P. 1
Sinonim

Sinonim

|Views: 60|Likes:
Published by fzaylarajaie
bmm3111 semantik
bmm3111 semantik

More info:

Published by: fzaylarajaie on Jun 27, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/28/2013

pdf

text

original

Sinonim (Kesamaan Makna

)

Dua kata atau lebih yang mempunyai makna yang sama, tetapi berlainan bentuknya, disebut sinonim.[1] Definisi sinonim secara etimologi atau bahasanya ialah ‘onoma’ dan ‘syn’yang berasal dari bahasa Yunani kuno. Maksud ‘onoma’ ialah nama manakala ‘syn’bermaksud nama lain untuk benda atau hal yang sama. Secara semantik pula, Verhaar (1978) mendefinisikan sinonim sebagai ungkapan yang mempunyai makna lebih kurang sama dengan ungkapan kata yang lain. Contohnya ialah perkataan buruk dan jelik. Kedua-dua perkataan tersebut adalah sinonim berdasarkan makna kata yang sama. Menurutnya lagi, jika satu kata itu bersinonim dengan kata lain, maka kata lain itu juga akan bersinonim dengan kata tersebut. Contohnya ialah kata cantik bersinonim dengan kata lawa. Maka, kata lawa juga bersinonim dengan kata cantik. Hal ini menunjukkan sinonim bersifat dua arah antara kata sinonimnya.[2] S. Nathesan (2008: 38) menjelaskan kata sinonim (synonym) yang berasal daripada bahasa Yunani, sebenarnya terdiri dari dua kata, iaitu syn (bererti sama atau serupa) danonym (yang membawa makna nama). Sinonim pada umumnya, ditakrifkan sebagai perkataan atau frasa yang mempunyai erti atau makna yang sama. Menurut keterangan beliau lagi, The World Book Encyclopedia (1992) menerangkan sinonim sebagai ‘kata yang mempunyai makna yang sama atau hampir sama seperti dalam kata yang lain’.[3] Selain itu, O’ Grady (2000: 118) menyatakan sinonim bermaksud “perkataan yang berlainan bentuk ejaan atau bunyi, tetapi mempunyai makna yang sama atau hamper sama”. Contoh, sinonim bagi induk ialah “ibu” atau “emak” atau yang terutama.[4] Sementara itu Abdullah Yusof (2009), menyatakan bahawa terdapat tiga batasan yang dapat dikemukakan dalam definisi sinonim. Ianya terdiri daripada kata-kata dengan acuan linguistik yang sama, kata yang mengandungi makna yang sama, dan kata yang dapat berperanan dalam konteks ayat yang sama. Contoh kata-kata dengan acuan linguistik yang sama ialah seperti perkataan mati dan mampus, serta sikat dan sisir. Kata-kata ini mempunyai acuan linguistik yang sama antara satu sama lain. Contoh kata yang mengandungi makna yang sama pula adalah seperti memberitahukan dan menyampaikan dalam ayat memberitahukan berita itu dan menyampaikan berita itu. Kedua-dua kata tersebut mempunyai makna yang sama iaitu menyalur cerita atau berita yang diketahui. Kata yang berperanan dalam konteks ayat yang sama pula boleh dicontohkan dengan perkataan mudik dan dayung.[5] Berdasarkan Kamus Linguistik (1997), sinonim boleh didefinisikan sebagai dua kata atau lebih yang mempunyai makna yang sama atau hampir sama dalam sesuatu bahasa (BML3083, 2012). Kamus Dewan Edisi Keempat (2007: 1502) mendefinisikan sinonim sebagai kata yang sama atau hampir sama maknanya dengan kata lain, misalnya cantik dengan indah dan cepat dengan

Apabila perkataan ibu dalam ayat saya sayang ibu saya digantikan denganemak. Ciri-ciri Sinonim . Ini bermaksud. iaitu seerti dan semakna. Oleh itu. walaupun sesuatu perkataan asal diubah kepada perkataan yang bersinonim dengannya. Didapati maksud ayat masih tidak berubah maknanya setelah perkataan simbolditukar kepada lambang. Sementara Palmer (1998) dalam Abdullah Yusof (2009) menyatakan. Konsep Sinonim Pengertian definisi sinonim sebagai perkataan yang mempunyai makna kata yang sama menjadi dasar utama pembentukan konsep sinonim. Melalui ayat ini. baling dan lontar. Hal ini bermaksud. suka dan gemar.[6] Contoh sinonim seperti yang didefinisikan dalam dua kamus tersebut adalah seperti perkataan tulen dan asli. 2012). Contohnya ialah perkataan ibu dan emak. definisi sinonim ialah kesamaan makna. l aju dan deras serta lain-lain perkataan lagi. Secara umumnya.panas dan hangat. ia akan menjadi saya sayang emak saya. cantik dan lawa. Bagi memperincikan lagi maksud huraian berkaitan konsep sinonim tersebut. Contoh lain ialah perkataan simbol dan lambang. kata seerti. juga memberikan padanan makna yang sama dengan Kamus Dewan. beberapa contoh berikut disediakan untuk memahamkan lagi hal ini. Abdullah Hassan. konsep sinonim ialah bersifat dua arah atau dua hala. Sit Hajar (2009) pula menjelaskan sinonim ialah kesamaan makna perkataan. masih tidak merubah makna ayat. Padanan perkataan-perkataan tersebut mempunyai makna yang sama. ayat akan menjadi harimau ialah lambang keberanian.pantas. sinonim disebut sebagai perkataan seerti. Konsep ini juga menjelaskan bahawa.. maksud bagi ayat masih sama dan tidak berubah sama sekali. Jika perkataan simbol dalam ayat harimau ialah simbol keberanian ditukar kepada lambang. iaitu kata-kata yang mempunyai makna yang sama atau hampir sama. dalam Tesaurus Bahasa Melayu (2003: 293). setiap perkataan sinonim dapat menggantikan perkataan yang bersinonim dengannya tanpa merubah maksud perkataan. sinonim bagi sesuatu kata hanya wujud dan memerlukan kata lain untuk diterima sebagai bersinonim dengannya. sama kaedah yang dilakukan oleh penyusun kamus kerana penyusun perkataan-perkataan yang seperti atau bersinonim di antara satu sama lain (BML3083. didapati perkataan ibuyang digantikan dengan sinonimnya iaitu emak.

bertemu dan berjumpa. c. Mangkat sama makna dengan wafat. kojol. Contoh: i. Dari aspek peristilahan dan perkamusan termasuk Rogert’s Thesaurus. . seperti. Sinonim juga menunjukkan gaya yang berlainan berdasarkan keperluan pengucapan yang ditentukan mengikut konteks atau kesan yang perlu ditimbulkan. Sinonim juga berasal daripada dialek yang berasingan atau berlainan. Sinonim juga mewujudkan nilai yang berlainan. Contoh: i. Contoh perkataan-perkataan dalam bahasa Melayu yang sinonim adalah seperti. wilayah dankawasan. misalnya dan conto hnya. macam dan bagai. Contoh: i. 2012). Ibu sinonim dengan emak atau encik. curi dan copet. ii. meninggal. Basi (untuk nasi) sama makna tengik (untuk minyak). ciri-ciri lain bagi sinonim pada pengertian saya ialah seperti berikut: a. ii. ungkapan sinonim yang digunakan merupakan sinonim terdekat. mati. cantik dan lawa. Sinonim terdekat tidak harus dikelirukan dengan sinonim separa yang memenuhi kriteria makna beridentiti.[7] Jenis-Jenis Sinonim Menurut John Lyons (1994: 37-38). Dari penerangan oleh Kamarudin dan Siti Hajar (1997: 67-68). pandai dan pintar. ii. cerdik dan bijak. bohong dan tipu. hodoh danjelik. Patung-patung sinonim dengan cakcibau. sama dan serupa serta lain-lain contoh lagi (BML3083. binatang dan haiwan. tetapi berlainan identiti dari segi makna. ungkapan yang lebih kurang sama. Banyak (pelbagai benda) sama makna ramai (manusia sahaja). Pelakon sama makna dengan seniman (nilai tinggi).Abdullah Yusof (2009). bapa dan ayah. b.haus dan dahaga. Contoh: i.[8] sinonim tidak mengehadkan kaitan sinonimi dengan leksem dan bukan hanya untuk kesamaan makna. f. menyatakan bahawa sinonim dikatakan mempunyai ciri pengganti kepada perkataan yang bersinonim dengannya. Penyanyi sama makna dengan biduan (nilai tinggi). ibu dan emak. budak-budakdan kanakkanak. Sinonim berlaku secara terhad mengikut konteks nahu dan maknanya.

keseluruhan dan lengkap. ‘jemput’ digunakan dalam konteks lisan. yang maksud konvensionalnya ialah ‘timbunan tanah yang menjadi sempadan petak-petak sawah’. ‘batas’ ialah ‘jalan raya’. Sinonim mutlak ialah ungkapan yang bersinonim secara penuh. dalam semantik ada beberapa jenis sinonim iaitu sinonim pinjaman. Kesemua jenis sinonim tersebut dijelaskan dalam rajah berikut: Jenis Sinonim Sinonim Pinjaman Contoh ‘Belalang’ bermakna pepatung dalam kebanyakan dialek Melayu. laras sosial. jika dan hanya jika. pasangan itu bersinonim bagi kesemua dimensi makna (yang relevan). Sinonim Laras Sosial Perkataan-perkatan tersebut digunakan dengan berdasarkan status. ‘belalang’ bermakna ‘cakcibau’. Nota: Konteks mewujudkan perkataan yang sama makna. konteks. pasangan itu bersinonim dalam semua konteks. jika dan hanya jika. Sebenarnya. manakala ‘undang’ dalam konteks tulisan. iii) sinonim itu bersinonim secara lengkap. ii) sinonim itu bersinonimi secara keseluruhan. ‘sinonim penuh’. Walau bagaimanapun. manakala sinonim separa ialah sinonim. Adenan Ayob dan S. Nathesan (2010: 71-72) pula menjelaskan bahawa. Misalnya ‘penyanyi’ ialah orang yang ‘bernyanyi’. Lyons menjelaskan sinonim mutlak dan sinonim separa boleh dibezakan dengan berpandukan sama ada syarat-syarat berikut dapat dipenuhi atau tidak: i) sinonim itu bersinonimi penuh. jika dan hanya jika. kesemua maknanya sama. Dalam dialek Kedah. dalam dialek Perak. . ‘sinonim keseluruhan’ dan ‘sinonim lengkap’. tetapi tidak secara mutlak. Sinonim Konteks Perkataan ‘jemput’ dan ‘undang’ banyak digunakan dalam konteks protokol. dan kolokasi.Sinonim terdekat juga sering digantikan dengan istilah-istilah lain seperti ‘sinonim mutlak’.

. Perkataan ‘banyak’ boleh digunakan sama ada bagi ‘manusia’.manakala ‘biduan’ bermaksud ‘status’ yang tinggi dalam profesionalisme seni.. laksemi... Jelasnya di sini. elok. ganteng. kacak. lawa..bergaya. dan “Ramai pelajar yang gembira setelah memperoleh pencapaian baik dalam peperiksaan tersebut”. menyatakan bahawa kata yang bersinonim turut mempunyai kekecualian dalam ayat. Ini kerana.. jelita.. mongel. jombang. kirana. Konteks penggunaan ayat membuatkan kata bersinonim tidak boleh digantikan dengan kata sinonimnya kerana penggantian hanya akan memjadikan kejanggalan dalam konteks ayat. segak..... ‘tumbuh-tumbuhan’. t ampan. gombang.. ramai (untuk manusia sahaja) hanya bermakna jika ada kata sifat (gembira) dalam ayat tersebut. berupa. Rajah 1: Jenis Sinonim (dipetik dari .. akan tetapi bukan semua kata tersebut dapat mendukung makna atau pengertian yang sama dengan yang lain...... Hal ini disebabkan oleh penggunaan perkataan yang bergantung kepada konteks penggunaan sesuatu ayat. Alasannya... 2008: 39-40).... jambu. menawan. Makna sebenar kata-kata amat bergantung pada situasi atau konteks penggunaanya... Contoh ayat: “Banyak kilang kekurangan tenaga pekerja mahir”.. BML3083). walaupun berdasarkanTesaurus Umum Bahasa Melayu (1990). Jika menyebut “Banyak pelajar yang gembira setelah memperoleh *encapaian baik dalam peperiksaan tgersebut” akan menunjukkan makna yang salah. Nathesan (peny. walaupun terdapat kata .... rupawan... dlm. namun menurut S.manis.. setiap kata ada komponen atau ciri-cirinya sendiri yang yang tidak dimiliki oleh kata yang lain.) Kecualian Sinonim Walaupun makna kata sinonim bersifat dua arah dan saling berhubungan antara satu sama lain.. tetapi pastikan perkataan tersebut bermakna apabila digunakan tanpa kata sifat.. Sinonim Kolokasi Sinonim jenis ini wujud dalam konteks penggunaan yang tersendiri. ‘haiwan’ dan ‘benda’.. kecil molek. menarik.. dan anggun. Contohnya perkataan ‘banyak’ dan ‘ramai’ mempunyai makna yang sama. juita. ayu. terdapat 27 kata yang dikatakan bersinonim dengan kata cantik seperti: indah. bagus.. Abdullah Yusof (2009.

iaitu: Selamat Hari Raya Selamat Hari Besar Penggunaan perkataan besar untuk menggantikan perkataan raya tidak menjadi . Ibu pejabat. Emak sawat pencawang elektrik sedang diperbaiki. Emak pejabat. Bagaimanapun. penggantian perkataan ibu kepada emak yang kurang tepat menyebabkannya ungkapan dan ayat tersebut menjadi janggal dan tidak gramatis. Sesetengah sinonim tidak boleh disangkal penggunaannya. namun ianya bergantung kepada kehendak pemilihan pemakainya. menyatakan bahawa analisis yang tepat dan spesifik antara dua kata atau frasa merupakan sesuatu yang bersinonim dan berhubung. menyebabkan penggunaan perkataanbesar kedengaran janggal dan pelik jika digunakan dalam ayat. Berdasarkan contoh di atas. 4. Contoh perbezaan makna kata bersinonim berdasarkan konteks ujaran atau ayat ialah: 1. Perkara lain yang menyebabkan terdapatnya perbezaan antara kata yang bersinonim ialah pengaruh oleh pemakainya. Walaupun pada dasarnya. Perkataan tersebut juga bersifat dua arah dan boleh bertukar ganti antara satu sama lain tanpa mengubah kegramatisan ayat. didapati perkataan raya danbesar adalah sinonim. maksud yang dibawa oleh kata tersebut bergantung kepada konteks ujaran atau ayat.kait dengan teori referensial dan teori kontekstual. Abdullah Yusof (2009 dlm. Ibu sawat pencawang elektrik sedang diperbaiki.sinonim dengan kata yang lain. BML3083). kebiasaan penggunaan lebih tertumpu kepada perkataan raya. ibu mithali atau ibu ayam. 3. kedua-dua perkataan ibu dan emak adalah bersinonim. Contohnya dalam ucapan yang menjadi kebiasaan dalam masyarakat. namun ayat yang menggantikan ibu kepada emak telah menjadi tidak gramatis disebabkan perkataan emaktidak sesuai digunakan dalam konteks ayat tersebut. Antara contoh yang yang berkaitan dengan pemilihan pemakainya ialah: 1. 2. emak mithali atau emak ayam. 2. jalan raya hari raya jalan besar hari besar Berdasarkan konteks makna contoh-contoh yang diberikan.

Berdasarkan contoh yang dinyatakan. ayat tersebut akan menjadi “Jiran saya mati awal pagi tadi”. Walaupun kedua-dua perkataan ini mempunyai makna yang sama. Pernyataan ini bermaksud. Habis satu reban ayam saya mati kelmarin. “Mencuri wang” dan “menggelapkan wang” mempunyai maksud yang sama. Didapati ayat tersebut menjadi tidak gramatis disebabkan kewujudan perkataan mati dalam ayat tersebut digunakan untuk manusia. ayat akan menjadi “mencuri barang” dan “menggelapkan barang”. Seterusnya. Perbezaan makna berdasarkan situasi juga wujud dalam sinonim. Didapati ayat ini menjadi tidak gramatis disebabkan oleh penggunaan perkataan meninggal untuk haiwan. Perbezaan antara perkataan bersinonim sering ditemui dalam pemakaian dan konteks perkataan. Jika perkataan matidalam ayat 2 pula digantikan dengan perkataan meninggal. Contohnya ialah perkataan meninggal dan mati. Kedua-dua perkataan ini mempunyai kesamaan makna iaitu tamat riwayat hidup.kesalahan dan tidak mengubah kegramatisan ayat. Contoh lain ialah perkataan hamil dan bunting serta lain-lain perkataan lagi. Perkataan meninggalhanya akan digunakan untuk manusia sahaja dan tidak sesuai digunakan untuk haiwan manakala perkataan mati pula digunakan untuk haiwan dan sangat tidak sesuai digunakan untuk manusia. bukannya haiwan seperti yang sepatutnya. makna ayat akan berubah sama sekali.mencuri dan menggelapkan tidak semestinya boleh bersifat dua arah dan boleh . ayat yang terhasil ialah “Habis satu reban ayam saya meninggal kelmarin”. pengguna lebih cenderung memilih perkataan rayauntuk mengucapkan ayat seperti di dalam contoh. Setelah ditukar. Contohnya dalam perkataan “mencuri” dan “menggelapkan” yang digunakan untuk wang. namun terdapat beberapa kata sinonim yang memperlihatkan perbezaannya. Jika perkataan meninggal dalam ayat 1 digantikan dengan perkataan sinonimnya iaitu mati. Contohnya ialah: 1. didapati kedua-dua ayat adalah bertepatan dan gramatis. 2. namun penggunaan perkataan tersebut membuatkan wujudnya perbezaan antara perkataan tersebut. tetapi disebabkan kejanggalan yang terhasil apabila kata besar digunakan. Pemasalahan Sinonim Walaupun sinonim bermaksud sama makna. namun apabila perkataan wang ditukar kepada barang misalnya. Hal ini menunjukkan pemakaian perkataan boleh menyebabkan perbezaan antara perkataan bersinonim. pemilihan itu menjadi kebiasaan orang ramai walaupun hakikatnya kata besar menggantikan kata raya tidak menjadi kesalahan. Jiran saya meninggal awal pagi tadi.

Contohnya ialah katamemperkatakan lebih intens daripada berkata. Suatu kata lebih halus dan emotif daripada kata yang lain seperti meninggal yang lebih halus dan emotif daripada mati dan mampus. ii.. menjelaskan bahawa tidak ada sinonim yang betul-betul serupa antara setiap satunya. Contohnya kata puspa melati .... vi. sinonim antara perkataan seperti “Kassim melihat Siti” dan ”Siti melihatKassim” sinonim antara frasa seperti “kereta besar itu” dan “kereta itu besar” sinonim antara kata seperti nasib dan takdir serta memuaskan danmenyenangkan sinonim antara morfem... Pasti terdapat perbezaan antara sinonim dan perbezaan tersebut dapat dipecahkan kepada beberapa bahagian iaitu: i. Suatu kata danbunga melati.. Suatu kata yang lebih profesional dari kata yang lain. iv..) Perbezaan Sinonim Abdullah Yusof (2009). Contohnya ialah kata sedekah danpemberian. Suatu kata yang lebih mencakupi penerimaan dan penolakan dari segi moral berbanding kata lain yang bersifat neutral. Contohnya seperti katatermometer yang lebih professional penggunaannya berbanding jangka suhudan telefon bimbit yang lebih profesional penggunaannya daripada telefon tangan v.. berdoa dan bermohon.... Contohnya tumbuh-tumbuhan lebih umum daripada tembikai dan haiwan lebih umum daripada ular tedung.saling berganti... iv. Terdapat juga kata sinonim yang berbeza mengikut taraf perbezaannya yang tersendiri seperti: i. contohnya “anak-anaknya” dan “anak-anak mereka” serta “aku makan” dan “saya makan”...... (Disunting dari .. Suatu kata yang lebih umum dari yang lain. iii.... lebih literal dari kata yang lain.. hubungan kelamin dan hubungan seksual. Suatu kata lebih intens daripada yang lain. iii. ii.

Cara yang digunakan Palmer adalah dengan: 1. ii. Kata matihanya digunakan untuk benda bukan manusia. Ini bermaksud penggunaan sinonim dibatasi oleh kaedah pemakaian. Perbezaan berdasarkan kolokial kata ana dan saya. Suatu kata bersifat lokal atau bersifat kedaerahan daripada kata yang lain. Suatu kata lebih bersifat kolokial berbanding kata yang lain. Contoh lain ialah kata betul dan benar. Kata-kata khusus yang digunakan denganmenyusu. . lebih halus v. Contohnya perkataan “fall” yang digunakan di Amerika syarikat dan “autumn” di England. serta ngelayat lebih lokal berbanding ziarah kematian. mamam seerti dengan makan. Contohnya sepertikita orang dan kami. Kedua-dua perkataan bermaksud musim luruh. Perbezaan disebabkan hiponim misalnya epal merupakan hiponim kepada buahbuahan. serta dia orang dan mereka. Perbezaan disebabkan dialek dan kebiasaan setempat. manakala kata meninggal pula hanya digunakan untuk manusia sahaja. Ini memperlihatkan kewujudan batas devisari. “Zamri meninggal” tetapi tidak mungkin “tembikai mati”. ix. Ianya adalah: i. kata rewang adalah lebih lokal berbanding gotong-royong.vii. viii. tetapi tidak pula “kebetulan saya” dan “kebenaran saya” mempunyai maksud yang sama. Contohnya di kawasan perkampungan di Johor. Perbezaan pada nilai kata seperti memohon yang nilainya berbandingmeminta. Perbezaan pada pemakaiannya seperti kata mati dan meninggal. Orang akan mengatakan “Kassim mati”. bayi seperti nenen yang seerti Palmer (1998) dalam Abdullah Yusof (2009) mengemukakan lima kebarangkalian perbezaan pada sinonim. iii. Apabila “saya betul” dan “saya benar”. iv. dan bersantap yang lebih halus daripada makan. Pengujian Tahap Perbezaan Sinonim Palmer seterusnya menguji sejauh mana wujudnya batas antara dua sinonim sama ada penggunaannya tidak terlalu bercanggah dengan kata yang bersinonim dengannya.

5. seterusnya mencacatkan bahasa.. (Dipetik dari .. peralatan muzik ini amat sinonim dengan masyarakat tempatan. Kata sinonim dalam ayat tersebut sekiranya digantikan dengan kata seerti akan menjadi: . .... 4.. Ajai dan Nurul.. Umno yang menjadi tulang belakang BN.. Contoh jelas yang dapat digunakan ialah kata terang sinonim dengan jelas. 2.. kata sinonim telah digunakan secara tidak tepat dan tidak membawa maksud yang sama seperti yang dinyatakan dalam Kamus Dewan dan Tesaurus Bahasa Melayu.. digantikan dengan kata yang lebih tepat dan betul iaitu ‘seerti’ bagi makna yang sama dengan kata ‘sinonim’.. Mencari lawan perkataan tersebut (antonim)... apatah lagi apabila soalan tentang idola ditanyakan dalam rancangan hiburan...... Zaidi Ismail (2005).. ia boleh menyumbang kepada keamanan sejagat – sesuatu yang sinonimdengan seruan Perdana Menteri di pelbagai forum antarabangsa bahawa dunia perlu diamankan semula.) Kesilapan Sinonim Sepertimana huraian di atas... 3. Hal ini sering dipandang remeh atau tidak disedari sehingga kerancuan penggunaan sinonim ini menjadikannya satu kesilapan dalam ilmu linguistic. Beliau menyarankan penggunaan kata sinonim dalam contoh-contoh tersebut. .. Beliau memberikan beberapa contoh berikut bagi menjelaskan hal tersebut: 1. manakala kata jelas ialah kabur. Perkataan idola seolah-olah sinonim dengan artis. begitu sinonimdengan orang Melayu Johor. pasangan suami isteri yang begitu sinonim dengan lagu Aku Cinta Aku Rindu.. bukannya gelap seperti kata antonim terang. Lebih unik lagi. namun terdapat beberapa kata sinonim yang memperlihatkan perbezaannya.. khususnya dalam akhbar berbahasa Melayu. “Banyak membaca fikiran kaya” adalah antara peribahasa Melayu yangsinonim dengan kepentingan membaca .2..... walaupun sinonim bermaksud sama makna.. Penggunaannya yang silap dan tidak tepat banyak sekali ditemui dalam penulisan.[9] menyatakan dalam penggunaannya. 6. Antonim kata terangialah gelap.

. Lebih unik lagi.. Umno yang menjadi tulang belakang BN.. peralatan muzik ini amat seerti dengan masyarakat tempatan... Ajai dan Nurul.. pasangan suami isteri yang begitu seerti dengan lagu Aku Cinta Aku Rindu. 6a.1a. “Banyak membaca fikiran kaya” seerti dengan kepentingan membaca. apatah lagi apabila soalan tentang idola ditanyakan dalam rancangan hiburan. “Banyak membaca fikiran kaya” adalah antara peribahasa Melayu yang berkait rapat dengan kepentingan membaca . Zaidi beranggapan kata sinonim sepatutnya tidak digunakan dan perlu digantikan dengan kata lain yang lebih sesuai. 2b. peralatan muzik ini amat berkait rapat dengan masyarakat tempatan. “Banyak membaca fikiran kaya” adalah antara peribahasa Melayu yang seertidengan kepentingan membaca . Walaupun makna ini janggal bunyinya... 4a. Perkataan idola seolah-olah seerti dengan artis. pasangan suami isteri yang begitu berkait rapat dengan lagu Aku Cinta Aku Rindu. Untuk melihat dan memahami maksud sebenar yang ingin disampaikan melalui ayat tersebut. . Ajai dan Nurul. Umno seerti dengan orang Melayu Johor. seperti berkait rapat... Ini bermakna kata seerti bagi idola ialah artis. Namun. 3a. Ajai dan Nurul seerti dengan lagu Aku Cinta Aku Rindu. 2a. 3b. dan sesuatu yang seerti dengan seruan Perdana Menteri. . apatah lagi apabila soalan tentang idola ditanyakan dalam rancangan hiburan. Lebih unik lagi. begitu berkait rapat dengan orang Melayu Johor. tetapi itulah makna yang sebenarnya yang terkandung dalam ayat tersebut sekiranya kata sinonim yang digunakan dalam ayat tersebut adalah merujuk pada makna yang terdapat dalam Kamus Dewan. 5b. kata sinonim yang digunakan dalam ayat tersebut mungkin tidak membawa kepada maksud yang sedemikian. Umno yang menjadi tulang belakang BN. peralatan muzik seerti dengan masyarakat tempatan. 4b.. 5a.. Perkataan idola seolah-olah berkait rapat dengan artis. . ia boleh menyumbang kepada keamanan sejagat – sesuatu yang seerti dengan seruan Perdana Menteri di pelbagai forum antarabangsa bahawa dunia perlu diamankan semula. . Justeru ayat tersebut akan menjadi seperti berikut: 1b. begitu seerti dengan orang Melayu Johor.

S. Kepentingan sinonim dapat dilihat sebagai faktor yang telah menambahkan lagi kosa kata dalam bahasa Melayu. tepat dan bermakna. iaitu makna denotasi atau makna literal. Nathesan (2008: 41). sesuatu kata itu lazimnya mempunyai pelbagai makna. Kepelbagaian kata yang mempunyai makna yang sama dan hampir sama memberi kesan ke atas pemerkayaan bahasa dan penggunaan bahasa itu sendiri. merumuskan dua hal penting berkaitan sinonim.. Dengan kata lain kesamaan maknanya tidaklah bersifat mutlak. . Pertama. kewujudan sinonim dalam bahasa Melayu juga dapat disimpulkan sebagai membantu seseorang penutur bahasa atau penulis lebih berwibawa dengan keterampilan berbahasa yang kaya. tidak ada sinonim yang seratus peratus sama dengan kata yang dikelompokkan dengannya. .6b. dan makna konotasi. Kedua . Selain dari penjelasan di atas. Bahasa Melayu mengandungi banyak kata sinonim. dialek dan ragam bahasa merupakan faktor utama wujudnya kesinoniman dalam sesuatu bahasa. Beberapa penyataan dapat dibuat perihal sinonim berdasarkan huraian dan dapatan di atas. ia boleh menyumbang kepada keamanan sejagat – sesuatu yang berkait rapatdengan seruan Perdana Menteri di pelbagai forum antarabangsa bahawa dunia perlu diamankan semula.. Faktor-faktor serapan antara bahasa.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->