KEGANASAN DALAM SUKAN

AINUN MARDIAH

DEFINISI KEGANASAN

 Fenomena tingkah laku Sentiasa berlaku dalam sukan Perlakuan yang bermatlamat (niat) Menyebabkan dan mendatangkan kecederaan dan kesakitan secara fizikal dan psikologikal .

keagresifan merupakan apa saja bentuk tindakan dan perlakuan yang bermatlamat untuk menyebabkan kecederaan ke atas benda hidup yang lain dan bermotivasi untuk mengelakkan diri dari dicederakan.Baron dan Richardson (1994). .

verbal atau psikologikal keatas seseorang yang bermotivasi untuk mengelakkan diri dari di cerderakan dan atau perbuatan yang mendatangkan kerosakan kepada harta benda yang berpunca dari kemarahan .Wann (1997) – satu tindakan yang bermatlamat untuk mengakibatkan kecerderaan secara fizikal.

serta mental kepada benda hidup yang berusaha untuk mengelakkan tindakan tersebut.Silva (1981): keagresifan sebagai satu perlakuan untuk menyakitkan atau mengakibatkan kecederaan fizikal. .

 Sikap agresif kadangkala diperlukan dalam sukan untuk menyerang pihak lawan  Keagresifan yang terlalu melampau akan menyebabkan tumpuan menjadi semakin kecil  Kesannya. pemain akan melakukan kesilapan  Setiap jenis sukan memerlukan tahap kebangkitan yang sesuai serta berbeza-beza .

PEGAWAI JURULATIH ATLET KEGANASAN MELIBATKAN PENONTON .

JENIS KEGANASAN .

Keagresifan ketara kecenderungan untuk mencederakan individu dengan sengaja bermatlamat untuk menyakitkan secara fizikal atau psikologi yang didorong oleh rasa marah atau kecewa .

Keagresifan instrumental tindakan mencederakan pihak lawan sebagai satu cara untuk mencapai matlamat kemenangan atau ganjaran .

Keagresifan asertif penggunaan fizikal atau verbal tanpa niat untuk mencederakan pihak lawan dan tindakan itu dibenarkan mengikut peraturan permainan .

PUNCA KEGANASAN / KEAGRESIFAN SEMASA PERTANDINGAN .

PROVOKASI • Tindakan yang mencabar untuk dapatkan reaksi balas lawan TEKANAN EMOSI – (STRESS) • Prestasi di bawah jangkaan • Jangkaan menang – kalah • Provokasi pihak lawan & penonton .

JANGKAAN PERLAKUAN KASAR • Atlet jangka akan dikasari – bertindak agresif KURANG PENGETAHUAN • Sukan Kontak – pijak pemain yang jatuh • Penonton tidak tahu undang .undang .

bertindak agresif • Hujan – padang licin CUACA .• Sokongan padu – LOKASI penyokongttuan rumah PERTANDINGAN • Pelawat – tindakan balas • Cuaca Panas .

payung.penyokong tuan rumah dengan pasukan pelawat • Bawa alatan bahaya .botol.KEPUTUSAN • Kalah – tertekan – bertindak agresif PERTANDINGAN ASPEK KESELAMATAN • Tahap keselamatan – longgar • Penempatan Penonton . mercun dll . kayu.

bising • Naik semangat • Respon Unik • Rembesan Hormon Adrenalin – meningkat • Steroid – kesan sampingan – mood sukar dikawal .HORMON ADRENALIN KEBANGKITAN FISIOLOGI KESAN STEROID • Hormon – meransang • Meningkat dalam suhu tinggi. kelesuan.

CARA-CARA MENGATASI KEGANASAN / KEAGRESIFAN .

kain rentang yang bersifat menghna Memberi ganjaran kepada pemain atau pasukan yang bermain dengan bersih Kemahiran pengurusan tekanan . Cthnya.Menggalakkan role model Menghukum pemain yang beraksi secara agresif Menghukum jurulatih yang menggalakkan argesif Menjauhkan stimulus luaran yang boleh meningkatkan agresif.

CARA MENGURANGKAN KEAGRESIFAN DIKALANGAN PENONTON .

Pastikan tiada senjata dibawa masuk stadium Media tidak menjadi batu api kepada kedua-dua pasukan CARA MENGURANGKAN KEAGRESIFAN DIKALANGAN PENONTON Pisahkan penyokong Promosikan acara sukan sebagai aktiviti keluarga .

forumotion.html http://anakjelapang10.com/2013/01/keagresifan-dalam-sukan.net/falakh90/nilai-dan-etika-dalam-sukan http://azharpjpk. .blogspot.slideshare.blogspot.com/2009/08/keganasan-keagresifan-dalamsukan.html Mohd Sofian Omar Fauzee.com/2011/06/keagresifan-dalam-sukan. (2002).blogspot. Psikologi Sukan.html http://sainsdansukan.http://sainssukan. Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors. Daya Tahan Mental Dan Emosi Di Kalangan Atlet.com/t87-psikologi-sukannota http://www.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful