P. 1
Bmm3110 Ayat Terbitan Dan Analisis Ayat (Boy)

Bmm3110 Ayat Terbitan Dan Analisis Ayat (Boy)

|Views: 83|Likes:
Published by Chekgu Hairul
analisis ayat
analisis ayat

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: Chekgu Hairul on Jun 26, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/01/2013

pdf

text

original

2.

0

KONSEP AYAT TERBITAN

Penerbitan sesuatu ayat sebagai struktur permukaan itu berpunca daripada sesuatu ayat yang lain, kecuali ayat itu memang sama dengan ayat dasar. Ayat yang sedemikian wujud pada peringkat struktur dalaman atau struktur dasar, dan wujud dalam bentuk yang menyerupai pada peringkat struktur permukaan. Penerbitan sesuatu ayat dimaksudkan sebagai hasil daripada terlaksananya suatu proses gramatis, iaitu melibatkan perlaksaan rumus transformasi, yang befungsi mengubah aturan atau struktur ayat serta memperluas sesuatu unsur dalam ayat atau frasa. Proses penerbitan dilakukan melalui proses transformasi yang terjadinya pengguguran, penyusunan semula, atau perluasan kepada unsurunsur struktur dalaman.

2.1

Proses Pengguguran

Proses transformasi yang berlaku pada struktur ayat yang mengakibatkan pengguguran unsur-unsur tertentu daripada binaan sesuatu ayat merupakan proses pengguguran ayat. Dalam bahasa melayu, terdapat tiga jenis pengguguran utama iaitu pengguguran frasa nama sebagai subjek, pengguguran frasa predikat, dan pengguguran frasa nama yang mendahului frasa relatif.

2.1.1 Pengguguran Frasa Nama Sebagai Subjek. Pengguguran frasa nama sebagai subjek terdiri daripada dua jenis iaitu pengguguran subjek kata ganti nama diri orang kedua dalam ayat perintah, dan pengguguran subjek yang serupa dalam ayat majmuk.

(i)

Pengguguran subjek kata ganti nama diri orang kedua dalam ayat perintah.

Dalam ayat suruhan, iaitu sejenis ayat perintah, kata ganti nama diri orang kedua yang berfungsi sebagai subjek selalunya digugurkan. Lihat seperti contoh dibawah: 1. Kamu keluar – Keluar! 2. Awak semua pergi dari sini – Pergi dari sini! 3. Anda boleh masuk sekarang – Boleh masuk sekarang. Proses pengguguran frasa nama boleh diterangkan secara rajah pohon dibawah. Subjek + Prediket 
Kata ganti nama orang kedua.

+ Predikat A

S

P

FN

FK

KN

KK

kamu
transformasi pengguguran frasa nama sebagai subjek.

keluar

Sebagai contoh: Dia sangat pandai + Dia rajin belajar. Rajah pohon dibawah . Dalam situasi ini.A S P FN FK KN KK keluar Frasa nama yang digugurkan terdiri daripada kata ganti nama diri orang kedua. (ii) Pengguguran subjek yang serupa dalam ayat majmuk. dia dalam ayat digugurkan oleh sebab dia dalam kedua-dua ayat merujuk orang yang sama. menjelaskan lagi proses pengguguran itu terjadi. tuan. dan awak. engkau. Jika terdapat beberapa frasa nama sebagai subjek yang serupa.  Dia sangat pandai kerana rajin belajar. anda. maka subjek frasa nama yang sama itu boleh digugurkan kecuali subjek frasa nama yang diawal ayat majmuk tersebut.  Dia sangat pandai kerana dia rajin belajar. yang diberi tanda “i” dalam ayat-ayat yang bergabung menjadi ayat majmuk dibawah. iaitu kamu.

A Aı S FN dia P FA sangat pandai kerana KH S FN A² P FA rajin belajar .A Aı S FN dia P FA sangat pandai kerana KH S FN dia A² P FA rajin belajar transformasi pengguguran frasa nama sebagai subjek yang serupa.

2. . Ayat 2 = Sepupunya belajar di England. (b) Frasa nama yang serupa. Ayat 2 = Lagu kebangsaan lambang negara. Ayat 1 = Bendera Malaysia lambang negara.2 Pengguguran Frasa Predikat Seluruh bahagian frasa predikat boleh digugurkan sepertimana yang berikut: (i) Pengguguran Seluruh Frasa Predikat. Ayat majmuk gabungan = Adik Ali belajar di England dan sepupunya belajar di England. Ayat 1 = Adik Ali belajar di England. (a) Frasa kerja yang serupa.1. Frasa adjektif terdiri daripada salah satu yang berikut: (a) (b) (c) (d) Frasa Kerja Frasa Nama Frasa Adjektif Frasa Sendi Nama Jika ada penggunaan frasa predikat yang serupa dalam ayat majmuk gabungan. Contohnya dapat kita lihat di bawah. maka kesemua frasa predikat yang serupa kecuali yang terakhir boleh digugurkan. Pengguguran = Adik Ali dan sepupunya belajar di England.

Ayat 1 = Adik saya sangat rajin. Ayat 2 = Adik Ali sangat rajin. Pengguguran = Bendera Malaysia dan lagu kebangsaan lambang negara. Pengguguran = Adik saya dan adik Ali sangat rajin. Ayat majmuk gabungan = Adik saya sangat rajin dan adik Ali sangat rajin. Ayat majmuk gabungan = Dia masih di kampung dan isterinya masih di kampung. `Pengguguran = Dia dan isterinya masih di kampung. Ayat 2 = Isterinya masih di kampung. . (c) Frasa adjektif yang serupa. (d) Frasa sendi nama yang serupa. Ayat 1 = Dia masih di kampung.Ayat majmuk gabungan = Bendera Malaysia lambang negara dan lagu kebangsaan lambang negara.

Pengguguran = Dia dipukul. (b) Pengguguran kata bantu yang serupa. FN sebagai objek yang serupa FN sebagai objek selepas kata kerja yang membawa makna adjektif. (a) Pengguguran oleh + FN dalam ayat pasif. . Kata-kata bantu yang sama hadir dalam predikat frasa kerja dan predikat frasa adjektif boleh digugurkan sehingga tinggal satu sahaja. Kata bantu yang serupa. Contohnya: Ayat = Dia dipukul oleh bapanya. Pengguguran = Dia boleh menyanyi dan menari. dalam ayat-ayat yang digabungkan. struktur oleh + FN yang mengikuti kata kerja boleh digugurkan. Ayat 2 = Dia boleh menari. Dalam binaan ayat pasif. bahagian frasa predikat boleh juga mengalami proses Beberapa pengguguran. Ayat 1 = Dia boleh menyanyi.(ii) Pengguguran bahagian-bahagian frasa predikat. Antaranya: (a) (b) (c) (d) oleh + FN dalam ayat pasif. iaitu yang pertama. Ayat majmuk = Dia boleh menyanyi dan dia boleh menari.

(d) Pengguguran frasa nama sebagai frasa objek kata kerja yang membawa makna adjektif. Objek frasa nama ini boleh digugurkan sekiranya terdiri daripada kata ganti nama orang pertama. Apabila terdapat beberapa frasa nama sebagai objek yang serupa dalam ayat yang digabungkan. Ayat majmuk = Daud memukul penjahat itu dan Daud menumbuk penjahat itu. Pengguguran = Kejadian itu sungguh menakjubkan. objek itu digugurkan sehingga tinggal satu sahaja. Contohnya: Ayat = Kejadian itu sungguh menakjubkan kami. Contoh yang dapat kita lihat ialah: Ayat 1 = Daud memukul penjahat itu. iaitu objek yang di belakang atau yang terakhir. sangat. Frasa nama sebagai objek boleh digugurkan dalam kedudukan selepas kata kerja transitif yang membawa makna adjektif. Pengguguran = Daud memukul dan menumbuk penjahat itu.(c) Pengguguran frasa nama sebagai objek yang serupa. Ayat 2 = Daud menumbuk penjahat itu. sungguh. Antara kata-kata kerja yang dimaksudkan ialah: mempesonakan menakjubkan menggembirakan mendukacitakan menghairankan menghampakan memilukan mengghairahkan Kesemua kata kerja diatas menggambarkan perasaan tertentu yang boleh didahului oleh kata penguat seperti amat. dan sebagainya. .

2.4 Pengguguran Kata Nama yang Berfungsi Sebagai Inti dalam Frasa Nama. boleh digugurkan sehingga yang tertinggal dalam frasa nama itu hanya bahagian penerangnya sahaja. Ayat 2 = Orang tua itu memakai serban. Contohnya: Ayat 1 = Adiknya memilih beg itu. Ayat Majmuk = Orang tua yang memakai serban itu bapa saya.2. Ayat 2 = Beg itu biru. Pengguguran = Yang memakai serban itu bapa saya. Pengguguran frasa nama yang mendahului frasa relatif diatas berlaku dalam kedudukan frasa nama sebagai subjek. Pengguguran = Adiknya memilih yang biru itu. dan kata kerja bersenam sebagai penerang. dengan satu ayat dipancangkan ke dalam ayat yang satu lagi sebagai frasa relatif.3 Pengguguran Frasa Nama yang Mendahului Frasa Relatif. Sebagai contoh: . Ayat Majmuk = Adiknya memilih beg yang biru itu. Contohnya: Ayat 1 = Orang tua itu bapa saya.1. Kata nama kegiatan dalam ayat tersebut boleh digugurkan.1. frasa nama yang serupa mendahului frasa relatif itu boleh digugurkan. Contohnya. kegiatan bersenam berfungsi sebagai frasa nama yang mengandungi kata nama kegiatan sebagai inti dalam frasa nama tersebut. KNinti + Penerang. Apabila dua ayat digabungkan bersama. yang munbkin bukan daripada kelas kata nama. Proses yang sama seperti itu berlaku juga terhadap frasa nama yang mendahului frasa relatif dalam kedudukannya sebagai objek. Kata nama yang ada dalam binaan frasa nama.

diterbitkan semula dalam satu struktur ayat gramatis yang baharu.Ayat 1 = Kegiatan bersenam boleh menyihatkan badan. proses ini tidak membawa perubahan makna ayat. Namun demikian. Sebagai contoh: (a) (b) Ali menendang bola itu. Ayat (a) ialah ayat aktif. Penyusunan semula frasa nama sebagai subjek berlaku melalui proses transformasi pasif. iaitu: a. Selepas itu.2. Terdapat tiga jenis proses penyusunan semula. . Penyusunan semula melalui ayat songsang.dan kata sendi nama oleh mendahului frasa nama Ali. 2. c. Imbuhan kata kerja juga berubah menjadi meN. b. 2.1 Penyusunan Semula Frasa Nama Sebagai Subjek. dan penggantian atau penambahan kata-kata lain pada ayat yang diterbitkan.2 Proses Penyusunan Semula Proses penyusunan semula merupakan satu lagi proses penerbitan ayat dalam bahasa Melayu. Bola itu ditendang oleh Ali. Penyusunan semula frasa nama sebagai subjek. Sebaliknya ayat (b) ialah ayat yang telah dipasifkan. sementara subjek asalnya “Ali” dalam ayat (a) telah berpindah kepada kedudukan selepas kata kerja. Subjeknya “Ali” dan objeknya “bola”.digantikan dengan di. Proses penyusunan semula ini mengakibatkan berlakunya perubahan atau pengguguran kata-kata tertentu. Penyusunan semula frasa nama sebagai objek. Pengguguran = Bersenam boleh menyihatkan badan. Proses penyusunan semula ini bermaksud bentuk perkataan dalam ayat asal diubah susunannya. yang terjadinya frasa nama “bola” itu berfungsi sebagai objek dalam ayat aktif dikedepankan untuk menjadi subjek yang baharu kepada ayat pasif.

Proses ini memindahkan kedudukan objek tepat dalam ayat asal ke bahagian akhir dengan didahului kata sendi nama kepada. Sebagai contoh: (a) Ali menghadiahi Ahmad sebuah buku. jika ada. Penyusunan semula frasa nama sebagai objek boleh terjadi pada ayat-ayat yang mengandungi dua jenis objek. Dalam ayat diatas. Sebuah buku – objek sipi. . iaitu dari imbuhan –i pada kata kerja.2 Penyusunan Semula Frasa Nama Sebagai Objek. manakala frasa nama yang mengikuti objek tepat tersebut ialah objek sipi. ii. Penyusunan semula frasa nama sebagai objek. dan meletakkan frasa nama objek sipi pada kedudukan selepas kata kerja untuk menjadikannya objek tepat yang baharu. iaitu objek tepat dan objek sipi. digantikan dengan imbuhan –kan jika kata dasar kata kerja tersebut adalah kata kerja. Kata kerja berubah juga bentuknya. Dibawah merupakan contoh ayat diatas tadi yang sudah melalui proses penyusunan semula frasa nama sebagai objek: i.2.   Ahmad – objek tepat.2. Namun ayat ini boleh disusun semula melalui proses transformasi. Ayat asal / ayat aktif: Ali menghadiahi Ahmad sebuah buku. Ayat Pasif Ali menghadiahkan sebuah buku kepada Ahmad. frasa nama yang berkedudukan secara langsung selepas kata kerja dianggap sebagai objek tepat.

iv. Terdapat beberapa jenis peluasan dalam bahasa Melayu.2.2.3 Proses Peluasan Satu lagi proses penerbitan ayat iaitu jenis yang menambahkan unsur-unsur dalam ayat yang baharu. Sebagai contoh: c) Pergi ke sungai orang tua itu. iii. Sebagai contoh: a) Orang tua itu pergi ke sungai.3. Peluasan frasa predikat. iaitu: i. b) Ke sungai orang tua itu pergi. Frasa nama sebagai subjek boleh diluaskan melalui proses relativisasi. keterangan syarat. dan proses ini biasanya disebut peluasan ayat. Peluasan frasa nama sebagai subjek. 2. Proses penyusunan semula berlaku juga dalam ayat songsang. Begitu juga jika kata kerja ingin difokuskan. Jadi. Peluasan melalui proses komplementasi. maka kata kerja dalam ayat diatas dikedepankan. keterangan masa.1 Peluasan Frasa Nama Sebagai Subjek. Keterangan dalam ayat tersebut di hadapankan seperti yang terdapat dalam ayat diatas. Peluasan dengan kata hubung.3 Penyusunan Semula Melalui Ayat Songsang. berlakulah proses penyusunan semula. dan seumpamanya boleh disongsangkan apabila keterangan itu hendak ditekankan atau difokuskan. keterangan musabab. iaitu proses perncangan ayat ke dalam satu ayat lain sebagai frasa relatif kepada . Ayat yang mengandungi keterangan tempat. ii. Keterangan tempat ke sungai ingin difokuskan dalam ayat diatas. 2.

Ayat 2 = Ibu itu sakit. Begitu juga keadaannya bagi peluasan yang melibatkan frasa predikat. Contohnya: Ayat 1 = Budak itu adik saya. frasa nama yang hendak direlativisasikan mestilah berfungsi sebagai subjek.  *Lelaki yang ibu itu sakit sudah pulih.subjek ayat yang menerima pancangan. Harus diingat bahawa proses relativisasi hanya boleh berlaku apabila kedua-dua subjek frasa nama itu serupa. Ayat 2 = Orang itu sakit. 2. Frasa relatif terbentuk dengan menggunakan kata relati yang.2 Peluasan Frasa Predikat.3. Contoh lain: Ayat 1 = Orang itu sudah pulih. Berikut merupakan contoh ayat yang tidak mempunyai subjek frasa nama yang serupa tetapi melalui proses relativisasi. Dalam peluasan yang melibatkan subjek.  Orang yang sakit itu sudah pulih. Ayat 1 = Lelaki itu sudah pulih. Contohnya: . Ayat 2 = Budak itu membaca buku.  Budak yang membaca buku itu adik saya. Frasa nama yang akan mengalami relativisasi mestilah berfungsi sebagai subjek dalam ayat yang akan dipancangkan.

frasa nama dalam ayat yang dipancangkan hendaklah berfungsi sebagai subjek kepada ayat pancangan tersebut untuk memungkinkan proses relativisasi terlaksana. Budak itu cantik. (relativisasi) *Mereka menaiki kereta yang Ali membeli itu. Rumah itu besar. (relativisasi) Kami membeli rumah yang besar itu. Ali membeli kereta itu. barulah pembentukan ayat relatif melalui transformasi relativisasi menjadi gramatis. seperti contoh dibawah: Mereka menaiki kereta itu. Mereka menaiki kereta yang dibeli oleh Ali. Ali membeli kereta itu. Hanya sesudah ayat yang kedua atau ayat yang akan dipancangkan itu mengalami proses pasif. (relativisasi) Ali mengusik budak yang cantik itu. (relativisasi) . (pasif) Kereta itu dibeli oleh Ali.Ali mengusik budak itu. Sebagaimana yang diperjelaskan. Contoh lain: Kami membeli rumah itu. Perhatikan contoh yang berikut: Mereka menaiki kereta itu.

”. Dia melaporkan sesuatu. iaitu proses yang mengubah sesuatu ayat menjadi satu frasa nama. tetapi. Ayat 2 = Osman berbasikal ke sekolah.3. 2. kerana.. .3.3 Peluasan dengan Kata Hubung.  Fatimah mahu pergi ke bandar tetapi Lucy tidak mahu pergi.  Dia melaporkan bahawa Ali sakit tenat.4 Peluasan melalui Proses Komplementasi. Peluasan boleh juga terjadi melalui proses komplementasi. Perhatikan ayat dibawah. dan sebagainya. Contohnya: Ayat 1 = Ali berbasikal ke sekolah.  Ali dan Osman berbasikal ke sekolah. Contoh lain: Ayat 1 = Fatimah hendak pergi ke bandar. dan memancangkannya pada suatu ayat yang lain sehingga menghasilkan peluasan kepada ayat tersebut. walaupun. Peluasan boleh juga berlaku melalui proses penggabungan ayat yang melibatkan dua konstituen yang sama dengan menggunakan kata hubung seperti dan. Ali sakit tenat. Ayat “Ali sakit tenat” berubah fungsinya menjadi frasa nama dan dipancangkan kepada binaan “Dia melaporkan sesuatu. jika. Perkataan bahawa dimaksudkan sebagai tanda berlakunya proses komplementasi.2.. Setiap kata hubung ini boleh digunakan bagi menggabungkan dua ayat atau lebih untuk menghasilkan ayat terbitan yang bersifat peluasan. Ayat 2 = Lucy tidak mahu ke bandar.

Fatihah merupakan kata nama dan menjadi inti dalam frasa nama. Doktor dan jururawat merawat Fatihah. Jururawat pula memberi ubat kepada Fatihah supaya lekas sembuh. Manakala predikat bagi ayat ini ialah “pergi ke pasar minggu pada suatu hari”. Pada suatu hari Fatihah pergi ke pasar minggu. pada = Kata sendi nama suatu = Kata bilangan hari = Kata nama a) pergi ke pasar minggu = Frasa Kerja i. iv. Kakinya yang patah itu disimen. Frasa sendi nama iaitu “pada suatu hari” telah mengalami proses pendepanan iaitu dalam susunan ayat songsang.0 PENGANALISIAN JENIS FRASA DALAM AYAT. pergi = Kata kerja ke = Kata sendi nama pasar minggu = Kata nama b) Fatihah = Frasa nama Frasa Nama + Frasa Kerja Subjek bagi ayat ini ialah Fatihah. pada suatu hari = Keterangan ii.3. 3. Ketika dia berjalan. dia dilanggar oleh sebuah lori kecil. Dia hendak membeli buahbuahan dan kuih-muih. ii. . Kaki kirinya patah. iii.1 Analisis ayat pertama. Doktor memeriksa kesihatan Fatihah. Subjek Predikat Pada suatu hari Fatihah pergi ke pasar minggu a) Pada suatu hari Fatihah = Frasa nama i. iii. Pada suatu hari Fatihah pergi ke pasar minggu.

Dia hendak membeli buah-buahan dan kuih-muih. Subjek Predikat Dia hendak membeli buah-buahan dan kuihmuih.2 Analisis ayat kedua. membeli = Kata kerja b) buah-buahan dan kuih-muih = Frasa nama iii. hendak = Kata bantu ragam ii. Manakala predikatnya pula ialah “hendak membeli buah -buahan dan kuih-muih” yang merupakan frasa kerja.3. buah-buahan = Kata nama kuih-muih = Kata nama Frasa Nama + Frasa Kerja Subjek bagi ayat ini ialah “dia” yang merupakan kata nama dan menjadi inti di dalam frasa nama. iv. . a) Dia = Frasa nama a) hendak membeli = Frasa kerja i. Perkatan “membeli” yang hadir selepas kata bantu ragam “hendak” merupakan kata kerja.

ketika dia berjalan = Keterangan ii. iv. dia = Frasa nama i. Objek ini berfungsi sebagai penerang kepada perkataan dilanggar. .3 Analisis ayat ketiga. iii. dia” yang merupakan frasa nama bagi ayat ini. Perkataan “dilanggar” merupakan kata kerja dan “lori kecil” merupakan kata nama yang berperanan sebagai objek bagi kata kerja tersebut. a) ketika dia berjalan. Manakala predikat bagi ayat ini pula ialah “dilanggar oleh sebuah lori kecil” yang merupakan frasa kerja. Subjek Predikat Ketika dia berjalan. ii. Inti dalam frasa nama ini ialah kata nama “dia”. ketika = Kata hubung pancangan iii. iv. dilanggar = Kata kerja oleh = Kata sendi nama sebuah = Kata bilangan lori kecil = Kata nama b) dia = Kata nama Frasa Nama + Frasa Kerja Subjek bagi ayat ini ialah “ketika dia berjalan. Ketika dia berjalan. dia dilanggar oleh sebuah lori kecil. dia = Kata nama berjalan = Kata kerja a) dilanggar oleh sebuah lori kecil = Frasa kerja i. dia dilanggar oleh sebuah lori kecil.3.

Subjek Predikat Kaki kirinya patah. ii. patah = Kata adjektif Frasa Nama + Frasa Adjektif Subjek bagi ayat keempat ini ialah “kaki kirinya” yang merupakan frasa nama dalam ayat tersebut. “kaki” merupakan kata nama dan menjadi inti dalam frasa nama tersebut. Manakala predikatnya pula ialah “patah” yang merupakan frasa adjektif dalam ayat ini. a) kaki kirinya = Frasa nama i. Perkataan “patah” merupakan kata adjektif dalam frasa adjektif.3. Kaki kirinya patah.4 Analisis ayat keempat. kaki = Kata nama kirinya = Penerang adjektif a) patah = Frasa adjektif i. .

iii. Manakala predikat bagi ayat ini ialah “merawat Fatihah” yang merupakan frasa kerja bagi ayat ini. merawat = Kata kerja Fatihah = Kata nama Frasa Nama + Frasa Kerja Subjek bagi ayat ini ialah “doktor dan jururawat” yang merupakan frasa nama dalam ayat ini. . ii. Perkataan “merawat Fatihah” ini merupakan frasa kerja transitif dengan objek dimana kata kerja disusuli dengan kata nama sebagai objek. Subjek Predikat Doktor dan jururawat merawat Fatihah. ii.5 Analisis ayat kelima. Apabila dihubungkan dengan kata hubung „dan‟ maka terbentuklah frasa nama bagi subjek.3. Terdapat dua inti bagi frasa nama ini iaitu doktor dan jururawat. doktor = Kata nama dan = Kata hubung jururawat = Kata nama a) merawat Fatihah = Frasa kerja i. Doktor dan jururawat merawat Fatihah. a) doktor dan jururawat = Frasa nama i.

Perkataan “yang” merupakan kata hubung relatif bagi bersambung dengan kata adjektif “patah” dan disusuli pula dengan penentu belakang “itu”. . Dalam bahagian subjek ini ada juga frasa adjektif dimana boleh dilihat dalam ayat “yang patah itu”.6 Analisis ayat keenam. Frasa nama “kaki” ialah kata nama dan mempunyai unsur keterangan iaitu kata pembenda “–nya”. iii. ii. Kakinya yang patah itu disimen.3. iv. kaki = Kata nama nya = Unsur keterangan yang = Kata hubung relatif patah = Kata adjektif itu = Penentu belakang a) disimen = Frasa kerja i. Subjek Predikat Kakinya yang patah itu disimen a) kakinya yang patah itu = Frasa nama i. v. disimen = Kata kerja Frasa Nama + Frasa Kerja Subjek bagi ayat ini ialah “kakinya yang patah itu” yang merupakan frasa nama bagi ayat ini. Melihat pula dalam bahagian predikat dimana perkataan “disimen” merupakan frasa kerja.

3. Subjek Predikat Doktor memeriksa kesihatan Fatihah. “kesihatan Fatihah” dipecahkan kepada dua bahagian dimana “Fatihah” merupakan penerang kepada kata nama inti “kesihatan” dalam bahagian predikat. Doktor memeriksa kesihatan Fatihah. kesihatan = Kata nama (inti) iii. Perkataan ini merupakan inti bagi frasa nama dalam bahagian subjek. .7 Analisis ayat ketujuh. doktor = Kata nama a) memeriksa = Frasa kerja i. Predikat bagi ayat ini ialah “memeriksa kesihatan Fatihah” yang merupakan frasa kerja dimana kata kerja “memeriksa” itu kata dasarnya daripada perkataan “periksa” dan disus uli pula dengan kata nama “kesihatan Fatihah”. Fatihah = Kata nama (penerang) Frasa Nama + Frasa Kerja Subjek bagi ayat ini ialah “doktor” yang merupakan frasa nama bagi ayat ini. memeriksa = Kata kerja b) kesihatan Fatihah = Frasa nama ii. a) doktor = Frasa nama i.

8 Analisis ayat kelapan. Frasa kerjanya ialah “memberi ubat” dan frasa sendi nama ialah “kepada Fatihah supaya lekas sembuh”. Inti bagi frasa ini ialah “jururawat” manakala “pula” merupakan penerang kepada inti tersebut. memberi = Kata kerja ubat = Kata nama (objek) b) kepada Fatihah = Frasa sendi nama i. kepada = Kata sendi Fatihah = Kata nama c) supaya lekas sembuh = Frasa keterangan Frasa Nama + Frasa Kerja Subjek bagi ayat ini ialah “jururawat pula” yang merupakan frasa nama dalam bahagian subjek ayat ini. Jururawat pula memberi ubat kepada Fatihah supaya lekas sembuh. a) jururawat pula = Frasa nama i. Predikatnya pula ialah “memberi ubat kepada Fatihah supaya lekas sembuh” yang merupakan frasa kerja dalam bahagian predikat ayat ini. Subjek Predikat Jururawat pula memberi ubat kepada Fatihah supaya lekas sembuh.3. Frasa kerja ini pula terbahagi kepada dua iaitu frasa kerja dan frasa sendi nama. ii. pula = Penerang a) memberi ubat = Frasa kerja i. “kepada” . ii. Perkataan “memberi” merupakan kata kerja dan menjadi inti bagi frasa kerja dan “ubat” ialah kata nama yang berfungsi sebagai objek kerana frasa ini merupakan frasa kerja dengan objek. Bagi frasa kedua. Frasa utama bagi predikat ini ialah frasa kerja. jururawat = Kata nama (inti) ii.

ialah kata sendi nama manakala “supaya lekas sembuh” merupakan frasa keterangan sahaja dimana ia boleh hadir ataupun tidak. . ia tidak menggangu makna yang ingin disampaikan.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->