Bulatkan jawapan yang betul berdasarkan soalan-soalan yang berikut.

Soalan 1 – 2 adalah berdasarkan gambarajah diatas.

1.

Apakah nama bagi not diatas? A: minim B: krocet D:

C: kuaver semibrif

2.

Berapakah nilai bagi not tersebut? A: 2 C: 3 B: 4 D: 1

Gambarajah A

3.

Gambarajah A menunjukkan sejenis simbol dalam muzik.Apakah nama simbol tersebut? A: rehat C: klef trebel B: krocet D: klef trouble

4.

Rajah diatas menunjukkan sejenis tanda rehat.Ia adalah sejenis tanda rehat bagi not______________? A: semibrif C: minim B: krocet D: kuaver

5.

Garis baluk mempunyai ___________ garis dan ____________ ruang. A: 3,4 C: 6,7 B: 5,4 D: 2,4

ISYARAT TANGAN SOLFA 1

A: B: 10. A: B: 7.Namakan isyarat tangan Solfa yang berikut: 6. La Me C: D: Re Do La Ti C: D: Re Do A: B: 9. A: B: La Me C: D: So Do La Me C: D: Re Do Fa Me C: D: Re Do BAHAGIAN-BAHAGIAN REKODER 2 . A: B: 8.

Murid perlu mencondongkan rekoder dari badan mengikut kecondongan __________________. A: alto C: sopranino B: bass D: soprano Bunyi tiupan rekoder yang paling tepat ialah: A: hu C: tu B: cu D: mu 15. Rekoder yang biasa digunakan dalam pembelajaran di sekolah adalah rekoder jenis ________________. 14. A: 35 darjah C: 45 darjah B: 90 darjah D: 80 darjah 3 . 16. Gambarajah menunjukkan kedudukan postur berdiri yang betul ketika bermain rekoder. Bahagian X ialah: A: tengah B: kepala Bahagian Y ialah: A: badan B: hujung Bahagian Z ialah: A: jari B: ekor C: D: C: D: C: D: kaki belakang kaki hulu kaki belakang 12.11. 13.

17. Soalan 21 hingga 25 berdasarkan pilihan jawapan diberikan. kiri C: kiri . kanan B: kanan . A: Not B C: Not C B : Not A D: Not E Gambar B ialah _________________. Cara memegang rekoder yang paling baik ialah tangan ____________ di atas dan tangan ______________ dibawah. tepi Soalan 18 hingga 20 adalah berdasarkan penjarian rekoder dibawah. 20. Gambar A ialah _________________. gong kompang gendang angklung rebana kecil 4 . A: tepi . A: Not F C: Not A B: Not B D: Not G 19. A: Not C C: Not A B: Not E D: Not F Gambar C ialah ________________. kiri D: bawah . Gambar A Gambar B Gambar C 18.

___________________ Semasa menyanyikan lagu di perhimpunan. A: Nyalakan Tekad C: Puteri Isma Hani B: Keranamu Malaysia D: Jalur Gemilang 27. 23. 25. Turutan lagu semasa menyanyikan lagu di perhimpunan ialah: A: Negaraku. C: Negaraku. __________________ __________________ __________________ 24. A: berdiri tegak C: berdiri B: bising D: berdiri tegak dan tangan disisi Berikut ialah lagu-lagu patriotik kecuali.Lagu Sekolah Lagu Sekolah Lagu Kedah B: Lagu Kedah.Negaraku D: Negaraku. __________________ 26. 28. Lagu Sekolah Lagu Sekolah 5 .Lagu Kedah. 22. murid-murid hendaklah ______________________.Negeriku.21.

. .. ........... (SITI AMINAH JUKIM) Guru Dunia Muzik. (SAFRI YUSOF) Ketua Panitia Muzik........ SK Kuala Tomani 6 ...29..................................................... SK Kuala Tomani Disahkan oleh...... (MOHD ZHARIF MOHD ZAKER) S/U Peperiksaan..... ....................... Pembentukan mulut bagi gambarajah diatas ialah: A: Ah C: Eh B: Oh D: E`h Disediakan oleh.. Pembentukan mulut bagi gambarajah diatas ialah: A: Eh C: Oh B: Ah D: Uh 30. Tahun 6 UT Disemak oleh.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.