P. 1
Pengurusan Dan Pentadbiran Pj Dan Sukan

Pengurusan Dan Pentadbiran Pj Dan Sukan

|Views: 19|Likes:
Published by Mohd Faris

More info:

Published by: Mohd Faris on Jun 26, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPTX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/22/2014

pdf

text

original

Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Jasmani dan Sukan PJM 3112

ISL 1

Konsep Pengelolaan, Pengurusan dan Pentadbiran

Kamus Dewan Edisi Keempat, halaman 722 : Perihal mengelolakan, pengarahan dan pengawalan serta pengurusan penyelenggaraan.
Merangkumi :

Jangkaan keperluan kewangan. Padang atau gelanggang. Jam setiap permainan. Makanan dan minuman. Keperluan pengangkutan. Keperluan pegawau perubatan. Sumber kewangan. Sambutan penonton.

memimpin dan mengawal daya usaha ahli organisasi dan menggunakan sumber-sumber lain untuk mencapai matlamat yang ditetapkan. Denyer (1977) : Proses mengarah dan mengawal sesuatu institusi yang melibatkan perancangan dan pengarahan terhadap tugas-tugas kakitangan. .Stoner (1984): Satu proses merancang. mengelola.

Pengawalan : Menilai dan melaporkan kerja yang dijalankan. Matlamat organisasi yang jelas. Memimpin : Kerjasama antara ketua dengan anggota bawah. Organisasi diketuai oleh seseorang.* Keperluan mengurus Kewujudan sebuah organisasi formal. . * Proses yang terlibat Perancangan : Aktiviti menetapkan matlamat. Pengelolaan : Pembahagian tugasan secara saintifik.

.FALSAFAH Pengurusan Pendidikan Jasmani : Satu aktiviti mentadbir dan mengelola untuk menghasilkan insan yang seimbang dari segi JERIS. Kesimpulan : Bertujuan untuk menguruskan aktiviti fizikal ke arah pembentukan masyarakat yang sihat. cergas dan mengutamakan gaya hidup sihat. Pengurusan sukan : Mentadbir dan menguruskan sukan sebagai alat yang membawa kebaikan kepada manusia sejagat serta memupuk toleransi dan perpaduan.

Melahirkan masyarakat yang menjadikan senaman sebagai rutin harian.PRINSIP Pengurusan Pendidikan Jasmani Dapat mempertingkatkan dan mengekalkan kecergasan berasaskan kesihatan dan perlakuan motor. Pengurusan Sukan Membolehkan seseorang memperoleh sebanyak-banyak keseronokan dan kepuasan dalam hidup. . Melahirkan masyarakat yang dapat mengaplikasikan pengetahuan kesihatan dan keselamatan semasa menyertai aktiviti fizikal. Keperluan asas manusia merangkumi pelbagai faktor daripada keperluan fisiologi kepada kepuasan mutlak diri. Menggalakkan pembangunan sosial melalui penyertaan beramai-ramai yang dapat mewujudkan persaingan sihat dan mengeratkan perhubungan sosial.

CONTOH AKTIVITI Merancang Memecat Menilai Menyemak Mengetuai Mengurus kakitangan Memotivasikan Membetulkan .

Siondang (1981): Keseluruhan proses kerjasama antara dua orang atau lebih yang didasarkan atas rasional tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. .Dimock (1979) : Satu proses tentang apa dan bagaimana tugas sesebuah pertubuhan dikendalikan. Shukur (1988) : Memberi penumpuan kepada hal-hal yang berhubung dengan pembahagian kerja dan penyelarasan perhubungan untuk melahirkan kecekapan dalam organisasi.

Fungsi tenaga pekerja. Mengelola Mengisi tenaga Mengarah Membentuk satu struktur formal tentang pembahagian kuasa dalam menyempurnakan tugasan dan aktiviti yang dirancang. Urwick 1959) Fungsi Merancang Penerangan Menentukan perkara yang mesti dilakukan dan cara melaksanakannya. perbelanjaan dan kawalan. Menerang belanjawan . Melapor Menyampaikan maklumat kepada pihak atasan dan bawahan melalui rekod-rekod kajian dan pemerhatian Menerangkan urusan belanjawan dari segi peruntukan. Tugas membuat keputusan dan memberikan arahan serta tunjuk ajar kepada kaki tangan.FUNGSI PENTADBIRAN (mengikut L . Menyelaras Mengawal tindakan setiap unit atau bahagian dalam organisasi. Gulick dan L .

PUSINGAN FUNGSI PENTADBIRAN Merancang Menilai Membuat keputusan Mengawal Komunikasi .

pengarahan. (Kamus Dewan Edisi Keempat) .DEFINISI PENGURUSAN . perancangan. Pengurusan juga didefinisikan sebagai gabungan kemahiran-kemahiran berkaitan dengan pentadbiran. kepimpinan dan penilaian dalam konteks perkhidmatan berkaitan dengan sukan dan pendidikan jasmani. pengelolaan dan penyelenggaraan. pengawaian. pengelolaan. pengurusan bajet.Pengarahan. pengawalan.

. (Robbins dan Decenzo.Mendefinisikan pengurusan dalam dua dimensi iaitu menggambarkan pengurus dalam organisasi dan melihat apa yang pengurus lakukan (Dessler. 2001) .Proses menyempurnakan sesuatu tugasan dengan cekap dan berkesan melalui individu lain. 2001) .

(Daft. kepimpinan dan pengawalan sumber-sumber organisasi..Mencapai matlamat organisasi dengan cekap dan berkesan melalui proses perancangan. 2000) . pengorganisasian.

.Satu proses yang membabitkan dua atau lebih manusia menggembleng tenaga dan sumber untuk mencapai tujuan tertentu .Usaha-usaha dalam pengurusan yang berperanan menetapkan jenis tugas dan mengenalpasti sumber.PENGELOLAAN .

1990) . bimbingan dan kawalan ke atas sumber-sumber yang wujud untuk menghabiskan kerja yang diharapkan atau untuk mengarahkan program kepada pencapaian matlamat-matlamat tertentu.PENTADBIRAN . (Leith.Satu proses yang melibatkan perancangan. pengelolaan.

penghasilan dan perhubungan awam.Satu proses atau keadaan yang melibatkan dua atau lebih individu menggembleng tenagan untuk mencapai matlamat yang ditetapkan. (Daughtrey & Woods. 1976) . perancangan organisasi..Koordinasi aktiviti oleh individu dalam kumpulan yang tersusun melibatkan pengurusan kakitangan. .

SKOP PENGELOLAAN PENDIDIKAN JASMANI DAN SUKAN .

Pengelolaan merupakan satu proses yang membabitkan dua atau lebih manusia menggembleng tenaga dan sumber untuk mencapai tujuan tertentu Pengelolaan dan pentadbiran Pendidikan Jasmani adalah bagaimana kita mentadbir dan menguruskan mata pelajaran Pendidikan Jasmani supaya mata pelajaran ini dapat dilaksanakan atau di ajar dengan berkesan serta mencapai objektif yang diharapkan. .

Membahagikan Tugas Secara Spesifik Pembahagian Tugas Berdasarkan Kumpulan /Unit Kecil Memberikan Autoriti dan Tanggungjawab Mengkoordinasi Sumber Organisasi Menentukan Span of Management .

Tindakan yang diambil akan lebih berkesan Menggunakan segala sumber yang anda dengan lebih efektif dan efisien Membantu dan memudahkan proses meletak tugasan dan tanggungjawab kepada individu yang berkenaan Membantu mewujudkan satu sistem pelaksanaan dan pengawalan yang berkesan .

SKOP PENGURUSAN PENDIDIKAN JASMANI DAN SUKAN .

Kelebihan Sukan 4.SKOP PENGURUSAN PJ & SUKAN 1. Langkah Pembangunan Sukan 3. Pembinaan Kualiti Sahsiah . Dasar Sukan 2.

 Golongan masyarakat – bergiat cergas untuk untuk meningkatkan pengetahuan dan amalan yang sihat dalam pendidikan. .  Jentera Penyelaras .  Perancangan – semua kemudahan dan peralatan sukan hendaklah diselenggarakan dengan baik dan diperlengkapkan dengan sewajarnya.  Pertingkat – kualiti sukan supaya menjadi kebanggaan.  Langkah – masyarakat yang berdisiplin dan bersepadu melalui penyertaan yang lebih luas dan peluang yang lebih baik dalam bidang sukan.menentukan hubungan yang lebih rapat di kalangan persatuan sukan tempatan. Dasar Sukan  Pergerakan – sejajar dengan Dasar Sukan Negara.sentiasa mendapat pengiktirafan.  Program Sukan .1. penghormatan supaya sentiasa bergerak secara bersepadu dan terpimpin.

mewujudkan seminar.  Kerjasama – beberapa program latihan sukan juga diadakan hasil daripada kerjasama yang wujud. dan bengkel dalam dan luar negara untuk meningkatkan komitmen yang cergas di kalangan pegawai sukan dan kakitangan.2. menilai dan menyusun strategi dan program memaju dan membangunkan sukan. Sistem latihan yang perlu diselaraskan.  Langkah – melaksana. Perkembangan yang sihat untuk mengembangkan program kegiatan sukan di kalangan belia tanah air. LANGKAH PENINGKATAN SUKAN  Selaras – Penglibatan sesetengah golongan masyarakat disebabkan oleh beberapa faktor. kursus. IPTA dan pendidikan tinggi digerakkan supaya mencapai peringkat kebangsaan.  Komitmen . .

 Mewujudkan interaksi sosial yang bermakna dan berjaya memperluaskan lagi perkembangan kemahiran asas dalam bidang sukan.  Memupuk dan menjalinkan ikatan persahabatan yang abadi dan berkekalan di kalangan anggota masyarakat yang berbilang kaum.  Kegiatan sukan secara menyeluruh akan mencegah jenayah di kalangan remaja dengan penggunaan masa secara berkesan. sukan dapat menyumbangkan pembentukan sahsiah. meningkatkan tahap kesihatan. . KELEBIHAN SUKAN  Secara individu.3.  Penggunaan masa lapang secara berfaedah dan dapat mengurangkan tekanan hidup moden. kecergasan dan kesejahteraan fizikal.

termasuk sukan.  Kekurangan – sentiasa membuat perubahan dan penambahbaikan untuk mengatasi kekurangan pendekatan saintifik dalam latihan. kekurangan jurulatih dan pegawai yang bertauliah. kaum pelajar. dan pendidik dalam sukan secara aktif menggalakkan pembinaan kualiti fizikal sesuai memenuhi hasrat negara. sentiasa diberi pertimbangan untuk memasuki sesetengah pusat pengajian dengan syarat mempunyai kelayakan dalam akademik.peranan yang dimainkan oleh jaguh.  Galakan – calon – calon yang yang mempunyai kehandalan dan bakat dalam bidang dan kegiatan ko – kurikulum. pakar. Meningkatkan produktiviti dan pembangunan negara. PEMBINAAN KUALITI SAHSIAH  Moral . .4.

Kecemerlangan yang cemerlang di kalangan remaja. Nadi – peranan sukan di dalam masyarakat diperlihatkan dengan guru sebagai pengganti pemimpin negara pada masa hadapan. menyekat masalah sosial terutama di kalangan remaja. Kesungguhan dan usaha membantu perkembangan sukan sebagai budaya masyarakat.  Budaya hidup – sentiasa diteruskan secara bersepadu melalui latihan yang sistematik di kalangan pelbagai pihak.  Sosial – alat integrasi. mengasah bakat. .

SKOP PENTADBIRAN PENDIDIKAN JASMANI DAN SUKAN .

perancangan. penghasilan dan perhubungan awam. Pentadbiran melibatkan pengurusan kakitangan. Griffiths(1959). menyatakan bahawa pentadbiran adalah satu corak tingkahlaku yang didapati dalam semua organisasi manusia. pengelolaan.Dimock (1979).Ia adalah proses yang mengatur dan mengawal sesuatu organisasi sosial itu. dalam buku bertajuk Administration Theory. pengelolaan. Pentadbiran didefinisikansebagai proses yang melibatkan perancangan. Kamus Dewan Edisi ke empat menyatakan pentadbiranbermaksud.menyatakan pentadbiran sebagai satu proses untuk menyelaraskan aktivitiaktiviti organisasi melalui pembentukan matlamat danpolisi dan menentukan langkahlangkah yang perlu diambil untuk mencapainya .'apa' adalah isi penting kepada pengelolaan organisasi seperti pengetahuan dan kemahiran dalam bidang tertentu. pentadbiran merupakan koordinat aktiviti oleh individu dalam kumpulan yang tersusun.organisasi. pengurusan dan pemerintahan. bimbingan dankawalan ke atas sumber-sumber yang wujud untuk menghabiskan kerja yang diharapkan atau mengarahkan program kepada pencapaian matlamat tertentu (Wee Eng Hoe) Unsur kepimpinan ditambah oleh Newman (1963) bagi melengkapkan idea proses pentadbiran Daughtrey & Woods (1976) menyatakan. perbuatan mentadbirkan. menyatakan pentadbiran sebagai suatu proses tentang 'apa' dan 'bagaimana' tugas (fungsi) sesebuah pertubuhan dikendalikan. 'bagaimana'adalah teknik-teknik pengurusan dan prinsip-prinsip yand digunakan ke arah pencapaian matlamat organisasi. DEFINISI PENTADBIRAN Walker (1997).

Organisasi berperanan untuk membekalkan struktur dan sistem pentadbiran bagi mencapai matlamat sebuah kumpulan. *organisasi sebagai pelan perbuatan manakala pentadbiran berfungsi sebagai tindakan yang berbentuk perbuatan. .Pentadbiran membimbing tindakan individu dalam organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

TUJUAN PENTADBIRAN DAN PEMBENTUKAN ORGANISASI Perancangan organisasi Delegasi Bilangan Paras organisasi Kedudukan dalam pentadbiran Objektif organisasi .

CONTOH ORGANISASI PENGARAH P.PENGARAH PENYELARAS KELAB DAN PERSATUAN PENYELARAS UNIT BERUNIFORM PENYELARAS SUKAN DAN PERMAINAN .

PENTADBIRAN ORGANISASI * Unsur kepimpinan ditambah oleh Newman (1963) bagi melengkapkan idea proses pentadbiran. AKTIVITI KEPIMPINAN PENGURUSAN Agenda utama organisai (Tugas pengarah) Menetapkan hala tuju (objektif . misi. Asas Pengurusan Sukan . tentukan strategi alternatif organisasi): Merancang dan menyediakan langkah-langkah dan jadual tugas serta membahagikan sumber kepada unitunit tertentu. Sumber: Mohd Salleh Aman. visi.

JENIS-JENIS PENTADBIRAN AUTOKRATIK .Membolehkan individu dalam organisasi melakukan apa sahaja di ingini.Membiarkan organisasi berfungsi sendiri. . .Menggunakan kuasa dan autoriti untuk mengawal semua individu dalam organisasi. DIKTATOR . EKLEKTIK .Menggabungkan pendekatan laissez-faire dan autokratik.LAISSEZ-FAIRE . .Ketua berpernan penting. .Kakitangan bergantung kepada ketua. .Menggunakan jenis pentadbiran yang berlainan ikut situasi.Pemerintahan kuasa mutlak.

kuasa rujukan. kuasa ganjaran dan kuasa paksaan. b. kuasa kepakaran.Asas Sosial -Kuasa yang sah.KONSEP-KONSEP ASAS PENTADBIRAN *KUASA . Sumber kuasa a.Asas Informasi .kebolehan mempengaruhi orang lain mengikut hala tuju yang diingini.

Kuasa ganjaran . . Asas informasi -Individu yang mempunyai lebih banyak informasi mampu mempengaruhi pemikiran individu lain. Kuasa paksaan .seseorang individu mempunyai keupayaan untuk memotivasikan orang bawahan dengan ganjaran kenaikan pangkat.Kuasa yang sah -Wujud disebabkan nilai budaya dan struktur sosial. (ketua mempunyai kuasa) -Kuasa wujud dalam dua bentuk. .kuasa ini mengakibatkan kakitangan bawahan mengikut arahan walaupun tidak bersetuju. Kuasa rujukan -berasaskan sifat-sifat yang berkarisma seorang pemerintah. Kuasa ke atas dan kuasa ke bawah.cth: kuasa ke bawah (ketua membuat peraturan) Kuasa ke atas (seorang pustakawan meminta guru memasukan butir peribadi sebelum memasuki perpustakaan) Kuasa kepakaran -Seseorang yang mempunyai pengetahuan dan kemahiran dalam sesuatu bidang.

Rujukan a) Buku rujukan Fouzee H. (1989). Kamus Dewan Edisi Keempat. Zaidatol Akmaliah Lope Pihie. Wee Eng Hoe.A.(1994) Organisasi dan Pentadbiran Sukan dan Pendidikan Jasmani. Shah Alam. Pengelolaan dan Pentadbiran Pendidikan Jasmani dan Sukan. Utusan Publications & Distributors Sdn Bhd. Open Universiti Malaysia. Panduan Pengelolaan Sukan dan Permainan. b) Kamus (2007). Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka . Bhd.(1998) Pengurusan Sukan.Bhd. Penerbit Siri Maju Sdn. Fajar Bakti Sdn. Bhd. (1990). Petaling Jaya : Penerbit Fajar Bakti Sdn. Pentadbiran Pendidikan. Omardin Ashaari.

htm • http://www.htm • http://www.tripod.wordpress.com/2008/01/07/pengurusandefinisi-sejarah-dan-konsep-siri-1 • http://ifah.com/doc/33154242/Apa-itu-pengurusan .com/urus.tripod.c) Laman web • http://www.scribd.com/doc/14286633/Word16x16-DefinisiPentadbiran-dan-Pengurusan-Sekolah • http://uniprof.com/steadfast_uiam/Asas%20Peng urusan.com/doc/40678061/Pentadbiran-Sukan • http://members.scribd.scribd.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->