KONSEP KURIKULUM BACAAN AL-QURAN SERTA HUJAH

OLEH:
Salmah Binti Abdullah Nurul Attika Bt Azhar

 Norakmallina Binti Muhamad Kamarudin

KURIKULUM BACAAN AL-QURAN Tahsin al-Quran Tarannum Tajwid Tartil .

a.a mentafsirkan lafaz tartil ini sebaga imemperelokkan sebutan huruf (bertajwid) dan mengetahui tempat-tempat wakaf.s Tajwid Imam Ibn Aljazari: Tajwid ialah memberi kepada huruf haqnya iaitu sifatnya dan mustahaqnya (penyebutnya yang sama dengan sifatnya) Dalil : Surah al-Muzammil: 73:4 Maksudnya: Dan bacalah al-Quran itu secara tartil Saidina Ali bin Abi Talib r.w bersabda:Sesungguhnya Abdullah bin Qays atau al-Ash`ari dianugerahkan mizmar (suara yang sedap) dari jenis mizmar keluarga Nabi Daud a. .PENDEKATAN KURIKULUM Tahsin al-Saut HUJAH DAN DALIL Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim yang bermaksud: Rasulullah s.

mereka itulah orang-orang yang beriman kepadanya -Ayat ini menunjukkan bahawa kepentingan menyempurnakan bacaanal-Quran dengan tepat supaya dapat mengelak daripada berubah makna ayat dan merosakkan hukum tajwid.w terhadap umatnya supaya melagukan bacaan al-Quran .a. -Hadis ini menunjukkan galakan daripada Rasulullah s.a berkata: Rasulullah s.w.t dalam Surah al-Baqarah: 2:121 Maksudnya: Orang-orang yang kami berikan kitab kepada mereka.w bersabda: Bukanlah daripada golongan kami iaitu mereka yang tidak melagukan bacaan al-Quran. Dan ditambah oleh perawi yang lain iaitu menjaharkannya (jelas) bacaan al-Quran.PENDEKATAN KURIKULUM HUJAH DAN DALIL Firman Allah s.sedang mereka membacanya dengan sebenar-benar bacaan.a. Tarannum Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Sahihnya yang bermaksud: Daripada Abu Hurayrah r.

w.PENDEKATAN KURIKULUM HUJAH DAN DALIL Tartil Firman Allah s.a.w .t dalam Surah al-Furqan: 25:32 yang bermaksud: Dan kami membacanya (al-Quran) itu secara tartil -Bacaan secara tartil ini merupakan tahap bacaan yang paling tinggi kedudukkannya kerana bacaan ini merupakan amalan baginda Rasulullah s.

Dalam pembacaan Al Quran tidak salah untuk melagukan bacaan Al Quran malah ianya digalakkan tetapi hendaklah menjaga agar tidak melanggar hukum .Quran bertajwid adalah fardhu ain. Kurikulum tahsin As saut 2.KESIMPULAN Kurikulum bacaan Al – Quran yang telah disusun terbahagi kepada 1. .hukum tajwid. Kurikulum tarannum 3. Kurikulum tajwid 4. Kurikulum tartil Hukum mempelajari ilmu tajwid adalah fardhu kifayah dan hukum membaca al.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.