8.0: RUJUKAN Mohd Johari Ab.Hamid (2007). Falsafah dan kritikan seni. Kuala Lumpur : Percetakan Watak Sdn.

Bhd. Definisi seni dalam pendidikan. Dimuat turun pada Julai 12, 2012 daripada http://colourexist.blogspot.com/2010/01/pengenalan-seni-definisiseni-definisi.html Konsep seni dalam pendidikan. Dimuat turun pada Julai 11, 2012 daripada http://www.slideshare.net/ayashi_chan/topik-1-konsep-dan-latarbelakang-seni-dalam-pendidikan Pengenalan konsep seni dalam pendidikan. Dimuat turun pada Julai 10, 2012 daripada http://notapismp.blogspot.com/2010/10/pengenalankonsep-seni-dalam-pendidikan.html Seni dalam pendidikan. Dimuat turun pada Julai 14, 2012 daripada http://www.scribd.com/doc/78415340/seni-dalam-pendidikan Teori kecerdasan pelbagai dalam seni dalam pendidikan. Dimuat turun pada Julai 13, 2012 daripada http://www.scribd.com/doc/28374972/TeoriKecerdasan-Pelbagai-Seni-dalam-Pendidikan Teori konstruktivisme dalam seni dalam pendidikan. Dimuat turun pada Julai 13, 2012 daripada http://www.scribd.com/doc/89335124/HubungkaitTeori-Konstruktivisme-Dalam-Seni-Dalam-Pendidikan
1

2 .