PENATARAN FORMAT INSTRUMEN MATA PELAJARAN SEJARAH MULAI SPM 2013

COMPANY LOGO

Objektif Pentaksiran Sejarah Mulai SPM 2013
OP1 Mengetahui dan memahami istilah dalam sejarah Malaysia dan sejarah negara luar OP2 Mengetahui, memahami dan mengaplikasi konsep sejarah Malaysia dan sejarah negara luar dalam kehidupan

OP3

Mengetahui, memahami, mengaplikasi, menganalisis, menilai dan menjana idea tentang • kepentingan sejarah sebagai satu disiplin ilmu dalam kehidupan • fakta sejarah Malaysia dan sejarah negara luar • ciri kemasyarakatan dan kebudayaan masyarakat Malaysia • sumbangan tokoh dalam memperjuangkan kedaulatan, kemerdekaan dan pembangunan negara serta mempertahan maruah bangsa • nilai murni dalam kehidupan • pengamalan semangat patriotik dalam mempertahankan kedaulatan, kemerdekaan dan pembangunan negara • perkembangan masyarakat dan negara dari sudut politik, ekonomi dan sosial • kedudukan Malaysia sebagai sebahagian daripada peradaban dunia dan sumbangannya di peringkat antarabangsa
Mengetahui, memahami dan mengambil iktibar daripada pengalaman sejarah untuk mempertingkatkan daya pemikiran dan kematangan

OP4

COMPANY LOGO

Format Instrumen Pentaksiran Mata Pelajaran Sejarah
Kertas 1 (1249/1) Jenis Instrumen Bilangan Item Wajaran Tempoh Ujian Konstruk Yang Diukur 1 jam Pengetahuan Kefahaman Mengaplikasi Menganalisis Sukatan Pelajaran Ting. 4 dan 5 Bentuk Instrumen 2004 - 2012 Objektif Aneka Pilihan 40 Bentuk instrumen Mulai 2013 Objektif Aneka Pilihan 40 30% 1 jam Pengetahuan Kefahaman Mengaplikasi Menganalisis Sukatan Pelajaran Ting. 4 dan 5

Cakupan

COMPANY LOGO

Format Instrumen Pentaksiran Mata Pelajaran Sejarah
Kertas 2 (1249/2)
Jenis Instrumen Bilangan Soalan & Jumlah Markah

Bentuk Instrumen 2004 - 2012
Subjektif Bahagian A Mengandungi 4 soalan struktur. Semua soalan wajib dijawab. Setiap soalan 10 markah
Bahagian B Mengandungi 5 soalan esei. Jawab 3 soalan sahaja. Setiap soalan 20 markah Jumlah markah : 100

Bentuk instrumen Mulai 2013
Subjektif Bahagian A Mengandungi 4 soalan struktur. Semua soalan wajib dijawab. Setiap soalan 10 markah
Bahagian B Mengandungi 7 soalan esei. Jawab 3 soalan sahaja. Setiap soalan 20 markah Jumlah markah : 100 50% 2 jam 30 minit Pengetahuan Kefahaman Mengaplikasi, Menganalisis, Menilai, Menjana Idea Sukatan Pelajaran Ting. 4 dan 5

Wajaran Tempoh Ujian Konstruk Yang Diukur

2 jam 30 minit Pengetahuan Kefahaman Mengaplikasi dan Menganalisis Sukatan Pelajaran Ting. 4 dan 5

Cakupan

COMPANY LOGO

Open Book Test Dalam Tugasan Kerja Kursus Sejarah SPM Kertas 3

COMPANY LOGO

Tajuk tugasan serta panduan menjawab diberi pada hari peperiksaan. Menjana Idea Sukatan Pelajaran Ting. Menilai.Format Instrumen Pentaksiran Mata Pelajaran Sejarah Kertas 3 Kertas 3 (1249/3) Jenis Instrumen Bilangan Tugasan Bentuk instrumen Mulai 2013 Tugasan (OPEN BOOK TEST) 1 Nota Tema / Tajuk umum dimaklumkan kepada calon satu bulan sebelum tarikh peperiksaan bagi Kertas 3. Markah Wajaran Tempoh Ujian Konstruk Yang Diukur 100 20% 3 jam Pengetahuan Kefahaman Mengaplikasi. Menganalisis. 4 dan 5 Cakupan COMPANY LOGO .

OPEN BOOK TEST Merujuk Bahan Semasa Ujian 1 Memberi Respons Secara Berfokus Kepada Tugasan Menganalisis Unsur dan Perkaitan serta Menilai Bahan 7 8 2 Mentaksir Kefahaman dan Penghayatan PRINSIP 3 Menyediakan Nota Ringkas Berkaitan Konsep Umum Mengaplikasi Bahan Ke Dalam Situasi 6 4 Mengorganisasi Bahan 5 Membawa Bahan Yang Relevan Semasa Ujian Dalam Situasi COMPANY LOGO 7 .

5.CONTOH KATEGORI KONSTRUK TAKSONOMI KOGNITIF BLOOM Taksonomi Bloom mengujudkan satu kemudahan untuk mengorganisasikan tingkahlaku kognitif kepada enam kategori : 1. 4. 6. 3. 2. Pengetahuan Kefahaman Aplikasi Analisis Sintesis Penilaian COMPANY LOGO .

Learning to Think. 2000. Thinking to Learn.Original Terms  Evaluation  Synthesis  Analysis  Application  Comprehension  Knowledge New Terms •Creating •Evaluating •Analysing •Applying •Understanding •Remembering (Based on Pohl. p. 8) COMPANY LOGO .

KONSTRUK PENGETAHUAN / KOGNITIF DALAM OBT ASPEK /KONSTRUK MEMAHAMI ANALISIS APLIKASI MENILAI CIPTA/MENJANA IDEA NILAI DAN PATRIOTISME COMPANY LOGO .

KEFAHAMAN Kebolehan kognitif yang melibatkan penggunaan pengetahuan tanpa situasi baru COMPANY LOGO .

ANALISIS Kebolehan mencerakinkan bahagian-bahagian yang terdapat dalam suatu set komunikasi sehingga suatu bentuk pertalian antara bahagian-bahagian yang membina set komunikasi itu dapat ditunjukkan dengan jelas COMPANY LOGO .

SINTISIS Contoh: Membuat kesimpulan/rumusan/ramalan berdasarkan analisis atau kajian yang dijalankan COMPANY LOGO .

PENILAIAN Kebolehan membuat pertimbangan terhadap suatu input atau maklumat bagi menentukan input itu memenuhi ciri-ciri standard dan kriteria yang ditetapkan. COMPANY LOGO .

APLIKASI Contoh:  Mengaitkan peristiwa masa kini dengan peristiwa masa lalu  Mencari jalan pintas untuk lulus peperiksaan – meneka soalan/tajuk  Menyelesaikan masalah matematik dengan menggunakan rumus yang bersesuaian  Mengunakan pengetahuan dan pengalaman yang ada untuk membuat andaian/telahan tentang sesuatu peristiwa/tindakan/kesan COMPANY LOGO .

ASPEK PEMBINAAN ITEM KERTAS 1249/3 PENGENALAN 1 RUMUSAN 8 2 MEMAHAMI NILAI/ITIBAR/ UNSUR PATRIOTISME 7 PRINSIP 3 MENGANALISIS 6 4 MENJANA IDEA 5 MENGAPLIKASI MENILAI 1 COMPANY LOGO 6 .

KONSTRUK DAN MARKAH DALAM OBT ASPEK /KONSTRUK PENGENALAN MEMAHAMI ANALISIS APLIKASI MENILAI CIPTA/MENJANA IDEA NILAI/PENGAJARAN/IKTIBAR/PATRIOT ISME RUMUSAN JUMLAH MARKAH 5 30 15 10 10 10 10 5 100 COMPANY LOGO .

CONTOH TUGASAN TEMA UMUM (SEBULAN SEBELUM PEPERIKSAAN) Tema 9: Perkembangan di Eropah dan Kesannya Terhadap Ekonomi Negara Tajuk 9.2.2. Bincangkan Peringatan: Calon hendaklah menjawab berdasarkan kerangka jawapan di bawah COMPANY LOGO . Dasar British Terhadap Ekonomi Negara dan Kesannya TUGASAN SPESIFIK (PADA HARI PEPERIKSAAN) Tajuk 9. Dasar British Terhadap Ekonomi Negara dan Kesannya Dasar British berkaitan ekonomi telah meninggalkan pelbagai kesan terhadap negara kita.

CONTOH KATA TUGAS. Ekonomi dagangan 2 Isi dan Huraian Dasar British terhadap pertanian 30 5 Markah Terangkan kesan dasar yang telah diperkenalkan oleh British berkaitan ekonomi. 15 COMPANY LOGO . TUGASAN DAN ARAHAN PADA HARI PEPERIKSAAN Jawapan hendaklah berdasarkan aspek berikut: Bil Aspek Perincian Jelaskan secara ringkas tentang: 1 Pengenalan -Latar belakang ekonomi negara sebelum kedatangan British (ekonomi tradisonal) Terangkan dasar-dasar yang telah diperkenalkan oleh British berkaitan ekonomi di negara kita.

jelaskan kejayaan yang telah dicapai oleh negara kita dalam kegiatan ekonomi di peringkat antarabangsa Markah 15 10 2 Isi dan Huraian Jelaskan cabaran yang dihadapi oleh Malaysia pada abad ke-21 bagi menjamin kemakmuran negara Nyatakan langkah-langkah untuk mengatasi cabaran di atas 10 Nyatakan nilai-nilai murni atau iktibar yang diperoleh daripada perkembangan ekonomi negara 10 3 Kesimpulan Merumus secara keseluruhan isi yang telah dibincangkan • Pengetahuan diperoleh • Iktibar kepada diri.CONTOH TUGASAN DAN ARAHAN PADA HARI PEPERIKSAAN Bil Aspek Perincian Cadangkan langkah-langkah untuk menjadikan Malaysia sebagai pusat kegiatan ekonomi antarabangsa / Bagaimana anda Berdasarkan pengetahuan anda. bangsa dan negara • Harapan untuk masa depan ekonomi Malaysia yang lebih cemerlang 5 COMPANY LOGO .

CONTOH TUGASAN TEMA UMUM (SEBULAN SEBELUM PEPERIKSAAN) TEMA 11 : Pembentukan Malaysia Penubuhan negara bangsa Malaysia yang berdaulat telah melalui pelbagai rintangan dan cabaran. segala rintangan dan cabaran itu telah dapat diatasi sehingga Malaysia berjaya menjadi sebuah negara yang berkembang pesat dari aspek politik. ekonomi dan sosial. COMPANY LOGO . Walau bagaimanapun.

CONTOH KATA TUGAS TUGASAN DAN ARAHAN PADA HARI PEPERIKSAAN TUGASAN SPESIFIK Penubuhan negara bangsa Malaysia yang berdaulat telah melalui pelbagai rintangan dan cabaran.MENILAI .NILAI / PATRIOTISME COMPANY LOGO .APLIKASI . bincangkan sejarah pembentukan Malaysia sebagai sebuah negara bangsa yang berdaulat. JANGKAKAN SOALAN . Berdasarkan fakta yang diperoleh. segala rintangan dan cabaran itu telah dapat diatasi sehingga Malaysia berjaya menjadi sebuah negara yang berkembang pesat dari aspek politik.MENJANA IDEA . Walau bagaimanapun. ekonomi dan sosial.

CONTOH TUGASAN DAN ARAHAN PADA HARI PEPERIKSAAN Jawapan hendaklah berdasarkan aspek berikut: MEMBUAT KATA TUGAS?? Bil Aspek Perincian Menjelaskan secara umum tentang Malaysia Markah 5 1 Pengenalan Memahami cadangan pembentukan Malaysia • Konsep Gagasan Malaysia • Tokoh pembentukan Malaysia • Idea cadangan pembentukan Malaysia • Sebab-sebab pembentukan Malaysia • Politik 2 Isi dan Huraian • Ekonomi • Sosial Menganalisis proses pembentukan Malaysia • Reaksi terhadap pembentukan Malaysia • Langkah-langkah ke arah pembentukan Malaysia 30 15 COMPANY LOGO .

bangsa dan negara • Harapan untuk masa depan Malaysia yang lebih cemerlang 10 10 10 3 Kesimpulan 5 COMPANY LOGO .CONTOH TUGASAN DAN ARAHAN PADA HARI PEPERIKSAAN Bil Aspek Perincian Mengaplikasi semangat 1 Malaysia • Peranan pelajar dalam • Mengamalkan semangat perpaduan • Menghayati Rukun Negara • Mengukuhkan jati diri sebagai rakyat Malaysia • Menghargai warisan tradisi budaya • Mengutamakan persamaan • Aspek lain yang berkaitan dan sesuai Markah 15 2 Isi dan Huraian Menilai kejayaan Malaysia sehingga kini Menjana idea untuk menghadapi cabaran masa hadapan bagi menjamin kedaulatan negara dan bangsa Malaysia • Cabaran yang dihadapi Malaysia kini • Cadangan untuk mengatasi cabaran Menghayati nilai-nilai murni / iktibar / patriotisme daripada pembentukan Malaysia Merumus secara keseluruhan isi yang telah dibincangkan • Pengetahuan diperoleh • Iktibar kepada diri.

NEGERI SEMBILAN 2. KLUANG. SMK BATU MELINTANG. IPOH COMPANY LOGO .SMK TEKNIK IPOH. SM VOKASIONAL SLIM RIVER.SM AGAMA SLIM RIVER. SMK SULTAN ABDUL JALIL. JOHOR 5. SM AGAMA SULTAN ZAINAL ABIDIN. SM AGAMA AL-KHAIRIAH . SLIM RIVER. PERSIARAN BRASH. PERAK 11. JEMPOL. BAHAU. KELANTAN 6. KUALA TERENGGANU 8. SMK JELI. SMK BELITONG. SMK SERI JEMPOL. BAHAU.KAJIAN RINTIS KERTAS 3 TARIKH SEKOLAH : : 24 – 25 OKTOBER 2011 220 SAMPEL / 20 SETIAP SEKOLAH 1. NEGERI SEMBILAN 3. KELANTAN 7. KLUANG . JELI. KUALA TERENGGANU 9. SMK LUI BARAT (FELDA). PERAK 10.JOHOR 4.

bahan bacaan ilmiah. internet dan bahan-bahan lain.ARAHAN YANG MENGIRINGI TEMA UMUM Berdasarkan pernyataan di atas. 3. COMPANY LOGO . 2. calon dibenarkan membawa masuk buku teks. Bahan tersebut boleh digunakan sebagai rujukan untuk menjawab tugasan / soalan. calon dikehendaki melaksanakan tugasan berikut: 1. bahan bacaan ilmiah dan bahan bercetak yang berkaitan ke dalam dewan / bilik peperiksaan. akhbar. Sumber boleh diperoleh daripada buku teks. Pada hari peperiksaan. 4. majalah. Calon boleh membuat rujukan daripada pelbagai sumber yang berkaitan dengan pernyataan yang diberi sebagai persediaan menjawab tugasan / soalan yang akan diberi pada hari peperiksaan.

Gred   A  •  C     E   Justifikasi Mengetahui. memahami dan menganalisis fakta sejarah. Mampu menjelaskan ciri-ciri kemasyarakatan dan kebudayaan masyarakat Malaysia serta memahami perkembangan masyarakat dan negara dari segi politik. Mampu menerangkan ciri-ciri kemasyarakatan dan kebudayaan masyarakat Malaysia Menyatakan sumbangan tokoh-tokoh yang memperjuangkan kedaulatan. kemerdekaan dan pembangunan negara serta mempertahankan maruah bangsa Mengambil iktibar daripada pengalaman sejarah dalam kehidupan seharian Mengetahui dan memahami fakta sejarah dalam sejarah Malaysia Mampu menyatakan dengan ringkas ciri-ciri kemasyarakatan dan kebudayaan masyarakat Malaysia Menyatakan sumbangan beberapa tokoh yang memperjuangkan kemerdekaan Mengambil iktibar daripada pengalaman sejarah dalam kehidupan seharian COMPANY LOGO . istilah dan konsep dalam sejarah Malaysia dan sejarah negara luar. kemerdekaan dan pembangunan negara serta mempertahankan maruah bangsa Mengambil iktibar daripada pengalaman sejarah untuk mempertingkat daya pemikiran dan kematangan Mengetahui. menilai dan merumus fakta sejarah. menganalisis. memahami. ekonomi dan sosial Memahami usaha dan sumbangan tokoh-tokoh yang memperjuangkan kedaulatan. istilah dan konsep dalam sejarah Malaysia dan sejarah negara luar.

2: Nasionalisme di Malaysia Sehingga Perang Dunia Kedua Tajuk 11.TEMA DAN TAJUK DALAM MATA PELAJARAN SEJARAH TEMA Tema 10: Kemunculan dan Perkembangan Nasionalisme Sehingga Perang Dunia Kedua Pembinaan Negara dan Bangsa Ke Arah Kemunculan Negara Malaysia Berdaulat TAJUK Tajuk 10.2: Peranan dan Sumbangan Malaysia Dalam Pertubuhan Antarabangsa COMPANY LOGO Tema 11: Tema Malaysia dan Kerjasama 12: Masyarakat Antarabangsa .1: Kesedaran Tentang Pembinaan Negara dan Bangsa Tajuk 11.1: Konflik Antarabangsa Tajuk 12.1: Kemunculan dan Perkembangan Nasionalisme di Asia Tenggara Tajuk 10.2: Sistem Pemerintahan dan Pentadbiran Negara Selepas Merdeka Tajuk 11.3: Pembangunan dan Perpaduan Untuk Kesejahteraan Tajuk 11.4: Pembentukan Malaysia Sebagai Negara Maju Tajuk 12.

3: Pembentukan Kerajaan Islam dan Sumbangannya Tajuk 8.5: Pembaharuan dan Pengaruh Islam di Malaysia Sebelum Kedatangan Barat Tajuk 9.TEMA DAN TAJUK DALAM MATA PELAJARAN SEJARAH TEMA Tema 7 Tamadun Awal Manusia TAJUK Tajuk 7.1: Tamadun Awal Dunia Tajuk 7.4: Islam Di Asia Tenggara Tajuk 8.1: Perkembangan di Eropah Tajuk 9.2: Tamadun Awal Asia Tenggara Tajuk 8.2: Dasar British Terhadap Ekonomi Negara dan Kesannya Tema 8 Tamadun Islam dan Perkembangannya Tema 9: Perkembangan di Eropah dan Kesannya Terhadap Ekonomi Negara COMPANY LOGO .1: Islam dan Penyebarannya di Makkah Tajuk 8.2: Kerajaan Islam di Madinah Tajuk 8.

MENGAPLIKASI DAN MENILAI MAKLUMAT YANG DIPEROLEH  MENJANA IDEA-IDEA BARU BERDASARKAN MAKLUMAT  GURU BOLEH MEMAINKAN PERANAN BANTU PELAJAR MEMAHAMI KEHENDAK SOALAN  MENENTUKAN TOPIK MENGIKUT KEHENDAK SOALAN  MENYELIA BAHAN-BAHAN YANG SESUAI UNTUK DIBAWA CALON KE DALAM DEWAN PEPERIKSAAN  MEMBUAT ‘PERSEDIAAN ASPEK-ASPEK YANG AKAN DITANYA SEMASA PEPERIKSAAN NANTI….PERINGATAN  TIDAK MENYALIN TERUS MAKLUMAT DARIPADA BUKU TEKS  MAKLUMAT HARUS DIOLAH  DAPAT MENGHURAI FAKTA  MENGANALISIS . COMPANY LOGO .

RUMUSAN  SEMOGA GURU-GURU MENDAPAT MANFAAT DARIPADA PENDEDAHAN KERTAS 1249/3  SEMOGA DENGAN FORMAT BARU SPM MULAI 2013 PELAJAR AKAN MENDAPAT LEBIH PELUANG UNTUK LULUS M/PELAJARAN SEJARAN 1249  TUAN/PUAN ADALAH GURU TERBAIK UNTUK MELAKUKAN TRANFORMASI KERTAS SEJARAH 1249/3 PADA 2013 COMPANY LOGO .

COMPANY LOGO .

3d – Pembentukan Kerajaan Islam Dan Sumbangannya ( Merujuk tema 8 Huraian Sukatan Pelajaran dan buku teks Sejarah Tingkatan 4 Bab 6 ) COMPANY LOGO .TAJUK 8.

 Latar belakang  Aspek-aspek kecemerlangan kerajaan Islam  Sumbangan kerajaan Islam  Kesan kepada negara kita  Aplikasi kecemerlangan oleh negara  Sumbangan negara kita kepada tamadun Islam  Cabaran menjadikan Malaysia negara Islam yang cemerlang  Nilai-nilai murni COMPANY LOGO .

3d – Pembentukan Kerajaan Islam Dan Sumbangannya ( Merujuk tema 8 Huraian Sukatan Pelajaran dan buku teks Sejarah Tingkatan 4 Bab 6 ) Peta berikut menunjukkan Empayar kerajaan Turki Uthmaniyah yang meliputi kawasan Tanah Arab dan Mediterranean Kerajaan Turki Uthmaniyah Soalan Bincangkan sejarah pembentukan kerajaan Islam Turki Uthmaniyah dan sumbangannya kepada peradpan dunia.Peta berikut menunjukkan Empayar kerajaan Turki Uthmaniyah yang meliputi kawasan Tanah Arab dan Mediterranean TAJUK 8. COMPANY LOGO .

PENANDAAN KERTAS SEJARAH 1249/3 COMPANY LOGO .

ASAS INTEGERITI LEMBAGA PEPERIKSAAN ADIL MELETAKKAN SESUATU PADA TEMPATNYA SAHIH MELAKSANAKAN SESUATU MENGIKUT PERATURAN YANG TELAH DITETAPKAN AMANAH MENJALANKAN TUGAS DENGAN PENUH TANGGUNG JAWAB DAN BOLEH DIPERCAYAI COMPANY LOGO .

PRINSIP PENANDAAN Kebolehpercayaan 1 Tidak Bias 5 2 Periksa semua jawapan PRINSIP PENANDAAN 4 3 Patuhi PP Markah tekal dan tepat COMPANY LOGO .

Bagaimanakah. Terangkan) iv) Memahami konsep markah COMPANY LOGO . Mengapakah. Jelaskan.PENGURUSAN PENANDAAN a) Meneliti soalan i) Memahami arahan soalan ii) Memahami konsep RUBRIK iii) Memahami kehendak soalan dan kata kunci soalan (tugasan pada soalan – contohnya .

PENGURUSAN PENANDAAN b) Memahami Peraturan Pemarkahan i) ii) iii) Peraturan pemarkahan yang telah disediakan oleh Lembaga Peperiksaan Tiada pindaan yang boleh dibuat Memahami sepenuhnya peraturan pemarkahan iv) Meneliti peraturan pemarkahan dan memahami kod yang diselaraskan COMPANY LOGO .

PENGURUSAN PENANDAAN c) Menguasai simbol penandaan i) ii) iii) Penggunaan simbol yang selaras Penggunaan simbol yang betul Isi/ fakta sangat dipentingkan iv) Gunakan dakwat merah COMPANY LOGO .

1: Islam dan Penyebarannya di Makkah Tajuk 8.3: Pembentukan Kerajaan Islam dan Sumbangannya Tajuk 8.1: Perkembangan di Eropah Tajuk 9.4: Islam Di Asia Tenggara Tajuk 8.2: Tamadun Awal Asia Tenggara Tajuk 8.1: Tamadun Awal Dunia Tajuk 7.2: Kerajaan Islam di Madinah Tajuk 8.5: Pembaharuan dan Pengaruh Islam di Malaysia Sebelum Kedatangan Barat Tajuk 9.2: Dasar British Terhadap Ekonomi Negara dan Kesannya Tema 8 Tamadun Islam dan Perkembangannya Tema 9: Perkembangan di Eropah dan Kesannya Terhadap Ekonomi Negara COMPANY LOGO .TEMA DAN TAJUK DALAM MATA PELAJARAN SEJARAH TEMA Tema 7 Tamadun Awal Manusia TAJUK Tajuk 7.

2: Peranan dan Sumbangan Malaysia Dalam Pertubuhan Antarabangsa COMPANY LOGO Tema 11: Tema Malaysia dan Kerjasama 12: Masyarakat Antarabangsa .2: Sistem Pemerintahan dan Pentadbiran Negara Selepas Merdeka Tajuk 11.1: Kesedaran Tentang Pembinaan Negara dan Bangsa Tajuk 11.2: Nasionalisme di Malaysia Sehingga Perang Dunia Kedua Tajuk 11.1: Konflik Antarabangsa Tajuk 12.3: Pembangunan dan Perpaduan Untuk Kesejahteraan Tajuk 11.1: Kemunculan dan Perkembangan Nasionalisme di Asia Tenggara Tajuk 10.TEMA DAN TAJUK DALAM MATA PELAJARAN SEJARAH TEMA Tema 10: Kemunculan dan Perkembangan Nasionalisme Sehingga Perang Dunia Kedua Pembinaan Negara dan Bangsa Ke Arah Kemunculan Negara Malaysia Berdaulat TAJUK Tajuk 10.4: Pembentukan Malaysia Sebagai Negara Maju Tajuk 12.

Dasar British Terhadap Ekonomi Negara dan Kesannya COMPANY LOGO .CONTOH TUGASAN TEMA UMUM (SEBULAN SEBELUM PEPERIKSAAN) Tema 9: Perkembangan di Eropah dan Kesannya Terhadap Ekonomi Negara Tajuk 9.2.

2.CONTOH TUGASAN TUGASAN SPESIFIK (PADA HARI PEPERIKSAAN) Tajuk 9. Dasar British Terhadap Ekonomi Negara dan kesannya Dasar British berkaitan ekonomi telah meninggalkan pelbagai kesan terhadap negara kita.on hendaklah menjawab berdasarkan kerangka jawapan di bawah COMPANY LOGO . Bincangkan Peringatan: Cal.

Ekonomi dagangan 2 Isi dan Huraian Dasar British terhadap pertanian 30 5 Markah Terangkan kesan dasar yang telah diperkenalkan oleh British berkaitan ekonomi. 15 COMPANY LOGO .CONTOH TUGASAN DAN ARAHAN PADA HARI PEPERIKSAAN Jawapan hendaklah berdasarkan aspek berikut: Bil Aspek Perincian Jelaskan secara ringkas tentang: 1 Pengenalan -Latar belakang ekonomi negara sebelum kedatangan British (ekonomi tradisonal) Terangkan dasar-dasar yang telah diperkenalkan oleh British berkaitan ekonomi di negara kita.

jelaskan kejayaan yang telah dicapai oleh negara kita dalam kegiatan ekonomi di peringkat antarabangsa Markah 15 10 2 Isi dan Huraian Jelaskan cabaran yang dihadapi oleh Malaysia pada abad ke-21 bagi menjamin kemakmuran negara Nyatakan langkah-langkah untuk mengatasi cabaran di atas Nyatakan nilai-nilai murni atau iktibar yang diperoleh daripada perkembangan ekonomi negara 10 10 3 Kesimpulan Merumus secara keseluruhan isi yang telah dibincangkan • Pengetahuan diperoleh • Iktibar kepada diri. bangsa dan negara • Harapan untuk masa depan ekonomi Malaysia yang lebih cemerlang 5 COMPANY LOGO .CONTOH TUGASAN DAN ARAHAN PADA HARI PEPERIKSAAN Bil Aspek Perincian Cadangkan langkah-langkah untuk menjadikan Malaysia sebagai pusat kegiatan ekonomi antarabangsa Berdasarkan pengetahuan anda.

berjaja / berniaga / berdagang -Melombong -Bercucuk tanam -Memungut hasil hutan -Menangkap ikan -Mengusahakan tanaman sampingan -Ekonomi sara diri -Skala pengeluaran kecil -Menggunakan teknologi yang rendah -Modal kecil -Buruh terhad -Pasaran kecil -Lebihan hasil diguna keluarga / kumpulan masyarakat -Hasil lebih ditukar dengan barangan lain 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Isi dan Huraian Markah COMPANY LOGO . Pengenalan – -Pelbagai kegiatan ekonomi .CONTOH PERATURAN PEMARKAHAN Soalan 1.

Isi dan Huraian Isi dan Huraian: cadangan langkah ke arah matlamat Malaysia sebagai tumpuan kegiatan ekonomi antarabangsa -Menguasai ilmu pengetahuan -Menguasai kemahiran -Menjamin keamanan dan kedaulatan negara -Mengekalkan perpaduan kaum -Mengukuhkan jati diri bangsa Malaysia -Kreatif dan inovatif -Menggalakkan pelaburan asing -Memperkukuh pusat kewangan persisir pantai -Menaik taraf infrastruktur -Menambah tenaga mahir -Mewujudkan perdagangan bebas -Meningkatkan kecekapan pentadbiran kerajaan -Mengurangkan karenah birokrasi -Memberikan bantuan modal 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Markah COMPANY LOGO .CONTOH PERATURAN PEMARKAHAN Soalan 4.

SIMBOL PENANDAAN PEMERIKSAAN SEJARAH SPM 1249/2 SIMBOL-SIMBOL PENANDAAN SIMBOL-SIMBOL TR PERNYATAAN Salah fakta/tidak perlu/kabur [ ]Q Menyalin soalan. Tiada markah Isi jawapan – ada markah ( ) Fakta yang betul .ada markah →↑↓ Isi disambungkan/ markah ditangguhkan COMPANY LOGO .

sila berikan penjelasan seperti terpesong.SIMBOL PENANDAAN SIMBOL-SIMBOL Mak 6 PERNYATAAN Mendapat 6 markah daripada 6 markah yang diperuntukkan (untuk esei sahaja) Markah setiap ceraian digaris dengan 2 garisan Jikalau calon mendapat 00 untuk satusatu soalan. menyalin soalan. tiada menjawab dan sebagainya 8 TR → tidak relevan Q → menyalin soalan a–6 b–6 c–4 Markah setiap soalan dibulatkan 16 Jumlah markah penuh digelungkan di muka hadapan skrip ( jumlah keseluruhan daripada 7 soalan ) COMPANY LOGO 79 .

SIMBOL PENANDAAN SIMBOL-SIMBOL PERNYATAAN F H Fakta Huraian C M Contoh Jawapan untuk isi mana-mana jawapan munasabah F9 U Fakta / Huraian / Contoh yang berulang BOD Benefit of Doubt COMPANY LOGO .

memungut hasil hutan dan menangkap ikan. hasil yang diperoleh adalah sidikit 1 kerana mengamalkan konsep sara diri. 1 Oleh kerana itu. membuat 1 kraftangan. dan membina kapal serta menjadi TR 1 pelayar . sele1 Max 5 bihnya untuk tujuan sedekah dan kenduri kendara COMPANY LOGO . Kegiatan ekonomi yang dijalankan berskala 1 kecil dan menggunakan teknologi yang rendah. menternak 11 1 1 1 binatang. U 1 digunakan untuk keperluan seharian dan keluarga Sekiranya terdapat lebihan. ianya digunakan 1 uuntuk ditukarkan dengan barangan lain . Di samping itu terdapat juga di kalangan 1 mereka yang menjalankan aktiviti menjaja. iaitu. masyarakat di Tanah Melayu mengamalkan ekonomi yang pelbagai 1 bersifat sara diri seperti bercucuk tanam.CONTOH PENANDAAN Sebelum kedatangan British.

CONTOH PENANDAAN Langkah-langkah untuk menjadikan Malaysia sebagai pusat kegiatan ekonomi antarabangsa ialah menyediakan bangunan atau gudang 1 untuk menyimpanan barang dagangan. Selain itu menyediakan pusat dagangan entreport yang banyak. Selain itu. pemimpin Negara juga perlu 1 menjalinkan persahabatan antarabangsa agar dapat mewujudkan pertukaran pandapat untuk memajukan ekonomi 1 Negara. 3 COMPANY LOGO .

harapan uuntuk masa depan ekonomi Malaysia yang lebih cemerlang ialah bersama-sama berganding bahu dan berusaha demi masa depan Negara kerana perjuangan kita. 1 1 COMPANY LOGO 2 . bangsa dan Negara ialah orang TR Melayu tidak berupaya bersaing dengan pengusaha Eropah yang menguasai modal. Selain itu. Seterusnya iktibar kepada diri. Di samping itu. zaman penjajah telah banyak pembangunan infrastruktur dan sosial atas pengetahuan yang diperoleh. sebenarnya masih belum selesai.CONTOH PENANDAAN  Rumusannya ialah pembangunan ini dilakukan demi melicinkan lagi kegiatan ekonomi pihak penjajah. tanah dan teknologi.

jumlah markah ceraian soalan .Jumlah markah setiap soalan .PENJUMLAHAN MARKAH a) Penjumlahan markah mengikut peringkat: .Jumlah markah keseluruhan COMPANY LOGO .

COMPANY LOGO .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful