ANALISIS SWOT (TINGKATAN PERALIHAN- B.MELAYU) STRENGTHS (KEKUATAN) 1. Minat dan semangat untuk belajar 2.

Kelas yang kondusif dan selamat WEAKNESS (KELEMAHAN) 1. Masalah bahasa dan komunikasi antara pelajar dengan guru 2. Pelajar tidak boleh membaca dan mengeja 3. Pelajar tidak memahami maksud perkataan 4. Strategi PnP yang mungkin tidak setara dengan tahap murid. THREATS (ANCAMAN) 1. Pelajar tidak berusaha untuk belajar membaca sendiri 2. Pelajar hilang fokus dan minat untuk belajar

OPPORTUNITIES (PELUANG) 1. Ganjaran yang diberi berjaya menggalakkan sesetengah pelajar untuk berusaha

TINDAKAN SUSULAN 1. Menumpukan perhatian kepada pelajar yang lemah 2. Menyediakan lembaran kerja mengikut tahap kognitif pelajar 3. Mengajar pelajar membaca sementara pelajar lain membuat latihan Disediakan oleh: Hafiza bt Mesran