KONSTITUEN FRASA NAMA

Pengenalan
• Unsur yang menjadi pengisi frasa nama di mana intinya terdiri daripada kata nama. • Boleh wujud secara bersendirian mahupun sederetan penerang yang hadir sebelum mahupun sesudah frasa nama dan kedua-duanya. • Pendapat menyatakan unsur bukan kata nama juga boleh menjadi pengisi kepada frasa nama jika unsur-unsur itu saling berganti dengan unsur-unsur nama.

CONTOH
• • Rokok membahayakan kesihatan Kata nama rokok sebagai pengisi frasa nama boleh digantikan dengan kata kerja merokok. • Merokok membahayakan kesihatan

Contoh bukan unsur nama yang lain seperti kata kerja berolahraga dan bersawah, frasa kerja makan suap dan kata adjektif seperti putih.

CONTOH
• • • Berolahraga menjadi kegemaran remaja Bersawah kurang menarik perhatian belia Makan suap merupakan perbuatan yang keji

Perbuatan makan suap merupakan perbuatan yang keji. Disediakan oleh : Izam bin A. Bakar . namun peringkat kewujudannya inti frasa nama boleh dibentuk oleh kata kerja dan adjektif. Warna putih melambangkan kesucian Kesimpulan unsur inti yang menjadi pengisi inti frasa nama adalah daripada golongan kata nama.• Putih melambangkan kesucian Pendapat lain pula menyatakan bahawa unsur-unsur yang menduduki tempat subjek frasa nama dalam ayat di atas bukan merupakan pengisi sejati tetapi merupakan penerang kepada unsur yang dihilangkan. CONTOH • • • Aktiviti berolahraga menjadi kegemaran remaja. Frasa nama pada hakikatnya dibentuk oleh kata nama.