Pengurusan Sumber Dan Bahan Bantu Mengajar

Sinopsis
• Tajuk ini meliputi rekabentuk dan proses menyediakan bahan sumber pengajaran dan pembelajaran, prosedur mengguna dan menyimpan alat dan bahan, penyimpanan dan rekod stok, panduan keselamatan serta etika dan tanggungjawab.

Sinopsis
• membantu anda mengenalpasti, membina dan mengaplikasi bahan sumber bantu pengajaran dan pembelajaran secara kolaboratif dan koperatif

Sinopsis • membuat pertimbangan yang asas dalam pemilihan. . pembinaan dan penggunaan bahan bantu untuk menghasilkan keberkesanan dalam pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual.

• Menghasilkan bahan bantú yang sesuai dengan objektif dan isi kandungan pelajaran mengikut tahap secara kolaboratif dan koperatif .Hasil Pembelajaran • Mengurus dan mengguna bahan sumber seni visual dalam pengajaran dan pembelajaran dengan berkesan.

• Mengurus panduan keselamatan penggunaan dan penyimpanan alat dan bahan bantú secara beretika dan bertanggungjawab .Hasil Pembelajaran • Membuat pertimbangan tentang prosedur mengguna dan menyimpan alat dan bahan bantú serta rekod stok.

meluaskan pengalaman .Tujuan Penggunaan BBM Menjelaskan konsep.memudahkan pemahaman.

menghilangkan kebosanan. membina suasana belajar.Tujuan Penggunaan BBM Menarik minat dan perhatian. melibatkan murid secara aktif .

merangsangkan pelbagai deria .Tujuan Penggunaan BBM Menggerakkan murid untuk berfikir.

Tujuan Penggunaan BBM Menghubungkaitkan pengetahuan sedia ada dengan pengetahuan baru .

menjimatkan masa .Tujuan Penggunaan BBM Menjana idea. menyediakan persekitaran belajar.

Tujuan Penggunaan BBM Menghasilkan pembelajaran yang lebih kekal .

Tujuan Penggunaan BBM Mendorong keinginan untuk menjalankan aktiviti lanjutan .

Ciri-Ciri BBM Yang Berkualiti • Ciri-ciri bahan bantu yang berkualiti ialah mukataip. relevan serta mudah difahami • Mudah dikendalikan dan mesra pengguna • Persembahan lebih menarik dan kemas • Dapat menjelaskan konsep dengan tepat • Kekukuhan dan boleh diguna selalu . ilustrasi/gambar dan maklumat yang jelas.

Prosedur Penyediaan BBM • Memastikan kesesuaian dengan tajuk dan hasil pembelajaran • Jumlah yang diperlukan mengikut keutamaan • Membuat lakaran visual bahan sumber yang hendak dihasilkan • Menentukan bahan dan teknik • Menentukan maklumat dan ilustrasi/gambar yang hendak dipaparkan. • Menghasilkan bahan bantu. • Kemasan .

disandarkan atau diedarkan. • Mengambil langkah-langkah keselamatan • Mengambil kira bilangan yang mencukupi • Perlu menjimatkan masa dan tenaga untuk mengedarkan dan mengutip.Penggunaan BBM • Mengambil pertimbangan yang diperlukan sekiranya bahan sumber perlu digantung. dilekatkan. .

Jenis BBM • Alat dan bahan untuk penghasilan • Alat dan bahan membantu P&P .

warna.g pensel. keratan akhbar/majalah. gam.Jenis BBM Alat dan bahan untuk penghasilan • Merangkumi alat/bahan 2D atau 3D untuk menghasilkan produk seni e. gunting dll . berus. palet.

dll .Jenis BBM Alat dan bahan untuk membantu pengajaran dan pembelajaran • Alat dan bahan bantu yang ada dalam kehidupan seharian murid dan pengalaman sedia ada murid samada bersifat 2D atau 3D. kasut. daun. Contohnya : Gambar. carta. meja. kerusi. bunga.

kad sisipan. carta. kad separuh bulatan. senarai. kad huruf dan angka.Jenis BBM Alat dan bahan bantu yang direka khas bagi menjelaskan konsep dan tidak ada dalam kehidupan seharian murid. papan tulis. kad perkataan dan kad ayat. penyusunan grafik. gambar rajah. • Jadual. papan flannel. papan gulung. petikan rencana dll .

Jenis BBM Alat dan bahan media teknologi dan lain-lain jenis yang seumpama dengannya • Seperti TV. LCD. Kamera dll . Radio. Tayangan Slide.

Prosedur mengguna dan menyimpan alat dan bahan • Pengendalian alat dan bahan merupakan aspek penting dalam pengurusan mata pelajaran Pendidikan Seni Visual dan menjadi tanggungjawab guru Pendidikan Seni Visual untuk menguruskannya dengan sempurna. alat seperti berus. . Sebagai contoh. • Penerangan yang betul dan mengikut tertib kepada murid tentang bagaimana menggunakan alat dan bahan bantu dengan cara yang betul dan seterusnya cara menyimpan alat dan bahan supaya tidak rosak. palet dan bekas air perlu dibasuh dan dikeringkan sebelum disimpan supaya tidak rosak.

.Penyimpanan & Rekod Stok • Semua alat dan bahan yang dibeli hendaklah dicatatkan di dalam Buku Stok rasmi untuk tujuan pengauditan • Butiran hendaklah diisi dengan lengkap dan kemaskini.

Penyimpanan & Rekod Stok • Menyediakan senarai alat dan bahan yang diperlukan • Membuat perolehan alat dan bahan daripada pembekal / sekolah • Membuat penerimaan alat dan bahan. menyemak dan mengesahkan • Membuat inventori dalam buku stok • Membuat rekod keluar masuk alat dan bahan .

Setiap jenis alat dan bahan yang diperolehi mesti dicatatkan secara berasingan bagi memudahkan semakan stok pada setiap akhir. Sebuah untuk mencatatkan butiran alat dan bahan kekal manakala sebuah buku lagi digunakan untuk alat dan bahan habis guna.Penyimpanan & Rekod Stok • Dua buku stok digunakan. .

Penyimpanan & Rekod Stok • Sebarang kerosakan. kehilangan atau kecurian alat dan bahan yang bernilai hendaklah dilaporkan kepada pihak sekolah. . Jika terdapat penambahan stok pada item berkenaan boleh diisi ke dalam borang berkenaan sahaja. • Satu item alat / bahan samada peralatan kekal atau tidak kekal hendaklah dicatatkan dalam satu-satu borang sahaja.

Panduan Keselamatan • Kita sering terdengar kes murid mendapat keracunan atau kemalangan di dalam bilik seni visual atau kelas sewaktu P&P sedang berlangsung dan hal sebegini secara tidak langsung menjejaskan reputasi seorang guru. • Sediakan peraturan-peraturan penggunaan bengkel Seni Visual .

.Etika & Tanggung jawab Tugas Ahli Panitia Pendidikan Seni Visual • Menentukan bekalan alat dan bahan bantu seni visual mencukupi dan seimbang untuk kedua-dua aktiviti 2D dan 3D berpandukan kepada aktiviti-aktiviti yang dirancang dalam Rancangan Tahunan. • Membincang dan menyediakan senarai alat dan bahan yang diperlukan untuk dibeli oleh sekolah.

.Etika & Tanggung jawab • Dari masa ke semasa murid patut didedahkan kepada bahan rujukan mengenai bagaimana pelukis dan pakar seni dari pelbagai kebudayaan dan zaman menghasilkan karyakarya mereka.

.Etika & Tanggung jawab • Filem dan gambar slaid seni boleh membantu murid dalam dalam pengkajian pemahaman dan penghargaan perlu didedahkan kepada murid.

prosedur mengguna dan menyimpan alat dan bahan serta penyimpanan dan rekod stok.Rumusan • Tahu dan faham rekabentuk dan proses menyediakan bahan sumber P&P. • Memastikan keselamatan dalam studio/bengkel sebelum.semasa dan selepas P&P perlu diutamakan .

.Rumusan • Pengendalian alat / bahan merupakan aspek penting dalam pengurusan mata pelajaran Seni Visual dan menjadi tanggungjawab Ketua Panitia dan ahli panitia Seni Visual untuk menguruskannya dengan sempurna.

Wassallam… .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful