P. 1
MTE3110 Algebra Linear

MTE3110 Algebra Linear

1.0

|Views: 1,551|Likes:
Published by Siti Sarah A. Karim
Tugasan MTE3110. Merangkumi kaedah Penghapusan Gauss dan Petua Cramer.

Senarai rujukan:
Abdul Samad B. Taib & Noor Khaliza Bt. Mohd Khairuddin. (2010). Modul Matematik MTE3110 Algebra Linear. Cyberjaya: Kementerian Pendidikan Malaysia.

Joyce, D. (1995). Elementary transformations and matrix inversion. Retrieved April 1, 2013, from Math 130, Linear Algebra: aleph0.clarku.edu/~djoyce/ma130/elementary.pdf

Leon, S. J. (1994). Algebra linear dengan Penggunaan; penterjemah, Ahmad Faisal Hj Abd Karim & Jamaludin Md. Ali. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Mustafa Mamat & Zarina Ibrahim. (1995). Algebra asas. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Pustaka.

Staple, E. (2013). Cramer's Rule. Retrieved April 1, 2012, from Purplemath: http://www.purplemath.com/modules/cramers.htm

Wicholson, W. K. (2009). Linear algebra with applications. Canada: McGraw-Hill.
Tugasan MTE3110. Merangkumi kaedah Penghapusan Gauss dan Petua Cramer.

Senarai rujukan:
Abdul Samad B. Taib & Noor Khaliza Bt. Mohd Khairuddin. (2010). Modul Matematik MTE3110 Algebra Linear. Cyberjaya: Kementerian Pendidikan Malaysia.

Joyce, D. (1995). Elementary transformations and matrix inversion. Retrieved April 1, 2013, from Math 130, Linear Algebra: aleph0.clarku.edu/~djoyce/ma130/elementary.pdf

Leon, S. J. (1994). Algebra linear dengan Penggunaan; penterjemah, Ahmad Faisal Hj Abd Karim & Jamaludin Md. Ali. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Mustafa Mamat & Zarina Ibrahim. (1995). Algebra asas. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Pustaka.

Staple, E. (2013). Cramer's Rule. Retrieved April 1, 2012, from Purplemath: http://www.purplemath.com/modules/cramers.htm

Wicholson, W. K. (2009). Linear algebra with applications. Canada: McGraw-Hill.

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: Siti Sarah A. Karim on Jun 24, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

03/10/2015

MTE3110

TUGASAN 1 1) Menyelesaikan sistem linear adalah merupakan intipati kepada algebra linear. Kaedah Penghapusan Gauss sangat membantu menyelesaikan masalah sistem linear yang kompleks. i. Kenal pasti dan huraikan tiga jenis operasi baris permulaan dan nyatakan simbol yang digunakan. Menurut Mustafa Mamat dan Zarina Ibrahim (1995) dan Joyce (2012), terdapat tiga jenis operasi baris permulaan (OBP). Pertama ialah pertukaran kedudukan antara dua baris dalam suatu matriks. Simbol yang digunakan adalah anak panah seperti: Bj Bk. Operasi kedua ialah pendaraban baris di mana unsur-unsur dalam suatu baris bagi suatu matriks didarabkan dengan suatu pemalar yang bikan sifar. Operasi ini sering ditulis sebagai: (k)Bj  Bj. Operasi ketiga ialah penambahan atau penolakan baris yang mana suatu baris bagi suatu matriks diubah dengan menambah atau menolak kepada suatu gandaan sebarang baris. Operasi ini boleh ditulis seperti: Bi ii. (k)Bj  Bi.

Huraikan dalam istilah am bagaimana Kaedah Penghapusan Gauss beroperasi.

Menurut Abdul Samad dan Noor Khaliza (2010), kaedah Penghapusan Gauss bertujuan menurunkan sebarang matriks imbuhan menjadi matriks bentuk eselon baris. Dalam kaedah ini, matriks imbuhan bagi sistem linear diturunkan menjadi matriks baris eselon baris (BEB). Ini dilakukan dengan menjadikan nombor pelopor sebagai ‘1’ bermula dari lajur kiri ke kanan. Pada masa yang sama, sebarang nombor yang berada di bawah nombot tersebut dijadikan sifar (Wicholson, 2009). Setelah itu, sistem linear yang setara dengan matriks BEB tersebut diselesaikan menggunakan kaedah penggantian kebelakang.

1

MTE3110 iii. Kerana matriks tersebut masih mempunyai pemboleh ubah yang sama dan mempunyai set penyelesaian yang sama. dalam bentuk matriks imbuhan: ( | ) B4  B1 + B4 ( | ) 2 . 2) Tentukan bilangan kenderaan yang melalui setiap persimpangan tersebut. Nyatakan mengapa matriks imbuhan yang asal dan matriks imbuhan yang terakhir hasil dari operasi penghapusan Gauss mewakili sistem linear setara. Pada A: x1 + 450 = x2 + 610 Pada B: 520 + x2 = x3 + 480 Pada C: 390 + x3 = 600 + x4 Pada D: x4 + 640 = 310 + x1 Sistem persamaan yang terhasil: x1 – x2 x2 – x3 x3 – x1 – x4 + x4 = 160 = – 40 = 210 = – 330 x1 – x2 = 160 x2 – x3 = – 40 x3 – x4 = 210 – x1 + x4 = – 330 Maka.

dapat disimpulkan bahawa bilangan trafik pada setiap persimpangan bergantung pada nilai x4 = t. Maka. x1 – x4 = 330 x1 – t = 330 x1 = 330 + t x2 – x4 = 170 x2 = 170 + t x3 – x4 = 210 x3 = 210 + t Di sini.MTE3110 B4  B2 + B4 B1  B1 + B2 ( | ) ( | ) B1  B1 + B2 B4  B3 + B4 ( ( | ) B2  B2 + B3 | ) ( | ) Andaikan x4 = t. Nilai paling kecil yang boleh diwakili oleh t ialah -170 kerana bilangan trafik negatif adalah tidak munasabah. 3 .

4 . 3) Bincangkan kegunaan Petua Cramer. Anda boleh menjelaskannya dengan menunjukkan contoh sistem persamaan linear yang sesuai. Menurut Leon (1994). 2012). Contohnya dapat dilihat pada contoh yang berikut: x1 + 2x2 + x3 = 5 2x1 + 2x2 + x3 = 6 x1 + 2x2 + 3x3 = 9 Bentuk penyelesaian yang akan terhasil apabila menggunakan Petua Cramer adalah seperti berikut: Tukarkan persamaan menjadi: ( )( ) ( ).MTE3110 Oleh itu. Penggunaan petua ini dapat menjimatkan masa kerana membolehkan kita mendapatkan satu nilai pembolehubah tanpa perlu menyelesaikan keseluruhan sistem persamaan (Staple. Petua Cramer merupakan satu kaedah yang mudah untuk mencari penyelesaian suatu sistem persamaan linear n x n iaitu dalam sebutan penentu. x1 = 330 + t x2 = 170 + t x3 = 210 + t di mana nilai t 170.

cari penentu seperti berikut: | |: | | | |: | | | |: | | | |: | | Maka.MTE3110 Seterusnya. 5 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->