SCE3109 TENAGA DALAM KIMIA PENGETAHUAN PEDAGOGI ISI KANDUNGAN (PPIK) (PCK -PEDAGOGICAL CONTENT KNOWLEDGE ACTIVITIES PPIK

1 Untuk menyiasat perubahan bentuk tenaga. 1. Kendalikan aktiviti berikut : i) ii) iii) iv) v) vi) Hidupkan lampu meja. Nyalakan lilin. Hidupkan kalkulator kuasa-solar. Masukkan dua bateri ke dalam kereta mainan dan hidupkan suisnya. Regangkan getah pemadam. Perhatikan satu talipon berdering.

Pada akhir aktiviti ini, jawab soalan-soalan berikut:  Apakah yang telah anda pelajari daripada aktiviti tersebut?  Dari bahagian manakah dalam kurikulum sains sekolah rendah yang berkaitan dengan topik berkenaan?  Bincangkan bagaimana anda boleh menggunakan aktiviti ini dalam pengajaran dan pembelajaran.  Apakah peranan guru dalam aktiviti ini? PPIK 2 Untuk menyiasat kesan haba terhadap penebat dan pengalir haba. Anda dibekalkan dengan blok aluminium berjisim 1kg dan 1 kg air dalam bikar. 1. Rekabentuk eksperimen bagi membuktikan bahawa aluminium adalah pengalir haba yang baik manakala air adalah penebat yang baik. 2. Sebatian manakah yang mempunyai kapasiti yang tinggi. Bincangkan. Pada akhir aktiviti ini, jawab soalan-soalan berikut:  Apakah yang telah anda pelajari daripada aktiviti tersebut?  Dari bahagian manakah dalam kurikulum sains sekolah rendah yang berkaitan dengan topik berkenaan?  Bincangkan bagaimana anda boleh menggunakan aktiviti ini dalam pengajaran dan pembelajaran.  Apakah peranan guru dalam aktiviti ini?

jawab soalan-soalan berikut:  Apakah yang telah anda pelajari daripada aktiviti tersebut?  Dari bahagian manakah dalam kurikulum sains sekolah rendah yang berkaitan dengan topik berkenaan?  Bincangkan bagaimana anda boleh menggunakan aktiviti ini dalam pengajaran dan pembelajaran. Nyatakan kegunaan setiap sel. Pada akhir aktiviti ini. Lithium-ion (Li-ion).. jawab soalan-soalan berikut:  Apakah yang telah anda pelajari daripada aktiviti tersebut?  Dari bahagian manakah dalam kurikulum sains sekolah rendah yang berkaitan dengan topik berkenaan?  Bincangkan bagaimana anda boleh menggunakan aktiviti ini dalam pengajaran dan pembelajaran.PPIK 3 Tenaga yang boleh diperbaharui dan tenaga yang tidak boleh diperbaharui. Lithium-polimer (Li-Poly). Pada akhir aktiviti ini. Apakah peranan anda dalam penjimatan tenaga dalam kehidupan harian ? Bincangkan. 2. Sel bahanapi and sel solar.  Apakah peranan guru dalam aktiviti ini? PPIK 4 Jenis bateri 1. Tenaga boleh dibahagi kepada dua jenis yang tersebut di atas. 1. Hasilkan penyusun grafik tentang tenaga yang boleh diperbaharui dan tenaga yang tidak boleh diperbaharui. . • • • • • Anda dibekalkan dengan beberapa bateri berikut . 2. Terdapat sel kimia lain seperti Logam nikel hidrida (NiMH). Sel kering Sel alkali Sel merkuri Akumulator Asid-Plumbum Sel Nikel – kadmium Tentukan terminal positif dan negatif setiap sel yang tersebut dia atas dan nyatakan kegunannya.

Buat pemerhatian terhadap paku besi di dalam setiap tabung uji selepas satu minggu. Masukan air ke dalam tabung uji A sehingga melepasi paras paku besi dan tutup dengan penutup getah. Apakah peranan guru dalam aktiviti ini? PPIK 5 Untuk menentukan faktor yang menyebabkn pengaratan. Cuci paku besi dengan kertas pasir. Masukan minyak ke dalam tabung uji B sehingga melepasi paras paku besi dan tutup dengan penutup getah. Hanya tutupkannya. Letakan empat paku besi ke dalam setiap satu tabung uji A. 3. Gantungkan paku besi didalamnya dengan menggunakan benang halus dan kemudian tutupkannya. 6. C dan D. 7. 5.  Apakah peranan guru dalam aktiviti ini? . 8. Jangan masukkan sebarang cecair ke dalam tabung uji D. jawab soalan-soalan berikut:  Apakah yang telah anda pelajari daripada aktiviti tersebut?  Dari bahagian manakah dalam kurikulum sains sekolah rendah yang berkaitan dengan topik berkenaan?  Bincangkan bagaimana anda boleh menggunakan aktiviti ini dalam pengajaran dan pembelajaran. B. Pada akhir aktiviti ini.. 4. Masukkan 2 cm kalcium klorida anhidrous ke dalam tabung uji E. 2. Prosedur: 1. Masukan air mendidih ke dalam tabung uji C sehingga melepasi paras paku besi diikuti dengan sedikit minyak dan tutup dengan penutup getah.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful