ISU PSIKOLOGI REMAJA Kebanyakan remaja berjaya melepasi zamannya, tetapi ada juga sebilangan dari mereka mengalami

pelbagai masalah psikologi dan tingkah laku yang menggugat bukan sahaja hidup remaja itu sendiri tetapi juga kehidupan orang-orang di sekelilingnya. Masalah-masalah yang berkaitan seperti penagihan dadah, masalah pemakanan, kemurungan dan masalah tingkah laku. Zaman remaja merupakan zaman serba boleh dan ingin mencuba segala sesuatu bagi remaja. Zaman inilah yang akan menentukan berjaya atau tidak seseorang remaja sekiranya jalan atau cubaan yang dilakukan tepat atau sebaliknya bagi menjamin kesejahteraan hidup mereka kelak. Permasalahan ini perlu dilihat dengan cara perspektif yang betul dan juga terlebih dahulu perlu memahami prinsip-prinsip umum masalah psikososial remaja terlebih dahulu. Achenbach dan Edelbrock (1987) mengatakan bahawa kebanyakan ahli psikologi klinikal dan juga ahli-ahli psikologi yang lain membahagikan dua jenis masalah yang dialami oleh remaja:Kecelaruan dalaman Masalah-masalah remaja bersifat dalaman dan dimanifestasikan dalam bentuk gejala emosi dan kognitif seperti kemurungan atau dalam bentuk gangguan-gangguan psikosomatil. Kecelaruan luaran Masalah-masalah remaja bersifat luaran dan dimanifestasikan dalam bentuk masalah-masalah tingkah laku. Ianya seperti masalah tingkah laku delinkuen, penyalahgunaan dadah dan alcohol serta ponteng sekolah. Pengaruh Rakan Sebaya Peringkat remaja merupakan masa hubungan sosial bukan terhad yang bukan sahaja melibatkan ibu bapa tetapi juga rakan sebaya. Peringkat kanak-kanak, rakan

baik hati. bersemangat. Pengaruh Ibu bapa Pengaruh ibu bapa dalam tingkah laku dan cir-ciri personaliti remaja boleh . bertoleransi. penakut dan cuba menjauhkan diri dari rakan sebaya. tetapi zaman remaja rakan sebaya mempunyai peranan yang sangat penting dan perhubungan pada masa ini sangat kritikal. Remaja seperti ini bersikap ceria. mempunyai daya usaha. boleh berjenaka. Remaja juga memperolehi kemahiran sosial yang hanya boleh didapati dan dilatih di kalangan rakan sebaya. Pada umumnya remaja lelaki dan perempuan yang popular dianggap sebagai suka kepada orang lain. sombong dan terlalu mendesak akan tidak disukai dan kemungkinan ditolak rakan sebaya. Rakan sebaya menjadi asas untuk membuat perbandingan antara tindakannya. sikapnya. dorongan dan idea yang baik. rakan sebaya menjadi sumber maklumat utama tentang dirinya dan juga orang lain. Kumpulan sebaya dikatakan menyumbang terhadap perkembangan sosial remaja terutamanya dalam pencapaian identity mereka.sebaya mempunyai pengaruh yang terhad. Di sinilah remaja berpeluang mencuba berbagai peranan identity yang akhirnya akan menyumbang kepada personalitinya apabila dewasa kelak. bersimpati dan suka membantu rakan-rakan dengan membuat mereka rasa diterima dan melibatkan diri dengan merancang dan memulakan aktiviti kumpulan yang menarik dan menyeronokkan. Remaja ini merasa kurang yakin pada diri sendiri. Minat mereka selalunya adalah lebih mirip kepada minat rakan daripada ibu bapa. perasaannya dan orang lain. Paling penting kumpulan remaja dapat memberi sokongan kepada ahli-ahlinya di samping keluarga mereka. Remaja yang tidak disanjung dan disingkirkan oleh rakan-rakan mempunyai cirri-ciri yang bertentangan dengan mereka yang popular. Remaja yang bersikap agresif. Bagi remaja.

Ini disebabkan remaja akan mempunyai hubungan yang baik dengan ibu bapa mereka dan sering berkongsi masalah serta nilai-nilai yang baik antara satu dengan lain. Dari sini remaja akan berpegang teguh kepada nilai-nilai tradisional dan terus akur dengan kehendak ibu bapa walaupun ada di kalangan remaja yang marah dan menyimpannya di dalam hati mereka. Hubungan antara tingkah laku dan personaliti remaja adalah dipengaruhi oleh cara didikan ibu bapa mereka. Individu yang dibesarkan dengan cara ini lebih cenderung untuk mematuhi perintah dan akur kepada pihak berkuasa. Ibu bapa selalu memarahi anak remaja mereka yang dianggap tidak mematuhi kehendak dan peraturan mereka. Perbezaan pemahaman dan pengalaman merupakan masalah yang ketara dan ini dinamakan sebagai jurang generasi. Perhubungan antara remaja dan ibu bapa akan baik sekiranya mereka berjauhan seperti anak remaja melanjutkan pelajaran ataupun bekerja di tempat lain. Walaubagaimanapun seringkali timbul masalah antara ibu bapa dan remaja. Perhubungan ibu bapa dan remaja yang positif akan membantu remaja menjalani kehidupan yang mencabar dan menyeronokkan. Jurang generasi merupakan salah satu punca konflik antara remaja dan ibu bapa. sikap dan tingkah laku antara generasi tua dengan generasi yang lebih muda iaitu remaja.dipengaruhi oleh cara didikan semenjak dari kecil lagi. mempunyai pemikiran yang konkrit. idea yang konvensional dan menyimpan rasa marah yang terkawal. . Ianya adalah perbezaan yang terdapat dalam nilai. Ibu bapa beranggapan bahawa mereka tahu apa yang baik dan buruk dan perlu patuh tanpa menyoal. Baumrind (1968) telah mengenal pasti lima kategori gaya keibu bapaan seperti berikut: Ibu bapa autoritarian Cara didikan kategori ini adalah mengawal dan menilai tingkah laku remaja dengan menggunakan standard mutlak atau kawalan ketat. Tidak ada tolak ansur tetapi remaja kena patuh segala arahan mereka.

Ibu bapa yang amat melindungi Ibu bapa sukar melepaskan anak-anak mereka melakukan sesuatu dengan sendiri dan sedaya upaya akan menentukan apa yang perlu dilakukan oleh anak-anak dan bila patut buat. Remaja yang menerima didikan seperti ini mempunyai tingkah laku agresif dan tidak bertanggungjawab terutamanya remaja lelaki akan menunjukkan tingkah . malu dan kurang keyakinan diri serta sukar untuk memjadi pemimpin dan melakukan aktiviti bersama rakan sebaya. Individu yang dibesarkan dengan cara ini akan cenderung untuk menjadi bergantung.Ibu bapa yang mengabaikan anak-anak Ibu bapa yang mengabaikan anak-anak tidak begitu keras dari segi kawalan dan disiplin anak-anak serta tidak tekal dalam amalan mereka. Ibu bapa bukan sebagai orang yang bertanggungjawab dalam membentuk tingkah laku remaja. Remaja juga akan menjadi penakut. Mereka menggalakkan tingkah laku bergantung dan pasif serta mendisiplinkan mereka dengan cara tidak memberikan kasih saying sekiranya anakanak tidak mengikut arahan mereka. Ibu bapa permisif Ibu bapa membenarkan remaja menggunakan diri mereka sebagai sumber serta mengikut kehendak remaja tanpa mendesak mengikut keinginan mereka. Mereka tidak menerangkan kepada anak-anak mengapa tindakan tersebut dilakukan apabila menghukum atau mendenda dan biasanya ia lebih mengikut mood dan perasaan mereka. Individu yang dibesarkan dengan cara ini akan bertindak melanggar undang-undang dan tidak mematuhi norma masyarakat. pasif. Remaja akan tidak dapat membendung rasa marah dan melepaskannya dalam bentuk tingkah laku anti-sosial. bersopan dan akur. Kajian menunjukkan sebilangan besar remaja delinkuen telah dididik dalam keadaan terabai yang akan bertindak secara agresif dan tidak mempunyai kawalan diri seperti ibu bapa mereka.

bertanggungjawab. . boleh berdikari. disiplin yang tinggi. Di samping itu ibu bapa juga sentiasa memberi pertimbangan kepada pendapat atau maklum balas daripada anak-anak. Bersedia mendengar dan mendidik anak-anak dengan tegas supaya anak-anak mereka mempunyai kekuatan ego dan berdisiplin. Mengikut Baumrind (1971). Ibubapa autoritatif mahu anak-anak mereka hidup bahagia dan mengawal hidup mereka sendiri dan sebagai ibu bapa mereka membantu dari segi persediaan menjadi dewasa yang mempunyai kebebasan. Didikan seperti ini akan menjadikan remaja cenderung menjadi egen sosial yang aktif dan mempunyai daya usaha. boleh berfikir untuk diri sendiri dan berpegang teguh kepada nilai dan prinsip hidup. ibu bapa autoritatif menggunakan budibicara mereka dalam mengawal dan mendisiplin anak-anak supaya dapat disesuaikan dengan keperluan mereka. Ibu bapa autoritatif Ibu bapa mesra dengan anak-anak dan menerima mereka dengan baik serta dalam masa yang sama memberi kebebasan kepada anak-anak. Ibu bapa menerangkan sebab atas segala tindakan dan sentiasa menjelaskan tentang harapan dan permintaan mereka yang perlu difahami oleh kanak-kanak tetapi boleh bertolak ansur dalam hal demikian itu.laku buli dan mementingkan diri sendiri.