P. 1
Sinonim

Sinonim

|Views: 60|Likes:
Published by fzaylarajaie
bmm3111 semantik
bmm3111 semantik

More info:

Published by: fzaylarajaie on Jun 27, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/28/2013

pdf

text

original

Sinonim (Kesamaan Makna

)

Dua kata atau lebih yang mempunyai makna yang sama, tetapi berlainan bentuknya, disebut sinonim.[1] Definisi sinonim secara etimologi atau bahasanya ialah ‘onoma’ dan ‘syn’yang berasal dari bahasa Yunani kuno. Maksud ‘onoma’ ialah nama manakala ‘syn’bermaksud nama lain untuk benda atau hal yang sama. Secara semantik pula, Verhaar (1978) mendefinisikan sinonim sebagai ungkapan yang mempunyai makna lebih kurang sama dengan ungkapan kata yang lain. Contohnya ialah perkataan buruk dan jelik. Kedua-dua perkataan tersebut adalah sinonim berdasarkan makna kata yang sama. Menurutnya lagi, jika satu kata itu bersinonim dengan kata lain, maka kata lain itu juga akan bersinonim dengan kata tersebut. Contohnya ialah kata cantik bersinonim dengan kata lawa. Maka, kata lawa juga bersinonim dengan kata cantik. Hal ini menunjukkan sinonim bersifat dua arah antara kata sinonimnya.[2] S. Nathesan (2008: 38) menjelaskan kata sinonim (synonym) yang berasal daripada bahasa Yunani, sebenarnya terdiri dari dua kata, iaitu syn (bererti sama atau serupa) danonym (yang membawa makna nama). Sinonim pada umumnya, ditakrifkan sebagai perkataan atau frasa yang mempunyai erti atau makna yang sama. Menurut keterangan beliau lagi, The World Book Encyclopedia (1992) menerangkan sinonim sebagai ‘kata yang mempunyai makna yang sama atau hampir sama seperti dalam kata yang lain’.[3] Selain itu, O’ Grady (2000: 118) menyatakan sinonim bermaksud “perkataan yang berlainan bentuk ejaan atau bunyi, tetapi mempunyai makna yang sama atau hamper sama”. Contoh, sinonim bagi induk ialah “ibu” atau “emak” atau yang terutama.[4] Sementara itu Abdullah Yusof (2009), menyatakan bahawa terdapat tiga batasan yang dapat dikemukakan dalam definisi sinonim. Ianya terdiri daripada kata-kata dengan acuan linguistik yang sama, kata yang mengandungi makna yang sama, dan kata yang dapat berperanan dalam konteks ayat yang sama. Contoh kata-kata dengan acuan linguistik yang sama ialah seperti perkataan mati dan mampus, serta sikat dan sisir. Kata-kata ini mempunyai acuan linguistik yang sama antara satu sama lain. Contoh kata yang mengandungi makna yang sama pula adalah seperti memberitahukan dan menyampaikan dalam ayat memberitahukan berita itu dan menyampaikan berita itu. Kedua-dua kata tersebut mempunyai makna yang sama iaitu menyalur cerita atau berita yang diketahui. Kata yang berperanan dalam konteks ayat yang sama pula boleh dicontohkan dengan perkataan mudik dan dayung.[5] Berdasarkan Kamus Linguistik (1997), sinonim boleh didefinisikan sebagai dua kata atau lebih yang mempunyai makna yang sama atau hampir sama dalam sesuatu bahasa (BML3083, 2012). Kamus Dewan Edisi Keempat (2007: 1502) mendefinisikan sinonim sebagai kata yang sama atau hampir sama maknanya dengan kata lain, misalnya cantik dengan indah dan cepat dengan

Ciri-ciri Sinonim . definisi sinonim ialah kesamaan makna. ia akan menjadi saya sayang emak saya. Ini bermaksud. Contohnya ialah perkataan ibu dan emak. maksud bagi ayat masih sama dan tidak berubah sama sekali. Contoh lain ialah perkataan simbol dan lambang. Hal ini bermaksud. sinonim bagi sesuatu kata hanya wujud dan memerlukan kata lain untuk diterima sebagai bersinonim dengannya. Secara umumnya.[6] Contoh sinonim seperti yang didefinisikan dalam dua kamus tersebut adalah seperti perkataan tulen dan asli. Abdullah Hassan. masih tidak merubah makna ayat. cantik dan lawa. suka dan gemar. baling dan lontar. juga memberikan padanan makna yang sama dengan Kamus Dewan.. kata seerti. setiap perkataan sinonim dapat menggantikan perkataan yang bersinonim dengannya tanpa merubah maksud perkataan. dalam Tesaurus Bahasa Melayu (2003: 293). didapati perkataan ibuyang digantikan dengan sinonimnya iaitu emak. Konsep Sinonim Pengertian definisi sinonim sebagai perkataan yang mempunyai makna kata yang sama menjadi dasar utama pembentukan konsep sinonim. iaitu kata-kata yang mempunyai makna yang sama atau hampir sama. konsep sinonim ialah bersifat dua arah atau dua hala. 2012). ayat akan menjadi harimau ialah lambang keberanian. Didapati maksud ayat masih tidak berubah maknanya setelah perkataan simbolditukar kepada lambang.panas dan hangat. Apabila perkataan ibu dalam ayat saya sayang ibu saya digantikan denganemak. Konsep ini juga menjelaskan bahawa. l aju dan deras serta lain-lain perkataan lagi. Jika perkataan simbol dalam ayat harimau ialah simbol keberanian ditukar kepada lambang.pantas. Sit Hajar (2009) pula menjelaskan sinonim ialah kesamaan makna perkataan. iaitu seerti dan semakna. sinonim disebut sebagai perkataan seerti. Bagi memperincikan lagi maksud huraian berkaitan konsep sinonim tersebut. Oleh itu. Melalui ayat ini. sama kaedah yang dilakukan oleh penyusun kamus kerana penyusun perkataan-perkataan yang seperti atau bersinonim di antara satu sama lain (BML3083. beberapa contoh berikut disediakan untuk memahamkan lagi hal ini. Padanan perkataan-perkataan tersebut mempunyai makna yang sama. Sementara Palmer (1998) dalam Abdullah Yusof (2009) menyatakan. walaupun sesuatu perkataan asal diubah kepada perkataan yang bersinonim dengannya.

Contoh: i.[8] sinonim tidak mengehadkan kaitan sinonimi dengan leksem dan bukan hanya untuk kesamaan makna. ungkapan yang lebih kurang sama. Sinonim juga berasal daripada dialek yang berasingan atau berlainan. c. Sinonim berlaku secara terhad mengikut konteks nahu dan maknanya. Contoh: i. Banyak (pelbagai benda) sama makna ramai (manusia sahaja). ii. budak-budakdan kanakkanak.haus dan dahaga.[7] Jenis-Jenis Sinonim Menurut John Lyons (1994: 37-38). Patung-patung sinonim dengan cakcibau. Dari penerangan oleh Kamarudin dan Siti Hajar (1997: 67-68). macam dan bagai. ungkapan sinonim yang digunakan merupakan sinonim terdekat. ii. pandai dan pintar. Contoh perkataan-perkataan dalam bahasa Melayu yang sinonim adalah seperti. Basi (untuk nasi) sama makna tengik (untuk minyak). f. ibu dan emak. . seperti. binatang dan haiwan. Contoh: i. Pelakon sama makna dengan seniman (nilai tinggi). Contoh: i. Dari aspek peristilahan dan perkamusan termasuk Rogert’s Thesaurus. b. Sinonim juga menunjukkan gaya yang berlainan berdasarkan keperluan pengucapan yang ditentukan mengikut konteks atau kesan yang perlu ditimbulkan. sama dan serupa serta lain-lain contoh lagi (BML3083. meninggal. Penyanyi sama makna dengan biduan (nilai tinggi). bertemu dan berjumpa. bohong dan tipu. ii. tetapi berlainan identiti dari segi makna.Abdullah Yusof (2009). Ibu sinonim dengan emak atau encik. menyatakan bahawa sinonim dikatakan mempunyai ciri pengganti kepada perkataan yang bersinonim dengannya. cantik dan lawa. ciri-ciri lain bagi sinonim pada pengertian saya ialah seperti berikut: a. cerdik dan bijak. mati. hodoh danjelik. Sinonim juga mewujudkan nilai yang berlainan. wilayah dankawasan. misalnya dan conto hnya. curi dan copet. Mangkat sama makna dengan wafat. kojol. Sinonim terdekat tidak harus dikelirukan dengan sinonim separa yang memenuhi kriteria makna beridentiti. bapa dan ayah. 2012).

Adenan Ayob dan S. Nota: Konteks mewujudkan perkataan yang sama makna. jika dan hanya jika. dalam dialek Perak. kesemua maknanya sama. jika dan hanya jika. Walau bagaimanapun. pasangan itu bersinonim dalam semua konteks. ii) sinonim itu bersinonimi secara keseluruhan. dan kolokasi. konteks. pasangan itu bersinonim bagi kesemua dimensi makna (yang relevan). jika dan hanya jika. Dalam dialek Kedah. ‘sinonim penuh’. keseluruhan dan lengkap. Lyons menjelaskan sinonim mutlak dan sinonim separa boleh dibezakan dengan berpandukan sama ada syarat-syarat berikut dapat dipenuhi atau tidak: i) sinonim itu bersinonimi penuh. manakala ‘undang’ dalam konteks tulisan. ‘belalang’ bermakna ‘cakcibau’. manakala sinonim separa ialah sinonim. ‘jemput’ digunakan dalam konteks lisan. dalam semantik ada beberapa jenis sinonim iaitu sinonim pinjaman. ‘batas’ ialah ‘jalan raya’. Misalnya ‘penyanyi’ ialah orang yang ‘bernyanyi’. Sebenarnya. iii) sinonim itu bersinonim secara lengkap. yang maksud konvensionalnya ialah ‘timbunan tanah yang menjadi sempadan petak-petak sawah’. Nathesan (2010: 71-72) pula menjelaskan bahawa. tetapi tidak secara mutlak. Sinonim Laras Sosial Perkataan-perkatan tersebut digunakan dengan berdasarkan status. .Sinonim terdekat juga sering digantikan dengan istilah-istilah lain seperti ‘sinonim mutlak’. Sinonim Konteks Perkataan ‘jemput’ dan ‘undang’ banyak digunakan dalam konteks protokol. laras sosial. Sinonim mutlak ialah ungkapan yang bersinonim secara penuh. ‘sinonim keseluruhan’ dan ‘sinonim lengkap’. Kesemua jenis sinonim tersebut dijelaskan dalam rajah berikut: Jenis Sinonim Sinonim Pinjaman Contoh ‘Belalang’ bermakna pepatung dalam kebanyakan dialek Melayu.

Makna sebenar kata-kata amat bergantung pada situasi atau konteks penggunaanya. ramai (untuk manusia sahaja) hanya bermakna jika ada kata sifat (gembira) dalam ayat tersebut.. bagus. namun menurut S.. jombang. Contoh ayat: “Banyak kilang kekurangan tenaga pekerja mahir”.. Rajah 1: Jenis Sinonim (dipetik dari .) Kecualian Sinonim Walaupun makna kata sinonim bersifat dua arah dan saling berhubungan antara satu sama lain.. jelita.... walaupun terdapat kata . segak.. mongel.bergaya. Sinonim Kolokasi Sinonim jenis ini wujud dalam konteks penggunaan yang tersendiri. jambu.. lawa. walaupun berdasarkanTesaurus Umum Bahasa Melayu (1990). menawan... ‘tumbuh-tumbuhan’.... akan tetapi bukan semua kata tersebut dapat mendukung makna atau pengertian yang sama dengan yang lain.. Ini kerana.manis.. BML3083). rupawan. Jika menyebut “Banyak pelajar yang gembira setelah memperoleh *encapaian baik dalam peperiksaan tgersebut” akan menunjukkan makna yang salah.. Hal ini disebabkan oleh penggunaan perkataan yang bergantung kepada konteks penggunaan sesuatu ayat..... kacak. laksemi. dlm.. juita.. Alasannya. menarik. setiap kata ada komponen atau ciri-cirinya sendiri yang yang tidak dimiliki oleh kata yang lain. Perkataan ‘banyak’ boleh digunakan sama ada bagi ‘manusia’. tetapi pastikan perkataan tersebut bermakna apabila digunakan tanpa kata sifat... elok. terdapat 27 kata yang dikatakan bersinonim dengan kata cantik seperti: indah. ayu. ‘haiwan’ dan ‘benda’..manakala ‘biduan’ bermaksud ‘status’ yang tinggi dalam profesionalisme seni. Jelasnya di sini. menyatakan bahawa kata yang bersinonim turut mempunyai kekecualian dalam ayat.. gombang. dan “Ramai pelajar yang gembira setelah memperoleh pencapaian baik dalam peperiksaan tersebut”. 2008: 39-40). dan anggun.. Abdullah Yusof (2009.. berupa.. Nathesan (peny.. t ampan... Contohnya perkataan ‘banyak’ dan ‘ramai’ mempunyai makna yang sama.. kecil molek.... kirana. ganteng. Konteks penggunaan ayat membuatkan kata bersinonim tidak boleh digantikan dengan kata sinonimnya kerana penggantian hanya akan memjadikan kejanggalan dalam konteks ayat.

didapati perkataan raya danbesar adalah sinonim. ibu mithali atau ibu ayam. Sesetengah sinonim tidak boleh disangkal penggunaannya. Contohnya dalam ucapan yang menjadi kebiasaan dalam masyarakat. iaitu: Selamat Hari Raya Selamat Hari Besar Penggunaan perkataan besar untuk menggantikan perkataan raya tidak menjadi . Perkataan tersebut juga bersifat dua arah dan boleh bertukar ganti antara satu sama lain tanpa mengubah kegramatisan ayat. 2. Berdasarkan contoh di atas. maksud yang dibawa oleh kata tersebut bergantung kepada konteks ujaran atau ayat. menyebabkan penggunaan perkataanbesar kedengaran janggal dan pelik jika digunakan dalam ayat. Ibu pejabat. Antara contoh yang yang berkaitan dengan pemilihan pemakainya ialah: 1. 2. Bagaimanapun. penggantian perkataan ibu kepada emak yang kurang tepat menyebabkannya ungkapan dan ayat tersebut menjadi janggal dan tidak gramatis. Ibu sawat pencawang elektrik sedang diperbaiki. kedua-dua perkataan ibu dan emak adalah bersinonim. Contoh perbezaan makna kata bersinonim berdasarkan konteks ujaran atau ayat ialah: 1. Emak sawat pencawang elektrik sedang diperbaiki. Perkara lain yang menyebabkan terdapatnya perbezaan antara kata yang bersinonim ialah pengaruh oleh pemakainya. BML3083).sinonim dengan kata yang lain. kebiasaan penggunaan lebih tertumpu kepada perkataan raya.kait dengan teori referensial dan teori kontekstual. menyatakan bahawa analisis yang tepat dan spesifik antara dua kata atau frasa merupakan sesuatu yang bersinonim dan berhubung. Abdullah Yusof (2009 dlm. jalan raya hari raya jalan besar hari besar Berdasarkan konteks makna contoh-contoh yang diberikan. 4. Walaupun pada dasarnya. namun ayat yang menggantikan ibu kepada emak telah menjadi tidak gramatis disebabkan perkataan emaktidak sesuai digunakan dalam konteks ayat tersebut. Emak pejabat. 3. namun ianya bergantung kepada kehendak pemilihan pemakainya. emak mithali atau emak ayam.

Kedua-dua perkataan ini mempunyai kesamaan makna iaitu tamat riwayat hidup. Jiran saya meninggal awal pagi tadi. Perbezaan makna berdasarkan situasi juga wujud dalam sinonim. namun penggunaan perkataan tersebut membuatkan wujudnya perbezaan antara perkataan tersebut.kesalahan dan tidak mengubah kegramatisan ayat. ayat akan menjadi “mencuri barang” dan “menggelapkan barang”. namun apabila perkataan wang ditukar kepada barang misalnya. Didapati ayat ini menjadi tidak gramatis disebabkan oleh penggunaan perkataan meninggal untuk haiwan. didapati kedua-dua ayat adalah bertepatan dan gramatis. Walaupun kedua-dua perkataan ini mempunyai makna yang sama. Perkataan meninggalhanya akan digunakan untuk manusia sahaja dan tidak sesuai digunakan untuk haiwan manakala perkataan mati pula digunakan untuk haiwan dan sangat tidak sesuai digunakan untuk manusia. Contohnya dalam perkataan “mencuri” dan “menggelapkan” yang digunakan untuk wang. Hal ini menunjukkan pemakaian perkataan boleh menyebabkan perbezaan antara perkataan bersinonim. makna ayat akan berubah sama sekali. Pemasalahan Sinonim Walaupun sinonim bermaksud sama makna. Contoh lain ialah perkataan hamil dan bunting serta lain-lain perkataan lagi.mencuri dan menggelapkan tidak semestinya boleh bersifat dua arah dan boleh . bukannya haiwan seperti yang sepatutnya. Contohnya ialah perkataan meninggal dan mati. pengguna lebih cenderung memilih perkataan rayauntuk mengucapkan ayat seperti di dalam contoh. Habis satu reban ayam saya mati kelmarin. ayat tersebut akan menjadi “Jiran saya mati awal pagi tadi”. Seterusnya. namun terdapat beberapa kata sinonim yang memperlihatkan perbezaannya. Perbezaan antara perkataan bersinonim sering ditemui dalam pemakaian dan konteks perkataan. Jika perkataan meninggal dalam ayat 1 digantikan dengan perkataan sinonimnya iaitu mati. Didapati ayat tersebut menjadi tidak gramatis disebabkan kewujudan perkataan mati dalam ayat tersebut digunakan untuk manusia. 2. Contohnya ialah: 1. Setelah ditukar. “Mencuri wang” dan “menggelapkan wang” mempunyai maksud yang sama. Berdasarkan contoh yang dinyatakan. Pernyataan ini bermaksud. Jika perkataan matidalam ayat 2 pula digantikan dengan perkataan meninggal. ayat yang terhasil ialah “Habis satu reban ayam saya meninggal kelmarin”. pemilihan itu menjadi kebiasaan orang ramai walaupun hakikatnya kata besar menggantikan kata raya tidak menjadi kesalahan. tetapi disebabkan kejanggalan yang terhasil apabila kata besar digunakan.

menjelaskan bahawa tidak ada sinonim yang betul-betul serupa antara setiap satunya.... iii. Contohnya seperti katatermometer yang lebih professional penggunaannya berbanding jangka suhudan telefon bimbit yang lebih profesional penggunaannya daripada telefon tangan v.. iv.. (Disunting dari ....) Perbezaan Sinonim Abdullah Yusof (2009).. Contohnya kata puspa melati . contohnya “anak-anaknya” dan “anak-anak mereka” serta “aku makan” dan “saya makan”. iv. Terdapat juga kata sinonim yang berbeza mengikut taraf perbezaannya yang tersendiri seperti: i.. Contohnya tumbuh-tumbuhan lebih umum daripada tembikai dan haiwan lebih umum daripada ular tedung..saling berganti.. hubungan kelamin dan hubungan seksual. Suatu kata yang lebih mencakupi penerimaan dan penolakan dari segi moral berbanding kata lain yang bersifat neutral. ii. Contohnya ialah katamemperkatakan lebih intens daripada berkata... sinonim antara perkataan seperti “Kassim melihat Siti” dan ”Siti melihatKassim” sinonim antara frasa seperti “kereta besar itu” dan “kereta itu besar” sinonim antara kata seperti nasib dan takdir serta memuaskan danmenyenangkan sinonim antara morfem... Suatu kata yang lebih profesional dari kata yang lain. vi.. Suatu kata yang lebih umum dari yang lain.. berdoa dan bermohon.. Suatu kata danbunga melati. ii. Suatu kata lebih halus dan emotif daripada kata yang lain seperti meninggal yang lebih halus dan emotif daripada mati dan mampus. iii. lebih literal dari kata yang lain.... Suatu kata lebih intens daripada yang lain.. Contohnya ialah kata sedekah danpemberian.. Pasti terdapat perbezaan antara sinonim dan perbezaan tersebut dapat dipecahkan kepada beberapa bahagian iaitu: i.

Pengujian Tahap Perbezaan Sinonim Palmer seterusnya menguji sejauh mana wujudnya batas antara dua sinonim sama ada penggunaannya tidak terlalu bercanggah dengan kata yang bersinonim dengannya. Suatu kata bersifat lokal atau bersifat kedaerahan daripada kata yang lain. “Zamri meninggal” tetapi tidak mungkin “tembikai mati”. manakala kata meninggal pula hanya digunakan untuk manusia sahaja. serta dia orang dan mereka. . iv. Contohnya perkataan “fall” yang digunakan di Amerika syarikat dan “autumn” di England. Ini bermaksud penggunaan sinonim dibatasi oleh kaedah pemakaian. Orang akan mengatakan “Kassim mati”. Perbezaan disebabkan hiponim misalnya epal merupakan hiponim kepada buahbuahan. Perbezaan pada nilai kata seperti memohon yang nilainya berbandingmeminta. iii. Kata-kata khusus yang digunakan denganmenyusu. Contohnya di kawasan perkampungan di Johor. lebih halus v. Suatu kata lebih bersifat kolokial berbanding kata yang lain. Perbezaan disebabkan dialek dan kebiasaan setempat. Perbezaan berdasarkan kolokial kata ana dan saya. bayi seperti nenen yang seerti Palmer (1998) dalam Abdullah Yusof (2009) mengemukakan lima kebarangkalian perbezaan pada sinonim. viii. Contoh lain ialah kata betul dan benar. ii. Cara yang digunakan Palmer adalah dengan: 1.vii. kata rewang adalah lebih lokal berbanding gotong-royong. Perbezaan pada pemakaiannya seperti kata mati dan meninggal. Ianya adalah: i. Ini memperlihatkan kewujudan batas devisari. dan bersantap yang lebih halus daripada makan. serta ngelayat lebih lokal berbanding ziarah kematian. mamam seerti dengan makan. Kedua-dua perkataan bermaksud musim luruh. ix. Kata matihanya digunakan untuk benda bukan manusia. Apabila “saya betul” dan “saya benar”. tetapi tidak pula “kebetulan saya” dan “kebenaran saya” mempunyai maksud yang sama. Contohnya sepertikita orang dan kami.

walaupun sinonim bermaksud sama makna.. “Banyak membaca fikiran kaya” adalah antara peribahasa Melayu yangsinonim dengan kepentingan membaca .. . khususnya dalam akhbar berbahasa Melayu... 5.. Penggunaannya yang silap dan tidak tepat banyak sekali ditemui dalam penulisan. peralatan muzik ini amat sinonim dengan masyarakat tempatan.. Antonim kata terangialah gelap..... ia boleh menyumbang kepada keamanan sejagat – sesuatu yang sinonimdengan seruan Perdana Menteri di pelbagai forum antarabangsa bahawa dunia perlu diamankan semula.. seterusnya mencacatkan bahasa... Mencari lawan perkataan tersebut (antonim).. 3... .. pasangan suami isteri yang begitu sinonim dengan lagu Aku Cinta Aku Rindu... namun terdapat beberapa kata sinonim yang memperlihatkan perbezaannya. Umno yang menjadi tulang belakang BN.. kata sinonim telah digunakan secara tidak tepat dan tidak membawa maksud yang sama seperti yang dinyatakan dalam Kamus Dewan dan Tesaurus Bahasa Melayu. apatah lagi apabila soalan tentang idola ditanyakan dalam rancangan hiburan. Zaidi Ismail (2005). Perkataan idola seolah-olah sinonim dengan artis. Lebih unik lagi. bukannya gelap seperti kata antonim terang. Beliau menyarankan penggunaan kata sinonim dalam contoh-contoh tersebut.) Kesilapan Sinonim Sepertimana huraian di atas. Contoh jelas yang dapat digunakan ialah kata terang sinonim dengan jelas. begitu sinonimdengan orang Melayu Johor. 6. 4.... manakala kata jelas ialah kabur. digantikan dengan kata yang lebih tepat dan betul iaitu ‘seerti’ bagi makna yang sama dengan kata ‘sinonim’.. Ajai dan Nurul...[9] menyatakan dalam penggunaannya. 2. Kata sinonim dalam ayat tersebut sekiranya digantikan dengan kata seerti akan menjadi: . Beliau memberikan beberapa contoh berikut bagi menjelaskan hal tersebut: 1...2. (Dipetik dari .. Hal ini sering dipandang remeh atau tidak disedari sehingga kerancuan penggunaan sinonim ini menjadikannya satu kesilapan dalam ilmu linguistic.

Lebih unik lagi.. seperti berkait rapat. 5b.. apatah lagi apabila soalan tentang idola ditanyakan dalam rancangan hiburan. . Untuk melihat dan memahami maksud sebenar yang ingin disampaikan melalui ayat tersebut. Zaidi beranggapan kata sinonim sepatutnya tidak digunakan dan perlu digantikan dengan kata lain yang lebih sesuai. Umno yang menjadi tulang belakang BN. begitu seerti dengan orang Melayu Johor. 2b. 6a. dan sesuatu yang seerti dengan seruan Perdana Menteri.. pasangan suami isteri yang begitu seerti dengan lagu Aku Cinta Aku Rindu. apatah lagi apabila soalan tentang idola ditanyakan dalam rancangan hiburan.. Umno yang menjadi tulang belakang BN. kata sinonim yang digunakan dalam ayat tersebut mungkin tidak membawa kepada maksud yang sedemikian. Perkataan idola seolah-olah berkait rapat dengan artis. 3b. Namun.. 3a. Perkataan idola seolah-olah seerti dengan artis. “Banyak membaca fikiran kaya” seerti dengan kepentingan membaca. 4a. 2a. Lebih unik lagi. ia boleh menyumbang kepada keamanan sejagat – sesuatu yang seerti dengan seruan Perdana Menteri di pelbagai forum antarabangsa bahawa dunia perlu diamankan semula.. begitu berkait rapat dengan orang Melayu Johor.. Umno seerti dengan orang Melayu Johor. Ajai dan Nurul seerti dengan lagu Aku Cinta Aku Rindu. Walaupun makna ini janggal bunyinya. Ajai dan Nurul. pasangan suami isteri yang begitu berkait rapat dengan lagu Aku Cinta Aku Rindu..1a. Ajai dan Nurul. 4b. peralatan muzik ini amat berkait rapat dengan masyarakat tempatan. Justeru ayat tersebut akan menjadi seperti berikut: 1b. peralatan muzik ini amat seerti dengan masyarakat tempatan.. ... “Banyak membaca fikiran kaya” adalah antara peribahasa Melayu yang seertidengan kepentingan membaca . Ini bermakna kata seerti bagi idola ialah artis. peralatan muzik seerti dengan masyarakat tempatan. . . 5a. tetapi itulah makna yang sebenarnya yang terkandung dalam ayat tersebut sekiranya kata sinonim yang digunakan dalam ayat tersebut adalah merujuk pada makna yang terdapat dalam Kamus Dewan.. “Banyak membaca fikiran kaya” adalah antara peribahasa Melayu yang berkait rapat dengan kepentingan membaca .

Nathesan (2008: 41). sesuatu kata itu lazimnya mempunyai pelbagai makna. Kepentingan sinonim dapat dilihat sebagai faktor yang telah menambahkan lagi kosa kata dalam bahasa Melayu. Bahasa Melayu mengandungi banyak kata sinonim. merumuskan dua hal penting berkaitan sinonim.. iaitu makna denotasi atau makna literal. Dengan kata lain kesamaan maknanya tidaklah bersifat mutlak. Pertama. Faktor-faktor serapan antara bahasa. Kedua . S. ia boleh menyumbang kepada keamanan sejagat – sesuatu yang berkait rapatdengan seruan Perdana Menteri di pelbagai forum antarabangsa bahawa dunia perlu diamankan semula. kewujudan sinonim dalam bahasa Melayu juga dapat disimpulkan sebagai membantu seseorang penutur bahasa atau penulis lebih berwibawa dengan keterampilan berbahasa yang kaya. . dialek dan ragam bahasa merupakan faktor utama wujudnya kesinoniman dalam sesuatu bahasa. Beberapa penyataan dapat dibuat perihal sinonim berdasarkan huraian dan dapatan di atas. tidak ada sinonim yang seratus peratus sama dengan kata yang dikelompokkan dengannya.. Kepelbagaian kata yang mempunyai makna yang sama dan hampir sama memberi kesan ke atas pemerkayaan bahasa dan penggunaan bahasa itu sendiri.6b. Selain dari penjelasan di atas. tepat dan bermakna. . dan makna konotasi.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->