharma dikaitkan degan tugas. Kesenian Cina yang terawal sekali ditemui pada akhir Zaman Batu ialah Seni Tembikar. Seni Bina dan Seni Ukir berkembang maju pada zaman Maurya. contoh Tiang Asoka. Tembikar Maharaja Yso dan Shun berwarna kemerah-merahan dengan perhiasan hitam. contoh Tiang Asoka. Karma – prinsip asas bagi aliran pemikiran falsafah dan agama yang berasal dari India. tanggungjawab dan aturan memberi makna kepada kehidupan manusia iaitu memberi individu identiti dan makna kepada peranannya dlm hidup. Bentuk-bentuk tembikarnya yang popular ialah bentuk pasu bermulut tebal dan berbadan kecil. kombinasi gaya Parsi (Islam) dan Hindu berkembang. 48 . contoh Taj Mahal dan Jami masjid. Bidang Kesenian Cina Seni Tembikar Kebanyakkan tembikar neolitik yang terbaik di dunia datanganya dari negeri Cina. (c) Seni India Kesenian India bermula dari Dinasti Maurya. Zaman Muslim.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI insan yang hampir kepada Allah. contoh Stupa Sanchi. tahun 132 s. Zaman Muslim. Nilai-Nilai Dharma – dharma masyarakat memerlukan idea tentang fungsi dan peraturan apa yang harus dilakukan. contoh Stupa Sanchi. Berasaskan kepada keagamaan dan pemujaan. Ianya mencapai kegemilangan pada zaman Gupta. Kepercayaan kepada Tuhan – kepercayaan kepada satu entiti yang melampaui batas pemikiran dan kesedaran manusia merupakan asas pemikiran agama orang Hindu. (b) Seni China Menurut ahli sejarah. imej Buddha dan Bodhisattva di India Utara.m. Para seniman mempunyai tanggungjawap sosial dalam konteks syariah islamiah. Ia berkembang maju pada zaman Maurya. Dharma individu memerlukan apa yang harus dilakukan oleh seseorang mengikut kelahiran dan peringkat dalam kehidupan. Mencapai kegemilangan pada zaman Gupta. contoh Taj Mahal dan Jami masjid.

Falsafah seni adalah sesuatu yang global dan secara umumnya terbahagi kepada falsafah barat. Socrates. Mohd Taib Osman dan lainlain. Idea mereka telah mempengaruhi perkembangan falsafah seni di barat juga di Malaysia.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI Latihan 1. pendapat dan idea tentang keindahan seni kepada para seniman. Maka ‟Philosophia‟ secara jelasnya membawa maksud ‟mencintai akan kebijaksanaan‟.1 Jelaskan tentang perzezaan seni Islam dengan seni India dari sudut keagamaan. Atistotle. Malahan ia juga memberikan gambaran gabungan nilai keindahan. Tohoh-tokoh falsafah yang ternama adalah seperti Socrates. Plato dan Aristotle merupakan ahlli falsafah Yunani yang terkenal. Falsafah seni pula adalah proses mencari jawapan kepada keindahan. 3. Plato. rasa dan simbol yang dipersembahkan oleh seseorang pengkarya seni dalam seni yang dihasilkan. rasa dan simbol yang dipersembahkan oleh seorang pengkarya seni dalam karya yang mereka hasilkan.4. falsfah Islam dan falsafah timur.2 Falsafah dan Stail Pengenalan ‟Philos‟ dalam bahasa Yunani bermaksud bermaksud kecintaan terhadap sesuatu manakala ‟Sophia‟ kebijaksanaan atau pengetahuan. 49 . Tokoh-tokoh tersebut boleh diibaratkan sebagai kompas yang memberi panduan. Leonardo da Vinci. Falsafah seni bukan sahaja merupakan proses mencari jawapan kepada keindahan malahan juga memberikan gambaran tentang gabungan nilai keindahan.

Kesenian yang dihasilkan adalah berlandaskan kepercayaan kepada kitab Al Quran dan hadis Nabi. dapat dipandang. Fungsi seni tidak kurang sama dengan akal supaya manusia menyedari perkaitan antara alam. halal dan berakhlak. didengar dan disentuh oleh jiwa tetapi tidak dapat dinyatakan melalui kata-kata dan bahasa. Seni adalah sesuatu yang bersifat abstrak. kesenian Islam berbeza dengan bentuk kesenian lain. Kesenian Islam terpancar daripada tauhid yang merupakan satu penerimaan dan penyaksian terhadap keesaan Allah swt maka seni yang berpaksikan tauhid dapat menanamkan sifat bertaqwa dan beriman. makhluk dan alam sekitar'. 50 . Seni juga dapat meningkatkan daya intelek dan bukan sahaja emosi. ketuhanan dan rohani atau dengan alam fizikal. Lantas ia menyedari keagungan Tuhan dan keunikan penciptaanNya. Al-Farabi menjelaskan seni sebagai ciptaan yang berbentuk keindahan. Motif berseni haruslah bermatlamatkan perkara-perkara ma'ruf (kebaikan). Seni dalam Islam menanam rasa khusyu' ke pada Allah di samping memberi ketenangan di jiwa manusia sebagai makhluk Allah yang diciptakan dengan fitrah yang gemar kepada kesenian dan keindahan. Jiwa seni mestilah ditundukkan kepada fitrah asal kejadian manusia kerana kebebasan jiwa dalam membentuk seni adalah menurut kesucian fitrahnya yang dikurniakan Allah swt. Konsep seni Islam dan pembawaannya haruslah menjurus ke arah konsep tauhid dan pengabdian kepada Allah swt. Oleh sebab itu seni dalam Islam tidak berslogan 'seni untuk seni' tetapi 'seni kerana Allah untuk manusia. Al-Ghazali pula menjelaskan seni dengan maksud kerja yang berkaitan dengan rasa jiwa manusia yang sesuai dengan fitrahnya. Sukar untuk mentakrifkan seni secara tepat sesukar untuk menerangkan konsep keindahan dan kesenangan itu sendiri.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI (a) Falsafah Seni Islam Sejarah telah membuktikan bahawa.

inspirasi dari model khat lain. 51 .PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI Manakala menurut Al-Faruqi. Khat Thuluth : digunakan untuk hiasan seperti dalam mushaf Usmani. Seni Khat Seni khat ialah satu ilmu yang memperkenalkan bentuk-bentuk huruf tunggal. Ia juga menjadi coretan tulisan indah daripada kehalusan rasa seni dan ketajaman daya pemikiran manusia yang mencipta seni tulisan sebagai lambang kepada perkataan yang dituturkan. Perbezaannya dengan huruf-huruf lain adalah dari segi keindahannya. Khat Diwani Jali : Lebih bervariasi berbanding khat diwani. konsep seni Islam adalah berlandaskan konsep Tauhid dan pengabdian diri kepada Tuhan. Nilainya tinggi kerana ianya mudah dirobah mengikut penulisan. Tulisan ini mempunyai nilai-nilai kehalusan dan kesenian. nama kitab atau buku . Beliau menegaskan bahawa:„Setiap motif „arabesque‟ dengan apa sahaja medium adalah penegasan kebenaran estetika yang tiada Tuhan melainkan Allah. memandangkan penulisannya menggunakan huruf-huruf al-quran. disandarkan kepada perkara yang berkaitan dengan agama dan digunakan untuk menulis ayat-ayat suci. Antara Seni Khat yang terkenal ialah Nasakh : diperindah oleh Ibn Muqla Khat Riq'ah : tulisan arab yang dapat ditulis dengan cepat dan sesuai dengan gerakan tangan. penyusunannya dan cara-cara merangkainya menjadi sebuah tulisan yang tersusun. Khat Diwani : Catatan atau antologi karangan. Seni khat mempunyai kaitan rapat dengan jiwa islam. Hanya digunakan untuk hiasan sahaja. Khat merupakan seni tulisan indah yang mempunyai nilai-nilai kehalusan dan kesenian. mudah dirobah. Dia adalah Pencipta yang Esa dan Mutlak‟. Seni khat berkembang dengan perkembangan seni ukiran dan kadang-kadang kedua-dua bidang seni ini tidak boleh dipisahkan antara satu sama lain. bahkan tulisannya seolah-olah mempunyai irama. Ia juga disandarkan pada subjek-subjek yang berkaitan dengan agama dan digunakan untuk menulis ayat-ayat suci dan kata-kata bijak pandai (hukama').

Pada zaman Abasiah khat ini digunakan sebagai hiasan pada pelbagai bangunan masjid. Antaranya khat utama ialah Kufi. nama buku atau kitab serta untuk tujuan lain. Bentuk hurufnya condong sedikit ke kanan. Nasakh. Khatnya mengandungi lapan model utama dan selain itu merupakan cabang dari lapan-lapan model ini. Riq'ah. Ini kerana tulisan khat jenis ini mudah dibaca.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI Jenis-jenis Seni Khat Tamudun Islam kaya dengan seni-seni tulisan tangannya juga dikenali sebagai sei khat. 52 . Digunakan secara meluas semasa pemerinatahan Sultan Khedewy sekitar tahun 1220H di Mesir. Karangan berbahasa Urdu juga biasanya ditulis dengan khat ini. jelas serta tidak mengelirukan Khat Farisi mula dikembangkan di Parsi (Persia). Khat Riq'ah dapat ditulis dengan cepat. nama dan tajuk karangan pada majalah dan surat khabar. Diwani Jali dan Raihani. Khat Thuluth kebanyakannya digunakan hanya untuk hiasan seperti dalam mashaf thmani (al-Quran). Ia digunakan untuk penulisan surat rasmi seperti surat perjanjian. Khat Nasakh merupakan tulisan yang paling banyak digunakan dalam penulisan buku-buku berkenaan keagamaan. Diwani membawa erti catatanatau antologi karangan. Khat Diwani. Thuluth. Oleh sebab itu ia sering kali digunakan untuk tujuan suat menyurat dan digunakan oleh para pelajar universiti dan madrasah untuk mengambil nota kuliah. Diwani. surat penghargaan dan sebagainya. Ia banyak digunakan untuk penulisan buku kesusasteraan. pemerintahan. Khat Kufi berasal dari Kufah. kubah atau menara azan dan ditulis dalam bentuk ukiran timbul. Farisi. Fungsinya juga adalah sebagai hiasan.

perak dan tembaga contohnya pada mata wang syiling. huruf-hurufnya agak lebar dan panjang serta ditambah dengan tanda-tanda syakal. seni bina yang bermutu dihasilkan dan masih lagi wujd waluun dalam bentuk yang telah usang dan hampir runtuh. Lukisan dan Arca ( Ukiran) Seni lukisan dan arca juga dkenali sebagai seni halus. tungku dan topi besi perang. Menurut Ibn Khaldun seni bina merupakan satu daripada asas tamadun yang paling utama yag merupakan lambang atau menifestasi daripada sesuatu tamadun. Khat Raihani hampir menyerupai khat thuluth. lebih indah dan estatik. ikan. Pelbagai barang seni yang dihasilkan untuk perhiasan yang diperbuat dari emas. daun pintu. lampu dan bentuk-bentuk geometri pada kubah dan lain-lain. Buktinya daat dilihat melalui tamadun-tamadun purba yang agung. Begitu juga seni seramik yang juga terdapat pada piring dan tembikar manakala seni sulaman dibuat dalam bentuk kain seperti kain penghias dinding. Pada zaman tersebut. pohon dan batu mahal dan ukiran seni halus ini juga terdapat pada perabot rumah. Seni hias pula biasanya berbentuk seperti kerawang. Seni bina bermaksud satu bidang seni untuk mendirikan bangunan. bekas air. ia lebih banyak bentuknya . gading dan lain-lain. makam. tembikar. reka bentuk yang direka oleh manusia. Oleh itu berdasarkan pencapaian ini maka keagungan dan ketinggian sesuatu tamadun itu dapat diukur. piring. Ia digubah dalam bentuk perahu. Seni Bina Satu lagi seni Islam ialah seni bina di mana ianya menapai tahap yang mengagumkan. Seni halus ini juga terdapat pada objek-objek seperti berikut antaranya ukiran kayu dan logam yang banyak diperolehi pada zaman kerajaan Fatimiyah. barang-barang tenunan sutera dan sebagainya. 53 . buyung. burung dan sebagainya. juka dibandingkan dengan khat diwani. cerek. kulit buku.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI Khat Diwani Jali. tikar permaidani. Logam yang dipilih biasanya bewarna emas. jubin. sejadah. rumit penulisannya.

Rajah 1.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI Seni lukis pula bermula pada zaman khalifah Muawiyah di Damsyik dan ia biasanya tertera pada helaian-helaian safhah a-Quran yang dihiasi dengan corak lukisan bunga dan gambar berbentuk arabesque dengan pilihan warna emas. dewa atau patung. buku-buku sejarah yang dihiasi dengan gambar-gambar warna yang cantik seperti kitab al-Tarikh Syahnama dan buku hikayat alfun alLaial dan buku-buku cerita.1: Corak-Corak Arabes 7 54 . Seni lukis Islam biasanya terhad kepada lukisan keindahan alam dan tidak termasuk benda-benda bernyawa yang boleh menjadi pujaan seperti haiwan.

langit dan bumi serta lelaki dan perempuan. kelembapan dan kepanasan.2: Khat Thuluth Rajah 1.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI Rajah1.3: Khat Diwani Rajah 1. Yin dan Yang adalah simbol mengenai keharmonian yang saling bertindak di antara unsur-unsur yang bertentangan dan berpasangan pada alam ini seperti kegelapan dan kecerahan.5: Seni Bina 1.2 Senaraikan jenis-jenis khat dan dan kegunaannya masing-masing (b) Falsafah Seni China Mencius. seorang ahli falsafah China menyatakan bahawa semua benda di dunia ini termasuk ilmu terbahagi kepada dua kategori umum: Yin dan Yang. Kesinambungan dan perhubungan di antara kedua-dua 55 .

akan memudahkan kefahaman rakyat. Tembikar Dinasti Chou mempunyai lapisan glaze yang terang pada 56 . Oleh itu. Confucius pula mempunyai pendapat bahawa manusia bukan hidup berseorangan atau bersendirian serta terasing daripada masyarakat. Tembikar zaman Maharaja Yso dan Shun berwarna kemerah-merahan dengan perhiasan hitam. kesabaran menanggung penderitaan kepada kepantasan pembangunan dan perluasan kebudayaan di China. kesopanan. Menurut Falsafah Toisme pula. Seni Tembikar Kebanyakan tembikar neolithic yang terbaik di dunia datangnya dari negeri Cina. Falsafah Toisme juga mempunyai pengaruh yang besar dalam bidang kesusasteraan dan kesenian masyarakat China. kerajaan yang paling berkesan ialah kerajaan yang paling kurang memerintah. manusia perlu dididik tentang cara bagaimana mereka harus bertindak dalam masyarakat mengikut suatu upacara adat istiadat. Penekanan kepada alam pula telah menggalakkan pengikut Toisme menerokai sains dan teknologi.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI unsur yang berpasanagn dan bertentangan ini telah mempengaruhi kehidupan masyarakat China. masyarakat dan negara. Jika wujud sifat hormat menghormati. Pokok buluh pula adalah simbol kepada kekuatan. Undang-undang dan peraturan yang paling sedikit yang diperkenalkan oleh sesebuah kerajaan itu. kesusilaan dan tanggungjawab dalam masyarakat maka akan wujudnya keamanan dalam keluarga. bentuk tembikarnya yang popular ialah bentuk pasu bermulut tebal berbadan kecil. Tembikar Cina zaman akhir Neolithic pula berwarna hitam dan berkilat.

Tembikar zaman Wangsa Ha. Terdapat banyak imej-imej Budha ditemui di candi-candi di Gua Yun Kang. Catan Cina lazimnya dibuat di atas kain sutera atau kertas telap dakwat.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI permukaan tembikarnya. menggunakan glaze kelabu kekuningan yang diperbuat dari timah hitam. Perkembangan seni catan terkenal di Zaman Wangsa Tang yang banyak berunsur ugama Budha. Seni Tembaga Kesenian tembaga bermula pada zaman Wangsa Shang. pelukis Cina menggunakn ciri-ciri pemandangan san kemanusiaan a) Ciri-ciri catan Motif yang digunakan agak terbatas jika dibandingkan dengan catan barat. Kebanyakan kesenian tembaga ketika itu adalah peralatan rumah dan sebahyang yang ditiru dari bentuk-bentuk tembikar. ada terdapat bukti teknik tuangan bentuk huruf atas bejana-bejana telah dilakukan. Bentuk-bentuk bejana berasaskan bentuk binatang. Di guagua Tung Huang. Zaman Sung. Catan mempunayi falsafah Arca dan Ukiran Dikesan sejak zaman Wangsa Shang dengan terjumpanya dua arca berbentuk harimau dan burung hantu. Kebayakan catan menggambarkan keindahan panorama alam dan semulajadi. Kansu terdapat imej-imej Budha diukir pada dinding gua 57 . Pada akhir Wangsa Chou. diperbuat daripada marmar. Taoism dan Confucianism. Shensi. bejana tersebut digunakan untuk 2 tujuan iaitu kegunaan harian dan istiadat keagamaan Catan Dikatakan catan Cina bermula dengan gambar binatang.

PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI tersebut. Arca-arca diperbuat daripada tanah liat yang diwarnakan, batu dan tembaga.

Seni kaligrafi Seni tulis cina yang terawal ditemui pada zaman Wangsa Shang (2000 S.M) yang ditulis di atas permukaan buluh, tulang dan kulit kura-kura. Kehadiran Confucius dan Lao-Tzu pada zaman Wangsa Chao, membantu menggalakkan pertumbuhan falsafah, kesenian dan tulisan orang China. Dalam tahun 1928-221 SM, terdapat banyak tulisan pada permukaan bejana tembaga dan batu. Tulisannya mempunyai ukuran yang sama. Terdapat 3 tulisan dicipta dalam zaman wangsa Han, iaitu tulisan bentuk biasa (pattern script), tulisan bentuk kasar (Rough Script) dan tulisan sambung (Curcive Script) Senibina Senibina di China dikatakan dapat dilihat dengan pesat pada zaman Ming, apabila Peking dijadikan Pusat Pentadbiran menggantikan Nanking

a) Ciri-ciri Senibina

Berdinding kayu beratap genting curam. Bangunan kuil dan pagoda mempunyai pintu gerbang, beratap genting melengkungn ke atas.

Catan lanskap Catan lanskap mendapat tempat yang istimewa sekali dalam perkembangan seni catan China. Catan lanskap China (Shan Shui) membawa maksud gunung dan air. Sejarah catan China berkembang dengan pesat dalam zaman Dinasti Sung.

a) Ciri-ciri Catan lanskap Tidak meniru alam secara realistik tetapi tertumpu kepasda ekspresi yang membawa pengnertian terrhadap keseluruhan catan. Seorang artis harus dapat berinteraksi secara harmoni dengan alam dan dapat menterjemahkan

58

PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI falsafahnya melalui catan. Konsep Yin dan Yang menjadi teras kepada catan lanskap China iaitu keseimbangan dengan yang melalui perlambangan kabus, air, awan, burung dan lembah.

Hukum Catan China (Berasaskan Prinsip Shi-Vitalize Spirit). Monokrom: penggunaan cat air dengan ton warna yang terhad bagi mendapatkan impak mendalam. Komposisi: mementingkan rangkaian ruang berasaskan garisan tegak dan mendatar. Ton dan suasana: “Chi Yun Sheng Tungn” ton yang memberi suasana yang ghairah dan dinamik. Struktur dan sapuan berus: Sapuan awal berus memberi pengertian - dibuat secara spontan dan simbol kepada alam semula jadi. Lakaran: penting sebagai pembentukan awal sesuatu gambaran. Kesesuaian lukisan dengan objek: Walaupun lukisan tidak sama dengan objek sebenar tetapi perlu ada persamaan dalaman.

Seni Bina

59

PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI

Seni Arca

Seni Tembikar

60

61 .PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI Seni Catan Rajah : Menunujukkan lukisan zaman klasik China yang banyak memberikan gambaran kawasan pergunungan iaitu pengaruh Yin dan Yang dalam kehidupan mereka.

Dikenali sebagai astika darshana. api dan udara. Analogi/perbandingan (upamana) dan Testimoni/pembuktian (shabda) Aliran Vaisheshika dikenali sebagai Vaisheshika Darshana. kala (masa). Kesemua aliran ini menerima sepenuhnya ajaran kitab Veda. Semua benda dikatakan diperbuat daripada 4 jenis paramanu (atom) iaitu atom bumi. Pendukung aliran Nyaya ialah Gautama dan karyanya Nyaya Sutra bertarikh kurun ke-2 SM. 62 . air. Sankhya. Nyaya bermaksud pertimbangan logik. Confucius dan Toisme Tuliskan satu essei pendek tentang konsep Yin dan Yang berdasarkan catan lanskap . Pengasas aliran ini ialah Kanada (kurun ke-3 SM) dan karyanya berjudul Vaisheshika Sutra. manas (minda) dan atma(jiwa ). (c) Falsafah Seni India Terdapat Enam aliran (sekolah) dalam Sistem Falsafah India iaitu Nyaya. Vaisheshika. Mimamsa dan Vedanta. akasha (eter). Terdapat 5 unsur dlm pembentukan dunia iaitu dik (ruang). Terdapat empat sumber ilmu pengetahuan iaitu persepsi (pratyaksha). Yoga. Inferens (anumana).PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI FALSAFAH CHINA Mencius (Ying Yang) Confucius Toisme Rajah : Falsafah China terbahagi kepada Mencius.

Pendukungnya ialah Jaimini yang menyusun falsafah ini secara sistematik dan mencipta teks Purva-mimansa Sutra pada 400 SM.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI Aliran Sankhya merupakan Sistem falsafah terawal.dan Tamas Pendukung Aliran Yoga ialah Patanjali (kurun ke-2 SM) dan karyanya ialah Yoga Sutra. Dvaita (didukung oleh Ramanuja dan Madhva) menyatakan Atman dan Brahman adalah berlainan tetapi tidak terpisah. murah hati. Kepentingan – sistem tafsiran Veda. Vedanta dikenali sebagai Uttara Mimansa. Objektif utama ialah menegakkan kewibawaan kitab Veda serta ritualnya. belas kasihan.Vedanta dan Madhva dikenali sebagai Dvaita. Konsep Tuhan mutlak iaitu memperjelaskan realiti Tuhan. Mimansa bererti siasatan. Ahimsa – terdapat unsur-unsur positif seperti kasih sayang.Vedanta. pancaindera. intelek dan ego tanpa menghilangkan kesedaran diri iaitu pengalaman jiwa. Teks asas ialah karya-karya Upanishad. sebab dan akibat. Latihan minda dan fizikal iaitu latihan mengawal serta mematikan fungsi anggota badan. jasa dan pengorbanan diri. Konsep Triguna (tigasifat) alam semesta iaitu Sattva. Aliran Ramanuja disebut Vis is tadvaita. simpati. Advaita (yang didukung oleh Sankara) menyatakan Atman (jiwa) dan Brahman (Tuhan) bukanlah dua entiti yang berbeza. Dua aliran utama iaitu Advai ta (non-dualistic) dan dvaita (dualistic). Dipelopori oleh Kapila (kurun ke-7SM) dan karyanya ialah Sankhya Sutra. Penyatuan roh individu dengan roh duniawi menjadi tujuan hidup. Sankhya bererti bilangan iaitu falsafah yang menghuraikan mengenai realiti dalam bilangan yang terhad dan pengetahuan yang sempurna. Pelopor ialah Badarayana yang mencipta karya Brahma Sutra (400SM) atau juga dikenali sebagai Vedanta Sutra. Pendukung falsafah ini yang terkenal ialah Sankara. Dua realiti mutlak iaitu purusha (jiwa) dan prakriti (jirim). Brahma Sutra dan Bhagavad Gita. Disiplin minda dan fizikal membantu mencapai moksha. Mengelak daripada melakukan 63 . Rajas . minda.

contoh Stupa Sanchi. Kuil-kuil dihiasi lukisan bersifat keagamaan. Zaman Muslim. Contoh Gua 64 . tindakan yg benar. contoh Taj Mahal dan Jami masjid. keadilan. Telah mendorong ramai tukang-tukang arca India menghasilkan pelbagai bentuk arca. Ada juga menggunakan bahan-bahan dari besi dan gangsa. penting menggalakkan hubungan erat dan keharmonian masyarakat. Pengetahuan benar yg merangkumi kebaikan. Patung Lord Siva antara arca seni dalam pergerakan istimewa. Perpaduan – masyarakat dari pelbagai kaum dan agama. kerana ia lebih tahan dari tanah liat. contoh Tiang Asoka. Dibuat daripada batu marmar. Seni Bina dan Seni Ukir Bidang Kesenian India. Seni Arca Merupakan kesenian tertua di India dan berkait rapat dengan patung-patung keagamaan. Zaman kegemilangan seni arca India ialah pada zaman Guptas.ucapan dan pemikiran yang benar dan juga realiti mutlak atau Tuhan. Berkembang maju pada zaman Maurya. maka banyak patung-patung berbentuk manusia yang disimpan di kuil-kuil untuk tujuan keagamaan. Satya – kebenaran. imej Buddha dan Bodhisattva di India Utara. kombinasi gaya Parsi (Islam) dan Hindu berkembang. Mencapai kegemilangan pada zaman Gupta.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI kekejaman atau mencederakan. Seni arca bermula dengan patung. Berasaskan epik klasik India seperti Ramayana dan Mahabhrata. Seni Lukis Dalam bidang Seni Lukis pula kesannya boleh dilihat di dinding istana dan ruang dalam rumah golongan kaya.

Dinding istana dan ruang dalam rumah golongan kaya. Zaman Muslim.pemulihan seni lukis iaitu menghasilkan seni lukis gaya Indo-Sino-Parsi. Berasaskan epik klasik India seperti Ramayana dan Mahabhrata. Zaman Muslim. Contoh Gua Ellora. Kuil-kuil dihiasi lukisan bersifat keagamaan.merupakan zaman pemulihan seni lukis iaitu menghasilkan seni lukis gaya Indo-Sino-Parsi. Stupa dan Brobodur Seni Arca 65 .PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI Ellora. Badami dan Bagh. Badami dan Bagh.

Beliau menjelaskan seni dengan maksud kerja yang berkaitan dengan rasa jiwa manusia yang sesuai dengan fitrahnya.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI Lukisan Miniatur Radhe Krishna Lukisan Miniatur Rajasthani Hasilkan satu essei pendek mengenai enam aliran dalam sistem falsafah India 3. Menurut Al Ghazali. Al-Ghazali. Al Ghazali tidak melihat sesuatu karya seni dari aspek fizikal kerana baginya manusia yang taksub pada kebendaan tidak akan berjaya memperoleh kebahagiaan yang hakiki.3 Perbandingan PandanganTokoh-tokoh (a) Pandangan Tokoh Islam Al-Farabi menjelaskan seni sebagai ciptaan yang berbentuk keindahan. ahli falsafah terkenal Islam. juga telah mengemukakan teori estetika yang menyentuh aspek keindahan yang terdapat dalam sesuatu karya seni. 66 .4. keindahan yang terhasil mempunyai nilai tersendiri yang perlu dihayati.

filem dan sebagainya.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI Drs. tablo. manusia dikatakan sebagai makhluk seni yang cinta kepada sesuatu yang selamat.  Seni yang dapat diperolehi melalui pendengaran dan penglihatan seperti drama. (b) Pandangan Tokoh China Seni China dikatakan mempunyai kepelbagaian gaya. Sidi Gazalba dalam bukunya 'Pandangan Islam Tentang Kesenian' menjelaskan bahawa kesenian adalah sebahagian daripada kebudayaan yang dicetuskan oleh sesuatu kelompok manusia kerana setiap kelompok masyarakat mempunyai fitrah semulajadi yang cinta kepada seni yang menyenangkan hati melalui pancaindera yang lima. Al Faruqi. Namun pendapat tersebut ditentang oleh Mozi yang menyatakan bahawa seni muzik dan seni 67 . Al Faruqi menegaskan bahawa Tauhid merupakan prinsip utama dalam estetika Islam.  Seni yang diperolehi melalui penglihatan mata seperti seni lukis. seni pakaian dan sebagainya. Estetika yang terhasil adalah berdasarkan daripada pengamatan dan pengalaman manusia itu sendiri. Confucius telah menyumbangkan peranan dalam kesenian dan kemanusiaan (terutama dalam bidang muzik dan puisi). deklamasi puisi. Pandangan ahli-ahli falsafah mengenai spentingeni China telah bercanggah sejak zaman China purba lagi. seni bina. Justeru itu. seni hias. cendekiawan Islam yang dilahirkan di Jaffa Palestin pada tahun 1921 telah membincangkan hal berkaitan karya seni Islam dan estetikanya. beliau turut menegaskan bahawa Tuhan tidak dapat digambarkan dalam bentuk estetika. teater. Seni secara ringkasnya dapat dibahagikan kepada empat bahagian utama :  Seni melaui pendengaran seperti muzik. memuaskan dan memberi kepuasan melalui pancaindera.  Seni yang dinikmati melalui pembacaan seperti hasil karya sastera yang berbentuk puisi dan prosa. senia suara dan sebagainya. prosa.

berhubungkait dengan gambaran simbolisme. bentuk seni bina klasik Hindu. muzik dan tarian mempunyai aturan tersendiri. Berdasarkan Kapila Vatsayan. Setiap bentuk seni dalam kesenian Hindu ini mempunyai perkaitan antara satu sama lain iaitu gambaran persembahan antara simbol dan bentuk spiritual ang lebih sempurna. Konsep saster Hindu seperti „Rasa‟. Gu Kaizhi telah menjelaskan teori dalam seni lukis yang membantu pengkarya seni dalam menghasilkan karya seni mereka. Kalidasa pula menghasilkan puisi yang mengaitkan karya seni beliau dengan „rasa‟ yang mengetengahkan konsep estetika sepenuhnya.3 Bincangkan kepentingan estetika dalam penghasilan karya seni 68 . Latihan 1. Krya seni ini adalah gambaran keagamaan. (c) Pandangan Tokoh India Seni Hindu adalah berbentuk spiritual dan falsafah. Keagamaan dan falsafah akan mempengaruhi setiap penghasilan karya seni mereka.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI halus adalah satu pembaziran dan membuang masa kerana ianya dikatakan untuk golongan berada dan bukan golongan miskin. Teori „rasa‟ juga berkembang secara signifikan dengan estetika Kashmiri dalam puisi klasik. Keagamaan dan falsafah akan mempengaruhi setiap penghasilan karya seni yang banyak. seni catan. sastera (kaavya). seni arca. Teori „rasa‟ mula berkemba ng dengan teks Sanskrit iaitu Natyashastra iaitu karya seni yang dihasilkan untuk Bharata Muni iaituTuhan dalam persembahan drama ‘Fifth Veda’. adalah gambaran emosi yang diluahkan oleh penulis yang berkaitan dengan sensitiviti penonton.

Falsafah seni Islam lebih berkonsepkan keagamaan.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI RUMUSAN Falsafah seni oriental seperti falsafah seni yang lain juga merupakan satu proses mencari jawapan kepada keindahan. 69 . Maka hasil seni Islam kebanyakannya berbentuk geometrik. di mana hasil seni tidak harus menyerupai apa-apa objek sekalipun. Falsafah China mengutamakan kehalusan seni dan direalisasikan dengan sangat abstrak dan kreatif. rasa dan simbol yang dipersembahkan oleh seseorang pengkarya seni dalam seni yang dihasilkan. yang bersifat ketuhanan. Malahan ia juga memberikan gambaran tentang gabungan nilai keindahan. spiritual dan percaya bahawa seni berkait rapat dengan masyarakat. Manakala falsafah India pula disebut Darsana. Confucius dan Taoisme. Pemahaman falsafah China dipecahkan pula kepada Mencius. Kesenian Islam dilarang meniru bulat-bulat keindahan ciptaan tuhan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful