PROJEK TERNAKAN AYAM TELUR

USAHA SAMA SDN BERHAD

2013
Projek ini dijalankan pada suku pertama tahun 2013 dengan tujuan untuk menambahkan sumber makanan dan menyediakan prospek peningkatan pendapatan keluarga.

USAHA SAMA SDN BHD D/A FUNG AH CHON KG BT LINTING, KUALA PENYU SIMPANG LAYUNG, JLN K. PENYU – MENUMBOK

0 TUJUAN KERTAS CADANGAN 3.0 LATAR BELAKANG PENTERNAKAN LEMBU FEEDLOT 7.KANDUNGAN 1.0 OBJEKTIF 4.0 PENGURUSAN 10.0 PENGENALAN 2.0 12.0 PEMASARAN 8.0 LATARBELAKANG PEMOHON 6.0 MANFAAT KEPADA KERAJAAN 14.0 SENARAI PEMBEKAL PASARAN 13.0 PEMILIHAN TERNAKAN 9.0 PENUTUP .0 LATAR BELAKANG INDUSTRI PENTERNAKAN LEMBU DI MALAYSIA 5.0 LOKASI 11.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXhaiwan. Seiring dengan itu. Industri ini dijangka XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXPertanian Negara ke 3 (National Agriculture Policy 3 – NAP 3). 2.0 TUJUAN KERTAS CADANGAN Kertas kerja ini dihasilkan bertujuan untuk memohon pembiayaan geran dari Jabatan Pertanian Sabah.1 LATAR BELAKANG Nama : Ahamd Ali . Harga daging lembu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx/etnik kecuali kaum India.1.0 LATAR BELAKANG INDUSTRI PENTERNAKAN AYAM PENELUR DI SABAH Pada tahun 2005. budaya atau agama. Import Daging Lembu Semasa – bagi xxxxxxxxxxxxxxxdalam negara setahun. Antara lain adalah : Import bahan makanan negara – melebihixxxxxxxsetahun. Antaranya ialah: a) Menambahkan bekalan telur ayam di sekitar kawasan Kuala Penyu. keutamaan adalah dalam produksi daging lembu.0 PENGENALAN Projek Ternakan Ayam Penelur merupakan pemangkin kepada usaha kerajaan dalam melahirkan ramai usahawan khususnya impak yang besar dalam industri ternak kerana umum mengetahui permintaan bekalan telur tempatan amat tinggi dan bekalan yang sedia ada masih tidak mencukupi. Tiada halangan atau larangan dari segi adat. Projek ini meningkatkan pendapatan di samping memenuhi keperluan masyarakat tempatan. 5. Membakut dan Beaufort. pengeluaran produk industri hiliran asas ternakan terus diperkukuhkan dan dipertingkatkan dari segi kualiti dan status halal untuk menembusi potensi pasaran eksport khususnya ke negara-negara Islam. b) Menambahkan sumber pendapatan keluarga 4. 3.0 LATAR BELAKANG PEMOHON 5. Permintaan domestik –xxxxxxxxxxxxxxxx00 ekor lembu setahun.0 OBJEKTIF Matlamat projek ini akan merangkumi beberapa perkara.

Fax : Email : Modal Dibenarkan : RM 100.0 LATAR BELAKANG PENTERNAKAN LEMBU FEEDLOT 6.1 Definisi feedlot WalaupunXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXpihak yang bermutu. air bersih.3 PENGURUSAN SYARIKAT a) b) c) d) Pengarah Urusan : Pengurus Kewangan : Pengurus Ladang : Pekerja Am : 6. .Alamat Rumah /Pejabat : Alamat Ladang : No.000 5. Perlu diperhatikan bukan semua peningkatan berat badan lembu feedlot boleh disamakaXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXyang diberikan. Sebagai contoh. Deposisi lemak adalah terlalu kecil.000 Modal Berbayar : RM 100. Telefon . mineral dan vitamin yang secukupnya dalam tempoh yang tertentu. peningkatan berat badan lembu tempatan (baka KK) yang di feedlot antara umur 12 hingga 16 bulan terdiri daripada peningkatan berat tulang dan dagingXXXXXXXXXXXXXXXX sahaja. No.

. 7. 7. PEMASARAN Pihak sXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah membuat kajian berkaitan pemasaran di mana pemasaran leXXXXXXXXXXXXXXXXXmbu feedlot merupakan salah satu aktiviti penting projek ternakan lembu feedlot itu berdaya maju atau sebaliknya. Oleh yang XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXkan samada dalam 2 atau 3 peringkat kumpulan. Jualan lembu hidup untuk aqiqah iii.ApaXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXyangXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX penting XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXdengan mengembeling segala sumber yang terdapat di lokasi berkenaan secara optimum untuk mendapat keuntungan yang maksimum. Harga juXXXXXXXXXalan lembu feedlot adalah faktor ketiga penting yang akan menentukan samada bidXXXXXXangusaha tersebut akan menentukan dan merancang strategi pemasaran hasil feedlot dengan bantuan pihak Jabatan Haiwan Negeri sebXXXXXXXXXelum memulakan X tempatan yang ada dengan secekap mungkin. Jualan lembu hidup untuk korban iv. Pihak syarikat juga dijangka menghadapi masalah menetapkan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXJabatan Haiwan Negeri dan Bank Pertanian Malaysia akan dapat membantu pihak syarikat dalam mengatasi masalah ini. 7. Jualan lembu hidup kepada peraih (butcher) ii.1 Jenis-jenis Pemasaran Terdapat XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXkaedah pemasaran XXXXXXXX pihak syarikat untuk lembu feedlot: i. Jualan runcit secara tunai (daging segar) Pasaran XXXXXXXXXXXXXXXXX hidup untuk penyembelihanXXXXXXXXXXXXX terus boleh dilaksanakan samada secara XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXmeliputi kedua-dua kategori xxxxxxxxxtersebut. Dengan mengamalkan networking sedemikian dijangka pemasaran lembu feedlot akan menjadi lebih lancar dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXoleh pihak syarikat bagi mendapatkan bekalan lembu-lembu feeder dan juga harga makanan yang baik.2 Networking Bidang ini XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXini akan berlaku masalah pemasaran disebabkan bidangusaha ini belum diketahui oleh pembeli dan peraih. Pihak syarikat juga XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXdengan pengusaha-pengusaha yang sediada.

Permintaan dan keperluan pasaran ii. .8.0 PEMILIHAN TERNAKAN 8. Baka import Contoh : Lembu xxxxxxxxxx. Penetapan berat awal iii. ii.1 Asas Pemilihan Pihak xxxxxxxxxxxxxxx mensasarkan pemilihan ternakan untuk feedlot perlu berasaskan kepada keperluan pasaran. Mengikut kajian. Target berat akhir atau berat jualan 8. Sahiwal-Fresien dan Nellore.2 Baka dan Jantina PihakXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX syarikat XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXfeedlot yang boleh mengadaptasi cuaca tempatan dan mempunyai ciri-ciri tumbesaran yang baik seperti : i. jantina XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXlembu yang sesuai untuk feedlot adalah jantan bagaimanapun lembu-lembu betina dewasa yang diternak juga terbukti memberikan pulangan yang baik. xxxxxxxxx. Baka tempatan Kedah-Kelantan (KK)* * LembuXXXXXXXXXXXX baka tempatan KK bagaimanapun memberikan peningkatan berat badan (ADG) yang lebih rendah XXXXXXXXXXXXXXberbanding baka import atau kacukan. Peningkatan berat badan iv. Kacukan baka tempatan dengan baka import Contoh : Kacukan xxxxxxxx Brahman dxxxxxxxxxx Nellore iii. Faktor-faktor yang mempengaruhi termasuklah: i.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXn. penentuan berat awal tertakluk kepada perancangan tempoh pemeliharaan dan target pemasaran ( berat akhir atau berat jualan yang dikehendaki ). Memastikan lembu adalah sempurna anggotanya dan tidak cacat serta tidak bantut dari segi pertumbuhan badan. Berat xxxxxxxxxxxawal 250 kg ( baka import atau xxxxxxxxx150 -200 kg (baka tempatan atau KK). PENGURUSAN . Memastikan lembu adalah bebas dari jangkitan kutu dan cacing serta telah diberi rawatan ubat kutu dan cacing. Pihak syarikat akan memastikan sumber ladang atau gerompok ternakan dari mana lembu diperolehi perlu dipastikan mempunyai sijil perakuan bebas penyakit dari Jabatan Haiwan Negeri. ii. 9. Memastikan lembu telah disahkan bebas dari penyakit kuku dan mulut serta penyakit hawar berdarah dan telah diberi suntikan vaksinasi pencegahan penyakit tersebut.4 Kesihatan Pihak syarikat XXXXXXXXXXXXXXXXXXXdengan kerjasama Jabatan Haiwan Negeri akan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXdipilih untuk penternakan feedlot mestilah diperolehi dari sumber atau gerompok ternakan yang sihat dan disXXXXXXXXXXXXXXXXXXahkan bebas dari jangkitan penyakit oleh Jabatan Haiwan Negeri. iii. ii. Umur antara satu hingga satu setengah tahun. Perkara-perkara berikut akan diambil perhatian utama: i. 8.8.3 Umur dan Berat Badan Pihak XXXXXXXXXXXXXXXXX berpendapatXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX lembu yang dipilih penternakanXXXXXXXXXXXXXXXXXX fXeedlot perlu dipastikan memenuhi kriteria-kriteria berikut: untuk i.

kembong atau direa dan masalah kuku. Operasi feedlot secara mekanikal = 1 orang pekerja untuk 400 ekor ii. Pemerhatian dan pemeriksaan secara rawak akan dilakukan dari masa kesemasa bagi mempastikan keselesaan. kesihatan. Kandang yang kotor dan dipenuhi najis akan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXmemudahkan jangkitan penyakit kepada lembu feedlot dalam kurungan seperti penyakit pernafasan dan radang paru-paru.Pihak xxxxxxxxxxx percaya bahawa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXpengurusan yang cekap dan sistematik adalah asas penting bagi menjamin XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXkesihatan XXXXXXXXXXXXXXXXXberat badan harian yang maksimum. Pengurusan xxxxxxxxxxxxxxxxxmerangka strategi dengan merangkumi aktiviti-aktiviti berikut: i. saiz dan jenis operasi feedlot yang diusahakan. 9. Menentukan bilangan pekerja diperlukan tertakluk kepada bilangan lembu. sebaik-baiknya disebelah pagi.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX kawalan kos operasi yang minimum serta keuntungan yang optimum. 9.4 Pengurusan Pemakanan . pihak syarikat akan memastikan semua XXXXXXXXXXXXXlembu feedlot baka import akan dimandikan sekurang-kurangnya satu kali sehari XXXXXXXXXXXXXXXXXXhaba (heat stress). penyelenggaraan peralatan dan kemudahan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX akan dibersihkan sekurang-kurangnya satu kali sehari. 9. pemakanan dan prestasi peningkatan berat badan ternakan.3 Pengurusan Kandang Pihak XXXXXXXXXXXXXXsyarikat akan memastikan kandang feedlot akan diselia dengan sempurna termasuk penjagaan kebersihan harian. Jadual bertugas atau jadual kerja harian perlu disediakan untuk kemudahan rujukan pekerja supaya penyelenggaraan operasi dan pengurusan harian lebih mudah dan cekap. Operasi feedlot secara manual = 1 orang pekerja untuk 200 ekor b.2 Pengurusan Ternakan Dalam memastikan lembu feedlot berada dalam keadaan baik. Kadar pekerja yang cekap dan optimum berbanding bilangan lembu dan jenis operasi feedlot adalah seperti berikut: a. Tindakan ini didapati membantu XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(feed intake) yang menentukan peningkatan berat badan harian yang tinggi.

6 Pengurusan Rekod Pihak syarikat akan memastikan pengurusan rekod dilakukan dengan tersusun. antara jam 7 pagi dan selewatnya jam 9 pagi. kos ubat-ubatan. kos pemakanan. iaitu 2 kali sehari.). kos penyelenggaraan dan kos operasi feedlot berbanding keuntungan-kerugian. Lembu feedlot XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXakan disediakan garam jilatan (mineral block) yang mencukupi sepanjang masa sebagai bekalan tambahan keperluan mineral. Bagaimanapun. iaitu antara jam 1 petang dan selewatnya-lewatnya jam 3 petang. 9. Rekod pembelian lembu 'feeder' ii Rekod pemberian makanan harian iii Rekod peningkatan berat badan harian iv Rekod kesihatan dan kematian v Rekod pemasaran/jualan lembu feedlot vi Rekod personel vii Rekod kewangan . kiraan kadar pemberian makanan adalah juga tertakluk kepada jenis makanan . Ianya penting untuk XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXmakanan yang dimakan.Pengurusan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXfeeddlot yang diusahakan syarikat memberi keuntungan atau kerugian. Bekalan air minuman yang bersih dan mencukupi perlu sentiasa tersedia. sehingga mencapai 8-10 kg seekor sehari pada XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXperingkat akhir pemeliharaan ( berat badan antara 350-400 kg). Pihak syarikat bercadang membeli sebuah lori minimum 3 tan untuk tujuan tersebut. Pemberian makanan pertama akan dilakukan seawal pagi. Pemberian makanan kedua pula adalah selepas 6 jam berikutnya. Dalam hal iniXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX pihak syarikat akan memastikan lembuXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX feedlot ini perlu diberi makanan antara 4-6 kg seekor sehari pada peringkat permulaan pemeliharaan (berat badan antara xxxxxxxxx-250 kg. Jadual pemberian makanan perlu tetap.5 Pengurusan Kenderaan Kenderaan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXseperti lori yanXXXXXXXXXXXXXXXXXg sesuai untuk mengangkut ternakXXXXXXXXXXXXXXXXXXXan. 9. seperti 100% PKC sahaja atau campuran PKC dan rumput atau lain-lain jenis bahan hasilan pertanian. Pihak syarikat akan memastikan rekod-rekod berikut dicatit dan disimpan : i. makanan dan peralatan lXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXadang akan diselenggara dengan baik.

sumber bekalan ternakan. Tanah ini dipajak dari Koperasi (Malaysia) Berhad selama 10 tahun. kesediaan sumber makanan ternakan. Ini bagi mengelakkan limpahan apabila berlaku banjir atau hujan lebat. Mukim Pekan. SS 5A/11 47301 PETALING JAYA SELANGOR 2. 34 JLN KASTURI TAMAN NILAM 43800 BERANANG SELANGOR 12. Sekeliling kawasan ladang feedlot akan dipagar (pagar perimeter) dan disulami dengan pokok-pokok tanaman /buahan.5 km radius daripada kawasan kediaman/perumahan dan perindustrian serta tidak terlalu hampir dengan sungai atau sistem tali air. SENARAI PEMBEKAL 1. Pemilihan tapak projek feedlot ini mengambil kira beberapa faktor seperti topografi. kemudahan bekalan air dan elektrik. JLN.1 Jenis Industri dan Perkembangan . PASARAN 12. pasaran dan pembuangan najis. jenis tanah.(D) 17867 PT 9089. HAJI SAAD VWEER SDN BHD NO. 11. sistem pengangkutan. Daerah Kuantan. Lokasi ladang/projek feedlot ini terletak lebih 0.10. LOKASI Pihak syarikat mempunyai tanah seluas berpuluh ekar untuk tujuan ini iaitu di H.S. SAMAD SDN BHD 80.

5 Promosi i) Pasukan pemasaran akan ke restoran/pasaraya ii) Promosi melalui badan & agensi kerajaan 13. 12.3 Saiz Permintaan Keperluan XXXXXXXXXXXXXXdalam negeri semasa ialah 120.2 Pengguna Utama Produk dan Perkhidmatan Pengguna Utama produk dan Perkhidmatan Pengguna utama produk kami ialah syarikat dan individu di bidang makanan dan pengedaran bahan makanan. Ini bermakna permintaan dalam negeri amat tinggi iaitu sekurang-kurangnya 100. 12. manakala bekalan lembu hidup yang terdapat dalam negeri adalah tidak sampai 60. Ini tidak termasuk permintaan anak lembu untuk tujuan pengemukan dan pembiakan. termasuk restoran.Jenis industri ialah industri penternakan dan pembekalan makanan segar iaitu daging lembu dan produkproduk sampingan.Sembilan (Carrefour/ Giant/ Tesco dan lain-lain) ii) Hotel iii) Restoran yang menyediakan masakan berasaskan daging lembu segar seperti Victoria Station/ Restoran di KLCC dan lain-lain.000 ekor lembu hidup untuk disembelih setahXXXXXXXXXXXXXun. kedai makan. 12. MANFAAT KEPADA KERAJAAN . pasar tani. 12.000 ekor. pasar besar dan pasaraya.4 Senarai Pelanggan i) Pasaraya & pasar borong di Selangor/Kuala Lumpur/N.0XXXXXXXXXXXXXXXXXX00 ekor lembu hidup (untuk disembelih) diperlukan setiap tahun.

melalui skim contract farming dan buy-back program. 13.1 Faedah kepada Negara a) Mewujudkan peluang pekerjaan baru termasuk kepada golongan siswazah yang masih menganggur. burger dan cheese industri kosmetik seperti pencuci muka. memaju dan memperkasakan lagi industri penternakan lembu ini dengan bantuan dan pembiayaan. PENUTUP Adalah menjadi hasrat pemohon untuk membangun. sabun dan lain-lain Transformasi industri Penternakan tradisional kepada penternakan berasakan teknologi Penternakan berteknologi kepada teknologi perubatan seperti ubat-ubatan (pharmaceutical) insulin dan tisu badan 14. d) Merealisasikan hasrat dan wawasan kerajaan menjadikan negara kita sebagai pengeluar bahan makanan halal khusus untuk pasaran tempatan dan antarabangsa. makanan dan lain-lain. c) Mewujudkan peluang perniagaan baru di bidang berkaitan industri penternakan lembu dan hasil nilai-tambahnya. satay. e) Membantu menjadikan industri pertanian (penternakan) sebagai salah satu sector utama dalam pertumbuhan ekonomi negara. b) Meningkatkan pendapatan rakyat khususnya golongan penternak. sokongan dan kerjasama dari semua pihak khususnya Bank Pertanian dan Jabatan Haiwan Negeri.13. PERBANDINGAN KANDUNGAN DAGING LEMBU DENGAN DAGING LAIN . seperti industri kosmetik. losyen.2 Faedah Tambahan “ Multiplier Effect ” a) b) - Aktiviti hiliran (down-stream activities) industri teknologi makanan seperti sosage.

Daging (3 oz) Lemak (gm) Lemak Tepu (gm) Besi (gm) Lembu Kambing Bebiri Ayam .

Pemagaran kawasan 50. Control yard & Ramp 3. Pembangunan 1.000 20.JUMLAH PINJAMAN Pemohon bercadang untuk membuat pinjaman dengan pihak Bank Pertanian Malaysia berjumlah RM 447. Tangki Air & Paip 5. Perbelanjaan Modal RM I.500. Kos Kerja Tanah II.000 .000 10. Modal 30.00 atau mana yang sesuai sebagai modal kerja. Kandang Lembu 2.000 15.000 1. Setor Makanan 4.000 25.

000 10. Utiliti - 15. Stor Makanan 16. Gaji 3 Pekerja 11.000 50.6.000 12. Peralatan Makanan Lembu 9.000 10. Rumput (tanam) 14. Pembelian Anak Lembu 10. Bangsal 15.000 20.000 60.000 3.000 20. Kolam Kumbahan 7. Longkang 17. lori 12. Rumah Pekerja 18.500 .000 10.000 50. Ubat-ubatan 13.000 7.000 JUMLAH - 447. Alat Penimbang Lembu 8.500 30.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.