KEGANASAN DALAM SUKAN

AINUN MARDIAH

DEFINISI KEGANASAN

 Fenomena tingkah laku Sentiasa berlaku dalam sukan Perlakuan yang bermatlamat (niat) Menyebabkan dan mendatangkan kecederaan dan kesakitan secara fizikal dan psikologikal .

keagresifan merupakan apa saja bentuk tindakan dan perlakuan yang bermatlamat untuk menyebabkan kecederaan ke atas benda hidup yang lain dan bermotivasi untuk mengelakkan diri dari dicederakan.Baron dan Richardson (1994). .

verbal atau psikologikal keatas seseorang yang bermotivasi untuk mengelakkan diri dari di cerderakan dan atau perbuatan yang mendatangkan kerosakan kepada harta benda yang berpunca dari kemarahan .Wann (1997) – satu tindakan yang bermatlamat untuk mengakibatkan kecerderaan secara fizikal.

. serta mental kepada benda hidup yang berusaha untuk mengelakkan tindakan tersebut.Silva (1981): keagresifan sebagai satu perlakuan untuk menyakitkan atau mengakibatkan kecederaan fizikal.

pemain akan melakukan kesilapan  Setiap jenis sukan memerlukan tahap kebangkitan yang sesuai serta berbeza-beza . Sikap agresif kadangkala diperlukan dalam sukan untuk menyerang pihak lawan  Keagresifan yang terlalu melampau akan menyebabkan tumpuan menjadi semakin kecil  Kesannya.

PEGAWAI JURULATIH ATLET KEGANASAN MELIBATKAN PENONTON .

JENIS KEGANASAN .

Keagresifan ketara kecenderungan untuk mencederakan individu dengan sengaja bermatlamat untuk menyakitkan secara fizikal atau psikologi yang didorong oleh rasa marah atau kecewa .

Keagresifan instrumental tindakan mencederakan pihak lawan sebagai satu cara untuk mencapai matlamat kemenangan atau ganjaran .

Keagresifan asertif penggunaan fizikal atau verbal tanpa niat untuk mencederakan pihak lawan dan tindakan itu dibenarkan mengikut peraturan permainan .

PUNCA KEGANASAN / KEAGRESIFAN SEMASA PERTANDINGAN .

PROVOKASI • Tindakan yang mencabar untuk dapatkan reaksi balas lawan TEKANAN EMOSI – (STRESS) • Prestasi di bawah jangkaan • Jangkaan menang – kalah • Provokasi pihak lawan & penonton .

JANGKAAN PERLAKUAN KASAR • Atlet jangka akan dikasari – bertindak agresif KURANG PENGETAHUAN • Sukan Kontak – pijak pemain yang jatuh • Penonton tidak tahu undang .undang .

bertindak agresif • Hujan – padang licin CUACA .• Sokongan padu – LOKASI penyokongttuan rumah PERTANDINGAN • Pelawat – tindakan balas • Cuaca Panas .

mercun dll .KEPUTUSAN • Kalah – tertekan – bertindak agresif PERTANDINGAN ASPEK KESELAMATAN • Tahap keselamatan – longgar • Penempatan Penonton . kayu. payung.penyokong tuan rumah dengan pasukan pelawat • Bawa alatan bahaya .botol.

HORMON ADRENALIN KEBANGKITAN FISIOLOGI KESAN STEROID • Hormon – meransang • Meningkat dalam suhu tinggi. kelesuan. bising • Naik semangat • Respon Unik • Rembesan Hormon Adrenalin – meningkat • Steroid – kesan sampingan – mood sukar dikawal .

CARA-CARA MENGATASI KEGANASAN / KEAGRESIFAN .

kain rentang yang bersifat menghna Memberi ganjaran kepada pemain atau pasukan yang bermain dengan bersih Kemahiran pengurusan tekanan .Menggalakkan role model Menghukum pemain yang beraksi secara agresif Menghukum jurulatih yang menggalakkan argesif Menjauhkan stimulus luaran yang boleh meningkatkan agresif. Cthnya.

CARA MENGURANGKAN KEAGRESIFAN DIKALANGAN PENONTON .

Pastikan tiada senjata dibawa masuk stadium Media tidak menjadi batu api kepada kedua-dua pasukan CARA MENGURANGKAN KEAGRESIFAN DIKALANGAN PENONTON Pisahkan penyokong Promosikan acara sukan sebagai aktiviti keluarga .

html http://anakjelapang10. Daya Tahan Mental Dan Emosi Di Kalangan Atlet. (2002).slideshare.forumotion.com/2013/01/keagresifan-dalam-sukan.com/t87-psikologi-sukannota http://www.http://sainssukan.com/2009/08/keganasan-keagresifan-dalamsukan.html Mohd Sofian Omar Fauzee.html http://sainsdansukan.com/2011/06/keagresifan-dalam-sukan. Psikologi Sukan.blogspot.blogspot.net/falakh90/nilai-dan-etika-dalam-sukan http://azharpjpk. Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors. .blogspot.