Tajuk: Keupayaan Malaysia untuk mengadakan hubungan diplomatik dengan hampir semua negara di dunia telah memberi impak

terhadap perkembangan sosioekonomi negara. Ulaskan.

Semua negara yang menjalin hubungan luar akan memberi impak terhadap perkembangan sosial dan ekonomi negara.Pendahuluan: Hubungan diplomtik amat penting dalam kemajuan negara tersebut. .

Australia. aspek pendidikan terdapatnya peluang-peluang melanjutkan pelajaran oleh rakyat Malaysia ke negara-negara maju seperti UK. Hubungan bilateral ini secara tidak langsung melatih rakyat Malaysia untuk mempelajari teknologi Jepun dan Korea Selatan untuk mencapai impian Malaysia menjadi negara maju menerusi wawasan 2020. Amerika Syarikat. . Jepun dan Korea Selatan. pertukaran pelajar dan tenaga pakar antara negara meluaskan ilmu pengetahuan dan pendidikan antarabangsa.Impak aspek sosial: 1.

2. menjaga dan mempertahankan kemerdekaan. kedaulatan dan keselamatan Malaysia.Persefahaman antara sosiobudaya memperkenalkan warisan budaya melalui permainan. menjamin keselamatan rakyat dan negara . pakaian. makanan dan persembahan budaya lawatan sosial antara negara akan mengeratkan hubungan dan persefahaman antarabangsa 3. melindungi kepentingan nasional di arena antarabangsa. Aspek keselamatan  dapat dicapai dengan strategi mengadakan hubungan berbaik-baik diantara dua negara tersebut.

Masalah kedatangan warga asing tanpa permit yang sah ini dapat diselesaikan dengan wujudnya hubungan dua hala yang baik diantara kedua-dua pihak.Peningkatan pasaran buruh mendapatkan khidmat buruh asing dengan baik Mendepani isu imigrasi diperingkat antarabangsa adalah amat rumit. Malaysia telah mengambil pendekatan dengan berunding dengan kerajaan Indonesia bagi menanggani isu ini. Demi menjaga keamaanan negara.Impak aspek ekonomi: 1. .

Jepun dan Malaysia mendapat manafaat bersama. melalui hubungan baik ini. Negara-negara tersebut juga adalah merupakan negara pertanian pada peringkat awalnya. bijih timah dan petroleum .  bertujuan menjadikan Jepun dan Korea Selatan sebagai model kejayaan Malaysia. contohnya Jepun mendapat bekalan sumber bahan mentah untuk sektor pembuatannya seperti getah.2.Kemajuan dalam bidang perindustrian  mengadakan “Dasar Pandang Ke-Timur ” .

. Kemajuan dalam perdagangan mengembangkan dunia perdagangan contohnya Kerjasama ekonomi melalui Perjanjian Perdagangan Bebas dengan negara-negara maju seperti Jepun dan dengan Negara-negara ASEAN akan memperluaskan dagang masing-masing Kesimpulannya.hubungan antara negara ini akan membawa impak positif ke atas negara-negara yang terlibat.3.hubungan diplomatik juga akan memperkembagkan sosiopolitik.selain itu. serta aspek sains dan teknologi.

com/2013/03/kawasa n-perdagangan-bebas-asean-afta.blogspot.com/2012/03/kenapakahpentingnya-negara-mengadakan.blogspot.html http://makandak.http://pkndisma.html .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful