P. 1
Sejarah Linguistik

Sejarah Linguistik

|Views: 31|Likes:
Published by Chenta Kyra Kirana
:)
:)

More info:

Published by: Chenta Kyra Kirana on Jun 27, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/19/2013

pdf

text

original

HASIL PEMBELAJARAN

(i)

Menyusur galur sejarah perkembangan ilmu linguistik.

(ii)

Menghuraikan

sejarah

ilmu

linguistik

zaman

Yunani,

Iskandariah, Rom, Arab, India hingga zaman moden abad ke-20.

1.0

KANDUNGAN ISI

Tahukah anda bila kajian bahasa bermula? Berdasarkan catatan awal sejarah ilmu linguistik, kajian tentang bahasa telah berlaku seawal 800 tahun sebelum masihi yang berlaku di India. Walau bagaimanapun titik permulaan kajian ilmu linguistik dipercayai berlaku pada zaman Yunani. Hal ini ada kaitannya dengan penemuan kegiatan kajian orang-orang India yang didasarkan kepada hasil kajian Panini telah diwartakan pada abad ke-17. Kehebatan orang Yunani dalam kajian bahasa adalah berdasarkan bukti dalam bentuk catatan yang dikaji pada zaman linguistik yang bermula di Eropah.

budaya dan politik. maka kajian mereka tentang bahasa banyak dipengaruhi oleh pemikiran yang berbentuk falsafah. tokoh hebat dalam pengkajian bahasa pada zaman Yunani ialah Plato dan Aristotle. Zaman Iskandariah. golongan pertama yang bergiat dalam bidang pengkajian bahasa ialah orang-orang Yunani. iaitu Cratylus. Plato (427 – 347) merupakan ahli falsafah pertama yang mengenal pasti dan menyelidik bahasa sebagai suatu masalah dan persoalan melalui karyanya yang berbentuk dialog. iaitu pada abad ke-6 sebelum masihi. iaitu antara kumpulan analogis yang mempercayai bahawa bahasa bersifat . Untuk pengetahuan anda. Falsafah Bahasa merupakan satu teras kepada bermulanya satu falsafah yang menjadi pegangan dan kekuatan masyarakat ketika itu. Dialog Cratylus telah mencetuskan kontroversi berabad-abad lamanya.1 Zaman Yunani. Zaman Rom Dalam sejarah ilmu linguistik.1. Kegiatan dalam pengkajian bahasa bermula kira-kira 500 tahun sebelum masihi. iaitu murid Plato. Tamadun Yunani merupakan satu tamadun terawal yang wujud di atas muka bumi ini. Falsafah bahasa bermula pada zaman pra-Socrates. ekonomi. Kehebatan tamadun ini merangkumi semua aspek seperti bahasa. Disebabkan seluruh kehidupan mereka dibendung oleh falsafah.

iaitu berdasarkan persetujuan masyarakat. iaitu kata penghubung. tetap dan dapat diperoleh dalam tulisan yang menjadi subjek tatabahasa dan sebagai cara menunjukkan apa-apa sahaja yang ada di dunia yang menjadi subjek logika. Secara umumnya. Plato telah meletakkan fungsi kata nama sebagai subjek kepada predikat dan kata kerja sebagai penerangan kepada perbuatan. Beliau menganggap bahawa bahasa itu sebagai suatu juzuk dunia. Beliau memperkembang dan memperdalam pemikiran tentang falsafah bahasa yang diasaskan oleh Plato. Ilmu linguistik terus berkembang pada zaman Aristotle tahun 384 – 322 sebelum masihi dengan menambah satu lagi pembahagian dalam tatabahasa. khususnya untuk retorik dan puisi. anda dapati bahawa kajian mengenai bahasa pada . Gagasan lain yang dikembangkan oleh Aristotle ialah fungsi bahasa sebagai alat. Plato telah menimbulkan persoalan adakah ketepatan sesuatu nama berasaskan tabii dan realiti atau konvensyen. Aristotle merupakan sarjana yang mula-mula mengakui tentang adanya sistem kala atau tense dalam bahasa Yunani.alamiah. nalar dan logis dengan kumpulan anomalis yang berpegang kepada kepercayaan bahawa bahasa tidak nalar sepenuhnya. Beliau juga menyelidik tentang tatabahasa yang membezakan antara kata nama dengan kata kerja.

Sekarang kita akan membincangkan sejarah perkembangan linguistik zaman Rom. participal. Sebagai sebuah tanah jajahan Yunani. Sekarang kita beralih pula kepada Zaman Iskandariah. Iskandariah menjadi pusat perkembangan kesusasteraan dan linguistik tamadun Yunani. Tahukah anda bahawa mereka mengambil ilmu bahasa Yunani dan membuat kajian dalam bahasa Latin. Kita telah selesai membincangkan tentang sejarah perkembangan linguistik zaman Yunani. Mereka kurang menyumbang kepada perkembangan ilmu baharu . Para sarjana turut memperkenalkan bidang sintaksis. Orang Rom telah mengambil alih bidang bahasa setelah tamadun Yunani runtuh. Jika dikaji perkembangan bahasa pada zaman ini lebih kepada perubahan sistem bahasa daripada tamadun Yunani kepada bahasa Latin. Mereka turut mengkaji sistem fonetik dan membahagikan perkataan kepada adverb. kaedah kajian mereka lebih bercorak logik dan bukannya saintifik. namun penumpuan bahasa pada waktu ini lebih kepada aspek lisan. ganti nama dan kata depan. iaitu pertuturan. iaitu ayat yang merupakan satu unit deskriptif yang terdiri daripada turutan-turutan perkataan yang mempunyai makna. Zaman ini bermula pada abad ketiga tahun masihi.era Yunani lebih tertumpu kepada tatabahasa. Namun demikian.

Para pengkaji pada zaman ini menggunakan ilmu bahasa sebagai satu elemen untuk mengukur kualiti sesuatu bahasa. Anggapan mereka bahawa hasil tulisan itu baik sekiranya bahasa dan hasil tulisan itu tepat dan kurang kesalahan tatabahasa.2 Zaman Pertengahan. Walau bagaimanapun sumbangan mereka amat penting kerana hasil tulisan mereka menjadi rujukan kepada semua pengkaji bahasa selepas zaman itu. Golongan zaman pertengahan ini menolak bahasa luar atau bahasa pinjaman. Mereka juga dapat mengesan hubungan satu bahasa dengan bahasa lain terutama bahasa Inggeris.berkenaan bahasa. kelainan logika dalam bahasa dan hubungan antara bahasa mula berkembang. Bahasa pada era ini masih kekal kepada fungsi kesusasateraan. Zaman India Sekarang kita akan membincangkan sejarah perkembangan linguistik zaman pertengahan yang dikenali juga sebagai zaman Renaissance. Anda harus ingat bahawa pada era ini juga teori sebab musabab. Zaman Arab. Pada era ini ahli bahasa mula meneroka bahasa termasuk tatabahasa vernakular. 1. .

Kajian mereka tertumpu kepada sumber al-Qur’an dan hasilnya perkembangan ilmu fonetik semakin pesat dan hampir menjadi sempurna serta terciptanya kamus lengkap untuk dijadikan bahan rujukan. Tamadun ini turut mengiktiraf bahawa bahasa berasal daripada satu bahasa yang sama. Tahukah anda bahawa sumbangan terpenting ahli-ahli bahasa zaman ini ialah kejayaan mereka membawa pembaharuan dalam ilmu bahasa dan mula mengkaji bahasa secara saintifik. Kebanyakan ahli fikir yang lahir pada zaman ini ialah sarjana Islam yang sentiasa mendapat sokongan daripada pemimpin mereka.Sekarang mari kita bincangikan pula perkembangan linguistik zaman Arab. Pada era ini bahasa Sanskrit digunakan dengan meluas dan memberikan kesan besar kepada ilmu linguistik. hampir semua bahasa . Perbincangan seterusnya ialah sejarah perkembangan linguistik zaman India. morfologi dan sintaksis. Bahan kajian turut berubah daripada tradisi bahasa Inggeris kepada kitab RigVeda. Pada zaman ini bahasa berkembang pesat di Baghdad sebagai sebuah pusat ilmu di dunia. Hal ini disebabkan Eropah mengalami zaman gelap. Kajian mereka lebih baik daripada Yunani dari aspek fonetik. Hal ini dapat dibuktikan melalui kajian.

Mereka mendapati bahawa hubungan bahasa bukan melalui peminjaman atau kebetulan tetapi wujud daripada satu rumpun yang sama. berimbuhan dan bahasa berfleksi. .memiliki perkataan yang hampir sama dan maksud perkataan juga hampir sama. Ahli bahasa zaman ini turut mengasingkan bahasa-bahasa di dunia kepada tiga kelompok. Kesan daripada kajian ini wujudnya rumpun-rumpun bahasa daripada semua bahasa di dunia. iaitu sekitar abad ke-19. 1. iaitu bahasa berisolasi. Hukum baharu mula wujud yang dikenali sebagai hukum R-G-L dan R-D-L. Mereka turut mengkaji pertalian dan hubungan antara satu bahasa dengan bahasa yang lain.3 Zaman Linguistik Bandingan dan Linguistik Moden Untuk pengetahuan anda. iaitu antropologi dan sosiologi. Pendekatan kajian bahasa berdasarkan bukti nyata. Bidang bahasa mula berkembang dengan wujudnya bidang baharu. zaman ini dikatakan sebagai permulaan kepada linguistik moden.

iaitu bahasa adalah baka dan satu fenomena sosial. Pengkajian ilmu bahasa pada zaman ini lebih cenderung kepada linguistic deskriptif atau linguistik huraian. marilah sama-sama kita lihat sejarah perkembangan linguistik zaman moden sekitar abad ke20. Para pengkaji turut menelurkan satu teori baharu. Kajian pada era ini lebih sistematik dan menekankan kepada sinkronis dan diakronis. .Sebagai mengakhiri perbincangan tajuk 1 ini.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->