P. 1
Modul-Bmm3110 - SEM 5

Modul-Bmm3110 - SEM 5

|Views: 5|Likes:
Published by Zainal Yahaya

More info:

Published by: Zainal Yahaya on Jun 25, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/14/2014

pdf

text

original

PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU SEKOLAH RENDAH (PGSR

)
MOD KURSUS DALAM CUTI

IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN DENGAN KEPUJIAN

MODUL BAHASA MELAYU PENDIDIKAN RENDAH (BMM3110)

( SINTAKSIS BAHASA MELAYU)

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA ARAS 1, ENTERPRISE BUILDING 3, BLOK 2200, JALAN PERSIARAN APEC, CYBER 6, 63000 CYBERJAYA Berkuat kuasa pada Jun 2010

Falsafah Pendidikan Kebangsaan Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi, dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab, dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat, dan negara.

Falsafah Pendidikan Guru Guru yang berpekerti mulia, berpandangan progresif dan saintifik, bersedia menjunjung aspirasi negara serta menyanjung warisan kebudayaan negara, menjamin perkembangan individu, dan memelihara suatu masyarakat yang bersatu padu, demokratik, progresif, dan berdisiplin.

Cetakan Jun 2010 Kementerian Pelajaran Malaysia
Hak cipta terpelihara. Kecuali untuk tujuan pendidikan yang tidak ada kepentingan komersial, tidak dibenarkan sesiapa mengeluarkan atau mengulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan kandungan buku ini dalam apa-apa juga bentuk dan dengan apa-apa cara pun, sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat izin bertulis daripada Rektor Institut Pendidikan Guru, Kementerian Pelajaran Malaysia.

MODUL INI DIEDARKAN UNTUK KEGUNAAN PELAJAR-PELAJAR YANG BERDAFTAR DENGAN INSTITUT PENDIDIKAN GURU, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAGI MENGIKUTI PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU SEKOLAH RENDAH (PGSR) IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN. MODUL INI HANYA DIGUNAKAN SEBAGAI BAHAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAGI PROGRAM-PROGRAM TERSEBUT.

Cetakan Jun 2010 Institut Pendidikan Guru Kementerian Pelajaran Malaysia

.

KANDUNGAN MUKA SURAT Falsafah Pendidikan Kebangsaan Falsafah Pendidikan Guru Kata-Alu-aluan Rektor Panduan Pelajar Pengenalan Agihan Tajuk (Interaksi dan Modul) Tajuk Pembelajaran i i v vi viii ix xi Tajuk 1 Sintaksis Sinopsis Hasil Pembelajaran Kerangka Tajuk Kandungan Isi  Struktur Binaan Ayat    Pembahagian Subjek dan Predikat Ayat Dasar dan Ayat Terbitan Susunan dalam Ayat 6 1 Tajuk 2 Sintaksis Sinopsis Hasil Pembelajaran Kerangka Tajuk-Tajuk Kandungan Isi    Urutan Kata. Jenis Ayat Sintaksis dan Aspek Tatabahasa Tajuk 3 Frasa Nama Bahasa Melayu Sinopsis Hasil Pembelajaran Kerangka Tajuk-Tajuk Kandungan Isi  Konstituen Frasa Nama 14 . Perpindahan Ayat Ragam Ayat.

dan masa anda. Peperiksaan bertulis ini akan dilaksanakan di tempat yang akan dikenal pasti. Dengan cara begini anda akan dapat melalui kursus ini dengan mudah. 2. Bagi latihan-latihan yang tiada mempunyai cadangan jawapan adalah lebih membantu jika anda berbincang dengan orang lain seperti rakan anda atau menyediakan sesuatu nota untuk dibincangkan semasa sesi tutorial. Memohon bantuan apabila diperlukan hendaklah dipertimbangkan sebagai peluang baru untuk pembelajaran dan ia bukannya tanda kelemahan diri. Cari sudut pembelajaran yang sunyi agar anda boleh meletakkan buku dan diri anda untuk belajar. Modul ini ditulis dalam susunan tajuk. anda boleh berbincang dengan pensyarah. Anda mungkin kembali semula untuk belajar secara formal selepas beberapa tahun meninggalkannya. Modul ini memberi peluang kepada anda untuk menguruskan corak pembelajaran. Anda akan mendapati bahawa ikon digunakan untuk menarik perhatian anda agar pada sekali imbas anda akan tahu apa yang harus dibuat. Latihan-latihan disediakan dalam setiap tajuk untuk membantu anda mengingat semula apa yang anda telah pelajari atau membuatkan anda memikirkan tentang apa yang anda telah baca. Adalah lebih berkesan jika anda menentukan sasaran pembelajaran kendiri dan aras pencapaian anda. Patuhi waktu yang diperuntukkan itu. Setelah membaca modul ini teruskan membaca buku-buku dan bahan-bahan rujukan lain yang dicadangkan.PANDUAN PELAJAR Modul ini disediakan untuk membantu anda menguruskan pembelajaran anda agar anda boleh belajar dengan lebih berkesan. Peruntukkan satu masa setiap hari untuk memulakan dan mengakhiri pembelajaran anda. sumber-sumber pembelajaran. Modul ini akan menggantikan satu kredit bersamaan dengan lima belas jam interaksi bersemuka dalam bilik kuliah. Anda juga diperlukan untuk menduduki peperiksaan bertulis pada akhir kursus. Anda juga mungkin tidak biasa dengan mod pembelajaran arah kendiri ini. Pembelajaran arah kendiri memerlukan anda membuat keputusan tentang pembelajaran anda. Anda perlu memahami corak dan gaya pembelajaran anda. Jangka masa untuk melalui sesuatu tajuk bergantung kepada gaya pembelajaran dan sasaran pembelajaran kendiri anda. Tarikh dan masa peperiksaan akan diberitahu apabila anda mendaftar. 1. Walau bagaimanapun. Tiada kuliah atau tutorial diadakan untuk tajuk-tajuk dalam modul ini. Ada di antara latihan ini mempunyai cadangan jawapan. Lampiran A menerangkan kepada anda makna-makna ikon tersebut. Buat perkara yang sama apabila anda pergi ke perpustakaan. tutor atau rakan anda melalui email jika terdapat masalah berhubung dengan modul ini. Tip untuk membantu anda melalui kursus ini. .

kekecualian hukum D-M serta kata bilangan dan kata panggilan. Tajuk 4 . dan penggunaan kata sendi nama. Sepuluh tajuk yang terlibat dalam modul ini ialah Tajuk 1 dan 2 . Tajuk 10 ialah ayat bahasa Melayu.susunan konstituen frasa nama bahasa Melayu. Tajuk 4 adalah khusus menyentuh peraturan D-M. ayat dasar. Tajuk 3 – frasa nama bahasa Melayu. Hal yang dibincangkan ialah binaan frasa sendi nama.Agihan Tajuk). tajuk 7 dan 8: frasa adjektif bahasa Melayu. Tajuk ini membincangkan konstituen frasa nama dan binaan frasa nama. Modul ini mengandungi 10 tajuk terpilih daripada 15 tajuk keseluruhan. dan Tajuk 5 dan 6 – frasa kerja bahasa Melayu. Tajuk 3 membincangkan frasa nama bahasa Melayu.sintaksis. Tajuk 7 dan 8 berkaitan frasa adjektif bahasa Melayu. Tajuk ini berkaitan dengan ayat. Tajuk 9 berkaitan frasa sendi nama. Tajuk 5 dan 6 membincangkan binaan frasa kerja dalam Bahasa Melayu. perkataan. binaan ayat dalam bahasa Melayu. kedudukan frasa sendi nama dalam ayat. dan ayat tunggal. pembahagian subjek dan predikat. klausa. tajuk 9 : frasa sendi nama bahasa Melayu dan tajuk 10: ayat bahasa Melayu. unsur keterangan dan ayat komplemen.tajuk tersebut adalah seperti yang berikut: Tajuk 1 dan 2 mengenai konsep sintaksis. ayat dasar dan ayat terbitan serta elemen yang berkaitan dalam binaan ayat. Secara umumnya tajuk. susunan frasa adjektif. . frasa.PENGENALAN Kursus BMM3110 (Sintaksis Bahasa Melayu) melibatkan aspek teori tatabahasa dalam binaan ayat Bahasa Melayu. (Sila rujuk .

Jenis Ayat  Sintaksis dan Aspek Tatabahasa yang Lain Frasa Nama Bahasa Melayu  Konstituen Frasa Nama  Binaan Frasa Nama Susunan Konstituen Frasa Nama Bahasa Melayu  Peraturan D-M  Kekecualian Hukum D-M  Bilangan dan Panggilan Frasa Kerja Bahasa Melayu  Binaan Frasa Kerja  Binaan Frasa Kerja Tanpa Objek  Binaan Frasa Kerja dengan Objek Frasa Kerja Bahasa Melayu  Frasa Kerja dengan Kata Bantu  Frasa Kerja dengan Ayat Komplemen  Unsur Keterangan dalam Frasa Kerja Kuliah (jam) Modul (jam) Jumlah (jam) 3 3 2 3 3 3 3 3 4 3 3 5 3 3 6 3 3 . Tajuk 1 Kandungan Sintaksis: Bidang Kajian  Struktur Binaan Ayat  Pembahagian Subjek dan Predikat  Ayat Dasar dan Ayat Terbitan  Susunan dalam Ayat Sintaksis: Bidang Kajian  Urutan Kata. Perpindahan Ayat  Ragam Ayat.AGIHAN TAJUK Kandungan modul ini akan menggantikan satu kredit bersamaan dengan 15 / 30 jam interaksi bersemuka. Jadual di bawah menjelaskan agihan tajuk-tajuk untuk interaksi bersemuka atau pembelajaran melalui modul.

Hasil dari binaan perkataan. Ayat dasar dan ayat terbitan .TAJUK 1 Sintaksis SINOPSIS Tajuk ini akan membolehkan anda mengetahui perkara-perkara yang berikut:     Struktur binaan ayat Pembahagian subjek dan predikat. ialah satu ayat. iaitu frasa nama (FN). iaitu ayat. . ayat terbitan. HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir unit ini. binaan ayat dasar. frasa adjektif (FA) dan frasa sendi nama (FS). perkataan daripada sudut binaan sintaksis ialah bentuk bebas yang minimum yang menjadi unsur setiap binaan sintaksis. Susunan dalam ayat Ayat ialah unit pengucapan yang paling tinggi letaknya dalam susunan tatabahasa dan mengandungi makna yang lengkap. Sehubungan itu. manakala frasa predikat dibentuk oleh empat jenis frasa. Binaan sintaksis pula merujuk kepada binaan yang dibentuk oleh perkataan yang berfungsi sebagai binaan ataupun konstituen dalam ayat. klausa dan frasa. Menganalisis binaan ayat. Selain itu. klausa. struktur binaan ayat. frasa subjek dibentuk oleh frasa nama. iaitu frasa subjek dan frasa predikat. frasa kerja (FK). anda seharusnya dapat: 1. ayat dasar. binaan subjek dan predikat 2. frasa. iaitu klausa dan frasa. binaan ayat terbitan dan struktur subjek dan predikat dalam ayat. Menjelaskan definisi ayat. Ayat dan klausa mengandungi dua konstituen utama.

Ayat dasar juga disebut sebagai ayat inti . 1. Rumah itu (FN) Predikat peniaga (FN) melontar lembing (FK) cantik sekali (FA) di tepi sawah (FS) . Struktur binaan ayat : subjek dan predikat boleh berubah-ubah kedudukan mengikut kesesuaian dalam proses penerbitan ayat. Bajunya (FN) (4). 2006). => Ayat terbitan : ayat yang terhasil daripada proses penerbitan sesuatu ayat dengan mematuhi hukum tatabahasa atau rumus transformasi.1 Definisi Ayat (Sintaksis) Ayat ialah unit pengucapan yang paling tinggi letaknya dalam susunan tatabahasa dan mengandungi makna yang lengkap.al. 1.0 KANDUNGAN ISI Kandungan isi untuk topik ini meliputi huraian tentang konsep ayat dan binaannya. iaitu ayat yang menjadi sumber bagi pembentukan ayat-ayat yang lain. perbincangan difokuskan kepada struktur binaan ayat serta struktur binaan subjek dan predikat dalam ayat. penyusunan semula dan peluasan. Seterusnya.struktur dan binaan atau konstruksi ayat (Siti Hajar Abdul Aziz .KERANGKA TAJUK-TAJUK => => Ayat merupakan unit binaan yang terdiri daripada subjek dan predikat Ayat dasar : ayat yang mengandungi satu subjek dan satu predikat. Contoh binaan ayat: Subjek (1). => Proses penerbitan ayat berlaku sama ada secara pengguguran. Sintaksis dapat ditakrifkan sebagai bidang ilmu bahasa yang mengkaji bentuk. Pemburu itu (FN) (3). Ali (FN) (2). serta mengandungi intonasi yang sempurna (Nik Safiah Karim et. Ayat boleh terbentuk daripada satu perkataan atau susunan beberapa perkataan yang pengucapannya dimulakan dan diakhiri dengan kesenyapan. 2008).

iaitu ayat yang menjadi sumber bagi pembentukan ayat-ayat lain (Raminah Hj. Sedang berehat di bilik sebelah (10).1. Amat cekap Predikat Amin. Rahim Syam . (14) Kucing comel (FN+FA) => Kucing comel itu kesayangan Mama.3 Ayat Dasar dan Ayat Terbitan Ayat dasar : ayat yang mengandungi satu subjek dan satu predikat. Ayat dasar juga disebut sebagai ayat inti . Ayat terbitan : ayat yang terhasil daripada proses penerbitan sesuatu ayat dengan mematuhi hukum atau rumus transformasi. => Pak Cik membaca surat khabar. Subjek (8). Predikat Kumpulan perkataan yang tergolong dalam satu frasa dan menjadi unsur yang menerangkan subjek. Contoh : Ayat Dasar -------- Ayat terbitan (perluasan) (11) Faridah guru (FN+FN) => Faridah guru yang sabar. Abang kandungku (7). (12) Ah Meng berlari (FN+FK) (13) Pak Cik membaca(FN+FK) => Ah Meng berlari dengan pantas. sedang berehat di bilik sebelah.1987). Ayat di atas boleh juga disongsangkan dengan melakukan pendepanan predikat dan meletakkan subjek di belakang. . Amin (6). 1. Proses penerbitan ayat berlaku sama ada secara pengguguran. Guru besar di sekolah baru itu (9). yang menjadi judul atau unsur yang diterangkan. penyusunan semula atau peluasan. Pegawai kastam itu Predikat guru besar di sekolah baru itu. abang kandungku.2 Struktur Binaan Subjek dan Predikat Subjek Konstituen yang terdiri daripada sama ada satu perkataan atau beberapa perkataan. amat cekap. pegawai kastam itu. Contoh: Subjek (5).Sabran.

AKTIVITI (i).al (2006).(15) Mak Limah ke sawah (FN+FS) => Mak Limah ke sawah untuk menuai padi. . Nyatakan kepentingan membuat analisis sintaksis dalam kalangan guru bahasa. LATIHAN (i). Bina 5 ayat tunggal dan 5 ayat terbitan.Bhd. Kaedah Pengajaran Bahasa Malaysia. Bahasa Melayu II.Rahim Syam (1987). (ii). Tatabahasa Dewan. Bincangkan pola-pola ayat dasar dalam bahasa Melayu BAHAN BACAAN Siti Hajar Abdul Aziz (2008). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Nik Safiah Karim et. Petaling Jaya: Oxford Fajar Sdn.Sabran. Kuala Lumpur: Fajar Bakti. Raminah Hj.

Selain itu. anda seharusnya dapat: 1. 2. Ragam ayat . Perkataan dimulai dan diakhiri oleh sempadan perkataan. jenis ayat serta aspek tatabahasa bahasa Melayu akan disentuh dalam bab ini. jenis ayat Sintaksis dan aspek tatabahasa bahasa Melayu Kata ialah satu unit ujaran yang bebas dan mengandungi makna. Perpindahan ayat merupakan satu proses pembentukan ayat berdasarkan binaan subjek dan predikat sama ada secara susunan biasa atau susunan songsang.TAJUK 2 Sintaksis:   Urutan Kata. konsep ragam ayat.1997). . HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir unit ini. ragam ayat serta aspek tatabahasa dalam binaan ayat. Perpindahan Ayat Ragam Ayat. Menyatakan konsep ayat berdasarkan jenis dan ragam ayat. Jenis Ayat SINOPSIS Tajuk ini akan membolehkan anda mengetahui perkara-perkara berikut:    Konsep kata dan perpindahan ayat dalam Bahasa Melayu. (Marzukhi Nyak Abdullah. yang terdiri daripada satu atau gabungan beberapa bentuk bunyi bahasa. Menjelaskan jenis-jenis ayat.

kandungan isi untuk topik ini meliputi huraian tentang konsep sintaksis yang merangkumi konsep kata dan perpindahan ayat. Aspek-aspek tatabahasa yang menjurus kepada bidang sintaksis merupakan aspek penting dalam melengkapi kajian bahasa. perbandingan antara bahasa-bahasa di bawah: a) Paulus Mariam Vidit (bahasa Latin) . 2. Kek lapis itu enak sekali. (Lutfi Abas .adjektif atau kata sendi nama. Kedudukan sesuatu perkataan atau kelompok perkataan dan kebolehan berubah tempat dalam sesuatu binaan ayat juga memperlihatkan ciri perbezaan (Nik Safiah Karim et. (2). jenis ayat serta aspek tatabahasa yang lain. Frasa pula boleh terbina daripada satu atau beberapa perkataan yang mengandungi kata sama ada kata nama.1 Konsep kata dan Perpindahan Ayat Perkataan atau kata merupakan unsur yang terdapat dalam salah satu binaan ayat. Konsep perpindahan ayat pula adalah berasaskan pola ayat dasar yang jelas terdapat perbezaan urutan dalam pelbagai bahasa. Jenis Ayat Aspek Tatabahasa 2. Sebagai contoh. ragam ayat. Maniam itu baik sungguh.1975).0 KANDUNGAN ISI Untuk pengetahuan anda. Terdapat unsur lain seperti kata bantu atau kata penguat dalam sesuatu ayat. (3).KERANGKA TAJUK Sintaksis Konsep kata dan perpindahan ayat Ragam Ayat. Ramli sangat pandai bermain skuasy.al 2008). Sebagai contoh. terdapat ayat yang mempunyai kata adjektif seperti berikut: (1). kata kerja.

ayat boleh terdiri daripada pelbagai bentuk variasi mengikut pola-pola yang tertentu. (ayat pasif) (6) Saya menendang bola itu. Ayat pasif pula mengutamakan subjek terbitan sebagai judul. Mary akan mengubah makna asal daripada bahasa Latin tersebut. b) Min aina anta ? (bahasa Arab) Min = daripada / dari aina = mana anta = kamu (lelaki) Maksud terjemahan langsung [daripada mana kamu] kurang memberikan makna yang tepat dan gramatis dalam bahasa Melayu. dalam bahasa Melayu. Oleh itu. kedudukan kata kerja tidak menjadi persoalan dan tidak menjejaskan makna ayat bahasa Latin tersebut.perbezaan urutan dalam pelbagai bahasa serta sistem bahasa yang berbeza-beza menjadikan bahasa itu sesuatu yang unik untuk dikaji dan digunakan. Dengan perkataan lain. Hubungan antara ayat aktif dengan ayat pasif ialah perpindahan tempat frasa nama yang menjadi subjek dan objek ayat berkaitan.2 Ragam Ayat Konsep ayat telah pun diperkenalkan dalam penerangan sebelum ini. kita akan bincangkan tentang ragam ayat yang menjadi salah satu unsur dalam ayat. Seterusnya. Terdapat dua jenis ragam dalam ayat.Paulus = Paul Mariam =Mary vidit = melihat Dalam hubungan tersebut. Contoh: (4) Amar menendang bola itu. Sebaliknya. Ayat aktif mengandungi kata kerja yang mengutamakan subjek asas sebagai judul. Ragam ayat terdiri daripada ayat aktif dan ayat pasif. (ayat aktif) (5) Bola itu ditendang oleh Amar. ayat Melihat Paul. (ayat aktif) . akhiran –us dan –am menentukan kata nama subjek dan kata nama objek. 2. Ayat bahasa Melayu yang lebih sesuai bagi bahasa Arab tersebut ialah kamu datang dari mana? Oleh itu .

Ayat aktif terdiri daripada ayat aktif transitif dan ayat aktif tak transitif. membaiki membeli membasahi Predikat Objek jalan itu. Ayat aktif transitif ialah ayat yang mengandungi kata kerja transitif yang diikuti oleh frasa nama atau klausa komplemen sebagai objek atau unsur penyambut. pipinya. . Ayat aktif tak transitif ialah ayat yang mengandungi kata kerja yang tak transitif iaitu yang tidak diikuti oleh objek sebagai penyambut. Ayat pasif dalam bahasa Melayu digolongkan kepada tiga jenis iaitu: a) Ayat pasif dengan imbuhan kata kerja pasif b) Ayat pasif dengan kata ganti nama diri pertama dan kedua c) Ayat pasif dengan perkataan kena yang hadir sebelum kata kerja. di pantai Damai. Air mata b) Ayat Aktif Tak Transitif Subjek Predikat Kata Kerja Tak Transitif (12). Ombak (14). Contoh : a) Ayat Aktif Transitif Subjek Kata Kerja Transitif (9). Budin (11).(7) Bola itu saya tendang. 2. (ayat pasif) (8) Saya tendang bola itu.2. Pekerja (10). Kanak-kanak (13).2. Diana sedang mandi memutih menangis Objek di kolam itu. sepanjang malam. (ayat pasif yang mengalami pendepanan predikat) 2.2 Ayat Pasif Ayat pasif ialah ayat yang asalnya daripada ayat aktif transitif iaitu yang mengandungi kata kerja tetapi mengutamakan objek asal sebagai unsur yang diterangkan.1 Ayat aktif Ayat aktif ialah ayat yang mengandungi kata kerja yang mengutamakan subjek asal sebagai unsur yang diterangkan. buah durian.

Dunia ini penuh dengan dugaan. Kuih itu pagi tadi. Dia pandai mengawal emosinya. Saya sudah memiliki kereta baru. Ayat penyata mempunyai tujuan menyatakan atau memberi keterangan tentang sesuatu hal. (23). Budak itu Kena kena kena Kata Kerja Dasar tembak kejar Oleh+Frasa Nama oleh pemburu. Ayat penyata juga dikenali sebagai ayat keterangan. iii) Ayat pasif dengan perkataan kena yang hadir sebelum kata kerja Subjek (19).i) Ayat pasif dengan imbuhan kata kerja pasif Subjek Kata Kerja Pasif Oleh + Frasa Nama (15). Keterangan ii) Ayat pasif dengan kata ganti nama diri pertama dan kedua Subjek Frasa Kerja Pasif dengan Ganti Nama Diri Pertama atau kedua sudah saya bersihkan belum awak makan Keterangan (17). Jenis Ayat Ayat dapat dibahagikan kepada empat jenis. (22). oleh anjing. Kereta itu (16). Kereta itu (18). i) Ayat penyata ii) Ayat tanya iii) Ayat perintah iv) Ayat seruan a) Ayat Penyata Ayat yang diucapkan dengan maksud membuat satu pernyataan. . Rusa itu (20). Contoh: (21).Semak samun sudah dibeli dibersihkan oleh Amin oleh pekerja minggu lepas setiap bulan. 3. lagi.

b) Ayat Tanya Ayat tanya ialah ayat yang digunakan untuk menanyakan sesuatu hal dengan berdasarkan nada suara dan penggunaan perkataan tertentu. Ayat tanya boleh wujud dengan kata tanya atau tanpa kata tanya.

c) Ayat Perintah Ayat perintah ialah ayat yang diucapkan bertujuan untuk menimbulkan sesuatu tindakan. Perintah ditujukan kepada orang kedua dengan menggunakan kata ganti nama orang kedua seperti awak, kamu, anda, engkau dan sebagainya. d) Ayat Seruan Ayat seruan ialah ayat yang diucapkan dengan membawa nada atau intonasi seruan dengan tujuan melahirkan sesuatu keadaan perasaan seperti marah,takut,gembira,sedih dan sebagainya. Contoh kata seru ialah oh, amboi, wah, cis, aduh dan sebagainya. Menurut Abdullah Hassan (2005), ayat seruan lazimnya tidak sempurna dan menyatakan perasaan sedih, suka, gembira, duka , terkejut, marah, hairan dan lain-lain.

AKTIVITI

1.

Nyatakan 4 jenis ayat dalam bahasa Melayu dengan memberikan contoh-contoh

yang sesuai.

LATIHAN

1. 2. Bincangkan pola-pola ayat pasif dalam bahasa Melayu

BAHAN BACAAN

Abdullah Hassan (2005) Linguistik Am. Pahang:PTS Professional Publishing Sdn.Bhd. Marzukhi Nyak Abdullah. (1997)Kamus Tatabahasa Bahasa Melayu. Shah Alam:Penerbit Fajar Bakti Sdn. Bhd. Nik Safiah Karim et.al (2006). Tatabahasa Dewan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Raminah Hj.Sabran,Rahim Syam (1987). Kaedah Pengajaran Bahasa Malaysia. Kuala Lumpur: Fajar Bakti.

TAJUK 3

Frasa Nama Bahasa Melayu

SINOPSIS Tajuk ini akan membolehkan anda mengetahui perkara-perkara berikut:  

Konsep Frasa Nama; Binaan Frasa Nama bahasa Melayu; Tahukah anda bahawa dalam bahasa Melayu, terdapat unsur frasa nama yang

menjadi salah satu binaan dalam satu-satu ayat. Tanpa unsur frasa, maka sesuatu ayat itu tidak akan dapat wujud dengan sempurna.

Frasa nama juga menjadi tonggak dalam binaan sintaksis. Binaan sintaksis pula didasari oleh pola-pola ayat yang mengandungi pola-pola frasa yang menjadi tunjang dalam ayat sama ada sebagai subjek atau predikat. Malah, ayat dan klausa mengandungi dua konstituen utama, iaitu frasa subjek dan frasa predikat. Sehubungan itu, frasa subjek dibentuk oleh frasa nama, manakala frasa predikat dibentuk oleh empat jenis frasa, iaitu frasa nama (FN), frasa kerja (FK), frasa adjektif (FA) dan frasa sendi nama (FS).

HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir unit ini, anda seharusnya dapat: 1. menjelaskan definisi frasa nama dan; 2. menjelaskan binaan frasa nama.

Putrajaya (4).0 KANDUNGAN ISI + inti inti + penerang Anda perlu mengetahui bahawa. bandar selamat. Seterusnya. Emak (2). Emak Wan Seng (3).al. perbincangan ditumpukan kepada ciri-ciri dan jenis-jenis frasa nama bahasa Melayu. atau sebelum dan sesudah frasa nama. 3. 1986) Contoh : Subjek Frasa Nama (1).KERANGKA TAJUK-TAJUK Frasa Nama inti 3. Bandar Putrajaya Predikat Frasa Nama peniaga. Frasa nama ialah frasa yang boleh berdiri pada subjek dan objek ayat dan predikat nama. kandungan isi untuk topik ini meliputi huraian tentang konsep frasa nama berdasarkan pendapat ahli-ahli bahasa. bandar selamat. . disamping boleh menggantikan kata nama (Asmah Hj. (2008) ialah konstituen atau unsur yang menjadi pengisi frasa nama yang terdiri daripada kata nama sebagai unsur intinya.Omar.1 Konsep Frasa Nama Bahasa Melayu Frasa Nama menurut Nik Safiah Karim et. peniaga sayur. Unsur inti boleh wujud secara sendiri atau dengan sederetan penerang yang hadir sebelum frasa nama atau sesudahnya.

Binaan frasa nama dapat digambarkan seperti berikut: Binaan Nama Penerang keturunan Suku bangsa Penerang Inti + Penerang Nama jenis bunga nama kucing nama askar Frasa Penerang Inti Penerang British. Kucing Penerang paralimpik semester akhir Jabatan Haiwan yang soleh itu jinak itu Predikat meraih pingat emas. Pelajar (9). namun perbincangan dalam topik 3 ini frasa nama. Anak (11). frasa didapati merupakan unsur yang terletak di bawah klausa. Struktur Frasa Nama (inti + penerang) Frasa Nama Inti (7).al. Frasa ialah unsur terkecil dalam bidang sintaksis. menduduki ujian. Pegawai (10). . Jawa. 3.Struktur Frasa Nama (inti + inti) Frasa Nama Inti (5). menggigit makanan. untuk pekerja sahaja. Keluar Inti bapa masuk Predikat saling bantu-membantu. memberi ceramah. Binaan frasa dapat dibentuk daripada satu kata atau lebih. Dalam struktur binaan ayat. parsi. 2006). Walaupun terdapat beberapa pendapat tentang binaan frasa nama bahasa Melayu. Frasa digunakan bagi membina ayat. Ibu (6). Atlet (8). baik akhlaknya. (Abdullah menjurus kepada dua struktur frasa dan binaan Hassan.1983).2 Binaan Frasa Nama Dalam Bahasa Melayu Binaan frasa nama boleh terbentuk daripada satu perkataan atau lebih (Abdullah Hassan et.

Penerang Penerang (Penentu belakang) Inti orang rumah Penerang kata kerja Penerang kata adjektif Penerang frasa sendi nama Penerang bilangan ordinal mesin bilik pengemis kereta baju banglo tempat tingkat itu ini kira menunggu muda antik di jemuran di desa. pantai Penerang penyambut nama pemutar penjaga Penerang kelamin Penerang tempat nama pelakon guru nama pinggiran Penerang (Penentu Binaan Frasa Nama Hadapan) Inti (Bilangan+penjodoh bilangan) tiga orang lima buah tujuh dulang Penerang (Inti) guru kereta nasi minyak. kedua ketiga . wanita.mawar. Penerang kegunaan nama serbuk minyak kari pelincir skru pintu lelaki.

LATIHAN 1. Nahu Melayu Mutakhir. 2.Bhd. Tatabahasa Dewan.al (2008). PTS Professional Publishing Sdn. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Tulis 10 contoh frasa nama bagi binaan inti + penerang nama. Kuala Lumpur. Apakah ciri-ciri yang dapat membezakan frasa daripada ayat? BAHAN BACAAN Abdullah Hassan (2005) Linguistik Am.Omar (1986) Pustaka. Abdullah Hassan et.Inti + inti dengan maksud sama erti Inti + inti Inti + inti dengan maksud berlawanan tubuh bukit tuan atas hidup badan bukau puan bawah mati AKTIVITI 1. . Senaraikan 20 binaan frasa nama berdasarkan sebuah cerpen atau rencana yang terdapat dalam majalah terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka.al (2006) Sintaksis.Bhd. atau akhbar tempatan. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Nik Safiah Karim et. Asmah Hj. Pahang:PTS Professional Publishing Sdn.

D-M membawa maksud diterangkan (D) dan menerangkan (M). Contoh : Frasa Nama Diterangkan (Inti) Askar Budak Pemain Penarik Penghantar Pensyarah Pakar Doktor Menerangkan (Penerang) Melayu lelaki boling beca surat wanita psikologi veterinar Contoh-contoh lain: .0 Konstituen Frasa Nama Konstituen Frasa Nama dalam tatabahasa Bahasa Melayu mengandungi aspek-aspek yang telah disusun secara sistematik berdasarkan rumus-rumus tatabahasa bahasa Melayu :    Peraturan D-M (Hukum D-M) Kekecualian Hukum D-M Bilangan dan panggilan Peraturan D – M (Hukum D .M) 4. unsur yang diterangkan merupakan unsur inti yang hadir pada kedudukan pertama dan unsur menerangkan merupakan unsur penerang yang hadir pada kedudukan yang kedua.sos cili (bukan cili sos) .Restoran Ali ( bukan Ali Restoran) .1 Dalam tatabahasa bahasa Melayu. Dalam peraturan ini.TAJUK 4 Susunan Konstituen Frasa Nama Bahasa Melayu  Peraturan D-M  Kekecualian Hukum D-M  Bilangan dan Panggilan 4.

keadan itu menjadi perkara lazim dan terhasillah satu fenomena bahasa yang menyimpang dari rumus tatabahasa dalam konteks hukum D .nasi goreng (bukan goreng nasi) 4.M juga wujud akibat kebiasaan dalam penggunaan.kentang goreng ( bukan goreng kentang) .pisang goreng (bukan goreng pisang) .Kedai Makanan Rahim ( bukan Rahim Kedai Makan / Kedai Makan Rahim) . Contoh: Penerang (M) Perdana Ibu Naib Ketua Timbalan Naib Pembantu Menteri Pejabat Presiden Hakim Perdana Menteri Presiden Penyelaras Diterangkan (D) . Lama-kelamaan.cakera padat (bukan padat cakera/compact disc) . Selain itu.sup kambing ( bukan kambing sup) . Kebiasaan ini mewujudkan kelaziman yang semakin diterima penggunaannya dalam masyarakat pengguna bahasa.2 Kekecualian Hukum D .M Konsep kekecualian wujud dalam kebanyakan bahasa di dunia bagai merasionalkan penggunaan sistem bahasa yang sudah lazim dipakai secara mantap dalam masyarakat pengguna bahasa. Hal yang demikian berlaku disebabkan oleh kecenderungan pengguna bahasa menggunakan sistem bahasa lain bagi bahasa sendiri .M. kekecualian hukum D . terutama sekali yang melibatkan pada nama-nama jawatan. seperti sesetengan penguna bahasa Melayu yang gemar menggunakan sistem bahasa Inggeris sebagai kayu ukur berbahasa..

Jawatan Naib Presiden disandang oleh Dato Hj. imam besar. . (17). (22). dan seumpamanya. (21). Timbalan Perdana Menteri membuat lawatan kerja ke Syria. Segolongan kecil peneroka sudah menanam pokok gaharu. Sekumpulan penyelidik sudah mendapat elaun khas. Pembantu penyeldik sedang membuat penganalisisan data kajian. menteri kanan. 2006) Dalam konteks ini. (13). (15). Mohd. Ketua Hakim Negara telah bercuti selama dua hari. (16). Ibu pejabat Kastam daerah Johor Bahru dipindahkan ke Jalan Aman. Perdana Menteri Malaysia yang pertama ialah YTM Tunku Abdul Rahman. (18). Naib presiden yang baharu telah berucap dalam majlis perasmian. Contoh : lima ekor kuda segolongan kecil peneroka kelima-lima pendekar silat sekumpulan penyelidik segelintir pengundi sejumlah wang sebilangan besar pekerja Contoh ayat: (19) Lima ekor kuda telah dibeli oleh Haji Tahir. bilangan yang digunakan merujuk kepada unsur numerik yang menjadi penanda kepada jumlah yang difokuskan dalam frasa. (14). (20). Contoh penggunaan dalam ayat: (12). (Abdullah Hassan. 4. Kelima-lima pendekar silat itu menunjukkan gaya kepahlawanan. hal ini tidak berlaku pada frasa menteri besar.Namun.Ali. menteri pengangkutan.3 Bilangan dan Panggilan Kata bilangan yang berfungsi sebagai penerang dalam frasa nama boleh wujud di hadapan katan nama inti.

(33). Segelinitr pengundi pilihanraya dilihat berlegar-legar di situ. Sejumlah wang yang besar diperlukan untuk kos perubatan. kata bilangan boleh dibahagikan kepada enam kumpulan berdasarkan makna (Hashim Hj. (29). (27). Kata bilangan tentu ii. Sukan Asia ke-XIV telah mencatat satu sejarah kegemilangan atlet Malaysia. (32). 1993). beberapa. . sekalian. Kegiatan gotong-royong itu disertai oleh semua penduduk kampung. Secara lebih khusus. dan vi.Kata bilangan pecahan. (24). (30) Hang Tuah memiliki dua ekor kuda putih .Kata bilangan himpunan iv. banyak . Sebilangan besar pekerja sudah pulang ke kampung. Dollah mendapat tempat ketiga dalam pertandingan nyanyian. Contoh ayat: (31). Contoh: satu = 1 dua = 2 Contoh ayat: (26). (25). (28). semua .(23). i.Musa.Kata bilangan pisahan v. Segala bantuan yang diberikan oleh pihak sekolah amat dihargai.Kata bilangan tak tentu iii. Shakira mempunyai empat ekor anak kucing.sedikit.Kata bilangan tingkatan Kata Bilangan Tentu Kata bilangan yang mendukung makna tentu yang menjurus kepada bilangan khusus terdiri daripada angka yang boleh dilambangkan dengan simbol atau huruf abjad. Contoh: Segala. Konvokesyen ke-2 telah dilaksanakan pada hari semalam. sekelompok. Beberapa orang guru telah ditukarkan ke sekolah pedalaman. Kata Bilangan Tak Tentu empat = IV sepuluh = X Kata bilangan yang merujuk kepada jumlah bilangan yang tidak khusus .

. sebahagian Contoh ayat: (40). Kedua. tiap-tiap Contoh ayat: (37). Berpuluh-puluh kenderaan tentera telah bergerak ke sempadan negara.dua peninju itu telah diberi penghargaan oleh pihak persatuan. beratus-ratus. kesemua. Sabar itu adalah separuh daripada iman. (35). ketiga . Setengah daripada kawasan ini adalah milik Tuan Haji Ali. Kata jenis ini juga adalah sejumlah perkataan yang menyokong makna bilangan yang terasing. (41). Contoh: berpuluh-puluh. contoh: pertama. keseribu. Masing-masing ada pendapat yang tersendiri dalam isu pembangunan sukan. setiap. Contoh: masing-masing. (39). (42). Contoh ayat: (34). Kesemua mangsa banjir telah dipindahkan ke tempat yang selamat. Kata Bilangan Pisahan Kata bilangan jenis pisahan merujuk kepada unsur pemisahan dalam proses berbelas-belas. segelintir. beribu-ribu. (36). Kata Bilangan Tingkatan Kata bilangan tingkatan merujuk kepada sejumlah perkataan yang mendukung makna taraf tingkatan bilangan. memerihalkan bilangan yang menjadi dasar pokok pernyataan. Tiap-tiap pasukan mempunyai ketua yang dilantik oleh pihak pengurusan. kedua-dua. separuh. Sebahagian daripada ahli-ahli persatuan tidak hadir. Setiap hari dilalui oleh Pak Malau dengan hati yang tabah. Kata Bilangan Pecahan Kata bilangan jenis pisahan merujuk kepada unsur pecahan atau pembahagian daripada jumlah keseluruhannya. kelima-lima. kedua. (38). sepertiga.Kata Bilangan Himpunan Kata bilangan yang merujuk kepada jumlah bilangan yang terhimpun atau terkumpul. Contoh: setengah.

Tunku.Profesor Ungku Aziz merupakan seorang pencetus idea penubuhan tabung pengurusan haji di Malaysia. (48). (45).4 Panggilan / Kata Panggilan Sementara itu. 4. (44). (47). Datuk Maharaja Lela ialah seorang pejuang yang menentang Inggeris di Perak. Kata panggilan merupakan satu sistem yang digunakan dalam bahasa Melayu bagi tujuan penghormatan. Contoh: Datuk Maharaja Lela Datuk Sagor Haji Abdul Rahman Limbong Tuan Adam Puan Mastura Chong Contoh ayat : (46). Puan . Haji. Pengunjung keseribu akan diberi hadiah cepu emas. pengiktirafan ataupun penentuan identiti secara lebih khusus. Tun. Datuk dan seumpamanya lazim digunakan sebelum kata nama inti. Gerai pertama menjadi perhatian pembeli. Dia mampu meraih tempat kedua sahaja dalam pertandingan tersebut.contoh ayat: (43). 2008). Datuk Sagor harus diingati sebagai seorang pahlawan. konsep panggilan ( kata panggilan) merupakan unsur frasa nama yang hadir sebelum kata nama inti ( Abdullah Hassan. Profesor Ungku Aziz Tunku Kamalia Syed Zain Barakbah Sharifah Mona Alsagoff Tan Sri Malik Kamal . Jenis-jenis kata panggilan seperti Tuan.

Siti Hajar Abdul Aziz (2008). Pahang:PTS Professional Publishing Sdn.Bhd. Nik Safiah Karim et. d) Lain-lain hal boleh dibincangkan pada lain hari.al (2006) Sintaksis. a) Ahmad punya kedai terletak di sebelah bas terminal. f) Lain masa. b) Cili sos jenama lada dijual di Aminah Mini Market.Musa ( 1993) Binaan dan Fungsi Perkataan dalam Bahasa Melayu. Bina carta atau pengurusan grafik untuk menunjukkan peraturan D – M. c) Kenderaan mini bas sudah semakin dilupakan. e) Itu hari kita sudah bercadang melawat mini zoo. LATIHAN 1.Bhd. Kuala Lumpur.M. .AKTIVITI 1. Abdullah Hassan et. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. Apakah maksud hukum D-M? 2. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. BAHAN BACAAN Abdullah Hassan (2005) Linguistik Am. Hashim Hj.ayat di bawah dengan ayat-ayat yang sesuai berdasarkan Hukum D.Bhd. Bahasa Melayu II.al (2008). Tatabahasa Dewan. Petaling Jaya: Oxford Fajar Sdn. anda boleh bayar bil awal. g) Sport rim kereta itu milik Romli. PTS Professional Publishing Sdn. Tulis semula ayat.

Frasa kerja juga menjadi salah satu tonggak dalam binaan sintaksis.6) . binaan frasa kerja tanpa objek dan dengan objek Tahukah anda bahawa dalam bahasa Melayu. frasa kerja (FK). anda seharusnya dapat:   Menjelaskan definisi frasa kerja dan binaan frasa kerja (1. Frasa kerja binaan sintaksis pula didasari oleh pola-pola ayat yang mengandungi pola-pola frasa yang menjadi tunjang dalam ayat sama ada sebagai subjek atau predikat. iaitu frasa subjek dan frasa predikat. Malah. terdapat unsur frasa kerja yang menjadi salah satu binaan dalam satu-satu ayat. HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir unit ini.TAJUK 5 Frasa Kerja Bahasa Melayu  Binaan Frasa Kerja  Binaan Frasa Kerja Tanpa Objek  Binaan Frasa Kerja Dengan Objek SINOPSIS Tajuk ini akan membolehkan anda mengetahui perkara-perkara berikut:   Menjelaskan definisi frasa kerja dan binaan frasa kerja Menganalisis binaan frasa kerja. ayat dan klausa mengandungi dua konstituen utama. binaan frasa kerja tanpa objek dan dengan objek (1. manakala frasa predikat dibentuk oleh empat jenis frasa. iaitu frasa nama (FN). Sehubungan itu. frasa subjek dibentuk oleh frasa nama. frasa adjektif (FA) dan frasa sendi nama (FS).1) Menganalisis binaan frasa kerja.

5. frasa kerja berfungsi sebagai predikat.0 KANDUNGAN ISI Anda perlu mengetahui bahawa. kandungan isi untuk topik ini meliputi huraian tentang konsep frasa kerja berdasarkan pendapat ahli-ahli bahasa. Frasa kerja bertugas sebagai predikat dalam susunan ayat biasa. Frasa kerja dalam bahasa Melayu terdiri daripada kata kerja sebagai dasarnya.KERANGKA TAJUK-TAJUK Frasa Kerja(Predikat) Frasa kerja (tanpa objek) Frasa Kerja (dengan objek) 5. . (2008) ialah frasa yang terdiri daripada kata kerja sebagai unsur intinya. Dalam susunan ayat biasa.al (2006). Frasa kerja wujud dalam sesuatu ayat dalam binaan predikat. frasa kerja terdiri daripada satu atau beberapa perkataan dengan kata kerja berfungsi sebagai fungsinya.1 Konsep Frasa Kerja Bahasa Melayu Frasa Kerja menurut Siti Hajar Abdul Aziz. Menurut Abdullah Hassan et.

Contoh : Ayat Subjek (1). (7). (92) dan (93) menunjukkan kata kerja tidur.2. Dia selalu bergaduh.2 Binaan Frasa Kerja Binaan kata kerja terdiri daripada kata kerja tak transitif atau kata kerja transitif. .1 Frasa Kerja Tanpa Objek Frasa kerja tanpa objek merupakan jenis frasa yang tidak memerlukan penyambut (objek) dan boleh berdiri sendiri dalam sesuatu binaan predikat. (6). Dalam ayat (94). Contoh : (5). Kata kerja tak transitif ialah kata kerja yang tidak memerlukan objek sebagai penyambut. Kata kerja tak transitif juga dikatakan sebagai kata kerja yang tidak memerlukan frasa nama sebagai objek (penyambut) untuk melengkapkannya. Budak nakal itu terjatuh lagi setelah terpijak kulit pisang.Ramlee Predikat Frasa Kerja menjemur kain. Emak (2). (95). 5. menjual sayur di pasar. meniup saksofon. ayat (91) . Faisal tidur lena di bilik tidur. Pemuzik itu (4). Contoh: (8). kata kerja telah diberi unsur pelengkap dan penerang. Emak Ahmad (3). Faisal tidur lena. terjatuh dan bergaduh. (10). Berdasarkan contoh ayat di atas. ayat ini masih mengekalkan konsep kata kerja tak transitif (tanpa objek) Pelengkap ialah perkataan yang hadir selepas kata kerja transitif dan berfungsi untuk melengkapkan kata kerja tersebut. mencipta lagu itu. Kata kerja tersebut tidak memerlukan atau tidak tidak diikuti oleh frasa nama sebagai objek atau penyambut. P. Namun kata kerja ini boleh diikuti oleh unsur pelengkap dan penerang. 5. Budak nakal itu terjatuh lagi. Dia selalu bergaduh sesama rakan sekolah. Biarpun begitu. dan (96). (9).

Zamani akan melaporkan kepada warden asrama tentang kejadian itu. (16). . (18). Hal yang demikian berlaku membina sesuatu ayat.5. (19). Dalam konteks ini . frasa yang bergaris ialah unsur keterangan yang mengikuti objek.Halijah menggenggam erat tangan suaminya.3 Frasa Kerja Dengan Objek Frasa kerja dengan objek dikenali juga sebagai frasa kerja transitif. Tuan Pengarah sedang membincangkan tentang isu pendidikan. Ibu menganyam tikar setiap hari. frasa kerja. frasa adjektif dan frasa sendi nama. Frasa kerja juga boleh menerima unsur keterangan. (17). Pelajar itu menaikkan bendera semasa perhimpunan. Semua ayat di atas tidak menepati sistem penggunaan kata/frasa kerja transitif.Datuk Amran menghasilkan banyak produk berasaskan herba. Lee Chong Wei menghantar dengan tenang bulu tangkis ke jaring. (12). Kata kerja transitif pula ialah kata kerja yang memerlukan objek. Unsur keterangan juga boleh terdiri daripada frasa nama. Mahmud membaiki radio yang telah rosak. Dalam ayat (11). kadang-kala terdapat kekeliruan dalam kalangan pengguna bahasa menggunakan frasa kerja sebagai predikat. dalam proses Contoh kesilapan dapat dilihat dalam ayat (15) hingga ayat (19). (12) dan (13). Frasa kerja transitif mempunyai dasar kata kerja transitif. (15). Kata kerja jenis ini mesti diikuti oleh frasa nama sebagai objek atau penyambut untuk melengkapkan kata kerja tersebut. Contoh: Frasa Kerja Kata Kerja Transitif Menaikkan menganyam membaiki Penyambut bendera tikar radio Contoh ayat lengkap: (11). (13).

‘bulu tangkis’ dan ‘isu pendidikan’ ialah objek yang mesti hadir selepas kata kerja transitif. (24). Zamani akan melaporkan kejadian itu kepada warden asrama (21). . (22). Datuk Aman menghasilkan produk berasaskan herba. Lee Chong Wei menghantar bulu tangkis ke jaring dengan tenang. ‘tangan’.Ayat-ayat yang tersebut di atas harus ditulis begini: (rujuk ayat 20 – 24) (20). ‘produk ’. Tuan Pengarah sedang membincangkan isu pendidikan. (23). Halijah menggenggam tangan suaminya dengan erat. Catatan: kejadian’.

Bhd.Bhd. Bahasa Melayu II. PTS Professional Publishing Sdn.Bhd. Petaling Jaya: Oxford Fajar Sdn. BAHAN BACAAN Abdullah Hassan (2005) Linguistik Am. Tulis 10 contoh frasa kerja tanpa objek LATIHAN 1. Kuala Lumpur. . Siti Hajar Abdul Aziz (2008).al (2006) Sintaksis. Buat analisis binaan frasa kerja berdasarkan sebuah cerpen atau rencana yang terdapat dalam majalah terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka. Pahang:PTS Professional Publishing Sdn. atau akhbar tempatan. Abdullah Hassan et.AKTIVITI 1.

aspek penggunaan ayat komplemen dan unsur keterangan akan dibincangkan juga dalam tajuk frasa kerja bahasa Melayu. kita akan melihat pola-pola frasa kerja yang menggunakan kata bantu dalam predikat. frasa kerja dengan ayat komplemen dan unsur keterangan dalam frasa kerja.1) .TAJUK 6 Frasa Kerja Bahasa Melayu  Frasa Kerja dengan Kata Bantu  Frasa Kerja dengan Ayat Komplemen  Unsur Keterangan dalam Frasa Kerja SINOPSIS Tajuk ini akan membolehkan anda mengetahui perkara-perkara berikut:  frasa kerja dengan kata bantu. Terdapat dua jenis kata bantu iaitu kata bantu aspek dan kata bantu ragam. frasa kerja dengan ayat komplemen dan unsur keterangan dalam frasa kerja(1. Selain itu. Hal yang demikian membuktikan bahawa kepelbagaian elemen kata dalam sesuatu frasa bahasa Melayu menghasilkan satu sistem yang komprehensif. Kata bantu boleh hadir di hadapan predikat kata kerja. Dalam perbincangan ini. anda seharusnya dapat:  Menghurai frasa kerja dengan kata bantu. Frasa kerja dalam bahasa Melayu mempunyai elemen kata bantu dalam predikat. HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir unit ini.

Bagi menjelaskan fungsi kata bantu dalam frasa. kandungan isi untuk topik ini meliputi huraian tentang konsep frasa kerja berdasarkan pendapat-pendapat ahli bahasa. (3). frasa kerja berfungsi sebagai predikat. Adi Kencana belum lagi berminat untuk merantau ke kota. Contoh (fungsi menunjukkan perbuatan yang belum dilakukan: akan dan (4).KERANGKA TAJUK-TAJUK Frasa Kerja (Predikat) Frasa kerja (didahului kata bantu aspek. frasa kerja yang melibatkan kata bantu aspek merupakan keperihalan tentang aspek masa lampau. Dalam susunan ayat biasa. Dia telah menulis puisi sejak di bangku sekolah.pernah) (1). (2). (2008) Frasa kerja terdiri daripada kata kerja sebagai unsur intinya. Frasa kerja bertugas sebagai predikat dalam susunan ayat biasa. Frasa kerja dalam bahasa Melayu terdiri daripada kata kerja sebagai dasarnya. Amirul sudah mencapai kejayaan dalam peperiksaan yang lepas.0 Kandungan Isi Anda perlu mengetahui bahawa. Contoh (fungsi menunjukkan masa yang telah berlaku: sudah . (5). ini atau masa hadapan. dan kata bantu ragam) Frasa kerja (dengan ayat komplemen) 6. Wan Malini akan memetik bunga di taman.1 Frasa Kerja Dengan Kata Bantu Aspek Menurut Siti Hajar Abdul Aziz. 6. Dalam hal ini. belum) . telah . diberikan contoh ayat berkaitan. Michael pernah mendapat pengiktirafan sebagai guru cemerlang. Hal yang demikian bersesuaian dengan fungsi kata bantu aspek.

boleh menerima ayat komplemen. (11). supaya. Maslina mahu membuktikan bahawa dia juga mampu menjadi juara.3 Frasa Kerja Dengan Ayat Komplemen Frasa kerja dengan ayat komplemen merupakan jenis frasa yang boleh menerima pelengkap atau sebaliknya yang dipancangkan ke dalam klausa utama bagi binaan sesuatu ayat. frasa kerja jenis ini ditandai dengan penggunaan kata kata hubung bahawa. (9). Pak Mat mengakui bahawa dia pernah berkhidmat dalam pasukan komando. akan. Yatim boleh berjaya jika dia berusaha bersungguh-sungguh. Menurut Nik Safiah Karim et. . (13). atau masa hadapan. belum Kata Bantu Ragam Memerihalkan perasaan ketika melakukan perbuatan. (7). demi. (8). dan dapat 6. harus. kini. Daud dapat menyertai program sukan berkuda di Johor Bahru. semoga dan untuk.al (2008). Dia harus pulang ke kampung segera. mesti.Kata Bantu Kata Bantu Aspek Memerihalkan masa lampau. frasa kerja sama ada jenis transitif atau tak transitif. masih. sedang. Contoh ayat: (6). Hal yang demikian bersesuaian dengan fungsi kata bantu aspek yang memerihalkan perasaan ketika melakukan perbuatan. Contoh : telah. Dia hendak bekerja di Kuala Lumpur. mahu. 6. sudah.2 Frasa Kerja Dengan Kata Bantu Ragam Frasa kerja yang melibatkan kata bantu ragam merupakan keperihalan tentang aspek perasaan. Cikgu Normah menegaskan bahawa tidur yang berkualiti adalah perlu untuk kesihatan minda. boleh. Apabila keadaan sedemikian berlaku. Anda mesti belajar untuk menguasai kemahiran mengajar. Contoh: hendak. Dalam binaan predikat. maka ayat yang terbentuk ialah ayat majmuk Contoh : (i) Frasa kerja transitif dengan ayat komplemen (12). (10).

(14). 6. (13) dan (14) menunjukkan kata kerja tidur. (16). frasa adjektif. Haji Amin percaya bahawa mangsa kebakaran itu boleh diselamatkan. Dalam ayat (15). (16).kepada . unsur keterangan ini dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang maksud dan sasaran makna dalam sesuatu frasa yang menjadi struktur binaan dalam satu-satu frasa. Unsur –unsur biasanya hadir selepas kata kerja. Kim Seng faham bahawa jirannya terpaksa berpindah ke kampung. ayat (12) . Berdasarkan aspek makna yang hadir dalam frasa kerja.ke. Yang pasti. (17).4 Unsur Keterangan dalam Frasa Kerja diwakili oleh unsur-unsur penerang yang Unsur keterangan dalam frasa kerja memerihalkan atau menerangkan kata kerja tersebut dengan lebih lanjut. frasa kerja tak transitif telah menerima ayat komplemen. Unsur-unsur keterangan boleh terdiri daripada binaan frasa sendi nama. Penggunaan kata sendi unsur keterangan ini. nama di. unsur keterangan hadir selepas objek (penyambut). Kata kerja tersebut menerima ayat komplemen yang akhirnya membentuk ayat majmuk. unsur keterangan dapat dibahagikan kepada lapan jenis: (i) Keterangan tempat atau arah (ii) Keterangan waktu (iii) Keterangan cara (iv) Keterangan tujuan atau harapan (v) Keterangan alat (vi) Keterangan penyertaan (vii) Keterangan hal (viii) Keterangan bagai Huraian: (i) Keterangan tempat atau arah Unsur keterangan tempat atau arah membincangkan tempat berlakunya peristiwa.dari.daripada. dan (17). terjatuh dan bergaduh. dan frasa nama. Berdasarkan contoh ayat di atas.pada jelas terdapat dalam . (ii) Frasa kerja tak transitif dengan ayat komplemen (15). ayat ini masih mengekalkan konsep kata kerja tak transitif dan akhirnya membentuk ayat majmuk. Pemandu bas itu memaklumkan bahawa semua penumpang selamat sampai ke destinasi. Jasmin berpendapat bahawa kerjaya guru sangat mencabar. Biarpun begitu. Bagi kata kerja transitif.

(iv) Keterangan tujuan atau harapan   Keterangan tujuan atau harapan ialah unsur yang menerangkan sesuatu perbuatan atau kejadian. untuk dan bagi. (21) Emak Shafik menerima hadiah cenderamata daripada guru besar. sejak dan hingga bentuk frasa nama seperti semalam. tahun lepas. (24) Aiman menunggu kepulangan ayahnya hingga pukul 12 malam. dalam . (iii) Keterangan cara   Keterangan cara boleh bersumberkan daripada kata adjektif. (25) (a) Air sungai mengalir dengan derasnya. Keterangan cara boleh terbina daripada frasa sendi nama yang mengandungi kata sendi nama dengan diikuti kata adjektif yang menerima kata pembenda –nya. Keterangan tujuan menggunakan kata sendi nama : demi. Mereka berkahwin untuk mencapai kebahagiaan hidup. Contoh : (25) Air sungai mengalir deras. (27) Menteri berjalan megah. (26) Azman berlari pantas. (26) (a) Azman berlari dengan pantasnya. Penghulu berucap di perhimpunan itu bagi menjelaskan isu sebenar. Contoh : (28) (29) (30) Muhamad belajar bersungguh-sungguh demi masa depan. (27) (a) Menteri berjalan dengan megahnya. bentuk frasa sendi nama yang mengandungi kata sendi nama iaitu pada. (19) Abang Malik memanjat ke atas bumbung rumah. (20) Swee Ling berasal dari Negeri Sembilan.Contoh: (18) Dia belajar di universiti. (ii) Keterangan waktu Dua bentuk keterangan waktu wujud dalam frasa kerja iaitu   Contoh : (22) Pensyarah itu menamatkan kuliah pada jam 9 malam. (23) Pameran kesenian itu bermula sejak semalam. .

ikut bersama-sama atau melibatkan diri. (39) Jurutera perunding membuat penilaian semula tentang projek tersebut. (35) Pegawai kebajikan melawat kampung contoh dengan ahli jawatankuasa surau. mengenai. (36) Muniandy masuk ke pejabat dengan pembantunya. bagai. Contoh : (40) Amran berlagak seperti pegawai tinggi . Kata sendi nama yang digunakan ialah dengan. (43) Hidungnya mancung bak seludang. sebagai. (41) Kepantasan lelaki itu bertindak bagai lipas kudung . Kata sendi nama yang digunakan ialah dengan. Contoh: (34) Aminah datang ke masjid dengan suaminya.kesamaan atau hampir sama. terhadap. . perkakas atau benda yang digunakan dalam sesuatu proses atau peristiwa. (33) Harjit Singh memukul bola dengan kayu hoki. (38) Panel disiplin membuat teguran terhadap kes itu. (42) Diana berlakon sebagai Puteri Gunung Ledang. Contoh: (37) Tuan pengurus sedang memikirkan tentang masalah itu. bak. (vi) Keterangan penyertaan   Unsur yang menerangkan maksud ikut serta. Contoh: (31) Guru pelatih itu datang dengan menaiki kereta api (32) Encik Ahmad memotong kek dengan pisau. (viii) Keterangan bagai   Unsur yang menerangkan keserupaan. (vii) Keterangan hal   keterangan hal berfungsi menerangkan keadaan kata sendi nama yang digunakan ialah tentang.(v) Keterangan alat  Unsur yang menerangkan peralatan. Kata sendi nama yang digunakan ialah seperti.

bersedia vii. . Bahasa Melayu II.Bhd.al (2008) Tatabahasa Dewan. mengalami ix. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. melagukan v. Siti Hajar Abdul Aziz (2008). bertolak iii. PTS Professional Publishing Sdn. memutuskan viii. mendirikan BAHAN BACAAN Abdullah Hassan (2005) Linguistik Am. AKTIVITI 1.Bhd. LATIHAN 1. memancing iv. memikirkan ii. Petaling Jaya: Oxford Fajar Sdn. berjumpa x. Binaan Dan Fungsi Perkataan Dalam Bahasa Melayu. Hal yang demikian bergantung kepada situasi dan rumus yang menjadi dasar dalam pembentukan frasa yang akhirnya menghasilkan satu ayat yang lengkap. Berdasarkan perkataan di bawah.Musa (1993).al (2006) Sintaksis. Nik Safiah Karim et. berupaya vi. Kuala Lumpur. Hashim Hj. Abdullah Hassan et. Pahang:PTS Professional Publishing Sdn. Bincangkan fungsi kata bantu ragam dan kata bantu aspek dalam frasa kerja. i. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka.Bhd. bina ayat yang menggunakan predikat frasa kerja dengan kata bantu ragam atau kata bantu aspek.5 Kesimpulan Frasa kerja merupakan satu bentuk frasa yang kompleks dan mampu menerima unsurunsur perkataan yang menjadi struktur asas dalam binaan predikatnya.6.

Harus dijelaskan bahawa kata adjektif yang hadir selepas kata kerja disebut sebagai keterangan. Sementara. penguat dan kata bantu. Selain itu. kata adjektif yang hadir selepas kata nama disebut sebagai penerang. unsur pengisi yang wujud dalam frasa adjektif akan dibincangkan juga dalam tajuk frasa adjektif bahasa Melayu ini. anda seharusnya dapat:   Menjelaskan definisi frasa adjektif. Dalam perbincangan ini.Kata Bantu dalam Frasa Adjektif SINOPSIS Tajuk ini akan membolehkan anda mengetahui perkara-perkara berikut:    Binaan frasa adjektif : unsur pengisi frasa adjektif Penguat Kata bantu dalam frasa adjektif Frasa adjektif dalam bahasa Melayu mempunyai elemen kata yang terdiri daripada satu atau beberapa perkataan yang mewakili kata sifat atau kata adjektif sebagai kata intinya. HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir unit ini. kita akan melihat pola-pola frasa adjektif yang berkaitan dengan binaan frasa. (1.TAJUK 7 Frasa Adjektif Bahasa Melayu .2) . Hal yang demikian membuktikan bahawa kepelbagaian elemen kata sifat atau kata adjektif memberikan impak dalam pembentukan frasa adjektif yang berfungsi sebagai predikat dan juga unsur keterangan dan unsur penerang dalam predikat.Binaan Frasa Adjektif: Unsur Pengisi Frasa Adjektif .Penguat . kata penguat dan kata bantu dalam frasa.1) Menghuraikan binaan frasa adjektif dengan unsur pengisi. (1.

KERANGKA TAJUK-TAJUK Frasa Adjektif Binaan Frasa Adjektif : Unsur Pengisi Frasa Adjektif Penguat Kata Bantu dalam Frasa Adjektif 7. .0 Kandungan Isi Anda perlu mengetahui bahawa. 7.1 Binaan Frasa Adjektif : Unsur Pengisi Frasa Adjektif ialah frasa yang terdiri daripada kata adjektif sebagai unsur intinya. kandungan isi untuk topik ini meliputi huraian tentang konsep frasa adjektif berdasarkan pendapat ahli-ahli bahasa. Hal yang demikian bersesuaian dengan fungsi kata bantu dan penguat sebagai binaan dan unsur pengisian dalam frasa adjektif. Dalam hal ini. frasa adjektif boleh terdiri daripada satu kata adjektif atau beberapa kata yang mengandungi kata adjektif dengan kata bantu dan penguat sama ada dihadapan atau di belakangnya. Frasa adjektif dalam bahasa Melayu terdiri daripada satu atau beberapa perkataan yang mewakili kata sifat atau kata adjektif sebagai kata intinya. frasa adjektif berfungsi sebagai predikat. Frasa Frasa adjektif adjektif bertugas sebagai predikat dalam susunan ayat biasa. Dalam susunan ayat biasa.

Namun.1. [sudah + terlalu + tua] merupakan predikat yang terbina daripada unsur-unsur berikut : [kata bantu + penguat + kata adjektif] Unsur pengisi dalam frasa adjektif juga dapat dilihat dalam contoh-contoh di bawah: Kata Bantu sudah belum masih Penguat terlalu sangat terlalu amat Kata Adjektif tua prihatin masak awal baik Penguat benar - Dalam contoh-contoh di atas. 7. Bentuk sedemikian boleh berubah-ubah berdasarkan rumus tatabahasa dan pola dalam ayat berkaitan. Penglihatannya kabur. Contoh: (2) . (5) . penguat juga boleh hadir sama ada di belakang atau di belakang kata adjektif.Contoh : (1) . Guru pelatih itu cergas (4) .1 Binaan Kata Adjektif Satu Perkataan Binaan jenis ini merupakan asas kepada pembentukan frasa adjektif yang menggunakan satu kata adjektif dalam ayat. Tanamannya subur. Wak Samad sudah terlalu tua Dalam ayat (1) [Wak Samad] merupakan subjek frasa nama yang diikuti oleh predikat frasa adjektif. Dalam binaan predikat. Dia kelihatan ceria. (3) . . kata bantu boleh hadir bersama-sama penguat hadapan mendahului kata adjektif. Salim sangat rajin. (6) .

Penguat hadapan terdiri daripada kata terlalu dan paling.  Penguat bebas ialah perkataan yang kedudukannya bebas. Contoh: (7) . Kereta lembu itu lambat benar.7. Rumahnya terlalu besar.1. Pakaian puteri itu cantik sekali. iaitu boleh hadir di hadapan atau di belakang kata adjektif. (8) .2 Binaan Kata Adjektif Dua Perkataan Binaan dua perkataan adjektif merupakan asas kepada pembentukan frasa adjektif yang menggunakan dua kata adjektif dalam ayat Pola binaannya boleh terdiri daripada yang berikut: (i) kata adjektif + kata adjektif (unsur keserasian makna) contoh : letih lesu cantik molek lemak manis penat lelah (i) kata adjektif + kata adjektif (makna berlawanan) contoh: jatuh bangun hidup mati baik buruk susah senang pahit maung 7. Contoh: amat dan sungguh. . Lukisan itu paling cantik. nian (9) .  Penguat belakang pula merupakan kata yang terletak di belakang kata adjektif seperti sekali. (11) . (10) .2 Penguat  Kata penguat boleh hadir dalam frasa adjektif Terdapat tiga jenis penguat: (i) Penguat hadapan (ii) Penguat belakang (iii) Penguat bebas  Penguat hadapan merupakan kata yang terletak di hadapan kata adjektif. benar. Taman Bunga di istana itu indah nian. berdasarkan jenis-jenisnya.

seperti dalam ayat-ayat berikut: (14). Kehadiran pelajar itu belum terlalu lewat. Sayur-sayuran dikebun itu masih belum subur. Ada kata bantu tertentu yang boleh hadir sebelum atau sesudah penguat. . belum sangat cekap. Anak sulungnya itu sungguh masih muda. (13) . 7. Terdapat juga kata bantu yang boleh hadir sebelum atau selepas penguat. harus berdasarkan kesesuaian konteks ayat. (21). Kubah masjid itu amat besar. terlalu amat. Pekerja baru itu belum sangat cekap.(12) . misalnya: masih amat jauh. Contoh : sungguh amat. sungguh telah pandai Contoh: (19). AKTIVITI 1. Pelajar kelas peralihan itu sungguh telah pandai. Pekerja yang berkualiti harus cekap. (17). belum. Kedudukan khemah itu masih amat jauh. Contoh: (16). Bincangkan fungsi kata bantu dalam frasa adjektif. Perangai anaknya terlalu amat sopan. Unsur penguat yang hadir berderetan sebelum kata adjektif juga wujud dalam binaan frasa adjektif. Frasa adjektif jelasnya boleh disertai oleh kata bantu sudah. (15). (20). Gerakan dan gaya pesilat Malaysia tangkas sungguh. sungguh masih muda. belum terlalu lewat. (22).3 Kata Bantu Dalam Frasa Adjektif Kata bantu merupakan unsur yang boleh hadir dalam frasa adjektif. masih. (23). Anaknya sudah besar. Percakapan orang tua itu sungguh amat kasar . (18).

di bumi Gaza ini. Oleh: ESA ALHAJ Johor Bahru. bahawa kau juga pernah jadi anak kecil hidupmu sangat sederhana kautidur berselimutkan langit gelap impianmu sangat suram. menampar muka mendabik dada langkahmu pantas sungguh. untuk memijak sesiapa jua dengan mata yang merah menyinga. penat lelahnya dihiasi air matanya berderai tangisnya mohon belas kasihan sedu-sedannya tanda kesedihan wajahnya pucat. dan pijak lantaran amarah yang membakar hati lantas kau tegar menyusun langkah pantas. hingga akhirnya kau terpijak kakimu sendiri dan jatuh tersungkur menyembah bumi. jatuh bangunnya. hatinya cemas langkahnya kian tidak cergas. SAJAK : SEBUAH PERSOALAN Mengapa harus kau pijak kaki anak kecil itu? yang hanya semalam belajar bertatih dan jatuh kembali.LATIHAN 1. injak. Barangkali kau sudah lupa wahai rejim zionis. . letih lesunya. Mungkin rasa ihsan sudah terhakis dari dalam dirimu hingga kau mudah keliru antara langkah. Senaraikan frasa adjektif dalam petikan sajak di bawah. sepak.

Bhd.BAHAN BACAAN Abdullah Hassan (2005) Linguistik Am. Hashim Hj. Abdullah Hassan et.Bhd.al (2008) Tatabahasa Dewan. Petaling Jaya: Oxford Fajar Sdn.Bhd.al (2006) Sintaksis. Pahang:PTS Professional Publishing Sdn. PTS Professional Publishing Sdn. Binaan Dan Fungsi Perkataan Dalam Bahasa Melayu. Nik Safiah Karim et. Bahasa Melayu II. Siti Hajar Abdul Aziz (2008). Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. Kuala Lumpur. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka.Musa (1993). .

anda seharusnya dapat:   Menghuraikan binaan frasa adjektif dengan unsur pengisi.TAJUK 8 Frasa Adjektif Bahasa Melayu  Susunan Frasa Adjektif dalam Ayat  Frasa Adjektif dan Ayat Komplemen SINOPSIS Tajuk ini akan membolehkan anda mengetahui perkara-perkara berikut: Frasa Adjektif Bahasa Melayu   Susunan Frasa Adjektif dalam Ayat Frasa Adjektif dan Ayat Komplemen Frasa adjektif dalam bahasa Melayu seterusnya mempunyai peranan yang besar dalam mengungkapkan kata sifat secara luaran dan dalaman berdasarkan konteks kata-kata adjektif tertentu dalam binaan frasa dan ayat. boleh hadir selepas kata kerja sebagai keterangan dan.2) Menghuraikan ayat komplemen. Harus dijelaskan bahawa frasa adjektif mempunyai ketentuan sama ada boleh hadir selepas subjek sebagai predikat.(1. unsur predikat yang terdapat dalam frasa objektif dapat diikuti oleh ayat komplemen yang mewujudkan ayat majmuk.(1. Selain itu. boleh hadir selepas frasa nama sebagai penerang. HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir unit ini. Dalam perbincangan ini. penguat dan kata bantu.2) . kita akan melihat pola-pola frasa adjektif yang berkaitan dengan susunan frasa dalam ayat serta frasa adjektif dan ayat komplemen. Hal yang demikian membuktikan bahawa kepelbagaian elemen kata sifat atau kata adjektif memberikan impak dalam pembentukan frasa adjektif yang berfungsi sebagai predikat dan juga unsur keterangan dan unsur penerang dalam predikat.

KERANGKA TAJUK-TAJUK Frasa Adjektif Susunan Frasa Adjektif dalam Ayat Frasa Adjektif dan Ayat Komplemen 8.1 Susunan Frasa Adjektif dalam Ayat ialah frasa yang terdiri daripada kata adjektif sebagai unsur intinya. Frasa adjektif dalam bahasa Melayu terdiri daripada satu atau beberapa perkataan yang mewakili kata sifat atau kata adjektif sebagai kata intinya.0 Kandungan Isi Anda perlu mengetahui bahawa. Dalam susunan ayat biasa. Hal yang demikian bersesuaian dengan fungsi kata bantu dan penguat sebagai binaan dan unsur pengisian dalam frasa adjektif. frasa adjektif berfungsi sebagai predikat. Frasa Frasa adjektif adjektif merupakan komponen penting dalam proses melengkapkan sesuatu ayat. 8. Dalam hal ini. frasa adjektif boleh terdiri daripada satu kata adjektif atau beberapa kata yang mengandungi kata adjektif dengan kata bantu dan penguat sama ada di hadapan atau di belakangnya. . kandungan isi untuk topik ini meliputi huraian tentang konsep frasa adjektif dan elemen berkaitan dengan susunan frasa serta ayat komplemen.

hebat sekali. frasa adjektif juga boleh hadir selepas subjek sebagai predikat. Kucing itu berenang berpidato mengalir beraksi berlari sangat pantas. deras sekali. Amira (5). Dalam binaan predikat. Stadium itu sudah usang.1. Air sungai itu (7).1. (susunan biasa) (2) (a) Putih bersih kulitnya (susunan songsang) [predikat + subjek] (3). (susunan biasa ) (3) (a) Merah tua warna bola itu. Pemuzik (8). Dalam ayat (1) [stadium itu ] merupakan subjek frasa nama yang diikuti oleh predikat frasa adjektif. [sudah + usang] merupakan predikat yang terbina daripada unsurunsur berikut : [kata bantu + kata adjektif] Ayat (1) boleh disongsangkan menjadi seperti berikut: (1) (a) Sudah usang stadium itu. lancar sekali.2 Frasa Adjektif Sebagai Keterangan Frasa adjektif yang hadir selepas frasa kerja akan berfungsi sebagai keterangan. [predikat + subjek] Frasa predikat yang mendepani subjek sudah berpindah tempat melalui proses penyongsangan. (susunan songsang) [predikat + subjek] 8. Contoh: (1) .1 Frasa Adjektif Sebagai Predikat Predikat dalam sesuatu ayat boleh terbina daripada frasa adjektif. Contoh-contoh lain: (2). Kulitnya putih bersih. Dalam hal ini. . Hal yang demikian merupakan fungsi asas kata adjektif yang memerihalkan sifat dan adjektif bagi keterangan kata kerja. Contoh: Subjek Predikat Frasa Kerja Keterangan (Frasa Adjektif) (4). Pelajar itu (6).Contoh : 8. Warna bola itu merah tua. laju.

Dia insaf bahawa dia perlu meningkatkan kualiti ibadahnya. Ketua kampung itu percaya bahawa anak buahnya memberikan sokongan padu.2 Frasa Adjektif dan Ayat Komplemen Frasa adjektif yang berperanan sebagai predikat dalam ayat boleh diikuti oleh ayat komplemen.1. Fungsinya ialah sebagai penerang kepada kata nama. (12). . Frasa Nama Kata Nama kereta warna baju madu pangkat kain benang kelapa pinang kitab besar merah kelabu asli tinggi licin kasar muda masak tebal Kata Adjektif 8. ayat tersebut akan menjadi ayat komplemen. (11). Peserta kursus sedar bahawa mereka harus tidur di khemah sementara. Kesannya. Zulmazran Zulkifli yakin bahawa pasukan Malaysia akan meraih pingat emas dalam acara boling. Contoh: (9).3 Frasa Adjektif Sebagai Penerang Kata Nama Frasa adjektif boleh hadir selepas kata nama dan frasa nama.8. (10).

Bahasa Melayu II. Nik Safiah Karim et.al (2008) Tatabahasa Dewan.Bhd. Kuala Lumpur. Abdullah Hassan et. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. Predikat Subjek Frasa Kerja Keterangan (Frasa Adjektif) BAHAN BACAAN Abdullah Hassan (2005) Linguistik Am. Bina 10 ayat berdasarkan pola binaan ayat di bawah ini. Siti Hajar Abdul Aziz (2008). LATIHAN 1.Bhd. Petaling Jaya: Oxford Fajar Sdn. Pahang:PTS Professional Publishing Sdn.Bhd.AKTIVITI 1. PTS Professional Publishing Sdn. Bincangkan fungsi susunan frasa adjektif dalam sesuatu ayat. .al (2006) Sintaksis.

6) .(1. HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir unit ini. Ini membuktikan bahawa kepentingan elemen kata sendi nama menjadikan fungsi frasa sendi nama sebagai asas pembentukan predikat yang mempunyai pola FN+ FSN ( Frasa Nama + Frasa Sendi Nama). kita akan melihat pola-pola frasa sendi nama yang berkaitan dengan susunan frasa dalam ayat . Selain itu.TAJUK 9 Frasa Sendi Nama Bahasa Melayu  Binaan Frasa Sendi Nama  Kedudukan Frasa Sendi Nama dalam Ayat  Penggunaan Kata Sendi Nama Secara Umum SINOPSIS Tajuk ini akan membolehkan anda mengetahui perkara-perkara berikut: Frasa Sendi Nama    Binaan Frasa Sendi Nama Kedudukan Frasa Sendi Nama dalam Ayat Penggunaan Kata Sendi Nama Secara Umum Frasa sendi nama dalam bahasa Melayu seterusnya mempunyai peranan yang utama dalam melengkapkan satu binaan dalam ayat yang terdiri daripada satu kata sendi nama dan satu frasa nama dalam ayat. Frasa sendi nama mempunyai mempunyai potensi untuk hadir sebelum frasa nama atau sebelum kata nama arah diikuti oleh frasa nama.1) Menganalisis binaan dan kedudukan frasa sendi nama dalam ayat. unsur predikat frasa sendi nama juga akan dibincangkan dalam bab ini. Dalam perbincangan ini. anda seharusnya dapat: Menjelaskan definisi dan binaan frasa sendi nama(1.

al. pada. . Antara kata sendi nama yang sering digunakan ayat ialah di. kandungan isi untuk topik ini meliputi huraian tentang konsep frasa sendi nama dan elemen berkaitan dengan binaan frasa sendi nama dalam ayat. untuk. dan sebagainya. sampai. tentang.2008) Frasa sendi nama pada asasnya terbina apabila sesuatu kata sendi diikuti oleh kata nama. dari. (Abdullah Hassan et.1 Binaan Frasa Sendi Nama ialah frasa yang terdiri daripada kata sendi nama yang boleh Frasa sendi nama Frasa sendi nama bergabung dengan kata nama dalam membentuk kesatuan frasa.oleh.al 2006). (Nik Safiah Karim et.0 Kandungan Isi Anda perlu mengetahui bahawa. terbina daripada ayat yang mempunyai satu kata sendi nama dan satu frasa nama yag menjadi pelengkap dalam binaan frasa sendi nama itu. ke.kepada .KERANGKA TAJUK-TAJUK Frasa Sendi Nama Binaan Frasa Sendi Nama Kedudukan Frasa Sendi Nama dalam Ayat Penggunaan Kata Sendi Nama 9. akan bagi. dengan. 9. Frasa sendi nama juga boleh didahului oleh kata bantu sama ada kata bantu ragam atau kata bantu aspek. hingga. Frasa sendi nama dalam bahasa Melayu terdiri daripada beberapa perkataan yang mewakili kata sendi atau kata adjektif sebagai unsur binaan frasanya. daripada .

1.1.2 Kata Sendi Nama + (Kata Nama Arah) + Frasa Nama Frasa sendi nama boleh wujud di hadapan frasa nama (didahului satu unsur kata nama arah).Contoh : 9. Contoh: Frasa Sendi Nama Kata Sendi Nama di ke dari daripada kepada untuk dengan sejak tentang sampai bagi Frasa Nama gimnasium sekolah pusat tuisyen aluminium Tuan Jana Khatib ibu kemewahan semalam klorofil siang ayah 9. Dalam hal ini.1 Kata Sendi Nama + Frasa Nama Frasa dalam sesuatu ayat boleh terbina daripada frasa sendi nama dengan pola kata sendi nama + frasa nama ( KN+ FN). kata sendi nama hadir sebagai satu perkataan di hadapan suatu frasa nama. Frasa Sendi Nama Frasa Nama Kata Sendi Nama Kata Nama Arah Frasa Nama (i) di (i) di (ii) ke (ii) ke (iii) dari (iii) dari dalam dalam belakang - takungan takungan kolam kolam pentas pentas 9. frasa sendi nama juga berpotensi untuk hadir tanpa kata nama arah.3 Kata Sendi Nama + (Kata Nama Arah) + Frasa Nama + (Keterangan) .1. Selain itu.

Unsur keterangan ini pada asasnya bertindak menerangkan keperihalan maksud predikat frasa kerja. Hadiah ini untuk ibu Zarina. Kerusi itu daripada kayu jati. (2). (3). Kata nama arah dan keterangan boleh hadir dan boleh digugurkan mengikut kesesuaian ayat. Kolam ikan di tepi taman. Yushiro dari bandar raya Tokyo. Namun. Dalam sesetengah ayat lain.2. Contoh: (1). 9.2 Frasa Sendi Nama sebagai Keterangan Unsur keterangan dalam sesuatu ayat boleh diwakili oleh frasa sendi nama. Contoh: (i) Keterangan bagi frasa kerja Contoh: (7) Budin meniup saksofon seperti pemuzik profesional. (keterangan bandingan) . Bahaman daripada keluarga seni. frasa sendi nama hadir selepas subjek. frasa adjektif dan frasa nama.2 Kedudukan Frasa Sendi Nama dalam Ayat Frasa sendi nama mempunyai fungsi dalam predikat sesuatu ayat. (4). unsur keterangan ini boleh hadir secara pilihan mengikut kesesuaian konteks ayat berdasarkan rumus tatabahasa. (5). Frasa Sendi Nama Kata Sendi Nama Frasa Nama Kata Nama Arah (i) di di (ii) ke ke (iii) dari dari atas luar bawah Frasa Nama pentas pentas garisan garisan rumah rumah Keterangan pada saat itu.2.1 Predikat Frasa sendi Nama Dalam susunan ayat biasa. dengan bergaya dengan kayu - 9.Binaan frasa nama boleh juga terdiri daripada kata sendi nama diikuti oleh frasa nama dan keterangan. (6). Ahmad ke sekolah setiap hari. frasa sendi nama berfungsi sebagai unsur keterangan. 9.

mandir di dalam dan luar bangunan. (keterangan tujuan) (iii) Keterangan bagi frasa nama Contoh: (18) Bangunan di Kuala Lumpur sungguh tinggi.(keterangan tempat) (10). terdapat dua unsur kata sendi nama yang serupa boleh digabungkan dalam bentuk setara dengan menggunakan kata hubung dan. (keterangan sumber) (22) Lagu oleh Dato’ Mokhzani telah menarik perhatiannya.(keterangan hal) (11).Ayah berbincang tentang hal pertunangan.Hang Tuah menikam lanun dengan keris. (keterangan bandingan) (15) Profesor itu cekap dalam bidang bioteknologi.(keterangan tujuan) (21) Keris itu diperbuat daripada besi. (keterangan tempat) (19) Batu permata itu adalah dari zaman Dinasti Ming (keterangan asal) (20) Ridwan sudah membeli songkok untuk majlis tersebut. (26) Nadia Chin Abdullah bukan ke Australia tetapi ke Austria. (28) Zulfadli makan dengan adiknya atau abangnya? . Contoh: (23) Dia mundar-mandir di dalam dan di luar bangunan itu.(keterangan tujuan) (13).(keterangan cara) (ii) Keterangan bagi frasa adjektif Contoh : (14) John segak seperti model. Dalam ayat (23). tetapi.(8) Dahlan memasak pada waktu petang. (keterangan masa) (9) Marini berehat di tepi pantai. (keterangan pembuat) 9. Ayat baharu setelah pengguguran kata sendi nama pada unsur kedua ialah: (27) Dia mundar. (24) Zulfadli makan dengan adiknya atau dengan abangnya? (25) Pak Cik Ali bekerja bukan di kebun tetapi bekerja di pejabat peguam. frasa sendi nama dengan kata hubung dari boleh digugurkan secara pilihan unsur kedua. atau. (keterangan hal) (16) Dia rabun pada waktu malam.3 Penggunaan Kata Sendi Nama Dalam penggunaan kata sendi nama dalam ayat. (keterangan masa) (17) Kita harus pantas supaya tidak ketinggalan.(keterangan penyertaan) (12) Anda wajar mengawal emosi demi kesejahteraan diri.Sultan Mansur Syah hadir dengan permaisurinya.

(29) Tuan Haji Ali bekerja bukan di kebun tetapi di pejabat peguam. perkara tersebut ditunjukkan sebagai contoh penggunaan kata sendi yang boleh hadir dalam keadan lebih daripada satu situasi. Namun dalam beberapa keadaan. (30) Nadia Chin Abdullah bukan ke Australia tetapi Austria. Contoh : (31) Diana akan ke Kuala Lumpur. Ini berlaku pada perkataan ’akan’. . terdapat kata sendi yang boleh berfungsi sebagai kata bantu aspek. frasa sendi boleh berfungsi sebagai predikat dan keterangan dalam ayat. (akan sebagai kata bantu aspek) (32) Diana sayang akan kucingnya. Bincangkan unsur-unsur yang terdapat dalam frasa sendi nama. AKTIVITI (Aktiviti kumpulan) 1. dalam perbincangan ini. (akan sebagai kata sendi) Namun. Pada asasnya. Keadaan ini dapat dipermudahkan dengan melihat kedudukan dan fungsinya dalam ayat.

Bhd. Bahasa Melayu II.al (2008) Tatabahasa Dewan. . Frasa Sendi Nama Frasa Nama Kata Sendi Nama Kata Nama Arah Frasa Nama Keterangan BAHAN BACAAN Abdullah Hassan (2005) Linguistik Am. Bina 10 frasa dengan pola binaan frasa sendi nama berdasarkan jadual di bawah. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. Abdullah Hassan et. Kuala Lumpur.Bhd. Petaling Jaya: Oxford Fajar Sdn.Bhd.al (2006) Sintaksis. Pahang:PTS Professional Publishing Sdn.LATIHAN (Aktiviti individu) 1. PTS Professional Publishing Sdn. Siti Hajar Abdul Aziz (2008). Nik Safiah Karim et.

2008). perintah dan seruan dan sebagainya. Klausa.1) Menganalisis binaan ayat dasar dan ayat tunggal. kita akan melihat pola-pola ayat dasar. anda seharusnya dapat:   Menjelaskan definisi klausa. dan perkataan dalam ayat . Dalam perbincangan ini. frasa. Klausa. Perkataan  Ayat Dasar  Ayat Tunggal Tajuk ini akan membolehkan anda mengetahui perkara-perkara berikut:    Ayat.dan perkataan. Frasa. frasa .TAJUK 10 SINOPSIS Ayat Bahasa Melayu  Ayat. Ayat terdiri daripada binaan klausa. frasa dan perkataan mempunyai fungsi yang utama dalam pembentukan ayat. Frasa. (Nik Safiah Karim et. HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir unit ini. Ini berbeza dengan ayat tunggal yang terdiri daripada ayat tanya. frasa. ayat dasar atau ayat inti merupakan ayat yang terdiri daripada ayat penyata. ayat dasar dan ayat tunggal (1. serta mengandungi intonasi yang sempurna. ayat tunggal dan tidak ketinggalan unsur yang berkaitan dengan susunan klausa. Perkataan Ayat Dasar Ayat Tunggal Ayat Bahasa Melayu Ayat dalam bahasa Melayu boleh terbentuk daripada satu perkataan atau beberapa perkataan yang pengucapannya dimulakan dan diakhiri dengan kesenyapan. Kajian tentang ayat membuktikan bahawa kepentingan klausa.al.6) .(1. Selain itu.

Perbincangan juga akan berkisar pada aspek ayat dasar (ayat inti) dan juga ayat tunggal.1 Ayat Ayat boleh terbentuk daripada satu perkataan atau susunan beberapa perkataan yang pengucapannya dimulakan dan diakhiri dengan kesenyapan. Contoh : (1). frasa dan perkataan. kereta dan seumpamanya. Subjek menyebut sesuatu perkara. kereta dan seumpamanya. klausa. Perkataan Ayat Dasar Ayat Tunggal 10. kandungan isi untuk topik ini meliputi huraian tentang konsep ayat.KERANGKA TAJUK-TAJUK Ayat Bahasa Melayu Ayat. 10. 2008).al. Sekolah di tepi laut.al (2006). ayat terdiri daripada perkataaan-perkataan yang disusun dalam susunan dan kelompok-kelompok tertentu. Setiap kelompok perkataan disusun dengan lengkap. Susunan yang lengkap mempunyai makna yang lengkap.0 Kandungan Isi Anda perlu mengetahui bahawa. baju. Predikat pula menerangkan tentang perkara yang telah disebutkan dalam predikat iaitu menerangkan tentang rumah. baju. Dalam ayat (1) sekolah terdiri daripada kelompok perkataan yang menjadi pokok perbincangan. Malah sebenarnya. sekolah ialah komponen subjek ayat. seperti rumah. Setiap satu kelompok tersebut mengandungi sekurang-kurangnya dua bahagian iaitu subjek dan predikat. Dalam kumpulan . Klausa. Menurut Abdullah Hassan et. serta mengandungi intonasi yang sempurna. Frasa. (Nik Safiah Karim et.

10. et. Frasa kerana cekap menguruskan perniagaan. Klausa boleh diumpamakan ayat dalam ayat (Abdullah Hassan et.Maksud ayat tersebut ialah hal sebuah sekolah yang terletak di tepi laut. Contoh : klausa 1 : Majid kaya (klausa bebas) klausa 2 : kerana cekap menguruskan perniagaan (klausa tak bebas) Ayat sempurna: klausa 1 + klausa 2 = Majid kaya kerana cekap menguruskan perniagaan. (Nik Safiah Karim et. Sementara. ataupun satu perkataan yang berpotensi untuk diperluas menjadi dua perkataan atau lebih.al. [ klausa tak bebas] . Klausa bebas juga disebut sebagai klausa utama. (2) Rumah langsir biru. 2008) Klausa tergolong kepada dua jenis iaitu: (i) Klausa bebas (ii) Klausa tak bebas Klausa bebas ialah klausa yang terdiri daripada sekumpulan perkataan yang maknanya boleh berdiri sendiri dan boleh bersifat sebagai ayat lengkap apabila diujarkan dengan intonasi yang sempurna. di tepi laut.perkataan kedua.al 2008) Frasa nama boleh terbentuk daripada satu perkataan atau lebih (Abdullah Hassan et. langsir biru yang tergolong dalam kelompok kedua ialah predikat bagi ayat tersebut yang menerangkan tentang keadaan rumah besar tersebut.al. Dalam ayat (2) rumah ialah kelompok perkataan yang menjadi subjek dalam ayat tersebut. (2006).al 2006). yang menjadi konstituen dalam ayat.2 Klausa Klausa ialah satu rangkaian perkataaan yang mengandungi subjek dan predikat . (Nik Safiah karim. 10.3 Frasa Frasa ialah unit yang boleh terdiri daripada satu susunan yang mengandungi sekurang-kurangnya dua perkataan. Berdasarkan contoh : Majid kaya [klausa bebas] [klausa utama] Oleh itu. pembentukan klausa bebas adalah berdasarkan ciri klausa yang mampu mendokong makna lengkap serta mendokong ciri –ciri ayat yang sempurna.menceritakan tentang subjek ayat.

Semua ayat yang terbina secara lengkap sebenarnya dapat dikesan dasar atau inti ayat yang menjadi landasan dalam sesuatu binaan ayat. Frasa baju sehelai baju baju kurung sehelai baju kurung Frasa di atas berasaskan satu binaan ayat (FN+FS) :Sehelai baju kurung di dalam almari. Bentuk frasa satu perkataan ialah baju. tampan kata sendi nama : di rumah.4 Perkataan Perkataan ialah konstituen kepada frasa. 10. kereta adalah perkataan yang mendokong makna tertentu. pucat. frasa yang asas iaitu baju kurung telah diperluaskan melalui pancangan ke dalam sebuah frasa yang lain hingga terbentuknya frasa sehelai baju kurung. dari Johor. orang. Contoh: kata nama: pelajar. baju. Dalam struktur binaan ayat. taman kata kerja : makan. kata tugas dan . sebagainya. frasa didapati merupakan unsur yang terletak di bawah klausa.al . baju kurung. Seremban. Jadi. Frasa digunakan bagi membina ayat. menendang Kata adjektif : kurus. 2008) Bentuk-bentuk perkataan seperti sekolah.ialah unsur terkecil dalam bidang sintaksis. dan sebagainya. kata kerja. Perkataan adalah bentuk bahasa yang mengandungi makna atau fungsi nahu (Abdullah Hassan et. gempal. kata sendi nama. Bentuk tersebut diperluas menjadi sehelai baju. tidur. Contoh ayat : sehelai baju kurung di dalam almari. kata hubung. daripada besi 10. Perkataan mempunyai beberapa golongan tertentu seperti kata nama. kata adjektif. Ayat ini akan dipenggal sebahagiannya untuk melihat rumus struktur frasa.5 Ayat Dasar Ayat dasar ialah ayat yang menjadi sumber atau dasar bagi pembentukan ayat-ayat lain berdasarkan rumus-rumus tatabahasa. sehelai baju kurung. ayah. melukis. ke kedai.

Komponen frasa boleh mengandungi satu perkataan atau lebih. ayat perintah ayat seruan dan sebagainya. 10. Predikat . sungguh pandai di Pusat Islam. Contoh: Subjek (1). binaan-binaan tersebut harus masih tergolong dalam bentuk frasa. Jelas bahawa ayat tunggal terbina secara mudah dengan hanya mempunyai konstituen satu subjek dan satu predikat. ayat dasar terdiri daripada ayat penyata. sedang berehat. Sementara. Namun. sangat tangkas. Contoh: Pola Pola 1 (FN + FN) Pola 2 (FN + FK) Pola 3 (FN + FA) Pola 4 ( FN + FS) Subjek Harun Jurulatih Adik Marlina Muzium warisan Predikat pesilat amatur negara. Malah binaan ayat tunggal mempunyai persamaan dengan ayat dasar. ke kedai runcit. Ayat tunggal terbina daripada ayat dasar. (2) (3) (4) Bapa saudara Ali Peninju itu Darwis Wahab pensyarah. membaca kitab jawi.6 Ayat Tunggal Ayat tunggal ialah ayat yang mempunyai satu subjek dan satu predikat. sedang berehat di bilik sungguh pandai di Pusat Islam Kuala Lumpur. Ayat tunggal juga sebenarnya mempunyai satu klausa yang hadir mewakili satu subjek dan satu predikat tersebut.Ayat dasar mempunyai empat pola asas iaitu: Pola 1 : FN + FN Pola 2 : FN + FK Pola 3 : FN + FA Pola 4 : FN + FS Pola Pola 1 (FN + FN) Pola 2 (FN + FK) Pola 3 (FN + FA) Pola 4 ( FN + FS) Subjek Harun Jurulatih Marlina Muzium Predikat pesilat amatur. yang membezakan ayat tunggal dengan ayat dasar ialah ayat tunggal terdiri daripada ayat tanya. Namun.

(b) Ke pasar raya Mariam hari ini. proses sedemikian menggambarkan sifat bahasa Melayu yang dinamik dalam pelbagai aspek bahasa dan rumus tatabahasa. Bina lima ayat aktif dan tukarkan ayat tersebut menjadi ayat pasif LATIHAN 1. (b) Di dalam almari baju itu. Jelas. Berdasarkan contoh-contoh ayat tersebut. Contoh: (5) (a) Mariam ke pasar raya hari ini. Nyatakan perbezaan antara ayat dasar dan ayat tunggal. . Nyatakan unsur-unsur klausa dalam ayat bahasa Melayu dengan memberikan contoh-contoh yang sesuai.Dalam proses binaan ayat tunggal ini . 2. (b) Dimakannya kuih itu. AKTIVITI 1. (7) (a) Kuih itu dimakannya. (8) (a) Pokok kayu itu ditebangnya. terdapat juga proses penyongsangan seperti predikat mendahului subjek seperti dalam ayat songsang. (6) (a) Baju itu di dalam almari. (b) Ditebangnya pokok kayu itu. jelas didapati bahawa subjek dan predikat dalam ayat dasar boleh bertukar ganti mengikut keperluan dan keutamaan penutur bahasa.

Bhd.al (2008) Tatabahasa Dewan. . Bahasa Melayu II. Pahang:PTS Professional Publishing Sdn. Abdullah Hassan et. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka.al (2006) Sintaksis. Kuala Lumpur.BAHAN BACAAN Abdullah Hassan (2005) Linguistik Am. Siti Hajar Abdul Aziz (2008).Bhd. Petaling Jaya: Oxford Fajar Sdn.Bhd. Nik Safiah Karim et. PTS Professional Publishing Sdn.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->