KONSEP KURIKULUM BACAAN AL-QURAN SERTA HUJAH

OLEH:
Salmah Binti Abdullah Nurul Attika Bt Azhar

 Norakmallina Binti Muhamad Kamarudin

KURIKULUM BACAAN AL-QURAN Tahsin al-Quran Tarannum Tajwid Tartil .

PENDEKATAN KURIKULUM Tahsin al-Saut HUJAH DAN DALIL Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim yang bermaksud: Rasulullah s.w bersabda:Sesungguhnya Abdullah bin Qays atau al-Ash`ari dianugerahkan mizmar (suara yang sedap) dari jenis mizmar keluarga Nabi Daud a.a.a mentafsirkan lafaz tartil ini sebaga imemperelokkan sebutan huruf (bertajwid) dan mengetahui tempat-tempat wakaf. .s Tajwid Imam Ibn Aljazari: Tajwid ialah memberi kepada huruf haqnya iaitu sifatnya dan mustahaqnya (penyebutnya yang sama dengan sifatnya) Dalil : Surah al-Muzammil: 73:4 Maksudnya: Dan bacalah al-Quran itu secara tartil Saidina Ali bin Abi Talib r.

-Hadis ini menunjukkan galakan daripada Rasulullah s.sedang mereka membacanya dengan sebenar-benar bacaan.a.w bersabda: Bukanlah daripada golongan kami iaitu mereka yang tidak melagukan bacaan al-Quran.w. Dan ditambah oleh perawi yang lain iaitu menjaharkannya (jelas) bacaan al-Quran.a. Tarannum Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Sahihnya yang bermaksud: Daripada Abu Hurayrah r. mereka itulah orang-orang yang beriman kepadanya -Ayat ini menunjukkan bahawa kepentingan menyempurnakan bacaanal-Quran dengan tepat supaya dapat mengelak daripada berubah makna ayat dan merosakkan hukum tajwid.w terhadap umatnya supaya melagukan bacaan al-Quran .t dalam Surah al-Baqarah: 2:121 Maksudnya: Orang-orang yang kami berikan kitab kepada mereka.PENDEKATAN KURIKULUM HUJAH DAN DALIL Firman Allah s.a berkata: Rasulullah s.

t dalam Surah al-Furqan: 25:32 yang bermaksud: Dan kami membacanya (al-Quran) itu secara tartil -Bacaan secara tartil ini merupakan tahap bacaan yang paling tinggi kedudukkannya kerana bacaan ini merupakan amalan baginda Rasulullah s.w.w .a.PENDEKATAN KURIKULUM HUJAH DAN DALIL Tartil Firman Allah s.

Kurikulum tartil Hukum mempelajari ilmu tajwid adalah fardhu kifayah dan hukum membaca al.KESIMPULAN Kurikulum bacaan Al – Quran yang telah disusun terbahagi kepada 1. Kurikulum tajwid 4.Quran bertajwid adalah fardhu ain. Dalam pembacaan Al Quran tidak salah untuk melagukan bacaan Al Quran malah ianya digalakkan tetapi hendaklah menjaga agar tidak melanggar hukum . Kurikulum tahsin As saut 2. Kurikulum tarannum 3. .hukum tajwid.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.