Pengenalan

Permainan tradisional galah panjang ialah permaianan yang dimainkan diluar rumah. Permainan ini bukan sahaja dimainkan oleh kanak-kanak sahaja tetapi juga di jadikan sebagai pertunjukan di pestapesta kebudayaan kadangkala dipertontonkan untuk pelancong oleh golongan dewasa. Permainan ini ialah permainan berkumpulan.Permainan ini tidak dimainkan secara individu, tetapi dengan dua kumpulan. Ia terdiri daripada kumpulan penyerang dan kumpulan bertahan. Setiap kumpulan mempunyai pemain yang tidak kurang dari empat orang dan paling maksima ialah sepuluh pemain sahaja. Salah seorang dari ahli kumpulan itu akan dilantik sebagai ketua dan lainnya adalah sebagai awak-awak sahaja. Tugas ketua kumpulan adalah sebagai mengawasi setiap penyerang yang masuk dan keluar dari gelanggang, iaitu disepanjang garisan permulaan, garisan tengah dan garisan disekeliling gelanggang. Manakala awak-awak hanya menjaga garisan melintang di dalam gelanggang. Manakala kecekapan dan kepantasan teruji kepada pihak yang menempuh gelanggang. Jika pihak menempuh gelanggang mempunyai kebijaksanaan menempuh gelanggang, maka mereka boleh menang dengan mudah. Sebelum permainan dimulakan undian secara wan tu som dijalankan oleh kedua-dua ketua pasukan. Siapa yang menang akan menjadi pasukan penyerang. Penetapan pengiraan bertukar giliran akan ditentukan terlebih dahulu, samada hanya dengan cuitan ke badan pemain atau dengan menangkap pemain.

Gelanggang Permainan .

Jumlah garisan lintang bagi awak-awak tidak terhad. kawasan bertar atau bersimen dan di atas padang. Tiada ukuran khas penetapan yang perlu dipatuhi. akan digunakan tepung atau tali jika dimainkan di atas padang. Sebagai penanda garisan. ia mengikut jumlah pemain bagi setiap pasukan. Permainan ini boleh dimainkan samada di atas tanah. tetapi dianggarkan antara enam hingga lapan meter lebar dan jarak bagi setiap garisan lintang gelanggang antara tiga hingga empat meter.Kawasan permainan yang sederhana luas diperlukan untuk memainkan permainan ini. Tetapi kebanyakan kanak-kanak akan melorekkan garisan tersebut di atas tanah sahaja. Cat juga boleh digunakan sekiranya gelanggang simen. .

5 meter. kecekapan dan kepantasan setiap pemain. Gelanggang galah panjang di lakar diatas tanah lapang. . Penjaga akan mejaga kawasannya agar pihak penempuh tidak melepasi garisan yang dijaganya. Selalunya satu petak galah panjang berukuran lebih kurang 2 meter x 1. 5. 1. Kumpulan menempuh gelanggang akan berkumpul di depan. 3. Selepas penentuan. 2. setiap kumpulan akan melakukan pemilihan ketua. 4. Seterusnya mereka berlari masuk ke dalam gelanggang. Ketua dari kedua-dua kumpulan akan mengundi siapa yang menjaga gelanggang dan siapa yang menempuh gelanggang. 6. Panjang dan lebar bergantung kepada pelukis garisan dan bilangan pemain. kumpulan yang menjaga gelanggang akan menjaga gelanggang dengan berpijak diatas garisan yang dilukis tadi.Cara Bermain Galah Panjang Cara permainan galah panjang memerlukan kepintaran. Penempuh akan menempuh sampai melepasi garisan paling akhir tanpa disentuh oleh penjaga gelanggang dan kemudiannya berpatah balik. Ketua akan menjaga garisan tengah dan bebas pergi kemanamana garisan depan atau belakang. Selepas pemilihan dilakukan. seterusnya ketua akan menyapakan tangannya dengan ketua pihak lawan.

Kemenangan tercapai apabila orang yang telah melepasi garisan paling akhir melepasi garisan permulaan dan permainan diteruskan sehingga ada pemain yang ingin berhenti. .7.

Pemain pasukan penyerang tidak boleh berundur kebelakang setelah melepasi garisan gelanggang. . Jika penjaga gelanggang menyentuh ketua. maka anak buah akan mati atau tamat gilirannya bermain dan dikehendaki keluar dari gelanggang. Mana-mana pasukan yang dapat mengumpul mata tertinggi akan dikira memenangi perlawan tersebut. ia dikira mati yang akan menyebabkan pertukaran kedudukan pasukan.Peraturan Permainan Jika penjaga gelanggang dapat menyentuh anak buah. Satu mata diberikan kepada pasukan ini dan permainan akan dijalankan semula. Pasukan penyerang dikira menang jika salah seorang dari pemainnya dapat melepasi kesemua garisan hingga kembali ke garisan permulaan. Pasukan penyerang dikira mati jika terdapat pemainnya terkeluar dari garisan gelanggang. maka seluruh ahli penempuh akan tamat giliran dan akan bertukar giliran antara penjaga dan penempuh.

LAMPIRAN Contoh kedudukan pemain dalam permainan galah panjang. .

Pelan Gelanggang Dan Kedudukan Pemain .

INSTITUT PERGURUAN TEKNIK KUALA LUMPUR Program Persediaan Ijazah Sarjana Muda Perguruan ( PPISMP ) PENDIDIKAN JASMANI Permainan Tradisional : Galah Panjang DISEDIAKAN OLEH: Amirol Hafizi Siti Maisarah bte Moksin Deevani a/p Chandra Sekaram Afiqah .

Pensyarah: Pn. Norehan .