1.0 Konsep Dan Definisi Pertumbuhan, Perkembangan Dan Pembelajaran Motor 1.

1 Konsep Pertumbuhan, Perkembangan Dan Pembelajaran Motor Perkembangan dan pertumbuhan manusia merupakan paten perubahan fizikal, kognitif dan sosio-emosi sepanjang pusingan hayat manusia. Pertumbuhan manusia secara fitrahnya seperti bulan sabit iaitu bersifat lemah pada awal usianya, semakin membesar dan kuat pada usia pertengahan dan menjadi lemah kembali pada usia emas. Perkembangan manusia juga meliputi dari saat terbentuknya janin manusia sehingga menjadi seorang bayi dan seterusnya berkembang menjadi seorang kanak-kanak, remaja, dewasa dan berakhir dengan detik kematian. Pengetahuan mengenai pertumbuhan dan kematangan adalah perlu untuk memastikan pembelajaran motor dapat dimaksimumkan sejajar dengan tahap kebolehan penerimaan pengajaran kemahiran.

1.2 Definisi Pertumbuhan, Perkembangan Dan Pembelajaran Motor 1.2.1 Definisi Pertumbuhan Pertumbuhan manusia merupakan satu proses yang berlaku berterusan. Pertumbuhan dan perkembangan manusia berlaku dengan pesat di dalam rahim untuk membentuk zigot dan seterusnya berkembang sebagai embrio dan janin. Pertumbuhan peringkat ini dinamakan pertumbuhan prenatal. Pertumbuhan peringkat berikutnya dipanggil pertumbuhan posnatal. 1.2.2 Definisi Perkembangan Bidang pengajaran pergerakan manusia yang berfokus kepada perubahan dari segi keupayaan kawalan pergerakan dan prestasi motor yang berlaku sepanjang hayat. Perubahan-perubahan yang berlaku adalah hasil proses semula jadi yang dialami oleh sistem biologi seperti proses perkembangan tumbesaran, kematangan dan penuaan. Perubahan yang berlaku dilihat menerusi dua aspek: (i) Peningkatan keupayaan (dari bayi hingga dewasa) (ii) Penurunan keupayaan (dari dewasa hingga tua) 1.2.3 Definisi Pembelajaran Motor Pembelajaran kemahiran motor ialah bidang pengajian pergerakan manusia yang berfokus kepada perubahan dari segi keupayaan kawalan dan prestasi motor yang berlaku hasil proses fizikal seperti praktis dan latihan.

1.3 Pertumbuhan (Growth)  Penambahan bersifat kuantitatif dalam saiz badan secara menyeluruh atau saiz yang dicapai oleh anggota badan tertentu.  Perubahan dalam saiz ini melibatkan tiga proses selular iaitu: (i) Penambahan bilangan sel (hiperplasia) (ii) Penambahan saiz sel (hipertropi) (iii) Penambahan bahan-bahan interselular (accretion)  Penambahan atau peningkatan ini adalah akibat fungsi pembahagian sel (mitosis) yang melibatkan pereplikaan DNA dan migrasi kromoson yang direplika kepada sel-sel berfungsi dan seiras.  Penambahan dalam saiz sel melibatkan penambahan unit-unit fungsi di dalam sel tersebut, khususnya protein dan substratnya, yang jelas kelihatan dalam hipertropi otot ketika pertumbuhan.  Bahan-bahan interselular adalah berbentuk organik dan bukan organik, dan sering berfungsi mengikat atau mengumpulkan sel-sel dalam satu jaringan kompleks.  Hiperplasia, hipertropi dan accretion berlaku ketika proses pertumbuhan.  Proses pertumbuhan ini berbeza mengikut umur dan tisu-tisu badan yang terlibat, contohnya, bilangan neuron (sel otak) dibentuk semasa pertengahan kehamilan manakala bilangan gentian (fiber) otot terbentuk sejurus kelahiran.

1.4 Proses Matang (Maturation)  Lazimnya dijelaskan sebagai satu proses menjadi matang atau satu langkah ke arah mencapai keadaan matang.

Maturation = proses matang, maturity = kematangan, mature = matang

 Proses matang ini berlaku dalam semua tisu, organ, dan sistem organ, memberi kesan ke atas enzim, komposisi kimia dan fungsi.    Proses matang berbeza mengikut sistem biologi seseorang. Proses matang seksual adalah keadaan di mana keupayaan organ-organ pembiakan berfungsi sepenuhnya. Proses matang tulang adalah keadaan di mana rangka seseorang terbentuk sepenuhnya.

 Proses matang sistem endokrin dan saraf (neuroendocrine) adalah satu faktor utama dalam proses kematangan seksual, tulang dan somatik semasa peringkat lewat kanak-kanak dan remaja.  Proses matang adalah merujuk kepada tempo (kadar kematangan berlaku) dan waktu (bila berlakunya kematangan khusus) perkembangan ke arah keadaan yang matang secara biologikal.  Proses matang berfokus pada kadar pencapaian saiz dewasa dan kematangan.

1.5 Perkembangan (Development)  Pada lazimnya, perkembangan boleh diasaskan kepada dua konteks.  Konteks pertama adalah bersifat biologikal. Dalam konteks ini, perkembangan adalah merujuk kepada proses pembezaan dan pengkhususan sel-sel embrio kepada pelbagai jenis sel, tisu, organ dan unit fungsi.  Ini biasanya berlaku di peringkat awalan pranatal apabila tisu dan sistem organ mula dibentuk, dan amat bergantung kepada keaktifan gen yang berinteraksi dengan hormon dan nutrien.  Konteks kedua adalah bersifat tingkah laku. Aspek ini berkait kepada perkembangan kecekapan pelbagai domain yang saling berkaitan semasa kanak-kanak menyesuaikan diri dalam kehidupan dan budayanya.  Oleh itu, kita boleh menyatakan perkembangan dari aspek keterampilan sosial, intelek atau kognitif, emosi yang berasaskan kepada persekitaran dan budaya kanak-kanak tersebut.  Haywood (1993), menjelaskan perkembangan sebagai perubahan tingkah laku akibat daripada interaksi kanak-kanak dengan persekitarannya.  Bailey & McFadyen (dalam Pickup & Price, 2007), menyatakan pertumbuhan adalah merujuk kepada proses perubahan sepanjang hayat di mana individu memperolehi kecekapan dalam pelbagai aspek. Lazimnya disifatkan oleh peningkatan fungsi yang khusus dan rumit akibat faktor-faktor biologi dan persekitaran. Interaksi Pertumbuhan, Proses Matang dan Perkembangan

Pertumbuhan --------------------Proses matang-------------------Perkembangan Saiz Tulang Kognitif Kadar Seksual Emosi Badan Somatik Sosial Komposisi Gigi Moral Sistemik Otot-saraf Motor

Konsep Kendiri Harga Diri Kecekapan Nyata 1.6 Prestasi Fizikal (Physical Performance)  Perkembangan dan kehalusan sesuatu prestasi kemahiran dalam pelbagai aktiviti motor adalah meupakan suatu tugas perkembangan kanak-kanak dan remaja.  Semua kanak-kanak, kecuali yang mengalami kecacatan perkembangan yang serius, mempunyai potensi untuk berkembang dan belajar pelbagai kemahiran dan pola pergerakan asas dan khusus.  Pola pergerakan ini akhirnya akan digabungkan ke dalam kemahiran khusus yang menjadi paksi utama perkembangan tingkah laku kanak-kanak.  Sifat-sifat prestasi kanak-kanak adalah berkait dengan pertumbuhan, proses matang dan perkembangan. Perkaitan ini dapat dilihat dengan jelas dalam perkembangan asas pola pergerakan seperti berjalan, berlari dan melompat. 1.7 Aktiviti Fizikal (Physical Activity)

 Aktiviti fizikal adalah suatu tingkah laku yang berlaku dalam pelbagai bentuk dan konteks, termasuk mainan bebas, kerja seharian, senaman, pendidikan jasmani sekolah, dan sukan yang diuruskan.  Ini merujuk kepada mana-mana pergerakan badan yang dihasilkan oleh otot rangka dan yang menyebabkan peningkatan kecil penggunaan tenaga rehat.  Aktiviti fizikal yang kerap adalah penting untuk penyelarasan berat badan dan accretion mineral tulang semasa peringkat kanak-kanak dan remaja.  Peningkatan penggunaan tenaga yang diperlukan semasa aktiviti fizikal akan menyumbang kepada kecekapan fungsi pelbagai sistem, pengekalan berat badan, mengurangkan risiko penyakit degeneratif, mengurangkan risiko kematian awal dan meningkatkan kualiti kehidupan yang menyeluruh.   Aktiviti fizikal sering disalahtafsir sebagai sama dengan latihan (training). Aktiviti fizikal bukannya latihan, walaupun adalah aspek utama dalam latihan.

 Latihan adalah merujuk kepada sesuatu program yang sistematik, dan khusus untuk sukan tertentu dalam jangkamasa tertentu. 1.8 Pembelajaran Motor (Motor Learning) - Schmidt & Lee (2005)  Boleh didefinisikan berasaskan empat sifat utama.  Pertama, pembelajaran adalah suatu proses mencapai keupayaan untuk membentuk tindakan yang berkemahiran. Ini bererti pembelajaran melibatkan satu set peristiwa, atau perubahan di mana latihan akan membolehkan seseorang itu menjadi lebih mahir.  Kedua, pembelajaran berlaku akibat latihan atau pengalaman langsung.  Ketiga, pembelajaran tidak boleh diperhatikan secara langsung, kerana proses ke arah perubahan dalam tingkah laku adalah bersifat dalaman.  Keempat, pembelajaran dianggap sebagai menghasilkan perubahan yang kekal di dalam keupayaan kemahiran tingkah laku seseorang.  Hasil sintesis empat sifat utama di atas telah memberikan definisi pembelajaran motor sebagai satu set proses yang berkait dengan latihan atau pengalaman yang membawa kepada perubahan keupayaan untuk bergerak yang kekal.  Menurut Malina, et al. (2004), pembelajaran motor adalah kemajuan dalam prestasi hasil latihan yang lama. Oleh yang demikian, ini berkaitan dengan tindak balas tisu dan sistem yang khusus terhadap latihan. Gabbard (2008), merujuk pembelajaran motor sebagai suatu perubahan prestasi kemahiran motor yang agak kekal, akibat daripada praktis atau pengalaman. http://ppgipgtawaupjk.blogspot.com/2012/06/konsep-dan-definisi-pertumbuhan.html PJM 3105 PERTUMBUHAN, PERKEMBANGAN DAN PEMBELAJARAN MOTOR

Tajuk 1 Pengenalan Kepada Teori Pembelajaran Motor Tajuk 2 Pertumbuhan dan Kematangan Tajuk 3 Ciri-ciri Pembelajaran Motor Sinopsis Pembelajaran kemahiran motor adalah bidang pengajian pergerakan manusia yang focus kepada perubahan dari segi keupayaan kawalan dan prestasi motor yang berlaku hasil proses fizikal seperti praktis dan latihan. Tajuk ini bertujuan meningkatkan pengetahuan psikologi lakuan motor kepada peserta kursus. Pengetahuan dalam bidang ini akan memberi ruang kepada guru untuk mengaplikasikan kepelbagaian strategi dan kaedah pengajaran dan pembelajaran dalam usaha menghasilkan guru yang kreatif dan inovatif yang boleh menyumbang kepada perkembangan Pendidikan Jasmani di Malaysia. Hasil Pembelajaran

5. menghuraikan ciri-ciri pembelajaran motor dari aspek teori dan amali. Bidang pengajian pergerakan manusia yang fokus kepada perubahan dari segi keupayaan kawalan dan prestasi motor yang berlaku hasil proses fizikal seperti praktis dan latihan.1 Definisi: Pembelajaran motor.2 Teori Pembelajaran Teori-teori Pembelajaran Teori rangsangan-respons/ Teori kognitif/’field theory’ Connectionist > Teori pelaziman klasik >Teori persepsi undangundang koffka . mengaplikasikan teori-teori pembelajaran motor dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran 3.1 Pengenalan kepada teori pembelajaran motor. Pengenalan TEORI PEMBELAJARAN adalah satu andaian teoretis (pendapat) tentang bagaimana sesuatu organisma itu belajar.1 Pengenalan kepada teori pembelajaran motor 5. mengaplikasikan prinsip pemindahan pembelajaran kemahiran dalam permainan 4. mengetahui dan mengamalkan teori-teori pembelajaran motor 2. Lantaran itu ia harus menyediakan alasan dan haluan bagi teori pengajaran seseorang di mana seorang guru boleh membentuk serta memudahkan pengajaran. Manusia dapat menanggani alam sekitar yang tidak menentu dengan kemahiran-kemahiran yang dipelajari. teori yang dipilih mestilah menyediakan satu asas munasabah untuk pemahaman pembelajaran dan satu senarai prinsip-prinsip pengajaran yang bersesuaian dengan teori pengajaran.Kejayaan ini bergantung kepada keupayaan organisma mengadaptasi & mengatasi ciriciri persekitaran yang tidak menentu. Dalam aspek Pendidikan Jasmani. memahami. Kebolehan melakukan sebarang kemahiran bagi menghadapi persekitaran yang tidak menentu dan kemahiran diguna secara maksimum dengan masa dan tenaga (keupayaan) yang minimum 5. Kemahiran motor.1.1.Pada akhir bab ini anda seharusnya dapat 1. TAJUK 5.

s o r 2.Pembelajaran sebagai perubahan dalam motivasi 5. gabungan.Pembelajaran sebagai . Menganggap tingkah laku adalah Hasil daripada perkaitan.1. menjangka mengawal tingkah laku/ pembelajaran 2.Peraturan melengkap > Teori Thorndike . pembelajaran berlaku apabila perkaitan dikuatkan dengan latihan ulangan atau .3 Perbezaan teori pembelajaran asas Teori rangsangan-respon/connectionist Teori kognitif/field theory 1.Peraturan senaman .Peraturan kesan perubahan dalam pengetahuan > Teori pelaziman operan skinner . S o R 1.Peraturan persamaan . Tumpuan kepada interpertasi/ persepsi individu terhadap situasi persekitaran dan interprestasi/ persepsi dipengaruhi oleh pengalaman lepas dan semasa 3. Menganggap persekitaran sumber asas untuk menerang.> Guthrie’s contiguous conditioning .Peraturan persediaan > Lewin’s field theory .

Persepsi ditegaskan dan bukan Ulangan 5.4 Teori-teori Pembelajaran Motor Teori Pelaziman Klasik (Pavlov) Ø Berlaku secara spontan dan semula jadi Ø peneguhan negatif berlaku Ø ujikajinya adalah untuk mengetahui sama ada tindakbalas yang dihasilkan adalah secara sendiri atau tidak Ø klasik = kekerapan rangsangan yang sama supaya gerakbalas spontan yang diingini terhasil. Pengukuhan meliputi (a) Memberi ganjaran kepada individu apabila hasil diperolehi atau (b) Kadang kala mengenakan denda 4.1. menyelesaikan masalah atau mencapai tujuan 5. Hasil pelaziman yang menegaskan ulangan 5.apabila perkaitan baru diwujudkan. Tindakan yang dikukuhkan menjadi kuat dan tindakan yang tidak dikukuhkan menjadi lemah Ø setiap lakuan yang dibuat diberi peneguhan yang positif (ganjaran) Ø pembelajaran boleh dijangka berlaku melalui pengukuhan tindak balas yang betul . 3. melihat/memahami pertalian dan menyelesaikan masalah 4. Ø Menekankan ulangan dalam latihan Teori Pelaziman Operan Skinner Ø operan = pembelajaran tingkah laku yang dapat diramal @ dikawal Ø berkait dengan pengukuhan tindak balas. Pembelajaran adalah hasil daripada usaha individu untuk menganalisis situasi. Pengukuhan berlaku apabila individu menemui pertalian.

G) Ø gerakbalas yang dikehendaki diulang @ dirangsang sekerap sehingga menjadi automatik Ø pembelajaran disebabkan tiga peraturan berikut: (i)melalui Hukum Kesediaan .keupayaan fizikal harus sesuai dengan tugas . jantina.perhubungan dikuatkan melalui latihan . atau dalam keadaan lain pada tindak balas berikutnya.Ø Pengukuhan seharusnya berlaku serta merta sebelum tindak balas seterusnya.Keseluruhan Ø keseluruhan lebih bermakna dari sebahagian . saiz badan (ii)melalui Hukum Latihan .prasyarat.pembelajaran adalah automatik dengan latihan (iii)melalui Hukum Kesan .perhubungan menjadi kuat atau lemah selaras dengan keseronokan atau kesakitan yang berkaitan dikendaki . bermakna dan diberi tanggapan Ø 'Whole-Part-Whole-Learning'/ Pembelajaran Keseluruhan . Ø Apabila pengukuhan tidak berlaku serta merta. motivasi. umur.peneguhan positif @ negatif Teori Pembelajaran Gestalt Ø pendekatan secara persepsi Ø pembelajaran ialah satu pengalaman yang disusun.Bahagian-bahagian . perhubungan menjadi lemah dan akan hilang .kematangan.Jika latihan dihentikan. Teori Perhubungan Thorndike Ø pembelajaran sebagai proses cuba jaya Ø perubahan biologi dalam sistem saraf Ø teori bond & rangsangan-gerakbalas (R . pengajaran berprogram adalah diperlukan.

Pembelajaran sebagai perubahan dalam pengetahuan .Pembelajaran sebagai perubahan dalam motivasi . bentuk atau sifat lain.termasuk orang lain.Individu cenderung untuk melengkapkan pola diberi yang lengkap sebahagiannya.Faktor luaran/persekitaran. Latihan 1 .Ø 4 hukum pembelajaran : .Perubahan dalam struktur kognitif berlaku melalui proses perbezaan dan menstrukturkan semula.Motivasi dipengaruhi oleh tujuan individu (keperluan.Menguji minda anda ! Pengukuhan dalam pembelajaran motor meliputi ganjaran atau dendaan.kedekatan .kesinambungan .penyempurnaan Teori kognitif (i) Lewin’s field theory Ø Menegaskan perbezaan individu Ø Bidang yang mempengaruhi tingkah laku individu meliputi: . Pada pandangan anda sejauh manakah ganjaran dan dendaan ini harus dipraktikkan. pengalaman lepas dan harapan/keinginan masa depan . (b) Peraturan melengkap .Faktor dalaman. nilai dan harapan) serta ganjaran luaran. . (ii) Teori persepsi undang-undang Koffka (a) Peraturan persamaan . .Individu mempunyai kecenderungan untuk mengumpul pola yang sama dari segi saiz. .keserupaan/kesamaan .

Dengan merujuk kepada buku rujukan utama. Kefahaman ini membantu kita mempelajari suatu kemahiran atau meningkatkan prestasi kemahiran tersebut. Pengklasifikasikan kemahiran pula membolehkan kita memahami sifat kemahiran berkenaan. (Pembelajaran Keseluruhan . 5.2.1 Klasifikasi kemahiran 5.menggunakan otot kecil. Contoh: -Melambung syiling -Menulis -Menggosok gigi >Penggunaan otot besar dan otot kecil Contoh: -Hantaran bola berputar sofbol untuk dipukul -‘Lay-up’ bola keranjang >Menggunakan otot besar . TAJUK 5.2 Pertumbuhan dan Kematangan. Pengenalan Pengetahuan mengenai pertumbuhan dan kematangan adalah perlu untuk memastikan pembelajaran motor dapat dimaksimumkan sejajar dengan tahap kebolehan penerimaan pengajaran kemahiran.Latihan 2 – Menguji minda anda! Konsep pendekatan 'Whole-Part-Whole-Learning'. jelaskan konsep ini.1 Kemahiran motor kasar dan halus Kemahiran halus Halus/kasar Kemahiran kasar >-Melibatkan pergerakan kecil.2.Bahagian-bahagian – Keseluruhan) adalah satu teori pembelajaran yang diutarakan oleh Gestalt.1. >Sukar dilihat kecuali hampir dengan pelaku.

tidak stabil dan sukar diduga.1.>Mudah dilihat Contoh: -Berjalan -Berlari -Berenang -Menyepak bola 5. > Prestasi sukar diramal Contoh: -Menerima servis bola tennis -Menghantar shuttle ketika pukulan rali dalam permainan badminton -Bermain bola sepak -Bergusti -mengejar ayam >Persekitaran adalah tetap dan stabil > Kawal kecepatan sendiri > Corak pergerakan 'stereotyped' > Jarang guna mental (spontan) > Lebih kebiasaan . >Corak pergerakan kerap diadaptasi >Lebih kepada daya persepsi >Kerap lakukan corak kemahiran berbeza.2.2 Kemahiran terbuka dan tertutup Kemahiran terbuka Kemahiran tertutup >Persekitaran sentiasa berubah.

4 Kemahiran terasing. berurutan dan berterusan Kemahiran terasing/diskrit Kemahiran berurutan/serial Kemahiran berterusan/continous >Memerlukan satu usaha .1.Contoh: -Penembak kesasaran yang statik -Lontaran bebas bola keranjang -Pemanah sedia memanah -Melakukan aksi gimnas -Menaip Latihan 3 – Menguji minda anda! Kemahiran boleh diklasifikasikan kepada kemahiran tertutup dan terbuka. Dimensi apakah yang anda akan gunakan jika anda ingin mengklasifikasikan kemahiran memandu kereta ataupun berjalan di atas tali? 5.1.2.3 Kemahiran self-paced dan externally paced ‘Self-paced’ ‘Externally paced’ >Juga dipanggil internal paced atau kemahiran tertutup >Mengawal perlakuan mengikut kemampuan diri Contoh: -Boling -Larian 3000 m >Pelaku bergantung kepada kelajuan/ pacing yang tidak dapat dikawal Contoh: -Sukan berpasukan 5.2.

Contoh: -Lontaran bebas bola keranjang -Membaling anak panah ke papan >Melibatkan satu siri pergerakan. Contoh: -Servis tenis -Lay-up bola keranjang >memerlukan aksi berulang >Tiada titik mula dan tamat bila-bila masa sahaja.>Permulaan dan penamat kemahiran boleh dikesan. dalam turutan >Merupakan pergerakan terasing yang diulang. Contoh: -Mengayuh basikal -Berkanu -Berjalan -Berlari -Berenang Latihan 4 – Menguji minda anda! .

2.5 Dimensi Kemahiran Motor . berterusan dan bersiri dengan menandakan betul pada petak yang berkenaan.Kognitif Kemahiran motor Gabungan kemahiran motor dan kognitif Kemahiran kognitif Minimum buat keputusan Maksimum kawalan motor Ada buat keputusan dan kawalan motor Maksimum buat keputusan Minimum kawalan motor >lari pecut .1.Bolehkah anda mengklasifikasikan kemahiran-kemahiran berikut berasaskan dimensi kemahiran diskrit. Kemahiran Terasing Bersiri Berterusan berenang mengetuk paku bermain dart memandu kereta rutin gimnastik masuk gear kereta berlari menangkap bola berbasikal menembak menendang bola 5.

2 Pemindahan pembelajaran 5.Berlaku apabila pemindahan pembelajaran berkaitan dengan pembelajaran tugasan yang sama tetapi dengan menggunakan bahagian kaki/tangan yang berbeza (vi) Kenapakah pemindahan pembelajaran itu penting? Kita telah mengambil kira bahawa prinsip adalah bentuk asas untuk. Contoh: Belajar untuk berenang kepada belajar hendak membawa kereta. -Membentuk asas untuk perkembangan kurikulum pendidikan. . Contoh: Orang yang tahu bermain tenis senang belajar bermain golf. -Membentuk asas untuk pengkaedahan pengajaran. (v) Pemindahan Bilateral .1 Pemindahan pembelajaran (i) Definisi – Merujuk kepada pengaruh pengalaman lepas/sedia ada terhadap perlakuan satu kemahiran pada kontek yang baru atau pada pembelajaran satu kemahiran yang baru. Contoh: Pemain tenis sukar untuk belajar bermain badminton. (ii) Pemindahan positif – Berlaku apabila pengalaman pembelajaran sesuatu kemahiran yang lepas membantu pembelajaran sesuatu kemahiran yang baru. (iii) Pemindahan negatif – Berlaku apabila pengalaman pembelajaran sesuatu kemahiran yang lepas menghalang atau menggangu pembelajaran sesuatu kemahiran yang baru. (iv) Pemindahan sifar/tiada pemindahan – Berlaku apabila pengalaman pembelajaran sesuatu kemahiran yang lepas tiada memberi kesan atau mempengaruhi pembelajaran sesuatu kemahiran yang baru.>lompat tinggi >angkat berat >pitching sofbol >menunggang kuda >belayar >pemain sukan >main catur >memasak >tugas jurulatih 5. -Untuk perkembangan dan perlaksanaan pendekatan bersistem kepada protokol pemulihan.2.2.2.

2.Labelkan atau kenalpasti bahagian tugasan yang penting. · Ketepatan kawalan – merujuk kepada keupayaan mengawal kualiti pergerakan yang dihasilkan. · Kelajuan respons – merujuk kepada masa yang diambil untuk melengkapkan pergerakan · Keupayaan manipulasi jari – merujuk kepada keupayaan mengendalikan kemahiran halus yang melibatkan penggunaan jari seperti kemahiran bermain piano. .Sediakan contoh-contoh yang berbagai apabila mengajar konsep-konsep dan prinsip-prinsip. · Integrasi respons – merujuk kepada integrasi pelbagai maklumat sensori untuk menghasilkan pergerakan (ii) Kecekapan fizikal Ciri-cirinya adalah: · Kekuatan statik · Kekuatan dinamik .2. · Keupayaan manual – merujuk kepada keupayaan mengendalikan kemahiran kasar yang melibatkan penggunaan keseluruhan bahagian tangan seperti menangkap dan membaling. · Orientasi respons – merujuk kepada keupayaan untuk menghasilkan respon yang sesuai dengan keperluan persekitaran. . 5. . . . menjahit dan ‘pitching’ bola sofbol.Sediakan pengalaman yang mencukupi dengan tugasan asal.(vii) Pemindahan potensi pembelajaran dalam pengajaran boleh dimaksimumkan oleh instruktur kemahiran motor dengan mengambil kira garis-panduan di bawah ini supaya apa yang diajar adalah lebih berkemungkinan lebih untuk dipindahkan kepada situasi pembelajaran yang baru. · Masa reaksi – merujuk kepada tempoh yang diambil untuk memulakan pergerakan selepas menerima rangsangan.Maksimumkan kesamaan antara pengajaran dan situasi pengukuran sebenarnya. Pembolehubah perbezaan individu dalam aspek tahap kebolehan motor boleh dinilai berpandukan dua taksonomi keupayaan motor yang dikemukakan oleh Fleishman iaitu: (i) Keupayaan persepsi motor Ciri-cirinya adalah: · Koordinasi berbagai anggota – melibatkan interaksi semua anggota badan yang terlibat dalam sesuatu pergerakan.Pastikan prinsip-prinsip umum difahami sebelum mengharapkan pemindahan yang berkesan.2 Perbezaan Individu Pembolehubah perbezaan individu adalah berdasarkan klasifikasi yang dikemukakan oleh Fleishman (1972).

-Suatu proses yang berterusan & kekal PERBEZAAN INDIVIDU Nature Ikhtiar Hidup ( (alam sekeliling & baka) vs Nuture (didikan) Penguasaan Kemahiran Motor Asas Tumbesaran (proses tumbesaran & perkembangan) Kemahiran Motor Kompleks .· Kekuatan ekplosif · Kekuatan bahagian anggota atas · Kelenturan statik · Kelenturan dinamik · Koordinasi asas · Keseimbangan asas · Daya tahan (iii) Perbezaan Individu.

Personaliti Perbezaan Kebolehan = suatu proses yang kekal = suatu proses yang bertimbal balik Personaliti v pola = sesuatu yang dibentuk v tret = sesuatu yang diwarisi v jumlah keseluruhan corak. kelompok & keadaan yang berbeza & sentiasa berubah Allport. Salvatore Meidi. Han Eysenck. keperluan. 1955: Satu organisasi psiko-fizikal yang unik & dinamik mengikut perubahan persekitaran. 1970: Satu set perwatakan yang stabil & boleh menentukan tingkah laku psikologikal yang tersusun dari tekanan sosial & biologikal Sigmund Freud. pola individu v satu kualiti diri yang digambarkan mengikut suasana. 1960: Satu organisasi yang stabil & menonjol yang dilihat sebagai sifat. perwatakan. perangai. tabiat. 1959: sikap aptitud minat perangai personaliti keinginan . Komposisi Personaliti Guilford. 1959: Satu corak tret yang unik & sebagai modaliti (rupa & gaya) yang bertindak balas antara satu dengan lain & membentuk sesuatu tingkah laku yang kekal. intelek & bentuk badan yang menentukan penyesuaian yang unik terhadap persekitaran. tret.

v Wujud oleh sebab individu ada personaliti & personaliti akan bertembung dengan kemahiran motor v Perbezaan penguasaan kemahiran motor asas v Perbezaan penyempurnaan tugas v Kesanggupan individu melakukan berbagai tugas bergantung pada keupayaan Perbezaan di antara kebolehan & kemahiran Kebolehan Kemahiran -tret yang diwarisi -dibina melalui latihan -stabil & tahan -ubah suai dengan latihan -bilangan tertentu (50 jenis) -tidak terbilang -menjadi asas pada kemahiran -bergantung kepada kebolehan 5. 1971 .2.2.morfologi fisiologi Perbezaan Individu dan Kebolehan Motor.3 Pembinaan Motor Teori Pembelajaran Lengkaran Tertutup .Jack Adam.berpunca dari proses pembelajaran Rangsangan Sistem Mekanisme Efektor Sensori Rujukan Gerak Balas Jejak Jejak Ingatan Persepsi .

Intrinsik (Teori Lengkaran Tertutup) 2.tendon. -keputusan Sendi. Teori pembelajaran Skema Schmidt Rangsangan Organ Pemilihan Pemilihan Deria pergerakan pergerakan untuk respon . 1. Ekstrinsik (Teori Lengkaran Terbuka) Ø Pengalaman lampau yang memberi/mengukuhkan jejak ingatan & jejak persepsi Ø Persepsi Kinestatik keupayaan/kebolehan individu merasa kedudukan @ posisi seluruh anggotanya. mata.Ingatan Lampau Pergerakan Pengetahuan Mengenai Keputusan Laluan sensori dari otot. telinga (proprioseptor) hasil gerak balas Ø satu mekanisme dalaman Ø satu kawalan secara automatik yang telah diprogramkan Ø kita mengawal pergerakan sendiri dari mekanisme rujukan Ø proprioseptor maklumat yang diberi kepada laluan saraf dari sistem sensori Ø Pengetahuan mengenai keputusan (‘Knowledge of Results’) akan bersatu dengan Mekanisme Rujukan Ø lupaan banyak kerana maklumat tidak diguna selalu Ø apabila individu dapat memindahkan paradigmanya dari peringkat rendah ke tinggi (motor lisan ke pembelajaran motor) dan kalau individu dapat menguasainya kerlakuan kemahiran menjadi automatik Ø sistem pemprosesan maklumat terdiri dari.

setiap respon ada dalam ingatan Schmidt . lebih latihan jadi automatik Perbezaan: Ø Adam .kalau skema dapat diringkaskan maka pembelajaran menjadi senang . kita boleh melakukan .beberapa pergerakan yang dikeluarkan dijadikan sebagai ingatan .kita mengawal & belajar segala kemahiran pada asas yang sama cuma peringkatnya yang berbeza .kekerapan latihan .Gerak balas MAKLUM BALAS Ø bagaimana individu boleh melakukan sesuatu respon dengan lebih tepat pada pergerakan yang tidak pernah dilakukan Ø Skema satu set undang-undang .langkah-langkah dalam menjalani satu proses yang berurutan .Hukum Kesan EL Thorndike Persamaan & Perbezaan Teori Pembelajaran Jack Adam & Schmidt Persamaan: Ø ada maklum balas/knowledge of results Ø ada gabungan program motor Ø berkaitan dengan rujukan/maklumat-maklumat perlakuan Ø banyak pembinaan ingatan/persepsi Ø mementingkan 'knowledge of results' Ø ada latihan.memberi peluang untuk memilih maklumat penting . lebih pembelajaran berbalik berlaku akan menyebabkan pembelajaran menjadi lambat Ø untuk mengurangkan tempoh pembelajaran.kalau maklumbalas adalah lebih awal.

kejayaan melakukan kemahiran baru tidak boleh diambil kira Schmidt .4 Proses Pembelajaran Kemahiran Fasa Pembelajaran Motor Ø Fitts & Fosner Schmidt status KUASAI sosio-budaya KEMAHIRAN visi&harapan semangat -Pergerakan licin -lebih cekap atau automatik -pergerakan&analisis -tanpa banyak data lebih automatik berfikir -tumpuan pada gerakan Tahap autonamus licin.tumpuan pada pergerakan perlahan Schmidt .kejayaan itu penting kerana adanya skema yang diikuti 5.Ø Adam . gaya (paling tinggi).2.skema pada beberapa jenis pergerakan Ø Adam .2. . -kurang kesilapan -peningkatan program gerakan kasar motor -tumpu kemahiran -ketekalan tinggi halus -antisipasi & timing -boleh kesan kesilapan Tahap asosiatif.

Pembelajaran berkaitan dengan pengumpulan maklumat baru atau mempelajari kemahiran baru.-banyak kesilapan -tentukan perlakuan & -pergerakan kasar objektif -banyak soalan -pergerakan tidak licin kenal sub-rutin & -teragak-agak urutan Tahap kognitif lisan PENGENALAN (paling primitif) KEMAHIRAN 5. Ø setiap organisma harus ada ingatan dalam pembelajaran motor Ø supaya dapat mempelajarai & menguasai kemahiran Ø merupakan satu konsep memproses maklumat Ø supaya maklumat yang diproses dapat dikeluarkan untuk digunakan bagi tujuan mencapai respon Ø sesetengah respon mungkin tidak dapat diselaraskan akibat gangguan ingatan Ø apa jua situasi yang dihadapi melibatkan ingatan Ø jika tidak.5 Ingatan dan Lupaan Sage (1984) mendefinisikan ingatan sebagai menyimpan maklumat dan memperolehi kembali maklumat berikutnya.2. dan ingatan merujuk kepada mengingati maklumat yang telah dipelajari atau kemahiran yang dipelajari.2.1970: > Ingatan menggambarkan keupayaan individu untuk mengingat dan bukan menjelaskan terhadap peringatannya > dapat menggunakan semula maklumat yang diproses Tulving.1985: > Ingatan menggambarkan keupayaan yang membolehkan organisma mendapat faedah/keuntungan dari pengalaman lepas Terdapat 2 isu yang menjadi fokus bila mengkaji ingatan: Isu 1 > Organisma sering menggunakan :a) Ingatan Motor .ingat pergerakan yang telah dilakukan . kita tidak dapat respon kepada apa-apa rangsangan Ø maklumat diproses & disimpan dalam stor (otak) supaya dapat digunakan pada bila-bila masa Howe.jika banyak ingatan motor yang menganggu maka pembelajaran bersifat negatif .

isyarat secara lisan yang dapat diingat kembali bagi membantu pembelajaran Isu 2 > Peristilahan yang sering dikaitkan :a) Ingatan .cues.1 saat Ø keupayaan tidak terhad Ø kebanyakan maklumat hilang Ingatan Jangka Pendek Ø keupayaan terhad Ø mudah diganggu .jika sebaliknya.Model Schmidt INPUT KINESTATIK PERSEKITARAN STOR SENSORI JANGKA PENDEK (1 SAAT) MELALUI PEMILIHAN PEMERHATIAN OUTPUT INGATAN JANGKA PERGERAKAN PENDEK (60 SAAT) MELALUI PROSES MELALUI RAPTAI PEROLEHAN KEMBALI INGATAN JANGKA PANJANG *Enkoding > memasukkan maklumat *Dekoding > mengeluarkan maklumat Stor Sensori Jangka Pendek Ø maklumat disimpan oleh reseptor .maklumat yang tidak diproses dalam satu saat akan hilang Proses Ingatan .. pembelajaran bersifat positif b) Ingatan Lisan .maklumat yang diproses & disimpan tanpa susunan .keupayaan individu mengguna semula maklumat yang telah dipelajari b) Lupaan .

perolehan kembali ingatan jangka panjang . Ingatan Jangka Panjang .cara lain Ø digubah/tukar kepada kod memori kekal Ø maklumat bermakna Ingatan : 2 komponen yang berfungsi 1.semantic (merancang) .memori sebenar .60 saat Ingatan Jangka Panjang Ø simpan kekal maklumat Ø banyak raptai dilakukan . 1985 : 3 sistem .Tulving.aktiviti sama Ø ulangan .Ø boleh diukur .pengetahuan am . visi yang tajam (real) Ø mengkonsepsi sesuatu hingga menjadi sesuatu yang realiti Ingatan Episodik . Ingatan Kerja .proses maklumat yang aktif 2.prosedural (berurutan) .ulang maklumat serta merta Ø maklumat boleh disimpan .rakam maklumat dari sesuatu yang baru dilakukan .simpan secara kekal .kejadian lepas .episodik Ingatan Prosedural Ø membolehkan kita mengetahui bagaimana melakukan sesuatu Ø memberi respon bersesuaian dengan kehendak persekitaran Ø cara menghasilkan respon yang tepat Ingatan Semantik Ø kebolehan menyatakan sesuatu yang sukar dipersepsikan Ø pengetahuan am.

1 Latihan Mental Pengenalan Selain memberi penumpuan dan penegasan kepada aspek fizikal. Pendahuluan Menurut Tuckman (1978). dan dapat memahami. Teori lemah kesan mengandaikan bahawa masa menyebabkan ingatan menjadi lemah.3. jurulatih ataupun atlit sendiri akan dapat mengaplikasikan semasa terlibat dalam sukan. Dengan adanya pengetahuan mengenai teori psikologi sukan. kerana kedua-dua menggunakan pergerakan pergelangan tangan yang berbeza. teori adalah suatu himpunan konsep. Biasanya atlit elit dapat menggunakan teori-teori tersebut semasa mereka bertanding terutamanya penggunaan latihan mental yang ketara. Bincangkan persamaan dan perbezaan di antara kedua-dua teori pembelajaran tersebut dengan bantuan kepada buku rujukan dan gunakan pengurusan grafik. Teori gangguan pula mengandaikan bahawa pembelajaran baru menganggu ingatan simpanan maklumat yang telah dipelajari sebelum ini. ingatan menjadi lemah apabila latihan tidak diteruskan kerana sebarabg oerubahan dalam system saraf menjadi lemah apabila tidak diperkukukuhkan melalui latihan.3 Ciri-ciri Pembelajaran Motor. penyelidikan dapat dijalankan untuk memberi dan memperkembangkan ilmu pengetahuan. Sebagai contoh pembelajaran pukulan kilas badminton mengganggu pembelajaran baru pukulan kilas skuasy dan sebaliknya. kita juga perlu mengimbangkan aspek-aspek mental di dalam menghadapi sesuatu pertandingan sukan. Latihan 5 Teori Pembelajaran Lingkaran Tertutup Jack Adam dan Teori Pembelajaran Skema Schmidt membincangkan bagaimana program motor berlaku semasa seseorang itu melakukan sesuatu kemahiran.2 Ciri-ciri Pembelajaran 5. Latihan . Dalam pembelajaran kemahiran. menjangka dan mengawal sesuatu hasil. 5. TAJUK 5. Latihan mental ini boleh diadakan sebelum atau semasa menyertai pertandingan untuk membantu para ahli sukan ke arah pencapaian yang lebih cemerlang di dalam bidang sukan yang diceburi. guru pendidikan jasmani.mampu menyatakan masa & di mana Ø mengingatkan pengalaman @ episod dengan tepat Sistem lupaan Terdapat dua teori berkenaan lupaan iaitu teori lemah kesan dan teori gangguan. Dengan adanya teori.Ø membolehan kita menjelajah ke belakang secara mental Ø menghubungkan kejadian dengan masa Ø mengaitkan kejadian penting dalam hidup . definisi dan saranan yang saling berkaitan dan memberi gambaran teratur tentang sesuatu fenomena dengan menyatakan hubungan atau pertalian antara pembolehubahpembolehubah untuk menerangkan dan meramalkan fenomena itu.

menyeluruh dan mendapat kefahaman yang lebih meluas.1. kebolehan. 5. 2. 2.1 Kegunaan dan Kepentingan 1.2 Sumber 1.3. 3.Tumpuan asas adalah ke arah membolehkan seseorang memahami kemahiran sebelum memulakan latihan mental dan pelaziman bagi kemahiran adalah perlu dilatih dengan betul. 2. Teknik Praktis . 'keperluan sekunder' (perhubungan sosial dan kuasa) serta 'keperluan tertiari' (tingkah laku pembelajaran yang melibatkan berbgai-bagai kegiatan bermatlamat).1 Teori-teori Motivasi.1. 5. 5. kecenderungan untuk bertindak secara agresif. 5. 1. 2.3. suka membantah akan orang lain (dominance) dan dorongan memerhati serta mengemukakan soalan-soalan dan sebagainya (cognizance). Senarai McDougal termasuklah kecenderungan untuk menjelajah.Terdapat beberapa cara di mana individu boleh mempraktikkan secara mental untuk memperbaiki pergerakan. kemahuan dan keinginan untuk melakukan sesuatu aktiviti. 3. Konsep latihan mental mungkin lebih mudah difahami sekiranya ia dianggap sebagai latihan tanpa gerak atau latihan dalaman.Tolman menyebut keadaan ini sebagai 'keperluan primer' (lapar. Ekstrinsik (luaran) – berdasarkan ganjaran (positif/negatif).Mengikut Hull dan Freud.3. Untuk membina kecekapan murid dalam sesuatu kemahiran dengan lebih cepat.mental digunakan untuk menunjukkan kesediaan yang akan berlaku pada diri individu.3. Instrinsik (dalaman) – berdasarkan keyakinan diri. Teknik Ulasan . Senarai keperluan oleh Murray termasuk suka bergaul dengan orang lain (affiliation).2. Teori Keutamaan Keperluan .3. kefcenderungan untuk bercampur gaul dan kecenderungan untuk menguasai sesuatu.2 Motivasi Definisi Motivasi ialah satu istilah yang luas yang merujuk kepada suatu tingkat ke arah memperbaiki pergerakan dan tindakan. Latihan mental dapat memperbaiki prestasi dan persembahan ahli sukan di samping dapat membantu ahli sukan mengurangkan kesilapan dan kesalahan yang mungkin berlaku. Penggunaan yang lebih berkesan dapat dilakukan apabila kemudahan penglibatan secara berpasukan dengan menggunakan peralatan yang terhad.2. semua perlakuan manusia adalah bertujuan untuk memenuhi kekurangan yang terdapat dalam diri manakala Cannon memperkenalkan konsep 'homeostasis' yang merujuk kepada proses yang membolehkan sesuatu organisma mengekalkan keseimbangan fisiologinya dengan menyeimbangkan penyesuaian dalaman dengan penekanan luar. Teori Kepelbagaian Faktor . 5.2 Teknik-teknik dalam Latihan Mental 1. orang . Teknik Percubaan .Tumpuannya adalah menggalakkan untuk mengingat kembali secara mental seluruh pertunjukan dan cuba merasai kinestatik dan isyarat-isyarat lain berhubung dengan tindakan itu. haus dan sebagainya).

Mencari ketegangan dan mengatasinya. 1. hukuman dan pergerakan. Kejayaan dalam kecemerlangan.2. 4. Kegagalan masa lalu.3.3. 4. Penetapan matlamat Satu proses kognitif yang digunakan untuk meningkatkan prestasi dengan membuat sasaran tertentu yang sentiasa dinilai sebagai panduan untuk mencapai sasaran tersebut.3. Umumnya terdapat empat sumber utama motivasi pada seseorang: 1. 3. Keperluan dipunyai.2. 3. 5.2. Kesediaan untuk bertindak. 4. Ganjaran. Motif mempengaruhi pergerakan. minat dan kepelbagaian aktiviti. Faktor-faktor itu antaranya adalah seperti berikut: 1.2.tersayang.4 Sumber-sumber Motivasi. Ganjaran keseluruhan daripada diri sendiri dan psikologi pelatih. Persetujuan sosial dan ganjaran-ganjaran sosial yang lain (dari luar atau orang lain). 5. . Matlamat Jangka Panjang Matlamat terakhir dalam perancangan seseorang atlit atau pasukan dalam mencapai sasaran yang ditetapkan. 3. Ganjaran yang nyata. Kecenderungan. 2. Status.3.3 Faktor-faktor Mempengaruhi Tingkat Motivasi. Tahap-tahap Penetapan Matlamat i. 5. 2. 5. Ganjaran dalam bentuk wang atau kebendaan.6 Kemahiran Memotivasikan Diri Antara teknik yang biasa digunakan untuk memotivasikan diri individu adalah penetapan matlamat perlakuan dan kata-kata rangsangan diri. 2. 5. persekitaran 5.5 Apakah yang Memotivasikan Ahli-ahli Sukan Berusaha. a. Keletihan sebagai motivasi negatif.

kata-kata hikmat (“andalah yang terbaik”) serta doa. 4.3.bulan pertama usia seseorang. .3.tindakan dilakukan adalah atas keputusannya. b. 5.bulan kedua dan ketiga yang mana bayi akan mengulang tindakan motor seperti membuka dan menutup genggaman. 5. Matlamat Jangka Sederhana Matlamat pertengahan dalam perancangan seseorang atlit atau pasukan untuk menilai sama ada atlit atau pasukan tersebut berada di landasan yang betul untuk menepati matlamat terakhir. Perkembangan ciri-ciri ini bergantung kepada fungsi neurologi dan berlaku pada hayat awal individu.3 Kematangan. Reaksi bulat sekunder .peringkat ini berlaku pada bulan ketujuh hingga bulan kesepuluh. iii. keyakinan diri serta intensity usaha seseorang individu atau pasukan (Contoh: Malaysia Boleh) ataupun perkataan yang menggambarkan cirri-ciri tertentu (“kuat seperti harimau”). Piaget membahagikan fasa motor pancaindera kepada enam peringkat: 1. 5.3. Peringkat pantulan . Matlamat jangka Pendek Matlamat harian atau mingguan yang digunakan untuk menilai sama ada atlit atau pasukan tersebut berada dilandasan yang betul untuk menepati matlamat jangka panjang. Definisi Kematangan adalah kemunculan sebarang ciri-ciri yang menunjukkan kesempurnaan pelaksanaan. beri pandangan anda mengenai kenyataan tersebut. bayi akan menyepakkan benda berulangulang sebab dia dapat keseronokan daripada hasilnya. Latihan 6 – Menguji minda anda! “Motivasi dan kesepaduan pasukan”. misalnya.1 Peringkat Perkembangan. Kordinasi reaksi sekunder . 3. Matlamat tersebut memainkan peranan sebagai pemangkin untuk memotivasikan individu tersebut disamping menjadi panduan untuk menilai sama ada apa yang dirancangkan menepati matlamat. Kata-kata Rangsangan Diri Kata-kata perangsang atau perkataan yang boleh digunakan untuk meningkatkan motivasi. Cirinya adalah pantulan mudah. Pergerakan bulat ketiga .ii. Reaksi bulat primer .peringkat ini berlaku pada bulan ke 11 hingga ke 18. dan bayi akan melakukan sesuatu tindak balas yang sudah dipelajari supaya mendapat satu matlamat yang diingini. di mana bayi akan menggunakan tindak balas yang berbeza supaya mendapat matlamat yang sama. Dengan merujuk kepada buku rujukan asas. Kadar kematangan akan berkurangan dan akan sampai sepenuhnya pada umur dua puluhan tahun. 2.

sama ada pada diri seseorang ataupun pada orang lain yang mempunyai pertalian atau kaitan dengan orang lain. . Dalam sukan. Fitts dan Posner (1967) menjelaskan bahawa kemahiran umum. Dua jenis kebimbangan lain yang wujud daripada pelaksanaan atau perlakuan seseorang di dalam aktiviti sukan yang berkaitan dengan gerak balas atau tingkah laku ialah: 1. corak asas mereka diwarisi oleh struktur baka manusia. Kebimbangan moral.2 Kesan Daripada Perbezaan Umur. Adalah tidak sesuai untuk menggunakan umur kronologikal untuk mengukur peringkat kematangan seseorang.3. di mana walaupun refleksif dalam semula jadi namun harus dipengaruhi oleh pembelajaran.3. yang merupakan ketakutan pada sesuatu hukuman atau dendaan bagi kelakuan yang tidak diterima oleh masyarakat. Freud membahagikan kebimbangan kepada tiga kategori seperti berikut: 1. Idea kemahiran kematangan di mana pembelajaran memainkan peranan yang terhad dan hanya betul apabila sesuatu aras kematangan telah tercapai.3. di mana kanak-kanak belajar berfikir melalui sesuatu tindakan dan akan menimbang kemungkinan akibatnya sebelum dia bertindak.3. 5. 5. 3. Kebimbangan sebenar. yang merupakan ketakutan terhadap hukuman bagi pencabulan atau pencerobohan atau penglibatan masa depan. kebimbangan boleh mengakibatkan kesan yang tidak sihat sehingga dapat pula menggugat prestasi atau pencapaian seseorang. Kebimbangan boleh berlaku sebelum. iaitu ketakutan yang normal yang dihadapi oleh seseorang pada kedudukan dan suasana yang juga normal.3 Pembelajaran dan Kematangan. Seks dan Kematangan.3. Kebimbangan yang berlaku pada seseorang semasa bertanding akan memberi peluang kepada pihak lawan untuk mengambil kesempatan dan peluang untuk meraut kemenangan.4 Kebimbangan Definisi Kebimbangan merupakan suatu keadaan di mana wujud perasaan takut atau gementar atau merasakan alamat buruk terhadap sesuatu perkara yang berlaku atau yang akan berlaku.berlaku pada bulan ke 18. dan ini adalah permulaan pemikiran konseptual. Kebimbangan yang serius boleh mengakibatkan gangguan fikiran dan jiwa. 5. Kebimbangan neurotis.6. Beberapa penyelidikan menunjukkan bahawa kekuatan otot dan kecekapan motor berkembang dengan umur kronologikal semasa persekolahan. Kebimbangan kegagalan 5. 2. Kombinasi akal . Kebimbangan kecerdasan 2. Namun demikian. semasa dan selepas sesuatu perlaksanaan perlakuan.3. dan mampu pula berlaku breakdown.4.. juga adalah suatu kategori tingkah laku kemahiran yang diterima terutama sekali kemahiran lokomotif di mana pembelajaran kemahiran bergantung.1 Kesan dan Akibat Kebimbangan. Mengatasi Kebimbangan.

Tekanan persekitaran (environmental stress)-cara individu bertindak kepada tekanan persekitaran. Dilakukan dalam keadaan berdiri pada kedudukan yang selesa. 3. Antara teknik psikologi yang boleh digunakan adalah. Dilakukan berulang kali sehingga berasa tenang atau releks 2. Terapi pernafasan Teknik: Menarik satu nafas yang panjang dan menghembuskannya perlahan-lahan. Tekanan tugas (task stress)-cara individu menyesuaikan diri pada input yang keterlaluan atau yang berlebihan. Relaksasi Teknik: Mengecut dan merelakskan otot secara progresif. Boleh dilakukan secara duduk atau berbaring.4. 1. Tiga kategori tekanan. Menjalankan latihan dan penyesuaian dalam sukan yang dipilih sebelum bertanding. Latihan yang bersistem mampu menghasilkan kejayaan yang diharapkan malahan pencapaiannya kadang-kadang jauh lebih baik daripada mereka yang tidak mengikut latihan atau tidak memandang berat akan latihan yang diajukan kepadanya. akibat daripada tekanan yang mengancam dirinya. Tekanan boleh ditakrifkan sebagai suatu pergerakan atau tindakan yang datangnya dari persekitaran ke atas individu. 3.3 Tekanan. Antaranya. Visualisasi Teknik: Membayangkan sesuatu yang boleh menenangkan individu apabila mereka berada dalam keadaan tertekan atau bimbang. Tekanan juga dikatakan suatu keadaan yang tidak seimbang sementara pada fisiologi yang akan mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu. Mempelajari juga bagaimana untuk melawan atau mengatasi setiap keadaan yang boleh mempengaruhi persembahannya dalam pertandingan sebenar. Tekanan yang optimum (optimal stress)-tekanan yang memandu seseorang untuk memilih hasil usaha yang cemerlang.Prinsip kepada setiap keadaan kebimbangan ialah menerusi perlakuan atau amalan yang betul serta diperkuatkan dengan sifat yakin pada diri sendiri.3. 1. 5. 4. Menanam semangat dan disiplin yang tinggi. 1. Pemusatan (centering) Teknik: Menarik nafas yang panjang seperti terapi pernafasan serta menumpukan perhatian (pemusatan) kepada titik di belakang pusat dan di tengah badan kita.3. 3. 2. 5. 2.4. . 4. 5.3 Teknik Mengurangkan kebimbangan. Latihan kemahiran dan pembelajaran motor adalah cara paling berkesan bagi seseorang mengelakkan diri daripada keadaan kebimbangan.

blogspot. Dalam peringkat ini juga. Menerusi latihan seseorang itu dapat mel. Sebagai contoh.5. Proses sistem biologi yang “mempersiapkan” keperluan untuk melakukan pergerakan yang dirancang. Selepas reseptor sensori menerima rangsangan daripada persekitaran berbagai proses akan berlaku dalam sistem biologi. http://paragon-ipda. sekiranya tidak selesa maka beberapa respon yang lain akan dilakukan sekiranya rangsangan yang sama diterima.4 Kesan dan Cara Mengatasi Tekanan. Dengan erti kata lain. seorang pemain badminton yang menerima hantaran tinggi sebagai rangsangan dan akan mula bertindak untuk mematikan bola tersebut. Sebagai contoh. 3. sekiranya seorang pemain badminton yang menerima hantaran bola tinggi sebagai rangsangan tadi maka lakuan yang tepat baginya akan membalas dengan pukulan smesy ke kawasan yang terbuka. proses organisasi lakuan bertanggungjawab memastikan sistem-sistem yang bakal terlibat dengan aksi tersebut. peringkat pertama ini berperanan sebagai mentafsir maksud rangsangan yang wujud dalam persekitaran. Pendedahan yang kronik (seperti pelaziman fizikal) ke atas tekanan selalunya mengakibatkan adaptasi ke atas tekanan tersebut.html .3.com/2010/11/pjm-3105-pertumbuhan-perkembangan-dan. sekiranya respon yang hendak dihasilkan ialah aksi menangkap.html PJM 3105 Pertumbuhan Dan Pembelajaran Perkembangan Motor : Peringkat Pemprosesan maklumat 3 peringkat pemprosesan maklumat. pengalaman sensori yang dimaksudkan ialah bentuk pergerakan yang dihasilkan dan perasaan yang dialami sama ada selesa atau tidak. Proses pelaksanaan lakuan adalah pergerakan yang dapat dilihat. http://notapendidikanjasmani. Peringkat 2 Pemilihan respon – peringkat kedua ialah pemilihan respon dan mempunyai pertalian yang bersepadu dengan peringkat pertama. Peringkat 1 Kenal pasti rangsangan – Rangsangan merujuk kepada semua jenis maklumat persekitaran yang diterima melalui reseptor sensori. Sebagai contoh.blogspot. 2. Sekiranya peringkat pertama berperanan untuk mentafsirkan maksud sesuatu rangsangan maka peringkat kedua ini berperanan sebagai sistem yang menyediakan beberapa respon dan akan memilih respon yang terbaik dan releven dengan tafsiran rangsangan tersebut. Sebagai contoh. Pendedahan yang berulang kali kepada tekanan mental dan emosi akan menyebabkan berlakunya penyesuaian dalam setengah-setengah gerak balas tekanan.com/2011/12/pjm-3105-pertumbuhan-dan-pembelajaran.akukan sesuatu tugas dengan baik dan berkesan dibandingkan dengan mereka yang tidak mengikuti latihan. 1.4. individu memperolehi pengalaman sensori daripada pengalaman yang telah dilakukan. contohnya otot tangan dan jari sudah “bersedia” untuk melakukan pergerakan tersebut Peringkat 3 Pemprosesan respon – peringkat ini merupakan peringkat perlaksanaan pergerakan fizikal segala persiapan yang telah dilakukan diperingkat organisasi lakuan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful