PROJEK TERNAKAN AYAM TELUR

USAHA SAMA SDN BERHAD

2013
Projek ini dijalankan pada suku pertama tahun 2013 dengan tujuan untuk menambahkan sumber makanan dan menyediakan prospek peningkatan pendapatan keluarga.

USAHA SAMA SDN BHD D/A FUNG AH CHON KG BT LINTING, KUALA PENYU SIMPANG LAYUNG, JLN K. PENYU – MENUMBOK

0 PENUTUP .0 LATARBELAKANG PEMOHON 6.0 PENGURUSAN 10.0 LOKASI 11.KANDUNGAN 1.0 TUJUAN KERTAS CADANGAN 3.0 LATAR BELAKANG PENTERNAKAN LEMBU FEEDLOT 7.0 MANFAAT KEPADA KERAJAAN 14.0 PEMILIHAN TERNAKAN 9.0 PENGENALAN 2.0 12.0 PEMASARAN 8.0 SENARAI PEMBEKAL PASARAN 13.0 LATAR BELAKANG INDUSTRI PENTERNAKAN LEMBU DI MALAYSIA 5.0 OBJEKTIF 4.

0 PENGENALAN Projek Ternakan Ayam Penelur merupakan pemangkin kepada usaha kerajaan dalam melahirkan ramai usahawan khususnya impak yang besar dalam industri ternak kerana umum mengetahui permintaan bekalan telur tempatan amat tinggi dan bekalan yang sedia ada masih tidak mencukupi. Projek ini meningkatkan pendapatan di samping memenuhi keperluan masyarakat tempatan.0 LATAR BELAKANG INDUSTRI PENTERNAKAN AYAM PENELUR DI SABAH Pada tahun 2005. Antara lain adalah : Import bahan makanan negara – melebihixxxxxxxsetahun. pengeluaran produk industri hiliran asas ternakan terus diperkukuhkan dan dipertingkatkan dari segi kualiti dan status halal untuk menembusi potensi pasaran eksport khususnya ke negara-negara Islam. Industri ini dijangka XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXPertanian Negara ke 3 (National Agriculture Policy 3 – NAP 3). Tiada halangan atau larangan dari segi adat.0 OBJEKTIF Matlamat projek ini akan merangkumi beberapa perkara. keutamaan adalah dalam produksi daging lembu. budaya atau agama.0 LATAR BELAKANG PEMOHON 5. Membakut dan Beaufort. 2. b) Menambahkan sumber pendapatan keluarga 4.0 TUJUAN KERTAS CADANGAN Kertas kerja ini dihasilkan bertujuan untuk memohon pembiayaan geran dari Jabatan Pertanian Sabah. Antaranya ialah: a) Menambahkan bekalan telur ayam di sekitar kawasan Kuala Penyu. 3. Harga daging lembu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx/etnik kecuali kaum India.1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXhaiwan. 5. Import Daging Lembu Semasa – bagi xxxxxxxxxxxxxxxdalam negara setahun.1 LATAR BELAKANG Nama : Ahamd Ali . Seiring dengan itu. Permintaan domestik –xxxxxxxxxxxxxxxx00 ekor lembu setahun.

1 Definisi feedlot WalaupunXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXpihak yang bermutu. Telefon . No.000 Modal Berbayar : RM 100. air bersih.Alamat Rumah /Pejabat : Alamat Ladang : No. Deposisi lemak adalah terlalu kecil. Perlu diperhatikan bukan semua peningkatan berat badan lembu feedlot boleh disamakaXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXyang diberikan.0 LATAR BELAKANG PENTERNAKAN LEMBU FEEDLOT 6.3 PENGURUSAN SYARIKAT a) b) c) d) Pengarah Urusan : Pengurus Kewangan : Pengurus Ladang : Pekerja Am : 6. peningkatan berat badan lembu tempatan (baka KK) yang di feedlot antara umur 12 hingga 16 bulan terdiri daripada peningkatan berat tulang dan dagingXXXXXXXXXXXXXXXX sahaja. . mineral dan vitamin yang secukupnya dalam tempoh yang tertentu. Fax : Email : Modal Dibenarkan : RM 100.000 5. Sebagai contoh.

Jualan lembu hidup untuk korban iv. Jualan lembu hidup kepada peraih (butcher) ii. PEMASARAN Pihak sXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah membuat kajian berkaitan pemasaran di mana pemasaran leXXXXXXXXXXXXXXXXXmbu feedlot merupakan salah satu aktiviti penting projek ternakan lembu feedlot itu berdaya maju atau sebaliknya. 7. Jualan lembu hidup untuk aqiqah iii. Oleh yang XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXkan samada dalam 2 atau 3 peringkat kumpulan. Dengan mengamalkan networking sedemikian dijangka pemasaran lembu feedlot akan menjadi lebih lancar dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXoleh pihak syarikat bagi mendapatkan bekalan lembu-lembu feeder dan juga harga makanan yang baik. 7. 7. Jualan runcit secara tunai (daging segar) Pasaran XXXXXXXXXXXXXXXXX hidup untuk penyembelihanXXXXXXXXXXXXX terus boleh dilaksanakan samada secara XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXmeliputi kedua-dua kategori xxxxxxxxxtersebut. .2 Networking Bidang ini XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXini akan berlaku masalah pemasaran disebabkan bidangusaha ini belum diketahui oleh pembeli dan peraih. Pihak syarikat juga dijangka menghadapi masalah menetapkan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXJabatan Haiwan Negeri dan Bank Pertanian Malaysia akan dapat membantu pihak syarikat dalam mengatasi masalah ini. Pihak syarikat juga XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXdengan pengusaha-pengusaha yang sediada. Harga juXXXXXXXXXalan lembu feedlot adalah faktor ketiga penting yang akan menentukan samada bidXXXXXXangusaha tersebut akan menentukan dan merancang strategi pemasaran hasil feedlot dengan bantuan pihak Jabatan Haiwan Negeri sebXXXXXXXXXelum memulakan X tempatan yang ada dengan secekap mungkin.ApaXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXyangXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX penting XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXdengan mengembeling segala sumber yang terdapat di lokasi berkenaan secara optimum untuk mendapat keuntungan yang maksimum.1 Jenis-jenis Pemasaran Terdapat XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXkaedah pemasaran XXXXXXXX pihak syarikat untuk lembu feedlot: i.

ii. Faktor-faktor yang mempengaruhi termasuklah: i. Permintaan dan keperluan pasaran ii. Kacukan baka tempatan dengan baka import Contoh : Kacukan xxxxxxxx Brahman dxxxxxxxxxx Nellore iii.0 PEMILIHAN TERNAKAN 8. jantina XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXlembu yang sesuai untuk feedlot adalah jantan bagaimanapun lembu-lembu betina dewasa yang diternak juga terbukti memberikan pulangan yang baik. Sahiwal-Fresien dan Nellore. Baka import Contoh : Lembu xxxxxxxxxx.2 Baka dan Jantina PihakXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX syarikat XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXfeedlot yang boleh mengadaptasi cuaca tempatan dan mempunyai ciri-ciri tumbesaran yang baik seperti : i. . Penetapan berat awal iii. Peningkatan berat badan iv. Baka tempatan Kedah-Kelantan (KK)* * LembuXXXXXXXXXXXX baka tempatan KK bagaimanapun memberikan peningkatan berat badan (ADG) yang lebih rendah XXXXXXXXXXXXXXberbanding baka import atau kacukan. xxxxxxxxx.1 Asas Pemilihan Pihak xxxxxxxxxxxxxxx mensasarkan pemilihan ternakan untuk feedlot perlu berasaskan kepada keperluan pasaran.8. Target berat akhir atau berat jualan 8. Mengikut kajian.

Memastikan lembu telah disahkan bebas dari penyakit kuku dan mulut serta penyakit hawar berdarah dan telah diberi suntikan vaksinasi pencegahan penyakit tersebut. 8. 9. Memastikan lembu adalah bebas dari jangkitan kutu dan cacing serta telah diberi rawatan ubat kutu dan cacing. Memastikan lembu adalah sempurna anggotanya dan tidak cacat serta tidak bantut dari segi pertumbuhan badan. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXn. Umur antara satu hingga satu setengah tahun.3 Umur dan Berat Badan Pihak XXXXXXXXXXXXXXXXX berpendapatXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX lembu yang dipilih penternakanXXXXXXXXXXXXXXXXXX fXeedlot perlu dipastikan memenuhi kriteria-kriteria berikut: untuk i. Pihak syarikat akan memastikan sumber ladang atau gerompok ternakan dari mana lembu diperolehi perlu dipastikan mempunyai sijil perakuan bebas penyakit dari Jabatan Haiwan Negeri.4 Kesihatan Pihak syarikat XXXXXXXXXXXXXXXXXXXdengan kerjasama Jabatan Haiwan Negeri akan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXdipilih untuk penternakan feedlot mestilah diperolehi dari sumber atau gerompok ternakan yang sihat dan disXXXXXXXXXXXXXXXXXXahkan bebas dari jangkitan penyakit oleh Jabatan Haiwan Negeri. ii.8. Berat xxxxxxxxxxxawal 250 kg ( baka import atau xxxxxxxxx150 -200 kg (baka tempatan atau KK). penentuan berat awal tertakluk kepada perancangan tempoh pemeliharaan dan target pemasaran ( berat akhir atau berat jualan yang dikehendaki ). Perkara-perkara berikut akan diambil perhatian utama: i. PENGURUSAN . iii. ii.

sebaik-baiknya disebelah pagi. Operasi feedlot secara manual = 1 orang pekerja untuk 200 ekor b. Jadual bertugas atau jadual kerja harian perlu disediakan untuk kemudahan rujukan pekerja supaya penyelenggaraan operasi dan pengurusan harian lebih mudah dan cekap. kesihatan. kembong atau direa dan masalah kuku. pihak syarikat akan memastikan semua XXXXXXXXXXXXXlembu feedlot baka import akan dimandikan sekurang-kurangnya satu kali sehari XXXXXXXXXXXXXXXXXXhaba (heat stress). Operasi feedlot secara mekanikal = 1 orang pekerja untuk 400 ekor ii. penyelenggaraan peralatan dan kemudahan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX akan dibersihkan sekurang-kurangnya satu kali sehari. saiz dan jenis operasi feedlot yang diusahakan.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX kawalan kos operasi yang minimum serta keuntungan yang optimum. Pengurusan xxxxxxxxxxxxxxxxxmerangka strategi dengan merangkumi aktiviti-aktiviti berikut: i.3 Pengurusan Kandang Pihak XXXXXXXXXXXXXXsyarikat akan memastikan kandang feedlot akan diselia dengan sempurna termasuk penjagaan kebersihan harian. Kandang yang kotor dan dipenuhi najis akan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXmemudahkan jangkitan penyakit kepada lembu feedlot dalam kurungan seperti penyakit pernafasan dan radang paru-paru.4 Pengurusan Pemakanan .2 Pengurusan Ternakan Dalam memastikan lembu feedlot berada dalam keadaan baik. pemakanan dan prestasi peningkatan berat badan ternakan. 9. 9. Tindakan ini didapati membantu XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(feed intake) yang menentukan peningkatan berat badan harian yang tinggi. Pemerhatian dan pemeriksaan secara rawak akan dilakukan dari masa kesemasa bagi mempastikan keselesaan. Menentukan bilangan pekerja diperlukan tertakluk kepada bilangan lembu. Kadar pekerja yang cekap dan optimum berbanding bilangan lembu dan jenis operasi feedlot adalah seperti berikut: a. 9.Pihak xxxxxxxxxxx percaya bahawa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXpengurusan yang cekap dan sistematik adalah asas penting bagi menjamin XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXkesihatan XXXXXXXXXXXXXXXXXberat badan harian yang maksimum.

Pihak syarikat akan memastikan rekod-rekod berikut dicatit dan disimpan : i. kos pemakanan. Pemberian makanan kedua pula adalah selepas 6 jam berikutnya. kos penyelenggaraan dan kos operasi feedlot berbanding keuntungan-kerugian.Pengurusan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXfeeddlot yang diusahakan syarikat memberi keuntungan atau kerugian. 9. 9. Pihak syarikat bercadang membeli sebuah lori minimum 3 tan untuk tujuan tersebut.5 Pengurusan Kenderaan Kenderaan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXseperti lori yanXXXXXXXXXXXXXXXXXg sesuai untuk mengangkut ternakXXXXXXXXXXXXXXXXXXXan. seperti 100% PKC sahaja atau campuran PKC dan rumput atau lain-lain jenis bahan hasilan pertanian. iaitu 2 kali sehari. Dalam hal iniXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX pihak syarikat akan memastikan lembuXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX feedlot ini perlu diberi makanan antara 4-6 kg seekor sehari pada peringkat permulaan pemeliharaan (berat badan antara xxxxxxxxx-250 kg. sehingga mencapai 8-10 kg seekor sehari pada XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXperingkat akhir pemeliharaan ( berat badan antara 350-400 kg). Lembu feedlot XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXakan disediakan garam jilatan (mineral block) yang mencukupi sepanjang masa sebagai bekalan tambahan keperluan mineral.). antara jam 7 pagi dan selewatnya jam 9 pagi.6 Pengurusan Rekod Pihak syarikat akan memastikan pengurusan rekod dilakukan dengan tersusun. makanan dan peralatan lXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXadang akan diselenggara dengan baik. Pemberian makanan pertama akan dilakukan seawal pagi. Jadual pemberian makanan perlu tetap. Rekod pembelian lembu 'feeder' ii Rekod pemberian makanan harian iii Rekod peningkatan berat badan harian iv Rekod kesihatan dan kematian v Rekod pemasaran/jualan lembu feedlot vi Rekod personel vii Rekod kewangan . kos ubat-ubatan. Bekalan air minuman yang bersih dan mencukupi perlu sentiasa tersedia. iaitu antara jam 1 petang dan selewatnya-lewatnya jam 3 petang. Bagaimanapun. kiraan kadar pemberian makanan adalah juga tertakluk kepada jenis makanan . Ianya penting untuk XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXmakanan yang dimakan.

PASARAN 12. sumber bekalan ternakan. Ini bagi mengelakkan limpahan apabila berlaku banjir atau hujan lebat.5 km radius daripada kawasan kediaman/perumahan dan perindustrian serta tidak terlalu hampir dengan sungai atau sistem tali air. HAJI SAAD VWEER SDN BHD NO. sistem pengangkutan. SENARAI PEMBEKAL 1. 11.(D) 17867 PT 9089. LOKASI Pihak syarikat mempunyai tanah seluas berpuluh ekar untuk tujuan ini iaitu di H. kemudahan bekalan air dan elektrik. JLN. SAMAD SDN BHD 80. 34 JLN KASTURI TAMAN NILAM 43800 BERANANG SELANGOR 12. pasaran dan pembuangan najis. kesediaan sumber makanan ternakan. Daerah Kuantan.10. Lokasi ladang/projek feedlot ini terletak lebih 0. jenis tanah. Tanah ini dipajak dari Koperasi (Malaysia) Berhad selama 10 tahun.1 Jenis Industri dan Perkembangan . Pemilihan tapak projek feedlot ini mengambil kira beberapa faktor seperti topografi. Sekeliling kawasan ladang feedlot akan dipagar (pagar perimeter) dan disulami dengan pokok-pokok tanaman /buahan. Mukim Pekan.S. SS 5A/11 47301 PETALING JAYA SELANGOR 2.

termasuk restoran.5 Promosi i) Pasukan pemasaran akan ke restoran/pasaraya ii) Promosi melalui badan & agensi kerajaan 13.4 Senarai Pelanggan i) Pasaraya & pasar borong di Selangor/Kuala Lumpur/N.0XXXXXXXXXXXXXXXXXX00 ekor lembu hidup (untuk disembelih) diperlukan setiap tahun.000 ekor lembu hidup untuk disembelih setahXXXXXXXXXXXXXun. pasar tani. MANFAAT KEPADA KERAJAAN . manakala bekalan lembu hidup yang terdapat dalam negeri adalah tidak sampai 60.000 ekor. pasar besar dan pasaraya. 12. 12. 12. 12.3 Saiz Permintaan Keperluan XXXXXXXXXXXXXXdalam negeri semasa ialah 120.Sembilan (Carrefour/ Giant/ Tesco dan lain-lain) ii) Hotel iii) Restoran yang menyediakan masakan berasaskan daging lembu segar seperti Victoria Station/ Restoran di KLCC dan lain-lain. Ini bermakna permintaan dalam negeri amat tinggi iaitu sekurang-kurangnya 100.2 Pengguna Utama Produk dan Perkhidmatan Pengguna Utama produk dan Perkhidmatan Pengguna utama produk kami ialah syarikat dan individu di bidang makanan dan pengedaran bahan makanan. kedai makan. Ini tidak termasuk permintaan anak lembu untuk tujuan pengemukan dan pembiakan.Jenis industri ialah industri penternakan dan pembekalan makanan segar iaitu daging lembu dan produkproduk sampingan.

sabun dan lain-lain Transformasi industri Penternakan tradisional kepada penternakan berasakan teknologi Penternakan berteknologi kepada teknologi perubatan seperti ubat-ubatan (pharmaceutical) insulin dan tisu badan 14. 13. e) Membantu menjadikan industri pertanian (penternakan) sebagai salah satu sector utama dalam pertumbuhan ekonomi negara. c) Mewujudkan peluang perniagaan baru di bidang berkaitan industri penternakan lembu dan hasil nilai-tambahnya. d) Merealisasikan hasrat dan wawasan kerajaan menjadikan negara kita sebagai pengeluar bahan makanan halal khusus untuk pasaran tempatan dan antarabangsa. sokongan dan kerjasama dari semua pihak khususnya Bank Pertanian dan Jabatan Haiwan Negeri. memaju dan memperkasakan lagi industri penternakan lembu ini dengan bantuan dan pembiayaan. burger dan cheese industri kosmetik seperti pencuci muka. b) Meningkatkan pendapatan rakyat khususnya golongan penternak.1 Faedah kepada Negara a) Mewujudkan peluang pekerjaan baru termasuk kepada golongan siswazah yang masih menganggur.13.2 Faedah Tambahan “ Multiplier Effect ” a) b) - Aktiviti hiliran (down-stream activities) industri teknologi makanan seperti sosage. melalui skim contract farming dan buy-back program. makanan dan lain-lain. PERBANDINGAN KANDUNGAN DAGING LEMBU DENGAN DAGING LAIN . losyen. satay. seperti industri kosmetik. PENUTUP Adalah menjadi hasrat pemohon untuk membangun.

Daging (3 oz) Lemak (gm) Lemak Tepu (gm) Besi (gm) Lembu Kambing Bebiri Ayam .

000 25. Setor Makanan 4. Control yard & Ramp 3. Pembangunan 1.00 atau mana yang sesuai sebagai modal kerja. Pemagaran kawasan 50. Kandang Lembu 2.000 .000 10. Perbelanjaan Modal RM I.000 20.000 1. Modal 30.JUMLAH PINJAMAN Pemohon bercadang untuk membuat pinjaman dengan pihak Bank Pertanian Malaysia berjumlah RM 447.500. Kos Kerja Tanah II. Tangki Air & Paip 5.000 15.

6.000 20.000 JUMLAH - 447.000 10.000 10.000 10.500 . Gaji 3 Pekerja 11.000 12.000 7.000 3. Longkang 17.500 30. Peralatan Makanan Lembu 9. Ubat-ubatan 13.000 60. lori 12. Alat Penimbang Lembu 8.000 50.000 20. Rumput (tanam) 14. Utiliti - 15. Stor Makanan 16. Pembelian Anak Lembu 10.000 50. Rumah Pekerja 18. Bangsal 15. Kolam Kumbahan 7.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.