Bulatkan jawapan yang betul berdasarkan soalan-soalan yang berikut.

Soalan 1 – 2 adalah berdasarkan gambarajah diatas.

1.

Apakah nama bagi not diatas? A: minim B: krocet D:

C: kuaver semibrif

2.

Berapakah nilai bagi not tersebut? A: 2 C: 3 B: 4 D: 1

Gambarajah A

3.

Gambarajah A menunjukkan sejenis simbol dalam muzik.Apakah nama simbol tersebut? A: rehat C: klef trebel B: krocet D: klef trouble

4.

Rajah diatas menunjukkan sejenis tanda rehat.Ia adalah sejenis tanda rehat bagi not______________? A: semibrif C: minim B: krocet D: kuaver

5.

Garis baluk mempunyai ___________ garis dan ____________ ruang. A: 3,4 C: 6,7 B: 5,4 D: 2,4

ISYARAT TANGAN SOLFA 1

A: B: 8. A: B: La Me C: D: So Do La Me C: D: Re Do Fa Me C: D: Re Do BAHAGIAN-BAHAGIAN REKODER 2 . A: B: 10. A: B: 7.Namakan isyarat tangan Solfa yang berikut: 6. La Me C: D: Re Do La Ti C: D: Re Do A: B: 9.

Gambarajah menunjukkan kedudukan postur berdiri yang betul ketika bermain rekoder.11. 16. Rekoder yang biasa digunakan dalam pembelajaran di sekolah adalah rekoder jenis ________________. 13. A: alto C: sopranino B: bass D: soprano Bunyi tiupan rekoder yang paling tepat ialah: A: hu C: tu B: cu D: mu 15. A: 35 darjah C: 45 darjah B: 90 darjah D: 80 darjah 3 . 14. Bahagian X ialah: A: tengah B: kepala Bahagian Y ialah: A: badan B: hujung Bahagian Z ialah: A: jari B: ekor C: D: C: D: C: D: kaki belakang kaki hulu kaki belakang 12.Murid perlu mencondongkan rekoder dari badan mengikut kecondongan __________________.

17. Soalan 21 hingga 25 berdasarkan pilihan jawapan diberikan. 20. A: Not B C: Not C B : Not A D: Not E Gambar B ialah _________________. A: tepi . kiri D: bawah . A: Not C C: Not A B: Not E D: Not F Gambar C ialah ________________. gong kompang gendang angklung rebana kecil 4 . A: Not F C: Not A B: Not B D: Not G 19. kanan B: kanan . tepi Soalan 18 hingga 20 adalah berdasarkan penjarian rekoder dibawah. Gambar A ialah _________________. Cara memegang rekoder yang paling baik ialah tangan ____________ di atas dan tangan ______________ dibawah. Gambar A Gambar B Gambar C 18. kiri C: kiri .

Negeriku. A: berdiri tegak C: berdiri B: bising D: berdiri tegak dan tangan disisi Berikut ialah lagu-lagu patriotik kecuali.Lagu Kedah. murid-murid hendaklah ______________________. 25. A: Nyalakan Tekad C: Puteri Isma Hani B: Keranamu Malaysia D: Jalur Gemilang 27. 23.Lagu Sekolah Lagu Sekolah Lagu Kedah B: Lagu Kedah. __________________ __________________ __________________ 24. ___________________ Semasa menyanyikan lagu di perhimpunan. __________________ 26.Negaraku D: Negaraku. 22. 28. Lagu Sekolah Lagu Sekolah 5 .21. Turutan lagu semasa menyanyikan lagu di perhimpunan ialah: A: Negaraku. C: Negaraku.

.............. ....................... (SAFRI YUSOF) Ketua Panitia Muzik............... ..... Pembentukan mulut bagi gambarajah diatas ialah: A: Eh C: Oh B: Ah D: Uh 30............... SK Kuala Tomani Disahkan oleh... (SITI AMINAH JUKIM) Guru Dunia Muzik......... Pembentukan mulut bagi gambarajah diatas ialah: A: Ah C: Eh B: Oh D: E`h Disediakan oleh......... Tahun 6 UT Disemak oleh.... .......29..... SK Kuala Tomani 6 ....... (MOHD ZHARIF MOHD ZAKER) S/U Peperiksaan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful