PJM3110 Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Jasmani June 20, 2013 Kurikulum Pendidikan Jasmani

1. Mengapakah kurikulum Pendidikan Jasmani digubal? 2. Apakah tujuan kurikulum Pendidikan Jasmani direkabentuk? 3. Sejauh manakah kurikulum Pendidikan Jasmani dapat memenuhi keperluan dan perkembangan individu? 4. Bagaimanakah kurikulum Pendidikan Jasmani dapat membentuk masyarakat yang cergas, sejahtera, dan produktif? 5. Apakah hubungkaitnya kurikulum Pendidikan Jasmani dalam pembentukan

masyarakat yang cergas, sejahtera dan produktif? Tambahan: 1. Apakah maksud keperluan dan perkembangan individu? 2. Bagaimanakah Pendidikan Jasmani dapat membantu individu atau kanak-kanak menjadi masyarakat yang cergas, sejahtera dan produktif? 3. Apakah kesan masyarakat yang cergas, sejahtera dan produktif kepada keluarga, masyarakat, dan negara? 4. Huraikan tentang maksud masyarakat yang cergas, sejahtera dan proaktif?

Matlamat Pendidikan Jasmani

1. Bagaimanakah aktiviti fizikal dan amalan kecergasan dapat membantu murid-murid menjadi cergas dan berdisiplin? 2. Sejauh manakah pembelajaran aktiviti fizikal dan amalan kecergasan dapat menjadikan / membina / memperkembangkan / membantu murid-murid menjadi cergas dan berdisiplin?

Tambahan: 1. Sejauh manakah Pendidikan Jasmani dapat membantu murid-murid menjadi cergas dan berdisiplin? 2. Huraikan perkara-perkara dalam aktiviti fizikal dan amalan kecergasan serta berikan contoh-contoh.

1

Mengapakah pentingnya seseorang individu perlu membuat keputusan bijak dalam kehidupan? Organisasi Kurikulum / Aspek-aspek yang perlu diberi perhatian 1. 2.PJM3110 Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Jasmani June 20. Apakah hubungkaitannya individu yang menyeluruh dengan membuat keputusan bijak dalam kehidupan? 8. Sejauh manakah keberkesanan kurikulum Pendidikan Jasmani dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan? 2. Apakah langkah-langkah yang boleh dilaksanakan agar murid-murid sekolah rendah dapat melakukan senaman dan aktiviti fizikal sebagai rutin harian? 3. Bagaimanakah untuk memastikan murid-murid sekolah rendah menyertai aktiviti fizikal / aktiviti Pendidikan Jasmani secara aktif? 2 . Berikan komponen-komponen kecergasan berasaskan kesihatan. Mengapakah pentingnya kecergasan berasaskan kesihatan dan perlakuan motor perlu dipertingkatkan dan dikekalkan? 4. Berikan komponen-komponen kecergasan berasaskan perlakuan motor. 3. Huraikan komponen kecergasan berasaskan kesihatan dan perlakuan motor. Bagaimanakah kecergasan berasaskan kesihatan dan perlakuan motor dapat membantu fisiologi badan manusia? 5. 2013 Objektif 1. 2. Bagaimanakah guru Pendidikan Jasmani dapat mencapai objektif Pendidikan Jasmani berhubung dengan pembentukan sahsiah dan disiplin diri? 7. Bagaimanakah untuk memastikan murid-murid sekolah rendah mengaplikasikan pengetahuan kesihatan dan keselamatan? 4. Bagaimanakah cara guru Pendidikan Jasmani membantu murid-murid memberikan dan meningkatkan pengetahuan kesihatan dan keselamatan semasa kegiatan fizikal? 6. Bagaimanakah / Sejauh manakah aktiviti Pendidikan Jasmani dapat membentuk sahsiah dan disiplin diri murid-murid sekolah rendah? Tambahan: 1.

Apakah aspek-aspek penting yang perlu diberi perhatian sebelum pembentukan kurikulum Pendidikan Jasmani? Aspek Penting Pengajaran Pendidikan Jasmani 1. 2013 3. Apakah aspek-aspek yang boleh dicapai murid-murid sekolah rendah melalui kaedah pengajaran dan pembelajaran yang berkesan? Tambahan: 3 . Apakah bukti-bukti guru Pendidikan Jasmani bahawa pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Jasmani telah berlaku? Berikan satu contoh. Apakah tindakan guru Pendidikan Jasmani bagi memastikan murid-murid terlibat secara aktif dan selamat? Kandungan Sukatan Pelajaran Pendidikan Jasmani 1.PJM3110 Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Jasmani June 20. memperkembangkan proses mental. membentuk perhubungan yang sihat dan melalui kegiatan fizikal dalam suasana yang membina dan selamat? Tambahan: 1. Bagaimanakah kaedah pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Jasmani yang berkesan dapat membantu murid-murid sekolah rendah? 2. Apakah hubungkait peranan guru Pendidikan Jasmani dengan penglibatan murid secara aktif dan selamat? 2. Tambahan: 1. Mengapakah pentingnya murid-murid terlibat dalam aktiviti Pendidikan Jasmani secara aktif dan selamat? 3. Bagaimanakah kurikulum Pendidikan Jasmani dapat membantu murid-murid sekolah rendah meluahkan emosi. Apakah aspek-aspek penting pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Jasmani? 2.

Apakah bentuk teknik pengajaran? 2. (Apakah) 2. Huraikan ketiga-tiga jenis kaedah di atas serta berikan contoh. 2013 Kaedah Pengajaran Pendidikan Jasmani 1.PJM3110 Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Jasmani June 20. Tambahan: 1. 2. Berikan maksud ketiga-tiga kaedah pengajaran p&p Pendidikan Jasmani. Teknik Pengajaran 1. Bagaimanakah keempat-empat teknik pengajaran dapat membantu guru Pendidikan Jasmani menyelesaikan masalah pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Jasmani di sekolah rendah? Tambahan: 1. Huraikan perkara-perkara atau aspek teknik pengajaran. 4 . Bagaimana seorang guru Pendidikan Jasmani melaksanakan aktiviti Pendidikan Jasmani? 2. Berikan 4 jenis teknik pengajaran. Apakah kaedah yang berkesan untuk melaksanakan aktiviti Pendidikan Jasmani berhubung dengan perkara-perkara berikut di atas? 3. Berikan 3 jenis kaedah pengajaran Pendidikan Jasmani.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.