PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI

TAJUK 1 PENGENALAN SENI ALAM MELAYU

1.1 Sinopsis Pengenalan Seni Alam Melayu menerangkan tentang seni tampak masyarakat di Alam Melayu khususnya di Malaysia. Seni tampak yang dimulai dengan lukisan-lukisan gua di Semenanjung Malaysia dan Sarawak. Seterusnya tentang artifak-artifak peninggalan zaman prasejarah. Seni kaum peribumi seperti kaum Jah Hut, Mah meri dan tenunan pua kumbu oleh kaum Iban juga dibincang untuk lebih mengenali seni Alam Melayu. Simbol-simbol yang

digunakan pada karya seni mereka dan maknanya dikaji untuk mentafsirkan mesej yang ingin disampaikan.

1.2 Hasil Pembelajaran: 1) Menganalisis bentuk dan makna hasil lukisan gua, artifak dan Seni Pribumi.

1.3 Kerangka Tajuk-tajuk

Pengenalan Seni Alam Melayu

Lukisan Gua

Artifak

Seni Pribumi

Kaum Jah-hut

Kaum Mah meri

Pua Kumbu

1

PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI 1.4 Pengenalan Seni di Alam Melayu telah lama wujud. Kewujudannya dibuktikan dengan penemuan-penemuan pelbagai artifak sejarah khususnya artifak seni di beberapa tapak arkeologi di seluruh negara. Artifak-artifak sejarah meliputi hasil seni seperti artifak peninggalan Zaman Logam.

Selain artifak-artifak, lukisan-lukisan di gua juga merupakan manisfestasi manusia terhadap kehidupan mereka dan membuktikan bahawa manusia di zaman dahulu telah mempunyai cara untuk mengekspresi perasaan mereka seperti lukisanlukisan gua yang terdapat di Bukit Tambun, Perak, Gua Balambangan, Sabah dan Gua Niah, Sarawak.

Lakaran pada dinding-dinding gua menunjukkan hubungkait yang sangat rapat antara kehidupan dan alam sekitar. Lakaran-lakaran yang dihasilkan kelihatan tidak bertindih di antara satu sama lain. Penceritaan tentang sesuatu peristiwa itu sangat signifikan dan istimewa seolah-olah dirancang.

Pada asalnya seni tampak di Alam Melayu lahir kerana keinginan manusia untuk menghasilkan peralatan bagi memudahkan urusan atau kehidupan seharian mereka. Penghasilan peralatan seperti peralatan memburu dan pertanian telah membuktikannya. Penghasilan patung-patung dikalangan kaum pribumi bukan untuk tujuan beribadat atau untuk disembah. Kaum-kaum pribumi yang masih kuat pegangan animisnya menganggap ukiran-ukiran ini sebagai satu cara untuk berhubung dengan dunia roh yang mereka percayai wujud di dalam alam semulajadi.

Manusia zaman dahulu juga ingin mengekpresikan hubungan antara alam dan kehidupan mereka. Semangat alam diadun dengan kepercayaan dan disebatikan dalam kehidupan. Kepercayaan mereka terhadap alam telah melahirkan beberapa pantang larang dalam transformasi bentuk alam ke bentuk tampak. Motif-motif pada pua kumbu misalnya, tidak akan dihasilkan sewenang-wenang oleh

2

PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI penenunnya. Pelbagai pantang larang masih dipegang untuk menghindarkan penenun daripada ditimpa pelbagai musibah. 1.5 Lukisan Gua Lukisan awal telah ditemui di dinding-dinding gua yang dihasilkan oleh manusia purba. Lukisan tersebut berkisar tentang aktiviti kehidupan seharian seperti perburuan dan pengembaraan. Di Malaysia, lukisan gua telah dijumpai di Gua Tambun di Perak, Gua Niah di Sarawak dan Gua Balambangan di Sabah. Kebanyakan karya lukisan di dinding gua menggunakan gaya yang sama, iaitu imej binatang digambarkan dengan pelbagai kualiti garisan ringkas dengan komposisi yang hampir sama, iaitu memanjang dan berkumpulan serta menggambarkan pelbagai binatang yang mungkin menjadi hasil buruan untuk makanan mereka pada zaman dulu.

Lukisan gua di Bukit Tambun Menurut M. Matthews, seorang penulis yang menulis di dalam terbitan isu „Malaya Dalam Sejarah – Majalah Persatuan Sejarah Malaya‟ pada bulan November 1959 berkata, “Lukisan di Gua Tambun menggunakan satu warna – tidak jelas. Dalam sesetengah kumpulan, warnanya unggu pekat dan dalam kumpulan lain, warnanya merah pudar. Banyak lukisan ini memaparkan individu-individu lelaki yang dilukis kasar. Ada di antara haiwan yang dilukis ini mudah untuk dikenalpasti tetapi ada juga yang kurang jelas dan imaginasi diperlukan untuk membayangkan apa sebenarnya yang cuba digambarkan oleh pelukis tersebut.”

3

Gambaran haiwan di dinding Gua Tambun Sesetengah kajian mengatakan bahawa hematit (bahan yang menghasilkan warna merah) telah digunakan untuk menghasilkan lukisan-lukisan gua di Gua Tambun. unsur alam dan juga bentuk abstrak. Pada bahagian lain di Gua Kain Hitam. Perak. lukisan dinding sepanjang 200 kaki telah dijumpai. Selain itu. tapir. di Pahang dan juga di Kedah. Sungai Siput. geometrik. tetapi masa dan cuaca telah menghapuskan sebahagian besar lukisan ini. lukisan yang membentuk galeri gambar ini terpampang sepanjang lebih dari seratus kaki. Garisan-garisan pada lukisan tersebut adalah tebal dan menggambarkan sebuah bot panjang dan 4 . dan rusa.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI Tetapi kebanyakan lukisan di sini agak jelas di lihat dan memaparkan haiwan seperti dugong. di Hulu Kelantan. terdapat juga lukisan lain di gua tersebut yang dipercayai dilukis oleh masyarakat awal orang asli seperti yang terdapat di Lenggong. haiwan. Ia dihasilkan dengan menggunakan arang. Kebanyakkan pengkaji percaya bahawa ia telah dilukis oleh masyarakat Zaman Noelitik. yang terletak berdekatan dengan Gua Niah. sampan. Lukisan-lukisan tersebut boleh dikelompokkan ke dalam beberapa bentuk iaitu bentuk manusia. Rusa yang dilukis di sini amat menarik kerana kesemuanya kelihatan seperti rusa betina yang sedang bunting dan salah satu darinya juga mempunyai bayangan anak rusa di dalam perutnya! Pada suatu masa dahulu.

sampan dan abstrak. Di Gua Tasob Madai pula terdapat lukisan gua yang mewakili lukisan gua Zaman Neolitik. Lukisan-lukisan ini dilukis menggunakan tanah atau batu merah yang berada tidak jauh dari gua tersebut. Tempoh prasejarah negara Malaysia bermula daripada kesan-kesan terawal penempatan manusia yang diketahui iaitu di sekitar 40 ribu tahun dahulu dan berlanjutan sehingga terbentuknya Kesultanan Melaka di sekitar tahun 1400. Gambaran aktiviti manusia di dinding Gua Kain Hitam Gambaran haiwan di dinding Gua Kain Hitam Manakala lukisan di dinding Gua Balambangan.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI susunan manusia yang menari. unsur alam. 5 . Bentuk- bentuk sebegitu mungkin satu bentuk abstrak yang menggambarkan satu fenomena di ketika itu. Motif-motif ini menjadi bukti tentang aktiviti manusia di ketika dahulu. tembikar China dan manik kaca. 1. Sabah menggambarkan cantuman bentuk laktis ( oval berjalur) dengan garisan memanjang. Turut dijumpai di Gua Kain Hitam tersebut adalah bot-bot lama. haiwan.6 Artifak Artifak bermaksud barang-barang buatan manusia (terutama alat perkakas dan senjata) yang merupakan peninggalan sesuatu zaman. Lukisan ini menggunakan arang dengan gambaran motifmanusia.

Kebanyakan artifak. Gua Cha di Kelantan dan Gua Kechil di Pahang. Penemuan-penemuan di bahagian pantai timur pula tertumpu di kawasankawasan yang mempunyai sumber emas. Johor. Kawasan-kawasan dari Zaman Logam di Semenanjung juga tertumpu di bahagian utara.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI Faktor cuaca banyak memberi kesan pada artifak-artifak prasejarah termasuk barangan tembikar tanah dan perkakas-perkakas yang diperbuat daripada batu dan besi. Sarawak di sekitar abad ke-5 sehingga abad ke-13. melainkan penemuan sebuah loceng yang diperbuat dari gangsa di Muar.000 tahun dahulu berikutan dengan penemuan kaedah bagi menghasilkan perkakas batu yang digilap dan barangan tembikar tanah. telah ditemui di ruang yang terlindung di dalam gua-gua. Kehidupan di Zaman Logam juga dapat dilihat melalui pelbagai barangan yang diperbuat daripada besi seperti sebuah alat berbentuk batang yang panjang yang dikenali dalam kalangan orang Melayu sebagai tulang mawas dan hanya ditemui di Semenanjung Malaysia. termasuklah di Gua Niah di Sarawak. Satu-satunya peninggalan binaan yang masih boleh dilihat adalah batu-batu asas bangunan yang dibina semasa era kerajaan purba di Kedah dan di Santubong. Cara hidup berburu dan mengumpul makanan telah berubah dengan begitu dramatik sekali di sekitar 5. atau di kawasan-kawasan Mesolitik. Bukti-bukti penghidupan dari zaman Neolitik boleh ditemui di kawasannya sendiri. termasuk kawasan perkuburan. manakala di pantai barat pula adalah berdekatan kawasan sumber bijih timah. 6 .

Moyang.7 Seni Pribumi Di kalangan masyarakat Asli tempatan seperti kaum Mah Meri di Pulau Carey dan Jah Hut di Pahang. Kaum asli ini membuat topeng untuk tujuan penyembahan dan perubatan. Pelbagai jenis topeng yang terdapat dalam masyarakat Asli serta diberi nama tertentu seperti Roh.muzium negara. dan Hantu. Poyang. 7 . (www.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI Loceng Gangsa dari Zaman Logam Layari Internet Dapatkan maklumat tentang 10 artifak yang telah didaftar dalam Daftar Warisan Kebangsaan 2009 yang dikenali sebagai Objek Warisan Ketara.my) 1.gov. topeng adalah tunggak budaya mereka. Bes. Topeng-topeng ini pada mulanya diukir oleh bomoh atau batin.

7. sesuai dengan lokasi penempatan mereka yang berhampiran dengan laut iaitu di sepanjang pantai Negeri Selangor dan Pulau Carey. Setiap ukiran mempunyai pelbagai maksud dari segi kepercayaan. keagamaan. 1.7.2 Kaum Mah meri Mah Meri merupakan salah satu daripada 18 suku kaum Orang Asli yang tinggal di Malaysia dan tergolong di dalam kumpulan besar yang digelar orang Senoi. Selain hasil anyaman. Mahmeri memberi maksud bersisik. Kaum ini terkenal dengan hasil anyaman dari mengkuang dan pandan. Mereka juga dikenali sebagai orang laut. mistik. kaum Jah-hut juga sememangnya sinonim dengan pengukiran kayu terutama penghasilan arca dan merupakan lanjutan untuk kepercayaan keagamaan mereka. buluh dan rotan. Pengukiran kayu merupakan salah satu sumber pendapatan kaum Jah-hut.1 Kaum Jah-hut Suku kaum Jah-hut adalah suku bangsa Senoi yang mendiami negeri Pahang. Segala ciptaan dari ukiran kayu adalah berasaskan kepada imaginasi dan mimpi yang menggambarkan kuasa baik atau jahat yang ada perkaitan dengan sistem kepercayaan dan kehidupan mereka.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI 1. "Mahmeri" bermaksud orang hutan manakala dalam istilah. lagenda serta gambaran kehidupan mereka. Moyang Harimau Berantai 8 . bertam.

Ukiran serta makanan tersebut kemudiannya ditinggalkan di tepi laut setelah upacara tersebut selesai. Ukiran kayu Mah Meri bukan dicipta untuk tujuan beribadat atau untuk disembah. Moyang Sauh yang digambarkan dalam ukiran Mah Meri mempunyai bentuk seakan-akan seekor ikan atau naga laut menjadikannya sebuah ukiran yang kelihatan menyeramkan namun sangat indah pada masa yang sama. alam flora dan fauna amat menakjubkan. Ukiran kayu kaum Mah Meri melambangkan roh atau semangat yang wujud dan mempunyai pengaruh ke atas pelbagai aspek kehidupan mereka sama ada secara positif atau pun negatif. figura manusia.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI Kaum Mah Meri terkenal dengan hasil ukiran topeng kayu serta ukiran yang digunakan di dalam amalan kerohanian tradisi mereka. Kaum Mah Meri yang kuat pegangan animisnya menganggap ukiran-ukiran ini sebagai satu cara untuk berhubung dengan dunia roh yang mereka percayai wujud di dalam alam semulajadi. Ukiran yang dinamakan Moyang Sauh dipercayai berpengaruh ke atas keselamatan para nelayan ketika mereka turun ke laut. Untuk memastikan para nelayan selamat pulang. 9 . bomoh Mah Meri akan menghasilkan ukiran Moyang Sauh dan mengadakan satu upacara di tepi pantai dengan menyediakan pulut kuning dan makanan yang lain sambil meminta pertolongan Moyang Sauh agar nelayan mereka selamat di laut hinggalah mereka pulang ke darat. Kreativiti mengukir patungpatung berbentuk dewa-dewa.

Selalunya topeng ini dipakai oleh batin dan bomoh sebagai perantara alam metalizik dan realiti. salah seorang ahli keluarga pesakit tersebut perlu menghasilkan ukiran kayu yang melambangkan roh atau semangat yang dipercayai berpengaruh ke atas penyakit tersebut. lalu secara simboliknya „mengeluarkan‟ penyakit itu dari badan pesakit.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI Moyang Jantung Moyang Sauh Moyang Naga Ukiran Mah Meri juga memainkan peranan yang penting dalam usaha mereka untuk menyembuhkan penyakit seperti demam. penyembahan dan hiburan. Bentuk-bentuk topeng masyarakat Asli ini tidak menggunakan warna tetapi rupa topeng dibezakan melalui corak. Ukiran ini kemudian diberikan kepada bomoh mereka yang akan menjalankan upacara bagi „mengalihkan‟ penyakit tersebut dari pesakit kepada ukiran kayu itu dan kemudian membuangnya ke laut atau ke dalam hutan. 10 . Moyang Labi-Labi dan Moyang Katak Kala. sakit perut dan penyakit yang berkaitan dengan pembuangan air kecil. Nama topeng dalam masyarakat Mah Meri berdasarkan cerita dan kepercayaan masyarakat untuk tujuan perubatan. Nama seperti Moyang Tetek Lanjut. gaya dan piuhan. Untuk mengubati pesakit. sentiasa menjadi sebutan.

Selain daripada ukiran kayu. 11 . Ukiran topeng Kaum Mah meri Jenis kayu yang paling digemari untuk dibuat ukiran adalah kayu nyireh batu. setiap ukiran yang dihasilkan adalah seunik urat-urat kayu nyireh batu yang membentuk ukiran itu sendiri. hasil anyaman juga memainkan peranan yang penting dalam budaya Mah Meri lebih-lebih lagi bagi kaum wanita Mah Meri. Terutamanya topeng untuk tujuan penyembuhan penyakit. Setiap ukiran tertakluk kepada tafsiran pengukir yang menghasilkannya. menakut serta melucukan. Kebanyakan bomoh di kalangan masyarakat Asli berperanan sebagai tabib dan hakim. Oleh sebab ini. Keindahan ukiran ini terserlah bukan sahaja pada alunan urat kayu nyireh yang indah atau warna kayu yang menarik tetapi juga pada rekabentuk ukiran itu sendiri yang ringkas tetapi sungguh anggun serta membawa makna di dalam budaya kaum Mah Meri. Ukiran berukuran satu kaki tinggi memakan masa kira-kira dua minggu untuk disiapkan. kepakaran pengukir untuk membentuk kayu ini serta keunikan mutu kerja pengukir tersebut.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI Terdapat topeng yang dipiuhkan untuk menimbulkan imejan yang menggerun. maka topeng menjadi mekanisme penjelmaan mereka dari manusia kepada makhluk magis.

seorang wanita kaum Mah Meri perlu menguasai kemahiran menganyam pelbagai jenis barangan seperti bakul memburu.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI Sebelum mereka dianggap layak untuk berkahwin. tikar serta perhiasan upacara. Antara motif-motif yang digunakan: Motif Engkeramba Penerangan Merupakan gambaran figura roh.7. Pua kumbu ditenun oleh wanita kaum Iban yang sudah mahir menenun kerana pua jenis ini adalah paling rumit untuk ditenun. Kain tenunan ini berwarna kemerah-merahan atau coklat tua. LAYARI INTERNET Layari internet dan dapatkan gambar beserta nama 5 patung kaum Jah-hut dan Mah meri 1. ia turut memaparkan corak kehidupan seharian masyarakat Iban.3 Pua Kumbu Pua Kumbu merupakan salah satu jenis kain pua yang popular di kalangan masyarakat Sarawak. Bagaimanapun. motif ini hanya boleh ditenun oleh anak dan isteri ketua rumah panjang Fauna Buaya mempunyai kuasa untuk menjaga 12 . motif-motif itu kerap dikaitkan dengan kepercayaan dan pantang larang mereka. bekas simpanan. Kepercayaan Dipercayai berkuasa menghalang bencana atau kuasa jahat daripada menyerang tanam-tanaman dan penghuni rumah panjang Biasanya. Pua kumbu menjadi kemegahan di kalangan wanita kaum Iban dan jika dilihat dengan teliti.

kala jengking dan lipan Flora rotan. menurut kepercayaan kaum Iban.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI Motif Penerangan Kepercayaan tempat berhuma (tanaman padi). kunang-kunang. Ular membawa petanda buruk dimana kemunculan ular dikaitkan dengan kuasa jahat atau hantu dantidak ditenun dengan sewenang-wenangnya Katak ditenun dengan gaya seperti manusia. Burung pembawa alamat baik kain yang mempunyai motif burung dipercayai boleh menyembuhkan penyakit dan mendatangkan kekayaan dalam apa pekerjaan. biji benih dan bunghabungaan. alat tenun Alam & Alatan 13 . Mempercayai bahawa buaya adalah jelmaan saudara-mara mereka. selampai iaitu roh perempuan sering menjelma sebagai katak dan dikatakan mempunyai kuasa untuk mencipta bayi Harimau dan tikus kasturi sering dikarang dalam bentuk abstrak Dipercayai orang yang memakai kain tenunan ini dianugerahkan keberanian. bulan. Rusa mendatangkan kejayaan atau tuah semasa berburu Serangga labah-labah. pucuk paku. buahbuahan. pucuk rebung. awan larat.

seni tangan itu bukan sahaja menggambarkan kerajinan dan ketekunan malah sikap bertanggungjawab di dalam rumahtangga. ia dipercayai akan 'memakan diri' dan kain tersebut tidak dapat dihasilkan. jika seseorang itu berkeras untuk menghasilkan motif atau corak pua kumbu di luar kemampuannya. dia tidak akan dipilih sebagai calon isteri dan lambat bertemu jodoh. Walaubagaimanapun. Kini sebahagian kecil sahaja masyarakat Iban yang memiliki kemahiran menenun pua. Penenun yang mahir biasanya memperoleh motif serta corak menerusi mimpi yang kemudiannya diterjemahkan dalam tenunan pua kumbu. Pua kumbu pada zaman dahulu sering digunakan dalam upacara kelahiran. Dahulu jika seseorang wanita Iban yang tidak mempunyai kepandaian menenun kain. Maksud memakan diri itu pula adalah pembuat itu akan jatuh sakit dan ada sahaja perkara lain yang menghalangnya untuk menyiapkan tenunan tersebut. malah kebolehan itu juga pernah menjadi faktor tarikan utama kaum lelaki suatu ketika dulu. Mereka akan mempunyai tatu di beberapa tempat di anggota badannya termasuk di bahagian leher. perkahwinan.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI Mengikut kepercayaan. Kemahiran menghasil kain tenunan merupakan satu kemestian bagi wanita suku kaum Iban. menyambut kepala (selepas ngayau/memenggal kepala) dan upacara bercucuk tanam. pua yang dihasilkan adalah antara yang terbaik di kalangan suku kaum Dayak. penenun akan membuat sebuah tatu di tangan yang bermakna penenun tersebut adalah pakar atau telah ditauliahkan. Bagi masyarakat Iban. Penenun yang mencapai tahap tertinggi boleh dikenali dengan tatu di badan mereka. perubatan. 14 . Apabila selesai setiap pua kumbu dihasilkan. pengkebumian.

PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI Pua Kumbu. motif: buah terabai/Lang Tuai 15 .

PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI Pua Kumbu. 16 . Ia menggambarkan hubungan antara manusia dan alam secara rohaniah. motif: tangga begi 1.8 Rumusan Seni di Alam Melayu sangat unik. Penggunaan motif atau simbol boleh dikaitkan dengan kepercayaan dan budaya hidup masyarakat di alam Melayu.

Catan Cina .Seni Plastik .PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI TAJUK 2 PENGENALAN SENI VISUAL MALAYSIA 2.Catan air .Seni bina . 3) Menggunakan pengetahuan dan menerangkan kronologi perkembangan Seni Visual Malaysia selepas merdeka.Karya-karya terkenal 2.Seniman .1 Sinopsis Tajuk ini meliputi maklumat dan latihan berkaitan seni visual di Malaysia merujuk kepada seni visual sebelum merdeka dan selepas merdeka.Artifak . Kesenian visual yang menjadi tradisi Melayu adalah daripada pelbagai bidang seni. Ia meliputi tempoh setengah abad. Sejarah perkembangan seni Malaysia agak baru jika dibandingkan dengan negara-negara lain. perkembangan Seni Visual seperti berikut: Maklumat yang dibincangkan adalahh mengikut tajuk-tajuk .2 Hasil Pembelajaran: 1) Menganalisis pengaruh Seni Barat dalam Seni Oriental dan Seni Malaysia 2) Membanding beza dan menghubungkaitkan pengaruh Seni Visual Barat dengan Seni Visual Di Malaysia. 4) Menganallisis perkembangan Seni Visual selepas merdeka. 5) Menunjukkan sikap patriotik terhadap karya seni Malaysia 17 .Seni Moden .Seni Arca .Seni Bina .

1 Perkembangan Seni Visual Sebelum Merdeka Apakah yang anda faham tentang seni visual sebelum merdeka ? 2.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI 2.4.4.4 Kandungan Isi 2.3 Kerangka Tajuk-tajuk Pengenalan Seni Visual Malaysia Perkembangan Seni Visual Malaysia Sebelum Merdeka Selepas Merdeka Artifak Seni Plastik Catan Cina Seni Arca Catan Air Senibina Senibina Seni Moden Seniman Karya-karya Terkenal 2. senjata atau ornamen.1 Artifak Artifak adalah barang-barang sejarah hasilan manusia seperti peralatan. 18 .1.

Ulu Tembeling. Kelantan. Keris Panjang dan Keris Madura. 2. Bukit Tengku Lembu.2 Catan Cina Sumbangan golongan Cina kepada perkembangan seni Malaysia dan Singapura berpunca daripada pendatang dan pelawat Cina seperti Xu Beihong yang telah bermastautin di Pulau Pinang untuk beberapa tahun.4. Selain sebagai senjata untuk mempertahankan diri. Mereka juga telah berkunjung ke Singapura untuk sesuatu jangka masa. dijumpai pecahan tembikar yang dihiasi Para pengkaji sejarah dengan motif geometri berbentuk „tulang ikan‟. Keris Pekaka. Keris Taming Sari. Di Johor. Ragam hias pada permukaan pada permukaan serpihan tembikar berbentuk sederhana yang ditemui didapati dibuat secara spontan dan dibakar pada suhu sebarang suhu. Contoh keris yang wujud di Malaysia Keris Semenanjung. Serawak.1. Perlis. Mereka telah menerima pendidikan dalam lukisan berus Cina dan kaligrafi di China. Pahang. Bukit Tambun. Ini terbukti dengan penemuan barangan tembikar seperti di Gua Cha. 19 . menggunakan serpihan-serpihan tembikar yang ditemui sebagai petanda untuk menggambarkan tamadun dan budaya zaman silam B) Keris Keris menjadi sejenis senjata warisan Melayu sejati yang telah digunakan di Tanah Melayu sejak lebih daripada 700 tahun yang lalu. keris juga merupakan satu lambang yang menjadi kemegahan serta kebanggaan bangsa dan negara.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI A) Tembikar Seni tembikar telah wujud dalam budaya Melayu di Malaysia sejak beribu tahun dahulu. Perak dan Gua Niah.

Hanya selepas mereka bertapak kukuh dan berjaya dalam kehidupan.4. Ini disebabkan oleh minat mereka atau sebagai rekod sejarah. Chai Horng.3 Catan air Sejarah seni Malaysia agak baru jika dibandingkan dengan negara-negara jiran. Kesimpulannya pada awal tahu 1920an terdapat pelukis yang mempamerkan hasil karyanya. 20 . Ia meliputi tempoh setengah abad.pengembara Eropah dan Inggeris telah meminta pelukis-pelukis negeri-negeri Selat yang berketurunan Cina atau Melayu untuk melukis gambaran kehidupan tempatan yang bermotifkan flora dan fauna. Terdapat kepercayaan bahawa pengembara. Seni visual ini wujud oleh perintis karya-karya cat air dan cat minyak para pegawai Kolonial British yang berkhidmat di Pulau Pinang pada akhir tahun 1770an yang mengikut estetik zaman Victoria. Antara yang berjaya dalam bidang seni ialah Lee Kah Yeow. Disusuli pula dengan pameran pastel He Qui Qo pada tahun 1926. Kesenian visual bukan menjadi tradisi Melayu. 2. Reverend Pak Yuen. Seni lukis Malaysia bermula dalam tahun 1930an dengan terciptanya karya-karya catan awal oleh Yong Mun Seng. Chung Hong Kong dan Zhen Wei Sin.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI Pada mulanya penghijrah-penghijrah awal dari China adalah untuk mencari sara hidup. Reverend Chuk Mor.1. barulah terdapat beberapa penghijrahan berdasarkan kretiviti artistik mereka. Terdapat yang terlibat dalam pendidikan Seni dan ada pula yang menjadi pelukis amatur. Pameran seni lukis yang terawal di singapura ialah pameran Lian Xiao Oh pada tahun 1924. Wang Yau. Seni halus tidak pernah difikirkan . Abdullah Ariff dan lain-lain lagi. Lukisanlukisan dan catan-catan tersebut banyak ditempah oleh pegawai-pegawai Syarikat Hindia Timur yang ditempatkan di Malaya.

masjid. (4) Masjid Kampung Hulu di Banda Hilir. tembok. George Anglican di George Town. Contohnya. Ini telah berterusan sehingga abad ke 19 apabile Seni Eropah terutamanya Seni Perancis mula memberi kesannya kepada seluruh rantau dengan pergerakan-pergerakan seni seperti aliran Impresionisme. Kedah (1893). 1995).1. (2) Balai Besar di Alor Setar. (6) Balai Seni di Alor Setar. Dianggarkan terdapat lebih kurang 35. Terdapat bangunan-bangunan yang menarik disamping mempunyai reka bentuk seni bina yang unik. Pulau Pinang (1817). Kubisme. Melaka (1641). istana. dokumentari. Contoh senibina sebelum merdeka: (1) Bangunan Stadthuys di Banda Hilir. 2. Kedah (1735). Wilayah Persekutuan (1888).PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI Pihak Inggeris telah memperkenalkan genre lukisan/ catan lanskap dalam aliran Realisme. sejarah. zaman Pre-Raphelites.4 Seni bina Tidak dapat dinafikan masyarakat dahulu kala mempunyai pengetahuan yang tinggi dalam bidang seni bina. Surealisme. ekonomik. Fielden (2000) berpendapat bahawa bangunan bersejarah mempunyai nilai senibina. arkeologi.000 buah bangunan sebelum perang yang berada di 265 buah bandar yang dikaji di seluruh negara wajar dipulihara (Syed Zainol Abidin Idid. sosial dan juga politik serta rohani yang simbolik. Melaka (1728). rumah berhala. (3) Muzium Sejarah Nasional di Kuala Lumpur. sekolah.4. 21 . Turner dan Constable. Futurisme dan Konstruktivisme. (5) Gereja St. dan lain-lain lagi. monumen. pusat pengajian. stesen keretapi. bangunan pentadbiran kerajaan. estetik.

Aktiviti seni dipengaruhi oleh suasana penjajah iaitu menekankan genre lukisan dan catan lanskap dalam aliran Realisme.5 Perkembangan Seni Visual Selepas Merdeka Apakah perbezaan di antara aliran seni visual sebelum merdeka dan selepas merdeka? 2. Era baru dalam aliran naturalis dan figura manusia.1 Bincang dan hasilkan jadual kronologi tentang perkembangan seni visual sebelum merdeka berkaitan : - Stail dan bentuk tema bahan gaya aliran tahun 2.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI Rumusan : Perkembangan seni visual Malaysia sebelum merdeka adalah sebagai minat atau rekod sejarah.1 Seni Plastik Istilah plastik digunakan kepada semua imej-imej spatial.5. Latihan 1. Seniman mengenalpasti dari aspek perletakan imej di dalam ruang plastik merujuk kepada keperluan 22 . Merupakan zaman baru bagi pelukis Malaysia dan seni halus tidak dipentingkan.

imbangan dan kestabilan yang merangkumi objek tiga dimensi. Bahan yang boleh digunakan untuk aktiviti ini ialah batu. Gaya ‟avant garde‟ yang dipolori oleh penghargaan. Abstrak Ekspresionisme Amerika telah diberi Sekitar dekad 1980-an dan 1990-an memperlihatkan cubaan serius untuk Seniman pada menerapkan ciri ‟nasional‟ atau keaslian‟ seni plastik moden. mengurut. membentuk. jalinan. batu dan sebagainya. sekitar tahun 80-an menghasilkan karya di luar ciri seni plastik konvensional dan tidak terikat pada media. melentur. menyambung. Bahan yang digunakan ialah kayu. besi. Seni plastik di Malaysia melibatkan hasil karya catan. tanah liat. Seni plastik juga adalah satu terma dalam seni visual yang memberi maksud unsur plastik dalam bahan-bahan yang boleh dibentuk dan dibina. tenunan senjata dan sebagainya. Dalam lewat tahun 50-an telah berlaku konflik dalam seni akibat perbalahan dominasi oleh pengamal aliran abstrak dan ekspresionistik. Seniman dan peminat aliran realisme rasa tercabar dan telah bangkit.5. 23 .PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI permukaan dan perasaan seniman. tembikar. dan menggelek. Membentuk ialah teknik menghasilkan karya dengan cara mengukir. arca. bahan dan proses berkarya.2 Seni Arca Arca dihayati sebagai satu cabang kesenian yang berkaitan dengan pengkajian bentuk-bentuk tiga dimensi yang melibatkan formalistik seni seperti ruang. Dalam tahun 1960-an pemilihan gaya abstrak adalah lebih formalistik dan berbentuk individualistik. menjalin. Membina pula ialah menghasilkan karya seni dalam bentuk tiga dimensi secara mengikat. menguli. Unsur plastik ini menjurus kepada aspek seni dari segi bentuk. kayu. logam. mencantum dan sebagainya. ruang. struktur. keluli dan sebagainya. 2. senibina. ukiran. menempa.

Chan Teck Meng. Antara karya awal Anthony Lau adalah arca “Djin Api” (1959).Sabapathy (1976). para pengarca berinteraksi terhadap persekitaran seperti persoalan agama. Cheong Laitong. Mad Anuar Ismail. alam dan kehidupan secara umumnya. Peningkatan minat dan kecenderungan seniman kepada seni arca dan media campuran jelas 24 . Aliran Ekspresionisme dan Abstrak Ekspresionisme meresap ke dalam seni arca. Arca-arca yang bersifat figuratif dan representasi dapat dilihat menerusi karyakarya Anthony Lau. Zulkifli Yusof. Ramlan Abdullah. Tengku Sabri Tengku Ibrahim. Wan Ahmad Wan Mohamod. Antara yang turut serta adalah Anthony Lau. yang sama tema dengan catannya.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI warna. Pada tahun 1976 satu pameran “Tinjauan Seni Arca Moden Malaysia” telah diadakan di Balai Seni Lukis Negara. Kajian Seni Lukis dan Seni Reka. Raja Shahriman dan Bayu Utomo. Seni arca di Malaysia boleh dikatakan masih baru Seni arca moden mula berkembang di Malaysia pada sekitar tahun 1960-an. Dari segi tema. karya Syed Ahmad Jamal “The Link” (1963). Ham Rabeah Kamarun. berbanding dengan catan. Menurut T. struktur dan rupa. Syed Ahmad Jamal.K. Yeoh Jin Leng dan Tang Tuck Kan membangkitkan halhal yang menghubungkan catan dengan arca. Contohnya. Ariffin Ismail. Institut Teknologi Mara merupakan salah sebuah institusi yang bertanggungjawab dalam melahirkan ramai pengarca ternama dan berpotensi seperti Zakaria Awang. karya-karya arca Syed Ahmad Jamal. Teo Tien Eng. “Forest” (1968) dan “Ecstacy” (1986) Dekad 1970-an memperlihatkan perkembangan arca yang pesat. Kuala Lumpur. budaya. Latiff Mohidin. Cheong Laitong dan Latiff Mohidin.

Para arkitek yang baharu sahaja menamatkan pengajian di luar Negara telah membawa fahaman baru dalam seni bina di bandarbandar utama Negara yang sebelum ini dikuasai oleh gaya rupa senibina kolonial. 5. 4. bangunan parlimen (1963).3 Seni Bina Sebagai sebuah negara yang mempunyai kebudayaannya sendiri. 6. Aspek-aspek umum seperti pintu gerbang. muzium dan sebagainya. Bank Bumiputra. Dayabumi. menara. anglo-Indian. tugu peringatan dan sebagainya. Masjid Negara. perpustakaan. Muzium Negara. pemasangan (installation) atau pun arca persekitaran. 25 . Bangunan-bangunan perniagaan. 2. Binaan tempat kediaman iaitu rumah atau taman perumahan. Pelbagai bentuk arca terhasil. Yang dimaksudkan dengan senibina adalah melingkupi: 1.5. hospital. bangunan Dewan Bahasa dan Pustaka (1959). senibina Malaysia mengandungi unsur-unsur budaya kebangsaan yang berteraskan kebudayaan masyarakat berbilang kaum. Taman-taman dan kawasan rekreasi. elektik dan sebagainya. 3. Bangunan-bangunan kerajaan. bangunan berkembar Petronas dan Menara Telekom. sama ada secara konvensional. Bangunan-bangunan awam seperti masjid.merdeka.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI kelihatan awal dekad 1990-an. Bangunan Sultan Abdul Samad. Antara bangunan-bangunan utama yang dapat digolongkan dalam senibina moden ialah bangunan istana raja-raja Melayu di tiap-tiap negeri. Stadium Negara (1964). Menjelang era pasca. bersifat galeri. 2. suatu aspek yang turut mengalami perubahan ketara ialah gaya rupa seni bina.

2. Lim Tong Juan dan William K. Menjelang kemerdekaan seni telah menjadi salah satu simbol kepada perpaduan kaum di Malaysia. Ivor Shipley (arkitek JKR yang merekabentuk bangunan Parlimen) mengadaptasi factor-faktor setempat ke dalam rekabentuk moden. Thursday Art Group telah ditubuhkan di Pulau Pinang dengan matlamat yang sama dengan Wednesday Art Group. Ahli-ahli terdiri daripada Abdullah Ariff. Beberapa orang arkitek seperti Howard Ashley. Lau. sesi perbincangan dan pameran.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI Bentuk dan corak senibina moden memperlihatkan perubahan-perubahan yang nyata tetapi disesuaikan dengan ciri-ciri senibina asli Malaysia. Chuah Thean Teng. Seni daripada taraf rendah (kedaerahan) meningkat ke peringkat antarabangsa. Baharuddin Kassim. 26 . Kuo Ju Ping. Perdana Menteri Malaya yang pertama. Hisham Albakri (kumpulan arkitek JKR yang mereka bentuk Masjid Negara) dan W. Mereka memperkenalkan konsep-konsep baru. mengadakan kelas-kelas melukis.K. Pameran pembukaan telah memaparkan karya-karya Chen Wen His. Dari semasa ke semasa binaan-binaan baru didirikan bagi memenuhi keperluan pembangunan Negara dan keperluan masyarakat. Persepsi masyarakat terhadap seni telah mula berubah. Ini membawa kesan yang mendalam dalam perkembangan seni Malaysia kerana usaha-usaha Sullivan yang bersungguh-sungguh untuk memperkenalkan para pelukis tempatan serta karya-karya mereka. Lee Joo For.4 Seni Moden Pada tahun 1957. Balai Seni Lukis Negara di 109.5. Jalan Ampang telah dibuka dengan rasminya oleh YTM Tunku Abdul Rahman pada 27 Ogos 1958. Tay hooi Keat. Pada tahun 1957 Frank Sullivan telah dilantik sebagai setiausaha akhbar kepada YTM Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj. Cheong Lai Tong.

Syed Ahmad Jamal. pencinta seni. Lim dan ramai lagi. Kakitangan akademik Jabatan Seni di Maktab Perguruan Ilmu Khas seperti Syed Ahmad Jamal. Professor Ungku Aziz. laporan. Dengan adanya tradisi seni khat telah membentuk satu pengucapan gambaran yang tersendiri. Seni lukis aliran utama 1960an adalah dengan nilai-nilai mistikal dan semesta telah menarik perhatian audien untuk menghayatinya kerana mempunyai kelainan. Anthony Lau. Acara-acara seni lukis menjadi acara gemilang yang dihadiri oleh pelukis-pelukis. 27 . Puan P. ceramah. ahli politik dan diplomat. Lee Joo For. Tan Sri Ghazali Shafie. Special Teachers Training Institute (STTI) ditubuhkan pada tahun 1960 yang kemudiannya ditukar kepada Maktab Perguruan Ilmu Khas (MPIK). Dua koleksi yang menarik ialah gambar foto burung Dato‟ Loke Wan Tho dan Koleksi hasil-hasil kaligrafi dinasti Sung yang didermakan oleh Lee Kah Yeow bernilai 2 juta ringgit. Pelbagai aktiviti dijalankan melalui saluran media massa. Mereka yang menunjukkan bakat besar dihantar untuk melanjutkan pengajian ke luar negara. Jolly Koh dan lain-lain lagi memainkan peranan yang penting dalam seni lukis avant-garde di negara ini. Lahir pandangan yang kritikal terhadap seni lukis. Antaranya ialah perbincangan. Balai Seni Lukis Negara memperolehi koleksi tetapnya secara beransur-ansur.G. antara yang telah membangunkan Balai Seni Lukis Negara adalah Tan Sri Mubin Sheppard. Golongan pelukis-pelukis dan pendidik seni telah menjadi tenaga utama seni lukis pada lewat tahun 1960an. Cheong Laitong.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI Mohd Hoessein Enas. Nik Zainal Abidin. syarahan. Tan Sri Kamarul Ariffin. Peter Harris. Tan Sri Zain Azraii. Patrick Ng. Tay Hooi Keat dan Yong Mun Sen. Tan Sri Dato‟ Azman Hashim. Selain Frank Sullivan yang menjadi setiausaha selama sepuluh tahun. Guru-guru yang berminat di bidang seni diberi peluang melanjutkan pelajaran melalui kursus sepenuh masa selama satu tahun. pameran dan sebagainya.

pop. Fashion dan Industrial Design. Textiles. Pendekatan gaya catan mereka yang berasaskan optik dan maklumat telah mengejutkan pelukis-pelukis tempatan dan masyarakat umum. Tan Teong Eng dan Tong Tuck telah mempunyai ikutan yang teguh di awal 1970an. Awal tahun 1970an pensyarah-pensyarah Institut Teknologi Mara telah mengambil alih tempat avant-garde. Graphics. 28 . Ceramics. Tan Teong Eng. Photography. Chinese Brush Painting. Sculpture. nilai-nilai mistika dan metafisika iaitu maklumat dan ilmu yang luar dari bidang catan. Kuala Lumpur College of Art telah ditubuhkan dalam tahun 1968 dengan menawarkan kursus diploma selama tiga tahun dalam bidang Painting. op dan lain-lain aliran semasa tetapi juga menyarankan seni melibatkan kepintaran. Photography dan Commercial Art. Chong Kam Kow. Fine Metal. Commercial Art dan Interior Design di samping kursus-kursus sambilan.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI Institusi Senilukis yang pertama ditubuhkan ialah Malayan Institut of Art pada tahun 1966. Catan hard-edge yang menegaskan kedataran dan tanpa isyarat yang dipelopori oleh Chong Kam Kow. Kumpulan ini telah mendebarkan keadaan seni lukis tempatan dengan ungkapan-ungkapan yang mencabar. Mereka terdiri dari kumpulan ‟New Scene‟ seperti Redza Piyadasa. Pelukis-pelukis bukan sahaja berkarya dalam bidang minimal. Ia menawarkan kursus diploma selama empat tahun dalam bidang Fine Arts (Painting and Sculpture). Penubuhan Institut Teknologi Mara pada tahun 1967 telah melahirkan sekumpulan tenaga baru pendidik seni dan usahawan-usahawan Melayu dalam bidang seni tertentu. Joseph Tan dan lain-lain lagi. Sulaiman Haji Esa. Institusi persendirian ini menawarkan kursus-kursus diploma selama tiga tahun dalam bidang Fine Art. Pottery and Ceramics.

29 . Persatuan Pelukis Malaysia ditubuhkan pada tahun 1980 dengan hasrat mewujudkan sebuah badan yang betul-betul mewakili pelukis. Institut dan akademi seni swasta yang ditubuhkan di sekitar negara juga telah memberi sumbangan mengeluarkan tenaga seni dalam pelbagai bidang. Studio Seni lukis dan Sejarah Senilukis dan Kemanusiaan. Teori-teori Seni. USM juga menawarkan kursus Master of Art dalam Sejarah Senilukis. telah mula membeli karya-karya untuk dijadikan koleksi simpanan. Aspek-aspek Seni Asia Tradisional. Rekabentuk Grafik. maktab dan sekolah-sekolah serta para profesional yang lebih maju dan mahir dalam bidang seni halus. Seni Arca. sambungan akademik aliran realisme dan karya-karya yang menyedut inspirasi dari mitos dan lagenda yang kaya di rantau ini. Badanbadan swasta seperti firma-firma petroleum dan para peminat seni yang berada . Penubuhan Pusat Seni di Universiti Sains Malaysia pada tahun 1984 telah melahirkan guru-guru pemegang ijazah bagi institut.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI Pada tahun 1974 Abdul Latif Mohidin telah menghidupkan pendekatan yang baru di kalangan ahli-ahli muda dan menubuhkan Kumpulan Anak Alam sebagai kumpulan serpihan Angkatan Pelukis SeMalaysia. Kursus Ijazah selama tiga tahun ditawarkan oleh Jabatan Kemanusiaan. Ini termasuk USM menawarkan kursus Seni halus bagi Catan. Fotografi. memperbaiki kedudukan pelukis dan bekerjasama dengan kerajaan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan seni lukis di Malaysia dan Luar negara. Aspek-aspek Keseniaan Asia Moden dan latihan Ilmiah. Awal tahun 1980an mengemukakan bidang kanvas yang lebih luas dan menarik dengan munculnya catan pemandangan yang naif.

Patrick Ng. Golongan pelukis-pelukis dan pendidik seni telah menjadi tenaga utama seni lukis pada lewat tahun 1960an. 30 . Chong Kam Kow. Seterusnya pelukis-pelukis batik yang lain seperti Khalil Ibrahim. Tan Teong Eng.5. Joseph Tan dan lain-lain lagi. Lee Joo For. Peter Harris. Cheong Laitong. Kejayaan Chuan telah membawa seni Malaysia kepada seni antarabangsa.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI 2.5 Seniman Balai Seni Lukis Negara di 109. Jolly Koh dan lain-lain lagi memainkan peranan yang penting dalam seni lukis avant-garde di negara ini. Tay Hooi Keat dan Yong Mun Sen. Jalan Ampang telah dibuka dengan rasminya oleh YTM Tunku Abdul Rahman pada 27 Ogos 1958. Balai Seni Lukis Negara memperolehi koleksi tetapnya secara beransur-ansur. Nik Zainal Abidin. Syed Ahmad Jamal. Tay Mo Leong dan Toya turut menerima pengiktirafan antarabangsa. Cheong Lai Tong. Anthony Lau. Pameran pembukaan telah memaparkan karya-karya seniman terkenal seperti Chen Wen His. dan dipersembahkan oleh Majlis Kesenian Persekutuan. Pelukis Malaysia pertama yang mengadakan pameran solo di seberang laut ialah Chuah Thean Teng yang diadakan di London pada tahun 1959. Mereka terdiri dari kumpulan ‟New Scene‟ seperti Redza Piyadasa. Awal tahun 1970an pensyarah-pensyarah Institut Teknologi Mara telah mengambil alih tempat avant-garde. Kakitangan akademik Jabatan Seni di Maktab Perguruan Ilmu Khas seperti Syed Ahmad Jamal. Dua koleksi yang menarik ialah gambar foto burung Dato‟ Loke Wan Tho dan Koleksi hasil-hasil kaligrafi dinasti Sung yang didermakan oleh Lee Kah Yeow bernilai 2 juta ringgit. Mohd Hoessein Enas. Chuah Thean Teng. Sulaiman Haji Esa.

5. Cat Air.6. Pada tahun 1974 Abdul Latif Mohidin telah menghidupkan pendekatan yang baru di kalangan ahli-ahli muda dan menubuhkan Kumpulan Anak Alam sebagai kumpulan serpihan Angkatan Pelukis SeMalaysia.5.5. 2. Rumah Atap Di Tepi Pantai Media : Cat Air Tahun : 1960 2. 1948 31 . Tan Teong Eng dan Tong Tuck telah mempunyai ikutan yang teguh di awal 1970an. Coconut Plantation – Dawn.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI Catan hard-edge yang menegaskan kedataran dan tanpa isyarat yang dipelopori oleh Chong Kam Kow.6.6 Karya-karya terkenal 2.1 Yong Mun Sen (1896 -1962) 1. Pohon-Pohon Kelapa Media : Cat Air Tahun :1951 2.2 Abdullah Ariff Abdullah Ariff.

Cat Air. Pastel Kapur.6.3 Dato‟ Mohd Hoessein Enas. Potret Diri.5. 1960 Dato‟ Mohd Hoessein Enas 2. 1958 32 . Bumi Bahagia Lombong Bijeh Malaya.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI Abdullah Ariff.

4 1. 1959 3.6.5.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI Dato‟ Mohd Hoessein Enas . Mengutip Daun Tembakau Media : Cat Minyak Tahun : 1963 5. Nobat Media : Cat Minyak Tahun : 1962 4. Cat Minyak. Pengantin Perempuan Iban Media : Cat Minyak Tahun : 1963 2. Datuk Syed Ahmad Jamal Perhubungan ( Arca ) Media : Besi Waja Tahun :1963 33 . Gadis Melayu.

5 Anthony Lau (1933 - ) Anthony Lau. Mandi Laut. 1957 2.5. 1959 2. Cat Minyak Atas Papan. Lembu Liar ( Arca ) Media : Batu & Habuk Simen Tahun : 1963 34 . Kayu.6.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI Datuk Syed Ahmad Jamal. Djin Api.

Tay Hooi Keat (1910 . Rimba. 1968 4. Pondok Melayu. Hasil Rimba ( Arca ) Media : Besi Tahun : 1966 2. Pulau Pinang Media : Dakwat Tahun : 1952 3.5.6.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI Anthony Lau. Besi. Pemandangan Pohon Media : Campuran Tahun : 1961 35 .6 1.1989) Jalan Pinang Media : Cat Minyak Tahun :1955 2.

1958 5. Pak Utih.7 Ibrahim Husin (1939 - ) 1.6. Kapal Haji Media : Cat Minyak Tahun : 1966 2.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI Tay Hooi Keat. Campuran. 1967 36 . Lembu Berlaga. Kekecuhan Media : Arkrilik Tahun :1969 Ibrahim Husin.5. Cat Minyak.

Satu Hari Di Bumi Larangan Media : Cat Imulsi Tahun : 1977 2.5.5. Are You Alone Out There ?. Kapur Pastel 37 .9 Dzulkifli Buyung (1948 - ) Dzulkifli Buyung. Di Dalam Ruang Rumah Media : Cat Minyak Tahun :1974 2.8 Zulkifli Dahalan 1.6. Arkrilik.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI Ibrahim Husin. 1969 2. Kelambu.6.

Latiff Mohidin. Membakar Semut Media : Kapur Pastel Tahun : 1967 Dzulkifli Buyung. 1966 4.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI 2. Kapur Pastel. Lidi Media : Kapur Pastel Tahun : 1962 2. Cat Minyak.5. 1962 38 . Kapal Kertas. Pago – Pago.10 A.6. Latiff Mohidin A.

Latiff Mohidin.5. Imago Senja ( Cetakan ) Media : Kayu Tahun : 1969 A. pastel. 1964 39 .11 Mazli Mat Som Mazli Mat Som. Kayu 2. Siri Langkawi.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI 2.6. Yati.

5.6. Waktu Pagi Di Kampung. Menyeberang Sungai Media : Cat Air Tahun :1958 2.13 Lai Foong Moi Lai Foong Moi. 1958 40 . Cat Minyak.12 Khaw Sia 1.5. 1965 2. Menanti Nelayan. Cat Minyak.6.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI Mazli Mat Som.

PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI 2.15 Yeoh Jin Leng (1929 - ) 1. Semangat Angin.14 Patrick Ng Kah Onn (1932 ) Patrick Ng Kah Onn.5. 1958 2. Menjemur Kain.6. Tanah Dan Air. 1961 Patrick Ng Kah Onn. Sawah Padi Media : Cat Minyak Tahun :1963 41 .6. Gauce.5. Cat Minyak.

Pantai Timur 2. Cat Minyak.5. Pantai Timur 1 Media : Lilin Dan Pewarna Batik Tahun :1988 Khalil Ibrahim. 1968 2.16 Jolly Koh Jolly Ko.1978 42 .17 Khalil Ibrahim 1.5. Paku Kipas. Lilin Dan Pewarna Batik.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI 2.6.6.

Persepsi masyarakat terhadap seni visual mula berubah daripada peringkat rendah ke peringkat antarabangsa. arca dan karya mula menggunakan perisian komputer. Institut dan akedemi seni swasta memberi sumbangan mengeluarkan tenaga seni dalam pelbagai bidang.6.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI 2. Musim Buah.5. 43 . 1968 Rumusan Seni visual selepas merdeka semakin matang dan menjadi bidang professional. Kemunculan catan hard-edge. Di Tepi Pantai Media : Lilin Dan Pewarna Batik Tahun :1958 Chua Thean Teng. Seni visual juga menjadi salah satu simbol perpaduan kaum.18 Chua Thean Teng 1. Lilin Dan Pewarna Batik.

1 Bina jadual perbandingan perkembangan seni visual selepas merdeka daripada hasil analisa terhadap bahan bacaan dan internet mengenai : .PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI Latihan 2.tokoh .tema .stail 44 .bentuk aliran karya .bentuk dan makna .tahun .

Sidi Ghazalba. 45 . Menghayati seni adalah satu bidang yang perlu diberikan perhatian. Menurut Zakaria Ali.1 Sinopsis Menurut Drs. 3. Penerapan bahasa dalam penghayatan seni adalah dalam bahasa visual atau seni tampak. Penghayatan karya seni memerlukan bahasa seni iaitu bahasa lisan dan tulisan.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI TAJUK 3 APRESIASI KARYA SENI ORIENTAL 3.2 Hasil Pembelajaran: 1) Menganalisis penulisan tokoh dengan menggunakan pengetahuan dan pengalaman. dalam bukunya ‟Pandangan Islam Tentang Seni‟ menerangkan seni adalah sebahagian daripada kebudayaan yang dicetuskan oleh sekelompok manusia melalui pancaindera kelima ekoran fitrah semula jadi yang cinta kepada seni. apresiasi seni adalah latihan yang melibatkan deria pandang dan sentuh yang mampu membantu kita menikmati karya dengan lebih seronok lagi. 2) Mengaplikasikan teori apresiasi untuk melihat dan menghayati karya seni. Manusia memerlukan satu media perantaraan untuk meluahkan perasaaan dan emosi untuk dikongsi bersama manusia lain.

PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI 3. Karya seni yang dihasilkan biasanya mempunyai tujuan yang tersirat dan tersurat. Ia termasuklan Seni Islam.4 KANDUNGAN ISI 3. 3.4. 46 . negara-negara dan peralatan yang berasal dari kawasan tersebut.1 Pengenalan Seni Oriental Di dalam dunia ini terlalu banyak karya-karya seni telah dihasilkan secara individu atau berkumpulan. Asia Selatan dan Asia Timur.3 Kerangka Tajuk-Tajuk Apresiasi Seni Oriental Falsafah dan Stail Perbandingan PandanganTokohtokoh Perbandingan Karya-karya Tuliskan esei pendek mengenai pengertian seni oriental dan ciricirinya. Seni China dan Seni India. Sebagai contoh. Istilah Seni Oriental secara tradisionalnya merujuk kepada aktiviti seni dari daerah Timur Tengah. karya seni yang dihasilkan pada zaman Pra Sejarah lebih menggambarkan situasi dan aktiviti mereka sendiri. Istilah Oriental telah digunakan oleh masyarakat Barat untuk menjelaskan tentang kebudayaan.

Islam membenarkan umatnya berimiginasi dan berkreativiti dalam pemikiran mereka. Kesenian Islam berteraskan konsep tauhid dan bertujuan untuk mempertingkatkan agama. pada semua tempat. nurani dan keinginan manusia terbenamnya rasa sukakan keindahan dan keindahan itu adalah seni. Kesenian Islam perlu mempunyai mesej yang jelas. Kesenian boleh mendidik manusia supaya menjadi insan yang baik dan 47 . Firman Allah swt yang bermaksud : "Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang yang melampaui batas. seni bina dan seni pentas. perlu dijaga dan disuburkan dalam ruang dan batasan syariat. zaman dan situasi menepati citarasa. kehendak. keinginan." Islam adalah agama yang diturunkan oleh Allah swt kepada seluruh manusia tanpa mengenal bangsa yang bersumberkan al-Quran. Tiada elemen-elemen figura. Dalam jiwa. Pencapaian yang dibuat oleh seni Islam itu juga merupakan sumbangan daripada tamadun Islam di mana tujuan seni Islam ini adalah kerana Allah swt. Seni Islam terdiri daripada elemen yang diulang-ulang berbentuk geometri. Seseorang seniman perlu memahami ajaran Islam yang hendak disampaikan melalui seni sama ada seni lukisan. sifat. Tiada pemisahan antara seni dan agama. Islam adalah agama yang nyata (waqi'e) dan sesuai dengan fitrah manusia. Seni harus menjurus kepada pengabdian diri kepada Tuhan.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI (a) Seni Islam Seni Islam merupakan sebahagian daripada kebudayaan Islam dan perbezaan antara seni Islam dengan bukan Islam ialah dari segi niat atau tujuan dan nilai akhlak yang terkandung dalam hasil seni Islam. muzik. Walaupun seni merupakan salah satu unsur yang disumbangkan tetapi Allah melarang penciptaan seni yang melampaui batas. Sunnah dan Ijma' Ulama. perasaan. Kesenian Islam hendaklah memaksimumkan kesedaran tentang keesaan Allah. perasaan dan akal fikiran manusia. nafsu.

Berasaskan kepada keagamaan dan pemujaan. Bidang Kesenian Cina Seni Tembikar Kebanyakkan tembikar neolitik yang terbaik di dunia datanganya dari negeri Cina. (b) Seni China Menurut ahli sejarah. (c) Seni India Kesenian India bermula dari Dinasti Maurya. Bentuk-bentuk tembikarnya yang popular ialah bentuk pasu bermulut tebal dan berbadan kecil. contoh Stupa Sanchi. Mencapai kegemilangan pada zaman Gupta. Kesenian Cina yang terawal sekali ditemui pada akhir Zaman Batu ialah Seni Tembikar. Para seniman mempunyai tanggungjawap sosial dalam konteks syariah islamiah. tanggungjawab dan aturan memberi makna kepada kehidupan manusia iaitu memberi individu identiti dan makna kepada peranannya dlm hidup. tahun 132 s.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI insan yang hampir kepada Allah. kombinasi gaya Parsi (Islam) dan Hindu berkembang.m. Nilai-Nilai Dharma – dharma masyarakat memerlukan idea tentang fungsi dan peraturan apa yang harus dilakukan. kombinasi gaya Parsi (Islam) dan Hindu berkembang. Kepercayaan kepada Tuhan – kepercayaan kepada satu entiti yang melampaui batas pemikiran dan kesedaran manusia merupakan asas pemikiran agama orang Hindu. contoh Tiang Asoka. 48 . imej Buddha dan Bodhisattva di India Utara. contoh Stupa Sanchi. contoh Taj Mahal dan Jami masjid. Ianya mencapai kegemilangan pada zaman Gupta. Tembikar Maharaja Yso dan Shun berwarna kemerah-merahan dengan perhiasan hitam. Karma – prinsip asas bagi aliran pemikiran falsafah dan agama yang berasal dari India. Seni Bina dan Seni Ukir berkembang maju pada zaman Maurya. contoh Taj Mahal dan Jami masjid. imej Buddha dan Bodhisattva di India Utara. Ia berkembang maju pada zaman Maurya. Dharma dikaitkan degan tugas. contoh Tiang Asoka. Dharma individu memerlukan apa yang harus dilakukan oleh seseorang mengikut kelahiran dan peringkat dalam kehidupan. Zaman Muslim. Zaman Muslim.

PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI Latihan 1. Idea mereka telah mempengaruhi perkembangan falsafah seni di barat juga di Malaysia. falsfah Islam dan falsafah timur. 49 . Maka ‟Philosophia‟ secara jelasnya membawa maksud ‟mencintai akan kebijaksanaan‟. Mohd Taib Osman dan lainlain. Falsafah seni pula adalah proses mencari jawapan kepada keindahan.2 Falsafah dan Stail Pengenalan ‟Philos‟ dalam bahasa Yunani bermaksud bermaksud kecintaan terhadap sesuatu manakala ‟Sophia‟ kebijaksanaan atau pengetahuan. 3.4. rasa dan simbol yang dipersembahkan oleh seseorang pengkarya seni dalam seni yang dihasilkan. Tohoh-tokoh falsafah yang ternama adalah seperti Socrates. Leonardo da Vinci. Malahan ia juga memberikan gambaran gabungan nilai keindahan. Falsafah seni bukan sahaja merupakan proses mencari jawapan kepada keindahan malahan juga memberikan gambaran tentang gabungan nilai keindahan. pendapat dan idea tentang keindahan seni kepada para seniman. Tokoh-tokoh tersebut boleh diibaratkan sebagai kompas yang memberi panduan.1 Jelaskan tentang perzezaan seni Islam dengan seni India dari sudut keagamaan. Socrates. rasa dan simbol yang dipersembahkan oleh seorang pengkarya seni dalam karya yang mereka hasilkan. Atistotle. Falsafah seni adalah sesuatu yang global dan secara umumnya terbahagi kepada falsafah barat. Plato dan Aristotle merupakan ahlli falsafah Yunani yang terkenal. Plato.

Fungsi seni tidak kurang sama dengan akal supaya manusia menyedari perkaitan antara alam. Seni juga dapat meningkatkan daya intelek dan bukan sahaja emosi. Konsep seni Islam dan pembawaannya haruslah menjurus ke arah konsep tauhid dan pengabdian kepada Allah swt. didengar dan disentuh oleh jiwa tetapi tidak dapat dinyatakan melalui kata-kata dan bahasa. Jiwa seni mestilah ditundukkan kepada fitrah asal kejadian manusia kerana kebebasan jiwa dalam membentuk seni adalah menurut kesucian fitrahnya yang dikurniakan Allah swt. Motif berseni haruslah bermatlamatkan perkara-perkara ma'ruf (kebaikan). dapat dipandang. ketuhanan dan rohani atau dengan alam fizikal. Lantas ia menyedari keagungan Tuhan dan keunikan penciptaanNya. Seni adalah sesuatu yang bersifat abstrak. Kesenian Islam terpancar daripada tauhid yang merupakan satu penerimaan dan penyaksian terhadap keesaan Allah swt maka seni yang berpaksikan tauhid dapat menanamkan sifat bertaqwa dan beriman. Sukar untuk mentakrifkan seni secara tepat sesukar untuk menerangkan konsep keindahan dan kesenangan itu sendiri. Oleh sebab itu seni dalam Islam tidak berslogan 'seni untuk seni' tetapi 'seni kerana Allah untuk manusia. Al-Ghazali pula menjelaskan seni dengan maksud kerja yang berkaitan dengan rasa jiwa manusia yang sesuai dengan fitrahnya. Kesenian yang dihasilkan adalah berlandaskan kepercayaan kepada kitab Al Quran dan hadis Nabi. Al-Farabi menjelaskan seni sebagai ciptaan yang berbentuk keindahan. 50 . kesenian Islam berbeza dengan bentuk kesenian lain.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI (a) Falsafah Seni Islam Sejarah telah membuktikan bahawa. halal dan berakhlak. Seni dalam Islam menanam rasa khusyu' ke pada Allah di samping memberi ketenangan di jiwa manusia sebagai makhluk Allah yang diciptakan dengan fitrah yang gemar kepada kesenian dan keindahan. makhluk dan alam sekitar'.

Beliau menegaskan bahawa:„Setiap motif „arabesque‟ dengan apa sahaja medium adalah penegasan kebenaran estetika yang tiada Tuhan melainkan Allah. penyusunannya dan cara-cara merangkainya menjadi sebuah tulisan yang tersusun. Khat Diwani Jali : Lebih bervariasi berbanding khat diwani. Perbezaannya dengan huruf-huruf lain adalah dari segi keindahannya. nama kitab atau buku . Ia juga disandarkan pada subjek-subjek yang berkaitan dengan agama dan digunakan untuk menulis ayat-ayat suci dan kata-kata bijak pandai (hukama'). Khat Diwani : Catatan atau antologi karangan. Dia adalah Pencipta yang Esa dan Mutlak‟. inspirasi dari model khat lain. Seni khat berkembang dengan perkembangan seni ukiran dan kadang-kadang kedua-dua bidang seni ini tidak boleh dipisahkan antara satu sama lain. konsep seni Islam adalah berlandaskan konsep Tauhid dan pengabdian diri kepada Tuhan. Antara Seni Khat yang terkenal ialah Nasakh : diperindah oleh Ibn Muqla Khat Riq'ah : tulisan arab yang dapat ditulis dengan cepat dan sesuai dengan gerakan tangan. Hanya digunakan untuk hiasan sahaja. Seni Khat Seni khat ialah satu ilmu yang memperkenalkan bentuk-bentuk huruf tunggal. 51 . Seni khat mempunyai kaitan rapat dengan jiwa islam.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI Manakala menurut Al-Faruqi. Ia juga menjadi coretan tulisan indah daripada kehalusan rasa seni dan ketajaman daya pemikiran manusia yang mencipta seni tulisan sebagai lambang kepada perkataan yang dituturkan. Khat Thuluth : digunakan untuk hiasan seperti dalam mushaf Usmani. Tulisan ini mempunyai nilai-nilai kehalusan dan kesenian. mudah dirobah. bahkan tulisannya seolah-olah mempunyai irama. Khat merupakan seni tulisan indah yang mempunyai nilai-nilai kehalusan dan kesenian. Nilainya tinggi kerana ianya mudah dirobah mengikut penulisan. memandangkan penulisannya menggunakan huruf-huruf al-quran. disandarkan kepada perkara yang berkaitan dengan agama dan digunakan untuk menulis ayat-ayat suci.

Bentuk hurufnya condong sedikit ke kanan. nama dan tajuk karangan pada majalah dan surat khabar. Ini kerana tulisan khat jenis ini mudah dibaca. Khat Kufi berasal dari Kufah. kubah atau menara azan dan ditulis dalam bentuk ukiran timbul. Diwani. Ia banyak digunakan untuk penulisan buku kesusasteraan. Thuluth. Karangan berbahasa Urdu juga biasanya ditulis dengan khat ini. Khatnya mengandungi lapan model utama dan selain itu merupakan cabang dari lapan-lapan model ini. Ia digunakan untuk penulisan surat rasmi seperti surat perjanjian. Nasakh. Oleh sebab itu ia sering kali digunakan untuk tujuan suat menyurat dan digunakan oleh para pelajar universiti dan madrasah untuk mengambil nota kuliah. nama buku atau kitab serta untuk tujuan lain. 52 . Khat Thuluth kebanyakannya digunakan hanya untuk hiasan seperti dalam mashaf thmani (al-Quran).PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI Jenis-jenis Seni Khat Tamudun Islam kaya dengan seni-seni tulisan tangannya juga dikenali sebagai sei khat. Pada zaman Abasiah khat ini digunakan sebagai hiasan pada pelbagai bangunan masjid. Digunakan secara meluas semasa pemerinatahan Sultan Khedewy sekitar tahun 1220H di Mesir. Khat Nasakh merupakan tulisan yang paling banyak digunakan dalam penulisan buku-buku berkenaan keagamaan. pemerintahan. Diwani Jali dan Raihani. surat penghargaan dan sebagainya. Antaranya khat utama ialah Kufi. Riq'ah. Farisi. Diwani membawa erti catatanatau antologi karangan. Khat Riq'ah dapat ditulis dengan cepat. Khat Diwani. Fungsinya juga adalah sebagai hiasan. jelas serta tidak mengelirukan Khat Farisi mula dikembangkan di Parsi (Persia).

seni bina yang bermutu dihasilkan dan masih lagi wujd waluun dalam bentuk yang telah usang dan hampir runtuh. Buktinya daat dilihat melalui tamadun-tamadun purba yang agung. 53 . cerek. Seni halus ini juga terdapat pada objek-objek seperti berikut antaranya ukiran kayu dan logam yang banyak diperolehi pada zaman kerajaan Fatimiyah. Khat Raihani hampir menyerupai khat thuluth. Ia digubah dalam bentuk perahu. ia lebih banyak bentuknya . Seni bina bermaksud satu bidang seni untuk mendirikan bangunan. Oleh itu berdasarkan pencapaian ini maka keagungan dan ketinggian sesuatu tamadun itu dapat diukur. reka bentuk yang direka oleh manusia. kulit buku. huruf-hurufnya agak lebar dan panjang serta ditambah dengan tanda-tanda syakal. sejadah. ikan. barang-barang tenunan sutera dan sebagainya. Seni hias pula biasanya berbentuk seperti kerawang. buyung. juka dibandingkan dengan khat diwani. makam. burung dan sebagainya. pohon dan batu mahal dan ukiran seni halus ini juga terdapat pada perabot rumah. rumit penulisannya. jubin. piring. Begitu juga seni seramik yang juga terdapat pada piring dan tembikar manakala seni sulaman dibuat dalam bentuk kain seperti kain penghias dinding. daun pintu. tembikar. tikar permaidani. lampu dan bentuk-bentuk geometri pada kubah dan lain-lain. bekas air. tungku dan topi besi perang. Menurut Ibn Khaldun seni bina merupakan satu daripada asas tamadun yang paling utama yag merupakan lambang atau menifestasi daripada sesuatu tamadun. Pelbagai barang seni yang dihasilkan untuk perhiasan yang diperbuat dari emas. Seni Bina Satu lagi seni Islam ialah seni bina di mana ianya menapai tahap yang mengagumkan. gading dan lain-lain. perak dan tembaga contohnya pada mata wang syiling. Logam yang dipilih biasanya bewarna emas. lebih indah dan estatik.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI Khat Diwani Jali. Pada zaman tersebut. Lukisan dan Arca ( Ukiran) Seni lukisan dan arca juga dkenali sebagai seni halus.

buku-buku sejarah yang dihiasi dengan gambar-gambar warna yang cantik seperti kitab al-Tarikh Syahnama dan buku hikayat alfun alLaial dan buku-buku cerita. dewa atau patung.1: Corak-Corak Arabes 7 54 . Seni lukis Islam biasanya terhad kepada lukisan keindahan alam dan tidak termasuk benda-benda bernyawa yang boleh menjadi pujaan seperti haiwan. Rajah 1.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI Seni lukis pula bermula pada zaman khalifah Muawiyah di Damsyik dan ia biasanya tertera pada helaian-helaian safhah a-Quran yang dihiasi dengan corak lukisan bunga dan gambar berbentuk arabesque dengan pilihan warna emas.

kelembapan dan kepanasan. Kesinambungan dan perhubungan di antara kedua-dua 55 . Yin dan Yang adalah simbol mengenai keharmonian yang saling bertindak di antara unsur-unsur yang bertentangan dan berpasangan pada alam ini seperti kegelapan dan kecerahan. langit dan bumi serta lelaki dan perempuan.3: Khat Diwani Rajah 1. seorang ahli falsafah China menyatakan bahawa semua benda di dunia ini termasuk ilmu terbahagi kepada dua kategori umum: Yin dan Yang.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI Rajah1.2: Khat Thuluth Rajah 1.2 Senaraikan jenis-jenis khat dan dan kegunaannya masing-masing (b) Falsafah Seni China Mencius.5: Seni Bina 1.

Oleh itu. Jika wujud sifat hormat menghormati. manusia perlu dididik tentang cara bagaimana mereka harus bertindak dalam masyarakat mengikut suatu upacara adat istiadat. Undang-undang dan peraturan yang paling sedikit yang diperkenalkan oleh sesebuah kerajaan itu. Tembikar Dinasti Chou mempunyai lapisan glaze yang terang pada 56 . kesopanan. Confucius pula mempunyai pendapat bahawa manusia bukan hidup berseorangan atau bersendirian serta terasing daripada masyarakat. bentuk tembikarnya yang popular ialah bentuk pasu bermulut tebal berbadan kecil. Menurut Falsafah Toisme pula.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI unsur yang berpasanagn dan bertentangan ini telah mempengaruhi kehidupan masyarakat China. Falsafah Toisme juga mempunyai pengaruh yang besar dalam bidang kesusasteraan dan kesenian masyarakat China. akan memudahkan kefahaman rakyat. Tembikar Cina zaman akhir Neolithic pula berwarna hitam dan berkilat. Pokok buluh pula adalah simbol kepada kekuatan. masyarakat dan negara. kesusilaan dan tanggungjawab dalam masyarakat maka akan wujudnya keamanan dalam keluarga. Tembikar zaman Maharaja Yso dan Shun berwarna kemerah-merahan dengan perhiasan hitam. Penekanan kepada alam pula telah menggalakkan pengikut Toisme menerokai sains dan teknologi. kesabaran menanggung penderitaan kepada kepantasan pembangunan dan perluasan kebudayaan di China. Seni Tembikar Kebanyakan tembikar neolithic yang terbaik di dunia datangnya dari negeri Cina. kerajaan yang paling berkesan ialah kerajaan yang paling kurang memerintah.

pelukis Cina menggunakn ciri-ciri pemandangan san kemanusiaan a) Ciri-ciri catan Motif yang digunakan agak terbatas jika dibandingkan dengan catan barat. Kebayakan catan menggambarkan keindahan panorama alam dan semulajadi. Pada akhir Wangsa Chou. Bentuk-bentuk bejana berasaskan bentuk binatang. Taoism dan Confucianism. diperbuat daripada marmar. ada terdapat bukti teknik tuangan bentuk huruf atas bejana-bejana telah dilakukan.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI permukaan tembikarnya. Catan mempunayi falsafah Arca dan Ukiran Dikesan sejak zaman Wangsa Shang dengan terjumpanya dua arca berbentuk harimau dan burung hantu. Tembikar zaman Wangsa Ha. Seni Tembaga Kesenian tembaga bermula pada zaman Wangsa Shang. Catan Cina lazimnya dibuat di atas kain sutera atau kertas telap dakwat. Kebanyakan kesenian tembaga ketika itu adalah peralatan rumah dan sebahyang yang ditiru dari bentuk-bentuk tembikar. Shensi. menggunakan glaze kelabu kekuningan yang diperbuat dari timah hitam. Terdapat banyak imej-imej Budha ditemui di candi-candi di Gua Yun Kang. Di guagua Tung Huang. Zaman Sung. Kansu terdapat imej-imej Budha diukir pada dinding gua 57 . Perkembangan seni catan terkenal di Zaman Wangsa Tang yang banyak berunsur ugama Budha. bejana tersebut digunakan untuk 2 tujuan iaitu kegunaan harian dan istiadat keagamaan Catan Dikatakan catan Cina bermula dengan gambar binatang.

PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI tersebut. Arca-arca diperbuat daripada tanah liat yang diwarnakan, batu dan tembaga.

Seni kaligrafi Seni tulis cina yang terawal ditemui pada zaman Wangsa Shang (2000 S.M) yang ditulis di atas permukaan buluh, tulang dan kulit kura-kura. Kehadiran Confucius dan Lao-Tzu pada zaman Wangsa Chao, membantu menggalakkan pertumbuhan falsafah, kesenian dan tulisan orang China. Dalam tahun 1928-221 SM, terdapat banyak tulisan pada permukaan bejana tembaga dan batu. Tulisannya mempunyai ukuran yang sama. Terdapat 3 tulisan dicipta dalam zaman wangsa Han, iaitu tulisan bentuk biasa (pattern script), tulisan bentuk kasar (Rough Script) dan tulisan sambung (Curcive Script) Senibina Senibina di China dikatakan dapat dilihat dengan pesat pada zaman Ming, apabila Peking dijadikan Pusat Pentadbiran menggantikan Nanking

a) Ciri-ciri Senibina

Berdinding kayu beratap genting curam. Bangunan kuil dan pagoda mempunyai pintu gerbang, beratap genting melengkungn ke atas.

Catan lanskap Catan lanskap mendapat tempat yang istimewa sekali dalam perkembangan seni catan China. Catan lanskap China (Shan Shui) membawa maksud gunung dan air. Sejarah catan China berkembang dengan pesat dalam zaman Dinasti Sung.

a) Ciri-ciri Catan lanskap Tidak meniru alam secara realistik tetapi tertumpu kepasda ekspresi yang membawa pengnertian terrhadap keseluruhan catan. Seorang artis harus dapat berinteraksi secara harmoni dengan alam dan dapat menterjemahkan

58

PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI falsafahnya melalui catan. Konsep Yin dan Yang menjadi teras kepada catan lanskap China iaitu keseimbangan dengan yang melalui perlambangan kabus, air, awan, burung dan lembah.

Hukum Catan China (Berasaskan Prinsip Shi-Vitalize Spirit). Monokrom: penggunaan cat air dengan ton warna yang terhad bagi mendapatkan impak mendalam. Komposisi: mementingkan rangkaian ruang berasaskan garisan tegak dan mendatar. Ton dan suasana: “Chi Yun Sheng Tungn” ton yang memberi suasana yang ghairah dan dinamik. Struktur dan sapuan berus: Sapuan awal berus memberi pengertian - dibuat secara spontan dan simbol kepada alam semula jadi. Lakaran: penting sebagai pembentukan awal sesuatu gambaran. Kesesuaian lukisan dengan objek: Walaupun lukisan tidak sama dengan objek sebenar tetapi perlu ada persamaan dalaman.

Seni Bina

59

PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI

Seni Arca

Seni Tembikar

60

61 .PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI Seni Catan Rajah : Menunujukkan lukisan zaman klasik China yang banyak memberikan gambaran kawasan pergunungan iaitu pengaruh Yin dan Yang dalam kehidupan mereka.

Terdapat empat sumber ilmu pengetahuan iaitu persepsi (pratyaksha). (c) Falsafah Seni India Terdapat Enam aliran (sekolah) dalam Sistem Falsafah India iaitu Nyaya. Analogi/perbandingan (upamana) dan Testimoni/pembuktian (shabda) Aliran Vaisheshika dikenali sebagai Vaisheshika Darshana. Pengasas aliran ini ialah Kanada (kurun ke-3 SM) dan karyanya berjudul Vaisheshika Sutra. manas (minda) dan atma(jiwa ). Inferens (anumana). Yoga. Sankhya. api dan udara. Nyaya bermaksud pertimbangan logik. kala (masa). Dikenali sebagai astika darshana. Vaisheshika.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI FALSAFAH CHINA Mencius (Ying Yang) Confucius Toisme Rajah : Falsafah China terbahagi kepada Mencius. Mimamsa dan Vedanta. 62 . air. Pendukung aliran Nyaya ialah Gautama dan karyanya Nyaya Sutra bertarikh kurun ke-2 SM. Semua benda dikatakan diperbuat daripada 4 jenis paramanu (atom) iaitu atom bumi. Kesemua aliran ini menerima sepenuhnya ajaran kitab Veda. Terdapat 5 unsur dlm pembentukan dunia iaitu dik (ruang). akasha (eter). Confucius dan Toisme Tuliskan satu essei pendek tentang konsep Yin dan Yang berdasarkan catan lanskap .

Disiplin minda dan fizikal membantu mencapai moksha. Dipelopori oleh Kapila (kurun ke-7SM) dan karyanya ialah Sankhya Sutra. Objektif utama ialah menegakkan kewibawaan kitab Veda serta ritualnya. belas kasihan. Konsep Triguna (tigasifat) alam semesta iaitu Sattva. sebab dan akibat. pancaindera. Kepentingan – sistem tafsiran Veda. Dvaita (didukung oleh Ramanuja dan Madhva) menyatakan Atman dan Brahman adalah berlainan tetapi tidak terpisah.dan Tamas Pendukung Aliran Yoga ialah Patanjali (kurun ke-2 SM) dan karyanya ialah Yoga Sutra. minda. Vedanta dikenali sebagai Uttara Mimansa. Brahma Sutra dan Bhagavad Gita. Pendukung falsafah ini yang terkenal ialah Sankara. Mimansa bererti siasatan. Rajas .Vedanta. Dua aliran utama iaitu Advai ta (non-dualistic) dan dvaita (dualistic). Pendukungnya ialah Jaimini yang menyusun falsafah ini secara sistematik dan mencipta teks Purva-mimansa Sutra pada 400 SM. intelek dan ego tanpa menghilangkan kesedaran diri iaitu pengalaman jiwa. Ahimsa – terdapat unsur-unsur positif seperti kasih sayang. Dua realiti mutlak iaitu purusha (jiwa) dan prakriti (jirim).Vedanta dan Madhva dikenali sebagai Dvaita. Aliran Ramanuja disebut Vis is tadvaita. murah hati. Teks asas ialah karya-karya Upanishad. Advaita (yang didukung oleh Sankara) menyatakan Atman (jiwa) dan Brahman (Tuhan) bukanlah dua entiti yang berbeza. Penyatuan roh individu dengan roh duniawi menjadi tujuan hidup. Mengelak daripada melakukan 63 . Pelopor ialah Badarayana yang mencipta karya Brahma Sutra (400SM) atau juga dikenali sebagai Vedanta Sutra. simpati. Latihan minda dan fizikal iaitu latihan mengawal serta mematikan fungsi anggota badan. Konsep Tuhan mutlak iaitu memperjelaskan realiti Tuhan. Sankhya bererti bilangan iaitu falsafah yang menghuraikan mengenai realiti dalam bilangan yang terhad dan pengetahuan yang sempurna.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI Aliran Sankhya merupakan Sistem falsafah terawal. jasa dan pengorbanan diri.

penting menggalakkan hubungan erat dan keharmonian masyarakat. Seni Bina dan Seni Ukir Bidang Kesenian India. Berkembang maju pada zaman Maurya. Seni Arca Merupakan kesenian tertua di India dan berkait rapat dengan patung-patung keagamaan.ucapan dan pemikiran yang benar dan juga realiti mutlak atau Tuhan. Pengetahuan benar yg merangkumi kebaikan. Zaman kegemilangan seni arca India ialah pada zaman Guptas. Mencapai kegemilangan pada zaman Gupta. Seni arca bermula dengan patung. kerana ia lebih tahan dari tanah liat.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI kekejaman atau mencederakan. maka banyak patung-patung berbentuk manusia yang disimpan di kuil-kuil untuk tujuan keagamaan. contoh Taj Mahal dan Jami masjid. contoh Stupa Sanchi. tindakan yg benar. keadilan. Satya – kebenaran. contoh Tiang Asoka. imej Buddha dan Bodhisattva di India Utara. Ada juga menggunakan bahan-bahan dari besi dan gangsa. Contoh Gua 64 . Zaman Muslim. Perpaduan – masyarakat dari pelbagai kaum dan agama. Telah mendorong ramai tukang-tukang arca India menghasilkan pelbagai bentuk arca. Kuil-kuil dihiasi lukisan bersifat keagamaan. Patung Lord Siva antara arca seni dalam pergerakan istimewa. Berasaskan epik klasik India seperti Ramayana dan Mahabhrata. kombinasi gaya Parsi (Islam) dan Hindu berkembang. Seni Lukis Dalam bidang Seni Lukis pula kesannya boleh dilihat di dinding istana dan ruang dalam rumah golongan kaya. Dibuat daripada batu marmar.

PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI Ellora.merupakan zaman pemulihan seni lukis iaitu menghasilkan seni lukis gaya Indo-Sino-Parsi. Berasaskan epik klasik India seperti Ramayana dan Mahabhrata. Zaman Muslim. Badami dan Bagh. Contoh Gua Ellora. Kuil-kuil dihiasi lukisan bersifat keagamaan.pemulihan seni lukis iaitu menghasilkan seni lukis gaya Indo-Sino-Parsi. Stupa dan Brobodur Seni Arca 65 . Dinding istana dan ruang dalam rumah golongan kaya. Zaman Muslim. Badami dan Bagh.

3 Perbandingan PandanganTokoh-tokoh (a) Pandangan Tokoh Islam Al-Farabi menjelaskan seni sebagai ciptaan yang berbentuk keindahan. 66 . Beliau menjelaskan seni dengan maksud kerja yang berkaitan dengan rasa jiwa manusia yang sesuai dengan fitrahnya. Al-Ghazali. keindahan yang terhasil mempunyai nilai tersendiri yang perlu dihayati.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI Lukisan Miniatur Radhe Krishna Lukisan Miniatur Rajasthani Hasilkan satu essei pendek mengenai enam aliran dalam sistem falsafah India 3. Menurut Al Ghazali. Al Ghazali tidak melihat sesuatu karya seni dari aspek fizikal kerana baginya manusia yang taksub pada kebendaan tidak akan berjaya memperoleh kebahagiaan yang hakiki. juga telah mengemukakan teori estetika yang menyentuh aspek keindahan yang terdapat dalam sesuatu karya seni. ahli falsafah terkenal Islam.4.

Confucius telah menyumbangkan peranan dalam kesenian dan kemanusiaan (terutama dalam bidang muzik dan puisi).  Seni yang diperolehi melalui penglihatan mata seperti seni lukis. Justeru itu. deklamasi puisi.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI Drs. tablo. Seni secara ringkasnya dapat dibahagikan kepada empat bahagian utama :  Seni melaui pendengaran seperti muzik. Sidi Gazalba dalam bukunya 'Pandangan Islam Tentang Kesenian' menjelaskan bahawa kesenian adalah sebahagian daripada kebudayaan yang dicetuskan oleh sesuatu kelompok manusia kerana setiap kelompok masyarakat mempunyai fitrah semulajadi yang cinta kepada seni yang menyenangkan hati melalui pancaindera yang lima. Al Faruqi menegaskan bahawa Tauhid merupakan prinsip utama dalam estetika Islam. Pandangan ahli-ahli falsafah mengenai spentingeni China telah bercanggah sejak zaman China purba lagi. manusia dikatakan sebagai makhluk seni yang cinta kepada sesuatu yang selamat.  Seni yang dapat diperolehi melalui pendengaran dan penglihatan seperti drama. filem dan sebagainya. teater. Al Faruqi. Estetika yang terhasil adalah berdasarkan daripada pengamatan dan pengalaman manusia itu sendiri. prosa. memuaskan dan memberi kepuasan melalui pancaindera. Namun pendapat tersebut ditentang oleh Mozi yang menyatakan bahawa seni muzik dan seni 67 . senia suara dan sebagainya. seni pakaian dan sebagainya. cendekiawan Islam yang dilahirkan di Jaffa Palestin pada tahun 1921 telah membincangkan hal berkaitan karya seni Islam dan estetikanya. seni bina. beliau turut menegaskan bahawa Tuhan tidak dapat digambarkan dalam bentuk estetika.  Seni yang dinikmati melalui pembacaan seperti hasil karya sastera yang berbentuk puisi dan prosa. seni hias. (b) Pandangan Tokoh China Seni China dikatakan mempunyai kepelbagaian gaya.

Krya seni ini adalah gambaran keagamaan. Setiap bentuk seni dalam kesenian Hindu ini mempunyai perkaitan antara satu sama lain iaitu gambaran persembahan antara simbol dan bentuk spiritual ang lebih sempurna. Teori „rasa‟ juga berkembang secara signifikan dengan estetika Kashmiri dalam puisi klasik. Latihan 1. Konsep saster Hindu seperti „Rasa‟. adalah gambaran emosi yang diluahkan oleh penulis yang berkaitan dengan sensitiviti penonton. Gu Kaizhi telah menjelaskan teori dalam seni lukis yang membantu pengkarya seni dalam menghasilkan karya seni mereka. seni catan. Teori „rasa‟ mula berkemba ng dengan teks Sanskrit iaitu Natyashastra iaitu karya seni yang dihasilkan untuk Bharata Muni iaituTuhan dalam persembahan drama ‘Fifth Veda’. Keagamaan dan falsafah akan mempengaruhi setiap penghasilan karya seni yang banyak.3 Bincangkan kepentingan estetika dalam penghasilan karya seni 68 . Kalidasa pula menghasilkan puisi yang mengaitkan karya seni beliau dengan „rasa‟ yang mengetengahkan konsep estetika sepenuhnya. Berdasarkan Kapila Vatsayan. seni arca. berhubungkait dengan gambaran simbolisme. sastera (kaavya).PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI halus adalah satu pembaziran dan membuang masa kerana ianya dikatakan untuk golongan berada dan bukan golongan miskin. bentuk seni bina klasik Hindu. (c) Pandangan Tokoh India Seni Hindu adalah berbentuk spiritual dan falsafah. muzik dan tarian mempunyai aturan tersendiri. Keagamaan dan falsafah akan mempengaruhi setiap penghasilan karya seni mereka.

Falsafah seni Islam lebih berkonsepkan keagamaan. Malahan ia juga memberikan gambaran tentang gabungan nilai keindahan. rasa dan simbol yang dipersembahkan oleh seseorang pengkarya seni dalam seni yang dihasilkan. Kesenian Islam dilarang meniru bulat-bulat keindahan ciptaan tuhan. di mana hasil seni tidak harus menyerupai apa-apa objek sekalipun. Confucius dan Taoisme. 69 .PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI RUMUSAN Falsafah seni oriental seperti falsafah seni yang lain juga merupakan satu proses mencari jawapan kepada keindahan. Pemahaman falsafah China dipecahkan pula kepada Mencius. spiritual dan percaya bahawa seni berkait rapat dengan masyarakat. Falsafah China mengutamakan kehalusan seni dan direalisasikan dengan sangat abstrak dan kreatif. Maka hasil seni Islam kebanyakannya berbentuk geometrik. Manakala falsafah India pula disebut Darsana. yang bersifat ketuhanan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful