P. 1
Sejarah Linguistik

Sejarah Linguistik

|Views: 31|Likes:
Published by Chenta Kyra Kirana
:)
:)

More info:

Published by: Chenta Kyra Kirana on Jun 27, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/19/2013

pdf

text

original

HASIL PEMBELAJARAN

(i)

Menyusur galur sejarah perkembangan ilmu linguistik.

(ii)

Menghuraikan

sejarah

ilmu

linguistik

zaman

Yunani,

Iskandariah, Rom, Arab, India hingga zaman moden abad ke-20.

1.0

KANDUNGAN ISI

Tahukah anda bila kajian bahasa bermula? Berdasarkan catatan awal sejarah ilmu linguistik, kajian tentang bahasa telah berlaku seawal 800 tahun sebelum masihi yang berlaku di India. Walau bagaimanapun titik permulaan kajian ilmu linguistik dipercayai berlaku pada zaman Yunani. Hal ini ada kaitannya dengan penemuan kegiatan kajian orang-orang India yang didasarkan kepada hasil kajian Panini telah diwartakan pada abad ke-17. Kehebatan orang Yunani dalam kajian bahasa adalah berdasarkan bukti dalam bentuk catatan yang dikaji pada zaman linguistik yang bermula di Eropah.

Disebabkan seluruh kehidupan mereka dibendung oleh falsafah.1.1 Zaman Yunani. Kehebatan tamadun ini merangkumi semua aspek seperti bahasa. Dialog Cratylus telah mencetuskan kontroversi berabad-abad lamanya. maka kajian mereka tentang bahasa banyak dipengaruhi oleh pemikiran yang berbentuk falsafah. iaitu murid Plato. Zaman Iskandariah. budaya dan politik. iaitu antara kumpulan analogis yang mempercayai bahawa bahasa bersifat . Plato (427 – 347) merupakan ahli falsafah pertama yang mengenal pasti dan menyelidik bahasa sebagai suatu masalah dan persoalan melalui karyanya yang berbentuk dialog. Falsafah Bahasa merupakan satu teras kepada bermulanya satu falsafah yang menjadi pegangan dan kekuatan masyarakat ketika itu. tokoh hebat dalam pengkajian bahasa pada zaman Yunani ialah Plato dan Aristotle. Kegiatan dalam pengkajian bahasa bermula kira-kira 500 tahun sebelum masihi. ekonomi. Tamadun Yunani merupakan satu tamadun terawal yang wujud di atas muka bumi ini. iaitu pada abad ke-6 sebelum masihi. Untuk pengetahuan anda. Zaman Rom Dalam sejarah ilmu linguistik. iaitu Cratylus. golongan pertama yang bergiat dalam bidang pengkajian bahasa ialah orang-orang Yunani. Falsafah bahasa bermula pada zaman pra-Socrates.

Plato telah menimbulkan persoalan adakah ketepatan sesuatu nama berasaskan tabii dan realiti atau konvensyen. Beliau memperkembang dan memperdalam pemikiran tentang falsafah bahasa yang diasaskan oleh Plato. nalar dan logis dengan kumpulan anomalis yang berpegang kepada kepercayaan bahawa bahasa tidak nalar sepenuhnya. Aristotle merupakan sarjana yang mula-mula mengakui tentang adanya sistem kala atau tense dalam bahasa Yunani. Beliau menganggap bahawa bahasa itu sebagai suatu juzuk dunia.alamiah. khususnya untuk retorik dan puisi. Gagasan lain yang dikembangkan oleh Aristotle ialah fungsi bahasa sebagai alat. Plato telah meletakkan fungsi kata nama sebagai subjek kepada predikat dan kata kerja sebagai penerangan kepada perbuatan. anda dapati bahawa kajian mengenai bahasa pada . iaitu kata penghubung. tetap dan dapat diperoleh dalam tulisan yang menjadi subjek tatabahasa dan sebagai cara menunjukkan apa-apa sahaja yang ada di dunia yang menjadi subjek logika. Ilmu linguistik terus berkembang pada zaman Aristotle tahun 384 – 322 sebelum masihi dengan menambah satu lagi pembahagian dalam tatabahasa. iaitu berdasarkan persetujuan masyarakat. Secara umumnya. Beliau juga menyelidik tentang tatabahasa yang membezakan antara kata nama dengan kata kerja.

namun penumpuan bahasa pada waktu ini lebih kepada aspek lisan. Kita telah selesai membincangkan tentang sejarah perkembangan linguistik zaman Yunani. Para sarjana turut memperkenalkan bidang sintaksis. Iskandariah menjadi pusat perkembangan kesusasteraan dan linguistik tamadun Yunani. iaitu ayat yang merupakan satu unit deskriptif yang terdiri daripada turutan-turutan perkataan yang mempunyai makna.era Yunani lebih tertumpu kepada tatabahasa. Namun demikian. Sekarang kita akan membincangkan sejarah perkembangan linguistik zaman Rom. Zaman ini bermula pada abad ketiga tahun masihi. Sebagai sebuah tanah jajahan Yunani. kaedah kajian mereka lebih bercorak logik dan bukannya saintifik. ganti nama dan kata depan. Jika dikaji perkembangan bahasa pada zaman ini lebih kepada perubahan sistem bahasa daripada tamadun Yunani kepada bahasa Latin. Sekarang kita beralih pula kepada Zaman Iskandariah. Mereka kurang menyumbang kepada perkembangan ilmu baharu . participal. iaitu pertuturan. Mereka turut mengkaji sistem fonetik dan membahagikan perkataan kepada adverb. Orang Rom telah mengambil alih bidang bahasa setelah tamadun Yunani runtuh. Tahukah anda bahawa mereka mengambil ilmu bahasa Yunani dan membuat kajian dalam bahasa Latin.

Pada era ini ahli bahasa mula meneroka bahasa termasuk tatabahasa vernakular. kelainan logika dalam bahasa dan hubungan antara bahasa mula berkembang. Mereka juga dapat mengesan hubungan satu bahasa dengan bahasa lain terutama bahasa Inggeris. Zaman India Sekarang kita akan membincangkan sejarah perkembangan linguistik zaman pertengahan yang dikenali juga sebagai zaman Renaissance. Zaman Arab.berkenaan bahasa. Para pengkaji pada zaman ini menggunakan ilmu bahasa sebagai satu elemen untuk mengukur kualiti sesuatu bahasa.2 Zaman Pertengahan. Walau bagaimanapun sumbangan mereka amat penting kerana hasil tulisan mereka menjadi rujukan kepada semua pengkaji bahasa selepas zaman itu. Anggapan mereka bahawa hasil tulisan itu baik sekiranya bahasa dan hasil tulisan itu tepat dan kurang kesalahan tatabahasa. 1. Golongan zaman pertengahan ini menolak bahasa luar atau bahasa pinjaman. . Anda harus ingat bahawa pada era ini juga teori sebab musabab. Bahasa pada era ini masih kekal kepada fungsi kesusasateraan.

Kajian mereka tertumpu kepada sumber al-Qur’an dan hasilnya perkembangan ilmu fonetik semakin pesat dan hampir menjadi sempurna serta terciptanya kamus lengkap untuk dijadikan bahan rujukan. Hal ini disebabkan Eropah mengalami zaman gelap. Kajian mereka lebih baik daripada Yunani dari aspek fonetik. Pada zaman ini bahasa berkembang pesat di Baghdad sebagai sebuah pusat ilmu di dunia. Tamadun ini turut mengiktiraf bahawa bahasa berasal daripada satu bahasa yang sama. Perbincangan seterusnya ialah sejarah perkembangan linguistik zaman India.Sekarang mari kita bincangikan pula perkembangan linguistik zaman Arab. Bahan kajian turut berubah daripada tradisi bahasa Inggeris kepada kitab RigVeda. Pada era ini bahasa Sanskrit digunakan dengan meluas dan memberikan kesan besar kepada ilmu linguistik. hampir semua bahasa . Tahukah anda bahawa sumbangan terpenting ahli-ahli bahasa zaman ini ialah kejayaan mereka membawa pembaharuan dalam ilmu bahasa dan mula mengkaji bahasa secara saintifik. Hal ini dapat dibuktikan melalui kajian. Kebanyakan ahli fikir yang lahir pada zaman ini ialah sarjana Islam yang sentiasa mendapat sokongan daripada pemimpin mereka. morfologi dan sintaksis.

Kesan daripada kajian ini wujudnya rumpun-rumpun bahasa daripada semua bahasa di dunia. . iaitu bahasa berisolasi. iaitu sekitar abad ke-19.3 Zaman Linguistik Bandingan dan Linguistik Moden Untuk pengetahuan anda. zaman ini dikatakan sebagai permulaan kepada linguistik moden. 1. Mereka mendapati bahawa hubungan bahasa bukan melalui peminjaman atau kebetulan tetapi wujud daripada satu rumpun yang sama. Ahli bahasa zaman ini turut mengasingkan bahasa-bahasa di dunia kepada tiga kelompok. Bidang bahasa mula berkembang dengan wujudnya bidang baharu. berimbuhan dan bahasa berfleksi. iaitu antropologi dan sosiologi.memiliki perkataan yang hampir sama dan maksud perkataan juga hampir sama. Pendekatan kajian bahasa berdasarkan bukti nyata. Mereka turut mengkaji pertalian dan hubungan antara satu bahasa dengan bahasa yang lain. Hukum baharu mula wujud yang dikenali sebagai hukum R-G-L dan R-D-L.

Para pengkaji turut menelurkan satu teori baharu.Sebagai mengakhiri perbincangan tajuk 1 ini. . Pengkajian ilmu bahasa pada zaman ini lebih cenderung kepada linguistic deskriptif atau linguistik huraian. iaitu bahasa adalah baka dan satu fenomena sosial. marilah sama-sama kita lihat sejarah perkembangan linguistik zaman moden sekitar abad ke20. Kajian pada era ini lebih sistematik dan menekankan kepada sinkronis dan diakronis.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->