Tajuk

Kandungan Teori Pengertian dan Konsep Kurikulum PSV serta Konsep Sukatan Pelajaran PSV KBSR Perkembangan Kurikulum PSV di Malaysia Sukatan Pelajaran dan HSP PSV KBSR Kepentingan perkembangan kurikulum Konsep 5 P dalam KBSR Penggabungjalinan kemahiran Penyerapan pengetahuan Penerapan nilai murni Pengayaan Pemulihan Sukatan Pelajaran PSV Matlamat dan Objektif Organisasi kurikulum PSV Kandungan, Strategi penyampaian dan penilaian Huraian Sukatan Pelajaran PSV Tahap 1 Tahap 2 Peranan Guru PSV Pengurus - Kepanitiaan dan Surat Pekeliling KPM Pembimbing Pemudahcara Motivator Inisiator Pengurusan aktiviti dalam dan luar bilik darjah. Aktiviti individu, kumpulan dan aktiviti kelas Aktiviti dalam bilik darjah Aktiviti luar bilik darjah Pengurusan Sumber dan Bahan Bantu Mengajar Reka bentuk dan proses menyediakan bahansumber pengajaran dan pembelajaran Prosedur mengguna dan menyimpan alat dan bahan Penyimpanan dan rekod stok - Peralatan kekal - Peralatan tidak kekal Panduan Keselamatan Etika dan tanggungjawab Pengurusan Bilik dan Hasil Kerja Murid Susun atur bilik PSV - Susunan perabot - Tempat pameran hasil kerja - Sinki dalam dan luar bilik darjah - Para gantung - Almari pameran Panduan keselamatan Etika dan tanggungjawab Inventori Penyimpanan Peranan Apresiasi dan Hasil Kerja Murid  Konsep Apresiasi KBSR

Jam

1

9

2

3

3

9

4

6

5

6

6

6

7

3

8

3

Pendekatan Apresiasi KBSR