PROJEK TERNAKAN AYAM TELUR

USAHA SAMA SDN BERHAD

2013
Projek ini dijalankan pada suku pertama tahun 2013 dengan tujuan untuk menambahkan sumber makanan dan menyediakan prospek peningkatan pendapatan keluarga.

USAHA SAMA SDN BHD D/A FUNG AH CHON KG BT LINTING, KUALA PENYU SIMPANG LAYUNG, JLN K. PENYU – MENUMBOK

0 PENGURUSAN 10.0 LATAR BELAKANG INDUSTRI PENTERNAKAN LEMBU DI MALAYSIA 5.0 LATAR BELAKANG PENTERNAKAN LEMBU FEEDLOT 7.0 OBJEKTIF 4.0 12.0 MANFAAT KEPADA KERAJAAN 14.KANDUNGAN 1.0 PENGENALAN 2.0 TUJUAN KERTAS CADANGAN 3.0 PEMILIHAN TERNAKAN 9.0 LATARBELAKANG PEMOHON 6.0 PEMASARAN 8.0 PENUTUP .0 LOKASI 11.0 SENARAI PEMBEKAL PASARAN 13.

0 LATAR BELAKANG INDUSTRI PENTERNAKAN AYAM PENELUR DI SABAH Pada tahun 2005. Membakut dan Beaufort. Industri ini dijangka XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXPertanian Negara ke 3 (National Agriculture Policy 3 – NAP 3). budaya atau agama. Antara lain adalah : Import bahan makanan negara – melebihixxxxxxxsetahun. 3. keutamaan adalah dalam produksi daging lembu.0 LATAR BELAKANG PEMOHON 5. 2.1. Antaranya ialah: a) Menambahkan bekalan telur ayam di sekitar kawasan Kuala Penyu.0 PENGENALAN Projek Ternakan Ayam Penelur merupakan pemangkin kepada usaha kerajaan dalam melahirkan ramai usahawan khususnya impak yang besar dalam industri ternak kerana umum mengetahui permintaan bekalan telur tempatan amat tinggi dan bekalan yang sedia ada masih tidak mencukupi. Permintaan domestik –xxxxxxxxxxxxxxxx00 ekor lembu setahun. 5. Import Daging Lembu Semasa – bagi xxxxxxxxxxxxxxxdalam negara setahun. Tiada halangan atau larangan dari segi adat. b) Menambahkan sumber pendapatan keluarga 4.0 OBJEKTIF Matlamat projek ini akan merangkumi beberapa perkara. Harga daging lembu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx/etnik kecuali kaum India. Seiring dengan itu.0 TUJUAN KERTAS CADANGAN Kertas kerja ini dihasilkan bertujuan untuk memohon pembiayaan geran dari Jabatan Pertanian Sabah. Projek ini meningkatkan pendapatan di samping memenuhi keperluan masyarakat tempatan. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXhaiwan.1 LATAR BELAKANG Nama : Ahamd Ali . pengeluaran produk industri hiliran asas ternakan terus diperkukuhkan dan dipertingkatkan dari segi kualiti dan status halal untuk menembusi potensi pasaran eksport khususnya ke negara-negara Islam.

air bersih.000 Modal Berbayar : RM 100.1 Definisi feedlot WalaupunXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXpihak yang bermutu.000 5.0 LATAR BELAKANG PENTERNAKAN LEMBU FEEDLOT 6.3 PENGURUSAN SYARIKAT a) b) c) d) Pengarah Urusan : Pengurus Kewangan : Pengurus Ladang : Pekerja Am : 6. Perlu diperhatikan bukan semua peningkatan berat badan lembu feedlot boleh disamakaXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXyang diberikan.Alamat Rumah /Pejabat : Alamat Ladang : No. Sebagai contoh. . Telefon . No. Deposisi lemak adalah terlalu kecil. Fax : Email : Modal Dibenarkan : RM 100. peningkatan berat badan lembu tempatan (baka KK) yang di feedlot antara umur 12 hingga 16 bulan terdiri daripada peningkatan berat tulang dan dagingXXXXXXXXXXXXXXXX sahaja. mineral dan vitamin yang secukupnya dalam tempoh yang tertentu.

Pihak syarikat juga dijangka menghadapi masalah menetapkan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXJabatan Haiwan Negeri dan Bank Pertanian Malaysia akan dapat membantu pihak syarikat dalam mengatasi masalah ini. Dengan mengamalkan networking sedemikian dijangka pemasaran lembu feedlot akan menjadi lebih lancar dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXoleh pihak syarikat bagi mendapatkan bekalan lembu-lembu feeder dan juga harga makanan yang baik. Jualan lembu hidup untuk korban iv.ApaXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXyangXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX penting XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXdengan mengembeling segala sumber yang terdapat di lokasi berkenaan secara optimum untuk mendapat keuntungan yang maksimum. . Jualan runcit secara tunai (daging segar) Pasaran XXXXXXXXXXXXXXXXX hidup untuk penyembelihanXXXXXXXXXXXXX terus boleh dilaksanakan samada secara XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXmeliputi kedua-dua kategori xxxxxxxxxtersebut. Jualan lembu hidup untuk aqiqah iii. 7. Jualan lembu hidup kepada peraih (butcher) ii.2 Networking Bidang ini XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXini akan berlaku masalah pemasaran disebabkan bidangusaha ini belum diketahui oleh pembeli dan peraih. 7.1 Jenis-jenis Pemasaran Terdapat XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXkaedah pemasaran XXXXXXXX pihak syarikat untuk lembu feedlot: i. Pihak syarikat juga XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXdengan pengusaha-pengusaha yang sediada. 7. PEMASARAN Pihak sXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah membuat kajian berkaitan pemasaran di mana pemasaran leXXXXXXXXXXXXXXXXXmbu feedlot merupakan salah satu aktiviti penting projek ternakan lembu feedlot itu berdaya maju atau sebaliknya. Harga juXXXXXXXXXalan lembu feedlot adalah faktor ketiga penting yang akan menentukan samada bidXXXXXXangusaha tersebut akan menentukan dan merancang strategi pemasaran hasil feedlot dengan bantuan pihak Jabatan Haiwan Negeri sebXXXXXXXXXelum memulakan X tempatan yang ada dengan secekap mungkin. Oleh yang XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXkan samada dalam 2 atau 3 peringkat kumpulan.

ii. Mengikut kajian. jantina XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXlembu yang sesuai untuk feedlot adalah jantan bagaimanapun lembu-lembu betina dewasa yang diternak juga terbukti memberikan pulangan yang baik.0 PEMILIHAN TERNAKAN 8. xxxxxxxxx. Permintaan dan keperluan pasaran ii.1 Asas Pemilihan Pihak xxxxxxxxxxxxxxx mensasarkan pemilihan ternakan untuk feedlot perlu berasaskan kepada keperluan pasaran. Peningkatan berat badan iv. Target berat akhir atau berat jualan 8. Faktor-faktor yang mempengaruhi termasuklah: i. Kacukan baka tempatan dengan baka import Contoh : Kacukan xxxxxxxx Brahman dxxxxxxxxxx Nellore iii.8. Baka import Contoh : Lembu xxxxxxxxxx.2 Baka dan Jantina PihakXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX syarikat XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXfeedlot yang boleh mengadaptasi cuaca tempatan dan mempunyai ciri-ciri tumbesaran yang baik seperti : i. . Baka tempatan Kedah-Kelantan (KK)* * LembuXXXXXXXXXXXX baka tempatan KK bagaimanapun memberikan peningkatan berat badan (ADG) yang lebih rendah XXXXXXXXXXXXXXberbanding baka import atau kacukan. Penetapan berat awal iii. Sahiwal-Fresien dan Nellore.

Memastikan lembu adalah bebas dari jangkitan kutu dan cacing serta telah diberi rawatan ubat kutu dan cacing. PENGURUSAN .4 Kesihatan Pihak syarikat XXXXXXXXXXXXXXXXXXXdengan kerjasama Jabatan Haiwan Negeri akan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXdipilih untuk penternakan feedlot mestilah diperolehi dari sumber atau gerompok ternakan yang sihat dan disXXXXXXXXXXXXXXXXXXahkan bebas dari jangkitan penyakit oleh Jabatan Haiwan Negeri. Perkara-perkara berikut akan diambil perhatian utama: i. Memastikan lembu adalah sempurna anggotanya dan tidak cacat serta tidak bantut dari segi pertumbuhan badan. ii.3 Umur dan Berat Badan Pihak XXXXXXXXXXXXXXXXX berpendapatXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX lembu yang dipilih penternakanXXXXXXXXXXXXXXXXXX fXeedlot perlu dipastikan memenuhi kriteria-kriteria berikut: untuk i. Pihak syarikat akan memastikan sumber ladang atau gerompok ternakan dari mana lembu diperolehi perlu dipastikan mempunyai sijil perakuan bebas penyakit dari Jabatan Haiwan Negeri.8. Umur antara satu hingga satu setengah tahun. penentuan berat awal tertakluk kepada perancangan tempoh pemeliharaan dan target pemasaran ( berat akhir atau berat jualan yang dikehendaki ). Berat xxxxxxxxxxxawal 250 kg ( baka import atau xxxxxxxxx150 -200 kg (baka tempatan atau KK). XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXn. ii. iii. Memastikan lembu telah disahkan bebas dari penyakit kuku dan mulut serta penyakit hawar berdarah dan telah diberi suntikan vaksinasi pencegahan penyakit tersebut. 9. 8.

Kandang yang kotor dan dipenuhi najis akan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXmemudahkan jangkitan penyakit kepada lembu feedlot dalam kurungan seperti penyakit pernafasan dan radang paru-paru. kesihatan. 9. Tindakan ini didapati membantu XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(feed intake) yang menentukan peningkatan berat badan harian yang tinggi. saiz dan jenis operasi feedlot yang diusahakan. Jadual bertugas atau jadual kerja harian perlu disediakan untuk kemudahan rujukan pekerja supaya penyelenggaraan operasi dan pengurusan harian lebih mudah dan cekap.Pihak xxxxxxxxxxx percaya bahawa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXpengurusan yang cekap dan sistematik adalah asas penting bagi menjamin XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXkesihatan XXXXXXXXXXXXXXXXXberat badan harian yang maksimum.2 Pengurusan Ternakan Dalam memastikan lembu feedlot berada dalam keadaan baik. 9. 9.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX kawalan kos operasi yang minimum serta keuntungan yang optimum. penyelenggaraan peralatan dan kemudahan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX akan dibersihkan sekurang-kurangnya satu kali sehari. Pengurusan xxxxxxxxxxxxxxxxxmerangka strategi dengan merangkumi aktiviti-aktiviti berikut: i.4 Pengurusan Pemakanan . Kadar pekerja yang cekap dan optimum berbanding bilangan lembu dan jenis operasi feedlot adalah seperti berikut: a. Operasi feedlot secara manual = 1 orang pekerja untuk 200 ekor b. pihak syarikat akan memastikan semua XXXXXXXXXXXXXlembu feedlot baka import akan dimandikan sekurang-kurangnya satu kali sehari XXXXXXXXXXXXXXXXXXhaba (heat stress).3 Pengurusan Kandang Pihak XXXXXXXXXXXXXXsyarikat akan memastikan kandang feedlot akan diselia dengan sempurna termasuk penjagaan kebersihan harian. Operasi feedlot secara mekanikal = 1 orang pekerja untuk 400 ekor ii. pemakanan dan prestasi peningkatan berat badan ternakan. Menentukan bilangan pekerja diperlukan tertakluk kepada bilangan lembu. Pemerhatian dan pemeriksaan secara rawak akan dilakukan dari masa kesemasa bagi mempastikan keselesaan. kembong atau direa dan masalah kuku. sebaik-baiknya disebelah pagi.

Pemberian makanan kedua pula adalah selepas 6 jam berikutnya. Pihak syarikat akan memastikan rekod-rekod berikut dicatit dan disimpan : i. Lembu feedlot XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXakan disediakan garam jilatan (mineral block) yang mencukupi sepanjang masa sebagai bekalan tambahan keperluan mineral. Pemberian makanan pertama akan dilakukan seawal pagi. Ianya penting untuk XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXmakanan yang dimakan.6 Pengurusan Rekod Pihak syarikat akan memastikan pengurusan rekod dilakukan dengan tersusun. Rekod pembelian lembu 'feeder' ii Rekod pemberian makanan harian iii Rekod peningkatan berat badan harian iv Rekod kesihatan dan kematian v Rekod pemasaran/jualan lembu feedlot vi Rekod personel vii Rekod kewangan . Bekalan air minuman yang bersih dan mencukupi perlu sentiasa tersedia. iaitu antara jam 1 petang dan selewatnya-lewatnya jam 3 petang. Bagaimanapun. 9. kiraan kadar pemberian makanan adalah juga tertakluk kepada jenis makanan . 9. sehingga mencapai 8-10 kg seekor sehari pada XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXperingkat akhir pemeliharaan ( berat badan antara 350-400 kg).). Jadual pemberian makanan perlu tetap. Pihak syarikat bercadang membeli sebuah lori minimum 3 tan untuk tujuan tersebut. kos ubat-ubatan. kos pemakanan. makanan dan peralatan lXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXadang akan diselenggara dengan baik.Pengurusan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXfeeddlot yang diusahakan syarikat memberi keuntungan atau kerugian. iaitu 2 kali sehari. antara jam 7 pagi dan selewatnya jam 9 pagi.5 Pengurusan Kenderaan Kenderaan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXseperti lori yanXXXXXXXXXXXXXXXXXg sesuai untuk mengangkut ternakXXXXXXXXXXXXXXXXXXXan. kos penyelenggaraan dan kos operasi feedlot berbanding keuntungan-kerugian. seperti 100% PKC sahaja atau campuran PKC dan rumput atau lain-lain jenis bahan hasilan pertanian. Dalam hal iniXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX pihak syarikat akan memastikan lembuXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX feedlot ini perlu diberi makanan antara 4-6 kg seekor sehari pada peringkat permulaan pemeliharaan (berat badan antara xxxxxxxxx-250 kg.

SENARAI PEMBEKAL 1. 11. HAJI SAAD VWEER SDN BHD NO. PASARAN 12. jenis tanah. kesediaan sumber makanan ternakan. sistem pengangkutan. sumber bekalan ternakan. Pemilihan tapak projek feedlot ini mengambil kira beberapa faktor seperti topografi. Sekeliling kawasan ladang feedlot akan dipagar (pagar perimeter) dan disulami dengan pokok-pokok tanaman /buahan. Ini bagi mengelakkan limpahan apabila berlaku banjir atau hujan lebat.10. SS 5A/11 47301 PETALING JAYA SELANGOR 2. LOKASI Pihak syarikat mempunyai tanah seluas berpuluh ekar untuk tujuan ini iaitu di H.S.5 km radius daripada kawasan kediaman/perumahan dan perindustrian serta tidak terlalu hampir dengan sungai atau sistem tali air. JLN. SAMAD SDN BHD 80. Tanah ini dipajak dari Koperasi (Malaysia) Berhad selama 10 tahun.1 Jenis Industri dan Perkembangan .(D) 17867 PT 9089. pasaran dan pembuangan najis. Lokasi ladang/projek feedlot ini terletak lebih 0. 34 JLN KASTURI TAMAN NILAM 43800 BERANANG SELANGOR 12. Daerah Kuantan. Mukim Pekan. kemudahan bekalan air dan elektrik.

000 ekor. manakala bekalan lembu hidup yang terdapat dalam negeri adalah tidak sampai 60. termasuk restoran.000 ekor lembu hidup untuk disembelih setahXXXXXXXXXXXXXun.3 Saiz Permintaan Keperluan XXXXXXXXXXXXXXdalam negeri semasa ialah 120.2 Pengguna Utama Produk dan Perkhidmatan Pengguna Utama produk dan Perkhidmatan Pengguna utama produk kami ialah syarikat dan individu di bidang makanan dan pengedaran bahan makanan.Jenis industri ialah industri penternakan dan pembekalan makanan segar iaitu daging lembu dan produkproduk sampingan.4 Senarai Pelanggan i) Pasaraya & pasar borong di Selangor/Kuala Lumpur/N. 12.Sembilan (Carrefour/ Giant/ Tesco dan lain-lain) ii) Hotel iii) Restoran yang menyediakan masakan berasaskan daging lembu segar seperti Victoria Station/ Restoran di KLCC dan lain-lain. Ini bermakna permintaan dalam negeri amat tinggi iaitu sekurang-kurangnya 100. 12.0XXXXXXXXXXXXXXXXXX00 ekor lembu hidup (untuk disembelih) diperlukan setiap tahun. 12. Ini tidak termasuk permintaan anak lembu untuk tujuan pengemukan dan pembiakan.5 Promosi i) Pasukan pemasaran akan ke restoran/pasaraya ii) Promosi melalui badan & agensi kerajaan 13. MANFAAT KEPADA KERAJAAN . 12. pasar besar dan pasaraya. kedai makan. pasar tani.

sabun dan lain-lain Transformasi industri Penternakan tradisional kepada penternakan berasakan teknologi Penternakan berteknologi kepada teknologi perubatan seperti ubat-ubatan (pharmaceutical) insulin dan tisu badan 14. seperti industri kosmetik. e) Membantu menjadikan industri pertanian (penternakan) sebagai salah satu sector utama dalam pertumbuhan ekonomi negara. melalui skim contract farming dan buy-back program. c) Mewujudkan peluang perniagaan baru di bidang berkaitan industri penternakan lembu dan hasil nilai-tambahnya. d) Merealisasikan hasrat dan wawasan kerajaan menjadikan negara kita sebagai pengeluar bahan makanan halal khusus untuk pasaran tempatan dan antarabangsa.2 Faedah Tambahan “ Multiplier Effect ” a) b) - Aktiviti hiliran (down-stream activities) industri teknologi makanan seperti sosage. memaju dan memperkasakan lagi industri penternakan lembu ini dengan bantuan dan pembiayaan. makanan dan lain-lain. satay. 13. burger dan cheese industri kosmetik seperti pencuci muka. PERBANDINGAN KANDUNGAN DAGING LEMBU DENGAN DAGING LAIN . PENUTUP Adalah menjadi hasrat pemohon untuk membangun. sokongan dan kerjasama dari semua pihak khususnya Bank Pertanian dan Jabatan Haiwan Negeri. b) Meningkatkan pendapatan rakyat khususnya golongan penternak. losyen.13.1 Faedah kepada Negara a) Mewujudkan peluang pekerjaan baru termasuk kepada golongan siswazah yang masih menganggur.

Daging (3 oz) Lemak (gm) Lemak Tepu (gm) Besi (gm) Lembu Kambing Bebiri Ayam .

000 20. Kandang Lembu 2.000 1.00 atau mana yang sesuai sebagai modal kerja.JUMLAH PINJAMAN Pemohon bercadang untuk membuat pinjaman dengan pihak Bank Pertanian Malaysia berjumlah RM 447. Pembangunan 1. Pemagaran kawasan 50.500. Kos Kerja Tanah II.000 . Control yard & Ramp 3. Setor Makanan 4.000 25. Tangki Air & Paip 5. Perbelanjaan Modal RM I.000 10.000 15. Modal 30.

Ubat-ubatan 13. Peralatan Makanan Lembu 9. Utiliti - 15.000 10.000 JUMLAH - 447. Rumah Pekerja 18.000 20. Longkang 17. Gaji 3 Pekerja 11. Kolam Kumbahan 7. Rumput (tanam) 14.000 7.000 50. Alat Penimbang Lembu 8.000 50.000 12. Bangsal 15.500 . Stor Makanan 16.500 30.000 10.6.000 60.000 20.000 3. lori 12.000 10. Pembelian Anak Lembu 10.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.