1.0 LUKISAN 1.1 Pengenalan Lukisan ialah salah satu aktiviti penghasilan karya dalam bidang seni halus.

Lukisan menyediakan landasan asas untuk berkomunikasi dalam pelbagai cara dan bidang. Biasanya lukisan menggunakan media kering untuk menghasilkan karya.Penghasilan lukisan bertujuan untuk mengkaji struktur bentuk subjek atau imej yang dilukis secara teliti. Lukisan akan mengikatkan kita dengan emosi, keintelektualan dan juga spiritual. Lukisan juga boleh menyatakan luahan emosi, intelektual dan spiritual manusia. Lukisan dapat mengembangkan kedua-dua minda dan semangat (spirit). Justeru, lukisan dilakukan sebagai satu cara menghargai penglihatan dan pemikiran manusia. Lukisan awal telah ditemui di dinding-dinding gua yang dihasilkan oleh manusia purba. Lukisan tersebut berkisar tentang aktiviti kehidupan seharian seperti perburuan dan pengembaraan. Di Malaysia lukisan gua telah dijumpai di Gua Niah, Sarawak dan Gua tambun, Perak. Kebanyakan karya lukisan di dinding gua menggunakan gaya yang sama, iaitu imej binatang digambarkan dengan pelbagai kualiti garisan ringkas dengan komposisi yang hampir sama, iaitu memanjang dan berkumpulan serta menggambarkan pelbagai binatang yang mungkin menjadi hasil buruan untuk makanan mereka pada zaman dulu. Media • • Media dominan ialah media kering seperti pensel dan arang untuk mendapatkan kesan rupa dan bentuk ilusi pada sesuatu permukaan. Penghasilan mestilah memperlihatkan struktur sesuatu benda. Lukisan juga boleh dihasilkan melalui campuran media kering dan media basah. Contohnya, warna pensel dan warna air. • Penggunaan media basah seperti warna air juga boleh digunakan tetapi penggunaannya adalah secara terhad dan minimum.

Lukisan menitikberatkan kepada penghasilan struktur bentuk sesuatu benda dengan penggunaan pelbagai jenis garisan. Tujuan Penghasilan

Mengkaji struktur sesuatu benda dengan lebih terperinci menggunakan aplikasi unsur dan prinsip seni reka. Contohnya, memasukkan jalinan dan imbangan pada bentuk yang dilukis.

Gambaran awal atau gambaran ringkas sebelum penghasilan imej akhir. Contohnya, lukisan sesuatu imej dihasilkan sebelum penghasilan imej sebenar pada catan.

Menerusi lukisan juga boleh dijadikan sebagai sindiran atau komentar sosial dalam sesebuah masyarakat dan ia dapat mempengaruhi psikologi manusia. Contohnya, lukisan kartun yang menyindir sistem sosial dalam sesebuah masyarakat.

Lukisan juga dapat dijadikan sebagai luahan emosi dan ekspresi pengkarya melalui tema yang disampaikan melalui imej-mej tertentu.

Jenis Lukisan i. Lukisan Figuratif

Lukisan figuratif adalah sejenis lukisan yang memberi penumpuan kepada tubuh badan dan anatomi manusia.

ii.

Lukisan Fantasi

Lukisan imaginasi di alam nyata atau khayalan.

iii.

Lukisan Ilustrasi

Lukisan yang mempunyai tema atau keterangan tertentu yang ingin disampaikan kepada audiens.

iv.

Lukisan Kajian

Merakamkan ketelitian pada subjek yang dikaji. Contoh,memasukkan unsur jalinan, cahaya dan struktur bentuk yang terperinci.

v.

Lukisan Kontour

vi.

Lukisan Gesture a.Menggunakan seluruh pergerakan tangan dan tidak terhad pada pergelangan tangan. b.Dihasilkan sebelum penghasilan catan, arca atau seni grafik. c.Dihasilkan dalam masa yang singkat dan digunakan untuk menyelaras antara kerja mata, minda dan tangan pada objek yang dilukis.

vii.

Lukisan Teknikal

Menggunakan skala tertentu untuk memastikan sudut pandangan dan kadar banding yang tepat.

viii.

Lukisan Kartun

a. Menggunakan pelbagai kualiti garisan dan garisan ringkas untuk menggambarkan watak-watak kartun b. b. Digambarkan melalui tema jenaka

Bahan dan Media Penggunaan bahan dan media adalah penting dalam menghasilkan lukisan. Tetapi ini tidak bermakna bahan dan media yang mahal sahaja mampu menghasilkan lukisan yang bermutu dan menarik. Lukisan yang bermutu dan kreatif boleh dihasilkan dengan menggunakan bahan yang biasa sahaja. Tidak dinafikan juga, penggunaan bahan yang mahal dan berkualiti merupakan satu rangsangan dalam penghasilkan lukisan. Bahan dan media yang digunakan untuk menghasilkan sebuah lukisan ; i. ii. iii. iv. v. vi. pensel pen dakwat pen mata bola arang pastel krayon

1.2 Lukisan Tamadun Melayu

Seni tampak atau seni visual telah lama berkembang di Malaysia. Adalah dipercayai lebih dari 200 tahun dulu. Namun kewujudan seni ini hanya menjadi satu kepentingan pada negara mulai tahun 1930-an saja.

Dunia Seni Lukis di Malaysia Di negara ini terdapat sekolah senilukis peringkat tinggi yang menawarkan ijazah seni halus kepada sesiapa yang layak untuk mengikuti pengajarannya. Melalui institusi inilah ramai pelukis berkelulusan tinggi dihasilkan dari tahun ke setahun. Ianya menyumbang kepada perkembangan dunia senilukis Malaysia. Di samping itu ramai juga pelukis yang tidak mempunyai pendidikan formal. Mereka ini samada belajar sendiri ataupun belajar melalui individu yang

berpengalaman. Kelompok ini juga turut sama menyumbang kepada perkembangan dunia senilukis Malaysia. Dalam aliran senilukis formal di Malaysia, kita mengambil sukatan pelajaran daripada barat kerana kita tidak mempunyai sukatan pelajaran sendiri. Oleh kerana itu aliran senilukis formal di Malaysia dianggap sebagai ranting daripada aliran dari barat. Walaupun terdapat aliran daripada Asia seperti aliran senilukis Cina, India dan Islam, biasanya ia hanya diamalkan oleh kelompok etnik tertentu atau pengamal sesuatu fahaman. Tiada pendidikan formal untuk aliran sebegini yang diiktiraf berbanding aliran senilukis barat. Bagi kelompok pelukis tanpa pendidikan formal pula pendidikan senilukis mereka lebih kepada pemerhatian, minat mendalam dan bakat semulajadi. Terdapat juga individu yang berpengalaman menurunkan pengalaman dan kebolehan mereka kepada generasi baru yang belajar daripadanya. Maka kebanyakkan pelukis tanpa pendidikan formal berkarya tanpa dibelengu oleh mana-mana aliran dan penghasilan karya mereka bercampur-baur dengan pelbagai gaya dan aliran. Kepelbagaian etnik di Malaysia juga telah memecahkan dunia senilukis Malaysia kepada beberapa kelompok: Kelompok pertama adalah senilukis aliran dunia yang diiktiraf yang mana kebanyakkan pengamalnya terdiri daripada mereka yang diiktiraf oleh sekolah-sekolah senilukis kebangsaan dan mempunyai jaringan dengan pendidikan tinggi peringkat antarabangsa. Pengamalnya terdiri daripada semua etnik di Malaysia. Kelompok kedua ialah senilukis aliran Asia, antaranya aliran Cina yang mana mereka mempunyai system pendidikan sendiri dan diamalkan oleh kaum Cina sahaja. Namun begitu terdapat juga kaum-kaum lain yang belajar seterusnya menjadi pengamal. Bagi kaum India terdapat juga pengamal aliran senilukis kuno mereka tetapi jumlahnya terlalu sedikit dan biasanya tertumpu kepada senilukis yang bersifat ritual.

Terdapat juga kaum Melayu yang beragama Islam mempelajari aliran senilukis Islam. Walaupun mendapat sokongan penuh pemerintah, perkembangannya amat perlahan dan agak terpencil. Kekurangan pengamal dan popularity menjadikan aliran ini tidak berkembang dengan pesat serta tidak banyak perubahan yang ketara sejak dahulu lagi. Akibatnya aliran ini terkurung dalam lingkungan agama dan kepercayaan sahaja. Kelompok ketiga adalah pengamal yang tidak melalui pendidikan formal. Kelompok ini biasanya menumpukan kepada penguasaan kemahiran sematamata. Kebanyakkan daripada mereka menumpukan kepada perkhidmatan senilukis seperti melukis potret atau tempahan lukisan hiasan. Mereka tidak ghairah mengambil tahu perkembangan dan gaya semasa senilukis antarabangsa. Ada juga yang kekal dalam gaya senilukis yang tipikal untuk satu tempoh yang panjang. Kesemua kelompok pengiat ini telah mewujudkan dunia senilukis di Malaysia dan berkembang dengan pesat mengikut arus dunia. Walaupun masih dalam proses pembinaan dan perubahan senilukis di Malaysia telah menempatkan dirinya sebagai salah satu ikon budaya negara. Penglibatan pemerintah dalam menyediakan infrastruktur, sokongan dan galakkan banyak membantu pertumbuhan bidang ini.

Perkembangan Seni Halus di malaysia Perkembangan Seni Lukis Tahun 1930-an Minat pelukis dipengaruhi oleh aliran naturalis dari barat dengan cara mengamati alam sekeliling melalui karya-karya landskap, alam benda dan potret. Pada peringkat awal, karya-karya yang dihasilkan lebih condong kepada gambaran bersifat sentimental terhadap perkara yang indah dan permai. Pendidikan seni mula dimasukkan dalam kursus perguruan di Maktab Perguruan Sultan Idris, Tanjung Malim. Maktab ini melatih guru-guru sekolah rendah yang mengajar lukisan dan kerja tangan. Pelukis semasa seperti

Abdullah Ariff dan Yong Mun Seng yang dikaitkan dengan seni halus menumpukan pada karya bertemakan tempatan. Perkembangan Seni Lukis Tahun 1950-an Peter Harris menubuhkan Wednesday Art Group pada tahun 1952 dengan ahli yang terdiri daripada berbilang kaum dan berpendidikan Inggeris. Aktiviti kumpulan ini dijalankan pada hari rabu dan sabtu. Antara ahlinya ialah Patrick Ng, Cheong Lai Tong dan Ho Kai Peng. Penang Art Teachers Council ditubuhkan pada tahun 1952 oleh Tay Hooi Keat. Antara ahlinya ialah Tan Tin Kok, Abdullah Ariff dan Chee Wee Sun. majlis kesenian Melayu diasaskan oleh Mohd Hoessein Enas dan Idris Salam pada tahun 1956, tetapi kemudian diubah namanya kepada Angkatan Pelukis semenanjung pada tahun 1957. kumpulan ini dikaitkan dengan identiti dan imej figura melayu. Thursday Art Group ditubuhkan pada tahun 1957 di Pulau Pinang dan menhjalankan aktiviti pada hari khamis. Ahli-ahlinya terdiri daripada Abdullah Ariff, Tay Hooi Keat, Lee Joo For dan Willian K.K. Lau. Pada tahun 1958, Balai Seni Lukis Negara ditubuhkan sebagai pengiktirafan rasmi pihak kerajaan terhadap bidang seni lukis. Dua orang pelukis iaitu Tay Hooi Keat dan Syed Ahmad Jamal telah mendapat latihan formal di London. Mereka pulang dengan membawa pendekatan dan aliran seni dari barat. Gaya karya mereka telah menjadi ikutan dan meluaskan pandangan artis tempatan terhadap perkembanganperkembangan seni di Barat.

Perkembangan Seni Lukis Tahun 1960-an Maktab Perguruan Ilmu Khas di Kuala Lumpur yang ditubuhkan pada tahun 1960 menawarkan kursus dalam bidang pendidikan seni. Ini memberi peluang kepada guru-guru untuk menambah pengalaman dalam bidang seni secara sepenuh masa selama setahun. Kursus seni lukis dan Seni Reka di institut Teknlogi Mara telah diperkenalkan pada tahun 1967. kursus ini telah dapat melahirkan golongan bumiputra sebagai pendidik, pelukis dan pereka bentuk

yang lebih peka serta terlatih dalam bidang dan cabang tertentu pendidikan seni di negara ini. Pelukis-pelukis abstrak mula mendapat tempat untuk mempamerkan karya-karya mereka di luar negara. Munculnya pelukis-pelukis New Scene pada tahun 1969 yang mempunyai manifesto asas menyarankan new habit of seeing (kebiasaan-kebiasaan yang baharu apabila melihat), berkreatif dan pendekatan yang perlu bersifat intelektual, impersonal, dan non-symbolic. Perkembangan Seni Lukis Tahun 1970-an Penubuhan Kogres Kebudayaan Kebangsaan pada tahun 1971 yang membincangkan isu-isu berhubung dengan masyarakat mula mempengaruhi pemikiran dalam bidang seni secara terus. Kumpulan Anak Alam telah ditubuhkan oleh Latiff Mohidin pada tahun 1974. kumpulan Utara ditubuhkan pada tahun 1977, yang terdiri daripada pelukis-pelukis yang berasal dari utara semenanjung Malaysia. Perkembangan Seni Lukis Tahun 1980-an Penubuhan persatuan Pelukis Malaysia pada tahun 1980 telah memberikan sumbangan kepada perkembangan seni lukis dan kerjasama yang lebih erat dengan kerajaan dalam hal-hal seni lukis. Pusat seni di Universiti Sains Malaysia telah ditubuhkan pada tahun 1984 bagi melahirkan guru-guru sebagai tenaga pengajar yang mahir dalam bidang seni halus. Penubuhan institusi dan akademi seni swasta seperti Malaysian Institute of Art (MIA) telah melahirkan generasi muda pelukis berbangsa cina yang lebih muda.

1.3 Lukisan Tamadun Islam Dalam budaya islam, penghasilan hasil seni yang bermotifkan haiwan atau sebarang motif lain adalah dibenarkan. Tetapi hasil seni yang bermotifkan

agama adalah amat dilarang. Gambaran yang melibatkan penghasilan lakaran berunsur geometri yang abstrak atau motif bunga-bungaan sering digunakan. Penghasilan motif ini digunakan dalam bidang pembinaan dan kaligrafi yang terdapat pada binaan masjid dan buku-buku agama termasuk kitab suci al-Quran. Lakaran-lakaran abstrak ini bukanlah suatu yang dianggap baru, tetapi ianya sudah lama digunapakai sejak zaman Pra-Klasik dan juga zaman Barbarian. Seorang illustrator, M. C. Escher telah memperkenalkan lukisan geogmetri islam ini ke dalam dunia barat yang bermotifkan bunga-bungaan. Seni lukis pada zaman ini turut dikenali sebagai seni halus. Seni lukis bermula pada zaman Khalifah Muawiyah di Damsyik dan ia biasanya tertera pada helaian safhah al-Quran ygn dihisai dgn corak lukisan bunga dan gambar berbentuk Arabesque dgn pilihan warna emas. Dalam seni islam, pelukis diharamkan membentuk dan melukis makhluk yang bernyawa, namun lukisan ini dibolehkan hanya dengan bertujuan kerana keperluan yang diiktiraf seperti untuk kegunaan pendidikan. Seni lukis ula bermula pada zaman khalifah Muawiyah di Damsyik dan ia biasnya tertera pada helaian-helaian safhah aQuran yang dihiasi dengan corak lukisan bunga dan gambar berbentuk araesque dengan pilihan warna emas, buku-buku sejarah yang dihiasi dengan gambar-gambar warna yang cantik seperti kitab al-Tarikh Syahnama dan buku hikayat alfun alLaial dan buku-buku cerita. Seni lukis Islam biasanya terhad kepada lukisan keindahan alam dan tidak termasuk benda-benda bernyawa yan boleh menjadi pujaan seperti haiwan, dewa atau patung. Di tengah pro dan kontra itu seni lukis berkembang di dunia Islam. Meski begitu, para arkeolog dan sejarawan tak menemukan adanya bukti adanya sisa peninggalan lukisan Islam asli di atas kanvas serta panel kayu. Hasil penggalian yang dilakukan arkeolog justru menemukan adanya lukisan dinding, lukisan kecil di atas kertas yang berfungsi sebagai gambar ilustrasi pada buku. Salah satu bukti bahwa umat Islam mulai terbiasa dengan gambar makhluk hidup paling tidak terjadi pada masa pemerintahan Dinasti Umayyah (661 M -750 M) di Damaskus, Suriah. Hal itu dapat disaksikan dalam lukisan yang

terdapat pada Istana keci Qusair Amrah yang dibangun pada 724 M hingga 748 M. Selain itu, serambi istana Musyatta yang dibangun penguasa Umayyah di akhir kekuasaannya tahun 750 M, juga dipenuhi lukisan manusia dan binatang. Pada era kekuasaan Abbasiyah, penggunaan gambar makhluk hidup dalam lukisan dinding juga digunakan pada istana Juasaq Al-Kharqani yang dibangun oleh Khalifah Al-Mu'tasim pada 836 M-839 M. Makhluk hidup juga menjadi objek lukisan di istana Dinasti Abbasiyah di era pemerintahan Al-Muqtadir (908 M-932 M). Dalam dinding istana itu, tergambar lima belas penunggang kuda. Lukisan ini dipengaruhi gaya Mesopotamia. Lukisan manusia juga terdapat dalam dinding istana Sultan Mahmud Gazna (wafat 1030 M). Gambar prajurit serta perburuan gajah yang terlukis di dinding istana Sultan itu lebih banyak dipengaruhi seni dari India. Lukisan manusia dan makhluk hidup mulai berkembang pesat di era Dinasti Fatimiyah dan Seljuk antara abad ke-12 dan 13 M. Seabad kemudian, seni lukis miniatur berkembang pesat di era kekuasaan Dinasti Il-Khans--dinasti keturunan Hulagu Khan yang sudah masuk Islam. Penguasa Il-Khans, seperti Mahmud Ghazan (1295 M-1304 M), Muhammad Khodabandeh (Oljeitu) (1304 M-1316 M), dan Abu Sa'id Bahadur (1316 M1335 M) sangat menaruh perhatian pada perkembangan seni. Mereka memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh invasi yang dilakukan leluhurnya terhadap dunia Islam. Dinasti ini pun memperkenalkan gaya lukis Cina terhadap seni lukis miniatur Persia di zaman itu. Seni lukis miniatur Persia berkembang makin pesat di era kekuasaan Dinasti Timurid di wilayah Iran. Dipengaruhi gaya lukis Cina dan India, seni lukis miniatur Persia itu tampil dengan gaya yang unik. Seni lukis tradisi berkualitas tinggi juga berlangsung di era kekuasaan Dinasti Safawiyah.

Lantaran negara-negara Islam saat itu berbentuk monarki, seni lukis di setiap kota Islam sangat ditentukan pemimpinnya. Para penguasa Dinasti Safawiyah sebenarnya sangat mendukung para seniman. Salah seorang pemimpin Safawiyah yang mendukung kegiatan para seniman itu adalah Shah Ismail I Safav. Bahkan, dia mengangkat Kamaludin Behzad--pelukis kenamaan Persia--sebagai direktur studio lukis istana. Lukisan Persia memiliki ciri khas tersendiri. Kebanyakan berisi sanjungan kepada raja dan penguasa. Selain itu, ada pula lukisan keagamaan yang menggambarkan interpretasi orang Persia terhadap Islam-- agama yang mereka anut. Lukisan Persia pun sangat termasyhur dengan penggunaan geometri dan warna-warna penuh semangat. Yang lebih penting lagi, lukisan Persia dikenal mata ilustratif. Lukisannya mampu memadukan antara puisi dengan seni lukis. Bila kita melihat lukisan Persia, seakan-akan kita diajak untuk membaca sebuah kisah puitis yang mampu menumbuhkan rasa kepahlawanan. Hal itu terjadi, karena lukisanlukisan itu diciptakan dan terinspirasi oleh syair-syair yang begitu luar biasa. Penguasa Safawiyah mulai mencabut dukungannya kepada para seniman di era kekuasaan Shah Tahmasp I tahun 1540-an. Akibatnya, para seniman yang bekerja di istana Shah pergi meninggalkan Tabriz, Iran. Mereka ada yang hijrah ke Bukhara kawasan utara India. Tak heran, jika seni lukis berkembang di Kesultanan Mughal, India. Di wilayah ini, seni lukis dikembangkan oleh para seniman imigran. Salah satu ciri khas seni lukis Mughal adalah lebih bernilai humanistik dibandingkan hiasan. Gambar yang dilukiskan lebih ke dalam bentuk realistik, dibandingkan dalam bentuk fantasi. Pada era kekuasaan Turki Usmani, seni lukis juga berkembang pesat dengan sokongan dari istana Sultan. Para penguasa Usmani memerintahkan para senimannya menggambar beragam bentuk peristiwa tentang kiprah Sultan, seperti pertempuran dan festival. Di era kepemimpinan Sultan Sulaeman Al-Qanuni ada pelukis miniatur terkemuka bernama Nasuh Al-Matraki. Hampir semua karya lukis pada

zaman ini tersimpan di Perpustakaan Istana di Istanbul. Begitulah seni lukis berkembang dari masa ke masa di era kejayaan Islam. Seni lukis yang khas dari setiap dinasti membuktikan bahwa umat Islam pada waktu itu mampu mencapai peradaban yang sangat tinggi di dunia.

Mehmet II, from the Sarai Albums of Istanbul, Turkey, 15th century AD.

.

1.4 Lukisan Tamadun China

Fahaman Daoisme mempunyai pengaruh kuat terhadap bentuk-bentuk seni Cina terutama seni catan dan kaligrafi dan ia menentukan sifatsifat yang dianggap penting dalam kesenian tersebut.Ini jelas kerana seorang seniman Cina bertujuan menyelaraskan kegiatan penghasilan sesebuah hasil seni catan dengan prinsip-prinsip atau proses alam semesta. Menurut fahaman ini, manusia boleh melakukan perbuatan dan kegiatan yang bersifat semulajadi dan spontan melalui proses

pelukisan gambar kerana ianya satu cara bagi mengharmonikan diri dengan proses alam semesta. Dalam catan lanskap Cina tradisional, elemen-elemen yang dilukis untuk mewakili alam semesta seperti gunung tinggi yang dipenuhi pokok-pokok , bukit-bukit dan air terjun, pokok-pokok kecil yang rimbun ,air sungai dan tasik dan lain-lain lagi. Manusia boleh timbul dalam catan lanskap tersebut tetapi merupakan bentuk-bentuk yang kecil kerana menurut Daoisme, manusia cuma sebagai elemen yang kecil dalam dunia alam semesta yang amat luas dan besar ini. Manakala kemahiran-kemahiran yang digunakan dalam tulisan kaligrafi atau huruf Cina, diaplikasikan oleh seniman-seniman Cina kepada penghasilan gerakan -gerakan berus yang terdapat dalam kaligrafi atau huruf Cina yang terdapat dalam sebuah lukisan ( catan) yang berjaya. Kebolehan untuk menghasilkan imej-imej yang mempunyai ” imbangan, gerakan dan bentuk-bentuk yang betul” boleh diperolehi melalui latihan-latihan kaligrafi atau tulisan huruf Cina. Lukisan dilukis pada kain sutera, tembikar dan sampang. Ia biasanya terdiri daripada potret manusia, gambar-gambar yang berlatarbelakangkan cerita-cerita metos dan peristiwa-peristiwa yang benar-benar berlaku. Seni lukis yang mula-mula sekali dihasilkan adalah dari orangorang Buddha yang kemudian berkembang ke arah keduniaan. Pada zaman Dinasti Tang muncul pelukis teragung iaitu Wu Tao Yuan yang juga

merupakan seorang sami Buddha. Dengan beberapa garis, dia telah dapat meletakkan satu lukisan yang bermutu tinggi di kanvas lukisannya. Seni lukis mencapai kemajuan sebenar pada zaman Sung. Dua orang pelukis terkenal zaman ini ialah Kuo His dan Mi Fei. Pada zaman Dinasti Han, banyak lukisan potret dihasilkan. Tembok dihiasi dengan catan fresco menggambarkan tokoh terkemuka seperti ahli falsafah, raja-raja, negarawan. Kedatangan agama Buddha memberi motif baru dalam seni lukis. Corak lukisan lebih kepada gambar pemandangan seperti sungai, gunung ganang. Batu-batu dan salji.

1.5 Lukisan Tamadun Jepun Jepun merupakan sebuah negara kepulauan yang mempunyai keadaan semula jadi yang amat sesuai untuk perkembangan sebuah tamadun sehingga mampu dikenali sebagai suatu bangsa yang kuat dan negara yang hebat sama ada dari aspek politik, ekonomi, kebudayaan dan sosial. Masyarakat Jepun amat menyedari kepentingan warisan tinggalan nenek moyang mereka dan ikatan atau hubungan mereka dengan tanah besar Asia walaupun secara realitinya mereka menjalani kehidupan yang berasingan iaitu sebagai masyarakat kepulauan. Selain itu, aspek lain yang amat penting dengan masyarakat awal Jepun ialah kepekaan mereka terhadap sifat-sifat kedewaan. Misalnya, keindahan alam semula jadi yang terdapat di Jepun dianggap sebagai satu anugerah daripada dewa kepada kepulauan Jepun. Hal ini demikian kerana secara lagendanya, masyarakat Jepun mempercayai mereka berasal daripada Dewi Matahari iaitu bukan sahaja keturunan, tetapi meliputi asal-usul tanah dan negara Jepun itu sendiri. Kepercayaan asal-usul ini juga boleh dibuktikan melalui makna Nihon (Nippon) dalam bahasa Jepun yang membawa maksud asal matahari iaitu matahari terbit.

Hiroshige yang terlahir bernama Ando Juemon adalah dari keluarga biasa yang hidup dalam bersederhana. Namun pada umur 13 tahun, ia bersama kedua adiknya telah menjadi yatim-piatu dan harus menghadapi dunia fana yang tiada menentu. Setelah mengalami kegagalan akhirnya ia diterima disebuah sanggar seni seorang seniman ternama bernama Toyohiro, waktu itu ia berumur 15 tahun. Gurunya dapat mengetahui bakat si anak yang luar biasa dan wataknya yang lurus, sehingga ia diberi gelaran sebuah nama iaitu Hiroshige. Hiroshige yang terdiri dari dua huruf Kanji (aksara Han Tiongkok), huruf pertamanya diambil dari namanya sendiri dan yang kedua dari nama si anak. Tak lama kemudian, si anak menerbitkan hasil karya seni perdananya. Waktu itu ia baru berumur 16 tahun. Dari tahun 1780 sampai dengan tahun 1800 merupakan zaman keemasan kesenian Ukiyo-e dimana banyak seniman terkenal seperti Hokusai, Utamaro dan gurunya sendiri saling bersaing menyempurnakan seni aliran ini. Seni lukisan Ukiyo-e (genre paintings) adalah lukisan berdasarkan kejadian seharihari. Namun seperti yang terjadi di negara Eropah, seni hanya disajikan untuk dan dinikmati oleh kalangan elit dari masyarakat Edo. Oleh kerana itu, tema lukisan berkisar kehidupan para bangsawan atau figure wanita selebriti sedangkan lukisan pemandangan dengan kehidupan rakyat kurang diminati. Namun di zaman Edo berikutnya yang disebut zaman kemunduran terjadi populerisasi-an seni ke masyarakat luas sehingga terjadi lonjakan permintaan atas barang seni. zaman kemunduran yang berkaitan dengan kejatuhan ekonomi menyebabkan segala percetakan harus dilakukan dalam jumlah besar untuk mencapai "economic of scale". Sehingga satu-satunya cara adalah memasarkan hasil seni kepada masyarakat luas dengan harga tinggi. Hiroshige yang berkarya di zaman ini mendapat keuntungan tambahan kerana bukan saja ia berbakat lebih dari itu tema lukisannya mengenai

rakyatt. Dalam lukisan-lukisan 53-Tahapan Tokaido misalnya ia menggambarkan aktiviti masyarakat Edo yang gemar mengembara mengunjungi tempat-tempat termasyhur dan tempat suci untuk beribadah walaupun harus menempuh perjalanan yang jauh. Oleh karena itu, Hiroshige juga dikenang sebagai seniman yang banyak berpenat lelah dalam merakyatkan seni ke masyarakat Jepun. Menurut perputaran kehidupan kosmik yang menggariskan kehidupan manusia atas dasar perputaran 60 tahun (sexagenary cycle), mencapai umur 60 tahun adalah waktu bagi seseorang memikirkan apa yang telah ia capai dan menatap kehidupan berikutnya. Dan kiranya itupun yang mungkin terlewat dalam benak si anak genius. Setelah berkarya seni sepenuhnya, Hiroshige meninggal dengan tenang di umur 62. Ia dikebumikan di vihara Togakuji yang terkenal di kota Edo (sekarang Tokyo).

Antara koleksi lukisan yang menggambarkan aktiviti masyarakat dan juga sebagai hiburan kepada orang atasan.

Gadis atau selebriti cantik yang sentiasa menjadi motif kepada lukisan

1.6 Lukisan Tamadun India Sekitar 40 tahun lalu, lukisan 'maniture' telah menjadi popular di India dan Barat iaitu dikalangan pengumpul lukisan dan artis. Ini berdasarkan mutu dan hasil kerja yang bagus dimana adunan warna yang menarik selain dari aspek kepelbagaian gaya dan tema yang unik. Sebahagian kecil pakar seni lukisan 'maniture' ini telah menjadi ikutan dan telah berjaya menghasilkan lakaran yang bermutu. Antara penggiat seni India yang terkenal sekitar awal 1900 iaitu Coomaraswamy yang menghasilkan seni monograf diantara tahun 1910 hingga 1912

yang diharapkan dapat memberi pendedahan tentang nilai keindahan seni. Pada awal 1950, lukisan maniture ini semakin tenggelam kerana tiada penggiat seni yang berminat untuk meneruskannya. Lewat 1950-an, dua orang pakar seni iaitu Ramgopal Vijaiwargiya dari Jaipur dan P.R Kapoor dari Delhi berjaya menjumpai ribuan lakaran dan ada diantaranya dihasilkan dengan kualiti yang amat mengkagumkan. Vijaiwargiya telah membeli hasil seni daripada Rajasthan di Kotah dan Jaipur. Manakala, Kapoor berjaya mengembalikan semula karya seni yang dikumpul kepada waris pelukis di Guler, Sangra dan Basohli. Hasil seni yang dimiliki oleh Vijaimargiya dan Kapoor juga merupakan antara karya yang dihasilkan oleh orang-orang Chamba di Himachal Pradesh. Ianya telah dipamerkankan pada 1976 oleh Stuart Cary Weich di Asia House Galeri di New York. Pameran ini telah mendapat sambutan yang amat menggalakkan. Lukisan atau lakaran dapat menggambarkan keperibadian pelukis dan boleh menterjemahkan apa yang terdapat didalam minda dan imaginasi pelukis. Lukisan India tidak menggambarkan emosi pelukis melalui lukisan wajah atau muka, tetapi ia amat menitik beratkan postur dan gesture subjek tersebut. 2.6.1 Penggunaan alat dan bahan Penggunaan pensel dan krayon tidak diketahui dikalangan pelukis di India. Kebayakkan mereka menggunakan pen mata pena untuk melukis namun dikalangan masyarakat lama, mereka lebih selesa menggunakan pen yang diperbuat daripada buluh. Seperti pelukis cina dan Jepun, pelukis India juga pakar dalam menggunakan berus. Berus-berus ini diperbuat daripada bulu ekor tupai. Pelukis India juga kerapkali mengaplikasikan penggunaan arang batu dalam hasil seni mereka. Ada juga yang menggunakan warna merah terangbagi memulakan lakaran idea. Lakaran ini dimulakan dengan lapisan warna yang nipis menggunakan arang batu sebagai asas, sebelum diikuti dengan lakaran penuh dengan menggunakan berus berdakwat hitam. Lakaran dihasilkan dengan

menggunakan sehelai kertas dan adakalanya menggunakan 3 helai kertas yang dicantumkan bersama dan diperkemaskan dengan warna putih dan dikilatkan dengan agat/akik iaitu sejenis batu keras dengan tompok berwarna. Biasanya, pelukis ini akan menggunakan kertas lukisan pada dua-dua belah muka surat.

2.6.2 Motif dan subjek lukisan

The artist rarely drew directly from nature, for he was trained to work in a highly conceptual manner; the human figures, animals, birds, trees, motifs or any other elements of a composition were readily drawn from memory. The artist observed and retained in his memory, the salient features, characteristics and moods of both animate and inanimate subjects and he could, when the need arose, draw from this internalized accumulation. Fluctuations certainly occurred in the style and themes of drawings; these depended on the region and period in which the artist was working, as well as the atelier he received his training from. But irrespective of whether he served Hindu, Muslim or British patrons, he strove genuinely to maintain his ancestral legacy of sensitivity and acute observation. As in most countries, the artist did not usually belong to the upper classes. Like the work of masons and other

artisans in India, the creations of painters are also, almost always, nameless. Indian painters of all periods and schools first made a drawing and then filled in the colours in order to make a painting. However, the painters of the Mughal, Deccani, Rajasthani and the Punjab Hill (Pahari) schools, between the 16th and the 19th centuries, were particularly fond of drawing for its own sake. Portraits of rulers, chiefs and common folk, portrayals of elephants, horses, lions, other animals and birds, depictions of processions, baffle and court scenes, illustrations to mythological, romantic and literary narratives, compositions based on the Ragamala (series of musical modes), the Barahmasa (twelve months) and erotic themes were drawn and used for preparing either individual paintings or a series of paintings for patrons. They also prepared designs for decorative art objects. For maturing his own work, the artist constantly made a number of rapid sketches, being studies of people, animals and objects. He drew with almost devotional intent, for he was deeply in love with all manifestations of life and nature. Some drawings were made only for the sheer pleasure of the artist.

2.6.3 Lukisan Mughal Mughal artists, commissioned to paint specific events and portraits, needed to constantly invent new compositions and to set down immediate observations for future reference. While the Mughal pointers endeavored to develop the means to record accurately what they perceived around them, the painters in the Deccan, on the contrary, made conscious efforts at refining the expressive beauty of line and colour. Drawings by artists of the Mughal and Deccani schools, and works made under their influence by Bikaner and Jaipur artists, show astonishing accuracy of detail, meticulousness and technical finesse. The attributes of pointers from the Rajasthani schools are their subtlety,

boldness and economy. Through line, and only sometimes with colour, the artists express extraordinary nuances of feeling. Particularly, the Kotah and Bundi artists, from at least the late seventeenth century onwards, used drawings with greater abandon than most of their other Rajasthani colleagues. They have been found in sizeable numbers, are freer, more playful and preciser observations of the forms they drew. These KotohBundi artists used broad and decisive brush strokes. Sometimes, instead of executing a planned sketch, they simply doodled; even their random scrawls on small pieces of paper show their delight in working the variants of form and movement in an abstracted idiom of their own. Even late into the nineteenth century, an element of exuberant creativity survives in the work of the Kotah-Bundi artists. From the seventeenth century onwards, these artists

began to work in unusually large formats, for they were commissioned to execute wall paintings on palaces and shrines. Kotah artists wondered freely, sketching all aspects of life, and made penetrating and dashing sketches. Sometimes they accompanied their patrons on their hunts and several such sketches, made on the spot, survive. Perhaps the great portrayals of hunting scenes, and lions and elephants locked in combat, where the animals are often more important than the patrons themselves, are a result of these excursions. From the modest Devgarh thikana of Mewar come comparatively fluid, yet extremely , sensitive drawings by two stylistically distinct painters, Bagata and Chokha who were active during the late eighteenth and early nineteenth centuries.

2.6.4 Lukisan Pahari Pahari drawings, done between the seventeenth and nineteenth centuries, are comparatively calmer, refined, finely drawn and lyrical. These drawings are among the most graceful and appealing in Indian painting. Work of the artist families of Guler and Chamba, chiefly from the eighteenth century, is remarkable and displays all the best qualifies of Pahari painting, While the style of these two schools is derived from the late Mughal paintings, the mood is not; they are gentle, spontaneous and more lyrical. The work from Guler, and its offshoot Kangra, leans towards tender idealization. There are Pahari examples where the artists intention was to caricature an assembly of people. such as the saints and musicians he saw in his region. Such examples, though rare, are invariably based on shrewd but sympathetic observation. From the nineteenth century, we have Indian drawings of the 'Company School', painted for the British residents in India and other visiting Western patrons. Most of them are fully painted sketches rather than drawings in their own right. Also deserving mention, are the drawings on the palm leaf manuscripts of Orissa, which exist in fairly large numbers. These were drawn by incising lines with a pointed stylus, rubbing black pigment into the incisions, and sometimes painting in areas. Although their quality is superb, in intent they are as finished as any painting.

2.6.5 Lukisan Rajpur Rajput painting, a style of Indian painting, evolved and flourished during the 18th century in the royal courts of Rajputana, India, flowing from the

style of Mughal painting, itself derived from the Persian miniature. Each Rajput kingdom evolved a distinct style, but with certain common features. Rajput paintings depict a number of themes, events of epics like the Ramayana and the Mahabharata, Krishna’s life, beautiful landscapes, and humans. Miniatures in manuscripts or single sheets to be kept in albums were the preferred medium of Rajput painting, but many paintings were done on the walls of palaces, inner chambers of the forts, havelis, particularly, the havelis of Shekhawati, the forts and palaces built by Shekhawat Rajputs. The colours extracted from certain minerals, plant sources, conch shells, and were even derived by processing precious stones. Gold and silver were used. The preparation of desired colours was a lengthy process, sometimes taking weeks. Brushes used were very fine.

1.7 Lukisan Tamadun Barat

2.7.1 Zaman prasejarah Secara historis, seni lukis sangat terkait dengan gambar. Peninggalanpeninggalan prasejarah memperlihatkan bahwa sejak ribuan tahun yang lalu, nenek moyang manusia telah mulai membuat gambar pada dinding-dinding gua untuk mencitrakan bagian-bagian penting dari kehidupan mereka. Semua kebudayaan di dunia mengenal seni lukis. Ini disebabkan karena lukisan atau gambar sangat mudah dibuat. Sebuah lukisan atau gambar bisa dibuat hanya dengan menggunakan materi yang sederhana seperti arang, kapur, atau bahan lainnya. Salah satu teknik terkenal gambar prasejarah yang dilakukan orang-orang gua adalah dengan menempelkan tangan di dinding gua, lalu menyemburnya dengan kunyahan daun-daunan atau batu mineral berwarna.

Hasilnya adalah jiplakan tangan berwana-warni di dinding-dinding gua yang masih bisa dilihat hingga saat ini. Kemudahan ini memungkinkan gambar (dan selanjutnya lukisan) untuk berkembang lebih cepat daripada cabang seni rupa lain seperti seni patung dan seni keramik. Seperti gambar, lukisan kebanyakan dibuat di atas bidang datar seperti dinding, lantai, kertas, atau kanvas. Dalam pendidikan seni rupa modern, sifat ini disebut juga dengan dwi-matra (dua dimensi, dimensi datar). Seiring dengan perkembangan peradaban, nenek moyang manusia semakin mahir membuat bentuk dan menyusunnya dalam gambar, maka secara otomatis karya-karya mereka mulai membentuk semacam komposisi rupa dan narasi (kisah/cerita) dalam karya-karyanya. Objek yang sering muncul dalam karya-karya purbakala adalah manusia, binatang, dan obyek-obyek alam lain seperti pohon, bukit, gunung, sungai, dan laut. Bentuk dari obyek yang digambar tidak selalu serupa dengan aslinya. Ini disebut citra dan itu sangat dipengaruhi oleh pemahaman si pelukis terhadap obyeknya. Misalnya, gambar seekor banteng dibuat dengan proporsi tanduk yang luar biasa besar dibandingkan dengan ukuran tanduk asli. Pencitraan ini dipengaruhi oleh pemahaman si pelukis yang menganggap tanduk adalah bagian paling mengesankan dari seekor binatang. Karena itu, citra mengenai sejenis objek menjadi berbeza0beza bergantung dari pemahaman budaya masyarakat di daerahnya. Pencitraan ini menjadi sangat penting karena juga dipengaruhi oleh imaginasi. Dalam perkembangan seni lukis, imaginasi memegang peranan penting hingga kini. Pada mulanya,

perkembangan seni lukis sangat terkait dengan perkembangan peradaban manusia. Sistem bahasa, cara bertahan hidup (memulung, berburu dan memasang perangkap, bercocok-tanam), dan kepercayaan (sebagai cikal bakal agama) adalah hal-hal yang mempengaruhi perkembangan seni lukis. Pengaruh ini terlihat dalam jenis objek, pencitraan dan narasi di dalamnya. Pada masa-masa ini, seni lukis memiliki kegunaan khusus, misalnya sebagai media pencatat (dalam bentuk rupa) untuk diulangkisahkan. Saat-saat senggang pada masa prasejarah salah satunya diisi dengan menggambar dan melukis. Cara komunikasi dengan menggunakan gambar pada akhirnya merangsang pembentukan sistem tulisan karena huruf sebenarnya berasal dari simbol-simbol gambar yang kemudian disederhanakan dan dibakukan. Pada satu titik, ada orang-orang tertentu dalam satu kelompok masyarakat prasejarah yang lebih banyak menghabiskan waktu untuk menggambar daripada mencari makanan. Mereka mulai mahir membuat gambar dan mulai menemukan bahwa bentuk dan susunan rupa tertentu, bila diatur sedemikian rupa, akan nampak lebih menarik untuk dilihat daripada biasanya. Mereka mulai menemukan semacam cita-rasa keindahan dalam kegiatannya dan terus melakukan hal itu sehingga mereka menjadi semakin ahli. Mereka adalah seniman-seniman yang pertama di muka bumi dan pada saat itulah kegiatan menggambar dan melukis mulai condong menjadi kegiatan seni. 2.7.2 Seni lukis zaman klasik Seni lukis zaman klasik kebanyakan dimaksudkan untuk tujuan:
• •

Mistisme (sebagai akibat belum berkembangnya agama) Propaganda (sebagai contoh grafiti di reruntuhan kota Pompeii),

Di zaman ini lukisan dimaksudkan untuk meniru semirip mungkin bentukbentuk yang ada di alam. Hal ini sebagai akibat berkembangnya ilmu pengetahuan dan dimulainya kesadaran bahwa seni lukis mampu berkomunikasi lebih baik daripada kata-kata dalam banyak hal. Selain itu, kemampuan manusia untuk menetap secara sempurna telah memberikan kesadaran pentingnya keindahan di dalam perkembangan peradaban.

2.7.3

Seni lukis zaman pertengahan

Sebagai akibat terlalu kuatnya pengaruh agama di zaman pertengahan, seni lukis mengalami penjauhan dari ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan dianggap sebagai sihir yang bisa menjauhkan manusia dari pengabdian kepada Tuhan. Akibatnya, seni lukis pun tidak lagi bisa sejalan dengan realitas. Kebanyakan lukisan di zaman ini lebih berupa simbolisme, bukan realisme. Sehingga sulit sekali untuk menemukan lukisan yang bisa dikategorikan "bagus". Lukisan pada masa ini digunakan untuk alat propaganda dan religi. Beberapa agama yang melarang penggambaran hewan dan manusia mendorong perkembangan abstrakisme (pemisahan unsur bentuk yang "benar" dari benda). Namun sebagai akibat pemisahan ilmu pengetahuan dari kebudayaan manusia, perkembangan seni pada masa ini mengalami perlambatan hingga dimulainya masa renaissance 2.7.4 Seni lukis zaman Renaissance Berawal dari kota Firenze. Setelah kekalahan dari Turki, banyak sekali ahli sains dan kebudayaan (termasuk pelukis) yang menyingkir dari Bizantium menuju daerah semenanjung Italia sekarang. Dukungan dari keluarga deMedici yang menguasai kota Firenze terhadap ilmu pengetahuan modern dan seni membuat

sinergi keduanya menghasilkan banyak sumbangan terhadap kebudayaan baru Eropa. Seni Rupa menemukan jiwa barunya dalam kelahiran kembali seni zaman klasik. Sains di kota ini tidak lagi dianggap sihir, namun sebagai alat baru untuk merebut kembali kekuasaan yang dirampas oleh Turki. Pada akhirnya, pengaruh seni di kota Firenze menyebar ke seluruh Eropa hingga Eropa Timur. Tokoh yang banyak dikenal dari masa ini adalah:
• • • • •

Tomassi Donatello Leonardo da Vinci Michaelangelo Raphael

Antonie Pollaiuolo (1429-1498 ; Italian) " Adam" pen atas kapur hitam dengan basuhan bistre 9 " X 7". The Uffizi Gallery, Florence.

2.7.5 Aliran seni lukis

2.7.5.1 Surrealisme Lukisan dengan aliran ini kebanyakan menyerupai bentuk-bentuk yang sering ditemui di dalam mimpi. Pelukis berusaha untuk mengabaikan bentuk secara keseluruhan kemudian mengolah setiap bagian tertentu dari objek untuk menghasilkan sensasi tertentu yang bisa dirasakan manusia tanpa harus mengerti bentuk aslinya. 2.7.5.2 Kubisme

Adalah aliran yang cenderung melakukan usaha abstraksi terhadap objek ke dalam bentuk-bentuk geometri untuk mendapatkan sensasi tertentu. Salah satu tokoh terkenal dari aliran ini adalah Pablo Picasso.

2.7.5.3 Realisme/ zaman pembaharuan

Realisme di dalam seni rupa berarti usaha menampilkan subjek dalam suatu karya sebagaimana tampil dalam kehidupan sehari-hari tanpa tambahan embel-embel atau interpretasi tertentu. Maknanya bisa pula mengacu kepada usaha dalam seni rupa unruk memperlihatkan kebenaran, bahkan tanpa menyembunyikan hal yang buruk sekalipun. Realisme menjadi terkenal sebagai gerakan kebudayaan di Perancis sebagai reaksi terhadap paham Romantisme yang telah mapan di pertengahan abad 19. Gerakan ini biasanya berhubungan erat dengan perjuangan sosial, reformasi politik, dan demokrasi. Realisme kemudian mendominasi dunia seni rupa dan sastra di Perancis, Inggris, dan Amerika Serikat di sekitar tahun 1840 hingga 1880. Penganut

sastra realisme dari Perancis meliputi nama Honoré de Balzac dan Stendhal. Sementara seniman realis yang terkenal adalah Gustave Courbet dan Jean François Millet. Perupa realis selalu berusaha menampilkan kehidupan sehari-hari dari karakter, suasana, dilema, dan objek, untuk mencapai tujuan Verisimilitude (sangat hidup). Perupa realis cenderung mengabaikan drama-drama teatrikal, subjek-subjek yang tampil dalam ruang yang terlalu luas, dan bentuk-bentuk klasik lainnya yang telah lebih dahulu populer saat itu. Dalam pengertian lebih luas, usaha realisme akan selalu terjadi setiap kali perupa berusaha mengamati dan meniru bentuk-bentuk di alam secara akurat. Sebagai contoh, pelukis foto di zaman renaisans, Giotto bisa dikategorikan sebagai perupa dengan karya realis, karena karyanya telah dengan lebih baik meniru penampilan fisik dan volume benda lebih baik daripada yang telah diusahakan sejak zaman Gothic. Kejujuran dalam menampilkan setiap detail objek terlihat pula dari karyakarya Rembrandt yang dikenal sebagai salah satu perupa realis terbaik. Kemudian pada abad 19, sebuah kelompok di Perancis yang dikenal dengan nama Barbizon School memusatkan pengamatan lebih dekat kepada alam, yag kemudian membuka jalan bagi berkembangnya impresionisme. Di Inggris, kelompok Pre-Raphaelite Brotherhood menolak idealisme pengikut Raphael yang kemudian membawa kepada pendekatan yang lebih intens terhadap realisme.

Teknik Trompe l'oeil, adalah teknik seni rupa yang secara ekstrim memperlihatkan usaha perupa untuk menghadirkan konsep realisme.

2..7.5.4 Naturalisme

Naturalisme di dalam seni rupa adalah usaha menampilkan objek realistis dengan penekanan seting alam. Hal ini merupakan pendalaman labih lanjut dari gerakan realisme pada abad 19 sebagai reaksi atas kemapanan romantisme. Salah satu perupa naturalisme di Amerika adalah William Bliss Baker, yang lukisan pemandangannya dianggap lukisan realis terbaik dari gerakan ini. Salah satu bagian penting dari gerakan naturalis adalah pandangan

Darwinisme mengenai hidup dan kerosakan yang telah ditimbulkan manusia terhadap alam.

2.7.5.5 Favisme

Fauvisme adalah suatu aliran dalam seni lukis yang berumur cukup pendek menjelang dimulainya era seni rupa modern. Nama fauvisme berasal dari kata sindiran "fauve" (binatang liar) oleh Louis Vauxcelles saat mengomentari pameran Salon d'Automne dalam artikelnya untuk suplemen Gil Blas edisi 17 Oktober 1905, halaman 2. Kepopuleran aliran ini dimulai dari Le Havre, Paris, hingga Bordeaux. Kematangan konsepnya dicapai pada tahun 1906 Fauvisme adalah aliran yang menghargai ekspresi dalam menangkap suasana yang hendak dilukis. Tidak seperti karya impresionisme, pelukis fauvis berpendapat bahwa harmoni warna yang tidak terpaut dengan kenyataan di alam justru akan lebih memperlihatkan hubungan pribadi seniman dengan alam tersebut. Konsep dasar fauvisme bisa terlacak pertama kali pada 1888 dari komentar Paul Gauguin kepada Paul Sérusier: "How do you see these trees? They are yellow. So, put in yellow; this shadow, rather blue, paint it with pure ultramarine; these red leaves? Put in vermilion." "Bagaimana kau menginterpretasikan pepohonan itu? Kuning, karena itu tambahkan kuning. Lalu bayangannya terlihat agak biru, karena itu tambahkan ultramarine. Daun yang kemerahan? Tambahkan saja vermillion." Segala hal yang berhubungan dengan pengamatan secara objektif dan realistis, seperti yang terjadi dalam lukisan naturalis, digantikan oleh pemahaman secara emosional dan imajinatif. Sebagai hasilnya warna dan konsep ruang akan terasa bernuansa puitis. Warna-warna yang dipakai jelas

tidak lagi disesuaikan dengan warna di lapangan, tetapi mengikuti keinginan pribadi pelukis. Penggunaan garis dalam fauvisme disederhanakan sehingga pemirsa lukisan bisa mendeteksi keberadaan garis yang jelas dan kuat. Akibatnya bentuk benda mudah dikenali tanpa harus mempertimbangkan banyak detail. Pelukis fauvis menyerukan pemberontakan terhadap kemapanan seni lukis yang telah lama terbantu oleh objektivitas ilmu pengetahuan seperti yang terjadi dalam aliran impresionisme, meskipun ilmu-ilmu dari pelukis terdahulu yang mereka tentang tetap dipakai sebagai dasar dalam melukis. Hal ini terutama terjadi pada masa awal populernya aliran ini pada periode 1904 hingga 1907.

1.8 Perbandingan seni lukisan antara Tamadun

Tamadun bil perbandingan Tamadun india 1. sejarah lukisan dihasilkan untuk golongan pemerintah dan pembesar. Lukisan dilakukan. Lukisan menggambarkan keperibadian pelukisa dan apa yang tergambar di 2. aliran fikiran. perkembangan lukisan mengikut empayar pemerintahan. aliran lukisan seperti lukisan Mughal, dan Lukisan Pahari, lukisan Rajpur. Tamadun china lukisan dihasilkan untuk tujuan keagamaan berdasarkan Tamadun Barat mulai membuat gambar pada dindingdinding gua untuk mencitrakan bagianbahagian penting dari

miniatur paling sering beberapa prinsip dan Corak lukisan lebih kepada gambar pemandangan seperti gunung-ganang, batu-batuan dan salji. daripada fahaman Daoisme dengan melakukan seni melalui proses alam semesta. Dikembangkan oleh orang Buddha. Pelukis terkenal muncul dalam Dinasti 3. motif dan subjek motif lukisan berdasarkan situasi sekeliling. Biasanya seperti burung, pokok,haiwan, dan potret pembesar, serta apa sahaja yang terlintas di fikiran 5. penggunaan alatan - masyarakat awal lebih selesa menggunakan mata pena dan pen daripada buluh. - lukisan dilakar Han. elemen-elemen yang dilukis untuk mewakili alam semesta seperti gunung tinggi yang dipenuhi pokok-pokok , bukit-bukit dan air terjun, pokok-pokok kecil yang rimbun ,air sungai dan tasik lukisan menggunakan berus sepenuhnya. Berus buluh dicelup kedalam dakwat cina yang cair untuk melukis.

proses alam semesta. kehidupan mereka

aliran lukisan dalam tiga zaman terdiri daripada aliran surealisme, kubisme, realisme, naturalisme dan favisme

- motif asal biasanya banyak berkaitan dengan figure manusia dan berkaitan dengan pengaruh keagamaan. - amat mengagunggkan manusia dalam seni. - penggunaan alat agak meluas. - merangkumi semua alatan dalam media kering seperti pen, krayon, arang, dan

1.9 Kesimpulan Setelan meneliti dan memahami sejarah serta perkemban seni lukisan dalam setipa tamadun, apa yang boleh disimpulkan adalah, lukisan dijadikan salah satu medium untuk meluahkan perasaan dan ekspresi diri. Walaupun ada setengah tamadun dimana seni lukisannya bermula daripada kegunaan keagamanaan namun lama-kelamaan, lukisan tetap menjadi medium pengantaraan ekspresi diri. Lukisan juga dijadikan alat untuk menghargai sesuatu seperti khazanah alam, individu dan sebagainya. Seperti lukisan tamadun islam, pelukis dilarang melukis subjek atau motif benda benyawa melainkan atas tujuan tertentu misalnya

pengajian. Namun begitu, lukisan tetap menjadi satu alat dalam menyampaikan maksud tertentu. Bagi lukisan Jepun pula, lukisan tentang gadis dan selebriti wanita lebih mendapat perhatian. Ini kerana pelacuran amat terkenal ketika itu. Namun, selepas jepun mengalami zaman kejatuhan ekonomi, lukisan berkisar kehidupan rakyat pula semakin mendapat nama. Begitu juga seperti lukisa China dan Barat yang bermula daripada lukisan keagamaan. Lukisan di India juga dijadikan sebagai medium luahan emosi yang menggantikan perkataan. Di Malaysia, perkembangan lukisan bergantung kepada pengaruh lukisan luar dan taraf pendidikan pelukis tersebut. Dari segi penggunaan alatan dan bahan, kebanyakkan tamadun menggunakan alat dan bahan yang sama iaitu penggunaan media kering untuk lukisan.