P. 1
Modul Kem Sukan

Modul Kem Sukan

|Views: 701|Likes:
Published by Azlan Aris

More info:

Published by: Azlan Aris on Jun 27, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/10/2014

pdf

text

original

Sections

 • 1. CARTA ALIRAN PENGURUSAN KEM
 • 2. JAWATANKUASA KEM SUKAN SEKOLAH
 • 3.1 TUGAS KEM KOMANDAN:
 • 3.2 JAWATANKUASA PERTANDINGAN/LATIHAN/BENGKEL
 • 3.4 JAWATANKUASA MAJLIS PENUTUP
 • 3.5 JAWATANKUASA PENDAFTARAN/PENGINAPAN/MAKANAN/JAMUAN
 • 3.6 JAWATANKUASA HADIAH/CENDERAMATA/SIJIL
 • 3.7 JAWATANKUASA JEMPUTAN/SAMBUTAN/BUKU PROGRAM
 • 3.8 JAWATANKUASA PERUBATAN/KESELAMATAN/PERTOLONGAN CEMAS
 • 3.9 JAWATANKUASA PENGANGKUTAN
 • 3.10 JAWATANKUASA SIAR RAYA, PUBLISITI DAN DOKUMENTASI
 • 3.11 JAWATANKUASA URUS SETIA
 • 4. JADUAL KEM SUKAN SEKOLAH
 • 5. SISTEM PERTANDINGAN
 • 6.1Pengenalan TOP Play dan TOP Sport
 • 6.2Menggunakan Kad Sumber TOP Play dan TOP Sport
 • 7. KESIHATAN DAN KESELAMATAN DALAM SUKAN
 • 8 set

Manual Kem Sukan Sekolah 2013

i

Manual Kem Sukan Sekolah 2013

Manual Kem Sukan Sekolah 2013

ISI KANDUNGAN
© Bahagian Sukan, 2013 Hak cipta terpelihara. Tiada bahagian daripada terbitan ini boleh diterbitkan semula atau ditukarkan dalam apa juga bentuk dan apa juga cara sama ada secara elektronik, mekanikal, fotokopi, rakaman dan sebagainya sebelum mendapat kebenaran bertulis daripada Pengarah Bahagian Sukan, Kementerian Pelajaran Malaysia. Diterbitkan oleh: Bahagian Sukan Kementerian Pelajaran Malaysia Aras 1 dan 7, Blok E13, Kompleks E Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan 62604 Putrajaya Tel : 03-8884 1002 Faks : 03-8884 1034 Laman Web : http://www.moe.gov.my/bsukan

KATA ALU-ALUAN PENGARAH BAHAGIAN SUKAN BAB 1 KEM SUKAN SEKOLAH
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Pengenalan. Latar Belakang Kem Sukan Sekolah. Matlamat Kem Sukan Sekolah. Objektif Kem Sukan Sekolah. Asas-Asas Pertimbangan Kem Sukan Sekolah. Kumpulan Sasaran Kem Sukan Sekolah. Impak / Hasil Kem Sukan Sekolah.

v

9 9 10 10 10 12 12

BAB 2 PENGURUSAN KEM SUKAN SEKOLAH
1. Carta Aliran Pengurusan Kem Sukan Sekolah. 2. Jawatankuasa Kem Sukan Sekolah. 3. Bidang Tugas Jawatankuasa. 3.1 Tugas Kem Komandan. 3.2 Jawatankuasa Pertandingan/Latihan/Bengkel. 3.3 Jawatankuasa Peralatan. 3.4 Jawatankuasa Majlis Penutup. 3.5 Jawatankuasa Pendaftaran/Penginapan/Makanan/Jamuan. 3.6 Jawatankuasa Hadiah/Cenderamata/Sijil. 3.7 Jawatankuasa Sambutan/Buku Program. 3.8 Jawatankuasa Perubatan/Kecemasan/Pertolongan Cemas. 3.9 Jawatankuasa Pengangkutan. 3.10 Jawatankuasa Siar Raya/Publisiti Dan Dokumentasi. 3.11 Jawatankuasa Urus Setia. 4. Jadual Kem Sukan Sekolah. 15 16 17 17 18 19 20 20 22 22 23 23 23 23 24

Perpustakaan Negara Malaysia

Data Pengkatalogan-Dalam-Penerbitan

Manual kem sukan sekolah 2013 ISBN 978-983-3444-51-9 1. Outdoor education – Malaysia – Handbooks, manuals, etc. 2. School camps – Malaysia -- Handbooks, manuals, etc. 3. Malaysia. Kementerian Pelajaran. Bahagian Sukan. 371.384

ii

iii

Manual Kem Sukan Sekolah 2013

Manual Kem Sukan Sekolah 2013

KATA ALU-ALUAN
BAB 3 AKTIVITI
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Pengurusan Aktiviti. Suai Kenal. Program Pendidikan Dan Nilai-Nilai Olimpik. Memanaskan Badan. Sistem Pertandingan. Asas Permainan. Kesihatan Dan Keselamatan Dalam Sukan. 31 32 35 36 50 55 63

PENGARAH BAHAGIAN SUKAN
Salam Sejahtera 1Murid 1Sukan Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan tahniah dan terima kasih atas kejayaan dalam menghasilkan Manual Kem Sukan Sekolah (1Murid 1Sukan) untuk digunakan di sekolah. Penghasilan manual ini menepati usaha Transformasi Pendidikan Negara yang berhasrat untuk meningkatkan penyertaan murid dalam bidang sukan. Kementerian Pelajaran Malaysia melaksanakan Dasar 1Murid 1Sukan agar setiap murid dapat menikmati manfaat bersukan bagi melahirkan insan yang sihat dan cergas. Justeru, pelbagai aktiviti sukan telah diperkenalkan bagi menarik minat murid untuk melibatkan diri secara aktif dalam bidang sukan. Dasar ini adalah selaras dengan Dasar Sukan Negara untuk membudayakan sukan dalam kalangan masyarakat dan dimulakan di peringkat sekolah. Manual ini dibina khusus untuk membantu guru-guru dalam melaksanakan program Kem Sukan Sekolah di peringkat sekolah dan di peringkat daerah. Manual ini boleh dijadikan sebagai panduan kepada guru untuk mengendalikan Program Kem Sukan Sekolah secara teratur dan sistematik. Pelaksanaan program ini sudah pasti akan menyentuh pelbagai aspek seperti penyertaan murid, penyediaan prasarana serta perancangan program dalam pelbagai peringkat. Bahagian Sukan berharap manual ini akan membantu khasnya guru penasihat kelab sukan dalam menjalankan program-program kesukanan di sekolah sepanjang tahun. Sekian.

LAMPIRAN
A. B. C. D. E. Contoh Senarai Semak. Carta Aliran Pengurusan Kes Kecederaan. Borang Kehadiran Peserta. Contoh Laporan Kem Komandan. Permainan 30 Petak Ajaib. 71 74 75 76 78 79

PENGHARGAAN

EE HONG Pengarah Bahagian Sukan

iv

v

Manual Kem Sukan Sekolah 2013

Manual Kem Sukan Sekolah 2013

vi

vii

Dapat menerapkan elemen inovasi dan kreativiti dalam pengurusan sukan.6 Pelaksanaan Dasar 1MURID 1SUKAN dapat memberi peluang secara menyeluruh kepada semua murid agar melibatkan diri dalam sukan secara terurus dan terancang serta mengimbangkan fokus atau penekanan dalam melahirkan modal insan secara holistik ke arah pembinaan masyarakat Malaysia yang berdaya saing tinggi. viii 9 .3 Dasar 1MURID 1SUKAN ini merupakan usaha Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) dalam menggalakkan penglibatan menyeluruh (mass participation) murid dalam sekurang-kurangnya satu sukan di sekolah khususnya bagi murid-murid yang kurang atau tidak aktif dalam sukan agar dapat melahirkan murid yang sihat dari segi fizikal dan mental. iii.Manual Kem Sukan Sekolah 2013 Manual Kem Sukan Sekolah 2013 1. Dapatan kajian sukan telah mengatakan bahawa aktiviti sukan dapat menyemai. LATAR BELAKANG KEM SUKAN SEKOLAH. 2. Sebagai elemen untuk mempertingkatkan sosialisasi. Semua murid sekolah diwajibkan mengambil bahagian dalam kelab atau persatuan sukan dan juga digalakkan mengambil satu jenis permainan atau sukan. Laporan Jawatankuasa Kabinet 1979 telah memperakukan bahawa aktiviti sukan adalah penting di semua peringkat persekolahan. PENGENALAN.1 Pelaksanaan Dasar 1MURID 1SUKAN ini telah diumumkan oleh YAB Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Pelajaran Malaysia pada 17 Mac 2010 dalam Mesyuarat Jawatankuasa Ad-Hoc Pembangunan Sukan Sekolah yang dipengerusikan oleh YAB sendiri. Elemen keseronokan.2 Pelaksanaan Dasar 1MURID 1SUKAN mewajibkan setiap murid menyertai sekurangkurangnya satu aktiviti sukan yang akan dilaksanakan mulai tahun 2011. 2. ii. 2. 2. iv.5 Pelaksanaan Dasar 1MURID 1SUKAN dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip berikut:i. 2. 2. 2.4 Dasar 1MURID 1SUKAN ini juga akan mengenengahkan murid yang aktif dalam sukan agar dapat memperkembangkan potensi dan bakat murid ke arah kecemerlangan sukan. Dapat memberi pendedahan kemahiran asas permainan. memupuk dan menanam perasaan kekitaan antara murid-murid pelbagai keturunan yang mempunyai latar belakang dan cara hidup yang berbeza.

Tahun 2010: Pelaksanaan Dasar 1MURID 1SUKAN iaitu KP(BPSH)-SPDK) 201/005/01/Jld.7 Memberi peluang kepada semua murid untuk melibatkan diri dalam aktiviti sukan khususnya kepada murid yang kurang atau tidak aktif.8 Dalam jangka masa panjang. Membantu dalam penganjuran pertandingan.6 Pelaksanaan Dasar 1MURID 1SUKAN mewajibkan penyertaan murid dalam sekurangkurangnya satu sukan telah dilaksanakan mulai tahun 2011. cerdas serta berdaya saing tinggi. ASAS-ASAS PERTIMBANGAN KEM SUKAN SEKOLAH. iii.2 Melalui rangsangan/tugasan murid dapat: i. 4.10 Falsafah Pendidikan Kebangsaan memberi penekanan untuk melahirkan insan yang seimbang dari segi intelek. 5. 5.5 Meningkatkan kesedaran murid terhadap kepentingan aktiviti sukan dalam mengamalkan gaya hidup yang sihat dan inovatif. 4. 5. ii.1 Melatih satu kumpulan murid yang dapat membantu guru penasihat kelab sukan menjalankan aktiviti di sekolah.4 Lima strategi telah dirangka bagi melaksanakan Dasar 1MURID 1SUKAN :i. iii.1 Pelaksanaan dasar ini telah diumumkan oleh YAB Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Pelajaran pada 17 Mac 2010 dalam Mesyuarat Pembangunan Sukan yang dipengerusikan oleh YAB sendiri. Dapat membentuk nilai murni serta memupuk perpaduan antara kaum.11 Kem Sukan Sekolah merupakan alat perantaraan yang amat penting untuk menjana dan mewujudkan perpaduan antara kaum dalam masyarakat. Membezakan aktiviti sukan dengan kokurikulum.4 Bersukan melalui aktiviti yang diubah suai (modified games). Membina jati diri. 3. Penekanan juga diberi dalam membangunkan murid dari aspek domain psikomotor. kreatif dan inovatif dalam kalangan murid. iv. 5. 5. 3.3 (14) bertarikh 1 Disember 2010. Dalam aspek penilaian 2012.2 Surat Pekeliling Ikhtisas Bilangan 16. 4. emosi.3 Dasar 1MURID 1SUKAN mempunyai lima (5) objektif utama bagi memenuhi pembentukan insan yang syumul dalam akademik dan pembentukan kecergasan individu iaitu:i. MATLAMAT KEM SUKAN SEKOLAH. 4. ii. 5. perubahan pada sistem penilaian sedia ada akan berkuatkuasa dengan murid Tahun 4 dan Tingkatan 1 berdasarkan aplikasi Pentaksiran Aktiviti Jasmani Sukan dan Kokurikulum (PAJSK).Manual Kem Sukan Sekolah 2013 Manual Kem Sukan Sekolah 2013 3. 4. 5.1 Meningkatkan keberkesanan pengurusan kelab sukan dan pelaksanaan aktiviti sukan yang mempunyai unsur keseronokan. v. kognitif dan afektif. Dasar 1MURID 1SUKAN ini berhasrat membangunkan modal insan melalui penyertaan yang menyeluruh dalam kalangan murid dalam kegiatan sukan sepanjang tahun. 10 11 .3 Murid dapat menjalankan aktiviti sukan dengan menggunakan kaedah stesen yang melibatkan ramai ahli kelab. berbakat dan berpotensi untuk digilap ke tahap yang lebih tinggi. 5. iii.2 Menerapkan kemahiran berfikir secara kritis. Di samping memupuk budaya bersukan dalam kalangan murid sekolah agar menjadi ahli masyarakat yang mengamalkan gaya hidup sihat. 5.9 Memberi peluang kepada semua murid yang kurang aktif. 5. rohani. jasmani dan sosial. 4. cergas. Mengadakan aktiviti asas sukan di sekolah melalui kelab sukan. Membantu merancang dan mengurus aktiviti kelab. Meningkatkan kecergasan jasmani. Meningkatkan disiplin. 3.3 Menerapkan nilai-nilai murni dan kepimpinan melalui aktiviti kelab sukan. Membantu menubuh dan menguruskan kelab sukan. iv.4 Mewujudkan integrasi kaum melalui penyertaan dalam kelab sukan. v. Tahun 2010: Pelaksanaan Dasar 1MURID 1SUKAN iaitu KP(BPSH)-SPDK) 201/005/01/Jld. ii. OBJEKTIF KEM SUKAN SEKOLAH.5 Surat Pekeliling Ikhtisas Bilangan 16. 5.3 (14) bertarikh 1 Disember 2010. 3. Memberi penekanan kepada pendidikan jasmani waktu persekolahan. 5. Mewajibkan pelaksanaan aktiviti sukan sepanjang tahun persekolahan. Membentuk sahsiah. Memperkasakan penilaian dalam sukan.

i.Tingkatan 2 sahaja. . boleh bergabung dengan beberapa buah sekolah.Bilangan minimum peserta setiap kem 40 orang. 6.Tahun 4 . ii. . .5 dan 6.Bagi sekolah kurang murid. 7. Menghasilkan golongan murid yang mempunyai pengetahuan dan kemahiran asas sukan serta mengamalkan gaya hidup sihat. Membina satu kumpulan penggerak sukan atau penggiat sukan sekolah dalam kalangan murid.1 SEKOLAH RENDAH: . 12 13 . KUMPULAN SASARAN KEM SUKAN SEKOLAH.AJK induk kelab sukan.Manual Kem Sukan Sekolah 2013 Manual Kem Sukan Sekolah 2013 6. 6. Murid yang kreatif dan inovatif dalam mengurus dan mengendalikan aktiviti kelab sukan.Bilangan maksimum peserta setiap kem 40 orang. .dua (2) orang wakil setiap kelab sukan dari Tingkatan 2 sahaja. IMPAK / HASIL KEM SUKAN SEKOLAH. iii.2 SEKOLAH MENENGAH: . . Meningkatkan penyertaan dan penglibatan murid dalam sekurang-kurangnya satu jenis sukan. iv.

Manual Kem Sukan Sekolah 2013 Manual Kem Sekolah Sukan 2013 1. CARTA ALIRAN PENGURUSAN KEM 1 2 Pembentukan Jawatankuasa Mesyuarat Jawatankuasa 3 4 14 Pelaksanaan Pembentukan Jawatankuasa 15 .

iii. Bertanggungjawab ke atas kebajikan setiap peserta. ii. Menyelaras dan memantau secara terus dengan AJK . 3. menyelaras dan menyelia aktiviti program. JAWATANKUASA KEM SUKAN SEKOLAH. Bertanggungjawab sebagai jawatankuasa latihan/bengkel. iv. BIDANG TUGAS JAWATANKUASA. Menjadi AJK perhubungan kecemasan. Memberi taklimat setiap sesi aktiviti. iii. Bertanggungjawab melaksanakan semua dasar yang ditetapkan oleh pihak Kementerian Pelajaran Malaysia. Menyelaras dan memantau semua elemen di bawah pimpinannya.1 TUGAS KEM KOMANDAN: i. Mengadakan Program Suai Kenal bagi peserta. Sebelum kem i. iv. Melaporkan segala aktiviti yang telah dijalankan. iii. Mencatat segala keputusan mesyuarat. Menyediakan jadual tentatif. d. b. Menyediakan semua nombor talian bagi tujuan kecemasan. * Murid boleh dilibatkan sebagai fasilitator dalam setiap ajk. Menjalankan aktiviti – aktiviti pagi iaitu nyanyian lagu patriotik dan senaman pagi. Surat-menyurat. ii. * Ini merupakan cadangan dan tertakluk kepada keperluan sekolah. Membantu merancang. Menyelia urusan logistik.AJK di bawah pimpinannya. vi. pelantikan. Menyenaraikan nombor talian kecemasan (Polis. iv. vii. Semasa kem i. Hospital atau klinik kesihatan yang berdekatan). ii. viii. 16 17 . Membantu melaksana dan memantau aktiviti. Pengerusi : Pengetua/Guru Besar Naib Pengerusi 1 : Penolong Kanan Kokurikulum Naib Pengerusi 2 : Penolong Kanan Pentadbiran Naib Pengerusi 3 : Penolong Kanan Hal Ehwal Murid Setiausaha : Setiausaha Sukan (Kem Komandan) Bendahari : Pembantu Tadbir Kewangan Ahli jawatankuasa : Latihan/Bengkel Peralatan Majlis Penutup Pendaftaran/Penginapan/Makanan/Jamuan Hadiah/Cenderamata/Sijil Jemputan/Sambutan/Buku Program Perubatan/Keselamatan/Pertolongan Cemas Pengangkutan Siar raya/Publisiti dan Dokumentasi Urus setia 3. Melantik ketua peserta lelaki dan perempuan . Membantu mengurus: a. sijil.Manual Kem Sukan Sekolah 2013 Manual Kem Sukan Sekolah 2013 2. v. c. Menyediakan carta analisis kehadiran.

v. Menyediakan jadual kedatangan pegawai-pegawai bertugas. Menentukan ketua kumpulan.2 JAWATANKUASA PERTANDINGAN/LATIHAN/BENGKEL Sebelum Kem i. Menentukan tempat. x. Mengumpulkan keputusan-keputusan lengkap dan diserahkan kepada Urusetia Induk bagi penyediaan laporan tidak lewat daripada 1 minggu selepas kem. viii. ix. vi. Menyenarai dan mendapatkan peralatan sekiranya berlaku kekurangan. Memastikan pegawai-pegawai bertugas memakai pakaian yang sesuai. vi. iii. Tugas-tugas lain yang difikirkan perlu. 18 19 . ii. Menyenaraikan cadangan pegawai-pegawai latihan/bengkel yang bertauliah untuk lantikan sebagai pegawai kem. Memantau dan menjaga tatatertib serta disiplin peserta dan AJK. viii. Menyemak. xii. Menyediakan laporan bertulis dan cadangan penambahbaikan 3. Menghantar surat lantikan dan mendapatkan pengesahan bertulis untuk bertugas daripada pegawai-pegawai yang dicadangkan. Menentukan tempat. v. Membuat penilaian aktiviti pada setiap hari. xi. ii. iii. iv. Membantu menguruskan pendaftaran AJK dan peserta. Memproses menyemak dan mengasingkan borang-borang pendaftaran yang diterima daripada sekolah mengikut permainan dan peringkat umur. Menghubungi Jawatankuasa Penginapan bagi mencadangkan tempat penginapan pegawai yang memerlukannya. Selepas kem i. cara. xi. menentukan peralatan yang akan digunakan dalam keadaan baik. iv. Menyediakan bahan-bahan program mengikut slot yang diperlukan. ix. Selepas kem i.Manual Kem Sukan Sekolah 2013 Manual Kem Sukan Sekolah 2013 v. Memberikan nasihat dan bekerjasama dengan jawatankuasa latihan. Menentukan bilangan pegawai yang cukup untuk kem berkenaan. iii. selamat digunakan dan mengikut spesifikasi yang telah ditetapkan. vi. Menentukan pegawai simpanan bagi menggantikan pegawai-pegawai yang tidak hadir. Memberikan taklimat dan pelarasan tugas kerja kepada Jawatankuasa Aktviti/ Bengkel. Membuat taklimat penyelarasan tugas dengan Jawatankuasa Kecil yang lain seperti Jawatankuasa Alatan. Memastikan keadaan kem sentiasa terkawal. iv. ii. xii. Menyediakan laporan harian aktiviti kem dan murid. Membantu menguruskan sijil. Menentukan bahan-bahan yang telah lengkap disediakan mengikut slot.3 JAWATANKUASA PERALATAN Sebelum kem i. Menjadi sumber rujukan setiap masa. Membuat pendaftaran kedatangan pegawai-pegawai dan menjaga kebajikan mereka di tempat penginapan serta merekodkan jumlah sebenar hari bertugas setiap pegawai. 3. Menyediakan borang-borang yang diperlukan. Mengedarkan satu naskhah laporan kepada JK Hadiah dan Cenderamata. ii. vii. vii. jadual dan giliran tugas. menyediakan bahan-bahan dan butiran serta alatan yang diperlukan untuk tujuan tersebut yang akan dibuat 10 hari sebelum kem. vii. iii. Mengumpul dan mengeluarkan setiap keputusan pertandingan. viii. x. Menguruskan segala kes kecemasan semasa kem dijalankan. masa dan bahan-bahan mengenai program kem untuk peserta dan guru pengiring. menempatkan dan menyenaraikan peralatan yang akan digunakan mengikut susunan acara tiga hari sebelum kem dijalankan. Menyediakan buku rasmi format pertandingan antara kumpulan dan mengemaskini borang-borang yang berkaitan. Menyusun. Mengemas dan memulangkan peralatan yang berkenaan seperti sediakala kepada urus setia pengelola. Semasa kem i.

vi. Menguruskan dan memastikan agar tempat jamuan diuruskan dengan sempurna. Melaporkan sebarang kerosakan jika ada kepada urus setia. e. Mengeluarkan. Pertandingan. vi. Melabelkan bilik-bilik penginapan. v. Semasa Kem i. ii. iii. ii. iv. Perkara-perkara lain yang difikirkan perlu. Menentukan menu makanan peserta dan pegawai. Merekod dan mengemaskinikan jumlah sebenar pegawai. menguruskan makanan dan minuman untuk pegawai/peserta sepanjang berlangsungnya kem. Memastikan makanan yang disediakan dalam keadaan baik dan mencukupi.Manual Kem Sukan Sekolah 2013 Manual Kem Sukan Sekolah 2013 Semasa Kem i. 20 21 . Bekerjasama dengan Urus setia/Latihan/Alatan/Keselamatan. Selepas Kem i. iii. bilik perubatan dan menentukan tempat letak kereta/bas. bilik air. Lain-lain bahagian yang difikirkan perlu. Mendapatkan jumlah sebenar peserta dan pegawai kem untuk tujuan tempahan makanan. Perkara-perkara lain yang difikirkan perlu. Perkara-perkara lain yang difikirkan perlu. ix. iv. Perhubungan dan Kebajikan peserta. ii.4 JAWATANKUASA MAJLIS PENUTUP i. viii. Menyelesaikan segala masalah yang dihadapi oleh peserta semasa menginap di tempat penginapan. Melantik juruacara bagi majlis penutup. Menempatkan peserta berdasarkan jumlah peserta. peserta yang menginap di tempat penginapan . iii. iii. Memastikan semua alatan yang digunakan sama ada dipinjam telah diurus pemulangannya. Memastikan kawasan aktiviti bersih seperti sebelum kem dilaksanakan. iv. Selepas Kem i. ii. Menyediakan tatacara pendaftaran penginapan dan peraturan-peraturan penginapan (jika bermalam). Membuat penyeliaan dan melaporkan sebarang kerosakan semasa peserta menginap di tempat penginapan kepada jawatankuasa berkenaan. v. iii. d. Perkara-perkara lain yang difikirkan perlu. iii. Memastikan semua alatan dan kemudahan yang digunakan diserah kembali kepada yang berkenaan. Jamuan dan siar raya dalam menentukan kelengkapan dan penyelarasan perjalanan upacara perasmian dan penutupan majlis. Mengatur dan menentukan masa serta susunan acara majlis penutup. c. Sambutan dan Jemputan. Mengelola. vii. 3. menyediakan peralatan dan gelanggang yang akan digunakan mengikut permainan dan menyimpan balik peralatan. bagi menentukan semua tempat aktiviti disediakan dengan baik. Hadiah dan Cenderamata. Teknik. Berhubung rapat dengan Jawatankuasa Aktiviti/Bengkel. Urusetia Induk. Membuat tempahan makanan dan minuman untuk peserta dan pegawai. b. Memastikan semua bilik yang digunakan bersih. f. ii. Pendaftaran.5 JAWATANKUASA PENDAFTARAN/PENGINAPAN/MAKANAN/JAMUAN Sebelum Kem i. Kawalan/Keselamatan. Perubatan/Kecemasan. 3. ii. Berhubung dan membuat tinjauan terhadap tempat penginapan yang dicadangkan bagi menentukan kesesuaian. Menyediakan papan kenyataan untuk dirujuk oleh jawatankuasa berikut: a.

Mengatur. Pegawai Kem. Menyediakan anggaran perbelanjaan. Semua Guru Besar sekolah berkenaan. Mendapatkan kerjasama daripada klinik kesihatan berhampiran.8 JAWATANKUASA PERUBATAN/KESELAMATAN/PERTOLONGAN CEMAS i. v. 3. Kata alu-aluan. Menyediakan peralatan penyampaian hadiah. Menyerahkan buku program sebelum kem bermula kepada: a. mencadang bentuk sambutan yang akan dibuat semasa ketibaan tetamu khas semasa perasmian penutup. iii. e. d. Menentukan bilangan buku program yang hendak dicetak. f. Semua ahli jawatankuasa kecil mengikut bilangan. h. ii. ii. Perkara-perkara lain yang difikirkan perlu. d. Atur cara Majlis Perasmian Penutup. Senarai nama pegawai kem. Menyediakan alat siar raya.9 JAWATANKUASA PENGANGKUTAN i. iii. b. Menyediakan dan mengedarkan buku program semasa menyambut tetamu. b. Para jemputan majlis perasmian. Perkara-perkara lain yang difikirkan perlu. g. Menyedia dan mencetak buku program: a. Menjadi penyelaras bagi semua jawatankuasa kecil kem. Perkara-perkara lain yang difikirkan perlu. ii. 3. 22 23 . Menyelaraskan dengan jawatankuasa kecil hadiah/ sijil dan cenderamata. Penghargaan. c.10 JAWATANKUASA SIAR RAYA. Isi kandungan Buku Program. Menyediakan dan mengedarkan surat jemputan kepada : a. ii. ii. Menyediakan tempat pendaftaran. 3. vi. Senarai nama ahli jawatankuasa pengelola dan senarai nama jawatankuasa kecil. iii. Urus setia kem. Taklimat kepada penerima-penerima hadiah. vii. Merangka. Mendokumentasikan semua peristiwa. 3. Menyediakan sijil/hadiah-hadiah/menyemak/mengasingkan mengikut susunan acara pertandingan. Jadual kem. b.7 JAWATANKUASA JEMPUTAN/SAMBUTAN/BUKU PROGRAM i. v. Perkara-perkara lain yang difikirkan perlu. Guru Pengiring/Setiausaha Sukan. Mendapatkan sijil-sijil daripada urus setia untuk disampaikan kepada peserta kem semasa majlis perasmian penutup. iii. Semua Pengetua sekolah berkenaan. iv. v. iii. Menyediakan perkhidmatan pertolongan cemas sepanjang kem dijalankan. iv. Memastikan kawasan untuk aktiviti kem selamat. Menyediakan bilik rawatan dan kelengkapannya di kawasan kem.6 JAWATANKUASA HADIAH/CENDERAMATA/SIJIL i. 3. e.11 JAWATANKUASA URUS SETIA i. PUBLISITI DAN DOKUMENTASI i. Perkara-perkara lain yang difikirkan perlu. iv. iv. ii. Perkara-perkara lain yang difikirkan perlu. menyedia dan menguruskan pengangkutan peserta.Manual Kem Sukan Sekolah 2013 Manual Kem Sukan Sekolah 2013 3. c.

30 ptg – 6.30 ptg 4.00 pg 4.30 ptg – 6.00 pg – 7.00 pg – 10.00 ptg AKTIVITI Semua Peserta Melapor Diri TINDAKAN/ LOKASI Pemudah cara Kem Komandan/ Timbalan Kem Komandan Kem Komandan Pemudah cara 7.30 ptg – 5.00 ptg – 4.30 ptg HARI KEDUA 10.30 pg 7.30 pg – 6.30 ptg 10.30 pg 6.30 pg – 8.Manual Kem Sukan Sekolah 2013 Manual Kem Sukan Sekolah 2013 4.00 ptg – 4.00 mlm Pemudah cara 24 25 .30 ptg 6.30 mlm – 10.30 tgh – 2.00 ptg 4.30 pg – 12.00 pg 8.30 ptg – 8.00 pg – 10. JADUAL KEM SUKAN SEKOLAH 3 Hari 2 Malam 5.30 ptg 4.30 pg – 7.30 tgh 12.30 ptg Minum Petang/Solat Pengurusan Diri SLOT 1 Taklimat Kem & Suai Kenal SLOT 2 Pengenalan Aktiviti Memanaskan Badan & Menyejukkan Badan Makan Malam/Solat Pengurusan Diri SLOT 3 OVEP/Dinamika Kumpulan Minum Malam Pengurusan Diri Pemudah cara Kem Komandan/ Pemudah cara Pemudah cara 10.00 ptg – 4.30 mlm 8.30 mlm – 11.00 ptg – 4.00 pg Pengurusan Diri Solat Perhimpunan Pagi: Lagu Negaraku/Doa/ Taklimat Malaysia Cergas/ Senamrobik Sarapan Pagi SLOT 4 Pengurusan Sesi Aktiviti (Praktikal) Rehat/Minum PagI SLOT 5 Asas Permainan Kategori Serangan Makan Tengah hari/ Solat/Pengurusan Diri SLOT 6 Sistem Pertandingan (Kalah Mati & Liga) Rehat/Minum Petang SLOT 7 Asas Permainan Kategori Jaring/ Dinding Pemudah cara Pemudah cara Pemudah cara TARIKH MASA 2.30 pg HARI PERTAMA 5.30 mlm 2.

00 mlm 5.30 ptg – 8.30 th – 2.30 pg 10.30 pg – 12.30 pg Pemudah cara HARI KETIGA 7.30 ptg 8.30 mlm – 11.00 pg 10.00 pg – 10.00 pg 8. 26 27 .Manual Kem Sukan Sekolah 2013 Manual Kem Sukan Sekolah 2013 6.00 pg Talian penting untuk dihubungi: Polis : Ambulans : Klinik Kesihatan : Penolong Kanan : Kokurikulum Info Program : 7.00 pg – 10.30 mlm Makan Tengah hari/ Solat/ Pengurusan Diri/ Bertolak Balik Kem Komanda Timbalan Kem Komandan 10.30 th * untuk asas-asas permainan sila rujuk Kad Sumber TOP Play dan TOP Sport di laman web Kementerian Pelajaran Malaysia.30 pg 6.00 pg – 7.30 pg – 8.30 mlm – 10.30 pg – 6.30 pg – 7.30 mlm Makan Malam/Solat/ Pengurusan Diri SLOT 8 Keselamatan & Kesihatan Dalam Sukan Minum Malam/ Pengurusan Diri Pengurusan Diri Solat Perhimpunan Pagi: Lagu Negaraku/Doa/ Taklimat Malaysia Cergas/ Senamrobik Sarapan Pagi SLOT 9 Asas Permainan Kategori Memukul & Memadang Rehat/Minum Pagi SLOT 10 Sesi Maklum balas/ Penilaian/Penutup/ Penyampaian Sijil Kem Komandan Timbalan Kem Komandan Pemudah cara Permainan Kem Komandan Pemudah cara 12.

Manual Kem Sukan Sekolah 2013 Manual Kem Sukan Sekolah 2013 28 29 .

kreatif dan inovatif. gunting.2.3 Peralatan sokongan.Manual Kem Sukan Sekolah 2013 Manual Kem Sekolah Sukan 2013 1.1 Objektif: i.3 Catatan Untuk Fasilitator 1.3. 1. PENGURUSAN AKTIVITI. ii. Peserta berfikiran kritis. 1.1 Memberikan arahan kepada setiap kumpulan tentang aktiviti yang hendak dijalankan. Merancang satu perlawanan persahabatan (30 minit) Setiap kumpulan dikehendaki merancang berdasarkan butiran berikut. kertas mahjong. 1. • Menentukan masa perlawanan. 1.2 Setiap kumpulan diberikan tugasan seperti berikut: i. • Kumpulan lain bertindak sebagai pasukan yang akan mengambil bahagian.2 Memantau setiap kumpulan sambil memberikan respon tentang aktiviti.3 Memastikan masa yang diperuntukan dipatuhi.3.4 Membuat kesimpulan dan refleksi.3. ii. • Membincangkan cara untuk melaksanakan perlawanan.3. • Menentukan jenis permainan. • Menyenarai dan menyediakan peralatan yang diperlukan (dihasilkan dari bahan sokongan yang diberi).2. • Membuat laporan pelaksanaan aktiviti semasa refleksi. Kertas surat khabar. Melaksanakan perlawanan (20 minit bagi setiap kumpulan) • Setiap kumpulan dikehendaki mengelolakan perlawanan yang telah dirancang dalam masa 20 minit.2. Peserta merancang satu aktiviti perlawanan persahabatan. 30 31 . tip pelekat. bola lembut (foam).2 Perlaksanaan aktiviti 1.1 Peserta kem dibahagikan kepada beberapa kumpulan (Setiap kumpulan terdiri daripada 10 peserta). iii. 1. 1. Peserta mengurus dan melaksanakan satu perlawanan persahabatan. marker. • Membuat persiapan tempat/ gelanggang permainan. 1. 1.

4. Abjad pertama haiwan kesayangan. Abjad pertama nama ibu.Manual Kem Sukan Sekolah 2013 Manual Kem Sukan Sekolah 2013 2. 6. Melatih peserta berkomunikasi dengan cara berkesan dalam masa singkat dengan orang yang baru dikenali. tandatangan dan negeri asal peserta dalam petak ajaib. Jika jawapan “tidak” tanya peserta lain. Impak: Menimbulkan rasa kemesraan sesama peserta. nombor telefon. 2. hobi dan cita-cita. 5. Penilaian: Peserta dapat berkenalan dengan peserta lain. Aktiviti Suai Kenal Contoh 1 Tajuk : Membentuk Kelompok Kategori Bahan : Tiada Pelaksanaan: 1. Aktiviti tersebut menjadi cabaran untuk diharungi bersama. Rumusan: Banyak faktor boleh merapatkan hubungan sesama manusia yang baru berkenalan. (5 Lelaki & 5 Perempuan). 32 33 . Setiap peserta menerima sehelai edaran 30 petak ajaib. c. Perlaksanaan: 1. Peserta beratur mengikut barisan. Sepuluh peserta yang lewat diminta menyanyikan satu lagu patriotik. 2. Jawapan hanya “ya” atau “tidak”. 2. Contoh 2 Tajuk : 30 Petak Ajaib Bahan : Sehelai kertas yang mengandungi 30 petak yang bertulis minat. Peserta diminta berjumpa sahabat mereka dan bertanyakan mana-mana satu soalan daripada petak ajaib. Mencungkil sifat berani dalam diri peserta. Bulan kelahiran. Penilaian: Peserta dinilai kecekapan mereka bergerak mencari kumpulan masing-masing. b. Jika jawapan “ya” catatkan nama. Rumusan: Peserta dapat menggunakan kemahiran berinteraksi dengan peserta lain dan mengetahui minat serta latar belakang peserta yang ditemui. SUAI KENAL Latihan ini memberikan peluang kepada semua individu untuk meluahkan apa-apa yang dirasai semasa aktiviti dilaksanakan agar pengalaman yang dirasai dapat dikongsi bersama dengan ahli kumpulan. 3. Setiap peserta dikehendaki membentuk satu kelompok besar berdasarkan: a. Impak: 1.

Contoh 3 Tajuk : SAYA SUKA MINUM SUSU SEGAR 3. 3. PROGRAM PENDIDIKAN DAN NILAI-NILAI OLIMPIK (OVEP – OLYMPIC VALUES EDUCATION PROGRAMME). iii. Moto Olimpik. 3. • Melukis/Kraf tangan. Gelung Olimpik (Olympic Ring). MINUM. 3. Murid-murid lain akan menyebutkan perkataan yang diwakili murid yang ditunjuk. Setiap murid mewakili perkataan SAYA. Guru menunjuk ke arah murid secara rawak. 3.olympic. 34 35 . ii. will and mind). SAYA SUKA MINUM SUSU SEGAR Pelaksanaan: 1. Obor. iv. Kertas warna. ii. • Main Peranan (Role-play). Mengejar kecemerlangan (Pursue of Excellence). Kad manila. iii.my. SUKA. Murid yang tersilap sebut perkataan akan terkeluar daripada permainan.4 Olimpian/Bekas Olimpian Negara.olympic. Kertas mahjong. Impak: Menyemai semangat kerja berpasukan.1 Pengenalan kepada Pergerakan Olimpik. 2. 3. • Tayangan Video/Slaid. Keseimbangan antara jasmani. www. Cadangan aktiviti: • Ceramah.org. Penilaian: Merangsang daya ingatan murid. keinginan dan minda (Balance between body.olympic.5 Alatan untuk aktiviti Program Pendidikan dan Nilai-Nilai Olimpik: i. Keseronokan atas usaha (Joy of Effort). 4. Rumusan: Mengukur fokus dan konsentrasi murid. v.3 Lima nilai pendidikan semangat Olimpik: i. Gunting. Menghormati orang lain (Respect for others). Pilih lima orang murid. v. iv.Kain warna.Manual Kem Sukan Sekolah 2013 Manual Kem Sukan Sekolah 2013 3. v. www. Bendera Olimpik. viii. Semangat kesukanan (Fair play). SEGAR.org.org>Olympism in Action>Educators. iv.2 Simbol-simbol Olimpik: i. Pen marker. ii. Lagu Rasmi. SUSU. vii. www. iii. Tali. Benang. 3. 2. Murid-murid lain mengenal pasti perkataan yang diwakili lima orang murid tersebut. vi. Sumber Rujukan: 1.

LAWAN CUIT LUTUT ---. . d.berhenti ---.Manual Kem Sukan Sekolah 2013 Manual Kem Sukan Sekolah 2013 4. Y A X X B Y 36 37 .Lakuan diteruskan sehingga masa tamat.2 ORGANISASI MEMANASKAN BADAN SECARA BERIRAMA i.regangan bahagian otot tangan. . Prosedur .lakuan akan diteruskan dengan regangan bahagian paha dan kaki. LOMPAT BINTANG berhenti ---. Regangan otot bahagian bahu dan leher Bahagian Leher Bahagian Bahu ‘DON’T BE 3’ (Masa: 5 minit) Organisasi . seorang belakang). 4. STEP DANCE ---. Contoh : a.berhenti di tempat pergerakan terakhir --.Murid B akan berlari dan berdiri di hadapan mana-mana murid X. Aktiviti memanaskan badan ini dilakukan untuk mengelakkan kecederaan. murid Y akan mengejar murid A pula.Murid A akan mengejar murid B.berhenti ---. Aktiviti memanaskan badan dilakukan berselang-seli antara daya tahan kardiovaskular dengan regangan dan daya tahan otot. MEMANASKAN BADAN.Berbentuk bulatan (seorang depan. c.22 orang (berpasangan).regangan bahagian otot leher dan bahu. b. .regangan bahagian otot badan.1 PENGENALAN Memanaskan badan merupakan satu aktiviti yang dilakukan bagi meningkatkan kadar denyutan jantung dan suhu badan serta menyediakan otot badan bagi aktiviti yang akan dilakukan. 4. ‘DON’T BE 3’ --. 2 orang di tengah bulatan.

B 38 39 . Pergerakan bebas.Manual Kem Sukan Sekolah 2013 Manual Kem Sukan Sekolah 2013 Cuit Lutut Organisasi Prosedur Berpasangan. Regangan otot bahagian tangan Bahagian Tangan A . . manakala murid B akan cuba mengelak daripada dicuit oleh murid A.Murid A akan cuba mencuit lutut murid B. Wisel. . Masa 3 minit.Murid akan berdiri mengadap satu sama lain secara berpasangan.Lakuan diteruskan sehingga wisel dibunyikan.

Manual Kem Sukan Sekolah 2013 Manual Kem Sukan Sekolah 2013 Bahagian Tangan Bahagian Tangan 40 41 .

. Prosedur .24 orang.Masa : 5 minit. . .Manual Kem Sukan Sekolah 2013 Manual Kem Sukan Sekolah 2013 Lompat Bintang Organisasi . .Lakuan akan bermula apabila wisel ditiup. . Regangan otot bahagian badan Bahagian Badan Y X 42 43 .Apabila kiraan mencukupi 40.Lakuan dilakukan secara beramai-ramai dengan kiraan 40 kali lompatan. murid akan berhenti serentak. .Tangan juga akan dibawa ke atas kepala semasa melompat dan turun ke sisi badan semasa mendarat.Murid akan melakukan lompatan dengan kedua-dua kaki dibuka serentak semasa melompat dan menutup semula semasa mendarat.Berbentuk bulatan.

. . .Masa 3 minit. Prosedur .Manual Kem Sukan Sekolah 2013 Manual Kem Sukan Sekolah 2013 ‘STEP DANCE’ Organisasi . .Gerakkan kaki setempat sebanyak dua kali (mula kaki kanan) – kaki kanan akan dibuka ke sisi dan tutup semula.Tip: Pergerakan daripada perlahan kepada semakin pantas.Badan sedikit condong ke hadapan.Wisel.Kedudukan kaki rapat . . .buka kaki kanan) L R R (mula kaki kiri .Lutut dibengkokkan sedikit.Pergerakan kaki di atas bebola kaki (jingkit).Gerakkan kaki setempat sebanyak dua kali (mula kaki kiri) – kaki kiri akan dibuka ke sisi dan tutup.Kedudukan bebas berkumpulan.Tangan dihayun sepantas pergerakan.Lakuan diteruskan sehingga masa tamat/ wisel ditiup. . . . .22 orang.buka kaki kiri) L L R 44 45 . Regangan otot bahagian paha dan lutut Bahagian Paha (mula kaki kanan .

1-2-3-4) 46 47 . Squasy.Manual Kem Sukan Sekolah 2013 Manual Kem Sukan Sekolah 2013 Bahagian Lutut Bahagian Lutut • Aktiviti ini merupakan aktiviti yang dicadangkan. • Fasilitator juga boleh mempelbagaikan aktiviti/permainan kecil untuk memanaskan badan. Guru boleh mengubah suai aktiviti memanaskan badan mengikut keupayaan murid-murid. 1 lawan 1. • Fasilitator boleh merujuk bahan rujukan yang dicadangkan seperti kad sumber TOP PLAY (Pergerakan dengan Sebiji Bola.

PERGERAKAN TANPA BOLA Sumber : Kad TOPS Sumber : Kad TOPS 48 49 . ARNAB 2. PERMAINAN PERGERAKAN…. 1.Manual Kem Sukan Sekolah 2013 Manual Kem Sukan Sekolah 2013 Contoh aktiviti memanaskan badan menggunakan kad sumber TOP.

4. Baki 2 adalah BYE.1 Bilangan peserta atau jumlah pasukan yang mengambil bahagian. 8. 5. SISTEM PERTANDINGAN. Gunakan 8 (nombor kuasa 2 terdekat). 5. ii. • BYE hanya terdapat pada pusingan pertama sahaja. maka akan ada peserta yang akan mendapat BYE.1. Contoh 1: Pertandingan yang melibatkan 4 penyertaan.2 SISTEM PERTANDINGAN 5. peraturan dan rancangan aktiviti tahunan kelab. Walau bagaimanapun.Manual Kem Sukan Sekolah 2013 Manual Kem Sukan Sekolah 2013 5. 64 dan seterusnya.2 Bilangan gelanggang atau padang yang akan digunakan. 1 2 3 4 50 Peserta 1 Peserta 2 Peserta 3 Peserta 4 1 2 3 4 5 6 7 8 Peserta 1 BYE Peserta 2 Peserta 3 Peserta 4 Peserta 5 BYE Peserta 6 51 . penjaga masa dan sebagainya. Mudah diuruskan jika bilangan penyertaan adalah bersamaan dengan nombor kuasa 2 seperti 2. 32. Angka kuasa 2 yang lebih besar dan terdekat dengan 6 ialah 8. Dalam menentukan sistem pertandingan. Contoh 3: Pertandingan yang melibatkan 6 penyertaan. Tiada BYE pada pusingan seterusnya.1.3 Masa pertandingan yang diperuntukan. 5. 16. sistem pertandingan yang digunakan bergantung pada budi bicara penganjur.1.1.4 Jumlah pegawai yang disediakan seperti hakim. 5. Contoh 2: Pertandingan yang melibatkan 8 penyertaan.1 Sistem Kalah Mati (Knockout) i. penganjur perlu terlebih dahulu mengenal pasti : 5. tolak dengan 6. Peserta yang kalah akan disingkirkan. 1 2 3 4 5 6 7 8 Peserta 1 Peserta 2 Peserta 3 Peserta 4 Peserta 5 Peserta 6 Peserta 7 Peserta 8 • Kerumitan timbul apabila jumlah peserta tidak sama dengan nilai kuasa 2.1 PENGENALAN Sistem pertandingan bermaksud bentuk atau jenis pertandingan yang akan dijalankan. 5.2.

5. Angka kuasa 2 yang lebih besar dan terdekat dengan 9 ialah 16. Menang = 3 mata Cara Mengatur Urutan Pertandingan Pusingan 1. 4. Mereka akan bertanding dalam pusingan kedua. tolak dengan 9. B lwn C. Seri = 2 mata. • A lwn C. • Peserta A dikekalkan.Manual Kem Sukan Sekolah 2013 Manual Kem Sukan Sekolah 2013 Dalam Pusingan pertama. Peserta 1 dan Peserta 6 tidak akan bertanding. A B D C Pusingan 2. Gunakan 16 (nombor kuasa 2 terdekat). • Susun peserta dalam satu ‘bulatan’ dalam petak. Peserta 1. 3. 2.2. 8 dan 9 tidak akan bertanding.2 Sistem Pertandingan Liga Semua peserta/pasukan akan bertemu dengan semua peserta/pasukan dalam kumpulan tersebut. • Jalankan pertandingan OSOM untuk mencari johan pertandingan. Contoh Carta Liga 4 Pasukan PASUKAN MERAH HIJAU BIRU KUNING 3–0 (3) 3–1 (3) 2–3 (0) 2–3 (0) 2–2 (1) 2–2 (1) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Peserta 1 BYE BYE Peserta 2 Peserta 3 BYE BYE Peserta 4 Peserta 5 BYE Peserta 6 Peserta 7 Peserta 8 BYE BYE Peserta 9 MERAH HIJAU 0–3 (0) BIRU 1-3 (0) 3–2 (3) KUNING 1-3 (0) 3–2 (3) 2–2 (1) MATA 3 7 4 2 KEDUDUKAN 3 1 2 4 Peruntukan Mata : Kalah = 1 mata. Kejohanan OSOM • Tentukan bilangan penyertaan. • Sediakan carta pertandingan. D lwn B. A D C B Dalam Pusingan pertama. 52 53 . 5. Cadangan Aktiviti . • A lwn D. • Gerakkan semua peserta mengikut arah lawan jam. Baki 7adalah BYE. Mereka akan bertanding dalam pusingan kedua. Contoh 4: Pertandingan yang melibatkan 9 penyertaan.

• A lwn B. hoki. Penalti Meja Alatan: • Bola diperbuat daripada kertas (mana-mana bahan lain yang difikirkan sesuai). • Adaptasi permainan. Pasukan yang seri diberi 2 mata. ii. 54 55 . A C B D • • • • • • Sediakan Jadual Urutan Pertandingan. MERAH lwn KUNING HIJAU lwn BIRU MERAH lwn BIRU MERAH lwn HIJAU BIRU lwn KUNING KUNING lwn HIJAU Cadangan Aktiviti. Keputusan dicatatkan dalam jadual.Manual Kem Sukan Sekolah 2013 Manual Kem Sukan Sekolah 2013 Pusingan 3. iv. Aturan Pertandingan antara Peserta/Pasukan Untuk Jadual Liga PUSINGAN 1 PUSINGAN 2 PUSINGAN 3 6. Program TOP Play dan TOP Sport telah direka cipta untuk kegunaan muridmurid. ASAS PERMAINAN. • Gerakkan semua peserta mengikut arah lawan jam. 6. • Menjentik ‘bola’ ke dalam gol. • Pastikan bilangan penyertaan dalam kumpulan. iii. Rajah contoh alatan: Jarak ikut kesesuaian meja Bola Gol Peraturan. Laksanakan pertandingan. • Merangkumi permainan yang mampu disediakan dengan cepat dan mudah. Terdapat empat set kad sumber dalam program TOP Play dan TOP Sport iaitu: • TOP Play • TOP Sport Permainan Serangan TOP Sport Permainan Serangan telah direka cipta untuk murid-murid sebagai satu pengenalan kemahiran yang diperlukan untuk permainan bola keranjang. Pasukan yang menang diberi 3 mata. Memberikan nasihat yang berguna kepada guru mengenai: • Keselamatan. jumlahkan mata untuk menentukan Johan. • Sediakan Jadual Liga. • Peralatan. Kad sumber ini telah direka supaya: • Boleh digunakan untuk semua murid.1 Pengenalan TOP Play dan TOP Sport i. bola jaring dan ragbi. Setiap peserta diberi lima peluang menjaringkan gol dari titik penalti. Pasukan yang kalah diberi 1 mata. Pada akhir kejohanan. • Gol dibuat daripada kertas tebal (mana-mana bahan lain yang difikirkan sesuai). Aktiviti tersebut menawarkan pelbagai jenis kemahiran dalam permainan kategori serangan dalam format yang menyeronokkan. bola sepak. • Menawarkan pelbagai jenis aktiviti gabungan. Pelaksanaan. • Peserta A kekal. Program ini menggunakan kad sumber untuk memperkenalkan pelbagai jenis aktiviti gabungan kepada murid-murid. C lwn D.

. iii. ii. Terdapat kad individu untuk setiap kemahiran menghantar. i. Semasa melakukan aktiviti...?’. 6. Satu bahagian tambahan bahagian ini bertajuk adaptasi dan variasi. Penerangan tentang cara bermain. Menendang. i. Berhenti semasa menjalankan aktiviti untuk berfikir sejenak tentang aktiviti tersebut. ping pong.. vi. STEP mewakili: S = Space (ruang) T= Task (tugasan) E= Equipment (alat) P= People (murid) Setelah guru membiasakan diri dengan kerangka STEP.. 6. Soalan ini boleh bermula dengan ‘bolehkah kamu. ii. 6.... rounders dan sofbol. ii.. Memilih dan mengaplikasikan kemahiran dan taktik. Menilai dan meningkatkan pencapaian. • TOP Sport Permainan Memukul dan Memadang TOP Sport Permainan Memukul dan Memadang telah direka cipta untuk murid-murid sebagai satu pengenalan kemahiran yang diperlukan untuk permainan besbol. Sebagai satu rumusan aktiviti yang dijalankan 56 57 . 6.?’ atau ‘apakah akan berlaku jika kamu cuba . Maka aktiviti ini menjadi lebih inklusif dan bercorak ansur maju. skuasy. Kemudian diperkenalkan kepada guru aktiviti individu dan berpasangan untuk kemahiran asas seperti..3 Bahagian Depan Kad Sumber Di depan kad sumber terdapat lima elemen utama.. Bahagian ini memberikan idea yang dapat digunakan oleh muridmurid: i.4 Bahagian Belakang Kad Sumber Di bahagian belakang kad sumber terdapat panduan untuk guru menggunakan empat aspek program untuk pembelajaran: i. iv. Maklumat di depan kad boleh digunakan oleh guru dan kemudian oleh murid. TOP Play direka berdasarkan aspek utama permainan seperti pergerakan. iii. iv. kriket. Di belakang kad terdapat maklumat utama untuk kegunaan guru. Selepas kemahiran menghantar.. Membaling. Memukul. Menggolek. menghantar dan menerima.5 Mempelajari dan mengembangkan kemahiran Panel ini memberi guru butiran mengajar yang mudah untuk kemahiran yang murid gunakan semasa melakukan kemahiran dalam kad sumber.. iv. Program ini bermula dengan pengenalan pergerakan dan penyesuaian memegang dan membawa bola... tenis dan bola tampar. iii.. iii. ii. guru boleh menggunakan STEP untuk mengubah permainan dalam pelbagai kaedah yang berlainan. 6. Contoh penglibatan yang inklusif di panel Berfikiran Inklusif.. diperkenalkan pula kemahiran menerima yang merangkumi menangkap dan mengawal bola. vii. v.7 Menilai dan meningkatkan pencapaian Pemahaman murid-murid tentang tindakan yang perlu dilakukan oleh mereka akan menjadi lebih jelas sekiranya mereka disuruh memerhatikan lakuan muridmurid lain atau menyatakan apa-apa yang boleh dilakukan untuk meningkatkan pencapaian. Perkataan ‘menggalakkan murid-murid untuk .Kad sumber TOP Play sesuai digunakan sebagai aktiviti memanaskan badan. Mempelajari dan mengembangkan kemahiran. v.. menggunakan pelbagai sasaran yang mampu disediakan secara sementara atau yang kekal ditandakan pada tempat permainan. viii. Kemahiran menghantar diperkaya dengan kemahiran mensasar.?’ yang digunakan dalam setiap panel boleh dibentuk soalan dengan mudah bagi menyoal individu atau kelompok muridmurid. Contoh peralatan yang sesuai.6 Memilih dan mengaplikasikan kemahiran dan taktik Bahagian ini menjana murid untuk berfikir dan memilih bagaimana mengaplikasikan kemahiran asas dan taktik secara individu dalam permainan. Contoh kad untuk tujuan tersebut adalah seperti berikut: • Pergerakan dengan sebiji bola • Skuasy • Bola Golek • 1 lawan 1 • 1-2-3-4 6. Langkah-langkah keselamatan. Pengetahuan dan pemahaman tentang kecergasan dan kesihatan. Bahagian ini menggunakan kerangka STEP untuk memberikan idea tentang cara menjadikan sesuatu aktiviti itu lebih mudah atau mencabar. Gambar rajah aktiviti.2 Menggunakan Kad Sumber TOP Play dan TOP Sport Kad sumber TOP Play dan TOP Sport direka cipta supaya mudah digunakan.Manual Kem Sukan Sekolah 2013 Manual Kem Sukan Sekolah 2013 • TOP Sport Permainan Jaring/Dinding TOP Sport Permainan Jaring/Dinding telah direka cipta untuk murid-murid sebagai satu pengenalan kemahiran yang diperlukan untuk permainan badminton..

Contoh 1.Manual Kem Sukan Sekolah 2013 Manual Kem Sukan Sekolah 2013 6. Di samping itu terdapat juga kad sumber tambahan bahagian ini untuk TOP Play dan TOP Sport yang memberi idea yang boleh digunakan untuk pengajaran dan penilaian. Bagaimana bermain Sesetengah aktiviti mungkin memerlukan penerangan yang ringkas pada permulaan berbanding dengan gambar rajah.9 Berfikiran Inklusif Panel ini yang hanya terdapat dalam kad sumber TOP Sport mengandungi panduan yang sesuai untuk melibatkan murid-murid yang berkeperluan khas atau memastikan setiap murid melibatkan diri dalam permainan. Dalam setiap kad TOP terdapat satu objektif pembelajaran yang berkait dengan pengetahuan dan pemahaman tentang kecergasan dan kesihatan. Objektif yang sama dapat digunakan dalam pelbagai aktiviti yang berbeza. Kad TOP Play Bahagian Hadapan Bahagian Belakang Tajuk Aspek Pembelajaran Alatan Tajuk Tip Permainan Gambar Rajah Aspek Pembelajaran Format STEP Gambar rajah Secara umum aktiviti dan peraturan yang penting telah digambarkan dengan jelas. Sumber: Kad TOPS Keselamatan 58 59 .8 Pengetahuan dan pemahaman tentang kecergasan dan kesihatan Aspek penting ini dilaksanakan dengan dua cara. 6. Bahagian ‘Bagaimana Bermain’ menyenaraikan semua maklumat yang perlu untuk melaksanakan permainan.

Adaptasi Permainan Keselamatan 60 61 .Manual Kem Sukan Sekolah 2013 Manual Kem Sukan Sekolah 2013 Keselamatan Sesetengah aktiviti memerlukan langkah-langkah keselamatan yang spesifik dan hal ini dinyatakan dalam kad. Contoh 2. Gunakan lima Kad sumber daripada setiap kategori permainan digunakan untuk setiap slot. memberikan murid-murid suatu pengalaman yang berlainan untuk menambahkan pengetahuan mereka. Contoh aktiviti: Slot Asas Permainan i. Peralatan Cadangan peralatan di depan kad sumber memberikan panduan tentang peralatan yang diperlukan untuk memulakan aktiviti. Aktiviti kad pertama digunakan oleh guru sebagai pengenalan kepada permainan kategori tersebut. keempat dan kelima dijalankan oleh murid-murid dengan kaedah stesen berkumpulan. Dengan cara ini. ketiga.10 Kad sumber TOP Sport mempunyai satu panel tambahan: Modifikasi permainan untuk sukan yang berbeza Bahagian ini memberikan nasihat tentang cara modifikasi sesuatu aktiviti yang asal dan menjadikan aktiviti itu lebih spesifik kepada sesuatu sukan. ii. Salah satu contoh langkah keselamatan pada kad pemainan memukul dan memadang ialah ‘berada sejauh 10m dari pemukul’. Aktiviti kad kedua. Di belakang kad sumber pula terdapat panduan tentang cara peralatan yang berlainan boleh digunakan untuk perbandingan. sesuatu aktiviti yang asal boleh menghala kepada pelbagai jenis sukan. Kad TOP Sport Bahagian Hadapan Aspek Pembelajaran (1) Bahagian Belakang Tajuk Aspek Pembelajaran (3 dan 4) Cara Permainan Tajuk Alatan Berfikir Secara Inklusif Format STEP Gambar Rajah Aspek Pembelajaran (2) Sumber: Kad TOPS 6. iii.

Manual Kem Sukan Sekolah 2013 Manual Kem Sukan Sekolah 2013 Contoh Slot 1 TOP Sport Permainan Serangan Contoh Slot 3 TOP Sport Permainan Kategori Memukul dan Memadang Kad Sumber Geng berantai Menangkap Balingan ke sasaran Ke sana dan kembali Kandungan Kad Sumber Permainan rounder atau sofbol dengan kemahiran menangkap Kemahiran membaling dan memadang Ketepatan balingan Berlari dengan bet dan mengembangkan kemahiran ketepatan boling dengan tekanan Satu permainan kecil dengan penekanan terhadap aspek membuat keputusan Kad Sumber Gerbang/Laluan Peti Harta Karun 1-2-3-4 Mencari Ruang Bola 3 Gelung Kandungan Kad Sumber Pergerakan Dengan Bola Pergerakan Dengan Bola Menghantar Dan Menerima Menghantar Dan Menerima Dengan Pihak Lawan Permainan Dengan Pelbagai Zon Menjaring Dan Bermain Lari dan kembali Contoh Slot 2 TOP Sport Permainan Jaring/Dinding 7. Kandungan Kad Sumber Posisi bersedia dan kepentingannya Pengamatan layangan bola dan berada di posisi untuk menangkap Memukul bola Mengembalikan bola atau bulu tangkis yang dilambung oleh rakan Memastikan bola dalam permainan Kad Sumber Anda bersedia? Bersedia untuk pantulan Memulakan servis Pengembalian yang berterusan Pukulan setia Kesihatan dan keselamatan dalam sukan merupakan satu aspek penting dalam sukan.1 Menyatakan secara lisan sekurang-kurangnya 2 sumber makanan (kem sekolah rendah)/4 sumber makanan (kem sekolah menengah) daripada setiap nutrien makanan yang diambil pada setiap hari. keyakinan diri dan kepemimpinan murid. Contoh Pelaksanaan Aktiviti: Objektif: Pada akhir sesi slot ini murid-murid dapat: 1. 62 63 . Murid perlu didedahkan tentang perkara ini sewaktu Kem Sukan Sekolah dijalankan. 1.2 Menyatakan secara lisan sekurang-kurangnya 2 langkah pencegahan (kem sekolah rendah)/4 langkah pencegahan (kem sekolah menengah) daripada empat jenis kecederaaan yang mungkin berlaku. 1.3 Memupuk semangat bekerjasama. KESIHATAN DAN KESELAMATAN DALAM SUKAN.

3. protin. Sumber Zat/ Nutrien Makanan. • Cara makan yang betul 1. Kurangkan lemak Gambar piramid makanan: 64 65 . Diet – bijirin.Manual Kem Sukan Sekolah 2013 Manual Kem Sukan Sekolah 2013 Penerapan Nilai: Kerjasama dengan memberikan pendapat kepada rakan dalam kumpulan. 4. Guru menunjukkan gambargambar dan menanyakan soalan tentang atlet yang mencapai kejayaan di peringkat sekolah atau di peringkat antarabangsa: • Murid menghayati gambar atlet sekolah/antarabangsa sebagai idea. Kertas mahjong dan pen maker diberi kepada setiap kumpulan. galian & fiber. Makan tengah hari. lemak. Pemakanan iii. 2 STRATEGI/ AKTIVITI Pengenalan/Set induksi (5 Minit ) Soal Jawab i. i. • Kejayaan dicapai dengan latihan dan pemakanan yang cukup. Aktiviti 2: (30 Minit) Pemakanan • Pembentangan oleh wakil kumpulan. 2. protin. • Cara makan yang betul. ii. • Kecederaan juga sering berlaku semasa latihan dan pertandingan. Cara makan yang betul. Minum petang. lemak. 3. 2. BBM: Perkembangan 1 BIL 1 ALATAN Gambar / Carta Pemakanan & Kecederaan Lembaran Kerja KUANTITI 8 set 40 helaian Aktiviti 1: (15 Minit) Pemakanan • Perbincangan dalam kumpulan. Murid dibahagikan kepada empat kumpulan dengan melantik ketua. Sumber Zat/ Nutrien. Kepelbagaian makanan (5 kumpulan). Contoh gambar: Guru memaparkan gambar piramid makanan dan membuat kesimpulan selepas murid membentangkan hasil perbincangan mengikut kumpulan: • Zat/nutrien makanan (karbohidrat. vitamin. sayur & buahbuahan serta vitamin. pencatat dan pembentang. fiber) mengikut hidangan sajian. Pencapaian ii. vitamin. i. ii. fiber). Kecederaan FOKUS PEMBELAJARAN ORGANISASI/CATATAN Guru memperkenalkan zat/ nutrien makanan dan setiap kumpulan perlu menyenaraikan makanan yang diambil pada: 1. garam galian. garam galian. Sarapan pagi. Makan malam mengikut: • jenis zat/nutrien makanan (karbohidrat. Cara makan yang betul.

pencatat dan pembentang dilantik. Jauhi arak (banyak kalori tetapi tiada nutrien). 7. Penyaringan prapenyertaan. Ketua. Aktiviti sukan/latihan berlebihan. Terjatuh. Kertas mahjong dan pen marker diberi kepada setiap kumpulan. Sebab berlaku. ii. Langkah pencegahan. Dislokasi: • Sebab berlaku kecederaan & Langkah pencegahan. Guru membuat kesimpulan selepas murid membentangkan hasil perbincangan mengikut kumpulan: • Sebab berlaku kecederaan 1. Hentakan langsung daripada pihak lawan/ peralatan sukan.Sebarang luka atau kerosakan pada tisu lembut & organ semasa menjalankan aktiviti dengan mempamerkan gambar jenis kecederaan seperti berikut: 1. 4. Kecuaian individu. i. 7. Kurangkan gula. & No telefon • bagaimana kecederaan berlaku? • Tanda-tanda kecederaan Swelling Fracture 66 67 . 4. Contoh gambar kecederaan terkehel dan patah tulang: Perkembangan 3 Aktiviti 5: (25 minit) 5. Memanaskan badan. 2. Faktor persekitaran – cuaca. Garam (sodium). Teknik yang salah dan 7. Minum air secara berkala – elak dehidrasi. Guru menerangkan cara yang perlu dilakukan ketika berlakunya kecederaan: 1. 5. 6. 4. Elakkan dehidrasi. 2. 2. Guna alatan & kemudahan yang selamat & ikut spesifikasi. Kekejangan otot. Guna pelindung keselamatan. Murid dibahagikan kepada empat kumpulan. Sebab berlaku. ii. Aktiviti 4: (30 Minit) Kecederaan • Pembentangan oleh wakil kumpulan. Guru menerangkan KECEDERAAN SUKAN . Patuhi peraturan & undang permainan. Langkah pencegahan. 1. 3. permukaan kawasan permainan dan lain-lain. 3. Perkembangan 2 Aktiviti 3: ( 15 Minit) Kecederaan • Perbincangan dalam kumpulan. • Langkah pencegahan berlaku kecederaan. Patah tulang. Kumpul maklumat penting: • Nama pesakit. regangan dan menyejukkan badan. 6. 5. 6. Terkehel. Status kecergasan yang baik. 2. Pertembungan/ perlanggaran. 3.Manual Kem Sukan Sekolah 2013 Manual Kem Sukan Sekolah 2013 4. Memerhati & menilai dengan tenang. i.

R = Rest: Rehat pesakit/ bahagian yang cedera. 5. Langkah pencegahan. Guru membuat rumusan dan kesimpulan selepas murid menghantar lembaran kerja berkenaan: 1. 2. 68 69 . E = Elevate: Tinggikan bahagian yang cedera. Elevate Price e Rest Ice Compress Penutup Aktiviti 4: (10 Minit) Rumusan • Pemakanan • Kecederaan • Pengurusan Kecederaan Murid diberi lembaran kerja untuk menilai kefahaman mereka dalam slot 8 ini. Sebab berlaku. Kecederaan.Manual Kem Sukan Sekolah 2013 Manual Kem Sukan Sekolah 2013 Pengurusan Kecederaan Sukan • Perbincangan dalam kumpulan. Murid diberi nota berkaitan dengan rawatan PRICE. I = Ice: Letak ice pack di bahagian yang cedera. 3. P = Protect: Lindungi bahagian cedera supaya tidak jadi serius. Pemakanan. i. Cara Pengurusan Kecederaan. 4. 2. 3. Guru menerang dan menunjuk cara rawatan PRICE iaitu: 1. 3. C = Compress: Balut bahagian cedera untuk elak bengkak. Hubungi pihak hospital. ii.

Manual Kem Sukan Sekolah 2013 Manual Kem Sekolah Sukan 2013 Lampiran A Contoh senarai semak bagi Kem Komandan (sila tanda ( / ) di ruangan yang berkenaan) 70 71 .

Manual Kem Sukan Sekolah 2013 Manual Kem Sukan Sekolah 2013 Lampiran A Contoh senarai semak bagi AJK Disiplin/Keselamatan Lampiran A Contoh senarai semak bagi AJK Kerohanian/Moral/Riadah Contoh senarai semak bagi AJK Pertandingan/Latihan/Bengkel Contoh senarai semak bagi AJK Makanan/Minuman Contoh senarai semak bagi AJK Pendaftaran/Penginapan Contoh Senarai Semak bagi AJK Dokumentasi 72 73 .

Manual Kem Sukan Sekolah 2013 Manual Kem Sukan Sekolah 2013 Lampiran B CARTA ALIR PENGURUSAN KES-KES KECEDERAAN Lampiran C Kehadiran Peserta: 74 75 .

Manual Kem Sukan Sekolah 2013 Manual Kem Sukan Sekolah 2013 Lampiran D Contoh Laporan Kem Komandan 76 77 .

Zuber bin Hassan Lucia Quek Sai Gearn Ismail bin Ibrahim K.Manual Kem Sukan Sekolah 2013 Manual Kem Sukan Sekolah 2013 Lampiran E PERMAINAN 30 PETAK AJAIB BAHAGIAN SUKAN Dr. Vasuderan Yasmin bt Othman Nor Azlina bt Mohammad Suberi PANEL PENULIS Teing Tai Chee Nor Hamizan bt Omar Zainal bin Tamby Chik Sarimah bt Mohd Zainul Ghasid bin Salleh AHLI Badrul Ihsan bin Mahidin Mohammad Adham bin Sallehon Mohd Redza bin Mohammad Nor Azmah bt Mat Adenan Rohaiza bt Ujang Norhayati bt Nordin Mohd Hafeez Hazreek bin Razak Mohd Hazri bin Abd Latib Subramaniam Sengodan Lee Su Hau Ramzol bin Muhamad Ang Kean Koo 78 79 .

Manual Kem Sukan Sekolah 2013 82 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->