Tajuk: Keupayaan Malaysia untuk mengadakan hubungan diplomatik dengan hampir semua negara di dunia telah memberi impak

terhadap perkembangan sosioekonomi negara. Ulaskan.

Pendahuluan: Hubungan diplomtik amat penting dalam kemajuan negara tersebut. . Semua negara yang menjalin hubungan luar akan memberi impak terhadap perkembangan sosial dan ekonomi negara.

pertukaran pelajar dan tenaga pakar antara negara meluaskan ilmu pengetahuan dan pendidikan antarabangsa. Amerika Syarikat. aspek pendidikan terdapatnya peluang-peluang melanjutkan pelajaran oleh rakyat Malaysia ke negara-negara maju seperti UK. Australia.Impak aspek sosial: 1. . Hubungan bilateral ini secara tidak langsung melatih rakyat Malaysia untuk mempelajari teknologi Jepun dan Korea Selatan untuk mencapai impian Malaysia menjadi negara maju menerusi wawasan 2020. Jepun dan Korea Selatan.

pakaian. menjaga dan mempertahankan kemerdekaan.Persefahaman antara sosiobudaya memperkenalkan warisan budaya melalui permainan. kedaulatan dan keselamatan Malaysia.2. Aspek keselamatan  dapat dicapai dengan strategi mengadakan hubungan berbaik-baik diantara dua negara tersebut. makanan dan persembahan budaya lawatan sosial antara negara akan mengeratkan hubungan dan persefahaman antarabangsa 3. melindungi kepentingan nasional di arena antarabangsa. menjamin keselamatan rakyat dan negara .

. Masalah kedatangan warga asing tanpa permit yang sah ini dapat diselesaikan dengan wujudnya hubungan dua hala yang baik diantara kedua-dua pihak.Impak aspek ekonomi: 1. Demi menjaga keamaanan negara. Malaysia telah mengambil pendekatan dengan berunding dengan kerajaan Indonesia bagi menanggani isu ini.Peningkatan pasaran buruh mendapatkan khidmat buruh asing dengan baik Mendepani isu imigrasi diperingkat antarabangsa adalah amat rumit.

2. Jepun dan Malaysia mendapat manafaat bersama. bijih timah dan petroleum . melalui hubungan baik ini.  bertujuan menjadikan Jepun dan Korea Selatan sebagai model kejayaan Malaysia. contohnya Jepun mendapat bekalan sumber bahan mentah untuk sektor pembuatannya seperti getah.Kemajuan dalam bidang perindustrian  mengadakan “Dasar Pandang Ke-Timur ” . Negara-negara tersebut juga adalah merupakan negara pertanian pada peringkat awalnya.

selain itu. .hubungan diplomatik juga akan memperkembagkan sosiopolitik. Kemajuan dalam perdagangan mengembangkan dunia perdagangan contohnya Kerjasama ekonomi melalui Perjanjian Perdagangan Bebas dengan negara-negara maju seperti Jepun dan dengan Negara-negara ASEAN akan memperluaskan dagang masing-masing Kesimpulannya. serta aspek sains dan teknologi.hubungan antara negara ini akan membawa impak positif ke atas negara-negara yang terlibat.3.

http://pkndisma.com/2013/03/kawasa n-perdagangan-bebas-asean-afta.blogspot.html .com/2012/03/kenapakahpentingnya-negara-mengadakan.blogspot.html http://makandak.