TAHSIN QURAN

KONSEP KURIKULUM BACAAN AL-QURAN SERTA HUJAH

OLEH:
Salmah Binti Abdullah Nurul Attika Bt Azhar

 Norakmallina Binti Muhamad Kamarudin

KURIKULUM BACAAN AL-QURAN Tahsin al-Quran Tarannum Tajwid Tartil .

a mentafsirkan lafaz tartil ini sebaga imemperelokkan sebutan huruf (bertajwid) dan mengetahui tempat-tempat wakaf.PENDEKATAN KURIKULUM Tahsin al-Saut HUJAH DAN DALIL Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim yang bermaksud: Rasulullah s. .a.s Tajwid Imam Ibn Aljazari: Tajwid ialah memberi kepada huruf haqnya iaitu sifatnya dan mustahaqnya (penyebutnya yang sama dengan sifatnya) Dalil : Surah al-Muzammil: 73:4 Maksudnya: Dan bacalah al-Quran itu secara tartil Saidina Ali bin Abi Talib r.w bersabda:Sesungguhnya Abdullah bin Qays atau al-Ash`ari dianugerahkan mizmar (suara yang sedap) dari jenis mizmar keluarga Nabi Daud a.

a. Dan ditambah oleh perawi yang lain iaitu menjaharkannya (jelas) bacaan al-Quran.a berkata: Rasulullah s.w terhadap umatnya supaya melagukan bacaan al-Quran . Tarannum Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Sahihnya yang bermaksud: Daripada Abu Hurayrah r.a. -Hadis ini menunjukkan galakan daripada Rasulullah s.t dalam Surah al-Baqarah: 2:121 Maksudnya: Orang-orang yang kami berikan kitab kepada mereka.sedang mereka membacanya dengan sebenar-benar bacaan. mereka itulah orang-orang yang beriman kepadanya -Ayat ini menunjukkan bahawa kepentingan menyempurnakan bacaanal-Quran dengan tepat supaya dapat mengelak daripada berubah makna ayat dan merosakkan hukum tajwid.PENDEKATAN KURIKULUM HUJAH DAN DALIL Firman Allah s.w.w bersabda: Bukanlah daripada golongan kami iaitu mereka yang tidak melagukan bacaan al-Quran.

w .a.PENDEKATAN KURIKULUM HUJAH DAN DALIL Tartil Firman Allah s.t dalam Surah al-Furqan: 25:32 yang bermaksud: Dan kami membacanya (al-Quran) itu secara tartil -Bacaan secara tartil ini merupakan tahap bacaan yang paling tinggi kedudukkannya kerana bacaan ini merupakan amalan baginda Rasulullah s.w.

. Dalam pembacaan Al Quran tidak salah untuk melagukan bacaan Al Quran malah ianya digalakkan tetapi hendaklah menjaga agar tidak melanggar hukum . Kurikulum tarannum 3.KESIMPULAN Kurikulum bacaan Al – Quran yang telah disusun terbahagi kepada 1. Kurikulum tajwid 4. Kurikulum tahsin As saut 2. Kurikulum tartil Hukum mempelajari ilmu tajwid adalah fardhu kifayah dan hukum membaca al.Quran bertajwid adalah fardhu ain.hukum tajwid.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful