SELOKA

CONTOH-CONTOH PENYAMPAIAN SELOKA
SELOKA PAK KADUK (FAUZI)

SELOKA PAK KADUK (ZURINAH)

SELOKA – MINUS ONE A

SELOKA PAK PANDIR (ALI BACHIK)

SELOKA PAK PANDIR (ZURINAH)

SELOKA – MINUS ONE B

SELOKA RUSA NANI (FAUZI)

PERANAN GURU

PENGERTIAN SELOKA

TEKNIK DAN AKTIVITI

SELOKA APRESIASI Apa yang perlu dilakukan ? Pertimbangan Membaca Bacaan dekod Bacaan kefahaman literal Bacaan rujukan Bacaan kritikal Bacaan apresiasi seni Bacaan pantas Bacaan telahan .

SELOKA APRESIASI Apa yang perlu dilakukan ? Mengalami – Menghayati Pengalaman diri & persekitaran dengan bahan kreatif yang dibaca .

SELOKA APRESIASI Apa yang perlu dilakukan ? Kemahiran Penyoalan * Tidak menjurus struktur teks * Soalan kreatif-kritis-inovatif berkaitan pengalaman diri vs karya dibaca * Wujudkan pengalaman baru berhubungan pengalaman karya .

SELOKA APRESIASI Apa yang perlu dilakukan ? * Penggunaan pelbagai abm yang menarik dan mesra pelajar * Melibatkan kognitif. psikomotor yang aktif . efektif.

SELOKA APRESIASI Apa yang perlu dilakukan ? * Guru adalah model dan ‘penunjuk cara hidup’ tontonan & ikutan pelajar * Guru berupaya membimbing * Guru berupaya mengesan kelemahan * Guru berupaya menilai secara rasional .

Menarik Berkesan Bernilai Bermakna “ Seronok Mengajar & Belajar “ .SELOKA APRESIASI Tujuan membuat pertimbangan yang bersesuaian.

perbengkelan Tinjau-siasat Tunjukcara Main peranan Adaptasi Dramatisasi. dendangan. deklamasi…dll… .SELOKA APRESIASI Teknik dan aktiviti Soal jawab. pemaduan seni Lagu.

dendangan.SELOKA APRESIASI Teknik dan aktiviti Soal jawab. deklamasi…dll… . perbengkelan Tinjau-siasat Tunjukcara Main peranan Adaptasi Dramatisasi. pemaduan seni Lagu.

seloka lebih merupakan pepatah. 9. Teks Mahabarata dan Ramayana merupakan buku terawal yang tertulis dalam bentuk seloka. gurau senda. Walaupun seloka merupakan puisi yang bercorak senda gurau namun isinya mengandungi sindiran yang menjadi pengajaran dan teladan kepada pembaca. 4. olokan. 6. Sebagai puisi tradisional. Selain itu seloka juga ditulis dalam bentuk bebas iaitu setiap barisnya menjadi isi puisi berkenaan. Kebanyakan seloka Melayu ditulis dalam bentuk terikat yakni empat baris serangkap dengan memakai bentuk pantun atau syair. 2. 3. 8. 5. Seloka merupakan puisi yang paling tua dalam kesusasteraan Melayu. Dalam bahasa Melayu. SELOKA 7. Seloka dipercayai datang ke alam Melayu bersama-sama perkembangan agama Hindu di Asia Tenggara. seloka bererti berseloroh. karangan berangkap atau bahasa berirama. bidalan atau perumpamaan yang mengandungi unsur jenaka. Istilah seloka berasal daripada perkataan Sanskrit ‘shloka’. berjenaka atau menyindir. CIRI-CIRI SELOKA . ejekan dan sindiran.PENGERTIAN SELOKA 1.

Mengandungi unsur jenaka atau gurau senda 5. Perkataan sindiran atau ejekan disampaikan dalam bentuk berangkap. 4.SELOKA CIRI-CIRI SELOKA Seloka mempunyai beberapa ciri. Terbahagi kepada unit pembayang (induk kalimat) dan unit maksud (anak kalimat) 3. Karangan berangkap yang memakai pertentangan bunyi rima hujung yang bebas. . 2. Digunakan untuk menyindir sambil mengajar. antaranya : Seloka mempunyai beberapa ciri seperti berikut : 1.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful