Tajuk: Keupayaan Malaysia untuk mengadakan hubungan diplomatik dengan hampir semua negara di dunia telah memberi impak

terhadap perkembangan sosioekonomi negara. Ulaskan.

Semua negara yang menjalin hubungan luar akan memberi impak terhadap perkembangan sosial dan ekonomi negara. .Pendahuluan: Hubungan diplomtik amat penting dalam kemajuan negara tersebut.

Amerika Syarikat. pertukaran pelajar dan tenaga pakar antara negara meluaskan ilmu pengetahuan dan pendidikan antarabangsa. . Hubungan bilateral ini secara tidak langsung melatih rakyat Malaysia untuk mempelajari teknologi Jepun dan Korea Selatan untuk mencapai impian Malaysia menjadi negara maju menerusi wawasan 2020. Australia. Jepun dan Korea Selatan. aspek pendidikan terdapatnya peluang-peluang melanjutkan pelajaran oleh rakyat Malaysia ke negara-negara maju seperti UK.Impak aspek sosial: 1.

menjaga dan mempertahankan kemerdekaan. pakaian. makanan dan persembahan budaya lawatan sosial antara negara akan mengeratkan hubungan dan persefahaman antarabangsa 3. melindungi kepentingan nasional di arena antarabangsa.2.Persefahaman antara sosiobudaya memperkenalkan warisan budaya melalui permainan. Aspek keselamatan  dapat dicapai dengan strategi mengadakan hubungan berbaik-baik diantara dua negara tersebut. kedaulatan dan keselamatan Malaysia. menjamin keselamatan rakyat dan negara .

.Impak aspek ekonomi: 1.Peningkatan pasaran buruh mendapatkan khidmat buruh asing dengan baik Mendepani isu imigrasi diperingkat antarabangsa adalah amat rumit. Malaysia telah mengambil pendekatan dengan berunding dengan kerajaan Indonesia bagi menanggani isu ini. Demi menjaga keamaanan negara. Masalah kedatangan warga asing tanpa permit yang sah ini dapat diselesaikan dengan wujudnya hubungan dua hala yang baik diantara kedua-dua pihak.

2.  bertujuan menjadikan Jepun dan Korea Selatan sebagai model kejayaan Malaysia.Kemajuan dalam bidang perindustrian  mengadakan “Dasar Pandang Ke-Timur ” . contohnya Jepun mendapat bekalan sumber bahan mentah untuk sektor pembuatannya seperti getah. bijih timah dan petroleum . melalui hubungan baik ini. Negara-negara tersebut juga adalah merupakan negara pertanian pada peringkat awalnya. Jepun dan Malaysia mendapat manafaat bersama.

Kemajuan dalam perdagangan mengembangkan dunia perdagangan contohnya Kerjasama ekonomi melalui Perjanjian Perdagangan Bebas dengan negara-negara maju seperti Jepun dan dengan Negara-negara ASEAN akan memperluaskan dagang masing-masing Kesimpulannya.3. .selain itu. serta aspek sains dan teknologi.hubungan antara negara ini akan membawa impak positif ke atas negara-negara yang terlibat.hubungan diplomatik juga akan memperkembagkan sosiopolitik.

com/2013/03/kawasa n-perdagangan-bebas-asean-afta.html http://makandak.html .blogspot.blogspot.http://pkndisma.com/2012/03/kenapakahpentingnya-negara-mengadakan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful