P. 1
konsep samiyyat

konsep samiyyat

|Views: 62|Likes:
ddddddd
ddddddd

More info:

Published by: Siti Fairuz Mohd Saufi on Jun 27, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/01/2015

pdf

text

original

1E1 Mempelajari Konsep Sam’iyyat 1I3 1I3 – MEMPELAJARI PERKARA SAM’IYYAT Rujuk:A.

Akidah Ahli As-Sunnah Wal-Jamaah Mengikut Mazhab Salaf As-Soleh, UstRasul B. Dahri, Perniagaan Jahabesra, 2001.B.Manusia dan Islam, Prof. Dato’ Dr. Harun Din, 1989.C.Benteng Akidah Islam, Husein Muhammad Al-Jasr Al-Tarabulsi, DBP, 1977.D.Pengetahuan Agama Islam ATM, Edisi Pengukuhan, Kor Agama ATM.E.Akidah Islam Menurut (Menurut Al-Quran Al-Karim), Muhammad Abu Zahrah,Pustaka Nasional PTE LTD, Singapura, 1989. PENGENALAN 1.Perkara sam’iyyat ialah perkara yang berlaku di luar batas akal fikiranmanusia yang wajib diimani sepenuhnya oleh umat Islam. Kepercayaan berkaitan dengan perkara sam’iyyah merangkumi perkaraperkara seperti berikut: HARI QIAMAT 2.Perkataan qiamat adalah diambil dari bahasa Arab iaitu al-Qiamah yang bererti berdiri atau berbangkit. Dalam ilmu Tauhid qiamat diertikan dengan kebangkitan semuladi alam baru setelah hancurnya alam semesta ini. Kebangkitan tersebut adalah bertujuanuntuk dikira segala amalan manusia di dunia ini dengan perkiraan yang sangat adil dariAllah. Di hari itu manusia akan dipisahkan kepada dua golongan, yang buruk akanmenerima sebesar-besar azab manakala golongan yang baik pula akan menerima nikmatkebahagian yang kekal abadi. Pendidikan Islam Fardhu Ain Tahap 1 19

1E1 Mempelajari Konsep Sam’iyyat 1I3 PERCAYA KEPADA HARI QIAMAT 3.Mempercayai akan berlakunya qiamat adalah merupakan salah satu dari rukuniman yang termasuk di dalam mempercayai hari akhirat sebagaimana yang telahdijelaskan oleh al-Quran yang bermaksud: “Barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat….”(Al-Baqarah:62) 4.Dari maksud hadith pula dijelaskan bahawa erti iman itu ialah mempercayaiAllah, malaikatNya dan rasulNya serta percaya pula dengan adanya kebangkitan di HariAkhirat. Termasuk juga dalam pengertian

w” maka katanya “Aku bersaksi sesungguhnya ia adalahhamba Allah dan rasulNya” Maka kedua-dua malaikat itu berkata: “Lihatlah kepadatempat kediaman engkau di dalam neraka.a. SOALAN MUNKAR DAN NAKIR 7.Kehidupan manusia di alam ini akan kekal sehingga hari kebangkitan. penyoalan di alam kubur. ALAM BERZAKH 5. maka datanglah duamalaikat menyuruh ia duduk. sekarang telah digantikan oleh Allah di dalamsyurga”.Kematian adalah titik yang memisahkah seseorang manusia dengan alam duniadan permulaan hidup di akhirat. Di alam ini mereka akan mengalami pengadilan peringkat pertama. dengan apa cara sekali pun kematiannya akanmenghadapi soalan Munkar dan Nakir. bahawa selepas seseorang manusia itumemasuki alam kubur ia akan di soal oleh malaikat Munkar dan Nakir tentang amal danimannya. Keadaan mereka ini telahdijelaskan oleh hadis daripada Abi Hatim bahawa apabila simati itu seorang . pembalasansyurga dan neraka terhadap iman dan amalan yang telah dilakukan oleh manusia semasahidupnya di dunia. Mereka berkata kepadanya “Apa kata engkau mengenailelaki ini iaitu Muhamad s.(AlMukminum: 100) 6.Kehidupan mereka di alam ini secara ruh. sebagaimanafirman Allah yang bermaksud: “Dan dari hadapan mereka ada alam berzakh (ada dinding) sampaimereka dibangkitkan”. Bagi mereka yang baik Pendidikan Islam Fardhu Ain Tahap 1 20 1E1 Mempelajari Konsep Sam’iyyat 1I3 amalannya semasa di dunia akan mendapat balasan yang baik dan bagi mereka yangkurang baik perbuatannya semasa di dunia akan menerima azab.Setiap manusia yang mati.Dengan itu ia akan mendapat kebahagian di dalam kubur. setelah diletakkan di dalam kubur dan ditinggalkan oleh orang-orang yangmenghantarnya kira-kira masih terdengar bunyi terompah mereka. pengadilan di Padang Mahsyar. Mereka yang mati itu akan ditanya mengenaikepercayaannya terhadap Nabi Muhamad SAW.hari akhirat ialah mempercayai kehidupan dialam barzakh.Sebagaimana yang telah dijelaskan. mizan serta sirat al-mustaqim. Mengikut keterangan dari hadismengatakan. Bagi seorang beriman ia akan menjawab soalan itu dengan tepat dan jujur. Alam yang memisahkan manusia di alam kubur. Mereka juga akan menghadapi soalan Munkar dan Nakir dan mereka juga akan menerima keazaban dan kebahagian kubur. syafaat nabi. SIKSAAN DAN KEBAHAGIAN KUBUR 8.

nahi mungkar dan ihsannya berada dekat kakinya.yang beriman.a.27. silaturahim. puasa. Azab yang mereka terima adalah lebih pedih dan lebih dahsyatdaripada apa yang dirasai di dunia. Sembahyang berdiri dekat kepalanya. lalu dari kuburnya itu dibukakan sebuah pintu dan dari pintu itu ia dapat melihat syurga. Kuburnya disinariseakan-akan matahari terbit di dalamnya. maka semua amal ibadat dan kebajikannya akan datang kepadanya menemanidan menghiburkannya di alam kuburnya. .zakat dan sebagainya. Sesudah kedua malaikat bertanya kepadanyadan ia menjawab dengan benar. sombong. zakat di kirinya.Dosa bermakna ganjaran keburukan yang akan diterima oleh orang-orang yangengkar perintah Allah. riak dan sebagainya. Tempat menerima balasan azab dan siksaan dariTuhan yang akan diberikan kepada orang-orang kafir dan orang-orang yang engkar kepada perintah Allah.Manakala pahala pula merupakan imbuhan atau ganjaran yang baik akibat darimelakukan sesuatu perbuatan yang baik dan ia merupakan ganjaran Allah terhadaporang-orang yang taat mengerjakan perintahNya. Keingkaran secara lahir ialahmeninggalkan suruhan-suruhan yang wajib seperti meninggalkan sembahyang. Sabda Rasulullah s.26. Dalam istilah ilmu Tauhid ialah tempatmenerima azab sensara dari Tuhan. lain-lain kebajikan yang merupakan sedekah.amal makruf.Neraka dalam bahasa Arab ialah ‘a n-Nar’. puasa dikanannya.w yang bermaksud: “Sesungguhnya seringan-ringan azab penduduk neraka ialah AbuTalib. ia dibakar menerusi sepasang selipar yang menyebabkanmenggelegak otaknya”(Hadis riwayat Muslim) DOSA DAN PAHALA 25. Dikatakan kepadanya itulah syurga yang telah Pendidikan Islam Fardhu Ain Tahap 1 21 1E1 Mempelajari Konsep Sam’iyyat 1I3 “Di dalamnya (syurga) terdapat perkara-perkara dan benda-benda yang tidak pernah dilihat oleh mata. tidak pernah didengar oleh telinga dantidak pernah terlintas oleh hati manusia”(Hadis riwayat Muslim daripada Abi Hurairah) NERAKA 24. Keingkaran ini kadang-kadang dilakukan secara lahir atau terang-terangan dan kadang-kadang secara tersembunyi.Bagi mereka yang berdosa mereka akan menerima azab dan siksaan yang pedihdari Allah di dalam neraka dan bagi mereka yang banyak melakukan amal baik dan pahala mereka akan beroleh nikmat di syurga. Keingkaran tersembunyi pula ialah keingkaran yang dilakukanoleh hati dengan melakukan sifat-sifat hasad dengki.

000 tahun perjalanan sebagai mana yang disebutkan oleh hadith olehal-Fudhail bin ‘Iyad.Setiap hamba memiliki buku masing-masing yang tercatat di dalamnya amalan baik atau buruk samada yang dilakukan secara sengaja ataupun tidak.000 menurun dan 5. MIZAN 30.000 pendakian dan 5.000 tempatyang mendatar. BUKU AMALAN 31. Tujuan ditimbang dengan amal mereka adalah untuk menampakkankepada manusia kadar tiap-tiap amalan secara terperinci dan adil. Ianya merupakan jambatan yang merintangi permukaan neraka menuju ke syurga. dari sekecil-kecilhinggalah sebesar-besar amal tersebut. HISAB 29.Setelah selesai urusan perkiraan barulah dilakukan timbangan terhadap segalaamalan manusia. Ianya pula sangat halus dan amat tajam serta amat licin sekali”. Selain dari itu. Untuk melaksanakantimbangan ini Tuhan telah mendirikan sebuah neraca penimbang yang dipanggil Mizan.Ialah perhitungan dari amal-amal perbuatan yang akan dibalas dengan kebaikanatas perbuatan yang baik dan akan dibalas kejahatan atas perbuatan jahat.Kita wajib percaya bahawa ada titian yang bernama as-Sirat. Panjangnya titiantersebut ialah 15.ianya merupakan pemberitahuan Allah kepada hambaNya tentang amal mereka dan apayang harus diterima oleh mereka tentang hasil amal tersebut. Seperti mana yang telah dinyatakan oleh AllahSWT dalam surah al-Zalzalah ayat 7-8.Pendidikan Islam Fardhu Ain Tahap 1 26 1E1 Mempelajari Konsep Sam’iyyat 1I3 TITIAN (AS-SIRAT) 28. katanya: “Disampaikan kepada kami bahawa titian itu panjangnya15000 tahun perjalanan padanya 5.Allah juga telah berfirman dalam surah al-Buruj ayat 7-11 yang bermaksud: Pendidikan Islam Fardhu Ain Tahap 1 27 .

32. beriman kepada perkara-perkara syami’yyat inimemerlukan tahap keimanan yang kukuh kerana ia membicarakan tentang perkara yangdi luar batas pemikiran manusia untuk mengkajinya dan di luar kemampuan manusiauntuk membuktikannya secara zahiriyah. Dan adapun orang yang diberikan kitabnya di bahagian belakangnya. Dan dia akan kembalikepada ahlinya dalam keadaan gembira. maka diaakan dihisab dengan perhitungan yang mudah.Sebagai kesimpulannya. KESIMPULAN 33. .Maka amalan-amalan tersebut dicatatkan di dalam kitab masing-masing olehMalaikat Raqib dan Atid dan kemudiannya dibawa mengadap Allah SWT. maka dia akan diserudengan buruk”.1E1 Mempelajari Konsep Sam’iyyat 1I3 “Adapun orang yang diberikan kitab dengan tangan kanannya.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->