1.0 Konsep Dan Definisi Pertumbuhan, Perkembangan Dan Pembelajaran Motor 1.

1 Konsep Pertumbuhan, Perkembangan Dan Pembelajaran Motor Perkembangan dan pertumbuhan manusia merupakan paten perubahan fizikal, kognitif dan sosio-emosi sepanjang pusingan hayat manusia. Pertumbuhan manusia secara fitrahnya seperti bulan sabit iaitu bersifat lemah pada awal usianya, semakin membesar dan kuat pada usia pertengahan dan menjadi lemah kembali pada usia emas. Perkembangan manusia juga meliputi dari saat terbentuknya janin manusia sehingga menjadi seorang bayi dan seterusnya berkembang menjadi seorang kanak-kanak, remaja, dewasa dan berakhir dengan detik kematian. Pengetahuan mengenai pertumbuhan dan kematangan adalah perlu untuk memastikan pembelajaran motor dapat dimaksimumkan sejajar dengan tahap kebolehan penerimaan pengajaran kemahiran.

1.2 Definisi Pertumbuhan, Perkembangan Dan Pembelajaran Motor 1.2.1 Definisi Pertumbuhan Pertumbuhan manusia merupakan satu proses yang berlaku berterusan. Pertumbuhan dan perkembangan manusia berlaku dengan pesat di dalam rahim untuk membentuk zigot dan seterusnya berkembang sebagai embrio dan janin. Pertumbuhan peringkat ini dinamakan pertumbuhan prenatal. Pertumbuhan peringkat berikutnya dipanggil pertumbuhan posnatal. 1.2.2 Definisi Perkembangan Bidang pengajaran pergerakan manusia yang berfokus kepada perubahan dari segi keupayaan kawalan pergerakan dan prestasi motor yang berlaku sepanjang hayat. Perubahan-perubahan yang berlaku adalah hasil proses semula jadi yang dialami oleh sistem biologi seperti proses perkembangan tumbesaran, kematangan dan penuaan. Perubahan yang berlaku dilihat menerusi dua aspek: (i) Peningkatan keupayaan (dari bayi hingga dewasa) (ii) Penurunan keupayaan (dari dewasa hingga tua) 1.2.3 Definisi Pembelajaran Motor Pembelajaran kemahiran motor ialah bidang pengajian pergerakan manusia yang berfokus kepada perubahan dari segi keupayaan kawalan dan prestasi motor yang berlaku hasil proses fizikal seperti praktis dan latihan.

1.3 Pertumbuhan (Growth)  Penambahan bersifat kuantitatif dalam saiz badan secara menyeluruh atau saiz yang dicapai oleh anggota badan tertentu.  Perubahan dalam saiz ini melibatkan tiga proses selular iaitu: (i) Penambahan bilangan sel (hiperplasia) (ii) Penambahan saiz sel (hipertropi) (iii) Penambahan bahan-bahan interselular (accretion)  Penambahan atau peningkatan ini adalah akibat fungsi pembahagian sel (mitosis) yang melibatkan pereplikaan DNA dan migrasi kromoson yang direplika kepada sel-sel berfungsi dan seiras.  Penambahan dalam saiz sel melibatkan penambahan unit-unit fungsi di dalam sel tersebut, khususnya protein dan substratnya, yang jelas kelihatan dalam hipertropi otot ketika pertumbuhan.  Bahan-bahan interselular adalah berbentuk organik dan bukan organik, dan sering berfungsi mengikat atau mengumpulkan sel-sel dalam satu jaringan kompleks.  Hiperplasia, hipertropi dan accretion berlaku ketika proses pertumbuhan.  Proses pertumbuhan ini berbeza mengikut umur dan tisu-tisu badan yang terlibat, contohnya, bilangan neuron (sel otak) dibentuk semasa pertengahan kehamilan manakala bilangan gentian (fiber) otot terbentuk sejurus kelahiran.

1.4 Proses Matang (Maturation)  Lazimnya dijelaskan sebagai satu proses menjadi matang atau satu langkah ke arah mencapai keadaan matang.

Maturation = proses matang, maturity = kematangan, mature = matang

 Proses matang ini berlaku dalam semua tisu, organ, dan sistem organ, memberi kesan ke atas enzim, komposisi kimia dan fungsi.    Proses matang berbeza mengikut sistem biologi seseorang. Proses matang seksual adalah keadaan di mana keupayaan organ-organ pembiakan berfungsi sepenuhnya. Proses matang tulang adalah keadaan di mana rangka seseorang terbentuk sepenuhnya.

 Proses matang sistem endokrin dan saraf (neuroendocrine) adalah satu faktor utama dalam proses kematangan seksual, tulang dan somatik semasa peringkat lewat kanak-kanak dan remaja.  Proses matang adalah merujuk kepada tempo (kadar kematangan berlaku) dan waktu (bila berlakunya kematangan khusus) perkembangan ke arah keadaan yang matang secara biologikal.  Proses matang berfokus pada kadar pencapaian saiz dewasa dan kematangan.

1.5 Perkembangan (Development)  Pada lazimnya, perkembangan boleh diasaskan kepada dua konteks.  Konteks pertama adalah bersifat biologikal. Dalam konteks ini, perkembangan adalah merujuk kepada proses pembezaan dan pengkhususan sel-sel embrio kepada pelbagai jenis sel, tisu, organ dan unit fungsi.  Ini biasanya berlaku di peringkat awalan pranatal apabila tisu dan sistem organ mula dibentuk, dan amat bergantung kepada keaktifan gen yang berinteraksi dengan hormon dan nutrien.  Konteks kedua adalah bersifat tingkah laku. Aspek ini berkait kepada perkembangan kecekapan pelbagai domain yang saling berkaitan semasa kanak-kanak menyesuaikan diri dalam kehidupan dan budayanya.  Oleh itu, kita boleh menyatakan perkembangan dari aspek keterampilan sosial, intelek atau kognitif, emosi yang berasaskan kepada persekitaran dan budaya kanak-kanak tersebut.  Haywood (1993), menjelaskan perkembangan sebagai perubahan tingkah laku akibat daripada interaksi kanak-kanak dengan persekitarannya.  Bailey & McFadyen (dalam Pickup & Price, 2007), menyatakan pertumbuhan adalah merujuk kepada proses perubahan sepanjang hayat di mana individu memperolehi kecekapan dalam pelbagai aspek. Lazimnya disifatkan oleh peningkatan fungsi yang khusus dan rumit akibat faktor-faktor biologi dan persekitaran. Interaksi Pertumbuhan, Proses Matang dan Perkembangan

Pertumbuhan --------------------Proses matang-------------------Perkembangan Saiz Tulang Kognitif Kadar Seksual Emosi Badan Somatik Sosial Komposisi Gigi Moral Sistemik Otot-saraf Motor

Konsep Kendiri Harga Diri Kecekapan Nyata 1.6 Prestasi Fizikal (Physical Performance)  Perkembangan dan kehalusan sesuatu prestasi kemahiran dalam pelbagai aktiviti motor adalah meupakan suatu tugas perkembangan kanak-kanak dan remaja.  Semua kanak-kanak, kecuali yang mengalami kecacatan perkembangan yang serius, mempunyai potensi untuk berkembang dan belajar pelbagai kemahiran dan pola pergerakan asas dan khusus.  Pola pergerakan ini akhirnya akan digabungkan ke dalam kemahiran khusus yang menjadi paksi utama perkembangan tingkah laku kanak-kanak.  Sifat-sifat prestasi kanak-kanak adalah berkait dengan pertumbuhan, proses matang dan perkembangan. Perkaitan ini dapat dilihat dengan jelas dalam perkembangan asas pola pergerakan seperti berjalan, berlari dan melompat. 1.7 Aktiviti Fizikal (Physical Activity)

 Aktiviti fizikal adalah suatu tingkah laku yang berlaku dalam pelbagai bentuk dan konteks, termasuk mainan bebas, kerja seharian, senaman, pendidikan jasmani sekolah, dan sukan yang diuruskan.  Ini merujuk kepada mana-mana pergerakan badan yang dihasilkan oleh otot rangka dan yang menyebabkan peningkatan kecil penggunaan tenaga rehat.  Aktiviti fizikal yang kerap adalah penting untuk penyelarasan berat badan dan accretion mineral tulang semasa peringkat kanak-kanak dan remaja.  Peningkatan penggunaan tenaga yang diperlukan semasa aktiviti fizikal akan menyumbang kepada kecekapan fungsi pelbagai sistem, pengekalan berat badan, mengurangkan risiko penyakit degeneratif, mengurangkan risiko kematian awal dan meningkatkan kualiti kehidupan yang menyeluruh.   Aktiviti fizikal sering disalahtafsir sebagai sama dengan latihan (training). Aktiviti fizikal bukannya latihan, walaupun adalah aspek utama dalam latihan.

 Latihan adalah merujuk kepada sesuatu program yang sistematik, dan khusus untuk sukan tertentu dalam jangkamasa tertentu. 1.8 Pembelajaran Motor (Motor Learning) - Schmidt & Lee (2005)  Boleh didefinisikan berasaskan empat sifat utama.  Pertama, pembelajaran adalah suatu proses mencapai keupayaan untuk membentuk tindakan yang berkemahiran. Ini bererti pembelajaran melibatkan satu set peristiwa, atau perubahan di mana latihan akan membolehkan seseorang itu menjadi lebih mahir.  Kedua, pembelajaran berlaku akibat latihan atau pengalaman langsung.  Ketiga, pembelajaran tidak boleh diperhatikan secara langsung, kerana proses ke arah perubahan dalam tingkah laku adalah bersifat dalaman.  Keempat, pembelajaran dianggap sebagai menghasilkan perubahan yang kekal di dalam keupayaan kemahiran tingkah laku seseorang.  Hasil sintesis empat sifat utama di atas telah memberikan definisi pembelajaran motor sebagai satu set proses yang berkait dengan latihan atau pengalaman yang membawa kepada perubahan keupayaan untuk bergerak yang kekal.  Menurut Malina, et al. (2004), pembelajaran motor adalah kemajuan dalam prestasi hasil latihan yang lama. Oleh yang demikian, ini berkaitan dengan tindak balas tisu dan sistem yang khusus terhadap latihan. Gabbard (2008), merujuk pembelajaran motor sebagai suatu perubahan prestasi kemahiran motor yang agak kekal, akibat daripada praktis atau pengalaman. http://ppgipgtawaupjk.blogspot.com/2012/06/konsep-dan-definisi-pertumbuhan.html PJM 3105 PERTUMBUHAN, PERKEMBANGAN DAN PEMBELAJARAN MOTOR

Tajuk 1 Pengenalan Kepada Teori Pembelajaran Motor Tajuk 2 Pertumbuhan dan Kematangan Tajuk 3 Ciri-ciri Pembelajaran Motor Sinopsis Pembelajaran kemahiran motor adalah bidang pengajian pergerakan manusia yang focus kepada perubahan dari segi keupayaan kawalan dan prestasi motor yang berlaku hasil proses fizikal seperti praktis dan latihan. Tajuk ini bertujuan meningkatkan pengetahuan psikologi lakuan motor kepada peserta kursus. Pengetahuan dalam bidang ini akan memberi ruang kepada guru untuk mengaplikasikan kepelbagaian strategi dan kaedah pengajaran dan pembelajaran dalam usaha menghasilkan guru yang kreatif dan inovatif yang boleh menyumbang kepada perkembangan Pendidikan Jasmani di Malaysia. Hasil Pembelajaran

Pengenalan TEORI PEMBELAJARAN adalah satu andaian teoretis (pendapat) tentang bagaimana sesuatu organisma itu belajar. Lantaran itu ia harus menyediakan alasan dan haluan bagi teori pengajaran seseorang di mana seorang guru boleh membentuk serta memudahkan pengajaran. Bidang pengajian pergerakan manusia yang fokus kepada perubahan dari segi keupayaan kawalan dan prestasi motor yang berlaku hasil proses fizikal seperti praktis dan latihan. teori yang dipilih mestilah menyediakan satu asas munasabah untuk pemahaman pembelajaran dan satu senarai prinsip-prinsip pengajaran yang bersesuaian dengan teori pengajaran. memahami. Manusia dapat menanggani alam sekitar yang tidak menentu dengan kemahiran-kemahiran yang dipelajari.1 Pengenalan kepada teori pembelajaran motor 5.1 Pengenalan kepada teori pembelajaran motor. mengetahui dan mengamalkan teori-teori pembelajaran motor 2. Kebolehan melakukan sebarang kemahiran bagi menghadapi persekitaran yang tidak menentu dan kemahiran diguna secara maksimum dengan masa dan tenaga (keupayaan) yang minimum 5. Kemahiran motor. Dalam aspek Pendidikan Jasmani.Kejayaan ini bergantung kepada keupayaan organisma mengadaptasi & mengatasi ciriciri persekitaran yang tidak menentu.2 Teori Pembelajaran Teori-teori Pembelajaran Teori rangsangan-respons/ Teori kognitif/’field theory’ Connectionist > Teori pelaziman klasik >Teori persepsi undangundang koffka .1 Definisi: Pembelajaran motor.1. menghuraikan ciri-ciri pembelajaran motor dari aspek teori dan amali.1. 5. mengaplikasikan prinsip pemindahan pembelajaran kemahiran dalam permainan 4.Pada akhir bab ini anda seharusnya dapat 1. mengaplikasikan teori-teori pembelajaran motor dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran 3. TAJUK 5.

Peraturan kesan perubahan dalam pengetahuan > Teori pelaziman operan skinner .> Guthrie’s contiguous conditioning . Menganggap tingkah laku adalah Hasil daripada perkaitan. pembelajaran berlaku apabila perkaitan dikuatkan dengan latihan ulangan atau . gabungan. S o R 1. Menganggap persekitaran sumber asas untuk menerang.Peraturan persediaan > Lewin’s field theory . Tumpuan kepada interpertasi/ persepsi individu terhadap situasi persekitaran dan interprestasi/ persepsi dipengaruhi oleh pengalaman lepas dan semasa 3. s o r 2.1.Peraturan melengkap > Teori Thorndike .3 Perbezaan teori pembelajaran asas Teori rangsangan-respon/connectionist Teori kognitif/field theory 1.Peraturan senaman .Peraturan persamaan .Pembelajaran sebagai perubahan dalam motivasi 5.Pembelajaran sebagai . menjangka mengawal tingkah laku/ pembelajaran 2.

Hasil pelaziman yang menegaskan ulangan 5. menyelesaikan masalah atau mencapai tujuan 5.1. melihat/memahami pertalian dan menyelesaikan masalah 4. 3. Pembelajaran adalah hasil daripada usaha individu untuk menganalisis situasi.apabila perkaitan baru diwujudkan. Tindakan yang dikukuhkan menjadi kuat dan tindakan yang tidak dikukuhkan menjadi lemah Ø setiap lakuan yang dibuat diberi peneguhan yang positif (ganjaran) Ø pembelajaran boleh dijangka berlaku melalui pengukuhan tindak balas yang betul . Persepsi ditegaskan dan bukan Ulangan 5.4 Teori-teori Pembelajaran Motor Teori Pelaziman Klasik (Pavlov) Ø Berlaku secara spontan dan semula jadi Ø peneguhan negatif berlaku Ø ujikajinya adalah untuk mengetahui sama ada tindakbalas yang dihasilkan adalah secara sendiri atau tidak Ø klasik = kekerapan rangsangan yang sama supaya gerakbalas spontan yang diingini terhasil. Ø Menekankan ulangan dalam latihan Teori Pelaziman Operan Skinner Ø operan = pembelajaran tingkah laku yang dapat diramal @ dikawal Ø berkait dengan pengukuhan tindak balas. Pengukuhan berlaku apabila individu menemui pertalian. Pengukuhan meliputi (a) Memberi ganjaran kepada individu apabila hasil diperolehi atau (b) Kadang kala mengenakan denda 4.

umur.Bahagian-bahagian . atau dalam keadaan lain pada tindak balas berikutnya. motivasi. Teori Perhubungan Thorndike Ø pembelajaran sebagai proses cuba jaya Ø perubahan biologi dalam sistem saraf Ø teori bond & rangsangan-gerakbalas (R . perhubungan menjadi lemah dan akan hilang .kematangan.perhubungan dikuatkan melalui latihan .Ø Pengukuhan seharusnya berlaku serta merta sebelum tindak balas seterusnya.peneguhan positif @ negatif Teori Pembelajaran Gestalt Ø pendekatan secara persepsi Ø pembelajaran ialah satu pengalaman yang disusun. Ø Apabila pengukuhan tidak berlaku serta merta.Jika latihan dihentikan. saiz badan (ii)melalui Hukum Latihan .pembelajaran adalah automatik dengan latihan (iii)melalui Hukum Kesan . pengajaran berprogram adalah diperlukan.G) Ø gerakbalas yang dikehendaki diulang @ dirangsang sekerap sehingga menjadi automatik Ø pembelajaran disebabkan tiga peraturan berikut: (i)melalui Hukum Kesediaan .perhubungan menjadi kuat atau lemah selaras dengan keseronokan atau kesakitan yang berkaitan dikendaki . bermakna dan diberi tanggapan Ø 'Whole-Part-Whole-Learning'/ Pembelajaran Keseluruhan .Keseluruhan Ø keseluruhan lebih bermakna dari sebahagian .prasyarat. jantina.keupayaan fizikal harus sesuai dengan tugas .

(b) Peraturan melengkap . .Menguji minda anda ! Pengukuhan dalam pembelajaran motor meliputi ganjaran atau dendaan.Pembelajaran sebagai perubahan dalam motivasi . Latihan 1 .kesinambungan . bentuk atau sifat lain. (ii) Teori persepsi undang-undang Koffka (a) Peraturan persamaan .Faktor luaran/persekitaran. . Pada pandangan anda sejauh manakah ganjaran dan dendaan ini harus dipraktikkan. . pengalaman lepas dan harapan/keinginan masa depan .Individu mempunyai kecenderungan untuk mengumpul pola yang sama dari segi saiz.Perubahan dalam struktur kognitif berlaku melalui proses perbezaan dan menstrukturkan semula.termasuk orang lain.kedekatan .Individu cenderung untuk melengkapkan pola diberi yang lengkap sebahagiannya.Ø 4 hukum pembelajaran : .penyempurnaan Teori kognitif (i) Lewin’s field theory Ø Menegaskan perbezaan individu Ø Bidang yang mempengaruhi tingkah laku individu meliputi: .Pembelajaran sebagai perubahan dalam pengetahuan .Faktor dalaman. nilai dan harapan) serta ganjaran luaran.keserupaan/kesamaan .Motivasi dipengaruhi oleh tujuan individu (keperluan.

2. >Sukar dilihat kecuali hampir dengan pelaku.1 Klasifikasi kemahiran 5. Pengenalan Pengetahuan mengenai pertumbuhan dan kematangan adalah perlu untuk memastikan pembelajaran motor dapat dimaksimumkan sejajar dengan tahap kebolehan penerimaan pengajaran kemahiran. Pengklasifikasikan kemahiran pula membolehkan kita memahami sifat kemahiran berkenaan.Latihan 2 – Menguji minda anda! Konsep pendekatan 'Whole-Part-Whole-Learning'.2.1. 5.1 Kemahiran motor kasar dan halus Kemahiran halus Halus/kasar Kemahiran kasar >-Melibatkan pergerakan kecil. jelaskan konsep ini. Dengan merujuk kepada buku rujukan utama. TAJUK 5.Bahagian-bahagian – Keseluruhan) adalah satu teori pembelajaran yang diutarakan oleh Gestalt. (Pembelajaran Keseluruhan .menggunakan otot kecil. Kefahaman ini membantu kita mempelajari suatu kemahiran atau meningkatkan prestasi kemahiran tersebut.2 Pertumbuhan dan Kematangan. Contoh: -Melambung syiling -Menulis -Menggosok gigi >Penggunaan otot besar dan otot kecil Contoh: -Hantaran bola berputar sofbol untuk dipukul -‘Lay-up’ bola keranjang >Menggunakan otot besar .

tidak stabil dan sukar diduga.2.>Mudah dilihat Contoh: -Berjalan -Berlari -Berenang -Menyepak bola 5.2 Kemahiran terbuka dan tertutup Kemahiran terbuka Kemahiran tertutup >Persekitaran sentiasa berubah.1. >Corak pergerakan kerap diadaptasi >Lebih kepada daya persepsi >Kerap lakukan corak kemahiran berbeza. > Prestasi sukar diramal Contoh: -Menerima servis bola tennis -Menghantar shuttle ketika pukulan rali dalam permainan badminton -Bermain bola sepak -Bergusti -mengejar ayam >Persekitaran adalah tetap dan stabil > Kawal kecepatan sendiri > Corak pergerakan 'stereotyped' > Jarang guna mental (spontan) > Lebih kebiasaan .

2. Dimensi apakah yang anda akan gunakan jika anda ingin mengklasifikasikan kemahiran memandu kereta ataupun berjalan di atas tali? 5.1.3 Kemahiran self-paced dan externally paced ‘Self-paced’ ‘Externally paced’ >Juga dipanggil internal paced atau kemahiran tertutup >Mengawal perlakuan mengikut kemampuan diri Contoh: -Boling -Larian 3000 m >Pelaku bergantung kepada kelajuan/ pacing yang tidak dapat dikawal Contoh: -Sukan berpasukan 5.1.4 Kemahiran terasing.2.Contoh: -Penembak kesasaran yang statik -Lontaran bebas bola keranjang -Pemanah sedia memanah -Melakukan aksi gimnas -Menaip Latihan 3 – Menguji minda anda! Kemahiran boleh diklasifikasikan kepada kemahiran tertutup dan terbuka. berurutan dan berterusan Kemahiran terasing/diskrit Kemahiran berurutan/serial Kemahiran berterusan/continous >Memerlukan satu usaha .

Contoh: -Mengayuh basikal -Berkanu -Berjalan -Berlari -Berenang Latihan 4 – Menguji minda anda! .>Permulaan dan penamat kemahiran boleh dikesan. Contoh: -Lontaran bebas bola keranjang -Membaling anak panah ke papan >Melibatkan satu siri pergerakan. Contoh: -Servis tenis -Lay-up bola keranjang >memerlukan aksi berulang >Tiada titik mula dan tamat bila-bila masa sahaja. dalam turutan >Merupakan pergerakan terasing yang diulang.

2. Kemahiran Terasing Bersiri Berterusan berenang mengetuk paku bermain dart memandu kereta rutin gimnastik masuk gear kereta berlari menangkap bola berbasikal menembak menendang bola 5.5 Dimensi Kemahiran Motor .1. berterusan dan bersiri dengan menandakan betul pada petak yang berkenaan.Bolehkah anda mengklasifikasikan kemahiran-kemahiran berikut berasaskan dimensi kemahiran diskrit.Kognitif Kemahiran motor Gabungan kemahiran motor dan kognitif Kemahiran kognitif Minimum buat keputusan Maksimum kawalan motor Ada buat keputusan dan kawalan motor Maksimum buat keputusan Minimum kawalan motor >lari pecut .

2. -Membentuk asas untuk perkembangan kurikulum pendidikan. (iv) Pemindahan sifar/tiada pemindahan – Berlaku apabila pengalaman pembelajaran sesuatu kemahiran yang lepas tiada memberi kesan atau mempengaruhi pembelajaran sesuatu kemahiran yang baru. Contoh: Orang yang tahu bermain tenis senang belajar bermain golf.2.>lompat tinggi >angkat berat >pitching sofbol >menunggang kuda >belayar >pemain sukan >main catur >memasak >tugas jurulatih 5.2.Berlaku apabila pemindahan pembelajaran berkaitan dengan pembelajaran tugasan yang sama tetapi dengan menggunakan bahagian kaki/tangan yang berbeza (vi) Kenapakah pemindahan pembelajaran itu penting? Kita telah mengambil kira bahawa prinsip adalah bentuk asas untuk.1 Pemindahan pembelajaran (i) Definisi – Merujuk kepada pengaruh pengalaman lepas/sedia ada terhadap perlakuan satu kemahiran pada kontek yang baru atau pada pembelajaran satu kemahiran yang baru. (v) Pemindahan Bilateral . Contoh: Pemain tenis sukar untuk belajar bermain badminton.2 Pemindahan pembelajaran 5. Contoh: Belajar untuk berenang kepada belajar hendak membawa kereta. (ii) Pemindahan positif – Berlaku apabila pengalaman pembelajaran sesuatu kemahiran yang lepas membantu pembelajaran sesuatu kemahiran yang baru. (iii) Pemindahan negatif – Berlaku apabila pengalaman pembelajaran sesuatu kemahiran yang lepas menghalang atau menggangu pembelajaran sesuatu kemahiran yang baru. -Untuk perkembangan dan perlaksanaan pendekatan bersistem kepada protokol pemulihan. -Membentuk asas untuk pengkaedahan pengajaran. .

Sediakan pengalaman yang mencukupi dengan tugasan asal. · Orientasi respons – merujuk kepada keupayaan untuk menghasilkan respon yang sesuai dengan keperluan persekitaran. . . . · Kelajuan respons – merujuk kepada masa yang diambil untuk melengkapkan pergerakan · Keupayaan manipulasi jari – merujuk kepada keupayaan mengendalikan kemahiran halus yang melibatkan penggunaan jari seperti kemahiran bermain piano. .2.Labelkan atau kenalpasti bahagian tugasan yang penting. 5. .Sediakan contoh-contoh yang berbagai apabila mengajar konsep-konsep dan prinsip-prinsip.Maksimumkan kesamaan antara pengajaran dan situasi pengukuran sebenarnya.Pastikan prinsip-prinsip umum difahami sebelum mengharapkan pemindahan yang berkesan. · Ketepatan kawalan – merujuk kepada keupayaan mengawal kualiti pergerakan yang dihasilkan.2. Pembolehubah perbezaan individu dalam aspek tahap kebolehan motor boleh dinilai berpandukan dua taksonomi keupayaan motor yang dikemukakan oleh Fleishman iaitu: (i) Keupayaan persepsi motor Ciri-cirinya adalah: · Koordinasi berbagai anggota – melibatkan interaksi semua anggota badan yang terlibat dalam sesuatu pergerakan.2 Perbezaan Individu Pembolehubah perbezaan individu adalah berdasarkan klasifikasi yang dikemukakan oleh Fleishman (1972). · Keupayaan manual – merujuk kepada keupayaan mengendalikan kemahiran kasar yang melibatkan penggunaan keseluruhan bahagian tangan seperti menangkap dan membaling. · Integrasi respons – merujuk kepada integrasi pelbagai maklumat sensori untuk menghasilkan pergerakan (ii) Kecekapan fizikal Ciri-cirinya adalah: · Kekuatan statik · Kekuatan dinamik . · Masa reaksi – merujuk kepada tempoh yang diambil untuk memulakan pergerakan selepas menerima rangsangan. menjahit dan ‘pitching’ bola sofbol.(vii) Pemindahan potensi pembelajaran dalam pengajaran boleh dimaksimumkan oleh instruktur kemahiran motor dengan mengambil kira garis-panduan di bawah ini supaya apa yang diajar adalah lebih berkemungkinan lebih untuk dipindahkan kepada situasi pembelajaran yang baru.

· Kekuatan ekplosif · Kekuatan bahagian anggota atas · Kelenturan statik · Kelenturan dinamik · Koordinasi asas · Keseimbangan asas · Daya tahan (iii) Perbezaan Individu. -Suatu proses yang berterusan & kekal PERBEZAAN INDIVIDU Nature Ikhtiar Hidup ( (alam sekeliling & baka) vs Nuture (didikan) Penguasaan Kemahiran Motor Asas Tumbesaran (proses tumbesaran & perkembangan) Kemahiran Motor Kompleks .

keperluan. 1959: sikap aptitud minat perangai personaliti keinginan . pola individu v satu kualiti diri yang digambarkan mengikut suasana.Personaliti Perbezaan Kebolehan = suatu proses yang kekal = suatu proses yang bertimbal balik Personaliti v pola = sesuatu yang dibentuk v tret = sesuatu yang diwarisi v jumlah keseluruhan corak. perangai. tabiat. 1959: Satu corak tret yang unik & sebagai modaliti (rupa & gaya) yang bertindak balas antara satu dengan lain & membentuk sesuatu tingkah laku yang kekal. perwatakan. Salvatore Meidi. kelompok & keadaan yang berbeza & sentiasa berubah Allport. 1960: Satu organisasi yang stabil & menonjol yang dilihat sebagai sifat. Komposisi Personaliti Guilford. intelek & bentuk badan yang menentukan penyesuaian yang unik terhadap persekitaran. tret. 1970: Satu set perwatakan yang stabil & boleh menentukan tingkah laku psikologikal yang tersusun dari tekanan sosial & biologikal Sigmund Freud. 1955: Satu organisasi psiko-fizikal yang unik & dinamik mengikut perubahan persekitaran. Han Eysenck.

Jack Adam.2. 1971 .3 Pembinaan Motor Teori Pembelajaran Lengkaran Tertutup .2.morfologi fisiologi Perbezaan Individu dan Kebolehan Motor. v Wujud oleh sebab individu ada personaliti & personaliti akan bertembung dengan kemahiran motor v Perbezaan penguasaan kemahiran motor asas v Perbezaan penyempurnaan tugas v Kesanggupan individu melakukan berbagai tugas bergantung pada keupayaan Perbezaan di antara kebolehan & kemahiran Kebolehan Kemahiran -tret yang diwarisi -dibina melalui latihan -stabil & tahan -ubah suai dengan latihan -bilangan tertentu (50 jenis) -tidak terbilang -menjadi asas pada kemahiran -bergantung kepada kebolehan 5.berpunca dari proses pembelajaran Rangsangan Sistem Mekanisme Efektor Sensori Rujukan Gerak Balas Jejak Jejak Ingatan Persepsi .

mata.tendon. Teori pembelajaran Skema Schmidt Rangsangan Organ Pemilihan Pemilihan Deria pergerakan pergerakan untuk respon . 1.Ingatan Lampau Pergerakan Pengetahuan Mengenai Keputusan Laluan sensori dari otot. -keputusan Sendi. Intrinsik (Teori Lengkaran Tertutup) 2. telinga (proprioseptor) hasil gerak balas Ø satu mekanisme dalaman Ø satu kawalan secara automatik yang telah diprogramkan Ø kita mengawal pergerakan sendiri dari mekanisme rujukan Ø proprioseptor maklumat yang diberi kepada laluan saraf dari sistem sensori Ø Pengetahuan mengenai keputusan (‘Knowledge of Results’) akan bersatu dengan Mekanisme Rujukan Ø lupaan banyak kerana maklumat tidak diguna selalu Ø apabila individu dapat memindahkan paradigmanya dari peringkat rendah ke tinggi (motor lisan ke pembelajaran motor) dan kalau individu dapat menguasainya kerlakuan kemahiran menjadi automatik Ø sistem pemprosesan maklumat terdiri dari. Ekstrinsik (Teori Lengkaran Terbuka) Ø Pengalaman lampau yang memberi/mengukuhkan jejak ingatan & jejak persepsi Ø Persepsi Kinestatik keupayaan/kebolehan individu merasa kedudukan @ posisi seluruh anggotanya.

memberi peluang untuk memilih maklumat penting .kekerapan latihan .beberapa pergerakan yang dikeluarkan dijadikan sebagai ingatan .setiap respon ada dalam ingatan Schmidt .langkah-langkah dalam menjalani satu proses yang berurutan . lebih pembelajaran berbalik berlaku akan menyebabkan pembelajaran menjadi lambat Ø untuk mengurangkan tempoh pembelajaran.Gerak balas MAKLUM BALAS Ø bagaimana individu boleh melakukan sesuatu respon dengan lebih tepat pada pergerakan yang tidak pernah dilakukan Ø Skema satu set undang-undang .kalau skema dapat diringkaskan maka pembelajaran menjadi senang . kita boleh melakukan .kalau maklumbalas adalah lebih awal. lebih latihan jadi automatik Perbezaan: Ø Adam .kita mengawal & belajar segala kemahiran pada asas yang sama cuma peringkatnya yang berbeza .Hukum Kesan EL Thorndike Persamaan & Perbezaan Teori Pembelajaran Jack Adam & Schmidt Persamaan: Ø ada maklum balas/knowledge of results Ø ada gabungan program motor Ø berkaitan dengan rujukan/maklumat-maklumat perlakuan Ø banyak pembinaan ingatan/persepsi Ø mementingkan 'knowledge of results' Ø ada latihan.

2.Ø Adam .tumpuan pada pergerakan perlahan Schmidt .kejayaan melakukan kemahiran baru tidak boleh diambil kira Schmidt .2.4 Proses Pembelajaran Kemahiran Fasa Pembelajaran Motor Ø Fitts & Fosner Schmidt status KUASAI sosio-budaya KEMAHIRAN visi&harapan semangat -Pergerakan licin -lebih cekap atau automatik -pergerakan&analisis -tanpa banyak data lebih automatik berfikir -tumpuan pada gerakan Tahap autonamus licin.skema pada beberapa jenis pergerakan Ø Adam . -kurang kesilapan -peningkatan program gerakan kasar motor -tumpu kemahiran -ketekalan tinggi halus -antisipasi & timing -boleh kesan kesilapan Tahap asosiatif. gaya (paling tinggi).kejayaan itu penting kerana adanya skema yang diikuti 5. .

Pembelajaran berkaitan dengan pengumpulan maklumat baru atau mempelajari kemahiran baru. kita tidak dapat respon kepada apa-apa rangsangan Ø maklumat diproses & disimpan dalam stor (otak) supaya dapat digunakan pada bila-bila masa Howe.5 Ingatan dan Lupaan Sage (1984) mendefinisikan ingatan sebagai menyimpan maklumat dan memperolehi kembali maklumat berikutnya.1985: > Ingatan menggambarkan keupayaan yang membolehkan organisma mendapat faedah/keuntungan dari pengalaman lepas Terdapat 2 isu yang menjadi fokus bila mengkaji ingatan: Isu 1 > Organisma sering menggunakan :a) Ingatan Motor .ingat pergerakan yang telah dilakukan . Ø setiap organisma harus ada ingatan dalam pembelajaran motor Ø supaya dapat mempelajarai & menguasai kemahiran Ø merupakan satu konsep memproses maklumat Ø supaya maklumat yang diproses dapat dikeluarkan untuk digunakan bagi tujuan mencapai respon Ø sesetengah respon mungkin tidak dapat diselaraskan akibat gangguan ingatan Ø apa jua situasi yang dihadapi melibatkan ingatan Ø jika tidak.jika banyak ingatan motor yang menganggu maka pembelajaran bersifat negatif . dan ingatan merujuk kepada mengingati maklumat yang telah dipelajari atau kemahiran yang dipelajari.2.2.-banyak kesilapan -tentukan perlakuan & -pergerakan kasar objektif -banyak soalan -pergerakan tidak licin kenal sub-rutin & -teragak-agak urutan Tahap kognitif lisan PENGENALAN (paling primitif) KEMAHIRAN 5.1970: > Ingatan menggambarkan keupayaan individu untuk mengingat dan bukan menjelaskan terhadap peringatannya > dapat menggunakan semula maklumat yang diproses Tulving.

pembelajaran bersifat positif b) Ingatan Lisan .jika sebaliknya.Model Schmidt INPUT KINESTATIK PERSEKITARAN STOR SENSORI JANGKA PENDEK (1 SAAT) MELALUI PEMILIHAN PEMERHATIAN OUTPUT INGATAN JANGKA PERGERAKAN PENDEK (60 SAAT) MELALUI PROSES MELALUI RAPTAI PEROLEHAN KEMBALI INGATAN JANGKA PANJANG *Enkoding > memasukkan maklumat *Dekoding > mengeluarkan maklumat Stor Sensori Jangka Pendek Ø maklumat disimpan oleh reseptor .cues.maklumat yang diproses & disimpan tanpa susunan ..maklumat yang tidak diproses dalam satu saat akan hilang Proses Ingatan .1 saat Ø keupayaan tidak terhad Ø kebanyakan maklumat hilang Ingatan Jangka Pendek Ø keupayaan terhad Ø mudah diganggu . isyarat secara lisan yang dapat diingat kembali bagi membantu pembelajaran Isu 2 > Peristilahan yang sering dikaitkan :a) Ingatan .keupayaan individu mengguna semula maklumat yang telah dipelajari b) Lupaan .

perolehan kembali ingatan jangka panjang .cara lain Ø digubah/tukar kepada kod memori kekal Ø maklumat bermakna Ingatan : 2 komponen yang berfungsi 1.memori sebenar . Ingatan Jangka Panjang . Ingatan Kerja .pengetahuan am .Ø boleh diukur .ulang maklumat serta merta Ø maklumat boleh disimpan .semantic (merancang) .episodik Ingatan Prosedural Ø membolehkan kita mengetahui bagaimana melakukan sesuatu Ø memberi respon bersesuaian dengan kehendak persekitaran Ø cara menghasilkan respon yang tepat Ingatan Semantik Ø kebolehan menyatakan sesuatu yang sukar dipersepsikan Ø pengetahuan am.simpan secara kekal . 1985 : 3 sistem .proses maklumat yang aktif 2.rakam maklumat dari sesuatu yang baru dilakukan .prosedural (berurutan) .Tulving.aktiviti sama Ø ulangan .60 saat Ingatan Jangka Panjang Ø simpan kekal maklumat Ø banyak raptai dilakukan .kejadian lepas . visi yang tajam (real) Ø mengkonsepsi sesuatu hingga menjadi sesuatu yang realiti Ingatan Episodik .

dan dapat memahami.2 Ciri-ciri Pembelajaran 5. ingatan menjadi lemah apabila latihan tidak diteruskan kerana sebarabg oerubahan dalam system saraf menjadi lemah apabila tidak diperkukukuhkan melalui latihan.3. penyelidikan dapat dijalankan untuk memberi dan memperkembangkan ilmu pengetahuan. Teori gangguan pula mengandaikan bahawa pembelajaran baru menganggu ingatan simpanan maklumat yang telah dipelajari sebelum ini. Latihan mental ini boleh diadakan sebelum atau semasa menyertai pertandingan untuk membantu para ahli sukan ke arah pencapaian yang lebih cemerlang di dalam bidang sukan yang diceburi. kerana kedua-dua menggunakan pergerakan pergelangan tangan yang berbeza. TAJUK 5. jurulatih ataupun atlit sendiri akan dapat mengaplikasikan semasa terlibat dalam sukan.3 Ciri-ciri Pembelajaran Motor. Dengan adanya teori. Dengan adanya pengetahuan mengenai teori psikologi sukan. menjangka dan mengawal sesuatu hasil. kita juga perlu mengimbangkan aspek-aspek mental di dalam menghadapi sesuatu pertandingan sukan. Latihan 5 Teori Pembelajaran Lingkaran Tertutup Jack Adam dan Teori Pembelajaran Skema Schmidt membincangkan bagaimana program motor berlaku semasa seseorang itu melakukan sesuatu kemahiran.mampu menyatakan masa & di mana Ø mengingatkan pengalaman @ episod dengan tepat Sistem lupaan Terdapat dua teori berkenaan lupaan iaitu teori lemah kesan dan teori gangguan. Biasanya atlit elit dapat menggunakan teori-teori tersebut semasa mereka bertanding terutamanya penggunaan latihan mental yang ketara. Dalam pembelajaran kemahiran. Pendahuluan Menurut Tuckman (1978). 5.Ø membolehan kita menjelajah ke belakang secara mental Ø menghubungkan kejadian dengan masa Ø mengaitkan kejadian penting dalam hidup . Teori lemah kesan mengandaikan bahawa masa menyebabkan ingatan menjadi lemah.1 Latihan Mental Pengenalan Selain memberi penumpuan dan penegasan kepada aspek fizikal. definisi dan saranan yang saling berkaitan dan memberi gambaran teratur tentang sesuatu fenomena dengan menyatakan hubungan atau pertalian antara pembolehubahpembolehubah untuk menerangkan dan meramalkan fenomena itu. Latihan . guru pendidikan jasmani. Sebagai contoh pembelajaran pukulan kilas badminton mengganggu pembelajaran baru pukulan kilas skuasy dan sebaliknya. teori adalah suatu himpunan konsep. Bincangkan persamaan dan perbezaan di antara kedua-dua teori pembelajaran tersebut dengan bantuan kepada buku rujukan dan gunakan pengurusan grafik.

5.3.2. kebolehan.1 Kegunaan dan Kepentingan 1. 2. Teknik Praktis . kecenderungan untuk bertindak secara agresif.Tumpuannya adalah menggalakkan untuk mengingat kembali secara mental seluruh pertunjukan dan cuba merasai kinestatik dan isyarat-isyarat lain berhubung dengan tindakan itu. 5.1.3. Senarai McDougal termasuklah kecenderungan untuk menjelajah. 2. suka membantah akan orang lain (dominance) dan dorongan memerhati serta mengemukakan soalan-soalan dan sebagainya (cognizance).mental digunakan untuk menunjukkan kesediaan yang akan berlaku pada diri individu. 'keperluan sekunder' (perhubungan sosial dan kuasa) serta 'keperluan tertiari' (tingkah laku pembelajaran yang melibatkan berbgai-bagai kegiatan bermatlamat). 2. Ekstrinsik (luaran) – berdasarkan ganjaran (positif/negatif).2. Untuk membina kecekapan murid dalam sesuatu kemahiran dengan lebih cepat. kemahuan dan keinginan untuk melakukan sesuatu aktiviti.2 Sumber 1. 5.1 Teori-teori Motivasi. 3.3. 3. Teori Kepelbagaian Faktor . 5. menyeluruh dan mendapat kefahaman yang lebih meluas. Senarai keperluan oleh Murray termasuk suka bergaul dengan orang lain (affiliation).Tumpuan asas adalah ke arah membolehkan seseorang memahami kemahiran sebelum memulakan latihan mental dan pelaziman bagi kemahiran adalah perlu dilatih dengan betul.2 Motivasi Definisi Motivasi ialah satu istilah yang luas yang merujuk kepada suatu tingkat ke arah memperbaiki pergerakan dan tindakan. Instrinsik (dalaman) – berdasarkan keyakinan diri. 1.2 Teknik-teknik dalam Latihan Mental 1. kefcenderungan untuk bercampur gaul dan kecenderungan untuk menguasai sesuatu.Terdapat beberapa cara di mana individu boleh mempraktikkan secara mental untuk memperbaiki pergerakan.Mengikut Hull dan Freud. semua perlakuan manusia adalah bertujuan untuk memenuhi kekurangan yang terdapat dalam diri manakala Cannon memperkenalkan konsep 'homeostasis' yang merujuk kepada proses yang membolehkan sesuatu organisma mengekalkan keseimbangan fisiologinya dengan menyeimbangkan penyesuaian dalaman dengan penekanan luar. Teknik Percubaan .3. Teori Keutamaan Keperluan . Konsep latihan mental mungkin lebih mudah difahami sekiranya ia dianggap sebagai latihan tanpa gerak atau latihan dalaman. haus dan sebagainya). Teknik Ulasan . Penggunaan yang lebih berkesan dapat dilakukan apabila kemudahan penglibatan secara berpasukan dengan menggunakan peralatan yang terhad.1.3. orang .Tolman menyebut keadaan ini sebagai 'keperluan primer' (lapar. Latihan mental dapat memperbaiki prestasi dan persembahan ahli sukan di samping dapat membantu ahli sukan mengurangkan kesilapan dan kesalahan yang mungkin berlaku. 2. 5.

2. Ganjaran keseluruhan daripada diri sendiri dan psikologi pelatih.2.6 Kemahiran Memotivasikan Diri Antara teknik yang biasa digunakan untuk memotivasikan diri individu adalah penetapan matlamat perlakuan dan kata-kata rangsangan diri. Persetujuan sosial dan ganjaran-ganjaran sosial yang lain (dari luar atau orang lain). 2. Kecenderungan. Keletihan sebagai motivasi negatif. 3. 5. Tahap-tahap Penetapan Matlamat i. Faktor-faktor itu antaranya adalah seperti berikut: 1.3.2. Kegagalan masa lalu. 2. Keperluan dipunyai.5 Apakah yang Memotivasikan Ahli-ahli Sukan Berusaha.3. Ganjaran dalam bentuk wang atau kebendaan. 3. Mencari ketegangan dan mengatasinya. Kejayaan dalam kecemerlangan. Kesediaan untuk bertindak. . Ganjaran yang nyata. 5. 4. Motif mempengaruhi pergerakan. Ganjaran. minat dan kepelbagaian aktiviti. 5. a. 5.3 Faktor-faktor Mempengaruhi Tingkat Motivasi. Umumnya terdapat empat sumber utama motivasi pada seseorang: 1. Matlamat Jangka Panjang Matlamat terakhir dalam perancangan seseorang atlit atau pasukan dalam mencapai sasaran yang ditetapkan.tersayang. 2. 4. persekitaran 5. Penetapan matlamat Satu proses kognitif yang digunakan untuk meningkatkan prestasi dengan membuat sasaran tertentu yang sentiasa dinilai sebagai panduan untuk mencapai sasaran tersebut. hukuman dan pergerakan. Status.3.3.4 Sumber-sumber Motivasi. 3. 1. 4.2. 5.

bayi akan menyepakkan benda berulangulang sebab dia dapat keseronokan daripada hasilnya.peringkat ini berlaku pada bulan ke 11 hingga ke 18. Peringkat pantulan . Matlamat Jangka Sederhana Matlamat pertengahan dalam perancangan seseorang atlit atau pasukan untuk menilai sama ada atlit atau pasukan tersebut berada di landasan yang betul untuk menepati matlamat terakhir. 5. beri pandangan anda mengenai kenyataan tersebut.tindakan dilakukan adalah atas keputusannya. Matlamat tersebut memainkan peranan sebagai pemangkin untuk memotivasikan individu tersebut disamping menjadi panduan untuk menilai sama ada apa yang dirancangkan menepati matlamat. misalnya. 5.ii. Definisi Kematangan adalah kemunculan sebarang ciri-ciri yang menunjukkan kesempurnaan pelaksanaan. di mana bayi akan menggunakan tindak balas yang berbeza supaya mendapat matlamat yang sama. Kordinasi reaksi sekunder .1 Peringkat Perkembangan. Perkembangan ciri-ciri ini bergantung kepada fungsi neurologi dan berlaku pada hayat awal individu. Cirinya adalah pantulan mudah.3. iii.3 Kematangan. Kadar kematangan akan berkurangan dan akan sampai sepenuhnya pada umur dua puluhan tahun.peringkat ini berlaku pada bulan ketujuh hingga bulan kesepuluh. 2. 4. Matlamat jangka Pendek Matlamat harian atau mingguan yang digunakan untuk menilai sama ada atlit atau pasukan tersebut berada dilandasan yang betul untuk menepati matlamat jangka panjang.bulan kedua dan ketiga yang mana bayi akan mengulang tindakan motor seperti membuka dan menutup genggaman. Reaksi bulat primer . 3. . Reaksi bulat sekunder .3. Piaget membahagikan fasa motor pancaindera kepada enam peringkat: 1. Dengan merujuk kepada buku rujukan asas. kata-kata hikmat (“andalah yang terbaik”) serta doa. 5. Latihan 6 – Menguji minda anda! “Motivasi dan kesepaduan pasukan”.bulan pertama usia seseorang. Pergerakan bulat ketiga . dan bayi akan melakukan sesuatu tindak balas yang sudah dipelajari supaya mendapat satu matlamat yang diingini. b. Kata-kata Rangsangan Diri Kata-kata perangsang atau perkataan yang boleh digunakan untuk meningkatkan motivasi. keyakinan diri serta intensity usaha seseorang individu atau pasukan (Contoh: Malaysia Boleh) ataupun perkataan yang menggambarkan cirri-ciri tertentu (“kuat seperti harimau”).3.

Idea kemahiran kematangan di mana pembelajaran memainkan peranan yang terhad dan hanya betul apabila sesuatu aras kematangan telah tercapai.4. Kebimbangan boleh berlaku sebelum. juga adalah suatu kategori tingkah laku kemahiran yang diterima terutama sekali kemahiran lokomotif di mana pembelajaran kemahiran bergantung. di mana walaupun refleksif dalam semula jadi namun harus dipengaruhi oleh pembelajaran. Seks dan Kematangan.3. 5. Beberapa penyelidikan menunjukkan bahawa kekuatan otot dan kecekapan motor berkembang dengan umur kronologikal semasa persekolahan. Dua jenis kebimbangan lain yang wujud daripada pelaksanaan atau perlakuan seseorang di dalam aktiviti sukan yang berkaitan dengan gerak balas atau tingkah laku ialah: 1.4 Kebimbangan Definisi Kebimbangan merupakan suatu keadaan di mana wujud perasaan takut atau gementar atau merasakan alamat buruk terhadap sesuatu perkara yang berlaku atau yang akan berlaku. Kebimbangan kecerdasan 2.. Kebimbangan yang serius boleh mengakibatkan gangguan fikiran dan jiwa. sama ada pada diri seseorang ataupun pada orang lain yang mempunyai pertalian atau kaitan dengan orang lain.2 Kesan Daripada Perbezaan Umur.3 Pembelajaran dan Kematangan. Adalah tidak sesuai untuk menggunakan umur kronologikal untuk mengukur peringkat kematangan seseorang. iaitu ketakutan yang normal yang dihadapi oleh seseorang pada kedudukan dan suasana yang juga normal.3. Kebimbangan kegagalan 5. 5. Kebimbangan yang berlaku pada seseorang semasa bertanding akan memberi peluang kepada pihak lawan untuk mengambil kesempatan dan peluang untuk meraut kemenangan. dan ini adalah permulaan pemikiran konseptual. corak asas mereka diwarisi oleh struktur baka manusia. semasa dan selepas sesuatu perlaksanaan perlakuan. 2.6. . Kombinasi akal . Kebimbangan moral.3. 3.3. kebimbangan boleh mengakibatkan kesan yang tidak sihat sehingga dapat pula menggugat prestasi atau pencapaian seseorang.3. Freud membahagikan kebimbangan kepada tiga kategori seperti berikut: 1. Fitts dan Posner (1967) menjelaskan bahawa kemahiran umum. Mengatasi Kebimbangan. yang merupakan ketakutan terhadap hukuman bagi pencabulan atau pencerobohan atau penglibatan masa depan. Dalam sukan. di mana kanak-kanak belajar berfikir melalui sesuatu tindakan dan akan menimbang kemungkinan akibatnya sebelum dia bertindak. dan mampu pula berlaku breakdown. Kebimbangan neurotis. Namun demikian. Kebimbangan sebenar.berlaku pada bulan ke 18. yang merupakan ketakutan pada sesuatu hukuman atau dendaan bagi kelakuan yang tidak diterima oleh masyarakat. 5.3.1 Kesan dan Akibat Kebimbangan.

5. Tiga kategori tekanan.4. Boleh dilakukan secara duduk atau berbaring. 3.Prinsip kepada setiap keadaan kebimbangan ialah menerusi perlakuan atau amalan yang betul serta diperkuatkan dengan sifat yakin pada diri sendiri. Visualisasi Teknik: Membayangkan sesuatu yang boleh menenangkan individu apabila mereka berada dalam keadaan tertekan atau bimbang. Dilakukan berulang kali sehingga berasa tenang atau releks 2. Tekanan persekitaran (environmental stress)-cara individu bertindak kepada tekanan persekitaran. akibat daripada tekanan yang mengancam dirinya. Antara teknik psikologi yang boleh digunakan adalah. 3. . 5.3 Tekanan.3 Teknik Mengurangkan kebimbangan. Relaksasi Teknik: Mengecut dan merelakskan otot secara progresif. 5. Menjalankan latihan dan penyesuaian dalam sukan yang dipilih sebelum bertanding. Antaranya. Tekanan yang optimum (optimal stress)-tekanan yang memandu seseorang untuk memilih hasil usaha yang cemerlang. Tekanan tugas (task stress)-cara individu menyesuaikan diri pada input yang keterlaluan atau yang berlebihan.4.3.3. 1. Latihan kemahiran dan pembelajaran motor adalah cara paling berkesan bagi seseorang mengelakkan diri daripada keadaan kebimbangan. 4. 2. Pemusatan (centering) Teknik: Menarik nafas yang panjang seperti terapi pernafasan serta menumpukan perhatian (pemusatan) kepada titik di belakang pusat dan di tengah badan kita. Mempelajari juga bagaimana untuk melawan atau mengatasi setiap keadaan yang boleh mempengaruhi persembahannya dalam pertandingan sebenar. 1. Tekanan boleh ditakrifkan sebagai suatu pergerakan atau tindakan yang datangnya dari persekitaran ke atas individu. Terapi pernafasan Teknik: Menarik satu nafas yang panjang dan menghembuskannya perlahan-lahan. 3. Menanam semangat dan disiplin yang tinggi. 4. 2. Tekanan juga dikatakan suatu keadaan yang tidak seimbang sementara pada fisiologi yang akan mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu. 1. Latihan yang bersistem mampu menghasilkan kejayaan yang diharapkan malahan pencapaiannya kadang-kadang jauh lebih baik daripada mereka yang tidak mengikut latihan atau tidak memandang berat akan latihan yang diajukan kepadanya. Dilakukan dalam keadaan berdiri pada kedudukan yang selesa.

Proses pelaksanaan lakuan adalah pergerakan yang dapat dilihat. http://notapendidikanjasmani.html PJM 3105 Pertumbuhan Dan Pembelajaran Perkembangan Motor : Peringkat Pemprosesan maklumat 3 peringkat pemprosesan maklumat. Pendedahan yang berulang kali kepada tekanan mental dan emosi akan menyebabkan berlakunya penyesuaian dalam setengah-setengah gerak balas tekanan. sekiranya respon yang hendak dihasilkan ialah aksi menangkap. Peringkat 1 Kenal pasti rangsangan – Rangsangan merujuk kepada semua jenis maklumat persekitaran yang diterima melalui reseptor sensori. Sebagai contoh. sekiranya tidak selesa maka beberapa respon yang lain akan dilakukan sekiranya rangsangan yang sama diterima. Proses sistem biologi yang “mempersiapkan” keperluan untuk melakukan pergerakan yang dirancang. contohnya otot tangan dan jari sudah “bersedia” untuk melakukan pergerakan tersebut Peringkat 3 Pemprosesan respon – peringkat ini merupakan peringkat perlaksanaan pergerakan fizikal segala persiapan yang telah dilakukan diperingkat organisasi lakuan.4 Kesan dan Cara Mengatasi Tekanan.4. Sebagai contoh. Selepas reseptor sensori menerima rangsangan daripada persekitaran berbagai proses akan berlaku dalam sistem biologi. Dengan erti kata lain. Sebagai contoh. Sekiranya peringkat pertama berperanan untuk mentafsirkan maksud sesuatu rangsangan maka peringkat kedua ini berperanan sebagai sistem yang menyediakan beberapa respon dan akan memilih respon yang terbaik dan releven dengan tafsiran rangsangan tersebut. proses organisasi lakuan bertanggungjawab memastikan sistem-sistem yang bakal terlibat dengan aksi tersebut. individu memperolehi pengalaman sensori daripada pengalaman yang telah dilakukan.akukan sesuatu tugas dengan baik dan berkesan dibandingkan dengan mereka yang tidak mengikuti latihan. Pendedahan yang kronik (seperti pelaziman fizikal) ke atas tekanan selalunya mengakibatkan adaptasi ke atas tekanan tersebut. seorang pemain badminton yang menerima hantaran tinggi sebagai rangsangan dan akan mula bertindak untuk mematikan bola tersebut. Menerusi latihan seseorang itu dapat mel.blogspot. 2.5.html .com/2010/11/pjm-3105-pertumbuhan-perkembangan-dan. Dalam peringkat ini juga. Sebagai contoh. sekiranya seorang pemain badminton yang menerima hantaran bola tinggi sebagai rangsangan tadi maka lakuan yang tepat baginya akan membalas dengan pukulan smesy ke kawasan yang terbuka. peringkat pertama ini berperanan sebagai mentafsir maksud rangsangan yang wujud dalam persekitaran.blogspot. Peringkat 2 Pemilihan respon – peringkat kedua ialah pemilihan respon dan mempunyai pertalian yang bersepadu dengan peringkat pertama. http://paragon-ipda. 1.3. 3. pengalaman sensori yang dimaksudkan ialah bentuk pergerakan yang dihasilkan dan perasaan yang dialami sama ada selesa atau tidak.com/2011/12/pjm-3105-pertumbuhan-dan-pembelajaran.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful