Rancangan Pengajaran Harian 5: Mata pelajaran : Kemahiran Hidup Bersepadu Kelas : Tingkatan 1 Alfa Tarikh : 28 Mei 2012 Masa

: 10.45 – 12.25 tengahari (80 minit) Bilangan murid : 30 orang Bidang pelajaran : Reka Bentuk dan Teknologi Topik : Jahitan Asas Subtopik : Cara-cara Asas Jahitan Objektif pembelajaran : Mengetahui cara –cara asas jahitan menggunakan mesin jahit. Hasil pembelajaran: Di akhir sesi pembelajaran ini, murid dapat: A Menguasai isi kandungan a. Melukis pola jahitan pada kertas b. Menyatakan tiga jenis jahitan asas pada kertas tanpa benang a. Menjahit fabrik menggunakan benang Membina kemahiran saintifik, berfikir dan strategi berfikir a. Melukis garis lurus, berpenjuru dan melengkung pada kertas dan menjahit tanpa benang Mengamalkan sikap saintifik dan nilai murni a. memberi sepenuh tumpuan di dalam kelas, tekun dan bekerjasama.

B

C

Konsep/prinsip/hukum/teori: Pengenalan a. Membuat pola jahitan b. Jenis jahitan c. Menggunakan mesin Bahan, peralatan dan bahan sumber: Mesin Jahit Kertas Minyak Kertas Karbon Pembaris Fabrik Nota Guru Latihan Langkah berjaga-jaga:
1

Aktiviti dan rumusan mata pelajaran 2 . Pengetahuan sedia ada: Pelajar telah mengetahui cara – cara asas penggunaan mesin jahit Fasa Permulaan/ Mencungkil idea (5 min) Menstruktur /Menstruktur semula Langkah 1 (30 minit) Penerangan tentang tiga jenis jahitan asas Isi Kandungan Pengenalan Jahitan Asas Menjahit tanpa benang Memberi penerangan tentang tiga jenis jahitan asas iaitu garis lurus. berpenjuru dan melengkung.Elakkan menyentuh bahagian – bahagian tajam pada mesin jahit tanpa arahan dari guru.Penerangan tentang cara menjahit fabrik .Pelajar menjahit Teknik : Aktiviti secara menggunakan individu benang Pelajar membuat jahitan secara individu Pelajar membuat latihan secara individu Strategi / teknik: Aktiviti secara individu Strategi /teknik: Penyoalan keseluruhan kelas Aplikasi Idea (20 min) Refleksi/ Penutup (15 min) Penerangan mengenai corak – corak yang boleh di buat. dikumpul dalam satu kumpulan dan diberi penerangan kumpulan kecil Pelajar mula menjahit pada kertas tanpa benang mengikut yang dilukis pada pola Aktviti pemulihan: Mendengar penerangan guru dalam kumpulan kecil Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Aktiviti Guru Aktiviti Murid Menerangkan tentang Murid memberi asas membuat pola respon jahitan pada kertas Nota Strategi/ Teknik: Penyoalan seluruh kelas. manakala pelajar yang tidak.Menerangkan kepada pelajar cara menjahit fabrik menggunakan benang Mengarahkan pelajar mencipta satu corak dan jahit menggunakan mesin jahit Guru menguji kefahaman pelajar dengan memberi latihan Strategi / . Strategi/ Teknik: Aktiviti inkuiri dalam kumpulan Sikap saintifik dan nilai murni: Penglibatan aktif Menghargai masa Langkah 2 (10 minit) . Debriefing Taksir kefahaman secara lisan – pelajar yang telah menguasai maju ke fasa aplikasi.

25 tengahari (80 minit) : 30 orang : Reka Bentuk dan Teknologi : Mengenal pasti jenis-jenis jahitan hiasan :Di akhir sesi pembelajaran ini. pelajar dapat: 3 .RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN 7 Mata pelajaran Kelas Tarikh Masa Bilangan murid Bidang pelajaran Objektif pembelajaran Hasil pembelajaran : Kemahiran Hidup : Tingkatan 1 Alfa : 7 Mei 2012 : 10.45 pagi – 12.

Kun Langkah berjaga-jaga: Berhati-hati menggunakan peralatan seperti gunting. Kapur Penanda f. Fasa Isi Kandungan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Nota Aktiviti Guru Aktiviti Pelajar Permulaan/ Pengenalan . Gunting Kain c. Menyatakan dengan tepat 4 jenis jahitan hiasan. Jarum Tangan b. keseluruhan tajuk jahitan.Guru menayangkan Pelajar Strategi/ Mencungkil Jahitan memerhatikan Teknik: sehelai baju dan idea hiasan/sulaman sehelai baju Penyoalan mengaitkan dengan (5 min) yang ditayang . melibatkan diri secara aktif semasa mempelajari setiap jenis jahitan.jarum mesin jahit. Menyatakan ciri-ciri umum setiap jenis jahitan hiasan dengan jelas. Benang d.insang pari. berfikir dan strategi berfikir a. kelas . Membina kemahiran saintifik.Guru bersoal-jawab -Pelajar BBM : dengan pelajar memberi respon Sehelai baju tentang jenis-jenis jahitan yang biasa ditemui pada pakaian. b. suji bilang dan rantai Mengamalkan sikap saintifik dan nilai murni a. 4 . memberi tumpuan ketika menjalankan tugasan tersebut B C Konsep/prinsip/hukum/teori: Jahitan tangan Bahan. menjalankan aktiviti menjahit jahitan silang pangkah. b. 4 keping fabrik empat segi sama ( 6cm x 6cm) e. Jarum Peniti g. Pengetahuan sedia ada: Pelajar telah mempelajari kaedah menggunakan mesin jahit dan cara menjahit jahitan asas seperti jahitan kia. peralatan dan bahan sumber: a.A Menguasai isi kandungan a.

Sikap saintifik dan nilai murni: -kepekaankefahaman Strategi/ Teknik: Tunjuk cara langkah demi langkah. pada kain.Guru mengaitkan set induksi dengan pelajaran pada hari ini Menstruktur/ Menstruktur semula Langkah 1 (10 minit) Langkah 2 (30 min) Jenis-jenis Jahitan Sulaman Asas-asas jahitan sulaman : .Jahitan suji bilang .jahitan rantai dan jahitan suji bilang. Guru menunjuk cara langkah demi langkah untuk menghasilkan jahitan silang pangkah dahulu. .Guru menerangkan ciri-ciri setiap jenis jahitan dan kegunaan setiap jenis jahitan pada pakaian.Jahitan insang pari . BBM : Slaid powerpoint Kain Gunting Benang Jarum tangan -Pelajar mendengar sambil memerhati dengan teliti.Pelajar mendengar dengan teliti. Aktviti pemulihan: Guru menunjuk cara dan membimbing pelajar menjahit dalam kumpulan kecil Debriefing Taksir kefahaman secara lisan – Murid yang telah menguasai maju ke fasa aplikasi. - - Guru memberi arahan kepada pelajar untuk mula menjahit -Pelajar mula Sikap saintifik selepas guru selesai membuat jahitan dan nilai memberi penerangan. dikumpul dalam satu kumpulan dan diberi penerangan kumpulan kecil 5 .. murni: Penglibatan Guru mengulangi aktif langkah yang sama Memberi untuk jahitan insang tumpuan pari. manakala murid yang tidak.Jahitan rantai .Jahitan silang pangkah .

Taksir kefahaman pelajar dengan memberi kuiz pendek.Aplikasi Idea (60 min) Jenis-jenis Jahitan Sulaman - Guru memberi tugasan kepada pelajar untuk menghasilkan corak atau bentuk dengan mengaplikasikan jenis-jenis jahitan yang telah dipelajari mengikut kreativiti masing-masing.  Kain.Benang Sulam. Strategi / teknik: Penyoalan keseluruhan kelas Sumber: Slaid power point 6 .Guru meminta pelajar membawa beberapa alatan jahitan untuk tajuk seterusnya. -Pelajar membuat catatan di dalam buku nota. Jarum Tangan -Pelajar memberi jawapan apabila disoal oleh guru. .Gunting. - Pelajar mula menjahit mengikut kreativiti masingmasing Strategi/ Teknik: Menjahit BBM : Kain Gunting Benang Jarum tangan Sikap saintifik dan nilai murni: -Penglibatan aktif -Berfikiran kreatif Refleksi/ Penutup (15 min) Rumusan Jahitan sulaman mudah .