Tajuk: Keupayaan Malaysia untuk mengadakan hubungan diplomatik dengan hampir semua negara di dunia telah memberi impak

terhadap perkembangan sosioekonomi negara. Ulaskan.

. Semua negara yang menjalin hubungan luar akan memberi impak terhadap perkembangan sosial dan ekonomi negara.Pendahuluan: Hubungan diplomtik amat penting dalam kemajuan negara tersebut.

pertukaran pelajar dan tenaga pakar antara negara meluaskan ilmu pengetahuan dan pendidikan antarabangsa. Jepun dan Korea Selatan. Hubungan bilateral ini secara tidak langsung melatih rakyat Malaysia untuk mempelajari teknologi Jepun dan Korea Selatan untuk mencapai impian Malaysia menjadi negara maju menerusi wawasan 2020. . Australia. aspek pendidikan terdapatnya peluang-peluang melanjutkan pelajaran oleh rakyat Malaysia ke negara-negara maju seperti UK. Amerika Syarikat.Impak aspek sosial: 1.

Aspek keselamatan  dapat dicapai dengan strategi mengadakan hubungan berbaik-baik diantara dua negara tersebut. pakaian. melindungi kepentingan nasional di arena antarabangsa. makanan dan persembahan budaya lawatan sosial antara negara akan mengeratkan hubungan dan persefahaman antarabangsa 3.2. menjaga dan mempertahankan kemerdekaan. menjamin keselamatan rakyat dan negara .Persefahaman antara sosiobudaya memperkenalkan warisan budaya melalui permainan. kedaulatan dan keselamatan Malaysia.

Impak aspek ekonomi: 1. Masalah kedatangan warga asing tanpa permit yang sah ini dapat diselesaikan dengan wujudnya hubungan dua hala yang baik diantara kedua-dua pihak.Peningkatan pasaran buruh mendapatkan khidmat buruh asing dengan baik Mendepani isu imigrasi diperingkat antarabangsa adalah amat rumit. Demi menjaga keamaanan negara. Malaysia telah mengambil pendekatan dengan berunding dengan kerajaan Indonesia bagi menanggani isu ini. .

Jepun dan Malaysia mendapat manafaat bersama. bijih timah dan petroleum .Kemajuan dalam bidang perindustrian  mengadakan “Dasar Pandang Ke-Timur ” .2. melalui hubungan baik ini.  bertujuan menjadikan Jepun dan Korea Selatan sebagai model kejayaan Malaysia. Negara-negara tersebut juga adalah merupakan negara pertanian pada peringkat awalnya. contohnya Jepun mendapat bekalan sumber bahan mentah untuk sektor pembuatannya seperti getah.

serta aspek sains dan teknologi.hubungan antara negara ini akan membawa impak positif ke atas negara-negara yang terlibat.hubungan diplomatik juga akan memperkembagkan sosiopolitik. .3.selain itu. Kemajuan dalam perdagangan mengembangkan dunia perdagangan contohnya Kerjasama ekonomi melalui Perjanjian Perdagangan Bebas dengan negara-negara maju seperti Jepun dan dengan Negara-negara ASEAN akan memperluaskan dagang masing-masing Kesimpulannya.

blogspot.com/2013/03/kawasa n-perdagangan-bebas-asean-afta.html http://makandak.http://pkndisma.blogspot.com/2012/03/kenapakahpentingnya-negara-mengadakan.html .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful