Tajuk: Keupayaan Malaysia untuk mengadakan hubungan diplomatik dengan hampir semua negara di dunia telah memberi impak

terhadap perkembangan sosioekonomi negara. Ulaskan.

. Semua negara yang menjalin hubungan luar akan memberi impak terhadap perkembangan sosial dan ekonomi negara.Pendahuluan: Hubungan diplomtik amat penting dalam kemajuan negara tersebut.

aspek pendidikan terdapatnya peluang-peluang melanjutkan pelajaran oleh rakyat Malaysia ke negara-negara maju seperti UK. Amerika Syarikat.Impak aspek sosial: 1. pertukaran pelajar dan tenaga pakar antara negara meluaskan ilmu pengetahuan dan pendidikan antarabangsa. Jepun dan Korea Selatan. . Australia. Hubungan bilateral ini secara tidak langsung melatih rakyat Malaysia untuk mempelajari teknologi Jepun dan Korea Selatan untuk mencapai impian Malaysia menjadi negara maju menerusi wawasan 2020.

menjaga dan mempertahankan kemerdekaan. Aspek keselamatan  dapat dicapai dengan strategi mengadakan hubungan berbaik-baik diantara dua negara tersebut. menjamin keselamatan rakyat dan negara . kedaulatan dan keselamatan Malaysia.2. melindungi kepentingan nasional di arena antarabangsa. makanan dan persembahan budaya lawatan sosial antara negara akan mengeratkan hubungan dan persefahaman antarabangsa 3.Persefahaman antara sosiobudaya memperkenalkan warisan budaya melalui permainan. pakaian.

Masalah kedatangan warga asing tanpa permit yang sah ini dapat diselesaikan dengan wujudnya hubungan dua hala yang baik diantara kedua-dua pihak. Demi menjaga keamaanan negara. .Peningkatan pasaran buruh mendapatkan khidmat buruh asing dengan baik Mendepani isu imigrasi diperingkat antarabangsa adalah amat rumit. Malaysia telah mengambil pendekatan dengan berunding dengan kerajaan Indonesia bagi menanggani isu ini.Impak aspek ekonomi: 1.

Negara-negara tersebut juga adalah merupakan negara pertanian pada peringkat awalnya. Jepun dan Malaysia mendapat manafaat bersama.Kemajuan dalam bidang perindustrian  mengadakan “Dasar Pandang Ke-Timur ” .2. contohnya Jepun mendapat bekalan sumber bahan mentah untuk sektor pembuatannya seperti getah.  bertujuan menjadikan Jepun dan Korea Selatan sebagai model kejayaan Malaysia. melalui hubungan baik ini. bijih timah dan petroleum .

hubungan antara negara ini akan membawa impak positif ke atas negara-negara yang terlibat.hubungan diplomatik juga akan memperkembagkan sosiopolitik.3. serta aspek sains dan teknologi.selain itu. Kemajuan dalam perdagangan mengembangkan dunia perdagangan contohnya Kerjasama ekonomi melalui Perjanjian Perdagangan Bebas dengan negara-negara maju seperti Jepun dan dengan Negara-negara ASEAN akan memperluaskan dagang masing-masing Kesimpulannya. .

blogspot.html http://makandak.blogspot.com/2013/03/kawasa n-perdagangan-bebas-asean-afta.http://pkndisma.html .com/2012/03/kenapakahpentingnya-negara-mengadakan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful