P. 1
MTE3105 Contoh Jawapan Tugasan Dailee

MTE3105 Contoh Jawapan Tugasan Dailee

|Views: 201|Likes:
tugasan
tugasan

More info:

Categories:Types, Research
Published by: Nur Rahman Cmanggang on Jun 29, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/26/2013

pdf

text

original

MTE3105

Tugasan 1: Regresi Linear

1.0 Pengenalan

Analisis regresi merupakan kaedah statistik yang digunakan untuk mengkaji hubungan antara pembolehubah-pembolehubah. Penggunaan kaedah ini dapat dilihat dalam pelbagai bidang seperti Ekonomi, Sains Fizik, Sains Hayat, Sains Kemasyarakatan, Kejuruteraan dan Teknologi, Perniagaan dan Pengurusan. Dalam kehidupan seharian, banyak hubungan dapat diperhatikan. Berikut ialah beberapa contoh hubungan yang wujud dan boleh dikaji, iaitu:

(a) Hubungan antara perbelanjaan dengan pendapatan bulanan sekeluarga; (b) Hubungan antara kadar tindak balas kimia dengan suhu; (c) Hubungan antara hasil tanaman dengan amaun baja yang diberikan; (d) Hubungan antara pencapaian pelajar universiti dengan kelayakan masuk ke universiti; (e) Hubungan antara kadar pencemaran udara dengan bilangan kenderaan di jalan raya

Di samping memperihalkan hubungan antara dua atau lebih pembolehubah, analisis regresi juga dapat digunakan untuk meramalkan nilai pembolehubah yang menjadi perhatian. Dalam analisis regresi, pembolehubah boleh dikategorikan kepada dua jenis, iaitu pembolehubah bersandar dan tidak bersandar.

Pembolehubah bersandar ditentukan setelah diberikan nilai pembolehubah tidak bersandar. Daripada contoh-contoh yang diberikan boleh dikategorikan seperti berikut:

Pembolehubah bersandar perbelanjaan kadar tidak balas kimia hasil tanaman pencapaian pelajar kadar pencemaran udara

Pembolehubah tidak bersandar pendapatan suhu amaun baja kelayakan masuk bilangan kenderaan

1

MTE3105

2.0. Pengumpulan Data

Satu kajian telah dijalankan untuk melihat sama ada wujud hubungan antara pencapaian markah Bahasa Cina Pemahaman dengan pencapaian markah Sains pada Peperiksaan Percubaan UPSR tahun 2012. Kajian ini dijalankan berdasarkan 13 orang pelajar yang telah mengambil ujian percubaan ini pada bulan Ogos 2012.

Markah Bil Nama Pelajar Jantina Bahasa Cina Pemahaman ( ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ALLIAANISA AMY BIN YUSUP ONG CAMMY TOH CHYI LIAN CHOO TECK JONG FIONA LIM FEI YING LEE LI XIANG MANDY WONG YUEN YUEN NORHARINA NUR SYAFIQAH PIENG TEE THIENG TOH CHIA YU WINNIE LIM WAN YING YENNESA LAW QI QI P L P L P P P P P L L P p 23 28 75 58 90 75 63 43 45 30 35 70 60

Markah Sains ( ) 34 46 82 58 86 80 68 24 36 22 26 80 52

2

MTE3105

3.0 Penyelesaian

(a) Lukiskan gambarajah serakan untuk menunjukkan penyebaran data anda.

Katakan : = Pembolehubah bersandar : Pencapaian Sains = Pembolehubah tidak bersandar : Pencapaian Bahasa Cina Pemahaman

Gambarajah Serakan Bagi Markah Bahasa Cina Pemahaman dan Markah Sains
100 90 80 70 60 Sains 50 40 30 20 10 0 0 20 40 60 80 100 Bahasa Cina Pemahaman Series1

Plot serakan bagi data di atas ditunjukkan dalam rajah di atas. Jika dilihat pada plot graf bagi data ini, bentuk hubungan yang wujud antara pencapaian markah Bahasa Cina Pemahaman dengan pencapaian Sains adalah berbentuk positif.

3

MTE3105

(b) Gunakan perisian Microsoft Excel untuk mendapat persamaan garis regresi yang memuaskan data anda. Langkah 1: Taipkan markah Bahasa Cina Pemahaman dan Sains dalam MS Excel.

Langkah 2: Klik pada „Data’ dan kemudian klik „Analysis Data’.

4

Langkah 4: Untuk mengisi “Input Y Range” dan “Input X Range”. highlight data yang telah ditaip tadi. Pilih „New Worksheet Ply:‟. 5 .MTE3105 Langkah 3: Pilih „Regression’ dan klik „OK’.

MTE3105 Langkah 5: Klik “OK” untuk mendapat nilai a dan b dalam persamaan garis regresi yang memuaskan data yang diberi.023x 6 . Dari jadual.1629 + 1. kita boleh mendapati persamaan regresi seperti berikut: y = -1.

07 =∑ ∑ ∑ = 42550 – =5447.MTE3105 Secara manual 23 28 75 58 90 75 63 43 45 30 35 70 60 ∑ ∑ 34 46 82 58 86 80 68 24 36 22 26 80 52 ∑ 529 784 5625 3364 8100 5625 3969 1849 2025 900 1225 4900 3600 ∑ 1156 2116 6724 3364 7396 6400 4624 576 1296 484 676 6400 2704 ∑ 782 1288 6150 3364 7740 6000 4284 1032 1620 660 910 5600 3120 =13 ∑ =∑ = 42495 – =5339.23 =∑ ∑ = 43916 – =6867.69 7 .

8997 Ini bermaksud wujudnya korelasi positif yang kuat di antara pencapaian Bahasa Cina Pemahaman dan pencapaian Sains.809 Ini bermakna 80.9% daripada variasi dalam pencapaian Bahasa Cina Pemahaman dapat diterangkan oleh hubungan linear antara pencapaian Bahasa Cina dan Sains.07 = = = 0.69.MTE3105 Pekali korelasi hasil darab momen. = 5447. r. di mana = 1. bagi x dan y ditakrifkan sebagai: = √ = √ = 0.02. =6867. 8 . = . Pekali penentu.

9 .MTE3105 Persamaan garis regresi (y atas x) = = = 1.162 +1.0203 = 49.0203 Jika markah pencapaian Bahasa Cina Pemahaman ialah 50. maka markah pencapaian Sains ialah: = -1. persamaan garis regresi (y atas x) ialah = -1.162 +1.0203 sama dengan persamaan garis regresi yang didapati melalui Microsoft Excel.162 +1.0203 =̅ ̅ = – 1.85% 100 90 80 70 60 Sains 50 40 30 20 10 0 0 20 40 60 80 100 Bahasa Cina Pemahaman Series1 Linear (Series1) Justeru. maka Model regresi linear ialah: = -1.162.0203 ( ) = -1.

MTE3105 (c) Microsoft Excel untuk memplotkan garis regresi untuk set data anda. Ulangi langkah 1 hingga langkah 4 dalam bahagian (b) di atas. Langkah 6: Klik pada kotak „Line Fit Plots‟ dan klik „OK’. Langkah 7: Klik “OK” untuk mendapat graf garis regresi untuk data yang dikaji seperti berikut: 10 .

MTE3105 Langkah 8: Klik pada „Design’ dan klik pada „Chart Layout’. 11 . Langkah 9: Pilih „Layout 9‟ untuk mendapatkan garis persamaan.

didapati pencapaian markah pelajar dalam Bahasa Cina Pemahaman berkait rapat dengan pencapaian markah Sains. murid haruslah diberi penekanan dalam penguasaan Bahasa Cina Pemahaman. untuk meningkatkan prestasi murid dalam pencapaian Sains. Jadi.MTE3105 Langkah 10: Graf yang diperolehi daripada MS Excel.1629 R² = 1 4.0203x . 12 . maka keputusan Sains juga akan meningkat.8094 y = 1.0 Kesimpulan Daripada kajian yang dijalankan.1.1629 R² = 0. Ini memberi satu gambaran bahawa. X Variable 1 Line Fit Plot 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 0 20 40 60 80 100 X Variable 1 Y Y Predicted Y Linear (Y) Linear (Predicted Y) y = 1.1.0203x . sekiranya seseorang pelajar dapat menguasai Bahasa Cina Pemahaman dengan baik.

Penyelesaian Langkah 1 : Mencari Hipotesis H0 H1 : : Penyakit jantung tidak bersandar kepada berdengkur. Data yang telah dikutip ditunjukkan dalam jadual di bawah.25 O22 = 603 E22 = = 609.07 O21 = 1355 Tidak E21 = = 1317.75 638 E13 = = 9. Penyakit Jantung Ya Tidak Berdengkur Tiada 24 1355 Sekali-sekala 35 603 Kerap 21 192 Sentiasa 30 224 Gunakan ujian khi kuasa dua pada aras keertian 1% untuk menguji teori ini.57 213 E14 = = 11.75 254 2484 2374 Sekali-sekala O12 = 35 Kerap O13 = 21 Sentiasa O14 = 30 110 Jumlah 13 .43 O23 = 192 E23 = = 203. Langkah 2 : Mencari nilai/frekuensi jangkaan Penyakit Berdengkur Jantung Tiada O11 = 24 Ya E11 = = 61.25 O24 = 224 E24 = = 242. Seorang perunding di Hospital Utama Kuala Lumpur mengesyaki yang terdapat satu hubungan antara berdengkur dan penyakit jantung. Penyakit jantung bersandar kepada berdengkur.93 Jumlah 1379 E12 = = 28.MTE3105 Tugasan 2: Khi Kuasa Dua & ANOVA – Tugasan Individu (25%) SIA MEE MEE i.

25 1317.7834 Langkah 5 : Kesimpulan Kita menolak kerana =∑ ∑ = 72.75 203.0427 0.6576 1.57 242.5018 1.93 609.1956 31.07 28.75 ∑ 22.4482 72. 14 .34. nilai kritikal = 11. =∑ ∑ =∑ 24 35 21 30 1355 603 192 224 Jumlah 61.43 11. Ini bermaksud penyakit jantung bersandar kepada berdengkur bagi nilai = 0.MTE3105 Langkah 3 : Mencari Nilai Genting v = (2 – 1)(4 – 1) =3 Dari buku sifir.6128 14. = 11.34 Langkah 4 : Mencari Nilai Statistik Ujian Nilai statistik ujian.0747 0.25 1.25 9.7834 nilai kritikal.01.

Jalankan ujian ANOVA sehala secara manual untuk menguji hipotesis bahawa rawatan dadah memberikan kesan. Langkah 1: (Menentukan Hipotesis) = = = = sekurang-kurangnya satu min adalah berbeza dari yang lain. Pelajar-pelajar di sebuah kolej Malaysia telah diberikan rawatan ubat berlainan sebelum ulangkaji untuk peperiksaan akhir tahun mereka. beberapa orang telah diberikan dadah placebo dan beberapa orang tidak diberikan dadah langsung. Langkah 2: (Mencari Nilai Statistik Ujian) F= = 15 .MTE3105 ii. Beberapa orang telah diberikan dadah memory. Markah peperiksaan untuk tiga kumpulan pelajar ditunjukkan dalam jadual di bawah: Dadah Memory 70 77 83 90 97 Dadah Placebo 37 43 50 57 63 Tiada Dadah 3 10 17 23 30 a.

15( = – 15(2500) = 48655. SS(Jumlah) = ∑ ∑ 5 417 ̅ Dadah Placebo 37 43 50 57 63 5 250 Tiada Dadah 3 10 17 23 30 5 83 - = ( + + + + + + + + + ) – 15( + + + + + = (4900 + 5929 + 6889 + 8100 + 9409 + 1369 + 1849 + 2500 + 3249 + 3969 + 9 + 100 + 289 + 529 + 900) – 15(2500) = 49990 – 37500 = 12490 SS(Rawatan) = ∑ - ̅ = .6 16 . Jumlah.6 – 37500 = 11155.MTE3105 Dadah Memory 70 Markah Peperiksaan 77 83 90 97 Saiz.

6 = 1334.885. SS 11155. 17 . kerana nilai statistic ujian. nilai kritikal = = 3. F = 50.4 JADUAL ANOVA Sumber Variasi Darjah Kebebasan.MTE3105 SS(Ralat) = SS(Jumlah) – SS(Rawatan) = 12490 – 11155.2 Jumlah 14 12490 F= Min Kuasadua MS F Langkah 3: (Menentukan Nilai Kritikal dan Petua Kesimpulan) Dari buku sifir.4 MS(Ralat) = = = 111.16 Ralat 1334.6 MS(Rawatan) = = = 5577.16 nilai kritikal = Langkah 5: (Kesimpulan) Ini bermaksud rawatan ubat yang berlainan memberikan min markah peperiksaan yang berbeza.885 Langkah 4: (Keputusan Ujian) Kita tolak 3. v Rawatan a–1 =3–1 =2 Jumlah Kuasadua.8 n–a = 15 – 3 = 12 = = = 50.

MTE3105 b. Langkah 2: Klik pada “Data” untuk mencari “Data Analysis”. 18 . Langkah 1: Taipkan data yang diberi ke dalam Microsoft EXCEL. Ulangi ujian ANOVA dalam (a) dengan menggunakan EXCEL.

Langkah 4: Untuk mengisi petak dalam “Input Range”. kemudian klik “OK”. highlight data yang telah ditaip tadi. highlight 19 .MTE3105 Langkah 3: Pilih “Anova: Single Factor”.

pilih “New Worksheet Ply”. Kemudian.MTE3105 Langkah 5: Pilih “Labels in First Row” dan taip aras keertian 0. 20 .05 dalam petak “Alpha”. 1 2 3 Langkah 6: Klik “OK”.

Penyakit Jantung Ya Tidak Berdengkur Tiada 24 1355 Sekali-sekala 35 603 Kerap 21 192 Sentiasa 30 224 Gunakan ujian khi kuasa dua pada aras keertian 1% untuk menguji teori ini.07 O21 = 1355 Tidak E21 = = 1317.57 213 Jumlah Sentiasa O14 = 30 E14 = = 11.93 Jumlah 1379 Berdengkur Sekali-sekala Kerap O12 = 35 E12 = = 28.25 O22 = 603 E22 = = 609.25 O24 = 224 E24 = = 242. Seorang perunding di Hospital Utama Kuala Lumpur mengesyaki yang terdapat satu hubungan antara berdengkur dan penyakit jantung. Langkah 2: Mencari Nilai/ Frekuensi Jangkaan Penyakit Jantung Tiada O11 = 24 Ya E11 = = 61.MTE3105 Tugasan 2: Khi Kuasa Dua & ANOVA – Tugasan Individu (25%) LUK LI ING i.43 O23 = 192 E23 = = 203. Data yang telah dikutip ditunjukkan dalam jadual di bawah.75 638 O13 = 21 E13 = = 9. Jawapan: Langkah 1: Mencari Hipotesis H0 H1 : : Penyakit jantung tidak bersandar kepada berdengkur. Penyakit jantung bersandar kepada berdengkur.75 254 2484 2374 110 21 .

57 242. nilai kritikal = 11.75 203.07 28. darjah kebebasan V = 3.93 609. kepada berdengkur pada nilai 22 . dari buku sifir.34 .0427 0.MTE3105 Langkah 3: Mencari Nilai Genting v = (2 – 1)(4 – 1) =3 Jika α = 0.7834 = 11.0747 0.34 Langkah 4: Mencari Nilai Statistik Ujian Nilai statistik ujian. kerana =∑ ∑ = 72.75 ∑ 22.01.5018 1. =∑ ∑ = ∑ 24 35 21 30 1355 603 192 224 Jumlah Langkah5 : Kesimpulan Kita menolak kritikal.4482 72.01. Maka.7834 nilai 61.6128 14. Ini bermaksud penyakit jantung bersandar = 0.1956 31.6576 1.25 1317.25 9.43 11.25 1.

Beberapa orang telah diberikan dadah memory. beberapa orang telah diberikan dadah placebo dan beberapa orang tidak diberikan dadah langsung. Jalankan ujian ANOVA sehala secara manual untuk menguji hipotesis bahawa rawatan dadah memberikan kesan. Langkah 2: Mencari Nilai Statistik Ujian F= = 23 . Jawapan : Langkah 1: Menentukan Hipotesis = = = = tidak semua populasi mempunyai min yang sama. Markah peperiksaan untuk tiga kumpulan pelajar ditunjukkan dalam jadual di bawah : Dadah Memory Dadah Placebo TiadaDadah 70 77 83 90 97 37 43 50 57 63 3 10 17 23 30 a.MTE3105 ii) Pelajar-pelajar di sebuah kolej Malaysia telah diberikan rawatan ubat berlainan sebelum ulangkaji untuk peperiksaan akhir tahun mereka.

6 = SS(Jumlah) – SS(Rawatan) = 12490 – 11155.15( – 15(2500) = 48655.MTE3105 Dadah Memory 70 77 83 90 97 5 417 ∑ + + + + ̅ + + Dadah Placebo 37 43 50 57 63 5 250 TiadaDadah 3 10 17 23 30 5 83 Markah Peperiksaan Saiz. SS(Jumlah) = ∑ =( + - + + + + + + + ) – 15( = (4900 + 5929 + 6889 + 8100 + 9409 + 1369 + 1849 + 2500 + 3249 + 3969 + 9 + 100 + 289 + 529 + 900) – 15(2500) = 49990 – 37500 = 12490 SS(Rawatan) = ∑ - ̅ = = .4 SS(Ralat) 24 .6 – 37500 = 11155. Jumlah.6 = 1334.

maka tolak .885 Langkah4: Keputusan Ujian Oleh kerana nilai statistic ujian.2 Jumlah 14 12490 = F F= Langkah 3: Menentukan Nilai Kritikal dan Petua Kesimpulan Jika α = 0.6 Min Kuasadua MS MS(Rawatan) = = = 5577. Maka dari buku sifir. SS 11155. F = 50.8 = = 50. = 3.MTE3105 JADUAL ANOVA Sumber Variasi Rawatan Darjah Kebebasan.16 Ralat n – a = 15 – 3 = 12 1334.16 = 3. 25 . darjah kebebasan V1 = 2 dan V2 = 12.885. v a–1=3–1 =2 Jumlah Kuasadua.05. nilai kritikal Langkah5: Kesimpulan Ini bermaksud tidak semua markah peperiksaan untuk semua populasi mempunyai min yang sama.4 MS(Ralat) = = = 111.

Langkah 2: Klik pada “Data” untuk mencari “Data Analysis”. Langkah 1: Taipkan data yang diberi ke dalam Microsoft EXCEL. 26 . Ulangi ujian ANOVA dalam (a) dengan menggunakan EXCEL.MTE3105 b.

kemudian klik “OK”. Langkah 4: Untuk mengisi petak dalam “Input Range”. 27 .MTE3105 Langkah 3: Pilih “Anova: Single Factor”. highlight data yang telah ditaip tadi.

Kemudian. 28 . pilih “New Worksheet Ply”.05 dalam petak “Alpha”.MTE3105 Langkah 5: √ pada “Labels in First Row” dan taip aras keertian 0. Langkah 6: Klik “OK”.

MTE3105 Tugasan 2 : Khi Kuasa Dua dan ANOVA – Tugasan Individu (25%) LING CHING i. H1= Penyakit jantung ada hubungan dengan berdengkur.75 254 Jumlah besar =2484 2374 Jumlah 110 E11 = 110  1379  61.25 O24 = 224 E24 = 242.25 2484 E12 = 29 .07 2484 110  638  28. Penyakit Jantung Ya Tidak Tiada 24 1355 Berdengkur Sekali-sekala 35 603 Kerap 21 192 sentiasa 30 224 Gunakan ujian khi kuasa dua pada aras keertian 1% untuk menguji teori ini. Data yang dikutip ditunjukkan dalam jadual di bawah.75 638 Berdengkur kerap O13 = 21 E13 = 9. Langkah 1 : Menuliskan Hipotesis H0= Penyakit jantung adalah tiada hubungan dengan berdengkur.43 O23 = 192 E23 = 203.93 Jumlah 1379 Sekali-sekala O12 = 35 E12 = 28.25 O22 = 603 E22 = 609.57 213 Sentiasa O14 = 30 E14 = 11. Seorang perunding di Hospital Utama Kuala Lumpur mengesyaki yang terdapat satu hubungan antara berdengkur dan penyakit jantung.07 Tidak O21 = 1355 E21 = 1317. Langkah 2 : Mencari Nilai / Frekuensi Jangkaan Penyakit Jantung Ya Tiada O11 = 24 E11 = 61.

nilai kritikal = 11.25 2484 2374  1379  1317.75 2484 E14 = E21 = E22 = E23 = E24 = Langkah 3 : Mencari Nilai Genting v=(4–1)x(2–1)=3 Dari buku sifir.93 2484 2374  638  609.57 2484 2374  254  242.75 2484 2374  213  203.43 2484 110  254  11.34 30 .MTE3105 E13 = 110  213  9.

18.75 .07 0.5 1.57 18.66 1.18 45.25 1317.78 .56 1374. Ini bermaksud penyakit jantung dan berdengkur adalah saling berhubung antara satu sama lain.Eij )2 Eij Oij 24 35 21 30 1355 603 192 224 Eij 61.45 72.93 609.07 .75 11.57 .07 6.57 242.25 1.75 ( Oij – Eij ) ( Oij – Eij ) 2 1374.75 37.75 203.3 (Nilai Kritikal) 72.20 31.57 133.86 351.6.25 9.18 45.75 Langkah 5 : Kesimpulan 1% Tolak H0 99% 11.37.57 133.MTE3105 Langkah 4 : Mencari Nilai Stastik Ujian Cari nilai ujian stastik .45 11. 31 .61 14.86 351.04 0.11. = ∑ ∑ (Oij .56 Jumlah ( Oij – Eij ) 2 Eij 22.78 (Nilai ujian Stastik) Kita menolak H0 kerana nilai ujian stastik > nilai kitikal .07 28.

50. 77.MTE3105 Tugasan 2 : Khi Kuasa Dua & ANOVA – Tugasan Individu ( 25%) LING CHING ii Pelajar-pelajar di sebuah kolej Malaysia telah diberikan rawatan ubat berlainan sebelum ulangkaji peperiksaan akhir tahun mereka. 83.6 417 250 83 Σ(Σχ)=750 35227 12936 1827 Σ(Σχ 2 )=49990 Saiz. 10. Beberapa orang telah diberikan dadah memory. 30 5 5 5 15 83. Markah peperiksaan untuk tiga kumpulan pelajar ditunjukkan dalam jadual di bawah : Dadah Memory 70 77 83 90 97 Dadah Placebo 37 43 50 57 63 Tiada Dadah 3 10 17 23 30 (a) Jalankan ujian ANOVA sehala secara manual untuk menguji hipotesis bahawa rawatan dadah memberikan kesan. 23. beberapa orang telah diberikan dadah placebo dan beberapa orang tidak diberikan dadah langsung. 57. ni x Σχ Σχ 2 32 . 63 3. (b) Ulangi ujian ANOVA dalam (a) dengan menggunakan Excel.0 16. 17. 43. 90. 97 37.4 50. Penyelesaian :  Langkah 1 : Menentukan hipotesis (Null Hypothesis) H0 : µm = µ p = µn H1 : µ m ≠ µ p ≠ µ n (Alternative Hypothesis)  Langkah 2 : Mencari nilai statistik ujian Kumpulan Data Markah Peperiksaan (Χ) Dadah Memory Dadah Placebo Tiada Dadah Jumlah 70.

2 = 1334.(Σχ) 2 ] n ( 417 ) 2 ( 250 ) 2 (83 ) 2 = [35227 ] + [12936 ] + [1827 ] 5 5 5 ii) = 449.2 50.6 1334.4 iii) SS(Jumlah) = SS(Ralat) + SS(Rawatan) 12490 = SS(Ralat) + 1334.16 Min Kuasadua (MS) F obtain i.0 2 12 14 5577.MTE3105 i) SS(Jumlah) = Σ χ 2 .4 SS(Ralat) = 11155.2 + 436.6 Jadual ANOVA Sumber Variasi Jumlah Kuasadua (SS) Darjah kebebasan (df) Rawatan Ralat Jumlah 11155.0 + 449. Darjah Kebebasan (df) df (Rawatan) = k – 1 =3–1 =2 df (Ralat) = N .4 SS(Ralat) = 12490 – 1334.(Σχ) 2 N = 49990 (750 ) 2 15 = 49990 – 37500 = 12490 SS(Rawatan) = Σ [(Σχ 2 ) .3 = 12 33 .4 12490.8 111.k = 15 .

2 1334.2 = 50.12) = 3. F ratio = MS b MS w = 5577.16 Kita menolak H0 kerana nilai statistik ujian .16 > nilai kritikal F 0.05( 2. F = 50.8 111.8 iii.6 2 = = 111. maka dari buku sifir F 0. Min Kuasadua (Rawatan) / Min Kuasadua (Ralat) MS(Rawatan) = SS b df b MS(Ralat) = SS w df w = 11155. 34 .16  Langkah 3 : Menentukan nilai kritikan dan petua kesimpulan Oleh kerana ditetapkan ialah 0.12) = 3.05( 2.88  Langkah 4 : Keputusan ujian Terima H 0 Tolak H 0 3.05 dan darjah kebebasan v1 =2 dan v2 =12.4 12 = 5577.MTE3105 ii.88 50.  Langkah 5 : Kesimpulan Ini bermaksud pemberian rawatan ubat yang berlainan telah menghasilkan min markah peperiksaan yang berbeza.88.

6 1334.16007 P-value 1.4 12490 df 2 12 14 MS 5577.6 Variance 112.MTE3105 (b) Ujian ANOVA dengan menggunakan Excel pada aras keertian 0.49E06 F crit 3.885294 (ii) Pada aras keertian 0.4 12490 df 2 12 14 MS 5577.4 50 16.926608 35 .4 50 16.3 109 112.8 111.2 F 50.3 ANOVA Source of Variation Between Groups Within Groups Total SS 11155.05 .49E06 F crit 6.05 (95%) dan 0.3 109 112.3 ANOVA Source of Variation Between Groups Within Groups Total SS 11155.01 (99%) adalah ditunjukkan seperti berikut : (i) Pada aras keertian 0.8 111. Anova: Single Factor SUMMARY Groups Memory Drug Placebo Drug No Drugs Count 5 5 5 Sum 417 250 83 Average 83. Anova: Single Factor SUMMARY Groups Memory Drug Placebo Drug No Drugs Count 5 5 5 Sum 417 250 83 Average 83.6 1334.01.2 F 50.16007 P-value 1.6 Variance 112.

MTE3105 Daripada AVOVA di atas telah menunjukkan bahawa nilai statistik ujian (50. Jadi.89 pada aras keertian 5% dan 6.16) memang lebih besar daripada nilai kritikal (3. 36 . kita boleh membuat kesimpulan bahawa pelajarpelajar di sebuah kolej Malaysia yang telah diberikan rawatan ubat berlainan sebelum ulangkaji untuk peperiksaan akhir tahun mereka telah membeir kesan yang berbeza terhadap min markah peperiksaan.93 pada aras keertian 1%).

J.Masalah dam Penyelesaian. (2001). Pengantar Statistik. Unit Penerbitan Akademik Universiti Teknologi Malaysia. J. Kuala Lumpur. Asas Statistik Edisi Keempat. (1994). Penerbit Fajar Bakti Sdn Bhd. 37 . Wong Pek Wei. Johor Darl Ta‟zim.MTE3105 Rujukan Ahmad Atory Hussain. Prof. Murdoch. Eksplorasi Matematik Tambahan KBSM Tingkatan 5. Nawi AB Rahman. (2004). Mohd Kidin Shahran. (2003). Dewan Bahasa dan Pustaka. Utusan Publications & Distributors Sdn Bhd. Dr. Statistik . Selangor Darul Ehsan. (2004). Kuala Lumpur. Selangor Darul Ehsan. Analisis Regresi. Kuala Lumpur. Madya Dr. Open Universiti Malaysia. Mohd. Mokhtar Abdullah.A. Penerbit Universiti Putra Malaysia. SBST3103 Pengenalan Analisis Data. Wong Sing Mong.Barnes. (1994).

Kami bersependapat bahawa perlunya memahami kehendak soalan dan juga memahami tajuk tentang Regresi Linear. Saya membuat cadangan ini atas sebab ramai murid yang lemah dalam Bahasa Cina Pemahaman juga lemah dalam Sains. Daripada itu. saya begitu risau kerana saya langsung tidak pernah mempelajari Statistik sebelum ini dan ianya amat asing bagi saya. Saya telah merujuki buku-buku yang dipinjam dari perpustakaan untuk mendapatkan maklumat tentang Regresi Linear. Akhirnya saya dapat menghasilkan tugasan tersebut. Hasilnya menunjukkan bahawa penguasaan Bahasa Cina Pemahanan memang berkait rapat dengan pencapaian Sains terutamanya di sekolah jenis kebangsaan. Saya telah cuba membuat latihan untuk menguasai cara penyelesaiannya. Saya ingin membuat satu kajian sama ada kenyataan itu benar atau tidak. saya boleh membuat kajian dengan pencapaian Matematik dan sebagainya. Saya telah mencadangkan bahawa membandingkan penguasaan Bahasa Cina Pemahaman dengan pencapaian Sains di sekolah. 38 . Jadi. Daripada data yang didapati. Saya telah berbincang dengan rakan sekumpulan tentang kehendak soalan dan memilih satu pasangan pembolehubah dan bersandar yang boleh didapati. saya dapati bahawa Regresi Linear tidak sesusah yang difikirkan sebelum ini. kami masing-masing mempelajari tentang tajuk tersebut. Selepas mempelajari dan meneliti. saya telah membuat kajian mengikut langkahlangkah yang sesuai. Kami telah mengambil keputusan membuat kajian terhadap tajuk yang dicadangkan dan kami akan menggunakan data percubaan UPSR 2012 di sekolah saya.MTE3105 REFLEKSI ( SIA MEE MEE ) Apabila menerima tugasan ini. Setelah meneliti soalan-soalan tugasan. kumpulan kami bertiga telah berbincang tentang penyelesaian tugasan tersebut.

Saya telah menghantar hasil tugasan dengan rakan-rakan untuk membuat semakan bersama-sama. saya harus menitikberatkan penguasaan Bahasa Cina Pemahaman bagi murid yang lemah supaya pencapaian Sains juga akan meningkat. Selepas Encik Lu membuat semakan dan dapati terdapat beberapa perkara yang perlu ditambahbaikkan.MTE3105 Kajian ini telah membuka minda saya bahawa saya boleh menggunakan cara yang sama untuk membuat kaian terhadap pencapaian murid di sekolah agar dapat mencari penyelesaian ke atasnya. Tugasan yang diberikan telah banyak membantu saya dalam memahami dan menguasai kemahiran yang dipelajari. Kami terus berbincang dan memperbaiki kelemahan semasa menghasilkan tugasan tersebut. Selepas mengkongsikan idea dan membuat penambahbaikkan. saya teruskan dengan tugasan individu. Selesai untuk tugasan 1. Daripada hasil kajian. 39 . akhirnya tugasan 1 yang lengkap telah dihasilkan.

saya tetap laksanakan tanggungjawab saya untuk memahami dan menyelesaikan tugasan yang diberikan. kami amat berharap kajian ini dapat memberikan sedikit gambaran tentang hubungan di antara kedua-dua mata pelajaran ini. kami setuju dengan cadangan Cikgu Sia bahawa membandingkan penguasaan Bahasa Cina Pemahaman dengan pencapaian Sains di sekolah. saya haruslah lebih bertimbang rasa dan bersabar terhadap murid yang lemah dalam mata pelajaran sains dalam kelas saya kerana mereka menghadapi masalah pemahaman. saya merasa sedih dan binggung.MTE3105 REFLEKSI ( LUK LI ING ) Apabila saya mengetahui bahawa kami akan mempelajari tentang STATISTIK pada semester ini. memang tepatlah jangkaan kami bahawa penguasaan Bahasa Cina Pemahaman mempengaruhi pencapaian Sains di Sekolah Jenis Kebangsaan Cina. rumah tangga serta pembelajaran kendiri. Saya juga berasa pencapaian Sains di sekolah saya dipengaruhi oleh penguasaan Bahasa Cina. kami bercadang masing-masing cuba membuat bacaan tentang tajuk statistik ini dahulu kemudian berbincang tentang masalah yang dihadapi. Kami berasa lebih yakin setelah menghadiri tutorial yang kelima kerana penysarah kami telah memberikan input yang sangat bermakna kepada kami semua. Selepas berbincang. sebagai seorang pelajar. Tambahan pula mod pengajian PJJ ini memang agak memerlukan pengagihan masa dan tenaga yang baik dalam pengurusan kerja harian di sekolah. Oleh itu. Kami juga meminta tunjuk ajar daripada guru-guru yang mahir dalam tajuk ini di sekolah masing-masing. Dengan ini. Saya amat berasa gembira dan bersyukur selepas menyelesaikan tugasan 1 ini kerana saya telah mengatasi masalah dalam penguasaan tajuk statisik ini dan 40 . Daripada hasil kajian. Saya dapati ahli kumpulan saya juga menghadapi masalah yang sama dengan saya iaitu tidak mahir dalam tajuk statistik ini. Ini disebabkan saya agak lemah dan kurang berminat tentang tajuk ini sejak zaman persekolahan sekolah menengah dahulu. Oleh itu. Walau bagaimanapun.

Namun demikian. Ujian Khi Kuasa Dua ini hanya menguji satu pembolehubah populasi sahaja dan ujian ini ialah untuk menguji sama ada taburan yang dicerap mengikuti taburan tertentu atau sesuai dengan suatu set data. Terdapat lima langkah untuk menjalani ujian ini iaitu menuliskan hipotesis. saya telah berjaya menyiapkan tugasan ini dengan menggunakan Microsoft Excel di mana ia adalah sangat komplek dan susah jika sesuatu data atau formula diisi dengan salah ataupun salah langkah penyelesaian. kami telah membuat perbincangan antara rakan sekumpulan dan untuk menetapkan data yang kamihendak kaji. tugasan ini adalah satu cabaran yang amat menyukarkan bagi saya untuk menyiapkan. penggunaan formula yang betul dan pembinaan jadual penyelesaian yang betul . REFLEKSI ( LING CHING) Untuk tugasan kumpulan. Cikgu Sia telah memberikan cadangannya dan kami semua bersetuju. mencari nilai stastik ujian dan membuat kesimpulan. kami dapat hasilkan tugasan 1. Dengan kemahiran yang baru ini.MTE3105 dapat menghadapi tajuk ini dengan hati yang tenang dan yakin. Tugasan kedua ini adalah terdiri daripada dua komponen iaitu Khi Kuasa Dua dan ANOVA. Selepas menyiapkan tugasan ini. Akhirnya. 41 . Saya berasa amat berbangga kerana saya telah mempelajari kemahiran yang baru untuk menyiapkan tugasan ini dengan menggunakan Microsoft Excel. saya mendapati banyak manfaat dan banyak yang telah dipelajari semasa menjalankan tugasan ini. dalam perbincangan yang berkali-kali. saya mendapati bahawa adalah senang untuk saya menguji hipotesis yang telah saya jalankan jika saya memahami langkah penyelesaian . Kedua-dua ini adalah satu topik yang baru dan tidak pernah dipelajari oleh saya sebelum ini. Jadi. saya dapatlah menyiapkan tugasan 2 dengan yakin. Tugasan kedua ini adalah tugasan individu yang diberikan oleh pensyarah pembimbing saya. mencari nilai jangkaan. Dengan itu. Kami sering berhubung untuk membincangkan perkembangan dan kekeliruan yang timbul semasa menghasilkan tugasan tersebut. mencari nilai genting. Soalan kedua dalam tugasan dua adalah dikehendaki menggunakan Microsoft Excel.

saya ingin mengucapkan terima kasih kepada rakan sekelas saya yang telah menolong saya menyiapkan tugasan ini. saya juga mengucapkan ribuan terima kasih kepada rakan sejawat sekolah saya yang banyak memberi pandangan. 42 . Saya berharap apa-apa yang telah dipelajari oleh saya akan digunakan semasa saya mengajar di sekolah. Akhir sekali. pendapat dan pertolongan mereka untuk membantu saya menyiapkan tugasan ini. Ucapan terima kasih akan saya ucapkan sekali lagi kepada semua pihak yang telah menolong saya secara langsung atau tidak. saya memang mendapat banyak ilmu pengetahuan melalui tugasan ini. Bukan itu sahaja. Saya selalu menjalani sesi perbincangan dengan mereka untuk mengenal pasti bahawa tugasan yang telah disiapkan ini adalah betul.MTE3105 Di sini.

12 Sabtu 23.12 (Selasa) Lu Cheng Soon Ling Ching Luk Li Ing Sia Mee Mee Perbincangan dan penambahbaikan tugasan 1 selepas semakan Encik Lu 43 .12 Ahad 04.12 Ahad 28.09.MTE3105 LAMPIRAN B BORANG REKOD KOLABORASI KERJA KURSUS NAMA PELAJAR DAN NO KAD PENGENALAN KUMPULAN MATA PELAJARAN PENSYARAH PEMBIMBING TARIKH : LING CHING LUK LI ING SIA MEE MEE : MATEMATIK 2 760712-13-5598 740608-13-5688 750321-13-5858 : MTE3105 STATISTIK : ENCIK LU CHENG SOON CATATAN NAMA & T/TANGAN PERKARA YANG DIBINCANGKAN 01.10.12 (Selesa) 15.09.09.09.12 Jumaat 02.09.09.10 Sabtu Agihan tugas dan mencari bahan-bahan atau membuat rujukan sumber Perbincangan langkah-langkah dan data kesesuaian data untuk menghasilkan tugasan 1 Perbincangan dan perkongsian jawapan tugasan 1 Perbincangan dan pertanyaan tentang cara mencari penyelesaian tugasan 2 Perbincangan dan pertanyaan tentang cara mencari penyelesaian tugasan 2 Menghantar hasil tugasan untuk disemak Ling Ching Luk Li Ing Sia Mee Mee Ling Ching Luk Li Ing Sia Mee Mee Ling Ching Luk Li Ing Sia Mee Mee Kong Fong Zye Luk Li Ing Luk Li Ing 02.

MTE3105 15.12 Sabtu Perbincangan dan pertanyaan tentang cara mencari penyelesaian tugasan 2 Kong Fong Zye Luk Li Ing 44 .09.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->