P. 1
77431492 Pandual Makmal Sains Sekolah

77431492 Pandual Makmal Sains Sekolah

|Views: 121|Likes:
Published by omeewon
SCHOOLWORK
SCHOOLWORK

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: omeewon on Jun 26, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/09/2013

pdf

text

original

Untuk menyimpan panduan-panduan di bawah sila klik fail dan save as kemudian pilih A atau mana-mana

folder yang sesuai untuk disimpan fail berkenaan

Teknik Asas Kimia - Penyediaan Larutan Kimia Penyediaan Bahan Uji Menanggalkan Kotoran Panduan Prosedur Kerja Aktiviti Makmal Kriteria Kecemerlangan Makmal Sains Tugas-Tugas Kakitangan Makmal Teknik Asas Biologi- Teknik-Teknik Asas Bakteria Menyediakan larutan mudah dan pewarna Menyediakan larutan biasa Makmal Biologi Penyelenggaraan Mikroskop Mengawet Haiwan dan Tumbuhan Menyediakan sisip Mikroskop Keselamatan Makmal Kimia Keselamatan Makmal Biologi Keselamatan Bahan Radioaktif Letupan dan Eksperimen Merbahaya Di Makmal Peraturan Makmal Untuk Pelajar Panduan Pertolongan Cemas Dalam Makmal Sains Peraturan Am Dalam Makmal Dan Bilik Persediaan Pengurusan Stok - Sesuai untuk semua Jabatan Sukatan peperiksaan Pembantu Makmal Alat Pengukur Elektrik Langkah Keselamatan Dalam Makmal Program 60 - 40

TEKNIK ASAS KIMIA
OLEH: Hashim bin Mohd Zin KANDUNGAN TEKNIK ASAS KIMIA 1. 2. 3. 4. 5. Formula unsur Formula sebatian Persamaan kimia Sifat-sifat kimia bahan pepejal dan larutan Mol dan Kemolaran 5.1. Mol

5.2. 5.3 5.4 5.5 6.

Kepekatan Kemolaran Penukaran unit kepekatan Hubungan antara kemolaran dengan bilangan mol dan isipadu larutan penyediaan larutan kimia.

Penyediaan larutan kimia 6.1 6.2 6.3. 6.4. Menyediakan larutan daripada bahan kimia pepejal Menyediakan larutan cair daripada larutan pekat. Penyediaan larutan piawai (Standard) Pentitratan asid -bes

TEKNIK ASAS KIMIA 1. SIMBOL UNSUR

Dalam alam ini terdapat 109 unsur yang telah diketahui. Unsur wujud sebagai logam, bukan logam dan separa logam. Setiap unsur diberi sombol khas ( satu atau dua huruf) simbol ini biasanya merujuk nama unsur dalam Bahasa Inggeris. Jika satu huruf, digunakan huruf besar dan jika dua huruf, yang pertama huruf besar dan yang kedua huruf kecil. Contoh: H-Hidrogen C- Karbon O - Oksigen K - Kalium Fe - ferum MG - Magnesium

He - Helium Na - Natrium Fe - Natrium (Sila rujuk jadual berkala unsur) 2. FORMULA SEBATIAN

Sebatian terdiri daripada unsur-unsur yang bergabung secara kimia. Terdapat dua jenis sebatian iaitu sebatian ion (garam) dan sebatian molekul. Formula kimia ialah satu set simbol kimia bagi atom unsur bersama nombor bulat bagi mewakili sesuatu bahan kimia. Formula sebatian ion menunjukkan nisbah teringkas unsur yang hadir dalam sebatian itu. Contoh: Formula NaCl MgO nama Natrium Klorida Magnesium Oksida Nisbah unsur Natrium ; klorin = 1:1 Magnesium : oksigen = 1:2

CaCl2 Fe2 O3

Kalsium klorida Ferum(III) Oksida

Kalsium: Klorin = 1:2 Ferum: oksigen = 2:3

(Unsur dalam sebatian ion wujud sebagai atom bercas positif/negatif. Jumlah cas bersih dalam formula sebatian ion adalah sifar). Formula sebatian molekul menunjukkan bilangan sebenar atom yang hadir dalam sesuatu molekul. Contoh: Formula H2O NH3 C6H12O6 SO3 H2SO4 BaCl2 nama Air Ammonia glukosa Sulfur Trioksida Unsur Hidrogen , Oksigen Nitrogen, hidrogen Karbon, hidrogen, oksigen Sulfur, oksigen

Asid Sulfurik Hidrogen, Sulfur, Oksigen Barium Klorida Barium, Klorin

3.

PERSAMAAN KIMIA

Tindak balas kimia melibatkan perubahan bahan tindak balas kepada hasil tindak balas. Tindak balas kimia diwakili oleh persamaan yang menggunakan simbol dan formula kimia. Bahan tindak balas ------> hasil tindak balas. A + B --> C + D Persamaan kimia mesti seimbang dari segi bilangan atom di sebelah kiri dan kanan. Contoh: Asid hidroklorik + Natrium Hidroksida ---> Natrium Klorida + Air HCL + NaOH ---> NaCl + H2O Asid Sulfurik + Barium Hidroksida ----> Barium Sulfat + Air H2SO4 + Ba (OH)2 --> BaSO4 + H2O Kalsium karbonat ---> Kalsium oksida + Karbon dioksida

Secara amnya pepejal loga. isipadu (gas). contoh.hijau muda. ion ferum(III) . Contoh Mg + 2HCL ---> MgCl2 + H2 Pepejal garam karbonat (sebatian ion) bertindak balas dengan asid membebaskan gas karbon dioksida. ion ferum (II) . kecuali larutan ion logam peralihan seperti ion kuprum(II) . cecair dan gas. (aktif) bertindak balas dengan asid menghasilkan garam dan membebaskan gas hidrogen. SIFAT-SIFAT KIMIA BAHAN PEPEJAL DAN LARUTAN Bahan atau jirim boleh wujud dalam keadaan pepejal . Bahan pepejal menunjukkan sifat kimia apabila berlaku tindak balas. . Zat terlarut(biasanya dalam keadaan pepejal) dicampurkan ke dalam pelarut hingga menjadi homogen (tidak wujud ampaian/berkeladak). Kebanyakan sebatian ion wujud dalam bentuk pepejal pada keadaan bilik. mol dan lain-lain) 4. Contoh: CaCO3 + 2HNO3 ---> Ca(NO3)2 + CO2 +H2O Larutan ialah satu campuran yang terbentuk apabila suatu zat terlarut dilarutkak dalam suatu pelarut tertentu. Semua logam (kecuali raksa/merkuri wujud sebagai pepejal pada keadaan bilik.kuning dan ion nikel hijau.CaCO3 ---> CaO + CO2 Amonia + Hidrogen klorida ---> Ammonium klorida NH3 + HCL --> NH4Cl (Daripada persamaan kimia boleh ditentukan kualiti bahan tindak balas atau hasil tindak balas. Contoh: Natrium Klorida + Air ---> Larutan Natrium Klorida (garam biasa) (Pelarut) (Larutan garam) Larutan berair (akues) biasanya tidak berwarna. Zat terlarut + pelarut ----> Larutan Air merupakan pelarut semesta (Universal) yang boleh melarutkan kebanyakan bahan. Contoh: Air (Pepejal) <--> Air(Cecair) <---> Wap Air (Gas) bahan pepejal wujud pada suhu di bawah takat beku/ takat lebur. Larutan garam bertindak balas dengan bahan uji (reagen) menghasilkan mendakan yang larut atau tidak larut dalam keadaan berlebihan . Kuantiti boleh sebagai jisim.biru.

bergantung kepada jenis bahan itu. Kuantiti zat terlarut dinyatakan dalam gram atau mol.02 X 10 23 zarah bahan itu. Oleh itu unit kepekatan larutan boleh dinyatakan dalam g dan dm3 (1 dm3 ialan 1000 cm3) Kepekatan larutan (g dm3) = jisim zat terlarut (g) Isipadu larutan (dm3) Contoh : 50 g kuprum (II) sulfat kontang dilarutkan dalan air untul menghasilkan 250 cm3 larutan . Larutan ion plumbum dicampurkan dalam larutan ammonia membentuk mendakan putih yang tidak larut dalam keadaan berlebihan. Nombor pemalar (6. Bilangan mol atom unsur = Jisim unsur (gram) Jisim atom reletif unsur Bilangan mol molekul = jisim(gram) jisim molekul relatif Bilangan mol sebatian ion = jisim (gram) jisim formula relatif Secara ringkasnya: Bilangan mol = jisim Jisim relatif 5. MOL DAN KEMOLARAN Mol Satu mol sesuatu bahan ialah kuantiti bahan yang mengandungi 6.25 dm3 . molekul atau ion. 5. 5.02 X 10 23) dipanggil Nombor Avogadro. Hitung kepekatan larutan yang terhasil dalam g dm -3 Jisim kuprum (II) sulfat = 50 g Isipadu laruta = 250 = 0.Larutan ion zink dicampaurkan dalam larutan natrium hidroksida membentuk mendakan putih yang larut dalam keadaan berlebihan menghasilkan larutan tidak berwarna. Jenis Zarah dalam suatu bahan mungkin atom.2 Kepekatan Kepekatan sesuatu larutan ialah satu ukuran kuantiti zat terlarut yang terlarut dalam satu kuantiti pelarut .1.

1000 Kepekatan larutan kuprum(II) sulfat = Jisim kuprum (II) sulfat dalam g = 50 g Isipadu larutan dalam dm3 = 200 g -3 Latihan : Berapakah jisim kalium karbonat yang perlu dilarutkan dalam air untuk menyediakan 500 cm3 larutan yang mempunyai kepekatan 60 g dm-3 ? 5. Kemolaran = Bilangan mol zat terlarut Isipadu larutan dalam dm3 Contoh : 28 g kalium hidroksida (KOH) dilarutkan dalam air untuk menyediakan 250 cm3 larutan . K =39] Jisim formula KOH = 39 + 16 + 1 = 56 Bilangan mol KOH = Jisim KOH dalam g Jisim formula relatif KOH Isipadu larutan larutan = 250 1000 Kemolaran larutan KOH = Bilangan mol KOH Isipadu larutan dalam dm3 = 0. O = 16.5 mol = 2.0 mol dm-3 0. Zn(NO3)2.5 mol 56 0.25 dm3 = 28 = 0.25 dm3 = 0. Berapakah kemolaran larutan yang terhasil ? [ Jisim atom relatif : H = 1.25 dm3 Latihan : Berapakah jisim zink nitrat .3 Kemolaran Kemolaran ialah unit kepekatan yang menunjukkan mol zat terlarut yang terdapat dalam 1 dm3 larutan (atau mol dm-3). (jisim formula relatif = 127). yang perlu .

yang mempunyai kemolaran 0.2 mol dm-3 Latihan : Berapakah kepekatan (dalam unit g dm-3) larutan barium hidroksida.5 Hubungan antara kemolaran dengan bilangan mol dan isipadu larutan Katakan .4 Penukaran unit kepekatan Kemolaran (mol dm-3) = Kepekatan (g dm-3) Jisim formula relatif KCI = 14. n = bilangan mol zat terlarut V= isipadu larutan (cm3) M= Kemolaran larutan (mol dm3) Oleh kerana kemolaran larutan = bilangan mol zat terlarut Isipadu larutan (dm3) Maka M = n V 1000 Oleh itu n = MV 1000 6. PENYEDIAAN LARUTAN KIMIA .5 = 0.2 mol dm-3 ? 5. Ba(OH)2.2 mol 0.9 74.2 mol dm-3 ? [ Jisim formula relatif Ba (OH)2 = 171] 5.dilarutkan dalam air untuk menyediakan 500 cm3 larutan yang mempunyai kemolaran 0.

6 g (tepat) pepejal Na2CO3 dan larutkan dalam air suling hingga menjadi 1 dm3 larutan.6) sediakan 500 cm3 larutan kuprum(II) sulfat dengan kemolaran 0.6. Gunakan kelalang volumetrik 1dm3.38 g CuSO45H20 dan larutkan dalam air suling hingga menjadi 500 cm3. Contoh. Menyediakan larutan cair daripada larutan pekat Kebanyakan asid atau alkali dibekalkan dalam bentuk larutan pekat. Untuk menyediakan larutan caiar.2. CUSO45H2O (jisim formula reletif = 249.84 g/cm3 kepekatan = 96% Sediakan 1 dm3 larutan asid sulfurik dengan kemolaran 0.5 mol dm3 (mol dm-3) (g mol-1) (dm3) .6 g Timbang 10.1 mol dm-3. data yang dicatat pada label bekas perlu diambil kira.5 mol dm3. Jisim CuSO45H20 yang diperlukan = 0.5 X 249.5 X 500 = 62. Gunakan kelalang volumetrik 500 cm3.1 Menyediakan larutan daripada bahan kimia pepejal Jisim pepejal = Kemolaran larutan x Jisim formula relatif x Isipadu larutan (g) Contoh : (a) Sediakan 1 dm3 larutan natrium karbonat (Na2CO3) dengan kemolaran 0. Jisim formula relatif Na2CO3 = 106 Jisim Na2CO3 yang diperlukan = 0. 6.1 x 106 x 1 = 10. Asid sulfurik pekat H2SO4 Jisim molekul relatif = 98 Ketumpatan = 1. (B) Anda dibekalkan dengan pepejal hablur kuprum(II) sulfat terhidrat.38 g 1000 timbang 62.

bikar kecil tadi dibilas dengan sedikit air suling.7 cm3 asid sulfik pekat dan alirkan perlahan-lahan ke dinding dalam kelalang volumetrik 1 dm3 yang mengandungi kira-kira separuh air suling (Peringatan : Jangan tuangkan air suling kepada asid pekat) tambahkan air suling hingga isipadu larutan menjadi 1 dm3. dan larutan Alkali seperti natrium hidroksida. Antara bahan yang mempunyai ketulenan tinggi ialah natrium karbonat. Kemudian semua air bilasan dituangkan ke dalam kelalang volumetrik.G (g cm3 ) X % kepekatan = 0. = 20. asid benzoik.84 X 96 Sukat 27.0 g natrium hidroksida tadi dituangkan melalui corong turas. Kemudian semua bahan tersebut dilarutkan dalam air suling kepada isipadu yang diperlukan dengan menggunakan kelalang volumetrik.0 g . Jika larutan asid seperti asid sulfurik . kepekatan larutan yang terhasil tidak begitu tepat. Bahan yang digunakan sebagai larutan piawai mesti cukup tulen dan stabil apabila didedahkan ke udara.7 cm3 1. kalium hidroksida dan ammonia jika disediakan secara terus.0 g (tepat) dalam sebuah bikar kecil yang kering dan ditutup. 6. boraks (dinatrium tertraborat).5 X 98 X 100 = 27.3.isipadu asid pekat kemolaran larutan X JMR X 100 yang diperlukan (CM3) (Mol dm3 S.0 Mol dm3. asid nitrik damn asid hidroklorid. Larutan piawai adalah larutan yang diketahui kepekatan (kemolaran) dengan tepat . Penyediaan larutan piawai (standard) Jika sesuatu bahan boleh diperolehi dalam keadaan sangat tulen. Sebuah kelalang volumetrik 250cm3 yang bersih diisikan dengan air suling kira-kira satu pertiga penuh 20. argentum nitrat dan natrium klorida. Bahan tersebut ditimbang untuk mendaoat jisim yang tepat. Jisim NaOH yang diperlukan = kemolaran X isipadu x jisim formula relatif NaOH 1000 = 2.0 X 250 X 40 1000 Timbang 20. larutannya boleh disediakan secara terus. kalium hidrogen ftalat. Contoh: penyediaan 250cm3 larutan natrium hidroksida. 2. Ini kerana asid nitrik dan asid hidroklorik pekat bersifat lembab cair (menyerap wap air dari udara) oleh itu larutan yang disediakan perlu dititratkan dengan leruitan piawai supaya kepekatannya dapat ditentukan dengan tepat. NaOH.

kelalang kon digoncangkan.05 3 20. Kemudian corong turas ditanggalkan. kelalang volumetrik ditutup dengan penutup sehingga ketat. Dengan cermat. Keputusan ( Contoh ) Nombor pentitratan Bacaan akhir buret ( cm3 ) Bacaan awar buret ( cm3 ) Isipadu asid sulfurik cair yang digunakan ( cm3 ) 1 20.00 + 20.00 20.4. 6. Sebuah buret yang diapitkan pada kaki retort diisikan dengan asid sufurik cair. Kelalang volumetrik digoncangkan perlahan-lahan sehingga semua natrium hidroksida larut. Pentitratan dihentikan sebaik sahaja warna penunjuk berubahititu apabila takat akhir tercapai.50 19. Pentitrattan dihentikan sebaik sahaja larutan dalam kelalang menjadi tidak berwarna.4 mol dm3 dipipetkan ke dalam kelalang kon 250 cm3. iaitu apabila takat akhir tercapai.45 0.Pembilasan diulangi beberapa kali . Corong turat ddibilas beberapa kali dengan air suling.95 3 = 20.05 21.00 cm 3 Perhitungan: Bilangan mol natrium hidroksida yang digunakan = mv . Kelalang volumetrik digoncang dan ditelengkupkan beberapa kali supaya larutan bercampur sekata. Pentitratan asid -bes Pentitratan asid-bes ialah kaedah analisis kuantitif untuk menentukan isipadu asid yang diperlukan bagi meneutralkan dengan tepat suatu alkali yang mempunyai isipadu tertentu dengan bantuan sesuatu penunjuk yang sesuai . Warna larutan menjadi merah jambu. asid sulfurik cair daripada buret dialirkan sedikit demi sedikit ke dalam kelalang kon sambil mengoncangkannya. Penunjuk(seperti fenolftalein atau metil jingga) berubah warna sebaik sahaja kuantiti asid yang ditambak secukup-cukupnya sahaja meneutralkan kuantiti asid yang digunakan. Bacaan awal buret dicatatkan.95 Purata isipadu asid sulfurik cair yang diperlukan = 20. Apabila warna merah jambularutan dalam kon menjadi semakin pudar. Setiap kali asid sulfurik dialirkan. Bacaan akhir buret direkodkan.00 2 41.50 20. Air suling ditambah dengan berhati-hati sehingga meniskus larutan berada pada senggatan 250cm3 .50 0.05 + 19. Contoh pentitratan untuk menentukan kepekatan Asid Sulfik cair. 25. asid sufurik cair dialirkanperlahan-lahan. Pentitratan di atas diulangi dua kali untuk mendapat keputusan yang jitu.0 cm3 larutan natrium hidroksida 0. Dua titik larutan fenolftelin ditambahkan ke dalam kelalang kon itu.

01 x 1 = 0.0 1000 = 0. Asid Nitrik cair (1M) Larutkan 130cm3 Asid Nitrik pekat dalam 1 dm3 larutan. Oleh itu bilangan mol asid sulfurik yang diperlukan = 0.00 = 0.25 mol dam-3 Index PENYEDIAAN BAHAN UJI 1.1000 = 0. . 3. Asid Sulfurik cair (1M) Larutkan 56cm3 Asid Sulfurik pekat dalam 1 dm3 larutan. Asid Hidroklorik cair (2M) Larutkan 170cm3 Asid Hidroklorik pekat dalam 1 dm3 larutan.01 mol Persamaan tindak balas peneutralan : 2NaOH = H2SO4 -----> Na2SO4 + 2H2SO4 Daripada persamaan . 2.4 x 25.005 mol 2 Kepekatan asid sulfurik cair yang digunakan = Bilangan mol H2SO4 Isipadu H2SO4(dm3) = 0.005 x 1000 20.2 mol natriun hidroksida memerlukan 1 mol asid sulfurik untuk penuetralan.

11. Larutan Argentum Nitrat (0. 8.4.02 M) Larutkan 3 gm pepejal Kalium Mangganat (VII) dalam 1 dm3 larutan. Larutan Kalium Manganat(VII) (0. 6.1M) Larutkan 17gm pepejal Argentum Nitrat dalam 1 dm3 larutan. Turaskan larutan tepu yang jernih dan gunakan larutan ini sebagai air kapur. Asid Etanoik (0. bersentuh dengan air dalam satu takungan besar tertutup untuk beberapa jam.5M) Larutkan 53 gm pepejal Natrium Karbonat kontang dalam 1 dm3 larutan. 13. 9. Biarkan pepejal Kalsium Hidroksida. 7. Larutan Ferum (III) Sulfat (0. 12. Larutkan 80 gm pepejal Natrium Hidroksida dalam 1 dm3 larutan. 14.5 M) Larutkan 122 gm pepejal Barium Klorida dalam 1 dm3 larutan. Larutan Kalium Dikromat (VI) (0. Larutkan 112 gm pepejal Kalium Hidroksida dalam 1 dm3 larutan.1 M) Larutkan 6cm3 Asid Etanoik glasial dalam 1 dm3 larutan. 10. Larutan Barium Klorida (0. Larutan Kalsium Hidroksida (Air Kapur). Natrium Hidroksida cair 2M. Kalium Hidroksida cair 2 M.2M) Larutkan 58 gm pepejal Kalium Dikromat (VI) dalam 1 dm3 larutan.5 M) Larutkan 139 g pepejal Ferum (II) Sulfat ke dalam 100 cm3 Asid Sulfurik cair dan kemudian campurkan air suling sehingga 1 dm3 larutan 15. Ca(OH)2. Larutan Ferum (II) Sulfat (0. 5.5M) . Larutan Ammonia cair (2M) Larutkan 135 cm3 Ammonia pekat dalam 1 dm3 larutan. Larutan Natrium Karbonat (0.

25. 24. 16. Larutan Kalium Heksasionaferat(II) Larutkan 50 g pepejal Kalium Heksasionaferat (II) dalam 1 dm3 larutan. 26. Larutkan 1.. Larutan Iodin Berair Larutkan 112 g pepejal iodin ke dalam1 dm3 larutan yang mengandungi 20 gm kalium iodida. Penunjuk Metil Jingga Skrin Larutkan 15 g pepejal metil jingga skrin dalam 500 cm3 95% Etanol. Larutan Bromin Berair Masukkan 20 cm3 cecair bromin ke dalam 1 dm3 larutan.5M) Larutkan 97 gm pelejal Kalium Kromat (VI) dalam 1 dm3 larutan. Larutan kalium Kromat (VI) (0. Larutan Kalium Heksasionaferat (III) Larutkan 50 g pepejal Kalium Heksasionaferat (III) dalam 1 dm3 larutan. 17. 19. Cairkan dengan 500cm3 air suling. Larutan Kalium Tiosianat Larutkan 150 g pepejal Kalium Tiosianat dalam 1 dm3 larutan. Larutan Klorin berair Salurkan gas klorin ke dalam air dalam almari wasap sehingga larutan berwarna kuning-hijau didapati. 21. 18.5 M) Larutkan 83 g pepejal Kalium Iodida dalam 1 dm3 larutan. 20. Larutan Kalium Iodida (0.Larutkan 130 g pepejal Ferum(III) dalam 50cm3 Asid Hidroklorik cair dan kemudian campurkan air suling sehingga 1 dm3 larutan.0 g pepejal Metil Jingga dalam 1 dm3 larutan. . 22. Larutan Plumbun (II) Nitrat ( 0.5 M) Larutkan 165 gm pepejal plumbum (II) Nitrat dalam 1 dm3 larutan. Penunjuk Metil Jingga. 23.

Cairkan dengan 500 Cm. air suling.1M) Larutkan dalam larutan Ammonium Sulfida (0. Turas jika perlu. 3 Penunjuk Fenoftalein Larutkan 5 g pepejal Fenolftalein dala. 28. 4. Karbon Campurkan 6g natrium Tiosulfat dengan 3 g Natrium Oleat dan 100ml air. 500 cm3 95% Etanol. Biarkan ia sejuk. 2. Didihkan sampai satu larutan jernih terbentuk. 29. 5. MENANGGALKAN KOTORAN Bil Jenis Kotoran Pelarut 1. Cermin Almari Wasap Gunakan campuran Ammonium Hidroksida pekat dengan sprit Metil dalam nisbah 1:1 . Kalium Permangganat (VII) Campurkan 20gm Natrium Sulfit dalam 100ml H2SO4 2M Iodin Sulfur Larutan Cair Natrium Tiosulfat (0.27. Karat Besi Gunakan Larutan Cair Asid Hidroklorik (2M) 8. Taambah dengan 100Cm3 air didih.5M) Larutkan 249.5M) 6. Kuprum (II) Sulfat (0. Larutan Kanji 2% Larutkan 2 gm dalam 50 cm3 air untuk membentuk satu larutan likat. Untuk kebanyakan kotoran Jenis berminyak Asid Nitrik (2M) Asid Kromik (Campurkan 100 gm kalium kromat (VI) dalam 150 ml air dan tambah H2SO4 pekat hingga 1dm3) 3. 7.69 g pepejal Kuprum (II)Sulfat dalam 1 dm3 larutan.

MANUAL PROSEDUR KERJA AKTIVITI MAKMAL PROSES KERJA -URUSAN MAKMAL Jawatan Ketua Jabatan sains Pengetua Pembantu makmal Pembantu Makmal pembantu makmal Pengetua pembantu makmal pembantu makmal pengetua/ketua jabatan sains ketua jabatan sains/pembantu makmal pembantu makmal pengetua pembantu makmal pembantu makmal ketua jabatan sains pembantu makmal Pembantu makmal pembantu makmal Proses Kerja 1. membuat senarai sebutharga 8.Membuat anggaran perbelanjaan dalaman setelah mendapat peruntukan dari jabatan Pendidikan Negeri/Kementerian Pendidikan. berbincang mengenai syarat-syarat pembelian. menerima bekalan daripada pembekal 14. merekod penerimaan alatan sains kedalam buku inventori dan stok (312.dimana berkaitan) 15. menghantar senarai sebutharga kepada pembekal berkaitan. Menempatkan keperluan peralatan untuk amali di bilik-bilik makmal berkenaan. Membuat persediaan keperluan untuk amali berdasarkan kepada pesanan yang diterima daripada guru-guru sains. 18. merekod invois kedalam buku daftar bil 17. . 2. Membantu guru-guru sains .menerima invois dan mengesahkan pembelian 16.jika diperlukan ketika kelas amali dijalankan.313 atau 314 . Berbincang dengan ketua jabatan sains 4. Menyenaraikan senarai keperluan berdasarkan kepada stok semasa dan senarai peralatan yang diterima dari guru-guru panitia dan guru-guru mata pelajaran. 10. 9. mengisi Borang Pesanan Dalaman 6. mengisi borang pesanan tempatan 12.Melulus anggaran perbelanjaan dalaman 3. Mengarah pembantu Am Rendah (makmal) untuk membuat panitia/guru keceriaan kekemasan bilik-bilik makmal. Pengeluaran stok untuk kegunaan amali pelajar.menerima senarai sebutharga dari pembekal-pembekal berkaitan. matapelajaran Pembantu makmal Pembantu Am Rendah (Makmal) Pembantu makmal/pembantu Am 20. Penyerahan invois kepada pembantu tadbir kewangan untuk pembayaran. kelulusan pembelian 13. 5. 7. 11. meluluskan senarai keperluan untuk pembelian. 21. Ketua jabatan sains/guru 19.

Patogen ini boleh hidup dan menbiak jika keadaan sekeliling sesuai bagi pembiakan bakteria seperti ini . Mengemas kembali bilik-bilik makmal selepas amali dijalankan.Rendah (makmal) Guru-guru Sains. Memperbaiki aspek keceriaan bilik-bilik makmal dari masa ke (makmal) semasa. Mengemas dan membersih persekitaran bilik makmal: . Menyemak bilangan peralatan yang digunakan mencukupi dan sempurna. Mengemaskini stok. 26. Mengadakan kursus dalaman bagi kakitangan makmal sekiranyaperlu dari masa kesemasa. Pembantu makmal/ PAR 29. Mengawal langkah-langkah keselamatan dipatuhi oleh semua Pembantu makmal.Bakteria sentiasa terdapat di udara dan bakteria patogenik boleh dibawa oleh penutut-penutut yang sakit jika terdapat tempat semaian yang sesuai bakteria boleh menbiak dengan pesatnya pada tahap yang sangat yang merbahaya. pelupusan dan hapuskira. Pelupusan Sisa-sisa Semaian: 10. Pembantu Am Rendah (makmal) pembantu makmal 27. PAR pelajar. Kedua. anda perlu ingat tentang perkara-perkara berikut:1. Membasuh peralatan yang telah digunakan dan menempatkan ke tempat simpanan. 31.lantai Pembantu Am Rendah (Makmal) -meja -sinki -papan hijau. Bakteria takpatogenik boleh mutet ( mutate ) untuk menjadi patogen. 28. Menjalankan apa-apa tugas yang diarah oleh pengetua dari masa kesemasa Walaupun bakteria patogenik ( Patogen ) Sekali-kali tidak boleh digunakan didalam kerja-kerja amali. 25. 23. Ketua jabatan sains pembantu makmal Pembantu makmal pembantu Am Rendah (makmal) petikan daripada: TEKNIK-TEKNIK ASAS BIOLOGI Teknik-Teknik Asas Bakteria Sebelum anda memulakan kerja amali berhubung dengan semaian bakteria. (Makmal) Pembantu makmal Pembantu Am Randah (Makmal) 24. Masalah disin .

Bekas ini akan dipanaskan dalam oven.5. 1. 1. Semaian hendalah dihapuskan dengan cara: a) Semaian air daging yang direbus. Oleh itu ubat pembasmi kuman yang kuat ( disifectant ) hendaklah digunakan sebelum semaian dilupuskan. bubur. Piring petri hendaklah juga direndam dalam 10% larutan lysol. Jika semaian tak spora ia boleh dihapuskan dengan cara membuka penutup dan merendangkan tub (bekas) dalam larutan 10% lysol. anda hendaklah: Mencucinya dengan 3% lysol. mungkin murid-murid akan membuat ujikaji di rumah. lysol. Jika kumin ini disedup ianya akan segera masuk ke dalam paru-paru membiak dan membinasakanya. Jika organisma spora hendaklah digunakan satu bekas lain yang berlebel hendaklah digunakan. tetapi yang paling kecil akan terapung-apung di udara.3. . Jika semaian spora. iaitu dilupuskan di dalam jamban.adalah untuk mengetahui mana-mana bakteria yang boleh menjadi mutan patogenik. Kedua belah tangan hendaklah dibasuh sebelum dan selepas kerja-kerja amali. Penting : Jika ubi kentang berbentuk sedang hendaklah digunakan. bakteria akan terapung-apung di udara.6. 1. Piring atau bekas hendaklah direndamkan 10% lysol.1. semaian ini hendaklah dipanaskan hingga 121 darjah celcius 15 minit di dalam oven ( 15 Ib .4. 1.2. Kebanyakannya akan terjatuh ke lantai.in 2 tekanan ). Satu bekas khas mestilah disediakan didalam makmal untuk tujuan ini dan dilebel dengan terang. 1. dengan serta merta. Apabila permuka cecair pecah beberapa titik cecair akan terjadi. Jika semaian bakteria terjatuh di atas meja. b) Semaian agar-agar pepejal hendaklah dibungkus dalam kertas dan dibakar . Makanan TIDAK boleh dimakan didalam makmal. kerusi atau lantai. Penggunaan pakaian luaran adalah digalakkan. Kedua-dua semaian ini hendaklah dicampakkan ke dalam sinka dan di lupuskan dengan air yang banyak atau dengan cara yang lebih baik. 1. ii. kaldu. dan mesti ditutup. Sebab inilah maka semua bakteria mesti dianggap sebagai potensi patoogen. Begitu juga jika semaian bakteria terkena tangan anda hendaklah membasuh tangan dengan larutan lemah centrimide. i. Jika cecair berwap. Keadaan seperti ini hendaklah dianggap bahaya.

8. Dengan itu penggunaan bahantara cecair tidak digalakkan kecuali untuk ujian biokimia tertentu. Selalunya. 2. ( bahagian dalam sejuta bahagian ) garam. skru membuka penutup ini akan melepaskan kumin-kumin ke udara. Jangan sekali-kali menjilat label dan menggunakan mulut untuk menyedut pipet. Kebanyakan agar-agar lebur pada 95 darjah celsius dan memejal pada 45 celsuis.Ia juga tidak menambah sifatsifat noritif satu-satu bahantara dan juga bebas dari bahan-bahan pertumbuhan. Bahan tara semaian: Jarang sekali identiti organisma mikro dapat dikenali melalui sifat-sifat sruktur sahaja.Selalu gunakan air suling atau air takionik.9.1. 2. Merokok tidak di benarkan di dalam makmal. Air tak-ionik lebih sesuai dan menjimatkan masa. Takat lebur dan pemejalan adalah berbeza. Apabila semaian tumbuh di atas semaian bahan tara pepejal dalam botol bertutup. 1.m. Bahantara pepejal biasa digunakan sebab ia menampakan kebiasaan sifat pertumbuhan bagi satu-satu bakteria. 1. . Ini bermakna Nutrium yang sensitif pada haba boleh di tambah pada suhu yang agak rendah. Jenis-jenis bahantara: a) Cecair atau Pepejal Kegunaan bahantara cecair tidak menampakkan bahan semaian dengan nyata. satu lapisan bendalir ini akan pecah dan melepaskan titik bendalir terapung-apung di udara. Dengan demikian air suling berlogam tidak sesuai digunakan.7. Hanya sebilangan kecil bakteria samudera yang akan menyebabkan ia rosak dan berair. Bangku dan meja hendaklah di basuh dengan bahan pembasmi kuman sebelum dan sesudah kerja amali.p.Selalunya cuai menyedut cecair dengan pipet menyebabkan pencemaran udara. Mereka misti dipelihara dengan menggunakan bahantara tiruan dan satu organisma mesti di biakan berasingan. Dalam larutan bercair ia mengeluarkan satu gel yang tidak cair di suhu yang tinggi. Ianya mempunyai kelebihan senang di angkup dan tidak memerlukan haba atau tenaga elekrik walau bagaimanpun mungkin terdapat larutan sebatian organik yang terjadi daripada resimdan akan memberi kesan terhadap protozoa.Air mestilah mengandungi 1. 1. b) Air Air paip tidak sesuai untuk kerja ini.5 p. c) Agar-agar Agar-agar sebenarnya adalah sejenis polysacharide.

Penutup logam lekat di atas. Udara akan ditapis apabila ia melalui kapas bulu. Untuk keja-kerja amali agar-agar lain digunakan. 3. satu kelalang bertutup kapas bulu hendaklah digunakan. Jika satu bahantara dipilih dengan PH diluar banjaran kulat ( fungsi ). Haba lembat Haba lembat lebih berkesan kerana kelembapan membunuh dengan . Ini juga mesti digunakan jika hedak digunakan. Penstrilan ( basmi kuman ) Untuk membiakan sesuatu mikro organisma. Haba kering Haba kering mungkin membunuh dengan cara pengoksidaan yang membinasakan beberapa juzuk sel tertentu. adalh lebih baik ianya disimpan dalam bentuk cecair dalm air panas 45. 2. Ini adalah untuk mengelak pembuagan masa dalm memanaskannya pada suhu yang tinggi. Jika agar-agar disediakan dalam masa yang pendek. tetapi mesti dibuang selepas di gunakkan. tetapi ianya mesti di lebur dengan sedikit haba dan digunakan terus. bakteria akan hidup tetapi pertumbuhan kulat akan terhap. Bekas untuk bahantara Jika banyak bahantara hendak di buat.2 Memilih bahantara Ini bergantung kepada jenis organisma dan sifat cara penyelidikan. Kapas bulu boleh digunakkan untuk semaian yang hendak disimpan.Setelah steril ( dibersih dari kuman ) agar-agar boleh dibiarkan memejal dan disimpan untuk keggunaan masa hadapan.Bakteria biasanya di biakkan di tas agar-agar nutrium manakala kulat di biakkan di atas agar-agar ubikentang dekstrosa. mempunyai kelebihan yang ia boleh digunakkan berulang kali tetapi tidak berguna jika semaian hendak disimpan. Ada dua cara penstrilan: 3. mikro organisma yang lain hendaklah di pupuskan dengan cara penstrilan. jika suhu dan tekanan bertukar udara masih boleh masuk ke dalamnya.Gunakan botol tabung uji dengan penutup getah gabus atau logam jenis lekat kertas ( slip-on ) dan bertutup jenis skru juga boleh digunakkan. 2.50 darjah celsius. Juga.3.1 Haba i. ii. tetapi perlindungan ini tidak terdapat pada penutup logam jenis lekat ke atas.

B. Sabun dan bahan basuh. Antiseptik dari kumpulan phenol .70 % tetapi tidak berkesan dalam kekuatan selebihnya. Masa yang diperlukan lebih kurang 15 minit. . Formeldehyde Bahan ini sangat berguna kerana ia boleh dikenakan ke atas bahan yang akan rosak akibat dipanaskan. walaupun kedudukannya memberi maksud pembasmi kuman. Masa yang lebih lama hendaklah diberi jika terdapat banyak bakteria.5 % .1 hingga 0. Selalunya helogen digunakan dengan bahan pembasuh.kedua-duanya boleh didapati dari kedai kimia tempatan.cara pengumpulan dan mengnyahaslikan ( denaturing ) protein dan enzin. Helogen tidak dapat bertindak adalam bahan organik yang berkesan ke atas spora. Kerana organik terutamanya kesan lemak .seperti lysol (biasanya 3% dalam larutan air) Ia bertindak dengan cara pengumpulan protein. Bahan disinfectant merupakan bahan kimia yang toksik (Bisa ataua racun) . 3. Siku inokulasi (inoculating loop) dan titik-titik forcep . Etilalkohol . D.3. satu proses yang memerlukan air. 3. Selalunya digunakan dalam larutan 0. Alat penstrilan boleh disimpan dalam alkohol. setelah dipanaskan dalam anyalaan api apabila tidaak digunakan.hipokrip biasa digunakan. Jenis bahan di dalam mana mikro organisma dipanaskan akan memberikan kesan kepada kecepatan pembinasaan.2. (Cecair). Perkataan disinfectant dan antiseptik digunakan kepada bahan kimia yang berlainan. membawa kepada menurunnya tekanan permukaan dan sebab itu sel-sel akan binasa. Bahan ini digunakan terutamanya untuk menyejuk siku platinun. Lemak yang lembab menghalang kemasukan air dalam organisma. Bahan kinia organik biasanya melindungi organisma. Jenis Bahan Kimia. Certimide dan keloros . e.Tindakan adalah disebabkan oleh kepekatan pada permukaan antara air dan objek. A. . Penentangan haba oleh spora adalah maksima pada nilai ph nuetral. Teknik-Teknik Penstrilan Yang Selalu Digunakan Di Sekolah-Sekolah.selalunya berkesan diantara 50 % . pada 121 darjah celsius. F. Halogen . A. c. tapi tidak berkesan terhadap spora. Bahan antiseptik tidak toksik dan boleh dikenakan pada bahagian luar tisu hidup. Bahan kimia Hanya beberapa bahan sahaja yang mempunyai kesan ke atas spora.

Oven jenis ini membenarkan haba panas masuk perlahan. kelalang dan tabung uji hendaklah ditutup dengan kapas bulu.1 menyuntik kaldu. pipet dan semua peralatan. Lemak . Begitu juga botol tidaka boleh ditegakkan . 4. E. penutup mengandungi lapisan getah stril dalam kukus tekanan. bubur. Pipet hendaklah disalut oleh kertas coklat (Brown paper) sila ambil perhatian iaitu setengahsetengah kapas bulu mengeluarkan bahan coltaile semasa dipanaskan dan akan melekat terus kepada akaca apabila disejukkan. Menuangkan ke dalam piring.2. cuma ketepikan sedikit sahaja supaya bahantara dapat dituangkan ke dalam. Bahantara semaian. Semua botol bertutup jenis skeru mestilah distril dalam kukus tekanan. 4. 4. JANGAN sekali-sekali letakkan penutup di atas bangku. ini akan menyebabkan pencemaran. janganlah masukkan piring petri sehingga sesak kerana udara hendaaklah dibiarkan bergerak bebas. slide klip penutup skalpal dan jarum. Kodensasi akan boleh terjadi suhu 45 celsius. 5. Minyak dan Gris .panaskan dalam nyalaan bunsen sehingga panas merah. air daging yang direbus atau sendeng ubi kentang. D. Oleh yang demikian gantikan dengan penutup logam. Mulut-mulut tub semaian. bahan-bahan ini hendaklah distril dalam lapisan nipis tidak lebih dari 0. kapas bulu bahan berliang . Dengan tangan lain angkat piring petri. Apabila amenggunakan oven udara panas. Stril dengan melakukannya dalam api bunsen tanpa bahan itu menjadi panas merah.stril dalam oven berudara panas. keluarkan penutup dari botol.5 cm tebal dalama piring petri. ianya mesti disendengkan.3 Panaskan leher botol dalam nyalaan bunsen. 4. C. pintu oven tidak boleh dibuka dengan segera. Jangan buangkan penutup piring petri. Setelah selesai . Suntikan Bahantara semaian. 5. B. kelalang. panaskan sedikit piring itu. Biarkan sekurang-kurangnya 2 jam kerana barang kaca akan retak jika ia dibenarkan sejuk terlalu cepat. penutup kapas bulu.1. Kerjakerja ini hendaklah dijalankan jauh dari udara lembab. tabung uji. Jika ia dituang terlalu panas (steaming) kondensasi akan terjadi pada penutup. Piring petri. letak di atas (Slip on metal caps) jalankan penstrilan pada 160 cesius untuk selama sejam. . Jika boleh. Selalunya siku platinam atau nikron digunakan dengan memanaskan di dalam api bunsen. Sebelum penstrilan dijalankan . Agar-agar mestilah cair tapi tidaklah panas daripada yang boleh ditanggung oleh pipi anda sendiri.

a. Nyalakan lehir botol. Ketepikan penutup botol yang hendak dijalankan suntikan dengan jari tengah tangan kanan. g. Pegang botol tabung mengandungi semaian dan pegang betol yang lain dengan tangan Panaskan siku platinum dengan tangan kanan. Menguji kehadiran kanji . 6. Nyalakan leher kedua-dua botol ataua tabung dan panaskan penutup. B.7 g pepejal iodin dan kacau hingga larut. Mengenal tisu tidak berkayu . KEGUNAANNYA: a. kaldu. Menyalakan leher botol tak semestinya membunuh kuman bakteria. C. Masukkan 12. D. Pengeraman.jika botol bertutup jenis skru digunakan. PENYEDIAAN REAGEN YANG MUDAH DAN PENYEDIAAN PEWARNA BIASA BAGI BIOLOGI 11. longgarkan penutup sehingga terletak di atas. LARUTAN IODIN CARA MEMBUATNYA: larutkan 20 g pepejal kalium iodida dalam 1 liter air suling . Masukkan siku platinum ke dalam botol dan carikkan permukaan semaian. Kemudian masukkan siku platinum dalam 50% larutan alkohol. hendaklah dengan cara membalikkan piring petri supaya kodensasi air berlaku.jika ada tisu berkayu warnanya kuning pekat. kiri. H. cair dengan air suling mengikut keperluan. I. Masukkan siku platinum yang mengandungi semaian dan lerikkan ke atas sendeng atau masukkan ke dalam bubur larutan daging rebus. keluarkan suhu platinum dan nyalakan sekali lagi. Jika terlalu. F. tetapi ia menahan bakteria dari masuk ke dalam botol. pengeraman semaian piring petri. Mengenal tisu berkayu -. (Incubation) Kebanyakan bakteria memerlukan suhu 37 celsius untuk pembesaran optima. B. C. Keluarkan siku platinum dan keluarkan penutup botol yang lagi satu dengan jari empat tangan kanan. J.jika ada kanji warnanya bertukar ke biru kehitaman. .jika ada tisu tidak berkayu warnanya kuning pucat. E.

Basuhkan dengan air untuk menamggalkan pewarna yang berlebihan. ( jika ada kondenser reflux. Bila perlu. Selepas tisu dibasuh dengan air suling. Keluarkan dan basuh dengan air suling dan sediakan larutan asitik . 1. lignin dan kutikal menjadi merah. KEGUNAANNYA. 1. Selepas beberapa jam. gliserol 40g. Periksa di bawah mikroskop. asid laktik 20 gm . tak payah menyimpan kelalang dalam almari wasap.4.6 LARUTAN SAFRANIN CARA MEMBUATNYA: Larutkan 1 g safranin dalam 100 cm3 etanol 50 % .05 g dan air suling 20 cm3. didihkan selama 1 jam) Sejukkan dan kemudian turaskan. masukkan manikmanik kaca dan didihkan kelalang perlahan -lahan selama 2 jam.5g eosin dalam 100 cm3 air suling. rendam pula ke dalam larutan asitik . A. Untuk mengenal bahagian kromosom yang akan berwarna merah.6 g natrium klorida dalam 100 cm3 air suling.etanol dengan cara mencampurkan 1 cm3 asid astik dengan 99 cm3 etanol 70% . .etanol untuk menanggalkan safranin. KEGUNAANNYA. Jika menggunakan kondenser refluks. 1. a. Rendam tisu kulat dalam larutan itu selama 5 minit. Untuk mengenal nuklius dalam sel.7 LARUTAN LAC TOPHENOL . KEGUNAANNYA: a. Masukkan 3 gm pepejal orsein dan simpan dalam almari wasap. KEGUNAANNYA: sebagai pewarna dalam air untuk mengesan pergerakan air dalam xilem. campurkan 10 cm3 larutan simpanan itu dengan 12 cm3 air suling. campurkan 55 cm3 air suling ke dalamnya.3 LARUTAN METHYLENE BLUE CARA MEMBUATNYA: campurkan 1 g methylene blue dan 0. rendamkan tisu yang hendak diwarnakan itu ke dalamnya selama 1/2 jam. 1. Masukkan 45 cm3 asid asitik tulin ke dalam sebuah kelalang yang mempunyai kondenser refluks. Mewarnakan bahagian tumbuhan di mana nuklius.2 LARUTAN ASITIK ORCEIN CARA MEMBUAT: Pepejal orcein boleh dilarutkan dalam asid asitik lalu menghasilkan larutan asitik orcein. LARUTAN EOSIN CARA MEMBUATNYA: larutkan 0. cotton blue (metil biru) 0.1.COTTON BLUE Cara membuatnya: Campurkan hablur fenol 20 g.

Kemudian tambah 0. Larutkan 9. ia akan menghasilkan mendakan merah beta. Iii. Keliarkan sisip dan biarkan kering dalam udara.84 g natrium hidrogen karbanat dan 900 cm 3 air suling.1g kresol merah dalam 20 cm3 etanol. Basuh dengan aliran air yang perlahan .8 dengan kaedah berikut. 100g natrium karbonat dan 17. Campurkan 50. Bila hendak digunakan cairkan 10 x dengan air suling.2g timol biru.8.1g kalium dihidrogen fosfat menjadi 1 liter. LARUTAN BIKARBONAT CARA MEMBUATNYA: Campurkan 0.3 g kuprum sulfat dalam air suling menjadikannya 1 liter. LARUTAN PENUNJUK UMUM.jika ada apabila campuran itu dipanaskan. Tambahkan metanol sedikit demi sedikit sehingga menjadi 100 cm3 dan betul-betul larut. Untuk mewarnakan kulat.Kemudian sediakan larutan tampan Ph 6.2 cm 3 larutan (ii) Kemudian rendamkan lapisan darah tersebut dengan pewarna Leishman selama satu hingga satu setengah jam. Tambahkan sama banyak fosfat tampan pH 6. kemudian alirkan udara melaluinya selama beberapa jam. Rendam dalam larutan tampan selama 30 saat atau lebih.8 cm3 larutan (i) dan 49. . 2.2g serbuk pewarna Leisman dalam 10 cm3 metanol 100% dalam sebuah lesung . 3. Kemudian terus dan disimpan di dalam botol yang tertutup rapi.5 g dinitarium hiderogen fosfat menjadi 1 liter. MENYEDIAKAN LARUTAN LARUTAN BIASA DALAM MAKMAL BIOLOGI 1 : LARUTAN BENEDIT CARA MENYEDIAKANYA: Larutkan 174g natrium sitrat.KEGUNAANNYA: a. Ii. Tiupkan dengan mulut supaya pewarna bergaul dengan larutan tampan. KEGUNAANNYA: Menguji kehadiran gula penurun. Larutkan 9. i. dan 0.8 LARUTAN LEISHMAN CARA MEMBUATNYA: Hancurkan 0. 1. Biarkan selama 10 minit.

5 fenoftalin dalam 500 cm3 etanol.05g . Mula-mula ambil sebuah bikar bersaiz 500 cm3 dan isi dengan 100 cm3 merkuri.(AWAS). 0. LARUTAN RINGER: Untuk mengawetkan tisu-tisu haiwan Ujikaji-ujikaji tertentu.14g 0. Suatu tindak balas berhenti. LARUTAN MILLON ( Lebalkan Racun) CARA MEMBUATNYA Penyediaan Larutan millon mestilah dijalankan dalam akmari wasap sahaja.2g 1.0g 0.1g 0.khasnya ujikaji fisiologi.26g bromotimol biru.20g 8. 0. Kandungan larutan Ringer bagi haiwanhaiwan yang berlainan adalah berbeza-beza. Tambah air suling supaya menjadi 1 liter. Untuk menyediakan larutan Ringer. Cairkan larutan tersebut dengan air suling mengikut keperluan masing-masing. Sebenarnya larutan Ringer ialah larutan yang isotonik dengan bendalir sel dalam tisu itu.025g timol biru. memerlukan tisu-tisu haiwan direndamkan dalam larutan Ringer supaya tisu itu tidak cepat mati.CARA MEMBUATNYA Larutkan 0.5g 0. anda hanya perlu larutkan bahan-bahan kimia yang berikut dalam air suling menjadi tepat 1 dm3. 4. Dengan teliti campurkan 90 cm3 asid nitrik pekat. 5.2g 0.0g 0. a) Untuk Tisu Mamalia: natrium klorida kalsium klorida 6H20 natrium bidrogen karbonat kalium klorida magnesium klorida 6H20 natrium dihidrogen fosfat b) Untuk Tisu Amfibia natrium klorida natrium klorida 6H20 kalium klorida natrium hidrogen karbonat c) Untuk Embrio Ayam 0.12g 0.0625 g metil merah dan 0.

. 2. Bahan-bahan lain seperti tisu ‘ Kleenex dan kain’.0g 0. Hanya tisu kanta sahaja digunakan bagi tujuan pembersihan kanta-kanta mikroskop. mikroskop haruslah diangkat atau dibawa dengan memegang lengan mikroskop dengan satu tangan dan meletakan satu tangan lagi di bawah mikroskop.37g 0. jika digunakan mungkin akan mencalarkan kanta dan juga meninggalkan serabut dan serbuk halus di atas kanta.6g 0. Untuk tujuan pindah memindah.75g 0.Natrium klorida Kalsium Klorida 6H2O Kalium Klorida d) Untuk Serangga Natrium Klorida Kalsium Klorida 6H2O Kalium Klorida Magnesium Klorida 6H2O 7.48g Natrium dihidrogen Karbonat Natrium dihidrogen Fosfat e) Untuk Cacing Natrium Klorida Kalsium Klorida 6H2O Kalium Klorida Natrium Hidrogen Karbonat 0.42g 7.19g 0.24g 0.2g 0.22g 0.12g 0.1g PENYELENGGARAAN MIKROSKOP Langkah-Langkah Memelihara Mikroskop: 1.0g 0. Perbuatan ini mungkin akan menyebabkan minyak atau gris ( yang terdapat di atas jari kita ) melekat di atas permukaan kanta tersebut dan seterusnya dan mengurangkan kualiti imej. Tapak jari dilarang digunakan untuk mengelap sebarang kekotorang atau debu dari permukaan kanta. 3.

sekurang-kurangnya mikroskop itu ditutup dengan penutup plastik dengan kemas. Jika tidak ada tempat tertutup. Jika terdapat sebarang tumpahan di atas pentas. Pastiakn pentas mikroskop sentiasa dalam keadaan bersih. dan menyak rendaman perlulah dibersihkan dengan segera supaya tidak menjadi kering di atsa pentas. bahagian kanta di sebelah dalam mikroskop tidak perlu pembersihan. Jika minyak itu menjadi kering di atas kanta objektif. 5. Perbuatan ini mungkin dengan tidak sengaja mengakibatkan kanta objektif ( 40x dan 100x ) menyentuk atau memecahkan sisip kaca slid. jangan menggunakan pemutar fokus kasar untuk tujuan pemfokusan. Selain dari kerosakkan pada spesismen. 8. lubang -2 yang terdedah itu perlu ditutup dengan penutup plastik yang selalaunya dibekalkan bersama-sama dengan mikroskop. Xyelene boleh digunakan untuk tujuan pembersihan bahanbahan ini. Penbersihan Kanta-Kanta Bahan yang di perlukan: a) Kertas tisu kanta b) Alat peniup ( seperti yang digunakan untuk kamera ) c) Berus lukisan yang lembut dan bersih. Langkah ini adalah untuk tujuan mengelakkan dari debu dan lain-lain kekotoran masuk ke dalam mikroskop. fokuskan spesimen dengan kanta objetif bermagnifikasi rendah ( 4x dan 10x ) dahulu sebelum menggunakan kanta objetif bermagnifikasi tinggi ( 40x dan 100x ). 6.perlulah di bersihkan dengan segera. d) Pelarut: i) Xylene ii) 7:3 ( eter : alkohol ) atau iii) 1-3% LOC dalam air/ ( dan diikuti dengan pembersihan menggunakan alkohol muklat sebanyak 3 kali. Jangan menggunakan sebarang mminyak rendaman terlekat pada permukaan kanta objektif. kerosakkan pada kanta objektif juga boleh berlaku. Langkah ini ialah untuk memastikan kanta-kanta dan cermin-cermin tidak di selaputi debu dan kekotoran. ia sangat susah untuk di hilangkan melaiankan dengan mengguanakan xylene. Setiap kali mikroskop digunakan. Jangan biarkan lubang kanta objektif atau tiub kanta mata dalam keadaan trebuka. 7. Sekiranya lubang pemasangan objektif itu lebih dari bilangan objektif yang ada. iv) Kayu nipis yang lembut ( berbentuk lidi ) ( sila lihat gambarajah ) . Selepas digunakan mikroskop haruslah di simpan di dalam peti atau almari yang di buat khas untuk mikroskop. Jika keadan tertutup sentiasa di jaga. Jika kanta objektif 40x dan 100x digunakan. Tumpahan-tumpahan seperti canada Balsam. Ini akan menhasilkan imej yang kabur.4.

Peringatan: 1. Dalam kebanyakan kanta objektif dan kantamata. * Sediakan satu lagi kertas tisu kanta(langkah 2) sentuh hujungnya dengan sedikit perlarut(Xylene.eter/alkoh atau LOC). lakukan pembersihan sekali lagi. Pelarut-pelarut hanya digunakan jikamkekotoran tidak dapat ditanggalkan dengan cara wap nafas tadi. iaitu dengan bernafas ke dalam kanta.eter dan xylene. * Bernafaslah ke dalam kanta supaya terdapat wap air diatas permukaan kanta. * Kanta harus dipasang balaik dan diperiksa. selepas itu perlu dibilas dengan alkohol mutlak sebanyak 3 kali. * Kemudian lapkan kantan dengan tisu kanta yang disediakan tadi. kanta-kantanya dipasang atau dilekatkan dangan sejenis simen dan balsam. ianya perlu dilakukan dengan berhati-hati supaya pelarut-pelarut ini tidak terkena simen atau balsam terlalu lama dan melonggarkan kedudukan kanta-kanta. Jika tisu yang mengandungi pelarut terkena sempadam kanta(kawasan simen). tisu itu munkin(atau bahagian tisu) tidak seharusnya digunakan lagi. . kemudian lakukan pembersihan seperti yang diterangkan untuk langkah * Gunakan tisu yang baru(atau bahagian tiu yang baru)setiap kalai pengelapan dilakukan. Jadi semasa pembersihan dengan pelarut-pelarut seperti alkohol. * Tiupkan (dengan alat peniup) atas permukaan kanta beberapa kali. Mulakan gerakan mengelap dari pusat(tengah) kanta dan semakin keluar(seperti bulatan yang semakin membesar) * Tiupkan( dengan alat peniup) ke atas permukaan kanta beberapa kali untuk menanggalkan sebarang serabut tisu di aatas permukaan kanta.* Gunakan berus lukisan dan alat peniup untuk menanggalkan debu pada permukaan kanta . NOTA: Dalam banyak keadaan lengkah-langkah 1-5 adalah mengkucupi. Satu amalan yang baik untuk mengelakkan pebggunaan tisu lebih dari sekali. semasa pengelapan dilakukan.(satu kanta objektif biasa jenis akromat mungkin mempunyai sehingga 15 kanta yang mana mempunyai kedudukan yang tertentu). Jika LOC digunakan untuk pembersihan. tetapi langkah-langkah 6-8 harus dilakukan jika pembersihan tambahan diperlukan. * Sediakan tisu kanta dengan membalutkan kertas tisu itu pada kayu nipis yang lembut tadi. Untuk pembersihan biasa. Jika kekotoran masih ada. diikuti dengan pengelapan tisu kanta. pastikan kayu tidak terlonjak keluar dari tisu dan menyentuh kanta. Pelarut perlulah digunakan dengan berhati-hati. gunakan hanya wap nafas. 2.

3. Punca : Penyelesaian : Seperti dalam masalah 1 Pemutar fokus halus ( pemutar fokus mikrometer) tidak dapat Pemutar fokus halus telah sampai ke pusingan akhirnya. kanta-kanta mestilah dipastikan supaya tidak tersalah pasang. c) Mengfokuskan spesimen dengan pemutar fokus kasar. Masalah-masalah yang munkin dihadapi di dalam penggunaan Mikroskop: Masalah 1: Punca: Pemutar fokus kasar: sangat ketat Makanisma gear pergerakan pentas dan sebahagiannya tidak dipasang denga baik. Semasa pembersihan kantamata(yang biasanya mengandungi 2 set kanta). b) Bersihkan gris yang lama dan sapu gris yang baru. Amalan yang baik ialah unutk mengeluarkan dan memasang balik kanta-kanta itu satu demi satu. B) Sisip kaca telah terlekat pada kanta objektif ( dengan selapisana . b) Pelinciran denga minyak yang nipis. ( khususnya penggunaan kanta objektif rendaman minyak) Punca : minyak) a) Objektif tidak diskru keatas dengan sepenuhnya. d) Akhir sekali dengan membawa kanta objektif asalnya dan mengfokus dengan pemutar fokus. a) membawa kantan objektif 10x ke medan cahaya b) pusingkan pemutar fokus halus supaya ia terletak di dalam pertengahan pusingan sepenuhnya. Dalam kebanyakkan mikroskop ini dapat dibetul kandungan memutarkan kedua-dua pemutar ke arah yang bertentangan. Penyelesaian : Masalah 3 : diputarkan. Penyelesaian : a) Betulkan pemasangan. Masalah 2: Pentas atau tiub menurun sendirir tanpa disentuh (dan menyebabkan fokus spesimen berubah) Punca : a) Makanisma pemutar fokus atau pentas tidak dipasang dengan baik. Sebagai contoh jika jumlah pusingan yang boleh dilakukan ialah 10 letakkannya pada pusingan yang kelima. Masalah 4 : Fokus imej berubah terlalu lebih walaupun pemutar fokus halus dipusinag sedikit sahaja.

Penyelesaian : Bersihkan mana yang perlu. d) Sisip kaca terlalu tebal e) Lapisan media pelekat yang terlalu tebal. Ia berubah dan hilang jika kondenser di turunkan atau di naikkan. B) Kekotoran atau gris di atas kanta objektif c) Pemcemaran keatas sisip kaca ( bintik-bintik bergerak jika slid spesimen digerakkan) d) Kekotoran diatas iluminasi Penyelesaian : Bersihkan mana-mana yang perlu. f ) Minyak rendaman yang tertinggal di atas sisip kaca. c ) Pencemaran lutsinar ( transperent ) di atas kanta objektif hadapan. B) Kekotoran di atas kaca penutup slid pada lampu siap terpasang. ataupun pada kertas turas kaca di atasnya ( jika illuminasi kholer digunakan ). Masah 7 : Terdapat imej yang kabur dan tidak dapat di fokuskan dengan jelas. .Penyelesaian : a) Pastikan kanta objektif dipasang ( skru) dengan cermat. C) Jangan menggunakan minyak rendaman yang kental. iaitu udara digunakan walaupun minyak harus dugunakan atau sebaliknya. Masalah 5 : Punca : Terdapat imej berbintik atau berkabus a) Kekotoran atau gris di atas kanta mata ( boleh dikesan jika bintik-bintik itu turun berpusing sewaktu kanta mata dipusingkan. Jika kekotoran tidak dapatdihapuskan dengan segera. Punca : a) Kekotoran di atas mentol atau skrin luaran ( diffusing ) di hadapanya. Masalah 6 : Bintik-bintik berada di dalam fokus yang jelas. B) Pasangkan slid spesimen keatas pentas dengan ketat. b) Buih dalam minyak rendaman. ubah kondeser sedikit. Punca : a) Rendaman yang salah. jika illuminasi kritik digunakan.

a) sebahagian daripada pemegang turas kaca biru terdapat pada Penyelesaian : Betulkan kedudukan yang perlu. Untuk masalah 7(d) . C) Punca kuasa illuminasi (mentol dsb) tidak sama rata (dengan illuminasi genting).7 (e) Gunakan objektif dengan ‘collar’ pembetulan atau gunakanobjektrif rendaman yang lebih sesuai .g) Slid spesimen terbalik di atas pentas. Punca : laluan cahaya. Untuk masalah 7(g) Balikkan slid dan pastikan label dilekatkan semula di atas permukaan yang betul. Kesan-kesan lebih ternyata bagiobjekti-objektik kuasa besar (40x dan 100x ) Penyelesaian : Untuk masalah 7(a) . c) Kundesor atua Kondesor tambahan tidak terdapat pada paksi optik. Punca : a) Kedudukan atau sudut (sendeng) cermin tidak betul.9 (b) : Betulkan kedudukan bahagian yang berkenaan. Masalah 9 : Illuminasi cahayanya tidak sekata di medan objek ( suatu ) kawasan lebih terang dari kawasan yang lain. b) Objektif tidak terletak pada tempat yang betul. Masalah 8 : Illuminasi terdapat hanya pada sebahagian imej sahaja. Untuk masalah 9 (c): . Penyelesaian: Untuk masalah 9(a) . B) Kedudukan kondesor tidak berada di tengah-tengah paksi oktik ( dengan illuminasi genting ).7(c) : Gunakan rendaman yang betul dan bersihkan kantaobjektif jika perlu.

c) Terdapat udara dalam minyak rendaman di atas kondensor Penyelesaian: Jika kedudukan pencemaran tidak dapat dikesan. Masalah 10 : Semasa penggunaan kanta objektif rendaman terdapat pembentukan seperti awan menyeberangi medan dan seterusnya spesimen kehilangan fokus. Sediakan semula slid untuk dilihat di bawah mikroskop. Punca: a) Buih dalam minyak rendaman. Penyelesaian : Cuba kantamata yang lain serta illuminasi kohier Gunakan kanta yang bersalut dengan anti-pembalikan cahaya (anti-reflection coating) atau ditukar kanta objektif-kantamata. b) Pencemaran di sebelah atas bawah slid. Masalah 12: Terdapat bintik-bintik cahaya yang kurang jelas di atas imej. Masalah 11 : Terdapat bintik-bintik cahaya yang kurang jelas di atas imej. Punca: Kesan daripada pembalikan-pembalikan cahaya (reflection) di kedalaman mikroskop (biasanya berbentuk bulan sabit atau bulatan). Punca: a) Pencemaran di atas permukaan kanta. PENGAWETAN SPESIMEN-SPESIMEN HAIWAN KECIL DAN TUMBUHAN Pengawetan haiwan dalam cecair Semua haiwan mesti dipengsankan dahulu sebelum dibunuh agar ianya dapat diawet dalam keadaan yang sempurna. B) Minyak sedang digunakan di antara spesimen dan kanta objektif yang digunakan itu bukan objektif rendaman. Kaca tarik naikkan atau turunkan sedikit kondeser.buka diafragma apertur kondensor lebih lebar untuk men gurangkan kesan/pencemaran tersebut. Kaca tarik (kabus ) boleh digunakan di hadapan mentol. Formalin mengeraskan tisu dan menghasilkan kerapuhan jika dibandingkan dengan alkohol .Formalin komersial biasanya diperolehi sebagai 40% larutan formaldehid. Semua pencairan fomalin adalah disediakan dari bahan komersial 40% ini. Formalin dan etil alkohol(etanol) adalah pengawet dan penetap yang paling umum digunakan. Walaubagaimanapun ia adalah pengawet yang sesuai untuk pengawetan sementara terutama .Naikkan atau turunkan sedikit konesor . Penyelesaian: Bersihkan minyak dari spesimen (slid) dan objektif.

Keringkan dipinkan larva disimpan dalam alkohol 70 . Jika ini perlu dilakukan spesimen-spesimen boleh terlebih dahulu dibasuh bagi menghilangkan baunya. Formalin 5% Jika besar suntik dengan fomalin 10 % dahulu. Coelenterata Contoh : Hydra. tapak sulaiman Vi. Formalin dapat mengawet warna spesimen-spesimen lebih lama lagi jika dibandingkan dengan alkohol sungguhpun memang diketahui tidak ada satu pun bahan pengawet yang dapat mengekalkan warna asal spesimen sampai bila-bila. . Megnesium Klorid 7% Urethane 2% atau beberapa titik propyline klorid Magnesium klorid 7% Masukkan terus kedalam air tawar Masukkan dalam air tawar Ethyl Acetat Ether . Annelida Contoh : Cancing tanah.80%. Suntik dengan alkhol 70% atau fomalin 10% dan disimpan dalam fomalin 10%.lintah dll. Hal ini dapat diatasi dengan menuetralkan fomalin tersebut. Organisma bergelatin lembut memerlukan penetanan beransur bergantung kepada ketumpatan dan saiznya.Serangga Contoh: Kumbang X. Bahan Pemengsan Atau Membunuh Bubuhkan hablur mentol ke dalam air . Di bawah ini ada diberikan panduan bagi cara-cara memengsan membunuh dan bahan-bahan pengawet yang digunakan keatas spesimen-spesimen haiwan . Ini biasanya dari dua hingga enam jam bagi setiap kepekatan alkohol dari 30% . Mollusca Contoh: Siput dan Kerang V. Formalin 5% jika besar suntik dengan formalin 10 % dahulu. Crustacea (laut) Contoh: Udang. Formalin adalah tidak sesuai untuk haiwan yang mempunyai kerangka atau spikul-spikul kapur kerana larutan komersil ini biasanya adalah berasid dan akan melembutkan bahagian berkapur ( calcareous) . Echinodermata Contoh: Gamat. Veterbrata daratan reptilia. 50% dan 60% yang mana selepas itu ianya disimpan dalam alkohol 70%. iii.dll ii. Spesimen i. amphibia dan lain-lain. Haiwan yang lembut elok ditetapkan dan diawetkan dalam alkohol. iv. Mollusca( tidak berangka) Contoh: Lintah Bulan dan Sotong. Semua spesimen yang diawet dalam fomalin lambat laun akan menjadi keras dan rapuh jika tidak dipindahkan dalam pengawet dalam alkohol.ketam dll Vii. klorofom Bahan Pengawet Alkohol 70% Fomalin 5% atau alkohol 70% Fomalin 5% atau alkohol 70% Formalin 5% jika besar suntikan dengan 10% formalin dahulu.sekali dengan haiwan vetebrata .Obor-obor.

Xi.000 hingga 1:20. Ikan Larutan urethane 10% atau ms-222 sandoz 1:1.000 Formalin 10% ( suntik jika spesimen besar ) Cara-cara menyediakan bahan pengawet cecair Anda boleh menyediakan bahan pengawet dengan mengikuti cara-cara dibawah:Untuk Formalin Kepekatan 1% 1 ml Formalin ( formaldehyde 40% ) Air suling -------100 ml --------Formalin 5 ml Air suling 95 ml -------100 ml ---------Formalin 10% Air suling 90 ml 100 ml --------Untuk alkohol 10 ml 5% 99 ml Dari alkohol grade mutlak 70% Alkohol Air suling 70 ml 30 ml -------100 ml .

Kemudian rendamkan ke dalam amonium hidroksida ( pelarut lemah ) selama 24 jam. arnab. Buangkan segala isi perut dan organ-organ dalam badan. 9. Anda boleh disapuskan tulang-tulang tersebut shelac untuk melindungi daripada kulat atau bakteria. Apabila tulang-tulang telah kering anda gamkan semila tulang-tulang yang tertanggal dan di samping itu membentuk kedudukan semulajadi haiwan tersebut. 10. 2. Ia adalah satu kaedah yang mana tulang-tulang haiwan tersebut diproses untuk diawet dan dibentuk dalam kedudukan yang aslinya. 7. Lepas itu basuhkan dengan air dan keringkan di bawah cahaya lampu. KUTIPAN DAN PENGAWETAN SERANGGA .ayam dan lain-lain ) Satu cara pengawetan ialahpengawetan dalam bentuk penyediaan rangka haiwan ( taksidermi ). Mula-mula matikan haiwan dengan menggunakan klorofom dalam bekas yang tertutup. Keluarkan spesimen tadi dan mula buangkan semua otot ( isi ) yang melekat pada tulangtulang. 5.--------- Dari alkohol grade 95 % 70% Alkohol Air suling 75 ml 25 ml ------100 ml --------- Pengawetan rangka haiwan vertebrata ( burung. ( tertakluk pada saiz haiwan ) supaya senang di buang. Ianya sangat sesuai untuk dijadikan bahan bahn rujukan dan bahan pameran di sekolah. 3. 8. 4. Keluarkan selepas itu dan rendamkan ke dalam larutan 5% hidrogen prosikda selama 8 jam untuk memutikkan tulang. 6. Kemudian buangkan kulit atau bulu pada haiwan tersebut. tikus.Rangka yang telah siap seeloknya dipaku atau dilekatkan pada pelantar untuk mudah di alihdan di simpan. Lepaskan itu masukkan kedalam air mendidih selama satu jam.Berikut adalah senarai langkah-langkah yang anda ikuti untuk menyediakan rangka haiwan anda. 1.

larutan Hood’s Larva kupu-kupu atau rama-rama perlu disimpan dalam larutan KAAD . Serangga berbadan lembut seperti afid dan anai-anai boleh dibunuh dan disimpan dalam alkohol 70%.Serangga terdapat di mana-mana di sekeliling kita. Alkohol isopropyl boleh digunakan jika ethyl alkohol tidak dapat diperolehi. Ada sesetengah orang lebih suka menggunakan larutan Hood’s yang mana ianya boleh disediakan dengan cara berikut:Larutan Hood’s Ethyl alkohol air suling asid glacial acetik benzol 1485 ml 330 ml 83 ml 83 ml -------. Serangga-serangga di bahagian bawah tumbuh-tumbuhan tidak akan dapat dikutip untuk mewakili sepenuhnya tangkapan. semak-semak. rumput-rumput dan lain-lain lagi. Cara-cara kutipan Biasanya cara-cara kutipan adalah kurang selective (memilih) iaitu kemungkinan speseis -spesies berlainan tidak akan dikutip sekali. Salah satu cara yang biasa digunakan ialah dengan menggunakan jaring (sweep net) jaring ini digunakan pada permukaan-permukaan tumbuhan sepertirimbunan daun-daun. Serangga-serangga yang berkulit keras biasanya dipin atau disemat. pokok-pokok renik. Kebolehannya untuk hidup di berbagai-bagai jenis menjadikan ia berjaya sebagai satu kum[ulan. Separuh dan spesiesspesies lain tersebar luas di berbagai-bagai jenis lokasi. Walaupun ia terbakar tetapi ianya tidaklah sebahaya menggunakan sianid (syanide). Ada jenis-jenis afid. Spesimen akan menjadi lebih lembut (relex) dan tidak tegang) walaupun ditinggalkan beberapa hari di dalam botol yang mengandungi ethyl acetate. sebagai contoh terbatas kehidupan pada satu spesies pokok sebagai perumah ( Host ) sementara ada yang menjadikan beratus-ratus jenis pokok berlaianan spesies sebagai perumah. Ianya boleh diletakkan pada kapas atau bahan-bahan jerap (absorbent materials) di dalam sebuah botol (killing bottle). Sebagai contoh kutipan dengan cara-cara menyapu permukaan daun dengan jaring serangga (insect net) akan menghasilkan kutipan serangga-serangga di bahagian atas tumbuhan tersebut. Membunuh dan Mengawet Serangga Bahan kimia bagi membunuh serangga yang sesuai ialah ethyl acetate. Begitu juga serangga yang terdapat di atas permukaan tanah dan di bawah tidak akan dikutip langsung dengan kaedah begini.

Ianya seeloknya mesti kedap udara dan dapat menghalang perosak-perosak seperti semut. rama-rama/kupu-kupu biasa ianya disemat menerusi thorax dan pangkal kepaknya. Melabel Tiap-tiap spesimen mestilah dilabel dengan nama tempat dari mana ianya dikutip berserta dengan tarikh kutipan dan juga nama pengutip. Susun serangga-serangga tersebut di atas keratan polystrene dan masukkan ke dalam ketuhar pada suhu 45 C. Serangga tersebut mestilah diletakkan dalam kedudukan di mana kepalanya berhadapan ke hadapan dan point hujung tiga segi cardboard tersebut berada di sebelah kiri pin. Kupu-kupu dan rama-rama biasanya diletakkan di atas papan (spreading boads yang dibuat daripada kayu ataupun polystyrene) di mana kepak-kepak perlu diatur dan dikembangkan hingga ianya kering dan dalam kedudukannya yang diperlukan. label-label mestilah kecil dan diletakkan lebih kurang 5/8 inci pada pin serta dilekatkan selari dengan specimen. Nota-nota tambahan seperti jenis. Semua spesimen mesti disemat pada paras tinggi yang sama iaitu 1 inci dari atas hujungpin. Serangga-serangga kecil boleh ditenggekkan (mount) ke atas kertas tebal (cardbord points) dengan menggunakan gam. tumbuhan di mana ianya dikutip juga adalah perlu dan ini boleh ditulis pada lebel yang lain dan dilekatkan lebih kurang 1/2 inci pada pin di bawah label yang terdahulu tadi. lipas atau . Kotak-kotak itu selalunya dilapis gabus dan ditutupdengan kertas putih. lalat.sehingga ianya kembang sepenuhnya ( 30 minit hingga beberapa jam) dan kemudian barulah disimpan dalam alkohol 95% Larutan KAAD Kerosene Alkohol ethyl 95% asid asetik glacial diaxane 1 bahagian 10 bahagian 2 bahagian 1 bahagian Menyemat (Pinning) Serangga-Serangga Serangga yang berkulit keras ( yang besar) boleh disemat dengan pin dari atas menembusi badannya. Menyimpan Serangga Specimen yang telah dikeringkan dan dilabel perlu disimpan dalam kotak-kotak serangga yang khusus. keringkan sehingga beberapa hari. lebah. Serangga boleh juga dikeringkan di bawah matahari jika tidak terdapat ketuhar. Mengering Serangga Serangga yang telah disemat perlu dikeringkan sebelum boleh disimpan di dalam kotak-kotak serangga.. tetapi mestilah diawasi dari dimakan oleh semut-semut perosak dan lainnya. Jenis Coleoptera ( kumbang) disemat menerusi kepak kanannya. Ini dapat ditentukan dengan menggunakan blok-blok penyemat (pinning block) .

Cara menyediakan adalah seperti berikut: Bahan 1. (Formalin-aseto-alkohol solution) Bahan Kuantiti . Serangga-serangga yang kering boleh diletakkan dalam bekas yang tidak masuk angin (airtight) di atas sekeping kertas tebal ataupun kertas jerap yang diletakkan di atas pasir basah. Sejenis larutan boleh disediakan sebagai rawatan kepada kotak-kotak serangga ini.A. Serbuk Napthelene Kloroform Beechwood Creosolte Minyak petrol kuantiti 3 lb (1360 g) 1 lb 1 ib 4 1/2 pts. Walau bagaimanapun adalah lebih elok sekiranya spesimen-spesimen disemat samasa ianya baru ditangkap dari ditunggu hingga ke saat-saat akhir dimana ianya perlu dilembutkan. 3.A. Selepas disapukan pada kotak. Ianya disapukan di permukaan dalam kotak dan dijemur sehingga kering. Kacau untuk melarutkan dan kemudian tambahkan petrol. Lumut Hati dan Lumut Jati Pengawet secara basah dan kering akan dibincangkan dalam bahagian ini. 4. 2.A. Melembutkan (relex) Serangga (dewasa) spesimen yang kering mestilah dilembutkan sebelum ianya disemat atau ditenggek. Spesimen-specimen akan menjadi lembut selepas 24 jam hingga 48 jam. Bubuh sedikit (beberapa titik) asid karbolik pada pasir ini bagi mengelakkan kulat dari tumbuh. Peenyediaan Larutan F. Kedua-dua cara ini adalah sama penting dan perlu diberikan perhatian. Specimen-specimen boleh diawet dalam jangkan masa tertentu dalam larutan F. Ubat gegat (Naptelene) perlu dilekatkan dalam gulungan kain nipis di bahagian bawah di sebelah tepi kotak . Cara menyediakan Campurkan kloroform dengan 1 1/2 lb serbuk nepthlene. Bermacam jenis larutan yang ditambah dengan kuprum telah disyorkan untuk mengawet serta mengekalkan warna hijau dalam tumbuhan namun demikian tidak terdapat satu pun yang boleh mengekalkan warna hijau selama-lamanya. keringkan kotak sehingga yang tinggal cuma selapis serbuk halus napthlene. Ini perlu diperiksa dan ditambah dari masa ke semasa.gegat memasukinya.A. PENGAWETAN TUMBUHAN 1. kacau hingga sekata dan tambahkan lagi 1 1/2 lb serbuk nepthlene dan diikuti dengan beechwood Cresote.

2 g .1 g 90 ml 5 ml 5 ml Cara : Rendamkan spesimen dalam larutan ini selama 3-4 hari. gunakan 3 ml asid asetik dan 7 ml formalin bagi bahan-bahan keras seperti berkayu (woody) Kaedah-kaedah berikut ini dapat mengawet dan mengekalkan warna hijau pada tumbuhan dengan berkesan bagi satu-satu jangkamasa tertentu. Lactophenol kuprum Bahan Kuantiti Fenol Asid laktik Gliserin Air suling Kuprik Keloroid Kuprik asetat 20 g 20 g 40 g 20 ml 0.Ethyl Alkohol 70% Formalin . 2. F. 1. Ini adalah bergantung pada jenis tumbuhan pula.A. 50% Formalin. glacial 0. Selepas itu pindahkan ke larutan F.A dengan kuprum sulfat Bahan Kuantiti Kuprum sulfat Ethyl alkohol.A. Formaldehyde Asid Asitik glacial 90 ml 5 ml 5 ml Bagi bahan tumbuhan yang lembut digunakan 50% .40% formaldehyde Asid setik.2 g 0.A (tanpa CuSo4) untuk disimpan.

Kemudian pindahkan ke dalam larutan F. A) Formalin-chroma alum Kalium-kronalum Formalin 4% Air b) Formalin -asid asetik glacial Air Formalin (40% Fornaldehyde) Gliserin Asid asetik glacial c) Transean’ s solution Air Ethyl alkohol Formalin Gliserin ii) Alga Laut a) 3 % Formalin Formalin Air laut 3 ml 97 ml 60 ml 30 ml 10 ml 5 ml 20 ml 3 ml 72 ml 5 ml 10 g 5 ml 500 ml Untuk alga yang besar gunakan 5 ml formalin .A. Alga Pengawetan dalan cecair 1) Alga air tawar : larutan-larutan yang disebut di bawah adalah dicadangkan untuk semua jenis kecuali yang berbentuk unicellular lembut (delicate) penambahan sedikit kuprum sulfat munkin dapat membantu mengekalkan sedikit warna alga hijau.A. 2. Rendamkan spesimen dahulu dalam larutan selama 3 hingga 10 hari bergantung pada saiz tumbuhan. untuk disimpan.Larutan ini dicadangkan untuk alga hijau tetapi sesuai juga untuk lumut hati dan lumut jati.

kulat-kulat segar (freshy) seperti cendawan.A. A) Kulat yang terdapat pigmen larut air Asid asetik glacial Mercuric acetat Plumbum asetata neutral Ethy alkohol 90 % 10 ml 1. A) 5 % formalin (tambahkan 5 ml formaldehde kepada 5 ml air suling b) F. termasuk .b) Ethly alkohol Ethyl alkohol Air laut 70 ml 30 ml Untuk menetapkan warna hijau dalam alga laut.A. kulat bracket dan kulat cup serta bahagian-bahagian yang dijangkiti parasit-parasit kulat boleh diawet untuk jangkasmasa tertentu dengan menggunakan bahan-bahan pengawet di bawah ini. (Formalin-asid asetik alkohol) Formaldehde (larutan 40%) Asid asitik galcial Alkohol 60 % (ethanol atau isopropil) 50 ml 50 ml 900 ml Bagi mengawet kulat berwarna formulasi-firmulasi nerikut adalah disyorkan.0 ml 10. Kulat segar. larutan berikut adalah dicadangkan.0 ml 1000 ml b) Kulat yang terdapat pigmen tak larut Asid asetik glacial Mercuric asetat Air Suling 100 ml 5 ml 10 ml Pengawetan kering : tumbuhan dengan parasit kulatnya boleh dikeringkan dalam penekanan tumbuhan(plant press) dan disimpan di atas kertas herbarium. 3. Kulat Pengaweatan dalam cecair.

Lapisan kertas Kertas ini adalah untuk menyusun dan mengapit spesimen. Kemudian susunkan spesimen ini di antara lapisan kertas. Pastikankeratan spesimen ini tidak melebihi kertas kadbor (33 cm x 50 cm) yang akan digunakan untuk mengapitnya nanti. 2. Kertas herbarium Kertas ini tebal. Alat penekan (plant press) Diperbuat daripada kayu berukuran setiap 1cm x 3 cm x 48 cm panjang. Boleh diperbuat daripada nylon ataupun jerami dan secukup panjang untuk diikat dikeliling alat pengapit. Anda boleh gunakan kertas surat khabar untuk tujuan ini. Keadaan ini dalah paling sesuai dan boleh disimpan dengan lama jika disimpan dikendalikan dengan sempurna. kulat cup. Spesimen yang kering ini akan disimpan di dalam beka-bekas yang mana dimasukkan sedikit hablur paradichlorobenzenl bagi menghalang seranggan memasuki dan merosakkannya.cendawan. 5. Proses Pengapitan Anda perlu memilih spesimen yang sesuai seeloknya yang mempunyai daun yang tidak dimakan ulat. Kayu-kayu ini kemudian dipaku dengan teguh untuk membentuk pengapit. Disini saya tidak akam membincangkan kaedah pengecaman spesimen. Kadbod ini digunakan untuk mengapit spesimen yang telah disusun di antara helaian kertas sebelum dikapit dengan pengapit. Jadi bagaimana anda akan melakukan pengawetan ini ? Mula-mula adan perlu menyediakan bahan atau alat-alatnya seperti di bawah ini: 1. 3. Pengawetan spesimen tumbuhan dengan cara kering. melabel dan akhirnya mengecamkan spesimen. cukup sekadar mempamerkan . dan lain-lain boleh dikeringkan dibawah matahari atau bawah pencahayaan terang. bunganya atau buahnya jika terdapat. berukuran 16 1/2” x 10 1/2” dan berwarna putih. menekan (mengapit) melekat. Anda perlu menyedikan dua belah alat ini. bola puf. Kebanyakkan tunbuhan berkayu boleh di awetkan terutama daun dan bunnya untuk dijadikan spesimen herbarium. Pengawetan dalam bentuk kering ini adalah sesuai untuk dijadikan bahan rujukan di makmal sekolah anda. Kadboard (corrigated boards) Sediakan beberapa keping berukuran 33 cm x 50 cm. Penyediaan spesimen herbarium melibatkan proses mengutip. Sisinkan daun-daun supaya tidak bertindih dan jika terlalu banyak daun buangkanya jika perlu . Tali pengikat Tali ini adalah untuk mengikat alat pengapit. 4.

tarikh ianya dikutipdan nombor herberiumnya bagi tujuan rekok atau rujukan ( sila lihat contoh ). Tujuan utama bagi spesimen ini dilekatkan adalah untuk memudahkan penyimpanan. Cara mengering dengan cahaya matahari ini akan mengambil masa satu minggu. Betulkan dan atur semula daun-daun atau bunga yang terlipat semasa proses pengapitan terdahulu. Setiap tumbuhan mestilah dilekatkan pada kertas herberium yang berasingan. Oleh itu adalah penting bagi anda memastikan spesimen dilekatkan dengan kuat pada kertas serta diatur dan dipamer dengan jelas. Spesimen yang dikapit dimasukkan terus kedalam ketuhar pada suhu 45 C hingga 60 C.Dengan menggunakan tali dengan kuat kepitan spesiemn ini seelok-eloknya tali dikelilingkan beberapa kali pada pengapit tadi. nama family. Jika terdapat edaran udara yang elok maka ianya adalah satu cara paling sesuai menerusi pengeringan cepat bagi mengawet warna tumbuhan.bahagian batang. daun. Kertas herbarium yang standard adalah berukuran 16 1/2” x 10 1/2”. Biasalebel ini dilekatkan pada bahagian bawah kertas. Pertama dengan cara cahaya matahari dan kedua adalah dengan menggunakan ketuhar yang mana suhu boleh dikawal. Dalam pad itu jangan lupa menukar lapisan kertas bila-bila perlu. Pamerkan bahagian atas dan bawah daun-daun terutama sekali bagi tumbuhan seperti pakupakis supaya dapat dilihat perbezaanya. Proses ini perlu dilakukan sehingga spesimen betul kering. Melebel spesimen Sesudah melekatkan spesimen yang telah kering tadi perlu melebelkannya selepas ini. tempat dimana ia dikutip. Anda perlu menebut kertas herberium ini dan jahitkan benang dengan mengguakan jarum. Melekatkan Spesimen (Mounting) Selepas anda telah melakukan proses pengapitan dan pengeringan. . Terdapat dua cara anda dapat mengeringkan spesimen tersebut. Daun-daun pada kertas lebar boleh juga dijahit di batangnya atau digam terus pada kertas. Selepas itu anda perlu susun spesimen di dalam kertas ini di antara dua kadbod dan alat pengapit kayu. Kaedah pengeringan dengan menggunakan haba dari ketuhar adalah sangat sesuai dan cepat. . spesimen tadi adalah sedia untuk dilekatkan ke atas kertas herbarium. habitatnya. dan bunga. Dengan cara pertama spesimen dalam alat pengapit perlu didedahkan di bawah cahaya matahari. Mengering Spesimen Apabila spesimen selesai dikapit ianya sudah sedia untuk dikeringkan. Sebolehnya-bolehnya kedudukan asal bahagian tumbuhan mestilah dikekalkan dan anda tidak perlu mengubah mana-mana bahagian untuk mendapatkan kedudukan yang anada rasa elok. Proses pengeringan cara ini biasanya mengambil masa 3 hingga 7 hari. Batang tumbuhan boleh dilekatkan ke atas kertas herberium dengan menggunakan benang jahitan. Pada keesikan harinya anda perlu membukannya pengapit ini dan pindahkan spesimen-spesimen ke lapisan kertas-kertas baru. Maklumat yang difikirkan perlu adalah seperti nama saintifik. nama pengutip. Disampingitu juga anda boleh gunakan kertas jalur bergam atau gam resin/emulsi. Pastikan selepas menjahit anda mematikan jahitan dengan membuat satu ikatan di belakang kertas herberium.nama amnya.

dan (v) boleh di tinggalkan.Walaubaimanapun sisip sementara lebih kerang disediakan oleh guru-guru biologidi sekolah kerana lebih menjimatkan banyak masa dan kerja.PENYEDIAAN SISIP MIKROSKOP Teknik Menyediakan Sisip Mikroskop Teknik menyediakan mikroskop iaitu suatu bidang yang luas. . Sebaliknya sisip sementara hanya boleh digunakan sekejap sahaja. FAA dsediakan dengan mencampurkan lebih kurang 5 cm3 asid asetik glasial 90 cm3 etanol 70% dan 5 cm3 formaldehid 40%. berbanding dengan sisip kekal. Tisu-tisu haiwan boleh direndam dalam fomalin neutral. Cecair atau larutan itu dinamakan agen penetap/pengikat manakala proses ini dipanggil penetapan/pengikatan. Formalin neutral disediakan dengan mencampurkan sedikit larutan dinatrium tetraborat (boraks) kepada fofmaldehid 40% sehingga menjadi neutral kepada kertas litmus. Sisip-sisip kekal. Penyediaan sisip kaca mikroskop biasanya melibatkan langkah-langkah yang berikut : i) ii) iii) iv) v) vi) Penetapan/pengikatan Membuat keratan Perwarnaan Pendehidratan Mencuci Lekapan Kesemua enam langkah tersebut diperlukan untuk penyediaan sisisp kekal. kadang kala kurang daripada setenjah jam. Untuk maklumat lanjut tentang jenis-jenis agen penetap/pengikat sila rujuk kepada buku-buku lain. (i) Penetapan/pengikatan Bahan-bahan biologi yang hendak digunakan untuk menyediakan sisip mesti direndam dalam sejenis cecair atau larutan untuk menyelakkan tindakan bakteria atau kulat. (iv).tetapi hanya memperkenalkan prisip-prisip asas serta beberapa teknik biasa yang boleh digunakan oleh guru-guru sains di sekolah. Tujuan bahan ini bukanlah untuk menghuraikan secara meluas dan mendalam tentang bidang ini. jika disediakan dengan baik boleh disimpan selama beberapa tahun. Agen pengikat/penetap yang biasa sekali digunakan untuk tisu-tisu tumbuhan ialah ‘ Formalasetik-alkohol’ (FAA). tetapi bagi peyediaan sisip sementara langkah (i).

Sebagai contoh. Harga mikrotom tangan ini adalah agak murah dan mampu dibeli oleh semua sekolah.Langkah-langkahnya adalah seperti berikut: 1. Misalnya.Untuk membuat keratan. hablur ungu. i) pewarna bersifat bes. misalnya fast green. Selain daripada itu. Bahan-bahan organik ini. tisu tumbuhan biasanya diapit dengan kepingan polistirene sebelum dipotong . 3. safranin dan sebagainya ii) Pewarna bersifat asid . hijau muda. ia bersifat asid maka nukleus biasanya diwarnakan dengan pewarna-pewarna bes seperti metilena biru atau safranin.Apabila cecair parafin di permukaan membeku. Tisu yang hendak dipotong itu dimasukkan ke bahagian tentah mikrotom.Masukkan tisu haiwan yang tersebut ke dalam cecair parafin dan biarkan selama satu jam pada suhu yang sama. rendamkan seluruh kotak mancis tersebut ke dalam baldi berisi air sejuk itu. Kesemua parafin dalam kotak mancis akan membeku. Kadangkala tisu-tisu biologi lebih mudah dipotong dengan menggunakan sejenis mikroton tangan. Sekarang tisu haiwan itu sedia untuk dipotong menjadi kepingan nipis. Ambil sebuah kotak mancis dan sapukan bahagian dalamnya dengan sedikit gliserol.Tuangkan parafin panas (suhu tidak melebihi 58 darjah celcius ) ke dalam kotak mancis tersebut. 2. akan menghasilkan seuatu koloid . iaitu bersifat bes dan asid. Ferum (III) Ammonium Sulfat ialah sejenis mordan bagi pewarna hematoksilin dalam pewarna tisu haiwan. Pusingkan skru di bahagian bawah mikrotom itu satu pusingan kemudian hiriskan tisu yang menonjol ke atas dengan mata pisau cukur. Pewarna bersifat bes digunakan untuk mewarnakan bahagian-bahagian tisu bersifat asid. Pegang kotak mancis itu di atas sebaldi air sejuk dan tiupkan permukaan parafin lebur itu dengan angin. anilina biru dan sebagainya. Letakkan tisu haiwan di bahagian tengah cecair parafin. manakala pewarna bersifat asid pula digunakan untuk mewarnakan bahagian-bahagian tisu bersifat bes. Panaskan sedikit pepejal parafin ( suhu lebur lebih kurang 52-56 celsius ) pada suhu 2 atau 3 darjah lebih tinggi daripada suhu leburnya. (iv) Banyak jenis cecair organik digunakan dalam proses penyediaan sisip mikroskop. terdapat juga pewarna-pewarna tertentu yang hanya boleh dilekatkan kepada tisu jika sesuatu mordan digunakan bersama. Pemilihan pewarna untuk tisu dibuat berdasarkan sifatnya. (iii) Pewarnaan Pewarna untuk sisip mikroskop boleh dibahagikan kepada dua golongan utama.(ii) Membuat keratan tisu Tisu-tisu biologi yang hendak diperiksa dengan mikroskop mesti wujud dalm bentuk keratan nipis yang boleh ditembusi cahaya. jika dicampurkan dengan air.dengan kukus air. misalnya metilena biru fuksin bes. Oleh kerana nukleus sel mempunyai asid nukleik. Keratan tisu tumbuh-tumbuhan lebih mudah disediakan kerana ia lebih keras daripada tisu haiwan. Tisu haiwan yang hendak dikerat mestilah terlebih dahulu direndamkan dalam parafin untuk menjadikannya keras.

yang menganggu penglihatan. Oleh itu, sebelum atau selepas proses pewarnaan (Mengikut keadaan) tisu itu biasanya direndam dalam etanol untuk membuangkan kandungan aairnya. Proses pembuangan air ini dinamakan pendehidratan. Akan tetapi , jika keratan tisu direndam terus ke dalam etanol tulen, terlalu banyak aair diserap keluar, maka sel-sel itu akan berubah bentuknya atau menjadi rosak. Untuk mengelakkan kesan ini, keratan tisu biasanya direndamkan dalam etanol mengikut giliran yang berikut: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Rendamkan dalam etanol 30% selama 1 minit. Pindahkan ke etanol 50% selama 1 minit; Pindahkan ke etanol 70% selama 1 minit; Pindahkan ke etanol 90% selama 2 minit; Pindahkan ke etanol 95% selama 2 minit. Pindahkan ke etanol 100% selama 2 minit. Pindahkan ke etanol 100% yang baru selama 2 minit lagi.

Sekiranya sebelum pendehidratan keratan tisu itu telah direndam dalam sejenis pewarna yang menggunakan etanol 70% sebagai pelarutnya, maka dalam proses pendehidratan yang berikutnya keratan tisu itu TIDAK perlu direndamkan ke dalam etanol 30% , 50% dan 70% lagi ianya boleh terus dimasukkan ke dalam etanol 90%, dan selanjutnya ke dalam etanol 95%, 100%, seperti susunan tersebut di atas. (V) Mencuci.

Jika lekapan hendak dibuat dengan menggunakan balsam kanada maka selepas pendehidratan, etanol dalam keratan tisuitu mesti dikeluarkan. Ini adalah kerana etanol tidak boleh bercampur dengan balsam kanada. Proses pembuangan etanol dari keratan tisu ini dinamakan mencuci. Akan tetapi, jika gliserol dan bukan balsam kanada yang akan digunakan dalam lekapan, proses mencuci boleh ditinggalkan kerana etanol boleh bercampur dengan gliserol. Untuk mengeluarkan etanol, keratan tisu biasanya dirandamkan dalam cecair xilem (awas:beracun) selama beberapa ketika. Tetapi xilem mempunyai satu kelemahan sebagai agen pencuci: ia membentuk cecair keruh jika terkena air (biasanya akibat dari mencuci yang kurang sempurna). Minyak cengkih dan minyak kayu cedar juga boleh digunakan sebagai agen pencuci. Jika minyak cengkih dan minyak kayu cedar digunakan, keratan tisu itu mesti direndamkan dalam xilem pula sebelum lekapan dengan balsam kanada. Vi) Lekapan Selepas mencuci ,keratan tisu itu boleh diletakkan di atas kepingan kaca kemudian dititiskan dengan sedikit agen pelekap dan ditutup dengan sisip kaca nipis. Peranan agen

pelekap ialah menyesar keluar semua udara dari keratan tisu serta memberikanya suatu angka rujuk biasa (refractive index) yang hampir dengan kaca ,iaitu lebih kurang 1.53. agen pelekap yang biasa sekali digunakan dalam makmal sekolah ialah balsam kanada (yang dilarutkan dalam xilem), biasanya untuk sisip kekal. Akan tetapi, unutk sisip sementara , agen pelekap yang lebih sesuai ialah gliserol. Sisip kekal yang siap disediakan mesti dilabelkan dengan butir-butir berikut: i) Nama spesimen dan jenis keratan ( melintang, membujur, dan sebagainya.) ii) Pewarna yang digunakan ii) Tarikh disediakan iv) Nama orang yang menyediakannya. Teknik-teknik Mewarnakan Spesimen Biologi Teknik Pewarnaan Keratan Tisu Tumbuhan 1. Safranin dan Fast Green

Keratan tisu daun, batang dan akar tumbuh-tumbuhan hijau seperti pokok keembung, bunga matahari dan sebagainya boleh diwarnakan dengan cara ini. Bahagian nukleus,lignin dan kutikel akan menjadi merah, manakala lain-lain bahagian menjadi hijau atau biru. Larutkan 1 gram safranin dalam etanol 50% menjadi 100 cm3 . Rendamkan keratan tisu dalamnya selama 1/2 jam atau lebih. Keluarkanya dan basuh dengan air suling. Lepas itu rendamkan dalam campuran asetik-etanol untuk menanggalkan sebahagian daripada safranin itu. Jangan rendamkan spesimen terlalu lama kerana ia menyebabkan semua safranin mungkin tanggal/ Campuran asetik-etanol disediakan dari 1 nm3 asid asetik glasial dan 99 c,3 etanol 70%. Dehidratkan dalam etanol 90% dan 100%. Rendamkan dalam Fast green selama 1/2 minit atau lebih. Larutan Fast Green disediakan daripada 0.5 gram pepejal Fast green, 50cm3, etanol 100% dan 50 cm3 minyak cengkih. Untuk menanggalkan sebahagian fast green rendam dalam campuran minyak cngkih , etanol 100% dan xilen (nisbah 2:1:1) selama 5 minit. Pindah ke xilen selama beberapa minit. Letak di atas kepingan kaca dan lekapkan dengan balsam kanada atau gliserol. 2. muda. Sediakan larutan hematoksilin seperti berikut: Campurkan 4 g hematoksilin , 25 cm3 etanol 100% dan 400 cm3 larutan tepu ferum (III) ammonium sulfat. Biarkan terdedah Hematoksilin dan safranin Nukleus dan kloroplas menjadi ungu, lignin menjadi merah,sitoplasma menjadi ungu

kepada cahaya selama empat hari dalam sebuah kelalang yang mulutnya tersumbat dengankapas.Turas.Tambahkan 100 cm3 gliserol dan 100 cm 3 metanol. Biarkan di tempat cerah selama enam minggu. Rendamkankeratan tisu dalam larutan hematoksilin selama 3 minit. Basuhkan dengan air. Tanggalkan sebahagian pewarna dengan asetik-etanol sambil memerhatikannya di bawah mikroskop (kurang daripada 1 minit). Basuhkan dengan etanol 70%. Rendam dalam etanol 70%. Rendam dalam etanol 70% yang telah ditambahkan beberapa titik ammonium hidroksida. Rendam dalam larutan safranin selama 5 minit Rendam dalam etanol 50% untuk menanggalkan sebahagian daripada safranin. Bagi sisip sementara ,pindahkan keratan tisu ke air suling kemudian lekapkan dalam gliserol. Bagi sisip kekal, dehidratkan dengan etanol 70%,90%,95% dan akhirnya 100%. Rendam dalam minyak cengkih untuk membuangkan etanol. Lekapkan dengan balsam kanan.

Teknik Pewarnaan Keratan Tisu Haiwan

1.

Ferum Hematoksilin

Larutkan 3 g ferum (III) ammonium sulfat dalam 100 cm3 air suling. Rendamkan keratan tisu dalam larutan tersebut selama 1/2 jam lebih. Basuh dengan air suling. Sediakan larutan hematoksilin dengan 0.5 g hematoksilin, 10 cm3 etanol 100%, dan 90 cm3 air suling. Biarkan beberapa hari. Rendamkan keratan tisu dalam larutan hematoksilin salama 1/2 jam atau lebih. Pindahkan ke larutan ferum (III) ammonium sulfat untuk menanggalkan sebahgian hematoksilin. Basuhkan dengan air paip selama beberapa jam. Rendam dalam etanol 30%,50%,70%,90%,95%,100%. Pindah ke xilen untuk menanggalkan etanol. Lekapkan dalam balsam kanada.

2.

Pewarna Mallory Tiga Peringkat Mula-mula sediakan tiga jenis larutan yang berikut: a) b) c) 0.1 g asid fuksin dalam 99 cm3 air suling 0.1 g asid fosfomolobdik dalam 99 cm3 air suling 0.5 g anilina biru, 2 g oren G dan 2 g asid oksalik dalam 99 cm air suling.

Lactophenol-cotton blue disediakan daripada bahan-bahan berikut: hablur fenol asid laktik gliserol cotton blue (metil blue) air suling 0.50%.05 g 20 cm 20 g 20 g 40 g Rendamkan tisu kulat dalam Lactophel-cotton blue selama beberapa minit. Basuhkan dengan xilen untuk menanggalkan etanol Lekap dengan DPX. Basuhkan dengan air suling.70%. Sekarang rendamkan dalam larutan (c) selama 5 minit supaya ia menjadi biru. Basuhkan dengan air untuk menanggalkan pewarna yang berlebihan . Basuh lagi dengan air suling. Teknik Mewarnakan Tisu yang Mengandungi Lemak (Sudan IV) Rendamkan keratan tisu dalam formaldehid 40% selama 1 minit.100%. Dehidratkan dengan etanol 30%. Larutan Sudan IV disediakan dengan melarutkan 5 gram pepejal Sudan IV dalam 100 cm3 etanol 70%.90%. Periksa dengan mikroskop. Teknik Mewarnakan Tisu Kulat (Lactophenol-cotton blue) Tisu kulat seperti Mucor dan Rhizopus boleh diwarnakan dengan Lactophenol-cotton blue . Lekapkan dalam gliserol. Rendamkan dalam larutan Sudan IV selama 2 hingga 3 minit. Basuhkan dengan etanol 50%. Bintilan-bintilan lemak akan diwarnakan menjadi merah.Basuhkan dengan larutan (B) selama 1 minit supaya warna merah tadi kekal.95%.Rendamkan keratan tisu dalam larutan (A) selama 3 minit. Basuhkan dengan air suling. Basuhkan dengan etanol 50%. Teknik Mewarnakan Sel-Sel Darah (Pewarna Leishman) .

Ii) Hancurkan 0.2 cm3 larutan (ii). Periksa dengan mikroskop. Basuh dengan aliran air yang perlahan.Mula-mula sediakan lapisan nipis darah seperti berikut: Titiskan setitik darah di satu hujung sisip yang bersih. larutkan 9. Sediakan pewarna Leishman dengan langkah-langkah berikut: i) Pastikan semua radas yang digunakan adalah bersih dan kering betul. Nukleus sel darah putih akan diwarnakan menjadi biru. Larutan hablur Ungu (atau metil ungu) 2.2 gram serbuk pewarna Leishman dalam beberapa cm3 metanol 100% dalam sebuah lesung. simpan dalam botol yang tertutup rapi pada 37% C. Rendam dalam larutan tampan selama 30 saat atau lebih. Keluarkan sisip dan biarkan kering dalam udara. sel-sel darah akan berubah bentuknya. Dengan segera letakkan sekeping lagi sisip bersendeng 45o kepada sisip pertama.8 cm3 larutan (i) dengan 49. Tiupkan dengan mulut supaya pewarna bergaul dengan larutan tampan.8. Suatu lapisan darah yang nipis akan terbentuk. Larutan Iodin . jika dikeringkan dengan perlahan. seperti dalam Rajah (46). Sediakan fosfat tampan pH 6.8 dengan keadah berikut: i) ii) iii) Larutkan 9. Tambahkan metanol sedikit demi sedikit sehingga menjadi 100cm3. iii) turaskan . dan TOLOK KE DEPAN. campurkan 50. mengikut keadaan.5 gram dinatrium hidrogen fosfat menjadi 1 dm3. Tambahkan sama banyak fosfat tampan pH 6. Biarkan 10 minit. 500 cm3 hablur ungu Air suling ii). Rendamkan lapisan darah tersebut dengan pewarna Leishman selama satu hingga satu setengah minit. supaya pewarna itu betulbetull larut dalam metanol.1 gram kaliam dihidrogen fosfat menjadi 1 dm3. Teruskan proses menghancurkannya selama 20 hingga 30 minit . Teknik Mewarna Bakteria (Pewarna Gram) Mula-mula sediakan larutan-larutan yang berikut: i).5 gram. Keringkan lapisan darah ini SEGERA dengan angin atau dengan mengeraK-GERAKKAN DALAM UDARA.

Turaskan .0 cm3 500 cm3 Sapukan bakteria di permukaan sisip supaya membentuk satu lapisan nipis. Biarkan sejuk. Didihkan selama 30 minit. Sekarang basuhkan nya dengan sedikit aseton . Jangan basuh dengan air selepas ini. Periksa Bakteria Gram (+) akan menjadi biru-ungu. Jika hujung akar bawang digunakan ia mesti direndamkan dalam asetik-alkohol selama 24 jam terlebih dahulu. Seperti hujung akar bawang atau buah zakar belalang (Valanga). Tambahkan larutan iodin dan biarkan 1/2 . Basuh pula dengan air. Mula-mula sediakan larutan aseto-arsein seperti berikut: tambahkan 2 gram orcein kepada campuran 45 cm3 asid asetik glasial dan 55 cm3 air suling.1 minit. kemudian dipindahkan ke dalam asid hidroklorik 1 molar pada 60 C selama 5 minit. jangan basuh terlalu lama. manakala bakteria Gram (-) akan menjadi merah. Masukkannya ke dalam sebuah kelalang 250 cm3 dan pasangkan pemeluap Liebeg dalam keadaan tegak.iodin Kalium iodida air suling iii) - 5. boleh diwarnakan dengan kaedah ini.0 gram 10. Teknik Mewarna Kromosom (Kaedah aseton orscein) Tisu yang sedang mengalami proses mitosis atau meiosis. Rendam dalam safranin atau neutral red selama 2 minit atau kurang.0 gram 500 cm3 Safranin air suling atau Neutral red asid asetik 1% air suling - 0.5 gram 1. . Panaskan dengan api selama 2-3 saat supaya bakteria terlekat pada permukaan sisip. Biarkan kering dalam udara.1 minit. hasil turasannya berwarna ungu tua.5 gram 500 cm3 Larutan Safranin (atau neutral red) 5. Biarkan sejuk. Basuh sekali lagi untuk membuang safranin yang berrlebihan dengan air. Rendamkan bakteria dengan larutan hablur ungu atau metil ungu selama 1/2 . Simpan dalam peti sejuk.

tetapi jangan biarkannya mendidih. Bahan pengoksida yang kuat (misalnya klorat.1.1 KESELAMATAN MAKMAL SAINS BAHAN KIMIA Terdapat berbagai-bagai jenis bahan kimia berbahaya yang sering digunakan dalam makmal sains sekolah pada masa ini. peroksida. ada yang mudah terbakar. KESELAMATAN MAKMAL 1. Semua kromosom akan menjadi warna merah. nitrat.Letakkan tisu itu di atas sisip kaca. JANGAN TEKAN TERLALU KUAT. Sekarang tutupkan sisip itu dengan beberapa lapisan kertas tisu dan tekankannya DARI ATAS dengan ibu jari ( Jangan biarkannya gelansar ke TEPI) supaya sel-sel akar terpisah antara satu sama lain. 1. Mesti berhati-hati serta cermat bila menggunakan bahan-bahan berikut: 1. Tambahkan beberapa titik aseto-arsein dan koyakkannya menjadi hancur dengan dua batang jarum. beracun mudah meletup dan kesan-kesan lain yang mempunyai gabungan bahaya tersebut di atas. perklorat. Antaranya. mengkakis. Jadual 1 menunjukkan beberapa pepejal mudah terbakar disertai dengan kesan bahaya dan kaedah penyimpanan masing-masing. Jika pipet digunakan untuk mengukur isipadu larutan bahan kimia. Ascto-orsein yang berlebihan akan diserap oleh kertas tisu. supaya warna aseto-orsein menjadi lebih merah. Hangatkan sisip di atas plat selama 10 saat lagi. mengganat. Fosforus kuning mestilah disimpan terendam sepenuhnya dalam air dan jangan dibiarkan menjadi kering. Jangan sedut dengan mulut. pengisi pipet hendaklah digunakan untuk menyedut keluar larutan. Penyimpanan ketiga-tiga bahan ini hendaklah diperiksa selalu untuk menentukan bahawa ia terendam sepenuhnya dalam cecair.1. Panaskan sisip kaca dengan api atau plat panas selama 5 minit. tambahkan aseto-orsein lagi jika ia tersejat.2 Cecair Mudah Terbakar . 1.1 Pepejal Mudah Terbakar Logam natrium dan kalium hendaklah disimpan terendam sepenuhnya dalam minyak (Kerosin atau minyak tanah) dan terletak jauh daripada larutan berair. (Penggunaan fosforus kuning tidak digalakkan di sekolah).Pelajar-pelajar hendaklah membasuh tangan selepas menjalankan eksperimen yang melibatkan bahan kimia. asid nitrik) mestilah disimpan berjauhan daripada bahan-bahan yang mudah teroksida. Periksa dengan mikroskop. Tutupkan dengan penutup kaca nipis .

Pengendalian bahan kimia ini hendaklah dilakukan dalam kebuk wasap dengan memakai cermin mata keselamatan serta sarung tangan keselamatan. asid metanoik. asid hidroklorik.104 . Elakkan anggota badan daripada tersentuh bahan-bahan tersebut. Jadual 2 menunjukkan beberapa cecair yang mudah terbakar.18 . kuantiti yang kecil sahaja digunakan. Sekiranya sebahagian badan terkena bahan kimia mengkakis.1.17 10 10 1. asid etanoik. Cecair ini haruslah disimpan dalam bekas dan hendaklah terhindar daripada bara api dan sumber elektrik kerana wap daripadanya boleh menyebabkan letupan. cecair bromin. Almari ini harus mempunyai tubir untuk mencegah cecair mengalir keluar daripada botol yang pecah. hidrogen peroksida pekat.45 . kalium manganat (VII) dan argentum nitrat. metanol. asid sulfurik. jika amali melibatkan bahan kimia mengkakis dengan bahan organik. Jadual 2: Bahan Kimia (Cecair) Mudah Terbakar Bahan Propana Dietil eter Dimetil eter Karbon disulfida Aseton Sprit petroleum metanol Etanol takat kilat /C (Sambaran) .Cecair mudah terbakar yang banyak seperti yang terdapat dalam botol “Winchester” hendaklah disimpan pada aras terbawah dalam almari . ammonia pekat. fenol.3 Bahan Kimia Mengkakis Contoh bahan-bahan kimia bersifat mengkakis adalah asid-asid pekat seperti asid nitrik.30 .41 . Jauhkan cecair mudah terbakar daripada sebarang sumber nyalaan. Selalunya . bahagian tersebut hendaklah segera dibilas dengan air yang berlebihan. Cecair tersebut mesti dipanaskan dengan menggunakan kukus air. serta takat kilat masingmasing. .

(iv) KARBON DISULFIDA boleh menyerap ke dalam kulit dan wapnya sangat beracun.Gunakan pipet untuk menyedut keluar cacair yang beracun. Jika boleh ia mestilah digantikan dengan bahan yang kurang beraacun misalnya toluena atau xilena. Selepas eksperimen. (ii) BENZENA jika dihidu sedikit-sedikit selama tempoh masa yang agak lama. hidung dan paru-paru. Sebagai langkah susulan rawatan Pegawai perubatan hendaklah didapati. (A) Langkah Keselamatan Bahan-bahan kimia yang berikut mempunyai kesan yang boleh memudaratkan. boleh menjadi racun. (v) WAP KARBON TETRAKLOARIDA (tetraklorometana) adalah beracun dan boleh menyerap ke dalam kulit. Ia juga boleh menyerap ke dalam kulit. Bagi-bahan kimia yang beracun dan berbahaya simbol-simbol tertentu digunakan. Ia juga membahaya bila bersentuhan dengan kulit. (iii) WAP BROMIN adalah merbahaya kepada mata. (ix) SULFUR DIOKSIDA adalah beracun. Oleh itu langkah keselamatan mesti diberi perhatian. Seseorang yang menggunakan bahan kimia beracun mesti memakai cermin mata keselamatan dan sarung tangan keselamatan getah. Jika mata untuk kulit ternena bahan kimia beracun. . tetapi ia bukanlah racun yang menokok. (viii) MERKURI mesti dipanaskan hanya di dalam kebuk wasap tetapi lebih baik lagi jika tidak dipanaaskan langsung. (vi) KLOROFORM (Triklometana) adalah beracun dan boleh menyerap ke dalam kulit.4 Bahan Kimia Beracun Eksperimen dengan gas beracun mesti dilakukan dalam kebuk wasap. (B) Peraturan Penyimpanan Penyimpanan bahan kimia hendaklah mengikut peraturan-peraturan berikut: (i) Semua botol reagen bahan kimia mestilah dilebel dengan jelas dan lebel itu hendaklah diperiksa dari semasa ke semasa. Wapnya ADALAH SANGAT merbahaya. Ia mesti digunakan hanya dalam kebuk wasap sahaja. cuci segera dengan air yang banyak. Ia sangat mudah terbakar dan mempunyai takat suhu nyalaan yang rendah. (i) ANILINA mudah menyerap ke dalam kulit. (vii) HIDROGEN SULFIDA sama beracun seperti hidrogen sianida. tangan hendaklah dibasuh.1.1.

i) larutan Alkali : Tumpahan larutan alkali hendaklah disiram dengan air berlebihan terus ke dalam longkang. letupan. kemalangan dan mengeluarkan wasap toksik. atau sesak nafas. ?Tabur pasir ke atas tumpahan tersebut dan bersihkan. Rak menyimpan bahan ini mestilah bertubir untuk mengelakkan botol daripada jatuh. Mop kawasan tumpahan dengan sabun dan air dan lap hingga kering. Penggunaannya mestilah direkodkan. Bahan kimia lama yang tidak boleh digunakan lagi merupakan sumber yang akan mendatangkan bahaya (misalnya letupan). Siram dengan air yang banyak untuk mencairkan asid dan ini akan mengurangkan hasilan haba serta percikan asid itu. Kaedah pembersihan adalah seperti berikut: (a) Jika tumpahan itu sedikit. Pepejal Natrium Hidrogen Karbonat atau laarutannya boleh digunakan untuk meneutralkan saki baki tumpahan asid dan kemudiannya dicuci dengan air. (iv) Di dalam makmal tidak digalakkan . i) Bahan berminyak Tumpahan minyak hendaklah dilap dengan kain dan terus dibuang. 1. haba terhasil dan asid akan terpercik. Peringatan : Apabila air disiram ke atas tumpahan asid sulfik pekat. (ii) Larutan (Asid) : Tumpahan larutan asid hendaklah dengan air berlebihan. (i) Bahan pepejal kering : Bahan ini disapu. (iii) Cecair meruap dan lain-lain cecair yang berbahaya hendaklah disimpan dalam tempat khas yang kalis api.(ii) Bahan kimia tidak sepatutnya disimpan dalam makmal tetapi mestilah disimpan dalam stor bahan kimia yang mempunyai peredaran udara yang baik. Tumpahan ini mungkin menyebabkan kebakaran. dikumpul dan dimasuki dalam bekas sisa buangan yang sesuai.1. kerana ia menyebabkan kebakaran. (iv) Bahan kimia yang beracun hendaklah disimpan dalam almari yang berkunci di dalam stor.5 Amalan Keselamtan Bagi tumpahan bahan Kimia Sebarang tumpahan bahan kimia adalah berbahaya. Peringatan: Larutan alkali akan menyebabkanlantai menjadi licin. dengan tujuan untuk membersihkannya. Ia mestilah dirawat mengikut cara yang betul. . ii) Pelarut mudah Meruap : Tumpahan pelarut mudah meruap akan meruap dengan cepat. lapkan dengan kain dan buangkan kain tersebut ke dalam bekas sisa buangan yang sesuai.menympan cecair yang lebih daripada 500cm3.

Bakteria. mengikut cara kerja yang disediakan.Peti sejuk tidak dibenarkan menyimpan makanan. Jika merkuri tertumpah pastikan tingkap. Sewaktu melakukan pembersihan alat-alat perlindung diri patut digunakan. b) Sebelum memulakan kerja.1. e) Peti sejuk serta alat-alat yang digunakan untuk menyimpan kultur mestilah dibersihkan dan dinyahjankitkan selalu. d) Bahan pencemar yang berbahaya tidak boleh dibiarkan kecuali setelah ditutup atau dilebelkan dengan jelas. * Peringatan: Pakai sarung tangan getah keselamat semasa membersihkan sabarang tumpahan. c) Semua permukaan. Penguntip merkuri boleh digunakan untuk mengutip merkuri yang banyak. iii) Merkuri: Tumpahahn merkuri merupakan punca biasa wap merkuri dalam udara makmal . litup merkuri dengan serbuk sulfur. pintu dibuka supaya terdapat peredaran udara yang cukup. Jika tumpahan yang berlaku adalah sedikit.Kementerian Sains. Pelupusan bahan-bahan kimia toksik hendakalh terlebih dahuludirujuk kepada jabatan kimia. 1. pastikan terdapat bekalan bahan penyahjankit yang mencukupi dan sesuai dengan untuk organisma yang dikaji. .2 BAHAN BIOLOGI 1. Kerusi dan tempat berkerja hendaklah dibersihkan dengan pencuci sebelum meninggalkan makmal. Index KESELAMATAN MAKMAL BIOLOGI 1.2.1 Keselamatan dalam pengendalian mikroorganisma: a) Semua perkerjaan hendaklah dilakukan dengan berhati-hati.Dan b) Tumpahan yang banyak dimop sehingga kering (Lakukan seperti kaedah di atas (i). Teknologi dan Alam Sekitar unatuk mendapatkan khimat nasihat. Virus dan bahan pencemar yang tidak diketahui bahayanya hendaklah dianggap sebagai patogen. Fungi.6 Pelupusan Satu senarai bahan kimia yang beracun dan kaedah rawatan atau pelupusan yang sepadan baginya hendalahdiadakan dalam makmal.

Jubah makmal dan cermin mata keselamatan hendaklah dipakai semasa menjalankan eksperimen yang melibatkan bahan radioaktif. Sumber radioaktif seperti strontium 90 atau mana-mana nuklid seperti radium tidak boleh digunakan kerana ia membebaskan zarah alfa. Selepas menjalankan eksperimen.2 Pembelian dan pengendalian sumber radioaktif Pembelian dan pengendalian sumber radioaktif hendaklah mendapat kebenaran daripada Pengarah Pendidikan Negeri. 1. Sisa-sisa radioaktif hendaklah dilupuskan mengikut peraturan yang ditentukan baginya ( sila lihat cara-cara pelupusan ).3 BAHAN RADIOAKTIF 1. 1. Sumber radioaktif janganlah sekali-kali dihampirkan dengan mata. Jika sumber radioaktif digunakan. tangan hendaklah dibasuh dengan sabun dengan bersih sebelum meninggalkan makmal. Pemindahan bahan radioaktif mestilah dilakukanoleh guru tertentu yang bertanggunjawab ke atasnya sahaja. h) Semua tumpahan dan kemalangan hendaklah direkodkan.3 Penyimpanan Sekolah tidak dibenarkan menyimpan lebih daripada 2 millicurie sumber terbuka dalam satu masa dan lazimnya jumlah keaktifan sumber tidak di benarkan 4 millicurie.f) Untuk mengurang belakunya pencemaran yang tidak disegajakan melalui tumpahan. Bahan radioaktif mestilah disimpan di dalam bekas plumbum. semua bekas yang mengandungi bahan jankitan hendaklah diletakkan didalam dulang yang besar atau permukaan tempat kerja hendaklah ditutup dengan bahan penyerap boleh dibuang. Kerja yang menggunakan cecair radioaktif hendaklah dijalankan di atas dulang atau talam. g) Tangan hendaklah dicuci bersih sebelum meneinggalkan makmal.3.1 Kelayakan Guru Sains Guru yang hendak mengunakan sumber atau bahan radioaktif di dalam makmal sains sekolah hendaklah guru yang berpengetahuan dan berpegalaman dalam pengendalian bahan radioaktif. Pengunaan sumber cecair atau sumber yang lebih aktif tidak boleh dikendalikan dengan mulut ( misalnya dengan menggunakan pipet dan botol basuh ). KESELAMATAN BAHAN RADIOAKTIF 1. Sumber radioaktif hendakalh sentiasa dikendalikan dengan pengepit dan jangan sekali-kali memegangnya dengan tangan. maka sarung tangan keselamatn hendaklah dipakai. Semua bahan yang dibenarkan penggunaannya hendakalah disimpan di dalam stor atau almari bertanda dan berkunci dan jabatan bomba tempatan hendaklah diberitahu tentang .3.3.

Dulang atau bekas mengisi bahan tumpahan ini hendakalh dibasuh dengan sabun atau bahan pencuci. Bahaya letupan yang biasa didapati di makmal disebabkan oleh: i) ii) Kebakaran gas Cecair dan pepejal mudah terbakar . 1.4 Kemalangan Dalam Makmal Bahan-bahan lembabyang tumpah hendaklah dilap hingga kering . Ia hendaklah disimpan didalam stor yang tersebut dan terkunci bila tidak digunakan. Pakaian yang tercemar hendaklah dihantar kepada orang yang pakar dalam bidang teknik pelupusan ( seperti Pegawai Keselamatan Radioaktif Hospital ) untuk tindakan selanjutnya. 1. LETUPAN DI MAKMAL DAN EKSPERIMEN MERBAHAYA 1. pihak berkuasa yang berkenaan hendaklah diberitahu dengan segera. Jabatan Kimia dan Pengarah Pendidikan Negeri hendaklah diberitahu serta-merta. bangku atau lain-lain permukaan makmal hendakalh dibasuh dengan bersih dan diukur kekuatan keradioaktifannya. Jika sumber tertutup iaitu disyaki merbahaya atau bocor.4 LETUPAN Letupan kadang kala berpunca daripada kebakaran. Jika kecurian atau kehilangan sumber radioaktif.5 Pelupusan Bahan radioaktif dibahagikan kepada dua jenis iaitu: (i) “Sumber Tertutup” (a) Takrif: ( b) Kaedah: Sumber yang tidak diperlukan hendaklah dikembalikan kepada pembekal atau pengeluarnya.3. Sebarang pencemaran di lantai.3. pihak polis. Stor atau almari tersebut hendaklah berasingan dan dos yang dikeluarkan dari dalamnya hendaklah dikira dan disukat serta ditanda padanya. Seseorang tidak boleh didedahkan kepada sumber radioaktif dengan tidak melebihi daripada 50 milirad setahun.bahan-bahan tersebut di dalam simpanan sekolah berkenaan. Semua sumber dan bekas radioaktif hendaklah dilabelkan dengan terang berserta dengan sumber berbahaya.

5. Ambil contohnya ke dalam tabung uji dan nyalakannya di tempat yang jauh daripada radas.6 Asid Dilarang menuang air ke dalam asid pekat Bila hendak mencairkan asid pekat tuang asid serta kacau larutan tersebut. kerana ia boleh menyebabkan berlakunya letupan.5 i) ii) iii) 1. aluminium). Cecair Yang Mudah Terbakar ke dalam air Jangan sesekali meletakkan cecair yang mudah terbakar di tengah panas atau berhampiran sebarang sumber haba. 1. Ujian ini mesti diulang hingga gas ini menyala dengan api biru. 1. Kalium yang tersimpan lama boleh meletup walaupun segaja langkah pengawasan baginya dijalankan.zink. 1.2 Campuran Yang Mempunyai Klorat Jangan panaskan klorat bersama-sama dengan bahan yang mudah teroksida seperti fosforus atau sulfur.5.5. 1.5.5 EKSPERIMEN YANG BERBAHAYA 1. 1.4 Natrium dan kalium Gunakan sedikit bahan sahaja. Jangan sesekali mencampurkan asid pekat dengan klorat.1 Penyalaan Hidrogen Sentiasa uji gas yang mengalir keluar itu sebelum menyalakannya.5. Kalium yang tersimpan lama akan bertukar menjadi kuning hendaklah dimusnahkan dengan cermat dengan menukarnya menjadi garam.5.iii) iv) Tindak balas eksotermik Pemanasan sebatian-sebatian peroksida dan perklorat v) Bahan-bahan yang biasanya tidak mudah terbakar tetapi jika dalam keadaan serbuk halus boleh meletup (natrium.5.7 Voltan tinggi . 1.3 Pemanasan Ammonium Nitrat Sebahagian kecil darpadanya mungkin meletup bila dipanaskan. Proses Pemanasan hendaklah diberhentikan sebelum sebatiannya terurai.

B. Pelajar-pelajar hendaklah diberitahu tentang bahayanya.Tampalkan pada kertas tebal dan balut dengan plastik cerah . Dilarang bermain-main dengan segala peralatan dan kelengkapan di dalam makmal. Keadaan dalam makmal hendaklah bersih dan kemas selepas tiap-tiap waktu makmal. H.5. C. bahan kimia atau bahan biologi hanaya boleh digunakan atas arahan dan panduan guru.5. Semua radas hendaklah dibersihkan sebelum dan selepas digunakan. bahan radioaktif.8 Barang-Barang Kaca Bagi Kerja Tekanan Tinggi dan Rendah Salur kaca. PERATURAN MAKMAL BAGI PELAJAR a) Makmal dan bilik persediaan ialah kawasan larangan. Kerusi makmal hendaklah diatur dengan kemas.tekanan tinggi. Tidak dibenarkan berpindah dari tempat duduk yang dikhaskan ke tempat lain tanpa kebenaran guru.pastikan pelajar berada di jarak yang selamat. pengadang yang sesuai hendaklah digunakan. Eksperimen tidak boleh dilakukan tanpa pengetahuan dan kebenaran guru. 1. tindak balas cergas dan sebagainya. . I. pecahan atau hal kemalangan perlulah dilaporkan dengan segera kepada guru atau pun kakitangan makmal. 1. Jika keadaan memerlukan supaya mereka berada dekat. Peralatan sains. Peraturan ini hendaklah ditampal pada setiap makmal . Tidak sesiapapun dibenarkan masuk tanpa kebenaran guru.9. E. K. G. Semua peralatan sains. bahan kimia atau bahan biologi yang telah digunakan hendaklah dikembalikan ke tempat asalnya. Setiap kerosakan. Peralatan sains. Demonstrasi Dalam demonstrasi yang melibatkan penggunaan radas bervoltan tinggi. F. Kertas tidak boleh digunakan untuk menghidupkan api penunu bunsen. bahan kimia dan bahan biologi dalam makmal tidak boleh dibawa keluar tanpa kebenaran guru.Pelajar-pelajar tidak digalak menjalankan apa-apa amali yang melibatkan penggunaan alatan bervoltan tinggi. J. kelalang dan sebagainya hendaklah mempunyai dinding yang tebal dan berada dalam keadaan yang baik. D.

Tidak dibenarkan menggunakan peti pertolongan cemas tanpa pengetahuan guru. Gunakan sedikit bahan kimia sahaja semasa membuat pemerhatian kerana sedikit bahan kimia sahaja semasa membuat pemerhatian kerana sedikit bahan kimia adalah mencukupi untuk memberi pemerhatian yang jelas. Makanan dan minuman tidak dibenarkan dibawa masuk ke dalam bilik makmal. Q. Kayu mancis. Air pili di dalam makmal tidak boleh diminum. Jangan cuba merasa sebarang bahan kimia sungguhpun ia dalam larutan cair. Label pada botol mestilah dibaca dengan teliti untuk mempastikan bahawa bahan kimia yang akan digunakan itu betul. R. P. PERATURAN AM DALAM MAKMAL DAN BILIK PERSEDIAAN . D.L. tetapi mesti dibuang ke dalam tong sampah yang disediakan. Jangan membazirkan bahan kimia. PENGGUNAAN BAHAN KIMIA A. Beg pelajar tidak dibenarkan dibawa masuk ke dalam bilik makmal. Kayu mancis dan benda-benda lain yang masih berbara mesti dipadamkan sebelum dibuang ke dalam tong sampah. M. Langkah-langkah keselamatan mersti dipatuhi setiap masa. AMARAN Pihak sekolah tidak akan bertanggungjawab atas apa-apa kejadian yang tidak diingini sekiranya seorang pelajar itu tidak mematuhi peraturan-peraturan tersebut di atas. B. kertas turas ataupun sebarang sampah dalam bentuk pepejal tidak boleh dibuang ke dalam ataupun ke bawah sink. N. Bahan kimia biasanya adalah beracun dan mengkakis. E. Botol yang mengandungi bahan kimia mesti ditutup semula dengan segera setelah diambil bahannya. O. Gunakan spatula untuk mengambil bahan kimia pepejal. C. Jangan gunakan jari tangan.

I) langkah-langkah keselamatan makmal mesti dipatuhi semasa berada dalam makmal atau bilik persediaan. Tidak sesiapa pun dibenarkan masuk ke dalam makmal atau bilik persediaan tanpa urusan rasmi.A. Tarikh sukatan peperiksaan berkuatkuasa . J. . i. Matlamat Sukatan. Jangan menjadikan bilik persediaan sebagai tempat rekreasi. E. B.01 September 1995 2. Semua peralatan sains. Guru mestilah memberitahu secara bertulis (dalam buku atau borang pesanan untuk kerja amali) kepada kakitangan makmal keperluan peralatan sains. Bahan kimia atau bahan biologi sekurang-kurangnya 2 hari sebelum peralatan atau bahan ini diperlukan. 3. bahan kimia dan bahan biologi hendaklah dikembalikan ke tempat asalnya setelah digunakan. Peralatan saains. Bagi membolehkan pegawai-pegawai dalam kumpulan sokongan yang setaraf dengan kumpulan C mengetahui pengetahuan asas mengenai perintah-perintah Am dan arahanarahan yang berkaitan dengan pentadbiran yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kerja-kerja pegawai berkenaan. minum atau merokok dalam makmal atau bilik persediaan. Tujuan peperiksaan Untuk pengesahan dalam perkhidmatan bagi pembantu makmal yang dilantik terus. D. H. bahan kimia dan bahan biologi yang berada di dalam makmal dan bilik persediaan tidak boleh dibawa keluar tanpa kebenaran. Kelas amali yang masih berjalan di makmal tidak boleh ditinggalkan sedemikian tanpa sebarang pengawasan. SUKATAN PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN BAGI PEMBANTU MAKMAL GRED C7 DI KEMENTERIAN PENDIDIKAN 1. Tidak sesiapa pun boleh makan. G) Kakitangan makmal haruslah berpakaian sesuai dan kemas semasa dalam makmal dan bilik persediaan. C. F) makanan dan minuman adalah dilarang simpam dalam peti sejuk di bilik persediaan untuk kegunaan persendirian.

PERINTAH AM BAB C ii.PERINTAH AM. V. Soalan-soalan yang akan ditanya kepada calon-calon adalah berdasarkan kepada perkaraperkara berikut: A. Pegawai yang layak mengambil peperiksaan Pembantu makmal yang masih belum disahkan dalam perkhidmatan. ii. Cuti yang diberikan kerana perkhidmatan Cuti tidak berekod. Viii. Untuk memenuhi sebahagian daripada syarat pertimbangan kenaikan pangkat bagi pembantu makmal yang dilantik secara kenaikan pangkat secara lantikan (KPSL) 4. Pengesahan dalam jawatan dan kemasukan dalam perjawatan berpencen. Elaun-elaun kerana berkursus Elaun-elaun pelbagai. Tempoh percubah dan perlanjutannya. B. 5. . Penamatan kerja dan notis berhenti kerja. Syarat-syarat lantikan dan perkhidmatan.Ii.. vi. PERINTAH AM BAB B Elaun -elaun kerana bertugas Kemudahan-kemudahan perjalanan. Pembantu makmal yang dilantik secara kenaikan pangkat secara lantikan (KPSL) Sukatan peperiksaan (Termasuk masa dan soalan) BAHAGIAN 1 . C. iii. i. ARAHAN PENTADBIRAN DAN PEKELILING KEMAJUAN PENTADBIRAN AWAM. vi. PERINTAH AM BAB A. v. i. iii. i.

1. Jabatan dan orang ramai. i. iii. iii. ARAHAN PERKHIDMATAN Bab 1 Bab 3 Bab 4 bab 5 Bab 7 H. Rawatan perubatan untuk pegawai-pegawai Bayaran dan peraturan wad. Acara pengakaunan Mengawal terimaan dan bayaran dan menyimpan wang awam Am Terimaan. PERINTAH AM BAB G Waktu kerja lebih masa. TENDER DAN KONTRAK. Kelengkapan pejabat. ACARA MENGENAI BARANG-BARANG DAN KERJA-KERJA AM. PERATURAN-PERATURAN PEGAWAI AWAM (kelakuan dan tatatertib) 1993 E. Bayaran. II. I.D. Surat menyurat. 1. PERINTAH AM BAB F. G. PEMBELIAN. F. i. Fail memail Memelihera dan menyimpan rekod-rekod kerajaan. . ii. ii.

PKPA bil 8/91 Panduan mengenai manual prosedur kerja dan fail meja. JUMLAH SOALAN masa: 40 (aneka pilihan) 1 jam calon-calon adalah dibenarkan merujuk kepada aperintah Am. BIOLOGI . Vi. pekeliling-pekeliling kemajuan pentadbiran awam yang berkenaan semasa peperiksaan. 1/91 Panduan meningkatkan kualiti layanan melalui urusan telefon. V. Viii. Ii. PKPA Bil 4//91 Garis panduan mengenai strategi-strategi peningkatan kualiti dalam perkhidmatan awam.TEORI Soalan-soalan akan ditanya berhubung dengan tatacara mengenai pengurusan di dalam makmal dan perkara-perkara berkaitan dengan bidang tugas pembantu makmal seperti berikut: 1. arahan perkhidmatan. PEKELILING KEMAJUAN PENTADBIRAN AWAM PKPA bil. Lain-lain pekeliling kemajuan pentadbiran awam yang dikeluarkan dari masa ke semasa. i. Panduan pengurusan kualiti menyeluruh (TQM) dalam ix. PKPA Bil 3/91 Anugerah inovasi perkhidmatan Awam iv. PKPA Bil 7/91 Panduan mengenai kumpulan meningkat mutu kerja (KMK).I. PKPA bil 2/91 Panduan pengurusan mesyuarat dan urusan jawatankuasa kerajaan. arahan perbendaharaan. BAHAGIAN 11 . iii.

penjagaan dan penggunaan alat-alat atau radas-radas yang biasa terdapat di makmal biologi. Penyediaan rangka spesimen haiwan kecil. momentum. penunjuk bikarbonat dan sebagainya. larutan benedict. FIZIK i. Kemolaran dan pentitratan bagi tujuan pencarian larutan kimia. voltmeter dan komponen elektrik. Iii. Pengawetan spesimen-spesimen haiwan kecil dan tumbuhan. iii. mersin. ketumpatan. Iii. Formula unsur. Viii. prisma. V. Sifat-sifat kimia bahan-bahan pepejal dan larutan. . 3. Vi. geseran. pusat graviti. Pengendalian peralatan seperti termometer. alat-alat optik seperti kanta. Sukatan dan unit S. Mengenai ekologi asas haiwan. sermin. mikrometer. Penyediaan slaid. Asas elaktrik. iv. Pengatahuan asas mengenai pengurusan. Pengurusan. Penyediaan reagen yang mudah dan penyediaan pewarna biasa bagi biologi seperti iodin.I daya . jangka tumpat. Vi. V. pusat. Ii. penjagaan dan penggunaan alat dan bahan kimia yang biasanya terdapat di makmal kimia. Iv. kerja dana tenaga. tumbuhan dan pendidikan alam sekitar. larutan standard. Ii. Penyelenggaraan mikroskop vii. Penyediaan larutan kimia yang mudah. formula sebatian dan pembinaan persamaan kimia yang mudah.i. 2. KIMIA i. Pengendalian dan mengawal bahan organik yang mudah meruap dan terbakar. ii. pemasangan dan penyediaan serta penggunaan ammeter. Teknik pengsterilan mikro organisma.

bahan kimia dan sebagainya. Tindakan awal yang perlu diambil semasa kecemasan seperti keracunan. PENGETAHUAN MENGENAI KESELAMATAN DALAM BILIK MAKMAL i. Etika kerja di makmal. melecur akibat terkena api. Ii. mengkakis. Iii.AMALI calon-calon akan dikehendaki membuat ujian amali berhubung dengan tajuk-tajuk yang merangkumi Bahagian 11. 4. Penyenggaraan dan penggunaan peralatan keselamatan seperti alat-alat pemadam api. Pengurusan dan penyelenggaraan alat biasa yang terdapat di makmal fizia seperti akumulator dan pengecas bateri. kotak pertolongan cemas dan lain-lain yang biasa terdapat di dalam makmal sains. Tindakan pencegahan kemalangan dalam makmal. Soalan-soalan akan disediakan seperti berikut: Seksyen A: Soalan: Masa: 1 jam Seksyen B. Prinsip umum dalam penyediaan dan penggunaan di makmal Sikap serta perawakan Pembantu makmal yang cermerlang. Iv. V. Soalan: masa: 2 jam Calon-calon tidak dibenarkan merujuk kepada bahan-bahan bacaan semasa peperiksaan. viii. Langkah-langkah keselamatan serta simbol bahan-bahan membahaya yang mudah meletup. beracun.Iv. Vi. mudah terbakar dan bahaya lain akibat kelalaian manusia. Vii. Soalan : 3 jawab 2 6 jawab 4 (esai) 40 (Aneka pilihan) masa: 2 jam . BAHAGIAN 111 . Pengurusan bahan-bahan sisa organik dan bukan organik dan lain-lain bahan buangan. Teori Sukatan peperiksaan perkhidmatan ini.

i. Tarikh akhir mengemukakan Bahagian 1 . i. 11. Bahagian 11 dan 111 urusetia peperiksaan awam Pusat peperiksaan akan ditetapkana oleh Bahagian 1 urusetia peperiksaan kementerian pendidikan. Pemeriksa akan dilantik oleh Bahagian 1 panel subjek jabatan perkhidmatan Awam. Bahagian 11 dan 111. Permohonan dikemukakan kepada Bahagian 1 urusetia peperiksaan jabatan perkhidmatan awam. Bahagian 11 dan 111 urusetia peperiksaan kementerian pendidikan. Ii. Bahasa (soalan dan jawapan) Bahasa malaysia 10. 9. i. Keputusan Lulus/kandas 8. Bahagian 11 dan 111 . 6. i. Ii. 7. ii. 12. 13.1. ii. Urusetia peperiksaan kementerrian pendidikan.CARA MEMBERI MARKAH AKAN DITETAPKAN OLEH PANEL SUBJEK JABATAN. Keseringan peperiksaan 2 kali setahun.5 bulan sebelum tarikh peperiksaan. .1 bulan sebelum tarikh peperiksaan. Pengecualian Calon-calon yang lulus mana-mana bahagian adalah dikecualikan daripada mengambil semula bahagian tersebut.

(Terima kasih kepada En. Bekas Pengerusi Kesatuan Sekerja Kakitangan Makmal Cawangan Kelantan). Rujukan: JPA 241/48/14/Kt. Zainudin Bin Daud . . Index TEKNIK PENGUKURAN * Semua pengukuran dalam sains merupakan ANGGARAN nilai yang sebenar.000. NAMA IMBUHAN Mega Kilo SIMBOL M k FAKTOR PENDARAHAN/PEMBAHAGIAN darab dengan 1.Dipetik daripada surat edaran yang diedarkan oleh Kesatuan Sekerja Kakitangan Makmal.16(32) bertarikh 5 disember 1995 dan PPKN 022-01/01(132) bertarikh 19 Disember 1995 ada kaitan.I .1/(32) bertarikh 30 ogos 1995 dan KP(PP) 0082/9 jld. UNIT ASAS S.000 astau 106 darab dengan 1. * Semua pengukuran yang diperolehi dengan alat pengukuran merupakan nilai anggaran munasabah sahaja kerana pengukuran 100% jitu masih belum boleh dicapai.I DALAM PENGUKURAN Kuantiti Panjang Jisim Masa Suhu Arus elektrik Unit SISimbol Meter m kilogram saat s kg Kelvin K ampereA * Untuk mewakili nilai kuantiti yang sangat besar atau kecil dalam unit S.------------------------------------------------------------------------------. IMBUHAN digunakan. * Proses pengukuran haruslah bermula dengan membuat anggaran bagi saiz yang hendak diukur.000 atau 103 .

0 cm (/) lebar buku = 170 mm (/) lebar buku = lebar buku = 17 cm (X) 17. * Cara elak ralat paralaks letakkan pembaris pada bahagian tepinya supaya skalanya berada tegak di atas objek yang berukur.000 atau X 10-3 bahagi dengan 1. Oleh kerana satu pusingan lengkap bersamaan dengan jarak 0.5/50 mm iaitu 0.01 mm. * Semasa membuat ukuran selaraskan hujung objek dengan sifar pembaris (tiada ralat sifar) atau dari satu tanda yang sesuai misalnya tanda 1.Senti Mili Mikro PEMBARIS METER c m µ bahagi dengan 100 atau X 10-2 bahagi dengan 1.000 atau X 10. satu lilitan dibahagikan kepada 50 bahagian yang sama. * Tolak skru mikrometer mempunyai dua skala.5mm yang mewakili satu pusingan lengkap pada bahagian bidal.p dalam unit cm dalam unit mm tanpa titik perpuluhan. Tolak Skru mikrometer * Tolak skru meter biasanya digunakan untuk mengukur jarak yang pendek seperti diameter dawai. iaitu skala utama dan skala vernier. maka setiap senggatan pada skala vernier bersamaan dengan 0. diameter bebola kecil. Contoh: lebar buku = 17.. * Pada skala vernier. Jadi pembahagian skala terkecil tolak skru ialah 0.1 cm ----.6 * pembahagi skala terkecil ialah 0.01 mm.1 cm atau 1 mm.00 cm (X) * Semasa membaca bacaan pada pembaris elakkan ralat paralaks ( ralat paralaks ialah ralat yang didapati pada bacaan akibat kekudukan pemerhati yang salah).5mm. * kejituan sehingga 1 mm atau 0.bacaan pembaris serta nilai purata haruslah direkodkan tepat kepada 1 1 t. ketebalan kertas dan sebagainya. * Setiap senggatan yang terkecil pada skala utama bersamaan dengan 0.0 cm.000. KAEDAH MENGUKUR .

i. Ii.

Letak objek antara rahang. Putar bidal sehingga rahang hampir-hampir menyentuh objek.

Iii. Putarkan racet sehingga bunyi ‘tik’ pertama. Tujuan memutarkan skru racet dan memutarkan bidal adalah untuk mengelakkan objek yang diukur disepit/ditekan terlalu kuat. iv. Ambil bacaan.

V. Ulang langkah 1 hingga 4 pada bahagian-bahagian lain objek untuk mendapatkan dua bacaan lagi. Seterusnya kira nilai purata bacaan. TERMOMETER * * Pembahagian skala terkecil hendaklah dikenalpasti. Pemilihan termometer berdasarkan suhu maksimum yang hendak dicapai.

Contoh: Termometer julat - 10 c hingga 11) c sesuai untuk takat didih air (takat didih air 100 c) untuk ukur suhu > 100 c tetapi < 300 c, termometer dengan julat 0 c hingga 360 c sesuai digunakan. KAEDAH GUNA TERMOMETER i. Sebelum suhu cecair diukur, cecair harus dikacau dengan rod pengacau supaya suhunya menjadi seragam. ii. Kemudian letakkan termometer ke dalam cecair tersebut supaya seluruh bebuli termometer berada di dalam cecair.

iii. Semasa suhu dibaca , mata haruslah separas dengan meniskus cecair untuk elak ralat paralaks. iv. Kaedah membaca skala dalam termometer ditunjukkan dalam rajah berikut.

LANGKAH BERJAGA-JAGA * jangan guna termometer sebagai pengacau * jangan kacau terlalu kuat sehingga tumpah. * Pastikan termometer tidak sentuh dasar bekas. * jangan kacau terlalu lama sehingga suhu diubah. * jangan letakkan termometer dalam cecair yang suhunya melebihi had atas termometer.

Contoh: Minyak mendidih > 110 c. Termometer -10 c -- 110c tidak sesuai. ALAT PENGUKUR ELEKTRIK ammeter dan miliammeter * Ammeter dan milimeter masing-masing digunakan untuk mengukur arus elaktrik dalam unit ampere (A) dan miliampere (mA) . * Cara penggunaan: i. Perhatikan kedudukan asal penunjuk pada skala. Jika jarum penunjuk tidak berada pada sifar kembali ke sifar , putarkan palaras sifar supaya penunjuk kembali ke sifar. ii. Jika pelarasan tidak dapat dilakukan, rekodkan ralt sifar. iii. Sambung secara selari. iv. Terminal (+ve) alat sambung ke terminal + ve litar dan sebaliknya.

V. Semasa bacaan diambil pastikan mata berada betul-betul tegak, di atas penunjuk yang pegun. Bagi alat yang mempunyai cermin paralaks, apabila mata berada betul-betul di atas penunjuk , imej bagi penunjuk yang dibentuk dalam cermin tidak dapat dilihat bagi penunjuk yang dibentuk dalam cermin tidak dapat dilihat kerana imej itu berada betul-betul di bawah penunjuk. * i. ii. iii. langkah berjaga-jaga; Jangan sambungkan ammeter atau milimeter terus kepada bekalan elaktrik. Pastikan sambungan adalah betul. Jangan guna alat untuk mengukur nilai arus yang melebihi had ukurannya.

VOLTMETER DAN MILIVOLTMETER * Voltmeter dan milivoltmeter masing-masing digunakan untuk mengukur beza keupayaan dalam unit volt (V) dan milivolt (mV). * Kaedah penggunaan:

i. Perhatikan kedudukan asal pada skala. Jika jarum penunjuk tidak berada pada tanda sifar, puturkan pelaras sifar supaya penunjuk kembali ke sifar. ii. Sambungan secara selari iaitu terminal positif alat disambungkan ke terminal positif bateri, begitu juga bagi sambungan nagatif.

iii. Semasa bacaan diambil, pastikan mata anda berada betul-betul tegak di atas penunjuk yang pegun. GALVANOMETER 1. Galvanometer digunakan untuk:

(a) menyukat arus yang terlalu kecil (dalam tertib beberapa mikroampere) (b) menunjukkan bahawa tiada arus yang mengalir melalui satu bahagian tertentu dalaam litar (untuk mendapatkan titik keseimbangan). 2. Sambungkan wayar dari litar kepada terminal positif (=) dan negatif (-) pada galvanometer. Pastikan sambungannya adalah betul. 3. litar. Penunjuk galvanometer akan terpesong apabila terdapat arus yang mengalir dalam

Jika jarum berarah ke kanan --- menunjukkan arus bergerak dari positif (+) ke negatif (-). Jika jarum berarah ke kiri ------ menunjukkan arus bergerak dari negatif (-) ke positif (+). 4. Jika tiada arus yang mengalir melalui satu bahagian tertentu dalam litar, penunjuk akan tunjuk ke angka sifar, Titik keseimbangan dicapai. 5. Galvanometer mudah rosak. Oleh itu galvanometer mesti dilindungi dengan susunan suis tekan dari perintang kawalan. PERINTANG i) Fungsi - mengurangkan dan menghadkan pengaliran arus dalam litar. Jika rintangan tinggi, arus rendah dan sebaliknya. ii) unit perintang - rintangan disukat dalam unit ohm.

Imbuhan: 1000 ohm = 1 k ohm 100000 ohm = 10k ohm 1000000 ohm = 1M ohm iii) jenis perintang: a. Perintang tetap - Nilai rintangannya tetap.

b. Perintang boleh laras - nilai perintang berubah-ubah mengikut keperluan rintangan yang diperlukan.

8. 7. Jalur pertama untuk angka (dijit) pertama jalur kedua untuk angka (dijit) kedua jalur ketiga untuk pendarab atau uumlah sifar seterusnya. Nombor 0 1 2 3 4. Toleransi 20% 10% 5% 2% 1% Tanpa warna perak Emas Merah Perang . hitam perang kerah oren (jingga) Kuning Hijau Biru Ungu Kelabu Putih warna Cara membaca nilai rintangan a. setiap warna mewakili angka yang ditetapkan. 5. 9. Jalur keempat untuk toleransi (had terima) iaitu perbezaan lebih dan kurang antara rintangan sebenar dengan rintangan yang dinyatakan. Kod warna dibaca dari kiri ke kanan bahagian yang mempunyai tiga warna berdekatan/ b.iv) Nilai rintangan perintang tetap dapat ditetapkan dengan sistem kod warna . 6.

Guru juga memastikan bahawa pelajar-pelajar mengetahui peraturan semasa kebakaran di sekolah. Pelajar-pelajar hendaklah dinasihatkan supaya jangan bernakal semasa berada dalam makmal sains. B) Peti pertolongan cemas peti pertolongan cemas hendaklah lengkap dan diletakkan di tempat yang sesuai dalam tiaptiap bilik makmal. Peredaran udara Bilik makmal mesti menpunyai peredaran udara yang baik untuk mengelak daripada lemas atau menyedut asap yang beracun. E.LANGKAH-LANGKAH KESELAMATAN DALAM MAKMAL SAINS SEKOLAH Perkara-perkara am A). Bilik makmal yang penuh sesak boleh mendatangkan bahaya. Pergerakan pelajar Pergerakan pelajar dalam makmal mestilah dikurangkan seberapa yang boleh untuk mengelakkan kemalangan. Seboleh-bolehnya guru yang berkenaan menggunakan waktu pertama dalam tiap tahun menerangkan peraturan maklmal kepada pelajar. adalah dinasihatkan menyangul rambut mereka bagi mengelakkan sebarang kemalangan. F.Khususnya yang melibatkan penggunaan penunu bunsen atau asid . Muridmurid perempuan yang menggunakan mini telekung perlu berjaga-jaga bila menjalankan ujikaji. Lantai .. Bagi mereka yang bermbut panjang . C) Peraturan pelajar-pelajar mesti memahami dan mematuhi peraturan makmal yang disenaraikan. Petunjuk Satu petunjuk JAGALAH KESELAMATAN ANDA berukuran lebih kurang 2 meter kali setengah meter dalam tulisan besar tersergam hendaklah diletak disesuatu tempat uang senang diperhati disetiap makmal. Ketua jabatan sains hendaklah mengadakan satu penjumpaan guru-guru sains pada awal tahun untuk membincangkan dan menarik perhatian guru kepada lengkah-langkah keselamatan dan serta pertolongan cemas di bilik makmal sains. D.

Tiap-tiap punca kuasa elektrik khususnya yang terdapat di meja-meja kerja hendaklah dalam keadaan yang baik. sekiranya ada hendaklah diperiksa sekali sepenggal . Peralatan pemadam api tersebut hendaklah disediakan didalam makmal berdekatan denagn pintu dan hendaklah diperiksa oleh pihak bomba sekurang-kurangnya sekali setahun. Segala kerosakkan hendaklah diperbaiki oleh juru elektrik yang berkelayakkan. nama murid. 1. masa.kaedah yang betul untuk memasukkan saluran kaca kedalam gabus berlubang dan penyumbat getah. kemalangan. tingkatan. Jangan sentuh alat-alat elektrik atau punca kuasa elektrik dengan tangan yang basah. G.2 KEMALANGAN Antara jenis peralatan memadam api yang boleh di gunakan adalah seperti berikut: i.Ruang perjalanan dalam makmal mestilah bebas daripada sebarang penghalang daripada sebarang penghalang untuk mengelakkan kaki daripada tersangkut semasa berjalan dan untuk menyenangkan lalulintas apabila berlaku kecemasan.Lantai yang basah atau terkena minyak mesti dibersihkan dengan segera. . Pemadam api jenis karbon dioksida dab jenis busa. rawatan yang diberi dan catatan guru. Kaca Pelajar-pelajar mestilah diajar bagaimana hendak menggunakan alatan kaca. Semua punca kuasa elektrik yang pecah hendaklah diganti baru. H. Pemutar litar ( circuit breaker ). Biasanya pemadam api jenis ABC digunakan kerana ia dapat memadamkan banyak jenis api. ii. Bekalan Elektrik Semua kotak fius hendaklah diperiksa penggal persekolahan untuk menentukan bahawa ia tidak rosak.dan khususnya .antara lain. Gunakan kain untuk melindungi tangan dan air atau minyak untuk melincinkan saluran kaca. Kemalangan Semua kemalngan yang berlaku hendaklah dicatatkan. I. Gebar api ( fire blanket ) yang terkandung dalam bungkusan yang sesuai gebar api ini hendaklah dipasang pada diding bilik makmal dan digunakan bila pakaian terkena api. Semua wayar elektrik hendaklah ditebat dengan baik dan jangan dibiarkan sebarang wayar elektrik berjuntai. Catatan hendaklah mengandungi butir-butir. membulat hujung kaca. ii. Setimba pasir yang bersih serta kering dengan penyeduknya.

c. Gas mampat di dalam selinder tidak boleh di simpan di dalam bilik persediaan. b. Ujian ini mesti diulang hingga gas ini menyala dengan api yang sempurna. Ambil contohnya ke dalam tabung uji dan nyalakanya di tempat yang jauh daripada radas.Guru dan kakitangan makmal hendaklah biasa dengan penggunaan peralatan melawan api. jika perlu tiap-tiap pagi supaya tidak ada yang bocor. Jabatan bomba hendaklah dihubungi bagi mendapatkan nasihat dan tunjukcara. Pemanasan Ammonium Nitrat sebahagian kecil daripadanya mungkin meletup bila dipanaskan. Sebarang kebocoran tidak boleh sama sekali diuji dengan api ia hendaklah diuji dengan air sabun. Lekapan kepala selinder gas oksigen jangan sekali-kali disapu gris untuk mengelakkan daripada kemungkinan berlaku letupan. 1. b. Troli boleh digunakan untuk mengangkut selinder ini. makmal atau atau berhampiran dengan cecair mudah terbakar. cecair mudah terbakar juga boleh mengakibatkan letupan. Silinder ini hendaklah disimpan di tempat yang agak sejuk serta mempunyai peredaran udara yang baik dan hendaklah diapitkan dalam keadaan tegak. Natrium dan kalium . Campuran yang mempunyai klorat jangan panaskan klorat bersama-sama dengan bahan yang mudah teroksida seperti fosfur atau sulfur. Proses pemanasan hendaklah diberhentikan sebelum sebatiannya terurai. kepala paip dan paip gas serta paip tiup penunu bunsen hendakalh diperiksa selalu. Selinder gas . Kunci paip gas induk hendaklah ditutup bila tidak digunakan. PERCUBAAN YANG MERBAHAYA Menyalakan hidrogen sentiasa uji gas yang mengalir keluar itu sebelum menyalakannya. c. Bila menjalan percubaan yang mungkin merbahaya ( misalnya pembakaran gas hidrogen ). Pepejal. Latihan kecemasan api hendaklah dijalankan khas untuk pelajar di bilik makmal pada awal pertengahan tahun. Ia mestilah berada dalam keadaan yang mudah sampai kepadanya apabila berlaku kebakaran. Letupan juga boleh berlaku akibat kebocoran gas daripada selinder gas.4 a. 1.3 LETUPAN a. adang keselamatan hendaklah digunakan. Kebanyakan letupan dalam makmal adalah oleh gas hidrogen. d).

1. mangkuk pateri yang hendak diperiksa oleh pelajar hendaklah dibalut dengan pita selofan. Asid jangan sekali-kali mencampur asid pekat dengan klorat. I). tuang asid ke dalam air serta mengacaukan larutan JANGAN SEKALI-KALI dituang air ke dalam asid pekat. Antaranya ada yang mudah terbakar. kelalang dan sebagainya hendaklah mempunyai dinding yang tebal dan berada dalam keadaan yang baik. Kerana pancaran matahari yang bertumpu padanya boleh menyebabkan berlakunya letupan. j). Pelajar yang menjalankan percubaan ini di rumah hendaklah diberitahu tentang bahayanya dan arahkan mereka supaya membubuh bahan pembunuhan kuman yang kuat ke dalam semaian itu sebelum membuangnya. tindakbalas kencang dan sebagainya . f). h). Bila hendak mencairkan asid pekat. maka adang yang mencukupi hendaklah diadakan dan pelajar-pelajar hendaklah diberitakan tentang bahayanya. Jika keadaan memerlukan supaya mereka berada dekat. bahan radio aktif. Barang-barang kaca bagi kerja tekanan tinggi dan rendah salur kaca. Semaian Hidupan Seni Adalah mungkin bagi hidupan janapenyakit untuk membiak bersama-sama dengan semaian hidupan seni di dalam agar-agar suci kuman ( dalam mangkuk patri atau pada bahagian salur yang curam) untuk mengelak daripada jangkitan. Kalium yang tersimpan lama dan bertukar menjadi kuning hendaklah dimusnahkan dengan sermat dengan menukarnya menjadi garam. tentukan yang pelajar berada di tempat yang cukup jauh. Radas yang mengandungi cecair yang mudah terbakar jangan seksli-kali meeletakkan kelalang berisi cecair yang mudah terbakar di tengah panas. mengkakis.5 BAHAN KIMIA Terdapat banyak jenis bahan kimia yang merbahaya yang sering digunakan dalam makmal sains sekolah pada masa ini. g) Voltan tinggi Pelajar-pelajar tidak digalakkan menjalankan apa-apa percubaan yang melibatkan penggunaan peralatan sains voltan tinggi. Tunjukcara Dalam tunjukcara yang melibatkan penggunaan radas voltan tinggi tekanan tinggi. e).Gunakan sedikit sahaja. beracun. . Kalium yang tersimpan lama boleh melatup walaupun segala langkah pengawasana baginya dijalankan. mudah meletup dan kesan-kesan lain yang mempunyai gabungan bahaya tersebut di atas.

klorat. permanganat peroksida. Jadual di bawah menunjukkan beberapa pepejal yang mudah terbakar dengan kesan merbahaya. pengisi pipet hendaklah digunakan untuk untuk menyedut keluar larutan. Zink dan Ferum Mesti dijauhkan daripada agen pengoksida seperti nitrat. Jangan sedut dengan mulut. Natriun. Mesti berhati-hati serta cermat bila menggunakan bahan-bahan kimia yang berlabel RACUN.perklorat.Pelajar-pelajar hendaklah membasuh tangan selepas menjalankan ujikaji dengan penggunaan bahan kimia. asid nitrik)mestilah disimpan berjauhan daripada bahan-bahan yang mudah teroksi dan jangan diletakkan di atas kertas di atas bagku makmal. (Fosfus kuning tidak digalakkan penggunaanya di sekolah. Aluminium. Jika pipet digunakan untuk mengukur isipadu larutan bahan kimia. nitrat.Natrium dan kalium mesti dipadam dengan pemadam jenis serbuk Mudah terbakar dan terbakar denga cergas Serbuk Magnesium. Pemyimpanan ketiga-tiga bahan ini hendaklah diperiksa selali untuk menentukan bahawa ia terendam sepenuhnya didalam air.) Bahan pengoksida yang kuat(misalnya klorat. penyimpanan dan pembuangan masing-masing. a) Pepejal Yang Mudah Terbakar Logam natrium dan kalium hendaklah disimpan terendam sepenuhnya didalam minyak (kerosen atau minyak tanah) dan terletak jauh daripada larutan berair. Fosfur (kuning) mestilah disimpan sepenuhnya didalam air dan jangan dibiarkan menjadi kering. Bahan Kimia Litium. perklorat dan peroksida Mesti dijauhkan . Kalium Bertindak balas dengan cergas dengan tetraklorometana Bertindak balas dengan etanol sebelum dibuang Kesan-Kesan Merbahaya bertindak balas dan meletup dengan air Penyimpanan dan Pembuangan Disimpan dalam parafin (kerosin) Catatan Api Litium.

Silikon tetraklorida.daripada agen peroksida Sulfur Menghasilkan gas Sulfur yang beracun apabila dipanaskan Membentuk campuran letupan dengan serbuk logam atau agen pengoksida seperti klorat Mesti disimpan di dalam air Membakar serta-merta apabila terdedah kepada udara Fosfurus Kuning Mesti dipotong di dalam air Bertindak balas dan meletup dengan air Fosfurus triklorida ialah cecair yang sangat beracun Mesti digunakan dalam kuantiti kecil Fosfurus triklorida. Aluminium klorida Ujikaji mesti dilakukan di dalam almari wasap b) Cecair Mudah Terbakar .

cecair bromin.Cecair mudah terbakar yang bayak seperti yang terdapat dalam botol Winchester hendaklah disimpan pada aras terbawah di dalam almari. bahagian tersebut hendaklah dibasuh di bawah air pili dengan segera. Bahan kimia Propana Dietil eter Dimetil eter Karbon disulfida Aseton Sprit Petroleum Metanol Etanol c) Bahan Kimia Yang Mengkakis Takat Kilat /0C -104 .30 . Sekiranya sebahagian badan terkena bahan kimia mengkakis.17 10 12 Bahan kimia yang bersifat mengkakis termasuk asid-asia pekat seperti asid nitrik.18 . serta takat kilat masingmasing.45 . kuantiti yang kecil sahaja digunakan. fenol. Selalunya jika melibatkan bahan kimia ini dengan bahan organik. ammonia pekat. hidrogen peroksida pekat. Sekiranya hendaklah membawa botol Winchester . jangan gunakan karbon disulfida atau aseton. D) Bahan Kimia Beracun Satu senarai bahan kimia yang berracun dan penawar dan rawatan yangsepadan baginya hendaklah diadakan di dalam makmal. Cecair tersebut mesti dipanaskan dengan menggunakan kukus air. Cecair ini haruslah disimpan dalam bekas yang terhindar dari bara api dan sumber elektrik kerana wap daripadanya boleh menyebabkan letupan. Jadual di bawah menunjukkan beberapa cecair yang mudah terbakar.41 . Kerja denga bahan-bahan kimia ini hendaklah dilakukan dalam almari wasap dengan memakai perlindungan mata serta srung tangan. Cecair Winchester yang mudah terbakar tidak sepatutnya dibawa masuk ke dalam makmal. Apabila api digunakan dalam makmal. Almari ini harus mempunyai ambang bagi mencecah cecair mengalir keluar dari botol yang pecah. asid sulfurik. Gunakan alat yang sesuai. Bahan tersebut tidak boleh dibenarkan menyentuh mana-mana permukaan badan kita. asid hidroklorik. metanol. Asid metanoik. jangan bawanya dengan tangan. kalium manganat(VII) dan argentum nitrat. . asid etanoik.

Jika boleh ia mestilah digantikan dengan bahan yang kurang beracun misalnya. iii) WAP BROMIN adalah merbahaya kepada mata. boleh menjadi racun. iii) Cecair meruap dan lain-lain cecair yang merbahaya hendaklah di simpan dalam stor yang khas. Stor ini mestilah kalis api. ii) Bahan kimia tidak sepatutnya disimpan di dalam makmal tetapi mestilah disimpan didalam stor bahan kimia yang udaranya bebas bersilih ganti. Hanya pengisi pipet yang boleh digunakan untuk menyedut keluar cecair yang beracun. tetapi ia bukanlah racun yan menokok. toluena. Selepas ujikaji .xyele. Penyimpanan bahan kima hendaklah mengikut peraturan-peraturan berikut: i) Semua botol bhan kimia mestilah dilabel dengan jelas dan label itu hendaklah diperiksa dari semasa kesemasa. iv) KARBON DISULFID boleh menyerap ke dalam mulut dan wapnya sangat beracun. Ia mestilah mempunyai sebuah lubang untuk menempatkan mana-mana cecair yang tumpah di dalam stor. Ia sangat mudah terbakar dan mempunyai takat suhu nyala yang rendah. Seseorang yang menggunkan bahan kimia beracun mestimemakai perlindungan mata dan sarung tangan. Ia mesti digunakan hanya dalam almari wasap sahaja. Ia juga merbahaya bula bersentuhan dengan kulit. V) WAP KARBON TETRAKLORID adalah beracun dan boleh menyerap ke dalam kulit. Rak menyimpan bahan ini mestilah berbibir untuk mencegah bahan kimia daripada menggelonsor jatuh. hidung dan paru. Ia juga boleh menyerap ke dalamkulit. Wapnya adalah sangat merbahaya. Viii) RAKSA mesti dipanaskan hanya didalam almari wasap tetapi lebih baik lagi jika tidal dipanaskan langsung. ix) SULFIDA DIOKSODA adalah beracun. . tangan hendaklah dibasuh dengan segara.Ujikaji dengan gan beracun mesti dilakukan dalam almari wasap untuk mengurangkan gas beracun terdapat dalam udara makmal. Vi) KLOROFOM adalah beracun dan boleh menyerap ke dalam kulit. Vii) HIDROGEN SULFID sama beracun seprti hidrogen sainid. Bahan-bahan kimia yang berikut mempunyai kesan yang boleh memudaratkan: i) ANILIN mudah menyerap ke dalam mulut ii)BENZIN jika disedut sedikit-sedikit dalam tempoh masa yang agak lama.

Semua bahan yang diluluskan penggunaanya hendaklah disimpan di dalam stor atau alamari bertanda dan berkunci dan Jabatan Bomba tempatan hendaklah diberitahu tentang adanya bahan-bahan tersebut di dalam simpanan sekolah berkenaan. Penggunaan racun hendaklah direkodkan. Selepas menjalankan percubaan. Penggunaan sumber cecair atau sumber lebih aktif tidak boleh dikendalikan dengan mulut (misalnya dalam penggunaan salur pipet dan botol basuh) dan tidak boleh dijilat labelnya. Mana-mana dosi yang terdedah kepada tiap-tiap seorang itu mestilah tidak lebih daripada yang dibenarkan yakni dosi tahunannya tidak boleh lebih daripada 50 mr. Sumber radioaktif sentiasa dikendalikan dengan menggunakan pengepit dan jangan sekali-kali memegangnya dengan tangan. vii) Di dalam makmal tidak sepatutnya disimpan cecair yang lebih daripada 500 cm3.tangan hendaklah dibasuh dengan sabun hingga bersih sebelum meninggalkan makmal. Stor atau almari tersebut hendaklah terletak jauah daripada segala ruang yang diduduki secara kekal dan dosi yang dikeluarkan dari dalamnya hendaklah dikira atau disukat serta ditanda padanya. C) Penyimpanan Sekolah tidak dibenarkan menyimpan lebih daripada 2 millicurie sumber terbuka dalam mana-mana bahagianya dalam satu masa dan lazimnya jumlah keaktifan sumber terbuka dan tertutup tidak dibenarkan melebihi 4 millicurie.iv) Racun mestilah di simpan dalam almari yang berkunci di dalam stor. Pemindahan bahan radioaktif mestilah dilakukan hanya oleh orang-orang tertentu yang bertanggunjawab baginya sahaja. maka sarung tanga getah hendaklah digunakan. Sisa-sia yang terdapat hendaklah dilupuskan mengikut peraturan yang ditentukan baginya ( lihat pelupusan). Jubah makmal hendaklah dipakai semasa menjalankan percubaan yang nelibatkan bahan radioaktif . b) Pembelian dan pengendalian sumber radioaktif Pembelian dan pengendalian sumber radioaktif mestilah mendapatkan kebenaran daripada Penolong Pengarah Matematik/Sains Negeri terlebih dahulu. Sumber terbuka mestilah TIDAK termasuk Strontium 90 atau mana-mana nuklid seperti Radium yang membebaskan zarah alfa. . Jika sumber tidak berskel di gunakan. Kerja yang menggunakan cecair hendaklah dijalankan di atas talam atau dulang. BAHAN RADIOAKTIF a) Guru yang menggunakan sumber atau bahan radioaktif di dalam makmal sains sekolah hendaklah merupakan guru terlatih. Sumber radioaktif janganlah sekali-kali dihampirkan dengan mata. Bahan radioaktif mestilah diisi dalam bekas plumbum. Bahan kimia yang tidak boleh digunakan lagi adalah merupakan sebagai sumber yang akan mendatangkan bahaya (misalnya letupan).6. 1. Ia mestilan dibuang mengikut cara yang betul.

Pelupusab sisa pepejal mestilah tidak lebih daripada 10 mikrocurie seminggu. . Bagi menumpukan perhatian tentang perlunya mengawal perlupusan sisa radioaktif . Pakaian yang tercemar hendaklah sama ada dihantar kepada orang yang layak dalam bidang tekniknya( seperti Pegawai Keselamatan Radioaktif Hospital) untuk dibersihkan secara khas atau dirawat dan dijadikan sisa pepejal. Dulang atau bekas mengisi bahan tumpah ini hendaklah dibasuh dengan sabun atau bahan-bahan pembasuh. maka beakas bagi mengisinya mestilah diuji supaya pencemaran secara tidak sengaja tidak berlaku. D) Kemalangan dalam Makmal Bagi bahan lembab yang tumpah hendaklah digunakan kertas penyerap untuk memedapnya hingga kering.Jika man-mana sumbernya hilang atau kecurian. ii) Sumber terbuka Sisanya hendaklah dilupuskan secepat yang mungkin melalui sink dan dicurahkan denga air yang banyak atau dengan membuangkannya ke dalam tong sampah seperti yang diperuntukkan. pihak berkuasa yang berkenaan hendaklah diberitahu dengan serta-merta.Jika sumber tertutup itu disyaki merbahaya atau bocor. bagku atau lain-lain permukaan makmal hendaklah dibasuh dengan bersih dan diuji sifat keradioaktifannya. Apa-apa pencemaran di lantai. Cecair yang mudah terbakar hendaklah dibuangkan ke dalam botol kosong dan dibakar di luar makmal. B) Cecair yang mengurai hendaklah dicairkan dengan air yang banyak dan dituang ke dalam sink. C) Pepajel Bagi pepejal yang tidak larut dan aktif.7 PELUPUSAN BAHAN SISA a) Gas Gunakan almari wasap untuk membuangnya. Semua sumber dan bekasnya hendaklah dilabelkan dengan terang dan bila tidak digunakan hendaklah disimpan dalam stor yang sesuai dan dikunci. JANGAN SEKALI-KALI dibuang ke dalam sink. E) Pelupusan i) Sumber tertutup Sumber yang tidak diperlukan hendaklah dikembalikan kepada pembekal atau pembuatnya. maka pihak Polis Jabatan kimia dan Penolong Pengarah Matematik/Sains Negeri hendaklah diberitahu dengan serta merta. ia bolehlah dimasukkan ke dalam kotak bekas sisa. 1.

Jika masih ragu-ragu tentang keselamatan sesuatu projek itu. D) Kaca Sebuah kotak bekas sisa yang khas membuang kaca mestilah diadakan. Projek yang melibatkan pengeluaran gas beracun tidak boleh dijalankan. AMARAN : Perlindung mata hendaklah digunakan. Jika radas X-ray.Natrium dan kalium hendaklah dimusnahkan dengan menukarnya menjadi garam (misalnya dengan mencampurkannya perlahan-lahan dengan spirit). f) Semaian hidupan seni semua semaian mestilah dicampur dengan formalin sebelum membuangnya. mesti ada dua orang yang mengawasi perjalanan percubaan. Pencemaran dari kekotoran (misalnya meja yang kotor) karbon dan surat khabar boleh mengakibatkan letupan. Sekurang-kurangnya mesti ada seorang guru yang menjaga pelajar -pelajar yang mengendalikan peojek bagi memastikan bahawa mereka mematuhi segala langkah keselamatan makmal. F. Setengah-setengah projek. misalnya kalsium karbid. misalnya pemancaran gelombang radio. memerlukan kelulusan dari pihak berkuasa. Bahan pengoksida hendaklah dicampaurkan atau digaul dengan bekas yang bersih.8 a. Langkah keselamatana yang memuaskan hendaklah diadakan bagi para peserta dan pelawat. pihak sekolah perlulah menghantarkan senarai projek yang ingin dijalankan dalam pameran itu kepada penolong pengarah matematik sains negeri terlebih awal. Percubaan tidak boleh dibiarkan berjaalan bersendirian di dalam makmal . 1. hendaklah dimusnahkan di tempat lapang dengan menuang air kepadanya secara sedikit demi sedikit. Projek-projek yang yang . C. pancaran pra-merah dan voltan tinggi yang digunakan . Pepejal yang bertindakbalas dengan air. G. Guru penjaga mestilah mengawasi pameran ini setiap masa. B. E. D. Oleh sebab itu guru hendaklah meminta kelulusan daripada pihak yang berkenaan terlebih dahulu. PAMERAN SAINS SEKOLAH Percubaan mengenai roket tidak dibenarkan. I) Sekiranya sesebuah sekolah ingin menganjurkan sesuatu pameran sains. H. maka penolong pengarah matematik /sains negeri hendaklah dihubungi. E) Haiwan yang dibelah ia hendaklah ditanam sebaik sahaja selepas digunakan untuk mencegah lalat dan renga.

Nazirah Bt.Panitia Matematik) ( K. Mohd Taib Tuan Haji Fauzi B. Awang Cik Hjh. Jusoh Puan Nek Nariah Bt. 3) .3 ) ( Penyelaras Mat. Projek 60: 40 Nisbah Bilangan Pelajar Sains & Teknikal Berbandingan Dengan Bilangan Pelajar Bukan Sains & Teknikal ORGANISASI Pengerusi : Pengetua ( Puan Hajjah Zainun Bt. Ting .Razak Muhamad 1. Jenal Puan Nik Aishah Nik Mustapha Puan Jawahil Bt.0 PENGENALAN (Guru Cemerlang ) ( Kanselor ) ( K. Adnan En.Panitia Sains) ( Ketua Panitia Sains Tulen ) ( Penyelaras Sains Ting.melibatkan bahan kimia yang merbahaya mestilah dijalankan dengan panduan dan arahan guru yang bertugas. Zaid ) Ahli Jawatankuasa : Tuan Haji Mohd Rusdi B. Ab. Syed Ahmad) Naib Pengerus Setiausaha : Penolong Kanan Pentadbiran : Guru Kanan Sains & Matematik ( Puan Zakiah Bt.

OBJEKTIF 2. 2. Sekolah Menengah Kebangsaan Chabang Empat juga tidak ketinggalan dalam mencari strategi untuk menghasilkan projek 60:40 iaitu nisbah bilangan pelajar sains & teknikal berbanding dengan pelajar bukan sains & Teknikal.6. Meningkatkan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran menggunakan IT.2. Mewujudkan pelajar yang tekun dan dedikasi dalam penggunaan alatan sains. Memupuk minat pelajar meneruskan pengajianya di aliran sains. 2. Oleh itu sekolah perlu memainkan peranan penting dalam menyediakan tenaga mahir untuk memberi komitmen sepenuhnya kepada sistem pendidikan negara. 2.0. Meyakinkan kepada pelajar yang layak mengambil elektif sains tetapi tidak memilih untuk mengikutinya.4. 2. Kini bilangan pelajar yang mengambil elektif sains dan teknikal amat berkurangan .7. Kebelakangan ini. kemajuan dan refomasi yang dolaksanakan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia semakin pesat ke arah pencapaian wawasan 2020. matematik dan teknikal. Mewujudkan pelajar berfikiran Kreatif dan Inovatif. 2.3. Langkah-langkah penting perlu supaya bilangan pelajar aliran sians mencukupi untuk mengisi jawatan saintis demi mencapai hasrat negara maju pada tahun 2020. 2.5.1 Mempertingkatkan bilangan pelajar mengambil mata pelajaran elektif sains & teknikal. . Meningkatkan keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran saian . 2. Sekolah Menengah Kebangsaan Chabang Empat hanya mempunyai 14% aliran sains bagi tahun 2001 berbanding dengan pelajar bukan elektif sains.Sistem pendidikan negara kita telah dan sedang melalui pelbagai kemajuan dan reformasi.

4. Menyampaikan mesej kepada pelajar dan ibu bapa mengenai kepentingan sains dan teknologi.1. Menekankan terhadap pentingnya elektif sains dalam mencapai wawasan 2020. 4. Kaunselor telah dan akan : 4.2.2.1. Sebaran Maklumat Strategi ini khususnya dipertanggungjawabkan kepada kaunselor sekolah.1. 4.1. 4. Kerjaya bagi kelulusan elektif sains dipamirkan di papan-papan kenyataan disetiap blok bangunan sekolah. 4.1.5. Mendedahkan dengan kejayaan atau kegunaan sains masa kini sebagai rangsangan untuk memupuk sikap dan minit pelajar terhadap sains seperti Kejurutera Genetik dan Teknologi Angkasa Lepas. 4.0.4. 4.3.1. Membina Keterampilan Guru .1. STRATEGI Sekolah Menengah Kebangsaan Chabang Empat telah dan akan melaksanakan beberapa strategi dalam mencapai objektif projek. Menyatakan peluang-peluang kerjaya bagi pelajar yang telah berjaya setelah menyertai pakej elektif sains.

4.4. Mengambil kawasan sebagai projek untuk memelihara ekologinya.5. Memberi pengalaman pendidikan kepada pelajar dengan cara sandaran di 4. hotel dan resort. 4. Mengalakkan guru-guru membuat kajian tindakan dalam menyelesaikan masalah tidak minat pelajar dalam sains dan teknologi Institut Sainstif .2. 4.Lokasi yang digunakan sama ada di dewan sekolah . lawatan sambil belajar/ Bench Mark main peranan bermodul sumbangsaran tunjuk cara kuliah dan lain-lain . pusat sumber pendidikan negeri. Guru-guru ini masih memerlukan latihan dalam perkahidmatan dalam menghadapi suasana sebenar disekolah.2. Sekolah Menengah Kebangsaan Chabang Empat telah dan akan : 4.2. Berbincang dan berkongsi idea untuk menyelesaikan pengajaran dan pembelajaran melalui panitia. Mengadakan lawatan ke .2. 4.2. Mengadakan kursus dalaman Pengisian Motiwasi Pedagogi Konsep & Prinsip Semua Penilaian Semua Penyelidikan Sains & Matematik Pengurusan Guru Kanan Pengetua Pengetua Sasaran SWU Semua Sains & Matematik Sains & Matematik Tindakan Kaunselor Guru Cemerlang Guru Cemerlang Pendekatan yang digunakan ‘ Hands On ‘ .2.3. pusat kegiatan guru.6.Hasil kajian yang dijalankan menunjukkan guru-guru yang mengikuti kursus perkhidmatan di maktab atau di universiti tidak mncukupi untuk menjadi guru yang berkesan.2.1.

c) Mendapat bahan sumber yang berkaitan dengan pengajaran dan pembelajaran Sains. Mengadakan pameran Sains & Teknologi. Puisidra.Intitusi Pendidikan Tinggi atau Intitusi Penyelidikan. kelab Reka Cipta. aktiviti-aktivitinya ialah Kuiz Sains nasional.4. 4. Sekolah Menengah Kebangsaan Chabang Empat telah mewujudkan persatuan Sains & matematik. Kelab Komputer dan lain-lain.8. Cereka Sains .7. Kuis sains Angkasa Sekolah menengah. Prias. 4. Projek Science Across Asia pasifik .2. Penyeliaan juga ditumpukan kepada makmal Sains dengan mempastikan a) b) Makmal mempunyai peralatan yang mencukupi dan berkualiti.3. Aktiviti Ko Akademik. Kem Sains (Mac). Menjemput ahli sains yang pronimen untuk memberi ceramah tentang kerjaya serta kejayaan mereka. Pertandingan Inovasi Sains & reka cipta. Kuiz Sains Alam Semulajadi.2. 4. Setiap kelab/persatuan akan menjalankan aktiviti masing-masing. 4. Kuis Fizik ( Jun). Eseiton. . Olimpiad matematik kebangsaan. Pemantauan dan Penyeliaan Sekolah Menengah Kebangsaan Chabang Empat telah membuat pemantauan dan penyeliaan di Pejabat sekolah. Menyediakan kot makmal dan cermin mata keselamatan dalam makmal sains. Australian national Chemistry Quiz Ancq ( Jun). Kem IT. Fokus utama adalah bimbingan profesional di mana guru-guru cemerlang akan memberi idea baru dan berkongsi idea dalam penyelesaian cabaran pengajaran dan pembelajaran melalui panitia.

Pelaksanaan ujian pengesanan Sains & Matematik Semua pelajar akan menjalani ujian pengesanan Sains & Matematik yang dianjurkan oleh JPN. Sekolah Menengah Kebangsaan Chabang Empat telah menetapkan bahawa perjumpaan diadakan pada tiap-tiap hari Ahad jam 11.00 tengah hari.5. pencapaian & status semasa prestasi mata pelajaran Sains dan teknikal. d) e) Trend pemilihan mata pelajaran secara pakej.30 . 4.6 Mengenal pasti program sokongan lain. Fokus utama perbincangan ialah: a) Post Mortem TOV. Mewujudkan taman teknologi di sekolah Mewujudkan suasana makmal dengan mural yang berkaitan dengan mata pelajaran berkenaan termasuk kerjayanya. Laporan aktiviti peningkatan prestasi mata pelajaran Sains & Teknikal. peningkatan sekolah dari segi status kejayaan dan cabaran. Indikator pengurusan Sains & Teknikal Cemerlang. d) e) 4.1.d) e) f) Melanggan media bercetak tentang Sains dan Teknologi. Perjumpaan Berkala Bersama Pengurusan Sekolah. Bimbingan seterusnya adalah berdasarkan soalan-soalan yang pelajar tidak tahu atau tidak mendapat sebarang markah. . Guru mata pelajaran telah membuat analisa ke atas soalan-soalan popular yang diperolehi oleh pelajar. Analisa ini digunakan sehingga ujian berikut dijalankan dan bimbingan diberi berdasarkan analisa yang baru dibuat.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->